close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 BAHAR DÖNEMİ DERS SEÇİMLERİ HAKKINDA 2014

embedDownload
2014-2015 BAHAR DÖNEMİ DERS SEÇİMLERİ HAKKINDA
2014-2015 Bahar Döneminde aşağıdaki koşullara uyan öğrencilerin kayıtla ilgili olarak
yaşadıkları kimi karışıklarılar dile getirilmektedir.
Bu karışıklığın giderilmesi için aşağıdaki açıklamaların yapılması zorunlu görülmüştür.
Öğrenci olarak konumunuz aşağıdaki iki gruptan hangisine uyuyorsa o gruptaki açıklamayı
okuyarak dikkate alınız.
Lisans Programına 2013-2014 Güz Döneminden Önce Kayıt Yaptırmış Olan Öğrenciler
(Üniversite ölçütlerine göre bu dönem 6. ve 8. dönemde olan, sınıf mantığına göre bu
dönem 3. ve 4. Sınıfta okuyan öğrenciler);
1. Önceki lisans programının asgari yerel kredi koşulu olan 151 krediyi (ortak zorunlu dersler
dahil) sağladıklarında mezun olacaklardır. Bu durumdaki öğrencilerin mezuniyeti için yalnızca
yerel kredi koşulunu sağlamak yeterlidir.
2. Başarısız oldukları derslerin yerine eşdeğerliği tanımlanmış olan dersleri almakla
yükümlüdürler. (Örneğin öğrenci Özürlülerle Sosyal Hizmet dersinden başarısız olmuşsa, bu
dersin eşdeğeri olan Engellilerle Sosyal Hizmet dersini almak zorundadır.) Bunun için
“eşdeğerlik çizelgesi” belgesine bakılmalıdır. Bu belge SHB WEB sitesinde bulunmaktadır.
3. Öğrenci tarafından başarılı olunan ve eşdeğerliği tanımlanmış olan derslerin yeniden
alınmasına gerek bulunmamaktadır. (Örneğin öğrenci Özürlülerle Sosyal Hizmet dersinden
başarılı olmuşsa, bu dersin eşdeğeri olan Engellilerle Sosyal Hizmet dersini almamalıdır.)
4. Alınması gereken seçmeli ders sayısını şu örnekteki gibi hesaplayabilirsiniz: Şu anda
transkriptinizde görülen kazanılmış kredinize eğer varsa önünüzdeki dönem/dönmelerde
almanız gereken zorunlu krediyi ekleyin. 151 Krediden bu bulduğunuz sayıyı çıkardığınızda
kalan sayı sizin almanız gereken seçmeli ders kredinizdir.
5. Bu gruptaki arkadaşlar tarafından daha önce dışardan alınan seçmeli dersler 151 kredi
içerisinde sayılacaktır.
Lisans Programına 2013-2014 Güz Döneminde ve Sonrasında Kayıt Yaptırmış Olan
Öğrenciler İçin (Üniversite ölçütlerine göre bu dönem 2. ve 4. dönemde olan, sınıf
mantığına göre 1. ve 2. Sınıfta okuyan öğrenciler);
1. Toplam 156 yerel kredi ve 240 AKTS miktarı karşılığı dersten başarılı olmalıdır. Hem yerel
kredi hem de AKTS kredi koşulu birlikte sağlanmalıdır.
2. Programda yer alan tüm zorunlu derslerden başarılı olunmalıdır (126 yerel kredi ve 180
AKTS).
3. Programda yer alan seçmeli derslerden asgari 30 yerel kredi ve 60 AKTS miktarı karşılığı
dersten başarılı olunmalıdır. Bunun için bir dönemde asgari 30 AKTS’lik ders alacağını
gözönünde bulundurarak:
a) 2. yarıyıl seçmeli derslerinden 1 ders (2 yerel kredi 4 AKTS),
b) 4. yarıyıl seçmeli derslerinden 2 ders (4 yerel kredi 8 AKTS),
c) 5. yarıyıl seçmeli derslerinden 4 ders (8 yerel kredi 16 AKTS),
d) 6. yarıyıl seçmeli derslerinden 4 ders (8 yerel kredi 16 AKTS),
e) 7. yarıyıl seçmeli derslerinden 4 ders (8 yerel kredi 16 AKTS)
olmak üzere toplam 15 seçmeli ders alınmalıdır.
4. Bu seçmeli dersleri sadece 2014 – 2015 Bahar Dönemi için diğer bölümlerden veya alt ya
da üst dönemlerin seçmeli derslerinden alabilir (Dersliklerdeki aşırı yoğunluğu azaltılmasının
amacıyla…)
5. Her yılda (iki dönem) zorunlu ve seçmeli derslerle birlikte toplam (30+30)= 60 AKTS’lik ders
alması gereklidir.
Öğrencilerimizin bilgilerine sunulur.
SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ YÖNETİM KURULU
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
197 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content