close

Enter

Log in using OpenID

Başvuru Formu

embedDownload
Kriton Curi
KATI ATIK KİRLENMESİ ARAŞTIRMA VE DENETİMİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ
(KAKAD)
“PROF DR KRİTON CURİ GENÇ ARAŞTIRMACILAR” ÖDÜLÜ
KAKAD hakkında;
Katı atık yönetimi, endüstrileşmiş toplumların en önemli çevre sorunları arasında yer
almaktadır. Özellikle 1980‟lerden sonra dünyada çevre sorunlarına duyulan ilginin gittikçe
artması ülkemizde de birtakım önemli adımların atılmasına yol açmıştır. Yurtdışındaki
gelişmelere paralel olarak Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi
(KAKAD), Prof. Dr. Kriton Curi‟nin girişimiyle, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu‟nun 2880
sayılı Kanunla değişik 7nci maddesinin, 3üncü fıkrasının “m” bendine dayanılarak, ilgili
yönetmeliğin 11 Nisan 1989 tarih ve 20136 sayılı Resmi Gazete‟de yayınlanmasını takiben,
International Solid Waste and Public Cleansing Association‟ın (ISWA) statüsüne uygun olarak
Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur ve üyeleri içinde katı atık konusunda çalışan bir
çok akademisyen, kamu ve özel sektörden değerli kişiler bulunmaktadır.
KAKAD Yönetim Kurulu tarafından Katı Atıklar konusunda çalışma yapan genç bilim adamlarını
bu konuda teşvik etmek için Prof. Dr. Kriton Curi ödülü verilecektir. Aşağıdaki koşullar
doğrultusunda alınacak olan başvurular KAKAD jürisi tarafından değerlendirilip ödül alan genç
bilim adamı/kadını ilan edilecektir. Ödül töreni 17 Nisan 2015 tarihlerinde Ankara’da
düzenlenen IFAT Fuarı etkinliği kapsamında gerçekleştirilecektir.
Prof. Dr. Kriton Curi Kimdir?
1942’de İstanbul’da doğan Prof. Dr. Kriton Curi, 1966’da Robert
Kolej’de inşaat mühendisi ünvanı, 1974 yılında ise İstanbul
Teknik Üniversitesi’nden Çevre Mühendisliği konusunda doktor
ünvanını
almıştır.
Aynı
yıl
Boğaziçi
Üniversitesi
İnşaat
Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak göreve başlayan
Prof. Dr. Kriton Curi, 1980 yılında Doçentliğe, 1988 yılında da
Çevre Teknolojisi konusunda Profesörlüğe yükselmiştir. 1980
yılında BÜ Çevre Bilimleri Enstitüsünü kuran Prof. Dr. Kriton Curi
1980-1981 ve 1993-96 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi
Çevre
Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, 1981-82’de Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm
Başkanlığı, 1980-82 ve 1993-96 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi senato üyeliği
görevlerinde bulunan Prof. Dr. Kriton Curi, Katı Atık Türk Milli Komitesi’nin kuruculuğu ve
başkanlığını da yapmıştır. Çevre ahlakı kavramı ile özdeşleşen Curi, vefatının ardından
Amerika’nın geleneksel ödüllerinden birisi olan Roy F. Weston ödülüne layık görülmüştür.
Prof.Dr.Kriton Curi 21 Ekim 1996 tarihinde aramızdan ayrılmıştır.
BAŞVURU KOŞULLARI

Başvuru yapacak genç araştırmacılar için yaş sınırı 35’tir (30.01.1980 tarihinden sonra
doğanlar başvurabilirler.)

Başvuru yapacak adayların, ödüle aday olma gerekçelerini bildiren 4000 karakteri
geçmeyen
bir
mektupla
beraber
aşağıdaki
başvuru
formunu
göndermeleri
gerekmektedir.

Başvurular PDF formatında olmalıdır.

Tüm başvurular elektronik ortamda [email protected] adresine yapılmalı ve 5
MB’ı geçmemelidir.

Başvuru için son tarih 02.03.2015’tir. Bu tarihten sonra gönderilen başvurular kabul
edilmeyecektir.

Yarışma sonuçları 30.03.2015 tarihinde bildirilecektir.
ÖDÜL:
BİRİNCİ : PLAKET + 2000 TL + ÜCRETSİZ UKAY KONGRE KATILIMI (2015)
İKİNCİ
: PLAKET + 1000 TL + ÜCRETSİZ UKAY KONGRE KATILIMI (2015)
ÜÇÜNCÜ : PLAKET + 500 TL + ÜCRETSİZ UKAY KONGRE KATILIMI (2015)
BAŞVURU FORMU
Adı :
Soyadı :
Kurumu :
KAKAD’ın 2014 Genç Bilim İnsanı Ödülleri için kişisel başvuru yapmak istiyorum. İlgili
ödül esasları ve aday başvuru formu çerçevesinde eksiksiz olarak hazırlamış olduğum
başvuru ektedir. Aday Başvuru Formu’nda yer alan bilgilerin doğru olduğunu taahhüt
ederim.
Gereğini, saygılarımla arz ederim.
İmza
KİŞİSEL BİLGİLER
Unvan:
Adı – Soyadı:
Doğum Tarihi:
Doğum
Yeri:
Telefon (Ev / İş):
Telefon (Cep):
Elekronik Posta:
Web Adresi:
Yazışma Adresi:
Anabilim Dalı:
Araştırma
Alanları:
EĞİTİM
Öğrenim Dönemi
Derece (*)
Üniversite
Öğrenim Alanı
AKADEMİK VE MESLEKİ DENEYİM
Görev Süresi
Ünvan
Üniversite Ve
Kurum/Kuruluş
Bölüm
KAZANILAN ÖDÜLLER
Ödülün Adı
Ödülün Yılı
Ödülü Veren Kuruluş
PROJELERİ
ULUSAL PROJELER
Projenin Adı
Türü
Üstlenilen Görev
(TUBİTAK, BAP. Vd.)
(Yürütücü, Araştırmacı, Bursiyer,
vd.)
ULUSLARARASI PROJELER
Projenin Adı
Türü
Üstlenilen Görev
(TUBİTAK, BAP. Vd.)
(Yürütücü, Araştırmacı,
Bursiyer, vd.)
VERİLEN DERSLER
Dersin Adı
Düzeyi
Dersin Kaç Yıldır Verildiği
(Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
YÜRÜTÜCÜSÜ OLUNAN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ
Tezin Adı
Düzeyi
Yılı
(Yüksek Lisans, Doktora)
PATENTLER
Patentin Adı
Konusu
Yılı
DÜZENLENEN BİLİMSEL TOPLANTILAR
Toplantının Adı
Katılımcı Sayısı
Yılı
YAYIN LİSTESİ
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları
Web of Science “H” Indeksiniz:
Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınları
Ulusal Hakemli Dergiler
Uluslarası Konferans Bildirileri
Ulusal Konferans Bildirileri
Kitaplar
Kitap İçinde Bölümler
Diğer
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
857 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content