close

Enter

Log in using OpenID

ADLĠ TIP KURUMU ASĠSTAN DOKTOR ġUBAT

embedDownload
ADLĠ TIP KURUMU ASĠSTAN DOKTOR
ġUBAT 2015
EĞĠTĠM PROGRAMI
TARĠH
SAAT
KONU
ÖĞRETĠM GÖREVLĠSĠ
3 ġubat Salı
15.30
Künt Travmalar: I
Genel Künt Travmalar
Künt Travmalar: II
Künt Kafa Travmaları
BeĢinci Adli Tıp Ġhtisas Kurulu Olgu
Sunumu
Prof. Dr. Gürsel Çetin
5 ġubat PerĢembe
15.30
10 ġubat Salı
15.30
12 ġubat PerĢembe
15.30
TaĢımacılık Yaralanmaları
17 ġubat Salı
15.30
Patlayıcı Madde Yaralanmaları
19 ġubat PerĢembe
15.30
Keskin Alet Yaralanmaları
24 ġubat Salı
15.30
26 ġubat PerĢembe
15.30
Isıya Bağlı Yaralanmalar - I
(Yanık )
Adli Psikiyatride Güvenlik Tedbirleri ve
Yüksek Güvenlikli Sağlık Kurumları
İ.Ü. Cerrahpaşa T.F. Adli Tıp AD. Öğr.Üyesi
Prof. Dr. Gürsel Çetin
İ.Ü. Cerrahpaşa T.F. Adli Tığ AD. Öğr.Üyesi
Uz. Dr. Müfit Ġris
ATK. Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Başkan V.
Prof. Dr. Abdi Özaslan
ATK. Morg İhtisas Dairesi Uzmanı
İ.Ü. Cerrahpaşa T.F. Adli Tıp AD. Öğr.Üyesi
Doç. Dr. Bülent ġam
Birinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Üyesi
Doç. Dr. Ümit Naci GündoğmuĢ
ATK. İkinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Başkanı
İ.Ü. Adli Tıp Enstitüsü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Bülent ġam
ATK. Birinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Gökhan Oral
İ.Ü. Cerrahpaşa T.F. Adli Tıp AD. Öğr.Üyesi
ADLĠ TIP KURUMU ASĠSTAN DOKTOR
MART 2015
EĞĠTĠM PROGRAMI
TARĠH
SAAT
KONU
EĞĠTĠM SORUMLUSU / GÖREVLĠSĠ
Doç. Dr. Bülent ġam
3 Mart Salı
15.30
Adli Olgularda Fotoğraf Çekimi
ATK. Birinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Üyesi
Uz. Dr. Çiğdem Süner
ATK. Altıncı Adli Tıp İhtisas Kurulu
Adli Tıp Uzmanı
5 Mart PerĢembe
15.30
Yaraların tanımlanması, travmanın
patofizyolojisi, doku düzeyindeki etkileri
ve onarım süreci
10 Mart Salı
15.30
Morg Ġhtisas Dairesi Olgu Sunumu
12 Mart PerĢembe
15.30
Adli Rapor Düzenleme
Uz. Dr. H. Mehmet Akın
17 Mart Salı
15.30
Yaralanmaların Ağırlık Derecesinin
Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Ümit Naci GündoğmuĢ
19 Mart PerĢembe
15.30
Altıncı Adli Tıp Ġhtisas Kurulu Olgu
Sunumu
Prof. Dr. Hamdi Tutkun
24 Mart Salı
15.30
Gözlem Ġhtisas Dairesi Olgu Sunumu
26 Mart PerĢembe
15.30
Adli Tıbbın Tarihçesi
31 Mart Salı
15.30
2 Nisan PerĢembe
15.30
Isıya Bağlı Yaralanmalar - II
(Hipotermi - Hipertermi )
Kimyasal – Biyolojik – Radyoaktif ve
Nükleer (KBRN) Etkenlere Bağlı
Yaralanmalar
Prof. Dr. Canser Çakalır
ATK. Birinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Üyesi
İ.Ü. Cerrahpaşa T.F. Patoloji AD. Öğr.Üyesi
Prof. Dr. Sermet Koç
ATK. Morg İhtisas Dairesi Başkan V.
İ.Ü. Cerrahpaşa T.F. Adli Tıp AD. Öğr.Üyesi
ATK. İkinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Üyesi
ATK. İkinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Başkanı
İ.Ü. Adli Tıp Enstitüsü Öğretim Üyesi
ATK. Altıncı Adli Tıp İhtisas Kurulu Başkanı
Medeniyet Üniversitesi Psikiyatri AD. Başkanı
Prof. Dr. Ġbrahim Balcıoğlu
ATK. Gözlem İhtisas Dairesi Başkanı
İ.Ü. Cerrahpaşa T.F. Psikiyatri AD. Öğr.Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Hızır Aslıyüksek
Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı
İ.Ü. Adli Tıp Enstitüsü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Yalçın Büyük
Adli Tıp Kurumu Başkanı
Doç. Dr. Yalçın Büyük
Adli Tıp Kurumu Başkanı
Uz. Dr. Ömer Müslümanoğlu
ATK. Biyoloji İhtisas Dairesi Başkanı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
224 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content