close

Enter

Log in using OpenID

basın bülteni

embedDownload
MERKEZ ĠLÇE
Köy yolları
ĠLÇE ADI
Merkez
KONUSU
YERĠ ( KÖY / ÜNĠTE )
I.KAT
Karahıdır-Köy Ġçi
II.KAT
TOPLAM
KM
2
"
Kesikköprü – Karaboğaz-Saraycık
"
2
8
8
Ġly.Ġlt.Yğ.Büyükoba
10
10
"
Ġly.Ġlt.D.Yarımkale
3
3
"
Ġly.Ġlt.( Dulkadirli ) Akpınar Ġlçe Hud.
2
2
"
Ġly.Y.Homurlu-Tatarilyasyayla
5
5
28
30
TOPLAM
2
Ġçme suları
ĠLÇE
MERKEZ
YERĠ ( Köy veya Bağlısı )
KONUSU
Çayağzı
SUYU YETERLĠ ( ġEBEKELĠ )
“
S.Ġkizağıl
SUYU YETERLĠ ( ġEBEKELĠ )
“
Karıncalı
SUYU YETERLĠ ( ġEBEKELĠ )
NĠTELĠĞĠ
Depo Bakım
ENH-Terfi Hattı
Depo Bakım
AKÇAKENT
Köy yolları
KONUSU
ĠLÇE ADI
YERĠ ( KÖY / ÜNĠTE )
II. KAT
Akçakent
Akçakent
Akçakent
Akçakent
Akçakent
Akçakent
Ġly.Ġlt.Hacıfakılı
Akçakent Bel.Sın.ÖdemiĢli
Kilitli
Parke
( m2 )
TOPLAM
KM SĠ
1
1
4
4
Polatlı Cami Avlusu
400
YeĢildere Cami Etrafı
500
Derefakılı Köy Ġçi
500
Kç.Abdi Mezarlık Yanı
300
TOPLAM
5
1.700
5
Ġçme suları
ĠLÇE
AKÇAKENT
YERĠ ( Köy veya Bağlısı )
Güllühüyük
KONUSU
NĠTELĠĞĠ
SUYU YETERLĠ ( ġEBEKELĠ )
Depo Bakım
Onarım
“
Yaylaözü
SUYU YETERSĠZ ( ġEBEKELĠ )
50 m3 Depo
Yapımı
“
Mahsenli
SUYU YETERLĠ ( ġEBEKELĠ )
Depo Bakım
Onarım
SUYU YETERLĠ ( ġEBEKELĠ )
20 m3 Depo
Yapımı
‘’
Yetikli
AKPINAR
Köy yolları
ĠLÇE ADI
KONUSU
YERĠ ( KÖY / ÜNĠTE )
II.KAT
TOPLAM
KM
Akpınar
Akpınar Bel.Sın.B.AbdiuĢağı
5
5
Akpınar
Dy.Ġlt.Sofrazlı-Karaova – Birecik mah.
9
9
Akpınar
Akpınar-AĢ.Homurlu
6
6
20
20
TOPLAM
Ġçme suları
ĠLÇE
AKPINAR
AKPINAR
YERĠ ( Köy veya
Bağlısı )
E.Boyalık
Hacımirza
AKPINAR
Ç.Mehmetağa
AKPINAR
B.AbdiuĢağı
KONUSU
SUYU YETERLĠ ( ġEBEKELĠ )
SUYU YETERLĠ ( ġEBEKELĠ )
SUYU YETERLĠ ( ġEBEKELĠ )
SUYU YETERLĠ ( ġEBEKELĠ
NĠTELĠĞĠ
Drenaj ve Ġsale
Hattı
Drenaj ve Ġsale
Hattı
Drenaj ve Ġsale
Hattı
ENH Hattı
Yenilenmesi
BOZTEPE ĠLÇESĠ
Köy yolları
KONUSU
ĠLÇE ADI
YERĠ ( KÖY / ÜNĠTE )
TOPLAM
KM
II. KAT
Boztepe
Ky.Ġlt.Çevirme
2
2
“
Ky.Ġlt.Eskidoğanlı-Yenidoğanlı
2
2
“
Y.Doğanlı-Çiğdeli-Çamalak
6
6
“
Külhüyük-Harmanaltı
2
2
12
12
TOPLAM
Ġçme suları
ĠLÇE
YERĠ ( Köy veya
Bağlısı )
KONUSU
BOPZTEPE
Külhüyük-ÇiğdeliKaracaören-Y.DoğanlıHarmanaltı-Hüseyinli
SUYU YETERLĠ ( ġEBEKELĠ )
‘’
14 Köy Ġçme suyu
SUYU YETERLĠ ( ġEBEKELĠ )
NĠTELĠĞĠ
Depo BakımOnarımı
Klorlama Cihaz
Alımı
ÇĠÇEKDAĞ ĠLÇESĠ
Köy yolları
ĠLÇE ADI
ÇĠÇEKDAĞI
KONUSU
YERĠ ( KÖY / ÜNĠTE )
I.KAT
Kyy.Ġlt. Aslanlı Mahallesi
3
Ky.Ġlt - Alan Köy yolu
“
Dy.Ġlt.Ġbikli köy yolu
“
Tatbekirli-Yerköy ilçe hud.
“
Kaleevci - Boğazevci
“
Dy.Ġlt.Çanakpınar-DoğankaĢ
“
Çiçekdağı Bel.Sın.Tepecik
“
Tepecik-Y.Kızılcali
“
II.KAT
TOPLAM
KM
TOPLAM
3
3
3
3
3
3
4
4
1
1
6
6
7
7
2
2
26
29
Ġçme suları
ĠLÇE
ÇÇEKDAĞI
YERĠ ( Köy veya Bağlısı )
KONUSU
NĠTELĠĞĠ
Çubuktarla
SUYU YETERLĠ ( ġEBEKELĠ )
Depo Bakım-Onarım
“
Orta Hacıahmetli
SUYU YETERLĠ ( ġEBEKELĠ )
“
Topalali
SUYU YETERLĠ ( ġEBEKELĠ )
Depo Bakım-Onarım
Depo Yapımı-Terfi Hattı
ve ENH
‘’
Demirli
SUYU YETERLĠ ( ġEBEKELĠ
Ġsale Hattı
‘’
BeĢikli – Arabın Mah.
SUYU YETERLĠ ( ġEBEKELĠ
Depo Bakım-Onarım
1
KAMAN ĠLÇESĠ
Köy yolları
KONUSU
ĠLÇE ADI
YERĠ ( KÖY / ÜNĠTE )
I.
KAT
II.
KAT
Kilitli TOPLAM
KM
Parke
( m2 )
Kaman
Ky.Ġlt.Darıözü
2
2
Kaman
Ġly.Ġlt.S.MeryemkaĢı
2
2
Kaman
Tatik-Ağapınar
3
3
Kaman
Yelek-Savcılı BağbaĢı
4
4
Kaman
Ġly.Ġlt.Bayındır
1
1
Kaman
Ky.Ġlt.K.Yenice
1
1
Kaman
Ky.Ġlt.Yğ.SarıuĢağı
1,5
1,5
Kaman
Savcılı Büyükoba Köy Ġçi
1,5
1,5
Kaman
Bayramözü Köy Ġçi
0,4
0,4
Kaman
Aydınlar Köy Ġçi
TOPLAM
3.000
3,4
13
3000
16,4
Ġçme suları
ĠLÇE
KAMAN
KAMAN
YERĠ ( Köy veya
Bağlısı )
S.Büyükoba-ÖmerhacılıÇağırkan-BaĢköyDemirli-Ġsahocalı-HamitK.Yenice
K.Kızıközü
KONUSU
NĠTELĠĞĠ
Suyu Yeterli ( ġebekeli )
Bakım -Onarım
Suyu Yeterli ( ġebekeli )
Tesis GeliĢtirme
MUCUR ĠLÇSESĠ
Köy yolları
KONUSU
ĠLÇE ADI
YERĠ ( KÖY / ÜNĠTE )
II. KAT
TOPLAM
KM
Mucur
Karaarkaç-KuĢaklı
4
4
Mucur
Dy.Ġlt.Kıran
4
4
Mucur
GümüĢkümbet-Seyfe-Badıllı
2
2
Mucur
Mucur Belediye Sın.Babur-AydoğmuĢ
10
10
Mucur
Mucur Belediye Sın.Babur-PınarkayaAklsaklı - Altınyazı
4
4
Mucur
Kesikköprü Karkuyu
3
3
27
27
TOPLAM
Ġçme suları
ĠLÇE
MUCUR
MUCUR
YERĠ ( Köy veya
Bağlısı )
Çatalarkaç
Rahmalar
MUCUR
MUCUR
MUCUR
MUCUR
Suyu Yeterli ( ġebekeli )
Suyu Yeterli ( ġebekeli )
Suyu Yeterli ( ġebekeli )
Suyu Yeterli ( ġebekeli )
Yazıkınık
Depo Çevre
Düzenlemesi
Depo Çevre
Düzenlemesi
Depo Çevre
Düzenlemesi
Depo Çevre
Düzenlemesi
Depo çevre
Düzenlemesi
Suyu Yeterli ( ġebekeli )
ENH.Terfi Hattı
DeğiĢimi
Suyu Yeterli ( ġebekeli )
Depo Çevre
Düzenlemesi
Depo Çevre
Düzenlemesi
Dalakçı
Suyu Yeterli ( ġebekeli )
Kepez
NĠTELĠĞĠ
Suyu Yeterli ( ġebekeli )
GümüĢkümbet
MUCUR
MUCUR
KONUSU
KIRŞEHİR İLİ 2005-2014 YILI KÖYDES PROJESİ ÖDENEK DAĞILIMI VE YAPILAN İŞLER
KÖY YOLLARI
İÇME SULARI
YILI
PROJE
SAYISI
ÖDENEK Stabli
K.PARK PROJE
I.KAT II.KAT YAMA
MİKTARI
ze
E
SAYISI
ÖDENEK
MİKTARI
2005
14
429.000
2006
77
9.845.000
2007
100
9.425.000 12,5 138,3 299,8
2008
74
1.598.000 20,0
2009
33
791.000
2010
71
1.410.937
2011
41
3.771.453
2012
40
2.331.800
6,0
2013
77
3.607.875
8,0
2014
53
2.248.730
TOPLA
M
580
35.458.795 51,5 268,8 1.081,3 852
PROJ
ÖDENEK PROJE ÖDENEK
E
MİKTARI SAYISI MİKTARI
SAYISI
TOPLAM
PROJE
SAYISI
ÖDENEK
MİKTARI
23
1.023.000
132
13.230.000
14
9
594.000
275
47
1.835.000
53
2.115.000
153
11.540.000
253
19
1.026.000
93
2.624.000
59
43
915.000
76
1.706.000
28,0
243
75
1.273.000
146
2.683.937
122,0
82
94
1.344.126
0
0
1
305.000
136
5.420.579
3,0
11,5
75
13.955
23
668.200
0
0
0
0
63
3.000.000
10,5
109,5
136
7.300
27
1.038.625
104
4.646.500
107,0
4
5.500
21
923.415
74
3.295.743
26.755
411
11.732.366
1000
49.169.759
100
5,0
KANALİZASYON SULAMA TOPRAK
5,0
114,5
11,5
0,5
6
6
360.000
360.000
2
3
1.190.000
1495000
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
195 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content