Başvuru Dilekçe (II. Oturum) - İzmir Güney Kamu Hastaneleri Birliği

İZMİR İLİ GÜNEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİNE
Sunulmak Üzere
..........................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hastanesi kadrosunda, . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . unvanında görev yapmaktayım.
Genel Sekreterliğimizce 20/03/2015 tarihinde yapılan 4924 Sayılı Kanuna göre
sözleşmeli statüye geçiş kurasında (I.oturumda) görev yaptığım hastaneye unvanımda vize
edilen sözleşmeli personel sayısı dolduğundan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hastanesinde anılan sözleşmeli statüye geçmek için II. Yerleştirme kurasına katılmak
istiyorum.
Gereğini arz ederim.
ADRES
:
. . / 03 / 2015
imza
adı ve soyadı
sicil no