1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :38.71
Adı :
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Yılı : 2015
Ay :
Ekonomik
Kodlar
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
830
1
Cari Yıl (N)
4.213.737,75
BÜTÇE GİDERLERİ HESABI
830
01
830
830
01
01
MEMURLAR
01
02
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
44.652,76
830
830
01
04
GEÇİCİ PERSONEL
36.223,45
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
402.607,75
830
830
02
01
Memurlar
399.709,60
02
02
Sözleşmeli Personel
830
03
830
03
830
830
PERSONEL GİDERLERİ
02
3.416.125,20
3.335.248,99
2.898,15
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
323.504,80
02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
286.737,03
03
03
Yolluklar
03
04
Görev Giderleri
459,53
830
830
03
05
Hizmet Alımları
29.031,02
Cari Transferler
71.500,00
830
05
Görev Zararları
71.500,00
05
01
7.277,22
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI :
04/03/2015 10:30
4.213.737,75
Sayfa 1 / 1