close

Enter

Log in using OpenID

(14- İş Akış Şeması)

embedDownload
TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
P R O J E O N A Y M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü' N Ü N İ Ş A K I Ş Ş E M A S I
YENİ BAŞVURU
EVRAK KAYIT
BİRİM AMİRİ
YENİ PROJE
KATİ PROJE
TADİLAT PROJESİ /
MÜHENDİSLİK RAPORU
GEÇİCİ KABUL
TUTANAK İNCELEME
ÖN PROJE ELEKTRONİK
İNCELEME
KATİ PROJE ELEKTRONİK
İNCELEME
GRUPLARA DAĞITIM
GRUPLARA DAĞITIM
GRUPLARA DAĞITIM
KATİ PROJE İNCELEME
KABUL EVRAK
İNCELEMESİ
RED
UYGUN
RED
UYGUN
GRUPLARA DAĞITIM
GRUPLARA DAĞITIM
ÖN PROJE İNCELEME
KATİ PROJE İNCELEME
RED
ONAY
RED
RED
RED
KABUL HEYETİ
GÖREVLENDİRME
ONAY
KABUL İŞLEMLERİ
ONAY
RED
FİRMAYA VE/VEYA İLGİLİ KURULUŞLARA
BİLDİRİMDE BULUNMA
NOTLAR:
1- Yatırımcı ve projeci firmalardan kaynaklanan gecikmeler hariç işlem süreleri 15 (onbeş) iş gününü geçmemektedir.
2- Verilen görüşe rağmen 15 (onbeş) iş günü içerisinde cevap alınamaması halinde firma başvurularını iade etme hakkımız saklıdır.
ONAY
ONAY
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
32 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content