close

Enter

Log in using OpenID

Av. Volkan SIRABAŞI (Kamu İhale

embedDownload
ANKARA BAROSU – KAMU İHALE HUKUKU EĞİTİM PROGRAMI
1. PROGRAMDA YER ALACAK EĞİTMENLER
- Av. Volkan SIRABAŞI (Kamu İhale Kurumu E. Kamu İhale Uzmanı)
- Salim DEMİREL (Sayıştay Başdenetçisi)
- Dr. Bülent BÜBER
2. VERİLECEK DERSLER (4 HAFTA-24 SAAT)
İhale Hukukuna Giriş
Suçu)
İfasına Fesat
Karıştırma Suçu)
Çerçevesinde İdari
Uygulanması
ve
Cezai Yaptırımlar
Düzenlemeleri
Yöntemleri
İhaleleri Mevzuatı
İhalelere Yönelik Başvurular ve İhale
İşlemlerinin
İdari Yargıda Dava Edilmesi
3. MART AYI PROGRAMI (Saat: 18.30-21.30)
03.03.2015 Kamu İhale Hukukuna Giriş (Av. Volkan SIRABAŞI)
05.03.2015 Kamu İhale Hukuku Mevzuatı (Av. Volkan SIRABAŞI)
10.03.2015 4734 Sayılı Kanunun Genel Düzenlemeleri (Dr. Bülent BÜBER)
12.03.2015 4734 Sayılı Kanunun Uygulama Kuralları - 4734 Sayılı Kanunda Düzenlenen
Alım Yöntemleri (Dr. Bülent BÜBER)
17.03.2015 Kamu İhale Sözleşmeleri, Kamu İhale Sözleşmelerinin Uygulanması (Salim
DEMİREL)
19.03.2015
İhalelere
Yönelik
Başvurular
İdari Yargıda Dava Edilmesi (Av. Volkan SIRABAŞI)
ve
İhale
İşlemlerinin
24.03.2015 TCK Md.235 (İhaleye Fesat Karıştırma Suçu) - TCK Md.236 (Edimin İfasına
Fesat Karıştırma Suçu) (Av. Volkan SIRABAŞI)
26.03.2015
Kamu
İhale
Mevzuatı
Çerçevesinde
Cezai
Yaptırımlar
Mal
ve
Hizmet
Alımı,
İhaleleri Mevzuatı (Av. Volkan SIRABAŞI)
İdari
Yapım
ve
İşleri
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
228 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content