close

Enter

Log in using OpenID

araştırma projeleri

embedDownload
ARAŞTIRMA PROJELERİ
1. Sigara içen sağlıklı şahıslarda çeşitli aterosklerotik risk faktörleri ve bir ACE inhibitörü
olan Lizinopril’in bu parametreler üzerine etkilerinin araştırılması. (YYÜ Araştırma Fonu
Projesi, 95.TF.355, 1995, Yardımcı Araştırmacı)
2. Biyolojik ekstraselüler matriks bileşenlerinin aksonal rejenerasyona etkileri: İdeal
bileşimin araştırılması. (YYÜ Araştırma Fonu Projesi, 2001-VF-019, Yardımcı Araştırmacı)
3. Diabetik faralerde eritrositlerin oksidasyona duyarlılığı: Melatonin ve pentoksifilinin
etkileri. (YYÜ Araştırma Fonu Projesi, 2002-TF-083, Proje Yöneticisi)
4. Diabetik fare beyninde nitrat nitrit ve lipit peroksidasyonu seviyelerinin araştırılması:
Melatonin ve pentoksifilinin etkileri. (YYÜ Araştırma Fonu Projesi, 2002-TF-087, Proje
Yöneticisi)
5. Hücre Dışı Matriks Proteinlerinin Enzimatik Olmayan Glikasyonunun Diyabetik
Nöropatideki Rolü (YYÜ Araştırma Fonu Projesi, 2002. TF. 072, Proje Yöneticisi)
6. Periton Diyalizi ile Tedavi Edilen Hipertansiyona Sahip Kronik Böbrek Yetmezlikli
Hastalarda Oksidatif Stresin Önemi (YYÜ Araştırma Fonu Projesi, 2007-TF-U120, Proje
Yöneticisi)
7. Periton Dializli Hastalarda Farklı Dializ Solüsyonlarının Lipid Peroksidasyonu ve Asimetrik
Dimetilarginin Seviyelerine Etkilerinin Araştırılması (YYÜ Araştırma Fonu Projesi, 2008-TFU134, Proje Yöneticisi)
8. Tiroglobulin Ölçümlerinin Düşük Titrelerdeki Anti-tiroglobulinle İnterferansının
Araştırılması (YYÜ Araştırma Fonu Projesi, 2008-SBE-YL146, Proje Yöneticisi)
9. Tip 2 Diabette Glitazonların Asimetrik Dimetilarginin Seviyelerine Etkileri (YYÜ Araştırma
Fonu Projesi, 2010-TF-U078, Proje Yöneticisi)
10. Derin Ven Trombozunda Asimetrik Dimetil Arjinin ve Oksidatif Stresin Önemi (YYÜ
Araştırma Fonu Projesi, 2010-SBE-YL114, Proje Yöneticisi)
11. Van ve çevresindeki çocuklarda ailesel akdeniz ateşi (FMF) gen mutasyonlarının sıklığı
ve proinflamatuar sitokinlerle ilişkisi (YYÜ Araştırma Fonu Projesi, 2010-TF-U079, Proje
Yöneticisi)
12. Genital sğilli hastalarda oksidan ve antioksidan durumun saptanması (YYÜ Araştırma
Fonu Projesi, 2012-TF-U056, Proje Yöneticisi)
1
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
86 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content