close

Enter

Log in using OpenID

1. Etik Davranış İlkeleri

embedDownload
ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ
FAALİYETLER YÖNÜNDEN
 Kanun, yönetmelik ve ilgili tüzüklere uyulması,
 Sağlık hizmeti kalitesinin yükseltilmesi, hasta memnuniyetinin
attırılması,
 Hastanenin misyon ve vizyonuna uygun hareket edilmesi,
 Kurumun güven ve itibarını sarsan davranışlardan kaçınılması,
esastır.
ÇALIŞANLAR YÖNÜNDEN
 Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci,
 Halka hizmet bilinci,
 Hizmet standartlarına uyma,
 Amaç ve misyona bağlılık,
 Dürüstlük ve tarafsızlık,
 Saygınlık ve güven,
 Nezaket ve saygı,
 Yetkili makamlara bildirim,
 Çıkar çatışmasından kaçınma,
 Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması,
 Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı,
 Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı,
 Savurganlıktan kaçınma,
 Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan,
 Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık,
 Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu,
 Eski kamu görevlileriyle ilişkiler,
 Mal bildiriminde bulunmak, esastır.
İDARE YÖNÜNDEN
 Çalışanlara eşit davranılması, sorunları ile ilgilenilmesi,
 Çıkar çatışmaları ve kişisel menfaatlerin önlenmesi,
 Başhekimlik makamının yazılı ve sözlü talimatlarına uyulması,
 Personele nezaket ve saygı kuralları içerisinde davranılması,
 Çalışanların gerçek dışı beyanlardan kaçınması,
 Personele etik kuralların ve performans ölçütlerinin duyurulması,
 Hastaneye yıllarca hizmet vermiş Başhekim ve diğer çalışanların,
kuruluş yıldönümleri ve benzer etkinliklere davet edilmesi,
kendilerini hatırlatacak çalışmalara yer verilmesi, esastır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
158 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content