close

Enter

Log in using OpenID

7. SINIF - atabey.k12.tr

embedDownload
DENEME 6
1
1
Farklı yapı özelliklerinde fiilleri anlam özelliklerini dikkate alarak kullanır.
1
Fiil Kiplerinde Zaman
ve Anlam Kaymasıyla
İlgili Bilgi ve Kuralları
Kavrama ve Uygulama
Cümlede zaman kavramını belirleyen/destekleyen zarfları fark eder.
1
Fiil kiplerini farklı zaman ve anlamları ifade edecek şekilde kullanır.
1
Ek Fiille İlgili Bilgi ve
Kuralları Kavrama ve
Uygulama
İsim türünden kelimelerin kip ve kişi açısından biçimlenerek çekimlenebildiğini kavrar.
1
1
1
Fiil kiplerinde zaman ve anlam kaymasının nasıl gerçekleştiğini kavrar.
1
İsimlerin kip eki almasında ek fiilin rolünü kavrar.
1
Ek fiili işlevine uygun olarak kullanır.
1
1
Bildirme kipleriyle dilek kiplerini ayırt eder.
1
1
Bildirme kiplerinin kullanım özelliklerini kavrar.
1
Fiillerin anlam özelliklerini kavrar.
1
Kip ve çekimli fiili kavrar.
2
1
1
Dilek kiplerinin kullanım özelliklerini kavrar.
Fiillerin olumlu, olumsuz, soru ve olumsuz soru çekimleriyle ilgili uygulamalar yapar.
1
Zarfların cümledeki işlevlerini fark eder, zarfları işlevlerine uygun olarak kullanır.
1
Kelimeleri cümlede farklı görevlerde kullanır.
1
Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır.
2
2
2
Metindeki anahtar kelimeleri belirler.
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
Metnin konusunu belirler.
1
1
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
1
1
Metindeki yardımcı fikirleri/duyguları belirler.
Anlatımın kimin ağzından yapıldığını belirler.
1
1
1
1
1
1
Olay, yer, zaman, şahıs, varlık kadrosu ve bunlarla ilgili unsurları belirler.
1
Metindeki sebep-sonuç ilişkilerini fark eder.
1
Metindeki amaç-sonuç ilişkilerini fark eder.
Okuduklarındaki örtülü anlamları bulur.
1
1
Metne ilişkin sorular oluşturur.
Metne ilişkin sorulara cevap verir.
2
OKUMA
Metnin türüyle ilgili özellikleri kavrar.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantıları fark eder
1
1
1
1
1
Metinde yararlanılan düşünceyi geliştirme yollarının işlevlerini açıklar.
1
1
1
Metne ilişkin karşılaştırmalar yapar.
1
Okuduğu metne farklı başlıklar bulur.
1
Metni dil ve anlatım yönünden değerlendirir.
1
Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere
örnek verir.
1
1
Yazım ve Noktalama
Kurallarını Uygulama
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Olayları ve bilgileri sıraya koyarak anlatır/verir.
1
1
1
1
1
Atasözü, deyim ve söz sanatlarını uygun durumlarda kullanarak anlatımını zenginleştirir.
1
Yazdığı metni görsel materyallerle destekler.
Yazıya, konuyla ilgili kısa ve dikkat çekici bir başlık bulur.
Kendi Yazdıklarını
Değerlendirme
1
Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin yerine Türkçelerini
kullanır.
Yazısında sebep-sonuç ilişkileri kurar.
Planlı Yazma
1
1
Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır.
Yazma Kurallarını
Uygulama
1
Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır.
Türkçenin kurallarına uygun cümleler kurar.
1
1
Şiir dilinin farklılığını ayırt eder.
Söz Varlığını Zenginleştirme
1
1
Metnin öncesi ve/veya sonrasına ait kurgular yapar.
Okuduğu Metni
Değerlendirme
2
1
Metnin planını kavrar.
Metindeki söz sanatlarının anlatıma olan katkısını fark eder.
DENEME 7
DENEME 5
DENEME 4
DENEME 3
Basit, türemiş ve birleşik fiillerin kuruluş ve anlam özelliklerini kavrar.
Kelime Türleriyle İlgili
Bilgi ve Kuralları Kavrama ve Uygulama
DENEME 2
Fiillerin Yapı Özellikleriyle İlgili Bilgi ve
Kuralları Kavrama ve
Uygulama
TÜRKÇE
DİLBİLGİSİ
7. SINIF
DENEME 1
2014-2015 DENEME SINAVI İÇERİĞİ YAZMA
1
1
Yazdıklarını dil ve anlatım yönünden değerlendirir.
1
Yazım kurallarını kavrayarak uygular.
2
1
1
1
1
1
1
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır.
1
1
1
1
1
1
1
Deneme sınavlarının kazanım kazanım içeriklerine www.martiokul.com adresinden kısa bir süre sonra ulaşabilirsiniz.
DENEME 6
DENEME 7
DENEME 6
DENEME 7
DENEME 4
DENEME 3
DENEME 5
2. Ünite
DENEME 5
1. Ünite
DENEME 2
MATEMATİK (MEB)
7. SINIF
DENEME 1
2014-2015 DENEME SINAVI İÇERİĞİ Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri. Tam sayılarda çarpma ve
bölme işlemleri. Rasyonel sayıları tanıyalım.
Rasyonel sayılarda toplama ve çıkarma işlemleri. Rasyonel sayılarla
çarpma ve bölme işlemleri. Adım adım işlemler ve problemler.
Tam sayıların kuvveti ve örüntüler. Cebirsel ifadelerle işlemler. Bir
bilinmeyenli denklemler ve çözümleri. Doğrusal denklemler ve koordinat sistemi
Dik ve paralel doğrular. Üç doğrunun birbirine göre durumu.
3. Ünite
Doğru ve ters orantı. Alışverişte kullanılan yüzde hesapları. Yansıma
ve dönme.
Çokgenlerin özellikleri. Motiflerle süsleme. Çember ve dairenin özellikleri
4. Ünite
Çemberde açılar. Türk bayrağı. Daire ve daire dilimi. Çokgenlerin
eşliği ve benzerliği.
5. Ünite
Verilerin farklı temsil biçimleri. Yanıltan grafikler. Veri analizi. Faktöriyel ve permutasyon.
Sindirim sistemimiz ve sindirim sistemimizinsağlığı. Boşaltı.m
sistemimizvücudumuzdan atıkları uzaklaştırır.
1. Ünite
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemimiz.. Duyu Organlarımız.
Vücudumuzdaki Sistemler.
2. Ünite
3. Ünite
Yayları tanıyalım. İş ve Enerji. Basit Makineler. Enerji ve Sürtünme
Kuvveti.
Cisimleri Elektrikleyelim.
Elektrik Akımı Nedir? Seri ve Paralel Bağlama.
Elementler ve Sembolleri. Atomun Yapısı.
4. Ünite
Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Özellikler. Kimyasal Bağ.
Bileşikler ve Formülleri. Karışımlar
Işığın Soğurulması.
5. Ünite
Cisimler Nasıl Renkli Görünür? Işığın Kırılması. Mercekler ve Kullanım Alanları.
6. Ünite
Ekosistemler.
DENEME 4
DENEME 3
FEN BİLİMLERİ
DENEME 2
Ada Matbaası matematik kitabına göre ayrıca 1 test hazırlanacaktır.
DENEME 1
DENEME 2
DENEME 3
DENEME 4
DENEME 5
DENEME 6
DENEME 7
DENEME 3
DENEME 4
DENEME 5
DENEME 6
DENEME 7
1. Ünite
DENEME 2
SOSYAL BİLİMLER
7. SINIF
DENEME 1
2014-2015 DENEME SINAVI İÇERİĞİ DENEME 1
Her şey iletişimle başlar. Hep beraber. İletişim sınır tanımıyor. Evet,
özgürlük ama. Karar sizin.
İletişimin yeri ve önemi.
2. Ünite
Nüfusumuz. Neden sayılıyoruz? Eğitim şart. Gurbet kuşları.
Türkler geliyor. Osmanlı’nın doğuşu.
3. Ünite
Denizlerin sultanları. Hoşgörünün adresi: Osmanlı. Şehirlerin anlattıkları. Etkileşim kaçınılmaz oldu. Seyyahların gözüyle Osmanlı. Her
şey değişiyor.
Nereden nereye.
4. Ünite
5. Ünite
Yazıyorlar, çiziyorlar. Bilimsel gerçekler. Rönesans ve reform ışığında
bilim. Bilim yolunda.
Toprakla gelen güç. Sebepler-sonuçlar. Yeri ürünler, yeni hayatlar.
Yalnız değilsiniz.
Onlar nasıl yetiştirildi? İyi bir meslek, iyi bir gelecek.
6. Ünite
Kesintisiz güç. Kurucu ve koruyucu maddeler.
İNGİLİZCE
Unit 1
APPEARANCE AND PERSONALITY
Unit 2
BIOGRAPHIES
Unit 3
SPORTS
Unit 4
WILD ANIMALS
Unit 5
TELEVISION
Unit 6
PARTIES
Unit 7
SUPERSTITIONS
Unit 8
PUBLIC BUILDINGS
Unit 9
ENVIRONMENT
Deneme sınavlarının kazanım kazanım içeriklerine www.martiokul.com adresinden kısa bir süre sonra ulaşabilirsiniz.
Varlıklar âlemi. Meleklerin özellikleri ve görevleri. Meleklere imanın,
davranışların güzelleşmesine katkısı. Kur’an’a göre cin ve şeytan.
1. Ünite
Şeytanın kötülüğünden korunma konusunda Kur’an’ın öğütleri.
Toplumda yaygın olan bazı Batıl inançlar. Ahirete iman.
Kıyamet ve yeniden dirilme. Dünya hayatında yapılanların karşılığı:
Ahiret. Nâs Suresi ve Anlamı.
Ramazan ayı ve önemi. Ramazan orucu. Ramazan ayı ve oruçla ilgili
kavramlar. Muharrem orucu.
2. Ünite
Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeliyiz? Orucu Bozan Durumlar. Oruç İbadetinin Kişiye ve Topluma Kazandırdıkları. Ramazan
Bayramı Sevinci. Mâûn Suresi ve Anlamı.
Hz. Muhammed’in İnsanı Yönü.
3. Ünite
Hz. Muhammed Son Peygamberdir. Hz. Muhammed Kur’an’ı
Açıklayıcıdır. Hz. Muhammed İnsanlık İçin Bir Uyarıcıdır. Hz.
Muhammed İnsanlığa Bir Rahmettir. Hz. Muhammed Güzel Ahlakın
Tamamlayıcısıdır.
Din ve Din Anlayışı. Din Anlayışındaki Yorum Farklılıklarının Sebepleri. İnançla İlgili Yorumlar. Fıkhi Yorumlar. Tasavvufi Yorumlar
4. Ünite
5. Ünite
Alevilik-Bektaşilik. Cem ve Cemevi. Musahiplik (Yol Kardeşliği).
Dua ve Gülbenkler. Hızır Orucu. Din Anlayışındaki Farklılıklar Niçin
Zenginliktir? Dinde Zorlama Yoktur.
Din Güzel Ahlaklı Olmama Nasıl Katkı Sağlar? Doğruluk ve
Dürüstlük. Başkalarına Maddi Yardımda Bulunmak (İnfak). Emaneti
Korumak. Adaletli Olmak. Hoşgörü ve Bağışlama. Alçak Gönüllülük
(Tevazu). Görgülü Olmak. Savurganlıktan Kaçınmak.
8. sınıfların deneme sınavları,
Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklayacağı
“Merkezi Sistem Ortak Sınav
Çalışma Takvimleri”ne
göre hazırlanacaktır.
DENEME 7
DENEME 6
DENEME 5
DENEME 4
DENEME 3
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
7. SINIF
DENEME 2
2014-2015 DENEME SINAVI İÇERİĞİ DENEME 1
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
444 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content