close

Enter

Log in using OpenID

47 Kalem Kimyasal Sarf Malzemeleri İhale İlanı

embedDownload
İHALE İLANI
T.C.
ESKİŞEHİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü/ Satınalma
İhale kayıt numarası
1- İdarenin
a) Adresi
: 2015/25939
: Arifiye Mah.İkieylül Cad. PTT Baş Müdürlüğü Binası 6.Kat/ ESKİŞEHİR
ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası
: 2222307320 - 2222338525
c) Elektronik posta adresi
: [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği : [email protected]
internet adresi (varsa)
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Mal 47 kalem Tıbbi sarf ve kimyasal sarf malzemeleri
b) Teslim yeri
: Müdürlüğümüzün Hoşnudiye Mah. Ambarlar Sok. No:10/F
Tepebaşı/ESKİŞEHİR adresinde bulunan ambarına teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi
: Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim
günüdür.
Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 10 gün içerisinde işe başlanacaktır.
Yüklenici 365 takvim günü içinde idarenin ihtiyacına göre tamamını veya
peyderpey teslimi gerçekleştirecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Eskişehir Halk Sağlığı Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü /
Satınalma Birimi
b) Tarihi ve saati
: 26.03.2015 - 10:00
Standart Form - KİK002.1/M
Standart Form - KİK002.1/M
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
242 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content