close

Enter

Log in using OpenID

CIVL283

embedDownload
İNSA 283
MALZEME BİLİMİ
ÇALIŞMA SORULARI#1
Problem 1:
Li + and F - iyonları arasındaki enerji denklemi aşağıdaki
gibidir:
-A
B
U = ---------- + ------------r
r7
Burada r Pm ( lPm=10-12m)
ve U KJ
cinsindendir.
İyonlar arası denge mesafesi r0=201 Pm ise, Minimum
enerji ve net kuvvetin maksimum olduğu mesafeyi (rx) A
& B cinsinden bulunuz.
Cevaplar:
Umin= -4.98x109A+7.55x10-5B KNm(KJ);
rx=1.74x(B/A)1/6
Problem 2: Oksijen molekülleri arasında enerji akışı aşağıdaki
denklemle tariff edilmiştir.
UO-2 O 2
-6.657xlO-3
1.13X 10-5
= --- ------- - ------ ------ KJ/mol.
r6
r12
Burada, moleküller arası mesafe r nm (1 nm = 10-9 m)
cinsindendir. a) denge mesafesini yani ro=....... nm. b)
Minimum bağ enerjisini = ....... KJ. c) r=r0 olduğu
mesafede net kuvvet = ........ N. d) Maksimum net kuvvet
= ........... N.
Cevaplar: a) ro=0.388 nm
b) Umin=-0.980 KJ c) Fnet(r=ro)= 0 KN
d)Fnetmaks=-6.8x109 KN
Problem 3: İki iyon arasındaki net potansiyel enerji
aşağıdaki gibidir:
-1.436
7.32xlO-6
U = - - - - + - - - - - - r
r8
Burada; U elektron volt (lev=l.6xlO-19J) and r nm
cinsindendir. a) denge mesafesi ro=....... nm.
b)Umin= ......... ev.
Cevaplar: a) 0.236 nm
b)-5.32 ev
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
574 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content