close

Enter

Log in using OpenID

*şzızr - Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

embedDownload
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI_
TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU
Trabzon İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
__
_
Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Sayı
Konu
:
23618724
:
Teklif
/ wa.
17/03/2019
Hastanemiz Ortopedi servisinin ihtiyacı olan aşağıda belirtilen malzeme 4734 Sayılı K.İ.K.'
in 22/F Maddesi gereğince, kurumumuzca satın alınacaktır. Tekliflerinizi KDV hariç olarak,
17/01/2011 tarih saat 15:00 kadar 462 341 56 54 numaralı faksa göndermeniz veya
kapalı zarf içerisinde Satın Alma Birimine ulaştırmanız rica olunur.
E
n
n
Omuz atroskopi
rotator kılıf tamir seti
Omıız atroskopı Siap
tamır setı
Omuz atroskopi
Bankart tamir seti
ß
1
Adet
1
adet
1
“d”
İdari
velâ;
Hizmetler MNd. Yrd.
T-I-;şxr-B-
Kim
*şzızr
Mum_
1Teknik
Şartname tarafınıza faks edilmemiş olup,
wwwşrabıonkangnhggmgr/ihalephğ internet adresinden temin edilebilir.
2-
Teklif Edilen Ürünün SUT ve UBB Kodlarını İlgili Sütunlara Yazılması
Zorunludur.
Tekliflerinizi en geç 17/03/2015 tarihi saat 15.00' kadar
0462 341 56 54 ye faks ile veya kapalı zarf içinde bildirmeniz rica olunur
.
›ı"\`(U/IVV\L
'.
›
\~`\<z;›:.~
`
.
\.
\
_
ı:
;i
~\ x
'\_
\
v
.r
>\
:fx
`=
^
\;
.-
\~
ı'
`*
_.
V
T
›
\
\
'
..
'
M,
Q
~"`
A
o
i
=
;éf
V*
\\\
ı'
"\
95"”
M3"
,MZ
24
y,"
.
x
Q,"*"<`_\\
\
" gü,
`
\
“
^
\
`\
_h
\
","`›-*\
`
t
w_
.î
w
_/
ı`
\_~.»
` ,y `
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
69 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content