close

Enter

Log in using OpenID

akademik faaliyetler

embedDownload
EK-8
S IRA NO
9.7.PATOLOJİ
4724
AÇIKLAMA
S UT
ÜCRETİ
İŞ LEM
PUANI
Patoloji raporu ile birlikte faturalandırılır. Aynı organın çoklu
biyopsilerinde her bir lezyon için ya da her bir anatomik bölgeden
olduğuna ilişkin patoloji raporunda ayrıntılı bilgi olması halinde
birer adet faturalandırılabilir. Sitolojik incelemeler de bu kapsamda
değerlendirilir.
SİTOLOJİK MATERYALLER
4725
4726
4727
4728
4729
909.210
909.250
909.260
909.280
4730
909.300
4731
4732
4733
4734
909.330
909.340
909.350
909.360
İmprint
Filtre preparatı hazırlanması ve incelenmesi
Hücre bloğu hazırlanması ve incelenmesi
İnce iğne aspirasyonu değerlendirmesi
İnce iğne aspirasyonu, gönderilen yayma preperatların
değerlendirilmesi
Sıvı bazlı sitoloji manuel
Servikal veya vajinal sitoloji
Sıvı bazlı sitoloji otomatik cihaz aracılığı ile
Vücut sıvıları ve eksfoliatif sitoloji
HİSTOPATOLOJİK İNCELEMELER
4735
asıl tarifeye ek
asıl tarifeye ek
patolog tarafından yapılması ve olağan rapor verilmesi
10,20
6,00
6,00
29,70
17,20
10,12
10,12
50,08
29,70
50,08
14,70
10,12
25,50
10,20
24,79
17,20
43,00
17,20
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
48,74
48,74
48,74
48,74
48,74
48,74
48,74
48,74
48,74
48,74
48,74
48,74
48,74
48,74
48,74
Buradaki işlemler sadece standart patolojik incelemeleri kapsar.
İmmunhistokimya gibi özel incelemeler ayrıca eklenir
Birinci Düzey Histopatolojik İncelemeler
4736
4737
4738
4739
4740
4741
4742
4743
4744
4745
4746
4747
4748
4749
4750
4751
İŞ LEM AD I
KODU
909.410
909.430
909.440
909.450
909.460
909.470
909.480
909.490
909.500
909.510
909.520
909.530
909.540
909.550
909.560
Abortus
Apse materyali
Akciğer, transbronşial biyopsi
Anevrizma, arteryal/ventriküler
Anüs, polipoid gelişme (tag)
Apendiks, insidental (asıl ameliyata ek)
Arter, aterom plağı
Bartholin bezi kisti
Bronkus, biyopsi
Bursa/ synovial kist
Burun mukozası, biyopsi
Burun, sinüs polipleri inflammatuar
Deri, punch/insizyonel/shave biyopsi
Divertikul-özefagus/ince barsak
Duodenum, biyopsi
4752
4753
4754
4755
4756
4757
4758
4759
4760
4761
4762
4763
4764
4765
4766
4767
4768
4769
4770
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
4780
4781
4782
4783
4784
4785
4786
4787
4788
4789
909.570
909.580
909.590
909.600
909.610
909.620
909.630
909.640
909.650
909.660
909.670
909.680
909.690
909.700
909.710
909.720
909.730
909.740
909.750
909.760
909.770
909.780
909.790
909.800
909.810
909.820
909.830
909.840
909.850
909.860
909.870
909.880
909.890
909.900
909.910
909.920
909.930
909.940
Dupuytren kontraktürü dokusu
Eklem, gevşek cisim
Endometrium, küretaj/biyopsi
Endoserviks, küretaj/biyopsi
Femur başı, kırık dışında
Fissür/fistül
Ganglion kisti
Hematom
Hemoroidler
Herni kesesi, herhangi bir bölgede
Hidrosel kesesi
İnce barsak, biyopsi
İntervertebral disk
Karpal tünel dokusu
Kemik fragmentleri, patolojik kırık dışında
Kemik iliği biyopsisi, patoloji
Kıkırdak, shaving
Kolesteatoma
Kolon, kolostomi stoması
Kolon, biyopsi
Konjonktiva, biyopsi/pterygium
Kornea
Larinks, biyopsi
M enisküs
M esane, biyopsi
M ide, biyopsi
M ukosel, tükrük
Nazofarinks/orofarinks, biyopsi
Nöroma-morton/travmatik
Özofagus, biyopsi
Paratubal kistler (morgagni hidati)
Parmaklar, el / ayak, amputasyon, travmatik, iskemik
Pilonidal kist/sinüs
Plasenta
Plevra/perikard-biyopsi
Polip, kolorektal
Polip, mide/ince barsak
Polip, servikal/endometrial
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
48,74
48,74
48,74
48,74
48,74
48,74
48,74
48,74
48,74
48,74
48,74
48,74
48,74
48,74
48,74
48,74
48,74
48,74
48,74
48,74
48,74
48,74
48,74
48,74
48,74
48,74
48,74
48,74
48,74
48,74
48,74
48,74
48,74
48,74
48,74
48,74
48,74
48,74
4790
4791
4792
4793
4794
4795
4796
4797
4798
4799
4800
4801
4802
4803
4804
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811
4812
909.950
909.960
909.970
909.980
909.990
910.000
910.010
910.030
910.040
910.050
910.060
910.080
910.090
910.100
910.110
910.120
910.130
910.150
910.160
910.180
910.190
910.200
4813
4814
4815
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822
4823
4824
4825
4826
4827
910.220
910.230
910.240
910.250
910.260
910.270
910.280
910.290
910.300
910.310
910.320
910.330
910.340
910.350
910.360
Prostat, iğne biyopsisi
Safra kesesi
Sempatik ganglion
Sinir, vagotomi ve benzeri girişim
Sinüs, paranasal biyopsi
Spermatosel
Sünnet derisi
Tendon/ tendon kılıfı, tümör dışı
Testiküler apendiks
Testis, kastrasyon
Tonsil ve/veya adenoidler
Trakea, biyopsi
Trombüs veya embolus
Tuba uterina, biyopsi ve sterilizasyon
Üreter, biyopsi
Üretra biyopsi
Vajina, biyopsi
Varikosel
Vas deferens
Ven, varis
Yumuşak doku, debridman
Yumuşak doku lipom eksizyonu veya biyopsi
1-4 kadran
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
48,74
48,74
48,74
48,74
48,74
48,74
48,74
48,74
48,74
48,74
48,74
48,74
48,74
48,74
48,74
48,74
48,74
48,74
48,74
48,74
48,74
48,74
37,30
37,30
37,30
37,30
37,30
37,30
37,30
37,30
37,30
37,30
37,30
37,30
37,30
37,30
37,30
62,90
62,90
62,90
62,90
62,90
62,90
62,90
62,90
62,90
62,90
62,90
62,90
62,90
62,90
62,90
İkinci Düzey Histopatolojik İncelemeler
Ağız mukozası/gingiva biyopsi
Apendiks, insidental dışında
Arter, biyopsi
Beyin meninksler, tümör rezeksiyonu dışında
Böbrek, biyopsi iğne
Deri, eksizyonel biyopsi
Dil, biyopsi
Diş / odontojenik kist
Dudak, biyopsi/wedge (kama) rezeksiyonu
Eklem, rezeksiyon
Ekstremite, amputasyon, travmatik
Femur başı, kırık
Hipofiz tümörü
Kalp kapakçığı
Karaciğer, biyopsi iğne / Wedge (kama)
4828
4829
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
4837
4838
4839
4840
4841
4842
4843
4844
4845
4846
4847
4848
4849
4850
4851
4852
4853
4854
4855
910.370
910.380
910.390
910.400
910.410
910.420
910.430
910.440
910.450
910.460
910.470
910.480
910.490
910.491
910.500
910.510
910.520
910.530
910.540
910.550
910.560
910.570
910.580
910.590
910.600
910.610
910.620
4856
4857
4858
4859
4860
4861
4862
4863
4864
4865
910.640
910.650
910.660
910.670
910.680
910.690
910.700
910.710
910.720
910.730
Kas, biyopsi
Kemik, ekzositoz
Lenf düğümü, biyopsi
M eme, biyopsi
M eme/reduksiyon mammoplasti
Myom (lar), myomektomi, uterus hariç
Omentum, biyopsi
Over, biyopsi/wedge (kama) rezeksiyonu
Over (+ /-tuba), neoplastik değil
Pankreas, biyopsi
Paratiroid bezi
Parmak el / ayak, amputasyon, travma dışı
Periton, biyopsi
Prostat, iğne biyopsisi
Prostat, TUR
Serviks, biyopsi
Sinir, biyopsi
Synovium
Testis, biyopsi
Testis, tümör /biyopsi/kastrasyon dışında
Tiroglossal kanal/brankial yarık kisti
Tuba uterina, ektopik gebelik
Tükrük bezi, biyopsi
Uterus, prolapsus için (+ /-tuba ve overler)
Üreter, rezeksiyon
Vulva/ labia, biyopsi
Yumuşak doku basit eksz. lipom hariç
5-9-kadran
37,30
37,30
37,30
37,30
37,30
37,30
37,30
37,30
37,30
37,30
37,30
37,30
37,30
37,30
37,30
37,30
37,30
37,30
37,30
37,30
37,30
37,30
37,30
37,30
37,30
37,30
37,30
62,90
62,90
62,90
62,90
62,90
62,90
62,90
62,90
62,90
62,90
62,90
62,90
62,90
62,90
62,90
62,90
62,90
62,90
62,90
62,90
62,90
62,90
62,90
62,90
62,90
62,90
62,90
39,90
39,90
39,90
39,90
39,90
39,90
39,90
39,90
39,90
39,90
67,28
67,28
67,28
67,28
67,28
67,28
67,28
67,28
67,28
67,28
Üçüncü Düzey Histopatolojik İncelemeler
Adrenal (sürrenal), rezeksiyon
Akciğer, kama biyopsisi
Beyin/meninksler, tümör rezeksiyonu
Beyin, biyopsi
Böbrek, parsiyel/total nefrektomi
Dalak
Göz, enükleasyon/evisserasyon
İnce barsak, rezeksiyon, tümör dışında
Karaciğer, kısmi rezeksiyon
Kemik-biyopsi/ küretaj materyali
4866
4867
4868
4869
4870
4871
4872
4873
4874
4875
4876
4877
4878
4879
4880
4881
4882
4883
910.740
910.750
910.760
910.770
910.780
910.790
910.800
910.810
910.820
910.830
910.840
910.851
910.860
910.870
910.880
910.890
910.900
910.910
4884
4885
4886
4887
4888
4889
4890
4891
4892
4893
4894
4895
4896
4897
4898
4899
4900
4901
4902
4903
910.930
910.940
910.950
910.960
910.961
910.962
910.970
910.980
910.990
911.000
911.005
911.010
911.020
911.030
911.040
911.050
911.060
911.070
911.080
Kemik fragmanları, patolojik kırık
Kolon, segmental rezeksiyon, tümör dışı nedenle
Larinks, parsiyel/total rezeksiyon
Lenf düğümleri, regional rezeksiyon (diseksiyon)
M ediasten, kitle
M eme, mastektomi-parsiyel/basit
M esane, TUR
M ide, subtotal/total rezeksiyon, tümör dışı nedenle
Myokard, biyopsi
Odontojenik tümör
Over, (+ /-tuba), neoplastik
Prostat, iğne biyopsisi
Prostat, radikal rezeksiyon dışında
Serviks, konizasyon
Timus, tümör
Tiroid, total/lobektomi
Tükrük bezi (tümör dahil)
Uterus, (+ /-adneksler), tm ve prolapus hariç
10 ve üzeri kadran
39,90
39,90
39,90
39,90
39,90
39,90
39,90
39,90
39,90
39,90
39,90
39,90
39,90
39,90
39,90
39,90
39,90
39,90
67,28
67,28
67,28
67,28
67,28
67,28
67,28
67,28
67,28
67,28
67,28
67,28
67,28
67,28
67,28
67,28
67,28
67,28
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
101,18
101,18
101,18
101,18
101,18
101,18
101,18
101,18
101,18
101,18
101,18
101,18
101,18
101,18
101,18
101,18
101,18
101,18
101,18
Dördüncü Düzey Histopatolojik İncelemeler
Akciğer, total/lob/segment rezeksiyonu
Dil/tonsil-tümör içeren rezeksiyon
Ekstremite, disartikülasyon
Fetus, diseksiyonla inceleme
Göz, eksentrasyon
İnce barsak, tümör için rezeksiyon
Kemik, rezeksiyon
Kolon, total rezeksiyon
Kolon, tümör için segmental rezeksiyon
Larinks, parsiyel/total + boyun lenf nodları
M andibulektomi
M eme, mastektomi + aksilla lenf nodları
M esane, parsiyel/total rezeksiyon
M ide, tümör için subtotal/total rezeksiyon
Özofagus, parsiyel/total rezeksiyon
Pankreas, total/subtotal rezeksiyon
Prostat, radikal rezeksiyon
Testis, tümör
Uterus, neoplastik (+ /-tubalar ve overler)
4904
4905
911.090
911.100
4906
4907
4908
4909
911.110
911.120
911.130
Vulva, total/subtotal rezeksiyon
Yumuşak doku tümörü, geniş rezeksiyon
101,18
101,18
152,60
203,40
50,90
257,34
343,00
85,83
38,20
64,42
24,60
24,60
26,70
0,00
0,00
0,00
41,48
41,48
45,03
25,13
45,03
25,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45,03
30,02
30,02
30,02
80,10
OTOPSİ MATERYALLERİNİN İNCELENMESİ
4910
Tahnit
Otopsi, tıbbi amaçlı
Otopsi, fetus
fetus dışında
ÖZEL PATOLOJİK TETKİKLER
Patoloji raporu gereklidir. 911160, 911170 ve 911180 kodlu
işlemlerin ödenebilmesi için her bir test ve boyama için
değerlendirme sonuçlarının ayrı ayrı raporda belirtilmiş olması
gerekmektedir.
Dondurma mikrotomunda kesit alma, ve/veya kazıma ya da
dokundurma sitolojisi, ve/veya sadece makroskopik inceleme ile
patolojik yorumu kapsar. Frozen'ı izleyen operasyonla çıkarılan
örneğin ücreti normal tarifesine göre eklenir. Her ameliyat için
sadece bir kez faturalanabilir
4911
911.150
Frozen İncelemesi
4912
4913
4914
4915
4916
4917
4918
4919
4920
4921
4922
4923
911.160
911.170
911.180
911.190
911.200
911.210
Histokimyasal Boyamalar
İmmünfloresan M ikroskopi
İmmünhistokimyasal İnceleme
Hazır boyalı preperat ve/veya parafin blok
İn Situ Hibridizasyon için doku hazırlanması
Flow Sitometri İncelemesi için doku hazırlanması
Her Bir Boyama İçin
Her Bir Test İçin, Frozen dahil
Her Bir Test İçin
bir hasta için sadece bir kez faturalanabilir
EL EKTRON MİKROS KOPİK İNCELEMEL ER (EM)
Elektron mikroskopi raporu ile birlikte faturalandırılır.
sadece elektron mikroskopu için
sadece elektron mikroskopu için
sadece elektron mikroskopu için
sadece elektron mikroskopu için
sadece elektron mikroskopu için
NOT
60,00
60,00
911.220
911.230
911.240
911.250
911.260
Bloktan Elektron M ikroskopik Kesit Hazırlanması
Bloktan Işık M ikroskopi Kesit Hazırlanması
Doku Örneğinin Blok Haline Getirilmesi
Kesit görüntülerinin basılması (Her Resim İçin)
Kesitlerin Elektron M ikroskopik İncelenmesi
Açıklama bölümünde yer alan düzenlemeler hariç olmak üzere Listede
yer alan işlemlerin ilgili branşlar tarafından faturalandırılmasında
bölüm başlıkları dikkate alınmaz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
368 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content