close

Enter

Log in using OpenID

Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanlarının Nöbet Listesi

embedDownload
T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
Halk Sağlığı Müdürlüğü
*BEKR042KU*
Sayı : 42850968/ 010.07.02 / Konu : Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanlarının
Nöbet Listesi
.............................. KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 3. maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun ek 33. maddesi ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının 2014/33 sayılı
Genelgesine istinaden 01-30 Nisan 2015 tarihleri arasında Cumartesi günleri nöbet hizmetini ifa
edecek Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanlarının listesi web sayfamızda
(http://www.istanbulhalksagligi.gov.tr/) yayımlanmıştır.
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının 2014/33 sayılı Genelgesi gereğince; listelerin
Genel Sekreterliğiniz web sayfasında http://www.istanbulhalksagligi.gov.tr/duyuru/istanbul-ilinisan-ayi-aile-hekimleri-ve-aile-sagligi-elemanlari-nobet-listesi/778 adresinden link alınarak
yayımlanması,
Ayrıca Müdürlüğümüz bünyesindeki İlçe Toplum Sağlığı Merkezlerinin ve Aile Sağlığı
Merkezlerinin
adreslerine
web
sayfamızdan
(http://www.istanbulhalksagligi.gov.tr/)
ulaşılabileceği bilgisinin uhdenizde faaliyet gösteren hastanelerde, vatandaşların görebilecekleri
şekilde duyurulmasının sağlanması hususunda gereğini arz ederim.
Prof. Dr. G.Nurhan İNCE
Halk Sağlığı Müdürü
Dağıtım Gereğince:
İstanbul İli Beyoğlu Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
İstanbul İli Fatih Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
İstanbul İli Bakırköy Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
İstanbul İli Çekmece Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
İstanbul İli Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
İstanbul İli Anadolu Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Aile Hekimliği Eğitim ve Geliştirme Şube Müdürlüğü
Seyitnizam Mh. Mevlana Cd. No:81-83 Zeytinburnu İSTANBUL
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Hilal TÜREL
Telefon: 0212-409-20-00/2671 Fax:
e-posta: [email protected]
Elektronik Ağ: www.istanbulhalksagligi.gov.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
84 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content