close

Enter

Log in using OpenID

bülent ecevit üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulu

embedDownload
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
2014-2015 AKADEMİK YILI ARAŞTIRMA PROJESİ ÖNERİ FORMU
Projeyi Öneren
Adı Soyadı
No
Tarih
İmza
Ders Sorumlusu
Proje Başlığı
250 kelimeyi geçmeyecek şekilde tek paragraf olmalıdır. Amaç, denekler ya da
araştırma grubu, veri toplama araçları, işlem yolu, verilerin analizi, kısaca bulgular, kısa
bir sonuç öz metni içinde yer almalı ancak başlıklar halinde verilmemelidir.
Özet
Anahtar kelimeler büyük harfle başlamalı ve italik olmalıdır.
Anahtar
Kelimeler
Project Title
You need to insert an English abstract into this section by taking into account exactly
the same format. The abstract should not exceed the 250-word limitation. Purpose,
subjects, method, results and conclusion should be included but not be given as a title in
the text.
Abstract
Keywords
Each keyword should start with capital letters in italics.
PROJE HAKKINDA GENEL BİLGİLER
1: Amaç
Önerilen projenin amacı ve erişilmek istenen sonuç açık olarak yazılmalıdır.
2: Konu ve
Kapsam
Önerilen projenin konusu ve kapsamı net olarak tanımlanmalı; amaç ile ilişkisi
açıklanmalıdır.
3: Literatür
Özeti
Proje konusu ile ilgili alanda ulusal ve uluslararası literatür taranarak, ham bir literatür
listesi değil, kısa bir literatür analizi verilmelidir. Bu analiz, önerilen araştırma
konusunun literatürdeki önemini ve doldurulması gereken boşluğu ortaya koymalıdır.
4: Özgün Değer
Araştırmanın dayandığı hipotez/ler açıkça ortaya konulmalı ve özgün değeri belirgin bir
biçimde vurgulanmalıdır. Önerilen yeni teknoloji, metot veya kuramın literatüre nasıl
bir katkısı olacağı açıklanmalıdır.
5: Yöntem
Bu bölüm dört alt başlık halinde yazılmalıdır;
1. Denekler, araştırma grubu ya da örneklem
2. Veri toplama araçları
3. İşlem yolu ya da verilerin toplanması
4. Verilerin analizi
6: Araştırma
Olanakları
Bu bölümde projede kullanılacak olan altyapı/ekipman olanakları belirtilmelidir.
7: Yaygın Etki
Projenin gerçekleştirilmesi sonucunda ulusal ekonomiye, toplumsal refaha ve bilimsel
birikime yapılabilecek katkılar ve sağlanabilecek yararlar tartışılmalı ve elde edileceği
umulan sonuçlardan kimlerin ne şekilde yararlanabileceği belirtilmelidir.
8: Çalışma
Takvimi
Yer alacak başlıca iş paketleri ve bunlar için önerilen İş -Zaman Çizelgesi halinde
verilmelidir.
Aylar ve Haftalar
09-13.02.2015
16-20.02.2015
23-27.02.2015
02-06.03.2015
09-13.03.2015
16-20.03.2015
23-27.03.2015
30.03-03.04.2015
06-10.04.2015
13-17.04.2015
20-24.04.2015
27-30.04.2015
04-08.05.2015
11-15.05.2015
İş Paketi
ÖZGEÇMİŞ
1. GENEL
DÜZENLEME TARİHİ
T.C. KİMLİK NO
ADI SOYADI
YAZIŞMA ADRESİ
DOĞUM TARİHİ ve YERİ
TEL:
E-POSTA:
2. EĞİTİM
ÖĞRENİM
DÖNEMİ
DERECE
KURUM
ÖĞRENİM
ALANI
Üniversite
Lise
İlkokul
3. AKADEMİK ve MESLEKİ DENEYİM
GÖREV
UNVAN
KURUM
DÖNEMİ
4. PROJE DENEYİMİ
Yer Aldığınız Projeler
Proje Adı
BÖLÜM/BRANŞ
Yılı
5. PROJE KONUSU İLE İLGİLİ EN ÖNEMLİ 5 FAALİYET
(Eser/görev/faaliyet/sorumluluk/olay/üyelik vb.)
6. PROJE KONUSUNDA YETKİNLİĞİNİZİ VURGULAMAK İÇİN GEREKLİ
GÖRDÜĞÜNÜZ DİĞER BİLGİLER
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
315 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content