close

Enter

Log in using OpenID

2015 Yılı Mart Ayı Gümrük İşlem Süreleri Yayımlandı

embedDownload
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrük İşlem Süreleri
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünce gümrük
işlem süreleri dönemsel olarak ölçülmekte ve kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
I- 2015 yılı Mart ayı ihracat işlemleri aşağıdaki sürelerde tamamlanmıştır.
İhracatta işlem süresi, ihracat beyannamelerinin onaylandığı zamandan başlamakta,
gümrük müdürlüğünce gerçekleştirilen kontrol ve muayene işlemlerinin bitirilmesine
kadar olan süreyi içermektedir.
Süre/Hat
İlk yarım saat
İlk 4 saat
İlk 24 Saat
24 -48 saat
48 -72 saat
72 -96 saat
96 -120 saat
120 -168 saat
168 -240 saat
240 saat üstü
Toplam
Kırmızı
Hat
%
Mavi
Hat
%
Sarı Hat
%
Toplam
%
2.028
10.240
14.325
2.047
629
399
189
180
111
91
17.971
11
57
80
11
4
2
1
1
1
1
100
96.307
97.785
98.218
61
32
20
12
16
9
48
98.416
98
99
100
0
0
0
0
0
0
0
100
126.567
155.337
158.859
934
425
324
185
253
131
195
161.306
78,46
96,30
98,48
0,58
0,26
0,20
0,11
0,16
0,08
0,12
100
224.902
263.362
271.402
3.042
1.086
743
386
449
251
334
277.693
80,99
94,84
97,73
1,10
0,39
0,27
0,14
0,16
0,09
0,12
100
2015 yılı Mart ayında gümrük işlem sürecinin başladığı andan itibaren işlem gören
ihracat beyannamelerinin, %81’inin işlemleri ilk yarım saatte, %95’inin işlemleri ise ilk
dört saatte sonuçlandırılarak ülkeyi terk edebilir duruma gelmiştir.
İşlem Süresi
İlk 1 Dakika
İlk 5 Dakika
İlk 10 Dakika
İlk 20 Dakika
Toplam Beyanname Sayısı
179.891
194.118
205.202
216.829
%
64,78
69,90
73,90
78,08
2015 yılı Mart ayında gümrük işlem sürecinin başladığı andan itibaren işlem gören
ihracat beyannamelerinin %65’inin işlemleri ilk bir dakikada sonuçlandırılarak ülkeyi
terk edebilir duruma gelmiştir.
II- - 2015 yılı Mart ayı ithalat işlemleri aşağıdaki sürelerde tamamlanmıştır.
İthalattaki işlem süresi; gümrük beyannamelerinin onaylandığı zamandan başlamakta,
gümrük müdürlüğünce gerçekleştirilen kontrol ve muayene işlemlerinin bitirilmesi ve
ardından vergilerinin ödenmesine kadar olan süreyi kapsamaktadır.
Süre/Hat
İlk yarım saat
İlk 8 saat
İlk 24 Saat
24 -48 saat
48 -72 saat
72 -96 saat
96 -120 saat
120 -168 saat
168 -240 saat
240 saat üstü
Toplam
Kırmızı
Hat
%
Mavi
Hat
%
Sarı Hat
%
Toplam
%
509
17.140
25.168
11.477
5.235
4.591
3.236
4.320
2.241
1.914
58.182
0,87
29,46
43,26
19,73
9,00
7,89
5,56
7,42
3,85
3,29
100
34.334
67.910
76.111
3.157
2.331
1.112
506
478
251
176
84.122
40,81
80,73
90,48
3,75
2,77
1,32
0,60
0,57
0,30
0,21
100
5.920
77.364
106.023
18.201
8.760
6.209
3.091
3.210
1.512
1.552
148.558
3,98
52,08
71,37
12,25
5,90
4,18
2,08
2,16
1,02
1,04
100
40.763
162.414
207.302
32.835
16.326
11.912
6.833
8.008
4.004
3.642
290.862
14,01
55,84
71,27
11,29
5,61
4,10
2,35
2,75
1,38
1,25
100
2015 yılı Mart ayında gümrük işlem sürecinin başladığı andan itibaren ithalatta işlem
gören gümrük beyannamelerinin; % 56’sının işlemleri ilk sekiz saatte, %71’inin işlemleri
ise ilk 24 saat içinde tamamlanarak eşyası teslim edilebilir hale gelmiştir. İlk 24 saat
itibariyle bu oran fiziki kontrole tabi tutulan beyannameler için %43, belge kontrolüne
tabi tutulan beyannameler için %71, basitleştirilmiş usulde işlem gören beyannameler
için ise %90 olarak gerçekleşmiştir.
İşlem Süresi
İlk 1 Dakika
İlk 5 Dakika
İlk 10 Dakika
İlk 20 Dakika
Toplam Beyanname Sayısı
7.532
10.644
18.224
30.653
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
2 Nisan 2015
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Dumlupınar Bulvarı No:151 Eskisehir Yolu 9.Km.06530/ANKARA
Telefon: (0312) 449 37 30 Faks: (0312) 447 82 25
%
2,59
3,66
6,27
10,54
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
273 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content