close

Enter

Log in using OpenID

2014 Yılı Ağustos Ayı Tüketici Güven Endeksi

embedDownload
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ BİLGİ NOTU
AĞUSTOS 2014
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 28/08/2014
tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı “Tüketici Güven Endeksi” haber bültenini yayımladı.
2014 yılı Ağustos ayında;

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre % 0,9 azalarak 73,9’dan 73,2’ye
gerilemiştir.

Gelecek 12 aylık dönemde;
Tasarruf etme ihtimali % 5,5 azalmıştır.
Konut tamiratına para harcama ihtimali % 2,8 artmıştır.
Genel ekonomik durum beklentisi % 1,5 artmıştır.
Hanenin maddi durum beklentisi % 0,7 artmıştır.
Otomobil satın alma ihtimali % 8,6 azalmıştır.
İşsiz sayısı beklentisi % 4,2 azalmıştır.

Bu değişiklikler gelecek 12 aylık dönemde bir önceki aya göre; tüketicilerin tasarruf
etme ve otomobil satın alma ihtimalleri azalırken, konut tamiratına para harcama
ihtimalleri ile genel ekonomik durumun daha iyi olacağı ve hanenin maddi
durumunun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin oranının arttığını,
işsiz sayısında artış bekleyenlerin oranında da artış olduğunu göstermektedir.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Daire Başkanlığı
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
29/08/2014
Sayfa 1
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
TÜİK ve TCMB tarafından ortaklaşa olarak yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile tüketicilerin
kişisel mali durumlarına ve genel ekonomiye ilişkin mevcut dönem değerlendirmeleri ile
gelecek dönem beklentileri ölçülmekte ve yakın gelecekte yapılması planlanan harcamalarına
ve tasarruflarına ilişkin eğilimleri saptanmaktadır.
Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer
alabilmektedir. Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den
küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu göstermektedir.
2014 yılı Temmuz ayında 73,9 olan tüketici güven endeksi Temmuz ayında % 0,9 azalarak
73,2 değerine gerilemiştir. Tüketici güven endeksinin 2014 Ağustos ayında aldığı değer
tüketici güvenindeki kötümserliğin artarak devam ettiğini göstermektedir (Tablo 1, Grafik 1).
Tablo 1. Tüketici Güven Endeksi ve Alt Kalemlerine İlişkin Endeks Değerleri ve Değişim Oranları
Haz.14
Endeks Değeri
Tem.14
Değişim
(Bir önceki aya göre, %)
Ağu.14
Tem.14
Ağu.14
Tüketici Güven Endeksi (Gelecek 12 Aylık Dönemde)
73,7
73,9
73,2
0,3
-0,9
Hanenin Maddi Durum Beklentisi (Gelecek 12 Aylık Dönemde)
90,9
91,1
91,7
0,2
0,7
Genel Ekonomik Durum Beklentisi (Gelecek 12 Aylık Dönemde)
98,7
98,4
99,8
-0,3
1,5
İşsiz Sayısı Beklentisi (Gelecek 12 Aylık Dönemde) (1)
81,2
81,1
77,7
-0,2
-4,2
Tasarruf Etme İhtimali (Gelecek 12 Aylık Dönemde)
24,0
25,0
23,7
4,3
-5,5
Endeks Durumu
Haz.14
Tem.14
Ağu.14
Tüketici Güven Endeksi (Gelecek 12 Aylık Dönemde)
Kötümser
Kötümser
Kötümser
Hanenin Maddi Durum Beklentisi (Gelecek 12 Aylık Dönemde)
Kötümser
Kötümser
Kötümser
Genel Ekonomik Durum Beklentisi (Gelecek 12 Aylık Dönemde)
Kötümser
Kötümser
Kötümser
İşsiz Sayısı Beklentisi (Gelecek 12 Aylık Dönemde) (1)
Kötümser
Kötümser
Kötümser
Tasarruf Etme İhtimali (Gelecek 12 Aylık Dönemde)
Kötümser
Kötümser
Kötümser
Kaynak: TÜİK.
(1): İşsiz sayısı beklentisi endeksinin artması işsiz sayısı beklentisindeki azalışı, azalması ise işsiz sayısı
beklentisindeki artışı göstermektedir.
Grafik 1. Tüketici Güven Endeksi
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Daire Başkanlığı
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
29/08/2014
Sayfa 2
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
85,0
83,0
81,0
78,5
79,0
77,0
76,7
75,8
77,5
77,2
74,9
75,0
75,6
73,0
78,5
77,5
76,0
72,4
73,7
72,7
71,0
75,5
76,2
73,9
73,2
75,0
72,1
69,0
Aralık
Kasım
Ekim
2014
Eylül
Temmuz
2013
Ağustos
Haziran
Mayıs
Nisan
Mart
Ocak
Şubat
69,2
67,0
Kaynak: TÜİK.
Gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali % 5,5 azalmıştır.
Gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali endeksi bir önceki aya göre % 5,5 oranında
azalmıştır. Temmuz ayında 25 olan endeks, Ağustos ayında 23,7 değerine düşmüştür. Bu
düşüş, tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimallerinin bir önceki aya göre
azaldığını göstermektedir.
Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi % 1,5 artmıştır.
Temmuz ayında 98,4 olan genel ekonomik durum beklentisi endeksi % 1,5 oranında artarak,
Ağustos ayında 99,8 olmuştur. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun
daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin sayısının bir önceki aya göre arttığını
göstermektedir.
Gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısı beklentisi % 4,2 azalmıştır.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Daire Başkanlığı
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
29/08/2014
Sayfa 3
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
Gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısı beklentisi endeksi % 4,2 oranında azalarak, Ağustos
ayında 77,7 değerine gerilemiştir. Bu azalış, işsiz sayısında artış bekleyenlerin oranındaki
artıştan kaynaklanmıştır (Not: İşsiz sayısı beklentisi endeksinin artması işsiz sayısı
beklentisinde azalışı, azalması ise işsiz sayısı beklentisinde artışı göstermektedir).
Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi % 0,7 artmıştır.
Hanenin gelecek 12 aylık döneme ilişkin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre
% 0,7 oranında artmış ve Temmuz ayında 91,1 olan endeks değeri Ağustos ayında 91,7
olmuştur. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını
bekleyenlerin oranının artmasından kaynaklanmıştır.
Aynı dönemde, tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde bir önceki aya göre dayanıklı tüketim
malı satın alma düşüncesi % 2,2, tüketici fiyatlarının değişimine ilişkin beklenti % 4,8,
otomobil satın alma ihtimali % 8,6 azalırken, konut tamiratına para harcama ihtimali % 2,8,
ücretlerin değişimine yönelik beklenti % 0,7 artış göstermiştir. Bütün alt bileşenler itibariyle
tüketici güveninde kötümserliğin devam etmektedir (Tablo 2).
Tablo 2. Seçilmiş Tüketici Güven Endeksi Alt Bileşen Değerleri ve Değişim Oranları
Seçilmiş Endeks Alt Bileşenleri
Dayanıklı Tüketim Malı Satın Alma Düşüncesi
(Geçen 12 Aylık Döneme Göre Gelecek 12 Aylık Dönemde)
Haz.14
Tüketici Fiyatlarının Değişimine İlişkin Beklenti
(Geçen 12 Aylık Döneme Göre Gelecek 12 Aylık Dönemde)
Otomobil Satın Alma İhtimali
(Gelecek 12 Aylık Dönemde)
Konut Tamiratına Para Harcama İhtimali
(Gelecek 12 Aylık Dönemde)
Ücretlerin Değişimine Yönelik Beklenti
(Geçen 12 Aylık Döneme Göre Gelecek 12 Aylık Dönemde)
Endeks Değeri
Tem.14
Değişim
(Bir önceki aya göre, %)
Ağu.14
Tem.14
Ağu.14
98,3
98,8
96,6
0,5
-2,2
82,7
81,7
77,8
-1,2
-4,8
11,9
13,1
12,0
10,5
-8,6
35,5
32,4
33,3
-8,7
2,8
94,8
95,1
95,8
0,4
0,7
Kaynak: TÜİK.
Bu konuyla ilgili bültene www.tuik.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Daire Başkanlığı
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
29/08/2014
Sayfa 4
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
682 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content