close

Enter

Log in using OpenID

izmir üniversitesi akademik atama ve yükseltme kriterleri

embedDownload
1. ARAŞTIRMAYA DAYALI YAYIN FAALİYETLERİ
PUAN
1.1.
a. SCI-Expanded (Science Citation Index -Expanded), SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanites
Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayınlanan orijinal makaleler ve derlemeler
1
50
b. SCI-Expanded (Science Citation Index -Expanded), SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanites
Citation Index) tarafından taranan dergilerde yer alan teknik not, vaka takdimi, editöre mektup, kitap kritiği ve benzeri diğer
yayınlar
25
1
1.2.
a. Madde 1.1. de sayılan indeksler dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayınlanan orijinal
makaleler ve derlemeler
20
1
b. Madde 1.1. de sayılan indeksler dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yer alan teknik not, vaka
takdimi, editöre mektup, kitap kritiği, ve benzeri diğer yayınlar
1
10
1.3.
a. Madde 1.1. ve 1.2 nin kapsamı dışındaki hakemli dergilerde yayınlanan orijinal makaleler
1,2
15
b. Madde 1.1. ve 1.2 nin kapsamı dışındaki hakemli dergilerde yer alan teknik not, vaka takdimi, editöre mektup, kitap
kritiği ve benzeri diğer yayınlar
1,2
c. Madde 1.1., 1.2, 1.3.a. ve 1.3.b. nin kapsamı dışındaki dergilerde yayınlanan orijinal makaleler
1
6
d. Madde 1.1., 1.2, 1.3.a. ve 1.3.b. nin kapsamı dışındaki dergilerde yer alan teknik not, vaka takdimi, kitap kritiği ve
benzeri diğer yayınlar
8
1
h. Armağan kapsamındaki kitaplarda yayınlanan makaleler
3
20
1.4.
a. Uluslararası bilimsel kongrelerde çağrılı ana konuşmacı (keynote / plenary speaker) olarak yer almak
b. Uluslararası bilimsel etkinliklere ait kitaplarda yayınlanan bildiri tam metinleri
30
1
15
c. Uluslararası kongrelerde sunulan ve özeti Madde 1.1. de sayılan indekslere kayıtlı dergilerde yayınlanan bildiriler
1,3
15
d. Uluslararası kongrelerde sunulan ve özeti Madde 1.2. de sayılan indekslere kayıtlı dergilerde yayınlanan bildiriler
1,3
10
e. Sadece özet bildiri yayınlayan uluslararası bilimsel kongrelerde bildiri sunmak ve bildiri özeti yayını
f. Diğer Uluslararası kongre veya sempozyum bildirileri
1,3
10
5
1.5
a. Ulusal bilimsel kongrelerde çağrılı ana konuşmacı (keynote / plenary speaker) olarak yer almak
b. Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sunulan çağrılı bildiriler
c. Ulusal bilimsel etkinliklere ait kitaplarda yayınlanan bildiri tam metinleri
1,3
1
15
5
10
d. Sadece özet bildiri yayınlayan ulusal bilimsel kongrelerde bildiri sunmak ve bildiri özeti yayını
5
e. Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sunulup tam metin olarak yayınlanan bildiriler
5
f. Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sunulan poster bildiriler
2
1.6.
a. SCI, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde (kendisi dışında) yapılan atıflar
3*atıf
b. Uluslararası yayın kuruluşlarınca yayınlanmış kitaplarda yer alan (kendisi dışında) atıflar
1
6*atıf
1.7
a. Uluslararası yayınevleri ya da kuruluşlarca yayınlanan alanında kitap yazarlığı
1
50
b. Yurt içinde saygın yayınevlerince yayınlanan alanında kitap yazarlığı
c. Uluslararası yayınevleri ya da kuruluşlarca yayınlanan alanındaki kitaplarda editörlük
30
1
25
50*yazdığı
d. Uluslararası yayınevleri ya da kuruluşlarca yayınlanan alanındaki kitaplarda bölüm yazarlığı
1
bölüm sayısı
/kitap bölüm
sayısı
30*yazdığı
e. Yurt içinde saygın yayınevlerince yayınlanan kitapta bölüm yazarlığı
bölüm sayısı
/kitap bölüm
sayısı
1.8
a. Alanında kitap çevirmenliği kitap başına
b. Alanında makale çevirmenliği
1
20
1
4
c. Yurt içinde ders materyali olarak hazırlanmış ancak kitap formunu almayan ders notları
5
2. DİĞER BİLİMSEL FAALİYETLER
PUAN
2.1.
a. Tanınmış uluslararası bilimsel, sanatsal kuruluşlarca verilen Bilim, Sanat ve Hizmet Ödülleri
100
b. Tanınmış uluslararası bilimsel, sanatsal kuruluşlarca verilen Teşvik Ödülleri
50
2.2.
a. Tanınmış ulusal bilimsel, sanatsal kuruluşlarca verilen Bilim, Sanat ve Hizmet Ödülleri
50
b. Tanınmış ulusal bilimsel, sanatsal kuruluşlarca verilen Teşvik Ödülleri
25
2.3
a. Tanınmış uluslararası kuruluşlarca verilen proje ödülleri
20
b. Tanınmış ulusal kuruluşlarca verilen proje ödülleri
10
2.4.
a. Uluslararası patentler
1
75
1
b. Ulusal patentler
c. Faydalı model, Çeşit tescilleri
50
1
25
2.5.
a. SCI, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve yayın kurulu üyeliği
75
b. Diğer uluslararası indekslere kayıtlı dergilerde editörlük ve yayın kurulu üyeliği
25
c. Alanında hakemli dergilerinde editörlük ve yayın kurulu üyeliği
15
d. SCI, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde hakemlik
3*makale
e. 2.5.d. kapsamı dışındaki hakemlikler
2*makale
2.6.
a. Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
4
b. Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
c. Ulusal kuruluşlarla desteklenen proje yürütücülüğü
4
d. Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
e. Yerel kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
50
4
25
30
4
15
4
20
4
10
f. Yerel kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
2.7.
a. Uluslararası sempozyum ve kongre düzenlenmesi gibi etkinliklerde bilim kurulu ya da düzenleme kurulu başkanlığı
yapmak
25
b. Uluslararası sempozyum ve kongre düzenlenmesi gibi etkinliklerde bilim kurulu ya da düzenleme kurulu üyeliği yapmak
10
c. Uluslararası sempozyum ve kongrelerde özel oturum düzenlemek
10
d. Uluslararası sempozyum ve kongrelerde oturum başkanlığı yapmak
2
e. Ulusal sempozyum ve kongre düzenlenmesi gibi etkinliklerde bilim kurulu ya da düzenleme kurulu başkanlığı yapmak
10
f. Ulusal sempozyum ve kongre düzenlenmesi gibi etkinliklerde bilim kurulu ya da düzenleme kurulu üyeliği yapmak
5
g. Ulusal sempozyum ve kongrelerde özel oturum düzenlemek
5
h. Ulusal sempozyum ve kongrelerde oturum başkanlığı yapmak
2
i. Ulusal çalıştay (workshop) ve yaz okulu düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
6
j. Ulusal çalıştay (workshop) ve yaz okulu düzenlenmesi gibi etkinliklerde kurul üyesi ve/veya oturum başkanı olarak görev
almak
k. Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum, söyleşi, workshop ya da yaz okulu gibi etkinliklerde
konuşmacı ya da panelist olarak görev yapmak
3
3
3. EĞİTİM-ÖĞRETİM
PUAN
3.1.
a. Doktora ve tıpta uzmanlık tez yönetimi
5
15*tez
b. Doktora ve tıpta uzmanlı tez ikinci yöneticiliği
c. Yüksek lisans tez yönetimi
5*tez
5
8*tez
d. Tezsiz yüksek lisans proje yöneticiliği
4*tez
3.2.
a. Lisans ve lisansüstü derslerin (doçentlik için son 3 yıl, profesörlük için son 5 yıl) her kredi saati için
1
4*Ortalama
b. Öğrenci geri bildirimlerinin değerlendirilmesi (5 üzerinden son üç yıllık ortalama)
puan
4. İDARİ FAALİYETLER (HER YIL İÇİN)
4.1 Rektör Yardımcılığı
15
4.2 Dekanlık
15
4.3 Enstitü Müdürlüğü
10
4.4 Üniversite Genel Sekreterliği
10
4.5 Üniversite Genel Sekreter Yardımcılığı, Yüksek Okul Müdürlüğü, Dekan Yardımcılığı, Enstitü Müdür Yardımcılığı,
5
Bölüm Başkanlığı
4.6 Bölüm Başkan Yardımcılığı, Ana Bilim Dalı Başkanlığı, Yüksek Okul Müdür Yardımcılığı
3
4.7 Rektörlük bünyesinde çalışan ya da Rektörlüğün temsil edildiği merkezî komisyon/kurul üyelikleri
3
4.8 AB Çerçeve Programları ile Eğitim ve Gençlik Programları Koordinatörlükleri
3
Dipnotlar:
1
Yazar sayısının birden fazla olması halinde adayın bu çalışmadan alacağı puan aşağıdaki tabloya göre saptanır. Bir
makalenin sorumlu yazarı (corresponding author) 1. isimle aynı şekilde değerlendirilir.
Eserdeki
Hak edilen puan (Öngörülen Tam Puanın Yüzdesi)
Yazar Sayısı
1.isim 2.isim 3.isim 4.isim 5.isim 6.isim 7.isim 8.isim 9.isim 10.isim 11.isim 12.isim 13.isim 14.isim
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
1 isimli
100
2 isimli
100
90
3 isimli
90
80
70
4 isimli
85
75
65
55
5 isimli
80
70
60
50
40
6 isimli
75
65
55
45
35
25
7 isimli
70
60
50
40
30
25
25
8 isimli
65
55
45
35
25
25
25
25
9 isimli
60
50
40
30
25
25
25
25
25
10 isimli
55
45
35
25
25
25
25
25
25
25
11 isimli
50
40
30
25
25
25
25
25
25
25
25
12 isimli
45
35
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
13 isimli
40
30
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
14 isimli
35
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
15 ve üzeri
On dört isimli ile aynı şekilde
2
%
25
Editörü ve değişik üniversitelerin öğretim üyelerinden oluşmuş danışmanlar grubu olan, bilimsel/sanatsal özgün araştırma
makaleleri yayınlayan, yılda en az iki kez yayınlanan düzenli olarak basılıp dağıtımı yapılan üniversite kütüphanelerinde
erişilebilir olan dergi “Hakemli” dergidir. Bu özellikleri taşıyan elektronik dergiler de hakemli dergi kabul edilir. TÜBİTAKULAKBİM veritabanlarına kayıtlı dergiler de “Hakemli Dergi” olarak kabul edilir. Adayın belirttiği derginin hakemli dergi
kriterlerine uyduğunu ispatlaması gerekmektedir.
3
Uluslararası veya ulusal kongrelere sunulan bildirilerin tam metinleri Madde 1.1, 1.2 ve 1.3 kapsamında belirtilen
kaynaklarda yayınlanmışsa bu maddelerde belirtilen puanlarla değerlendirilirler. Bu durumdaki bildiriler için ayrıca puan
hesaplanmaz.
4
Her türlü tez projesi hariç tutulacaktır.
5
Tamamlanmış tezler dikkate alınacaktır.
5. GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI İÇİN GEÇERLİ ÖZEL ETKİNLİKLER
5.1 Eserlerin yurtdışında sanat ve kültür kurumlarınca satın alınması, gösterime girmesi ve uygulanması
50
5.2 Uluslararası jürili karma sanat etkinliklerine kabul edilmek
20
5.3 Uluslararası sempozyum, çalıştay, bienal, sergi, proje, gösteri, dinleti gibi bireysel etkinliklerde bulunmak
15
5.4 Ulusal sempozyum, çalıştay, bienal, sergi, proje, gösteri, dinleti gibi bireysel etkinliklerde bulunmak
10
5.5 Eserlerin yurtiçinde sanat ve kültür kurumlarınca satın alınması, gösterime girmesi ve uygulanması
20
5.6 Ulusal sergi, proje, uygulama, gösteri, dinleti gibi karma sanat etkinliklerine kabul edilmek
5
5.7 Uluslararası sanat ve tasarım etkinliklerinde eserleriyle ödül almış olmak
40*
5.8 Ulusal jürili sanat ve tasarım etkinliklerinde eserleriyle ödül almış olmak
20*
Yarışmaya ekip olarak katılınmış ise puan katılımcı sayısına bölünür.
ATAMA İÇİN GEREKLİ TABAN PUANLAR VE KRİTERLER
1- Profesörlük için Doçent unvanı aldıktan sonra, her grup için istenen puan ve en az yayın koşullarını sağlaması gerekir.
2- Doçentlik için en az Üniversitelerarası Kurul’un Doçentlik sınavı için aradığı ilkeler aranır.
3- Puanlar adayın başvurduğu bilim alanındaki faaliyetlerden alınmış olmalıdır.
4- Yardımcı doçentliğe başvurularda adayın doktora alanına ait asgari kriterlerin, doçentlik ve profesörlüğe başvurularda ise
adayın doçentlik alanına ait asgari kriterlerin aranması gereklidir.
5- En az yayın sayısının hesabında profesörlük için doçentlik sonrası, doçentlik için doktora/tıpta uzmanlık sonrası süreler
esas alınır. Ancak, bu dönemlerde üniversite dışında geçen (askerlik, mecburi hizmet gibi) süreler hesaba katılmaz. Bu
sürelerin hesabında tereddüt olması halinde adaydan gerekli kanıtlar istenecektir. Yardımcı Doçentlik için başvuracak
adaylardan hangi dönemde yapıldığına bakılmaksızın (doktora/uzmanlık öncesi veya sonrası), tablolarda belirtilen
kategorilerde en az bir yayın yapma şartı aranacaktır.6- Yardımcı doçentler için;
2547 sayılı kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi ile Öğretim Üyeliğine Atanma Yönetmeliğinin 7. maddesi
doğrultusunda Üniversitece Yabancı dil sınavı yapılır. Adayların üniversitenin yaptığı dil sınavından başarılı olması
gerekmektedir.
GRUPLAR
GRUP 1: EĞİTİM

Fen Edebiyat Fakültesi: İngilizce Öğretmenliği
GRUP 2: FEN BİLİMLERİ

Fen Edebiyat Fakültesi: Matematik, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
GRUP 4: HUKUK

Hukuk Fakültesi
GRUP 5: İLAHİYAT
GRUP 6: MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM

Bilgisayar Programcılığı

Çocuk Gelişimi

Turizm ve Otel İşletmeciliği
GRUP 7: MİMARLIK

Mimarlık Fakültesi: Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
GRUP 8: MÜHENDİSLİK

Mühendislik Fakültesi: Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği,
Yazılım Mühendisliği
GRUP 9: SAĞLIK BİLİMLERİ

Tıp Fakültesi

Sağlık Yüksekokulu: Hemşirelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik
GRUP 10: SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: İşletme, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası İlişkiler, Siyaset
Bilimi ve Kamu Yönetimi

Fen Edebiyat Fakültesi: Psikoloji
GRUP 1
*
Eğitim Bilimleri
Toplam puan
En az yayın*
Profesörlük
500
3 yayın
Doçentlik
300
3 yayın
Yrd. Doçentlik
50
1 yayın
Profesörlük için doçentlikten sonra, doçentlik için doktora sonrası dönemde yayınlanmış eserler
** 1.1.a, 1.2.a veya 1.3.a grubundaki yayınlar
GRUP 2
*
En az yayın*
Fen Bilimleri
Toplam puan
Profesörlük
500
Doçentlik
300
3 yayın
Yrd. Doçentlik
50
1 yayın
3 yayın
Profesörlük için doçentlikten sonra, doçentlik için doktora sonrası dönemde yayınlanmış eserler
** En az ikisi 1.1.a grubundaki yayınlardan olmak üzere 1.1.a, 1.2.a grubundaki yayınlar
*** 1.1.a veya 1.2.a grubundaki yayınlar
GRUP 4
*
En az yayın*
Hukuk
Toplam puan
Profesörlük
500
3 yayın
Doçentlik
300
3 yayın
Yrd. Doçentlik
50
1 yayın
Profesörlük için doçentlikten sonra, doçentlik için doktora sonrası dönemde yayınlanmış eserler
** 1.1a, 1.2a, 1.3a, 1.3c kapsamındaki yayınlar
GRUP 5
*
İlahiyat
Toplam puan
En az yayın*
Profesörlük
500
3 yayın
Doçentlik
300
3 yayın
Yrd. Doçentlik
50
1 yayın
Profesörlük için doçentlikten sonra, doçentlik için doktora sonrası dönemde yayınlanmış eserler
** 1.1, 1.2, veya 1.3 grubundaki yayınlar
GRUP 6
Mesleki ve Teknik Eğitim
Toplam puan
En az yayın*
Profesörlük
500
Doçentlik
300
3 yayın
Yrd. Doçentlik
50
1 yayın
3 yayın
*
Profesörlük için doçentlikten sonra, doçentlik için doktora sonrası dönemde yayınlanmış eserler
**
1.1a veya 1.2a grubundaki yayınlar
*** 1.1a, 1.2a veya 1.3a grubundaki yayınlar
GRUP 7
Mimarlık
*
Toplam puan
En az yayın*
Profesörlük
500
3 yayın
Doçentlik
300
3 yayın
Yrd. Doçentlik
50
1 yayın
Profesörlük için doçentlikten sonra, doçentlik için doktora sonrası dönemde yayınlanmış eserler
** 1.1.a veya 1.2.a grubundaki yayınlar
*** 1.1.a, 1.2.a veya 1.3.a grubundaki yayınlar
Aşağıdaki koşullardan birini sağlamış olmak:
a. Geçerli yasa, yönetmelik ve esaslar çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (Meslek Odaları, Yerel Yönetimler, Bakanlıklar,
Uluslararası Kuruluşlar) tarafından düzenlenen, planlama, mimarlık, kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım,
endüstri ürünleri tasarımı ve mimarlık temel alanındaki diğer yarışmalarda derece veya mansiyon almış olmak.
b. Geçerli yasa, yönetmelik ve esaslar çerçevesinde; Döner Sermaye veya Üniversite’ye bağlı kuruluşlar aracılığı ile veya
Üniversite dışında bulunduğu sürede ürettiği bir uygulama projesi hakkında kendisi veya başkası tarafından makale, kitap
bölümü veya kitap yazılmış olması
c. Proje ve yapım yönetimi, tasarımı, planlama alanlarında yazılım üreticisi veya patent sahibi olmak.
d. Yarışma, uygulama, yazılım ve patent koşullarını yerine getirmeyenlerden ikinci bir yazılı eser istenir (Birinci maddede yer
alan koşullarda ikinci özgün makale ya da ulusal-uluslararası düzeyde yayınevi ya da kurumlarca veya Üniversitelerce
yayınlanan kitap ya da kitap bölümü yazma şartı aranır. Bunlarda da tek ya da birinci yazar veya başlıca yazar olmak şartı
vardır.)
GRUP 8
Mühendislik
Toplam puan
Profesörlük
500
En az yayın*
3 yayın
Doçentlik
300
3 yayın
Yrd. Doçentlik
50
1 yayın
*
Profesörlük için doçentlikten sonra, doçentlik için doktora sonrası dönemde yayınlanmış eserler
**
En az ikisi 1.1.a grubundaki yayınlardan olmak üzere 1.1.a, 1.2.a grubundaki yayınlar
*** 1.1.a veya 1.2.a grubundaki yayınlar
GRUP 9
Sağlık Bilimleri
Toplam puan
En az yayın*
Profesörlük
500
Doçentlik
300
3 yayın
Yrd. Doçentlik
50
1 yayın
3 yayın
*
Profesörlük için doçentlikten sonra, doçentlik için doktora sonrası dönemde yayınlanmış eserler
**
En az ikisi 1.1.a grubundaki yayınlardan olmak üzere 1.1.a, 1.2.a grubundaki yayınlar
*** 1.1.a veya 1.2.a grubundaki yayınlar
Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Atamalarında;
Profesörlük Atamasında
a) Yayınlardan en az birinin en az 3 atıf alması
b) Son 1 yıl içerisinde yayınlanmış yayınlar hariç olmak üzere yayın başına ortalama 1 atıf alması
c) Doçentlik sonrası bir üniversitede ya da uluslararası tanınırlığı olan bir kuruluşta en az 3 yıl eğitim ve araştırma deneyimi
bulunması
Doçentlik Atamasında
a) Tıpta uzmanlık veya doktora sonrası bir üniversite de veya üniversiteye bağlı araştırma merkezi ile uluslararası tanınırlığı
olan bir kuruluşta en az 2 yıl eğitim veya araştırma deneyimi
Yardımcı Doçentlik Atamasında
a) 1.1.a kapsamında kabul edilmiş veya yayınlanmış en az 1 yayının bulunması
b) Uzmanlığından sonra en az 2 (iki) yıl çalışmış olması
c) Merkezi Sistemle yapılan KPDS veya ÜDS’ den en az 65 alınmış yabancı dil belgesinin ve yayınların son beş yıla ait
olması
GRUP 10
*
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Toplam puan
Profesörlük
500
En az yayın*
3 yayın
Doçentlik
300
3 yayın
Yrd. Doçentlik
50
1 yayın
Profesörlük için doçentlikten sonra, doçentlik için doktora sonrası dönemde yayınlanmış eserler
** 1.1.a , 1.2.a veya 1.3.a grubundaki yayınlar
GRUP 11
*
Kuramsal alanlar için En az yayın*
Uygulamalı alanlar için En az
Güzel Sanatlar
Toplam puan
Profesörlük
500
3 yayın
3 yayın
veya etkinlik***
Doçentlik
300
3 yayın
3 yayın
veya etkinlik***
Yrd. Doçentlik
50
1 yayın
1 yayın **veya etkinlik***
Profesörlük için doçentlikten sonra, doçentlik için doktora sonrası dönemde yayınlanmış eserler
** 1.1.a , 1.2.a veya 1.3.a grubundaki yayınlar
** * 5. Bölümdeki Güzel Sanatlar alanındaki özel etkinlikler
yayın* veya etkinlik*
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
401 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content