Fizik

2015 Erasmus Öğrenim Hareketliliği Yerlerştirme Sonuçları
1
Fizik
Program
Bölüm
Öğrencinin Adı
Lisans
Sıra
No
Polatkan ÖZCAN
Erasmus Öğrenim Hareketliliği Programı
İngilizce Dil Puanı
Genel Not Ort.
4'lük
100'lük
READING
LANGUAGE
USE
2,23
58,7
30,0
23,0
LISTENING WRITINING
10,0
11,0
* Erasmus Puanı 100 lük sistemde elde edilen genel not ortalamasının %50’ i ile toplam İngilizce puanının %50’ i toplanarak hesaplanmıştır.
Toplam
İngilizce
Puanı
Erasmus
Puanı*
Üniversite
Süresi
74,0
66,35
Universita Degli Studi di Perugia
Bahar