close

Enter

Log in using OpenID

Tehlikeli Atık İstatistikleri Bülteni 2013

embedDownload
T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013)
Sayı: 4
13.04.2015
14:00
Mülga Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yıllık tehlikeli atık
beyanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi altında yer alan Atık
Yönetim Uygulaması/Tehlikeli Atık Beyan Sistemi (TABS) kullanılarak
gerçekleştirilmektedir. TABS’a yapılan beyanlar doğrultusunda 2013 yılı Tehlikeli
Atık İstatistikleri hazırlanmıştır.
Ülke geneli oluşan tehlikeli atık
miktarı ve bu atıkların geri
kazanım/bertaraf yöntemlerine göre
dağılımını belirlemek üzere Tehlikeli
Atık
Beyan
Sistemi
(TABS)
oluşturulmuştur. Atık üreticilerinin
Mülga Tehlikeli Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği kapsamında çevrimiçi
uygulama olan TABS üzerinden
tehlikeli atık beyanları alınmıştır.
Tehlikeli Atık Beyan Sistemi
kullanıcıları;
Türkiye
genelinde
faaliyetleri sonucu tehlikeli atık
oluşumuna neden olan kişi, kurum,
kuruluş ve işletmeler,(sanayi tesisleri,
hastaneler gibi) atık üreticileri olarak
kabul edilmektedir.
www.csb.gov.tr/gm/ced/
Sistemin ilk bölümünde tesisin
faaliyet alanı, kapasitesi ve çalışan
sayılarını içeren tesis bilgileri kayıt
altına alınmaktadır.
2013 yılında ülke genelinde 32.801
adet tesis tarafından tehlikeli atık
beyan formu doldurulmuştur.
2013 yılı için Türkiye genelinde
Tehlikeli Atık Miktarı toplamı
1.373.384 ton olarak belirlenmiştir.
Bu bülten içerisinde yer alan istatistik
ve bilgilere maden sektöründen
kaynaklanan
atıklar
dahil
edilmemiştir.
02.04.2015 tarihli ve 29314 sayılı
Resmi
Gazete
yayımlanarak
yürürlüğe giren Atık Yönetimi
Yönetmeliği (AYY) ile Tehlikeli
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve
Atık Yönetimi Genel Esaslarına
İlişkin
Yönetmelik
yürürlükten
kaldırılmıştır.
İkinci bölümde ise mülga Atık
Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin
Yönetmelik (AYGEİY) Ek-IV’de
verilen atık kodları ana bileşen olarak
kullanılmıştır.
Beyanda
tesiste
üretilen her bir atık kodu için; miktar,
ölçü birimi, atığın işlem gördüğü yer
(tesis dışı-ihracat ve stok) bilgisi, atık
işleme yöntemi (geri kazanım/bertaraf
yöntemi - AYGEİY Ek-2 A ve Ek-2
B) ve Bakanlığımızdan geçici faaliyet
belgesi/çevre izin lisans belgesine
sahip Geri kazanım/Bertaraf Tesisi
bilgisi alınmıştır.
1
ÇED,İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Çevre Envanteri ve Bilgi Yönetimi Dairesi Başkanlığı
T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013)
1- Tehlikeli Atık Beyanında Bulunan Tesislerin Yıllara Göre
Dağılımı
Tehlikeli Atık Beyanında
Bulunan Tesis Sayısı
(adet)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2013
600
6.500
11.450
15.664
18.685
18.428
32.801
2- Tehlikeli Atık Beyanında Bulunan Tesis Sayısı ve Tehlikeli
Atık Miktarı
2009
Tehlikeli Atık Beyanında Bulunan Tesis Sayısı 15.664
Toplam Miktar (ton)
2010
2011
2013
18.685
18.428
32.801
629.933 786.418 938.498 1.373.384
2
ÇED,İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Çevre Envanteri ve Bilgi Yönetimi Dairesi Başkanlığı
T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013)
3- 2013 yılı Tehlikeli Atık Durumu Türkiye Geneli Dağılımı
(Ton)
Geri Kazanım
Bertaraf
Stok
İhracat
TOPLAM
848.302
487.801
32.733
4.548
1.373.384
Geri kazanım: AYY’de belirlenen geri kazanım yöntemlerinden birine tabi tutulmak üzere tesisten
gönderilen tehlikeli atık miktarını,
Bertaraf: AYY’de belirlenen bertaraf yöntemlerinden birine tabi tutulmak üzere tesisten gönderilen
tehlikeli atık miktarını,
Stok: Yıl sonu itibariyle tesiste stok olarak tutulan tehlikeli atık miktarını,
İhracat: İhraç kaydı ile tesisten gönderilen atık miktarını ifade etmektedir.
4- İllere Göre Tehlikeli Atık Dağılımı (Ton)
3
ÇED,İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Çevre Envanteri ve Bilgi Yönetimi Dairesi Başkanlığı
T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013)
5- Tesislerin Faaliyet Alanları Doğrultusunda Tehlikeli Atık
Miktarları
TABS’a yapılan beyanlar doğrultusunda en çok tehlikeli atık oluşturan 8 sektör ve
toplam tehlikeli atık miktarları aşağıdaki tabloda verilmektedir.
NACE
Kodu
1920
2410
8610
3030
2451
3822
3832
2932
Faaliyet Alanı (NACE)
Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı
Ana demir ve çelik ürünleri ile ferro alaşımların imalatı
Hastane hizmetleri
Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin imalatı
Demir döküm
Tehlikeli atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi
Tasnif edilmiş materyallerin geri kazanımı
Motorlu kara taşıtları için diğer parça ve aksesuarların imalatı
Tehlikeli Atık
Miktarı (ton)
282.885
262.407
67.761
47.760
44.867
42.695
42.196
31.640
4
ÇED,İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Çevre Envanteri ve Bilgi Yönetimi Dairesi Başkanlığı
T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013)
6- İller İtibariyle 2013 Yılı Tehlikeli Atık Miktarları
İller itibariyle 2013 yılı tehlikeli atık miktarları aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İL
ADANA
ADIYAMAN
AFYONKARAHİSAR
AĞRI
AKSARAY
AMASYA
ANKARA
ANTALYA
ARDAHAN
ARTVİN
AYDIN
BALIKESİR
BARTIN
BATMAN
BAYBURT
BİLECİK
BİNGÖL
BİTLİS
BOLU
BURDUR
BURSA
ÇANAKKALE
ÇANKIRI
ÇORUM
DENİZLİ
DİYARBAKIR
DÜZCE
EDİRNE
ELAZIĞ
ERZİNCAN
ERZURUM
ESKİŞEHİR
GAZİANTEP
GİRESUN
GÜMÜŞHANE
HAKKARİ
HATAY
IĞDIR
ISPARTA
İSTANBUL
ATIK MİKTARI
(Ton)
22.600
375
6.675
129
1.590
466
83.464
6.276
599
303
4.333
6.008
1.018
1.473
76
4.344
175
479
1.613
1.654
64.767
53.222
105
820
4.262
3.759
8.039
900
722
588
1.732
25.039
4.590
483
432
182
53.078
114
966
115.435
İL
İZMİR
KAHRAMANMARAŞ
KARABÜK
KARAMAN
KARS
KASTAMONU
KAYSERİ
KIRIKKALE
KIRKLARELİ
KIRŞEHİR
KİLİS
KOCAELİ
KONYA
KÜTAHYA
MALATYA
MANİSA
MARDİN
MERSİN
MUĞLA
MUŞ
NEVŞEHİR
NİĞDE
ORDU
OSMANİYE
RİZE
SAKARYA
SAMSUN
SİİRT
SİNOP
SİVAS
ŞANLIURFA
ŞIRNAK
TEKİRDAĞ
TOKAT
TRABZON
TUNCELİ
UŞAK
VAN
YALOVA
YOZGAT
ZONGULDAK
ATIK MİKTARI
(Ton)
201.051
1.264
667
182
763
574
8.123
7.208
4.808
561
145
421.202
22.367
9.898
1.465
21.873
520
23.182
1.811
236
412
548
883
65.574
583
15.130
3.314
207
204
3.422
1.151
416
47.721
626
2.361
22
1.475
987
5.723
439
11.401
GENEL TOPLAM= 1.373.384 ton
5
ÇED,İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Çevre Envanteri ve Bilgi Yönetimi Dairesi Başkanlığı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
540 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content