close

Enter

Log in using OpenID

Dersin Kodu MBM603 Adı Malzemelerin Kimyasal ve

embedDownload
Dersin Kodu
MBM603
Adı
Malzemelerin Kimyasal ve Elektrokimyasal Davranışları
İngilizce Adı
Chemical and Electrochemical Behavior of Materials
Dili
Türkçe
Türü
Seçime Bağlı
Lisansüstü Türü
Doktora
Kredisi
(3+0)
Yarıyılı
Güz
Önkoşulu
Programı
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Anabilim Dalı
İleri Teknolojiler ABD
Amacı
Mühendislik malzemelerin gerek üretiminde gerek ise kullanım koşullarının belirlenmesinde, kimyasal ve elektrokimyasal
davranışları dikkate alınması gereken temel özelliklerdendir.
Dersin, yüksek lisans seviyesinde ve inter disipliner bir programda verileceği dikkate alınarak mühendislik malzemelerinin
kimyasal ve elektrokimyasal davranışları ve bu prensiplerin malzemelerin üretim ve kullanım sürecindeki etkilerine yer
verilecektir. Derste, temel kimyasal kavramlar ve geçiş grubu metallerin kompleks ve koordinasyon kimyasının yanı sıra,
elektrokimyasal temel prensipleri ve bu prensiplerin kimyasal sistemlerle ilişkilerini de ele alınacaktır.
Türkçe İçeriği
Temel tanımlar: Metallerin kristal sistemleri, fiziksel, elektriksel, manyetik, termik, kimyasal ve elektrokimyasal özellikleri,
oksidasyon, redüksiyon, ligand, kompleks iyon, şelatlar. Metallerin genel gruplandırmaları ve bu grupların temel özellikleri,yan
grup elementler, genel kimyasal karakteristikleri. Klasik anorganik kimyasal reaksiyonlar ve geçiş metallerin kimyası, metallerin
kompleks, ligand ve koordinasyon kimyası. Metal ve alaşımların, gazlar, sıvılar ve katılarla reaksiyonları, oksidasyon ve
redüksiyon özellikleri. Elektrokimyasal tanımlar, elektrokimyasal reaksiyonlar ve elektrokimyasal sistemler
İngilizce İçeriği
Basic concepts: Crystal systems, physical, electrical, magnetic, thermal, chemical and electrochemical properties of metals,
oxidation and reduction, ligandes, complex ions, chelatas. General classification and basic properties of metals, neighbour
group elements. Classical inorganic chemical reactions and transiton metal chemistry, complex, ligand and coordination
chemistry of metals. Reaction of metal and alloys with gases, liquids and solids, oxidation and reduction behavior of metals.
Electrochemical concepts, reactions and systems.
Kaynakçası
1.F. Albert Cotton and Geoffrey Wilkinson, “Advanced Inorganic Chemistry” 5th ed. New York : Wiley, 1988
2.M. Gerloch, E.C. Constable, Transition Metal Chemistry”, New York, 1994,
ISBN 3-527-29219-5
3.W. G. Breck, R. J. C. Brown, J. D. MacCowan, “Chemistry : for Science and Engineering”, 1st printing. Auckland, McGraw-Hill
International Book Company, 1983
4.Christopher M. A. Brett, Ana Maria Oliveira Brett, “Electrochemistry principles, methods, and applications”, Oxford, Oxford
University Press, 1993
5.D. Pletcher, F. C. Walsh, “ Industrial Electrochemistry”, 2th Ed., London, 1994
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
108 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content