close

Enter

Log in using OpenID

2015/630 - Yüksek Seçim Kurulu

embedDownload
Karar No
Karar Tarihi
: 630
: 14/04/2015
Kurulumuz Başkanlığına 7 Nisan 2015 tarihinde 20 siyasi parti tarafından verilen aday listeleri
incelenerek;
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
1.
Adalet ve Kalkınma Partisinin 85 seçim çevresinde,
2.
Anadolu Partisinin 85 seçim çevresinde,
3.
Bağımsız Türkiye Partisinin 85 seçim çevresinde,
4.
Cumhuriyet Halk Partisinin 85 seçim çevresinde,
5.
Demokrat Partinin 85 seçim çevresinde,
6.
Demokratik Sol Partinin 85 seçim çevresinde,
7.
Halkın Kurtuluş Partisinin 85 seçim çevresinde,
8.
Halkların Demokratik Partisinin 85 seçim çevresinde,
9.
Komünist Partinin 85 seçim çevresinde,
10. Milliyetçi Hareket Partisinin 85 seçim çevresinde,
11. Millet Partisinin 85 seçim çevresinde,
12. Saadet Partisinin 85 seçim çevresinde,
13. Vatan Partisinin 85 seçim çevresinde,
14. Hak ve Özgürlükler Partisinin 75 seçim çevresinde,
15. Merkez Partinin 73 seçim çevresinde,
16. Doğru Yol Partisinin 56 seçim çevresinde,
17. Liberal Demokrat Partinin 58 seçim çevresinde,
18. Yurt Partisinin 56 seçim çevresinde,
19. Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisinin 55 seçim çevresinde,
20. Hak ve Adalet Partisinin 43 seçim çevresinde,
seçime katılacaklarına,
Yukarıdaki 20 siyasi partinin, kararımız ekinde yer alan listedeki adaylarla seçime katılacaklarına,
Türkiye genelinde 166 bağımsız milletvekili adayı olduğuna,
Adı geçen 20 siyasi parti ile 166 bağımsız adayın gösterildiği, ekli listenin bu Karar metnine dâhil
olduğuna,
karar vermek gerekmiştir.
S O N U Ç : Açıklanan nedenlerle;
1- Yukarıda yer alan 20 siyasi partinin 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak olan Milletvekili Genel
Seçimine, partilerinin isimlerinin yanında belirtilen seçim çevrelerinde katılacaklarına,
2- Türkiye genelinde 166 bağımsız milletvekili adayı olduğuna, kur’a çekimi daha sonra
yapılacağından listedeki sıralamanın başvuru sırasına göre yapılmasına,
3- Adı geçen 20 siyasi parti ile 166 bağımsız adayın gösterildiği, ekli listenin bu Karar metnine dâhil
olduğuna,
3- Karar örneğinin;
a) Resmî Gazete'de yayımlanmasına,
b) Geçici aday listelerinin radyo ve televizyonda yayınlanmak üzere TRT Genel Müdürlüğüne
gönderilmesine,
c) Tüm il seçim kurulu başkanlıklarına Kurum içi elektronik posta olarak iletilmesine,
Kurulumuzun www.ysk.gov.tr internet adresinde yayınlanması için Seçmen Kütüğü Genel
Müdürlüğüne gönderilmesine,
14/04/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Başkan
Sadi GÜVEN
Başkanvekili
Turan KARAKAYA
Üye
Mehmet KÜRTÜL
Üye
Nilgün İPEK
Üye
Ünal DEMİRCİ
Üye
Zeki YİĞİT
Üye
Ahmet TUNCAY
Üye
Haluk KIRCA
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
114 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content