close

Enter

Log in using OpenID

( Eys ) İkinci Yerleştirme Duyurusu Hakkında

embedDownload
Evrak Tarih ve Sayısı: 10/04/2015-1643
*BD022132251*
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
MERKEZ HEYETİ
Sayı : 39.A.00/
Konu : Eczacı Yerleştirme Sistemi ( Eys ) İkinci Yerleştirme
Duyurusu Hakkında
Ankara,
BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun web sayfasında "Eczacı Yerleştirme Sistemi
( Eys ) İkinci Yerleştirme Duyurusu" yayınlanmış olup, duyuruda;
"6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile 12/04/2014 tarihli ve 28970
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Eczacılar ve Eczaneler Hakkında
Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Eczacı Yerleştirme Sistemi (EYS) üzerinden yapılan
başvurular neticesinde 26/03/2015 tarihinde Kurumumuz tarafından hazırlanan yazılım
vasıtasıyla eczacı yerleştirme işlemi yapılmış olup, yerleştirme neticesinde boş kalan yerler için
ikinci yerleştirme yapılacaktır.
İkinci yerleştirme için başvurular 13/04/2015 - 20/04/2015 tarihleri arasında
https://eys.titck.gov.tr/
adresi
üzerinden
alınacaktır.
Başvuru
sahiplerinin
https://eys.titck.gov.tr/ adresi üzerinden başvuru yaptıktan sonra tercih başvurularını
20/04/2015 tarihi mesai bitimine kadar İl veya İlçe Sağlık Müdürlüklerine onaylatması
gerekmektedir. İl veya İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından onaylanmayan başvurular geçersiz
sayılacaktır. Başvuru sahipleri tarafından gerektiğinde destek almak için [email protected]
e-posta adresine ulaşılabilir." denilmektedir.
Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.
Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter
B.ÖZTÜRK
R.HİMMET
Evrakı Doğrulamak İçin : http://213.74.103.250/envision/validate_doc.aspx?V=BE5D1AAC
TS-EN ISO 9001:2008 Belge No: KY-2570-03/10-R
Formatı: 43/02
Willy Brandt Sokak No:9 06690 Çankaya-ANKARA Tel: (0.312) 409 81 00 ∙ Fax: (0.312) 409 81 09
e-mail: [email protected] Web adresi: www.teb.org.tr
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
10
File Size
152 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content