close

Enter

Log in using OpenID

"Svijet trgovine drugačiji je od ostalih gospodarskih

embedDownload
 KONFERENCIJA |
2nd Retail IT Summit –
povećanje profita kroz IT ulaganja
"Svijet trgovine drugačiji je od
ostalih gospodarskih grana
– uz bankarstvo, to je drugi
po redu sektor koji počiva na
inovacijama", moglo se čuti
u jednom od predavanja na
okupljanju posebno posvećenom IT branši u trgovini.
D
Igor Vukelić, Gavrilović
rugi po redu Retail IT Summit
održan je 14. listopada u Hotelu
Antunović, u organizaciji Retail
Medie, sestrinske tvrtke Service
Plus IT, te pod generalnim medijskim pokroviteljstvom Progressiva. Ove godine,
Retail IT Summit okupio je mnogo više
sudionika, a zadovoljstvo organizacijom
potvrđuje i izjava Darka Pavića, direktora
Service Plus Grupe i Retail Medie, po završetku: 'Fokus smo stavili na predavanja
usmjerena na povećanje lojanosti kupaca.
Iz tog razloga smo se koncentrirali na sisteme kao što su oni koje je prezentirala
tvrtka Asseco, a graniče s bankarskim sistemima i tiču se kartica, zatim sistemima
kao što je 'Self Check Out' ili samoposluživanje, koje je prezentirala tvrtka NCR, gdje
je opet fokus na krajnjem kupcu. Kolege iz
Gavrilovića prezentirali su pak kompleksne informatičke sisteme'.
Svjetska premijera
‘Posebno bih istaknuo izložbeni dio, jer
ove godine je prvi puta u svijetu prikazana IP televizija za trgovce. Na nekoliko
zaslona se pokretao sadržaj s interneta,
postavljen na server, koji funkcionira po
principu 'pay-TV-a'. Znači, trgovac i najmanjeg budžeta može kupiti sadržaj i puštati
ga na svojim uređajima kao što su vage,
zasloni i slično – ovo je dakle, bilo prvi
puta prezentirano upravo u Hrvatskoj. To
52 progressive |
10: 2010
je, recimo, bio 'bombon' izložbenog dijela,
nešto što je tek sada u dolasku, a napominjem takvih uređaja nema puno instaliranih niti u svijetu’, dodao je Pavić.
Gavrilović - Integracija
kompleksnih poslovnih sistema
Izuzetno zanimljiva prezentacija pod nazivom ‘Integracija kompleksnih poslovnih
sistema’, Igora Vukelića, stručnog suradnika za poslovna rješenja iz Gavrilovića, za
sobom je pokrenula niz pitanja sudionika
Summita.
Protekle dvije godine, u svim granama
gospodarstva, bile su godine rezanja troškova, pa bismo mogli povući i paralelu s
temom Okruglog stola 7. Konferencije
Progressiva, na kojoj je zaključeno da se
unaprijeđenom i boljom internom organizacijom mogu ostvariti značajne uštede
(ne samo otpuštanjima i smanjenjima plaća), pa smo dodatno zamolili i Tomislava
Marenića, direktora Sektora IT-a Gavrilovića, da nam komentira ovaj izuzetno važan
organizacijski iskorak, u kojemu je Gavrilović Grupa napravila upravo navedeno:
‘Jedan od glavnih ciljeva poslovnih IT
sustava je upravo povećanje efikasnosti
poslovanja i smanjenje troškova. Uštede
smo uglavnom postigli kroz globalnu vidljivost podataka, automatsku razmjenu
podataka među sustavima i opremanje
radnika za rad u pokretu. U sve smo tvrt-
ke uveli neki oblik elektroničke razmjene
dokumenata (narudžbi, otpremnica i faktura), čime se smanjuje potreba za ručnim
unosom podataka, ubrzava proces i smanjuje mogućnost pogreške. U proizvodnim pogonima smo ERP sustav integrirali
s vagama i drugom opremom, tako da se
podaci o proizvedenim količinama preuzimaju izravno s tih uređaja u ERP sustav,
bez potrebe za ručnim bilježenjem i kasnijim prepisivanjem. Prodajni predstavnici
Gavrilovića na terenu s mobilnih uređaja
šalju narudžbe kupaca izravno u ERP sustav, čime se ubrzava proces proizvodnje i otpreme robe, te ponovo smanjuje
ručni rad na unosu narudžbi. Zaposlenici
u Dioninim trgovinama koriste mobilne
terminale za zaprimanje robe i inventure, čime im se omogućava da podatke u
ERP sustav unose izravno na mjestu gdje
se odvija poslovni događaj – u skladištu
i na policama s robom. Svi ovi i mnogi
drugi poslovni procesi su postavljeni tako
da omogućuju bilježenje svih transakcija
u trenutku kad se događaju, na mjestu
gdje se događaju, bez ručnog unosa i višestrukog prepisivanja istih podataka.
Objedinjavanjem svih takvih unosa u jedinstveni centralni sustav omogućuje se
da svi korisnici dobiju točnu informaciju u
stvarnom vremenu, što je zapravo glavni
preduvjet za efikasno vođenje poslovanja,
koje posljedično vodi i do smanjenja troš-
KONFERENCIJE
PROMOCIJE
kova. Pored navedenog, dodatne uštede i
optimizacije poslovnih procesa planiramo
provesti uvođenjem naprednih mogućnosti programskih rješenja kojima raspolažemo, kao što su automatsko naručivanje,
napredno upravljanje asortimanima i prostorom na policama itd.
Kontrola gubitaka
Hedgie Bartol iz američke tvrtke Milestone, održao je prezentaciju na temu
‘Povećanje profita kroz pravilan koncept
osiguranja’. Naglasak je bio na ‘3P’ konceptu; people (ljudi), koje govori o tome
koliko je bitno dobro poznavanje biografija ljudi, budućih radnika, zatim processes
(procesi), gdje je važno definirati i pratiti
kako se ponašamo prema kupcu kada uđe
u trgovinu, pomažemo li mu i jesmo li mu
dostupni. Ukoliko jesmo, vrlo vjerojatno
ćemo obeshrabriti potencijalnog kradljivca, a u normalnim okolnostima ćemo
pomoći i rastu prodaje. Process Analyses
(analiza procesa) prati kako i kada otvaramo dućan, kada ga zatvaramo, koliko
je ljudi prisutno pri kontroli gotovine, te
stavlja li se odgovornost samo na jednog
čovjeka. Koliko je porasla uloga zaštite
prodajnog mjesta od svih vrsta gubitaka,
govori i činjenica da je prije 8 ili 9 godina,
osiguranje bilo evidentirano kao trošak,
međutim sada se na njega gleda kao neizostavan parameter u povećanju prodaje.
Zaštita proizvoda kroz njegovu istovremenu dostupnost kupcu, u sektoru trgovine
je mnogo drugačija nego u drugim granama, a naglasak je više na strategiji nego na
samoj ‘taktici’.
Kako odabrati novi poslovni
sustav ili kako 1+1+1 mogu biti
bolji ili veći od 3?
‘Svijet trgovine drugačiji je od ostalih
gospodarskih grana – uz bankarstvo, to
je drugi po redu sektor koji počiva na inovacijama’, naglasio je Krešimir Mlinarić,
direktor Adacte, u samom početku svog
izlaganja. Velika količina transakcija u
‘stvarnom vremenu’, ekstremno distribuirana okolina, različiti zakoni (jedan sustav
nije primjenjiv u više zemalja upravo radi
lokalnih zakona), zahtjevi određenih poslovnih područja često su zanemareni u
drugima, te ovisnost o vanjskim aplikacijama elementi su koji trgovinu kao poslovni
sustav pozicioniraju u posebnu skupinu.
Kako odabrati novi poslovni sustav, koje
rješenje je najbolje za određenu tvrtku, na
temelju čega odlučiti o novom sustavu i
kako minimizirati rizike koje donosi – odgovori na ova pitanja pomoći će svakom
trgovcu prije odabira novog poslovnog
sustava. Važno je također istaknuti da
odabir novog poslovnog sustava nikada
nije kratkoročno ostvarivanje ciljeva, već
Broj manjih dućana u Mađarskoj se povećava. Mi smo počeli s
otvaranjem ‘Extra’ formata, kojeg ćemo u narednim godinama
imati mnogo više nego hipermarketa i u tome je budućnost.
(Gabor Horvath, Tesco Mađarska)
je on priprema za ostvarivanje dugoročnih poslovnih ciljeva, dakle jasno je da
tvrtka koja kreće u implementaciju ima
više nego ozbiljne planove za budućnost. Što dobivamo ugradnjom jednog,
jedinstvenog poslovnog sustava ili pak
kombinacijom tri različita, mogli su poslušati kao dodatno pojašnjenje prezentacije
predstavnika Gavrilovića upravo sudionici
Retail Summita.
Kako vizualni mediji utječu na odluku o
kupnji i što to uopće današnjem potrošaču treba, pojasnila je Sandra Bokun iz
Retail Medie. Elementarne potrebe, osjećaj ugode, povoljne i kvalitetne kupnje te
uštede, već su ostvareni. Kupac se penje
na sljedeću stepenicu svojih potreba, jer
je kupovina postala rutinska i on kroči u
novi svijet ponuda i doživljaja upravo kroz
vizualnu prezentaciju i nove načine komuniciranja proizvoda – emocije su te koje
3000 puta brže djeluju na moć prosudbe
od razuma!
Model optimalnog obnavljanja zaliha na
temelju prijašnjeg iskustva predavanje je
Valentina Korenjaka iz Aldate, u kojem su
raščlanjene vrste prethodno prikupljenih
podataka nužne za uspješan ‘forecasting’,
odnosno planiranje zaliha.
Darko Pavić
direktor Service Plus Grupe i Retail Medie
Tesco vraća popularnost
dućanima manjeg formata
Gost dana bio je Gabor Horvath iz Tesca
Mađarska, koji je u Tescu od 2000. godine,
a sada trenutno na poziciji Generalnog
menadžera logističkog centra u Mađarskoj. Tesco je treći po redu trgovački lanac
u svijetu, a u Mađarskoj zapošljava 22.000
ljudi. Ono u čemu su uspjeli, jer 80% kupaca navodi upravo Tesco kao odlično
mjesto za kupnju, je misija svakog trgovca
– postići kod kupca gotovo cjeloživotnu
lojalnost kupnje. Ne radi se samo na godišnjem planu praćenja potreba kupaca,
već se želi ustanoviti što bi u budućem periodu kupac tražio od trgovca.
Tesco je svoj razvoj počeo s formatom hipermarketa (najveći europski hipermarketi Tesca su upravo u Mađarskoj), međutim
kako je cijela zemlja isprepletena hipermarketima, Tesco je krenuo u nove, manje
formate. Pilot projekt Tesco Extra daje sasvim nove dodatne usluge, kao i Express
format.
Jedan od dijelova prezentacije govorio je
o centralizaciji skladišta, procesu za koji je
predviđeno trajanje od tri godine - glav-
Gabor Horvath, Tesco Mađarska
nim i centralnim skladištem logistički će
biti povezane Mađarska, Slovačka, Republika Češka i Poljska. Zemlje će biti povezane i istim standardima poslovanja, a
samim time i nabavna moć će biti sasvim
drugačija kao i diktiranje konačnih cijena.
Elektronsko označavanje polica i cjenovna
integracija je izuzetno bitna zbog krajnjeg
kupca jer naravno nitko ne voli da mu se
naplati više ili netočno, a s obzirom da smo
ljudi i radimo greške, 6 dućana ima elektronskim putem označene proizvode. Ova
vrsta označavanja nudi i kategorizaciju te
određivanje vrste cijena ili statusa proizvoda, istaknuo je Gabor Horvath.
I na kraju, ‘Tesco Green’ je koncept u kojem
Tesco u svakom dijelu svog poslovanja želi
postići ekološku osviještenost, stoga u
svakom poslovnom planu postoji osvrt na
ekološku učinkovitost. Vrši se utjecaj i na
širu zajednicu da prati i osigurava ekološku osviještenost koju diktira Tesco.
progressive | 10:2010 53
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
969 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content