close

Enter

Log in using OpenID

7 Vjerujete li da neki, naizgled slučajni događaji

embedDownload
Uvod
Vjerujete li da neki, naizgled slučajni događaji, mogu
sadržavati skriveni smisao? Smatrate li da je svako svjesno
stvorenje povezano sa svemirom u kojem živi na način koji
suvremena znanost tek treba otkriti? Osjećate li da postoji neka inteligencija koja upravlja, ili barem utječe, na
događaje u vašem životu?
Ako su vaši odgovori negativni, sinkrolab* tehnike vjerojatno neće ostaviti dubok utisak na vas. Smjestit ćete ih u
kategoriju zabave ili, još gore, u područje praznovjerja. Na
žalost, ako je tako, u ovom trenutku mogu učiniti vrlo malo
toga u smislu promjene vašega mišljenja. Pročitajte prvih
nekoliko stranica koje slijede – u njima ću ocrtati osnovnu
teoriju sinkroniciteta i pokušati odgovoriti na pitanje kako
je uopće moguće da naizgled banalne stvari, poput “seta
karata s labirintima”, mogu poslužiti kao izvor kvalitetnih
životnih informacija. Detaljnija rasprava o postojanju i uporabi sinkroniciteta može se pronaći u mojoj knjizi Skrivene
poruke, skrivena značenja, kao i u knjigama drugih autora,
koje govore o toj temi.
* Kovanica sinkrolab nastala je spajanjem dvije riječi: sinkronicitet i labirint.
Kao takva ukazuje na svoj sadržaj: sinkronističku uporabu labirinata. Ali, ako želite,
možete je proširiti i na sve generatore sinkroniciteta pa u njoj vidjeti sinkro-laboratorij: mjesto gdje se istražuje sinkronicitet.
7
Adrian. P. Kezele
Ako su pak vaši odgovori na postavljena pitanja potvrdni, onda sam siguran da ćete u ovoj jednostavnoj knjizi, karatama labirinata koje je prate kao i u cijelom projektu sinkrolab tehnika, pronaći vrijedan dodatak svom istraživanju
sinkroniciteta i pomoć pri produbljenju vaše komunikacije
s inteligencijom prirode.
Imajte na umu da držite u ruci knjigu čija namjena nije
teoretiziranje, već isključivo i jedino – praksa. Ta je praksa
u primjeni vrlo jednostavna i stoga može zavarati one koji
misle da se radi o nečemu nepouzdanom. Upravo suprotno – radi se o vrlo moćnom sredstvu pomoću kojeg ćete
oživjeti svoje skrivene intuitivne i spoznajne sposobnosti.
Sinkrolab tehnike – iako naizgled slične mnogobrojnim
“kartaško-proricateljskim”, odnosno divinacijskim metodama – pretpostavljaju razumijevanje sinkronističkih procesa na jednostavan i izravan način. Svako mistificiranje je
u tom smislu besmisleno i štetno.
Najjednostavnije rečeno: sinkrolab tehnike mogu vam
ponuditi odgovore na životna pitanja – posebice u situacijama kad donosite određene odluke i kad vam je potreban
dobar savjet.
Potpuno sam svjestan da pojava karata s labirintima
može mnoge ljude podsjetiti na ulične gatare i sumnjive
manipulatore koji zadivljuju praznovjerne i lakovjerne
ljude. Ne mogu ispraviti pogrješke koje su počinjene i još se
uvijek čine u to ime; ne mogu uliti razumijevanje u umove
onih koji ne razumiju i to zapravo niti ne žele; ne mogu otkloniti neizbježnu zloporabu onih koji žele čuti proročanstva
o svojoj budućnosti ili saznati ono što im je bolje ne znati.
Ništa od toga ne mogu učiniti, ali me to ne sprječava da na
izravan način govorim o vrijednosti sinkroniciteta i njegove
praktične uporabe.
8
Sinkrolab
Znam da ima mnogo onih koji će sinkrolab tehnike
dočekati na nož. Već sam – na sam spomen projekta na
kojem radim – čuo začudno oštre kritike na svoj račun.
Također, znam da ima onih koji će ih prigrliti nekritično,
kao što prigrljuju sve što u njihovom umu ima prizvuk
mističnog i tajanstvenog. Ni jedna od te dvije skupine
ljudi me ne zanima. Zanimaju me oni koji će sinkrolab
tehnikama pristupiti odmjereno, otvorena uma, ali opet s
dovoljno razumijevanja i znanja. Zanimaju me oni razvijene razlučujuće sposobnosti – viveke rekli bi jogini – koja
će im omogućiti da sinkrolab koriste na pravi način: kao
pomoćnu tehniku pri donošenju odluka, bilo za sebe, bilo u
savjetovanju drugih.
Njima namjenjujem ovu opsegom malu, ali vrlo sadržajnu i praktičnu knjigu, kao i cijeli “projekt sinkrolab”.
Vašu pripadnost toj skupini ljudi, a tako i potencijalnim
korisnicima sinkrolab tehnika, najbolje ćete potvrditi ako
budete sigurni u sljedeće:
1. Razumijete li što je sinkronicitet i kako djeluje?
2. Razumijete li razliku između “proricanja budućnosti” i savjeta pri donošenju odluka?
3. Imate li dovoljno znanja i informacija o značenjima i uporabi labirinata?
4. Jeste li naučili koristiti jednostavne sinkronistički
zasnovane sinkrolab tehnike?
Na žalost, opseg ove knjige i njezina namjena ne
omogućava vam da nakon čitanja sa sigurnošću potvrdno
odgovorite na bilo koje od ovih pitanja. Bez obzira na to, u
njoj ćete pronaći sve što vam je potrebno – ali u skraćenom
9
Adrian. P. Kezele
obliku! To znači da toplo preporučujem da zatražite podršku
i dodatne informacije u drugim mojim knjigama u kojima sam doslovno stotine stranica posvetio upravo tome.
Što se tiče prvoga pitanja o razumijevanju sinkroniciteta,
tome ću posvetiti sljedeće poglavlje u kojem ćete pronaći
sve što trebate znati u vrlo pojednostavljenom obliku. Ali,
već spomenuta knjiga Skrivene poruke, skrivena značenja
obvezna je literatura za ozbiljnije istraživače toga područja.
Drugo pitanje je iznimno važno, a proteže se u filozofske
dubine rasprave o slobodnoj volji nasuprot predodređenosti.
Ako tražite informacije o svojoj budućnosti, bilo iz naivne
znatiželje bilo iz uvjerenosti da je determinizam dio ustroja
svemira, molim vas okanite se sinkrolab tehnika! One su
čvrsto zasnovane na povjerenju u snagu vlastitih odluka i
stvaranju vlastite budućnosti. Kao dobar oslonac u razumijevanju smisla sinkroniciteta u odnosu na našu budućnost,
preporučujem vam pročitati prvih stotinjak stranica moje
knjige Tajne indijske astrologije. Ona govori o jednom vrlo
posebnom “generatoru sinkroniciteta”, o jyotishu – sustavu zasnovanom na sinkronističkom odnosu između slike
nebeskog svoda i života čovjeka. No, informacije tamo iznesene vrijede za svaki sinkronistički sustav, pa tako i za
sinkrolab tehnike.
U praktičnom smislu, razumijevanje razlike između
besmislenog “proricanja budućnosti” i mogućeg sinkronističkog savjeta pretočit će se u pravilno postavljena pitanja.
O tome će biti riječi u ovoj knjizi, neposredno prije objašnjenja konkretnih detalja sinkrolab tehnika.
Treće pitanje odnosi se na vaše znanje o labirintima.
Prvi dio ove knjige donosi vam sve informacije o značenju
labirinata. Bez njih ne možete koristiti sinkrolab tehnike.
10
Sinkrolab
Znači, nema vam druge nego naučiti sve o labirintima da
biste uopće mogli pristupiti tumačenju onog što ste dobili
koristeći sinkrolab tehnike i karte labirinata.
Produbljenje vašeg znanja o labirintima potražite u zasebnoj knjizi Labirinti i njihove tajne.
Što se tiče posljednjeg, četvrtog pitanja u pogledu vaše
spremnosti na korištenje sinkrolab tehnika, na njega će
biti odgovoreno u drugom dijelu knjige. Opisat ću nekoliko osnovnih tehnika koje nije problem naučiti. Opisat ću
vam način sinkronističkog razmještanja karata te značenje
određenih položaja. Također, na nekoliko ću primjera objasniti način tumačenja dobivenih odgovora. Međutim,
imajte na umu da se svaka vještina s vremenom usavršava
te da jedino iskustvo i vježba čine majstora. Zbog toga
preporučujem da kandidatkinje i kandidati za ozbiljno
korištenje sinkrolab tehnika prođu radionicu koja je ispunjena praktičnim primjerima tumačenja. Na taj način
na licu mjesta i na konkretnim primjerima možete vidjeti i
“osjetititi” kako se povezuju razna značenja karti labirinata
s njihovim položajima, a sve u odnosu na pitanje koje je
postavljeno.
Sinkrolab tehnike su doista jednostavne i praktične,
a vještom korisniku mogu značajno olakšati pristup informacijama koje su obično skrivene u magli intuicije
i naslućivanja. Potrebno je nešto truda i vremena za razbijanje mogućih obrazaca nerazumijevanja, kao i za svladavanje osnovnih informacija o labirintima potrebnih za
tumačenja. Ali, jednom kad je to iza nas, ispred nas je otvoren blistav put u novu sinkronističku pustolovinu – sinkrolab vas očekuje!
11
Tajne sinkroniciteta
Jer, sinkronicitet predstavlja sićušnu pogrešku u sveukupnoj građi koju smo do sada smatrali stvarnošću.
Sinkroniciteti nam pružaju pogled izvan našeg uobičajenog poimanja vremena i uzročnosti u beskrajne
obrasce prirode, poput plesa iz pozadine koji povezuje
sve stvari s ogledalom koje visi između unutarnjih
i vanjskih svemira. Sa sinkronicitetom kao našom
početnom točkom moguće je započeti s izgradnjom
mosta koji premošćuje svjetove uma i materije, fizike
i psihe.
F. David Peat
Izraz je osmislio Carl Gustav Jung, kontroverzni, ali
ipak priznati psihoanalitičar. Za njega je sinkronicitet bio
smislena podudarnost – nešto što se događa izvan nas, ali kad
je propušteno kroz našu svijest i podsvijest, ima određeno
značenje. Za Junga je sinkronicitet isprva bio san o leptiru
koji priča pacijentica i leptir koji dolazi na prozor baš u tom
trenutku. Kasnije, istražujući uporabe sinkroniciteta prisutne u svijetu mnogo prije njegovog vremena, shvatio je da
su mogući korijeni sinkroniciteta mnogo dublji. Moguće je
da izlaze iz okvira psiholoških i mitoloških arhetipova te da
zadiru u samo tkanje svemira.
13
Adrian. P. Kezele
David Peat, čiji sam navod iskoristio, samo je jedan od
fizičara koji su pokušali spojiti nespojivo: egzaktnu znanost
i neuhvatljivu psihologiju, pa čak i mistiku.* Danas to više
nije ništa neobično. Nakon pojave knjiga poput Koji k....
uopće znamo** svima je jasno da je fizika daleko zabrazdila
u područje koje se donedavno smatralo isključivim monopolom duhovnih znanja. Međupovezanost svemira,
nepostojanost prostora i vremena, neuzročna istodobnost,
neodređenost u spoznaji energije i položaja, slobodna volja
u teoriji kaosa, naslućivanje inteligencije u pozadini prirodnih zakona... to su samo neke od skandaloznih zamisli
– barem što se tiče egzaktne znanosti – kojima se danas bavi
fizika. Sinkronicitet je gotovo dječja igra prema budućim
zaključcima i spoznajama koje nas očekuju – i to ne iz usta
duhovnih učitelja i mistika, nego iz podataka skupljenih u
fizikalnim laboratorijima!
Sinkronicitet ili sinkroničnost na neki način konkurira
uzročnosti. Stara znanstvena paradigma kaže da su stvari i
pojave povezani svojim uzrocima. Nova, ona koja uzima u
obzir i sinkroničnost, sada tvrdi da uzroka, ni onog vidljivog
ni onog nevidljivog, uopće ne mora biti. Informacije se,
kao i energija, mogu prenositi istodobnošću pojavljivanja.
Sličnost ukazuje na povezanost, a smisao, iako zahtijeva
svjesno biće da bi bio shvaćen, ukazuje na inteligenciju koja
upravlja i djeluje.
Teorija sinkroniciteta mogla bi biti poprilično naporna
za um. Argumenti za i protiv mogli bi letjeti na sve strane.
Znanstvenici tome mogu okrenuti leđa, barem privremeno,
dok se ne pojave neki novi, njima možda prihvatljiviji
* Peat, F. D., Sinkronicitet, Dvostruka duga, Čakovec, 2000.
**Arntz, V. Chasse, B. vincente, Koji k.... uopće znamo!?, VBZ, Zagreb, 2006.
14
Sinkrolab
dokazi. No, u praksi ostaje činjenica da su ljudi od davnina ne samo zamjećivali nego i upotrebljavali sinkronicitet. Također, ostaje činjenica da nakon Junga – a u novije
vrijeme sve je više drugih autora, nekih iz “glavne struje”, a
nekih iz onih “sporednih” – gotovo da nema čovjeka koji na
ovaj ili onaj način nije razmišljao o mogućim posljedicama
te famozne istodobne smislenosti.
Znače li slučajni susreti nešto više ili su doista samo
slučajni? Ima li smisla slijediti podudarnosti ili pridavati
značenje znakovima i događajima iz okoline? Jesu li naši
stari bili u pravu kad su “predviđali” sreću ili nesreću iz
ptičjega pjeva ili boje Mjeseca?
Slična pitanja postavio sam vam na samom početku
upozorivši da nemam namjeru uvjeravati vas u potvrdan
odgovor. Osim ako se nešto značajno ne promijeni unutar
same fizike, uvjeren sam da će pitanje djelovanja sinkroniciteta uvijek biti rješavano na osobnoj razini, a ne na razini
uvjeravanja činjenicama. Drugim riječima, jedino vam vaše
osobno ISKUSTVO može ukazati na postojanje i vrijednost
pojave kakva je sinkroničnost.
Dozvolite mi, međutim, da vam ukratko opišem kakvo
je moje osobno razumijevanje sinkroniciteta. Naravno, ne
samo da sam uvjeren da on postoji i djeluje već ga dugo
godina upotrebljavam u smislu donošenja odluka. Oslanjam
se na njega u raznim prigodama, doživljavam ga u raznim
oblicima, a s vremenom sam naučio kako ga potaknuti, izazvati i na neki način “natjerati” da se prikaže i otkrije mi
informacije koje bi mi inače ostale skrivene.
Prihvaćanje sinkroniciteta podrazumijeva prihvaćanje
međupovezanosti cijelog stvorenog svijeta. Drugim riječima, ako se nešto događa ovdje i sada, to je sinkronično
15
Adrian. P. Kezele
povezano s bezbrojnim drugim događajima širom svemira.
Svemir u zrnu pijeska, svijet na dlanu ruke – to je sinkronicitet. Ali, osim pjesničkog ushita ima li to i neki drugi,
praktični smisao?
Uzmimo, primjerice, da želite promijeniti mjesto
boravišta i otputovati u drugi grad, ili možda čak državu.
Niste sigurni da li je ta odluka ispravna. S jedne strane, to
biste jako željeli. S druge strane, pomalo se bojite, a ima i
mnogobrojnih praktičnih prepreka ostvarenju te želje. Što
vam je činiti?
U uobičajenim okolnostima odluku ćete donijeti na osnovi razuma, važući činitelje za i protiv. Možda ćete prednost dati srcu, a možda ćete pokleknuti pred praktičnim
stvarima. Pitat ćete prijatelje i rodbinu za savjet. Možda i
neke druge ljude koje smatrate mudrima. Potrudit ćete se
doznati sve informacije koje su vam dostupne ne bi li vaša
odluka bila što potpunija i cjelovitija – a to znači ispravnija.
Kako se u to uklapa sinkronicitet? Da li on podrazumijeva da sve prethodno odbacite i oslonite se na neke mutne
izvore informacija, bacanje karata ili gledanje u zvijezde?
Nipošto! Prva stvar koju morate prihvatiti kod sinkroniciteta jest ta da on pruža informaciju. JOŠ JEDNU informaciju. I to je sve. Sinkronicitet, kao i ono što stoji iza njega
– što god to bilo – ne preuzima odgovornost za vas niti
umjesto vas donosi odluke, niti vas tjera da odlučite ovo ili
ono. Također, barem što se mene tiče, informacije dobivene
sinkronicitetom nemaju veću težinu u značenju od informacija dobivenih na neki drugi način. Pridavanje posebne
važnosti sinkronicitetu moguće je u nekim situacijama, ali
one su rijetke. U uobičajenim okolnostima takav postupak
16
Sinkrolab
predstavlja nepotrebno mistificiranje. Gledanje na sinkronicitet kao na “naputak s neba”, “Božju volju” ili nešto tome
slično što poništava sve druge izvore informacija, uglavnom
će završiti zbunjenošću i stranputicama.
Ako, dakle, prihvatimo sinkronicitet kao prirodan i prihvatljiv izvor informacija na osnovu kojeg ćemo MI odlučiti
što ćemo učiniti, možemo se zapitati odakle zapravo dolaze
te informacije?
Za njih je odgovorna međupovezanost svega što postoji. Makrokozmosom i mikrokozmosom ne samo da
upravljaju isti prirodni zakoni već se oni odvijaju istodobno na raznim razinama. Stanje cijelog svemira odraženo
je u zrncu pijeska, a stanje tog zrnca pijeska iščitava se u
svemiru. Zvuči složeno, ali u praksi je jednostavno: ako se
bilo što može iščitati iz bilo čega (a to je jedna od osnovnih
postavki praktične uporabe sinkroniciteta), onda vam je
samo potreban sustav koji razumijete da biste shvatili sustav
koji ne razumijete!
Vratimo se u praksu: vaše pitanje u svezi promjene mjesta
boravišta. To je “sustav koji ne razumijete”. Vi sada ne znate
kako će vam biti kad to učinite. Ima mnogo činitelja koji vas
mogu učiniti sretnim, ali i jadnim. Broj tih činitelja je ogroman i vi jednostavno ne možete znati kako će sve to utjecati
na vas. Sinkronicitet sada uvodi u igru “sustav koji razumijete”. To je vaša sadašnja okolina – vaše zrnce pijeska u kojem
se ogleda cijeli vaš svemir. Ako su oni međupovezani, onda
iste sile koje vas očekuju u velikom svemiru, sada djeluju u
vašem zrncu pijeska. Ako na njih obratite pozornost – tu u
igru ulazi vaša svjesnost, vaša voljnost da prihvatite sinkronicitet – moći ćete iz njih izvući određene informacije.
17
Adrian. P. Kezele
Svjesnost o uporabi sinkroniciteta je svakako bitna, iako
se on može javiti i neočekivano. Otvaranje uma novim informacijama pomaže pri lakšem uočavanju događaja oko
vas. Usklađenost, dakle sinkroničnost makrokozmosa i
mikrokozmosa odvija se cijelo vrijeme, vidjeli vi to ili ne.
Međutim, ako ne vidite, a želite vidjeti, morate početi gledati!
Na koji način se sinkroničnost pojavljuje u vašoj okolini? Negativna događanja (moguće opasnosti, problemi,
nezadovoljstvo i slično) na makroplanu odražavaju se u
manjim negativnim događajima na mikroplanu, tu oko vas.
Podrška, povoljna kretanja i usklađenost na široj razini u
sjemenom će se obliku vidjeti u vašoj okolini kao jednako
tako pozitivni događaji, samo na znatno manjoj razini. Vaša
svjesnost – posebice stanje u kojem postavljate pitanje, a zatim svjesno očekujete odgovor – omogućit će vam da vidite
te događaje i ako ste vješti, da ih pravilno protumačite.
Drugim riječima, sinkroničnost nam omogućava da
kao na dlanu ili, još bolje, kao na zaslonu računala vidimo
početna kretanja unutar bilo kojeg dijela svemira bez obzira
na prostor ili vrijeme. Načelno, sve informacije, o bilo
čemu, dostupne su nam ovdje i sada, unutar onog djelića
naše okoline koji je dostupan našim osjetilima.
Postoje tehnike kojima se potiče, uočava i tumači
sinkroničnost. Opisao sam ih u knjizi Skrivene poruke,
skrivena značenja. One se mogu usporediti s internetskim
tražilicama: morate upisati određeni pojam (to je vaše
pitanje, odnosno usmjerenost vaše pozornosti) da biste dobili određeni rezultat (to su događaji koji se odvijaju oko
vas).
Međutim, kao i kod tražilica rezultati mogu biti zbunjujući. Broj podataka koje smo tako dobili mogao bi nas
18
Sinkrolab
zavarati i rezultirati nesigurnošću. Odnosno, sustav podataka koji smo tako dobili jednako je velik i jednako nepoznat kao i sustav od kojeg smo počeli. Drugim riječima,
nismo objasnili nepoznato poznatim, već smo dobili drugo
nepoznato i zbog toga je moguće da cijeli postupak proglasimo besmislenim.
Pri takvoj općenitoj uporabi sinkroničnosti (uzgred,
radi se o tumačenju podudarnosti, neobičnosti i znakova)
sustav nepoznatog se smanjuje uporabom različitih tehnika. Ponavljanje sličnih odgovora daje sigurnost, ali ako toga
ponavljanja nema, onda nema ni jasnoga tumačenja.
Iako se tehnike privlačenja i tumačenja sinkroniciteta
mogu naučiti i izvježbati, ako ostanemo samo na promatranju svoje okoline i događaja koji se unutar nje zbivaju,
moguće je da ćemo u većini situacija biti zbunjeni “odgovorima” koje smo dobili, to jest nećemo ih moći jasno
protumačiti.
Upravo zbog toga su ljudi od davnine koristili strogo
ograničene sustave poznatog da bi unutar njih lakše objasnili nepoznato. To su takozvani generatori sinkroniciteta.
Sinkrolab tehnike koje ćete naučiti upotrebljavati, pripadaju toj istoj skupini metoda koje sustavno i smisleno
ograničavaju sustav poznatog da bismo ono što ne poznajemo, a želimo saznati, mogli točnije sagledati i ispravno
protumačiti.
19
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
94 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content