close

Enter

Log in using OpenID

Croatian _MaternityProtectionActs.indd

embedDownload
Croatian Guide
Objašnjenje Vaših prava na
rodiljski dopust
Vodič kroz Zakon o zaštiti majčinstva od 1994-2004
Croatian _MaternityProtectionActs.indd 1
02/10/2012 10:49:50
Ovaj Priručnik je prijevod odobrene inačice
priručnika ‘Objašnjenja Vaših prava na rodiljski
dopust: Vodič kroz Zakon o zaštiti majčinstva od
1994-2004.’ sa jednostavnog engleskog jezika, koji je
objavila Nacionalna agencija za pismenost odraslih.
Croatian _MaternityProtectionActs.indd 1
02/10/2012 10:49:50
Progress
Ovu publikaciju podržava Program Europske unije za zapošljavanje i
socijalnu solidarnost – PROGRESS (2007-2013).
Ovaj program provodi Europske komisija. Utemeljen je u cilju
financijske podrške provedbi ciljeva Europske unije u oblasti
zapošljavanja, društvenih pitanja, i jednakih mogućnosti, i na taj način
pridonijeti ostvarivanju ciljeva Europa 2020 strategije u tim oblastima.
Sedmogodišnji Program je usmjeren na sve dionike koji mogu pomoći
oblikovati razvoj odgovarajućih i učinkovitih propisa i politike
zapošljavanja i društvenih pitanja širom zemalja članica, članica
EFTA-e i Europskog gospodarskog prostora i država kandidata i
potencijalnih kandidata.
Za više informacija, posjetite: http://ec.europa.eu/progress
Informacije koje sadrži ova publikacija ne oslikavaju nužno stanovište i
mišljenje Europske komisije.
Croatian _MaternityProtectionActs.indd 2
02/10/2012 10:49:50
Objašnjenje Vaših prava na
rodiljski dopust
Vodič kroz Zakon o zaštiti majčinstva od 1994-2004
Croatian _MaternityProtectionActs.indd 3
02/10/2012 10:49:52
Prvi put objavljeno (Rujan) 2012. godine.
The Equality Authority
Birchgrove House
Roscrea
Co Tipperary
i
The Equality Authority
2 Clonmel Street
Dublin 2
© 2012 The Equality Authority
ISBN 978-1-908275-42-4
Croatian _MaternityProtectionActs.indd 4
02/10/2012 10:49:52
Sadržaj
stranica
Uvod
9
1. vKoja su moja prava prema Zakonu o zaštiti majčinstva
od 1994-2004?
10
Tko je obuhvaćen Zakonom?
11
Ukoliko mi je potrebno odsustvo prije rodiljskog dopusta,
mogu li ga dobiti?
12
Trebam li najaviti svoje preglede?
12
Kako najaviti pregled poslodavcu i koliko unaprijed?
2. Što je sa dopustom za tečaj za trudnice?
12
14
Postoje li pravila o uzimanju dopusta za antenatalni tečaj?
14
Što ukoliko postoji tečaj za trudnice kojem ne mogu prisustvovati? 15
3. Mogu li uzeti zdravstveni dopust za vrijeme trudnoće?
16
Što je zdravstveni dopust?
16
Kako se on određuje?
16
Što je sa noćnim radom?
17
U kojim situacijama mi je dopušten zdravstveni dopust?
17
Hoću li dobiti potvrdu o zdravstvenom dopustu?
17
Hoću li imati primanja tokom zdravstvenog dopusta?
17
Koliko dugo može trajati zdravstveni dopust?
18
Croatian _MaternityProtectionActs.indd 5
02/10/2012 10:49:52
Na koji način ću to najaviti poslodavcu?
18
Što poslodavac mora priopćiti meni?
18
4. Koja su moja majčinska i druga prava?
20
Da li moram najaviti rodiljski dopust?
Što ukoliko porođaj urani?
Da li moram prijaviti da je porođaj uranio?
20
21
21
Što ukoliko porođaj kasni?
22
Da li moram prijaviti da porođaj kasni?
22
Što se dešava ukoliko beba ne preživi?
22
5. Mogu li otkazati dodatni rodiljski dopust ako se razbolim?
23
Moram li najaviti otkazivanje dodatnog dopusta?
23
6.
Mogu li odgoditi rodiljski dopust ako je beba u bolnici?
24
Kako mogu najaviti odgodu dopusta?
25
7. Na koju vrstu dopusta očevi imaju pravo?
26
Na koji način otac mora najaviti dopust?
26
8. Hoću li dobiti dopust ako dojim dijete?
28
29
Trebam li reći poslodavcu da dojim dijete?
Croatian _MaternityProtectionActs.indd 6
02/10/2012 10:49:52
9. Da li je moj posao siguran kad sam na rodiljskom dopustu?
30
Na koja primanja imam pravo kad sam na doopustu?
31
Hoće li dopust utjecati na moju mirovinu i doprinose?
31
Hoće li dopust utjecati na doprinose za socijalnu skrb?
31
Što ukoliko sam na probrom radu, obuci ili strukovnom
naukovanju kada uzmem rodiljski dopust?
32
Gubim li pravo na godišnji odmor?
32
Gubim li pravo na državne praznike?
32
10. Mogu li se vratiti na prijašnji posao nakon dopusta?
33
Imam li prava kad je u pitanju položaj na koji se vraćam?
33
Mogu li zatražiti da se vratim na drugi posao?
33
Kako ću najaviti da se namjeravam vratiti na posao?
34
11. Jesam li zaštićena od suspenzije ili otkaza dok sam na dopustu?35
Imam li prava kad je u pitanju nepravedan otkaz ili suspenzija?
35
Što učiniti ako osjećam da dobijam otkaz ili me diskriminiraju
zbog moje trudnoće?
36
Može li moj poslodavac odrediti uslove mojih majčinskih prava?
36
Croatian _MaternityProtectionActs.indd 7
02/10/2012 10:49:52
Dodatak A – Sporovi i žalbe
37
Saslušanje sporova
37
Provedba
40
Otkazi
40
Žalbe
43
Dodatak B – Uprava za jednakost
44
Informacije i podrška
44
Informacije o jednakosti
44
Radno vrijeme
45
Drugi priručnici dostupni u ovoj seriji izdanja uključuju
45
Dodatak C – Kontakti i adrese
46
Dodatak D – Često postavljana pitanja
47
Croatian _MaternityProtectionActs.indd 8
02/10/2012 10:49:52
9
Objašnjenje prava na rodiljski dopust
Uvod
Ovaj priručnik navodi osnovne elemente Zakona o zaštiti majčinstva iz
1994. godine. Od tada se Zakon izmijenio tri puta. Izmijenjen je:
• Zakonskim instrumentom br. 29 2001. godine
• Zakonskim instrumentom br. 51 2006. godine, i
• Zakonom o zaštiti majčinstva 2004. godine.
Zakon je sada poznat pod imenom Zakon o zaštiti majčinstva od
1994-2004. Primijerci zakona su dostupni u:
Uredu vlade za publikacije
Molesworth Street
Dublin 2
Tel: (01) 647 6879 ili na www.oireachtas.ie
Takođe su dostupni na www.equality.ie
Zakon o zaštiti majčinstva 1994 (ZZM 1994) je uveden da bi se
sprovela Uredba vijeća 92/85/EE od 19. listopada 1992.
Ovaj priručnik je namijenjen isključivo za svrhe informiranja.
Ovo nije pravni dokument.
Važno je napomenuti da ovo nije priručnik za odredbe Zakona o zaštiti
majčinstva, niti je ovo pravno tumačenje tih odredaba. Može vam biti
potrebno pravno savjetovanje za tumačenje odredbi.
Croatian _MaternityProtectionActs.indd 9
02/10/2012 10:49:52
Objašnjenje prava na rodiljski dopust
10
1. Koja su moja prava prema Zakonu o zaštiti majčinstva od
1994-2004?
Zakon o zaštiti majčinstva pruža trudnoj zaposlenici pravo na:
• 26 tjedana plaćenog rodiljskog dopusta (možete imati pravo na isplate
socijalne zaštite ili Vas poslodavac može nastaviti plaćati);
• 16 tjedana dodatnog neplaćenog rodiljskog dopusta;
• odsustvo zbog antenatalne i postnatalne skrbi (liječnički pregledi)
• odsustvo zbog tečaja za trudnice (jedan set sati osim posljednja tri
sata. Vidi stranicu 14);
• zdravstveni dopust;
• očinski dopust ako majka umre;
• odsustvo s posla ili smanjeni radni sati zbog dojenja;
• zaštita određenih radnih prava;
• pravo na povratak na posao nakon dopusta;
• zaštitu od otkaza;
• mehanizam za rješavanje sporova i žalbi vezanih za prava po Zakonu;
• zaustavljanje dodatnog rodiljskog dopusta sa ugovorom o radu ako se
majka razboli;
• odgodu rodiljskog dopusta ako dijete mora biti hospitalizirano.
Također su osigurana i neka druga prava, ali ona zahtijevaju suglasnost
poslodavca.
Croatian _MaternityProtectionActs.indd 10
02/10/2012 10:49:52
11
Objašnjenje prava na rodiljski dopust
Otac ima pravo na ostatak rodiljskog dopusta ako majka djeteta
umre rokom porođaja ili dok je na rodiljskom dopustu. U takvim
okolnostima, i prema odluci poslodavca, ocu je dopušteno da odgodi
dopust ako dijete mora biti hospitalizirano ili prekine dopust ako se i
sam razboli.
U slučaju da majka umre dok je na rodiljskom dopustu, otac ima pravo
na dopust. Poslodavac mu ne može uskratiti to pravo. Ovaj dopust se ne
može odgoditi.
Tko je obuhvaćen Zakonom?
Svaki zaposlenik koji ima ‘ugovor’ o zaposlenju je obuhvaćen
Zakonom. To uključuje:
• svakoga ko ima ugovor o službi;
• asistente i radnike u agencijama za zapošljevanje;
• zaposlene u mnogim javnim i privatnim sektorima, kao što su članovi
Garda Síochána policiji, državni službenici, lokalna vlast i zaposleni
u agenciji za zadravstvenu zaštitu; i
• zaposleni koji su na probnom radu, privremeni i honorarni
zaposlenici.
Zaposleni u Službi za odbranu i Garda Síochána policiji nisu obuhvaćeni
Zakonom kada su u pitanju antenatalni i postnatalni tečajevi, niti su
obuhvaćeni Zakonom o nepravednom otpuštenju. Molimo pogledajte
stranicu 14, 15, 40 i 41 ovog priručnika za više detalja.
Croatian _MaternityProtectionActs.indd 11
02/10/2012 10:49:52
Objašnjenje prava na rodiljski dopust
12
Ukoliko mi je potrebno odsustvo prije rodiljskog dopusta, mogu li
ga dobiti?
Antenatalna i postnatalna skrb
Baš kao i na 26 tjedana rodiljskog dopusta, trudne zaposlenice i
zaposlenice koje su nedavno rodile dijete imaju pravo na plaćeno
odsustvo s posla zbog antenatalne i postnatalne skrbi. Ukoliko se
trudni, ili ste se rodili dijete u zadnjih 14 tjedana, ili imate zakazane
preglede vezane za trudnoću, imate pravo na plaćeno odsustvo da
biste otišle na pregled.
Zakon ne određuje broj pregleda na koje možete otići. Pravo se odnosi
na vrijeme dolaska na pregled, trajanje pregleda i vrijeme za povratak
na posao.
Trebam li najaviti svoje preglede?
Da. Zakon određuje da morate obavijestiti svoga poslodavca ukoliko
imate zakazanih liječničkih pregleda tijekom ili nakon trudnoće.
Kako najaviti pregled poslodavcu i koliko unaprijed?
Poslodavcu morate priopćiti u pisanom obliku datum i vrijeme
pregleda što je prije moguće, ali to bi trebalo biti barem dva tjedna
prije pregleda.
Croatian _MaternityProtectionActs.indd 12
02/10/2012 10:49:52
13
Objašnjenje prava na rodiljski dopust
Vaš poslodavac može zatražiti da vidi potvrdu zakazanog pregleda ili
neki drugi dokument koji prikazuje:
• datum i vrijeme pregleda,
• potvrdu Vaše trudnoće,
• termin porođaja.
Međutim, za prvi pregled, ovo nije neophodno.
Ukoliko morate otići na nezakazani antenatalni ili postnatalni pregled
i ne možete najaviti to poslodavcu kako bi trebalo, trebate predočiti
dokaz da ste obavili pregled i dati razlog zbog kojeg ga niste mogli
najaviti. Ovo trebate uraditi tjedan dana od dana pregleda.
Croatian _MaternityProtectionActs.indd 13
02/10/2012 10:49:52
Objašnjenje prava na rodiljski dopust
14
2. Što je sa dopustom za tečaj za trudnice?
Imate pravo na plaćeno odsustvo s posla da biste prisustvovali
antenatalnom tečaju (osim posljednja tri sata). Posljednja tri sata
se obično održavaju nakon što počne rodiljski dopust. Otac djeteta
(ukoliko je zaposlen na temelju ugovora o radu) također ima pravo
na plaćeno odsustvo s posla da bi prisustvovao na posljednja dva sata
tečaja za trudnice prije porođaja.
Članovi Službe za odbranu i Garda Síochána policije nemaju pravo na
odsustvo zbog tečaja za trudnice.
Postoje li pravila o uzimanju dopusta za tečaj za trudnice?
Da. Postoje neka pravila i odredbe o uzimanju odsustva zbog tečaja za
trudnice.
Trudna zaposlenica ili otac djeteta moraju:
• najaviti poslodavcu u pisanom obliku datum i vrijeme svakog sata što
je moguće prije i barem dva tjedna prije datuma sata;
• biti u mogućnosti da predoči, ukoliko se to zatraži od njega,
dokument – naprimjer, potvrdu sata - na kojoj je prikazan datum i
vrijeme sata ili sati kojima se želi prisustvovati.
Croatian _MaternityProtectionActs.indd 14
02/10/2012 10:49:52
15
Objašnjenje prava na rodiljski dopust
Ako Vi ili otac djeteta niste u mogućnosti to učiniti, morate poslodavcu
predočiti dokaz da ste prisustvovali satu i navesti razloge zbog kojih
to niste mogli najaviti. To trebate učiniti sedam dana od dana kada je
održan sat.
Što ukoliko postoji tečaj za trudnice kojem ne mogu prisustvovati?
Ukoliko ne možete prisustvovati svim satima jednog tečaja (osim
posljednja tri) tijekom trudnoće zbog okolnosti koje su izvan Vaše
kontrole (uključujući pobačaj, prerani porođaj ili bolest), imate pravo,
tijekom druge trudnoće, na plaćeno odsustvo da biste prisustvovali
preostalim satima.
Croatian _MaternityProtectionActs.indd 15
02/10/2012 10:49:53
Objašnjenje prava na rodiljski dopust
16
3. Mogu li uzeti zdravstveni dopust za vrijeme trudnoće?
Ako ste trudni, nedavno rodili dijete ili dojite dijete, imate pravo na
zdravstveni dopust u određenim situacijama.
Što je zdravstveni dopust?
Zdravstveni dopust je pravo radnika na 21 dan plaćenog odsustva s
posla. Nakon isteka 21 dana zdravstvenog odsustva, radnik ima pravo
na zdravstvene doprinose. Vidi stranicu 17-18.
Kako se on određuje?
Odredbe Pravilnika o sigurnosti, zdravlju i dobrobiti na poslu (Trudne
zaposlenice) obvezuju poslodavca da procijeni postoji li rizik po
zdravlje i sigurnost za:
• bilo koju trudnu zaposlenicu
• zaposlenicu koja doji dijete
• zaposlenicu koja je nedavno rodila dijete
Ta procjena bi trebala odrediti sve uvjete ili zadatke na radnom mjestu
koji bi mogli ugroziti zdravlje i sigurnost zaposlenice ili njene bebe.
Poslodavci moraju učiniti sve što mogu da osiguraju Vašu sigurnost i
zdravlje ukoliko ste trudni, nedavno rodili ili dojite dijete.
Ako Vaš poslodavac ne može to ispuniti, mora Vam se dodijeliti drugi
posao.
Croatian _MaternityProtectionActs.indd 16
02/10/2012 10:49:53
17
Objašnjenje prava na rodiljski dopust
Što je sa noćnim radom?
Ako liječnik kaže da je to neophodno za Vaše zdravlje i sigurnost,
poslodavac Vas ne može primorati na noćni rad tijekom trudnoće, ili 14
tjedana nakon porođaja.
U kojim situacijama mi je dopušten zdravstveni dopust?
Zdravstveni dopust se odobrava kada su zdravlje i sigurnost majke ili
djeteta ugroženi poslom koji se obavlja.U tom slučaju, možete dobiti
dopust ako:
• Vaš poslodavac nije u mogućnosti da Vas premjesti na drugo radno
mjesto; ili
• premiještanje na drugo radno mjesto je nerazumno (naprimijer,
daleko je od mjesta gdje živite).
U ovakvim uvjetima, ‘drugo radno mjesto’ podrazumijeva posao koji je
pogodan i prikladan za Vas da ga obavljate.
Hoću li dobiti potvrdu o zdravstvenom dopustu?
Ukoliko dobijete zdravstveni dopust, imate pravo tražiti potvrdu u kojoj
su navedeni razlozi zbog kojih ste dobili dopust. Ta potvrda također mora
sadržavati datum početka dopusta i koliko dugo se očekuje da dopust traje.
Hoću li imati primanja tokom zdravstvenog dopusta?
Ukoliko ste na zdravstenom dopustu, Vaša primanja moraju biti u
uobičajenom iznosu tokom 21 dana dopusta.
Croatian _MaternityProtectionActs.indd 17
02/10/2012 10:49:53
Objašnjenje prava na rodiljski dopust
18
Ovaj dopust od 21 dan ne mora biti iskorišten odjednom – može se
podijeliti na nekoliko, kraćih perioda.
Ako je Vaš zdravstveni dopust duži od 21 dana, možete ostvariti pravo
na isplate socijalne zaštite, ako imate dovoljno doprinosa za socijalno
osiguranje.
Za dodatne informacije o plaćanju doprinosa za zdravlje i sigurnost,
molimo kontaktirajte Odjel za socijalnu zaštitu, zdravlje i sigurnosne
beneficije. (Potpuni podaci se nalaze u Dodatku C na kraju ovog
priručnika).
Koliko dugo može trajati zdravstveni dopust?
Zdravstveni dopust se može okončati na razne načine:
• kad počne rodiljski dopust;
• ako prestanete dojiti dijete;
• ako niste prestali dojiti dijete, 26 tjedana nakon porođaja;
• ako poslodavac poduzme korake da osigura Vaše radno mjesto;
• ako je Vaš poslodavac u mogućnosti da Vas premjesti na
odgovarajuće i prikladno radno mjesto;
• ako ste zaposleni na temelju ugovora na određeno vrijeme, po
završetku tog ugovora.
Na koji način ću to najaviti poslodavcu?
Ako prestanete dojiti dijete ili smatrate da ne postoji nikakav rizik,
trebate se obratiti poslodavcu u pisanom obliku što je moguće prije da
mu priopćite da vjerujete da je sigurno za Vas da se vratite na posao.
Croatian _MaternityProtectionActs.indd 18
02/10/2012 10:49:53
19
Objašnjenje prava na rodiljski dopust
Što poslodavac mora priopćiti meni?
Kada Vaš poslodavac primi pisanu obavijest da se želite vratiti na posao i
kada nema razloga smatrati da je to rizično, trebaju se poduzeti svi koraci
da se osigura Vaš povratak na posao koji ste obavljali prije dopusta.
Poslodavac će Vas onda obavijestiti da se možete vratiti na posao.
Također, ako Vaš poslodavac:
• preduzme sve potrebne korake da osigura da nećete biti izloženi
riziku;
ili
• bude u mogućnosti Vas premjestiti na odgovarajuće i prikladno radno
mjesto, onda Vas mora pismenim putem obavijestiti da se možete
vratiti na posao.
Zdravstveni dopust završava:
• sedam dana od dana kada Vas je poslodavac obavijestio da se možete
vratiti na posao;
ili
• ako se vratite na posao prije isteka tih sedam dana, onda zdravstveni
dopust završava onog dana kada se vratite na posao.
Croatian _MaternityProtectionActs.indd 19
02/10/2012 10:49:53
Objašnjenje prava na rodiljski dopust
20
4. Koja su moja majčinska i druga prava?
Imate pravo na:
• 26 tjedana za redom plaćenog rodiljskog dopusta
• 16 tjedana za redom dodatnog neplaćenog rodiljskog dopusta koji
počinje odmah po završetku rodiljskog dopusta
Ukoliko Vaše dijete mora biti hospitalizirano onda se ti dopusti mogu
uzeti i kasnije, ali samo ukoliko se poslodavac složi s tim.
Možete započeti ili završiti rodiljski dopust bilo kojeg dana ali morate:
• započeti dopust barem dva tjedna prije kraja tjedna u kojem je termin
za porođaj; i
• uzeti četiri tjedna dopusta nakon porođaja.
Da li moram najaviti rodiljski dopust?
Ukoliko želite uzeti rodiljski dopust, morate pismenim putem
obavijestiti Vašeg poslodavca. To trebate učiniti što prije, i barem četiri
tjedna prije početka rodiljskog dopusta.
Također trebate predočiti poslodavcu liječničku potvrdu Vaše trudnoće
koja pokazuje i tjedan u kojem je predviđen porođaj.
Ako se Vaše okolnosti promijene, možete povući svoj zahtjev na
rodiljski dopust tako što ćete u pisanom obliku se obratiti poslodavcu i
obavijestiti ga da želite povući zahtjev.
Croatian _MaternityProtectionActs.indd 20
02/10/2012 10:49:53
Objašnjenje prava na rodiljski dopust
21
Ukoliko želite iskoristiti pravo na dodatni rodiljski dopust, morate
se obratiti Vašem poslodavcu u pisanom obliku i obavijestite ga da
namjeravate uzeti dodatni rodiljski dopust. To trebate učinit što je prije
moguće, ali barem četiri tjedna prije nego bi dodatni rodiljski dopust
trebao početi.
Možete se obratiti Vašem poslodavcu i obavijestiti ga da želite uzeti
dodatni rodiljski dopust u isto vrijeme kada budete tražili i rodiljski
dopust. To trebate učiniti što je prije moguće, ali barem četiri tjedna
prije datuma koji je određen za Vaš povratak na posao da niste uzeli i
dodatni rodiljski dopust.
Što ukoliko porođaj urani?
Imate pravo na najmanje 26 tjedana dopusta, koji započinje ovisno o
tome što od navedenog je ranije:
• prvi dan rodiljskog dopusta; ili
• dan porođaja; ili
• određeni datum (iz utvrđenih medicinskih razloga, kao što je carski
rez).
Da li moram prijaviti da je porođaj uranio?
Ukoliko se porodite četiri tjedna prije predviđenog datuma, morate
obavijestiti poslodavca o tome najkasnije 14 dana od dana porođaja.
Croatian _MaternityProtectionActs.indd 21
02/10/2012 10:49:53
Objašnjenje prava na rodiljski dopust
22
Što ukoliko porođaj kasni?
Ako imate manje od četiri tjedna rodiljskog dopusta prije porođaja,
onda imate pravo na produžetak dopusta do četiri tjedna.
Ako Vam je rodiljski dopust produžen zbog kasnog porođaja, još uvijek
imate pravo na dodatni rodiljski dopust.
Da li moram prijaviti da porođaj kasni?
Ako Vam je ostalo manje od četiri tjedna rodiljskog dopusta prije
porođaja, da biste ostvarili pravo na produženje dopusta do četiri tjedna,
Vi (ili netko tko će to učiniti umjesto Vas) se morate obratiti poslodavcu
u pismenom obliku da ga obavijestite o:
• predloženom produžetku dopusta; i
• Vašem planu da produžite dopust, i koliko ga namjeravate produžiti.
Što se dešava ukoliko beba ne preživi?
U slučaju mrtvorođenja nakon 24 tjedna trudnoće, i dalje imate pravo
na rodiljski dopust od 26 tjedana.
Croatian _MaternityProtectionActs.indd 22
02/10/2012 10:49:54
23
Objašnjenje prava na rodiljski dopust
5. Mogu li otkazati dodatni rodiljski dopust ako se razbolim?
Ako ste bolesni, i želite da okončate neplaćeni dodatni rodiljski
dopust, možete zatražiti od poslodavca okončanje dodatnog rodiljskog
dopusta bilo kad tijekom zadnja četiri tjedna rodiljskog dopusta (ako
je poslodavac obaviješten o Vašoj namjeri da uzmete dodatni rodiljski
dopust) ili tijekom dodatnog rodiljskog dopusta.
Ipak, uzmite u obzir da ne postoje određena prava na okončanje
dodatnog rodiljskog dopusta ako se razbolite.
Međutim, ako se Vaš poslodavac složi s tim, dodatni rodiljski dopust
završava na datum koji Vi odredite zajedno sa poslodavcem.
Ako je rodiljski dopust okončan na Vaš zahtjev, primjenjuju se sljedeća
pravila:
• bilo koje odsustvo s posla (nakon završetka dodatnog rodiljskog
dopusta) se tretira na isti način kao odsustvo s posla u slučaju bolesti; i
• gubite dodatni rodiljski dopust i nemate pravo uzeti ga kasnije.
Moram li najaviti otkazivanje dodatnog dopusta?
Ako ste bolesni i želite okončati Vaš dodatni rodiljski dopust, morate
zatražiti dozvolu poslodavca u pisanom obliku. Ukoliko je potrebno, to
može učiniti netko drugi umjesto Vas.
Poslodavac Vas mora u pisanom obliku obavijestiti o tome hoće li
okončati Vaš dodatni rodiljski dopust.
Croatian _MaternityProtectionActs.indd 23
02/10/2012 10:49:54
Objašnjenje prava na rodiljski dopust
24
6. Mogu li odgoditi rodiljski dopust ako je beba u bolnici?
Ukoliko želite odgoditi (odložiti ili ostaviti za kasnije) dio Vašeg
rodiljskog dopusta jer j Vaša beba u bolnici, trebate dobiti suglasnost
poslodavca. Nema određnih prava na odlaganje dopusta.
Roditelj može zatražiti odgodu cijelog ili dijela rodiljskog dopusta ili
očinskog dopusta ako je na:
• rodiljskom dopustu više od 14 tjedana, a da je najmanje četiri tjedna
nakon porođaja;
• dodatnom rodiljskom dopustu;
• očinskom dopustu; ili
• dodatnom očinskom dopustu.
Ako se poslodavac složi da odgodi dopust, na posao ćete se vratiti na
dan koji dogovorite sa poslodavcem. Imate pravo da uzmete odgođeni
dopust odjednom, sa početkom ne kasnije od sedam dana nakon izlaska
djeteta iz bolnice.
Ako odgodite rodiljski dopust (ili očinski dopust) i onda uzmete
zdravstveni dopust, taj dopust se posmatra kao odgođeni rodiljski
dopust osim ako prethodno ne obavijestite poslodavca da ne želite
započeti odgođeni dopust.
Jednom kada obavijestite poslodavca, Vaš dopust s posla u slučaju
bolesti se tretira na isti način kao i bilo koji zdravstveni dopust s posla,
ali gubite odgođeni dopust.
Dopust se može odgoditi i do 6 mjeseci.
Croatian _MaternityProtectionActs.indd 24
02/10/2012 10:49:54
25
Objašnjenje prava na rodiljski dopust
Kako mogu najaviti odgodu dopusta?
Ako želite odgoditi dio Vašeg dopusta jer je Vaše dijete hospitalizirano,
morate se obratiti poslodavcu pismenim zahtjevom. Ukoliko je
potrebno, to može učiniti netko umjesto Vas.
Ukoliko poslodavac zatraži od Vas, dužni ste mu predočiti:
• pismo ili drugi odgovarajući bolnički dokument kojim se potvrđuje
da je Vaše dijete hospitalizirano; i
• drugo pismo ili drugi odgovarajući dokument koji je izdala bolnica
ili djetetov liječnik, kojim se potvrđuje datum djetetovog izlaska iz
bolnice.
Vaš poslodavac Vam mora saopćiti svoju odluku u pisanom obliku što je
prije moguće.
Morate obavijestiti poslodavca o tome kada želite nastaviti Vaš dopust.
Trebate to učiniti što je prije moguće, ali prije dana kada bi dopust
trebao ponovno početi.
Poslodavac se može odreći svog prava na obavijest.
Croatian _MaternityProtectionActs.indd 25
02/10/2012 10:49:54
Objašnjenje prava na rodiljski dopust
26
7. Na koju vrstu dopusta očevi imaju pravo?
Očevi imaju pravo na očinski dopust ako majka djeteta umre u periodu
od 40 tjedana nakon porođaja. U protivnom, nemaju pravo na očinski
dopust niti bilo koju drugu vrstu dopusta.
Ako se smrt majke desi u periodu do 24 tjedna poslije porođaja, onda
otac, koji je zaposlen na temelju ugovora o radu, ima pravo na:
ostatak rodiljskog dopusta (plaćeni dopust) i dodatni (neplaćeni)
rodiljski dopust.
Cijelih ili dio dodatnih 16 tjedana može biti odgođeno ako dijete bude
hospitlizirano.
Ako se majčina smrt desi u periodu od 24 tjedna poslije porođaja, onda
otac ima pravo na dopust do kraja 40. tjedna.
Dopust počinje sedam dana od majčine smrti.
Otac može imati pravo na socijalnu skrb od Odjela za socijalnu zaštitu.
Kontakt podaci se nalaze u Dodatku C, na kraju ovog priručnika.
Na koji način otac mora najaviti dopust?
Ako majka umre, i otac želi da iskoristi svoje pravo na dopust, mora
obvijestiti poslodavca o smrti majke djeteta prije ili na dan kada počinje
dopust. Mora iznijeti namjeru da uzme dopust prije ili na dan kada
počinje dopust i reći na koliko dug dopust smatra da ima pravo.
Croatian _MaternityProtectionActs.indd 26
02/10/2012 10:49:54
27
Objašnjenje prava na rodiljski dopust
Ako je potrebno, to može učiniti netko drugi umjesto njega.
Ukoliko to poslodavac zatraži, otac mora predočiti primjerak majčine
osmrtnice i rodnog lista djeteta.
Ako otac želi da iskoristi prvo na dodatni dopust (ako se majčina smrt
desila do 24 tjedna nakon porođaja) mora se u pismenom obliku obratiti
poslodavcu (ili ga obavijestiti) navodeći namjeru da uzme dodatni
dopust. To može učiniti u isto vrijeme kada podnosi zahtjev za dopust;
ili barem četiri tjedna prije nego se treba vratiti na posao.
Otac može izmijeniti datum kada se vraća na posao.
Dopust se može završiti ako se otac razboli, ali jedino sa suglasnošću
poslodavca.
Za dodatne infomacije o ovom ili drugim očinskim dopustima,
kontaktirajte Upravu za jednakost na broj telefona 1890 245 545 ili
posjetite www.equality.ie
Informacije o roditeljskom ili starateljskom dopustu za roditelje su
dostupne kod Uprave za jednakost ili na www.equality.ie
Croatian _MaternityProtectionActs.indd 27
02/10/2012 10:49:54
Objašnjenje prava na rodiljski dopust
28
8. Hoću li dobiti dopust ako dojim dijete?
Ako dojite dijete, imate pravo na:
• plaćeno odsustvo da biste nahranili dijete na radnom mjestu; ili
• skraćene radne sate – bez smanjenja plaće – da biste nahranili dijete
izvan radog mjesta.
Vaš poslodavac određuje koja je opcija najprikladnija.
Definicija ‘dojenja’ prema Zakonu uključuje upotrebu majčinog
mlijeka da bi se odmah nahranila beba ili pohrana mlijeka da bi se beba
nahranila kasnije.
Vaš poslodavac ne mora obezbijediti prostoriju za dojenje na radnom
mjestu, ako bi to koštalo više od nominalne cijene.
Ako dojite dijete na radnom mjestu, imate pravo na slobodnih sat
vremena svakog dana, kao pauzu za dojenje. Plaća Vam neće biti
smanjena zbog te pauze.
Ta pauza može biti:
• jedna pauza od 60 minuta;
• dvije pauze od 30 minuta;
• tri pauze od 20 minuta; ili
• onakva kakvom je odredite Vi i poslodavac
Croatian _MaternityProtectionActs.indd 28
02/10/2012 10:49:54
29
Objašnjenje prava na rodiljski dopust
Ako dojite dijete izvan radnog mjesta, imate pravo da Vam radni sati
budu smanjeni za sat vremena svakog dana, ali ne gubite primanja za
taj sat.
Ovo smanjenje može biti u obliku:
• jednog perioda od 60 minuta;
• dva perioda od 30 minuta;
• tri perioda od 20 minuta; ili
• onakvom kakvom ga odredite Vi i poslodavac
Trebam li reći poslodavcu da dojim dijete?
Ako dojite dijete i želite iskoristiti pauzu ili smanjiti radne sate, morate
u pisanom obliku obavijestiti poslodavca što je prije moguće, ali prije
najkasnijeg datuma za informiranje poslodavca o Vašem povratku na
posao. Takođe morate, ako poslodavac to zatraži, predočiti dokaz o
datumu rođenja djeteta.
Croatian _MaternityProtectionActs.indd 29
02/10/2012 10:49:54
Objašnjenje prava na rodiljski dopust
30
9. Da li je moj posao siguran kad sam na rodiljskom dopustu?
Ako ste na rodiljskom ili sličnom dopustu, odsustvo s posla neće
utjecati na Vaša radnička prava. Bit ćete tretirani kao da ste prisutni.
Ovo se odnosi na sljedeće dopuste:
• rodiljski dopust
• dodatni rodiljski dopust
• očinski dopust (u slučaju majčine smrti)
• dodatni očinski dopust
• zdravstveni dopust
• odsustvo zbog antenatalne i postnatalne skrbi
• odsustvo ili smanjenje radnih sati zbog dojenja
• odsustvo zbog tečaja za trudnice
Vaše odsustvo s posla dok ste na bilo kojoj vrsti dopusta (navedenih
gore) se neće tretirati kao dio bilo kojeg drugog dopusta uključujući
bolovanje ili godišnji odmor.
Vaš poslodavac ne može reći da morate uzeti godišnji odmor da biste
prisustvovali antenatalnim pregledima.
Rodiljski dopust ili antenatalni pregledi se ne mogu ubrajati u dosje o
bolovanju.
Croatian _MaternityProtectionActs.indd 30
02/10/2012 10:49:54
31
Objašnjenje prava na rodiljski dopust
Na koja primanja imam pravo kad sam na dopustu?
Vaš poslodavac Vas ne mora plaćati dok ste na rodiljskom dopustu.
Ipak, mora Vas plaćati:
• dok primate antenatalnu ili postnatalnu skrb;
• dok pohađate tečaj za trudnice;
• dok uzimate odsustvo ili su Vam smanjeni radni sati zbog dojenja;
• tokom 21 dana zdravstvenog dopusta.
Hoće li dopust utjecati na moju mirovinu i doprinose?
Ne morate uplaćivati mirovinske doprinose na:
• dodatnom rodiljskom dopustu;
• očinskom dopustu (ako majka umre u periodu od 24 tjedna nakon
porođaja);
• dodatnom očinskom dopustu.
Hoće li dopust utjecati na doprinose za socijalnu skrb?
Može utjecati. Vaši doprinosi za zdravstveno osiguranje se prestaju
uplaćivati ako ne primate plaću tokom dopusta. To je slučaj sve dok
Zakon dozvoljava poslodavcu da Vas ne plaća.
Ova odredba se ne primjenjuje:
• dok primate antenatalnu ili postnatalnu skrb;
• dok pohađate tečaj za trudnice;
Croatian _MaternityProtectionActs.indd 31
02/10/2012 10:49:54
Objašnjenje prava na rodiljski dopust
32
• dok uzimate odsustvo ili su Vam smanjeni radni sati zbog dojenja;
• tokom 21 dana zdravstvenog dopusta.
Kontaktirajte Odjel za socijalnu zaštitu za više informacija o
beneficijama rodiljskog dopusta (primanja i dorinosi za socijalnu
zaštitu). Internet stranica je www.welfare.ie.
Što ukoliko sam na probrom radu, obuci ili strukovnom
naukovanju kada uzmem rodiljski dopust?
Svi periodi probnog rada ili obuke se obustavljaju dok ste na rodiljskom
dopustu. To znači da ćete ih morati završiti kad se vratite na posao.
Gubim li pravo na godišnji odmor?
Ne. Vaše pravo na godišnji odmor se ne mijenja dok ste na rodiljskom i
dodatnom neplaćenom rodiljskom dopustu.
Gubim li pravo na državne praznike?
Ne. Ako ste na rodiljskom ili dodatnom neplaćenom rodiljskom
dopustu imate pravo da svi državni praznici tokom Vašeg otpusta budu
uzeti u obzir.
Morate dobiti ili dodatnu dnevnu plaću ili slobodan dan u toku
mjeseca, ili dodatni dan godišnjeg odmora za svaki državni praznik
koji Vi provedete na dopustu. To se također odnosi i na slučaj da Vas
poslodavac plaća tokom dopusta.
Croatian _MaternityProtectionActs.indd 32
02/10/2012 10:49:54
33
Objašnjenje prava na rodiljski dopust
10. Mogu li se vratiti na prijašnji posao nakon dopusta?
Ako ste bili na rodiljskom dopustu, dodatnom rodiljskom dopustu,
očinskom ili dodatnom očinskom dopustu,ili zdravstvenom dopustu,
imate pravo na:
• povratak na posao kod istog poslodavca ili novog vlasnika (ako je
došlo do promjene vlasnika)
• isti posao pod istim ugovorom kakav ste imali ranije; i
• uvjete koji su jednako dobri kao i ranije, i u to su uključena sva
poboljšanja koja biste uživali da niste bili odsutni.
Imam li prava kad je u pitanju položaj na koji se vraćam?
Ako niste radili na svome uobičajenom radnom mjestu prije dopusta,
imate pravo da se vratite na staro radno mjesto ili Vaše uobičajeno
radno mjesto.
Mogu li zatražiti da se vratim na drugi posao?
Ako za Vašeg poslodavca nije praktično ili moguće (ili za nasjednika
Vašeg poslodavca) da se vratite na Vaš stari posao, potrebno je da Vam
ponudi odgovarajuću alternativu pod novim ugovorom.
‘Odgovarajuća alternativa’ je posao koji:
• je prikladan za Vas da ga obavljate, uzimajući u obzir Vaše stanje; i
• ima iste uvjete koji su jednaki Vašem ranijem ugovoru; i
• uključuje sva poboljšanja uvjeta koja biste uživali da ste bili prisutni.
Croatian _MaternityProtectionActs.indd 33
02/10/2012 10:49:54
Objašnjenje prava na rodiljski dopust
34
Ako je došlo do prekida ili zastoja rada na Vašem radnom mjestu, i
nerazumno je očkivati Vaš povratak na posao naznačenog datuma,
možete se vratiti na posao kada se on ponovno pokrene, ili čim bude
praktično.
Kako ću najaviti da se namjeravam vratiti na posao?
Morate pismenim putem obavijestiti Vašeg poslodavca (ili novog
vlasnika) četiri tjedna prije datuma Vašeg povratka na posao, ili ranije,
da se namjeravate vratiti na posao. Trebate navesti datum povratka. Ako
je potrebno, to može učiniti netko umjesto Vas.
Oni koji odgode dopust, morat će pratiti određen postupak obavijesti.
Za više informacija nazovite Upravu za jednakost na 1890 245 545.
Potpuni kotakt podaci se nalaze u Dodatku B na kraju priručnika.
Croatian _MaternityProtectionActs.indd 34
02/10/2012 10:49:54
35
Objašnjenje prava na rodiljski dopust
11. Jesam li zaštićena od suspenzije ili otkaza dok sam na
dopustu?
Zaštićeni ste od suspenzije i otkaza kad:
• ste na rodiljskom ili dodatnom rodiljskom dopustu;
• ste na očinskom ili dodatnom očinskom dopustu;
• ste na zdravstvenom dopustu;
• pohađate tečaj za trudnice;
• imate antenatalnu ili postnatalnu skrb; i
• dojite
Imam li prava kad je u pitanju nepravedan otkaz ili suspenzija?
Ako ste otpušteni, otkaz se smatra nepravednim ako je rezultat:
• trudnoće,
• prisustvovanja tečaju za trudnice,
• porođaja,
• dojenja,
• bilo čega što je vezano za trudnoću,
• korištenja ili pokušaja korištenja prava koja Vam garantira Zakon o
zaštiti majčinstva 1994-2004.
Za više informacija kako riješiti spor, pogledajte Dodatak A.
Croatian _MaternityProtectionActs.indd 35
02/10/2012 10:49:54
Objašnjenje prava na rodiljski dopust
36
Što učiniti ako osjećam da dobijam otkaz ili me diskriminiraju zbog
moje trudnoće?
Možete podnijeti tužbeni zahtjev Odjelu za rad (koji obuhvaća
Povjerenstvo za prava i Sud za jednakost) ili Okružnom sudu,
prema Zakonu o jednakosti na radnom mjestu 1998-2011 zbog
diskriminirajućeg otkaza na temelju spola ili u vezi sa trudnoćom ili
rodiljskim dopustom.
Za dodatne informacije pogledajte brošuru Uprave za jednakost o
Zakonu o jednakosti na radnom mjestu 1998-2011, posjetite www.
equality.ie ili www.workplacerelations.ie.
Može li moj poslodavac odrediti uslove mojih majčinskih prava?
Vaš ugovor ili dogovor sa poslodavcem može imati povoljnije uvjete
od onih koje Vam garantira Zakon. Međutim, poslodavac Vam ne smije
ponuditi uslove koji su manje pogodni od onih određenih u Zakonu.
Croatian _MaternityProtectionActs.indd 36
02/10/2012 10:49:54
37
Objašnjenje prava na rodiljski dopust
Dodatak A – Sporovi i žalbe
Vi ili Vaš poslodavac možete pokrenuti spor o pravima koje garantira
Zakon o zaštiti majčinstva na www.workplacerelations.ie., broj tel:
1890 80 80 90.
Međutim, postoje iznimke (kada se ovo ne može primijeniti):
• Sporovi koji se odnose na otkaz se moraju odnositi na Zakon o
nepravednom otkazu 1977-2007 (vidi iznad).
• Sporovi koji se odnose na sigurnost i rizik na radnom mjestu se
moraju podnijeti Upravi za zdravlje i zaštitu.
• Sporovi koji uključuju zaposlene u Službi za odbranu se odnose na
Zakon o odbrani.
Saslušanje sporova
Postoje određena pravila kad su u pitanju postupci za saslušanje
sporova koje vodi Povjerenik za prava i saslušanje molbi koje vodi Sud
za pitanja rada.
Pravila određuju uvjete za:
• obavijesti o sporovima i molbama, obavijesti o odlukama i
odredbama
• utvrđivanje saslušanja
• postupak saslušanja
• dodjelu troškova i naknada.
Croatian _MaternityProtectionActs.indd 37
02/10/2012 10:49:54
Objašnjenje prava na rodiljski dopust
38
Poslodavac ili zaposlenik pokreću postupak tako što šalju obavijest
Povjereniku za prava:
• pismenim putem
• u roku od 6 mjeseci od dana kada je poslodavac obaviješten o
uvjetima spora (naprimjer, da je zaposlenica trudna ili da je majka
djeteta umrla);
ili
• u određenom roku koji Povjerenik za prava smatra razumnim (ali ne
više od 12 mjeseci) i smatra zadovoljavajućim izvanredne uvjete koji
su spriječili da se obavijest dostavi u roku od 6 mjeseci.
Obavijest mora sadržavati sljedeće detalje:
• ime i adresu onoga ko pokreće spor
• ime i adresu druge strane u sporu; i
• detalje i argumente koje će strana koja pokreće spor iznijeti na
saslušanju.
Obrazac za žalbu možete dobiti kod Povjerenstva za pitanja rada,
Tom Johnson House, Haddington Road, Dublin 4, Tel: (01) 613 6700.
Croatian _MaternityProtectionActs.indd 38
02/10/2012 10:49:54
39
Objašnjenje prava na rodiljski dopust
Ako ste van dometa (01) pozvnog broja, možete pozvati 1890 220 227.
Za više informacija o spriječavanju i rješavanju sporova o radu i
nesuglasica, molimo posjetite internet stranicu Povjerenstva za pitanja
rada www.Irc.ie
Povjerenik za prava (ili Sud za jednakost na radnom mjestu) može:
• dati upute za rješavanje spora;
• odrediti dopust na određeno vrijeme;
• odrediti naknadu koja je prikladna uvjetima, ali ne veću od iznosa
plaće za 20 tjedana.
Žalbu na odluku Povjerenika za prava mogu podnijeti obje strane, u
pismenom obliku, najkasnije četiri tjedna od dana primitka odluke
Povjerenika za prava, i to Sudu za pitanja rada.
Žalba mora sadržavati sljedeće:
• ime i adresu onoga ko pokreće spor;
• ime i adresu druge strane u sporu;
• detalje i argumente koje će strana koja pokreće spor iznijeti na
saslušanju.
Saslušanje žalbe na Sudu može biti javno, ali ako je to prikladno, Sud
može odlučiti da saslušanje bude zatvoreno.
Croatian _MaternityProtectionActs.indd 39
02/10/2012 10:49:54
Objašnjenje prava na rodiljski dopust
40
Obrazac za žalbu možete dobiti u Sekretarijatu suda za pitanja rada,
65A Adelaide Road, Dublin 2, Tel. (01) 631 2121.
Obje strane se mogu obratiti Vrhovnom sudu po određenoj točki. Sud
može uputiti određeni spor na Vrhovni sud.
Provedba
‘Provedba’ znači izdavanje naredbe da se uvjeti odluke spora sprovedu.
Odluku Povjerenika za prava i Suda za pitanja rada može sprovesti
Okružni sud.
Otkazi
Prema Zakonu o nepravednom otkazu, nepravedno je otpustiti
zaposlenika:
• na temelju trudnoće zaposlenice;
• zbog prisustvovanja tečaju za trudnice;
• zbog porođaja;
• zbog dojenja;
• zbog bilo kojeg razloga vezanog za trudnoću.
Također je nepravedno otpustiti zaposlenika koji koristi ili namjerava
koristiti prava koja garantira Zakon o zaštiti majčinstva 1994 i Zakon o
zaštiti majčinstva (Amandman) 2004.
Croatian _MaternityProtectionActs.indd 40
02/10/2012 10:49:54
41
Objašnjenje prava na rodiljski dopust
Sporovi koji se odnose na otkaz se odnose na Zakon o nepravednom
otkazu 1977-2007 (izmijenjen zakon iz 1977.).
Tužba prema Zakonu o jednakosti na radnom mjestu 1998-2011 zbog
diskriminirajućeg otkaza na temelju spola ili u vezi sa trudnoćom ili
rodiljskim dopustom se također može podnijeti Sudu za jednakost ili
Okružnom sudu.
Zaposlenik koji je nepraveno otpušten može tražiti pomoć od:
• Povjerenika za prava
• Suda za pitanja rada; ili
• Okružnog suda.
Ukoliko podnosi tužbu Povjereniku za prava ili Sudu za pitanja rada,
zaposlenik mora poslati obavijest u pisanom obliku Povjereniku za
prava ili Sudu:
• šest mjeseci od datuma otkaza
ili
• u toku perioda koji Povjerenik ili Sud smatraju razumnim u tim
uvjetima (ali ne više od 12 mjeseci) ako smatraju zadovoljavajućim
izvanredne uvjete koji su spriječili da se obavijest dostavi u roku od 6
mjeseci.
Croatian _MaternityProtectionActs.indd 41
02/10/2012 10:49:54
Objašnjenje prava na rodiljski dopust
42
Obje strane mogu se usprotiviti što saslušanja vodi Povjerenik za
prava. U tom slučaju, saslušanja će voditi Sud. Obrasce za obraćanje
Povjereniku za prava možete dobiti u Službi za odnose s radnicima,
Odjel poslova, Poduzeća i inovacije, O’Brien road, Carlow, Tel: 1890
80 80 90. Internet adresa: www.workplacerelations.ie. Email adresa:
[email protected]
Obrasce za obraćanje Sudu za pitanja rada (SPR) u u Službi za odnose s
radnicima, Odjel poslova, Poduzeća i inovacije, O’Brien road, Carlow,
Tel: 1890 80 80 90. Internet adresa: www.workplacerelations.ie. Email
adresa: [email protected]
Povjerenik za prava, Sud za pitanja rada ili Okružni sud mogu narediti
različite vrste naknada:
• Reaktiviranje ugovora – zaposleniku se vraća staro radno mjesto kao
da i nije bio otpušten
• Ponovni angažman – zaposleniku se vraća staro radno mjesto ili
dodjeljuje novo pod razumnim uvjetima.
• Financijska naknada – za financijski gubitak uzrokovan otkazom.
Iznos naknade treba odgovarati uvjetima ali ne treba biti veći od
iznosa plaće za 104 tjedna. Ukoliko nema financijskih gubitaka,
naknada se može dodijeliti ali neće biti veća od iznosa plaće za četiri
tjedna.
Croatian _MaternityProtectionActs.indd 42
02/10/2012 10:49:54
43
Objašnjenje prava na rodiljski dopust
Žalbe
Obje strane se mogu žaliti na odluku Povjerenika za prava ili Suda za
pitanja rada tako što će u pisanom obliku poslati obavjest u roku od šest
tjedana od dana primitka odluke Povjerenika za prava.
Obavjest koja se odnosi na Zakon o nepravednom otkazu sadrži:
• ime i adresu osobe koja podnosi žalbu;
• ime i adresu druge strane u sporu;
• datum zaposlenja;
• datum otkaza; i
• iznos tjedne plaće.
Obje strane se mogu žaliti na odluke Suda Okružnom sudu u roku od
šest tjedana od dana primitka odluke Suda za pitanja rada.
Croatian _MaternityProtectionActs.indd 43
02/10/2012 10:49:55
Objašnjenje prava na rodiljski dopust
44
Dodatak B – Uprava za jednakost
Informacije i podrška
Uprava za jednakost pruža informacije o Zakonu o zaštiti majčinstva.
Do sada je izdala nekoliko materijala za informacije i podršku,
uključujući priručnike o Zakonu o jednakosti i DVD-e za obuku.
Javni informacijski centar Uprave za jednakost koji je smješten u
Roscrei, Co Tipperary pruža informacije u raznim oblicima:
• informacije u elektronskoj formi na www.equality.ie;
• automatske telefonske poruke (broj telefona: 1890 245 545), koje
upućuju pozivatelja na Službenika za komunikacije koji može pružiti
detaljnije informacije
• priručnike zakonima na raznim jezicima i u različitim formatima.
Informacije o jednakosti
Dodatne informacije, izdanja i DVD-ovi za obuke u različitim
aspektima zakona su dostupni u:
The Equality Authority
Public Information Centre
Birchgrove House
Roscrea
Co Tipperary
Ireland
Croatian _MaternityProtectionActs.indd 44
Kontakt podaci:
LoCall: 1890 245 545
Phone: +353 (0505) 24126
Fax: +353 (0505) 22388
Website: www.equality.ie
Email: [email protected]
02/10/2012 10:49:55
45
Objašnjenje prava na rodiljski dopust
The Equality Authority
(Dublin Office)
2 Clonmel Street
Dublin 2
Ireland
Kontakt podaci:
LoCall: 1890 245 545
Phone: +353 (01) 417 3336
Fax: +353 (01) 417 3331
Website: www.equality.ie
Email: [email protected]
Radno vrijeme
Ponedjeljak – Četvrtak: 9.15 – 17.30.
Petak: 9.15 – 17.15.
Other guides available in this series
• Priručnik za Zakone o usvajateljskom dopustu 1995-2005
• Priručnik za Zakone o roditeljskom dopustu 1998-2006
• Priručnik za Zakone o jednakosti na radnom mjestu 1998-2011
• Priručnik za Zakone o jednakom statusu 2000-2011
Croatian _MaternityProtectionActs.indd 45
02/10/2012 10:49:55
Objašnjenje prava na rodiljski dopust
46
Dodatak C – Kontakti i adrese
Department of
Social Protection
Maternity Benefit Section and
Records Update Section
McCarter’s Road
Ardarvan
Buncrana
Co. Donegal
LoCall: 1890 690 690
The Health and Safety Authority E-mail: [email protected]
Phone: +353 (0) 74 936 4600
The Metropolitan Building
(from Northern Ireland
James Joyce Street
or overseas)
Dublin 1
Phone: (01) 614 7000
Workplace Relations
Fax: (01) 614 7125
Customer Service
LoCall: 1890 289 389
Department of Jobs, Enterprise
Website: www.hsa.ie
and Innovation
Email: [email protected]
O’Brien Road,
Carlow
Lo-Call: 1890 80 80 90
Fax: +353 59 91 78909
Website:
www.workplacerelations.ie
Callers from outside Ireland:
+353 59 91 78990
Equality Tribunal
3 Clonmel Street
Dublin 2
Phone: (01) 477 4100
Fax: (01) 477 4141
LoCall: 1890 344 424
Website: www.equalitytribunal.ie
Email: [email protected]
Croatian _MaternityProtectionActs.indd 46
02/10/2012 10:49:55
47
Objašnjenje prava na rodiljski dopust
Dodatak D – Često postavljana pitanja
Koliko dugo moram biti zaposlena da bih mogla uzeti rodiljski
dopust?
Ne postoji minimalan rok zaposlenja. Svaka trudna zaposlenica ima
pravo na rodiljski dopust.
Imam li pravo na primanja dok sam na rodiljskom dopustu?
Uobičajeno je da imate pravo na Rodiljske naknade od Odjela za
socijalnu zaštitu, ali to trebate potvrditi u Odjelu za rodiljske naknade,
telefon LoCall: 1890 690 690
Prema Zakonu o zaštiti majčinstva, poslodavac Vas ne mora plaćati dok
ste na rodiljskom ili dodatnom rodiljskom dopustu. Neki poslodavci
odluče da plaćaju zaposlenice koje su na rodiljskom dopustu, ali to
zavisi od nahođenja poslodavca. To možete provjeriti u odjelu za
ljudske resurse u vašem poduzeću.
Koliko dugo mogu raditi dok sam trudna?
Vaš rodiljski dopsut mora početi barem dva tjedna prije završetka tjedna
u kojem je predviđen porođaj.
Croatian _MaternityProtectionActs.indd 47
02/10/2012 10:49:55
Objašnjenje prava na rodiljski dopust
48
Imam li pravo da idem na liječničke preglede?
Da. Imate pravo da uzmete odsustvo na koliko god je vremena potrebno
bez gubitka primanja da biste otišli na liječničke i druge medicinske
preglede.
Međutim, morate obavijestiti poslodavca o tome dva tjedna prije
pregleda. Ukoliko se radi o nezakazanom pregledu, trebate poslodavcu
predočiti dokaz da ste obavili pregled. To trebate učiniti najkasnije
jedan tjedan nakon pregleda.
Imam li pravo da pohađam tečaj za trudnice?
Da. Imate pravo na plaćeno odsustvo da biste prisustvovali tečaju za
trudnice(osim posljedna tri sata). Morate obavijestiti poslodavca o tome
dva tjedna ranije.
Da li rodiljski dopust utječe na godišnji odmor?
Ne. Rodiljski dopust ne utječe na godišnji odmor. On se određuje po
uobičajenom postupku dok ste Vi na rodiljskom dopustu od 26 tjedana
ili dodatnom rodiljskom dopustu od 16 tjedana.
Imam li pravo na beneficije državnih praznika dok sam na
rodiljskom dopustu?
Da. Zaposlenice koje su na rodiljskom i dodatnom rodiljskom dopustu
imaju pravo na beneficije državnih praznika.
Croatian _MaternityProtectionActs.indd 48
02/10/2012 10:49:55
49
Objašnjenje prava na rodiljski dopust
The Equality Authority
Public Information Centre
Birchgrove House
Roscrea
Co Tipperary
Ireland
Kontakt podaci:
LoCall: 1890 245 545
Phone: +353 (0505) 24126
Fax: +353 (0505) 22388
Website: www.equality.ie
Email: [email protected]
Croatian _MaternityProtectionActs.indd 49
The Equality Authority
Dublin Office
2 Clonmel Street
Dublin 2
Ireland
Kontakt podaci:
LoCall: 1890 245 545
Phone: +353 (01) 417 3336
Fax: +353 (01) 417 3331
Website: www.equality.ie
Email: [email protected]
02/10/2012 10:49:55
Croatian _MaternityProtectionActs.indd 50
02/10/2012 10:49:55
The Equality Authority
Tipperary Office
Public Information Centre
Birchgrove House
Roscrea
Co Tipperary
Ireland
Dublin Office
2 Clonmel Street
Dublin 2
Ireland
LoCall: 1890 245 545
LoCall: 1890 245 545
Phone: +353 (0505) 24126
Phone: +353 (01) 417 3336
Fax: +353 (0505) 22388
Fax: +353 (01) 417 3331
Email: [email protected]
Email: [email protected]
Website: www.equality.ie
Website: www.equality.ie
Croatian _MaternityProtectionActs.indd 51
02/10/2012 10:49:55
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 073 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content