close

Enter

Log in using OpenID

2012 - Svetište Studenci

embedDownload
List župe Presvetog Srca Isusova, Studenci - Hercegovina,
godina XVI., prosinac 2012., broj 31
GODINA VJERE
Što ću učiniti bolje...
RIJEČ UREDNIKA
KRENIMO RADOSNO
U GODINU VJERE
P
oštovani čitatelji našega lista, dragi
vjernici!
Pred nama je trideset prvi broj našega
župnog vjesnika Povezanost. Kako smo
prešli na godišnjak, tj. izlaženje lista jedanput godišnje, u ovom božićnom broju
imamo informativni pregled događanja
u našoj župi kroz cijelu liturgijsku i kalendarsku godinu, tj. od Božića do Božića.
Navedimo samo nekoliko važnijih:
• Kroz veljaču nas je pohodio neočekivano duboki snijeg koji je jednostavno blokirao cjelokupni život: zatvorene ceste, zatvorene škole, blokirani
putovi do crkava, trgovina, bolnica,
uništeni usjevi i plastenici.
• Proslavili smo stogodišnjicu smrti
prvoga hercegovačkog provincijala
fra Nikole Šimovića iz Zvirovića znanstvenim simpozijem u našoj župi gdje
je svetu Misu za pokoj njegove duše
predvodio mons. Tomo Vukšić, vojni
ordinarij u BiH, uz koncelebraciju desetak svećenika.
• Okrečili smo vanjsku fasadu župne
crkve na čemu smo zahvalni dragom
Bogu i našim donatorima, tj. poduzetnicima iz naše župe koji su svojom
nesebičnom gestom ostvarili ovaj vrijedan projekt na radost svih vjernika
naše župe.
• Kroz župu je počela gradnja autoceste, tj. dio koridora Vc koji prolazi
kroz BiH a spaja Mađarsku s lukom
Ploče, a od iznimnog je značenja za
cijelu Europu.
• Otvorili smo web stranicu naše župe
pa sada svaki vjernik župe Studenci,
gdjegod se nalazio u bijelome svijetu,
može samo jednim klikom saznati
osnovne informacije s područja povijesti župe i svetišta te pratiti aktualna
događanja u župi i svetištu.
Poštovani vjernici, na nivou opće Katoličke Crkve najvažniji događaj za sve nas
svakako je otvaranje Godine vjere koju je
proglasio Sveti Otac Benedikt XVI. svojim
motu propriom Porta fidei – Vrata vjere.
Ovim nas sve poziva da se u svojoj savjesti upitamo što nam zaista naša katolička vjera znači i što možemo učiniti kroz
Godinu vjere kako bismo na vanjski način
pokazali da želimo svoju vjeru istinski živjeti i u svome srcu i pred drugim ljudima.
Stoga krenimo radosno u Godinu vjere!
Božićno ozračje je svakako jedno od najljepših i najdražih od svih kroz cijelu liturgijsku godinu. Svaki se vjernik istinski
raduje rođenju Gospodinovu, zajedništvu
u obitelji, posebno s onima koji dolaze izdaleka, veselju i pjesmi koju samo Božić
može donijeti: Radujte se narodi, Svim na
zemlji, Veselje ti navješćujem, U se vrijeme godišta itd.
Ono što od srca svakome čovjeku možemo poželjeti za ove blagdane jest obilje
Božjeg blagoslova, zdravlje u obitelji, dostojanstven ljudski život i sretnu budućnost i uspješan rad u novoj, 2013. godini.
Neka novorođeni Bog unese radost i
mir u vaša srca i vaše obitelji!
Don Ivo Šutalo, urednik
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
3
BISKUPOVA BOŽIĆNA ČESTITKA
Vjerujem i u Isusa, Krista, Sina njegova
jedinoga, Gospodina našega.
P
otaknuti Godinom vjere želimo u
ovom Božićnom otajstvu podsjetiti
na više vjerskih istina koje se odnose na
Isusa Krista – i tako čestitati Božić. Četiri
su temeljne istine koje odgovaraju imenima istaknutima u naslovu a nosi ih Spasitelj svega svijeta, kako molimo u jednom
članku Vjerovanja.
ISUS. Isus (grčki: Iesous; hebrejski: Ješuah) znači Spasitelj. U hrvatskom je narodu
to ime toliko sveto i božansko da je nečuveno da roditelji nadjenu svomu djetetu ime
Isus kao, npr., u Španjolskoj. Po Matejevu
izvješću anđeo govori Josipu da će Marija roditi sina, a: „ti ćeš mu nadjenuti ime
Isus“ (1,21), dok po Lukinu prikazu anđeo
govori Mariji: „Evo, začet ćeš i roditi Sina i
nadjenut ćeš mu ime Isus“ (1,31). Budući
da su oboje po istom anđelu Gabrielu imali Božju objavu, lako su se dogovorili, jer
se radilo samo o jednom Imenu. Ovim se
naslovom želi reći da je Isus ljudsko biće,
rođen od konkretne žene, u ljudskoj povijesti, s ljudskim imenom. Isus je dakle
čovjek koji ima savršenu ljudsku narav,
dušu, slobodu, mudrost, tijelo, ime, samo
nema ljudske osobe, nego samo božansku,
božanski „JA“, koji objedinjuje i božansku
i ljudsku narav (hipostatska unija!). Pismo
kaže da „Isus napredovaše u mudrosti,
dobi i milosti kod Boga i ljudi“ (Lk 2,52).
Kao dijete, dječak, čovjek. Stoga, kada se
kaže „Vjerujem u Isusa“, znači da prihvaćamo Isusa kao savršena čovjeka, rođena
od Djevice Nazarećanke. To što ne možemo razumjeti da Isus nema ljudske osobe,
tj. ljudskoga „ja“, navodi nas da vjerujemo
onako kako nam kaže Evanđelje i kako nas
uči Crkveno učiteljstvo.
4
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
KRIST. Ime Krist (grč. Christos, hebr.
Messiah) znači Pomazanik. Iako se ta riječ u Starom Zavjetu odnosila najprije na
kraljeve i svećenike kao Božje pomazanike, tijekom povijesti Židovi su zamišljali
„Jahvina Pomazanika“ koji će donijeti
sreću, mir i blagostanje židovskomu narodu koji će gospodariti drugim narodima.
Krist označuje određenu funkciju. Znalo
se da će doći „iz loze Davidove“, ali nije se
znalo koja će osoba biti Krist - Pomazanik
Božji.
Isus sebe ne naziva izričito Mesijom, ali
potvrđuje tu istinu kada je izgovore druge osobe: Samarijanka grješnica (Iv 4,2526), Petar apostol (Mt 16,16-17), Kajfa
veliki svećenik (Mt 26,63-64). Isus je svojim životom, osobito smrću i uskrsnućem
dokazao da ne odgovara uskogrudnoj političkoj i zemaljskoj ideji židovskoga Mesije ili Krista. On je duhovni Mesija-Pomazanik, Osloboditelj od grijeha svojim
oproštenjem, od vraga svojom moći, i od
smrti svojim uskrsnućem. Ne obuhvaća
samo jedan narod, nego cio svijet. Tko je
na njegovoj strani, taj je oslobođen, pobjednik! Krist je postao ispunjenje svih
opravdanih čežnja čovječanstva. On je savršenstvo čovječnosti i vrhunac povijesti.
Već od samoga njegova rođenja – prvoga
Božića! - cijela se ljudska povijest dijeli u
dva razdoblja: prije i poslije Krista. Krist
je povijesna granica između stare i nove
ere, Kristove ere.
Tako pojam Krist, koji se pridaje Isusu,
ne označuje više samo funkciju pomazanika, nego postaje vlastito ime Isus Krist,
koje se u Novom Zavjetu nalazi na 145
mjesta, a Krist Isus na drugih 80 mjesta.
BISKUPOVA BOŽIĆNA ČESTITKA
Kada kažemo da vjerujemo u Krista, time
vjerujemo u smisao ljudske povijesti, po
Kristu, u ispunjenje Božjih obećanja čovječanstvu, u ostvarenje ljudskih težnji za
savršenošću i besmrtnošću.
SIN. Ne misli se ovdje na Isusa kao Sina
Božjega u onom smislu kako Isus veli: Mirotvorci će se „sinovima Božjim“ zvati (Mt
5,9), ni onako kako je rimski stotnik rekao
na Kalvariji „ovaj čovjek bijaše Sin Božji“
(Mk 15,39). To znači da su ti ljudi „sinovi Božji“ „slični“ Bogu. Odnos Boga Oca i
Isusa Krista Sina jest jedinstven, jedincat.
Zato i kažemo da vjerujemo u jedinoga
Sina Božjega. Vidlivo je to i po tome što
Isus uvijek kaže: „moj Otac“ i „vaš Otac“.
Bitna je razlika između Isusova naravnog
i vjekovječnog sinovstva i našega vremenitog posinovstva u tom istom Sinu.
U Evanđeljima čas postoji jednakost
i istovjetnost Oca i Sina: „Tko je vidio
mene, vidio je i Oca“ (Iv 4,9). Ali postoji
također i podređenost i različnost: Tu zapovijed primih od Oca svoga (Iv 10,18). A
jednom čak reče: „Otac je veći od mene“
(Iv 14,28), što se očito misli da je veći u
odnosu na Isusa kao čovjeka.
Osim toga, postoje vjerske istine koje
su povlastice samo Sina, Isusa Krista.
Savršeno znanje: „Kao što mene poznaje
Otac, i ja poznajem Oca“ (Iv 10,15). To je
osobno poznanstvo, licem u licem. Isus je
objava Očeva: Ja govorim što vidjeh kod
Oca (Iv 8, 38). Vječni život: Volja je Oca
„da tko god vidi Sina i vjeruje u njega, ima
život vječni, i ja da ga uskrisim u posljednji dan“ (Iv 6,40). Otac povjerava Sinu
suđenje nad svima: Otac ne sudi nikomu:
„sav je sud predao Sinu“ ( Iv 5,27).
Isus vrši svoje poslanje na savršen način
u poslušnosti Ocu (Fil 2,8) i po njemu i mi
koji se u njega krstimo, koji u njega vjerujemo postali smo „djeca Božja“ (Iv 1,12).
Vjerovanje nas uči da je Isus Krist pravi Sin Božji, u bitnom, osobnom, apsolutnom i božanskom značenju. On je
Jedini, Jedincati, Jedinorođeni Sin Božji
u božanskoj naravi istobitan s Ocem, u
osobi različit od Oca i Duha Svetoga, a u
ljudskoj naravi istobitan s nama u svemu,
osim u grijehu. Zato nas i može razumjeti
i pomoći u konačnu spasenju.
GOSPODIN. Taj naslov uključuje potpuno gospodstvo, apsolutno vlasništvo,
savršeno kraljevstvo i samo božanstvo.
Mi nismo vlasnici ni sebe samih ni drugih,
nego je Bog naš Vlasnik, Gospodar našega
života i naše smrti, vremena i vječnosti.
Zato blagovijest ili Evanđelje ovogodišnje
Ponoćke sadrži sve te istine naše svete
vjere: „Danas vam se u gradu Davidovu
rodio [Sin] Spasitelj [Isus] – Krist, Gospodin“ (Lk 2,11).
Svim vjernicima želimo sretan Božić –
savršeno čovještvo u Isusu, osmišljenje
života u Kristu, savršeno posinstvu u
Sinu Božjemu i radosno služenje Gospodinu Bogu.
Sretna Nova godina svim ljudima miljenicima Božjim! (Lk 2,14).
Biskup Ratko
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
5
GODINA VJERE
GODINA VJERE
i Obiteljska svijeća vjere
Svaka obitelj u našoj župi preuzela je svoju Obiteljsku svijeću
vjere kako bi svake večeri kroz Godinu vjere zajednički molili
S
veti Otac papa lanjskim pismom
Porta fidei – Vrata vjere najavio je, a
11. listopada 2012. i proglasio Godinu
vjere koja će trajati od 11. listopada 2012.
do 24. studenoga 2013. Godina vjere otvorena je na 50. godišnjicu početka Drugog
Vatikanskog koncila (1962.) i na 20. godišnjicu izlaska Katoličkog katekizma (1992.).
Papa nas time želi potaknuti da kroz ovo
milosno vrijeme više razmišljamo o svojoj
vjeri, više molimo Boga da nas utvrdi u
nadi i da nam usavrši ljubav.
Mjesni biskup mons. Ratko Perić održao
je susret sa svim svećenicima naših biskupija u kući susreta, Emaus, u Bijelom
Polju i predstavio program za Godinu vjere koji bi se proveo u svim župama naših
biskupija. Odredio je da se Godina vjere
po župama provede na najbolji mogući
način kroz razne župne i vjerske aktivnosti kako bismo pokazali kako želimo ovu
Papinu ideju što bolje provesti u djelo i u
svojim župama i u svom vlastitom životu.
Don Željko Majić tom je prigodom predstavio Vodič za Godinu vjere, Obitelj – žarište vjere, koji je izvrsno pomagalo svim
svećenicima u Godini vjere.
U mostarskoj katedrali je 13. listopada
2012. u 18.00 sati na svečanoj svetoj Misi
proglašeno otvaranje Godine vjere za naše
hercegovačke biskupije. Mons. Ratko Perić, slijedeći odluku Svetoga Oca želio je i
sam na svečan način otvoriti ovu milosnu
Godinu u našoj Mostarsko-duvanjskoj i
6
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
Trebinjsko-mrkanskoj biskupiji.
Tom prigodom su, uz dekane i brojne
župnike iz svih župa Hercegovine (ukupno 81), došli i po jedan bračni par kao
predstavnici svojih župa koji su preuzeli svijeću za Godinu vjere i donijeli u svoj
župe. Za našu župu Svijeću vjere donijeli su
bračni par Ivan i Vera Petković. Na toj svijeći stoji natpis Obitelj – žarište vjere, što
je ujedno i moto Godine vjere naših hercegovačkih biskupija. Svijeća će kroz cijelu
Godinu vjere stajati pored oltara u župnoj
crkvi i podsjećati nas kako u ovoj milosnoj
Godini trebamo iskreno živjeti svoju vjeru kroz molitvu, sakramente, dobra djela,
post, klanjanje i osobno obraćenje.
U našoj župi također se odmah pristupilo izvršavanju ove biskupove odredbe
i želje. Župnik je odmah uveo i pozvao
vjernike na klanjanje Presvetom Oltarskom
Sakramentu svakoga petka od 17 do 18
sati. Možemo reći da se lijep broj vjernika, mladih i djece odaziva na klanjanje
u našoj župnoj crkvi. Još jednu stvar je
župnik predložio što su vjernici odmah
zdušno prihvatili. Na svetkovinu Krista
Kralja blagoslovio je Obiteljske svijeće vjere (520 svijeća, koliko je obitelji u župi).
Svaka obitelj preuzela je svoju Obiteljsku
svijeću vjere sa sličicom i dvije molitve:
Apostolsko vjerovanje i Čvrsto vjerujem. Cilj
je da svaka obitelj svake večeri zapali tu
svijeću i zajednički izmoli barem ove dvije
molitve kroz Godinu vjere. Sve obitelji pre-
GODINA VJERE
Svijeću vjere za našu župu preuzeli su Ivan i Vera Petković
uzele su svoje svijeće, a dobri Bog neka ih
u tom lijepom djelu blagoslovi.
Mise zornice koje se slave u 6 sati svakoga jutra kroz došašće su također izvrsna
prilika da u Godini vjere žrtvujemo nešto
za Gospodina, tj. svoje jutro, dio svoga
sna njemu na slavu, za naknadu za vlastite grijehe i za vječno dobro svoje obitelji.
Kroz zadnjih devet dana zornice skupljat
ćemo milostinju za siromašne i one koji
su najpotrebniji naše pomoći.
Hrvatska katolička mladež naše župe
Novo srce predstavili su svoj program
kroz došašće u Godini vjere gdje su imali
predavanje, klanjanje Presvetom Oltarskom Sakramentu, svetu ispovijed, te Akciju karitasa na Nedjelju karitasa, gdje su,
prodajući svoje proizvode ispred župne
crkve, priloge prikupili za najpotrebnije
u župi i biskupiji. Na redu je planiranje
akcija za 2013. godinu. Također su pred
sam Božić raznijeli po župi pakete ljubavi
najpotrebnijim obiteljima.
Vjeroučenici naše župe su u karitasove
kutijice također kroz došašće skupljali za
najpotrebnije te svoje priloge predali na
blagdan Nevine dječice.
Neka dobri Boga blagoslovi svaki iskren
dar, molitvu i žrtvu naših župljana, mladeži i djece koja žele svojim sudjelovanjem doprinijeti duhovnom obogaćenju
Godine vjere.
Bernard Lauc
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
7
GODINA VJERE
ŠTO ĆU UČINITI U GODINI VJERE
P
rvi kršćani pod Rimskom vlašću
podnosili su progone, zatvore i ubojstva. Radi čega? Samo radi toga jer su kršćani ili jer su željeli postati kršćanima.
Dakle – radi Isusa. Tako tri stoljeća, sve do
313. kad im je konačno priznata sloboda.
Kroz ta tri stoljeće imamo mnoge pape
mučenike, biskupe, svećenike i vjernike. Svima poznate kršćanske katakombe
označavale su mjesto liturgijskih susreta,
molitve i pogreba. Dakle, religiozni život u
prva tri stoljeća kršćanstva odvijao se pod
zemljom. Međutim, i kad je kršćanstvo
postala slobodna i priznata religija mučeništva nisu prestala. Kroz cijelu povijest
Crkve mnogi su dali život za Krista i vjeru.
Čak i u najciviliziranije vrijeme Crkva je
doživljavala najteže progone i i mučeništva. Kolike su samo žrtve bezbožnog komunizma iz posljednjeg, 20. stoljeća. Simbol vjere i mučeništva hrvatskog naroda
pod krvoločnim komunizmom jest kardinal Alojzije Stepinac čije je biskupsko geslo glasilo: U tebe se uzdam Gospodine! (In
te, Domine, speravi!). A životni stav cijelog
njegova vjerničkog bića bio je: Život dati
Crkvu ne izdati!
Evo nas u Godini vjere. Ima li pogodnijeg vremena i trenutka u kojem možemo
pokazati Gospodinu da smo spremni za
njega barem nešto učiniti ili žrtvovati. Ne,
nitko nas ne goni na mučeništvo za vjeru,
nitko nas ne progoni niti zatvara u zatvore
radi toga što smo katolici ili kršćani. Ovo
je trenutak u kojem želimo samoinicijativno nešto učiniti kao svoj dar Gospodinu,
kao svoju žrtvu Isusu, kao znak ljubavi za
sve ono što je on učinio za nas. Mogu izabrati što god hoću:
U Godini vjere neću izostaviti nijednu
nedjeljnu svetu Misu. Koliko puta iziđem
8
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
subotom navečer u kafić, u disko, na rođendan, s curom, s momkom i do sitnih
sati plešem, pijem, lumpujem, griješim.
Vratim se kući u 5 ujutro. A onda prespavam i ranu i kasnu i večernju svetu Misu!
I nitko da me nije dirnuo. Sram me i stid
bilo! Lijenčino pokvarena! A svoga najboljeg i jedinog pravog prijatelja – Isusa – napustio, zanemario, ostavio. Što će mi on?
Kad imam boljih prijatelja od njega! Oni
su mi važniji. E, neće više tako biti, Isuse,
vjeruj mi. Ako je moj dragi Alojzije Stepinac mogao za te poginuti, mogu se valjda i
ja nedjeljom za tebe ustati na svetu Misu,
pa makar kući došao u 5 ujutro!
U Godini vjere odreći ću se jedne teške
psovke. Kako mi je drago kad me netko
pohvali, kad kaže da sam pravi dečko, da
sam uljudan, pošten, radin, da sam vrijedna i poštena djevojka. A kako me opet
zaboli kad počnu ružno pričati o meni, grditi me, kritizirati, ogovarati, opominjati,
pa makar i imali pravo. Kako je tek mom
dragom Isusu kojega ja uvrijedim najtežom psovkom, kletvom, kojega ja nagrdim
uvredom, kojega ja napadam bez razloga
i stalno mu nešto prigovaram, a sve što
imam i što jesam – od njega imam i jesam!
O, Isuse moj, oprosti mi. Neću te u Godini vjere nikad uvrijediti teškom psovkom,
a ti mi pomozi da se takve psovke odreknem zauvijek!
U Godini vjere ću postiti jedan dan u tjednu. Neću ja kao ove neke cure i žene što
idu na dijetu. To nije radi Isusa. To je radi
izgleda, radi ljepote, da se nekome svidim,
da nekoga privučem. Ili da se svidim sama
sebi! Isuse, ja želim jedan dan radi tebe –
postiti!, ne ići na dijetu! Ja se želim svidjeti tebi, ne nekom drugom. Ja želim učiniti
vitkom i privlačnom svoju dušu da je Ti
GODINA VJERE
još više uzljubiš i zavoliš!
U Godini vjere okanit ću se kladionice. Jadan sam ja, moj Isuse. Ono nešto kukavnoga novca negdje zaradim ili mi ga ćaća
dade, pa u kladionicu, pa na kocku, ili na
rakiju. Pa sve sebe tješim da je to pomalo, ta neću ja puno oštetiti sebe i obitelj.
A kroz godinu se skupi po 200 ili 300 maraka, nekad i više. Mogao djetetu godinu
dana plaćati autobusnu kartu. Eto mi pameti, kukavne i žalosne! Umjesto da ja taj
novac dam svome djetetu za obuću ili knjige, ja ga dadem nekom banditu i lopovu da
se on bogati i uživa! Ili da kupim u kuću
vreću brašna! E, neće više tako biti. U ovoj
Godini vjere neću svoj novac davati lopovima i kradljivcima, nego za svoju obitelj,
ženu, djecu, za svoje potrebe. Ama, ove
ću godine to dati sve za lemuzinu, pa će
Bog meni to vratiti s najboljim dobitkom
u blagoslovu svome.
U Godini vjere pročitat ću nešto duhovno. Koliko samo puta kupim „Večernjak“,
„Jutarnje“, „Sportske“ ili kakve novine s
križaljkama samo da mi prođe vrijeme uz
kavu, ljenčarenje i uz nerad. Pa onda s kolegama raspravljam o utakmicama, boksu,
autima i dnevnoj politici. Pa se pravim
pametan i rješavam s njima svjetske političke sukobe i interese. A od toga za moju
dušu i duhovni život ama baš nikakvog ni
interesa ni rješenja! E, neću tako u Godini vjere. U Godini vjere kupit ću životopis
dvojice svetaca, dvije duhovne knjige. Upitat ću župnika za prijedlog. Tu ću sigurno
naći pravo duhovno bogatstvo i životno
rješenje za mnoga pitanja koja muče svakog čovjeka, pogotovo vjernika. Ta neće
moje egzistencijalne i obiteljske probleme
rješavati „Večernje“ i „Sportske“.
U Godini vjere pomoći ću svojoj susjedi
starici. Ima jedna starica u našem susjedstvu, živi sama. A znaš kako je kad živiš
sam bez igdje ikoga. Ko ćuk. Nemaš s kime
riječ progovoriti. Dedo joj je davno umro,
a ima troje djece koja žive daleko od nje
sa svojim obiteljima. Može stoput umrijeti dok joj oni dođu. Ja ću svakog tjedna u
Godini vjere otići malo k njoj. Samo da se
porazgovorimo. Da razbije samoću. Bit će
joj sigurno lakše. A uvijek joj nešto treba:
kruha, soli, donijeti nešto iz trgovine, iscijepati drva ili nešto popraviti u kući. Neka
se barem u Godini vjere ne osjeća sama.
U razgovoru s jednim studentom, dok
smo pričali o školi, studiju i životu, reče
mi: Velečasni, u našoj studentskoj menzi,
kad sjednemo ručati, nitko se živ ne krsti, a skoro svi katolici. Kao da smo ateisti. Nitko se neće prekrižiti prije jela. Svi
se stide. Koga? Katolici se stide katolika.
Eto, to smo ti mi: bijedni katolički studenti. Stidimo se vlastitoga križa. Stidimo se
samo prekrižiti prije jela. I, znate što sam
odlučio: Idem se ja kroz Godinu vjere u našoj studentskoj menzi prije jela svaki put
prekrižiti i pomoliti. Pa neka svi bulje u
mene. I neka se stide koliko god hoće. Ja
se više u našoj studentskoj menzi ne želim
stidjeti svoga križa i svoga Isusa i to među
katolicima. Pa, kako bi sutra svjedočio
među ateistima i mrziteljima vjere. Ja se
od sada križam u studentskoj menzi prije
jela. To je moja odluka za Godinu vjere!
Eto ga, vrlo jednostavno i praktično.
Koliko samo načina ima svjedočiti za Isusa na bilo kojem mjestu. Bez mučeništva i
bez progona. Godina vjere je idealno vrijeme za takvo što. Pronaći ću i ja nešto čime
ću pokazati svoju želju, volju i svjedočanstvo. Ne želim ostati bezidejan i mrtav u
ovoj Godini vjere.
Isuse, ti mi pomozi da se u ovoj Godini
vjere obogatim i uzrastem u svom kršćanskom i duhovnom životu.
Don I. Šutalo
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
9
ŽIVOT U ŽUPI
Božić u radosti i veselju
Polnoćka, Misa blagoslova djece, Božićni koncert
K
ao i svake godine s posebnim smo
se veseljem pripremali za, kako većina smatra, najljepši kršćanski blagdan
- Božić. Adventsko vrijeme, odlazak na
zornice, ispovijed i pričest bili su najbolji način da pomireni sami sa sobom, sa
bližnjima i sa Bogom dočekamo rođenje
našega Spasitelja. Ponoćna zvona najavila su početak Polnoćke na kojoj je u prepunoj župnoj crkvi okupljeni puk zdušno
pjevao božićne pjesme. Sutradan u 10
sati, svečanu božićnu Misu predvodio je
don Ante Pavlović, predstojnik Teološkokatehetskog Instituta u Mostaru. Župni
zbor Vrelo života i dječji zbor Plavi anđeli
uz pratnju mandolinskog orkestra Zlatno
srce i gitarista svojom su pjesmom uveličali ovo misno slavlje. A nakon Mise
čestitanje i kratko druženje u crkvenom
dvorištu. Prođoše tako u zajedništvu,
pjesmi, veselju, druženju i dobrom raspoloženju i Stipandan i Ivandan. Na blagdan Nevine dječice nakon večernje Svete
Mise na kojoj su djeca dobila poseban
blagoslov i darove, svi nazočni uputili su
se u pastoralni centar gdje je u organizaciji HKUD-a Studenčica i župnog zbora,
a povodom obilježavanja 10. obljetnice postojanja društva upriličen svečani
božićni koncert Svim na zemlji. Postade
koncert tradicija za koju se već sedam
godina s posebnom ljubavlju i velikim
Prepuna crkva za polnoćku
10
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
ŽIVOT U ŽUPI
trudom pripremamo. Ovom prilikom
osobite zahvale uputismo našem bivšem
župniku don Damjanu Ragužu, osnivaču
HKUD-a Studenčica, te se sjetismo članova koji nas prerano napustiše; pokojnih
Zlatana Luburića, Ivana Alilovića i Ane
Kozine. U prepunom pastoralnom centru zajedničkom izvedbom pjesme Svim
na zemlji izvođači su otvorili koncert, a
okupljene su riječima dobrodošlice pozdravili voditelji programa Ivana Barišić
i Ivica Luburić. Posebne pozdrave uputili
su cijenjenim gostima: dekanu Teološko-katehetskog instituta u Mostaru don
Anti Pavloviću, ostalim svećenicima, načelnicima općina Ljubuški i Čapljine te
njihovim suradnicima, predsjedniku i
zastupnicima Skupštine ZHŽ, ravnatelju
Radio postaje Ljubuški gospodinu Toniju
Kraljeviću, ravnateljima javnih ustanova
i škola Čapljine i Ljubuškog, predstavnicima ostalih kulturno-umjetničkih dru-
štava kao i svim okupljenim vjernicima
iz župe. Mješoviti župni zbor Vrelo života
okupljene je počastio jednim od najpoznatijih višeglasnih božićnih pjesama na
latinskom Adeste Fideles i Transeamus.
Publiku su veselim spletom pjesama i
plesova iz Slavonije zabavili slavljenici, tj.
stariji članovi folklorne sekcije HKUD-a
Studenčica, koji kroz pjesmu i ples nastoje očuvati kulturu i običaje Zapadne Hercegovine, Slavonije i Posavine, a velikim
pljeskom bili su pozdravljeni i mlađi slavljenici - mlađi članovi folklorne sekcije
Studenčice koji su pod vodstvom Zdenka
Pavlovića izveli splet pjesama i plesova
Zapadne Hercegovine. Publiku je svojim
pjesmama Seoska sam lola i Kad čuješ tambure, praćen zvucima mandolina i gitara
Mandolinskog orkestra Zlatno srce, osobito zabavio Ante Miličević, učenik četvrtog razreda. Ženska pjevačka skupina
Izvor ovoga puta predstavila se pjesmom
Dječji zbor na božićnom koncertu
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
11
ŽIVOT U ŽUPI
Župni zbor Vrelo života na božićnom koncertu
Raduj se svijete, a najmlađa izvođačica,
šestogodišnja Zlata Dugandžić izvedbom
pjesama Na livadi pod jasenom, Radujte
se narodi i Kad Isus prolazi od publike je
izmamila najsrčaniji pljesak. Autorskom
pjesmom Božiću moj vokalno-instrumentalni sastav Plamen ljubavi počastio je
sve nazočne. U svom drugom nastupu te
večeri stariji članovi HKUD-a Studenčica
uz pratnju Željka Keže na guslama predstavili su se spletom pjesama i plesova iz
Zapadne Hercegovine. A kakvo bi slavlje
bilo bez gange i linđe? Slavljenici nam ni
ovaj put nisu uskratili sjećanje na prošla vremena, te nas riječima i korakom
vratiše u prošlost. Uz pratnju osmogodišnjeg Ivana Vidića, mladog lijeričara
linđo je kao i uvijek praćen sa velikim
zanimanjem i nagrađen velikim pljeskom. A onda su na red došli Plavi anđeli.
12
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
Već samo ime odaje mnogo. Na njihovu
izvedbu pjesme Zvončići uz solo dionice­
Ivana Jelčića i dobro uvježbanu koreografiju nitko nije ostao ravnodušan, pa se
gromoglasan pljesak oduševljenja razlomio cijelom dvoranom. Na samom kraju
riječima zahvale i podrške za daljnji rad,
okupljenima se obratio župnik don Ivo
Šutalo bez čije podrške, znanja, truda,
vremena i puno dobre volje mnogo toga
ne bi bilo izvedivo, bez kojega se publici
ne bismo mogli predstaviti u ovakvom
svjetlu. Riječima zahvale nazočnima se,
povodom 10. rođendana HKUD-a Studenčica, obratio i predsjednik društva
Rade Luburić. Nakon zajedničke pjesme
Radujte se narodi uz domjenak i pjesmu
druženje se nastavilo do kasnih večernjih sati.
Danijela Pavlović
ŽIVOT U ŽUPI
SNJEŽNE RADOSTI NA KUPRESU
Tri autobusa mladih na radosnom izletu
N
aš vjerni vozač Tonćo
Knezović već nekoliko
godina daruje nam besplatan
izlet na Kupres, pa tako nas ni
ove godine nije zanemario. Nakon što je župnik objavio vijest o
Tonćinom poklonu, idućih dana,
župni telefon neprestano je zvonio. Prijavljivali su se i djeca i
odrasli, udružujući se po dvoje
za sanjke i skije. I napokon je
došao taj dugo isčekivani 21.
sječnja 2012. godine. U 8 sati
ujutro, ispred župne kuće, tri
puna autobusa krenula su prema Kupresu. Oko 11 h stigli smo
na bijeli Kupres, bolje vrijeme
nismo mogli poželjeti. U zraku
se osjećala dječja bezbrižnost,
veselje i pozitivna energija. Žurno smo uzeli svoje iznajmljene
sanjke i skije, te krenuli u potragu za najstrmijom planinom,
prozvanom ‘ Studenačkom planinom’. Sanjkali smo se, skijali,
bolje rečeno sudarali jedni s drugima, ‘letjeli’ smo ‘Studenačkom
planinom’ , ali hvala Bogu uvijek
sretno ‘sletjeli’. Vrisak, smijeh i
veselje studenačke mladeži odzvanjala je kupreškim obroncima. Naš župnik, don Ivo, također nije mogao odoljeti brzom
spustu, pa je zajedno s djecom
održao utrku. Bilo je teško odrediti pobjednika. Dobra atmosfera nije se dala ugasiti, ali sve što
je lijepo kratko traje, pa je tako
Utrka počinje
Oni se smiju spustiti niz kuprešku planinu
Na Kupres ćemo svake zime
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
13
ŽIVOT U ŽUPI
i ovaj izlet prebrzo završio.
Nakon što smo se kratko
okrijepili, oko 3 sata, krenuli smo svojim kućama. Tijekom povratka prepričavali
su se doživljaji ovog nezaboravnog dana, a oni koji su taj
dan bili ‘najaktivniji’ u autobusima su slatko utonuli u
san. U Studence smo stigli
oko 6 sati, zahvalni Bogu na
ovakvom danu i druženju.
Ovim putem, iskreno od srca
hvala našem Tonći na predivnom poklonu. Nadamo
se da nas nećeš zaboraviti ni
iduće godine!
Djeca su bila presretna
Darija i Iva
BIJELA VELJAČA U STUDENCIMA
Ni najstariji ne pamte takav snijeg u Hercegovini
V
eljaču 2012. zapamtit će cijela Hercegovina, od malog do velikog, od
najmlađeg do najstarijeg. Veljača 2012.
zatekla je cijelu Hercegovinu. Bijeli ledeni pokrivač nije dao disati cijeli mjesec
dana ni čovjeku, ni biljci, ni lisici, ni ptici.
Premda su preko radija i televizije najavili
veliki snježni ledeni val, nitko se u Hercegovini nije nadao takvom jadu i tolikom
snijegu. Naima, kad je 1. veljače pao prvi
snijeg, a onda u četvrtak bilo potpuno
sunčano, svi su mislili - to je to. Premda
su preko radija i televizije najavili ponovni veliki snijeg, nitko nije vjerovao da će
biti tako velik i razoran. Jednostavno je
Hercegovina zapala u snijeg. U Studencima i na području oko Studenaca padalo
je u četiri navrata: prvi – 1. veljače; drugi
14
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
ŽIVOT U ŽUPI
– 3. i 4. veljače; treći 10. i 11. veljače i četvrti 15. veljače. Kažu da je 2005. godine
također bio veliki snijeg u Studencima, ali
ni izdaleka ovako velik i opasan. Niti je
trajao ovoliko dugo. Nitko od najstarijih
ne pamti da je ikad u Studencima pao takav snijeg.
Na području cijele doline Neretve najviše su nastradali plastenici koje je veliki i teški snježni pokrivač jednostavno
urušio. Neke obitelji su, kad su vidjele
da nema šale sa snijegom, jednostavno
izrezale najlon ne bi li barem spasili željeznu konstrukciju plastenika. Neki su to
isto planirali napraviti, ali nisu uspjeli jer
ih je snijeg već zaskočio. Vjerojatno oko
80% plastenika se što urušilo što isparalo
na području doline Neretve. Na području
Studenaca palo je i nekoliko štala:
• štala Nike Lauca na Gomilicama se
urušila. Prilikom urušavanja smrtno
je stradalo i petnaestak kokošiju.
• štala Nikole Luburića – Baće, također
se urušila, te mu je tom prilikom ošteSnijeg je zatrpao cijelo svetište
ćen traktor i još nekoliko alatki.
• štala Milana Lauca u Donjim Studencaima bila je već stara i nije u njoj bilo
vrijednih stvari.
• štala Ivana Ićka Pavlovića i Marka
Pavlovića u Gornjim Studencima. Bila
je to njihova zajednička štala i već stara pa u njoj nije bilo vrijednih stvari,
tako da nije ništa drugo stradalo.
• štala Tomislava Buntića u Gornjim Studencima bila je u jako dobrom stanju
sa puno vrijednih stvari unutra. Stradala je freza, miješalica i još neke vrijedne alatke.
• štala Rade Pehara u Stubici stradala je
tako da se nije urušio samo krov nego
je nastradala i lastavica tako koju je
morao ponovo zidati.
• štala Mirka Pehara također je stradala
tako da se krov posve urušio.
U Stanka Kapulara iz Dugandžija urušio
se privremeni ugostiteljski objekt koji je
bio od željezne konstrukcije, a nalazio se
na kupalištu Božjak. Također je pala i stara kućica Mare Dragićević u kojoj nije nitko stanovao jer je davno napuštena.
Velika šteta dogodila se kod Ivića Brkića
u Gornjim Studencima na velikom sportskom objektu koji se potpuno srušio. Sve
se do temelja urušilo.
Ipak je obiteljska kuća, od svih objekata, najvrjednija. U našoj župi, nažalost,
urušio se krov obiteljske kuće Vlade Vukšića u Gornjim Studencima, na skretanju s
glavnog puta za Kravicu. Također je dio
krova obiteljske kuće Vlatka Crnjca bio
popustio, ali su ga uspjeli spasiti potpornim gredama.
Na župnim objektima, crkvi te župnoj
kući nije bilo nikakvih težih oštećenja.
Pao je dio lima iznad ulaznih vrata u župnu kuću prilikom proklizavanja snijega
s krova. Vanjska limena garaža također je
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
15
ŽIVOT U ŽUPI
Oni su najviše pomagali probijati put do crkve
Dječja radost - ima snijega, nema škole
16
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
ŽIVOT U ŽUPI
jednim dijelom pod težinom snijega popustila, ali
neznatno. Par oluka se na
krovištu vanjskog oltara
iskrivilo, ali hvala Bogu,
nikakvih većih oštećenja
nije bilo.
Bijela veljača pogodila
je Hercegovinu na vrlo
težak način. Svi putovi
su bili blokirani nekoBager čisti ispred župne kuće
liko dana, a ponegdje i
nekoliko tjedana. Djeca
Zapadno-hercegovačke županije cijelu veU ovom dubokom snijegu, poteško
ljaču nisu išla u školu. Vjernici su kroz tri je bilo onim obiteljima koje je zadenedjelje bili spriječeni dolaziti na svetu sio smrtni slučaj u obitelji. Župnik je u
Misu, odnosno u vrlo malom broju. Nitko veljači po dubokom snijegu vodio dva
u župi ipak nije ostao odsječen pa da se tre- sprovoda: Ivi Buhač koja je pokopana
balo posebno intervenirati da bi se k nje- u groblju u Gornjim Studencima i Janji
mu došlo. Tko je mogao očekivati da će u Dugandžić koja je pokopana u groblju u
Hercegovini pasti do jedan metar snijega? Dugandžijama.
Ipak put do crkve sa glavnog puta bio je
Djeca su kroz ovaj duboki snijeg najuvijek prohodan. Bio je uvijek netko tko je bolje profitirala. Začas je pored svačije
rado pomogao župniku i redovno čistio da kuće bilo nekakvo klizalište. Hrpa djece
se može doći do crkvenih vrata: usponitu se odmah našla zajedno, te uz vrisku i
cestu do župne kuće, stepenište do crkve te smijeh radosno su se spuštali niza snježpločnik svetišta do ulaznih crkvenih vrata. ne staze koje su sami napravili. Netko
Ta ekipa bila je uvijek spremna na akciju či- u najlonskim vrećama napunjenim slašćenja snijega: Dragan Dragićević, Mladen mom, netko na kakvim poklopcima,
Dragićević, Jure Luburić, Nada Luburić, netko jednostavno na najlonu. Važno je
Andrijana Lauc, Bernard Lauc, Franjo Dra- da ima snijega, da se ne ide u školu i da
gićević, Blaž Lauc, te bogoslov Ilija Petko- se može klizati. A škola će se valjda navić koji je upravo u to vrijeme došao neko- doknaditi.
liko dana kući.
Neka Gospodin pomogne one koji su
Župnik je u više navrata tražio bager na bilo koji način stradali kroz ovo snježda dođe očistiti snijeg do crkve, ali zbog no nevrijeme u našoj župi i neka im dade
velike potražnje, a malog broja bagera, to snage za nastavak i životnu borbu koja
je bilo vrlo teško. Ipak smo zahvalni naše- nakon ovih snježnih nepogoda nije nimamu ministru u vladi županije, Radi Lubu- lo laka.
riću, koji nam je u dva navrata isposlovao
Bože, ako budeš dogodine puštao snibager koji je pročistio put do župne kuće jeg, molimo te, neka bude malo manji!
kako bi mogli vjernici s autima dolaziti k
svetoj Misi.
I. Š.
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
17
ŽIVOT U ŽUPI
Uskrsni koncert
VELIKI TJEDAN I USKRS
U
skrs je najveći blagdan kršćana,
dan kada se svaka vjerna duša osjeća sretnom jer njime se slavi jedna od centralnih dogmi naše vjere a to je uskrsnuće
Gospodina našega Isusa krista. Na blagdan uskrsnuće Gospodnjega pripremamo
se kroz cijelu korizmu, a napose kroz Veliki tjedan u kojem se susrećemo sa svetim
trodnevljem, tj. sa Velikim četvrtkom,
petkom i subotom.
Veliki četvrtak je dan Isusove posljednje večere te dan ustanove sakramenta svećeničkog reda. Crkva ulazi u sveto
trodnevlje, na taj dan Isus je posljednji put
sa svojim učenicima proslavio dan Pashe i
ustanovio svetu Misu po kojoj se kršćani
18
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
osobito poznaju. U dvorani posljednje večere Isus je svojim učenicima oprao noge.
Prati noge znak je gostoprimstva i neizmjerne ljubavi. I mi smo na Veliki četvrtak
imali kod Mise Večere Gospodnje obred
pranja nogu gdje su apostole predstavljali
naši župljani, vjernici: Mile Kraljević, Blaž
Lauc, Stanko Kapular, Ivan Pavlović Ićko,
Nikica Dragičević, Zdenko Pavlović, Ivan
Jelčić, Mario Petković, Josip Šimović, Tomislav Gadže, Zdravko Dragićević i Dominik Dugandić.
Veliki petak je spomendan Isusove
muke i smrti. Večernji obred sastoji se od
tri dijela. Prvi je služba riječi koji uključuje izvještaj o Isusovoj muci te završava
ŽIVOT U ŽUPI
svečanom molitvom vjernika. Drugi dio
je ljubljenje križa i Isusovih rana kojima
nas je spasio za vječnost, te pjevanje tužaljki. Potom slijedi treći dio bogoslužja
a to je sveta Pričest. Vjernici su u našoj
crkvi nakon pbred Velikog petka pobožno
napustili crkvu noseći sa sobom tajnu križa i tajnu Kristova praštanja.
Velika subota je dan svete šutnje i molitve da bi uvečer uslijedilo uskrsno bdijenje. Prije Mise upaljeni su svijeća i oganj
koji simboliziraju Krista – Svjetlo svijeta.
Svetu Misu vodio je župnik don Ivo Šutalo. Veliki broj vjernika bio je prisutan na
svetoj Misi uskrsnoga bdijenja koji su
zdušno pjevali i molili s našim župnim
zborom „Vrelo života“ Na koncu svete
Mise blagoslovljena ja hrana koju su svi
donijeli na uskrsni blagoslov
Uskrs je najveća kršćanska svetkovina u
kojoj se slavi tajnu uskrsnuća Gospodnjega.
Na dan Uskrsa svečanu svetu Misu predvodio je naš župnik don Ivo. Zbog veli-
kog broja vjernika koji su došli na svetu
Misu mnogi nisu mogli ući unutra pa
su ostali vani u pobožnosti i molitvi.
Na kraju svete Mise naši zborovi priredili su veličanstven Uskrsni koncert
pod nazivom „Isus usta slavni“. Na
koncertu su nastupili mješoviti župni
zbor „Vrelo života“, zbor mladih „Plamen ljubavi“, dječji zbor „Plavi anđeli“ i mandolinski sastav „Zlatno srce“,
Svi zajedno sačinjavaju “Uskrsni zbor“.
Tako su kao „Uskrsni zbor“ na početku koncerta otpjevali pjesmu Na nebu
zora rudi, a na koncu Isus usta slavni.
Koncert je oduševio sve prisutne župljane pa i one koji su ga gledali u svojim
domovima na DVD-u te još jednom potvrdio kako treba podržavati naše mlade,
njihovo druženje, veselje i rad. Nakon
koncerta vjernici su radosno čestitali jedni drugima Uskrs uz priču, pjesmu, rakiju
ik kucanje uskrsnim jajima.
Franjo Dragičević
SUSRET MINISTRANATA U VITINI
M
i ministranti uvijek se radujemo
našem Susretu ministranata koji
se svake godine organizira u drugoj župi.
Ova godine je to trebalo biti u subotu,
24. ožujka, međutim, kako smo taj dan
imali nadoknadu nastave, sve je prebačeno za nedjelju 25. ožujka. Nije nam se to
baš svidjelo jer je bila nedjelja, a to znači
da možemo imati samo jedno popodne
na raspolaganju, jer su prije podne svete
Mise. Subotom obično imamo i kviz i zajednički ručak, a to je ove godine izostalo.
Bilo kako bilo, nas je tridesetak ministranata ministrantskog zbora Dominik
iz župe Studenci krenulo toga dana za Vitinu. Vozio nas je Branko Jelčić iz Stubice
autobusom našega Tonće Knezovića.
Polazak je bio u 13 sati ispred župne
kuće. Kući smo ručali, ali smo ipak ponijeli nešto za jelo i piće. Župnik je još
ponio dresove i to je to. Kad smo došli u
Vitinu ostali su već bili pristigli. Radosno
nas je dočekao župnik fra Mladen Sesar.
Bilo nas je ukupno oko 200 iz sedam župa
ljubuškog dekanata: Vitina, Grljevići, Humac, Šipovača-Vojnići, Veljaci, Klobuk i
Studenci. Najprije smo ušli u župnu crkvu
sv. Paškala gdje smo se zajednički pomoliList župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
19
ŽIVOT U ŽUPI
li i gdje nam je svima župnik podijelio misijske krunice na koje smo trebali izmoliti
jedan desetak za naše misionare.
Nakon molitve slijedio je sport. U središtu je bio turnir u nogometu za koji
je svaka župa imala svoju ekipu. Igrali
smo na školskom igralištu, a raspored i
program sportskih aktivnosti vodili su
članovi župne FRAME. Osim nogometa
igrali su se i drugi sportovi:
pretezanje konopca, košarka, bacanje kugle itd. Najzanimljiviji dio bio je nogomet
i tu se gromoglasno navijalo.
Nažalost, naša ekipa ispala
je u prvom kolu izgubivši na
penale. U finalu su igrali Humac i Veljaci.
Bilo je sve lijepo organizirano pa je svatko uz igru mogao piti soka koliko je htio, a
bilo je još i kolača i sendviča.
Na kraju su proglašeni pobjednici i nagrađeni oni najNogometna ekipa ministranata
20
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
bolji. Cjelokupni susret završio je u crkvi
gdje smo i počeli. Župnik nam je podijelio
Božji blagoslov pa smo se ukrcali u autobus i s pjesmom se vratili svojim kućama.
Nestrpljivo ćemo čekati godinu dana do
idućeg Susreta ministranata.
Luka Pavlović
Ministranti s krunicama u ruci
ŽIVOT U ŽUPI
ČESTITAMO, PRVOPRIČESNICI!
I
ove godine naši prvopričesnici obradovali su nas svojim prvim susretom
s Isusom u prvoj svetoj Pričesti. Ove godine nije ih bilo puno, svega 18, no svaki
od njih bio je posebna radost kako svojim
roditeljima tako i cijeloj župnoj zajednici.
Dan nije bio baš lijep, padala je kiša,
ali to nije nimalo umanjilo radost malih
dječjih srdaca koja su spremno i ponosno pošla, s ukrašenim prvopričesničkim
svijećama, prema oltaru, odlučna koraka
i nasmijana lica. U svojim prvopričesničkim, svečanim, haljinama izgledali su
prelijepo i dostojanstveno. Roditelji su
ih, dok su svečano ulazili prema oltaru,
sa suzama radosnicama u očima, pratili i
molili za njih.
Svetu Misu predvodio je don Ante
Pavlović, koji im je ovom prigodom ispričao jednu priču koja će im zasigurno ostati u dugom pamćenju. Izveli su nekoliko
recitacija u čast Isusu kojega su toga dana
po prvi put primili u svoje srce, zahvalili
svojim roditeljima i tražili da ih Bog pra-
PRVOPRIČESNICI – 2012.
Nikola Rašić, Petar Luburić,
Nikola Brajković, Zdravko Kapular, Josip Milićević, Marko
Karlović, Mateo Keža, Marija
Pavlović, Anamari Petković, Antea Pavlović, Anđela Perić, Mara
Mihaljević, Petra Pehar, Katarina Mihaljević, Ana Raše, Anamarija Nikše, Vesna Dodig, Martina
Jelčić
ti u njihovom životu. Nakon svete Mise
napravili su još nekoliko fotografija kako
bi im ovaj radosni dan ostao u što boljoj
uspomeni.
Iskreno i od srca čestitamo prvopričesnicima, njihovim roditeljima i svoj njihovoj rodbini. Neka im Isus bude uvijek prvi
i glavni prijatelj u njihovu životu!
M.P.
Don Ante Pavlović i župinik don Ivo s prvopričesnicima
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
21
ŽIVOT U ŽUPI
MATURATI I MLADI
POSJETILI SVETIŠTE
Oduševili se ljepotom i mirom studenačkog svetišta i ponijeli
lijepe uspomene u Hrvatsku
O
ko 400 maturanata iz Šibenika,
Drniša i Knina u 8 autobusa sa svojih 12 vjeroučitelja i vjeroučiteljica došlo
je u posjet našem svetištu 24. ožujka
2012. godine. Sveto misno slavlje predvodio je župnik don Ivo uz koncelebraciju
svećenika vjeroučitelja don Miru Stojića
koji je župnik u Ljubitovici, a predaje vjeronauk u gimnaziji u Šibeniku. Na čelu
organizacije bila je sestra Tatjana Petric
iz Šibenika, vjeroučiteljica u Medicinskoj i Kemijskoj školi te u Turističkougostiteljskoj u Šibeniku. Upisali su se u
knjigu dojmova, nama i njima za lijepu
uspomenu.
Nitko od njih do sada nije bio u našem
svetištu. Maturanti Šibenika, Drniša i
Knina sa svojim su vjeroučiteljima došli
na jednodnevni izlet u Hercegovinu. Nakon što su u našem svetištu imali svetu
Misu produžili su za Međugorje pa za
Mostar, a u predvečer su se vratili svojim
kućama.
Dana 21. travnja sa svojim kapelanom
don Antom Barišićem naše svetište posjetilo je i 70 mladih iz župe Svih svetih u
S maturantima su došli i njihovi vjeroučitelji
22
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
ŽIVOT U ŽUPI
Sesvetama kod Zagreba. U Hercegovini su boravili nekoliko
dana. Tijekom razgledavanja
znamenitosti
Hercegovine
htjeli su posjetiti naše svetište
gdje su imali svetu Misu i gdje
im je župnik ukratko opisao
povijest i znamenitosti župe.
Don Ante je bio više puta u
našem svetištu, ali je htio da i
mladi iz župe Sesvete upoznaju naše hercegovačko svetište
Srca Isusova u kojem su bili po
prvi put.
Franjo Dragićević
Maturanti se upisuju u knjigu dojmova
U Svetištu duhovna obnova učenika
II.2 opće gimnazije iz Čapljine
U
čenici II.2 opće gimnazije Srednje
škole Čapljina su sa svojom profesoricom, vjeroučiteljicom, Mirjanom
Ivanković bili na duhovnoj obnovi u župi
S vjeroučiteljicom Mirjanom Ivanković
Studenci. Većini je ovo bio prvi put u
ovom predivnom, tihom hercegovačkom
svetištu Srca Isusova. Njih 19 je stiglo
nakon nastave 10.5.2012.g. u popodnev-
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
23
ŽIVOT U ŽUPI
nim satima. Nakon kratkog upoznavanja
i razgovora uslijedilo je prvo predavanje
na temu Promijeni sebe i promijenit ćeš
svijet koje se toliko dojmilo gimnazijalaca da su razgovor na istu temu nastavili uz druženje i kavu. Drugo predavanje
pod nazivom Pokajnik je Bogu najdraži
bilo je odlična priprema za sakrament ispovijedi. Duhovna obnova završila je sudjelovanjem na svibanjskoj pobožnosti i
svetoj misi. Osim što su se duhovno obnovili, mladi su rekli da će sa sobom ponijeti nova saznanja o tome kako se mla-
di katolici i katolkinje trebaju ponašati i
odijevati i koji su to nepoželjni primjeri
istoga. U ovo vrijeme kada se moralnost
mladih stavlja pod upitnik, njihov dolazak i želja za duhovnom obnovom odličan je pokazatelj da to nije nužno tako.
Zahvalili su župniku na gostoprimstvu i
vremenu koje je izdvojio za njih,sjeli su u
autobus i otputovali kućama uz želju da
će plodovi obnove biti zauvijek u njihovim srcima.
Mia Antić
Dan žrtava
D
rugu godinu zaredom župa Presvetog Srca Isusova u Studencima na
dostojan je i dostojanstven način obilježila Dan žrtava u spomen i zahvalnost svim
onima koji su izginuli u Drugom svjet-
24
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
skom ratu, Križnome putu i Domovinskom ratu s područja župe Studenci (sela
Studenci, Stubica, Zvirovići i Prćavci).
Kako je na posljednju nedjelju u svibnju,
kada se obilježava Dan žrtava, bio blagdan
ŽIVOT U ŽUPI
Duhova i „blagoslovi polja“ u Donjim Studencima i Dugandžijama, obilježavanje
je pomaknuto na nedjelju, 3.lipnja 2012.
godine. Na spomen obilježju koje se nalazi
pored vanjskog oltara u crkvenom dvorištu ispisana su imena poginulih i ubijenih
u, i nakon Drugog svjetskog rata, njih
ukupno 263, premda sva imena nisu zapisana. Među njima su i četvorica fratara:
fra Andrija-Jozo Jelčić iz Stubice, fra LujoNikola Milićević iz Studenaca, fra NenadVenancije-Josip Pehar iz Stubice i fra Radoslav-Ivan Vukšić iz Studenaca, te devet
poginulih u Domovinskom ratu.
Uz svečani postroj pripadnika hrvatske komponente oružanih snaga BiH, te
uz pratnju mladih u narodnim nošnjama
vijence i cvijeće položili su: ispred župe
Studenci sudionici Križnog puta i Domovinskog rata, predstavnici udruga proisteklih iz Domovinskog rata Ljubuškog i
Čapljine, predstavnici općina Ljubuški i
Čapljina, ministarstva branitelja i županije ZH-e. Nakon što su mladi iz župe pročitali imena svih koji se nalaze na spomen
obilježju uslijedila je molitva za pokojne.
Svečano misno slavlje predvodio je studenački župnik don Ivo Šutalo, a misno slavlje uljepšao je svojim pjevanjem mješoviti
župni zbor Vrelo života.
Mile Kraljević
SUSRET DJEVOJAKA
KOD SESTARA U BIJELOM POLJU
Sestre franjevke iz Bijelog Polja uputile su poziv po župama u
Hercegovini onim djevojkama koje bi željele malo doći kod njih
u samostan na jedan dan da se druže, mole, pjevaju, zabavljaju…
Možda u nekoj od njih nikne duhovni poziv za časnu sestru…
S
vanulo je sunčano subotnje
jutro i došao je dan da pođemo u Bijelo Polje, u samostan
naših časnih sestara. Bio je to
28. travnja 2012. godine. Okupili
smo se oko 9 sati, a iz naše župe
je išlo 16 djevojčica. S nama su
išle i djevojčice iz župe Humac.
Vozio nas je Tonćo Knezović. S
nama je išla i s. Slavica Šimović.
Kada smo došli u samostan časne
sestre su nas dočekale s velikim
smiješkom i otvorenim vratima.
Samostan je jako velik i prelijep
je.Prvo smo otišli u malu, preList župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
25
ŽIVOT U ŽUPI
Djevojke sa sestrom Slavicom pokraj kipa sv. Franje
krasnu kapelicu gdje smo se pomolile i
saznale program za susret. Poslije smo
otišli u veliku i lijepu dvoranu gdje smo
predstavili svoje župe. Osim iz naše
župe bile su i djevojke iz župa: Humac,
Ljuti dolac, Baška Voda i drugih. Nakon
toga časne su nam protumačile krasan
tekst o dvojici učenika na putu u Emaus,
a onda su nas podijelili u deset skupina i
svi su imali po dva zadatka. Bilo je različitih pitanja, odgovora, lijepih sastava
i razmišljanja. Svi su dali sve od sebe i
svaki rad je bio poseban na svoj način.
Tijekom tog rada upoznali smo se i s
curama iz drugih župa, koje su bile jako
dobre i zabavne. Bilo nas je oko sedamdeset. Nakon iscrpnog rada dobro smo
ogladnjeli te su nam časne sestre podijelile ukusne sendviče i sokove. Prošetali
smo dvorištem samostana, a onda nas je
26
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
sestra Slavica odvela do groblja u kojem
su pokopane časne sestre koje su prije
bile u samostanu. Kasnije smo se divili čarobnom toku rijeke Neretve. Kada
smo se vratili, drugi su se već zabavljali
i igrali s časnim sestrama. Plesali smo,
pjevali, igrali se, smijali i zabavljali. Napravili smo i veliki plakat Put u Emaus.
Na male kruščiće od papira napisali smo
svoje ime i ime onoga s kim bismo taj
kruh željeli podijeliti i oblijepili put koji
je vodio do Emausa. Plakat je bio prelijep. Još malo smo prošetali zelenim
dvorištem, a susret smo završili svetom
Misom. Onda smo sjeli u autobus i krenuli kući. Ovaj dan je bio prelijep i sigurna sam da ćemo ga svi pamtiti. Bude li
još ovakvih susreta, rado ćemo ići.
Božana Dodig
ŽIVOT U ŽUPI
SRCE ISUSOVO,
IZVORE ŽIVOTA I SVETOSTI
Svečano misno slavlje u jedanaest sati predvodio je mons. Ilija
Janjić, biskup kotorski, a zbor župe Studenci – Vrelo života – popratio skladnim pjevanjem
I
ove godine, svečano i dostojanstveno, župa Studenci proslavila je svoga
titulara Presveto Srce Isusovo, 15. lipnja
2012. Po običaju, duhovna priprava za
ovaj veliki blagdan bila je devetnica Srcu
Isusovu koja je počela 7. lipnja na svetkovinu Tijelova u 19 sati. Devet svećenika,
kroz devet dana, predvodilo je misno
slavlje i propovijedalo, a župljani i hodočasnici kako iz hercegovačkih tako i iz
dalmatinskih župa, dolazili su na pobožnost Srcu Isusovu, vršili zavjete, ispovijedali se, prisustvovali misnim slavljima
i tako se hranili Božjom Riječi i Tijelom.
U ovim teškim vremenima vjernicima je
potrebna duhovna okrjepa kako bi imali snage za život. Upravo u ovom našem
hercegovačkom svetištu imali su mogućnost biti prisutni i nadahnjivati se na primjeru Isusa Krista čije je Srce iz ljubavi
predano za nas. Čvrstom vjerom, molitvom, postom, zavjetom, utječemo se
Srcu Isusovu, a Ono nas za uzvrat dariva
izvanrednim Božanskim milostima. Isuse
blaga i ponizna srca, učini srce naše po srce
svome – zazivali smo na stotine puta kroz
Procesija svećenika prema vanjskom oltaru
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
27
ŽIVOT U ŽUPI
Biskup Janjić predvodio je svečanu svetu Misu
pobožnost Srcu Isusovu koja je upriličena
svake večeri pola sata prije večernje svete Mise. puta. Očisti srce naše, Isuse, od
svih grijeha i nečistoća, da budemo dostojni tvoji sinovi.
Devetnica je počela na Tijelovo, svetom misom i tijelovskom procesijom
s Presvetim Oltarskim Sakramentom,
koju je predvodio don Stjepan Lončar,
župnik iz Brela, a na Misi je pjevao mješoviti zbor župe Studenci – Vrelo života.
Drugi dan misno slavlje predvodio je vlč.
Damir Ivanović, ekonom Vrhbosanskog
bogoslovnog sjemeništa u Sarajevu, a
pod misom je svirao i pjevao VIS “Emanuel”, bend sarajevske bogoslovije, koji
ove godine slavi trideset godina svojega
postojanja. Uz ovu obljetnicu izdali su
CD “The best of VIS Emanuel” na kojem
su “najbolje” pjesme s dosadašnjim pet
albuma. Stoga i ova kompilacija pjesama
jest uspomena, svjedočanstvo i zahvala svim dobročiniteljima, odgojiteljima,
profesorima, a posebice članovima koji
28
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
su djelovali i doprinijeli da ovaj bend živi
i promiče radost života i oduševljenosti
Kristom. Treću večer svetu Misu predvodio je sin ove župe don Dražen Lauc,
upravitelj župe Prečistog Srca Marijina Ilova, pokraj Kutine, a pjevao župni zbor
župe Studenci - Vrelo života. Nakon mise
upriličena je večer folklora u ljetnoj bašti
pod nazivom “Studenčica pjesmu nosi”
na kojoj su nastupili: 1. HKUD „Studenčica“ – „Izvor“, „Zlatno srce“, „mali“ i „veliki“ folkloraši, 2. HKUD „Ilova“ – Ilova,
3. HKUD „Vašarovići“ – Vašarovići, 4.
HKUD „Fra Jozo Križić“ – Roško Polje,
5. HKUD „Herceg Stjepan – Bećari“ –
Buna, 6. HKUD „Radišići“ – Radišići, 7.
HKUD „ Rotimlja“ – Rotimlja i 8. HKUD
„Domanovići“ – Domanovići. Četvrti
dan devetnice misno slavlje predvodio
je don Ivo Šutalo, župnik u Studencima,
a pjevali su i svirali Plavi anđeli i Zlatno
srce – dječji sastavi župe Studenci. Peti
dan svetu misu je predvodio fra Tomislav
Jelić, župni vikar sa Širokog Brijega. Pla-
ŽIVOT U ŽUPI
men ljubavi – zbor mladih župe Studenci
pjevao je i svirao pod misom. Šesti dan,
fra Robert Jolić, župni vikar iz Čitluka,
predvodio je misno slavlje, dok su na misi
pjevali i svirali Plavi anđeli i Zlatno srce –
dječji sastavi župe Studenci. Fra Nikola
Rosančić, župni vikar sa Širokog Brijega,
bio je sedme večeri, a crkveni zbor iz Dobrkovića pokraj Širokog Brijega, pjevao je
na svetoj Misi. Osmi dan bila je Uočnica
Presvetom Srcu Isusovu i procesija s kipom
Srca Isusova i upaljenim svijećama, koju
je predvodio mons. Ilija Janjić, kotorski
biskup. Na misi je pjevao zbor župe Studenci – Vrelo života. Centralna proslava
Presvetog Srca Isusova upriličena je deveti dan. Vjernici su imali mogućnost svete
ispovijedi i sudjelovanja na tihim misama
u sedam i devet sati. Svečano misno slavlje u jedanaest sati predvodio je mons.
Ilija Janjić, biskup kotorski, a zbor župe
Studenci – Vrelo života popratio skladnim pjevanjem. Pred kraj mise slijedila je
procesija s kipom Srca Isusova, posvetna
molitve Srcu Isusovu te blagoslov hodočasnika i nabožnih predmeta. Biskup je
naglasio važnost ljubavi prema Srcu Isusovu i potrebu utjecanja ovom najbogatijem vrelu milosrđa svakog kršćanina koji
ga želi slijediti u plemenitosti, poniznosti
i dobroti.
Završetak slavlja bila je večernja sveta Misa koju je predvodio fra Ivan Sesar,
provincijal Hercegovačke franjevačke
provincije. Zbor Studenata Teološkog Instituta u Mostaru, pod ravnanjem prof. Nike
Luburića, pjevao je i svirao na ovoj svetoj
misi.
Zahvalni Trojedinom Bogu i Presvetom
Srcu Isusovu na ovom velikom događaju
- proslavi titulara naše župe, iz kojeg crpimo obilje Božjeg blagoslova i Njegovih
darova, kličemo: Srce Isusovo, izvore života
i svetosti – smiluj nam se!
Ilija Petković, bogoslov
Mladi folkloraši nosili su kip Srca Isusova
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
29
ŽIVOT U ŽUPI
PREDSTAVLJEN ZVUKONOSAČ
DON ILIJE PETKOVIĆA
Starici mojoj i tvojoj, Zgubidan Džimi, Mom narodu na dar
Lijep broj posjetitelja prisustvovao je predstavljanju CD-a
U
župi i svetištu Srca Isusova u
Studencima predstavljen je 19.
srpnja 2012. zvukonosač (CD) autora
don Ilije Petkovića s naslovom: Starici mojoj i tvojoj, Zgubidan Džimi, Mom
narodu na dar, što ga je objelodanio u
Dubrovniku 2011. god. Na početku župnik i upravitelj svetišta don Ivo Šutalo
pozdravio je sve nazočne u dvorani Pastoralnog centra izrazivši radost za život, zajedništvo i don Ilijin uradak. Ovo
glazbeno djelo urađeno je u studiju Mladena Harmata u Dubrovniku uza suradnju don Ilije kao autora tekstova i glazbe
dvanaest pjesama, a trinaestu je napisao njegov brat Ivan, zatim don Ivana
Štironje koji je solist uz don Iliju, Draže-
30
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
na Raše i Damira Jurkovića koji su osmislili omot. Predstavljanje se dogodilo o
njegovoj 31. godišnjici Mlade Mise koja
je bila uoči Ilindana 1981. god., zatim o
60. godini života i u predvečerje sv. Ilije
Proroka. Te večeri odsvirali su i otpjevali don Gordan Božić, don Ivan Štironja,
don Ilija Petković, Ivan Petković, i još
neki mladi vrsni svirači ove pjesme: Starici mojoj i tvojoj, Ne/običan čovjek mali,
Džimi i Žaklina. Profesorica glazbe Katja
Krolo Šarac zajedno s Janjom Petković
odsvirala je kompoziciju W. A. Mozarta
s naslovom Koncert za flautu u C duru.
Nakon njih dviju Marko Petković je odsvirati na klaviru Mozartovu sonatu (K.
V. 282, 1. stavak).
ŽIVOT U ŽUPI
O tekstovima ovoga
Don Ilija, Ivan Petković, don Ivan Štironja, Jure Petković i
don Gordan Božić izvode jednu od pjesama
neobično lijepoga CD-a
govorio je prof. don Ilija
Drmić, a o glazbenoj strani
mo. don Dragan Filipović,
te sam župnik don Ivo,
koji je ujedno predstavio
glazbenu obitelj Petković
iz svojih Studenaca. “Rijetko ćemo u svijetu pronaći
jednu obitelj koja je tako
muzički nadarena kao što
je to obitelj iz koje potječe
naš don Ilija Petković i njegova braća i sestre. Naime,
najstarijem od djece, don
Iliji, glazba je prirasla uza
srce i koristi je u raznim prigodama svoga Verin, završio je Srednju glazbenu u Širosvećeničkog djelovanja. On svira nekoli- kom Brijegu, smjer klavir, a svira gitaru,
ko instrumenata: klavijature, gitare (bas i klavijature i tamburicu. Trenutno studira
ritam), tamburicu, usnu harmoniku, har- elektrotehniku u Splitu. Ilija, sin Ivanov i
moniku... i još pokoji instrument. Njegova Verin, bogoslov treće godine bogoslovije,
najstarija sestra Ruža diplomirala je crkve- svira tamburicu i gitaru. Ove jeseni nanu glazbu za orgulje u Kölnu, u Njemačkoj, stavlja teologiju u Rimu. Janja, kći Ivanova
gdje i danas radi kao orguljašica na nje- i Verina, četvrti je razred Srednje glazbene
mačkim misijama. Sestra Janja, odnosno škole u Širokom Brijegu, smjer flauta. Dva
č. s. Katarina, također je diplomirala cr- puta je osvojila drugo mjesto na državnom
kvenu glazbu na Katoličkom bogoslovnom natjecanju mladih glazbenika. Marko, sin
fakultetu u Zagrebu. Dugogodišnja je rav- Ivanov i Verin, završio je nižu glazbenu
nateljica glazbene škole u Širokom Brijegu, školu, smjer klavir.“
utemeljiteljica Srednje glazbene škole u ŠiNa kraju ovoga veoma zanimljivoga
rokom Brijegu, dobitnica povelje Društva kulturnoga i pastoralnoga događaja u
glazbenih pedagoga BiH za osobit dopri- Studencima obratio se nazočnima i sam
nos glazbenoj kulturi i učiteljica glasovira don Ilija. On je rekao da je sve to književno
u glazbenoj školi na Širokom Brijegu. Mila (Dušobrižnikovi zapisi i pjesmarica Hvaloi Verka nisu završile glazbene škole ali su u spjev životu) i glazbeno djelo nastajalo prisvoje vrijeme lijepo svirale gitare i pjevale godice na više mjesta njegova pastoralnog
u obiteljskom zboru. Ivan, zvani Karaja, djelovanja (Aladinići, Swäbisch Gmünd,
po zanimanju je učitelj glazbe. Završio je Balingen, Oakville) iz ljubavi prema čovjeSrednju glazbenu školu, te svira orgulje, ku da spozna vrijednosti svoga vjerničkog
gitaru (bas i ritam), harmoniku, tamburi- poziva u ovome svijetu.
cu, a u župi je službeni župni orguljaš, glazProf. Ilija Drmić
beni voditelj i odgojitelj. Jure, sin Ivanov i
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
31
ŽIVOT U ŽUPI
DAN STARIH I NEMOĆNIH
Lijepo je bilo vidjeti kako pred crkvom mladi poslužuju stare,
dvore ih, pričaju s njima, vesele se. Tako bi trebalo biti i u obiteljskim domovima, a ne samo pred crkvom
U
nedjelju 9. rujna, u našoj župi obilježili smo Dan starih i nemoćnih.
Svake godine početkom rujna rezerviramo nedjelju, obično prvu u rujnu, kako
bismo se na najdostojniji način sjetili naših starih i nemoćnih osoba i pomolili se
za njih.
Župnik don Ivo redovito ispovijeda stare i nemoćne tri puta godišnje: za Božić,
za Uskrs i za Veliku Gospu. Ima ih oko
130. Premda je većina pokretna, neki su u
postelji i nepokretni te nisu u stanju doći
u crkvu na svetu Misu. Treba im nečija pomoć. Župnik je zamolio da ih ove nedjelje
dovezu njihovi najbliži kako bi proslavili
ovaj dan što ljepše i dostojanstvenije. Župnik je prije Mise ispovijedao tako da su
mogli dobiti i duhovno osvježenje kroz
svetu pričest.
Mladi su posluživali stare
32
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
Župnik je naglasio kako trebamo biti
zahvalni našim starim bakama i djedovima koji su dok su mogli radili, molili,
išli na svetu Misu, odgajali djecu i radili
u polju. Danas, kada više ne mogu, trebamo pomoći mi njima i pokazati im koliko
cijenimo njihov trud, zalaganje i molitvu.
Nakon svete Mise naši folkloraši upriličili su kratki program plesa i narodnih
kola njima u čast, a mladi su ih počastili voćem, kolačima i sokom. Naši starci i
starice, premda nemoćni i iznemogli od
dugih godina rada, danas su bili vesela
lica i zahvalni za ovaj mali znak pažnje
koji su osjetili. Neka našim starima, bolesnima i nemoćnima Gospodin bude utjeha i radost u njihovom životu!
Ana Dragićević
ŽIVOT U ŽUPI
Održan znanstveni simpozij
povodom 100. obljetnice smrti
fra Nikole Šimovića
“Uzmite stoga od njega talenat i podajte
onomu koji ih ima deset.
Doista, onomu koji ima još će se dati,
neka ima u izobilju, a od onoga koji nema
oduzet će se i ono što ima. A beskorisnoga slugu
izbacite van u tamu.
Ondje će biti plač i škrgut zubi.” (Mt 25, 14 – 30)
D
a je studenačka župa doista pravi
rasadnik talenata potvrdilo se i 12.
rujna, tijekom bogatog duhovnog i intelektualnog programa upriličenog povodom obilježavanja stote obljetnice smrti
fra Nikole Šimovića. Naime, u župnom
Pastoralnom centru župljani te mnogobrojni uzvanici i gosti doista su se obogatili novim znanstvenim činjenicama o
fra Nikoli Šimoviću koje su im podastirali vrsni predavači tijekom poludnevnog
programa podijeljenog u tri etape. Prvi
dio programa obuhvaćao je deset tema
koje se obradili gosti-predavači, a to su
redom bili: dr. don Ivica Puljić, dr. sc. fra
Robert Jolić, dr. sc. mons. Tomo Vukšić,
fra Žarko Ilić, dr. sc. fra Andrija Nikić,
dr. sc. Pavao Knezović, Jelena Ostojić,
dr. sc. Iva Beljan, prof. Marin Kapular i
don Branko Šimović. Oni su govorili o fra
Nikolinom životopisu, njegovim djelima
na latinskom i hrvatskom jeziku, upravnim službama koje je vršio, njegovim
aktivnostima oko izgradnje humačkog
i mostarskog samostana, kao i prve župne crkve u Međugorju te o rodoslovlju
plemena Šimovića. Ideju o obilježavanju
stote obljetnice smrti potaknuli su na-
fra Nikola Šimović
sljednici fra Nikole, don Branko Šimović,
župnik hrvatskih vjernika u župi Ennepetal-Ludenscheid i Marija Šimović. Samog
procesa realizacije prihvatio se fra Robert
Jolić uz svesrdnu pomoć studenačkog
župnika don Ive Šutala. Radovi izloženi
tijekom ovog simpozija bit će objavljeni
u zborniku čiji se izlazak iz tiska očekuje do kraja ove godine. Fra Nikola Šimović, krsnim imenom Marko, rodio se 25.
travnja 1839. godine u Zvirovićima (danas župa Studenci), a umro je u Mostaru
10. rujna 1912. u 74. godini života i 57.
godini redovništva. Njegova nadarenost
uočena je jako rano, stoga ga šalju u sjemenište, gdje potom njegovo obrazovanje
ide besprijekorno i rezultira Šimovićevim
zaređenjem za svećenika 1860. godine.
Uz svećeničke dužnosti fra Nikola je bio
i uzoran profesor, pisac, graditelj, znanstvenik, generalni vikar, prvi hercegovački provincijal, sin studenačke župe i osoList župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
33
ŽIVOT U ŽUPI
obljetnici dala je i Hrvatska pošta
Mostar koja je samo za ovu prigodu
tiskala poštansku marku s likom fra
Nikole Šimovića.
Fra Nikola se rodio 25. travnja
1839. Temeljnu naobrazbu stekao
je u širokobriješkom samostanu.
U franjevački red stupio je na Širokom Brijegu 15. ožujka 1855., a za
svećenika je zaređen 3. studenog
1860. Bogoslovni studij završio je
u Perugi, Italija. Još prije svećeničkog ređenja položio je u Rimu
Fra Robert Jolić, don Branko Šimović i don Ivo Šutalo
stroge ispite iz filozofije i postavljen je za profesora u Bologni. Tu
ba vrlo značajna za hrvatski narod onoga je ostao četiri godine (1861.-1865.), dok
vremena kako na crkvenom i vjerskom, se nije razbolio i morao vratiti u Hercetako i na civilno državnom području. Bio govinu. Nakon povratka iz Italije bio
je dugogodišnji suradnik Kršćanske obitelji je tajnik biskupa Kraljevića u Mostaru
i dobitnik nekoliko državnih odlikovanja. (1866.-1868.). Potom je osam godina
Sve su to bili više nego dovoljni razlozi župnik na Humcu (1868.-1876.), gdje je
okupljanja na ovom značajnom znan- sagradio samostan i sjemenište te crkvu
stvenom simpoziju. Drugi, središnji dio sv. Ante. Istodobno je vijećnik Kustodiobilježavanja stote obljetnice smrti bilo je je (1868.-1871.). Bio je punih 13 godina
slavljenje Svete Mise upravo za pokojnog župnik u Mostaru (1876.-1889.) te 13
fra Nikolu Šimovića, gdje je biskup Tomo godina generalni vikar biskupa BuconjiVukšić uz koncelebraciju deset svećenika ća (1880.-1893.). God. 1889. izabran je
molio da mu Bog udijeli vječnu slavu na za (posljednjeg) kustoda Hercegovačke
nebesima. Simpozij su svojim nastupom franjevačke kustodije, a 1892. postao je
obogatile i pjevačke skupine iz župe Stu- prvim provincijalom iste zajednice, koja
denci, Izvor i Plamen ljubavi, a misno je je te godine bila uzdignuta na čast proslavlje gromoglasnim pjevanjem uveličao vincije. Od. 1889. do 1895. vodi izgradveliki župni zbor Vrelo života. Studenački nju mostarskog samostana. Potom je
župnik don Ivo Šutalo toplo je zahvalio župnik u Međugorju (1895.-1899.), gdje
svim gostima i sudionicima, napose pre- gradi župnu crkvu. Od 1899. do 1912.
davačima što su pred svima osvijetlili lik je prvi konzistorijalac biskupa Buconjiovog velikog svećenika i podsjetili na nje- ća, a 1900./01. kustod Provincije. Bio je
gov život, rad i predanost za Crkvu Božju, iznimno cijenjen i među muslimanima i
svoju zajednicu i za svoj hrvatski narod. pravoslavcima. Dočekao je generala JovaNakon duhovne okrjepe mnogobrojni su- novića 1878. kad su austrougarske trupe
dionici, uzvanici, rodbina, prijatelji i dragi ušle u Hercegovinu. Dobio je nekoliko
gosti družili su se uz prigodni domjenak i visokih državnih (carskih) odlikovanja.
čašicu razgovora. Svoj doprinos značajnoj Bio je profesor i upravitelj Franjevačke
34
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
ŽIVOT U ŽUPI
Slušateljstvo na znanstvenom simpoziju u Župnom pastoralnom centru
bogoslovije u Mostaru (1899.-1910.) te
plodan pisac. Dugo godina surađivao je u
Kršćanskoj obitelji. Preminuo je u Mostaru 10. rujna 1912. u 74. god. života i 57.
OFARBANA
ŽUPNA CRKVA
god. redovništva od polukapi. Pokopan je
na groblju Šoinovac.
Ivana Barišić, prof.
Novoofarbana crkva
Donacija i pothvat samozatajnih
poduzetnika naše župe
V
anjska fasada župne crkve bila je
zaista sazrela za ponovno farbanje. Vjetrovi, kiše, sunce, snijeg i led nagrizli su je tako da je već bila dobro pocrnila, ispucala, a na pojedinim mjestima
na zvoniku je počela opadati i klačarda.
Nekoliko poduzetnika župe Studenci su
došli na izvrsnu ideju: da se sami organiziraju, skupe sredstva, nađu molere i
pristupe obnovi i krečenju vanjske fasaList župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
35
ŽIVOT U ŽUPI
de župne crkve. Zaista prelijepa gesta i
pothvat. Željeli su donirati ovu obnovu u
čast Presvetom Srcu Isusovu pod čijom je
zaštitom naša župa i svetište. Nisu željeli
da niti jednoga dana župna crkva svetišta
Srca Isusova bude imalo oštećena. Stoga
će sigurno Srce Isusovo njihove obitelji i
djecu nagraditi obiljem svoga blagoslova.
Radovi su trajali oko tri tjedna - od 30. kolovoza do 18. rujna 2012.
Crkva je do sada bila prefarbana osnovnom bijelom bojom s plavim obrubima.
Ovoga puta ostavili smo temeljnu bijelu
boju, a obrube smo stavili u žuto. Zaista,
prelijepo izgleda. Donatori ovog projekta ostali su samozatajni i nisu htjeli da
im se imena igdje objavljuju. Mi ćemo
ipak njihova imena upisati u župni arhiv
i iznos koji su ovom prilikom darovali.
Glavni majstor, moler bio je naš župljanin
Luka Alilović koji je sa svojom ekipom na
Moleri koji su farbali crkvu
36
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
izvanredan način obavio ovaj zahtijevan i
precizan posao. Farbanje i pomoć pri radu
su uglavnom obavljali sljedeći njegovi suradnici: Branko Alilović Ćago, Mario Lauc,
Ivan Pehar, Antonio Alilović, Toni Kraljević, Arijan Pavlović, Andrija Pavlović, Zoran Alilović i Luka Luburić. Berislav Grbavac Biso, po zanimanju limar pobrinuo se
da se svi oluci očiste, te svi stari i dotrajali zamijene. Također su zamijenjene sve
stare i ispucale cigle te ofarbane željezne
roletne na zvoniku. Iskreno i od srca se
zahvaljujemo sponzorima, našim majstorima molerima, našim domaćicama koje
su donijele majstorima ručak i svima koji
su na bilo koji način doprinijeli da se ovaj
vrijedni projekt uspješno i završi. Neka
bude na slavu Bogu, a narodu na duhovnu
korist i vječno spasenje!
Branko Alilović
ŽIVOT U ŽUPI
SVETA ANA U ZVIROVIĆIMA
T
rodnevnica svetoj Ani u Zvirovićima započeta je 23. srpnja kao najbolja duhovna priprava za samu proslavu.
Vjernici su se vrlo lijepo odazvali i time
pokazali kako je živa u vjerničkom životu
ova svetica i majka Blažene Djevice Marije koja svojim zagovorom pomaže majke i
kršćanske obitelji.
Prvu večer trodnevnice predvodio je i
propovijedao župnik don Ivo Šutalo. Ispovjedio se i lijep broj vjernika koji su
ovu trodnevnicu iskoristili kako bi očistili
svoju dušu i tako na najkvalitetniji duhovni način pristupili svečanoj proslavi.
Drugu večer trodnevnice predvodio je i
propovijedao don Ilija Petković, sin ove
župe koji kao svećenik radi u župi Presve-
toga Trojstva u Oakvilleu gdje predvodi
župu hrvatskih vjernika. Kao supatron u
svojoj župi u Oakvilleu slave također svetu Anu.
Treći dan trodnevnice ili Uočnicu predvodio je i propovijedao don Dražen
Lauc, svećenik koji je također rodom iz
župe Studenci, a kao župnik pastoralno
djeluje u župi Prečistoga Srca Marijina u
Ilovi. Te večeri također je bio i blagoslov
djece i majki na koncu svete Mise. Veliki
broj djece skupio se ne samo iz Zvirovića
nego i iz okolnih župa. Lijepo je bio vidjeti
majke koje su sa malom djecom u naručju prišle na koncu svete Mise na posebni
blagoslov.
Svečanu svetu Misu na sam dan sv. Ane,
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
37
ŽIVOT U ŽUPI
26. srpnja, predvodio je donedavni župnik Studenaca don Damjan Raguž koji trenutno predvodi župu
sv. Petra i Pavla na Rotimlji. Na početku svete Mise
župnik don Ivo pozdravio je svećenike u koncelebraciji kao i sve vjernike kako iz župe Studenci tako i iz
okolnih župa, te časne sestre koje su svojom prisutnošću uveličale ovo slavlje.
Sveta Misa započela je s procesijom oko crkve gdje
su vjernici pjevali litanije svih svetih i druge crkvene popijevke. Propovjednik je naglasio vrijednost
obitelji, djece i napose vrijednost majke. Naglasio
je kako majka treba svoju djecu odgajati zajedno s
ocem, a da za to imamo idealan uzor u svetom Joakimu i Ani koji su bili uzorni roditelji i odgojitelji
koji su u svom obiteljskom gnijezdu odgojili najsvetiju ženu na svijetu, Blaženu Djevicu Mariju.
Don Damjan Raguž
Ana Šimović
U SPOMEN NA HRVATSKE VITEZOVE
MISA KOD KRIŽA U ZVIROVIĆIMA
ONI SU ŽIVJELI DA DRUGOME ŽIVOTE DAJU I OSIGURAJU.
IZVRŠILI SU SVOJU DUŽNOST I SADA MIRNO ČEKAJU USKRSNUĆE. A TI ŠTO PROLAZIŠ MIMO, POGLEDAVŠI OVAMO
RECI: ‘’Bože, Ti im budi plaća!’’
Čapljinska vojarna – obilježavanje
20. obljetnice viteške pogibije brigadira Božana Šimovića
Tradicionalno, već dugi niz godina, 7.
studenoga, održava se u čapljinskoj vojarni manifestacija sjećanja na vitešku smrt
hrvatskog brigadira Božana Šimovića čije
ime vojarna i nosi. Brigadir Božan Šimović
sudjelovao je u oslobađanju čapljinske vojarne, a časno je poginuo predvodeći akcije oslobađanja kako vojarne tako i her38
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
cegovačkih hrvatskih krajeva od ondašnje
JNA koja je držala velik dio terena pod
okupacijom.
Božan je poginuo 7. studenoga 1992.
na području Rotimlje od neprijateljskog
oružja. Stoga se i ove godine u čapljinskoj
vojarni održala 20. obljetnica sjećanja na
njegovu herojsku smrt. Program upriličen ovim povodom izgledao je ovako:
• 16:30 – prijem gostiju i uzvanika
• 16:45 – polaganje cvijeća ispred spo-
ŽIVOT U ŽUPI
don Ivan Turudić koji je
u svojoj propovijedi naglasio da ne bismo smjeli
zaboraviti žrtvu kako Božanovu, tako i svih naših
branitelja koji su položili
svoj život na oltar domovine za naše bolje sutra.
Nakon svete mise kojoj
su nazočili brojni pripadnici oružanih snaga, rodbina pokojnog Božana te
brojni branitelji i suborci, nastavljeno je ugodno
druženje u vojničkom
klubu. Na samom počeku druženja okupljenom
mnoštvu prigodnim riječima obratio se zapovjednik vojarne brigadir
Tomo Kolenda. Nakon
druženja, čija je atmosfera bila više nego prijateljska, razišli smo se uz
pozdrav: „Vidimo se sutra
u Zvirovićima!“ Naime,
svakog 8. studenoga,
uz godišnjicu pogibije,
održava se sveta misa u
Zvirovićima „kod križa“
za sve hrvatske vitezove
poginule u Domovinskom i Drugom
svjetskom ratu, a Zvirovići su i Božanovo rodno mjesto.
Don Ante Pavlović predvodio je sv. Misu uz
koncelebraciju don Dražena Lauca i župnika don Ive
Odavanje počasti poginulim braniteljima
men poprsja Božana Šimovića
• 17:00 – sveta Misa
• 18:00 – ugodno druženje u vojničkom
klubu vojarne
Cvijeće i svijeće pred spomen poprsje
položili su: obitelj pokojnog Božana, koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata zajedno s načelnikom općine dr. Smiljanom Vidićem i predstavnici
ministarstva obrane i oružanih snaga
BiH. U kapelici sv. Mihovila svečanu
svetu misu predvodio je vojni kapelan
Misa kod križa u Zvirovićima
Tako je u Zvirovićima 8. studenoga
ispred spomen-obilježja odana počast našim poginulim braniteljima. Prije početka
svete mise u 11 sati, polaganjem vijenaca
i paljenjem svijeća, kao i prigodnim riječima, na poseban način prisjetili smo se
77 žrtava II. svjetskog rata i poraća MZ-a
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
39
ŽIVOT U ŽUPI
Mnoštvo naroda prisustvovalo je svetoj Misi
Zvirovića i Prćavaca, kao i 9 hrvatskih vitezova poginulih u Domovinskom ratu iz
naše župe.
Organizator ovog svečanog komemorativnog skupa, koji se na ovaj dan tradicionalno obilježava, koordinacija je udruga
općine Čapljina u suradnji sa mjesnim zajednicama Zvirovići i Prćavci. Pokrovitelji
su MZ Zvirovići i Poglavarstvo općine Čapljina na čelu s načelnikom dr. Smiljanom
Vidićem. Načelnik se ovom skupu obratio
prigodnim riječima, gdje je pozvao na jedinstvo Hrvata, da žrtva hrvatskih branitelja ne bude uzaludna.
40
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
Prisjetili smo se svih onih koji su nas
nesebično zadužili svojom žrtvom, podarivši na oltar Domovine ono najvrjednije
– svoj život. Odlučno i hrabro su branili
dom svoj, kako bi osigurali naše bolje –
jučer, danas, sutra. Na ovaj dan uz svetu
misu za sve poginule branitelje, obilježena je i 20. godišnjica viteške pogibije
brigadira Božana Šimovića, prvog zapovjednika postrojbe za posebne namjene
‘’Ludvig Pavlović’’. Dvadeset godina je za
nekoga puno, a za nekoga premalo. Međutim, ne možemo ne upitati se: ‘’Činimo
li mi premalo za njihovu žrtvu?’’
ŽIVOT U ŽUPI
Posebne molitve upućene su i za sve hrvatske uznike, generale koji nedužni služe
kazne, samo zato što su branili dom i rod
svoj.
Vijence i svijeće ispred spomen-obilježja i križa, položili su:
- koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata općine Čapljina, na čelu s
načelnikom dr. Smiljanom Vidićem,
- udruge proistekle iz Domovinskog rata
Općine Čitluk i Poglavarstvo općine, na čelu
s načelnikom Ivom Jerkićem,
- udruge proistekle iz Domovinskog rata
Općine Stolac i Poglavarstvo općine na čelu
s načelnikom Stjepanom Boškovićem,
- Ministarstvo HNŽ za pitanja branitelja,
- predsjedništvo HDZ BiH,
- općinski odbor HDZ 1990.,
- udruga roditelja poginulih hrvatskih
branitelja općine Rama,
- koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata HNŽ-a,
- izaslanstva MZ-a Zvirovići i Prćavci,
- izaslanstvo ministarstva obrane i oružanih snaga BiH, te
- djeca i učitelji OŠ Vladimir Pavlović,
područnih škola Zvirovići i Prćavci.
Prije početka svete Mise izaslanstvo
organizatora posjetilo je posljednja počivališta poginulih u Domovinskom ratu,
a nakon svete mise položeno je cvijeće i
zapaljene su svijeće na grobu brigadira
Božana Šimovića.
Svetu misu predvodio je don Ante
Pavlović, uz koncelebraciju našeg župnika
don Ive Šutala, don Dražena Lauca i don
Tonina Catalana, iz naselja Horizonti mira
u Zvirovićima.
‘’Plamičak će utrnuti ne postavši nikada
oganj, ako se o njemu nitko ne bude brinuo.’’
Tako i mi na mlade pokušavamo prenijeti
da ovaj dan ostane trajno sjećanje na naše
vitezove. Jer narod koji ne drži do svoje
povijesti, neće i ne može imati ni sretnu
budućnost.
Ana Šimović
Blagoslov đaka
i školskih torbi
U
subotu, 22. rujna 2012. u 10 sati u
našoj župi bila je ispovijed đaka za
početak školske i vjeronaučne godine. Crkva je bila puna đaka, kako osnovaca tako
i srednjoškolaca, njih oko 200. Lijepo je
ispovjediti se za početak školske godine. Nekako se svi osjećamo ljepše, bolje,
snažnije. Jer kroz ispovijed se prima neka
posebna snaga, posebna volja da se može
bolje učiti, slušati i biti marljiviji. Župnik
don Ivo nam
je na kraju
svete Mise naglasio kako trebamo ostati što dulje čiste duše jer ćemo se
samo tako osjećati sretno i zadovoljno.
Sutradan, u nedjelju, na svetoj Misi u
11 sati bilo je posebno svečano i zanimljivo. Ta Misa bila je određena za blagoslov
đaka i njihovih školskih torbi. Učenici su
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
41
ŽIVOT U ŽUPI
svoje torbe stavili ispred vanjskog oltara
na kojem je bila sveta Misa. Sve je bilo
šareno od veselih boja. U njih smo stavili
one najteže predmete. Učenici, razdragani i veseli molili su i pjevali kroz cijelu
Misu s nekim posebnim zadovoljstvom.
Svetu Misu predvodio je don Ivan Vukšić, svećenik koji je rodom iz naše župe,
a koji se nalazi na hrvatskoj župi u Kanadi. Lijepo nam je govorio i uputio nam
vrlo korisne misli za ovu školsku godinu.
Govorio je o odgovornosti nas đaka, o ljubavi učitelja i nastavnika, o žrtvi koju za
nas čine, o nama koji ove godine trebamo pokazati više marljivosti i ljubavi, o
našem redovnom dolasku na svetu Misu
Đaci poslije ispovijedi pred župnom crkvom
42
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
i vjeronauk. I mi smo u molitvi vjernika molili za svoje roditelje, nastavnike,
učitelje, vjeroučitelje i sve odgojitelje,
te im zahvalili za žrtvu koju čine za nas.
Na koncu svete Mise don Ivan nas je sve
pozvao da stavimo svoje torbe na leđa i
stanemo pred oltar. Tako smo i učinili.
Onda je on izmolio molitvu blagoslova,
sve nas poškropio svetom vodom, a mi
smo uzdignutih ruku zahvaljivali Bogu za
blagoslov. Župnik je na kraju svete Mise
zahvalio don Ivanu na lijepim riječima i
svima nama zaželio sretnu i plodnu novu
školsku godinu.
Ana Dragičević
ŽIVOT U ŽUPI
MINISTRANTSKI ZBOR
DOMINIK
N
aš ministrantski zbor Dominik sastoji se od ukupno 34 ministranta. Župnik je sve rasporedio po grupama
tako da svaki ministrant ministrira svake nedjelje, na ranoj ili kasnoj Misi, bilo
u župnoj crkvi, bilo na filijalama. Ovih
odredaba treba se svaki ministrant pridržavati. Osnovne stvari kojih se svaki
ministrant treba pridržavati su da dolazi
GRUPA „A“ predsjednik: Matej Luburić
Matej Luburić
Marin Dragićević
Marko Primorac
Stipe Dodig
David Milićević
Matej Dragićević
Hrvoje Brkić
Ante Milićević
Nikola Rašić
na ministrantski susret subotom u 10 sati
te na nedjeljno ministriranje kad je određen. U Godini vjere trebali bismo ići na
zajednički susret ministranata na razini
naših biskupija, što će se održati u lipnju
u Tomislavgradu. Svi se tome neizmjerno
radujemo.
Evo popisa naših ministranata:
GRUPA „B“ predsjednik: Nikola Jurković
Nikola Jurković
Domagoj Jurković
Zvonimir Jurković
Antonio Kozina
Žarko Lauc
Nikola Lauc
Luka Sušac
Filip Jakov Mihaljević
Petar Luburić
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
43
ŽIVOT U ŽUPI
Ministranti iz Zvirovića: Zdravko Kapular, David Brajković, Ante Penava, Lovre
Dragićević, Ilija Penava, Luka Brajković
Ministranti iz Stubice: Jure Jelčič, Marko Jelčić, Stanko Jelčić, Josip Jelčić Mladenov, Josip Jelčić Antin, Marko Pehar, Zvonimir Pehar, Robert Jelčić
Predsjednik ministranata grupe A: Matej Luburić
Predsjednik ministranata grupe B: Nikola Jurković
Predsjednik ministranata iz Zvirovićima: Luka Brajković
Predsjednik ministranata iz Stubice: Robert Jelčić
Matej Luburić, ministrant
SVETI NIKOLA NA TRSELJEVINI
S
pomendan svetoga Nikole Tavelića i
ove se godine svečano proslavio na
groblju na Trseljevini. Lijep i sunčan dan
privukao je lijep broj vjernika premda je
bio radni dan i većina ljudi bila je na poslu. Svetu Misu u 11 sati slavio je don Ivo
Šutalo, mjesni župnik. U svojoj propovijedi u kratkim crtama iznio je Nikolin životni put. Rodio se u Šibeniku oko 1340.
Nakon što je zaređen za svećenika proveo je 12 godina u Bosni kao misionar,
a onda otišao propovijedati u Palestinu
gdje je mučenički i poginuo. Dogodilo se
to u Jeruzalemu 1391. gdje je zajedno s
trojicom svojih kolega podnio mučeničku
smrt. Naglasio je da je sveti Nikola bio
izuzetan svećenik vjere iz koje je izbijala snaga hrabrosti. Dati život za Krista
može samo onaj koji ima jaku vjeru i pouzdanje u Gospodina. Sveti Nikola proglašen je blaženim 1889. godine, a papa
Pavao VI. proglasio ga je svetim 1970. u
Rimu. Kako je to bio prvi hrvatski proglašeni svetac, u Rimu se u tom trenutku
našlo 20.000 Hrvata koji su došli pozdraviti ovaj veličanstveni čin i priznanje. Na
koncu svete Mise župnik je svim Trseljevčanima čestitao njihova zaštitnika
i zaželio da ih svojim zagovorom uvijek
prati i dade im snage da budu spremni
poput njega podnijeti onu
svakodnevnu žrtvu koja se
od njih traži u obitelji, na
poslu i u svakodnevnom
životu. U popodnevnim
satima vjernici Trseljevine opustili su se u svojim
domovima i dočekali svoje
goste s izvrsnim ićem i pićem koji su za taj dan posebno spremili.
Ljilja Raše
44
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
ŽIVOT U ŽUPI
Radovi autoceste na lokalitetu Krive luke ispod župne crkve
AUTOCESTA KROZ ŽUPU STUDENCE
Koridor Vc
K
oridor Vc jedini je i ujedno najvažniji europski koridor kroz Bosnu
i Hercegovinu i spaja tri zemlje: Mađarsku, Hrvatsku i BiH (Budimpešta-Osijek-Sarajevo-Mostar-Ploče). Kroz BiH se
proteže njezinim središnjim područjem,
uglavnom dolinama rijeka Bosne i Neretve, odnosno područjem s najvećom
koncentracijom stanovništva, prirodnih
i radom stvorenih privrednih bogatstava.
U području koridora u širini od 40 km (na
manje od 20% teritorija) živi preko 50%
stanovništva, koje ostvaruje preko 60%
ukupnog GDP-a Bosne i Hercegovine.
Projekt Koridora Vc kroz BiH podijeljen
je na četiri LOT-a:
- LOT 1: Granica RH (Svilaj) – Doboj Jug (Karuše) – 64 km
- LOT 2: Doboj Jug (Karuše) – Sarajevo jug (Tarčin) – 150 km
- LOT 3: Sarajevo jug (Tarčin) – Mostar (sjever) – 58 km
- LOT 4: Mostar (sjever) – Granica RH (Bijača) – 68 km
Ukupno – 340 km
Dionica autoceste Zvirovići – Bijača
Što se tiče Hercegovine i dionice LOTa 4 trenutno se izvode radovi na pravcu
Zvirovići – Bijača, tj. spajanje s Republi-
kom Hrvatskom. Na tom dijelu prisutne
su dvije poddionice: Zvirovići – Kravice i
Kravice – Bijača.
-Poddionicu Zvirovići - Kravice, dužine
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
45
ŽIVOT U ŽUPI
5 kilometara, gradi kompanija ‘’OHL’’ iz
Češke i ‘’Niskogradnja’’ d.o.o. iz Laktaša. Značajniji objekti na ovoj poddionici
su dva mosta, dužine 590 metara i 380
metara, vijadukt dužine 390 metara, te
tunel dug 500 metara.
-Poddionicu Kravice - Bijača gradi BH
konzorcij: „Euroasfalt“ d.o.o. Sarajevo,
„Hidrogradnja“ d.d. Sarajevo i ŽGP d.o.o.
Sarajevo. Značajniji objekti na
ovoj poddionici su: nadvožnjak
Zvirići i Podine, podvožnjak
Galići, Sulet i Dol, Centar za
održavanje i kontrolu prometa,
naplatno mjesto Zvirići i odmorište Kravice.
-Što se tiče autoceste kroz župu
Studence ona je u dužini od oko
2,5 km. Počinje u Zvirovićima,
a završava na Stubici. Dionica
autoceste kroz župu Studence
sastoji se od mosta Studenčica
(590 m), vijadukta Pavlović (390 m), tunela Bijela Vlaka (500 m) i mosta Trebižat
(380 m). Ukupno 1860 metara mostova,
vijadukta i tunela kroz župu od ukupno
oko 2,5 km autoceste.
Završetak radova na dionici Zvirovići –
Bijača predviđa se krajem 2014. godine.
I. Pavlović
NOVA VRATA
I PROZORI NA
STUBIČKOJ CRKVI
V
jernici Stubice proljetos su započeli raditi dodatne grobnice u svome
groblju. Iskopane su 32 nove grobnice.
Dimenzije grobnica su: širina - 2.20 m,
dužina - 2.50 m i dubina - 2.00 m. U tu
svrhu davalo se po 700 KM za mrtvačnicu
i po 300 KM za rad bagera. Sve grobnice
su uglavnom isplaćene. Naravno da samo
zidanje svaki pojedinac radi za sebe. Do na
proljeće bi svi radovi oko grobnica trebali
biti završeni. To znači da bi i staze oko njih
trebale biti urađene i dovršene. Radovi su,
46
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
Nova vrata na crkvi
ŽIVOT U ŽUPI
hvala Bogu, tekli po planu i nije bilo nikakvih posebnih problema. Želimo vjernicima Stubice sretan i uspješan sveukupni
završetak radova oko grobnica.
Također moramo istaknuti da je obitelj
Stipe i Zdenke Pehar koji žive u Kanadi donirala obnovu starih i dotrajalih prozora
na stubičkoj crkvi. Za vrijeme većeg nevremena prozori bi propuštali te se voda
slijevala unutra. Klupice za prozore darovao je klesar Drago Rupčić s Hardomilja.
Zahvaljujući njihovom nesebičnom daru
sada stubička crkva ima nove prozore i
vrata. Neka im Bog svojim nebeskim blagoslovom stostruko uzvrati i neka ih sveti
Stipan svojim zagovorom štiti.
Mateja Pehar
župna web stranica
www.svetistesrcaisusovastudenci.info
S
radošću obavještavamo sve poštovane vjernike, sve čitatelje i prijatelje naše Povezanosti da smo otvorili web
stranicu župe Studenci i našega svetišta.
Adresa je, kako stoji u naslovu: www.svetistesrcaisusovastudenci.info
Stranica svetišta rađena je u HTMLu, koristeći CSS za definiranje stila, dok
su za malo naprednije elemente stranice
korišteni PHP i JAVASCRIPT, te FLASH
animacije.
Linkovi preko kojih ulazimo u razna
područja župe nose nazive: o župi (na engleskom, talijanskom i njemačkom), svete Mise i pobožnost, župni
list, o svetištu, župnici i
kapelani, duhovna zvanja, župni zborovi, HKUD
Studenčica, HKM Novo
srce, sestre u župi, nazivi u
župi, Povezanost, povijest
pobožnosti Srcu Isusovu,
monografija, korisni linkovi, Godina vjere, Župne
obavijesti tekućeg tjedna,
autoput kroz župu, gradnja
pastoralnog centra, posveta Srcu Isusovu, monogra-
fija, devetnica Božanskom milosrđu.
Sada mogu naši vjernici, a i svi ostali, na
kojem god kontinentu bili, pratiti sva aktualna događanja u župi samo jednim pritiskom na klik. To je i razlog više što smo
prešli na izdavanje vjesnika Povezanost
samo jednom godišnje. Na stranici će biti
mnogo više aktualnih informacija nego
što to bude u Listu, a u Listu ćemo onda
na kraju godine napraviti sažeti godišnji
presjek događanja kao što je to i slučaj s
ovim brojem naše Povezanosti.
Uredništvo
Početna web stranica župe
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
47
RIJEČ UREDNIKA
48
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
Susret HKM-a u Sisku
5. i 6. svibnja 2012.
RIJEČ UREDNIKA
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
49
NOVO SRCE
KROZ PREDAVANJA DO SUSRETA
H
KM naše župe Novo srce željela
se dostojno pripremiti za Susret
HKM-a na općoj razini koji se održao u Sisku 5. i 6. svibnja 2012. To je označavalo
redovne susrete i predavanja u Pastoralnom centru naše župe gdje su mladi, družeći se kroz predavanja, stjecali duhovno
bogatstvo i ljepotu blizine s Kristom.
Predavanja su održana kroz dva ciklusa,
tj. kroz došašće i kroz korizmu. Plamen
ljubavi je svojim lijepim pjevanjem uvijek
uljepšavao ove naše susrete i tako ih činio
radosnijima za sve nas.
Kako je geslo Susreta bio U svjetlosti
hodimo, tako smo i mi kroz teme svjetla
hodili sve bliže susretu u Sisku i sve bliže
susretu s Kristom koji uvijek hodi s nama
na našem životnom putu. Ovdje ćemo navesti samo predavače i nazive tema koje
su nas vodile tom susretu:
Predavanja kroz došašće 2011.
Srijeda, 30.11.2011. u 19.30:
Mr. don Mladen Šutalo: Kristovo svjetlo
u našem životu
Srijeda, 7.12.2011. u 19.30:
don Ivan Šitironja: Misionari, svjedoci svjetla
Srijeda, 14.12.2011. u 19.30:
Mr. don Jozo Čirko: Isus, svjetlo spasenja
Križni put za mlade i krizmanike
Srijeda, 7.3.2012. u 19.30:
Fra Drago Vujević: Svi smo misionari
Srijeda, 14.3.2012. u 19.30:
Fra Tomislav Jelić: Tama zla i svjetlo dobra
Srijeda, 21. 3.2012. u 19.30:
Dr. don Milenko Krešić: Stepinac, moja je
savjest čista
Srijeda, 28.3.2012. u 19.30:
Dr. don Ante Tonćo Komadina: Grijeh je
moj vazda preda mnom
Predavanja kroz korizmu 2012.
Srijeda, 29.2.2012. u 19.30:
Iskreno i od srca hvala našim predavačima koji su se rado odazvali da nam ponude duhovnu ljepotu Kristova i kršćansko50
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
ga svjetla te ljepotu našega mladenačkog
zajedništva.
Ivana Barišić, prof.
NOVO SRCE
SUSRET HRVATSKE KATOLIČKE MLADEŽI
Sisak, 5. i 6. svibnja 2012.
D
ani 5. i 6. svibnja 2012. bili su dani
koje smo mi mladi hrvatskoga naroda svih krajeva i biskupija željno iščekivali. Za njih smo se u svojim župama
pripremali kroz razna predavanja. Jedan
ovakav susret HKM-a bio je potreban u
današnje vrijeme, da čujemo riječi koje će
nam pomoći da sretno i kršćanski živimo
u ovom modernom vremenu. Tako je bilo
i geslo ovoga susreta preuzeto iz Ivanova
evanđelja: “U svjetlosti hodimo”. Dokaz
da nas ima spremnih hoditi u svjetlosti,
slušati i ispunjavati riječ Božju bila je rijeka od 30 tisuća mladih koja se tih dana
slila u Sisak. Tu je bilo mladih iz Njemačke, Austrije, Švicarske, BiH i Hrvatske. Iz
naše župe pošlo nas je 30-ak zajedno sa
isto toliko mladih iz župe Svih svetih sa
Aladinića, a bili smo predvođeni našim
župnikom don Ivom Šutalom. Usput su
U svjetlosti hodimo
nas sa svojim autobusima pratili mladi iz
župe sv. Petra i Pavla sa Rotimlje, predvođeni svojim župnikom don Damjanom
Ragužom. U petak u ranim satima krenuli smo prema Sisku. Za vrijeme puta nam
je kao i uvijek bilo zanimljivo uz pjesmu,
smijeh i novo društvo. Naravno, kao pravi
hodočasnici utekli smo se Gospinu zagovoru za sretno putovanje te izmolili krunicu. Put je bio dosta dug, ali u svoje ime i
rekao bih u ime većine, nije bio naporan.
Kad smo stigli u Sisak bili smo prepušteni volonterima od kojih smo dobili kape i
šalove, koji su nam na velikom suncu dobro došli, a sada su nam lijepa uspomena
na te dane. Oni su naš autobus uputili do
parkinga, zatim smo svi zajedno krenuli
prema mjestu održavanja svetog misnog
slavlja, tj. prema crkvi sv. Kvirina. Tu
smo se pridružili velikom broju mladeži
Gdje su mladi tu smo i mi
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
51
NOVO SRCE
Na livadi smo zajedno čekali početak programa
iz raznih župa i iz svih zemalja koje sam
već nabrojao. Pratili smo ugodan i zanimljiv uvodni program. U 18 sati započelo
je sveto misno slavlje koje je predvodio
zagrebački nadbiskup Josip kardinal Bozanić. U koncelebraciji bilo je preko 20 biskupa, te mnoštvo svećenika kao i nekolicina predstavnika drugih vjeroispovjesti.
Pozdravnu riječ uputio je domaći biskup
mons. Košić. Povjerenik za postoral mladih sisačke biskupije vlč. Branko Koretić
pročitao je pismo pape Benedikta. Papa
je uputio svoj radosni pozdrav mladima
uz lijepa sjećanja na prošlogodišnji susret
sa mladima na Trgu bana Josipa Jelačića.
Kao glavnu poruku papa nam je poručio
da hodimo za svjetlom, Kristom, te da se
zapitamo koliko mi kao kršćani osvjetljujemo put onima koji su u tami. Papa
je dodao: “Dragi prijatelji, odlučno hodite i
pronosite ovim svijetom svjetlo koje je upaljeno vašim krštenjem, ono isto svjetlo koje
je obasjalo vazmenu noć, a to je Krist, Uskrsnuli povratnik smrti koji svijetli svakom
52
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
čovjeku”. Unatoč velikoj gužvi misno slavlje je teklo veoma pobožno. Mladi su čuli
još prigodnih riječi koje je u propovjedi
uputio predsjednik Odbora HBK za mlade mons. Mijo Gorski. Njegove riječi su
bile: “Okupljeni u ovolikom broju svjedočite
da ima vjere i duha mladeži među hrvatskim
katoličkim narodom. Tek u Kristu svjetlo
možemo raspoznati tko smo i koja je naša
životna zadaća. Čuvajmo se privlačnosti
lažnog sjaja u blještavilu”. Za pjevanje pod
svetom misom pobrinuo se zbor mladih
sisačke biskupije. Po završetku mise mladi su kratko ostali pred crkvom sv. Kvirina te uz pjesmu i ples pokazali svoju radost. Kako je sunce napuštalo Sisak, tako
su se autobusi puni mladeži udaljavali
od njega. Pošli smo na noćenje do okolnih župa. Mladi iz Aladinića, Rotimlje i
Studenaca prenoćili su u župi Prečistoga
Srca Marijina u Ilovi, gdje je župnik sin
naše studenačke župe don Dražen Lauc.
On i njegovi župljani s radošću su dočekali nas i nekolicinu mladih iz Karlovca
NOVO SRCE
koji su također noćili u toj župi. Nakon
napravljenog rasporeda pošli smo na počinak kod ljubaznih domaćina. Ujutro
nakon doručka prisustovali smo svetom
misnom slavlju ispred župne crkve koju
je predvodio naš župnik don Ivo Šutalo, a u koncelebraciji su bili don Damjan
Raguž i mjesni župnik don Dražen Lauc.
Don Ivo nam je u svojoj propovijedi oslikao kako bi trebao izgledati jedan katolički mladić ili jedna katolička djevojka. Nakon svete mise mladi iz gostujućih župa
ukratko su predstavili svoje župe. Oblaci
su bili puni kiše, ali su izdržali do samog
kraja svete mise i predviđenog programa.
Tada nas je kratki pljusak rastjerao kućama. Krenuli smo na ručak kod domaćina
te oko 14 i 30 okupili smo se kod crkve i
čekali svoje autobuse. Uz smijeh i pjesmu
napuštali smo Ilovu i krenuli svojim domovima. Putem natrag razmjenjivali smo
dojmove o svemu. Cijelim putem opet se
orila pjesma unatoč umoru koji smo svi
osjećali. Spominjali smo kako jedva iščekujemo novi susret koji će se održati u
Dubrovniku 2014. godine, kako je rečeno
na kraju svete mise u Sisku. Radosna srce
očekujemo taj, ali se i rado sjećamo ovoga
susreta i prigodnih riječi nama upućenih
koje ćemo nastojati živjeti u budućnosti.
Zahvalni Bogu na sretnom putovanju
i našim župnicima koji su pošli s nama,
sretno smo se vratili u ponedjeljak rano
ujutro u svoju župu. Taj nam je susret
ostao u srcu zbog novih riječi koje nas
sada vode kroz život, novih iskustava i
novih prijateljstava.
Nadam se da će nam se puno više mladih iz župe pridružiti na sljedećem susretu HKM-a u Dubrovniku 2014. godine.
Bernard Lauc
MLADI NA KRAPNJU
M
ladi iz župe Mulheima kod Koelna, Hrvatska katolička mladež Bl.
Alojzije Stepinac iz župe Blagaj-Buna, te
naši mladi iz Hrvatske katoličke mladeži
Novo srce proveli su nekoliko dana skupa.
Prijateljstvo između mladih s Bune i mladih iz Njemačke započelo je 2005. godine
kada je u Koelnu upriličen Svjetski susret
mladih s papom Benediktom XVI. Župa
Mulheim na čelu sa svojim župnikom
Manfredom Schwarnzerbergom, udomila je kroz desetak dana mlade župe Blagaj-Buna. Tako su se upoznali te se iduće
godine našli na Buni. Tako su se svakog
ljeta sastajali ili u Njemačkoj ili u Hrvatskoj, odnosno Bosni i Hercegovini. Mladi iz Njemačke također su se sprijateljili
sa mladima iz Ražina kod Šibenika dok
je tamo župnikovao don Tomislav Puljić
koji trenutno pastorizira župu Presvetoga
Srca Isusova u Šibeniku.
Prijateljstvo se ove godine proširilo i na
župu Studence. Naime, upriličen je susret mladih župe Studenci, Blagaj-Bune i
Mulheima, 14. srpnja 2012. u župi Studenci na zajedničkom večernjem koncertu u 20.00 sati. Naš dječji zbor Plavi anđeli, zbor mladih Plamen ljubavi i njemački
glazbeni sastav izveli su koncert duhovnih pjesama za sve vjernike u župnoj crkvi, nakon čega su se družili u pjesmi, razgovoru i upoznavanju.
Slijedio je zajednički program mladih
sve tri župe na otoku Krapnju kod Šibe-
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
53
Brodicom do Krapnja
Zajednička fotografija mladih u šibenskoj katedrali
nika. Mladi Mulheima, Blagaja-Bune i Studenaca proveli su
nekoliko dana u molitvi, pjesmi,
kupanju, šetnji i posjetu raznim
mjestima. Don Andrija Vrane,
upravitelj franjevačkog samostana na Krapnju organizirao
je prenoćište, hranu, prijevoz
na otok i kupanje kroz nekoliko
dana. Mladi su ovom prigodom
posjetili i šibensku katedralu,
te šibenskog biskupa Antona
Ivasa kome su otpjevali pjesmu
Rabi kapetane za koju je tekst
napisao sam Biskup za susret
hrvatske katoličke mladeži u
Šibeniku. Posjetili su i Vranjsko jezero gdje ih je odveo don
Tomislav Puljić, župnik župe
Presvetoga Srca Isusova iz Šibenika, te zajednicu za ovisnike o
drogama Cenacolo u Biogradu.
Ovom prigodom mladi su održali koncerte duhovnih pjesama
u Ražinama, u Šibeniku i u crkvi
na Krapnju.
Druženje na Krapnju imalo
je duhovno-rekreativni karakter gdje su mladi molili, pjevali
Bogu, družili se, kupali i igrali.
Svima je ovo druženje i zajedništvo ostalo u jako lijepoj uspomeni. Kroz ove dane zajedništva
s njima su bili prisutni i svećenici: Manfred Schwarnzerberg
iz Mulheima, Ivo Šutalo iz Studenaca i Bernard Marijanović
iz župe Blagaj-Buna. Kroz ovaj
susret mladih iz Njemačke bilo
je 34 mladih, od toga iz BlagajBune 20 te iz Studenaca 6.
Bernard Lauc
Don Manfred Schwarzenberg, biskup Anton Ivas
i don Tomislav Puljić u šibenskoj katedrali
NOVO SRCE
SUSRET MEDIJSKE SEKCIJE
Ž
upni vjesnik Povezanost uvijek je
bio spona između župe Studenci i
možemo reći ostatka svijeta gdje se nalaze naši iseljeni vjernici, prijatelji, rodbina
i općenito Hrvati katolici koji su ostali
vezani za naš kraj. Naš bivši župnik don
Damjan Raguž glavni je pokretač našega
župnog lista Povezanost. Prvi broj izišao
je u prosincu 1996. godine, a među prvim
župnikovim suradnicima za pisanje Lista bili su mladi župe, odrasli laici i neki
svećenici. Osnivanjem HKM-a naše župe
Novo Srce, 2009. godine pod okriljem
našeg sadašnjeg župnika don Ive Šutala,
među četiri sekcije našla se i medijska.
Od te godine pa na ovamo naša medijska
sekcija uređuje Povezanost. Članovi sekcije naravno nisu uvijek stalni, oni se iz
godine u godinu mijenjaju i pristižu novi.
U ovom se trenutku naša medijska sek-
cija sastoji od 17 članova, dok je župnik
glavni i odgovorni urednik. U subotu,
27. listopada 2012. župnik je sazvao sastanak sekcije tijekom čega se razgovaralo o zadaćama članova te planovima
za budućnost. Dvije su osnovne zadaće
medijske sekcije: pripremanje Lista i uređivanje web stranice naše župe. Također
su i poimenice određeni članovi sekcije
koji će pratiti određena područja za web
stranicu.
Sastav medijske sekcije: Mile Kraljević,
predsjednik, Danijela Pavlović, zamjenica predsjednika, prof. Ivana Barišić, lektorica.
Ostali članovi uredničkog vijeća su:
Ljilja Raše, Bernard Lauc, Franjo Dragićević, Darija Dragićević, Marija Raše,
Martina Alilović, Ana Dragićević, Josipa
Jelčić, Emilija Jelčić, Zdravka Pokrajčić,
Članovi medijske sekcije
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
55
NOVO SRCE
Marijeta Petković, Kristina Milićević, Antonija Dragićević, Lucija Milićević.
Da bi List, a i web stranica bili što pregledniji raspoređena su područja na kojima smo odredili tko će što pripremati i o
čemu pisati. Evo rasporeda:
• nastupi HKUD-a Studenčica – Martina
Alilović, Lucija Milićević, Marijeta Petković i Darija Dragićević
• veliki zbor Vrelo Života – Bernard Lauc
• pjevačka skupina Izvor i duhovni bend
Plamen Ljubavi – Danijela Pavlović i
Marijeta Petković
• dječji zbor Plavi anđeli – Ana Dragićević
• športske aktivnosti i uspjesi naših učenika – Mile Kraljević
• događanja u župi – Bernard Lauc, Ljilja
Raše, Franjo Dragićević, Ana Šimović,
Emilija Jelčić i Josipa Jelčić.Predavanja za mlade - Ivana Barišić.
Ostali događaji su po dogovoru.
U cilju nam je obavijestiti i potaknuti,
kako župljane tako i druge, da čitaju list, a
to smo im omogućili svakodnevnim člancima i obavijestima na našoj web stranici.
Novi broj Povezanosti koja izlazi za Božić
uz uobičajene rubrike donosi i mnoge zanimljivosti o kojima prije vjerojatno niste
ni čuli. Naš je posao obavijestiti vas o svim
aktivnostima koje su bitne i prikazati vam
koliko naša župa zapravo napreduje i koliko ima mladih talenata spremnih i sposobnih za mnogo toga.
Marijeta Petković
SKUPŠTINA HKM-a
NOVO SRCE 1. prosinca 2012.
Udruga se sastoji od 60 članova i pet sekcija: liturgijske, medijske, dramske, volontersko-animatorske i nogometne
TRI GODINE USPJEŠNOG RADA
Novog srca
druga hrvatske katoličke mladeži
župe Studenci Novo srce osnovana
je 2. prosinca 2009. godine. Tijekom protekle tri godine Udruga je uspješno djelovala kroz svoje četiri sekcije, organizirala
mnoštvo predavanja za mlade u župi,
molitvenih susreta kako na župnoj razini
tako i na razini susreta s drugim župama,
sudjelovala na raznim događanjima, izletima i duhovnim koncertima te na susretima hrvatske katoličke mladeži koji su
U
56
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
organizirani u Hrvatskoj (Zadar 2010.,
Sisak 2012., te susret sa Svetim Ocem
u Zagrebu 2011). Kako su neki članovi
uprave tijekom vremena morali napustiti svoje službe, ove se godine pristupilo
organiziranju skupštine. Skupština je također imala za cilj predstaviti planove za
djelovanje Udruge kroz došašće te u Godini vjere koja je pred nama.
Okupilo se oko 60 mladih od kojih je jedan dio već bili učlanjen, a svi zajedno su
na koncu ispunili pristupnice kao članovi
Novoga srca. Na samom početku župni
NOVO SRCE
Mateja Pehar (za Stubicu)
Medijska sekcija:
Pročelnik: Mile Kraljević
Zamjenica: Danijela Pavlović
Dramska sekcija:
Pročelnica: Magdalena Čuvalo
Zamjenica: Mladenka Luburić
Nogometna sekcija:
Pročelnik: Nikica Dragićević
Zamjenik: Josip Šimović
Članovi radnog predsjedništva skupštine
VIS mladih Plamen ljubavi zapjevao je pjesmu Daruj nam mir.
Skupštinom je zasjedalo radno predsjedništvo: župnik don Ivo Šutalo, Mile Kraljević, Ina Vukšić, te kao zapisničar Ana
Šimović.
Na samom početku skupštine, župnik
se obratio članovima u ime predsjednice
Ivane Barišić koja nije mogla nazočiti,
kao i u svoje osobno ime. Nakon uvodnog
obraćanja, pročitao je izvješće predsjednice o radu HKM-a Novo srce kroz protekle
tri godine.
SEKCIJE UDRUGE
Na skupštini smo razmatrali 13 točaka
dnevnog reda. Ovdje ćemo navesti ono
osnovno što je usvojeno na skupštini glasanjem njezinih članova.
Uprava HKM-a Novo srce:
Predsjednica Udruge: Ivana Barišić
Zamjenik predsjednice: Kristijan Šimović
Tajnik: Antonio Šimović
Liturgijska sekcija:
Pročelnica: Ina Vukšić
Zamjenica: Ana Šimović (za Zviroviće) i
Vo l o n t e r s k o - a n i m a t o r s k a
sekcija
Pročelnik: Bernard Lauc
Zamjenik: Franjo Dragićeivć
Na skupštini su potvrđeni i počasni članovi Udruge Ivan Luburić, Sanela Pokrajčić
i Ivica Luburić, te je na prijedlog radnog
predsjedništva prihvaćena Ljilja Raše kao
novi počasni član Udruge što ukupno sačinjava četvero počasnih članova.
Ovom prigodom su radi novih obveza
i poslova, svojih bivših službi u Udruzi
razriješeni Ivana Kraljević (bivša tajnica Udruge) i Iva Barišić (bivša pročelnica
dramske sekcije).
Jednoglasno je prihvaćen i prijedlog za
članarinu od 5 KM mjesečno za potrebe
Udruge za razne susrete, akcije, putovanja i slično.
Dakle, na skupštini su potvrđene dosadašnje službe većine članova uprave,
dvoje ih je razriješeno dosadašnjih službi,
a četvero je dobilo nove službe. Također je
osnovana i volontersko-animatorska sekcija
što sada čini ukupan broj od pet sekcija
Udruge.
Napomenimo i to da su redoviti susreti Udruge prebačeni sa srijede na subotu
radi boljeg sudjelovanja mladih, pogotovo
studenata, koji su redovito vikendom kod
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
57
NOVO SRCE
Novo srce - radosno i nasmijano!
svojih kuća dok su srijedom odsutni, ponajviše u Mostaru, gdje ih većina studira.
Te večeri župnik je istaknuo kako svi
članovi trebaju poštivati Pravilnik Udruge, tj. da članovi Udruge moraju biti
praktični katolici, te da njihovo ponašanje mora biti po načelima katoličke vjere.
Također se obvezuju njegovati liturgijski
život, redovno sudjelovati na svetim misama, na župnim i crkvenim susretima
na župnoj i na biskupskoj razini te posebno štovati Presveto Srce Isusovo koje je
zaštitnik i titular studenačke župe. Stoga i geslo Udruge glasi: Učini srce moje po
srcu svome! Pozdrav je šalom – mir, onako
kako je Isus pozdravljao svoje učenike i
narod Božji.
AKCIJA UDRUGE ZA DOŠAŠĆE
Na koncu je predstavljen i program
Udruge kroz došašće koji je jednoglasno
58
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
prihvaćen od svih članova:
• subota, 8.12.2012., predavanje don
Ivana Štironje: Svjedoci vjere
• subota, 15.12.2012., od 17 do 18 sati:
klanjanje za mlade u svetištu
• nedjelja Caritasa, 16.12.2012.: Akcija
Novog srca za najpotrebnije (svetište i
crkva sv. Ane)
• subota, 22.12.2012. u 16 sati: ispovijed
za mlade
• nedjelja, 23.12.2012.: Akcija Novog srca
za najpotrebnije (crkva u Stubici)
• nedjelja, 23.12.2012.: Novo srce raznosi pakete ljubavi po župi
TRENUTNI ČLANOVI
Oni koji su te večeri ispunili pristupnice Novog srca kao njegovi članovi u prvom
redu su počasni članovi: Ivan Luburić, Sanela Pokrajčić, Ljilja Raše, Ivica Luburić,
zatim mladi: Ivana Barišić, Mile Kralje-
NOVO SRCE
vić, Kristijan Šimović, Antonio Šimović,
Ina Vukšić, Ana Šimović, Mateja Pehar,
Danijela Pavlović, Magdalena Čuvalo,
Mladenka Luburić, Nikica Dragićević,
Josip Šimović, Bernard Lauc, Franjo Dragićević, Mila Lauc, Katarina Lauc, Ana
Dragičević, Marija Raše, Janja Petković,
Martina Alilović, Andrijana Vlatka Jelčić,
Bruno Šimović, Ivana Jelčić, Vlado Jurković, Mario Brkić, Ivana Milićević, Lucija Milićević, Ivana Dragićević, Kristina
Milićević, Verica Milićević, Glorija Lauc,
Andrijana Lauc, Marijeta Petković, Ivana
Lauc, Vinka Dugandžić, Ivana Dugandžić, Kristina Pavlović, Blaž Lauc, Vladimir Pokrajčić, Marija Jurković, Zdravka
Pokrajčić, Darija Dragičević, Ivana Alilović, Ivana Barišić, Božan Miličević, Josip
Jurković, Marijana Pavlović, Vlado Jur-
ković, Emilija Jelčić, Mara Pehar, Mladen
Dragičević, Josip Luburić, Marko Luburić, Marko Petković, Kristina Pehar, Mateja Pehar.
Tako možemo reći da trenutno učlanjenih u Udrugu ima 56 te četvero počasnih članova što ukupno čini 60 članova
Udruge.
Župnik je na koncu susreta svima zahvalio i zaželio Božji blagoslov u budućim
danima i radu udruge Novo srce. Također je istaknuo da se svi oni koji žele još
mogu uključiti te tako sudjelovati na svim
duhovnim susretima, akcijama i cjelokupnom programu HKM-a Novo srce.
Shalom!
Ana Šimović
NOVO SRCE
ZA RADOST MNOGIH SRDACA
Akcija za najpotrebnije – Treća nedjelja Došašća (16.12.2012.)
Svi su htjeli ponešto probati...
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
59
NOVO SRCE
Novo srce priprema pšenicu
P
osebno je svečano u našoj župi
bilo treće nedjelje Došašća, kada
se ujedno obilježava Nedjelja Caritasa.
To je dan razmišljanja o potrebnima, a
još više poziv i prilika da ljudi dobre volje, napose katolici, daju svoje priloge
za potrebne i oskudne. Udruga mladih
Novo srce kroz cijelo Došašće ima prigodni program, a ovaj vikend upriličeno je
i dvodnevno druženje za mlade koji su
kroz zajedništvo doista pokazali svoja
velika srca. U subotu, 15. prosinca, program je započeo klanjanjem za mlade uz
glazbenu pratnju skupine Plamen ljubavi.
Nakon klanjanja mnogobrojni veseli glasovi ispunili su vjeronaučnu dvoranu,
a vrijedne ruke pokazale su spretnost
u svakom smislu. Naime, mladi su prije
klanjanja donijeli slatke i slane domaće
proizvode, ručne radove, božićne aran-
60
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
žmane te pšenicu, a poslije klanjanja sve
je to trebalo lijepo sortirati, upakirati i
pripremiti za prodaju nakon nedjeljnih
misa. Sav prihod od prodanih proizvoda,
kao i lemuzina sa svih misa namijenjeni su najpotrebnijima ovog Božića. Svi
su dobili svoja zaduženja i sutradan na
misama u Svetištu te misi u Zvirovićima
odradili zadatke besprijekorno. Vjernici
su se rado zadržali uz šalicu kave, rakiju
ili čašicu razgovora, sladili se kolačićima,
kupovali i tako darivali najpotrebnije.
Mladi su s osmjesima dočekali svakoga
i na kraju dana bili iznimno zadovoljni
uspjelom akcijom. Na ovaj su način svi
sudionici uložili svoje blago u nebesku
riznicu iz koje će nas dragi Bog u nebesima zasigurno nagraditi.
Ivana Barišić, prof.
NOVO SRCE
Župni tim
uvijek u igri
Hoće li ove godine moći do finala?
U
sklopu HKM-a Novo srce djeluje i
naš župni tim Studenci koji igra u
Međužupnoj ligi hercegovačkih biskupija.
Dosada su uvijek postizali dobre rezultate
ali nisu ulazili u finale. Možda budu imali
više sreće ove sezone.
Ovogodišnja Međužupna liga započela je u Čitluku gdje su naši dečki odigrali
dvije utakmice. U utakmici protiv župa sv.
Mateja iz Mostara igrali su neriješeno –
1:1, a u utakmici protiv Čitluka pobijedili
su 4:3.
Evo sastava našega župnog nogomet-
nog tima: Jure Petković, Josip Brkić, Marin Barišić, Mario Brkić, Nikola Brajković,
Jozo Brajković, Mateo Nikše, Josip Šimović, Zvonimir Barišić, Blaž Lauc, Mladen
Dragičević, Pero Juko, Damir Pavlović.
Trener: Nikica Dragičević
Pomoćnik trenera: Zdravko Dragičević
Našim dečkima želimo puno uspjeha u
novoj sezoni i puno Božjeg blagoslova u
životu!
Nikica Dragičević
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
61
HKUD “STUDENČICA”
DESET GODINA
HKUD-a „STUDENČICA“
(2001. – 2011.)
Od osnutka do danas u HKUD-u Studenčica djelovalo je preko
300 članova, a danas broji oko 150 aktivnih članova u raznim
folklornim sekcijama. Do sada su imali preko 160 javnih nastupa
H
rvatsko kulturno-umjetničko društvo Studenčica, na inicijativu tadašnjeg župnika don Damjana Raguža,
registrirano je u studenom 2001. pri župi
Presvetog Srca Isusova Studenci, koju
čine naseljena mjesta Studenci i Stubica
iz općine Ljubuški, te Zvirovići i Prćavci,
općina Čapljina. Društvo svoju djelatnost
temelji na promicanju pučke baštine Hrvata u Hercegovini, očuvanju hrvatskih
narodnih nošnji, starih plesova (trusa,
linđo i druge poskočica iz Hercegovine), te
običaja i plesova hrvatske Posavine i Slavonije. Od osnutka do danas u HKUD-u
Studenčica djelovalo je preko 300 članova, a danas broji oko 150 aktivnih članova
u folklornim sekcijama starijeg i mlađeg
uzrasta, pjevačkoj skupini i mandolinskom orkestru. Do sada je društvo nastupalo na prostoru Bosne i Hercegovine, u
Hrvatskoj i inozemstvu (Njemačka, Austrija), a u nekoliko navrata i na Federalnoj i OBN televiziji. Mandolinski orkestar
koji djeluje od 1994. pod nazivom Zlatno
srce, odlukom Skupštine društva od 24.
3. 2003., pripaja se HKUD-u Studenčica.
Nastupili su više puta na tradicionalnom
mandolinskom festivalu „Mandolina
Imota“ i na drugim mandolinskim festivalima u Hrvatskoj i BiH.
U jedanaest godina djelovanja Hrvatsko
kulturno-umjetničko društvo Studenčica
62
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
imalo je preko 160 javnih nastupa, a u
ovom prilogu osvrnut ćemo se na nastupe u prvih deset godina, zaključno s Božićnim koncertom kojem veliki obol daje
upravo HKUD Studenčica.
Godina 2002.
Prve nastupe (uglavnom folklora) bilježimo već pola godine nakon osnutka,
a pamtit ćemo 23. 5. 2002. i premijerni
nastup u svadbenoj dvorani restorana
„Croatia“ u Studencima – za obitelji članova, upravna tijela i sponzore. Nakon
što je „probijen led“, 2. lipnja uslijedio je
nastup na crkvenoj livadi u povodu blagdana Srca Isusova, čime je Društvo dalo
svoj doprinos proslavi zaštitnika župe.
Ništa manje značajan nije bio ni nastup
u Ljubuškom 22. lipnja za hrvatske uznike u Haagu. U toj prvoj godini afirmacije,
folkloraši su nastupili još nekoliko puta
u župi Studenci, 10. 8. 2002. na susretu
zajedništva domaćih župljana i dijaspore, u Prćavcima, 17. 8. 2002. prigodom
blagoslova kapele u mjesnom groblju i u
crkvenom dvorištu, 1. 9. 2002., poslije
Mise za stare i bolesne. Studenčica je te
godine „posjetila“ i župu Prenj u povodu
zaštitnika župe, sv. Mihovila, i Aladiniće
gdje je nastupila na trećim Dubravskim
susretima u povodu Svih svetih – zaštitnika župe.
HKUD “STUDENČICA”
Prvi nastup STUDENČICE - restoran Croatia - 2002. g.
Godina 2003.
Sljedeća godina donijela je još devet nastupa, a prvi je bio u Ljubuškom, u hotelu
„Bigeste“, 21. 2. 2003., gdje je Studenčica
imala nastup na svečanoj sjednici u povodu Dana općine. Potom bi izdvojili još tri
nastupa, u Mostaru u sportskoj dvorani,
3. 5. 2003., na susretu štovatelja Srca Isusova, na prvoj Zvirićkoj večeri, te nastup
u Čitluku 21. 9. 2003. na tradicionalnoj
manifestaciji 48. Dani berbe grožđa.
Godina 2004.
Nakon samo godinu i pol dana javnih nastupa Studenčica je postala prepoznatljiva
po kvalitetnim izvedbama kako folkloraša,
tako i pjevačke skupine i mandolinista, pa
su u 2004. godini uslijedili pozivi sa svih
strana svijeta. Godinu je svojim nastupom
„otvorila“ ženska pjevačka skupina (kasnije dobila ime „Izvor“) u Ljubuškom u hotelu Bigeste 20. 2. 2004. u povodu Dana općine, a potom su se redali nastupi diljem
BiH, Hrvatske, Njemačke… U Sarajevu 26.
3. 2004. Studenčica je nastupila na Bingo
show FTV-a, koji u BiH gleda oko milijun
ljudi. Tom se prigodom vrlo dobro predstavila igranjem, pjevanjem i uzornim ponašanjem što je bila najbolja promocija i
župe, općina Ljubuški i Čapljina i regije,
a nije zanemariva ni financijska korist od
toga gostovanja. Koncem lipnja uslijedila
je prva turneja kompletnog HKUD-a Studenčica u Njemačku. Prva destinacija bio
je Essen, 25. 6. 2004. i koncert svih sekcija
za hrvatsku katoličku misiju Essen. Potom
je uslijedio Moers, 27. 6. 2004. i nastup na
20-im susretima hrvatske katoličke mladeži, te Lüdenscheider, 27. 6. 2004. na
poziv don Branka Šimovića i Hrvata iz tog
mjesta. Koncem srpnja bilježimo nastup u
Zvirovićima pred školom, 25. 7. 2004. na
blagoslovu temelja filijalne crkve, a potom
nastup ženske pjevačke skupina na Kravici i Koćuši, 26. i 27. 7. u povodu snimanja
„Eko-Queen“ o zaštiti voda u produkciji
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
63
HKUD “STUDENČICA”
Godina 2006.
Prvi susret sa Slavonijom
Studenčica je imala u svom
55-om službenom nastupu,
u Nijemcima, 10. 6. na manifestaciji „Divan je kićeni Srijem“, što je bio i početak velikog prijateljstva s KUD-om
Spačva iz Donjeg Novog Sela
u općini Nijemci. Uz nastupe
na tradicionalnim manifestacijama u Hercegovini značajan
je bio i nastup na 6. susretu
župljana u Zagrebu, 21.10.
Ispred Croatia osiguranja
Dan poslije uslijedio je posjet
najvećem marijanskom sveOBN televizije. Od ukupno dvadeset i jed- tištu u Hrvata, Mariji Bistrici. Na misi za
nog nastupa te godine izdvojit ćemo ih još hodočasnike koju je predvodio studenački
nekoliko. U Ljubuškom, u krugu Croatia župnik don Damjan Raguž, pjevali su folosiguranja, 9. 8. za Stevea Bubala, bizni- kloraši, pjevačka skupina, a svirao mansmena u SAD-u, Zagreb, 24. 10. – nastup dolinski sastav Zlatno srce. U Ljubuškom
na 4. susretu župljana, te nastup pjevačke je u Gradskoj športskoj dvorani 23. 11.
skupine u Sarajevu, 15. 12. na petom fe- Studenčica nastupila na humanitarnom
stivalu božićnih pjesama, običaja i plesova koncertu za našeg župljanina Berislava
„Kao nekad pred Božić“.
Dragičevića (još nastupili Herceg-Stjepan,
Sv. Ante, Mate Bulić, Dražen Zečić i ostali).
Godina 2005.
U školskoj dvorani O. Š. Marka Marulića u
Sljedeća godina imala je nešto manje Ljubuškom, 15.12. održan je drugi Božićni
službenih nastupa, ali svaki je na svoj koncer,t koji su priredili Studenčica i župni
način vrijedan pozornosti. Prvo ćemo zborovi.
izdvojiti Beč, 16. 4. i nastup na humanitarnoj hercegovačkoj večeri skupa s KUD
Godina 2007.
Herceg-Stjepan, grupom Magazin, triom
Cjelovečernjim koncertom svih sekcija
Demižana – Dubrovnik i drugima. Fol- u organizaciji Koordinacije udruga iz Doklor i Zlatno srce nastupili su u Lučkom u movinskog rata općine Čapljina, u kinu
Zagrebu, 15. 5. u povodu sv. Ivana Nepo- Mogorjelo 26. 4. započeli su nastupi u
muka, zaštitnika župe Lučko, a te je go- 2007. godini, a bilo ih je ukupno sedam.
dine uslijedio i nastup u Ljubuškom, na Te se godine dva puta putovalo u Zagreb,
Centru malih športova, 8. 7. kad je održa- prvo u Lučko, 3. 6. naVečer folklora u
no prvo Ljubuško silo. Svakako treba iz- dvorani O. Š u Lučkom, a potom 20. 10.
dvojiti i prvi Božićni koncert Studenčice na Sedmi susret župljana u zagrebačkoj
i zborova u Čapljini u kinu Mogorjelo 22. Dubravi. Dan kasnije uslijedio je nastup u
12. 2005. godine.
Utrinama, novozagrebačkoj župi.
64
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
HKUD “STUDENČICA”
Godina 2008.
Iako je god. 2008. bila i „prva recesijska“,
to se na aktivnostima Društva nije osjetilo,
dapače. Ponovno se putovalo i nastupalo
na raznim stranama, a počelo je posjetom
prijateljskom KUD-u Spačva u Donje Novo
Selo, 2. 2. i nastupom na Večeri folklora u
organizaciji KUD-a Spačva. Od šesnaest
nastupa te godine, uz one u okruženju
spomenut ćemo: Lug Branković-Žepče,
31. 8. – Smotra folklora, Zagreb, 25. 10.
– Osmi susret župljana, Brestovec Orahovečki – Krapina, 26. 10. – nastup za župljane poslije sv. Mise (pozvao naš župljanin
Srećko Pavlović), te put u Njemačku i tri
nastupa za naše ljude koji tamo žive i rade,
Biberach, 15. 11. – Misa i nastup za dijasporu, Eningen, 16. 11. – Misa i nastup za
dijasporu, te Ulm, 16. 11. – Misa i nastup
za dijasporu. Svakako treba istaknuti i treći Božićni koncert, a prvi u Studencima,
u pastoralnom centru, 28.12., na blagdan
Nevine dječice.
društvo Otočac, s kojim će se u godinama
koje dolaze uspostaviti vrlo dobra suradnja. U čast bivšem župniku don Damjanu,
na Rotimlji je 27. 12., na Ivandan, održan
Božićni koncert, a dan poslije u Studencima, u pastoralnom centru.
Godina 2010.
Uz Božićni koncert, koji se redovito održava u pastoralnom centru, 2010. godine,
u župnoj crkvi u Studencima prvi je put
održan i Uskrsni koncert, na kojem su nastupili župni zborovi i pjevačke skupine
„Izvor“ i „Plamen ljubavi“. Te se godine također dosta nastupalo, samo u Hrvatskoj
pet puta. U Otočcu, 21. i 22. 5. – Županijska smotra folklora Ličko-senjske županije, a Studenčica je imala čast biti prvo
društvo izvan Hrvatske koje je kao gost
nastupilo na ovoj smotri, a tjedan dana kasnije, 29. 5., bio je nastup u Stonu, na Mostu zajedništva Dalm-Herc. Studenčica je
nastupila na prvom memorijalu Branimir
Grgurovac, Privlaka, 19. i 20. 6., a na desetom susretu župljana u Zagrebu nastupile su sve sekcije Društva i župni zborovi, Zagreb-Dubrava, 9. 10. – Deseti susret
župljana, Zagreb-Jarun, 10. 10. – Nastup
ispred crkve Sveta mati slobode.
Godina 2009.
Studenčica je svojim nastupom na blagdan sv. Jure, 23. 4., u Derventi uveličala
proslavu zaštitnika župe i to je bio prvi nastup u toj godini. Kao kruna dobra i prepoznatljiva rada došlo
IZVOR u Zagrebu - 2010. g.
je i priznanje – nastup
na jednoj od najznačajnijih smotri izvornog
narodnog folklora, Vinkovačkim jesenima u
Vinkovcima, 12. i 13. 9.
Nedugo potom još jedno putovanje nedaleko
od Vinkovaca, u Donje
Novo Selo, na proslavu
20. godina KUD-a Spačva. Sa Studenčicom
gost je bilo i Folklorno
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
65
Sa nastupa u Otočcu - 2010. g.
TAMBURAŠI na nastupu u Zagrebu 2010. g.
Godina 2011.
Glazbeno-scenski spektakl „Lijepom
našom“, 18. 5. 2011. u Ljubuškom okupio
je mnoge estradne zvijezde, ali je ujedno
bio prilika da se domaća, ali i gostujuća kulturno-umjetnička društva pokažu
široj publici, budući da će cijeli događaj
biti prikazan na Prvom programu HTV-a
dvije nedjelje zaredom. Folklornoj sekciji HKUD-a Studenčica pripala je čast da
pred prepunom dvoranom otvori spektakl, a u drugom dijelu nastupila je ženska
pjevačka skupina „Izvor“.
Prva priredba u sklopu obilježavanja desete godišnjice osnutka HKUD-a Studenčica u župi bila je tradicionalna smotra
folklora na crkvenoj livadi pokraj rijeke
Studenčice, koja je oduševila sve one koji
66
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
su te subote, 25. lipnja, došli u Studence.
Nakon svete Mise devetnice koju je predvodio don Damjan Raguž, dugogodišnji
studenački župnik koji je prije deset godina pokrenuo inicijativu za osnivanje
društva, vjernici i folkloraši preselili su
iz crkvenog dvorišta na crkvenu livadu.
Smotru je pjevanjem Lijepe naše i Moja
Hercegovina otvorila ženska pjevačka
skupina HKUD-a Studenčica „Izvor“, a
potom su na pozornicu izlazili: pomladak HKUD-a Studenčica, Kulturni centar Klasje iz Privlake (Hrvatska), zatim
HKUD Sv. Ivan iz Graba, HKUD Stolac,
klapa Knez Domagoj iz Dračeva, HKUD
Rotimlja, HKUD Izvorno bosansko kolo
– Stolac, HKUD Luke – Višići i na kraju
domaćin, HKUD Studenčica. Na feštu
Studenčice stigli su i predstavnici grada Otočca, a nakon što su predstavnici
društava primili zahvalnice i prigodne
darove uslijedila je fešta, kako na livadi,
tako i na samoj pozornici, sve do dugo u
noć. Za ovu prigodu domaćin je osigurao
obilje „ića“ i pića, a fešta je prošla u najboljem redu, bez ikakvih problema.
Tjedan dana nakon Smotre uslijedio je
put u Đakovo, na jednu od značajnijih priredbi tog karaktera u Hrvatskoj. Nakon
koncerta KUD-a Tena iz Đakova na Strossmayerovu trgu ispred katedrale u petak
navečer svečano su otvoreni 45. Đakovački vezovi, a glavnina programa ovogodišnjih Vezova održana je u petak i subotu.
U subotu, 2. srpnja, program je započeo
tradicionalnom priredbom „Đakovština
u pjesmi i plesu“ u Strossmayerovu parku na kojem je nastupilo šest KUD-ova iz
Đakovštine, a potom je nastupilo osam
gostujućih kulturno-umjetnička društva
među kojima su bili i HKUD Studenčica
i HKUD Stolac. Studenčica je nastupila
spletom pjesama i plesova iz studenačkog
HKUD “STUDENČICA”
Na crkvenoj livadi 2011. g.
kraja i Zapadne Hercegovine, uz pratnju
Željka Keže na diplama. U nedjelju 3.
srpnja u 8.30 krenula je svečana povorka
sudionika 45. Đakovačkih vezova ulicama
grada u kojoj je sudjelovalo tri i pol tisuće sudionika iz 58 kulturno-umjetničkih
društava i udruga. Na čelu povorke išle
su zastave Republike Hrvatske, Osječko-baranjske županije, grada Đakova i
Đakovačkih vezova, slijedile su mažoretkinje, limena glazba, folklorne skupine…
Nakon svečane povorke, u Strossmayerovu parku održana je Međunarodna smotra folklora na kojoj je nastupilo trinaest
kulturno-umjetničkih društava, udruga i
ansambla među kojima su bili i Hrvatski
narodni dom iz Hamiltona – Ontario (Kanada), HKUD Lado Geelong (Australija),
Folklorni ansambl Ljupčo Santov Orizari,
Kočani (Makedonija), HKUD Studenčica s
pjesmama i plesovima Hercegovine.
Jubilarnu, slavljeničku godinu Studenčica je obilježila tradicionalnim božićnim
koncertom u prepunoj dvorani pastoralnog centra u Studencim, o čemu je Povezanost pisala u prošlom broju.
HKUD Studenčica je u jedanaest godina
rada i jednako toliko folklornih večeri na
crkvenoj livadi ugostila preko četrdeset
KUD-ova iz BiH, Hrvatske i Slovačke, a
neki od njih bili su i više puta. To se, prije
svega, odnosi na društva iz Hercegovine,
praktično nema društva iz općina Ljubuški, Čapljina, Stolac, Čitluk i Grude da nije
bilo gost u Studencima, a izdvojit ćemo
samo neke iz BiH i Hrvatske: Umjetnička
škola Jan Lavoslav Bela, Liptofski Mikulas
– Slovačka, KUD Poculica Letovanić – Sisak, KUD Tamburica Vukojevac-Pešćenica
– Lekenik, KUD Orač Demerje Lučko – Zagreb, HKUD Vinjani Vinjani – Imotski, 21.
KUD Metković – Metković, HKUD Kreševo – Kreševo, KUD Spačva Donje Novo
Selo – Nijemci, KUD Matija Gubec Ilača Vukovar, KUD Luka Ilić Oriovac – Slavonski Brod, HKUD Ognjišta Lug Branković
– Žepče, KUD Svi sveti Podsvilajska sela
Svilaj – Muć, KUD Viduševac Glina, KC
Klasje Privlaka i drugi.
Mile Kraljević i prof. Nikola Beno
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
67
HKUD “STUDENČICA”
SV. MARKO U KLOBUKU
D
on Stipan Šarić, župnik iz Klobuka, pozvao nas je na sudjelovanje u
večeri folklora u povodu zaštitnika župe
Klobuk, Sv. Marka, koji se slavi 25. travnja. Sveta Misa započela je u 17.00 sati
u kojoj je koncelebrirao i naš župnik don
Ivo Šutalo. Nakon svete Mise sva prisutna
društva pošla su u procesiju oko župne
crkve. Oko 18.00 sati započeo je večernji
program nastupa folklornih skupina. Veliki broj posjetitelja zdušno je pratio sve
izvođače i njihove točke na pozornici. Naš
HKUD Studenčica nastupio je s linđom što
je oduševilo sve prisutne. Nakon službenog programa nastavilo se s narodnim veseljem u crkvenom dvorištu. Svi uzvanici
mogli su se zaista lijepo okrijepiti pripremljenim jelom i pićem. Gost večeri bio je
pjevač Josip Ivančić te se slavlje tako oduljilo daleko u noć.
Martina Alilović
Obilježavanje
20. obljetnice HVO-a
čeo budnicom Prvog benda
Vojnog orkestra koji je prošao čapljinskim ulicama.
Nakon polaganja vijenaca
kod spomen-obilježja u Čapljini održana je sveta Misa
zadušnica, a potom svečana
akademija u hotelu Mogorjelo u Čapljini. Svečanosti u
Čapljini nazočila su brojna
vojna i civilna izaslanstva iz
BiH te vojni atašei brojnih
zemalja. Program je završen svečanim domjenkom u
hotelu Mogorjelo u Čapljini
gdje su prigodan kulturnozabavni program priredili
Sa proslave u Čapljini
članovi HKUD-a Studenčica
i muška klapa HKUD-a Sebilježavanje 20. obljetnice HVO- ljačka sloga Trebižat. Studenčica je nastua započelo je 3. travnja svečanom pila s dvije koreografije, pjesmama i pleAkademijom u Hrvatskom domu Herceg sovima Hercegovine te s linđom.
Stjepana Kosače u Mostaru, a nastavljeno
Marija Raše
dan kasnije u Čapljini. Program je zapo-
O
68
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
HKUD Studenčica u Roškom Polju
U
povodu blagdana sv. Ivana Krstitelja HKUD Fra Jozo Križić iz Roškog Polja organiziralo je folklorne susrete Ivandan 2012. Uz domaćina na fešti je
nastupilo još šest KUD-ova iz Hrvatske i
BiH: KUD Rudine Vidoši, HKUD Studenčica Studenci, KUD Primorski dolac, HKUD
Dubrave Aladinići, HKD Napredak Uskoplje i HKUD Fra Petar Bakula Posušje.
HKUD Studenčica je nastupila sa pjevačkom skupinom Izvor koja je izvela dvije
pjesme, a folklorna sekcija je izvela splet
pjesama i plesova Zapadne Hercegovine.
Nakon službenog dijela na livadi pokraj
kapelice i groblja sv. Ivana slavilo se do
kasno u noć.
Mile Kraljević
IZVOR I PLAMEN LJUBAVI
NA ROTIMLJI
N
a blagdan Blažene Djevice Marije
Kraljice neba i zemlje, 22. kolovoza,
na poziv rotimskog župnika don Damjana Raguža, naši su glazbenici, pjevačka
skupina Izvor i župni VIS mladih Plamen
ljubavi nastupili na popodnevnom programu te župe. Naime, toga dana župnik don
Damjan je sa svojim župljanima proslavio
Blaženu Djevicu Mariju Kraljicu te organizirao susret duhovnih zvanja iz župe kao
što je to učinio i lani. Ovoj proslavi i susretu prethodila je trodnevnica na kojoj su se
vjernici mogli ispovjediti i na lijep način
duhovno pripremiti za sam blagdan. Ove
godine je još jedan događaj upotpunio su-
Fra Pavo Maslać
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
69
HKUD “STUDENČICA”
Izvor
Plamen ljubavi
sret u Rotimlji. Naime, fra Pavo Maslać,
svećenik koji je cijeli svoj život djelovao u
Americi gdje i danas djeluje (Chicago) proslavio je 50. obljetnicu svoga svećeništva,
tj. svoju „zlatnu Misu“ s geslom: „Svagda i
za sve zahvaljujte Bogu i Ocu u imenu Gospodina našega Isusa Krista!“ (Ef 5,20).
Fra Pavo Maslać (1937.) rodom je iz
župe Stjepan Krst koju također pastorizira don Damjan Raguž, a u kojoj trenutno
nema katoličkih vjernika. Ipak na mjestu
gdje je stara župna crkva sv. Ivana Krsti70
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
telja u ratu srušena, danas je
sagrađena nova, prava ljepotica, uz koju je i župni ured. Za
to najviše treba zahvaliti don
Anti Luburiću koji je uložio
neizmjeran trud, napor i svoje
vrijeme kako bismo se ponovno mogli okupljati na istom
mjestu i slaviti Boga. Kako su
katolički vjernici protjerani iz
tih krajeva don Damjan dolazi
iz Rotimlje i mjesečno rekne
Misu u toj crkvi vjernicima
koji dođu. Blagdan Marije
Kraljice organiziran je tako da
je sv. Misu u 9 sati u Rotimlji
slavio i propovijedao jubilarni
svečar fra Pavo Maslać, a svečana Misa u 11 sati slavila se
na Stjepan Krstu. Tu sv. Misu
predvodio je također fra Pavo,
a propovijedao je hercegovački
provincijal fra Ivan Sesar. Na
toj sv. Misi sudjelovalo je oko
40 svećenika, što redovničkih
što dijecezanskih, te dvadesetak časnih sestara, nekoliko
bogoslova i sjemeništaraca i
mnoštvo naroda. Svetu Misu
lijepim liturgijskim pjevanjem
pratio je župni zbor Paulus
pod ravnanjem don Ivana Perića. Nakon
sv. Mise bio je i svečarski ručak u župnoj
dvorani na Rotimlji nakon čega je slijedila
svečana akademija ili priredba u čast Mariji Kraljici i svečaru fra Pavi. Nastupilo je
nekoliko pjevačkih skupina među kojima
su bile i naše djevojke. Pjevačka skupina
Izvor otpjevala je dvije pjesme kao i župni
VIS Plamen ljubavi. Slavlje i pjesma nastavili su se i u popodnevnim satima.
Danijela Pavlović
HKUD “STUDENČICA”
Pjevačka skupina IZVOR
NA 8. LJUBUŠKOM SILU
D
jevojačka skupina „Izvor“ HKUD-a
Studenčica iz Studenaca nastupila je
na osmom Ljubuškom silu koje se održalo
u subotu 28. srpnja u Ljubuškom. Ukupno je nastupilo sedamnaest društava iz
Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Sve je
započelo mimohodom kroz gradske ulice,
a središnji program otpočeo u 20.30 sati
na ljetnoj gradskoj pozornici. Oko 2500
gledatelja moglo je uživati u prekrasnoj
predstavi koja je trajala puna tri sata, a sastojala se ponajprije od raskošnih narodnih nošnji, zatim raznih narodnih pjesama, kola, gange, bećarca i drugih popijevki
koje proizlaze iz kolijevke bogatog narodnog i kulturnog blaga našega hrvatskog
naroda. Glede organizacije same večeri
treba u prvom redu zahvaliti predsjedniku organizacijskog odbora Davoru Mediću
i njegovim suradnicima. Uz načelnika Općine, Nevenka Barbarića, nazočni su bili i
drugi visoki gosti, izdvojit ćemo predsjednika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Antu Mišetića te ministra MUP-a
Županije Zapadnohercegovačke Zdravka
Borasa.
Treba istaknuti da je djevojačka skupina „Izvor“ po prvi put nastupila u novoj
kostimografiji, tj. haljinama tamne plave
boje s lijepo izvedenim uskim pojasom, a
izvela je dvije pjesme, koje je publika nagradila dugačkim pljeskom.
Nakon središnjeg programa na ljetnoj
pozornici slijedila je zakuska za sve sudionike, tj. za društva koja su nastupila i
obogatila ovu prelijepu ljubušku večer.
Danijela Pavlović
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
71
STUDENČICA I
NOĆ ŠIPOVČANA
N
Zlatno srce
STUDENČICA
NA ROTIMLJI
N
aš bivši župnik don Damjan Raguž, u
svojoj rotimskoj župi koja je posvećena
sv. Petru i Pavlu, organizirao je trodnevnicu u
sklopu koje je prva večer organizirana za nastup folklora iz okolnih župa. Tako je pozvao
i naše HKUD Studenčicu da se pridružimo zajedničkom slavlju te prve večeri trodnevnice u
kojoj je svetu Misu u 19.00 sati predvodio i propovijedao stolački župnik don Rajko Marković,
a liturgijsko slavlje je uzveličao stolački crkveni zbor. Kako naš župnik don Ivo nije mogao
prisustvovati svetoj Misi, pridružio se priredbi
folkloraša poslije Mise gdje je nastupilo desetak
skupina iz okolnih župa te iz okoline Metkovića. Dobar broj vjernika s Rotimlje skupio se na
svetu Misu kao i na lijepu priredbu kola, igre,
pjesme i veselja nakon nje. Na samom kraju Večeri folklora podijeljene su i diplome svima koji
su nastupili te pečeno janje pobjedničkoj ekipi
turnira Don Boško Obradović koji se igrao
u čast svetog Petra i Pavla. Turnir je dobio ime po njegovu osnivaču, svećeniku i
misionaru u Tanzaniji, don Bošku Obradoviću, koji je proveo nekoliko godina u
Rotimlji kao župnik.
Na koncu je rotimski župnik don Damjan Raguž zahvalio svim sudionicima i
pozvao za zakusku uz koju se onda do kasnih sati pjevalo, veselilo, pilo i zabavljalo.
Ana Dragićević
72
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
aš HKUD Studenčica nastupio je 11. kolovoza 2012. na
trećoj Noći Šipovčana. Najprije je u
19 sati slavljena sv. Misa za sve poginule Šipovčane u svim ratovima
za hrvatsku domovinu. Misno slavlje je predvodio župnik don Jozo
Čirko uz koncelebraciju don Ivana
Bebeka, svećenika koji je rodom iz
Šipovače, a trenutno u župi sv. Josipa Radnika na Domanovićima.
Nakon misnog slavlja nastavilo se
narodno veselje na školskom igralištu gdje je nastupilo pet društava: HKUD Studenčica iz Studenaca,
HKUD Ivan Grab iz Graba, HKUD
Radišići iz Radišića, HKUD Hardomilje s Hardomilja i HKUD Veljaci iz
Veljaka. Nakon službenog programa folkloraša nastavilo se sa zabavnim programom koji je predvodio
Ine Tadić s Hercegovačkim bećarima.
Pjesma, igra i zabava nastavila se
do kasnih sati. Premda umorni i
iscrpljeni naši folkloraši sretni i zadovoljni vratili su kućama.
Marija Raše
Šipovača - Noć Šipovčana
MISLI I POEZIJA
Ivo Andrić – misli, izreke, poslovice…
Najveća budala nije onaj koji ne
umije čitati, nego onaj koji misli da
je sve ono što pročita istina.
Ovaj svijet u kom živimo
tako je sazdan da je onaj
koji se plaši već izgubljen.
Ljudi male pameti rijetko se trude
da ne budu dosadni.
Sretni i zadovoljni ljudi ne
pišu nikako, ili jako kratko.
Toliko je bilo stvari u životu
kojih smo se bojali. A nije
trebalo. Trebalo je živjeti.
Ljepša duša dublje jeca.
Ništa ljude ne veže tako
kao zajednički i sretno
preživljena nesreća.
Tko je duga vijeka, taj nadživi
sve, pa i svoje zasluge.
Bezbrižna ravnodušnost je
veliki dar i moćno oružje
mladosti.
Tko rakijom tugu liječi ne ozdravlja od
tuge nego umire od rakije.
Vrlo rano sam saznao da
svaki minut života može biti
težak koliko i život cio.
Ima ljudi čiji je život tako dobro
ispunjen da ni svojom smrću ne
mogu da nas obeshrabre.
Čudno je kako je malo potrebno da budemo sretni, a
još je čudnije kako nam baš
to malo nedostaje.
Svi pravi životi su lijepi i teški.
Mnogi postignu ono što su
htjeli, a izgube sve.
Ljubav, kada je iskrena
i duboka, lako prašta i
zaboravlja.
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
73
MISLI I POEZIJA
Ivo Raguž - sjećanja kroz stihove...
MALA GOSPA U STOCU (1974.)
STUDENCI
Gospa Mala - jesen prava
Reče jedna sijeda glava
Toplina u srcu i duši
Na obali hladne rijeke
Zlo se u nama ruši
Stigla Mara sa Morina
I na dernek došla
Planine ostale u maglama
Što studen dozivaju
Vire momci iza crkvenog zida
A dumo govori: Mogli ste i doma ostati!
Neka tiha blagost oko srca
Sezona derneka završava
Molitva i srce koje voli
Otvara mjesto za sreću
I briše životne boli
Evo me opet u prisojnoj strani
Uz blagi drhtaj zvona
Nebesko nas srce hrani
Kušaju se žilavka s Rivina
I smokve s Barana
Djevojke odlaze na jug
A momci s njima
Treperi jesen puninom života
A puni hambari najavljuju
spokojnu zimu
ŽIVJETI U STOCU
Tko zna što donosi dan
A što krije noć
Kada je vrijeme za rad
Kada na počinak poć´
Ispod pupoljka najljepše ruže
Vreba trn
Kada ste najbolji
Tada vas grde
Zašto je horizont tako crn?
Zašto ljeto u kišama gasne
I vrućine s njim
Ne bojte se jeseni kasne
Valja živjeti s tim!
74
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
KIFINO SELO
Gore visoko Morine
cicvara, tava, ognjište
mlaćenica, sirutka, stapovi, kablići
harari, branzori, kantari,samari
podgrij, provari, izmućaj, plakni, isperi
Metni ćasu u stalažu
Žito u hambar
Domaćina na čelo
Kolorit boja, mirisa i zvukova
A u dubini, južnije…
Kifino selo miriše na pečenke
Dok se gladne kokoši „motaju“
ispod stolova
Nikome ni gojnate muhe
ne smetaju
Kasnije, znatno kasnije…
Svega toga i ima i nema
Sredinom sušnog ljeta
Kifino selo u korovu
Susjednog entiteta
MISLI I POEZIJA
BOŽIĆ JE STIGAO
Sveta noć, tiha i nijema, digla se iznad Betlehema
Božić je stigao u sjaju svom i donio radost domu mom
Božićno drvce treperi u sjaju i daje radost cijelome kraju
Veselimo se svi i kitimo bor, u betlehemskoj štali rodi se Bog
Ante Milićević, V.b
SVETA NOĆ
U ovoj tihoj i svetoj noći Isus će k nama doći
Svoja srca njemu ćemo dati, a naša vjera nikad neće stati
Isus se rodi u hladnoj štalici, na tvrdoj slamici
Mi smo najljepše biće primili, a anđeli radosnu vijest širili
Kada Božić dođe skupimo ruke
I radosno pozdravimo malog Isusa i sve ljude
Matej Dragićević, V.b
DJECA BOŽIĆU
U ZIMSKOJ BADNJOJ NOĆI
U zimskoj badnjoj noći
kršćani radosni čekaju
spasenje u malenome djetetu
U nebo sklopljenih ruku gledaju
Rođenju njegovu se raduju
Pjesmom dolazak proslavljaju
Svom Spasitelju glasno pjevaju
Iako je Kralj vječni i Sin Božji
Rođenje se njegovo u štalici zgodi
Mudraci mu izdaleka dolaze
Ponizno se klanjanju i dare darivaju
Luka Sušac, V.a
RADOST U DOMU MOM
Božić je stigao u sjaju svom
Donio je radost domu mom
Isuse maleni hvala ti za radost u srcu mom
Što imam obitelj i svoj dom
Da u miru slavimo rođendan tvoj
Marijana Jurković, V.b
BOŽIĆ JE
Božić je dan najdraži, sveti
Nosi radost za cijeli svijet
Božić je dan ljubavi i mira
Božić je glazba što u srce dira
Sva lica svijeta su srećom ispunjena
To je dan Isusova rođenja
I njegova svetog pohođenja
Ana Petković, VI.a
DOŠAO JE
Došao je evo slavni dan, Isusa dragog rođendan
Taj slavni dan Božić je zvan
Donosi nam veliki dar, Isusa malog u jaslama
Jelku ćemo kititi, Bogu se pomoliti
Da nam grijehe oprosti i spasenje navijesti
Ivan Milićević, VI.a
NAJLJEPŠI DAN
25. prosinac je najljepši dan, svi slavimo rođendan
Rodi nam se Isus mali, cio svijet ga rado slavi
Tad blaženstvo svijetom vlada, raduju se srca mlada
On se rodi na spas svima, sirotama i gladnima
Na Božić se Isus rodi da svoj narod oslobodi
Od svih zala, mržnje, rata, i da ljubi svak svog brata
Katarina Pavlović, V.a
ISUSE, SRETAN TI ROĐENDAN
O, Isuse mili, u betlehamskoj štalici
Što ležiš na običnoj slamici
Dok bezbrojne zvijezde sjaje sa visine
Sretan ti rođendan Božji Sine
Ana Buntić, VI.b
BOŽIĆNA ZVONA
Večer snježna u noć tone, Božić dušu pruža svima
Sa zvonika zvoni zvon, din, dan, don
Dok bičevi sjevernjaka oblak nad planinom gone
I krunicu moli baka, večer snježna u noć tone
Djed Božićnjak sve je bliže, na sanjkama svojim kliže
Sa zvonika zvoni zvon, din, dan, don
Božić radost dijeli svima, malima i velikima
Sretan Božić svima, svima, mir dariva narodima
Magdalena Luburić, V.b
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
75
ŽUPNI ZBOROVI
Plavi anđeli i gitaristi
na kupanju u Neumu
Pred župnom crkvom u Hrasnu
P
un autobus djece, tj. dječjeg zbora Plavih anđela i gitarista iz naše
župe krenuo je u petak, 31. kolovoza
2012. godine prema Neumu. Vozio nas
je naš stari znanac, vozač Denis Nosić.
Na putu do Neuma svratili smo najprije
u župnu crkvu u Hrasnu i posjetili svetište Kraljice mira, tamo gdje mnogi naši
hercegovački hodočasnici dođu druge
nedjelje u svibnju na Gospinu proslavu.
Na brdu Gradini, malo ponad župne crkve, pored Gospina kipa zajedno smo se
uslikali, razgledali svetište i nastavili dalje svoj put. Na putu do Neuma još smo
76
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
svratili u gradačku crkvu Uznesenja Blažene Djevice Marije gdje nas je dočekao
župnik don Nedjeljko Krešić. Otvorio
nam je crkvu i ispričao kratku povijest
župe. Mi smo onda ispred oltara u čast
Isusu i u znak zahvalnosti župniku zapjevali pjesmu Mi želimo uzdić Isusa. Malo
pomalo tako smo došli na naše odredište,
tj. na neumsku plažu gdje smo se odmah
raspremili i zauzeli mjesto sa svojim ručnicima, torbama i opremom. Zajedno sa
župnikom uživali smo u kupanju, ronjenju, skupljanju školjki i drugim igrama u
moru. Posebno lijepo bilo je voziti se na
ŽUPNI ZBOROVI
pedalini, a nije bilo ni jako skupo. Dječjoj radosti nije bilo kraja: neki su skakali
s benta na glavu, neki na noge, neki su
se prskali, a drugi su se utrkivali u plivanju. Kako je bila prepuna plaža malo
smo se bojali da se ne pogubimo, ali ipak
smo ostali zajedno u grupi. S vremena
na vrijeme ponešto bismo pojeli što smo
ponijeli sa sobom od kuće. Sve naše igre
i morske radosti župnik je zabilježio svojim fotoaparatom. I kako to obično biva,
u zabavi i igri vrijeme brzo prođe, pa smo
se u večernje sate morali spremati kući.
Ali, ruku na srce, cijeli dan smo proveli
u moru, pa nam povratak kući nije teško pao. Pri povratku smo još navratili u
župnu crkvu Gospe od zdravlja u Neumu koja je u obliku školjke. Iznenadila
nas je njezina ljepota. Župnik don Ivica
Puljić objasnio nam je zašto crkva nije u
središtu grada. Zato, kaže, što je njezina
gradnja počela u komunistička vremena,
a komunisti nisu željeli da crkva bude u
središtu, nego negdje na periferiji. No,
danas je u središtu grada sagrađena nova
prelijepa crkva s velikim zvonikom koji
se lijepo ističe s koje god strane naiđeš.
Tako danas imamo dvije crkve u Neumu.
Eto kako se Bog poslužio komunistima
da danas u Neumu imamo dvije crkve, a
ne samo jednu. Župnik don Ivica nam je
potom pokazao i prelijepi župni muzej s
raznim umjetninama i starinama s ovih
naših krajeva. Imali smo zaista što vidjeti.
Nakon što smo sve pregledali i obišli,
načinili smo zajedničku fotografiju pred
župnom crkvom. A onda s pjesmom u
autobusu nastavili put Studenaca s iskrenom željom da ćemo opet jednom otići
na kupanje u Neum.
Emilija Jelčić i Josipa Jelčić
Na pedalini je bilo izvrsno
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
77
ŽUPNI ZBOROVI
PLAVI ANĐELI I ZLATNO SRCE
U MOSTARU
Naš jednodnevni izlet započeo je svetom Misom u 11 sati,
a završio svetom Misom u 18 sati
Ž
upnik župe sv. Mateja u Mostaru don Ivica Boras pozvao nas je u
nedjelju 17. lipnja da pjevamo na svetim
Misama u njihovoj župi. Jedva smo dočekali taj dan. Te nedjelje oko 9.30 krenuli
smo za Mostar autobusom našega Tonće
Knezovića, a vozač je bio Denis Nosić. S
nama je išao župnik don Ivo i sjemeništarac Mario Jurković. Naš jednodnevni izlet
započeo je svetom Misom u 11 sati, a završio svetom Misom u 18 sati. Svete Mise
predvodio ja naš župnik don Ivo, a mi smo
ih uzveličali pjevanjem i sviranjem. Nakon Mise smo se družili u dvorani za susrete, gdje smo imali i domjenak. Poslije
toga smo sa župnikom išli u razgledavanje
grada. Prvo smo otišli na Stari most koji
je zaista prekrasan. Napravili smo nekoliko fotografija za uspomenu i zasladili se
hladnim sladoledom jer je bilo vrlo vruće.
Nakon toga otišli smo u trgovački centar
Mepas Mall koji je nedavno otvoren. Velika zgrada svima je bila zanimljiva. Neki su
naručili pizzu, neki odmah otišli u McDonalds, neki razgledali izloge, a neki su se
samo vozali liftom gore-dolje. Sljedeća
naša stanica bila je mostarska katedrala. Predivno izgleda otkad je obnovljena.
Župnik don Luka Pavlović nas je dočekao
i malo nam ispričao povijest katedrale i
druge znamenite stvari vezane uz nju. U
katedrali je naš zbor zapjevao pjesmu Mi
želimo uzdić Isusa u znak zahvalnosti Isusu za sve, a i don Luki koji nas je lijepo
primio i sve objasnio. Kad smo izišli iz
katedrale ostali smo malko ispred kipa
Marije Majke Crkve koji se nalazi na katedralnom trgu. I tu smo napravili nekoliko
fotografija. Ubrzo je došlo vrijeme te smo
morali trčati u sv. Mateja na svetu Misu u
18 sati. I tu smo nakon Mise
otpjevali pjesmu Mi želimo
uzdić Isusa i pozdravili se s
vjernicima. Ostalo nam je
još malo vremena koje smo
iskoristili za ponovni odlazak u Mepas.
Sretni i radosni morali smo konačno napustiti
Mostar. U nama je ostalo
mnoštvo lijepih uspomena i
sjećanja. A ovaj posjet Mostaru ostao je svima u dubokom i lijepom sjećanju.
Uspomena sa Starog mosta
78
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
Emilija Jelčić
i Ana Dragičević
ŽUPNI ZBOROVI
PLAMEN LJUBAVI U DOMU SV. JOSIPA
S
estre Milosrdnice koje vode dom pomaže darivajući krumpir, kupus, prasu,
starica Sv. Josip u Ljubuškom pro- luk, paprike, paradajz i ostale poljoprislavile su svoga utemeljitelja i zaštitnika vredne proizvode koje ne moraju kuposv. Vinka, 27. 9., na vrlo svečan način u vati, a svakodnevno se koriste u prehrani.
domu sa svojim staricama. Svečanu svetu
Biskup je u svojoj homiliji ukratko ispriMisu u 11 sati predvodio je vojni ordinarij povijedao uzorni život sv. Vinka te upoza BiH mons. Tomo Vukšić uz koncele- zorio kako bismo mi danas trebali ići njebraciju okolnih svećenika: gvardijana hu- govim putem u pomaganju siromašnih,
mačkog fra Velimira Mandića, humačkog bolesnih i nemoćnih.
župnika fra Ivana Borasa, studenačkog
Nakon svete Mise sestre su posluživale
župnika don Ivu Šutala, župnika Šipovače starice u njihovoj blagovaonici, a pripreVojnići don Jozu Čirku i fra Radu Vukšića, mile su i lijep ručak za ostale svoje goste
svećenika s Humca. Na početku misnog koji su se toga dana pridružili njihovom
slavlja biskupa, svećenike i predstavnike slavlju.
civilne vlasti, kao i djelatnice doma i sve
starice, pozdravila je ravnateljica Doma
Ana Kraljević
sestra Paulina. Svetu Misu svojim
Sa zajedničke svete Mise
prelijepim pjevanjem uveličale su
djevojke VIS-a Plamen ljubavi iz
župe Studenci koje su na poziv
sestara došle sa svojim župnikom
don Ivom Šutalom.
Sestra Paulina posebno je zahvalila starome Bošku Vukšiću
iz Studenaca koji im neprestano
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
79
ŽUPNI ZBOROVI
VRELO ŽIVOTA
U DOBRKOVIĆIMA
U
Dobrkovićima, filijali župe Široki
Brijeg, slavi se sveti Nikola Tavelić. Fra Nikola Rosančić, svećenik koji se
duhovno brine za vjernike ove filijale,
trodnevnicom je svečano želio proslaviti sveca zaštitnika i tako duhovno što
bolje pripremiti svoje vjernike za glavnu
proslavu 14. studenoga. Tako je za prvu
večer trodnevnice pozvao don Ivu Šutala,
župnika iz Studenaca, da predvodi večernju svetu Misu. Fra Nikola je također
pozvao i župni zbor župe Studenci Vrelo
života da liturgijskom pjesmom uzveličaju
misno slavlje. I don Ivo i župni zbor rado
su se odazvali ovom srdačnom pozivu.
Dobrkovćani su sagradili prelijepu crkvu
u koju rado dolaze posebno kad je u pitanju njihov zaštitnik sveti Nikola Tavelić.
Don Ivo je u svojoj propovijedi naglasio
svečevo izgaranje za Krista do kraja, do
posljednje kapi krvi te pozvao vjernike da
i oni budu spremni svakodnevno davati
Pjesma uz zajedničko druženje
sve od sebe u svakodnevnom kršćanskom
životu. Nakon Mise se čulo kako u Dobrkovićima nikad nije bilo tako lijepo liturgijsko pjevanje kao te večeri. To znači da
je Vrelo života svojim lijepim pjevanjem u
slavu Božju oduševilo prisutne vjernike.
Zajedno s fra Nikolom pošli su u obližnju
školu gdje su vjernici Dobrkovića pripremili izvrsnu zakusku, iće i piće za zbor,
propovjednika, mlade i sve koji su se našli
te večeri s njima. Ostali su u prelijepom
večernjem druženju uz veselje i pjesmu.
Ana Kraljević
Na koru crkve u Dobrkovićima
ORGULJE
POVIJEST ORGULJA
Od nekada malog primitivnog glazbala, orgulje postadoše
“kraljicom glazbala”, “instrumentom nad instrumentima”
C
jelovitu povijest orgulja teško je opisati jer su podaci o njihovu nastanku manjkavi i nejasni. No pokušat ćemo
u ovom prilogu bar donekle objasniti nastanak i širenje ovog značajnog glazbenog
instrumenta.
Neki povjesničari zastupaju mišljenje
da je davni preteča današnjih orgulja glazbeni
instrument koji je u staroj Grčkoj bio poznat pod
imenom “siringa” (“syrinx”), a kod Babilonaca
pod imenom “mašrokita”.
“Siringa” je bila sačinjena od 7 sviralica različite
dužine svezanih među
dva drvca. U taj se red
sviralica, nalijevo i nadesno, ustima puhalo i na
taj način proizvodio zvuk.
Kakav je instrument bila
“mašrokita”, nije nam poznato.
Spominje se kao preteča današnjih orgulja i od
davnina poznato kinesko
glazbalo “čeng” (“šeng”)
koje poput orgulja ima spremište zraka u
obliku tikvice. U tikvicu je utaknuto više
sviralica, a iz tikvice se zrak po volji mogao pustiti sad u jednu sad u drugu sviralicu. Svaka je sviralica, blizu utaknutog
kraja, imala sa strane rupicu. Nad rupicom se u sviralici nalazio jezičac. Zrak iz
tikvice ulazio je u sve sviralice, a na one
spomenute rupice sa strane izlazio van.
Ako se na kojoj sviralici rupica poklopila (zatvorila) prstom, zrak više nije mogao van nego je prolazio gore u sviralicu
i stavljao u titranje jezičac koji se nalazio
iznad rupice. Možda je baš taj “čeng” dao
poticaj da se napravi spremište za zrak
(današnji mijeh) što je
bitni princip konstrukcije
Čeng
orgulja. Možda je baš taj
mali kineski instrument
dao ideju da se konstruira
cjelokupno glazbalo koje
će se zvati orgulje (grč.
organon=instrument).
Koliko nam je poznato iz
starih dokumenata Herona Aleksandrijskog (grčki
matematičar i fizičar, datumi rođenja i smrti nisu
pouzdano utvrđeni, živio
vjerojatno u II. stoljeću
prije Krista) i Vitruvija
Polia (rimski graditelj i inženjer iz doba cara Augusta, živio u I. stoljeću prije
Krista), najviše uspjeha na
putu usavršavanja orgulja
imao je Ktesibije iz Aleksandrije (II. stoljeće prije Krista), koji je umjesto obične
puhaljke izumio ravnomjerni pritisak
zraka pomoću vode. Napravio je uz to i
klizajuće daščice s rupicama pomoću kojih bi uključivao pojedine svirale (kad bi
se poklopile rupice daščice i ležaja) ili ih
isključivao. Njegov su instrument nazvali
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
81
ORGULJE
lim skupocjenim darovima
poklonio orgulje s olovnim
sviralama za njegov dvorac
u Campiegneu. Neki povjesničari tvrde da su te orgulje
bile smještene u jednoj francuskoj katedrali dok drugi o
tome šute. Svakako orgulje
su završile u nejasnim okolnostima. Međutim, sigurno
se zna da su u vrijeme Karla
Velikoga (768. - 814.) jedne
grčke orgulje dopremljene
u Njemačku. I te su orgulje poslužile kao uzorak za
orgulje što ih je Ljudevit
Pobožni (814. - 840.) dao
sagraditi za stolnu crkvu u
Aachenu 824. god. PretpoHidraulične orgulje iz Pompeja
stavlja se da su već tada njemački
orguljari
bili poznati kao graditelji
“organon hydraulikon” (“hidraulične orgulje”). Bio je visok oko 3 metra, širok oko orgulja u zapadnom dijelu Europe. Zato
1,5 metar, a imao je 12 do 15 svirala. Zvuk je papa Ivan VIII. (882.) molio, da mu
svirala bio je kričav, bučan i prodoran. Na- biskup Annan (Freising) pošalje u Italiju
kon Ktesibija drugi izumitelji primijenili orguljaša i orguljara koji će graditi orgusu mjehove umjesto vodene naprave i to lje i druge poučavati. Nasuprot tome neki
povjesničari zastupaju mišljenje da su zase pokazalo praktičnije.
Kada su Rimljani zauzeli Grčku preuzeli padnoeuropske orgulje vezane posebice
su tada od kulturnijih Grka mnoga na- uz ime venecijanskog svećenika (kasnije
sljeđa pa među njima i orgulje. U cijelom redovnika) Giorgia koji je kako kažu bio
rimskom carstvu nabavljaju se orgulje za čudesan izumitelj orgulja (“organorum
carske i velikaške palače. Upotrebljavaju cincinnandorum”). Njegovi učenici graih većinom za plesanje i razveseljavanje ditelji orgulja - orguljali bili su monasi i
na gozbama. (Radi toga su se neki proti- redovnici, te je za pretpostaviti da su oni
vili uvođenju orgulja u crkvu). Za vrijeme unijeli orgulje u crkve i uveli u bogoslužje.
U to vrijeme grade se orgulje, koje su
seobe naroda i provale barbara orgulje će
u zapadnom dijelu carstva otići u privre- se mogle prenositi s jednoga mjesta na
meni zaborav dok će se u istočnom dijelu drugo. Takve su se orgulje nazivale “porzadržati po palačama sve do XV. stoljeća. tativ”. Veće orgulje, koje su bile smještene
Međutim, na Zapadu se one ponovno po- na stalnom mjestu, zvale su se “pozitiv”.
javljuju u VIII. stoljeću. U prilog ovoj tvrd- Imale su svirale i klavijaturu.
Tijekom XII. i XIII. stoljeća grade se i
nji spominje se da je grčki car Konstantin
V. 757. god. Pipinu Malom, među osta- veće orgulje u Parizu, Konstanzu, Roue82
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
ORGULJE
Sv. Cecilija s portativom
nu, Utrechtu, pa u Bonnu, Bruggeu, Firenci, Salzburgu, Pragu i drugdje, a od
XIV. stoljeća dalje gotovo da nema značajnijeg grada ili crkve koja ne bi imala
orgulje. Zagreb je dobio orgulje već 1359.
god. Usporedo sa širenjem dolazi do sve
većeg usavršavanja orgulja. U XIV. stoljeću orgulje su imale dvije i tri klavijature s
registrima, ali još mala opsega (22 tona).
Osim toga imale su i pedalnu klavijaturu
vezanu uz manualne svirale, dakle, bez
vlastitih svirala. Tek sredinom XV. stoljeća pedal dobiva vlastite svirale i doskora
čitave registre, čime započinje njegova samostalna funkcija u sklopu orgulja. Usavršavanjem zračnica konstruira se mehanički sustav sa samostalnim registrima.
Najstariji podatak o orguljama sa samostalnim registrima na našim katoličkim
prostorima odnosi se na orgulje u kotor-
skoj katedrali iz 1488. god., djelo domaćeg orguljara, franjevca Franje Gabriela.
Ti su izumi omogućili dalja usavršavanja,
pa se već početkom XVI. stoljeća počine
uvoditi čitav niz različitih novih tipova
svirala (registara), otvorenih, polupoklopljenica, poklopljenica i jezičnjaka, što je
znatno obogaćivalo zvukovni raspon instrumenta. Doskora Kaptol iz Zagreba,
1517. god., traži od majstora Johanna
Stecka, kanonika kaptola u Pečuhu, da orgulje zagrebačke katedrale popravi i poveća “novim glasovima nedavno iznađenima” (“cum novis vocibus nunc inventis”).
U doba renesanse (XIV. - XVI. st.) razvila su se mnoga važna središta orguljske
djelatnosti, svako sa svojim posebnim načinom gradnje i tipovima instrumenata.
Orguljsko umijeće doseže visoku razinu,
osobito u nizozemskim provincijama gdje
se ističe tzv. brabantska škola. Brabantski
su majstori izgradili najuspjeliji tip nizozemskih renesansnih orgulja s izvanredno izdiferenciranim i skladnim zvučnim
sustavom registara. Njihov se utjecaj proteže daleko izvan nizozemskih granica, a
najviše je djelovao na sjevernonjemačke
orguljare. Iz toga doba poznata je i mletačka škola u Italiji koju zastupa fra Urbano, znamenit po orguljama u crkvi sv.
Marka u Veneciji (1490.). Gradio je i orgulje za katedralu u Trogiru (1484.). Talijanski orguljari bitno su utjecali na umijeće
Petra Nakića (1694? - 1769?) Hrvata iz
Dalmacije. Živio je kao svećenik u Veneciji. Osnivač je venecijanske orguljske škole.
Izgradio je oko 350 orgulja. Najpoznatije
su mu velike orgulje u crkvi sv. Justine u
Padovi (1735.) sa 50 registara razdijeljenih na dva manuala i pedal.
Orgulje su se i dalje sve više usavršavale
pa je takva složena konstrukcija zahtijevala više manuala u sviraoniku što je doList župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
83
ORGULJE
Orgulje iz Međimurja - 18. st.
velo do izgradnje orgulja sa tri, četiri i pet
manuala. Vrhunac razvitka, svoje “zlatno doba”, orgulje dostižu u XVII. i XVIII.
stoljeću, posebice s izgradnjom baroknih
orgulja.
Pravu revoluciju u mehanici orgulja
proizveo je londonski orguljar Charles
Spackmann Barker (1806. - 1878.), koji je
1832. god. izumio pneumatsku dizalicu
za spajanje manualnih klavijatura. Tu je
napravu prvi u praksi primijenio Francuz
Cavaille-Coll. Bio je to početak iz kojega
se razvila pneumatska traktura. Prve orgulje s električnom trakturom sagrađene
su u Francuskoj 1867. god. Uvođenjem
pneumatske i električne trakture sviranje
na orguljama postalo je lakše i udobnije, a
mogućnost kombiniranja zvukovnih boja
porasla je, tako reći, do neograničenosti.
Valjak za “crescendo” (registarski “crescendo”) prvi je upotrijebio slavni Hass u
jednom samostanu u Švicarskoj. Žaluzije
za “crescendo” prvi je konstruirao u Londonu orguljar Jordan, te ih upotrijebio
kod orgulja crkve S. Magnus-Martir u
84
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
Londonu 1712. god. Uvođenjem žaluzija
i valjka za “crescendo” postale su orgulje
koncertni instrument prvoga reda. Crpeće mjehove tjerao je ili parastroj (1850.)
ili petrolejski motor, potom vodeni motor, pa plinski motor, napokon električni
motor. Danas se spremište zraka (mijeh)
puni pomoću centrifugalnog ventilatora
što ga vrti električni motor. Time je orguljaš postao neovisan o gaziocu i ne mora
se bojati, da će kod sviranja s mnogo registara odviše napregnuti sile gaziocu i
premoriti ga. Radi te neovisnosti postale su orgulje još sposobnije da budu instrument prikladan za crkve i katedrale,
koncertne dvorane, kazališta i školske
ustanove.
Od nekada malog primitivnog glazbala,
orgulje postadoše “kraljicom glazbala”,
“instrumentom nad instrumentima”,
koji će svojim neobičnim i bogatim zvukom ispunjati, ponajprije, prostore velebnih crkava i katedrala diljem kršćanskog
svijeta.
Don Niko Luburić
MLADI I USPJEŠNI
Ante Pokrajčić,
dvostruki prvak
Hrvatske
Ante Pokrajčić, prvi s lijeva
N
a pojedinačnom atletskom prvenstvu Hrvatske za seniore u Rijeci
21. i 22. srpnja ove godine naš župljanin
Ante Pokrajčić tri puta se penjao na pobjedničko postolje, dva puta na najvišu
stepenicu, a jednom odmah do nje. U utrci na 1500 metara i u štafeti 4x400 Ante
je osvojio 1. mjesto i zlatnu medalju, a
u utrci na 800 metara bio je drugi. Ovaj
veliki uspjeh još će dobiti na težiti ako se
zna da je Ante ovaj rezultat ostvario nakon povratka na stazu poslije dvije i pol
godine. Naime, Ante je od malih nogu na
stazi, bio je višestruki pionirski, kadetski, juniorski i seniorski prvak BiH i Hrvatske (ima dvojnu registraciju) na srednjim prugama (800 i 1500 m), a osvajao
je mnoge mitinge i utrke u svom uzrastu.
Dok je bio član HAK Ljubuški i Široki Brijeg imao je dvojnu registraciju za ASK iz
Splita pa je u mlađim uzrastima nastupao
na prvenstvima obiju država. Prije nešto
više od dvije i pol godine obolio je od mononukleoze, pa je morao mirovati, a kako
reče njegov otac Vinko, bivši poznati atletičar a sada trener, pauzu je iskoristio za
učenje. Ante je na petoj godini Ekonomskog fakulteta u Splitu i redovito „osvaja“
godinu za godinu.
Osim velikog rezultata na prvenstvu
Hrvatske, Ante je u desetom mjesecu u
štafeti 4x400 metara, u sastavu: Pokrajčić, Kotur, Vincek i Pavić ostvario dvadeset četvrto vrijeme u Europi što je veliki
rezultat kad se zna tko „drma“ atletskim
stazama.
Mile Kraljević
Tomislav Brkić - Tenisač iz Studenaca
K
ako se bliži kraj kalendarske godine tako su i sportska natjecanja
sve rjeđa, pa tako i tenisači privode natjecanja kraju. Tomislav Brkić, tenisač iz
Studenaca, ovu godinu na izmaku pamtit će do kraja života po rezultatima koje
je postigao i po napretku na ATP listi. U
proteklih nešto malo više od godinu dana
napredovao je nevjerojatnih petstotinjak
mjesta, u prosinac je „ušao“ kao 363. tenisač svijeta, a prošle je godine bio „osamsto i neki“.
– Imao sam dobrih rezultata kroz cijelu godinu, osvojio sam dva „futuresa“, u
Prijedoru i Antaliyji, što mi je donijelo dosta bodova. Posljednji mjesec igrao sam u
Brazilu na dva „chelengera“ gdje sam zahvaljujući dobrim igrama napredovao oko
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
85
MLADI I USPJEŠNI
Tomislav Brkić
šezdeset mjesta. Sad idem na dva tjedna
u Austriju na pripreme, a onda još dva
futuresa u Turskoj s čime bi završio ovu
godinu, a potom doma za Božić i Novu godinu – kazao nam je Tomislav prije puta
za Austriju.
Danas se u svijetu milijuni tenisača
pokušavaju probiti na ATP listu i sam
ulazak, recimo među tisuću najboljih,
smatra se velikim uspjehom. Tomislav je
počeo vrlo rano (igrao sa starijom braćom
Josipom i Mariom) pa je tako bio prvi na
rang listi za mlađe uzraste do 12. i do 14
godina u Hrvatskoj za koju je i nastupao u
tim uzrastima. Nakon toga počeo je igrati
za BiH, također u mlađim uzrastima. Na
ATP listu ušao je 2008. godine, a tada je
uvršten i u izabranu selekciju BiH u Davis
kupu, za koju nastupa i danas.
Svaka pobjeda je na svoj način draga,
ali dviju će se rado prisjetiti. Prvo kad je
prije nekoliko godina „skinuo“ Dominika
Hrbatyja (bio među dvadesetak najboljih)
i nedavno u Brazilu kad je pobijedio Austrijanca Andreasa Heidera Maureraa, 98.
igrača svijeta. Tomislav tek ulazi u najbolje godine, rođen je 1990. i pred njim
je još dosta dobrih rezultata. Malo mu je
bodova nedostajalo da osigura kvalifikacije na prvom Grand Slamu u Australiji,
ali se nada će uspjeti nastupiti na ostala
tri. Sve ovo vrijeme imao je podršku cijele
obitelji, stariji brat Josip mu je i trener, a
na natjecanjima ga bodre i roditelji kad se
igra „negdje bliže“, a ne treba ni sumnjati
da će tako biti i ubuduće.
M. K.
Turnir u Zvirovićima
Z
avršnica 9. malonogometnog turnira Zvirovići 2012 na kojem nastupaju učenici područnih osnovnih škola iz
Zvirovića, Prćavaca, Studenaca i Trebižata imala je rijetko viđenu dramatiku, pobjednik je odlučen tek nakon šeste serije
izvođenja penala.
Nakon što su odigrane polufinalne utakmice Zvirovići – Trebižat 1:2 (0:1) i Studenci – Prćavci 3:0 (1:0), u utakmici za 3.
mjesto Prćavci su slavili protiv susjeda iz
86
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
Zvirovića minimalno 1:0. U finalu su se
sastali sedmerostruki pobjednik turnira
Studenci i Trebižat koji je u nekoliko navrata bio korak „do titule“. Prvo poluvrijeme
obje su ekipe odigrale taktički vrlo dobro;
ne primiti gol, ako se što zabije – dobro
je, a mreže su mirovale. U nastavku poveli su Studenci, vrlo brzo Trebižat je poravnao, a neodlučeno je bilo i na kraju. Tada
se krenulo u izvođenje penala. Nakon što
Studenčani nisu realizirali prva dva penala
MLADI I USPJEŠNI
Zajednička fotografija s turnira
Trebižaćani su imali priliku u trećoj seriji
osigurati pobjedu, ali nisu. Pobjednik je odlučen u šestoj seriji kad su Studenčani zabili, a Trebižaćani nisu i pobjednički pehar po
osmi je put otišao u Studence.
Turnir su i ove godine odlično organizirali O. Š. Vladimira Pavlovića – područna
škola Zvirovići i MZ Zvirovići. Kao i svake godine za igrače, trenere i sve nazočne
priređeno je druženje uz bogat stol na kojem se uz osvježavajuća pića našao i bogat
roštilj, meza, uštipci, kolači…
Mile Kraljević
Luka Pavlović – učenik generacije
D
ana 22. lipnja 2012. u prostorijama
Općine Ljubuški, načelnik Općine
Nevenko Barbarić, zajedno s predsjednikom Općinskog vijeća Vicom Nižićem,
upriličio je prijam za učenike generacije
tri osnovne i dvije srednje škole s područja općine. Tako je zajedno sa svojim ravnateljem prijmu nazočio i Luka Pavlović,
učenik generacije Osnovne škole Ivane
Brlić Mažuranić. Uz uručenje prigodnih
darova, načelnik Barbarić čestitao je sviList župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
87
MLADI I USPJEŠNI
ma na odličnim uspjesima te im poželio
mnogo sreće u daljnjem školovanju.
„Živimo u vremenu kada često čujemo
da je isto učiti ili ne učiti, da je isto raditi
ili ne raditi, dakle živimo u vremenu degradacije sustava vrijednosti. Time je vaš
uspjeh značajniji, jer prednjačite u svemu. Isplati se učiti, ja vas u to uvjeravam,
isplati se biti pozitivan i tako razmišljati
i stvarati pozitivne vrijednosti koje krase
čovjeka kao osobu“, istaknuo je načelnik
Barbarić. Na kraju je zahvalio roditeljima
učenika generacije, školama i nastavnicima koji su dali golem doprinos da ovi
učenici postanu izvrsni u svom vladanju
i učenju.
ANTE MILIĆEVIĆ –
pobjednik festivala „Na jedrima glazbe“
D
ana 15. lipnja 2012. godine na prepunom Centru malih športova u
Ljubuškom u organizaciji i pod pokroviteljstvom Općine Ljubuški održan je 18.
dječji festival Na jedrima glazbe Ljubuški
2012. Na festivalu je nastupilo četrnaest
izvođača, koji su redovito išli na probe
i trudili se uvježbati svoje izvedbe na što
bolji mogući način, da bi na taj, njima
najvažniji dan, zasjali u što boljem svjetlu. Centar je bio ispunjen do posljednjeg
mjesta s najužarenijom atmosferom.
Publika je nestrpljivo iščekivala nastupe
malih zvijezda i početak festivala, kojeg
je otvorio prošlogodišnji pobjednik Ivan
Jelčić (Stubica) sa izvedbom Ruža crvena.
Među njih četrnaest nastupilo je čak troje
naših župljana: Ante Milićević,
Ivana Jurković te Stanko Jelčić.
Nakon što su svi otpjevali svoje
pjesme, uslijedilo je glasovanje,
a nakon toga proglašenje onih
koji su se svojim nastupom
najviše dojmili publici i žiriju.
Nagrada za najsimpatičniju
izvedbu pripala je Anti Milićeviću, koji je uz to bio pobjednik
festivala po glasovima publike,
88
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
koju je oduševio svojim scenskim nastupom i izvedbom pjesme Motori. Nije mogao
sakriti svoju sreću i osjećaje nakon što je voditeljica izgovorila baš njegovo ime. Nagrađeni izvođači su u trajno vlasništvo dobili
statue festivala i cvijeće, a pobjednik Ante
osvojio je bicikl kao glavnu nagradu. Ante
je nastupao i 2011. godine, na 17. dječjem
festivalu, te osvojio 1. mjesto po glasovima
žirija, sa pjesmom Da mi je biti morski pas.
Trebamo biti jako ponosni na uspjeh naše
djece te ih podržati u njihovim daljnjim
nastupima, kojih će uz Božju pomoć biti
još zasigurno mnogo.
Kristina Milićević
ŠALE MALE
NASMIJI SE, ZDRAVO JE…
KIT
Jedna djevojčica priča o kitovima s učiteljem. Učitelj objašnjava da je nemoguće
da kit proguta čovjeka, jer iako je to jako
veliki sisavac, ima jako malo grlo.
Djevojčica reče kako je Jonu progutao kit.
Iritiran, učitelj ponovi da je nemoguće da
kit proguta čovjeka.
Tad će djevojčica: „Kad stignem u raj pitat
ću Jonu“.
Učitelj upita: „A što ćeš ako je Jona završio
u paklu?“
Djevojčica odgovori: „Onda ga ti pitaj“.
CIRKULACIJA
Učiteljica objašnjava cirkulaciju
krvi i pita djecu: „Kad stojim na glavi sva mi se krv slije u glavu i budem
crvena. Zašto se to ne dogodi kad
stojim na nogama?“
Jedan učenik odgovara: „One vam
nisu prazne!“
BOŽJE ZAPOVIJEDI
Učitelj u nedjeljnoj školi priča o
zapovijedima. Nakon što je objasnio
zapovijed „Poštuj majku i oca“, upita
učitelj: „Postoji li zapovijed koja nam
kaže kako ćemo se ponašati prema
braći i sestrama?“
Jedan dječak odgovori ko iz topa (najstarije dijete u obitelji): „Ne ubij!“
ČOKOLADA
Djeca u Katoličkoj školi jedu.
Kod jabuka piše natpis: „Uzmi
samo JEDNU. Bog te gleda.“
Jedan dječak pozove djecu kod
košarice s čokoladom: „Uzmite koliko hoćete. Bog gleda u
jabuke!“
SIJEDE VLASI
Djevojčica promatra mamu koja pere
suđe i primijeti nekoliko sijedih dlaka.
Upita je znatiželjno: „Zašto imaš bijelih
vlasi u kosi?“
Mama odgovori: „Svaki put kad napraviš
nešto loše i ja se ne osjećam dobro od
toga pa plačem i tužna sam – dobijem po
bijelu vlas.“
Djevojčica se malo zamisli nad tim pa
upita: „Mama, a zašto je bakina kosa
potpuno bijela?“
FOTOGRAFIJA
Sva djece su se slikala za razrednu fotku
i učiteljica ih pokušava uvjeriti da kupe
sliku:
„Pomislite samo kako će biti zanimljivo
kad poslije budete gledali i kažete: ‘Vidi
Maje, ona je advokat’ ili ‘Ovo je Denis, on
je liječnik’“.
Jedan glasić se začu iz razreda: „A ovo je
učiteljica, ona je umrla“.
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
89
DOBROČINITELJI
P
oštovani čitatelji našega lista Povezanost, svi vrlo dobro znamo da bez pomoći
naših dobročinitelja ovaj list ne bi mogao izlaziti. Treba se platiti slaganje i obrada lista, printanje i poštarina. A naših čitatelja hvala Bogu ima diljem cijeloga svijeta:
Hrvatska, Europa, Amerika, Kanada, Australija. Zbog velike daljine i poštarina nije
baš jeftina. Moramo se najprije zahvaliti onima koji redovno šalju svoj doprinos za
List kao i našim župljanima koji za List izdvajaju 10 KM svakog Božića. Iskreno im se
i od srca svima zahvaljujemo. Neka Gospodin stostruko uzvrati svojim blagoslovom
njihovim obiteljima. U List unesemo uvijek one koji spreme malo poviše pa ćemo tako
i ovoga puta. Ponekada se dogodi da greškom ne unesemo sve one koji su dali svoj doprinos. Tako i ovoga puta molimo one koje smo nehotice izostavili da nam se slobodno
jave i upozore nas kako bismo ih stavili u sljedeći broj našega lista.
Mira Kelava
Veselko Buntić
Ante Crnjac
Miško Raguž
Blago Šimić
Anđelka Marćan
Veselko Sušac
Zdravko Pavlović
Nevenka Pavlović
Blago Gadže
Stipe Sušić
Zdenka Brkić
Marko i Ruža Jurković
200 HRK
50 KM
150 eura
50 KM
100 HRK
100 HRK
100 HRK
50 KM
30 KM
200 HRK
30 eura
150 HRK
200 HRK
Ante Dragićević pok. Lovre
Mate Pavlović
Ljubica Majić
Nikola i Mira Brodar
Ilija Pehar pok. Šćepe
Ljubica Dugandžić
Tomislav Pehar
Ana Vrankić
Dragica Raše
Zvonko Keža
Mirko Šimović
Živko Paponja
50 eura
50 KM
50 $
25 $
50 $
30 KM
30 eura
400 HRK
40 KM
20 eura
20 KM
150 HRK
Svim dobročiniteljima i prijateljima našega Lista od sveg srca zahvaljujemo na njihovom daru.
U svetim misama sjetit ćemo se njih i njihovih obitelji. Dobri Bog im bio plaća i nagrada.
Ako netko želi uplatiti za naš list Povezanost
i pomoći nam u pripremi i tiskanju Lista, to
može učiniti na sljedećim tekućim računima:
Tko uplaćuje u KM iz BiH:
Župa Presvetoga Srca Isusova – Studenci
Unicredit Bank Ljubuški
Tekući račun: 3381602201000802
Naznaka: Za Povezanost
Tko uplaćuje iz Europe u eurima:
Ivo Šutalo
Splitska banka, poslovnica Metković
Ante Starčevića 9, 20350 Metković,
HRVATSKA
EUR-TEKUĆI RAČUN: 50012609002
IBAN: HR 8823300033600306961
S.W.I.F.T.: SOGEHR22
Naznaka: Za Povezanost
90
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
Tko uplaćuje iz Hrvatske u kunama:
Ivo Šutalo
Splitska banka, poslovnica Metković
Ante Starčevića 9, 20350 Metković,
HRVATSKA
Tekući račun: 23300033600306961
Model: 02
Poziv na broj (odobrenja): 50012609000
Naznaka: Za Povezanost
DA SVE NAŠE DOBROČINITELJE
VJEČNIM DOBROM NAGRADIŠ,
TEBE MOLIMO USLIŠI NAS!
IZ ŽUPNIH MATICA
KRŠTENI U ŽUPI STUDENCI – 2012.
MATE JELČIĆ, sin Hrvoja i Marijane r. Mucić. Rođ. 22.11.2011. Kršten 29.1.2012.
NIKOLA GADŽE, sin Grge i Dijane r. Zovko. Rođ. 6.12.2011. Kršten 26.2.2012.
PAOLA SUŠAC, kći Maria i Kristine r. Zlopaša. Rođ. 6.1.2012. Krštena 22.4.2012.
FILIP BRUNO BRAJKOVIĆ, sin Borisa i Joanne Magdalene Kisielak. Rođ. 22.8. 2011.
Kršten 29.4.2012.
KATA LUBURIĆ, kći Radoslava i Mirele r. Majstorović. Rođ. 4.4.2012. Krštena 13.5.2012.
MATE PEHAR, sin Vinka i Ivane r. Mucić. Rođ. 25.3.2012. Kršten 16.6.2012.
DANIEL RAVLIJA, sin Ante i Žane r. Dugandžić. Rođ. 5.5.2012. Kršten 17.6.2012.
LANA PAVLOVIĆ, kći Ivana i Filipe r. Tolić. Rođ. 17.5.2012. Krštena 14.7.2012.
ANTONIJA RAŠIĆ, kći Željka i Vide r. Mandarić. Rođ 15.6.2012. Krštena 12.8.2012.
ANAMARIA PAVLOVIĆ, kći Vlade i Angele r. Dragićević. Rođ. 9.7.2012. Krštena 25.8.2012.
ANTONIO NIKŠE, sin Zdenka i Marije r. Alilović. Rođ. 21.7.2012. Kršten 26.8.2012.
DAVID BARIŠIĆ, sin Nikice i Josipe r. Ramljak. Rođ. 26.7.2012. Kršten 16.9.2012.
PAULA JELČIĆ, kći Maria i Petre r. Mihaljević. Rođ. 8.9.2012. Krštena 28.10.2012.
ANA DUGANDŽIĆ, kći Vjekoslava i Danijele r. Pehar. Rođ. 7.10.2012. Krštena 18.11.2012.
DAVID BOŠNJAK, sin Jadranka i Antonije r. Vukšić. Rođ. 16.10.2012. Kršten 9.12.2012.
LUKA PERIĆ, sin Denisa i Ivane r. Nikše. Rođ. 19.10.2012. Kršten 16.12.2012.
MARTA NIKA SKOKO, kći Kornelija i Ivane r. Vukšić. Krštena 30.12.2012.
VJENČANI U ŽUPI STUDENCI – 2012.
IGOR MISITA iz Tasovčića i ŽANA PAVLOVIĆ iz Zvirovića. Vjenčani 14.4.2102.
KRISTIJAN MARINČIĆ iz Čitluka i ZLATA PETKOVIĆ iz Studenaca. Vjenčani 21.4.2012.
TOMISLAV PRIMORAC iz Ljubuškoga i NIKOLINA PETKOVIĆ iz Studenaca. Vjenčani 28.4.2012.
DAMIR PLANINIĆ iz Cerna i DANIJELA JELČIĆ iz Stubice. Vjenčani 11.5.2012.
ŽELJKO MATIĆ iz Veljaka i ANA PETKOVIĆ iz Studenaca. Vjenčani 3.6.2012.
ŽELJKO PAVLOVIĆ iz Prćavaca i BOŽENA LEOPOLDINA PAVLOVIĆ iz Čapljine. Vjenčani 9.6.2012.
IVAN SUŠAC s Cerna i JELENA KEŽA iz Studenaca. Vjenčani 16.6.2012.
MARIO NIŽIĆ iz Crvenoga Grma i MARIJA KOZINA iz Studenaca. Vjenčani 29.7.2012.
DRAGAN PETRUŠIĆ iz Crvenoga Grma i KAROLINA MALEČIĆ iz Stubice. Vjenčani 19.8.2012.
JOSIP DUGANDŽIĆ iz Krehin Graca i MARINA RAŠE s Trseljevine. Vjenčani 24.8.2012.
ZORAN ČULJAK iz Tasovčića i VESNA PAVLOVIĆ iz Čapljine. Vjenčani 24.8.2012.
IVAN JELČIĆ iz Stubice i ANITA BARIŠIĆ iz Studenaca. Vjenčani 1.9.2012.
RENATO KARLOVIĆ iz Prćavaca i FRANCIKA VEGO iz Prćavaca. Vjenčani 12.10.2012.
MARKO LOVRIĆ iz Krehina Graca i MARIJA KRALJEVIĆ iz Studenaca. Vjenčani 29.12.2012.
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
91
IZ ŽUPNIH MATICA
VJENČANI IZVAN ŽUPE STUDENCI – 2012.
PERO BARIŠIĆ iz Studenaca i IVANA VASILJ iz Međugorja. Vjenčani 14.4.2012. u Međugorju.
IVAN JUKO iz Kaknja i RUŽICA JELONJIĆ iz Pećina. Vjenčani 19.5.2012. u Aladinićima.
BONAVENTURA REBAC iz Čeljeva i ANITA DRAGIĆEVIĆ iz Studenaca.
Vjenčani 26.5.2012. u Gorici Struge.
JERKO BRAJKOVIĆ iz Studenaca i ŽELJKA MAJERČAK iz Čakovca.
Vjenčani 12.5.2012. u Zagrebu.
JOSIP BRKIĆ iz Studenaca i MARINA VUKOJA s Ledinca. Vjenčani 14.7.2012. na Ledincu.
JOSIP KAPULAR iz Studenaca i TATJANA MARIĆ IZ Kraljeve Sutjeske.
Vjenčani 7.7.2012. na Domanovićima.
DENIS PETAR PULJIĆ iz Munchena i JELA SUŠAC iz Studenaca.
Vjenčani 25.8.2012. na Humcu.
BLAGO JURKOVIĆ iz Studenaca i MARINA ČOVIĆ iz Kaknja. Vjenčani 21.7.2012. u Čeljevu.
MARIO MANDIĆ iz Pregrade i MAJA EREŠ iz Studenaca. Vjenčani 18.8.2012. u Pregradi.
BORIS LUBURIĆ iz Studenaca i BOŽANA JARAK iz Domanovića.
Vjenčani 8.9.2012. u Domanovićima.
ANDREJ KRALJEVIĆ iz Studenaca i ANA MILIĆEVIĆ iz Čitluka.
Vjenčani 9.9.2012. u Čitluku.
IVAN VUKŠIĆ iz Studenaca i JOSIPA VEBER s Humca. Vjenčani 7.10.2012. na Humcu.
LEO PETROVIĆ iz Studenaca i KATARINA LOVRIĆ iz Karlovca.
Vjenčani 7.10.2012. na Humcu.
IVAN RAIČ iz Metkovića i NIKOLINA NIKOLIĆ iz Metkovića.
Vjenčani 21.10.2012. u Metkoviću.
MARIN BARIŠIĆ iz Studenaca i SLAVICA MARKOTA iz Gabela Polja.
Vjenčani 8.12.2012. u Gabela Polju.
UMRLI U ŽUPI STUDENCI – 2012.
DRAGICA PEHAR, preminula 11.1.2012. Pokopana u Stubici 12.1.2012.
ZORA MILIĆEVIĆ, preminula 6.2.2012. Pokopana u Donjim Studencima 11.2.2012.
IVA BUHAČ, preminula 1.2.2012. Pokopana u Gornjim Studencima 3.2.2012.
JANJA DUGANDŽIĆ, preminula 23.2.2012. Pokopana u Dugandžijama 25.2.2012.
ZDRAVKO DUGANDŽIĆ, preminuo 6.3.2012. Pokopan u Dugandžijama 7.3.2012.
MARA NIKŠE, preminula 10.3.2012. Pokopana u Zvirovićima12.3.2012.
LJUBICA PEHAR, preminula 11.4.2012. Pokopana u Stubici 12.4.2012.
VINKO MARINOVIĆ, preminuo 18.4.2012. Pokopan u Donjim Studencima 19.4.2012.
VESELKO PENAVA, preminuo 28.3.2012. Pokopan u Gornjim Studencima 31.3.2012.
VINKA BUNTIĆ, preminula 30.4.2012. Pokopana u Gornjim Studencima 2.5.2012.
NIKOLA JELČIĆ, preminuo 14.5.2012. Pokopan u Stubici 16.5.2012.
92
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
IZ ŽUPNIH MATICA
MATE BRAJKOVIĆ, preminuo 12.6.2012. Pokopan u Bitunjanima 13.6.2012.
VESELKA DODIG, preminula 22.7.2012. Pokopana u Gornjim Studencima 23.7.2012.
LUCA PAVLOVIĆ, preminula 9.7.2012. Pokopana u Donjim Studencima 14.7.2012.
STANA PAVLOVIĆ, preminula 26.7.2012. Pokopana u Donjim Studencima 28.7.2012.
MARKO MIHALJEVIĆ, preminuo 28.7.2012. Pokopan u Gornjim Studencima 29.7.2012.
ANTE ALILOVIĆ, preminuo 14.8.2012. Pokopan u Donjim Studencima 15.8.2012.
MLADEN PETKOVIĆ, preminuo 21.8.2012. Pokopan u Donjim Studencima 25.8.2012.
JURE BULE, preminuo 27.8.2012. Pokopan u Prćavcima 28.8.2012.
BLAGO PENAVA, preminuo 3.9.2012. Pokopan u Gornjim Studencima 4.9.2012.
IVAN SUŠIĆ, preminuo 7.9.2012. Pokopan u Bitunjanima 9.9.2012.
MARA BULE, preminula 12.10.2012. Pokopana u Prćavcima 13.10.
ANICA VUKŠIĆ, preminula 29.8.2012. Pokopana na Trseljevini 30.8.2012.
ŠIMUN PERIĆ, preminuo 12.11.2012. Pokopan u Gornjim Studencima 14.11.2012.
DRAGAN PERIĆ, preminuo 13.11.2012. Pokopan u Gornjim Studencima 15.11.2012.
RUŽA PEHAR, preminula 10.11.2012. Pokopana u Stubici 16.11.2012.
LOVRE VUKŠIĆ, preminuo 15.11.2012. Pokopan na Trseljevini 16.11.2012.
IVAN JURKOVIĆ, poginuo 1942. u Podorošcu, pokopan u Donjim Studencima 1.12.2012.
TOMISLAV BRAJKOVIĆ, preminuo 4.12.2012. Pokopan u Bitunjanima 5.12.2012.
IN MEMORIAM
TETA LJUBA RAGUŽ
(1921.-2012.)
M
nogi naši vjernici iz Studenaca,
kad su čuli vijest da je preminula Ljuba Raguž, majka našega bivšeg
župnika don Damjana, pošli su kako na
sprovod i Misu zadušnicu tako i na izraz
najdublje sućuti našem don Damjanu
koji je, kroz 17 godina župnikovanja u
Studencima, ostavio dio svoga života i
svoga srca u studenačkoj župi. Kroz to
vrijeme upoznali su i plemenito srce i
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
93
IZ ŽUPNIH MATICA
dušu naše drage tete Ljube koja je cijelo vrijeme prebivala sa svojim sinom i
pratila ga svojom pomoću kao domaćica
i svojom molitvom kao majka vjernica.
U posljednjih šest-sedam godina više to
nije mogla činiti jer je zbog bolesti i starosti prebačena na liječničku njegu kod
sestara Milosrdnica u Mostar gdje je 6.
studenoga 2012. blago u Gospodinu preminula. Svetu Misu na groblju Trgovište
u župi Prenj, predvodio je i uputio prigodnu homiliju naš mjesni biskup mons.
Ratko Perić. Oko 60 svećenika prisustvovalo je sprovodu, a 54 svećenika bila su u
koncelebraciji. Bilo je također i tridesetak časnih sestara, te nekoliko bogoslova
i sjemeništaraca. Više tisuća vjernika iz
raznih župa došlo je ispratiti tetu Ljubu
na njezin vječni počinak, što jasno govori o tome koliko je bila prihvaćena i voljena na župama gdje je djelovao njezin sin
don Damjan.
Ljuba je rođena u Aladinićima 10. listopada 1921. od roditelja Matana i
Anice r. Šutalo. Vjenčala se s Vidojem
Ragužem iz Prenja 1942. godine. Zbog
ratnih stradanja morali su bježati iz Prenja u Slavoniju odakle su se vratili iduće, 1943. godine. Kako je njihova kuća
u Prenju izgorjela, svoga sina Damjana
Ljuba je rodila u Aladinićima, u kući svoga oca. Kad je Damjanu bilo samo pola
godine, njegov otac Vidoje otišao je u redovnu hrvatsku vojsku i više se nikada
kući nije vratio. Idućih šest-sedam godina Ljuba je sa svojim sinom ostala živjeti u Aladinićima, a onda su, nakon što
je kuća u Prenju popravljena, preselili u
Prenj. U svojoj dvadesetoj godini, nakon
odsluženja vojnog roka, Damjan se po
naumu Božjem odlučuje za sjemenište.
Tako je sjemenište završio u Dubrovniku
a bogosloviju u Splitu. Majka Ljuba uvi94
List župe i svetišta Presvetog Srca Isusova
jek ga je brižno pratila svojim molitvama
i materijalno pomagala koliko je mogla.
Vjerojatno jedan od najljepših dana u
njezinu životu bio je 15. kolovoza 1973.
kada je dočekala Mladu misu svoga sina
don Damjana.
Don Damjan nakon Mlade mise ostaje još tri godine u Splitu, a potkraj 1975.
imenovan je kapelanom u Gabeli. Godine
1977. biskup Čule imenuje ga prvim župnikom novoosnovane župe Gabela Polje
gdje ostaje sve do 1993. kada je imenovan župnikom u Studencima. Tu je ostao
do 2009. odakle prelazi za župnika župe
Rotimlja gdje se trenutno nalazi.
Kroz sve to vrijeme njegova majka,
osim tri godine u Splitu, bila je uza nj kao
majka i kao domaćica. Pomagala mu je u
svemu što je trebalo, rado dočekivala goste, kako svećenike tako i laike, pospremala kuću, robu, prala, kuhala i brinula
se za sve što je trebalo. Uz to je uvijek
bila vesela i nasmijana. Sa svojim sinom
prolazila je i teške i radosne trenutke
njegova svećeničkog života. Molitva joj
je uvijek bila na usnama ne samo za svoga sina nego i za sve svećenike s kojima
se susretala, a bilo ih je zaista mnogo.
Mogla je kao svećenička majka izbliza
upoznati tegobe i radosti svećeničkog
života.
Zadnjih šest i pol godina svoga života
provela je pod njegom časnih sestara Milosrdnica u Mostaru koje su je s posebnom ljubavlju pazile i pomagale sve do
njezina preminuća 6. studenoga 2012.
Neka je dobri Gospodin nagradi za sve
njezine molitve, žrtve i dobra djela a za
eventualne nedostatke i propuste neka joj
bude milostiv i milosrdan.
Počivala u miru Božjem! Amen!
Rubrike
Riječ urednika 3
Biskupova
božićna čestitka 4
Godina vjere 6
Život u župi 10
Novo srce 50
HKUD “Studenčica” 62
Misli i poezija 73
Župni zborovi 76
Orgulje 81
Mladi i uspješni 85
Šale male 89
Dobročinitelji 90
Iz župnih matica 91
Sretan Božić i Nova godina
svim župljanima i čitateljima našega lista.
Uredništvo
Impresum
List župe Presvetoga Srca Isusova, Studenci - Hercegovina
Adresa uredništva: Župni ured Studenci, 88 323 Studenci
Tel./faks: +387 39 844 261; mob. +387 63 349 201
E-mail: [email protected]
Glavni i odgovorni urednik: don Ivo Šutalo, župnik
Pomoćnik glavnog urednika: Mile Kraljević
List uređuje: Medijska sekcija Hrvatske katoličke mladeži Novo srce - Studenci
Uredničko vijeće: Mile Kraljević, Danijela Pavlović, Ivana Barišić, Ljilja Raše, Bernard
Lauc, Franjo Dragičević, Darija Dragičević, Marija Raše, Martina Alilović, Ana Dragićević, Josipa Jelčić, Emilija Jelčić, Zdravka Pokrajčić, Marijeta Petković, Kristina Milićević,
Antonija Dragićević, Lucija Milićević.
Lektorica: prof. Ivana Barišić
Prijelom i grafičko oblikovanje: Tipoart, Široki Brijeg (Dragan Naletilić)
Tisak: Suton d. o. o. Široki Brijeg
List izlazi jednom godišnje. Potporu listu daju vjernici župe i dobročinitelji svojim dragovoljnim prilozima.
HKM Novo srce iz Studenaca i mladi iz Rotimlje
na susretu HKM-a u Sisku, 5. i 6. svibnja 2012.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
23
File Size
3 924 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content