close

Enter

Log in using OpenID

ALL INCLUSIVE KRITERIJI ZA ODABIR OMLADINSKIH

embedDownload
ALL INCLUSIVE
KRITERIJI ZA ODABIR OMLADINSKIH NEVLADINIH ORGANIZACIJA
ZA UČEŠĆE U PROJEKTU ALL INCLUSIVE
O projektu
Fondacija Mozaik, uz finansijsku podršku Fondacije Light for the World iz Austrije i
Austrijske razvojne agencije, pokreće dvogodišnji projekat pod nazivom All Inclusive.
Fondacija Mozaik će pružati podršku omladinskim nevladinim organizacijama u deset
bosanskohercegovačkih općina/opština, zalažući se za stvaranje okruženja u kojem svi
građani i građanake imaju priliku da učestvuju u razvoju svoje zajednice uz uvažavanje
razlika i poštivanje prava svake osobe.
Glavni cilj projekta je osnažiti deset omladinskih organizacija koje žele postati pokretači
i nositelji inkluzivnog razvoja svojih zajednica.
Ko može konkurisati?
Poziv na konkurs je otvoren za sve omladinske nevladine organizacije1 u Bosni i
Hercegovini koje žele da rade na rješavanju problema u svojoj zajednici uključujući u taj
proces sve članove i članice društva, a kroz ovaj projekat posebno želimo doprinijeti
inkluziji osoba sa invaliditetom. Prednost će imati organizacije iz opština/općina u kojima
nije aktivan Mozaikov program Omladinske banke2.
Kako se prijaviti?
Omladinska nevladina organizacija, koja je zainteresirana da učestvuje u ovom projektu,
treba da podnese online prijavu preko naše web-stranice http://mozaik.ba/javni-pozivall-inclusive do 16. septembra 2013. godine u 15 sati.
Samo prijave podnesene online bit će razmatrane!
Način odabira omladinskih nevladinih organizacija?
Tražimo posvećene i poduzetne omladinske nevladine organizacije, koje su dosljedne
svojoj viziji, misiji i ciljevima, a žele u svoje aktivnosti uključiti što više članova i članica
svojih zajednica, a posebno osobe sa invaliditetom, koje su obično na margini. Tražimo
organizacije koje su svjesne da vrlo često isti problemi pogađaju različite grupe u
zajednici (nedostatak prostora za mlade, nedostatak kulturnih i sportskih dešavanja i
obrazovnih programa, zagađenost okoliša, volonterizam, zapošljavanje, aktivizam i sl.) i
da uključivanje svih u planiranje i provođenje akcija povećava njihovu relevantnost i
održivost.
Prva faza odabira
U prvoj fazi odabira bit će vrednovano sljedeće:

Ideje za aktivnosti koje nevladine organizacije žele realizirati u svojoj sredini, a u
čije će osmišljavanje i realizaciju biti uključeni svi članovi i članice zajednice,
1
Pod omladinskim nevladinim organizacijama podrazumijevamo one nevladine organizacije koje se bave
pitanjima mladih (15-30 godina) i rade na njihovom osnaživanju.
2
Općine u kojima se implementira program Omladinska banka: Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Brod,
Bugojno, Cazin, Doboj Jug, Goražde, Gornji Vakuf- Uskoplje, Kladanj, Konjic, Kotor Varoš, Kozarska Dubica,
Lopare, Novi Grad, Novi Travnik, Modriča, Mrkonjić Grad, Odžak, Pelagićevo, Petrovo, Prozor-Rama, Srbac,
Šipovo, Šekovići, Tešanj, Usora, Vukosavlje, Zvornik, Zavidovići, Živinice, Žepče.

spremnost organizacije da obezbijedi podršku osoba sa invaliditetom i da ih uključi
u proces kreiranja ideja te njihovu eventualnu realizaciju,

iskazana sposobnost organizacije da uključi širu zajednicu (lokalne vlasti, škole,
nevladine organizacije, poduzeća, medije i sl) u realizaciju svojih aktivnosti,

iskazana sposobnost za okupljanje volontera i volonterki u planiranju i realizaciji
ideja,

iskazana poduzetnost, kreativnost, odgovornost i posvećenost mladih ljudi koji su
uključeni u provođenje aktivnosti organizacije,

postojanje rodne ravnoteže u članstvu nevladine omladinske organizacije.
Dodatni kriterij za odabir omladinskih nevladinih organizacija, u slučaju da više
organizacija u jednakoj mjeri zadovoljava gore navedene kriterije, je geografska
raspoređenost zajednica na području BiH i njihova multietničnost.
Druga faza odabira
15 do 20 omladinskih nevladinih organizacija, čije prijave najbolje zadovolje kriterije prve
faze, bit će pozvane na jednodnevni intervju u Sarajevo.
Intervjuom želimo osigurati da će biti odabrane one organizacije i mladi ljudi koji zaista
žele da mijenjaju status quo u svojim zajednicama, te za to imaju motiv, ideje i
poduzetnički i pokretački potencijal.
O projektu
Očekivani rezultati:
1. 10 bosanskohercegovačkih omladinskih organizacija pokreću i nose inkluzivni
razvoj svojih zajednica, jer su unaprijedile interne kapacitete, postale relevantnije
za svoje zajednice i otvorenije za sve njene članove i članice, posebno one
marginalizirane.
2. Različite zainteresirane grupe (javne institucije, preduzeća, mediji, građani...) u
10 bosanskohercegovačkih zajednica aktivno učestvuju i doprinose održivom
inkluzivnom razvoju.
3. 50 mladih iz 10 bosanskohercegovačkih zajednica postaju pokretači pozitivnih
društvenih promjena i model drugim mladim ljudima koji žele da unaprijede svoje
zajednice i uključe i one tradicionalno isključene u svoje aktivnosti.
Vrste podrške za organizacije!
Fondacija Mozaik će, koristeći se već dokazanom EMI metodologijom3, odabranim
omladinskim organizacijama pružiti sljedeću podršku:
Finansijska sredstva
3
EMI (Edukacija, Mobilizacija, Impakt) metodologija zasniva se na temeljnom uvjerenju da zajednice postaju ono što jesu na osnovu izbora i postupaka njenih članova i članica kroz duži vremenski period. To je metodologija rada sa zajednicama koja omogućava ljudima bolje prepoznavanje i aktivno korištenje resursa zajednice, a sa ciljem održivog društvenog i ekonomskog razvoja. EMI metodologija je novi naziv za Mozaikovu RUZ (razvoj uz učešće zajednice) metodologiju.
Svaka od 10 organizacija će imati priliku da kroz dva granta razvije projekte kojima će
rješavati konkretne probleme u svojim zajednicama, uključujući i osobe sa invaliditetom
u razvoj i provođenja projektnih ideja.
1.
Cilj prvog granta je povezati sve grupe zainteresirane za inkluzivni razvoj
(nevladine organizacije, škole, centar za socijalni rad, medije, itd) kroz zajedničku
akciju od koje će imati koristi cijela zajednica. Prvi grant iznosi 5.500 KM.
2.
Cilj drugog granta je proširiti kreiranu mrežu zainteresiranih za inkluzivni razvoj
kroz
uključivanje
javnih
institucija,
preduzeća,
pojedinaca
i
drugih
institucija/ustanova i grupa koje često nisu dio građanskih inicijativa. Drugi grant
iznosi 7.500 KM.
Povećanjem povjerenja među grupama koje čine zajednicu otvara se mogućnost za njen
održivi razvoj. Uključivanje svih aktera podiže relevantnost akcija, jer vrlo često isti
problemi pogađaju različite grupe u zajednici (nedostatak prostora za mlade, nedostatak
kulturnih i sportskih dešavanja i obrazovnih programa, zagađenost okoliša, volonterizam,
zapošljavanje, aktivizam i sl). Samim tim, dobijanje podrške velikog broja građana i
građanki ovisi o načinu odabira ideje i planu za njenu realizaciju, odnosno pristupu koji
otvara mogućnost svima da učestvuju u cijelom procesu.
Organizacije će imati priliku da testiraju relevantnost svojih ideja kroz aktivnosti
namicanja najmanje 30% ukupnog iznosa granta u robi/novcu/uslugama iz lokalnih
izvora (javne institucije, preduzeća, građani i dr). Relevantne akcije će okupiti i značajan
broj volontera i volonterki, pa je za prvu akciju potrebno okupiti najmanje 30, a za drugu
najmanje 100 volontera i volonterki.
Savjetodavna podrška
Proces izgradnje kapaciteta svake od omladinskih organizacija, kao i aktivnih pojedinaca
dešava se u svim fazama projekta. Svi koraci, od podnošenja projekta do izvještaja, su
prilika za učenje i razmjenu iskustava.
Treninzi:
U periodu od dvije godine, predviđeno je ukupno 10 treninga za svaku organizaciju:
osam zajedničkih treninga za svih 10 organizacija i dva treninga u formi in-house
radionica u svakoj organizaciji.
Treninzi za jačanje organizacijskih kapaciteta osmišljeni su kao interaktivni teorijski
uvodi u teme koje će organizacije imati priliku da praktično primjene u svojim
aktivnostima, a i u svakodnevnom životu.
1. Društvena pravda – cilj treninga je povećati svijest učesnika i učesnica o
potrebi za promjenom na ličnom, profesionalnom i institucionalnom nivou, koja
će stvoriti uslove za prevazilaženje diskriminacije i negiranja prava manjina i
marginaliziranih grupa. Ovaj trening će osigurati da učesnici i učesnice lakše
prepoznaju diskriminaciju u svom okruženju i nastoje je ukloniti.
2. Upravljanje projektnim ciklusom – cilj treninga je unaprijediti vještine pisanja,
vođenja, implementacije i monitoringa projekata. Poseban naglasak će biti na
mobilizaciji lokalnih resursa i namicanju sredstava iz različitih izvora, od
pojedinaca, poslovnih subjekata i vladinih institucija, kao i načinima
mobilizacije volontera i volonterki.
3. Izgradnja tima – cilj in-house radionice je da pruži priliku ljudima u organizaciji
da analiziraju i poboljšaju svoje prakse i procese koji utiču na jačanje tima.
4. Finansijski menadžment – cilj treninga je da učesnici i učesnice unaprijede
znanja i vještine iz oblasti finansijskog poslovanja, računovodstva i drugih
finansijskih procesa. Poseban naglasak će biti na povećanju transparentnosti
organizacije.
5. Strateško planiranje - kroz radionice za izradu strateških planova pružit će se
prilika članovima i članicama organizacija da fokusiraju pažnju na ključna
pitanja koja trebaju biti adresirana kroz rad organizacija, da prilagode svoj rad
promjenama sredine i da zajednički donesu odluke koje su važne za budućnost
njihovih organizacija. Planovi koji proizađu kao rezultat procesa strateškog
planiranja trebaju biti upravljačko sredstvo koje će organizacije koristiti da
opstanu i razvijaju se u promjenjivom okruženju. Njima će se olakšati
donošenje odluka, ojačati će se timski rad i posvećenost ciljevima, te povećati
finansijska i programska održivost organizacija uključenih u projekat.
Naglašavamo da su ovi opisi samo okvirni. Nakon odabira organizacija, osigurat ćemo da
su treninzi prilagođeni potrebama i nivou razvoja svih organizacija.
Treninzi za vršnjačku edukaciju - kako bismo pružili priliku organizacijama da osnaže
svoje kapacitete i unaprijede vlastiti imidž u zajednici, pripremili smo inovativne i
interaktivne programe vršnjačke edukacije koji su fokusirani na društveno poduzetništvo
(npr. društvene mreže kao poslovni alat, lične finansije, poslovna komunikacija...).
Omladinske organizacije i uspješni edukatori će ove treninge održati za 200 drugih
mladih ljudi u svojim zajednicama.
Savjetodavna podrška - iskusni savjetnici i treneri će biti na raspolaganju
organizacijama tokom svake faze projekta, kako bi pospješili učenje kroz aktivnosti i
kontinuirano pratili razvoj projekata i organizacija.
Dodatna podrška za mlade poduzetnike
Ovaj projekat je dio Mozaikove strategije da prepozna mlade poduzetničke lidere i ubrza
njihov razvoj. Kroz sve aktivnosti projekta trudit ćemo se da identificiramo mlade sa
izuzetnim pokretačkim i poduzetničkim duhom. Vrednovaćemo prvenstveno stavove i
vrijednosti, a ne vještine, vjerujući da ljudi sa dobrim stavovima, pozitivnim
vrijednostima i poduzetničkim duhom mogu lako steći vještine koje im trebaju.
Koristeći našu Test-Invest® metodologiju4 najpoduzetniji mladi ljudi će imati priliku da se
pokažu, a u one najbolje će se kontinurano ulagati. Ovaj proces, koji će trajati i nakon
implementacije projekta, će rezultirati armijom mladih poduzetnih ljudi koji će otvarati
nova radna mjesta i biti model za druge mlade ljude u Bosni i Hercegovini.
Trajanje projekta: od 1. jula 2013. godine do 30. juna 2015. godine.
4 Test‐Invest metodologija je u obliku piramide stepenaste strukture. Temelji se na EMI metodologiji kroz koju testira mlade na nivou zajednice kako bi odabrala one s najvećim poduzetničkim potencijalom. U mlade kontinuirano „test‐investiramo“ dok ne postanu model uspješnog poduzetništva u BiH.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
173 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content