close

Enter

Log in using OpenID

AUTO RADIO CAU-436 UPUTE ZA UPORABU

embedDownload
AUTO RADIO CAU-436
RDS/MP3/USB HOST/SD/AUX
UPUTE ZA UPORABU
MP3 ZA AUTO RADIO SA PLL FM STEREO RADIOM, RDS-OM, ULAZIMA ZA USB/SD I MMC KARTICU I
ODVOJIVOM PREDNJOM PLOČOM
RAZMJEŠTAJ DIJELOVA I KONTROLA
1.NAPAJANJE UKLJUČENO/ISKLJUČENO
2.ODABIR FREKVENCIJE /PAUSE
3. AUTOMATSKO ILI RUČNO PODEŠAVANJE POSTAJA(FREKVENCIJA NAPRIJED ILI NATRAG
4. .LCD display
5„DISPLAY TIPKA
6. BEZ ZVUKA
7. TIPKA ZA OTPUŠTANJE PLOČE
8. TIPKA ZA ODABIR NAČINA RADA
9. RDS
10.TA (INZORMACIJE U PRIJVOZU) / GLASNO
11. .“PTY“ funkcija (VRSTA PROGRAMA)
12.PODEŠAVANJE GLASNOĆE
13.KONTROLA AUTOMATSKE PRETRAGE
14.LCD PRIKAZ
15.MEMORIRANJE STANICA
16.RESETIRANJE
17.AUX ULAZ
18. UTOR ZA MULTIMEDIJSKE KARTICE (MMC)/SD KARTICE
19. USB UTOR
ISO PRIKLJUČAK
RCA linijski izlaz-Crveni(desno),
Bijeli (lijevo)
RCA linijski ulaz: Crveni (desno),
Bijeli (lijevi)
A PRIKLJUČAK
4.MEMORIJA +12V
5.IZLAZ ZA AUTOMATSKU ANTENU
7.+12V (SVIJETLEĆA TIPKA)
8.UZEMLJENJE
Napomena: (priključak A broj 7), mora biti priključen uz pomoć ključa za uključivanje automobila, jer
se na taj način izbjegava da baterija auta postane preslaba kada se vozilo neće koristiti tijekom dužeg
vremenskog perioda.
B PRIKLJUČAK
1.STRAŽNJI DESNI ZVUČNIK (+)
2.STRAŽNJI DESNI ZVUČNIK (-)
3.PREDNJI DESNI ZVUČNIK (+)
4.PREDNJI DESNI ZVUČNIK(-)
5.PREDNJI LIJEVI ZVUČNIK(+)
6.PREDNJI LIJEVI ZVUČNIK (-)
7.STRAŽNJI LIJEVI ZVUČNIK (+)
8.STRAŽNJI LIJEVI ZVUČNIK (-)
Održavanje
ZAMJENA OSIGURAČA
Ako osigurač iskoči, provjerite priključak za napajanje i potom promjenite osigurač.Ako osigurač
ponovno iskoči nakon zamjene, možda je došlo do nekog unutarnjeg kvara.U ovom slučaju,
konzultirajte se u najbližem servisu.
Upozorenje
Koristite osigurače različitih ampera za svaki ulaz. Korištenje osigurača sa najviše ampera bi moglo
izazvati ozbiljne kvarove.
INSTALACIJA
MJERE OPREZA
-Pažljivo odaberite lokaciju za montiranje tako da jedinica ne utječe na normalne vozačke funkcije
-Izbjegavajte instaliranje blizu mjesta gdje bi uređaj mogao biti pod utjecajem visokih temperatura,
na primjer u blizini direktne sunčeve svjetlosti ili toplog zraka iz grijalice, ili gdje bi u njega mogla ući
prašina, zemlja ili bi moglo doći do pretjerane vibracije.
-Za sigurnu instalaciju koristite se isključivo opremom za montiranje.
-Obavezno uklonite prednju ploču prije instaliranja uređaja
NAPOMENA:Kut auta za vrijeme postavljanja uređaja ne smije prelaziti 30 stupnjeva inače se prednja
ploča neće otvoriti.
Prijevod riječi sa slike
.
Release screw and bracket-Otpustite vijak i stalak
Bend these claws, if necessary-Savijte ove kukice, ako bude potrebno
Napomena: Držite ključ za otpuštanje na sigurnom mjestu jer ćete ga možda trebati u budućnosti da
biste uklonili uređaj iz auta.
POTPORA UREĐAJA
1.UREĐAJ
2.PREDMET ZA OTPUŠTANJE
3.PLOČA
4.ŠESTOKRAKA MATICA
5.MATICA ZA ZAKLJUČAVANJE
6.OBIČNA MATICA
7.TIJELO AUTOMOBILA
8.STRAŽNJI REMEN ZA POTPORU
9.VIJAK ZA KUCKANJE
10.M5 X15 ŠESTOKRAKI VIJAK
Skidanje i namještanje prednje ploče
Prednja ploča ovog uređaja se može odvojiti da bi se spriječila krađa.
SKIDANJE PREDNJE PLOČE
Prije skidanja prednje ploče obavezno pritisnite prvo tipku za isključivanje(OFF)
Onda pritisnite tipku (15) i odvojite ploču tako što ćete je povući prema sebi kao što je prikazano na
slici.
Napomena: Pazite da vam ploča ne ispadne dok je odvajate od uređaja
Prijevod riječi sa slike:
Main unit-Glavna jedinica
Rear of the front panel-Stražnji dio prednje ploče
Front panel-Prednja ploča
Napomene:
-Osigurajte da je prednja ploča okrenuta pravilno naprijed prilikom povezivanja sa uređajem jer
naopako ne može biti namještena.
-Ne pritiskajte prednju ploču čvrsto uz uređaj prilikom skidanja.Može biti lako namještena uz lagani
pritisak prema jedinici.
-Kada nosite prednju ploču sa sobom, stavite je u malu kutiju za prednju ploču koja ide uz nju.
-Ne pritiskajte jako i nemojte stavljati pretjerani pritisak na prozor za zaslon na prednjoj ploči
prilikom povezivanja sa uređajem.
OPERACIJA
1.NAPAJANJE UKLJUČENO/ISKLJUČENO
Pritiskom na ovu tipku, uključujete ili isključujete uređaj.
Uređaj se uključuje pritiskom na bilo koju tipku.
2, 3 TIPKA ZA ODABIR FUNKCIJE: BAS I VISOKIH TONOVA/OMJER/FADER/PRETRAGA TA/DPI
MASKE/PONOVNO PODEŠAVANJE/AUDIO DSP/GLASNOĆA/VIŠE CDA/ZVONO/PRETRAGA/STEREO/LOKALNI(SEL)
CENTRALNI SERVIS:
Tehnocentar d.o.o.
Prilaz Ivana Visina 7, 10020 Zagreb
Tel: 01/6553-804 01/4816-806
Fax: 00385 1 4816 807
e-mail: [email protected]
www.tehnocentar.hr
J A M S T V E N I L IS T
Naziv proizvoda:
Tip i model:
Serijski broj:
Datum prodaje:
Pečat i potpis prodavača:
Uvoznik jamči za kvalitetu i besprijekoran rad proizvoda ukoliko će se kupac/korisnik pridržava priloženih
naputaka o uporabi i općih pravila za uporabu tehničkih uređaja. Unatoč tome, može se dogoditi da proizvod
ne radi ispravno . U tom slučaju uvoznik se obvezuje na svoj trošak popraviti sve kvarove i tehničke
nedostatke koji na proizvodu nastanu u jamstvenom roku pri normalnoj uporabi i poštivanju tehničkih
uputa. Jamstvo počinje teći s datumom isporuke kupljenog proizvoda krajnjem korisniku, a dokazuje se
predočenjem računa i ovjerenog jamstvenog lista, te uz detaljan opis kvara . Jamstveni list mora biti pravilno
popunjen, potpisan i ovjeren pečatom od strane prodavatelja (prodavatelja krajnjem kupcu).
1.
-
Sva Jamstva po ovom
jamstvenom listu traju 12
mjeseci
2.
Jamstvo priznajemo za
navedeno vrijeme iz Točke 1
pod uvjetom:
- da je korisnik rukovao proizvodom
prema uputi za rukovanje
- da proizvod nije mehanički oštećen
- da je Jamstveni list uredno popunjen
i potvrđen od prodavatelja
- da proizvod nije popravljala
neovlaštena osoba ili servis
3.
Jamstvo ne priznajemo za
navedeno iz Točke 1. pod
uvjetom
- da je proizvod mehanički oštećen
da jJmstveni list nije uredno popunjen
i potvrđen od prodavatelja
- ako je proizvod popravljala
neovlaštena osoba
u slučaju elementarnih
nepogoda (udar groma)
4.
Ako ovlašteni servis ne popravi
proizvo u roku od 15 dana
jamstveni rok se produžava za
vrijeme koliko je trajao
popravak
5.
Prodavatelj se obavezuje de će
sve
proizvode zamijeniti ako
ne budu popravljeni u roku od
45 dana nakon primitka u
ovlaštenom servisu. Primitak
službeno počinje teći od
trenutka zaprimanja uređaja i
sve pripadajuće opreme i
valjane dokumentacije.
6.
Troškove popravka i prijevoza
izvan mjesta servisa u
jamstvenom
roku snosi
davatelj jamstva
* Izjave o sukladnosti nalaze se na
www.tehnocentar.hr
-
7.
8.
-
U slučaju da kupac na servis
pošalje proizvod koji je
ispravan, tj. radi sukladno
tehničkom opisu i naputku o
uporabi, kupcu ćemo naplatiti
pregled i testiranje proizvoda, te
troškove dostave
Servis i zamjenski djelovi za
proizvode biti će na
raspolaganju kroz vrijeme od 7
godina. Ovo se ne odnosi na
dijelove koji se ne servisiraju
nego samo zamjenjuju
VAŽNO ZA KUPCE:
Pri kupovini provjerite ovjeru
jamstvenog lista.
Čuvajte račun, jamstvo vrijedi
samo uz račun
Čuvajte originalnu ambalažu
kako bi se izbjegla oštećena
prilikom transporta, u
protivnom Tehnocentar ne
odgovara za štetu.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
662 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content