close

Enter

Log in using OpenID

16_2013_Svibanj

embedDownload
GODINA 8
BROJ 16
SVIBANJ 2013.
MIHALOVČAN 2
AKTUALNI SAT
SVIBANJ 2013.
NAŠI ZA
Stanovnici Općine Gornji
Mihaljevec, ali i oni iz susjednih
općina, uvijek se u predbožićno
vrijeme okupe u dvorani Doma
kulture u Gornjem Mihaljevcu,
kako bi bez obzira na sve svoje nedaće, financijske probleme
i krizu, svojim doprinosom, ma
kako skroman bio, pomogli nekom našem sumještaninu koji se
je našao u teškoj životnoj situaciji. Koncert Naši za naše održan je već osmi put, ovaj put u
organizaciji Općine Gornji Mihaljevec, KUU Lipa i Mjesnog
odbora Vukanovec. Na pozornici
su se izmijenila brojna imena,
neka već dobro poznata, a neka
malo manje, ali sva s plemenitom
SVIBANJ 2013.
AKTUALNI SAT
NAŠE 2012.
namjerom. Večer je gromkim
glasovima otvorila Muška vokalna skupina pjevačkog zbora
Sveti Juraj na Bregu, svojim
programom predstavila se je
Osnovna škola Gornji Mihaljevec, svoju priču kroz glazbu
i ples ispričali su Dominik Bogdan, Nika Guterman i Mateo
Sternad, a glazbenu točku izvele
su i Valentina Zadravec i Iva
Polanec. Raspoloženje je dodatno podignuo nastup Oldtimer
benda, a pred našom publikom
ponovno je gostovao rado viđeni Dragutin Brežnjak iz Svetog
Urbana sa kćerkom Dejanom,
dok je Vladimiru Koširu Tonki
ovo bio prvi nastup pred našom
publikom. Između glazbenih točki, članovi KUU Lipa pripremili
su prikaz starinskih običaja Herodešovo i Godovno.
Prisutnima su se obratili i
predsjednik Mjesnog odbora Vukanovec, Mladen Borko, načelnik Općine Gornji Mihaljevec,
Franjo Kovačić i Josip Košak,
naš sumještanin kojem su prikupljena sredstva bila namijenjena,
kako bi mogao podmiriti troško-
ve svog smještaja, obzirom
da zbog bolesti
nije u mogućnosti u potpunosti sam brinuti o
sebi.
Za sam kraj pripremljena
je posebna glazbena poslastica, ansambl Žargon iz susjedne
Slovenije. Premda je program
trajao dugo, publika je uvijek
tražila još, te članove Žargona
nije puštala s pozornice. Svojom
su glazbom i
duhovitim dosjetkama uspjeli
nasmijati svakoga u publici
i sigurno pridobiti neke nove
obožavatelje.
Nakon koncerta pripređen
je domjenak i
druženje za sve
prisutne.
MIHALOVČAN 3
MIHALOVČAN 4
Na temelju odredbi članka 44. Zakona
o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/2012.)
radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju, upućuje se
JAVNI POZIV
NA PODNOŠENJE ZAHTJEVA
ZA IZDAVANJE RJEŠENJA
O IZVEDENOM STANJU
VLASNICIMA/INVESTITORIMA
NEZAKONITO IZGRAĐENIH
ZGRADA NA PODRUČJU
OPĆINE GOR. MIHALJEVEC
Dana 04. kolovoza 2012. godine stupio
je na snagu novi Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (objavljen
u „Narodnim novinama“ broj 86 od 27.
srpnja 2012. godine). Stupanjem na snagu
navedenog Zakona, prestalo je važenje Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim
zgradama objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 90/11.
Ovaj Zakon uredio je uvjete, postupak i
pravne posljedice uključivanja u pravni sustav nezakonito izgrađenih zgrada.
Pozivaju se svi vlasnici/investitori neza-
SVIBANJ 2013.
AKTUALNI SAT
konito izgrađenih zgrada na području općine
Gornji Mihaljevec na podnošenje zahtjeva za
izdavanje rješenja o izvedenom stanju kako bi
se izvršila legalizacija takve izgradnje u skladu s odredbama navedenog Zakona.
Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu
ovog Zakona smatra se:
1) zgrada, odnosno rekonstruirani dio
postojeće zgrade izgrađene bez akta kojim
se odobrava građenje, odnosno protivno tom
aktu, vidljiva na digitalnoj ortofoto karti u
mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave
izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog
snimanja Republike Hrvatske započetog 21.
lipnja 2011. (u daljnjem tekstu: DOF5/2011),
na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima,
odnosno stupovima s gredama i stropom ili
krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže.
(2) zgrada, odnosno rekonstruirani dio
postojeće zgrade izgrađen bez akta kojim
se odobrava građenje, odnosno protivno
tom aktu na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji
sa zidovima, odnosno stupovima s gredama
i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili
bez krova, najmanje jedne etaže, koja nije
nedvojbeno vidljiva na DOF5/2011 ako je
vidljiva na drugoj digitalnoj ortofoto karti
Državne geodetske uprave izrađenoj na
temelju aerofotogrametrijskog snimanja
do 21. lipnja 2011. ili je do tog dana evidentirana na katastarskom planu ili drugoj
službenoj kartografskoj podlozi, a o čemu
tijelo nadležno za državnu izmjeru i katastar nekretnina na zahtjev stranke izdaje
uvjerenje.
Nezakonito izgrađena zgrada ozakonjuje se donošenjem Rješenja o izvedenom
stanju, kojeg za područje općine Gornji Mihaljevec donosi Upravni odjel za prostorno
uređenje i gradnju Međimurske županije u
Čakovcu, Ruđera Boškovića 2.
Zahtjev za izdavanje Rješenja o izvedenom stanju podnosi se najkasnije do 30.
lipnja 2013. godine. Iznimno, zahtjev za
donošenje Rješenja o izvedenom stanju za
ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada za koje je građev inski inspektor donio
rješenje o uklanjanju do dana stupanja na
snagu ovog Zakona, podnosi se najkasnije
do 31. 12. 2012. godine.
Obrazac zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom za izdavanje Rješenja, vlasnici/investitori nezakonito izgrađenih zgrada
mogu podići u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2.
Franjo Kovačić
POPIS MANIFESTACIJA U OPĆINI GORNJI MIHALJEVEC U 2013. GODINI
Datum
Vrijeme
NAZIV
Mjesto održavanja
12. 05. 2013.
10:00
Sv. Pričest
Gornji Mihaljevec
26. svibanj 2013.
Zabava povodom otvorenja igrališta
Gornja Dubrava
30. 05. 2013.
10:00
Tijelovo
Gornji Mihaljevec
30. svibnja 2013.
Mimohod za Tijelovo
Gornji Mihaljevec
02. 06. 2013.
10:30
Proštenje Srca Isusovog u Martinuševcu
Gornji Mihaljevec
09. 06. 2013.
10:30
Proštenje Srca Isusovog u Badličanu
Gornji Mihaljevec
Dan škole
OŠ Gornji Mihaljevec
08. i 09. lipanj 2013.
Izlet
16. 06. 2013.
10:30
Proštenje Srca Isusovog u Gornjoj Dubravi
Gornja Dubrava
22. lipanj 2013.
14:00
Kup općine u nogometu
22. lipanj 2013.
Dan antifašizma u Martinuševecu
Martinuševec
23. lipanj 2013.
60. godišnjica postojanja DVD G. Dubrava
Gornja Dubrava
29. 06. ili 06. 07. 2013.
Izlet
05. 06. 07. srpanj 2013.
Dani lipe Gornji Mihaljevec
srpanj
Malonogometni turnir
srpanj
velikonogometni turnir
Gornji Mihaljevec
03. 07. 2013.
Hodočašće na Mariju Bistricu
07. 07. 2013.
10:30
Proštenje Sv. Benedikta u Dragoslavec Bregu
Dragoslavec Breg
14. 07. 2013.
10:30
Proštenje u čast Majke Božje Bistričke u D. Selu
Dragoslavec Selo
21. 07. 2013.
10:30
Proštenje Sv. Magdalene u Preseki
Preseka
27. i 28. srpanj 2013.
Gađanje glin. golubova - LD Šljuka G. Mihaljevec
Gornji Mihaljevec
05. kolovoz 2013.
Dan domovinske zahvalnosti, Dan branitelja
Gornji Mihaljevec
20. 08. 2013.
11:00
Kraljevo
Gornji Mihaljevec
31. 08. 2013.
7:00
Hodočašće u Ludbreg
15. 09. 2013.
10:30
Proštenje u Vukanovcu-Križevo
Vukanovec
listopad
Stolnoteniski turnir
01. listopad 2013.
Međunarodni dan starijih osoba
Priredba - OŠ Gornji Mihaljevec
OŠ Gornji Mihaljevec
16. studeni 2013.
Kolinska večera
Gornja Dubrava
18. studeni 2013.
Obilježavanje Vukovarske tragedije
Gornji Mihaljevec
Dan općine Gornji Mihaljevec
Gornji Mihaljevec
25. studeni 2013.
14. prosinac 2013.
Kartaški turnir
Gornji Mihaljevec
22. prosinac 2013.
Priredba povodom dočeka djeda mraza
Gornja Dubrava
25. 11. 2013.
11:00
Sv. Katarina
Gornji Mihaljevec
26. prosinac 2013.
Podjela dječjih darova u D. Bregu
28. prosinac 2013.
Kartaški turnir
Gornji Mihaljevec
ORGANIZATOR
RKT župa Gornji Mihaljevec
Udruga žena Gornja Dubrava
RKT župa Gornji Mihaljevec
DVD Gornji Mihaljevec
RKT župa Gornji Mihaljevec
RKT župa Gornji Mihaljevec
OŠ Gornji Mihaljevec
NK Dubrovčan
RKT župa Gornji Mihaljevec
NK Bratstvo Preseka
MO Martinuševec i UDVDR Gor. Mihaljevec
DVD Gornja Dubrava
NK Bratstvo Preseka
Općina G. Mihaljevec, KUU Lipa G. Mihaljevec, ŠK G. i Mihaljevec, NK Jedinstvo G. Mihaljevec
Udruga Sport za sve D. Breg
NK Jedinstvo Gornji Mihaljevec
RKT župa Gornji Mihaljevec
RKT župa Gornji Mihaljevec
RKT župa Gornji Mihaljevec
RKT župa Gornji Mihaljevec
LD Šljuka Gornji Mihaljevec
UDVDR Gornji Mihaljevec
RKT župa Gornji Mihaljevec
RKT župa Gornji Mihaljevec
RKT župa Gornji Mihaljevec
Udruga Sport za sve D.Breg
Udruga umirovljenika Gornji Mihaljevec
OŠ Gornji Mihaljevec
NK Bratstvo Preseka
UDVDR Gornji Mihaljevec
Općina Gornji Mihaljevec
NK Bratstvo Gornji Mihaljevec
Udruga žena Gornja Dubrava
RKT župa Gornji Mihaljevec
UDVDR G. Mihaljevec i Udr. Sport za sve D. Breg
NK Jedinstvo Gornji Mihaljevec
SVIBANJ 2013.
AKTUALNI
SAT
USUSRET
IZBORIMA
Redovni lokalni izbori 2013. održat će se
19. svibnja, a drugi krug po potrebi 02. lipnja. Istodobno će se birati članovi predstavničkih tijela jedinica te općinski načelnici,
odnosno gradonačelnici i župani te njihovi
zamjenici. Biračka mjesta bit će otvorena od
7:00 do 19:00 sati. Izađite na izbore i dajte
ELEKTRIČNI I ELEKTRONIČKI
OTPAD SAKUPLJAO SE PO CIJELOJ
OPĆINI GORNJI MIHALJEVEC
U SUBOTU, 6. 4. 2013. GODINE
Komunalno redarstvo
1. ELEKTRIČNI I ELEKTRONIČKI
OTPAD (EE)
Komunalno redarstvo Općine Gornji Mihaljevec je u subotu, 6. 4. 2013. godine, u
svom dvorištu uspješno odradilo organizirano besplatno skupljanje i zbrinjavanje
električnog i elektroničkog otpada za sva
naselja koja pripadaju ovoj Općini. EE otpad je na licu mjesta preuzimao i u motorno
vozilo utovarivao ovlašteni skupljač DUMA
ELEKTRONIKA-EE EKO TIM, Poslovnica
Varaždin, koji ima važeću dozvolu od Ministarstva zaštite okoliša i prirode.
Skupljanje otpada je bilo izvršeno od
8,00 do 13,00 sati i u tom relativno kratkom
vremenu preuzeto je na zbrinjavanje oko 2 t
EE otpada (televizori, radio, tranzistori, pegle, uređaji za usisavanje prašine, sušila za
kosu, ledenice, frižideri, strojevi za pranje
rublja, telefoni, monitori, tipkovnice, pisači
i drugo).
Koristim priliku da se zahvalim svima
koji su se odazvali ovoj akciji, a do druge
organizirane akcije upućujem da se zbrinjavanje EE otpada može vršiti pojedinačno pozivom na besplatni telefon 0800 444 110.
Na svaki Vaš poziv ovlašteni skupljač dolazi
prema dogovoru.
2. Dobro je znati!
Koncesionar koji vrši skupljanje, prijevoz i zbrinjavanje otpada na području Općine Gornji Mihaljevec skupio je slijedeće
količine otpada:
svoj glas onome, koga
smatrate najboljim 5
MIHALOVČAN
i najkompetentnijim kandidatom za određenu funkciju, jer je svaki glas bitan, pa
i vaš. Vi ste ti koji, kao odgovoran birač,
odlučujete koji ljudi će voditi našu općinu
i županiju i stvarati nam što bolje uvjete
za razvoj i napredak sredine u kojoj živimo.
(lk)
ČITATELJI LISTA MIHALOVČAN
Dragi i poštovani žitelji Općine Gornji Mihaljevec.
Evo prošlo je punih 8 godina od izlaženja lista MIHALOVČAN. Želio bih Vam se zahvaliti na Vašoj podršci
i suradnji oko izrade svakog broja Mihalovčana. Kao
glavni, a u ovom mandatu tehnički urednik lista Mihalovčan želim Vam prenijeti svoj osjećaj zadovoljstva.
Smatram da ste putem ovog našeg glasila mogli pratiti
i biti informirani o radu i zbivanjima na području naše
Općine. Vjerujte, uložio sam puno stečenog znanja,
truda, slobodnog vremena i angažmana, kako bi svaki od ovih dosad izašlih brojeva u
određeno i zadano vrijeme bili Vama dostupni. Želja mi je i težnja nadalje uređivati i
raditi list, ako to Vi budete htjeli.
Vaš urednik Boris Resman
3. Treba
znati!
Na području Općine Gornji
Mihaljevec
skuplja
se najviše
KOMUNALNOG
OTPADA, a to je otpad iz kućanstva i slični
otpad iz industrijskih i zanatskih pogona i
iz ustanova. To je grupa 20, podgrupa od
01-03.
Nabrojit ću najvažnije: papir, karton,
staklo, biorazgradivi otpad iz kuhinje i kantina, odjeća, tekstil, plastika, metali, otpad
iz vrtova, parkova i groblja, zemlja, otpad
iz tržnica, ostaci od čišćenja ulica, muljevi,
glomazni otpad itd. Otpad koji ne spada u
grupu opasnog otpada kao npr.: jestiva ulja
i masti, boje, tinta, ljepila i smole, sredstva
za pranje, lijekovi, drvo, otpad iz čišćenja
dimnjaka, ostali komunalni otpad.
U dosadašnjoj praksi prisutno je skupljanje miješanog komunalnog otpada koji se
kod koncesionara ili prerađivača sortira na
traci.
Ulaskom RH u Europsku uniju morat
ćemo preći na SELEKTIRANO SKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA. Na tom
sistemu skupljanja otpada Općina Gornji Mihaljevec zajedno sa izabranim koncesionarom radi, a mještani će se detaljno sa svime
upoznati na vrijeme.
2010. g. 2011. g. 2012. g.
- mješani komunalni otpad (20 03 07)
333,13 t 222,55 t 210,97 t
- staklena ambalaža (15 01 07)
5,14
5,33 5,12
- papir i karton (20 01 01)
1,70
2,14
1,60
- ambalaža od papira i kartona (15 01 01)
-
0,50
3,18
- ambalaža od plastike (15 01 02)
-
0,42
- komunalni otpad koji nije specifičan na dr. način -
2,34
- glomazni otpad
-
-
-
4. NADOLAZEĆI RADOVI
Nadam se da je dugi i teški zimski period iza nas. Posljedice ćemo morati sanirati
svatko na svom mjestu, a moramo se također
organizirati na život u tekućoj godini sve u
skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu, Odlukom o komunalnom redu Općine
Gornji Mihaljevec i drugim podzakonskim
aktima (opširnije je bilo pisano u prethodnim
brojevima lista Mihalovčan).
Podsjećam Vas na neke obaveze:
- organizirajte se za suzbijanje ambrozije
na svom posjedu
- čistite zapušteno poljoprivredno zemljište (livade, voćnjake, vinograde i dr.)
- njegujte šume i šumsko zemljište
- uređujte okućnice i površine ispred
stambenih i drugih objekata
- nije dozvoljeno ispuštati krovne vode
sa bilo kakvih objekata na javnu prometnu
površinu-cestu
- ne izvodite nikakve radove uz ceste bez
odobrenja vlasnika te ceste
- trebate uređivati i održavati u funkciji
jarke uz svoje posjede u naselju i polju kraj
njiva
- trebate porezivati granje i rušiti drveće
koje ulazi u cestovni i zračni prostor (cestovni prostor je 2 m od ruba asfalta, a zračni
prostor je 7 m u visinu)
- blato sa guma na poljoprivrednim strojevima prije dolaska na cestu se treba očistiti
- stajski gnoj i gnojnica se treba zaorati
24 sata računajući od momenta dopreme
- vlasnici pasa iste moraju imati pod kontrolom-ne smiju lutati
- rješavajte imovinsko-pravne odnose
svega što posjedujete, jer tako možemo lakše
teretiti vlasnika kod počinjenja nedozvoljenih radnji
- nepravilnosti iz područja komunalnog
redarstva prijavite komunalnom redaru.
Molim da se poštuje ZKG i ostale Odluke iz područja komunalnog redarstva koje je
donijelo Općinsko vijeće Gornji Mihaljevec.
Komunalni redar: Vid Marčec
MIHALOVČAN 6
SVIBANJ 2013.
AKTUALNI SAT
Podaci o broju rođenih i umrlih u
općini Gor. Mihaljevec za g. 2012.
Općina G. Mihaljevec Rođeni Umrli
Badličan
Bogdanovec
Dragoslavec Breg
Dragoslavec Selo
Gornja Dubrava
Gornji Mihaljevec
Martinuševec
Preseka
Prhovec
Tupkovec
Vugrišinec
Vukanovec
0
1
1
2
1
0
1
0
2
0
1
1
2
1
2
1
4
2
2
0
2
1
3
2
UKUPNO
10
22
U petak, 28. prosinca 2012. godine, održana je
Svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Gornji
Mihaljevec. Predsjednik Općinskog vijeća, gospodin
Franjo Golub, podnio je izvješće o radu Općinskog
vijeća u 2012. godini. Načelnik Općine, gospodin
Franjo Kovačić, podnio je detaljno izvješće o radu
Općine tijekom 2012. godine. Sjednici su nazočili vijećnici Općinskog vijeća, ravnateljica Osnovne škole, zamjenik načelnika, predsjednici udruga, klubova
i društava koje djeluju na području Općine, članovi
radnih tijela Općine, te drugi uzvanici.
SVEČANA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Sa sjednica Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec
26. sjednicu Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec održana je u petak 21.12. 2012.
godine, s početkom u 18.00 sati u prostorijama
Doma kulture Gornji Mihaljevec (vijećnica).
Vijeće je usvojilo slijedeće Odluke:
Odluku o potpisivanju Sporazuma o sufinanciranju prijevoza učenika osnovne škole
Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Gornji Mihaljevec za 2012. godinu
i projekcije za 2013. i 2014. godinu;
Odluku o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima
u 2012. godini;
Odluku o izmjenama i dopunama Socijalnog programa Općine Gornji Mihaljevec za
2012. godinu;
Odluku o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za
2012. godinu;
Odluku o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu;
Odluku o Proračunu Općine Gornji Mihaljevec za 2013. godinu i projekcije za 2014. i
2015. godinu;
Plan razvojnih programa Općine Gornji
Mihaljevec za razdoblje od 2013. do 2015.
godine,
Odluku o izvršavanju proračuna Općine
Gornji Mihaljevec za 2013. godinu;
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu;
Program gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu;
Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2013. godinu;
Socijalni programa Općine Gornji Mihaljevec za 2013. godinu;
Odluka o izdavanju prethodne suglasnosti na Prijedlog programa rada i Prijedlog financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe
Čakovec;
Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja
u 2012. godini;
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava
zaštite i spašavanja na području Općine Gornji Mihaljevec za 2013. godinu;
28. sjednicu Općinskog vijeća Općine
Gornji Mihaljevec održana je u petak 18. 01.
2013. godine, s početkom u 18.00 sati u prostorijama Doma kulture Gornji Mihaljevec
(vijećnica).
Vijeće je usvojilo slijedeće Odluke:
Odluku o otvaranju poslovnog računa
Općine Gornji Mihaljevec u Croatia banci
d.d. Zagreb;
Odluku o prekoračenju poslovnog računa
Općine Gornji Mihaljevec;
Usvajanje Odluke o raspisivanju natječaja
za prodaju zemljišta u Gornjoj Dubravi.
Vijećnicima su raspravljali o Izvještaju
o obvezama i potraživanjima na dan 15. 01.
2013. godine (vijećničko pitanje).
29. sjednicu Općinskog vijeća Općine
Gornji Mihaljevec, koja će se održati u srijedu 27. 03. 2013. godine, s početkom u 19.00
sati u prostorijama Doma kulture Gornji Mihaljevec (vijećnica).
Vijeće je usvojilo slijedeće Odluke:
Izvješća o provedenoj inventuri za 2012.
godinu;
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna
Općine Gornji Mihaljevec za 2012. godinu;
Izvješće o izvršenju Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2012. godinu;
Izvješće o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture za 2012. godinu;
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Gornji Mihaljevec za 2012. godinu;
Izvješće o izvršenju Socijalnog programa
Općine Gornji Mihaljevec za 2012. godinu;
Statut Općine Gornji Mihaljevec;
Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec;
Odluku o prodaji zemljišta u Gornjoj Dubravi;
Odluku o ustupanju nekretnine u k.o.
Gornji Mihaljevec;
Odluku o izmjenama i dopunama Odluke
o komunalnom doprinosu na području Općine
Gornji Mihaljevec;
Odluku o prihvaćanju financijskih izvješća DVD-a za 2012. godinu;
Odluku o izmjenama i dopunama Plana
zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za
općinu Gornji Mihaljevec;
Odluku o izdavanju prethodne suglasnosti na Izvješće o radu i Financijsko izvješće
Javne vatrogasne postrojbe Čakovec za 2012.
godinu;
Odluku o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine
Gornji Mihaljevec za 2013. godinu.
(sz)
SVIBANJ 2013.
MIHALOVČAN 7
AKTUALNI SAT
KOLEGIJ PREDSJEDNIKA VIJEĆA MJESNIH ODBORA OPĆINE GOR. MIHALJEVEC
Sjednica predsjednika Vijeća mjesnih odbora Općine
Gornji Mihaljevec održana je
u utorak, 05. ožujka 2013.
godine u prostorijama Doma
kulture Gornji Mihaljevec.
Zbog nedavnih krađa na Sjednicu je bio pozvan načelnik
Policijske postaje Štrigova,
gospodin Nenad Risek, koji
je ujedno izvijestio predsjednike mjesnih odbora o stanju
sigurnosti na području Općine Gornji Mihaljevec. Uspoređujući s ostalim krajevima
Međimurske županije, Općina Gornji Mihaljevec spada
u područje s niskom razinom
kriminaliteta. Načelnik policijske postaje pozvao je sve
građane na suradnju s policijskim službama, kako bi se
spriječila kaznena i prekršajna
djela. Raspravljalo se i o načinu
odvoza glomaznog otpada, a po
izvještaju komunalnog redara.
Predsjednici mjesnih odbora jednoglasno su zaključili da je raspored odvoza glomaznog otpada
koji se provodila do sada, dva
puta godišnje na određeni dan,
zadovoljavajuć te da se takav
održi i nadalje. Predsjednici
mjesnih odbora obaviješteni su
i o održavanju šahovskog na-
tjecanja mjesnih odbora Općina LAG-a Međimurski doli i
bregi i pozvani da formiraju
ekipu koja će sudjelovati na
natjecanju.
(sz)
KOLEGIJ PREDSJEDNIKA VIJEĆA MJESNIH ODBORA OPĆINE
GORNJI MIHALJEVEC
U utorak 2. travnja održan je Kolegij predsjednika vijeća mjesnih odbora
Općine Gornji Mihaljevec, na kojem se
raspravljalo o akciji prikupljanja elektroničkog otpada na području Općine, prikupljanju otpadnih guma te provođenju
akcije čišćenja divljih deponija.
Bez obzira što u današnje vrijeme
svijest građana sve više raste, ipak je potrebno uključiti sve građane u prikupljanje
ovakve vrste otpada, kao i u sanaciju div-
ljih deponija kojih nažalost još uvijek ima.
U suradnji s komunalnim redarstvom, Općina Gornji Mihaljevec organizira prikupljanje električnog i elektroničkog otpada (EE)
u subotu 6. travnja u vremenu od 8 do 13
sati u dvorištu Općine Gornji Mihaljevec.
Otpad se preuzima besplatno uz prisutnost ovlaštene osobe koncesionara, utovaruje se u motorno vozilo te se nakon završetka
prikupljeni otpad otprema na zbrinjavanje
sukladno Zakonu o otpadu.
Crveni križ Čakovec dodijelio je socijalne pakete osobama kojima je takva pomoć najpotrebnija. Predsjednici mjesnih
odbora zaduženi su da u što kraćem roku
dostave podatke o imenima osoba kojima
će se paketi Crvenog križa dodijeliti. U
pripremi je i organizacija obilježavanja
ulaska Republike Hrvatske u Europsku
uniju te su svi predsjednici mjesnih odbora pozvani na sudjelovanje.
(sz)
MIHALOVČAN 8
REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC
KLASA: 406-01/12-01/7
URBROJ: 2109/21-01-12-1
Gornji Mihaljevec, 08. 11. 2012.
Na temelju članka 391. Zakona o
vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96.,
68/98., 137/99., 22/00., 73/00.,
114/01., 79/06., 141/06., 146/08. i
38/09. i 153/09.) članka 3. stavka 1.
Odluke o prodaji stanova u vlasništvu
Općine Gornji Mihaljevec („Službeni
glasnik Međimurske županije“, broj
6/12.) objavljuje se
JAVNI NATJEČAJ
za prodaju stana i/ili poslovnog
prostora u vlasništvu Općine
Gornji Mihaljevec
Predmet javnog natječaja je:
- stan, površine 20,82 m2, br. čest.
25/1 k.o. Gornji Mihaljevec koji se sastoji od 1 sobe, hodnika, kupaonice i
sanitarnog čvora, u prizemlju stambene
zgrade na adresi Gornji Mihaljevec 83
koja se nalazi na kat. čestici broj 583
k.o. Gornji Mihaljevec
- poslovni prostor, površine 40,52
m2, br. čest. 25/1 k.o. Gornji Mihaljevec koji se sastoji od 2 sobe i sanitarnog
čvora te spremišta, u prizemlju stambene zgrade na adresi Gornji Mihaljevec
83 koja se nalazi na kat. čestici broj 583
k.o. Gornji Mihaljevec.
Početni iznos kupoprodajne cijene
stana iznosi 5.055,95 kuna/m2 odnosno
105.264,90 kuna.
Iznos jamčevine (10% od početne kupoprodajne cijene stana) iznosi:
10.526,49 kuna.
Početni iznos kupoprodajne cijene poslovnog prostora iznosi 3.714,03
kuna/m2 odnosno 150.492,54 kuna.
Iznos jamčevine (10% od početne
kupoprodajne cijene poslovnog prostora) iznosi: 15.049,25 kuna.
Početni iznos kupoprodajne cijene stana i poslovnog prostora iznosi:
8.769,98 kuna/m2 odnosno 255.757,44
kuna (ukoliko se ponuda podnosi za
stan i poslovni prostor zajedno).
Iznos jamčevine (10% od početne
kupoprodajne cijene stana i poslovnog
prostora) iznosi: 25.575,75 kuna.
Osobe koje sudjeluju u natječaju
dužne su položiti jamčevinu na žiro račun broj 2392007-1860400003 u korist
Proračuna Općine Gornji Mihaljevec
pozivom na broj: 68 7757-OIB.
Stan i poslovni prostor mogu se razgledati svakim radnim danom Općine
AKTUALNI SAT
Gornji Mihaljevec uz prethodnu usmenu
ili pismenu najavu.
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju fizičke osobe državljani Republike
Hrvatske i pravne osobe registrirane u
Republici Hrvatskoj.
Ponuda na natječaj podnosi se u zatvorenoj omotnici s naznakom: “JAVNI
NATJEČAJ ZA PRODAJU STANA/
POSLOVNOG PROSTORA ili STANA I POSLOVNOG PROSTORA U
VLASNIŠTVU OPĆINE GORNJI
MIHALJEVEC - NE OTVARAJ” na
adresu: OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC, Jedinstveni upravni odjel, Gornji
Mihaljevec 74, 40306 Macinec, preporučenom pošiljkom ili neposredno u uredovno vrijeme u pisarnici Općine Gornji
Mihaljevec, Gornji Mihaljevec 74 - II
kat doma kulture Gornji Mihaljevec.
Ponuda za sudjelovanje u javnom natječaju mora sadržavati:
- dokaz o uplati jamčevine,
- presliku osobne iskaznice, ako je
ponuditelj fizička osoba,
- izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u sudski ili drugi odgovarajući registar, ako je ponuditelj pravna
osoba,
- naznaku za što se ponuda podnosi
(stan, poslovni prostor ili stan i poslovni
prostor),
- visinu ponuđene kupoprodajne cijene stana i/ili poslovnog prostora po m2,
- broj računa na koji će se vratiti
uplaćena jamčevina.
Natječaj je otvoren neograničeno
do prodaje stana i/ili poslovnog prostora.
Pisane ponude se javno otvaraju posljednjeg dana u mjesecu. Ukoliko posljednji dan u mjesecu pada na neradni
dan ili se zbog drugih razloga ne može
izvršiti javno otvaranje ponuda posljednjeg dana u mjesecu odredit će se drugi
prikladan dan.
Svi ponuditelji će prethodno biti pismeno obaviješteni o mjestu i vremenu
otvaranja ponuda.
Ukoliko do trenutka otvaranja ponuda ne pristigne niti jedna ponuda, natječaj ostaje otvoren za daljnje zaprimanje
ponuda do ponovnog otvaranja slijedećeg mjeseca.
Nepravodobna ponuda je ponuda
koja pristigne nakon vremena određenog za otvaranje ponuda.
Nepotpune i nepravodobne ponude
neće biti razmatrane.
Otvaranju ponuda mogu pristupiti
natjecatelji, odnosno njihovi ovlašteni
predstavnici uz predočenje ovjerene punomoći.
Najpovoljnijom ponudom se smatra:
SVIBANJ 2013.
- ponuda za stan s najvišom ponuđenom cijenom po m2 (ukoliko je podnesena ponuda samo za stan),
- ponuda za poslovni prostor s najvišom ponuđenom cijenom po m2 (ukoliko
je podnesena ponuda za poslovni prostor),
- ponuda za stan i poslovni prostor
ukoliko je ponuđena cijena stana i poslovnog prostora po m2 veća od zbirno
najviše ponuđene cijene stana i poslovnog prostora po m2 prema zasebnim ponudama ponuđača (ukoliko se ponuda
podnosi za stan i poslovni prostor zajedno).
Natječaj se može provesti i ako na
istom sudjeluje samo jedan ponuditelj.
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, na prijedlog Povjerenstva, donosi općinsko vijeće.
Odluka o najpovoljnijem ponuditelju
za stan i/ili poslovni prostor dostavlja se
svim ponuditeljima s uputom da mogu
uložiti prigovor u roku od 8 dana od
dana dostave.
Natjecateljima koji su položili jamčevinu, a čije ponude nisu prihvaćene,
jamčevina će se vratiti u roku 30 dana
od dana konačnosti zaključka o izboru
najpovoljnijeg ponuditelja, bez prava na
obračun kamate.
Položena jamčevina natjecatelja čija
je ponuda prihvaćena zadržava se i uračunava u kupoprodajnu cijenu.
Ako natjecatelj čija je ponuda najpovoljnija, odustane od natječaja ili sklapanja kupoprodajnog ugovora, nema
pravo na povrat uplaćene jamčevine, a
stan se može prodati sljedećem najpovoljnijem ponuditelju.
Ugovor o kupoprodaji stana i/ili poslovnog prostora sklapa se u roku od 30
dana od dana konačnosti Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.
Plaćanje kupoprodajne cijene stana i/
ili poslovno prostora vrši se jednokratno
prilikom sklapanja ugovora o kupoprodaji na žiroračun Općine Gornji Mihaljevec.
U slučaju daljnjeg stvarno pravnog
raspolaganja kupljenom nekretninom
Općina Gornji Mihaljevec ima pravo
prvokupa u roku 5 godina od sklapanja
kupoprodajnog Ugovora.
Informacije o natječaju se mogu dobiti u uredovno radno vrijeme na telefon
040/899-397.
Franjo Kovačić
SVIBANJ 2013.
AKTUALNI SAT
MIHALOVČAN 9
OBAVLJANJE ZIMSKE
SLUŽBE NA PODRUČJU
OPĆINE GORNJI
MIHALJEVEC
Kandidirani projekti za sufinanciranje od strane
ministarstava
Općina Gornji Mihaljevec ministarstvima je kandidirala je slijedeće projekte za sufinanciranje tijekom 2013. godine:
Program javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2013. godinu
R.b.
NAZIV PROJEKTA
Ukupna vrijednost (u kn)
1.
Obnova doma kulture Gornji Mihaljevec
421.875,00
2.
Obnova doma kulture Preseka
450.000,00
3.
Investicijsko oprema doma kulture Vukanovec
57.828,75
4.
Izrada fasade na domu kulture Dragoslavec Selo
32.000,00
5.
Izgradnja doma kulture Dragoslavec Breg
211.875,00
6.
Obnova doma kulture Martinuševec
198.750,00
7.
Obnova kulturno sportskog centra Gornji Mihaljevec
142.000,00
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije – program EIB III
R.b.
NAZIV PROJEKTA
1.
Sanacija nerazvrstanih cesta
2.
Izgradnja doma kulture u Dragoslavec Bregu
Ukupna vrijednost (u kn)
2.168.750,00
500.000,00
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije - Program održivog razvoja
lokalne zajednice
R.b.
NAZIV PROJEKTA
Ukupna vrijednost (u kn)
1.
Obnova doma kulture Gornji Mihaljevec
635.000,00
2.
Izgradnja doma kulture u Dragoslavec Bregu
500.000,00
3.
Sanacija vatrogasnog doma u Preseki
125.000,00
S obzirom da se radi o projektima koji iziskuju značajna ulaganja, Općina Gornji Mihaljevec nije u mogućnosti u cijelosti financirati realizaciju zadanih projekata te ista uvelike ovisi o
odobrenom sufinanciranju od strane ministarstava.
(sc)
Odlukom Općinskog vijeća sa 11.
sjednice održane 21. 12. 2010. godine
poslovi zimskog održavanja nerazvrstanih
cesta na području Općine Gornji Mihaljevec, na temelju provedenog javnog natječaja objavljenog u Listu Međimurje od
26. 10. 2010. godine, povjereni su Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
Novak iz Gornjeg Mihaljevca 43. Prema
Odluci Vijeća Ugovor o zimskom održavanju nerazvrstanih cesta na području
Općine Gornji Mihaljevec zaključen je na
vrijeme od četiri godine.
Ugovoreno je slijedeće:
- čišćenje i posipavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 85,00 kuna bez
PDV-a po dužnom kilometru;
- čišćenje i posipavanje parkirališta,
nogostupa i staza u iznosu od 220,00
kuna bez PDV-a po satu.
S obzirom na iznimno velike količina
snježnih oborina tijekom mjeseca prosinca 2012. godine te siječnja, veljače i
ožujka 2013. godine za obavljanje poslova zimske službe ukupno je utrošeno
103.612,50 kuna. S obzirom da godišnje
zaduženje za komunalnu naknadu iznosi
130 tisuća kuna, gotovo cijeli iznos komunalne naknade ove će se godine utrošiti za rad zimske službe.
(sz)
OBAVIJEST O KOLIČINI
SAKUPLJENOG OTPADA
U 2012. GODINI
U 2012. godini na području Općine
Gornji Mihaljevec sakupljena je slijedeća količina otpada:
222,55 t komunalnog otpada
0,5 t ambalaže od papira i kartona
0,42 t ambalaže od plastike
5,33 t staklene ambalaže
2,14 t papira i kartona
Izvor podataka: Eko flor plus d.o.o.
MIHALOVČAN 10
AKTUALNI SAT
SVIBANJ 2013.
ZBOGOM BLATU
Vijeće Mjesnog odbora Dragoslavec
Sela u 2012. godini nastavilo je sa obnavljanjem parka kod Doma kulture. Kao prioritet izašlo se u susret mještanima, a i gostima, da se sanira blatnjava podloga ispod
nadstrešnice u parku.
Naime, prilikom raznih kulturnih i sportskih događanja, a u slučaju lošeg vremena,
ispod nadstrešnice se nakupljala voda, a
zatim i blato. Zbog blatnjavosti terena su
se svi sudionici turnira i drugih događanja
teško kretali, te osim pohvala za organizaciju određenog događaja, skretali pažnju na
moguće otklanjanje nepoželjne pojave.
Zato je Mjesni odbor donio odluku da
se nabave tlakovci u vlastitoj režiji i uz
pomoć akcija mještana postave ispod nadstrešnice.
Tako je odzvonilo blatu.
Za VMO Dragoslavec Selu Željko Fajs
ZAJEDNIČKIM SNAGAMA OČISTILI SNIJEG S KROVIŠTA
Ova godina specifična je po obilnom snijegu, stoga je na krovu
Doma kulture u Gornjem Mihaljevcu, zbog opasnosti od urušavanja
snijega koje bi prouzrokovalo veliku štetu, bila potrebna intervencija Javne vatrogasne postaje Čakovec, koja je stigla na poziv DVD-a
Gornji Mihaljevec. Naime, za čišćenje su bile potrebne pokretne
ljestve, koje DVD Gornji Mihaljevec nema, pa je pomoć bila itekako dobrodošla. Intervenciju je izvršio pripadnik JVP Čakovec, koji
je upravljao vozilom i pokretnim ljestvama, dok je samo skidanje s
krova izvršio član DVD Gornji Mihaljevec, Zvonimir Jularić.
(fk)
SVIBANJ 2013.
AKTUALNI SAT
MIHALOVČAN 11
Općina Gornji Mihaljevec dodijelila 500 kuna novorođenoj djeci
Unatrag nekoliko godina Općina
Gornji Mihaljevec izdvaja 500 kuna za
svako rođeno dijete, stoga je isto napravila i za djecu rođenu u 2012. godini.
Naknade im je uz prisustvo roditelja
DAROVI ZA
UČENIKE
OSNOVNE
ŠKOLE GORNJI
MIHALJEVEC
Na božićnoj priredbi Osnovne škole Gornji Mihaljevec
učenicima nižih razreda Djed
Božićnjak podijelio je prigodne darove. Darove je primilo
66-tero djece, za što je iz općinskog proračuna izdvojeno
5.053,68 kuna.
(sz)
uručio općinski načelnik Franjo Kovačić.
Roditelji su imali priliku međusobno
se upoznati, s obzirom da su njihova djeca
vršnjaci koji će dijeliti predškolske i škol-
ske doživljaje i iskustva. Iako mali broj,
svega desetero djece rođeno na području
Općine Gornji Mihaljevec u 2012. godini, ova su djeca veliko veselje. Ona su
temelj budućnosti ovoga kraja.
(sz)
MIHALOVČAN 12
AKTUALNI SAT
POLICIJSKA POSTAJA ŠTRIGOVA
U cilju što boljeg informiranja o stanja sigurnosti na
području Općine Gornji Mihaljevec, izvješćujemo građane o
kretanju kriminaliteta, prekršaja i drugih događaja značajnih
za njihovu sigurnost tijekom
2012. godine.
U području kriminaliteta na području vaše općine u
protekloj godini zabilježeno
je ukupno 17 kaznenih djela.
Među njima je važno istaknuti
teške krađe kojih je bilo 7, od
čega dvije u Vukanovcu, te po
jedna u Gornjem Mihaljevcu,
Badličanu, Gornjoj Dubravi
i Martinuševcu, kao i krađe kojih pak je bilo 5, od čega dvije
u Vugrišincu, te po jedna u Gornjem Mihaljevcu, Bogdanovcu
i Macincu. Od ostalih kaznenih
djela možemo istaknuti i „teško djelo protiv opće sigurnosti“
koje je počinjeno u Gornjem Mihaljevcu, a kraj godine obilježilo
je i kazneno djelo „teškog ubojstva“ u Gornjoj Dubravi koje je
na štetu vlastitog djeteta počinio
njegov otac. Ta je tragedija izazvala veću uznemirenost kod
građana, ali nije izravno utjecala
na njihovu sigurnost.
Prekršaja je u protekloj godini zabilježeno 53, a među njima su dominirali oni iz domene
Zakona o sigurnosti prometa na
cestama, dok su ostali neznatno zastupljeni i nisu utjecali na
stanje sigurnosti. U prometu na
cestama zabilježeno je 7 prometnih nesreća u kojima je 1 osoba
teže ozlijeđena, a 1 lakše, dok je
JAVNO PREDAVANJE
DAJUĆI DOM
PROMIJENIMO IM
ŽIVOT
U organizaciji Centra za socijalnu skrb Čakovec i
Obiteljskog centra Međimurske županije u srijedu, 06.
ožujka 2013. godine, u Domu kulture u Gornjem Mihaljevcu održano je predavanje u svrhu promocije udomiteljstva na području Međimurja. Predavanje su održale
socijalne radnice iz Centra za socijalnu skrb Čakovec,
Franciska Četković i Suzana Belović, te ravnateljica
Obiteljskog centra Međimurske županije, Lidija Vinković.
(lk)
u ostalima nastupila samo materijalna šteta.
Na dijelu državne granice
koji teritorijalno pripada Općini
Gornji Mihaljevec nije bilo značajnijih događaja koji bi utjecali
na sigurnost građana.
S obzirom na iznesene pokazatelje, stanje sigurnosti na području Općine Gornji Mihaljevec
u protekloj godini ocjenjujemo
dobrim, a takvo se očekuje i u
narednom razdoblju.
Koristimo prigodu da zahvalimo onim građanima koji su nam
svojim angažmanom i obavijestima pomogli u radu i pozivam
njih, ali i sve ostale, da svojim
doprinosom pomognu u održanju stanja sigurnosti na ovako
zavidnoj razini.
Podsjećamo na važnost mjera
samozaštite koje građani trebaju
poduzeti da ne bi postali žrtve
neželjenih događaja, ali i dobrosusjedske odnose, te nužnu gra-
SVIBANJ 2013.
đansku hrabrost i odlučnost u
čuvanju svoje i tuđe imovine.
Pozivom na hitni telefonski
broj policije „192“, ili telefonski broj Policijske postaje
Štrigova, „040 373 165“, građani mogu policiju obavijestiti
o uočavanju sumnjivih osoba
ili vozila, pri čemu nisu dužni
dati svoje podatke već to mogu
učiniti i anonimno, ali svakako
je važno da pokušaju što bolje
upamtiti opis osoba i zabilježiti
broj registarske oznake vozila.
Napominjemo da je pred
nama sezona proljetnih radova radi kojih su građani više
odsutni iz kuće, pa im skrećemo pažnju da, i za kratkog
odsustva, zaključavaju kuće i
ključeve nikako ne ostavljaju
sakrivene kod ulaza gdje ih
kradljivci lako mogu naći.
Nenad Risek
viši policijski inspektor
Načel. Policijske postaje Štrigova
tel.: 040/(3)73-165,
telefax: +385 40 373 028
UDOMITELJSKA OBITELJ JE ZAMJENA ZA BIOLOŠKU OBITELJ.
AKO DIJETE ILI ODRASLA OSOBA NE MOŽE ŽIVJETI U VLASTITOJ OBITELJI, TADA JE SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ
NAJBOLJI IZBOR.
POSTOJI UDOMITELJSTVO ZA DJECU I ODRASLE.
UDOMITELJSKA OBITELJ ZA DJECU MOŽE SKRBITI ZA NAJVIŠE TROJE DJECE U DOBI OD 0 DO 18 GODINA ODNOSNO DO
ZAVRŠETKA REDOVNOG ŠKOLOVANJA.
UDOMITELJSKA OBITELJ ZA ODRASLE OSOBE MOŽE SKRBITI O NAJVIŠE ČETVERO ODRASLIH OSOBA KOJE SU STARE, NEMOĆNE I BOLESNE OSOBE ILI OSOBE S MENTALNIM I INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA, O KOJIMA NE MOŽE BRINUTI OBITELJ.
UDOMITELJ MOŽE BITI PUNOLJETNA OSOBA MLAĐA OD 60
GODINA.
DA BI SE POSTALO UDOMITELJ, OSOBA TREBA ISPUNJAVATI
ZAKONOM PROPISANE UVJETE U POGLEDU STAMBENOG PROSTORA (mora imati prostor u kojem će korisnici živjeti), KAO I U POGLEDU NEKIH DRUGIH OSOBINA KOJE SE ODNOSE NA SAMOG
UDOMITELJA (udomitelj kao ni članovi njegove obitelji ne smiju biti kažnjavani za određena kaznena djela, udomitelj treba biti osoba odgovorna
prema sebi i drugima i dr.).
UDOMITELJSTVOM SE NE ZASNIVA RADNI ODNOS.
ZA SKRB O OSOBAMA O KOJIMA BRINE U SVOME DOMU,
UDOMITELJ PRIMA NAKNADU NA KOJU SE NE PLAĆA POREZ.
AKO STE SE ODLUČILI BITI UDOMITELJ ILI AKO ŽELITE SAZNATI NEŠTO VIŠE POJEDINOSTI O UDOMITELJSTVU UPUĆUJEMO VAS NA ZAKON O UDOMITELJSTVU I PRAVILNIK O STAMBENIM, SOCIJALNIM I DRUGIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE UDOMITELJSTVA.
JOŠ JE JEDNOSTAVNIJE DA NAS POTRAŽITE: U CENTRU ZA
SOCIJALNU SKRB U ČAKOVCU, JAKOVA GOTOVCA BROJ 9, NAJAVITE SE TELEFONOM NA 391-951, TE U OBITELJSKOM CENTRU
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE, ULICA BANA JOSIPA JELAČIĆA 22,
TEL. 395-927.
RADO ĆEMO VAM DATI POTREBNE INFORMACIJE O TOME
KAKO POSTATI UDOMITELJ I BITI PODRŠKA U BUDUĆEM
RADU.
PRIKLJUČITE SE MNOGIM DOBRIM LJUDIMA KOJI SE U MEĐIMURJU BAVE UDOMITELJSTVOM!
SVIBANJ 2013.
AKTUALNI SAT
MIHALOVČAN 13
PREDAVANJE ZA POLJOPRIVREDNIKE
Djelatnica Poljoprivredno savjetodavne službe iz Čakovca, gospođica Ljiljana Kocen, dipl. ing. agr., održala je 12. i 26. veljače
u prostorijama Doma kulture Gornji Mihaljevec (velika dvorana)
predavanje za poljoprivrednike s područja Općine.
Na predavanju su obrađene slijedeće teme:
1. Promjene u zakonskoj regulativi u poljoprivredi
2. Višestruka sukladnost
3. IPARD program
4. Legalizacija bespravno izgrađenih objekata
5. Standardni rezultati i korištenje FADN podataka
6. Nitratna direktiva
Prema Zakonu o potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju
NN 120/12 poštivanje zahtjeva višestruke sukladnosti, savjetovanje
poljoprivrednika samo su jedan od mnogih uvjeta za dobivanja
izravnih plaćanja u poljoprivredi.
(sz)
ZBOR GRAĐANA
U DRAGOSLAVEC SELU
Dana 09. 02. 2013. godine u Domu
kulture u Dragoslavec Selu održan je redoviti zbor građana tog naselja, na koji su
bili pozvani i predstavnici Općine Gornji
Mihaljevec.
Tako su predstavljeni rezultati ostvareni u 2012. godini, o kojima je sve prisutne
izvijestio predsjednik Vijeća mjesnog odbora Robert Kos. Naveo je da su započeli
radovi na polaganju tlakovca ispod nadstrešnice, napravljen je plesni podij i teren za odbojku na pijesku.
Od sportskih i kulturnih događanja sprovedeno je fašničko druženje sa maškarama iz
Okruglog Vrha, malonogometni turnir i organiziran je doček Djeda Mraza koji je djeci
podijelio prigodne darove.
U planu i programu rada Mjesnog odbora
za 2013. godinu su također razna kulturna i
sportska događanja, kao i dovršetak Doma
kulture, odnosno njegovo fasadiranje.
Nakon izvješća i plana za 2013. godinu, za riječ su se javili gosti. Načelnik Općine Franjo Kovačič upoznao je mještane
sa radom Općine i planovima u narednom
razdoblju te pohvalio rad Mjesnog odbora i
međusobnu suradnju sa Općinom. Za riječ
se javio i Boris Resman koji je naglasio
da je suradnja dobra i sa općinskim glasilom Mihalovčanom, te bi se tako trebalo i
nastaviti.
Od strane mještana bilo je i nekoliko
pitanja upućenih načelniku vezanih uz legalizaciju objekata na području Općine Gornji
Mihaljevec, na što ih je načelnik uputio na
nadležne institucije.
Nakon završetka zbora nastavljeno je
međusobno druženje uz domjenak.
Za VMO Dragoslavec Selo: Željko Fajs
MIHALOVČAN 14
SVIBANJ 2013.
AKTUALNI SAT
ODRŽANI ZBOROVI GRAĐANA
Početak nove kalendarske godine uvijek je dobra prilika za
analizu rezultata u protekloj godini, te planiranje novih ciljeva i
zadataka za godinu koja je tek na početku. S tim ciljem mjesni od-
bori naselja naše općine organiziraju zborove građana te, zajedno
sa općinskim čelnicima, svoje mještane informiraju o postojećem
stanju.
Zbor građana naselja Badličan,
Preseka i Prhovec održan
je 20. travnja 2013. godine.
Dana 05. travnja 2013.
godine održan je Zbor
građana
naselja Dragoslavec
Breg
Dana 06. travnja 2013.
godine održan je Zbor
građana naselja
Martinuševec
SVIBANJ 2013.
AKTUALNI SAT
MIHALOVČAN 15
Organizacija manifestacija
tijekom 2013. godine
U utorak 29. siječnja 2013. godine u prostorijama Doma
kulture u Gornjem Mihaljevcu (vijećnica) održana je zajednička sjednica predsjednika udruga, klubova i društava s
područja Općine Gornji Mihaljevec, predstavnika Osnovne
škole Gornji Mihaljevec i RKT župe Gornji Mihaljevec.
Sjednica je sazvana u svrhu dogovora oko organizacija manifestacija i priredbi na području Općine Gornji Mihaljevec u
(sz)
2013. godini.
PREDSJEDNICI VIJEĆA MJESNIH ODBORA OPĆINE GORNJI MIHALJEVEC
Dražen Hatlak
Dragutin Hunjadi
Konrad Brezarić
Robert Kos
Stanko Golub
Zdravko Šafarić
Josip Novak
Radovan Jambrović
Josip Petković
Mario Zadravec
Željko Dvanajščak
Mladen Borko
Badličan 5
Bogdanovec 20
Dragoslavec Breg 81
Dragoslavec Selo 16
Gornja Dubrava 83
Gornji Mihaljevec 23
Martinuševec 17
Preseka 26
Prhovec 5
Tupkovec 18
Vugrišinec 79
Vukanovec 18
040/584-063
040/899-170
040/899-065
040/899-231
040/899-201
040/899-195
040/830-155
040/584-057
040/584-003
040/857-354
040/857-412
040/899-228
098/180-0643
098/173-8428
098/198-8979
091/502-0302
098/980-2750
098/493-296
098/241-360
098/948-5115
098/426-976
091/1225-071
Predsjednik VMO Badličan
Predsjednik VMO Bogdanovec
Predsjednik VMO Dragoslavec Breg
Predsjednik VMO Dragoslavec Selo
Predsjednik VMO Gornja Dubrava
Predsjednik VMO Gornji Mihaljevec
Predsjednik VMO Martinuševec
Predsjednik VMO Preseka
Predsjednik VMO Prhovec
Predsjednik VMO Tupkovec
Predsjednik VMO Vugrišinec
Predsjednik VMO Vukanovec
MIHALOVČAN
LIST OPĆINE GORNJI MIHALJEVEC
NAKLADNIK:
OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC
ODGOVORNI I GLAVNI UREDNIK:
Franjo Kovačić
ZAMJENIK GLAVNOG UREDNIKA:
Boris Resman
Dana 18. travnja 2013.
godine održan je Zbor
građana naselja
Bogdanovec
UREDNIŠTVO:
Karmen Sklepić, Lea Kovačić, Goran Miljančić,
Konrad Brezarić, Silvana Cerovec
SURADNICI:
J. Petković, V. Golub, S. Golub, S. Stanković,
A.-M. Vuković, M. Cindrić, V. Marčec, Ž. Fajs,
S. Stanković, M. Flinčec, K. Gregorinčić,
S. Dimač, B. Mikulan, F. Golub, A. Karlovčec,
J. Petković, V. Golub, I. Novak, A. Cvetković,
S. Golub, R. Žižek, N. Risek
NASLOVNICA:
Dejan Resman
TAJNICA REDAKCIJE:
Snježana Zadravec
ADRESA REDAKCIJE:
Gornji Mihaljevec 74, 40 306 Macinec
Naklada:
900 primjeraka
Tisak:
LETIS
Tel./fax 040/899-117
e-mail: [email protected]
ISSN 1845-9870
www.gornjimihaljevec.hr
Rukopise, fotografije, diskete, CD-e ne vraćamo
MIHALOVČAN 16
AKTUALNI SAT
SVIBANJ 2013.
30. SJEDNICA VIJEĆA OPĆINE GORNJI MIHALJEVEC
Posljednju sjednicu Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec obilježilo je donošenje
Odluke o davanju u zakup krovova zgrada u vlasništvu Općine Gornji Mihaljevec za montažu sunčanih elektrana. Kako je
završilo četverogodišnje razdoblje rada ovakvog sastava Vijeća predsjednik Vijeća gospodin
Franjo Golub zahvalio je svim
vijećnicima, načelniku i zamjeniku načelnika na suradnji.
Prisutnima se obratio i gospo-
din Franjo Kovačić, načelnik
Općine Gornji Mihaljevec, gospodin Boris Resman, zamjenik
načelnika Općine Gornji Mihaljevec i gospodin Mladen Borko, vijećnik općinskog Vijeća.
Svoje djelovanje zabilježili su
zajedničkom fotografijom.
(sz)
SVIBANJ 2013.
AKTUALNI SAT
Izvješće o radovima
na održavanju ŽC I LC u
Općini Gornji Mihaljevec za
2012. godinu
INVESTICIJSKI
CIKLUS OPĆINE
GORNJI
MIHALJEVEC
ŽC 2011 GORNJI MIHALJEVEC-GORNJA DUBRAVA
421.032,63
LC 2008 BOGDANOVEC
190.215,90
LC 20049 KRIŽOPOTJEGORNJI MIHALJEVEC
652.742,53
LC 20055 GORNJA DUBRAVA (ŽC 2011 - Završetak naselja)
1.089.474,00
LC 20075 PRHOVEC-SVETI
URBAN
71.453,15
LC 20081 DRAGOSLAVEC
72.358,42
IZVANREDNO ODRŽAVANJE:
LC 20010 VUKANOVEC
397.099,13
KLIZIŠTE ŽC 2254 DRAGOSLAVEC SELO
429.745,69
REDOVNO ODRŽAVANJE cca 900.000,00
4.224.121,45
Izvor podataka: Županijska
uprava za ceste Međimurske županije
PARK MLADOSTI U GORNJEM MIHALJEVCU
Općina Gornji Mihaljevec kandidirala je Ministarstvu regionalnog razvoja
i fondova Europske unije projekt Izrada
projektne dokumentacije za uređenje Parka Mladosti u Gornjem Mihaljevcu. Ministarstvo je prihvatilo kandidirani projekt,
te je potpisan ugovor o sufinanciranju prema kojem Ministarstvo sufinancira izradu
projektne dokumentacije sa 70%. Općina
je provela postupak javne nabave na koji
je pristigla jedna ponuda i to od strane
trgovačkog društva JURCON PROJEKT
d.o.o. iz Zagreba. Sukladno ponudi zaključen je ugovor o javnoj nabavi za izradu
projektne dokumentacije za uređenje Parka Mladosti na iznos od 67.000,00 kuna
(sa PDV-om). Projektni zadatak obuhvaća
izvođenje svih potrebnih geodetskih poslova, izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta, te troškovnika svih radova.
Projektna dokumentacija treba sadržavati
: projekt izgradnje nove zgrade površine
20,0x6,0 metara, projekt rekonstrukcije
zgrade SD 6. travnja Gornji Mihaljevec
površine 20,0x5,5 metara, projekt rekon-
strukcije zgrade NK Jedinstvo Gornji Mihaljevec površine 20,0x6,5 metara, projekt
izgradnje igrališta za odbojku na pijesku,
projekt izgradnje igrališta za tenis (asfalt),
projekt proširenja postojećeg nogometnog
igrališta, projekt izgradnje rukometnog
igrališta (asfalt), projekt izgradnje igrališta
za mali nogomet (trava), projekt prilazne
ceste i raskrižja spoj sa ŽC (uključivo kolne prilaze i priključke), projekt parkirališta
(do 50 mjesta), projekt odvodnje, projekt
hortikulture, projekt izgradnje javne rasvjete, pred mjera radova s detaljnim opisom vrsta i količinom radova, troškovnik
radova (uvažavajući zahtjeve naručitelja)
te projektantsku procjenu troškova gradnje
po svim stavkama radova. Nakon ishođenja svih potrebnih dozvola za gradnju izvođenje projekta (izgradnja) kandidirat će se
za sufinanciranje iz Strukturnih fondova
Europske unije. Provedbom ovog projekta
osigurat će se adekvatan prostor za funkcioniranje naših sportskih klubova, te ostalih
udruga (KUU Lipa, Šahovski klub i dr.)
kao i općinske turističke zajednice. (sc)
DIMNJAČARSKI
OBRT17
MIHALOVČAN
Vl. Dragan Zdolec
PLAN ČIŠĆENJA PO RADNIM
DANIMA U MJESECU
1. RADNI DAN – Gornji Mihaljevec, Bogdanovec
2. RADNI DAN – Vugrišinec
od kbr. 106 do kbr. 10, Tupkovec
kbr. 8, 4, 2a, 2, 1, 23, 22, 19, 18,
16, 29, Vukanovec kbr. 104, 102,
100, 99, 106, 107, 111, 91, 91a,
94, 96, 90, 89, G. Dubrava kbr. 90, 91,
82, 76, 73, 78a, 80, 83, 94, 93 Prhovec
3. RADNI DAN - Vukanovec kbr.
2, 3, 7, 7a, 8, 11, 12, 16, 17, 18, 54,
49b, 49, 52, 45, 28, 31, 34, 35a, 36, 41,
42, 40a, 67, 65, 85, Gornja Dubrava
4. RADNI DAN - Badličan, Preseka, Martinuševec,
5. RADNI DAN – Dragoslavec selo,
Dragoslavec breg, Križopotje.
NAPOMENA!
SUBOTE I NEDJELJE SU NERADNE!
U SLUČAJU VREMENSKIH NEPRILIKA ILI DRŽAVNIH I KATOLIČKIH BLAGDANA POMIČE SE
NA SLJEDEĆI RADNI DAN!
7. MJESEC JE KOLEKTIVNI GODIŠNJI ODMOR!
U SLUČAJU PRIJEKE POTREBE
KONTAKTIRATI NA
MOBITEL: 091/576 3988
Brojevi telefona
i radno vrijeme
Općine Gornji Mihaljevec
tel./fax 040/899-117
RADNO VRIJEME:
ponedjeljak, srijeda, četvrtak i petak
od 7.00 do 15.00 sati,
utorak u vremenu od 13.00 do 21.00 sati
e-mail: [email protected]
Internet adresa: www.gornjimihaljevec.hr
Vladimir Novak - grobar: tel. 098/957-3441
Nenad Novak - komunalni radnik - domar:
tel. 098/938-6485
Vid Marčec - komunalni redar:
Mobitel 099/732-9660
Ambulanta opće medicine
Tel. 040/899-207
RADNO VRIJEME:
Parni datumi - u vremenu
od 7.00 do 14.30 sati
Neparni datumi - popodne
od 13.00 do 20.30 sati
Radna svaka 4. subota u mjesecu
Stomatološka ambulanta
Tel. 040/899-377
RADNO VRIJEME:
Ponedjeljak i utorak - u vremenu
od 13.00 do 20.30 sati
Srijeda, četvrtak i petak - u vremenu
od 7.00 do 14.30 sati
MIHALOVČAN 18
AKTUALNI SAT
OPROŠTAJ OD POLITIKE
NAKON 20 GODINA
AKTIVNOG DJELOVANJA
Franjo Golub vrlo je uspješan poslovni i obiteljski čovjek, ali i
aktivan na svim poljima društvenog života zajednice u kojoj živi. Dugogodišnji je predsjednik NK Dubravčan, a tu istu funkciju niz godina
obnašao je u NK Bratstvo, gdje je sada u Nadzornom odboru. Član
je i Nadzornog odbora Streljačkog kluba 6. travnja, DVD-a Gornja
Dubrava, čiji je i član već 20 godina, član je Upravnog odbora Hrvatske obrtničke komore Međimurske županije, predsjednik Odbora za
gospodarstvo u Općini Gornji Mihaljevec i još mnogo toga društveno korisnoga. U posljednjem sazivu Općinskog vijeća Općine Gornji
Mihaljevec obnašao je dužnost predsjednika Općine, te odlučio time
zaokružiti svoje aktivno bavljenje politikom.
Opišite mi svoj politički put?
Aktivan sam u politici već dugi niz godina, moji počeci bili su još u
nekim prošlim vremenima, kada sam bio aktivan član tadašnje Mjesne
zajednice. U funkciji ove Općine, odnosno ovog kraja, sam već 20 godina. Najprije sam bio član poglavarstva u tadašnjoj Općini Štrigova, u
koju su spadala sva naselja današnje Općine Gornji Mihaljevec, a nakon 1998. godine, kada su naselja Općine Gornji Mihaljevec odvojena
od Općine Štrigova, aktivan sam ovdje. U Općini Gornji Mihaljevec
sam bio dva puta član poglavarstva, jednom sam bio član općinskog
vijeća, a u zadnjem sazivu sam obnašao dužnost predsjednika Općinskog vijeća.
Koji su ključni faktori za uspješan rad općine?
Iznimno je bitan kontinuirani rad, jer da bi stvari funkcionirale,
uvijek treba raditi još više i još bolje i ne stati. Isto tako, vrlo bitnim
smatram timski rad, jer čovjek sam ne može ništa postići na ovoj razini. Bitno je uvijek imati uspostavljen dobar međuljudski odnos, odnos
s poštovanjem, jer je timski rad najbitniji faktor uspješnih projekata.
Smatram da je u posljednjem, još uvijek aktualnom sazivu, bila uspostavljena najbolja suradnja. Bitnim smatram i reprezentativnost čelnih
ljudi Općine, jer je prvi dojam iznimno bitan, kako u poslovnom, tako i
političkom svijetu, pa stoga i dojam koji ostavlja netko kao predstavnik
Općine.
Koje dosege smatrate svojim najvećim uspjesima u ovih 20 godina političkog života?
Mislim da se napravilo puno od osnivanja Općine do danas, pa i
prije. Kao pojedinac na različitim instancama uvijek sam se zalagao i
trudio za dobrobit Općine i uvijek se je nešto radilo. Naravno, u svom
radu čovjek nailazi i na prepreke, od financijskih, do zakonodavnih,
ali i do onih, koje prestavljaju sami mještani, jer ponekad čovjek ima
osjećaj da bi svi potraživali samo neka svoja prava, a obaveze izbjegavali. No, u timu u kojem sam radio smo prilično uspješno nadilazili
sve te prepreke i trudili se da projekti i radovi napreduju u željenom
smjeru. Nekako najdraži uspjeh u političkom i društvenom životu mi je
izgradnja Sportskog doma u Preseki. Još smo bili dio Općine Štrigova
kad su radovi počeli, a dovršeni su kada smo bili dio Općine Gornji
Mihaljevec. Na to sam ponosan, jer je izgradnja počela mojom inicija-
SVIBANJ 2013.
tivom i jer je za onaj dio naše Općine to značilo jako puno, a znači i danas. U izgradnju tog
objekta i igrališta uloženo je više od 2000 sati
dobrovoljnog rada različitih ljudi. Prije toga na
igralištu su bili željezni golovi, a po završetku radova je sve izgledalo
kao što i danas izgleda.
Što znači biti predsjednik općine, kakve obaveze i povlastice
ta dužnost nosi, te kako bi sebe ocijenili kao predsjednika Općine
Gornji Mihaljevec?
Posao predsjednika Općinskog vijeća iziskuje mnogo vremena provedenog na Općini, ali i na terenu, bez neke osobne koristi, osim zadovoljstva uspješno obavljenim. Predsjednik Općinskog vijeća zajedno
s načelnikom dogovara strategiju razvoja i donosi pravila. Zajedno s
načelnikom dogovara sjednice vijeća i predstavlja općinu gdje je to
potrebno. Za obavljanje svojih dužnosti dobivam 500,00 kuna mjesečno, ali taj iznos uglavnom potrošim na telefon i troškove prijevoza
za potrebe Općine, tako da tu nema neke financijske koristi. U 20
godina nisam koristio ni jednu dnevnicu ni putne troškove, iako sam
mnogo odradio za Općinu sa svojim vozilom bez potraživanja troškova
prijevoza. Moja osnovna motivacija za aktivizam na polju političkog
i društvenog života je svijest da bi svaki građanin trebao pridonijeti
napredku svojeg kraja, posebno u ovakvim malim sredinama, gdje se
sve radi na dobrovoljnoj bazi.
Smatram da sam funkciju predsjednika općine izvršavao dobro.
Sve odluke su bile pravovaljane, odaziv vjećnika na sjednicama je bio
jako dobar i nije bilo posebnih trzavica, samo rijetko. U obnašanje
ove dužnosti uložio sam svoje ideje, znanje i vrijeme, pa sam često i
svoje obaveze ostavljao po strani. Obnašanje neke političke funkcije je
ponekad i vrlo nezahvalno, jer kada je nešto dobro napravljeno, onda
ljudi to smatraju kao samo po sebi razumljivo, jer tako to mora i biti,
a kada je i najmanja sitnica kriva, onda uvijek traže krivca, pa često
dobiješ više pokude nego pohvale, zato je i bitno da na osobnoj razini
znaš da si uvijek dao svoj maksimum i potrudio se napraviti najbolje
kako si znao.
Predsjednik ste Odbora za gospodarstvo Općine Gornji Mihaljevec i uspješan obrtnik. Što mislite o gospodarskom razvoju naše
Općine?
Općina Gornji Mihaljevec ima izgrađenu svu infrastrukturu i samim time dobre predispozicije za razvoj gospodarstva. Jedina mana je
udaljenost od središta županije, međutim blizu smo granice, što je opet
prednost. Mislim da ova Općina ima jako dobru poziciju za proizvodne
pogone, ali ne toliko dobru za trgovinu. Trenutno je gospodarstvo u mirovanju, ljudi ne investiraju zbog financijskih teškoća, ali i zbog straha,
jer su vremena nestalna i poslovni rizik je još veći nego inače. Želja mi
je da gospodarska zona zaživi i da se stvari pokrenu u tom smjeru, jer bi
to značilo zapošljavanje za naše ljude i napredak za cijeli ovaj kraj.
Kako to da ste odlučili otići sa političke scene naše Općine nakon toliko godina djelovanja?
Odlučio sam se na taj korak zbog obaveza kojih imam sve više,
a mislim da dok je čovjek aktivan na previše strana, ne može svoje
obaveze obavljati dovoljno kvalitetno. S vremenom se čovjek i zamori,
ponestane mu elana i mislim da nam trebaju svježe snage i mladi ljudi s
novim idejama i viđenjima. Međutim, uvijek sam tu na raspolaganju za
bilo kakve upite ili pomoć, jer smatram da je iskustvo nezamijenjivo i
uvijek ću se rado uključiti i pomoći kada se radi o boljitku naše Općine,
ali i šire regije.
Ovom prilikom bih želio zahvaliti žiteljima Općine na ukazanom
povjerenju. Zahvaljujem i najbližim suradnicima kroz svih ovih 20 godina na suradnji i korektnom odnosu, a posebno Franju Kovačiću i
Borisu Resmanu, jer smo sva trojica svih pet mandata bili u izvršnoj
vlasti najprije Općine Štrigova, a zatim Općine Gornji Mihaljevec i
zajedno smo usko surađivali svo ovo vrijeme za dobrobit Općine. Na
kraju, moram zahvaliti i svojoj obitelji na razumijevanju i podršci, jer
bez toga ne bih uspio realizirati ni svoje poslovne ambicije, a ni one
proizašle iz društvenog i političkog života.
(lk)
SVIBANJ 2013.
MIHALOVČAN 19
AKTUALNI SAT
REDOVNE AKTIVNOSTI
OPĆINSKOG ODBORA
HDZ-a
Općinski odbor Hrvatske demokratske zajednice Općine Gornji Mihaljevec
održava svoje sjednice svaki mjesec. Na
zadnjem Odboru gost je bio i predsjednik Županijskog odbora Međimurske
županije Darko Horvat sa svojim suradnicima. Na dnevnim redovima sjednica redovite su teme iz rada stranke, te
aktualne teme iz rada i funkcioniranja
Općine.
(fk)
Državno natjecanje iz biologije
– 3. mjesto!
Jeste li znali da stare autohtone sorte jabuka iz našeg kraja poput
bobovca, mušanjke, zelenog špiclina, kanade ili bobovca sadrže vitamin C? Sigurno jeste. A jeste li znali da te iste sorte u prosjeku ne
sadrže veće količine vitamina C u odnosu na nove sorte kao što su
idared, jonagold ili zlatni delišes?
Upravo su do ovakvog zaključka došle učenice 8. razreda naše
škole Melani Čeh i Karla Ladić pod mentorstvom svoje učiteljice
biologije Monike Cindrić. Istraživačkim radom kojeg su izradile u
školskom laboratoriju
pod naslovom Određivanje količine vitamina C u starim i novim
sortama jabuka prijavile su se na natjecanje
učenika osmih razreda
u istraživačkim radovima te se plasirale na
županijsko natjecanje
iz biologije na kojem
su dobile pohvale za
odličnu prezentaciju i
jako zanimljiv rad, pa
Izlet na Vransko jezero kod Biograda,
je rad bio predložen i
Melani Čeh i Karla Ladić s mentoricom
Monikom Cindrić
za državno natjecanje.
U konkurenciji od
24 predložena rada,
naše cure su ušle u 6
najboljih i bile pozvane na Državno natjecanje iz biologije, u
kategoriji samostalnih
istraživačkih
radova, koje je održano u
Zadru od 14. do 16.
travnja 2013. Nakon
iscrpnih pitanja tročlanog povjerenstva
(sve redom vrhunski
stručnjaci i asistenti na Uspješne Međimurke: učenice 3. OŠ ČakoPrirodoslovno-mate- vec, OŠ Strahoninec i OŠ Gornji Mihaljevec
matičkom fakultetu u sa svojim mentoricama u obilasku Zadra
Zagrebu) uz plakat, drugi dan je uslijedila i sama prezentacija rada i ispitivanje sadržaja vezanih uz rad. Cure su
bile odlične i time osvojile 3. mjesto u
državi i 3. nagradu.
Čestitamo curama i nadamo se da
će ovakve pa i bolje rezultate postizati
u srednjim školama koje im slijede te
da će ljubav prema prirodi i svom kraju
uvijek nositi sa sobom.
Treće u državi: Melani Čeh
Monika Cindrić, prof.
i Karla Ladić, 8.r
PREDAVANJE O ALKOHOLU
U srijedu 10. travnja je u OŠ Gornji
Mihaljevec održano predavanje na temu
ovisnosti o alkoholu. Predavač je bila
školska liječnica Diana Uvodić – Đurić,
dr. med., specijalista školske medicine iz
Zavoda za javno zdravstvo Međimurske
županije, a predavanju su prisustvovali svi
učenici predmetne nastave.
Dr. Uvodić je govorila o aktualnim temama ovisnosti s naglaskom na alkoholu.
Prisutni su iz njezinog izlaganja saznali
brojne zanimljive činjenice o ovisnosti o
alkoholu te sve većem porastu broja mladih
koji eksperimentiraju s alkoholom. Poražavajući su podaci da se Hrvatska s tog aspekta nalazi među vodećim zemljama Europe.
Naglasila je da upravo porast prekomjernog
pijenja alkohola čini alkoholizam javnozdravstvenim problemom, a osobito je evidentan
porast prekomjernog pijenja kod mladih uz
što je vezan i porast problematičnih ponašanja. Još je više zabrinjavajuća činjenica da je
sve mlađa dob u kojoj se počinje konzumirati
alkohol.
Dr. Uvodić je također naglasila važnost
prevencije i edukacije mladih o ovom problemu što značajno može poboljšati situaciju.
Važno je istaknuti da je Zavod za javno
zdravstvo Međimurske županije, kao ustanova koja promiče zdrave stilove života, zbog
suočenosti s problemom rasprostranjenosti
alkoholizma kod nas i težinom negativnih
posljedica koje donosi prekomjerno pijenje,
pokrenuo Savjetovalište za alkoholom uzro-
kovane probleme i alkoholizam (krajem
2011. god.) u kojem podršku i pomoć mogu
dobiti ne samo osobe koje su ovisnici o alkoholu već i osobe koje trebaju savjet za
sebe ili zbog zabrinutosti za svoje bližnje.
Aleksandra-Maria Vuković, uč. matematike
MIHALOVČAN 20
AKTUALNI SAT
RADNI SASTANAK U VUKANOVCU
U četvrtak 25. travnja 2013. godine u objektu Vukov breg u Vukanovcu u vlasništvu obitelji Bacinger održan je radni sastanak direktora
(ravnatelja) javnih poduzeća, načelnika susjednih Općina i predstavnika Općine Gornji Mihaljevec. Od strane javnih poduzeća sastanku su
nazočili: Ljerka Cividini (ŽUC), Josip Zorčec (Međimurske vode),
Nada Vugrinec (Međimurje plin), Ivica Mustač (Hrvatske vode),
dok je direktor HEP-a bio spriječen odazvati se sastanku. Svi pozvani
predstavnici susjednih općina, Jurij Borko (župan Občine Središče ob
Dravi), Stanko Ivanušič (župan Občine Razkrižje), Stanko Rebernik (načelnik Općine Štrigova) i Darko Dania (zamjenik načelnika
Općine Nedelišće) odazvali su se pozivu. Od strane domaćina Općine
Gornji Mihaljevec nazočili su: načelnik Franjo Kovčić, zamjenik načelnika Boris Resman, predsjednik Općinskog vijeća Franjo Golub,
predsjednik Vijeća mjesnog odbora Vukanovec Mladen Borko i predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti Konrad Brezarić. Direktor
Međimurskih voda d.o.o. izvijestio je nazočne o izvršenim radovima
tijekom 2012. godine na području Općine Gornji Mihaljevec pa su
tako izgrađene vodovodne mreže u naselju Vukanovec (dionica Borko – Jularić – Zdolec) i u naselju Bogdanovec (dionica prema Željku
Srša) za što je utrošeno 285.000,00 kuna. U planu za 2013. godinu
predviđena je izgradnja vodovodne mreže na dionici Macinec – Gornji
Mihaljevec. Predstavnica Međimurje plina d.o.o. Čakovec iznijela je
da prema prijedlogu Općine Međimurje - plin planira u 2013. izgra-
PROVEDENI IZBORI ZA EUROPSKI
PARLAMENT
Dočekali smo i prve izbore za Europski parlament, održane 14.
travnja 2013. godine, na kojima su hrvatski građani odabrali 12
kandidata za jednogodišnji mandat u spomenutom parlamentu. Šest
mandata osvojila je zajednička lista HDZ-HSP AS-BUZ sa 32,86%
osvojenih glasova, pet mandata zajednička lista SDP-HNS-HSU sa
32,07% osvojenih glasova, a jedna mandat osvojili su Hrvatski laburisti sa 5,77% osvojenih glasova.
U Međimurskoj županiji najviše glasova dobila je zajednička lista
SDP-HNS-HSU, sa 48,20% osvojenih glasova, Hrvatski laburisti dobili su 15,46% glasova birača, a zajednička lista HDZ-HSP AS-BUZ
osvojila je 13,64% glasova.
SVIBANJ 2013.
diti plinsku mrežu u vrijednosti
od 600.000,00 kuna (dionice u
naselju Dragoslavec Breg od kbr.
67 prema vikend kućama i dalje
prema naselju Dragoslavec Selo
i dionica u naselju Badličan od
igrališta prema Franju Novaku
kbr. 31). Isto tako Međimurje plin
predlaže spajanje plinske mreže sa
susjednim Općinama u Sloveniji.
Voditelj ispostave Hrvatskih voda
u Čakovcu izvijestio je da je za
održavanje vodotoka u 2012. godini na području Općine utrošeno
400.000,00 kuna. Isto tako, iznio
je podatak da je tijekom proteklih
šest mjeseci količina oborina bila
veća od dvogodišnjeg prosjeka.
Hrvatske vode predvidje su i za
2013. godinu izdvajanje sredstava
za održavanje sustava. Ravnateljica Županijske uprave za ceste Međimurske županije iznijela je podatak da je ukupno za održavanje (modernizaciju) županijskih i lokalnih
cesta na području Općine izdvojeno 4,3 milijuna kuna. U 2013. godini
značajna sredstva utrošila su se za redovno održavanje (zimska služba).
Načelnik Općine Štrigova istaknuo je da je suradnja između susjednih
Općina, kako Općina Republike Hrvatske tako i Općina u Republici
Sloveniji, na vrlo visokoj razini. Zamjenik načelnika Općine Nedelišće zadovoljan je dosadašnjom suradnjom te je naglasio da će ista biti
još veća provođenjem zajedničkih projekata u sklopu LAG-a. Općina
Nedelišće uključena je u projekt zajedno sa Međimurskim vodama i
Občinom Središče ob Dravi. Predsjednik Vijeća mjesnog odbora Vukanovec istaknuo je dobru suradnju sa Općinom te je pohvalio rad javnih poduzeća. Župan Občine Razkrižje upoznao je nazočne o načinu
funkcioniranja, nadležnostima i ulozi lokalne samouprave na području
Republike Slovenije. Predložio je Općini Štrigova mogućnost spajanja
na njihovu novoizgrađenu kanalizaciju za koju je utrošeno 4 milijuna
eura. Župan Občine Središče ob Dravi istaknuo je da su pogranične
Općine uspostavom državne granice 1991. godine bile oštećene kako
u društvenom, tako i u gospodarskom pogledu. Kako bi se riješio problem izlijevanja vode iz korita potoka Šantavec – Godeninci, župan
je predložio Hrvatskim voda da u suradnji s nadležnim institucijama u
Sloveniji sporazumno izvrše potrebne radove. Načelnik Općine Gornji
Mihaljevec zahvalio se na odazivu te je pohvalio rad javnih poduzeća,
međuopćinsku i međunarodnu suradnju. S obzirom na mala proračunska sredstava kojima raspolaže, Općina samostalno nije u mogućnosti
provoditi veće investicijske projekte te je vrlo važna suradnja sa javnim poduzećima. Kako do sada tako će i u buduće Općina kandidirati
projekte prema ministarstvima, javnim poduzećima i fondovima EU.
Dogovoreno je da se zajednički obilježi službeni ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju. Isto tako je određeno da se u petak 03. svibnja 2013. godine na igralištu u Gornjoj Dubravi održi malonogometni
turnir između ekipa javnih poduzeća i općina. Svi nazočni pohvalili
su inicijativu Općine Gornji Mihaljevec i istaknuli važnost održavanja
takvih sastanaka radi što bolje suradnje.
(sc)
U Općini Gornji Mihaljevec najviše glasova osvojila je zajednička lista SDP-HNS-HSU sa 26,96% glasova, slijedi zajednička lista
HDZ-HSP AS-BUZ sa 19,57% glasova, Hrvatski laburisti-stranka
rada osvojili su 17,39% glasova, zajednička lista HSS-HSLS osvojila
je 10% glasova birača iz naše Općine, PS 5,65% glasova, lista Glas
razuma-MS 3,91%, kao i SU, A-HSS 2,61% glasova, zajednička lista
ABH-Jedino Hrvatska 2,17% glasova, HSP 1,74%, Zeleni zajedno
1,30%, a ostale liste osvojile su manje od jedan posto glasova birača
iz naše Općine koji su izvršili svoju građansku biračku dužnost.
Ove izbore okarakterizirala je iznimno niska izlaznost birača,
kako na državnoj, tako i na razini naše Općine. U Općini Gornji Mihaljevec na izbore za Europski parlament izašlo je svega 230 birača, a
ukupno 1629 upisanih u registar, što je iznimno mali odaziv u odnosu
na izlaznost na izbore koju inače naša Općina bilježi.
(lk)
SVIBANJ 2013.
SPORT
MIHALOVČAN 21
MALONOGOMETNI TURNIR POLITIČKIH
STRANAKA OPĆINE
GORNJI
MIHALJEVEC
Političke stranke s područja općine Gornji Mihaljevec pokazale su svoje
malonogometne vještine
u dvorani Doma kulture u
Gornjem Mihaljevcu 16.
veljače 2013. godine na
malonogometnom turniru
u organizaciji Hrvatske demokratske zajednice, a pod
pokroviteljstvom Općine Gornji Mihaljevec. Prvo
mjesto osvojila je Hrvatska demokratska zajednica,
drugo mjesto Hrvatska socijalno liberalna stranka,
treće mjesto Socijaldemokratska partija, a četvrto
Hrvatska seljačka stranka.
MIHALOVČAN 22
SVIBANJ 2013.
SPORT
SAŠA KRALJ MEĐU
NAJBOLJIMA U HRVATSKOJ
Naš kraj obiluje mnogim sportskim talentima, koji uz marljiv rad
na sebi postižu vrhunske rezultate. To dokazuje i streljač Saša Kralj iz
Gornjeg Mihaljevca, koji postiže zavidne uspjehe i u ekipnoj i u pojedinačnoj kategoriji. Pobjednička mjesta redovito postiže na razini županije, u pojedničanom prvenstvu Hrvatske također se je plasirao u finale,
a ekipa SK Alzas, čiji je Saša član, osvojila je treće mjesto na nedavno
održanom prvenstvu Hrvatske.
(lk)
TURNIR
MJESNIH
ODBORA
LAG-a
Dana 09. ožujka
2013. godine održan je
prvi turnir Mjesnih odbora članica LAG-a u
šahu naziva Međimurski doli i bregi. Turnir
je održan u organizaciji
Šahovskog kluba Gornji Mihaljevec i Općine
Tablica turnira Međimurski doli i bregi
Mjesto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Naziv ekipe
Strahoninec
Brezje
Sveti Urban
Badličan
Vučetinec
Lopatinec
Bogdanovec
Nedelišće
Vugrišinec
Dragoslavec Breg
Gornji Mihaljevec
Preseka
Štrigova
Gornji Mihaljevec. Natjecanje je
specifično po tome što se u tročlanoj ekipi morao obavezno nalaziti
i šahist – amater. Turnir je vodio
i sudio FIDE sudac Saša Stanković iz Štrigove. Na prvom turniru
Mjesnih odbora članica LAG-a
okupilo se je 13 ekipa iz različitih
mjesta. Prvo mjesto osvojila je
ekipa Mjesnog odbora Strahoninec, drugo mjesto ekipa Mjesnog
odbora Brezje, dok je treće mjesto zauzela ekipa Mjesnog odbora
Sveti Urban. Najbolje plasirana
ekipa iz naše općine je Badličan
na 4. mjestu u sastavu Dominik
Kovačić, Lovro Kovačić i Milan
Kovačić. Organizatori se nadaju
još većem broju ekipa idućih godina.
+
6
6
5
5
4
4
3
3
2
1
2
0
1
=
2
1
2
1
3
3
4
2
3
4
3
4
1
1
2
2
3
2
2
2
4
4
4
4
5
7
Bod.
MB
17½​
16½​
16½​
16½​
14½​
14
13
12½​
12
12
11½​
10
9
14
13
12
11
11
11
10
8
7
6
7
4
3
SB.
97,25
84,25
77,25
68,25
71,50
68,00
53,50
39,50
31,75
26,75
35,00
19,25
10,00
SVIBANJ 2013.
SPORT
U GORNJEM MIHALJEVCU ODRŽANA ZAVRŠNICA KUPA
Od 3. veljače do 10. ožujka,
na području Međimurske županije odigrano je KUP natjecanje.
Sudjelovalo je ukupno 19 ekipa, a
Gornji Mihaljevec sa čak 3 ekipe.
Prva ekipa igrala je dobro te smo
se borili za sam vrh tablice. Na
kraju smo sa 7 meč bodova zau-
Zagreb open
Dominik Kovačić, koji je
trenutno na studiju u Zagrebu,
nastupio je na ovom velikom,
pa možda i najvećem turniru
u Hrvatskoj. U konkurenciji
čak 195 igrača iz 9 zemalja,
Dominik se sa 50% osvojenih
bodova plasirao na sredinu ljestvice, što je zasigurno solidan
rezultat.
zeli 5. mjesto, što je zadovoljavajući rezultat.
Tako smo pobijedili ekipu Stridon III iz Štrigove 4 : 0, našu drugu ekipu kao i ekipu Strahoninca sa 2,5 : 1,5, te odigrali neriješeno sa
jakom Mihovljanskom Slobodom, a izgubili
jedino od prvo i trećeplasiranog Miklavca i
Čakovca. Nastupili su Alberto Maltar, Boris Resman, Christian Žalig, Dominik Kovačić i Saša Stanković.
Druga ekipa u također dobrom sastavu
(Dario Ivančić, Franjo Kovačić stariji,
Franjo Kovačić mlađi i Darko Trstenjak)
osvojila je 5 bodova, što je dostajalo za 14.
mjesto, dok je treća, mlada ekipa bila 17. sa
3 meč boda.
Šaša Stanković
Kadetsko prvenstvo Međimurja
U Čakovcu je odigrano kadetsko prvenstvo
Međimurja. Nastupilo je ukupno 28 djece, što je
dobar pokazatelj napretka u odnosu na protekle godine. Naš klub zastupala su 4 kadeta, ali su Nino
Čurin i David Novak nakon drugog kola napustili
natjecanje, što svakako nije dobro. Ostali su naši
najvjerniji i najperspektivniji igrači, braća Matija
i Marin Zadravec. Matija je kao drugi nositelj
ovog natjecanja igrao odlično, sakupio 4,5 bodova
te osvojio 4. mjesto, koje je izgleda rezervirano za
njega na većini takmičenja. Marin je sa 4 boda bio
11. Inače, vrijedno je spomenuti da su po 4 boda
osvojili i naši novi igrači Mateo i Elena Stanković, koji u kadetskoj A ligi, koja je trenutno u tijeku, igraju za našu ekipu.
MIHALOVČAN 23
MIHALOVČAN 24
SPORT
SVIBANJ 2013.
U Izvršni odbor izabrani su, osim Daria
Ivančića, Boris Resman i Franjo Kovačić
stariji kao dopredsjednici, Saša Stanković,
koji je ujedno i tajnik i kapetan kluba, te
članovi Franjo Kovačić mlađi, Dominik
Kovačić i Darko Trstenjak. Skupštinu su
pozdravili i brojni gosti, predstavnici udruga, te su se pohvalno izrazili o radu i rezultatima kluba.
IZBORNA
SKUPŠTINA
Krajem ožujka održana je
izborna skupština kluba. S obzirom da klub stoji na čvrstim
temeljima, nije bilo potrebe za
promjenom rukovodstva. Na
čelu kluba i dalje ostaje Dario Ivančić kao predsjednik.
V e ć
tradicionalno,
ovo
se
natjecanje
održalo u
Štrigovi u
prostorijama Osnovne škole.
Naši dečki imaju
odličnu
ekipu, ali i
veliki peh
na ovom
natjecanju, jer je
redovno
ispred njih 1. Osnovna škola iz Čakovca. Tako je bilo
i ovog puta, podijelili su prvo mjesto sa istim brojem
bodova, ali su zbog dodatnih kriterija Čakovčanci otišli
dalje na regionalno natjecanje.
Memorijalni turnir Damir Mavrin
Kalendarska šahovska godina započela je velikim natjecanjem u spomen
na iznenada preminulog Damira Mavrina iz Miklavca. Ovo je bio jedan od
najvećih i najjačih turnira do sada održanih na ovim prostorima, a sudjelovali su i naši igrači. Igralo se u Podturnu od 3. do 6. siječnja, te je sudjelovalo
ukupno 58 natjecatelja iz čitave države. Od naših igrača Alberto Maltar i
Dario Ivančić sakupili su 3,5 bodova, a Matija Zadravec pola boda manje,
te se tako sva trojica plasirali u sredini tablice. Vrijedno je spomenuti i sudjelovanje Saše Stankovića, ali ne kao igrača, već kao glavnog suca ovog
velikog turnira.
Prvenstvo Osnovnih
škola Međimurja
Stanković Saša
Prvi FIDE sudac
Na kraju svakako treba dodati da je Saša Stanković
uspješno položenim ispitom u Šibeniku postao prvi FIDE
sudac na području Međimurske i Varaždinske županije.
Ovo je kruna njegove dugogodišnje i uspješne sudačke
karijere, te je ostao još samo mali korak do vrha, kad
će postati i međunarodni šahovski sudac. Podsjetimo,
Saša Stanković je Povjerenik za III. i IV. Hrvatsku šahovsku ligu, sudio je više pojedinačnih državnih natjecanja, finale KUP-a Hrvatske, gotovo sva veća natjecanja na području
naše županije,
organizirao je
brojne seminare za polaganje
za
šahovske
suce, održao
mnoga savjetovanja za suce,
sudjelovao u
radu tečaja za
šahovske trenere i dr.
Trening s Ruskim Intermajstorom
Krajem godine, na inicijativu nekoliko šahovskih klubova, ugostili smo
Ruskog trenera, međunarodnog majstora Alexandera Lysenka. On je na
vrlo kvalitetan način održao trodnevni trening, kako za mlađe, tako i za
ostale, iskusnije članove kluba. Trening je vrlo dobro odrađen i prihvaćen
među igračima, pa je dogovorena i daljnja suradnja.
SVIBANJ 2013.
MIHALOVČAN 25
SPORT
GODIŠNJA SKUPŠTINA NK JEDINSTVO GORNJI
MIHALJEVEC
Redovna godišnja Skupština
NK Jedinstvo iz
Gornjeg
Mihaljevca održana je
22. veljače 2013.
godine.
Raspored utakmica proljetnog dijela prvenstva sezone 2012./2013.
Kolo
Datum
Vrijeme
Kategorija
Utakmica
8. kolo
12. kolo
20. kolo
9. kolo
13. kolo
21. kolo
19. kolo
10. kolo
14. kolo
22. kolo
11. kolo
15. kolo
23. kolo
17. kolo
12. kolo
16. kolo
24. kolo
13. kolo
17. kolo
25. kolo
14. kolo
18. kolo
26. kolo
10. kolo
27. kolo
18. kolo
28. kolo
29. kolo
30. kolo
06.04.2013.
07.04.2013.
07.04.2013.
13.04.2013.
14.04.2013.
14.04.2013.
17.04.2013.
20.04.2013.
21.04.2013.
21.04.2013.
27.04.2013.
28.04.2013.
28.04.2013.
01.5.2013.
04.05.2013.
05.05.2013.
05.05.2013.
11.05.2013.
12.05.2013.
12.05.2013.
18.05.2013.
19. 05.2013.
19.05.2013.
26.05.2013.
25.05.2013.
30.05.2013.
02.06.2013.
09.06.2013.
16.06.2013.
18.00
10.00
16.00
10.00
10.00
16.00
16.30
10.00
10.00
16.30
10.00
10.00
16.30
17.00
10.00
10.00
17.00
10.00
10.00
17.00
10.00
10.00
17.00
10.00
17.30
17.30
17.30
17.30
17.30
Mlađi pioniri
Pioniri
Seniori
Mlađi pioniri
Pioniri
Seniori
Seniori
Mlađi pioniri
Pioniri
Seniori
Mlađi pioniri
Pioniri
Seniori
Seniori
Mlađi pioniri
Pioniri
Seniori
Mlađi pioniri
Pioniri
Seniori
Mlađi pioniri
Pioniri
Seniori
Pioniri
Seniori
Seniori
Seniori
Seniori
Seniori
“Jedinstvo” G. Mihaljevec – “Bratstvo“ Preseka
“Trnovec” – “Jedinstvo” G. Mihaljevec
″Šenkovec” – ″Jedinstvo″ G. Mihaljevec
“Mura” Hlapićina – “Jedinstvo” G. Mihaljevec
“Jedinstvo” G. Mihaljevec – “Hajduk” Brezje
″Jedinstvo″ G. Mihaljevec – ″Mali Mihaljevec″
“Jedinstvo″ G. Mihaljevec – ″Venera PMP″ Lopatinec
“Jedinstvo” G. Mihaljevec – “Omladinac“ Mačkovec
“Pobjeda” Gornji Hrašćan –”Jedinstvo” G. Mihaljevec
″Drava″ Kuršanec – ″Jedinstvo″ G. Mihaljevec
“Zebanec” – “Jedinstvo” G. Mihaljevec
“Jedinstvo” G. Mihaljevec – “Sloboda” Slakovec
″Plavi″ Peklenica – ″Jedinstvo″ G. Mihaljevec
″Jedinstvo″ G. Mihaljevec – ″Međimurec“ Dunjkovec-Pretetinec
“Jedinstvo” G. Mihaljevec – “Polet“ Sveti Martin na Muri
“Pušćine” – “Jedinstvo” G. Mihaljevec
″Jedinstvo″ G. Mihaljevec – ″Bratstvo″ Jurovec
“Jedinstvo” G. Mihaljevec – ″Venera PMP″ Lopatinec
“Jedinstvo” G. Mihaljevec – “Nedelišće”
″Mladost″ Selnica – ″Jedinstvo″ G. Mihaljevec
“Budućnost“ Miklavec – “Jedinstvo” G. Mihaljevec
“Centrometal” Macinec – “Jedinstvo” G. Mihaljevec
″Jedinstvo″ G. Mihaljevec – ″Jedinstvo″ Novo Selo na Dravi
“Jedinstvo” G. Mihaljevec – ″Međimurec“ Dunjkovec-Pretetinec
″Hajduk″ Štrukovec – ″Jedinstvo″ G. Mihaljevec
″Trnovec″ – ″Jedinstvo″ G. Mihaljevec
″Jedinstvo″ G. Mihaljevec – ″Sloboda″ Mihovljan
″Mura″ Hlapičina – ″Jedinstvo″ G. Mihaljevec
″Jedinstvo″ G. Mihaljevec – ″Napredak″ Gornji Kraljevec
MIHALOVČAN 26
ODRŽANA GODIŠNJA
SKUPŠTINA LD
ŠLJUKA
Godišnja skupština LD Šljuka održana
je 10. 03. 2013. godine, a prisustvovalo je
30 članova i 4 gosta. Podnesena su izvješća za lovnu godinu 2012./2013., iz kojih
je vidljivo da su provedene sve aktivnosti iz
lovno-gospodarske osnove. Kod lovačkog
doma izgrađena je nadstrešnica i u dom je
uvedena instalacija plina, postavljena plinska peć i centralno grijanje. Što se tiče sporta, održano je kolo gađanja glinenih meta,
koje je prošlo uz poštenu igru i odlično druženje, a organizirana su i natjecanja u gađanju zračnom puškom i gađanju trčećeg zeca
za sve posjetitelje. Nadzorni odbor izvršio
je nadzor poslovanja udruge. Predsjednik
Nadzornog odbora Željko Dvanajščak izvijestio je Skupštinu da je poslovanje Društva
u 2012. godini jako dobro i uredno vođeno, bez ikakvih propusta. Protiv Lovačkog
društva u tri navrata podnijete su prijave
za nadoknadu šteta nastalu na vozilima od
divljači. Predmeti su na Općinskom sudu u
Čakovcu, a za sada nema presuda. Više je
zakona koji se odnose na štetu od divljači, a
KLUBOVI, UDRUGE, DRUŠTVA
koji nisu najbolje međusobno usklađeni, pa je
ishod suđenja neizvjestan. Nažalost, na Skupštini se raspravljalo i o dva stegovna postupka
koja su vođena od strane Stegovnog suda, a
odluke Suda su potvrđene od strane Skupštine.
U 2013. godini planira se nabaviti divljač,
urediti prostor oko jezera i jezero produbiti,
a po mogućnosti kupiti i dvije remize. Na godišnjoj Skupštini izabran je novi član Izvršnog
odbora, Damir Polanec, koji će obavljati poslove blagajnika. Lovočuvarsku službu obavljat će Željko Dvanajščak i Boris Novak, s
kojima su sklopljeni ugovori o lovočuvarskoj
SVIBANJ 2013.
službi. Iznesene su dopune statuta, koji se
dopunjuje počasnim i zaslužnim članovima.
Ove zime bilo je iznimno puno snijega,
pa je hrane za divljač u prirodi bilo jako
malo. Lovci su prepoznali opasnost za životinje i kako bi zaštitili divljač, pojačan
je obilazak lovišta i hranjenje, čak i dok su
vremenski uvjeti bili najgori. Pojačanim
aktivnostima i hranjenjem spriječili su stradavanje divljači. Zbog potrebe za pojačanim hranjenjem izdvojena su i znatno veća
sredstva za hranu nego prijašnjih godina.
Obilaskom lovišta primijećeno je puno
domaćih životinja u lovištu. S obzirom da
dolazi proljeće i životinje će imati mladunčad koju psi i mačke uznemiravaju, ovim
putem molimo vlasnike da vode brigu o njima i bez nadzora im ne dozvole odlazak iz
dvorišta u lovište. Možemo konstatirati da
je iza nas još jedna vrlo uspješna godina,
a pred nama, nadamo se, i uspješna lovna
sezona. Kada govorimo o uspješnoj godini, mislimo na ispunjenje svih obveza koje
proizlaze iz naših redovnih planova, kao i
nanovo nastalih obveza uvjetovanih kretanjima u prirodi tijekom godine.
Tajnik: Kristijan Gregorinčić
IZABRAN NOVI PREDSJEDNIK NK BRATSTVA PRESEKA
Na redovnoj godišnjoj Skupštini, održanoj 02. ožujka 2013.
godine u prostorijama Kluba, iz redova Izvršnog odbora izabran
je novi predsjednik Kluba Milan Flinčec, dok je dosadašnji predsjednik Bojan Jambrović razriješen te dužnosti na osobni zahtjev.
Na Skupštini su prihvaćena sva izvješća za proteklu 2012.
godinu, kao i prijedlog rada u 2013. godini.
Najvažnije aktivnosti planirane u ovoj godini su ostvarenje
zacrtanih ciljeva po pitanju nogometnih rezultata, kako seniora,
tako i mlađih pionira.
Dogovoreno je da se u tekućoj godini uz pomoć svih članova,
Općine Gornji Mihaljevec, sponzora i ljudi dobre volje počne sa
uređenjem kupljenih parcela za izgradnju novog igrališta.
Isto tako, donesena je odluka da se pokrene postupak legalizacije postojeće građevine te da se nakon tog postupka krene u
izradu projektne dokumentacije za izgradnju novog igrališta.
U tu svrhu NK Bratstvo pristupilo je Udruzi LAG Međimurski
doli i bregi, a sve u cilju lakšeg kandidiranja i financiranja prije
spomenutog projekta iz EU fondova.
Pripremni radovi čišćenja parcele od grmlja i drveća su obavljeni, a predstoji vađenje panjeva i grubo planiranje budućeg igrališta.
U proteklom razdoblju klub je organizirao tri radne akcije
na koje se odazvalo dvadesetak članova i odradilo oko 250 sati
dobrovoljnog rada, što je za svaku pohvalu.
Milan Flinčec
SVIBANJ 2013.
KLUBOVI, UDRUGE, DRUŠTVA
MIHALOVČAN 27
ZAVRŠENA STOLNOTENISKA SEZONA 2012./2013.
Odigrano je posljednje, 10. kolo razigravanja u 6. ligi List Međimurje u sezoni
2012./2013. Tek u posljednjem kolu riješeno je pitanje prvaka lige, pa s tog razloga
možemo zaključiti da je sezona bila izričito naporna i zanimljiva, gdje je odigrano
puno kvalitetnih mečeva. Ova sezona je
bila jedna od sezona u kojoj se natjecalo
rekordan broj prijavljenih ekipa. Treba
čestitati i pohvaliti one ekipe koje su se u
ovoj sezoni prvi put natjecale i već ostvarile vrlo zapažene rezultate. Stolnotenisku
sezonu tenisači STK Dragoslavec Brega
zaključili su neriješenim rezultatom sa ekipom Putjane 10, uz dvije pobjede Danijela
Srše, jedne pobjede Danijela Kosa, jedne
pobjede Bojana Jambrovića te vrlo važne pobjede u igri parova koja je, sudeći
po kasnijim pokazateljima, osigurala neriješeni ishod. Ekipa je natjecanje završila
na osmom mjestu, što je odličan rezultat s
obzirom na jaku konkurenciju i daje nade
za još bolji rezultat iduće sezone. Važno je
napomenuti da su i ostali igrači stolnoteniske ekipe doprinijeli ovom rezultatu na svoj
način, postavivši se kao odlični protivnici
na treningu, te povremeno uskakali u prvu
ekipu. U protekloj sezoni moglo se izvući
jako puno korisnih zaključaka za daljnji rad
i usavršavanje ekipe. Najveća dobit u ovom
rekreativnom natjecanju je ta, što su se povremeno na treninzima uključivali mladi, koji su
imali volje odigrati pokoji meč, stoga je bilo
puna različitih sparing mečeva, što je koristilo tenisačima ekipe Dragoslavec Breg. Završna svečanost podjele pokala Lista Međimurje
trima najboljim ekipama svake lige održati će
se u dvorani ČSTK-a kod igrališta NK Sloga
Čakovec u petak, 26. travnja 2013. godine, s
početkom u 16:30 sati.
6. LIGA - 10. kolo razigravanja
- od 1. do 6. mjesta
Putjane 9 - Šenkovec 7
7:3
USTA Belica 1 - Mihovljan 6
5:5
Rozika biro - ŠŠK Čak
5:5
- od 7. do 12. mjesta
Putjane 8 - USTA Belica 2
Mladost - Putjane 7
Dragoslavec Breg - Putjane 10
7:3
0:10
5:5
KONAČNA TABLICA
10 7 2 1 61:39 16
10 5 4 1 58:42 14
10 5 4 1 55:45 14
10 3 1 6 39:61 7
10 2 1 7 49:51 5
1. Putjane 9
2. ŠŠK Čak
3. Rozika biro 4. Šenkovec 7
5. Mihovljan 6
6. USTA Belica 1 10 1 2 7 38:62 4
7. Putjane 10
10 9 1 0 82:18 19
8. Dragoslavec Breg 10 5 4 1 53:47 14
9. Putjane 7
10 5 1 4 56:44 11
10. Putjane 8
10 2 4 4 45:55 8
11. USTA Belica 2 10 2 1 7 40:60 5
12. Mladost
10 0 3 7 24:76 3
13. Donji Kraljevec 3 6 5 1 0 49:11 11
14. Prelog
6 4 1 1 40:20 9
15. Goričan 4
6 2 0 4 17:43 4
16. Sveta Marija
6 0 0 6 14:46 0
Najuspješniji igrači/igračice:
Božidar Krnjoul (Šen 7) 46/1, Sirc (RB)
51/2, Bubek (Mih 6) 56/4, Gužvinec (Put 10)
42/7, Breslauer (Ml) 26/5, E. Šestak (Put
10) 49/11, S. Babić (Put 9) 28/8, Turk (Čak)
34/10, I. Fileš (Čak) 31/10, Vesna Wranna
(Mih 6) 32/13, Jambrović (DB) 41/17, J.
Godina (UB 1) 36/15, Kopjar (RB) 30/14,
T. Babić (Put 9) 22/11, D. Sečan (UB 2)
22/11, Braniša (UB 1) 28/14, Požgaj (Čak)
22/13, Puškadija (Put 9) 24/15, J. Filipašić
(DK 3) 32/22, Kos (DB) 30/21, Hižman (Put
7) 32/23, Mikec (Put 7) 28/21, D. Horvat
(Šen 7) 33/25….
NAPOMENA: Poredak ekipa s istim brojem bodova dobiven je temeljem rezultata njihovih međusobnih susreta.
(G.M.)
DJED MRAZ PODIJELIO DAROVE U DRAGOSLAVEC BREGU
Svake godine Udruga dragovoljaca i
veterana Domovinskog rata Gornji Mihaljevec i Udruga Sport za sve Dragoslavec
Breg ugošćuju Djeda Mraza, koji daru-
je djecu članova tih udruga simboličnim
poklonima. Unatoč hladnoći, okupilo se
je 50-ak djece sa svojim roditeljima koji
su nestrpljivo čekali Djeda Mraza. Nije se
dovezao u saonicama sa sobovima, već
u oldtimeru sa vlastitim vozačem, Franjom Golubom, a nakon podjele darova, druženje se je nastavilo uz grickalice
i piće.
(lk)
MIHALOVČAN 28
KLUBOVI, UDRUGE, DRUŠTVA
SVIBANJ 2013.
ODRŽANA REDOVNA
GODIŠNJA
SKUPŠTINA
KUU LIPA
Redovna godišnja Skupština KUU Lipa Gornji Mihaljevec
održana je 01. 04. 2013. godine u 19 sati u vijećnici Doma
kulture u Gornjem Mihaljevcu. Predsjednica Udruge Jasenka
Novak izvijestila je prisutne o aktivnostima tokom 2012. godine, te predstavila plan i program rada za 2013. godinu, dok
je o financijskom stanju izvijestila blagajnica Udruge, Irena
Resman. Skupštinu su pozdravili i pohvalili njezin rad načelnik
Općine Gornji Mihaljevec Franjo Kovačić, predsjednik Općine Franjo Golub, predsjednica Udruge umirovljenika Nada
Lovrec, predstavnik Udruge Sport za sve, Konrad Brezarić i
predstavnik DVD-a Martinuševec, Branko Jambrović. Nakon
službenog dijela Skupštine, uslijedilo je druženje i domjenak za
(lk)
sve prisutne.
ČLANOVI KUU LIPA ODLUČILI ODIGRATI NA PRAVE KARTE
Fašničko doba je doba veselja i zabave, prilika da
barem malo zaboravimo brige, obučemo se sasvim neobično bez čudnih pogleda i zaplešemo i zapjevamo bez
ustručavanja. Tu priliku iskoristili su i članovi i članice
KUU Lipa, te prošetali u fašničkoj povorci u Nedelišću i
Čakovcu.
(lk)
SVIBANJ 2013.
KLUBOVI, UDRUGE, DRUŠTVA
MIHALOVČAN 29
NOVOOSNOVANA UDRUGA ŽENA udRUŽEna GORNJA DUBRAVA
Udruga žena udRUŽEna Gornja
Dubrava osnovana je 2012. godine sa
osnovnim ciljem da omogući djeci što
kvalitetniji život na selu. Glavne smjernice rada i djelovanja ove Udruge su
javno predstavljanje žena i njihovog
stvaralaštva, očuvanje tradicije, organizacija radionica i priredbi, uređenje
okoliša, te jačanje suradnje sa srodnim
udruženjima. Udruga broji 16 članova,
a predsjednica je Sandra Dimač.
Od samog osnivanja Udruga je krenula aktivno, te je za božićne i novogodišnje blagdane organiziran doček Djeda Mraza, kojem su se najviše razveselila djeca, ali i odrasli. Proslavili smo
GROFOVSKI LOV
i Dan zaljubljenih sa svojim partnerima na
večeri u restoranu K Jeleni.
U želji da se nastavi uspješno djelovanje, ali i suradnja s težištem na promociji
žena kao neizostavnih subjekata u razvoju
i očuvanju društvenih vrijednosti, Udruga
žena „udRUŽEna“ nastavlja sa svojim aktivnostima.
Završavaju radovi na projektu izgradnje
dječjeg igrališta, pa tom prilikom pozivamo
sve mještano Općine Gornji Mihaljevec na
svečano otvorenje igrališta, koje će se održati u Gornjoj Dubravi 26. svibnja 2013.
godine uz zabavni program s početkom u
15 sati.
Božica Mikulan
Svake godine Lovačko društvo Šljuka organizira lov sa gostima
i uzvanicima, kako bi i oni, bez obzira što nisu lovci, mogli barem
djelomično iskusiti čari i ljepote lova. Ove godine zajednički lov
održan je 13. siječnja. Lov je bio odlično organiziran, a posebnu
draž dao mu je povratak u prošlost. Naime, angažirana je kočija s
konjskom zapregom, pa je lov bio poput pravog grofovskog lova.
Ovakav lov oduševio je sve prisutne. Za upravljanje grofovskom
kočijom zadužen je bio gospodin
Plohl, a nakon što se glavni kočijaš umorio, upravljanje je preuzeo
pričuvni grofovski kočijaš Stjepan
Lovrec Brko, kojemu upravljanje
konjskim snagama nije strano ni u
svakodnevnom životu.
(fk)
MIHALOVČAN 30
KLUBOVI, UDRUGE, DRUŠTVA
SVIBANJ 2013.
GODIŠNJA SKUPŠTINA NK DUBRAVČAN
Dana 01. 03. 2013. godine održana je redovna godišnja Skupština nogometnih veterana, odnosno NK Dubravčan. Dogovoreno
je da do kraja sezone ljetnog dijela rukovodstvo ostane isto još pola
sezone. Naime, za jesenji dio i nadalje predviđa se da daljnji tok
natjecanja ide preko NSM Čakovec, a ne kao dosad. To iziskuje dodatne troškove, a najvjerojatnije i drugačiji termin utakmica. Trebamo se odlučiti, kao i ostali klubovi, da li ići u taj sustav natjecanja.
Natjecali smo se u ligi sjeverozapad, koja je brojila 10 klubova.
Ligu je punih 15 godina vodio gospodin Branko Varšić, uredno
i bez naknade, te mu ovom prilikom u ime cijele ekipe najljepše
zahvaljujem na uloženom vremenu i trudu.
Proljetni dio prvenstva je počeo nešto kasnije nego je to uobi-
čajeno, zbog vremenskih uvjeta, a utakmice ćemo naknaditi najvjerovatnije na kraju prvenstva, kada i očekujemo bolji plasman na
tablici. Malo smo se pomladili, stoga očekujemo i bolje rezultate.
Imamo dogovoreno nekoliko prijateljskih utakmica, koje ćemo odigrati u ljetnom periodu.
Tradicionalni dvodnevni izlet planiramo početkom šestog mjeseca. Posjetit ćemo jedan od nacionalnih parkova i okupati se u Jadranu. Taj izlet i druženje organizira se tradicionalno već od samog
početka djelovanja našeg Kluba, a osim članova priključuju se i
članovi obitelji i simpatizeri Kluba.
Želja nam je ostvariti planirani plasman na tablici i nastaviti
zajednička druženja, koja nam nedostaju.
Franjo Golub
Dana 13. travnja 2013. godine održana je redovna Godišnja Skupština
Udruge umirovljenika Gornji Mihaljevec, ujedno i izborna.
Za predsjednicu je ponovo izabrana Nada Lovrec
SVIBANJ 2013.
KLUBOVI, UDRUGE, DRUŠTVA
GODIŠNJA
SKUPŠTINA
VATROGASNE
ZAJEDNICE
Dana 07. 04. 2013. godine, u prostorijama DVD-a Gornja
Dubrava održana je Izborna godišnja Skupština VZP Gornji
Mihaljevac – Štrigova. Skupštini su prisustvovali predsjednici, zastupnici i zapovjednici iz osam DVD-a tog područja, zapovjednik VZMŽ Ivan Kristofić, predsjednik Općine Gornji
Mihaljevec Franjo Golub, zamjenik načelnika Općine Gornji
Mihaljevec Boris Resman, predsjednik veterana VZP Gornji
Mihaljevec – Štrigova Ivan Novak te domaćin, predsjednik
DVD-a Gornja Dubrava Vjenceslav Golub.
Nakon podnošenja izvješća predsjednika VZP Aleksandra Karlovčeca i zapovjednika VZP Jerka Pfeifera, dana
je razrješnica dosadašnjim dužnosnicima. Za daljnje vršitelje
dužnosti predloženi su: Aleksandar Karlovčec za predsjednika, Zdravko Mikulan za dopredsjednika, Jerko Pfeifer za
zapovjednika, Danijel Novak za dozapovjednika i Damir
Klobučarić za tajnika. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen te
su predloženi kandidati i potvrđeni za dužnosnike VPZ Gornji
Mihaljevec – Štrigova. Predsjednik VZP G. Mihaljevec-Štrigova
Aleksandar Karlovčec, vatrogasni časnik
MIHALOVČAN 31
MIHALOVČAN 32
KLUBOVI, UDRUGE, DRUŠTVA
SVIBANJ 2013.
IZBORNA SKUPŠTINA DVD-a PRESEKA
Dana 03. ožujka 2013. godine u Društvenom domu
u Preseki održana je redovna Izborna skupština Dobrovoljnog vatrogasnog društva Preseka. Podnesena su
izviješća o radu za proteklu godinu koja su jednoglasno
prihvaćena, a nakon toga je izabrano novo rukovodstvo
za slijedeće četverogodišnje razdoblje.
Za predsjednika je izabran Davor Miklin, za zamjenika Darko Trstenjak, a za tajnika Vjekoslav Novak.
Zapovjednikom je postao Milan Flinčec, dok je Milan
Miklin zamjenik zapovjednika. Za blagajnicu je izabrana Sanja Pivec.
Na kraju skupštine uslijedila je riječ gostiju. Nazočnima su se
obratili g. Aleksandar Karlovčec predsjenik VZP Gornji Mihaljevec-Štrigova ujedno i izaslanik VZŽM, g. Franjo Kovačić načelnik
Općine Gornji Mihaljevec, g. Boris Resman zamjenik načelnika, g.
Franjo Golub predsjednik OV te predstavnici vatrogasnih društava,
udruga, klubova i mjesnih odbora.
Istaknuta je važnost dobrovoljnog vatrogastva koje se uspijeva
održati i u manjim sredinama usprkos financijskim problemima sa kojima se suočava.
Josip Petković
GODIŠNJA SKUPŠTINA DVD-a
GORNJI MIHALJEVEC
Redovna godišnja Skupština Dobrovoljnog vatrogasnog
društva Gornji Mihaljevec održana je 03. ožujka 2013. godine.
SVIBANJ 2013.
KLUBOVI, UDRUGE, DRUŠTVA
IZBORNA 60. GODIŠNJA SKUPŠTINA
DVD-a GOR. DUBRAVA
DVD Gornja Dubrava Društvo je s dugom tradicijom postojanja i uzornog djelovanja. To pokazuje i veliki broj okupljenih na
redovnoj godišnjoj Skupštini DVD-a Gornja
Dubrava, 60. po redu, koja je ujedno bila
značajna i zbog toga što je bila izborna.
Predsjednik DVD-a Vjenceslav Golub
najprije je pozdravio sve prisutne, a poseban pozdrav uputio je gostima i uzvanicima:
načelniku Općine Gornji Mihaljevec Franju
Kovačiću, zamjeniku načelnika Općine Borisu Resmanu, predsjedniku Općinskog vijeća
Franju Golubu, vijećniku Općinskog vijeća
i predstavniku Udruge Sport za sve Konra-
nika vatrogasaca, odlazak na 8. hodočašće
povodom dana svetog Florijana, organizacija
proslave 60. godišnjice DVD-a 23. 06., odlazak članova na općinsko vatrogasno natjecanje, organizacija proštenja u Gornjoj Dubravi, završetak radova na fasadi WC-a vatrogasnog doma, krečenje dvorane i spremišta
vatrogasnog doma, organizacija 14. vatrogasnih vježbi, legalizacija vatrogasnog doma te
mnoge druge redovne i popratne aktivnosti.
Obzirom da je Skupština bila izborna, izabrani su članovi Upravnog i Nadzornog odbora, te Zapovjedništva. Za članove Upravnog
odbora izabrani su: Maja Novak, Zlatko No-
MIHALOVČAN 33
vak, Miljenko Banek, Karlo Mikulan, Siniša Golub i Josip Novak. Za članove Nadzornog odbora izabrani su: Franjo Golub,
Mihael Novak i Stanko Škorjanec, a članovi
Zapovjedništva su Damir Kloubučarić, Davor Golub i skladištar Boris Novak. Za predsjednika DVD-a ponovo je izabran Vjenceslav Golub, zamjenik predsjednika je Zvonko Novak, zapovjednik je Damir Klobučarić,
zamjenik zapovjednika Davor Golub, tajnica
DVD-a je Mateja Dečko, a njezin zamjenik
Karlo Mikulan, dok je za blagajnika izabran
Vlado Gregurina. Za zastupnika DVD-a u
Vatrogasnoj zajednici Međimurske županije
izabran je Damir Klobučarić.
Podijeljene su i zahvalnice za doprinos u
radu Društva DVD-u Martinuševec, DVD-u
Belica, DVD-u Zasadbreg, Franju Kovačiću,
Stanku Golubu, Josipu Novaku i Mileni Novak, te ugostiteljskom objektu K Jeleni. Zahvalnice su uručene i nekim članovima DVD-a
Gornja Dubrava: Vladi Gregorini, Maji Novak, Damiru Klobučariću, Vjenceslavu Golubu, Davor Golubu i Stjepanu Novaku.
Predloženo je i da Vjenceslav Golub bude
počasni predsjednik DVD-a Gornja Dubrava.
Nakon obavljenih formalnosti, prisutnima
se je obratio i svaki od gostiju,
koji su u svojim govorima isticali
pohvale za dugovječan i kvalitetan
rad DVD-a Gornja Dubrava.
Vjenceslav Golub
du Brezariću, zamjeniku predsjednika Streljačkog društva 6. travnja Gornji Mihaljevec
Antun Ladić, tajniku Vatrogasne zajednice
Međimurske županije Dragutinu Trupkoviću, predsjedniku Vatrogasne zajednice Općine Štrigova – Gornji Mihaljevec Aleksandru
Karlovčecu, potpredsjedniku vatrogasnih veterana Ivanu Novaku, predsjednicu Udruge
žena udRUŽEna Gornja Dubrava i osnivaču
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Gornja
Durava Stjepanu Muršiću. Na dolasku je
zahvalio i članovima DVD-a Martinuševec,
DVD-a Preseka, DVD-a Gornji Mihaljevec,
DVD-a Stanetinec, DVD-a Robadje, DVD-a
Železna Gora, DVD-a Belica, DVD-a Zasadbreg, DVD-a Gornji Hrašćan, DVD-a Pušćine i DVD-a Štrigova.
Predstavljen je rad DVD-a u protekloj
godini, kao i financijsko izvješće, te plan i
program rada sa financijskim planom za
2013. godinu. Planira se odlazak članova na
godišnje skupštine ostalih udruga, društava i
klubova s kojima DVD surađuje, odlazak na
čuvanje Božjeg groba u crkvi sv. Katarine u
Gornji Mihaljevec, odlazak članova na svetu
Misu povodom dana svetog Florijana, zaštit-
MIHALOVČAN 34
KLUBOVI, UDRUGE, DRUŠTVA
SVIBANJ 2013.
U MARTINUŠEVCU ODRŽANA
87. GODIŠNJA SKUPŠTINA
U vatrogasnom domu na fašensku subotu, 13. veljače ove godine, održana je 87. godišnja Skupština druge najstarije udruge u Općini Gornji Mihaljevec. Najstarija udruga po djelovanju na područje
općine je DVD Preseka, koje je osnovano 1925. godine, dok je DVD
Martinuševec osnovan 21. siječnja 1926. godine i od tada kontinuirano
djeluje na svome području rada, osim manjeg prekida tijekom Drugog
svjetskog rada.
Ove godine održana je izborna vatrogasna Skupština. Za novog
predsjednika izabran je dugogodišnji aktivni član Srećko Lesničar iz
Martinuševca, koji je preuzeo dužnost na vrijeme od četiri
godine. Dosadašnji predsjednik Branko Jambrović odradio je tri mandata, što ukupno iznosi dvanaest godine. U
svome obraćanju članovima i simpatizerima vatrogastva,
istaknuo je bogati razvoj DVD-a Martinuševec tijekom njegovog mandata. Svim suradnicima zahvalio je na suradnji
i nesebičnom darivanju kroz rad u vatrogastvu, jer samo
timskim radom mogući je napredak vatrogastva u tako maloj sredini. Dosadašnji predsjednik Branko Jambrović u izborima je izabrani za dopredsjednika, tako da će i nadalje
obnašati značajnu funkciju u radu Društva. Kao novi član
upravnog odbora izabrani je Nenad Nemec iz Svetog Urbana, vatrogasac I klase, za zamjenika zapovjednika. Na
mladom dozapovjedniku leži velika odgovornost i zahtijevnost, jer trenutno uz zapovjednika Danijela Novaka zapovijeda najboljom vatrogasnom postrojbom na području Op-
ćina Štrigova i Gornji Mihaljevec, pošto su na proteklom općinskom
natjecanju osvojili prvo mjesto. Ostali članovi upravnog odbora ostali
su isti, a najdugovječniji su zapovjednik Danijel Novak s dvadeset
godina na dužnosti zapovjednika i rizničar Stjepan Horvat.
Poslije godišnje Skupštine održana je zabava s maškaradom do
ranih jutarnjih sati.
Ivan Novak
Godišnji sabor Udruge veterana i dragovoljaca domovinskog rata održan je 08. veljače 2013. godine. S
obzirom da je to redovni izvještajni godišnji sabor, analizirana je aktivnost Udruge tijekom 2012. godine, te je
donesen plan i program rada za 2013. godinu. Godišnjem
saboru nazočili su i gosti: gospodin Dražen Tkalec, tajnik podružnice UDVDR Međimurske županije i predstavnici ogranka Sveti Juraj na Bregu, Goran Zadravec
i Miljenko Bakač.
(fk)
REDOVNI GODIŠNJI SABOR UDVDR-a
SVIBANJ 2013.
KLUBOVI, UDRUGE, DRUŠTVA
MIHALOVČAN 35
ŠKOLA VATROGASTVA U
MARTINUŠEVCU
Na sam Uskrsni ponedjeljak, 01. travnja, održana je škola vatrogastva u organizaciji DVD Martinuševec. Mlađi naraštaji imali su
prilike od iskusnih vatrogasaca čuti ponešto o osnovama vatrogastva
i raznim situacijama, te kako se u istima snaći.
Dana 19. travnja
2013. godine
održana je Godišnja
Skupština Streljačkog
kluba 6. travnja
Gornji Mihaljevec
MIHALOVČAN 36
VRTIĆ
SVIBANJ 2013.
BOŽIĆ
Zima nam je nešto baš sva čudna. Snijega
nema kad ga treba, onda dođe i nikako da ode.
Još su i neki smak svijeta spominjali. Ma! Mi
maleni uopće se time ne zamaramo. Uživali
smo u pripremama za božićnu priredbu, pjesmi
i igri, izradi kostima, ukrašavanju pozivnica.
ZNALI smo da će, sa snijegom ili bez njega,
ON stići! Naš Djed Božićnjak. Baš je bilo lijepo. Opazili smo da su neke mame i jedna baka
krišom obrisale suzu, dvije. Pa da, preslatki
smo, znamo to! I mi vas volimo! A Djedici veliko hvala i dođi nam i dogodine!
SVETI NIKOLA
Ove smo godine imali uistinu veeeelikih problema sa zločestim
Krampusom! Ne, nije ono što ste pomislili, mi smo bili DOBRI!
On je taj koji je radio spačke! Ostavili smo uredno svoje čizmice i
čarapice dragom Svetom Nikoli… stigli u vrtić drugog jutra… aaaaa! Čizmice su bile prazne! Pa što li se sad dogodilo? Znamo da
je već star, puno je djece širom svijeta, nije to
lak posao…. tješili smo se, stići će već… ALI,
Krampus je imao druge planove. Zadrijemali smo
nakon ručka, nismo ni shvatili da je dobri djedica
došao do vrtića, ostavio nam darove. A Krampus,
zločestoća jedna i lopuža…. sve ih je ukrao! Ni
jedne jedine čizmice nije bilo! Uzalud smo ih tražili, jednostavno
su nestale! E, ne može tako! Teta ravnateljica brzo je telefonirala
policiji i ubrzo je stvar bila riješena. Ne znamo točno kako, ali naše
su se čizmice pune darova ponovo pojavile u hodniku. Na podu,
prekrivene ružnim lancima, al’ ne mari, glavno da je sve dobro
završilo… Čuvaj nas se, Krampuse, nema ti s nama zezanja!!!
toga nismo ni svjesni, jer sve je
lako kad si u društvu onih koji
te prihvaćaju i vole baš onakvog
kakav jesi. Nećemo puno mudrovati već ćemo vas sve pozvati da
pogledate ove sličice, to je samo
malen djelić naše vrtićke svakodnevice. Dođite u Zipku, poigrajte
se s nama, uvjerite se sami kako
nam je. Pozdrav budućim prijateljima, požurite!
IGRA I ZABAVA
Mihalovčan bi morao imati puno više
stranica kad bismo vam htjeli pričati o
svemu što radimo u Zipki. Svaki dan
donosi nam nove igre, zabavu, smijeh,
prijateljstva… učimo tako mnogo, a da
SVIBANJ 2013.
MIHALOVČAN 37
VRTIĆ
Kad je prava ljubav u pitanju, ni Korizma nije prepreka za
SVADBU! Da, dobro ste čuli! Oženili smo ga! Kaj koga? Pa
J.V. (podaci poznati redakciji, haha)! No dobro, bilo je samo
za probu, drugi put bude zaprav, tak negde za oko 20 godina.
Nema veze, bilo nam je super! Mladenka je doduše začas otišla sedeti k drugomu, starešina su ne ništ konkretnoga pili al su
malo teksta ipak pozabili, svećenik je s kažiprstom mahal dok
je pital ono „Uzimaš li ti…“ …. al kaj sad, događa se… Ostalo
je bilo po protokolu, jedino ne znamo zakaj dragi gosti nisu
došli s poklonima…. valjda budu drugi put;)
VALENTINOVO
ŠARENI SVIJET
Naš vrlo čest gost je striček Ivica iz Zagreba. Uvijek
nam pripremi nešto novo i zanimljivo. Bude tu onda i
smijeha i pjesme, baš kako je i red u vrtiću.
F AŠ NIK
Iako volimo goste i druženja u vrtiću, ipak smo odlučili barem jedan Fašnik
proslaviti sami. I nismo pogriješili. Zabavljali smo se i ludirali danima, a ni jedna
mama nije ništa prigovarala. Dopalo nam se to, možda si uvedemo još poneku feštu
„po skrivećki“!
MIHALOVČAN 38
ŠKOLA
SVIBANJ 2013.
Školski projekt Svjetski dan voda
U razdoblju od 18. do 22. ožujka u
Osnovnoj školi Gornji Mihaljevec provedene su razne aktivnosti i radionice
u okviru školskog projekta povodom
Svjetskog dana voda. Već dugi niz godina škola intenzivno radi na podizanju
ekološke svijesti naših učenika i to ne samo kroz programe redovne i
izborne nastave, već i kroz razne ekološke akcije i projekte, te izvannastavne aktivnosti koje su sastavni dio i bitna odrednica Školskog
Kurikuluma naše škole.
Donosimo kratki pregled realiziranih aktivnosti.
Učenici razredne nastave su sa svojim učiteljicama Nadom Panić
(1. razred), Gordanom Polundak (2. razred), Silvijom Soldat (3. razred) i Ljubicom Žabek-Horvatić (4. razred) proučavali vodu s raznih
aspekata: voda u domaćinstvu (1. razred), voće i povrće bogati vodom
(2. razred), mineralne i termalne vode u Republici Hrvatskoj (4. razred) dok su učenici 3. razreda sa svojom učiteljicom realizirali niz
istraživačkih i praktičnih aktivnosti – od istraživanja količine vode na
Zemlji (slana i slatka voda), načina uporabe vode u domaćinstvu, količine vode u raznom voću i povrću do izvođenja pokusa o svojstvima
vode i topivosti raznih tvari u vodi, kondenzaciji i isparavanju vode.
Sve naučeno zaokružili su likovnom kreativnom radionicom. Osim što
su se u istraživačkim aktivnostima naši učenici razredne nastave služili
razičitim izvorima znanja u školskoj knjižnici i na internetu, izradili su
i prigodne plakate i prezentacije, a učenici 4. razreda su imali i priliku
degustirati izvorsku i mineralnu vodu.
Za učenike predmetne nastave su organizirane razne aktivnosti i
radionice u sklopu redovne nastave, s ciljem realizacije interdisciplinarnog pristupa temi vode i suvremenoj problematici nedostatka vode
u svijetu, kao i podizanju ekološke svijesti općenito te svijesti o racionalnom korištenju vode radi održivog razvoja.
Učiteljica hrvatskog jezika Lidija Novak Levatić je s učenicima
6., 7. i 8. razreda provela niz kreativnih aktivnosti: izrada fotografija
na temu Voda na cvijeću – učenici su u slobodno vrijeme fotografirali motive cvijeća prema vlastitom izboru, sastavljanje pjesmica i
sastavaka na temu vode te kreativna likovna radionica – izrada slika
s prikazom vode za slijepe i slabovidne korištenjem raznih materijala
i tekstura: šećer, sol, grah, kamenčići, kolaž, tkanina i sl. Radove su
izložili na prigodnom panou u hodniku škole. Učenici 5. razreda su
na satu hrvatskog jezika s učiteljicom Ivankom Novak proučili Pismo
indijanskog poglaviceSeattle-a s naglaskom na motivu Rijeke su naša
braća, razvijajući svijest o međusobnoj povezanosti čovjeka i prirode.
Učitelj vjeronauka Darko Rajh ponudio je učenicima predmetne nastave duhovnu temu Voda – izvor novoga života u Bogu u okviru koje
su učenici sastavljali pjesmice i sastavke na temu vode u kršćanstvu
i izrađivali prigodne prezentacije, dok je učiteljica glazbene kulture
Natalija Guterman-Vuk s učenicima 7.razreda realizirala glazbenu
radionicu Narodne pjesme o vodi, u okviru koje su učenici upoznali
razne narodne pjesme na temu vode i naučili izvoditi dvije zavičajne
pjesme: Voda zvira i Z međimurski zdenci.
Vodama na kopnu bavili su se učenici 5. razreda na nastavi geografije s učiteljem Alenom Mudrim,a s učiteljicom Martom LončarVinković su na nastavi njemačkog jezika istraživali mora, oceane i
život u slanoj vodi koristeći se raznom literaturom i izradom prigodnih
tematskih plakata. S učenicima 7. razreda je učiteljica Marta LončarVinković također na
nastavi njemačkog
jezika realizirala vrlo
interesantnu radionicu Podmornice, na
kojoj su učenici najprije gledali poznati
film DasBoot (W.
Peterson), a zatim po grupama istraživali: povijesni pregled razvoja
podmornica, tehnologija i naoružanje koje se koristi na podmornicama,
vrste podmornica te uvjeti života na njima. Svaka grupa je izradila
prezentaciju s prikazom teme koju su proučavali.
Na nastavi engleskog jezika su učenici predmetne nastave s učiteljicom Ivanom Šokman realizirali niz kreativnih aktivnosti na temu
vode: korištenje i ušteda vode u domaćinstvu i izrada Pravilnika o korištenju vode kod kuće (5. razred), rijeke i jezera u Republici Hrvatskoj
i Velikoj Britaniji i pisanje instant poems – Water (6. razred), ugrožene
vodene životinje i izrada factfiles o životinjama (7. razred). Radionica
s učenicima 8. razreda realizirana je zajedno s učiteljicom informatike
Milenom Maračić: najprije su učenici na engleskom jeziku po grupama sadržajno osmislili letke pod naslovom GiveWater a Hand s važnim
i zanimljivim činjenicama o vodi i kako možemo štedjeti vodu, a kasnije su na nastavi informatike grafički oblikovali i ispisali letke.
Problematikom vode u suvremenom svijetu i odnosom čovjeka prema prirodi bavili su se i učenici 6.razreda na nastavi matematike s učiteljicom Aleksandrom-Mariom Vuković. Kroz 4 tematske radionice:
Putovanje po vodu u Indiji, Štedimo vodu, Čovjek kao potrošač prirode
i Posadimo drvored proučili su ne samo probleme vezane uz opskrbu
pitkom vodom u nerazvijenim dijelovima svijeta i načine štednje vode,
već i količinu ugljičnog dioksida koju ispusti samo jedan automobil
tijekom godine, kao i potrošnju stabala u razvijenim dijelovima svijeta.
Pri tome su sve činjenice pretočili u konkretne brojke i novčane iznose.
Rezultate radionica su prikazali na tematskim plakatima.
Temom vode bavili su se naši učenici i na nastavi povijesti te tjelesne i zdravstvene kulture. Učenici 6. razreda su s učiteljicom povijesti
Ljerkom Toplek proučavali prekooceansku trgovinu, za što su prikupljali razne materijale i zanimljivosti, kako bi izradili prigodne plakate,
dok je učiteljica Dijana Radek na nastavi TZK-e učenike predmetne
nastave upoznala s raznim natjecateljskim sportovima na vodi.
Posebno je zanimljivo bilo na nastavi tehničke kulture i prirodoslovlja.
Učiteljica tehničke kulture Katica MikulajOvčarić je s učenicima
5. razreda realizirala kreativnu radionicu Izrada modela bunara.
Učiteljica biologije i kemije Monika Cindrić je za učenike predmetne nastave priredila niz praktičnih radionica i pokusa: 5. razred je
na prirodi proučavao transport vode kroz biljku (osmoza i difuzija), dok
je 6. razred izrađivao filtere za vodu. Na nastavi biologije su učenici
8. razreda proučavali važnost vode za čovjekovo zdravlje prikupljajući
razne materijale na tu temu na internetu i izradom prigodnih plakata.
Na nastavi kemije su učenici 7. razreda izrađivali modele vode (mobili), dok su učenici koji pohađaju dodatnu nastavu iz kemije izvodili
razne pokuse s vodom: Izrada ljigavca, Obojeni led i Topljenje leda.
Učitelj fizike Dominik Hrženjak je također na nastavi fizike za
učenike 7. i 8. razreda priredio niz praktičnih aktivnosti, kroz koje su
učenici proučavali neke aspekte vode izvođenjem pokusa: Valovi na
vodi, Tlak zraka i Kako gustoća vode utječe na plutanje.
Vrhunac projektnog tjedna bila je akcija prikupljanja starog
papira koja je ove godine realizirana u sklopu obilježavanja Svjetskog
dana šuma. Djelatnici škole su prikupljali stari papir od početka nastavne godine, dok je za učenike organizirana akcija koja je trajala dva
dana sredinom projektnog tjedna. Ove su se godine posebno istaknuli
učenici 6. razreda koji će za nagradu sa svojom razrednicom Lidijom
Novak Levatić na kraju nastavne godine ići na poludnevni izlet u Toplice Sveti Martin.
Rezultati kreativnih radionica, istraživačkih i praktičnih aktivnosti,
plakati, prezentacije, praktični radovi te izvođenje pokusa predstavljeni
su svim učenicima i djelatnicima škole na Projektnom danu kada je i
predstavnicima 6. razreda ravnateljica škole Karmen Sklepić svečano uručila nagradu za najuspješnije sudjelovanje u akciji prikupljanja
starog papira. Bilo je vrlo zanimljivo, poučno i zabavno.
Aleksandra-Maria Vuković uč. matematike
SVIBANJ 2013.
MIHALOVČAN 39
ŠKOLA
SUSRETI, NATJECANJA I SMOTRE
I ove smo godine vrlo uspješno sudjelovali u raznim manifestacijama uspješno promovirajući našu školu i općinu.
U studenom 2012. godine je u Osnovnoj
školi Mursko Središće održan 9. susret mladih kajkavskog jezičnog izričaja – Naš mali
kaj. Sanja Gregorinčić, učenica 6. razreda
sudjelovala je u literarnom dijelu sa svojom
pjesmom Jutro, koju je lijepo interpretirala
pred prepunom dvoranom osnovne škole u
Murskom Središću, dok je naša ekipa Vuzmeki u sastavu: Lucija Pokrivač (5.r), Sanja Gregorinčić (6.r) i Karlo Bistrović (7.a)
pokazala zavidno znanje domačih starinskih
riječi osvojivši 3. mjesto u kvizu Smo kaj pozabili?. Sve sudionike Našeg malog kaja pripremila je i vodila učiteljica hrvatskog jezika
Lidija Novak Levatić.
Povodom Mjeseca borbe protiv ovisnosti
u prosincu 2012. je u Čakovcu održan stručni
skup na temu Ovisnost o klađenju i kocki u
mladih. U sklopu obilježavanja raspisan je i
literarni natječaj na istu temu. Literarni rad
Anje Trstenjak, učenice 8.razreda pod mentorstvom učiteljice Lidije Novak Levatić,
našao se među tri najbolja u Županiji. Nakon
edukativnog predavanja, Matija Posavec,
zamjenik međimurskog župana, podijelio je
nagrade i pohvalnice učenicima za najbolje
literarne radove.
U ožujku smo sudjelovali na Prvoj smotri istraživačkih radova učenika Međimurja
(održanoj u Osnovnoj školi Prelog) na kojoj
su nas predstavljali učenici Nikola Lovrec i
Karlo Jambrović (5.r) s učiteljicom Nadom
Panić s istraživačkim radom Djelovanje prirodnih gnojiva na visinu prinosa tikvi golica,
realiziranim u okviru školske zadruge.
U travnju smo sudjelovali na 1. filmskom
festivalu smijeha međunarodnog karaktera (održanom u Zagrebu) na kojem nas je
predstavljala naša filmska družina sa svojim
filmovima Mit je razbijen i Sunce, pod vodstvom mentorice učiteljice Ljubice ŽabekHorvatić.
Natjecanja 2013. –
Rezultati izvrsni!
U razdoblju od sredine prosinca pa sve do
ožujka svake školske godine nastane gužva u
učionicama naše škole i počinje poseban režim rada, vrlo često i u dvije smjene, a nerijetko i subotama. Zašto? Pa počinje sezona
natjecanja!
Ove školske godine smo se istaknuli već
na samom početku natjecanja: što s brojem
nastavnih predmeta i područja koja su sudjelovala u natjecanjima, što s brojem natjecatelja.
Sudjelovali smo na školskim natjecanjima
iz čak 14 područja (ne računajući sportska
natjecanja), u što je bilo uključeno 72 učenika predmetne nastave naše škole.Naime,
od ove školske godine u natjecanjima više ne
mogu sudjelovati učenici razredne nastave.
Naši su se učenici plasirali na županijska natjecanja iz ukupno 9 područja:
– nastavnih predmeta: hrvatski jezik, matematika, biologija
– samostalni istraživački rad, kemija, fizika, povijest, tehnička kultura, engleski jezik
– izborna nastava te natjecanje Čitanjem
do zvijezda u sklopu školske knjižnice.
Svi naši učenici, sudionici županijskih natjecanja, hrabro su branili boje naše škole, a
posebno su se istaknuli sljedeći učenici (navedeni prema kronološkom redoslijedu održavanja natjecanja): Matija Zadravec 7.a – drugo
mjesto i 2. nagrada na županijskom natjeca-
nju iz matematike (mentorica AleksandraMaria Vuković), Lorena Trupković 7.b
– drugo mjesto i 2. nagrada na županijskom
natjecanju iz kemije (mentorica Monika Cindrić) te učenice Melani Čeh i Karla Ladić
8.r – plasman na Državno natjecanje iz biologije u području samostalnih istraživačkih
radova (mentorica Monika Cindrić). Valja
naglasiti da je Državno natjecanje i Matiji iz
matematike i Loreni iz kemije izbjeglo za nekoliko bodova, ali već i prijedlog za Državno
natjecanje je veliki uspjeh!
Ovom prilikom čestitamo svim sudionicima natjecanja i njihovim mentorima, a posebno učenicama Melani Čeh i Karli Ladić, kao
i njihovoj mentorici Moniki Cindrić, koje su
se izvrsnim samostalnim istraživačkim radom
Određivanje količine vitamina C u starim i
novim sortama jabuka plasirale na Državno
natjecanje iz biologije od 14. do 16. travnja
2013. u Zadru. Važno je naglasiti da je ovo
prvi put kako naša škola sudjeluje na Državnom natjecanju iz biologije, a, sigurni smo,
svakako ne i posljednji!
Aleksandra-Maria Vuković, uč. matematike
PRENOŠENJE
ŽABA
parenja žaba u proljeće, svakog jutra
U sklopu školskog
projekta
Svjetski dan voda,
učiteljica biologije
i kemije Monika
Cindrić je za učenike članove prirodoslovne grupe naše
škole organizirala
posjet
djelatnika
Javne ustanove za zaštitu prirode na području Međimurske županije, koji su održali kratko predavanje o crnim točkama – mjestima
stradavanja žaba na cestama Međimurja.
Nakon predavanja svi su zajedno posjetili jedno takvo mjesto u
blizini Macinca, gdje su učenici mogli vidjeti kako izgleda zebra za
žabe: mreža koja je postavljena uz cestu gdje dolaze žabe, a koja
im priječi put preko ceste, kako ne bi stradale. Tijekom sezone
i večeri dolaze volonteri na to mjesto,
skupljaju žabe u kante i prenose ih
preko ceste u obližnji kanal Trnava,
kako bi se parile i položile jajašca.
Na kraju su i sami učenici sudjelovali
u aktivnosti
s k u pljanja žaba i prenosili ih u kantama
preko ceste. Skupili su čak 64 žabe
i time zasigurno doprinijeli njihovom
daljnjem razmnožavanju, a cijela akcija je vjerujemo pridonijela razvoju
ekološke svijesti naših učenika.
MEĐIMURSKE VODE d.o.o.
za vodnogospodarsku djelatnost,
vodoopskrbu i odvodnju
40000 ČAKOVEC, Matice hrvatske 10
Aleksandra-Maria Vuković uč. mat.
tel. 040/ 37 37 00
fax 040/ 37 37 71
[email protected]
www.medjimurske-vode.hr
COPMPANY WITH
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001-14001-22000
MEMORIAM JOSIP CVETKOVIĆ
MIHALOVČANIN40
Uvijek kada netko umre, to prije svega predstavlja veliki gubitak i tugu za njegove najbliže i najdraže. Ali kada umre netko poput Josipa Cvetkovića,
to predstavlja i veliki gubitak za cijeli naš kraj, za
kojega je uvijek nesebično izdvajao svoje vrijeme i
znanje, te ulagao puno volje, energije i entuzijazma u napredak i razvoj
istog. Nažalost, uslijed bolesti napustio nas je u 54. godini života, uoči
Božića. Većini je ostao u sjećanju kao pozitivan, skroman, marljiv i dobar čovjek, a o tome svjedoči i masa ljudi koja se je okupila na pogrebu,
unatoč tome što je bio Božić i mnogi bi ga rađe proveli u obiteljskom
okruženju. Odazvali su se, jer je on to zaslužio. Možda je na svom političkom putu ponekad i pogriješio, ali je za ovaj kraj napravio iznimno
puno i za boljitak svih nas možemo samo poželjeti što više ljudi poput
njega.
(lk)
Josip Cvetković
Josip Cvetković – politički put
Rođen 28. 02. 1958. godine
1994. – 1997.
Zamjenik načelnika Općine Štrigova
1997. – 2001.
Načelnik Općine Gornji Mihaljevec
2001. – 2005.
Vijećnik Općinskog vijeća Općine
Gornji Mihaljevec.
Član: Odbora za izbor i imenovanja
Općinskog vijeća Gornji Mihaljevec, Od-
ZA H V A LA
SVIBANJ
Anica Cvetković
bora za primarnu zdravstvenu zaštitu, socijalnu skrb i brigu o djeci, Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno planiranje, zaštitu
potrošača i okoliša, Povjerenstva za plinofikaciju, Povjerenstva za rješavanje problema
oko izgradnje pješačke staze u Gornjem Mihaljevcu od Osnovne škole Gornji Mihaljevec
do igrališta NK «Jedinstvo», Povjerenstva za
rješavanje problema oko ceste u Preseki i Socijalnog vijeća Općine Gornji Mihaljevec.
2005. – 2009.
Potpredsjednik Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec
Predsjednik: Mandatne komisije, Odbo-
TAK TO MOJA
BAKA DELA
Baka Micika Panić iz Vugrišinca dvostruka je baka, a ima već i dva praunuka, Svena
i Fabia. Cijela obitelj uživa u delicijama koje
nastanu ispod njezine kuhače, a mjere sastojaka
određuje kao i svaka prava kuharica s dugogodišnjim iskustvom: po
priliki. Posebno ju hvale kao majstoricu za štrukle.
ZELJOVI ŠTRUKLI
vekša glova zelja, biber (prper), oko ½ kg glatke mele, malo
soli, malo olja, mločna voda (more i mleko mesto vode)
Najpre naribaš zelje, nasoliš ga i zdinstaš, dodaš bibera.
To pustiš ka se ohladi. Naj bo
malo vekša glova zelja, zoto
ka zelje da se peče dosti skup
opodne. Morejo se štrukli delati i s sirovim zeljom. Isto ga
naribaš, nasoliš, al te ga moraš ožmeknoti i dodati svežoga sira,
malo kiseloga vrhja, olje il mast il još bojše zobil. Al mi pre hiži
rojši imamo ove z pečenim zeljom.
Testo zamesiš i pustiš ga ka si malo počine. Onda ga razvlečeš
po stolo, deneš zelje, zamotaš na tripot i vrešež i tak po dok ne
potrošiš. Poleješ s kiseljim vrhjom i to je to. Najbojšo je z domočim vrhjom, čista drugi je okus nek s kuplenim. Peče se na 180°
stupnjeva koli pol vure.
To se zmislim od negda sveta ka smo slagali, to je bilo tak bole
težačko, v tjedno.
SALEJOKI
koli ½ kile mele, pol kocke kvosa, 1 jajce, mločno mleko, malo
cukora, malo soli, 2 kuglice sala veličine jajca
Treba zamesiti testo z glotke mele, kvosa, jajca i mločnoga
mleka. Nešči dene pecilnoga
namesto kvosa, il i kvosa i
pecilnoga, al jo sam kvosa denem. Da dobro premesiš onda
ostvoviš ka se malo počine.
Te ga restiniš i namašež s salom i preklopiš kak knjigo. Po
2013.
Na sam Božić, 25. prosinca 2012. godine, s neopisivom
tugom u srcu morali smo ispratiti dragog supruga, oca, prijatelja Josipa Cvetkovića. Od srca zahvaljujem svima koji su
mu uljepšavali život i dijelili s njim i veselja i tuge, a posebno
hvala onima, koji su bili s njim u bolesti. Svaka gesta i riječ
podrške njemu je iznimno puno značila i veselila ga.
Hvala svima koji su bili na posljednjem ispraćaju, hvala na vijencima, svijećama, financijskim prilozima, ali prije
svega na toplim riječima sućuti i podrške.
A na kraju hvala njemu, što sam imala privilegiju upoznati ga i dijeliti s njim najljepše trenutke svog života. Svako
jutro krećem u novi dan s mišlju na njegov pozitivan stav i
veselje prema svakom trenutku koji život pruža.
ra za financije i proračun i Povjerenstva za
pripremu i provedbu natječaja i postupka
nabava roba, radova i usluga
Član: Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno planiranje, zaštitu potrošača i
okoliša, Povjerenstva za rješavanje duga za
plinofikaciju i Komisije za popis kapitalne
imovine
2009. – 2012.
Član: Odbora za gospodarstvo, poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu
Ostat će vječno nezaboravan i poštivan, okrunjen zahvalom i radošću u srci(sz)
ma svih nas.
ga treba ostaviti ka si počine i restiniti, namazati s salom i ostaviti
ka si počine. Tak još jempot, znači tripot mora to se skupa biti i
onda ga restiniš, sigreješ si noža v žarjovki, narežeš na trake i onda
na meše kocke. Toto kocko te preklopiš i pečeš na 180 stupnjeva.
Vidiš te da so pečeni, zemeš jih vun i još vroče potepeš s kristalnim
cukorom il onim v proho. To ti je tak bole kak lisnato testo.
To smo negda slagali bole v nedelo. Negda so to bili svetešji
koloči, ne ga bilo kremnatih kak to denes, nek takši. Obavezno smo
jih slagali za koline.
KUHANI SIROVI ŠTRUKLI
(PRETEPENI ŠTRUKLI)
mele meje kak pol kile, glatke, 1 jajce, malo soli, mločna voda,
friški sir, sol
Za pritep: Koli liter vode, 8 deci jogurta, 2 deci vrhja
Zamesi se testo z mele,
jajca, soli i mločne vode, a posebno zdruzgaš friški sir i sol.
Testo restiniš i namečeš sira na
mlinec. To bole voske sučeš i
s tajerom onda režeš bole male
komadiće, meše kak da ove pečene štrukle režeš. Treba rezati s tajerom, ne z nožom, drugač sir
dide vun. Napraviš pritepa od vode, jogurta i kiseloga vrhja i malo
mele deneš ka se vgosne. Dobro moraš mešati ka se ti ne napravijo
grudice. Da pritep zavri, te v jega deneš kuhat štrukle ka to dokuha
do kraja. Negda smo to namesto z jogurtom delali s kiselim mlekom, pa je bilo još bojšo, al ve več retko de to najdeš.
KUHANI ŠTRUKLI OD SVINJSKIH PLUČ
mele meje kak pol kile, glatke, 1 jajce, malo soli, mločna voda,
svinjska pluča
Testo se zamesi isto kak za pretepene štrukle. Pluča se obarijo, semelejo, prepečejo se na masti, malo posolijo i te se to mora
ohladiti. Za jempot ti je dosta otprilike za jeno velko šako semletih
pluč. Testo restiniš, deneš gori pluča i režeš s tajerčekom, se isto
kak pri pretepenim štruklima. V slono vrelo vodo deneš kuhat i da
je gotovo precidiš, malo splaviš z mločnom vodom, rastopiš zobila
i preleješ štrukle.
To je fest fino i to je kak i pretepeni štrukli bole sirovo jesti, al
moji doma si imajo radi.
(lk)
SVIBANJ 2013.
SVE
stu umjetnosti. Na operetnom festivalu uMIHALOVČAN
SA SVIH STRANA
BOLJA I USPJEŠNIJA
austrijskom gradu Sankt Margarethen, u
Evelin Novak je primjer kako iznimnim talentom, trudom, upornošću i radom netko iz ove
naše sredine može ostvariti snove i laganim, ali
čvrstim i sigurnim koracima zapisati se među zvijezde. Radi u Staatsoper unter den Linden u Berlinu, gdje redovito postiže zapažene rezultate i uloge, pa i one glavne, poput Pamine u Mozartovoj
Čarobnoj fruli, Musette u Puccinijevoj La Boheme, Adine u Donizettijevom Ljubavnom napitku,
Euridike u Offenbachovom Orfeju u podzemlju i
drugim. Evelin nastupa kao gost i u drugim opernim kućama diljem
Europe. Tako je 28. veljače tumačila glavnu žensku ulogu Carlotte
na premijernoj izvedbi operete Gasparone Carla Millockera. Sa tom
ulogom izvodila je predstavu 12 puta, a posjetili su je i mnogi ljudi
iz Međimurja, kako poznanici, tako i ostali zaljubljenici u tu vr-
srpnju ove godine, po prvi put će tumačiti
ulogu Mimi u novoj produkciji Puccinijeve
opere La Boheme.
Kao sve traženija koncertna pjevačica
Evelin, osim Njemačke, nastupa i u Austriji, Češkoj, Poljskoj, Italiji, Lichtensteinu
i Kini. Uvijek se rado vraća i u svoju domovinu, pa je tako nastupala i u Zagrebu,
Dubrovniku, Varaždinu i drugdje. Posebno se je veselila nastupu pred domaćom
publikom 02. veljače uz 20. godišnjicu
pedagoškog djelovanja Dunje Vejzović u organizaciji Hrvatskog
glazbenog zavoda, a koncert je prenosio i HRT.
Čestitamo joj na brojim uspjesima i nadamo se da ćemo ju u bližoj budućnosti imati prilike čuti i u našem kraju.
(lk)
ČOVJEK KOJI POMIČE GRANICE MOGUĆEG
Svatko od nas svakodnevno se susreće s
nekom preprekom koje ponekad nadilazimo s
lakoćom, a nekad nam se čini nepremostiva.
Za Mladena Zadravca kao osobu s invaliditetom prepreke su još veće, no on im uspješno
prkosi i svakodnevno dokazuje da su ona prava ograničenja uglavnom u našim glavama,
jer uz pravu volju i uporan karakter, poput
Mladenovog, sve je moguće.
Kako je biti osoba s invaliditetom u našem malom kraju? Da li te ljudi prihvaćaju
ili čudno gledaju?
U susjedstvu su sa mnom rasli i od samog
početka su naviknuti na to da sam ja malo
drugačiji, ali i općenito nemam neka loša
iskustva s ljudima. Ponekad možda naiđem
na manje nerazumijevanje, ali rijetko, uglavnom su ljudi uvijek spremni pomoći, čak i
više nego mi je potrebno.
Gdje si se školovao?
Osnovnu školu sam završio u Gornjem
Mihaljevcu. Nekad je bio veliki problem s
upisom u redovnu školu i moja mama se je
morala boriti protiv mnogih predrasuda da
me ipak upiše u školu sa mojim vršnjacima iz
mjesta i okolice. Ali uspjela je u svom naumu
i zapravo je sve ispalo puno bolje od očekivanog. Na tome moram zahvaliti učiteljima koji
su me prihvatili i pomagali mi, ali najveću podršku imao sam od svojih tadašnjih razrednih
kolega. Uvijek su mi bili bezrezervna podrška
i u svemu su mi pomagali, nosili su me po stepenicama kad je trebalo i nikada mi nisu dali
povoda da se osjećam loše ili manje vrijedno
od njih. Nakon osnovne škole krenuo sam u
srednju školu u Zagreb, u Centar Dubrava,
za zanimanje pomoćnog urara. Tamo su osim
djece s invaliditetom koji su kao i ja bili na
školovanju, na rehabilitaciji bili i mnogi ranjenici s ratišta, sa fizičkim, ali i psihičkim
posljedicama rata. Nisam dugo izdržao tamo,
to sve je bilo previše za moju dječju psihu, jer
ipak sam imao samo 14 godina. I tako sam
zamolio mamu da dođe po mene i vratio se
doma. Kasnije mi je bilo žao što nemam ni
srednju školu.
Kako to da si sada student, a kažeš da
nemaš ni srednju školu?
Uvijek mi je bila želja školovati se i kad
sam prije pet godina položio vozački ispit i
tako postao samostalniji, upisao sam srednju
školu u Varaždinu, obrazovanje odraslih i
postao tehničar za računalstvo. Tamo imaju
41
lift pa mi kretanje, odnosno dostupnost, nije
predstavljalo problem. Ove školske godine
upisao sam prvu godinu računalstva na Međimurskom veleučilištu kao redovni student.
Kako to da si se odlučio studirati?
Bilo mi je doma dosadno, a mislim da
imam potencijala. Na Međimurskom veleučilištu sam prvi student s invaliditetom i
uglavnom su svi jako uviđavni glede mojeg
invaliditeta, pogotovo dekanica, koja se trudi
da mi se stvore čim bolji uvjeti. Fakultet nije
baš prilagođen osobama s invaliditetom, tako
da je potrebno dosta snalažljivosti. Ponekad
su me kolege s faksa nosili po stepenicama, a
ponekad sam hodao sam po rukama. Sada u
drugom semestru su mi profesori išli na ruku,
tako da moja grupa ima sva predavanja i vježbe u prizemlju. Iako mi je ponekad teško i
potrebno je uložiti dosta truda za svladavanje
gradiva, jer nemam više 20 godina, pa možda
i malo teže zapamtim neke stvari, počeo sam
uspješno i vjerujem da ću tako i nastaviti. Želja mi je zaposliti se nakon faksa.
Spomenuo si da si prije pet godina položio vozački ispit. Pretpostavljam da ne možeš
voziti bilo kakav auto?
Polagao sam vozački ispit u Varaždinu, jer
kod nas nema te mogućnosti, a i u susjednoj
županiji postoji tek oko sedam godina. A auto
je bilo potrebno prilagoditi, odnosno ugraditi
ručne komande. Vožnja nije problem, jedino
je bilo potrebno izdvojiti 10.000,00 kuna za
prilagodbu komandi, u čemu mi je financijski
pomogao i brat.
Imaš li još kakve posebne izdatke vezane
uz invaliditet?
Pa najveći izdatak su kolica, a meni predstavljaju osnovnu potrebu. Ova obična dobivam svake četiri godine i taj trošak pokriva
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje,
ali ona vanjska bih trebao kupiti sam, a cijena im je oko 35.000,00 kuna. Ova vanjska
koja trenutno imam sam dobio kao donaciju
posredstvom Društva distrofičara, invalida
cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih
invalida Čakovec, ali nisu bila nova i kako
ih jako puno koristim, već su u vrlo lošem
stanju. Služe mi za odlazak na faks, na koncerte, zabave, izlete, svuda idu sa mnom. Kad
god imam prilku boravim vani, odem u šumu
i slično. Jako volim prirodu, samo moram
paziti da u tim svojim šetnjama ne probušim
gume.
Aktivan si član Društva distrofičara, invalida
cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Čakovec?
Čovjek je društveno
biće, a ja se jako volim
družiti, vidjeti nova mjesta i upoznati nove ljude.
Ako se čovjek ne druži,
onda osjeća prazninu. Kad
god imam priliku, odem
s njima na izlet, koncert,
bilo kakvo druženje, edukaciju i slično.
Kako gledaš na promjene u odnosu institucija i ljudi prema osobama s invaliditetom
kroz godine?
Mislim da je danas puno bolja situacija
nego prije petanest ili dvadeset godina, mada
još tu ima puno propusta, predrasuda i prostora za promjene i napredak. Boljem prihvaćanju osoba s invaliditetom i njihovom boljem
položaju u društvu je vjerojatno pridonio i
rat, jer je nakon rata veći broj osoba s invaliditetom, pa je društvena svijest o problemima
osoba s invaliditetom veća. Nekada su ljudi to
više skrivali, osoba s invaliditetom je uglavnom bila osuđena na izolaciju, kao da samo
treba ostati zatvorena u četiri zida i čekati
smrt. Danas je puno više mogućnosti. Čakovec je, primjerice, dosta pristupačan za osobe
s invaliditetom, dok je u Varaždinu to slabije
riješeno. Na području naše općine mi je također sve dostupno, a posebno moram pohvaliti
ugradnju rampe na stepenicama koje vode u
ured Općine, lječničku ambulatnu i k zubaru.
Kad pogledaš unatrag na svoj život, da
li bi mijenjao svoj invaliditet za hodajuće
noge?
Da sam zdrav, sigurno bih imao više mogućnosti u životu, ali vjerojatno i drugačiji
pogled na život, jer te svaka nedaća u životu
izgradi kao osobu. Zbog invaliditeta sam vjerojatno skromnija osoba, jer sam svjestan da
prije svega treba cijeniti zdravlje, a ne materijalno. Ono što sam također naučio iznimno
cijeniti je i potpora moje obitelji, moje majke, brata, šogorice i mojih nećaka. Uvijek si
uzajamno pomažemo i uvijek imam njihovu
podršku u ostvarivanju svojih potreba i želji,
što mi iznimno puno znači. Za mene je novac
nužno zlo i mislim da su zdravlje i obitelj one
prave vrijednosti u životu.
(lk)
MIHALOVČAN 42
LETA
SO SAM
MINOLA
Antun Crnčec
je najstariji mještanin Općine Gornji
Mihaljevec, a vjerojatno i Međimurske županije.
U lipnju slavi svoj 104. rođendan, ali duhom
i bistrinom djeluje znatno mlađi. Rođen je
davne 1909. godine, iza njega su dva svjetska
rata, nekoliko političkih ustroja, modernizacija i informatizacija i još mnogo toga što se
u jednom stoljeću promijenilo. Njegove godine izazivaju poštovanje, a razgovor s njim je
iznimno zanimljiv. Unatoč godinama, mozak
ga jako dobro služi, stoga još uvijek zna odrecitirati pjesmu koju je naučio u drugom razredu osnovne škole, prije više od devedeset
godina, a sa svojim cimerom u domu za stare
i nemoćne, u kojem je nedugo smješten, često
odigra partiju šaha, te najčešće i pobjeđuje.
- Je, još igram šah, rad ga igram. Na srećo, pamet me još služi. To ka mi je Bog do ka
sem ne zgubleni preveč, to me najbole veseli.
Ovak me zdrovje ve več malo slabiše služi,
zoto sem i dojšo sem, ka se tu leži pobrigajo
zome. Da sem bio mlodi, tam z 80, te je bilo
super, se sem još mogo, nič me je ne bolelo.
Pa da sem bio prek 90 let sem još kosijo, žago,
kolo trčke… Dela se ne treba bojati. A i ve sem
se delo do zodjega, kaj je gut trebalo. Moj sin
Zdravko i jo sma soma bila, pa sem moro.
SA SVIH STRANA
A gdje ste rođeni? U našoj Općini?
V Dragoslovco sem rođeni. V Mihalovco
sem išo štiri razrede v školo, te ga ne več
bilo. Poslije je sam još po sredaj i nedelaj neka
bilo. Živijo sem v Novem Seli, pre dedeko
i vujčo, tam sem služijo. Tak sem i upozno
svojo ženo, jer mi je bila sosida. Je, negda da
so se ženili, so išli za bogotstvom, a siromok
je ne nič valo. Lehko je puca kak gut lepa bila,
al či je bila siromaška, nišči jo je ne šteo. Jo
pa sem gledo nekše druge stvori i gledo sem
či je lepa, pa či bi bila i siromaška. No, morti
je drugomo ne bila, ali meni je. I još je mlajša
bila od mene, 14 Iet, kesno sem se ženijo, meo
sem 36 let. Al dobro sem zbro, živili smo
vredo. Više je bilo siromaštva kak bogastva,
ali smo se meli radi, nesmo se zoto svajuvali.
No, totih ga ne ka se naj neka negda sporekli,
ali ovak smo se dobro slagali. Imam pet dece,
sedem vnukov i dvanojst pravnukov.
Kako je izgledalo Vaše djetinjstvo,
obrazovanje?
Ne sem rom dobro živijo. Služijo sem pre
dedeko, tam so me trebali ka sem krave poso
z vujčom. On je ne bio čuda stariši od mene,
ali z dedekom so se radi tepli, bili so pijonci,
mene pa so znali po celo noč ostaviti somoga,
pa me je bilo stroh. Natešče sem išo v školo,
natešče sem dojšo dimo. Te sem si zno kiselice po poto pobirati, da so bile. Negda je to
ne bilo kak denes. V školi smo se vučili Mađarski, a uglavnom so nam učiteli bili popi.
Išli smo v školo sam štiri razrede i celi den
smo meli školo, koli pete popodne sem hodijo
dimo. Pisali smo na toblice. No, v tretjomo
razredo smo te zoto dobili nekše knjige. Pa
SVIBANJ 2013.
negda ga ne bilo ceste, seposot je bilo blato,
koma si gazijo, a bosi smo v školo hodili.
Nesmo smeli z blatnimi nogami nutri dojti, te
je pop sam tuko po nogami. Pa da te kaj pito,
pa si ne zno, z batinom si dobijo kaj Kristoš,
izda ve se zmislim da me najbole zbio. Pa južine ga ne bilo v školi, šteri si je kaj doneso je
pojo, šteri ne pa nič. Tak ka sem čudapot bio
lačen. Te sem si kiselice bro da sem išo dimo.
Ne sem rom meo lepo djetinjstvo, teško sem
živijo. Da smo se oženili, te smo več drugač
živili, te je bilo lepše.
S čime ste se igrali kao djeca?
Je, čuda je bilo igrači, svinkali smo se s
špekulami, igrali smo se tinčeka, nuholke, skakolke… Krave smo pasli i tam smo se te igrali.
A ovak rom ne, ovak si imo delo, čim si mogo
motiko v rokaj držati, več si išo na jivo.
A gdje ste radili?
Delo sem trinojst let v šumi, al negda je to
ne bilo kak ve, nega bilo nikšoga dokaza, sam
si delo. To se de si i ti doma, v Mihalovco, to
so se negda bile šume, nega bilo hiž. To sem
se jo rušijo. Delo sem i v Austriji jeno vreme. A ovak smo se bavili s poljoprivredom.
Odma da smo se oženili rom ne, nek posle
smo tri krave meli, to je te dosti bilo i zemle
smo delali.
Cijelo stoljeće života je dugo razdoblje.
Kako gledate na sve promjene koje su se
dogodile kroz ovaj niz godina?
Čuda toga se je preminilo, ljudi so negda
čist drugač živili kak denes. Ve je pri saki hiži
televizija, auto, a jo da sem bio star 20 let, te
sem meo prvoga biciklina i to je te čuda vredilo. Negda si se sejo z rokom, okopo z rokom, ogrijo, se si delo, ve pa je sa mašinerija,
pa sikak nika ne ftegnejo napraviti. Negda je
norod bio jempot veseliši nek ve, ve si sam
v sili živijo, sam bižijo nekam. Negda smo
čuda delali, al sako podne smo si malo legnoli, negda smo i pozaspali i do štiri popodne,
al smo onda do jedinojste delali. I sikak smo
meli čas jeni za druge, denes pa sam nišči za
nič časa nema, ne vala to.
Da li bi što promijenili kada pogledate
unatrag na svoj život?
Preminjo bi čuda ako bi bilo moči. Bio
bi bogateši, ovak sem bio dosti siromok. A i
tulko sem star, pa sem mora nigdor ne vidijo.
Ve mi je već sejeno, ve niti naj pota zdržo, al
predi, da sem bio malo mlajši, bi išo, al sem
ne meo penez.
Kakav je Vaš savjet za tako dugi život?
Ako imaš srečo, moraš si sam pomoči ka
dojdeš v dobro službo. Te ti je se leži. Jo sem
navek dosti fest delo, kaj se jelo, jelo se, nič
posebno sem nigdor ne pazijo. Mislim ka delo
človeka gor drži, to ti nika ne smeta. No, ne
pretirano, ka naj meo niti čas spati, ali normalno delo nika ne škodi. Jo sem do zodjoga
se delo, ve več rom nebrem.
Bliži Vam se 104. rođendan. Koliko godina bi još htjeli živjeti?
Ne znam či bom več doživijo 104. leto,
bubrege imam prehlajene, a i zgubijo sem ravnotežo, več mi je pet let momica, pa te negda
opodnem. A več mi je pomalen i dosadno. Da
bio bio čitav, bi z veseljom makar stopot još
tolko živijo, al ovak ne. Al kolko bo mi Bog
do, bo do, negda sem si ne niti tolko mislijo ka
bom doživijo, al leta so sam minola.
(lk)
SVIBANJ 2013.
SA SVIH STRANA
PRESIČKI DJED MRAZ KORISTI
SLOVENSKI PRIJEVOZ
Makar još nismo u Europskoj uniji, suradnja sa našim susjedima iz dežele je jako
dobra. Spremno nam pomažu u nekim situacijama koje mi sami ne možemo riješiti. U Preseki je već postalo uobičajeno da Djed Mraz
dolazi sa sanjkama ili kočijom koje vuku konji. Nažalost, u našoj Općini više nema takvih
konja, pa su mališani prethodno stalno zapitkivali kako će doći Djed Mraz.
Organizatoru nije preostalo drugo nego
zatražiti pomoć od susjeda iz dežele. A pomoć se sastojala u prijevozu Djeda Mraza.
I tako je organiziran doček dana 01. 01.
2013. godine. Zborno mjesto u 13,00 sati je
bio most u Pereseki na granici prema Godenincima. Uz razdragane mališane, skupio se
zavidan broj mještana koji su počašćeni čajem, kuhanim vinom i klipićima, za što se
MIHALOVČAN 43
pobrinula obitelj Lovrec ili po domoče Feliksovi.
Foringaš Vlado Plohl je bio na visini zadatka te je prevezao većinu djece a i odraslih
do Društvenog doma u Preseki. Organizator
mu se najljepše zahvaljuje na tome. U zadnjoj
turi prijevoza u kojoj smo obišli i granični
prijelaz Preseka-Središće ob Dravi bio je i
načelnik Općine Gornji Mihaljevec, gospodin
Franjo Kovačić.
Tom prilikom je Djed Mraz darovao carinike i granične policajce, kako naše tako i
slovenske, dobrom kapljicom uz želju da graničnog prijelaza čim prije u doglednoj budućnosti ne bude više.
Organizator se malo zaigrao vožnjama
kočijom te su mališani, a i odrasli polako
postali nestrpljivi, naročito oni koji su prvi
stigli u Društveni dom. Prethodno spomenuta
vožnja do graničnog prijelaza bila je zadnja te
se je Djed Mraz konačno pojavio u Društvenom domu.
Uslijedio je program koji se sastojao od
raznih recitacija, pjesmi, plesa i ostalog, a
koji su uspješno vodili Tamara Hatlak, Lorena Trupković i Dejan Hatlak. Nakon podjele darova gopodin Radovan Jambrović u
ime organizatora, Mjesnih odbora Badličana,
Preseke i Prhovca, zahvalio se svima na dolasku te im čestitao sretnu, uspješnu i zdravu
2013. godinu.
Također se zahvalio svima koji su na bilo
koji način pripomogli organizaciji dočeka,
bilo radom ili donacijama.
Za MO Badličan, Preseka i Prhovec
Josip Petković
MIHALOVČAN 44
SA SVIH STRANA
BIJELI
USKRS
Ove godine vrijeme
se je odlučilo poigrati sa nama i pripredilo
nam bijeli Uskrs, stoga
smo uz ukusne delicije
na stolu i šarene pisanice mogli uživati i u
snježnim
radostima.
Tu priliku iskoristila
je i Kristina Panić iz
Vugrišinca, te je pred
svojom kućom napravila Uskrsnog zeca od
snijega i tako obilježila
Uskrsne blagdane. (lk)
ZIMSKA IDILA
Ova zima bila je zima kakvu ne pamtimo već godinama, puna
sniježnih padalina i zimskih radosti, ali i onih malo manje lijepih
popratnih okolnosti, poput čišćenja snijega, teškoća u prometu i
slično. Prvi snijeg pao je krajem listopada, a Uskrs je, s obzirom na
SVIBANJ 2013.
ZIMSKE RADOSTI
Zima nikako da prođe. Snijega je bilo ove zime kao u davna
vremena, veselje za mlađe, dok za odrasle puno briga. Lopate za
snijeg ove zime bile su dobro iskorištene, a i ralice na cestama,
posebno naše općinske koje imaju zahtjevan posao. Ne samo što su
uvjeti loši (noć, veliki nanosi snijega), već su tu i uske prometnice,
bregovite, većinom neoznačene, pa je ponekad teško locirati cestu
i može doći do oštećenja okolice uz cestu. Na mnogim mjestima
ometa i drveće, te granje koje snijeg sagne ili slomi, a to zbog
nebrige vlasnika parcele za sigurnost uz cestu. Svi mi volimo da
su ceste sigurne i na vrijeme očišćene, a upravo to velikim dijelom
ovisi i o nama samima. Problemi postoje, jer treba preći preko
županijskih cesta koje su očišćene dosta kasnije, pa puno puta naš
koncesionar usput i to počisti, jer je inače prohodnost za većeg
snijega nemoguća.
Čim sunce grane, ti problemi se zaboravljaju i okrećemo se
novim zadaćama. Bit će posla oko sanacija naših cesta, a i trebamo
ih srediti za put u Europu!
Stanko Golub
vremenske uvjete, podsjećao na Božić, te smo svi već polako bili
nestrpljivi u iščekivanju proljeća. No, bez obzira na sve probleme
koje velike i redovite količine snijega zadaju, rijetko kojem promatraču je promakla veličanstvena ljepota zimske idile u našem kraju i
prizori kao s razglednica.
Vilim Novak iz Gornjeg Mihaljevca redovito je mjerio količinu
snijega, te izmjerio da je u Općini Gornji Mihaljevec bilo oko 205
centimetara ukupnih padalina, što je znatno više nego prijašnjih godina i sličnije onim zimama koje su nekad vladale ovim prostorima.
„Negda je snega bilo tak ka smo meli vulice po dvoro, tak ka si vun
ne vidijo. Na Se svece je opo, a na Vuzem so još po snego išle ženske posvečat. Zima je tak bilo ka so v šumi bukve pokale kak je zmrzavica restirala drevo. Zmislim se da so stariši meli navek na stolo v
sobi de smo spali vodo natočeno v vrčo i vjutro je bilo puno leda, se
je zmrznolo prek noči kak je bilo zima.“, prisjetio se Antun Crnčec, najstariji mještanin naše Općine.
(lk)
USKRS U NAŠIM DOMOVIMA
SVIBANJ 2013.
SA SVIH STRANA
Hrvatski uskrsni običaji dio su hrvatske tradicije. Uz slavlje
Uskrsa razvili su se brojni običaji poput vazmenog bdijenja, uskrsnih krjesova, bojanja pisanica, odlaska na uskrsnu Misu i pjevanja
uskrsnih pjesama. Prije Uskrsa vrijeme je korizme u
kojem se kršćani pripremaju za slavljenje Uskrsa molitvom, postom, slušanjem i čitanjem Božje riječi, te
dobrim djelima.
Na veliku subotu održava se obred blagoslova hrane, čime se izražava zahvala Gospodinu na svim dobrima koja nam daje.
Blagoslovljena hrana se konzumira na uskrsno ju-
BIMEP 2013. I KROZ NAŠU OPĆINU
Već osmu godinu za redom Međimurski savez sportske rekreacije
Sport za sve organizira jednodnevnu sportsko – rekreativnu manifestaciju Biciklima međimurskim putevima – BIMEP i na taj način obilježio
Međunarodni dan zdravlja, Dan planeta Zemlje i Europsku godinu
građana. Manifestacija je održana u nedljelju, 21. travnja, a trajala je
od 09:00 do 18:00 sati. Tom prilikom mogli smo i na cestama koje
MIHALOVČAN 45
tro. Obitelj ustane i okupi se kod obiteljskog stola. Izmoli se Oče
naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu i Apostolsko vjerovanje. Poslije toga
obitelj konzumira posvećenu hranu.
(sz)
vode kroz našu općinu vidjeti brojne bicikliste, koji su uživali u prirodnim ljepotama našeg kraja. Sudjelovalo je više od 1000 sudionika
iz cijelog Međimurja, ali i šire. Prilikom uključivanja svaki sudionik
je dobio prigodnu diplomu s ucrtanom trasom kretanja. Dolaskom na
pojedini punkt, svakom učesniku u diplomi je utisnut pečat kao dokaz
da je pređena određena dionica puta. Među 16 punktova po prvi put
bio je i Gornji Mihaljevec, a na njemu su dežurali članovi i volonteri
udruge Sport za sve Dragoslavec Breg.
(lk)
MIHALOVČAN 46
SA SVIH STRANA
FAŠNIK U
DRAGOSLAVEC SELU
Mjesec veljača, koji slovi kao mjesec prevrtljivosti, maškaranja
i ludovanja te u kojem ljubuju mačke, a zaljubljeni slave svoj dan,
nije zaobišao ni Dragoslavec Selo. Selom su prošetali razni likovi:
dobre vile, indijanci, kauboji, supermeni, policajaci, vanzemaljci i
drugi neidentificirani likovi. Svi su se okupili s ciljem, da se iz sela
istjeraju zli duhovi i sve nedaće.
SVIBANJ 2013.
Na kraju je ipak za sve okrivljen fašnik, koji je osuđen na spaljivanje, pa je odmah i spaljen.
Fašničkoj povorci, koja je stigla iz Okruglog Vrha, pridružili su
se i mještani Dragoslavec Sela, te zajedno zapjevali i zaplesali uz
razne delicije koje su pripremile vrijedne ženske ruke Dragoslavec
Sela, a nije nedostajalo niti kuhanog vina.
Vesela fašnička povorka nastavila je put po cijelom mjestu uz
pjesmu i ples, zabavljajući mještane i prolaznike koji su bili zadivljeni maškarama.
Za VMO Dragoslavec Sela: Željko Fajs
vl. Stjepan Novak
Gornja Dubrava 47a
40306 MACINEC
USLUGA GRAĐEVINSKE MEHANIZACIJE
I PRIJEVOZA
DRAGUTIN
BOGDAN
Zebanec Selo 12, mob. 098/242-589
AUTOPRIJEVOZNIK
Josip Gregorinčić
Tel.: 040 584 244, GSM: 098 241 686
“CENTAR”
CAFFE BAR
BRANDA d.o.o. - Gornji Mihaljevec 51
GORNJA DUBRAVA 21
TELEFON: 040/899-358
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
3 743 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content