close

Enter

Log in using OpenID

Nedžad Koldžo

embedDownload
Nedžad Koldžo, kandidat SDA za načelnika Općine Novo Sarajevo
Općina Novo Sarajevo postala prepoznatljiva u BH okvirima
Već šestu godinu obavljam dužnost načelnika Općine Novo Sarajevo. Voljom građana,
prvi put sam biran na prijevremenim izborima 2006. godine, a građani su mi dali
povjerenje i na redovnim lokalnim izborima 2008. godine.
Rođen sam 13.11.1958. godine u Sarajevu, gdje sam završio osnovnu i srednju mašinsku
školu. Završio sam Pravni fakultet, a trenutno sam na master studiju Poslovnog prava.
Prije funkcije općinskog načelnika obavljao sam poslove šefa odsjeka na Institutu za
hidrotehniku Građevinskog fakulteta.
Član sam SDA od osnivanja i predsjednik sam Općinskog odbora SDA Novo Sarajevo.
Bio sam vijećnik u Novom Sarajevu, obavljao sam dužnost predsjedavajućeg Općinskog
vijeća Novo Sarajevo, a bio sam i vijećnik Gradskog vijeća Grada Sarajeva. U okviru
navedenih aktivnosti pored redovnih poslova bio sam imenovani član Komisija
Općinskog vijeća, Gradskog vijeća kao i član Saveza općina i gradova FBiH.
Svoj program rada temeljim na provođenju politike transparentnosti i zakonitosti u
vršenju svih poslova u interesu lokalne zajednice. Želim da Općina Novo Sarajevo bude
lokalna zajednica ugodnog življenja. Borit ću se za veći nivo samostalnosti Općine, kako
u okviru Grada Sarajeva, tako i u okviru Kantona Sarajevo.
Općina Novo Sarajevo mora biti urbani prostor sa visokom kulturom stanovanja.
Posebna pažnju namjeravamo posvetiti zaštiti životne sredine. Nastavit ćemo razvijati
saobraćajnu i komunalnu infrastrukturu. Djeci ćemo osigurati mrežu kvalitetnih i
moderno opremljenih odgojno-obrazovnih institucija sa razvijenim kulturnim i
sportskim sadržajima. Razvijat ćemo efikasan sistem primarne zdravstvene i socijalne
zaštite. Nastavit ćemo podržavati projekte koji su u interesu djece, omladine i
penzionera.
Iz iskustva znam da je jedini ispravan put, put uvažavanja potreba građana kroz otvoreni
dijalog kako sa pojedincima tako i sa organizovanim grupama, predstavnicima građana,
savjeta MZ, NVO.
Sretan sam jer je u vrijeme mog mandata realizovan veliki broj projekata na temelju
kojih je Općina Novo Sarajevo postala prepoznatljiva u BH okvirima.
Oženjen sam i imam dvije kćerke.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
48
File Size
483 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content