close

Enter

Log in using OpenID

ADRESAR - Odjel za srednje stručno obrazovanje

embedDownload
2011
ADRESAR
INSTITUCIJA
SREDNJEG
STRUČNOG OBRAZOVANJA
U BIH
B
B
O
S
N
A
H
E
R
C
E
G
O
V
N
A
BO
OS
SN
NA
A III H
HE
ER
RC
CE
EG
GO
OV
VIIIN
NA
A
Б
Б
О
С
Н
А
И
Х
Е
Р
Ц
Е
Г
О
В
И
Н
А
БО
ОС
СН
НА
АИ
ИХ
ХЕ
ЕР
РЦ
ЦЕ
ЕГ
ГО
ОВ
ВИ
ИН
НА
А
AGENCIJA ZA PREDŠKOLSKO,
OSNOVNO I SREDNJE
OBRAZOVANJE
АГЕНЦИЈА ЗА ПРЕДШКОЛСКО,
ОСНОВНО И СРЕДЊЕ
ОБРАЗОВАЊЕ
[Type the company name]
ADRESAR
srednjeg stručnog obrazovanja u BiH
Adresar
institucija srednjeg stručnog obrazovanja
u Bosni i Hercegovini
Izdavač:
AGENCIJA ZA PREDŠKOLSKO, OSNOVNO I
SREDNJE OBRAZOVANJE
Za izdavača:
Maja Stojkić, direktorica/ravnateljica;
Slavica Ivošević, zamjenica direktorice i rukovodilac PJ Banja Luka
Štampa:
Štampanje Adresara omogućio ETF
Banja Luka, septembar / rujan 2011. godine
Agencija za POiS obrazovanje
1
ADRESAR
srednjeg stručnog obrazovanja u BiH
POŠTOVANI
Pred vama se nalazi Adresar obrazovnih vlasti, srednjih stručnih škola i značajnijih
društvenih partnera u Bosni i Hercegovini.
Želja nam je da na jednom mjestu objedinimo sve institucije, koje su važne, mjerodavne i
odgovorne za srednje stručno obrazovanje.
Naravno, želja svih nas koji se bavimo ovom vrstom obrazovanja je da ono ima visoke
standarde i kvalitet, jer jedino na taj način se mogu zadovoljiti potrebe tržišta rada,
smanjiti nezaposlenost te ublažiti siromaštvo, koje uveliko pogađa građane Bosne i
Hercegovine.
Tako smo došli do saznanja, da prvi, istina mali ali sigurno bitan korak je, da se u jednom
priričniku nađe popis institucija koje su odgovorne i brinu za ovu oblast obrazovanja.
Ovakav adresar se radi prvi put i nadamo se da će on skratiti put komunikacije i olakšati
vezu svih koji se bave ovim poslom i koji je od zajedničkog interesa i značaja.
Podaci koji se nalaze u Adresaru u vrijeme njegovog objavljivanja su najnoviji, ali pošto
su promjene česte i moguće, mi vas molimo, ako uočite grešku u Adresaru, da nas
obavjestite kako bismo izvršili izmjene.
Iskreno, želim i nadam se dobroj saradnji svih koji se nalaze u ADRESARU.
U ime Agencije za POiS-obrazovanje, Odjela za SSO, obrazovanje odraslih i cjeloživotno
učenje,
Slavica Ivošević, zamjenik direktora Agencije
i Rukovodilac odjela SSO
Agencija za POiS obrazovanje
2
ADRESAR
srednjeg stručnog obrazovanja u BiH
BOSNA I HERCEGOVINA
Ministarstvo civilnih
poslova BiH, Sektor za
obrazovanje
Trg BiH 1,
71000 Sarajevo
tel: 033/492 519
fax: 033/221 074
Agencija za predškolsko,
osnovno i srednje
obrazovanje BiH
Kneza Branimira 12,
88 000 Mostar
tel: 036/328 908
fax: 036/332 093
Brace Potkonjaka 2,
78 000 Banja Luka
tel: 051/430 710
fax: 051/430 711
Fra AnĎela Zvizdovića1
UNITIC 8B,
71000 Sarajevo
tel: 033/295 357
fax: 033/295 360
PJ Banja Luka
PJ Sarajevo
Asocijacija poslodavaca
BiH
Agencija za rad i
zapošljavanje
Mula Mustafe
Bašeskije 12/III,
71000 Sarajevo
Đoke Mazalića 3,
71000 Sarajevo
Konfederacija sindikata
BiH
Srpska 32,
78 000 Banja Luka;
Obala Kulina Bana 1,
71000 Sarajevo
Agencija za POiS obrazovanje
http://www.mcp.gov.ba
E_mail:esmah @mcp.gov.ba
http://www.aposo.gov.ba
E_mail:pj.mos[email protected]
http://www.vetbih.org
E_mail: [email protected]
E_mail : [email protected]
http:// aposo.gov.ba
E_mail: [email protected]
tel: 033/552 470
fax: 033/26 4831
E_mail:apbuldozer @bih.net.ba
tel: 033/208 252
fax: 033/209 475
http://www.arz.gov.ba
E_mail:agenrzbh @agenrzbh.gov.ba
tel: 051/214 927
fax: 051/214 895
E_mail:[email protected] savezsindikatars.org
tel: 033/226 171
fax: 033/442 321
E_mail:sssbih @sindikatbih.ba
3
ADRESAR
srednjeg stručnog obrazovanja u BiH
FEDERACIJA BIH
Federalno ministarstvo
obrazovanja i nauke,
Sjedište
Ured u Sarajevu
tel: 036/355 700
fax: 036/355 742
Dr. Ante Starčevića bb,
88 000 Mostar
Obala Maka Dizdara 2,
71000 Sarajevo
http://www.fmon.gov.ba
E_mail: [email protected]
tel: 033/276 370
fax: 033/276 380
UNSKO- SANSKI KANTON (01)
Ministarstvo
obrazovanja, nauke,
kulture i sporta
Mehmedalije Maka
Dizdara bb,
77 000 Bihać
tel: 037/222 770
fax: 037/222 770
Pedagoški zavod
Mehmedalije Maka
Dizdara bb,
77 000 Bihać
tel: 037/222 770
fax: 037/223 441
JU Mješovita srednja
škola
Dţanića mahala 68,
77 000 Bihać
tel: 037/311 075
fax: 037/311 075
JU Mašinsko-saobraćajna
mješovita srednja škola
Bihać
Dr. Irfana
Ljubijankića 64,
77 000 Bihać
tel: 037/226 166
fax: 037/226 166
JU Medicinska škola
Bihać
Safet beg Bašagića bb,
77 000 Bihać
JU Mješovita
elektrotehnička
i drvoprerađivačka
škola Bihać
Dr. Irfana
Ljubijankića 64,
77 000 Bihać
http://www.vladausk.ba
E_mail:[email protected]
http://www.pzusk.ba
E_mail: [email protected]
ŠKOLE
Agencija za POiS obrazovanje
E_mail: [email protected]
tel: 037/313 197
fax: 037/313 197
http:// www.medicinskabihac.ba
E_mail:
[email protected]
tel: 037/228 180
fax: 037/228 030
http:// www.etsbi.edu.ba
E_mail: [email protected]
4
ADRESAR
srednjeg stručnog obrazovanja u BiH
JU Mješovita srednja
škola Safet Krupić
Radnička bb,
77240 Bosanska Krupa
JU Mješovita srednja
škola Bosanski Petrovac
JU Mješovita srednja
škola Sanski Most
Bosanska 125,
77 250 Bosanski
Petrovac
Generala
Izeta Nanića bb,
77 245 Buţim
Generala
Izeta Nanića bb,
77 220 Cazin
Generala
Izeta Nanića bb,
77 220 Cazin
Prijedorska bb,
79 260 Sanski Most
JU Mješovita srednja
škola Ključ
Branilaca BiH 86
79 280 Ključ
JU Srednja
poljoprivredna škola
Sanus futurum
JU Prva srednja škola
Dr. Husein Džanić Velika
Kladuša
JU Druga srednja škola
Velika Kladuša
Krkojevci bb,
79 260 Sanski Most
JU Mješovita srednja
škola Bužim
JU Prva srednja škola
Cazin
JU Druga srednja škola
Cazin
tel: 037/474 003
fax: 037/471 077
E_mail: [email protected]
tel: 037/883 347
fax: 037/883346
E_mail: [email protected]
tel: 037/410 115
fax: 037/410 115
E_mail: [email protected]
tel: 037/514 436
fax: 037/511026
E_mail: [email protected]
tel: 037/514 036
fax: 037/514 036
E_mail: [email protected]
tel: 037/684 107
fax: 037/686 452
E_mail: [email protected]
tel: 037/661 758
fax: 037/662041
E_mail: [email protected]
tel: 037/680 210
fax: 037/680 212
E_mail: [email protected]
Ibrahima Mrţljaka 23,
77 230 Velika Kladuša
tel: 037/770 043
fax: 037/770 043
E_mail: [email protected]
Ibrahima Mrţljaka 23,
77 230 Velika Kladuša
tel: 037/772 876
fax: 037/770 947
http://www.dss-vk.com.ba
E_mail: [email protected]
DRUŠTVENI PARTNERI
Privredna Komora
Unsko-sanskog kantona
Trg Maršala Tita b.b.,
77000 Bihać
Služba za zapošljavanje
Unsko-sanskog kantona
Branislava ĐurĎeva 1
77 000 Bihać
Sindikat
Krupska bb,
77000 Bihać
Agencija za POiS obrazovanje
tel: 037/224 055
fax: 037/228 304
http:// www.pkusk.com
E_mail: [email protected]
tel: 037/226 062
fax: 037/226 062
http:// www.usk-szz.ba
E_mail: [email protected]
tel: 037/223 661
fax: 037/223 661
5
ADRESAR
srednjeg stručnog obrazovanja u BiH
POSAVSKI KANTON /
ŽUPANIJA POSAVSKA (02)
Ministarstvo prosvjete,
znanosti, kulture i športa
Jug I,
76270 Orašje
tel:031/713356
fax:031/713356
http://www.zupanijaposavska.ba
E_mail:
[email protected]
Srednja škola
Pere Zečevića
Dţemala Bijedića 13,
76290 Odţak
Srednja škola
Fra Martina Nedića
Ulica XI bb,
76270 Orašje
tel: 031/761 866
fax: 031/761 865
http://www.skola-odzak.edu.ba
E_mail:[email protected]
tel: 031/712 131
fax:031/712 131
http://www.skor.ba
E_mail:[email protected]
ŠKOLE
DRUŠTVENI PARTNERI
Obrtnička komora
Titova bb,
76290 Odţak
Služba za zapošljavanje
Jug I,
76270 Orašje
Sindikat
Treća ulica bb,
76270 Orašje
Agencija za POiS obrazovanje
tel: 031/763 099
fax: 031/763 099
http:// www.obkom-zp.com
E_mail: [email protected]
tel: 031/710 680, 031/712 306
fax: 031/712 306
E_mail: [email protected]
tel: 031/714 112
fax: 031/714 112
E_mail: [email protected]
6
ADRESAR
srednjeg stručnog obrazovanja u BiH
TUZLANSKI KANTON (03)
Ministarstvo
obrazovanja, nauke,
kulture i sporta
Slatina 2,
75 000 Tuzla
tel: 035/281 296
fax: 035/281 340
Pedagoški zavod
Bosne srebrne 119,
75 000 Tuzla
tel: 035/320 220
Centar za obrazovanje
odraslih i ostalo
obrazovanje Gračanica
22.Divizije br. 1,
75320 Gračanica
tel: 035 707 098
http://www.obrazovanje-odraslih.ba
E_mail:[email protected]
JU Mješovita srednja
škola Banovići
Ul. Branilaca
Banovića 23,
75 290 Banovići
JU Mješovita srednja
škola Čelić
Branilaca Grada 8,
75 246 Čelić
JU Mješovita srednja
škola Doboj Istok
74 206 Brijesnica
Velika
JU Mješovita srednja
škola Gračanica
Mula Mustafe
Bašeskije 2,
75 320 Gračanica
JU Mješovita srednja
škola Hasan Kikić
Sarajevska bb,
76 250 Gradačac
JU Mješovita srednja
škola Musa Ćazim Ćatić
Kladanjske
brigade 88a,
75 280 Kladanj
JU Mješovita srednja
škola Kalesija
Patriotske lige bb
75 260 Kalesija
JU Mješovita srednja
ekonomsko-hemijska
škola Lukavac
Školska 5,
75 300 Lukavac
JU Mješovita srednja
elektromašinska škola
Lukavac
JU Mješovita srednja
Školska 5,
75 300 Lukavac
tel: 035/876 739
fax: 035/876 803
http://www.mssbanovici.edu.ba
E_mail: [email protected]
tel: 035/668 011
fax: 035/668 011
http:// www.mss-celic.webs.com
E_mail: [email protected]
tel: 035/723 460
fax: 035/723 250
E_mail:[email protected]
tel: 035/ 702 981
fax: 035/ 702 135
http:// www.mssgracanica.ba
E_mail: [email protected]
tel: 035 /817 249
fax: 035/ 819 940
http://
www.msshasankikicgradacac.com.ba
E_mail: mss.hasan [email protected]
tel: 035/621 215
fax: 035/621 215
http:// www.msskladanj.edu.ba
E_mail: [email protected]
tel: 035/ 610 201
fax: 035/631 043
E_mail: [email protected]
tel: 035/550 251
fax: 035/550 250
http:// www.ehs.edu.ba
E_mail: [email protected]
tel: 035/553 377
fax: 035/553 976
E_mail: [email protected]
http://www.monkstk.ba
E_mail: [email protected]
http://www.pztz.ba
E_mail: [email protected]
ŠKOLE
206. Viteške brigade bb
Agencija za POiS obrazovanje
tel: 035/597 067
fax: 035/597 067
7
ADRESAR
srednjeg stručnog obrazovanja u BiH
škola Sapna
75 411 Sapna
JU Mješovita srednja
škola Srebrenik
Radnička 19,
75 350 Srebrenik
JU Mješovita srednja
škola Teočak
Centar bb
75 414 Teočak
JU Mješovita srednja
elektrotehnička škola
Tuzla
Muhameda Hevaija
Uskufija 2,
75 000 Tuzla
JU Mješovita srednja
građevinsko-geodetska
škola Tuzla
Bosne srebrene 55,
75 000 Tuzla
JU Mješovita srednja
hemijska škola Tuzla
Bosne srebrene 8,
75 000 Tuzla
JU Srednja medicinska
škola Tuzla
Fra Grge Martića 5,
75 000 Tuzla
JU Mješovita srednja
rudarska škola Tuzla
Bosne srebrene 55,
75 000 Tuzla
JU Mješovita srednja
saobraćajna škola Tuzla
Bosne srebrene 6,
75 000 Tuzla
JU Srednja ekonomska
škola Tuzla
Muhameda Hevaija
Uskufija 3,
75 000 Tuzla
JU Mješovita srednja
mašinska škola Tuzla
Bosne srebrene 6,
75 000 Tuzla
JU Srednja trgovinska
škola Tuzla
Muhameda Hevaija
Uskufija 1,
75 000 Tuzla
Muhameda Havaija
JU Turističkougostiteljska škola Tuzla Uskufija 3,
75 000 Tuzla
JU Mješovita srednja
škola Tuzla
Bosne srebrene 8,
75 000 Tuzla
JU Mješovita srednja
škola Živinice
Alije Izetbegovića 12a,
75 270 Ţivinice
Agencija za POiS obrazovanje
http:// www.mss-sapna.com
E_mail: [email protected]
tel: 035/645 679
fax: 035/644 106
http://www. msssrebrenik.com.ba
E_mail: [email protected]
tel: 035/755 561
fax: 035/755 561
http:// www.mssteocak.edu.ba
E_mail: [email protected]
tel: 035/280 012
fax: 035/281167
http://www.etstuzla.edu.ba
E_mail: [email protected]
tel: 035/228 513
fax: 035/228 512
http://
www.gradjevinskogeodetska.com.ba
E_mail: [email protected]
tel: 035/281 092
fax: 035/281 092
http:// www.hemijskaskola.com.ba
E_mail: [email protected]
tel: 035/252 074
fax: 035/251 391
http:// www.medskolatz.com
E_mail: [email protected]
tel: 035/228 514
fax: 035/228 514
http:// www.rud-geo.ba
E_mail: [email protected]
tel: 035/315 390
fax: 035/315 390
http:// www.saobracajna.com.ba
E_mail: [email protected]
tel: 035/252 340
fax: 035/261 354
http:// www.ekonomskaskola.com
E_mail: [email protected]
tel: 035/315 800
fax: 035/315 801
http://www. msms-tuzla.edu.ba
E_mail:[email protected]
tel: 035/252 405
fax: 035/271 439
http://www. trg.skola.com.ba
E_mail: [email protected]
tel: 035/247 900
fax: 035/247 901
http://www.turug.com.ba
E_mail: [email protected]
tel: 035/286 868
fax: 035/282 548
http:// www.msstuzla.com.ba
E_mail: [email protected]
tel: 035/772 611
fax: 035/772 611
http:// www.msszivinice.com.ba
E_mail: [email protected]
8
ADRESAR
srednjeg stručnog obrazovanja u BiH
DRUŠTVENI PARTNERI
Privredna Komora
Služba za zapošljavanje
Sindikat
Trg Slobode b.b.,
75000 Tuzla
tel: 035/258 260
fax: 035/258 271
Bosne Srebrne b.b.,
75 000 Tuzla
tel: 035/228 568
fax: 035/228 573
Pozorišna ulica,
75 000 Tuzla
Agencija za POiS obrazovanje
http:// www.kpktz.ba
E_mail: [email protected]
http:// www.birorada.ba
E_mail: [email protected]
tel: 035/ 261 530
fax: 035/ 261 530
9
ADRESAR
srednjeg stručnog obrazovanja u BiH
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON (04)
Ministarstvo za
obrazovanje, nauku,
kulturu i sport
Zmaja od Bosne bb,
72000 Zenica
tel: 032 243 120
Pedagoški zavod Zenica
Zmaja od Bosne bb,
72000 Zenica
tel: 032/243 125
fax: 032/401 627
http:// www.pzzdk.gov.ba
E_mail: [email protected] pzzdk.gov.ba
Mješovita srednja škola
Mehmedalija Mak Dizdar
Šehidska 34,
71 370 Breza
tel: 032/784 595
fax: 032/784 595
Srednja stručna škola
Kakanj
Ulica Šehida 32,
72 240 Kakanj
Srednja tehnička škola
Kemal Kapetanović
Kakanj
Ulica Šehida 32,
72 240 Kakanj
Mješovita srednja škola
Maglaj
Aleja ljiljana 50,
74 250 Maglaj
Mješovita srednja škola
Musa Ćazim Ćatić
Bosanska bb,
71 340 Olovo
Srednja tehnička škola
Tešanj
Patriotske lige bb,
74 260 Tešanj
Mješovita srednja škola
Tešanj
Patriotske lige bb,
74 260 Tešanj
Mješovita srednja škola
Stjepana Radića
Ţabljak bb,
74 230 Usora
Mješovita srednja škola
Nordbat 2
Zvijezda 36,
71 330 Vareš
Mješovita srednja škola
Hazim Šabanović
Branilaca Bosne 24,
71 300 Visoko
Srednja tehnička škola
Zavidovići
Mehmed paše
Sokolovića bb,
72 220 Zavidovići
Srednja stručna škola
Zavidovići
Stjepana Radića 43,
72 220 Zavidovići
Ekonomska škola
Mejdandţik 2,
http://www.zdk.ba
E_mail: [email protected]
ŠKOLE
Agencija za POiS obrazovanje
http://mssbreza.com
E_mail: [email protected]
tel: 032/556 960
fax: 032/556 960
E_mail: [email protected]
tel: 032/552 550
fax: 032/552 552
http://www.stskakanj.co.cc
E_mail: [email protected]
tel: 032/603 399
fax: 032/603 884
E_mail: mss_maglaj @bih.net.ba
tel: 032/825 372
fax: 032/825 372
E_mail: [email protected]
tel: 032/650 669
fax: 032/650 103
E_mail: [email protected]
tel: 032/650 812
fax: 032/656 411
E_mail: [email protected]
tel: 032/891 344
http://www.tel.net.ba/sskola-usora
E_mail: [email protected]
tel: 032/843 002
fax: 032/849 140
E_mail: [email protected]
tel: 032/735 629
fax: 032/738 165
E_mail: [email protected]
tel: 032/879 002
fax: 032/878 809
http:// sts-zav.com.ba
E_mail: [email protected]
tel: 032/866 017
fax: 032/871 001
E_mail: [email protected]
tel: 032/404 255
10
ADRESAR
srednjeg stručnog obrazovanja u BiH
72 000 Zenica
Medicinska škola
Crkvice bb,
72 000 Zenica
Tehnička škola
Bilmišće 69,
72 000 Zenica
Stručna zanatska škola
Bilmišće 69,
72 000 Zenica
Mješovita industrijska
škola
Bulevar kralja
Tvrtka I 11,
72 000 Zenica
Adolfa Goldbergera 10,
72 000 Zenica
Mješovita srednja škola
Srednja mješovita škola
Katolički školski centar
Don Bosko
Srednja mješovita škola
Žepče
Stjepana Radića bb,
72 230 Ţepče
Zagrebačka 2,
72 230 Ţepče
fax: 032/404 255
http://www.ekonomze.com.ba
E_mail: [email protected]
tel: 032/443 072
fax: 032/226 222
E_mail: [email protected]
tel: 032/200 260
fax: 032/243 142
http://www.tscze.com.ba
E_mail: [email protected]
tel: 032/401 423
fax: 032/406 883
http://www.szskola.com.ba
E_mail: [email protected]
tel: 032/444 980
fax: 032/444 981
E_mail: [email protected]
tel: 032/441610
fax: 032/441 611
E_mail: [email protected]
tel: 032/881 324
E_mail: [email protected]
tel: 032/881 015
fax: 032/881 015
http:// www.tel.net.ba/sms.zepce
E_mail: [email protected]
DRUŠTVENI PARTNERI
Privredna Komora
Mehmedalije
Tarabara 15,
72000 Zenica
Služba za zapošljavanje
Adolfa Goldbergera 6,
72000 Zenica
Sindikat
Str.ind.škola Bulevar
kralja Tvrtka I 11,
72000 Zenica
Agencija za POiS obrazovanje
tel: 032/405 160
fax: 032/245 324
http:// www.pkzedo.ba
E_mail: [email protected]
tel: 032/448 200
fax: 032/405 173
http: //www.fzzz.ba
E_mail: [email protected]
tel: 032/402 617, 032/409 032
fax: 032/402 617
11
ADRESAR
srednjeg stručnog obrazovanja u BiH
BOSANSKO -PODRINJSKI KANTON (05)
Kantonalno ministarstvo
za obrazovanje, nauku,
kulturu i sport
Višegradska 2a,
73000 Goraţde
tel: 038/224 259
fax: 038/220 934
Pedagoški zavod
Višegradska 2,
73000 Goraţde
tel: 038/224 259
fax:038/224 259
JU Srednja stručna škola
Džemal Bijedić
Maršala Tita 18,
73000 Goraţde
tel: 038/221 214
fax:038/221 214
JU Srednja tehnička
škola Hasib Hadžović
Zaima Imamovića 60,
73000 Goraţde
JU Mješovita srednja
škola Enver Pozderović
Zaima Imamovića 42,
73000 Goraţde
http://www.bpkgo.ba
E_mail:[email protected]
http://www.bpkgo.ba
ŠKOLE
http://www.bpkgo.ba
E-mail:[email protected]
tel: 038/221 137
fax:038/221 137
http://www.stshh.com.ba
E_mail:[email protected]
tel: 038/221 020
fax:038/221 020
http://www.bpkgo.ba
E_mail:[email protected]
DRUŠTVENI PARTNERI
Privredna Komora
Zaima Imamovića b.b.,
73000 Goraţde
Služba za zapošljavanje
Maršala Tita 13,
73000 Goraţde
Sindikat
Maršala Tita 18,
73000 Goraţde
Agencija za POiS obrazovanje
tel: 038/227 644
fax: 038/227 644
E_mail: [email protected]
tel: 038/221 546
fax: 038/221 546
http:// www.szzbpk.ba
E_mail: szzbpk @bih.net.ba
tel: 038/221 214
fax: 038/227 644
12
ADRESAR
srednjeg stručnog obrazovanja u BiH
SREDNJOBOSANSKI KANTON /
KANTON SREDIŠNJA BOSNA (06)
Ministarstvo
obrazovanja, nauke,
kulture i sporta
Stanična 43,
72270 Travnik
tel: 030/518 675
fax: 030/511 214
http://www.sbk-ksb.gov.ba
E-mail:[email protected]
Nikole Šubića
Zrinskog bb,
72260 Busovača
Ţrtava genocida u
Srebrenici bb,
70220 Donji Vakuf
Ţrtava domovinskog
rata 11,
71250 Kiseljak
Tina Ujevića 3,
70101 Jajce
tel: 030/732 042, 030/731 476
fax:030/731 042
E-mail: [email protected]
ŠKOLE
Srednja škola Busovača
Mješovita srednja škola
Donji Vakuf
Srednja škola Ivan Goran
Kovačić
Srednja strukovna škola
Jajce
„Mješovita srednja škola
Gornji Vakuf“
Gradska bb,
70240 Gornji VakufUskoplje
Školska 11,
Mješovita srednja
ekonomsko-ugostiteljska 72270 Travnik
škola Travnik
72276 Nova Bila
Srednja škola Travnik
Srednja mješovita škola
Zijah Dizdarević
Novo naselje br.7,
71270 Fojnica
Srednja tehnička škola
Bugojno
Ciglane II,
70230 Bugojno
Srednja stručna škola
Bugojno
Ciglane II,
70230 Bugojno
Srednja škola Novi
Travnik
Ljudevita Gaja,
72290 Novi Travnik
Agencija za POiS obrazovanje
tel: 061/154 443
fax:030/205 355
tel: 030/879 002, 030/870 763
fax:030/879 113
Email: [email protected]
tel: 030/654 274, 030/654 043
fax:030/654 273
http://www.sss-jajce.ba
E-mail:[email protected]
tel:030/265 654
fax:030/266 255
http://www.mssgv.com.ba
E-mail: [email protected]
tel:030/341 621, 030/541 622
fax:030/511 076
http://www.mseus.com.ba
E-mail: [email protected]
tel:063/ 334 102, 063/373 789
fax:030/707 486
http://www.tel.net.ba/sskolatravnik.novabila
E mail: [email protected]
tel: 030/837 199, 030/544 372
fax:030/837 206, 030/831 821
http://www.sms.fojnica.ba
E-mail: [email protected]
tel:030/154 250,030/251 915
fax:030/251 519
http://www.sts-bugojno.com.ba
Email: [email protected]
[email protected]
tel:030/252 207
fax:030/252 207
E-mail: [email protected]
tel:030/793 830
fax:030/793 504
http://www.tel.net.ba/ssnovi.travnik/skola.htm
13
ADRESAR
srednjeg stručnog obrazovanja u BiH
Mješovita srednja škola
308.slavna brdska
brigada
Srednja škola Vitez
Omladinska bb,
72290 Novi Travnik
tel:030/525 407
fax:030/525 012
Ilije Petrovića bb,
72250 Vitez
Mješovita srednja škola
Vitez
Ilije Petrovića bb,
72250 Vitez
Srednja škola Kreševo
Troska bb,
71260 Kreševo
Mješovita srednja škola
Travnik
Školska 3,
72270 Travnik
Mješovita srednja
tehnička škola
Školska bb,
72270 Travnik
Mješovita srednja škola
Busovača
Kulina bana 1,
72260 Busovača
Srednja strukovna škola
Fojnica
Ţrtava domovinskog
rata br.11,
71250 Kiseljak
Gradska bb,
70240 Gornji Vakuf
tel:030/711 336,030/711 656
fax:030/711 336
http://www.sskola-vitez.net.com
E-mail: [email protected]
tel: 030/717 541
fax:030/717 540
E-mail:[email protected]
tel: 030/800 202
fax: 030/800 201
http://www.sskresevo.ba
E-mail: [email protected]
tel: 030/511 059, 030/518 481
fax:030/518 868
E-mail: [email protected]
tel: 030/510 280,030/511 618
fax:030/511 648
http://www.msts-travnik.net
Email: [email protected]
tel: 061/161 955,030/593 155
fax:030/591 120
http://www.mssbusovaca.com.ba
E-mail: [email protected]
tel:030/879 113
fax:030/879 113
Email: [email protected]
Srednja škola Uskoplje
Srednja škola Nikola Šop
Fra Antuna
Kneţevića 27,
70101 Jajce
tel:030/494 039
fax:030/494 039
E-mail: [email protected]
tel: 030/654 174,030/658 053
fax:030/654 175
E-mail: [email protected]
DRUŠTVENI PARTNERI
Privredna Komora
H.V. Hrvatinčića 17,
70101 Jajce
tel: 030/658 678
fax: 030/658 678
http:// www.tel.ba/sbkomora
Služba za zapošljavanje
Stanična 6,
72270 Travnik
Sindikat
Centar 1 – lamela 10,
72270 Travnik
tel: 030/549 261
fax: 030/511 942
http: www.szzksbsbk.com.ba
E_mail: [email protected]
tel: 030/518 413
fax: 030/518 413
Agencija za POiS obrazovanje
14
ADRESAR
srednjeg stručnog obrazovanja u BiH
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI
KANTON / ŽUPANIJA (07)
Stjepana Radića 3,
Ministarstvo
prosvjete,znanosti,kulture 88000 Mostar
i športa
tel: 036/334 400
fax: 036/334 400
http://www.vlada-hnz-k.ba
E_mail:[email protected]
Pedagoški zavod
Sjeverni logor 116,
88000 Mostar
Zavod za školstvo
Kralja Zvonimira 14
88000 Mostar
tel: 036/571 648,
fax: 036/570 045
http://www.pedzavod.com.ba
E_mail:[email protected]
tel:036/312 188
fax:036/316 655
http://www.zavod-skolstvo.ba
E_mail:[email protected]
ŠKOLE
JU Srednja medicinska
škola
Tekija 14b,
88000 Mostar
JU Srednja
elektrotehnička škola
Alekse Šantića 10,
88000 Mostar
JU Srednja ekonomska i
ugostiteljsko-turistička
škola
Konak bb ,
88000 Mostar
JU Srednja građevinska
škola
Kralja Zvonimira 24,
88000 Mostar
JU Srednja tekstilna i
poljoprivredna škola
Sjeverni logor,
88000 Mostar
JU Srednja mašinskosaobraćajna škola
Mile Budaka 26a,
88000 Mostar
Srednja škola Stolac
Kneza Domagoja bb,
88360 Stolac
JU Srednja škola Jablanica
Zlatnih ljiljana 4,
88420 Jablanica
JU Srednja škola Konjic
Maršala Tita 80,
88400 Konjic
Agencija za POiS obrazovanje
tel:036/576 851
fax:036/576 851
E_mail:[email protected]
tel:036/580 126,036/580 127
fax:036/580 126
http://www.etsmostar.edu.ba
E_mail:[email protected]
tel:036/576 766
fax:036/576 766
http://www.wix.com/
ekonomska_skola_mostar
E_mail:
[email protected]
tel:036/551 456
fax:036/551 456
E_mail:[email protected]
tel:036/570 034
fax:036/570 034
http://www.tpsmo.com
E_mail :[email protected]
tel:036/556 290
fax:036/325 210
http://www.ms-skola.ba
E_mail:[email protected]
tel:036/853 404
fax:036/853 404
http://www.ssstolac.com
E_mail:[email protected]
tel:036/752 833
fax:036/752 833
E_mail:[email protected]
tel:036/727 321
fax:036/727 321
15
ADRESAR
srednjeg stručnog obrazovanja u BiH
Srednja škola Čapljina
RuĎera Boškovića 9,
88300 Čapljina
Srednja škola Fra Slavka
Barbarića
Stjepana Radića bb,
88260 Čitluk
Srednja ekonomska škola
Jozo Martinović
Srednja elektrotehnička
škola Ruđer Bošković
Kralja Tomislava 2,
88000 Mostar
Kralja Tomislava 2,
88000 Mostar
Srednja građevinska škola Kralja Zvonimira 26,
88000 Mostar
Juraj Dalmatinac
Srednja medicinska škola
Sestara Milosrdnica
Franjevačka 18,
88000 Mostar
Srednja strojarska škola
Fausta Vrančića
Kralja Zvonimira 26,
88000 Mostar
Srednja prometna škola
Mile Budaka 26,
88000 Mostar
Srednja turističkougostiteljska škola
Stjepana Radića 3 ,
88000 Mostar
Srednja škola Prozor
Kralja Tomislava bb,
88440 Prozor
Srednja škola Stolac
Kneza Domagoja bb,
88360 Stolac
Privatna srednja
strukovna škola s pravom
javnosti Verbum Mostar
Rade Bitange 13,
88000 Mostar
E_mail:[email protected]
tel:036/805 006
fax:036/807 506
http://www.srednjaskolacapljina.ba
E_mail:[email protected]
tel:036/642 357
fax:036/642 186
http://www.sscitluk.ba
E_mail:[email protected]
tel:036/310 846
fax:036/310 846
tel:036/318 525
fax:036/318 525
E_mail:[email protected]
tel:036/318 527
fax:036/318 527
E_mail:[email protected]
tel: 036/332 972, 036/332 971
fax:036/332 972, 036/332971
http://medicinska.webs.com
E_mail:
[email protected]
tel:036/318 526
fax:036/318 526
E-mail:[email protected]
tel: 036/321 791
fax: 036/321 791
http://www.tel.net.ba/prometna-skola/
E_mail :[email protected]
tel:036/320 105
fax:036/320 107
http://www.stusmo.ba
E_mail:[email protected]
tel:036/771 214
fax:036/771 214
E-mail:[email protected]
tel:036/853 404
fax:036/853 404
http://www.ssstolac.com
E-mail:[email protected]
tel:036/581 121
fax:036/581 121
http://www.verbum-mostar.com
E-mail:[email protected]
DRUŠTVENI PARTNERI
Gospodarska/Privredna
Komora
Kralja Zvonimira 6,
88000 Mostar
tel: 036/333 593
fax: 036/333 593
E_mail: [email protected]
Služba za zapošljavanje
Kralja Tvrtka 19,
88000 Mostar
Sindikat
Kralja Tomislava 1,
88000 Mostar
tel: 036/321 824
fax: 036/321 824
http: //www.zzz-mostar.ba
E_mail:[email protected]
tel: 036/322 331
fax: 036/322 331
Agencija za POiS obrazovanje
16
ADRESAR
srednjeg stručnog obrazovanja u BiH
ZAPADNOHERCEGOVAČKI
KANTON / ŽUPANIJA (08)
Ministarstvo
obrazovanja, znanosti,
kulture i športa
Stjepana Radića 37b,
88220 Široki Brijeg
tel: 039/703 230
fax:039/703 235
http://www.minpro-zzh.gov.ba
E_mail: [email protected]
Srednja strukovna škola
Ruđera Boškovića
Sestre Silvije Antić 1,
88320 Ljubuški
tel: 039/831 921
fax:039/831926
Srednja strukovna škola
Posušje
Ulica Bartola Kašića 2,
88240 Posušje
Srednja strukovna škola
Široki Brijeg
Kardinala Alojzija
Stepinca 24,
88220 Široki Brijeg
Dr. Franje TuĎmana 14
88340 Grude
ŠKOLE
Srednja škola Antuna
Branka Šimića
Eduka Centar, privatna
srednja strukovna škola
s pravom javnosti
Ljubuški
Put za MeĎugorje bb,
88320 Ljubuški
E_mail:[email protected]
tel: 039/680 634
fax:039/680634
E_mail:[email protected]
tel: 039/704 393
fax:039/704 393
E_mail:[email protected]
tel: 039/662230,
fax: 039/662230
tel: 039/835 750
fax:039/835 757
http://www.eduka-centar.ba
E_mail: [email protected]
DRUŠTVENI PARTNERI
Gospodarska Komora
Fra Grge Martića bb,
88240 Posušje
tel: 039/682 246
fax: 039/682 246
Služba za zapošljavanje
Trg Herceg Bosne 1,
88340 Grude
tel: 039/661 396
fax: 039/661 396
Sindikat
Agencija za POiS obrazovanje
http:// www.szz-zzh.ba
E_mail:[email protected]
tel: 063 355 084
fax: 063 355 084
17
ADRESAR
srednjeg stručnog obrazovanja u BiH
KANTON SARAJEVO (09)
Ministarstvo
obrazovanja, nauke,
kulture i sporta
Reisa Dţemaludina
Čauševića 1,
71000 Sarajevo
tel: 033/562 128
fax: 033/562 128
Prosvjetno pedagoški
zavod
Maršala Tita 54/I,
71000 Sarajevo
tel: 033/220 967
fax: 033/214 890
http://portal.skola.ba/ppzsa
E_mail: [email protected]
Srednjoškolski centar
Hadžići
AnĎelka Laţetića 17,
71240 Hadţići
Srednjoškolski centar
Vogošća
Jošanička 119,
71320 Vogošća
Srednja tehnička škola
grafičkih tehnologija,
dizajna i multimedije
Ilidža
Srednjoškolski centar
Ilijaš
Emira B. Čarlija 2,
71210 Ilidţa
tel:033/420 337,033/421 237
fax:033/420 337
http://www.mssha.edu.ba
E_mail:[email protected]
tel:033/432 638,033/432 655,
fax:033/432 655,033/424 180
http://www.mssvogosca.info
E_mail:[email protected]
tel:033/764 225,033/445 703,
fax:033/764 226
http://www.sgts.edu.ba
E_mail:[email protected]
JU Srednja građevinsko
geodetska škola
Franca Lehara 5,
71000 Sarajevo
Srednja ugostiteljskoturistička škola
Dugi sokak 9,
71000 Sarajevo
Srednja škola za okoliš i
drvni dizajn
Vilsonovo šetalište 11,
71000 Sarajevo
Srednja trgovačka škola
Armaganuša 29,
71000 Sarajevo
Elektrotehnička škola za
energetiku
Zmaja od Bosne 37,
71000 Sarajevo
Srednja škola za
saobraćaj i komunikacije
Velešići 2,
71000 Sarajevo
http://portal.monks.ba
E_mail: [email protected]
ŠKOLE
Kakanjska 16,
71380 Ilijaš
Agencija za POiS obrazovanje
tel: 033/400 813,033/400 815
fax:033/400 815
http://www.mssilijas.edu.ba
E_mail:[email protected]
tel: 033/213 288,033/213 289
fax:033/214 543
http://www.ggs.edu.ba
E_mail:[email protected]
tel: 033/534 633,033/534 782
fax:033/232 828
http://www.msuts-sa.edu.ba
E_mail:[email protected]
tel:033/640 864,033/641 036
fax:033/641 036
www.msdss.edu.ba
E_mail:[email protected]
tel: 033/445 789,033/205 942
fax.033/205 942
http://www.sts.edu.ba
E_mail:[email protected]
tel: 033/611 386
fax:033/655 285
http://www.etssa.edu.ba
E_mail: [email protected]
tel: 033/561 940
fax:033/561 941
18
ADRESAR
srednjeg stručnog obrazovanja u BiH
Srednja škola za tekstil ,
kožu i dizajn
Medrese 5,
71000 Sarajevo
Željeznički školski
centar
Loţionička 8,
71000 Sarajevo
JU Srednja škola
metalskih zanimanja
Zmaja od Bosne 8,
71000 Sarajevo
Srednja medicinska
škola
Tahmiščina 2,
71000 Sarajevo
Katolički školski centarsrednja medicinska
škola
Šenoina 3,
71000 Sarajevo
Srednja elektrotehnička
škola
Safeta Zajke 2,
71000 Sarajevo
JU Srednja zubotehnička
škola
Čekaluša 84,
71000 Sarajevo
Srednja ekonomska
škola, Sarajevo
Zmaja od Bosne 39,
71000 Sarajevo
Srednja škola
poljoprivrede,
prehrane, veterine i
uslužnih djelatnosti
JU Srednja medicinska
škola-Jezero Sarajevo
Hamdije
Kreševljakovića 55,
71000 Sarajevo
JU Srednja mašinska
tehnička škola
Zmaja od Bosne 8,
71000 Sarajevo
Patriotske lige 67A,
71000 Sarajevo
http://www.mssskola.edu.ba
E_mail:[email protected]
tel: 033/233 527,033/531 675,
fax:033/531 675
http://www.msts.edu.ba
E_mail: [email protected]
tel: 033/722 940,033/722 945
fax:033/722 941
http://www.zsc.edu.ba
E_mail:[email protected]
tel: 033/275 600, 033/275 601
fax:033/207 369
http://www.ssmz.edu.ba
E_mail:[email protected]
tel: 033/666 185,033/202 005
fax:033/202 005
http://www.sms.edu.ba
E_mail:[email protected]
tel: 033/218 295
fax:033/552 021
http://www.ksc-sarajevo.com
E_mail:[email protected]
tel: 033/651 108,033/650 989
fax:033/650 998
http://www.ets-sa.edu.ba
E_mail:[email protected]
tel: 033/262 180, 033/666 103,
fax:033/262 180
http://www.szs.edu.ba
E_mail:[email protected]
tel: 033/651 141, 033/724 610
fax:033/724 618
http://www.ses.edu.ba
E_mail:[email protected]
tel: 033/262 900, 033/443 371
fax:033/443 371
http://www.mspvps.edu.ba
E_mail:[email protected]
tel: 033/443 987,033/443 978
fax:033/225 625
http://www.ssmstsa.edu.ba
E_mail:[email protected]
tel: 033/275 620,033/275 621
fax:033/275 630
http://www.smts.edu.ba
E_mail:[email protected]
DRUŠTVENI PARTNERI
Privredna Komora
Služba za zapošljavanje
La Benevolencije 8,
71000 Sarajevo
Đoke Mazalića 3,
71000 Sarajevo
Agencija za POiS obrazovanje
tel: 033/250 100
fax: 033/250 137
http:// www.pksa.com.ba
E_mail: [email protected]
tel: 033/569 100, 033 204 150
fax: 033/204 177
http: //www.juszzks.com.ba
19
ADRESAR
srednjeg stručnog obrazovanja u BiH
E_mail: [email protected]
Sindikat
Alipašina 9,
71000 Sarajevo
Agencija za POiS obrazovanje
tel: 033/217 844
fax: 033/217 844
20
ADRESAR
srednjeg stručnog obrazovanja u BiH
KANTON 10 /
HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA
Ministarstvo znanosti,
prosvjete, kulture i
športa
Stjepana II
Kotromanića
80 101 Livno
tel: 034/200 900
fax: 034/200 900
Srednja ekonomska
škola Livno
S.S.Kranjčevića 1,
80 101 Livno
tel:034/202 015
fax:034/202 015
http://www.ekonomska-livno.com
Srednja strukovna škola
S.S.Kranjčević
Dinarina 1,
80 101 Livno
Srednja strukovna škola
Tomislavgrad
Maka Dizdara bb,
80240 Tomislavgrad
Srednja škola Tin Ujević
Bratstva jedinstva bb,
80230 Glamoč
Srednja škola Kupres
Splitska 4,
80320 Kupres
Srednja škola Drvar
Jole Marića bb,
80260 Drvar
tel:034/201 943
fax:034/201 580
http://www.tel.net.ba/ssskola-livno
E_mail:[email protected]
tel:034/352 004
fax:034/352 312
E-mail:[email protected]
tel:034/273 022
fax:034/273 023
E_mail:[email protected]
tel:034/274 745
fax:034/274 100
E_mail:[email protected]
tel:034/819 013
fax:034/819 013
E_mail :[email protected]
http://www.vladahbz.com
E_mail:[email protected]
[email protected]
ŠKOLE
DRUŠTVENI PARTNERI
Obrtnička Komora
Mijata Tomića b.b.,
80240 Tomislavgrad
Zavod za zapošljavanje
Kralja Tvrtka 5
80101 Livno
Sindikat
Stjepana Radića
80240 Tomislavgrad
Agencija za POiS obrazovanje
tel: 034/354 677
fax: 034/354 677
http:// www.okomorahbz.com
tel: 034/203 306
fax: 034/203 2 01
E_mail: [email protected]
tel: 034/354 045
fax: 034/354 045
21
ADRESAR
srednjeg stručnog obrazovanja u BiH
REPUBLIKA SRPSKA
Ministarstvo prosvjete i
kulture RS
Trg Republike Srpske 1,
78000 Banja Luka
tel: 051/338 461
fax: 051/338 853
Republički pedagoški
zavod
Miloša Obilića 39,
78000 Banja Luka
tel: 051/430 100
fax: 051/430 100
Ministarstvo prosvjete i
kulture RS, Zavod za
obrazovanje odraslih
Vuka Karadţića 1,
78000 Banja Luka
http://www.vladars.net
E_mail:[email protected]
http://www.rpz-rs.org
E_mail:[email protected]
tel: 051/228 280
fax: 051/227 863
http://www.mpoo.org
E_mail:[email protected]
ŠKOLE
Građevinska škola
Braće Podgornika 2,
78000 Banja Luka
Ekonomska škola
Kralja Alfonsa XIII 34,
78000 Banja Luka
Elektrotehnička škola
Nikola Tesla
Jevrejska 48,
78000 Banja Luka
Medicinska škola
Cetinjska 1,
78000 Banja Luka
Poljoprivredna škola
Knjaza Miloša 9,
78000 Banja Luka
Tehnička škola
Đure Daničića 2,
78000 Banja Luka
Tehnološka škola
Pilanska bb,
78000 Banja Luka
Ugostiteljskotrgovinsko-turistička
škola
Škola učenika u privredi
Vojvode Stepe
Stepanovića 44,
78000 Banja Luka
Nikole Pašića bb,
78000 Banja Luka
Ekonomska škola
Račanska 96,
76300 Bijeljina
Agencija za POiS obrazovanje
tel:051/313717
fax:051/305992
E_mail:[email protected]
tel:051/231250
fax:051/231250
http://www.ekskolabl.com
E_mail:[email protected]
tel:051/301259
fax:051/301259
http://www.ets.rs.ba
E_mail:[email protected]
tel:051/216480
fax:051/216482
http://www.medicinska-skola-bl.net
E_mail:[email protected]
tel:051/329522
fax:051/329521
http://www.polskolabl.rs.ba
E_mail:[email protected]
tel:051/348212
fax:051/348213
E_mail:[email protected]
tel:051/302381
fax:051/346592
E_mail:[email protected]
tel:051/466204
fax:051/466204
E_mail:[email protected]
tel:051/213434
fax:051/231222
E_mail:[email protected]
tel.055/250439
fax:055/250902
http://www.ekonomskaskola.info
E_mail:[email protected]
22
ADRESAR
srednjeg stručnog obrazovanja u BiH
Poljoprivredna i
medicinska škola
Semberskih ratara 1,
76300 Bijeljina
tel:055/209907
fax:055/210782
Tehnička škola Mihajlo
Pupin
Račanska bb,
76300 Bijeljina
tel:055/250386
fax:055/250218
Srednjoškolski centar
Golub Kureš
Vladimira Gaćinovića 2
89230 Bileća
tel:059/370053
fax:059/380060
Srednjoškolski centar
Bratunac
Petra Kočića bb,
75420 Bratunac
tel:056/410400
fax:056/410503
Kralja Petra 16,
73240 Višegrad
tel:058/630250
fax:058/630481
Srednjoškolski centar
Milorad Vlačić
Svetih Apostola Petra i
Pavla 37,
75440 Vlasenica
Srednjoškolski centar
Nikola Tesla
Branka Radičevića 1,
74470 Vukosavlje
Srednjoškolski centar
Pero Slijepčević
Solunskih dobrovoljaca
24,
89240 Gacko
Srednja stručna i
tehnička škola
Vidovdanska bb,
78400 Gradiška
Tehnička škola
Kosovke djevojke bb,
78400 Gradiška
Gimnazija sa tehničkim
školama
Svetog Save bb,
74400 Derventa
Stručna škola za
radnička zanimanja
Svetog Save bb,
74400 Derventa
Ekonomska i trgovinska
škola
Cara Dušana 18,
74000 Doboj
Medicinska škola
Pop Ljubina 103,
74000 Doboj
Saobraćajna i elektro
škola
Cara Dušana 18,
74000 Doboj
Tehnička škola Doboj
Cara Dušana 18,
74000 Doboj
tel:056/734833
fax:056/734833
http://www.sscvlasenica.com
E_mail:[email protected]
tel:053/707377
fax:053/707377
E_mail:[email protected]
tel:059/472933
fax:059/472932
http://www.mresurs.net
E_mail:[email protected]
tel:051/816828
fax:051/813385
E_mail:[email protected]
tel:051/813711
fax:051/814115
http://www.tehnicka.gradiska.com
E_mail:[email protected]
tel:053/333175
fax:053/333175
http://www.gimnazija-derventa.rs.sr
E_mail:[email protected]
tel:053/333300
fax:053/333300
http://www.ssrz-derventa.rs.sr
E_mail:[email protected]
tel:053/200982
fax:053/242297
http://www.ekonomska-doboj.rs.ba
E_mail:[email protected]
tel:053/242204
fax:053/242205
http://www.medicinska-doboj.com
E_mail:[email protected]
tel:053/242275
fax:053/223872
http://www.ses.doboj.net
E_mail:[email protected]
tel:053/241851
fax:053/241851
E_mail:[email protected]
Srednja škola Ivo Andrić
Agencija za POiS obrazovanje
http://www.pmskola.com
E_mail:[email protected]
http://www.tspupin.org
E_mail:[email protected]
E_mail:[email protected]
E_mail:[email protected]
http://www.ssvisegrad.com
E_mail:[email protected]
23
ADRESAR
srednjeg stručnog obrazovanja u BiH
Upravna, ugostiteljka i
ŠUP
Cara Dušana 18,
74000 Doboj
Gimnazija i srednja
stručna škola Petar Kočić
Vuka Karadţića 69,
75400 Zvornik
Tehnički školski centar
Karakaj bb,
75400 Zvornik
Gimnazija i srednja
stručna škola Istočna
Ilidža
Stefana Nemanje 10,
Istočna Ilidţa
Srednja stručna škola
KaraĎorĎeva 250,
76316 Janja
Srednja škola Jovan Dučić Dujka Komljenovića bb
78230 Kneţevo
Mješovita srednja škola
Nikola Tesla
Dositejeva bb,
79240 Kozarska Dubica
Srednjoškolski centar
Tavija bb,
79224 Kostajnica
Srednjoškolski centar
Nikola Tesla
Nikole Tesle bb,
78220 Kotor Varoš
Srednjoškolski centar
Vuk Karadžić Lopare
Srednja škola Svetozar
Ćorović
Dositeja Obradovića
bb,
75240 Lopare
Svetosavska 22,
88380 Ljubinje
Srednjoškolski centar
Milutin Milanković
Supač polje bb,
75446 Milići
Srednjoškolski centar
Jovan Cvijić
Berlinska bb,
74480 Modriča
Mašinska škola
Sime Šolaje 91,
70260 Mrkonjić Grad
Srednjoškolski centar
Aleksa Šantić
Petra Samardţića bb,
88280 Nevesinje
Srednja škola Đuro
Radmanović
Dositeja Obradovića 4,
79220 Novi Grad
Srednjoškolski centar
Pale
Njegoševa 7,
71420 Pale
Srednjoškolski centar
Petrovo
Ozrenskih odreda bb,
74317 Petrovo
Elektrotehnička škola
Nikole Pašića 4,
Agencija za POiS obrazovanje
tel:053/242274
fax:053/223836
E_mail:[email protected]
tel:056/210680,056/232412
fax:056/232411
http://www.gimissspkzv.org
E_mail:[email protected]
tel:056/260899
fax:056/260897
E_mail:[email protected]
tel:057/342735
fax:057/342735
http://www.gim-ilidza.org
E_mail:[email protected]
tel:055/543012
fax:055/543012
E_mail:[email protected]
tel:051/591433
fax:051/591433
E_mail:[email protected]
tel:052/410160
fax:052/421980
E_mail:[email protected]
tel:052/663388
fax:052/663388
http://www.sckostajnica.info
E_mail:[email protected]
tel:051/785008
fax:051/783311
http://www.nikolateslassc.com
E_mail:[email protected]
tel:055/650184
fax:055/650184
E_mail:[email protected]
tel:059/630081
fax:059/621213
E_mail:[email protected]
tel:056/741 600, 056/741 602
fax:056/74 1601
E_mail:[email protected]
tel:053/811344
fax:053/810966
E_mail:[email protected]
tel:050/212976
fax:050/213501
E_mail:[email protected]
tel:059/601474
fax:059/601474
E_mail:[email protected]
tel:052/752125
fax:052/751230
E_mail:[email protected]
tel:057/223001
fax:057/223118
E_mail:[email protected]
tel:053/262320
fax:053/262321
E_mail:[email protected]
tel:052/234926
24
ADRESAR
srednjeg stručnog obrazovanja u BiH
79000 Prijedor
Mašinska škola
Nikole Pašića 4,
79000 Prijedor
Medicinsko-tehnološka i
građevinska škola
Nikole Pašića 4,
79000 Prijedor
Poljoprivrednoprehrambena škola
Nikole Pašića 4,
79000 Prijedor
Ugostiteljskoekonomska škola
Vuka Karadţića 16,
79000 Prijedor
Srednja škola Prnjavor
Rade Vranješević 1,
78430Prnjavor
Srednjoškolski centar
Lazar Đukić
Rade Jovanovića bb,
79288 Ribnik
Srednja škola
Srpske sloge 116,
73220 Rogatica
Srednjoškolski centar
Cara Dušana 35,
73260 Rudo
Srednja škola Sokolac
Omladinska 2,
71350 Sokolac
Školski centar Petar
Kočić
Danka Mitrova bb,
78420 Srbac
Srednjoškolski centar
Foča
Cara Dušana bb,
73300 Foča
Srednjoškolski centar
Srebrenica
Milivoja Mićića bb,
75430 Srebrenica
Srednja škola Nikola
Tesla
Mješovita škola Nikola
Tesla
Kralja Petra Prvog
Oslobodioca bb,
74450 Brod
Stefana Nemanje 10,
71123 Istočno Novo
Sarajevo
KaraĎorĎeva bb,
74270 Teslić
Srednja mješovita škola
Jovan Dučić
KaraĎorĎeva bb,
74270 Teslić
Centar srednjih škola
Voţda KaraĎorĎa 1,
Srednja škola 28. juni
Agencija za POiS obrazovanje
fax:052/234926
http://www.prijedor.com/ets
E_mail:[email protected]
tel:052/242871
fax:052/242871
E_mail:[email protected]
tel:052/211262
fax:052/211262
http://www.mtgs-pd.org
E_mail:[email protected]
tel:052/211209
fax:052/211209
E_mail:[email protected]
tel:052/211325
fax:052/211325
http://www.ueskolaprijedor.com
E_mail:[email protected]
tel:051/640470,051/640471
fax:051/640472
E_mail:[email protected]
tel:050/431213
fax:050/431388
E_mail:[email protected]
tel:058/420681
fax:058/420081
E_mail:[email protected]
tel:058/700281
fax:058/700280
E_mail:[email protected]
tel:057/400670,057/400672
fax:057/400680,057/400682
E_mail:[email protected]
tel:051/740135
fax:051/741298
http://www.sc-srbac.org
E_mail:[email protected]
tel:058/210114
fax:058/210114
http://www.sscfoca.comlu.com/
E_mail:[email protected]
tel:056/440713
fax:056/440713
E_mail:[email protected]
tel:053/610094
fax:053/610093
E_mail:[email protected]
tel:057/342523
fax:057/342523
E_mail:[email protected]
tel:053/430468
fax:053/430468
http://www.msntesla.info
E_mail:[email protected]
tel:053/430300
fax:053/430300
http://www.smsjovanducic.com
E_mail:[email protected]
tel:059/270590
25
ADRESAR
srednjeg stručnog obrazovanja u BiH
89101 Trebinje
Tehnička škola
Voţda KaraĎorĎa 1,
89101 Trebinje
Srednja škola Mihailo
Petrović Alas
KaraĎorĎeva 19,
76330 Ugljevik
Srednjoškolski centar
Petar Petrović Njegoš
Kralja Petra Prvog
Oslobodioca 36,
73280 Čajniče
Vojvode Mišića 19,
78240 Čelinac
Srednja škola Čelinac
Srednja škola Nikola
Tesla
Cara Lazara 6,
76230 Šamac
Srednja škola Petar II
Petrović Njegoš
Branka Radičevića bb,
75450 Šekovići
Srednjoškolski centar
Petar Kočić Šipovo
Nikole Tesle 34,
70 270 Šipovo
Srednja poslovna škola
Despota Stefana
Lazarevića bb,
78000 Banja Luka
SŠC Gemit- Apeiron
Pere Krece 13,
78000 Banja Luka
fax:059/271160
E_mail:[email protected]
tel:059/274320
fax:059/240703
E_mail:[email protected]
tel:055/771221
fax:055/772250
http://www.alasugljevik.net
E_mail:[email protected]
tel:058/310010
fax:058/310010
E_mail:[email protected]
tel:051/551061
fax:051/551061
E_mail:[email protected]
tel:054/611157
fx:054/611157
http://www.srednjaskolasamacsr.rs
E_mail:[email protected]
tel:056/653235
fax:056/653235
E_mail:[email protected]
tel:050/360390
fax:050/360392
http://www.sscpetarkocic.com
E_mail:[email protected]
tel: 051/379 410, 051/379 411
fax: 051/379 410
http://www.spskola.com
E_mail:[email protected]
tel: 051/247 982
fax: 051/247 980
http://www.apeiron-gemit.org
E_mail:[email protected]
DRUŠTVENI PARTNERI
Privredna Komora
Republike Srpske
Đure Daničića 1,
78000 Banja Luka
Zavod za zapošljavanje
Republike Srpske
Srpskih ratnika 44,
71420 Pale
Savez sindikata
Republike Srpske
Srpska 32,
78000 Banja Luka
Republička agencija za
razvoj malih i srednjih
preduzeća
Vuka Karadţića 4/7,
78000 Banja Luka
Agencija za POiS obrazovanje
tel: 051/215 744
fax: 051/215 565
http:// www.komorars.ba
E_mail: [email protected]
tel: 057/223 107
fax: 057/227 531
http:// www.zzrs.org
E_mail:[email protected]
tel: 051/310 711
fax: 051/304 241
http://www.savezsindikatars.org
E_mail:[email protected] savezsindikatars.org
tel: 051/247 440
fax: 051/247 630
http://www.rars-msp.org
26
ADRESAR
srednjeg stručnog obrazovanja u BiH
BRČKO DISTRIKT BIH
Odjeljenje za
obrazovanje
Pedagoška institucija
Odjeljenja za
obrazovanje
Vlada Brčko distrikta
BiH, Bulevar mira 1,
76100 Brčko Distrikt
tel: 049/214 503
fax: 049/ 214 503
Ul. Bulevar mira 1,
76100 Brčko
tel: 049/217 804
fax: 049/ 217 804
http://www.bdcentral.net
E_mail: [email protected]
http://www.bdcentral.net
E_mail:[email protected]
ŠKOLE
JU Ekonomska škola
Brčko Distrikt BiH
Studentska 9
76100 Brčko
JU Tehnička škola Brčko
Musala 44
76120 Brčko
JU Poljoprivredna i
medicinska škola
Brčko
Vase Pelagića br.2
76100 Brčko
tel: 049/217 812
fax: 049/214-914
http:// www.ekonomska.skoladistrikt.ba
E_mail: [email protected]
tel: 049/217-052
fax: 049/217-052
http://www.tehnicka.skoladistrikt.ba
E_mail: [email protected]
tel: 049/214 803
fax: 049/214-803
http://www. poljoprivredna.skoladistrikt.ba
E_mail:[email protected]
DRUŠTVENI PARTNERI
Privredna Komora
Cvijete Zuzorić bb,
76100 Brčko
Zavod za zapošljavanje
Marka Marulića 1,
76100 Brčko
Sindikat
Trg pravde 6,
76100 Brčko
Agencija za POiS obrazovanje
tel: 049/217 556
fax:
http:// www.brcko-pkomora.com
E_mail: [email protected]
tel: 049/217 412
fax: 049/217 412
tel: 049/216 323
fax: 049/216 323
E_mail: [email protected]
27
ADRESAR
srednjeg stručnog obrazovanja u BiH
Agencija za POiS obrazovanje
28
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
10
File Size
1 214 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content