close

Enter

Log in using OpenID

ABBA Premium Leasing Sustav

embedDownload










ABBA Leasing na području Hrvatske, Slovenije, te Bosne i Hercegovine zastupa
i distribuira INFOSISTEM d.d.
ABBA Leasing je razvila ABBA - tvrtka specijalizirana za izradu bankarskih i
poslovnih aplikativnih rješenja koja klijentima osiguravaju veći profit
ABBA posjeduje ISO 9001:2008 certifikat za sustav upravljanja kvalitetom koji
jamči odličnu unutarnju organizaciju, nužnu za razvoj najnaprednijeg softwarea
ABBA posjeduje ISO 27001:2005 sustav upravljanja sigurnošću informacija što
jamči dodatnu sigurnost
Baza podataka ABBA Leasinga u potpunosti je otvorena klijentima/partnerima
U održavanju ABBA Leasinga INFOSISTEM i ABBA koriste jedinstveni HelpDesk
sustav - HOGAR
Korisnici ABBA Leasinga mogu izabrati jedan od četiri jedinstvena Modela održavanja
s mogućnošću dugoročnog, transparentnog planiranja troškova
ABBA je „Microsoft ISV Silver partner” (Independent Software Vendor) što joj
omogućuje brzi pristup najnovijim svjetskim tehnologijama
ABBA rješenja su uvijek „up to date“ jer se redovito „osvježavaju“ i unapređuju u
skladu sa svjetskim trendovima i novim tehnologijama
ABBA u razvoju, održavanju i isporuci IT rješenja i usluga koristi standarde dobre
prakse koji omogućuju otvorenu komunikaciju prema klijentima/partnerima, slijede
ideju odgovornosti i profesionalnosti u poslovanju, te uz primjenu i poštivanje zakona i
propisa, osiguravaju čuvanje tajnosti informacija

ABBA proizvodi ne služe samo za evidenciju prošlih poslovnih događaja, već za
aktivno oblikovanje poslovne politike i uvijek dostupne analize koje su nužne za
poslovne odluke managementa i predviđanja budućih događaja

ABBA proizvodi su visokosofisticirane aplikacije koje se uvijek isporučuju u roku, s
vrlo konkurentnim cijenama
Premium Leasing System ABBA LEASING nastao je na temeljima visokoefikasnog,
automatiziranog, integriranog sustava NovoDoba®. To je Višeslojni Bankarski Sustav
Aplikacija kojim je pokriveno cjelokupno bankarsko poslovanje, od štednih i kreditnih
poslova za građane i svih poslova za pravne subjekte, do razmjene podataka sa sustavima
plaćanja i kartičnim kućama, te izvještćivanje HNB-a i ostalih institucija. Riječ je o
vjerovatno najfleksibilnijem i najinovativnijem sustavu u regiji, koji bankama koje ga
koriste donosi velike prednosti, jer smanjuje potrebu za ljudskim radom, bitno ubrzava sve
procese, te uz snažan Business Intelligence koji može predvidjeti pojedine događaje, svaku
financijsku instituciju koja ga koristi čini fleksibilnijom i spremnijom za sve izazove tržišta.
Tako posložen sustav izravno poveća profit Banke. U ovome ga trenutku koriste banke u
Hrvatskoj, a u dogledno vrijeme najavljen je i značajniji proboj na inozemna tržišta. Na
standardima i procedurama ove složene, višestruko provjerene i potvrđene bankarske
aplikacije nastao je ABBA LEASING.
Uz sve prednosti vezane uz sigurnost, strukturu, preglednost i organiziranost ABBA
financijskih aplikacija, ABBA LEASING sasvim će sigurno i u potpunosti ispuniti očekivanja
svojih korisnika prvenstveno zahvaljujući originalnim
rješenjima,
velikoj
fleksibilnosti, jednostavnosti i brzini rada. I ne manje važno, ova aplikacija bitno
smanjuje troškove, te znatno ubrzava poslovne procese. ABBA LEASING je aplikacija
spremna na sve buduće izazove, kako poslovno-organizacijske, tako i izvještajne prema
pojedinim regulatorima i institucijama. Prednosti sofisticirane, financijske pozadine ABBA
LEASINGA su velike, pogotovo u usporedbi sa standardnim leasing aplikacijama koje
prvenstveno spadaju u kategoriju računovodstvenih aplikacija.
ABBA LEASING je “Universal leasing package” i pokriva cjelokupno leasing poslovanje.
ABBA LEASING u svojoj aplikaciji koristi provjereni i potvrđeni ABOS (ABBA BANKING
OPERATION SYSTEM) kao temelj i jezgru Modula/Servisa, a koji im omogućuje kvalitetnu,
sigurnu i neprestanu komunikaciju, te kontroliran od strane CMP-a (Core Management
Process) izvršava sve pozadinske poslove, prateća knjiženja i kontrole, i to potpuno
automatizirano. ABBA LEASING Moduli/Servisi ugrađeni su u jedinstvenu aplikaciju kako
bi bili dostupniji, brži i lakši za korištenje operaterima. Svi Moduli/Servisi koriste istu,
jedinstvenu bazu podataka, njihove su veze stalne, te čine cjelinu, a prava i obveze
određuju se prema potrebi i zahtjevima poslovnih procesa.
ABBA LEASING kao i ostala ABBA poslovna aplikativna rješenja su višejezični i mogu se
simultano koristiti na različitim jezicima, a bilo koji novi jezik, zahvaljujući ABBA „engineima“, mogu se dodati u roku od samo nekoliko dana. Tako je primjerice radi olakšavanja
rada klijenata/partnera i zajamčene kompatibilnosti između raznih verzija i Servisa, Abba
d.o.o. razvila aplikacije „Abba UpdateMaker“ i „Abba Updater“. One služe za sve
nadogradnje ili nove aplikacije koje izlaze iz radionice ABBA programera. Aplikacije krasi
jednostavnost i brzina korištenja, jer se u roku nekoliko sekundi mogu automatski ažurirati
sve radne stanice u sustavu. Kroz aplikaciju „Abba UpdateMaker“mogu se kreirati odnosno
unositi nadogradnje ili nove aplikacije koje je moguće postaviti za cijeli sustav ili za svaku
radnu stanicu posebno, ovisno o potrebama. „Abba Updater“ je aplikacija koja služi za
preuzimanja ili tzv. “download-anje“ potrebnih nadogradnja odnosno novih aplikacija.
Unutarnji sustavi omogućuju nam stalni nadzor i praćenje novih verzija i promjena
što u potpunosti jamči kompatibilnost različitih verzija i modula. Važnu ulogu ovdje ima
Abba d.o.o. Odjel za testiranje i praćenje kvalitete Abba proizvoda, u našoj internoj
aplikaciji HOGAR. Pored toga o stalnoj kontroli verzija brine i automatizirani sustav
kontrole „izvornog koda“ – Source Anywhere koji sve kodove drži na internom SQL serveru.
Sve promjene u produkcijskim bazama vrše sami korisnici, a ABBA samo priprema „update
pakete“ koji se prvo primjenjuju na testnu bazu, a tek kada je potvrđena njihova
ispravnost i na produkcijsku.
ABBA LEASING posjeduje jedinstvene matematičke funkcije i izračune, kao i metodologiju
knjiženja, te uz pridodanu fleksibilnost i prilagodljivost, nudi velike mogućnosti
proširenja, ali i visoku razinu sigurnosti. Sam sustav posjeduje napredne tehnologije koje
ABBA koristi u svojim proizvodima tako da omogućuje kvalitetno i ažurno praćenje
objekata leasinga, s integriranim Document management sustavom, skeniranjem
dokumenata, elektronskom arhivom, pohranjivanjem slika, e-dokumentima i računima, kao
i punim praćenjem tijeka jednog zahtjeva za leasing od izdavanja ponude do konačne
realizacije i otplate, povrata ili prodaje objekta leasinga. ABBA LEASING, naravno
posjeduje i izvještajni Modul/Servis koji obuhvaća sva izvješća koje je Leasing društvo
dužno dostavljati regulatornim tijelima.
ABBA LEASING koristi još jedan novitet iz bankarskog sustava - ABBA Smart Input,
metodu unosa bilo koje karakteristične oznake klijenta (matični broj, ime, prezime, ime i
prezime, inicijali...) i tada odmah pronalazi klijente koji zadovoljavaju željenu kategoriju.
Ovo je moguće na svim formama unosa i otvaranja poslova, odnosno bilo gdje gdje je
potrebno unijeti stranku. Izuzetna parametrabilnost sustava omogućuje da se ABBA
LEASING može prilagoditi svakoj financijskoj instituciji i njenom trenutnom načinu
poslovanja ili viziji budućeg poslovanja. Konfiguracija samog sustava, u usporedbi s
konkurentskim sustavima, omogućuje daleko brže promjene i dodavanje novih poslova ili
cijelih modula/servisa.
Zahvaljujući ABBA VKO Systemu isključivo za potrebe ABBA LEASING-a razvijena je
nova, jedinstvena i inovativna Bonitetna procjena. Uspoređivanjem više od 30
najvažnijih i prema vlastitoj želji klijenta/partnera određenih financijskih pokazatelja svaki
korisnik dobiva određenu bonitetnu ocjenu koja predstavlja veliku pomoć prilikom
donošenja odluka. Sustav omogućuje redovitu analizu boniteta korisnika i iznimnu pomoć
prilikom postavljanja novih kriterija i uvjeta.
U ABBA LEASING-u Inventura i Rezervacije zasebne su cjeline koje omogućuju laku i u
svakom trenutku provodljivu realizaciju ovih važnih poslovnih procesa.
Naplata potraživanja jednako je važan Servis ABBA LEASING-a. Zahvaljujući
inovativnim rješenjima u sustavu postoji inetraktivna komunikacija i stalni kontakt s
korisnicima putem e-računa i e-pošte, sms-ova, telefona i klasične pošte uz stalnu
programsku evidenciju.
Uz ABBA LEASING svaki oblik interne dokumentacije i dokumenata izvan aplikacije
postaju suvišni. Kroz ABBA LEASING klijent/partner sam kreira formu i sadržaj vlastitih
dokumenata koji se automatski popunjavanju dostupnim podacima. Time ne samo da je
Leasing kuća brža već je i znatno prihvatljivija u očima svojih korisnika.
Kada je riječ o Principima knjigovodstvenog praćenja proizvoda i ugovora u sustavu
ABBA LEASING, kompletno sve knjigovodstvene sheme definiraju se kroz postavljanje
„tipraca“ koje radi sama Leasing kuća kroz aplikaciju Parametrizacija. Tako je ovdje
moguće vrlo lako odvojiti nove proizvode na zasebna konta kako bi bili preglednije dostupni
u bilanci, a kao takvi i velika pomoć u budgetiranju i planiranju.
Automatske obrade „povlače“ definirana konta iz tipraca i opće baze konta (kontamod),
te generiraju knjiženja u analitičku knjigu knjiženja iz koje se svaki dan diferencijalno
podaci prebacuju u glavnu knjigu u obliku temeljnica. Ovo je napravljeno kako sama
glavna knjiga ne bi bila preopterećena gomilom analitičkih podataka već kako bi sadržavala
sažete podatke.
Svi analitički podaci nalaze se u jednoj tablici imena „fintran“, a podaci iz nje se
dohvaćaju za potrebe svakog stanja ili prometa pojedinog ugovora. Prilikom zaprimanja
uplate na ugovor ona se prvo knjiži na konto neraspoređene uplate s kojeg se kasnije u
obradi raspoređuje na sve dospjele obveze. Mogući višak sredstava ostaje na tom kontu
koji se vodi kao obveza prema klijentu i posebno se iskazuje u stanju ugovora, te
uračunava u konačnom obračunu ugovora. Sve fakture i prefakturiranja koje su vezane uz
ugovor, a nisu temeljem glavnice ili kamate također se u analitičkim knjiženjima vode kao
vezane uz ugovor na zasebnim, posebno deifniranim kontima. Obračuni zatezne kamate
su također potpuno automatski, ali nude mogućnost da se „priključe“ računu za idući
mjesec ili ne (ovisno o odnosu klijenta i leasing kuće) tako da je ostavljena puna sloboda
uz maksimalnu automatizaciju. Isto se odnosi i na opomene.
Ključne karakteristike
Automatizacija
•
•
Visoka razina automatizacije svakodnevnih procesa donosi ne samo olakšani rad i
uštede na vremenu, već i pouzdanost izvršenja ranije definiranih poslovnih procesa i
jednostavnost kasnije kontrole.
Izlazna dokumentacija ispisuju se u trenutku kada je to potrebno, tako da nije
moguće dobiti dokument koji nema sve neophodne podatke.
•
Automatizirano izdavanje svih izlaznih računa koje omogućava izdavanje više od
10.000 računa na sat bez ikakve potrebe za ljudskom intervencijom.
•
Knjiženje podataka za Glavnu knjigu je u potpunosti automatizirano po prethodno
definiranim formulama.
•
Svakodnevne obrade podataka vrše se na SQL serveru preko noći bez potrebe za
intervencijama operatera.
•
Obračuni kamata, računi, ponude, opomene, te razna interna i eksterna izvješća
također se generiraju automatski.
•
Osim glavnih poslovnih procesa omogućena je i automatizacija mnogih manjih
rutinskih zadataka kao npr. povlačenje tečajne liste s Interneta.
•
Potpuna automatizacija je uvedena čak i u preuzimanje novih verzija programa, tako
da je moguće postaviti novu verziju aplikacije na sve radne stanice odjednom ili samo
na odabrane za potrebe testiranja.
Ključne karakteristike
Ergonomičnost
•
ABBA LEASING je moderan, opsežan i kompleksan sustav velikih mogućnosti s
jednostavnim,fleksibilnim i korisniku prijateljskim sučeljem.
•
Sve postavke sustava, dokumentacija, poslovni procesi, izvještavanje itd. se vrlo lako
mijenjaju i prilagođuju korisniku, poslovnim kretanjima ili zakonskim odredbama.
•
Dio parametrizacije sustava vrši dobavljač softwarea, što je uključeno u cijenu, a
drugi dio može parametrizirati sama leasing kuća kroz za to predviđene aplikacije.
•
Ključne informacije su uvijek lako dostupne uz mogućnost brzog i jednostavnog
pretraživanja po različitim kriterijima.
•
Unos i ažuriranje podataka su krajnje pojednostavljeni, bez gubitka neophodne
sigurnosti, tako da i operateri s manjim iskustvom mogu brzo uređivati podatke bez
bojazni da će doći do greške.
•
Tako je primjerice kod zahtjeva za pregledom ugovora dovoljno unijeti broj ugovora ili
broj ponude.
•
Kod pregleda osoba moguće je upisati naziv, ime, prezime, inicijale, matični broj ili
OIB.
•
U slučaju da je pronađeno više osoba prema zadanim kriterijima sustav nudi tablicu
mogućih osoba za precizni odabir.
•
Sustav nudi mogućnost web pristupa klijentima putem korisničkog imena i zaporke,
te na taj način svakodobni i transparentni uvid u stanje računa.
•
Gdje je potrebno u aplikaciji se nude 'look-up' preglednici tako da je primjerice
moguće odabrati pravu osobu među dobavljačima ili bankama.
•
Svi dokumenti i podaci se mogu izvesti u razne formate, npr. za dodatnu analizu u
Excelu.
•
Vrlo lako se definiraju novi dokumenti vezani uz objekte, zajedno sa svim obilježjima
koje dokument sadržava.
•
Ulazni dokumenti se skeniraju i čuvaju u bazi podataka.
•
Sve dokumente je moguće skenirati, skeniranje se vrši direktno u glavnu bazu
programa gdje su uvijek lako dostupni, tako da je obuhvaćeno i svim backup
politikama, te načinima odražvanja baze od strane same Leasing kuće.
•
Podržani su svi vanjski uređaji koji su dostupni za Windows sučelje: Printeri, skeneri,
vanjski diskovi, ostale memorijske jedinice, čitači kartica, biometrijski moduli
(autorizacija otiskom prsta) i slično.
Ključne karakteristike
Sigurnost
•
Kako je ABBA LEASING nastao na višegodišnjim iskustvima izrade bankarskog
softwarea, nivo sigurnosti je visoko iznad prosjeka konkurentskih aplikacija.
•
Sve počinje kroz definiranje prava po pojedinim operaterima. Svaku mogućnost
sustava moguće je dodijeliti, zabraniti ili djelomično ograničiti po operateru.
•
Također se može odrediti potreban nivo kompleksnosti zaporki, obaveza izmjene
zaporki i slično.
•
Za ključne operacije, npr. odobrenje ugovora, određuje se neophodan broj i nivo
djelatnika za autorizaciju tzv. zajednički potpis.
•
Sve transakcije u sustavu se višestruko prate i kontroliraju.
•
Povijest svih transakcija je uvijek dostupna po operateru, radnoj stanici, klijentu itd.
•
Izgled ispisanih dokumenata se zapisuje, tako da je jednostavno ustanoviti eventualne
ručne prepravke.
•
Sve aplikacije imaju mogućnost testnog režima rada gdje se podaci čuvaju na
odvojenom testnom serveru.
•
Svi podaci se skladište u bazi na MSSQL serveru čime je osigurana zavidna stabilnost
u radu, jednostavno arhiviranje podataka i lak prijenos s jednog servera na drugi.
•
Backup podataka se vrši automatski ili polu-automatski prema željama i potrebama
korisnika.
ABBA LEASING v2
Početkom 2012. u produkciju je pušten i ABBA LEASING v2.0.0. U novoj verziji tako su
primjenjeni svi „engini“ našeg naprednog bankarskog sustava aplikacija NovoDoba®
ABOS v5, te je ABBA LEASING v2 ovime podignut na još višu razinu, kada je riječ o
sigurnosti podataka, brzini i jednostavnosti rada, te optimizaciji poslovnih procesa.
Među glavnim novostima izdvajamo:












Novu metodologiju autorizacije na bazu podataka s posebnim korisnikom s “nultim
pravima”
Novu metodologiju kreiranja registracijskih datoteka za radnu stanicu
Implementiran AES za enkripciju registracijskih datoteka
Mogućnost neograničenog broja testnih okružja dostupnih za prijavu ovisno o reg
datoteci
Implementiaciju novog 3DES standarda za enkripciju zaporki u bazi
Zaporke u bazi enkriptirane ključem izvedenim iz same zaporke korisnika (ABBA
rješenje)
Definiciju operacija unutar sustava kao ključa za autorizaciju, a koja je zamjenila
zastarjelu metodu autorizacije prema stavki menija
Log aktivnosti na server
XML logiranje svih postavljenih upita djelatniku putem upitnih ekrana aplikacije na
server
Potpuno izbacivanje korištenja lokalnih baza (temporary) koje su zahtijevale
usklađivanje
Advanced ABBA Smart Input (poboljšani smart input sada prima i wildcard znakove)
ABBA FastGridExport (funkcija brzog eksporta svih pregleda iz grida u excel s već
primjenjenim sortiranjima i filriranjima u gridu - radi do 10 puta brže od dosadašnjeg
GridExporta dostupnog na tipku Ctrl+F8)
ABBA LEASING v2 dobio i novu aplikaciju za dodjelu prava operaterima (AK –
AdministracijaKorisnika), a među novostima je i arhiviranje orginalnih predložaka po
kojima su ispisani dokumenti vezani uz ponudu. Dodatno su ubačeni novi „alerti“, čiji je
opis dostupan samo korisnicima. Sve je ovo uvelike pridonijelo napretku, ionako već
najinovativnijeg i najmodernijeg Premium leasing sustava aplikacija u regiji.
ABBA LEASING PAKETI RJEŠENJA
ABBA LEASING START SOLUTION—Osnovni je višeslojni Premium leasing sustav
aplikacija za “male” i
“srednje” velike leasing kuće s manjim zahtjevima u IT-u.
Optimiziran za osnovne poslove uz uštedu ljudskih resursa zahvaljujući automatizaciji
procesa. U svakome trenutku moguć brzi “upgrade” na ABBA LEASING OPTIMA
SOLUTION.
ABBA LEASING START SOLUTION v2








ABOS Leasing (jezgra)
Matični podaci
Front End (Prodaja)
Back Office (Računovodstvo)
Izvještaji
Administracija korisnika
ASU (pravo pristupa)
HOGAR (pravo pristupa putem web-a)
ABBA LEASING PAKETI RJEŠENJA
ABBA LEASING OPTIMA SOLUTION—Najučinkovitiji je višeslojni Premium leasing sustav
aplikacija razvijen za “srednje” velike leasing kuće. Optimiziran i prilagođen svakoj
pojedinoj financijskoj instituciji i njenoj politici razvoja i rasta. Moguć je brzi “upgrade” na
ABBA LEASING SUPERIOR SOLUTION.
NARANČASTO SU OZNAČENI DODATNI MODULI U ODNOSU NA ABBA LEASING START SOLUTION.
ABBA LEASING OPTIMA SOLUTION v2














ABOS Leasing (jezgra)
Matični podaci
Front End (Prodaja)
Izvještaji
Back Office (Računovodstvo)
Upravljanje rizikom i bonitetne procjene
Naplata i praćenje
DMS (Upravljanje dokumentima)
Štete
Administracija korisnika
Parametrizacija
Net Leasing
ASU (pravo pristupa)
HOGAR (pravo pristupa putem web sučelja)
ABBA LEASING PAKETI RJEŠENJA
ABBA LEASING SUPERIOR SOLUTION—Najsofisticiraniji je višeslojni Premium leasing
sustav aplikacija razvijen za najzahtjevnije korisnike. Omogućuje fantastične uštede
vremena pojedinih operacija, te značajne uštede ljudskih i tehničkih resursa. Uz gotovo
neograničene mogućnosti parametrizacije proizvoda, SUPERIOR SOLUTION nudi i
najkompleksnije mogućnosti analize i praćenja poslovanja s predviđanjem događaja.
NARANČASTO SU OZNAČENI DODATNI MODULI U ODNOSU NA ABBA LEASING OPTIMA SOLUTION.
ABBA LEASING SUPERIOR SOLUTION v2
















ABOS Leasing (jezgra)
Matični podaci
Front End (Prodaja)
Izvještaji
Back Office (Računovodstvo)
Upravljanje rizikom i bonitetne procjene
Naplata i praćenje
DMS (Upravljanje dokumentima)
Štete
SPN (Sprječavanje pranja novca)
Administracija korisnika
Parametrizacija
Net Leasing
ASU (pravo pristupa)
HOGAR (pravo pristupa putem web sučelja)
ABOS Premium Business Intelligence*
*uključuje 12 čovjek/mjesec razvoja specifičnih BI proizvoda za leasing društvo
ABBA LEASING MODELI ODRŽAVANJA
Naziv
modela
Superior Leasing
(@)
Premium Leasing
(@)
Standard Leasing
Light Leasing
Nove
verzije
HOGAR
Radni
sati**
Zakoni
izmjene
Mjesečno
održavanje
Vrsta
podrške
Radni sati
Podrška****
Da
GR,UP,IZ,PR
250
Da
2,42%
a), b), c)
neograničeno
Da
GR,UP,IZ,PR
40
Da***
2,33%
a), b), d)
neograničeno
GR,UP,IZ
15
Da***
2,00%
a), b), e)
90
GR,UP
0
Ne
0,83%
a), e)
30
Da*
Ne
Nije dostupan za sve Pakete Rješenja
* Nove verzije samo do promjene glavnog broja (primjerice ABBA Leasing 1.0.0 do ABBALeasing
1.99.99, ali ne i ABBA Leasing 2.0.0)
** Označava broj radnih sati ABBA stručnjaka mjesečno dostupnih klijentu na ABBA lokaciji, za razvoj novih
funkcionalnosti i prilagodbu postojećih, na temelju korisničkih zahtjeva i procjene ABBA d.o.o.
*** Samo one zakonske izmjene koje ne zahtjevaju više od 160 radnih sati
**** Označava rad utrošen na ispravkama uočenih nepravilnosti u radu softwarea (tehničko održavanje)
a) HOGAR
b) E-mail
c) Telefon
d) Hitni telefon
e) Telefon s tarifom
(@)
Moduli/Servisi — Poslovne funkcije
ABOS Leasing (jezgra)
 Visokoučinkovite uskladištene procedure temeljene na MSSQL bazi podataka
 Jednostavna organizacija podataka unutar samog servera
 Gotovo neograničene tehničke mogućnosti kreiranja serverskih i podatkovnih polja, a
sve prema MS specifikacijama
 Izvoz u excel svih tabličnih pregleda
 Dubinsko istraživanje podataka
 Potpuno otvorena baza podataka sa definicijom i opisom polja u tablicama
 Višejezičnost
 „Engine“ za praćenje ispisanih dokumenata uz mogućnost ponovnog ispisa
 Visoki standardni sigurnosti zaporke sa password policy koji definira leasing društvo
 Autorizacija putem biometrije (otiska prsta) ili smart kartica
 User frinedly Windows sučelje radnih stanica
 Troslojna arhitektura i otvorenost prema vanjskim aplikacijama
 Mogućnost automatskog izvoza u razne formate prije samog ispisa (.pdf, .xls, .rtf,...)
 Jezgra i osnova većini Modula koje leasing društvo koristi, a koja im omogućuje
kvalitetnu, sigurnu i neprestanu komunikaciju, te kontrolirana od strane CMP-a (Core
Management Process) izvršava sve pozadinske poslove, prateća knjiženja i kontrole
potpuno automatizirano
Matični podaci
 Podaci o pojedinoj osobi
 Pretraživanje osoba - ABBA SmartInput metoda
 Definicije vrsta osoba
 Crna Lista
 Bijela Lista
 Definicije marki i modela objekata leasing
 Pretraga registara po reg.oznaci ili opisu
Front End (Prodaja)
 Registar objekata leasinga
 Pretraga registra po opisu
 Izdavanje informativnog izračuna
 Korekcije informativnog izračuna
 Pregled informativnih izračuna
 Izdavanje ponude za ugovor na temelju info izračuna
 Korekcija ponuda
 Pregled ponuda i ugovora
 Prijevremeni raskidi ugovora s automatskim obračunom
 Trenutno ažurno stanje po ugovoru





Pregled prometa po ugovoru
Automatsko generiranje ugovora
Automatsko generiranje svih pratećih dokumenata
Digitalna arhiva svih generiranih dokumenata
Pregled svih dokumenata izdanih po pojedinom ugovoru
Upravljanje rizikom i bonitetne procjene
 Unos podataka iz bilance i računa dobiti i gubitka
 Procjena platežne sposobnosti za fizičke i pravne osobe
 Generiranje automatskog skora i odluke o financiranju
 Sistemsko praćenje odluka o odobrenju ili odbijanju zahtjeva
Back Office (Računovodstvo)
 Automatsko izdavanje faktura za redovne rate i najmove
 Plaćanje objekata prilikom nabave
 Automatska evidencija objekata u operativnom leasingu
 Detaljni promet po svim kontima ugovora
 Prefakturiranje ulaznih računa na primatelja
 Neovisno fakturiranje po ugovoru dodatnih troškova
 Pregled knjiženja po veznom broju
 Import tečajne liste
 Import izvoda
 Eksport naloga za plaćanje
 Prijenosi s konta na ugovor i s ugovora na konto
 Analitička konto kartica
 Automatizirano generiranje i knjiženje rezervacija
 Ispis inventurne liste objekata
Naplata i praćenje
 Automatizirane SMS i e-mail opomene i upozorenja
 Automatsko generiranje, slanje i evidencija opomena
 Evidencija naplate s ručnim unosom komentara
 Samostalno definiranje cjenika opomena
 Automatski obračun i knjiženje zateznih kamata
 Evidencija dodatnih troškova na redovnom računu
Izvještaji
 Pregled stanja svih Ugovora
 Export u XLS datoteku
 Izvještaj o novim objektima
 Financijski izvještaji
 Izvještaji Regulatorima (G-FIDOLIZ, T-FIDOLIZ, ROL)
DMS (Upravljanje dokumentima)
 Automatsko generiranje svih ispisanih dokumenata
 Mogućnost skeniranja svakog dokumenta
 Evidencija svih dokumenata vezanih uz predmet
 Skeniranje dokumenata - polica osiguranja i sl.
 Pretraživanje dokumenata po više ključeva
 Digitalna arhiva svih dokumenata
 Generiranje izvještaja o isteku dokumenata
 Podsjetnici na istek polica osiguranja i registracija
 Import digitalnih slika objekata leasinga
Štete
 Unos šteta
 Likvidacija štete
SPN (Sprečavanje pranja novca)
 Upitnici za sprečavanje pranja novca
 Automatizirano generiranje dokumenata za SPN
 Praćenje dostavljenih dokumenata za SPN
 Evidencija vlasničke strukture klijenata
 Evidencija povezanih osoba
Administracija korisnika
 Definiranje prava za rad s pojedinim servisom
 Definicija prava nad operacijama svim korisnicima
Parametrizacija
 Parametrizacija tipraca
 Definicija svih konta u životnom vijeku leasing ugovora
 Definicija vrste valutne klauzule i načina obračuna
 Parametrizacija proizvoda
 Definicija mogućih rokova i kamata za pojedini proizvod
 Definicija uvjeta odobrenja pojedinog proizvoda
 Povezivanje rokova sa shemom knjiženja (tiprac)
 Definicija vrste leasinga i ostalih parametara
 Parametrizacija kamata
 Definiranje načina obračuna i iznosa kamata
 Pregled svih dostupnih kamata
 Parametrizacija rokova
 Parametrizacija osnovnih postavki sustava
NetLeasing
 On-line uvid u stanje ugovora svim korisnicima leasinga
 Posebno generirane šifre za svakog korisnika
 Mogućnost pregleda prometa po ugovoru
 Mogućnost pregleda isteka dokumenata po ugovoru
 Pregled detalja objekta (broj šasije i slično)
 Mogućnost izrade prijevremenog obračuna za zatvaranje
 Pregled i ispis izdanih računa po ugovoru
ASU (pravo pristupa)
 Automatska distribucija novih verzija na odabrane radne stanice
 Potpuna kontrola nad primjenom dostavljenih zakrpa
 Detaljno praćenje verzija sa jasnim version log-om
 Distribucija svih pratećih dokumenata na radne stanice
ABBA HOGAR (pravo pristupa putem web sučelja)
 Sustav podrške korisnicima ABBA Leasing rješenja
 Odgovori na postavljenje upite i zahtjeve u najkraćim rokovima
 Detaljno praćenje razvoja događaja oko dostavljenog zadatka
 Pregled sve mail komunikacije vezane uz pojedini zadatak
 Uvid u status svih zahtjeva poslanih prema ABBA-i
 Automatski mail sustav komunikacije i upozorenja po zadacima
 Elektronski version log
 Kompletan Elektronski uvijek ažurni Data Dictionary za bazu podataka
 Najmoderniji sustav korisničke podrške
ABOS Premium Business Intelligence
 Analiza, praćenje i predviđanje događaja
 Kompleksna IT rješenja
koja u pravom trenutku pružaja konkretnu informaciju u
željenom formatu
 Statistika sačuvanih podataka,
analitika i prognoziranje trendova, te optimizacija
poslovnih procesa integrirane su u aplikaciju koja olakšava i ubrzava donošenje
kvalitetnih poslovnih odluka, i tako izravno snižava troškove
 Individualizirano BI rješenja za svakog pojedinog klijenta
 Interni reporti za Centralu/vlasnika; prema poslovnicama, regijama, zemljama...
dostupni „na zahtjev“ izravnim spajanjem, te „povlačenjem“ i grupiranjem podataka
ABBA LEASING posjeduje višeslojnu arhitekturu te ga možemo svrstati u kategoriju:
„Prezentacija, Procesi, Poslovna Logika, Podaci“. ABBA LEASING i svi njegovi Moduli i
dijelovi rađeni su u Microsoft tehnologijama, VB, VB.NET, MSSQL, a koristi “Fat-clients”
arhitekturu klijenta.
Sustav ne previđa da klijent određene funcionalnosti obavlja off-line, već u potpunosti
jednak načinu rada sustava NovoDoba® koji ima „up-time“ preko 99.99% (analiza proteklih
8 godina). Prilikom gubitka veze klijenta prema serveru (puknuće TK voda, kvar na
mrežnoj opremi i slično) po ponovnom uspostavljanju veze, aplikacija je spremna za rad u
roku do 15 sekundi. Do sada je sam sustav bio van korištenja isključivo za redovno,
planirano održavanje (1 sat u 3 mjeseca).
Rešenje je potpuno neovisno o fizičkoj infrastrukturi jer jedini nivo koji koristi za
komunikaciju između radnih stanica i servera je nivo TCP/IP prometa.
Nivo komunikacije i mrežne infrastrukture
Arhitektura i tehnologija
ABBA LEASING koristi standardne Windows platforme, a odluka o clusteringu, backup
metodama, redundancy-u i contingency-u je u potpunosti na korisniku rešenja, kao i
kontrola nad radom rešenja. Minimalno je korištenje Microsoft Windows Servera sa
Microsoft SQL 2005 Standard bazom podataka.
Radne stanice mogu raditi na bilo kojem Windows operativnom sustavu, a ABBA aplikacije
su uvijek certificirane za najnovije sustave (tako primjerice trenutno za sve do Windows 7).
Sam sustav je u potpunosti dizajniran za 24/7 on-line procesiranje, a na kraj dana zahtjeva
obrade. Sustav radi tzv. večernje obrade koje su relativno kratke i njihovo se trajanje mjeri
u sekundama. Nešto veće obrade odrađuju se na kraj mjeseca, a njihovo trajanje može biti
i do nekoliko minuta. U vrijeme obrada moguće je normalno raditi u sustavu.
Kada je riječ o sigurnosnim mehanizmima na aplikativnom nivou sustav nudi primjernu
razinu sigurnosti. Prvo kod Modula/Servisa, jer nisu svi Moduli/Servisi dostupni svim
osobama, a zatim na nivou forme, te još i kroz posebne ovlasti. Sve ove ovlasti se zadaju
kroz aplikaciju Operateri. Osim standardnih ovlaštenja moguće je definirati i posebna, a sve
se prilagođava organizacijskoj strukturi klijenta prilikom implementacije rešenja. Enkrpicija
osjetljivih podataka kao što su zaporke operatera čuvaju se kriptirane prema
međunarodnim standardima.
Sustav je struktuiran tako da je poslovna promjena svakog subjekta odmah
identificiranana. Svaka poslovna jedinica, poslovnica ili centrala podržane su tako da se
mogu tretirati i kao posebni profitni i troškovni centri. Sustav radi na principu centralnog
servera, a poslovne jedinice se spajaju na server preko TCP/IP protokola. Naravno, svaka
poslovna jedinica može se voditi i odvojeno, a sustav u ovome trenutku podržava vođenje
do čak 99.999 organizacijskih jedinica.
Arhitektura i tehnologija
Svaka transakcija ili netransakcijska evidencija (unos ili promjena podataka o osobama i
slično) evidentira uz sebe operatera, radnu stanicu (računalo) i organizacijsku jedinicu
provedbe. Čak je i samo izlistanje brutto bilance moguće po organizacijskim jedinicama, a
izvještaj profitabilnosti se dodatno može parametrizirati za raspodjelu „zajedničkih“
troškova koji se vežu uz primjerice centralu Leasinga u glavnoj knjizi.
Sustav nadalje pruža mogućnost dobivanja konsolidiranih izvjeća na nivou poslovnica,
regija ili čitavog Leasinga. Pošto su svi podaci u jedinstenoj bazi, a transakcije kao i sami
računi imaju obilježje poslovne jedinice i mnoga druga, mogu se dobiti i mnogo
kompleksnija izvješća od trenutno traženih. Sustav ABBA LEASING podržava mogućnost i
detaljnijeg izvešćivanja, pa su na primjer moguća čak i izvješća po pojedinom radniku/
operateru, na određeni dan i u određeno vrijeme dana. Konsolidacija izvješća je također
moguća jer je sve vezano uz najniži nivo radne stanice i organizacijsku jedinicu tako da
međupovezivanje i šire grupiranje ne predstavlja nikakav izazov.
Posebna pozornost u sustavu ABBA LEASING se poklanja ulaznim podacima, te je greška
kod unosa podatka i samih radnji, zbog dodanih kontrola, svedena na minimum. U mnogim
slučajevima operater ne može čak ni namjerno pogriješiti.
Kroz aplikaciju Operateri se određuju ovlasti pristupa pojednim dijelovima sustava za
pojedinog operatera. Ovlasti se mogu dodjeljivati prema predlošcima, ili se mogu
customizirati za svakog operatera/djelatnika posebno. U sustavu se može definirati širok
spektar razina prava za svaku pojedinu operaciju, odnosno transakciju i to od strane
ovlaštenih osoba u leasingu, bez posredovanja Abba-e, a sve to putem za tu svrhu posebno
razvijene aplikacije. Sigurnost podataka na serveru garantiraju provjerene Microsoft
tehnologije i primjena svih sigurnosnih naputaka/instrukcija o kojima brine Abba. Zaporke
svih operatera su kriptirane u bazi, te ih ne može vidjeti čak ni sustav administrator (može
ih samo izmjeniti). „Skriveni okidači“ na bazi periodično vrše zapise koji u kasnijoj analizi
mogu potvrditi vjerodostojnost pohranjenog, te detektirati je li netko čak i sa najvišim
ovlastima modificirao podatke u bazi. Sve operacije i transakcije koje se provode
evidentiraju se u dnevniku rada, čak do detalja je li odabrano štampanje određene stavke
ili ne.
ABBA LEASING
LEASING SUSTAV SLJEDEĆE GENERACIJE !
Abba d.o.o. razvija aplikacije sukladno
cerifikatima Q130711 i ISMS0112 za Razvoj
bankarskih i poslovnih aplikativnih rješenja
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
11
File Size
2 784 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content