close

Enter

Log in using OpenID

Armstrong katalog PDF

embedDownload
CEILING SYSTEMS
Between us, ideas become reality ®
na vašoj usluzi
vriJEdno partnErStvo!
Katalog glavnih proizvoda 2010 / 2011
opće informacije o spuštenim stropovima
podaci o proizvodima
KorisničKi servis
alaTi
imate pitanja? Mi imamo odgovore!
armstrongov servis interne tehničke
podrške (itS) ima potrebna znanja
i tehničke mogućnosti da brzo i efikasno
odgovori na vaše upite. na
raspolaganju vam je i armstrongov
korisnički servis (CoS) čije će iskusno i
srdačno osoblje pouzdano obraditi vaše
narudžbe. Sada, gdje god bili u svijetu
od njih vas dijeli samo jedan
telefonski poziv!
ići u korak sa armstrog rješenjima
sada je lakše nego ikad! pored brošura,
tehničkih listova i kataloga nudimo
i web stranice posebnog dizajna kao i
tehničke alate: Cad crteži, 3d modeli i
akustički kalkulatori.
Timovi specijalisTa
Bilo da ste direktor nabave, izvođač
radova ili distributer, armstrongov
stručni tim vam je na raspolaganju da vam
pomogne u vezi svih zahtjeva
tehničke prirode poput detaljnih crteža
ili osnova spuštenih stropova. naš
tim čine vrhunski stručnjaci koji će vam
osigurati efikasnu projektantsku
podršku kroz dizajn sistemskih rješenja
prilagođenih potrebama vašeg projekta.
parTnersTvo
gradeći strateška partnerstva u prilici smo
kupcima ponuditi najviši nivo usluga.
zahvaljujući partnerstvu sa brojnim
distributerima možemo se pohvaliti trenutno
najvećom distributivnom mrežom u Europi
a kroz oMEga program udružujemo se sa
priznatim monterskim firmama.
posjeTiTe naše web sTranice
već danas!
Kako bi dodatno obogatili svoje armstrong
iskustvo, dođite na naše web stranice gdje
vas očekuju najnovije vijesti, inspirativni
primjeri dizajna, galerija referentnih projekata,
informacije o akustici, dio o proizvodima, veliki
broj dokumenata koje možete preuzeti i još
mnogo toga! www.armstrong.com
omeGa proGram
preko oMEga programa i uz
suradnju sa firmama specijaliziranim
za montažu spuštenih stropova,
armstrong drži svoje usluge na
najvišem nivou. oMEga partneri
biraju se pažljivo na osnovi
specifičnih kriterija programa i
obvezuju se na poštivanje pravila
širokog spektra. između ostalog ovo
podrazumjeva rigorozno pridržavanje
pravila struke, poznavanje
armstrongovog proizvodnog procesa
i proizvodnog programa kao i
konstantnu procjenu kvalitete
izvedenih radova.
izBor proizvoda
prEMa naMJEni
uredi
zdravstvo
MINERALNI DRVENI STROPOVI
METALNI STROPOVI
CANOPy
MadEra vECtor program
Clip in, plivajući stropovi
Canopy serija,
infuSionS Canopy
otvoreni prostori
op klasa, optiMa vector
Clip-in, hooK-on
optiMa Canopy,
ultiMa Canopy
Sobe za sastanke
ultiMa, pErla
Clip-in, hooK-on
ultiMa Canopy,
orCal Canopy
pojedinačni uredi
dB klasa
orCal prEMiuM
plivajući stropovi
hodnici
panEli
Sistemska rješenja za hodnike
Canopy (infuSionS…)
op klasa & ColortonE
lay-in, hooK-on
Canopy prograM
recepcije
Kafići
MINERALNI DRVENI STROPOVI
PODKONSTRUKCIJA
dizajn podkonstrukcija
prijemni uredi i čekaonice
ordinacije
hodnici
dizajn podkonstrukcija
METALNI STROPOVI
CANOPy
pErla, Bioguard aCouStiC
Clip-in, plivajući stropovi
Canopy program,
infuSionS Canopy
dB i Bioguard program
Clip-in, hooK-on B15
upuštanje i Bioguard program
Sistemska rješenja za hodnike
Bioguard program
orCal Bioguard, Clip-in
Čiste sobe
Mylar
PODKONSTRUKCIJA
ClEan rooM grid
Bioguard program
promet
hodnici i koridori
Čekaonice ultiMa, pErla, vECtor program
ultiMa Canopy
Sahara paneli
foajei
prostori s povišenom vlagom zraka
MadEra, ultiMa, pErla,
vECtor program
CEraMaguard, nEwtonE
Clip-in, hooK-on perforirani
Canopy program
Clip-in, lay-in perforirani
Canopy program
hooK-on, plivajući stropovi
perforirani
Clip-in, hooK-on
(obostrano obojan)
Canopy program
Školstvo
učionice
SaBBia / Sahara Max
lay-in, hooK-on
Knjižnice
op klasa, optiMa
lay-in, hooK-on
Canopy program
restorani
op klasa,
ColortonE nEEva
Clip-in, hooK-on
Canopy program
hodnici
paneli
Sistemska rješenja za hodnike
Kuhinje
Bioguard klasa, parafon
hygiEn
Clip-in, lay-in (plain)
prostorije sa povišenom
vlagom zraka
CEraMaguard, nEwtonE
Clip-in, hooK-on (plain)
orCal Canopy
trgovina/ugostiteljstvo
Bazeni i spa centri
dućani i robne kuće
CEraMaguard, nEwtonE,
op program
trulok podkonstrukcija
otporna na koroziju
graphiS, ColortonE, ultiMa
lay-in, hooK-on
Kina / Kazališta op program, ColortonE nEEva
lay-in, hooK-on
restorani
optiMa
axal vector
op program, ColortonE
lay-in, plivajući stropovi
Canopy program
Canopy program
Sahara
axioM C Canopy
Clip-in
izBor proizvoda
Održivost
prEMa fiziČKiM KaraKtEriStiKaMa
Akustičke karakteristike
Kompatibilnost
Sigurnost i zdravlje
Održivost
Kompatibilnost
Sigurnost i zdravlje
%
%
ISO 14021
Udio
recikliranog
materijala (%)
Akustičke karakteristike
ISO 14021
aw
Refleksija
svjetla
(%)
do
Klasa
apsorpcije
zvuka
NRC
do
Dncw /
Dnfw (dB)
do
Rw
(dB)
Reakcija na Vlagootpornost Održavanje Antimikrobne
vatru
karakteristike
Kvaliteta
zraka
Otpornost na
grebanje
i-ceilings
Udio
recikliranog
materijala (%)
Refleksija
svjetla
(%)
aw
Klasa
apsorpcije
zvuka
do
NRC
do
Dncw /
Dnfw (dB)
do
Rw
(dB)
Reakcija na Vlagootpornost Održavanje Antimikrobne
vatru
karakteristike
Kvaliteta
zraka
Otpornost na
grebanje
i-ceilings
Mineralne dekorativne ploče
Mineralne laminirane ploče
ultiMa
44
87
0.75(h)
C
0.75
40
18
a2-s1, d0
95
vlažnom krpom
✔
✔
ColortonE dunE
48
0.55
d
0.55
35
17
a2-s1, d0
95
suhom krpom
ultiMa op
42
86
1.00
a
0.95
26
10
a2-s1, d0
95
vlažnom krpom
✔
✔
ColortonE nEEva
20
1.00
a
0.95
24
7
a1 (5)
95
vlažnom krpom
ultiMa dB
63
87
0.65(h)
C
0.70
43
21
a2-s1, d0
95
vlažnom krpom
✔
✔
ColortonE finE fiSSurEd BlaCK
51
0.60(h)
C
0.60
34
-
a2-s2, d0
95
suhom krpom
optiMa
82
87
1.00
a
1.00
7
a2-s1, d0
95
vlažnom krpom
✔
✔
CirruS dESign*
33
83
0.55(h)
d
0.55
36
-
a2-s1, d0
do 95
suhom krpom
pErla
45
86
0.65(h)
C
0.70
36
18
a2-s1, d0
95
vlažnom krpom
✔
✔
pErla op
42
86
0.95
a
0.90
27
10
a2-s1, d0
95
vlažnom krpom
✔
✔
graphiS
51
92
0.15(l)
E
0.15
36
-
a2-s2, d0
70
suhom krpom
pErla dB
63
86
0.60(h)
C
0.65
43
21
a2-s1, d0
95
vlažnom krpom
✔
viSual
71
0.95
a
0.90
-
-
a2-s1, d0
70
suhom krpom
✔
0.60
36
18
a2-s1, d0
95
SiErra op
15
83
0.90
a
0.90
29
11
a2-s1, d0
95
vlažnom krpom
nEEva
20
82
1.00
a
0.95
27
7
a1 (1)
95
vlažnom krpom
✔
* Step/decade/doric/image/Synonymes/Contrast
✔
✔
Specifična sistemska rješenja
Bioguard aCouStiC
Mineralne nelaminirane ploče
Bioguard plain
Sahara
43
do 85
0.65
C
0.65
39
17
a2-s1, d0
95
suhom krpom
✔
Sahara Max / SaBBia
42
84
0.65
C
0.65
35
17
a2-s1, d0
95
suhom krpom
✔
orCal Bioguard
Ekstramikroperforirani sa akustičkim
filcom & prEMiuM B15
Sahara dB
61
84
0.60
C
0.55
39
20
a2-s1, d0
95
suhom krpom
✔
orCal Bioguard plain
CirruS
33
83
0.55(h)
d
0.50
36
a2-s1, d0
95
suhom krpom
CirruS Max / CirruS 75
65
83
0.70(h)
C
0.75
38
a2-s2, d0
95
suhom krpom
parafon hygiEn
plain
36-44
87
0.15(l)
E
0.15
37
a2-s1, d0
95
suhom krpom
Mylar
finE fiSSurEd
39-51
85
0.60(h)
C
0.60
34
a2-s1, d0
95
suhom krpom
CEraMaguard
45
C
anti mikrobni
iSo 5
periv / periv
abrazivnim anti mikrobni
sredstvima
periv
iSo 5
anti mikrobni
iSo 5
✔
iSo 3 (4)
✔
87
0.15(l)
E
0.15
37
19
a2-s1, d0
95
do 30
70
0.65
C
0.60
40
18
a2-s2, d0
95
do 30
85
0.10(l)
-
0.10
44
19
a2-s2, d0
95
20
82
0.95
a
0.95
-
-
a2-s1, d0
95
78
0.10(l)
-
0.10
36
-
a2-s1, d0
95
79
0.55(Mh)
d
0.60
39
-
a1
100
84
0.10(l)
-
0.10
37
-
a2-s1, d0
100
periv
periv
abrazivnim
sredstvima
periv
38
periv
periv mlazom
vode pod visokim anti mikrobni
pritiskom (3)
periv mlazom
vode pod visokim
pritiskom
iSo 5
iSo 4
✔
dizajnerska rješenja
ExtraMiKropErforiranE (2)
do 30
80
0.55(l)
d
0.65
30
-
a1
95
vlažnom krpom
✔
MiKropErforiranE (2)
do 30
65
0.75
C
0.80
20
6
a1
95
vlažnom krpom
✔
pErforiranE (2)
0.60(h)
52
nEwtonE
Metalne ploče
85
do 30
70
0.70(l)
C
0.70
20
6
a1
95
vlažnom krpom
plain (BEz pErforaCiJa)
do 30
85
0.10(l)
nije
klasificiran
0.10
44
19
a1
95
pranje mlazom
vlažnom krpom vode pod visokim
pritiskom (3)
prEMiuM B15
do 30
u ovisnosti o
tipu perforacije
0.65
C
0.60
47
21
a2-s1, d0
95
vlažnom krpom
✔
iSo 3 (4)
✔
✔
optiMa Canopy
82
87
B-s1, d0
90
suhom krpom
ultiMa Canopy
44
87
a2-s1, d0
70
suhom krpom
orCal Canopy
30
80
B-s2,d0
90
suhom krpom
axioM C Canopy
25
do 90
axioM KE Canopy
25
do 90
za više detalja pogledajte tehničke listove proizvoda
infuSionS Canopy
drvene ploče
MadEra furnirani
-
-
0.50(l)
d
0.60
-
-
B-s2, d0
70
suhom krpom
MadEra laMinirani
-
-
0.50(l)
d
0.60
-
-
B-s2, d0
70
suhom krpom
suhom krpom
suhom krpom
B-s1,d2
suhom krpom
testovi su napravljeni u neovisnom certificiranom laboratoriju u skladu sa važećim europskim standardima. armstrong provodi opseža testiranja svojih proizvoda.
neizbježno dolazi do malih odstupanja u izmjerenim vrijednostima. gore navedeni rezultati ne moraju predstavljati nejveću izmjerenu vrijednost nego onu koja se sa sigurnosti nudi.
(1) prosječno izmjerene vrijednosti za proizvode sa akustičkim uloškom. vrijednosti za ostale proizvode potražite u dijelu o metalnim stropovima.
(2) odnosi se isključivo za Clip in sisteme sa spojevima zabrtvljenim silikonom
(3) Svi orcal plain proizvodi dostižu klasu iSo 3
(4) nEEva u bijeloj boji
(5) očekivana vrijednost za boje Cement i Metal
najnovije informacije nađite na www. armstrong.com
www.armstrong.com
AfricA/Middle eAst/turkey
■ Armstrong World Industries Ltd
Africa Middle East Turkey Division
Armstrong House
38 Market Square
Uxbridge UB8 1NG
Tel.: +44 01895 251122
Fax: +44 01895 272928
e-mail: [email protected]
www.armstrong.eu
israël: www.armstrong.co.il
south Africa: www.armstrong-ceilings.za
turkey: www.armstrong.com.tr
BelgiuM & luxeMBourg
■ Armstrong Building Products B.V.
Bureaux Commerciaux Belgique
Office Building Quadrium
Claudius Prinsenlaan 126
4818 CP Breda
Nederland
Tel.: +32 02 223 00 72
Fax: +31 076 521 04 07
e-mail: [email protected]
www.armstrong-plafonds.be
centrAl europe north
(dk/ee/fin/is/lt/lV/n/pl/s)
■ Armstrong Building Products B.V.
Sp.z.o.o. Oddział w Polsce
ul. Domaniewska 37
02-672 Warszawa
Poland
Tel.: +48 0 22 337 86 10/ 86 11
Fax: +48 0 22 337 86 12
e-mail: [email protected]
latvia: www.armstrong.lv
lithuania: www.armstrong.lt
norway: www.armstrong.no
poland: www.armstrong.pl
sweden: www.armstrong.se
centrAl europe south
(Al/BA/Bg/cZ/hr/hu/ko/
Md/Me/Mk/ro/rs/sk/si)
■ Bureaux Commerciaux France
Immeuble Paryseine
3 Allée de la Seine
94854 Ivry-sur-Seine
France
Tel.: +33 (0) 1 43 90 45 40
Fax: +33 (0) 1 45 21 04 11
e-mail: [email protected]
Czech Republic: www.armstrong.cz
Hungary: www.armstrong.co.hu
Romania: www.armstrong.ro
Serbia: www.armstrong.rs
Slovakia: www.armstrong.sk
Slovenia: www.armstrong.si
duBAi - united ArAB eMirAtes
Armstrong Building Products L.L.C.
P.O. Box 73831
Tel.: +971 42 045 686
e-mail: [email protected]
www.armstrong.ae
Armstrong Plafonds Métalliques SA
Bureau Suisse Romande
3, rue Gustave-Moynier
1202 Genève
Suisse Romande
Tel. +41 (0) 22 731 60 70
Fax +41 (0) 22 731 60 74
■
Armstrong Metalldecken GmbH
Bundesstrasse 70
6830 Rankweil
Österreich
Tel +43 (0) 55 22 34 44-0
Fax +43 (0) 55 22 34 44-8
eAstern europe
cis
■ Armstrong World Industries
Park Place, office E502
# 113/1, Leninsky Prospekt
Moscow 117198
Russia
Tel.: +7 495 956 5100
Fax: +7 495 956 5101
e-mail: [email protected]
russian federation: www.armstrong.ru
■
frAnce & french speAking AfricA
Armstrong Building Products SAS
Bureaux Commerciaux France
Immeuble Paryseine
3 Allée de la Seine
94854 Ivry-sur-Seine
France
Tel: 0800 41 36 43 (appel gratuit)
Fax: +33 (0) 1 45 21 04 11
e-mail: [email protected]
www.armstrong.fr/plafonds
Siège social
Armstrong Building Products SAS
67 Rue de Salins
BP 89
25300 Pontarlier
France
■
■
gerMAny, AustriA & switZerlAnd
■ Armstrong Building Products
Kundenservice
Office Building Quadrium
Claudius Prinsenlaan 126
4818 CP Breda
Niederlande
Tel.: +49 0251 7603 210
Fax: +49 0251 7603 593
e-Mail: [email protected]
www.armstrong-decken.de
www.armstrong-decken.at
www.armstrong.ch
Armstrong Metalldecken GmbH
Linzerstrasse 139
4600 Wels
Österreich
Tel. +43 (0) 72 42 56 901
Fax +43 (0) 72 42 56 901-75
■
Armstrong Metalldecken GmbH
Messendorferstrasse 6
8041 Graz
Österreich
Tel. +43 (0) 31 64 71 584
Fax +43 (0) 31 64 71 584-10
itAly & greece
Armstrong Building Products
Ufficio Commerciale Italia
Immeuble Paryseine
3 Allée de la Seine
94854 Ivry-sur-Seine
Francia
Tel.: +39 02 66 22 76 50
Fax: +39 02 6 6 20 14 27
e-mail: [email protected]
www.armstrong-soffitti.it
www.armstrong.eu
■
netherlAnds
Armstrong Building Products B.V.
Verkoopkantoor Nederland
Office Building Quadrium
Claudius Prinsenlaan 126
4818 CP Breda
Nederland
Tel.: +31 076 521 77 33
Fax: +31 076 521 04 07
e-mail: [email protected]
www.armstrong.nl/plafonds
■
portugAl
Armstrong Floor Product
Rua de Manuel Assunçao de Falcao, 63
4475-041 Santa Maria de Avioso - Maia
Portugal
Tel.: +351 22 982 81 10
Fax: +351 22 982 81 19
[email protected]
www.armstrong.com.pt
■
POSJETITE
REDIZAJNIRANE
ARMSTRONG
INTERNET STRANICE
spAin
Armstrong Building Products
Oficina de ventas España
Immeuble Paryseine
3 Allée de la Seine
94854 Ivry-sur-Seine
Francia
Tel.: + 34 91 642 04 99
00 800 90 21 03 68
Fax: +33 (0) 1 4521 04 11
e-mail: [email protected]
www.armstrong.es/techos
■
repuBlic of irelAnd
Armstrong World Industries Ltd.
108 Greenlea Road
Terenure
Co Dublin 6W
Ireland
Tel.: 1800 409002
Tel.: +353 1 499 1701
Fax: +353 1 490 7061
e mail: [email protected]
www.armstrong-ceilings.ie
■
united kingdoM
Armstrong World Industries Ltd
Building Products Division
Armstrong House
38 Market Square
Uxbridge UB8 1NG
Tel.: 0800 371849
Fax: +44 1895 274287
e-mail: [email protected]
www.armstrong-ceilings.co.uk
INSPIRACIJA PROIZVODI
Armstrong Metalldecken AG
Kunklerstrasse 9
9015 St. Gallen
Switzerland
Tel. +41 (0) 71 313 63 63
Fax +41 (0) 71 313 64 00
Napomena
Svi elementi namještaja i dizajna interijera na fotografijama u brošuri su slučajno odabrani i ne znače automatsku preporuku od strane bilo koje firme koja se u brošuri spominje,
a u vezi sa poštivanjem pravila ugradnje spuštenih stropova i njihova uloga je isključivo informativna. iz tehničkih razloga tiska, može postojati razlika između boje materijala u
prirodi i boja na fotografijama u brošuri. iz tih razloga, boju materijala uvjek treba birati na osnovi stvarnog uzorka proizvoda. Sve tvrdnje i tehnički podaci sadržani u brošuri, kao
i svi podaci u vezi armstrong spuštenih stropova objavljeni od strane drugih kompanija a koje se u brošuri navode, osnivaju se na rezultatima testova provedenih u kontroliranim
laboratorijskim uvjetima. odgovornost je krajnjeg korisnika da od prodavatelja materijala dobije pismenu potvrdu da navedene fizičke karakteristike i podaci važe i u slučaju
primjene materijala u svrhe za koje ga korisnik namjerava koristiti. prodaja materijala kao i pravne obaveze kompanija koje materijal prodaju moraju biti u skladu sa pravilima i
propisima kompanije prodavatelja. proizvođač zadržava pravo promjene specifikacije proizvoda bez prethodnog informiranja potencijalnih korisnika.
px 3005
armstrong Building products r.C.S. Besançon B 784 131 575
printed in E.C.
this document is printed on paper that comes from sustainably managed forests. pEfC/10-31-945
agency: EpCoM. © nike Bourgeois, Miguel de guzmán, Sandro lendler, Simon Miles, Beppe raso, grigori rassinier, francisco urruti, gettyimages, Joao Morgado.
TEHNIČKI PODACI
ODRŽIVOST
■
■
ODRŽIVOST
INSPIRACIJA
Saznajte više o
programima reciklaže
materijala, inicijativama
za očuvanje prirodnog
okoliša...
otkrijte inspirativne on-line
alate kao “galerija ideja”,
galerija referentnih
projekata, i sl.
PROIZVODI
istražite bogatu ponudu
armstrong proizvoda i
sistemskih rješenja.
PODRŠKA
PODRŠKA
TEHNIČKI PODACI
pristupite sveobuhvatnoj
bazi tehničkih podataka npr.
specifikacije, izvještaji sa testiranja
akustičkih i protupožarnih
karakteristika, Cad crteža ali i
brojnih brošura i tehničkih listova.
uputite nam pitanje
elektronskom poštom ili
uputite zahtjev e mailom
za uzorke proizvoda i
literaturu, pronađite podatke
o distributerima i ovlaštenim
izvođačima...
Ne propustite posjetiti Armstrongove internet
stranice posvećene akustici i Galeriju ideja.
www.armstrong.com
OVA bROŠURA POdjeLjeNA je NA TRI dIjeLA:
1 > Informacije o stropovima
za izbor pravog stropnog rješenja za Vas _______________________ 1
2 > Informacije o proizvodima
detaljan izgled i tehničke informacije za svaki proizvod ___________ 31
Najnoviju brošuru možete preuzeti
na našoj internet stranici.
3 > Montaža
Armstrong preporuke za montažu i održavanje ________________ 136
1 > Informacije o stropovima
ŽIVOTNI
OKOLIŠ
6
GALeRIjA
PROjeKATA
AKUSTIKA
I UdObNOST
SIGURNOST
I ZdRAVLje
MONTAŽA &
OdRŽAVANje
2
10
20
24
Smjer i inicijative
kompanije Armstrong
Galerija projekata
7
Održiva rješenja i
programi reciklaže
Izbor proizvoda
prema sistemu
podkonstrukcije
12
8
28
14
Udobnost za krajnjeg
korisnika
9
Nagrade i certifikati
26
Izbor proizvoda prema
materijalu
Korice
Proizvodi prema
performansama
Korice
Proizvodi prema
primjeni
Od performansi do
akustičnog ugođaja
Uloga stropova u
pasivnoj akustici
Uloga stropova u
aktivnoj akustici
15
Rješenja za adaptaciju
Zdravlje i čistoća
22
Vatrootpornost
Rječnik tehničkih
pojmova
136
Montaža i održavanje
30
Indeks naziva
proizvoda
(po abecednom redu)
16
Rječnik akustičnih
pojmova
17
Akustičke performanse
1
GALeRIjA
- Zračna luka u Dubaiju (UAe),
metalni stropovi
pRIJeVOZ
TRGOVINA I TURIZAM
- Hotel “Concordia” (Italija),
AxIOM C Canopy
TRGOVINA I TURIZAM - Wellness park Laško (Slovenija),
MADeRA
UReDI - Kinnarps (Francuska),
OBRAZOVANJe – Škola ““Brede School Mikado-Aalsmeer” (Nizozemska),
OpTIMA
ULTIMA Canopy
2
ZDRAVSTVO – Bolnica “Refaja Ziekenhuis” (Nizozemska),
OBRAZOVANJe – Sveučilište Luiss (Italija),
ULTIMA veliki moduli
ULTIMA Canopy
3
GALeRIjA
ZDRAVSTVO – Ljekarna “Bos & Lommer” (Nizozemska),
BIOGUARD ACOUSTIC
pRIJeVOZ – Zračna luka u Nici (Francuska), ORCAL Canopy
OBRAZOVANJe – Newfield & Talbot
(Velika Britanija), Metal Clip-In
UReDI – Fortis Banka (Nizozemska), Lay-in MicroLook
Otkrijte našu “Knjigu ideja”
i “Galeriju projekata”
TRGOVINA - pekara (Nemačka),
AxIOM C Canopy
pRIJeVOZ – Zračna luka Getvik (Velika Britanija),
AxAL Vector
UReDI – Online (portugal),
OpTIMA Canopy
4
5
SMjeR I INIcIjATIVe
KOMPANIje ARMSTRONG
Da lI ste znalI…
Da lI ste znalI…
Armstrong je bio učesnik prvih akcija zaštite životne sredine još od 1860. godine. Naša posvećenost
proizvodima i programima za poboljšanje životne sredine traje više od sto godina, kada je kompanija razvila
postupak reciklaže pluta.Krajnji rezultat bio je proizvod koji je tada prvi put predstavljen, a danas je opće
poznat kao linoleum.
sIrovINe
Armstrong se neprekidno trudi maksimalno iskoristiti tehnologiju proizvodnje i
istraživanja kako bi zaštitio životni okoliš kako na radnom mjestu tako i u široj
zajednici, smanjujući uticaje i rizik za naš okoliš i prirodne elemente.
Za proizvodnju stropova koriste se obnovljivi materijali kojih u prirodi ima u izobilju
– biorazgradiva mineralna vuna (vune koje se koriste u proizvodnji i spadaju u
kategoriju „izuzetih” kao što je određeno direktivom europske komisije 97/69/ec
1997), perlit, prirodni škrob, reciklirani papir, reciklirane ploče i glina. Nijedan naš
proizvod ne sadrži azbest.
Armstrong neprekidno ulaže u inovaciju proizvodnje kako bi umanjio svoj uticaj
na životni okoliš
UpravljaNje potrošNjom eNergIje
Od 1998. godine, Armstrong je dio programa kao projekt smanjenja emisije
štetnih plinova radi kontrole utroška energije u procesu proizvodnje. Zahvaljujući
tim programima, potrošnja električne energije se kontinuirano smanjuje.
Kompanija Armstrong u
Sjedinjenim Američkim državama
predstavila je 1999. godine prvi
program reciklaže stropova.
do danas smo širom svijeta
reciklirali više od 8 milijuna m²
starih spuštenih stropova. Na
taj način više od 40.000 tona
građevinskog otpada nije završio
na otpadima.
„end-of-life“ program
reciklaže: u pojedinim
zemljama nudimo besplatno
sakupljanje korištenih ploča, za
projekte renoviranja površina od
najmanje 2.000m², kad god je to
ekološki i ekonomski izvodljivo.
Stopostotnom reciklažom
stropnih ploča dobija se smjesa
koja se koristi u proizvodnji novih
ploča.
■
■ „Off-Cut“ program
reciklaže: u Velikoj britaniji i
Francuskoj, nudimo program
u okviru kojeg otpad direktno
sa gradilišta odlazi u proces
reciklaže umjesto na lokalni
deponij.
Armstrong je dio pionirskih akcija zaštite životne sredine još od 1860.
godine. Naša posvećenost proizvodima i programima za poboljšanje
životne sredine duga je više od sto godina, kada je kompanija razvila
postupak recikliranja pluta. Kao krajnji rezultat nastao je proizvod koji je
tada prvi put predstavljen, a danas je opće poznat kao linoleum.
Ideja
NovI proIzvodI
programI recIklaže
OdRŽIVA RjeŠeNjA
sadržaj recIklaže
Za proizvodnju većine stroponih ploča koriste se reciklirane sirovine, uključujući
mineralnu vunu na bazi šljake, druge vrste mineralne vune, papir i reciklirane
stropne ploče. Sadržaj reciklaže je naveden u svim Armstrongovim brošurama u
skladu sa standardom eN ISO 14021 : 2001.
UpravljaNje kvalItetom zraka
Armstrong naprekidno sudjeluje u istraživačkim i razvojnim programima u cilju
smanjenja uticaja svojih proizvoda na kvalitet zraka.
U skladu sa standardom eN 13964, kao dio procesa za dobijanje ce oznake,
svim Armstrongovim stropnim proizvodima dodjeljena je najniža klasifikacija e1.
programI zaštIte
budući da je sigurnost jedan od prioriteta poslovanja kompanije Armstrong,
napravili smo nekoliko izmjena u procesima, procedurama i mjerama kako
bismo dostigli najviši stupanj sigurnosti.
logIstIka
Kao jedan od vodećih svjetskih proizvođača spuštenih stropova, Armstrong ima
brojna proizvodna postrojenja, zbog čega su smanjeni obim prometa, emisija
štetnih plinova i uticaj na životnu sredinu.
Tijekom mnogo godina rada, Armstrong je u suradnji sa svojim kupcima razvio
postupak pakiranja koji zahtjeva minimalnu količinu materijala, a garantira
postojanost proizvoda tijekom prijevoza i montaže.
%
sadržaj recIklaže
Iso 14021
Mineralne ploče
bIOGUARd AcOUSTIc
bIOGUARd PLAIN
ceRAMAGUARd
cIRRUS
cIRRUS MAx / cIRRUS 75
cIRRUS design
cOLORTONe dUNe
FINe FISSURed + FF black
GRAPhIS
NeeVA
OPTIMA
PARAFON hyGIeN
PeRLA
PeRLA db
PeRLA OP
PLAIN
SAhARA MAx / SAbbIA
SAhARA Vector
SAhARA db
SIeRRA OP
ULTIMA
ULTIMA db
ULTIMA OP
ULTIMA Vector
VISUAL
Podkonstrukcija
Metal
•
Metalni stropovi
Visoki sadržaj recikliranog materijala
(do 30%)
• dobro osmišljen proces reciklaže
koji obavlja treća strana
• 15 godina garancije
• Visok postotak refleksije svjetla
i dobre akustičke performanse
• Pogodni za čišćenje i dugotrajni
• brojna proizvodna postrojenja u cilju
smanjenja troškova prijevoza
i emisije štetnih plinova
• Fleksibilnost dizajna u cilju smanjenja
otpada i poboljšanja karakteristika
■
•
sistemi podkonstrukcije
Svi Armstrongovi sistemi
podkonstrukcije sadrže 25%
recikliranog materijala.
• Ojačani šavovima radi postizanja
dodatne čvrstoće i stabilnosti
• Pogodni za recikliranje
• Peakform nosač osigurava dodatnu
čvrstoću i stabilnosti
• brojna proizvodna postrojenja
u cilju smanjenja troškova prijevoza
i emisije štetnih plinova
•
asortiman proizvoda
45%
52%
38%
33%
65%
33%
48%
51%
51%
20%
82%
20%
45%
Mineralni stropovi
Visoki sadržaj recikliranog materijala
(do 82%)
• Visoki postotak refleksije svjetla
i dobre akustičke performanse
• 15 godina garancije
• brojna proizvodna postrojenja
u cilju smanjenja troškova prijevoza
i emisije štetnih plinova.
■
■
IzračUNat prema staNdardU
asortiman proizvoda
proIzvodI
63%
42%
44%
42%
43%
61%
15%
44%
63%
42%
44%
71%
25%
30%
*definicija sadržaja reciklaže (prema standardu eN ISO 14021:2001):
Postotak, u odnosu na ukupnu masu, recikliranog materijala u proizvodu ili ambalaži. U skladu sa prethodno utvrđenim
pravilima, za recikliranje se koristi isključivo materijal koji je prethodno korišten u skladu sa svojom namjenom ili materijal koji nikada nije došao do korisnika, npr. ostaci prilikom procesa proizvodnje. Isključena je mogućnost korištenja
materijala koji je dorađivan ili višestruko mijenjan po strukturi i sastavu, materijal porijeklom iz domaćinstva, komercijalnih ili industrijskih objekata, a koji se više ne mogu koristiti u osnovnoj namjeni. Ovo podrazumjeva izuzimanje takvog
materijala iz lanca distribucije.
Pogledajte
našu brošuru o
životnoj sredini
6
Najnovije informacije nalaze se na našoj internet stranici
7
UGOđAj ZA KRAjNjeG
KORISNIKA
NAGRAde I ceRTIFIKATI
Da lI ste znalI…
Strop koji ima veliku moć refleksije svjetla, čak do 90%, može optimizirati iskoristivost dnevnog svijetla
u prostoriji, što pridonosi smanjenju potrošnje električne energije. Kvalitet okoliša u zatvorenim prostorima
može se unaprijediti i poboljšanjem akustike.
vIzUalNa Ugoda
akUstIčNa UdobNost
termalNa masa
„Refleksija svjetla“ je sposobnost
površine da reflektira svjetlost. dnevna
svjetlost i umjetna električna rasvjeta
predstavljaju dvije osnovne vrste
svjetlosnih izvora u radnom okolišu.
Refleksija svjetla stropa, poda i zidnih
površina igra drugu po važnosti ulogu
u ukupnom osvjetljenju prostorije,
direktno utičući na udobnost na
radnom mjestu i produktivnost.
U svim vrstama prostorija, izborom
pravih akustičnih rješenja povećava
se ukupna udobnost i zadovoljava
potreba krajnjeg korisnika. U
pogledu akustike, početno je utvrditi
traži li korisnik sobi razumljivost,
koncentraciju ili privatnost? Armstrong
Vam može pomoći da pronađete
najbolje akustično rješenje vašeg
prostora. Pred vama je veliki asortiman
proizvoda kao što su Armstrong
canopy paneli, standardni spušteni
stropovi i i-ceilings proizvodi za
maskiranje zvuka.
Armstrongovi akustični stropovi
smanjuju nivo buke u zatvorenom
prostoru, pružajući optimalni omjer
između
visoke apsorpcije zvuka i slabljenja
zvuka od prostorije do prostorije kako
bi se po potrebi povečala / umanjila
razumljivost govora.
Termalna masa (sposobnost očuvanja
topline) betona može se iskoristiti za
kontrolu temperature u sobi umjesto
klimatizacije i grijanja. Kada ne postoji
potreba za uključivanjem jednog od ta
dva, potrošnja električne energije se
značajno smanjuje, čime se smanjuje
i potreba za električnom energijom
čitavog objekta. Za funcioniranje
ovog principa važno je da otvorena
površina betona bude što veća. To
se može postići upotrebom proizvoda
kao što su canopy paneli, koji ujedno
povećavaju akustičnu i vizualnu
udobnost.
Stropovi sa visokom refleksijom
svjetla povećavaju iskoristivost
indirektnog osvjetljenja jer
osiguravaju ujednačenu osvjetljenosti
i tako vraćaju do 90% svjetlosti u
prostoriju, u usporedbi sa 75% u
slučaj standardnih stropova.
• Refleksija svjetla od 90% i više
smanjuje troškove osvjetljenja za
20%, što dovodi do ukupne uštede
električne energije u objektu do čak
11%.
• Proizvodi iz grupe canopy-ja mogu
pojačati refleksiju svjetla nad radnim
jedinicama i time pružiti veću
udobnost krajnjem korisniku.
•
Smjer firme Armstrong podrazumjeva
neprekidan rad na povećanju
odgovornosti prema životnoj sredini
počevši od sveobuhvatne sigurnosne
politike do politike zaštite životne
sredine. Ne samo da pravimo
proizvode koji ne ugrožavaju životnu
sredinu, već koristimo efektivne
metode reciklaže kako bismo spriječili
zagađenje i smanjili količinu otpada.
Naši certifikati:
IsO 14001: 2004
IsO 9001: 2008
OHsas 18001: 2007
certIfIkacIja proIzvoda
(valjaNa U velIkoj brItaNIjI)
Pogledajte „Zeleni“ priručnik na našoj
internet stranici
Najnovije informacije nalaze se na našoj internet stranici
proIzvodNe akredItacIje
certIfIkatI, akredItacIje
proIzvoda – bre
15 gODIna 15 godINa
garancije garaNcIje
8
Platinasti LEED-EB certifikat za
Armstrongovu upravnu zgradu u SAD
Većina naših proizvoda se lako
održava, a naše higijenske ploče
su antibakterijske. Postojanost
naših proizvoda podrazumjeva
manju mogućnost oštećenja i
potrebu zamjene, što smanjuje
njihov uticaj na životnu sredinu.
Na sve proizvodekoji koji imaju
vlagootpornost 95% i 99%
dajemo 15 godina garancije.
Kao vodeći svjetski proizvođači sistema
spuštenih stropova, svjesni smo
važnosti i otvorenosti u vezi sa uticajem
koji imamo na životnu sredinu.
Tvrdnje je lako iznositi ali ih je teško
podkrjepiti bez neovisnog, univerzalnog
sistema mjerenja. Neovisna organizacija
bRe koja pruža usluge konzultacija,
obuke, ispitivanja i certifikacije materijala
u kontekstu uticaja na okoliš uvela
je podjelu u skladu sa standardom
ISO 14041, omogućavajući krajnjim
korisnicima i proizvođačima da procjene
uticaj odabranog proizvoda na životnu
sredinu. bRe grupu smo angažirali
2004. godine da napravi ekološki
profil naših proizvoda i proizvodnih
postrojenja u Velikoj britaniji. Ova
klasifikacija određuje uticaj proizvoda
na životnu sredinu koristeći sistem
eko-bodova koji uzima u obzir korištene
sirovine i proces proizvodnje, što se
dalje upoređuje sa ključnim kriterijima,
uključujući klimatske promjene,
eksploataciju minerala, smanjenje
količine ozona i količinu otpada. Tom
prilikom smo dobili 0,16 eko-bodova,
što ukazuje na manji uticaj na životnu
sredinu u odnosu na opću normu bRe
od 0,22 (vrijednost se odnosi na uzorak
od 1 m2 spuštenog stropa koga čine
ploče dimenzija 600x600mm i Trulok
podkonstrukcija).
U isto vrijeme tzv.„Zeleni vodič ka
specifikaciji” koji izdaje bRe grupa
obuhvatio je i naše spuštene stropove,
što je dovelo do dobitka najbolje - ‘A’
ocjenu. bRe-ov sistem profiliranja
od tada je napredovao u skladu
sa rastućim zahtjevima europskih
i međunarodnih standarda. Sada
podržava ISO 21930, budući standard
za analizu utjecaja građevinskih
proizvoda na životni okoliš. Tijekom
2007. godine poboljšali smo svoj
ekološki profil i korištenjem nove
metodologije bRe-a sa zadovoljstvom
ističemo da smo se sa nekadašnjih
0,16 eko-bodova spustili na 0,10.
certIfIkatI, akredItacIje
proIzvoda – fdes
(fraNcUska)
dok se ne usvoji jedinstvena metoda
za profiliranje proizvoda u okviru
europske unije, koriste se brojni
pristupi za bolje razumjevanje uticaja
proizvoda na životni okoliš. Pristup koji
se koristi u Francuskoj, a koji zapravo
oslikava europski stav, podrazumjeva
razvoj FdeS (Fiche déclaration
environnementale et Sanitaire).
Informacije prikupljene korištenjem te
procedure koriste se dalje u metodi
hQe (haute Qualité environnementale)
za akreditiranje projekata. Armstrongov
profil proizvodnih postrojenja za
mineralne i metalne ploče u skladu je
sa FdeS metodologijom.
ostalI certIfIkatI
■ IBU: WeTec (čiji je Armstrong član)
je ovlašteni partner za održivu gradnju i
član www.bau-umwelt.com
IbU Institut bauen und Umwelt e. V.
(German Institute construction and
environment e. V.). ekološka deklaracija
(ePd - environmental Product
declaration)za WeTec proizvode je u
pripremi.
■ leeD: Američki savjet za „zelenu
gradnju“ je organizacija čiji je cilj objekte
izgrađene po principu održive gradnje
učiniti svima dostupne.
Lider u energetskom i ekološkom
dizajnu (Leed) je standard Američkog
savjeta za zelenu gradnju na osnovi
kojeg se izdaju certifikati za gradnju
i značajno poboljšavaju svi aspekti
projektiranja, gradnje i uticaja na životnu
sredinu. Armstrong danas s ponosom
ističe da je član Savjeta Velike britanije
za zelenu gradnju. Armstrong je jedan
od osnivača i članova američkog
Savjeta za zelenu gradnju kao i član
Savjeta Indije, Kanade, Kine i Australije.
Upravna zgrada Armstrong korporacije
u Lancasteru, Pensilvanija, dobila
je 2007. godine platinasti Leed-eb
certifikat, odnosno najvišu moguću
ocjenu koja se dodjeljuje sagrađenom
objektu.
9
AKUSTIČKA UdObNOST:
Od karakteristika do akustičke udobnosti
prImjerI NajboljIh akUstIčkIh rješeNja:
Da lI ste znalI…
Akustički tretman ne predstavlja uvjek apsorpciju zvuka.
bit je postizanje adekvatnog akustičkog okoliša, a da bi se do njega došlo potrebno je fokusirati se na:
■ Razumljivost govora (želim da me razumiju),
■ Privatnost (ne želim da me slušaju oni kojih se razgovor ne tiče),
■ Koncentracija (ne želim da me uznemiravaju).
situacija
Performanse i
karakteristike proizvoda najbolje
Razumljivost
govora
Kombinacija
UltIMa
apsorpcije i slabljenja
zvuka
razUmljIvost, prIvatNost I
što UtIče Na karakterIstIke?
Privatnost
Akustičke karakteristike mineralnih ploča ovise o nekoliko faktora: poroznosti,
debljine i gustoće materijala. Naredna tablica prikazuje kako svaki od ovih
parametara utiče na akustičke karakteristike.
ne želim da me
slušaju oni kojih se
razgovor ne tiče
koNceNtracIja
Najčešće se smatra da su akustički
zahtjevi ispunjeni kada izmjerene
vrijednosti određenih parametara
postignu zadani nivo, pri mjerenju
u praznoj prostoriji, bez uredske
opreme.
Akustički zahjtevi obično
podrazumjevaju određenu vrijednost
vremena jeke (u okviru prostorije) i
izolacije zvuka (između prostorija ili iz
vanjske sredine).
Ovaj pristup, imajući u vidu
zastupljenost otvorenih uredskih
prostora ili sve češće probleme
učenika sa sluhom, više ne
zadovoljava očekivanja korisnika.
Uobičajene aktivnosti, kao što su
grupni razgovori, zvono telefona,
zvuk fotokopirnih strojeva, glazba,
otvoreni prozori i buka prometa,
mogu poremetiti početnu akustičku
ravnotežu.
Korisnicima uredskog prostora,
učionica, dućana, bolnica ili drugog
prostora potrebna je ugodna i
zdrava sredina za obavljanje
svojih aktivnosti u najboljim
mogućim uvjetima.
Akustička kvaliteta sobe u nekoj
zgradi oslanja se na glavne
projektantske kriterije, a to su:
■ razumljivost govora (želim da me
razumiju),
■ privatnost (ne želim da me slušaju
oni kojih se razgovor ne tiče),
■ koncentracija (ne želim da me
uznemiravaju).
želim da me razumiju
Koncentracija
apsorpcija zvuka
Primjeri
tipova soba
PeRla
saHaRa MaX
/saBBIa
- Sala za sastanke
- Učionica
- Konferencijska sala
slabljenje zvuka
PeRla dB
UltIMa dB
saHaRa dB
- Zatvoreni ured
- bolnička soba
apsorpcija zvuka
OPtIMa,
UltIMa OP
PeRla OP
saHaRa MaX
/saBBIa
- Otvoreni prostori
- Pozivni centar
- Knjižnica
ne želim da me
uznemiravaju
slabljenje i redukcija
zvuka
Preporuka za proizvod
bolje
dobro
gustoća
Poroznost
šIrokI raspoN rješeNja
Debljina
Akustička rješenja kao odgovor na sve zahtjeve.
detalji ruba spuštenog stropa značajno utiču na zaustavljanje prijenosa buke iz jednog prostora u drugi.
Armstrong nudi veliku paletu proizvoda različite gustoće i akustičkih
karakteristika, kombinirajući ih sa raznovrsnim vizualnim rješenjima.
bit pasivne akustike i njene uloge u kontroli akustičkog okruženja i uticaja na
korisnike može se svesti na sledeće:
Apsorpcija a w 1,00
0,80
0,70
0,60
apsorpcija zvuka
slabljenje i redukcija
zvuka
Kontrolira
odbijanje zvuka u sobi
prijenos zvuka između soba
Utiče na
razumljivost
privatnost i koncentracija
Koristi
onima koji se nalaze u sobi
onima koji se nalaze u susjednoj
sobi
0,60
0,60
0,65 0,65(H)
0,70(H) 0,70(H)
0,90
0,60
0,65(H)
0,60 0,60(H)
dB
34
39
35
36
36
40
0,95
1,00
1,00
26
27
0.60(H)
0.50(H)
OP
0,00
0
10
20
30
40
50
0,95
0,75(H)
0,50
Slabljenje zvuka dnfw
Za detaljnije objašnjenje, posjetite našu
internet stranicu i "skinite" „Armstrongov
akustički vodič“
0,90
0,90
34
26
29
25
27
39
40
41
41
43
43
r
2
2
2
2
2
2
2
A
p
p
p
A
A
B
B
B
o
A
L
L
L2
L
L
L
t
I
d
d
d
R
M
c
S
S
I
R
B
A
A
A O p SL RLA O Op SL IMA O Op SL
HA
BS
BS
B S LA
pe
RA / SAB
ULT TIMA MA Ve HAR
SA
e
A d peR RLA d ULTIM IMA d SIeRR RA O
A
A
LT
HA
p
L
A
I
R
L
U
M
A
x
T
I
S
A
U
R
R
S
H
UL
pe
pe
MA
ULT
SIe
ULT
SA
RA
HA
SA
aktIvNa IlI pasIvNa akUstIka?
Za uravnoteženi akustički okoliš, Armstrong Vam preporučuje dva koraka:
1 ■ Koristite pasivnu akustiku
• radi apsorpcije zvuka u prostoriji i blokade zvuka između prostorija ili buke koja dolazi izvana.
2 ■ Koristite aktivnu akustiku
• da bi se uklonila preostala neželjena buka
• da bi se podigao nivo govora i da bi se savladali problemi u razumjevanju
• da bi se svirala glazba
• da bi se omogućio razgovjetan govor kod predavanja
10
Najnovije informacije nalaze se na našoj internet stranici
11
AKUSTIČKI UGOđAj:
Uloga spuštenih stropova u pasivnoj akustici
Da lI ste znalI…
Sistemi spuštenih stropova imaju ključnu ulogu u kontroli akustičkog okoliša.
Pasivna akustika se odnosi na apsorpciju i blokadu zvuka u okviru i između prostora.
slabljenje zvuka predstavlja kontrolu prijenosa
zvuka između susjednih soba sa zajedničkim
prostorom iznad stropa.
■ Redukcija zvuka predstavlja kontrolu zvuka koji
nastaje na katu iznad ili u prostoru neposredno iznad
stropa (plenumu).
slabljeNje zvUka za
boljU prIvatNost
stUdIja slUčaja:
POvjeRljIvOst
U mnogim prostorima, poput direktorskih ureda ili doktorskih
ordinacija, neophodan je visoki nivo izolacije između prostorija,
zbog privatnosti. Armstrongov spektar proizvoda sa oznakom
db su ploče povečane debljine koje smanjuju prijenos buke
između prostorija čak za 43 db, tako da razgovor ostaje
povjerljiv, dok oni koji razgovaraju ostaju zadovoljni.
Kako osigurati da se buka iz susjednih prostorija
ne čuje u hodniku?
■
Uredi „De Koning“ (nizozemska)
■
Rješenje:
Kako napraviti miran prostor usprkos buci u
plenumu (neposredno iznad stropa)?
■
Klub ljubitelja knjiga (Španjolska)
■
Rješenje:
■
■
■
12
UltIMa dB paneli
apsorpcIja zvUka radI
bolje koNceNtracIje
stUdIja slUčaja:
KOnCentRaCIja
Nekad je cilj bio što više smanjiti prijenos buke, na primjer
u velikim otvorenim uredima i pozivnim centrima, gdje
glasovi, telefoni i uredska oprema mogu biti velika smetnja.
Armstrongovi OP stropovi male gustoće kontroliraju povišeni
zvuk, pružajući korisnicima optimalan nivo apsorpcije.
Kako osigurati koncentraciju, vizualnu ugodu i lak
pristup instalacijama u otvorenom prostoru?
■
Recicladhor Office Building (Španjolska)
■
Rješenje:
Metal Premium B15
Kako unaprijediti akustički, vizualnu i ergonomsku
udobnost otvorenog televizijskog studija?
■
I Online (Portugal)
■
Rješenje:
apsorpcija zvuka je dio upadnog zvuka koji ploča
ne odbija.
Ravnoteža slabljenja zvuka i apsorpcije.
Najnovije informacije nalaze se na našoj internet stranici
UltIMa vector
smaNjeNje I apsorpcIja zvUka radI
bolje razUmljIvostI
stUdIja slUčaja:
RazUMljIvOst
Kontrola apsorpcije zvuka i redukcije zvuka ključna je za
unapređenje razumljivosti govora. Armstrongovi standardni
stropovi srednje gustoće daju odličnu ravnotežu između ta
dva faktora, blokadom neželjene buke koja dolazi izvana i
poboljšanom kvalitetom zvuka unutar prostora. Ovi stropovi su
idealni za učionice i konferencijske sale.
Kako osigurati najbolja akustička rješenja za
učionicu?
■
Škola (njemačka)
■
Rješenje:
UltIMa Board
OPtIMa Canopy
Kako osigurati optimalnu razumljivost za sve
sudionike u konferencijskoj sali?
■
Kancelarije armstrong Building Products (Francuska)
■
Rješenje:
ORCal Canopy
13
AKUSTIČKI UGOđAj:
AKUSTIČKI UGOđAj:
Uloga stropova u aktivnoj akustici
Rješenja za „ReTROFIT“ adaptaciju
Da lI ste znalI…
što je „retrofIt“ adaptacIja?
Da lI ste znalI…
Armstrongovi i-ceilings paneli osiguravaju naredne parametre aktivne akustike koji mogu upotpuniti pasivnu
akustiku gde je potrebno.
defINIcIja
i-ceilings zvučni paneli predstavljaju
najsuvremenije pločaste zvučnike
dizajnirane da se izgledom ne razlikuju
od Armstrongovih stroponih ploča,
a ugrađuju se direktno u stropnu
podkonstrukciju.
Zvučni paneli osiguravaju razglas,
emitiranje glazbe i aktivnu akustiku,
odnosno elektroakustični tretman koji
povečava nivo razumljivosti, diskrecije i
koncentracije u prostoriji.
Rješenja za akustičku adaptaciju koju
nudi Armstrong pruža jedinstvene
pogodnosti:
■ estetika upečatljiv dizajn i intimniji
prostor,
■ fleksibilnost: stropna rješenja koja
nudi Armstrong lako se premještaju i
uklapaju u novi raspored,
■ funkcionalnost: reflektira svjetlost
i tako smanjuje potrošnju električne
energije,
■ jednostavna montaža: posebni
dodatak za ugradnju Optima
canopy panela na strop od gipskartonskih ploča ili na postojeću
podkonstrukciju.
Akustička adaptacija podrazumjeva fino
podešavanje akustičkih karakteristika
postojećeg prostora radi ispunjenja
zahtjeva krajnjih korisnika u vezi sa
nivoom razumljivosti, koncentracije
i privatnosti. Prilikom projektiranja
novih poslovnih prostora ili izmjene
postojećeg izgleda ureda u cilju
ispunjenja novih organizacijskih
zahtjeva, akustika se u procesu
projektiranja mora što ranije uzeti
u obzir. Integriranjem akustike i
prostornog planiranja kao cjeline postiže
se ravnoteža između maksimalne
iskoristivosti prostora i nivoa
udobnosti neophodnog za povećanje
produktivnosti u radnoj sredini.
Rješenja za akustičku adaptaciju koja
nudi Armstrong pružaju jedinstvene
pogodnosti:
estetika: upečatljiv dizajn i intimniji
prostor,
• fleksibilnost: stropna rješenja koja
nudi Armstrong lako se premještaju i
uklapaju u novi raspored,
• funkcionalnost: reflektira svjetlost i
tako smanjuje potrošnju električne
energije,
• jednostavna montaža: posebni
dodatak za ugradnju Optima canopy
panela na strop od gips-kartonskih
ploča ili na postojeću podkonstrukciju.
•
staNdardNI detaljI rUba
caNopy paNelI: armstroNg rješeNje
detalj ruba
zvučnog panela
detalj ruba ploče
Podkonstrukcija
Board izgled ruba za slučaj kada
su ploče spuštenog stropa i
podkonstrukcija u istom nivou
tegular izgled ruba za strop sa
upuštenim pločama na širokoj
podkonstrukciji
Microlook izgled ruba za strop
sa upuštenim pločama na uskoj
podkonstrukciji
detalj ruba zvučnog
panela (1)
board
Tegular
MicroLook
Podkonstrukcija
24 mm
24 mm
15 mm
(1) dostupni u verziji VecTOR, AxAL i cLIP-IN (mikroperforacija i standardna perforacija)
Gipsani spušteni stropovi ili betonska
obloga mogu dovesti do odzvanjanja
zvuka u prostoriji, što u kombinaciji sa
trendovima uređenja uredskih prostora
koji podrazumjevaju znatno korištenje
staklenih pregrada negativno utiče na
nivo koncentracije.
Postojeći spušteni stropovi ne
ispunjavaju uvjek stroge akustičke
kriterije u prostorima kao što su na
primjer korisnički servisi. Tretiranje
zvuka direktno iznad radnih jedinica,
istovremeno doprinoseći smanjenju
ukupnog vremena odjeka, predstavlja
ključ uspjeha kada je u pitanju
poboljšanje nivoa koncentracije i pouz
danosti.
Uz arhitektonski i akustički raspored
koji predstavlja izazov, adaptacija
postojećeg stropa lakim i dizajniranim
akustičkim prigušivačima ili „canopy
panelima“, može izazvati promjenu za
180 stupnjeva u poimanju kvalitete
prostora, kao i porast nivoa ugode i
produktivnosti korisnika.
Rješenja u vidu canopy panela mogu
se upotpuniti akustičkom oblogom na
zidovima i aktivnom akustikom koju nudi
Armstrong.
prImjeNa
Promet
Maskiranje
zvuka*
Otvoreni prostor, pozivni centar
✔
Pojedinačni ured
✔
Sala za konferencije
✔
Učionica
✔
✔
Razglas
glazba
Primjer akustičkog tretmana u praznom prostoru:
Cilj akustičkih karakteristika:
razumljivost govora sa vremenom
odjeka Rt<0,8s
3
✔
Volumen sobe
Visina stropa
Površina
dužina
Širina
2,5
✔
✔
✔
Knjižnica
✔
✔
Čekaonica
✔
✔
bolesničke sobe
✔
✔
dućan/ Izložbeni prostor
✔
✔
Restoran
✔
✔
Foaje
✔
✔
Čekaonica
✔
✔
Vrijeme odjeka (u sekundama)
Maloprodaja Zdravstvo Obrazovanje
Uredi
Pojačanje govora
2
250 m3
2,6 m
96,2 m2
12,0 m
8,0 m
1,5
Prazna prostorija
1
13 ULTIMA canopy
20 OPTIMA canopy
0,5
14 ORcAL canopy
5 AxIOM canopy (sa Ultima OP)
0
125
250
500
1 000
2 000
4 000
Oktavni raspon sa centralnom frekvencijom (u hercima)
* činjenje jednog zvuka nečujnim i nerazumljivim usljed prisustva drugog
14
Najnovije informacije nalaze se na našoj internet stranici
15
RjeČNIK AKUSTIČKIh
POjMOVA
AKUSTIČKe
KARAKTeRISTIKe
prosječNI IzmjereNI koefIcIjeNt apsorpcIje
zvUka, a w
Redukcija zvuka
broj koji označava proizvoljne koeficijente apsorpcije
upadnog zvuka u skladu sa standardnom eN ISO 11654.
Vrijednosti dobijene mjerenjem u skladu sa standardnom
eN ISO 20354 se zatim pretvaraju u raspon oktava
od 250, 500, 1000, 2000 i 4000 hz i predstavljaju na
grafikonu. Standardna referentna krivulja se zatim pomjera
ka izmjerenim vrijednostima dok se vrijednosti ne poklope.
dobijene vrijednosti a w kreću se između 0.00 i 1.00 ali se
izražavaju samo u brojkama koje sadržavaju broj 0,05 (pri
djeljenju sa 0,05 daju cijeli broj), npr. a w = 0,65.
INdIkator krIvUlje apsorpcIje zvUka
Prema standardu eN ISO 11654, dobijena vrijednost
a w može se označiti s jednim ili više slova (u zagradi)
kako bi se naznačilo da li proizvod ima sposobnost
povećane apsorpcije zvuka pri niskoj (l), srednjoj (M) ili
visokoj (H) frekvenciji.
klasa apsorpcIje zvUka
Prema standardu eN ISO 11654, dobijena vrijednost
a w može se svrstati u jednu od šest klasa
u skladu sa sljedećom tablicom:
jednoznamenkasti broj kojim se izražava laboratorijski
izmjeren koeficijent redukcije zvuka koji se prenosi zrakom.
Indeks se određuje prema standardu eN ISO 717-1 a na
bazi vrijednosti izmjerenih u skladu sa standardom eN ISO
140-3.
INteNzItet bUke Usljed kIše, lI
broj kojim se određuje laboratorijski izmjeren intenzitet
zvuka u sobi ispod krovne konstrukcije u trenutku kiše.
Indeks je određen standardom eN ISO 140-18:2006 –
Laboratorijska mjera zvuka koji nastaje prilikom odbijanja
kiše od građevinskih elemenata. djelovanje krovne
konstrukcije testira se sa ili bez spuštenog stropa ispod.
Kad je u pitanju intenzitet padalina koje se testira, u
standardu već postoje ponuđene opcije.
Kombinirani A-prosječni izmjereni jednocifreni broj (LIA)
takođe se može utvrditi.
slabljeNje zvUka
Pojam koji se koristi u vezi prijenosa zvuka između dvije
sobe koje imaju zajednički prostor iznad spuštenog stropa
(plenum).
redUkcIja zvUka
Klasa apsorpcije zvuka
aw
A
0,90; 0,95; 1,00
Pojam koji se koristi kod vertikalnog prijenosa zvuka kroz
ravninu spuštenog stropa.
b
0,80; 0,85
koefIcIjeNt redUkcIje zvUka, Nrc
c
0,60; 0,65; 0,70; 0,75
d
0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55
e
0,15; 0,20; 0,25
Nije klasificiran
0,00; 0,05; 0,10
prosječNa IzmjereNa razlIka jačINe zvUka,
dncw
broj kojim se klasificira laboratorijski izmjerena zvučna
izolacija spuštenog stropa za zvuk prenešen zrakom,
između dvije susjedne prostorije sa zajedničkim prostorom
za instalacije iznad stropa (plenum). Određivanje se vrši u
skladu sa standardom eN ISO 717-1 dok se mjerenja vrše
u skladu sa eN 20140-9.
ObRATITe PAŽNjU: Iako je standard eN 20149-9
povučen iz upotrebe i zamjenjen standardom eN ISO
10848-2 (vidi dnfw), rezultati sa dncw testiranja i dalje su
priznati.
prosječNa IzmjereNa razlIka jačINe
bočNog zvUka, dnfw
broj kojim se određuje laboratorijski izmjerena zvučna
izolacija spuštenog stropa za bočni zvuk prenešen
zrakom, između dvije susjedne sobe sa zajedničkim
prostorom za instalacije iznad stropa. Određivanje se vrši
u skladu sa standardnom eN ISO 717-1 dok se mjerenja
vrše u skladu sa eN ISO 10848-2.
Ovaj standard se koristi umjesto eN 20149-9 (vidi dncw).
16
prosječNI IzmjereNI INdeks redUkcIje zvUka, rw
Najnovije informacije nalaze se na našoj internet stranici
Indeks proizvoljnih koeficijenata apsorpcije upadnog zvuka
u skladu sa normom ASTM 423 90a, predstavlja se kao
aritmetička sredina izmjerenih koeficijenata apsorpcije
zvuka za četri centralne oktave frekvencija 250, 500,
1000 i 2000 hz, izraženih u trećinama, i zaokružuje se na
najbližu vrijednost koja sadrži broj 0.05.
sabINe
Sabin je jedinična mjera vrijednosti ukupne apsorpcije zvuka
individualnih objekata (panela, ekrana, namještaja, itd.) u
arhitektonskom prostoru. budući da ove vrste apsorbera
imaju više od jedne površine i mogu biti nepravilnog oblika,
ne bi imalo smisla dodjeliti im koeficijente apsorpcije zvuka.
Prema tome, apsorpcija zvuka pojedinačnih „prostornih
apsorbera“ izražava se u Sabinima po elementu.
Naziv proizvoda
cert #
NeeVA 15
OPTIMA 15
PeRLA OP
ULTIMA OP
SIeRRA OP
SAhARA MAx / SAbbIA
SAhARA
bIOGUARd AcOUSTIc
PeRLA
ULTIMA
bIOGUARd PLAIN
SAhARA db
ULTIMA db
PeRLA db
5915
5916
5919
5921
5920
5923
5925
5927
5928
5931
5926
5934
5935
5932
Rw
vrijednosti
7
7
10
10
11
17
17
18
18
18
19
20
21
21
1/3 oktavni opseg sa centralnom frekvencijom (u hercima)
Mineralni stropovi
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000
8,5
7,2
10,2
10,5
11,3
12,1
12,2
11,4
11,6
12,0
12,3
13,8
13,6
14,8
6,2
6,1
7,2
7,7
7,8
8,5
8,4
9,3
9,8
9,8
9,3
9,8
10,4
11,1
5,3
6,3
7,4
7,3
7,5
7,1
8,0
8,8
9,1
9,7
8,0
9,5
11,1
11,0
4,5
5,1
5,7
6,4
5,8
7,5
6,6
8,9
9,3
9,3
8,5
9,6
11,4
11,5
5,0
4,2
5,9
5,6
6,4
7,9
7,9
9,7
9,2
9,1
9,7
11,3
11,6
11,8
3,5
3,1
6,2
5,8
6,9
9,8
10,3
10,6
11,0
10,9
11,5
12,7
13,3
13,4
4,3
4,8
6,8
6,5
7,1
10,1
10,5
11,2
11,4
11,0
11,5
12,9
13,9
13,7
6,1
5,9
7,9
7,8
8,8
12,4
12,7
13,5
14,3
13,9
13,7
15,7
16,1
16,5
6,3
6,0
8,0
8,7
9,2
15,0
15,3
15,9
16,5
16,1
16,0
17,5
18,2
18,3
6,5
6,3
9,0
9,0
9,5
17,2
16,9
17,5
17,7
17,9
17,9
19,8
20,3
20,0
6,9
6,8
10,0
9,7
10,3
18,5
18,2
19,1
18,6
19,2
19,4
20,9
21,8
21,5
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
6,7
6,7
9,6
10,0
11,3
19,8
19,4
20,5
19,8
20,0
20,4
21,2
22,2
22,4
7,4
7,2
10,8
11,1
12,4
21,6
20,7
21,9
21,0
21,1
21,7
22,3
23,5
23,5
8,4
8,0
12,3
12,2
13,6
23,1
22,5
23,8
23,2
22,9
23,1
24,2
26,0
25,6
8,7
8,5
13,5
13,8
14,8
23,5
22,9
24,7
23,5
24,3
23,6
25,9
27,4
26,9
9,5
8,9
14,3
14,2
15,9
23,5
22,8
24,8
19,2
21,1
23,6
27,5
26,1
28,5
9,8
9,6
15,2
15,6
17,3
24,3
23,0
24,2
21,1
21,6
22,4
29,1
25,7
29,9
9,8
9,3
14,2
15,5
17,0
23,1
21,9
23,3
26,8
26,9
21,0
28,7
28,9
28,8
Metalni stropovi
Naziv proizvoda
cert #
Mikroperforacija bez filca
Standardna perforacija bez
filca*
Mikroperforacija sa filcom
Standardna perforacija sa filcom *
Mikroperforacija sa b15 ispunom
Standardna perforacija sa b15
ispunom*
bez perforacija (bez ispuna)
bez perforacija sa b15
ispunom
5938
Rw
vrijednosti
5
7,3
5,0
4,5
3,8
3,6
3,3
3,8
4,1
4,5
5,2
4,8
4,8
4,5
5,0
4,8
4,6
4,6
3,8
5938
5
7,3
5,0
4,5
3,8
3,6
3,3
3,8
4,1
4,5
5,2
4,8
4,8
4,5
5,0
4,8
4,6
4,6
3,8
5939
5939
5941
6
6
18
9,0
9,0
11,7
6,9
6,9
9,1
5,6
5,6
7,9
5,2
5,2
9,5
5,3
5,3
10,1
4,0
4,0
11,8
4,6
4,6
11,7
5,9
5,9
13,8
6,1
6,1
16,3
6,4
6,4
18,0
6,3
6,3
18,5
6,0
6,0
19,6
5,8
5,8
20,7
6,4
6,4
21,9
6,7
6,7
22,5
7,0
7,0
23,2
6,7
6,7
24,3
6,2
6,2
25,1
5941
18
11,7
9,1
7,9
9,5
10,1
11,8
11,7
13,8
16,3
18,0
18,5
19,6
20,7
21,9
22,5
23,2
24,3
25,1
5936
19
12,4
9,5
8,9
9,3
10,5
12,7
11,9
14,1
16,6
18,4
19,3
20,8
22,2
23,8
24,9
25,4
22,4
20,8
5937
21
13,5
10,6
10,1
10,1
11,2
13,1
13,6
16,5
19,0
21,0
22,2
22,9
23,5
25,6
26,4
26,6
24,4
23,1
1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000
* Procjena
1) Sve SRI testove izradio je nezavisni renomirani laboratorij, u skladu sa standardom eN ISO 140-3, sa stropom spuštenim horizontalno između dvije vertikalne komore.
U testiranju su korištene mineralne ploče 600x600 sa ravnim rubom i Prelude T24 podkonstrukcijom.
2) Rw vrijednosti su određene u skladu sa standardom eN ISO 717-1.
3) Pretpostavlja se da vrijednosti za ploče sa standardnom perforacijom (16% otvorene površine) nisu manje od ploča sa mikro perforacijom (22% otvorene površine).
4) Armstrong vrši obimna i redovna akustička ispitivanja svojih stropnih ploča. U nizu rezultata dobijenih za isti proizvod mogu se primjetiti blage varijacije.
dobijeni rezultati ne predstavljaju uvjek najviše moguće vrijednosti već one koje mogu biti dosljedno i sigurno prezentirane.
Buka kod kiše– akustičke performanse armstrongovih stropova u kombinaciji sa lakom krovnom konstrukcijom
eN ISO 140-18:2006 metoda za utvrđivanje intenziteta zvuka koji
emitira određena površina prilikom padalina. Armstrong
je obavio testiranje na lakoj krovnoj konstrukciji u toku kiše ‘jakog’
intenziteta kao što je propisano standardom, a zatim ponovio test sa
spuštenim stropom postavljenim ispod. Ispitivanje je provedeno sa
različitim stropnim pločama, a rezultati su prikazani u tablici ispod.
Vrijednosti iz tablice prikazuju intenzitet zvuka koji se širi u sobi ispod
krovne (i stropne) konstrukcije. Prema tome, za razliku od dnfw i Rw
podataka, gdje veća vrijednost označava bolju izolaciju, ploče sa
najboljim performansama su one koje imaju najniži nivo intenziteta
zvuka, jer manja količina zvučne energije prodire u sobu ispod.
Prikazani rezultati kombiniraju djelovanje krovne i stropne konstrukcije.
Svaka promjena u krovnoj konstrukciji utiče na dobijene vrijednosti.
Prikazan je napredak u izmjerenim vrijednostima u db koji je nastao
zahvaljujući uporabi stropnih ploča usporedno sa djelovanjem same
krovne konstrukcije.
1/3 oktavni obujam sa centralnom frekvencijom (u hercima)
Naziv proizvoda
Krovna konstrukcija
+ PeRLA db
Krovna konstrukcija + MeTAL
bez perforacija sa b15 ispunom
Krovna konstrukcija
+ SAhARA MAx/SAbbIA
Krovna konstrukcija
+ PeRLA
Krovna konstrukcija + MeTAL
Microperforated sa b15 ispunom
Krovna konstrukcija
+ PeRLA OP
Samo krovna konstrukcija
cert #
c/21102
/R01 - 2
c/21102
/R01 - 4
c/21102
/R01 - 8
c/21102
/R01 - 6
c/21102
/R01 - 5
c/21102
/R01 - 10
c/21102
/R01 - 1
Prosječna
izmjerena
vrijednost
lIa
Poboljšanje 100
LIA
125
160
200
250
315
400
500
630
800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000
41.8
11.8
42,7 42,2 43,6 41,2 39,5 37,2 36,9 35,6 34,7 33,6 29,5
27,4
24,9
20,8
20,1
18,8
17,7
17,4
42.4
11.2
43,7 41,9 43,0 40,7 39,4 37,6 38,0 36,4 35,4 33,9 30,2
27,6
26,0
23,8
24,3
23,3
23,5
22,6
42.8
10.8
43,4 44,0 45,4 42,5 39,8 38,4 38,2 36,7 35,4 34,4 30,6
27,6
25,2
21,3
21,3
21,1
19,9
19,0
42.9
10.7
43,5 43,7 44,8 41,7 40,5 38,2 38,6 36,3 35,7 34,4 30,5
27,7
26,0
22,6
23,3
23,7
22,4
19,6
43.3
10.3
44,3 43,8 44,8 42,4 40,2 39,1 38,7 36,5 36,1 35,6 31,6
28,6
26,8
23,3
23,4
22,7
22,5
21,1
47.7
5.9
45,0 46,8 47,5 44,3 43,0 42,6 42,9 42,5 41,4 40,8 36,5
33,7
31,3
27,1
26,8
26,2
25,8
21,1
53.6
n/a
52,0 51,8 53,3 49,8 46,9 46,1 46,3 47,1 47,4 46,8 43,2
40,9
39,9
36,4
36,6
36,4
36,5
33,9
1) Sva ispitivanja izradio je nezavisni renomirani laboratorij u skladu sa standardom eN ISO 140-18(2006).
2) Navedene vrijednosti 1/3 oktavnog obujma predstavljaju neizmjerene vrijednosti u decibelima (db).
3) Krovna konstrukcija sastojala se od panela profiliranog čeličnog lima visine 158mm sa 200mm izolacije i završnom obradom od aluminijumske vodootporne membrane.
4) Razlika između najviše točke strane čeličnog lima i donje strane stropnih ploča kreće se od 400mm do 700mm u zavisnosti od nagiba krova.
5) Armstrong vrši obimna i redovna akustička ispitivanja svojih stropnih ploča. U nizu rezultata dobijenih za isti proizvod mogu biti blaga odstupanja.
dobijeni rezultati ne predstavljaju uvjek najviše moguće vrijednosti već one koje mogu biti dosljedno i sigurno prezentirane.
17
AKUSTIČKe
PeRFORMANSe
apsorpcija zvuka
slabljenje zvuka
Oktavni obujam sa centralnom frekvencijom (u hercima)
1/3 oktavni obujam sa centralnom frekvencijom (u hercima)
Mineralni paneli
Mineralni paneli - ap
Naziv proizvoda
cert #
aw
Apsorpcija
Klasa
NRc
125
250
500
1000
2000
4000
MyLAR
NeWTONe Residence
SAhARA (unperforated)
bIOGUARd PLAIN
GRAPhIS (all face patterns)
PLAIN
MAdeRA A2
MAdeRA A8
MAdeRA A10
MAdeRA A1
MAdeRA A12
PeRLA db Planks
VISUAL V49 + Fleece
ceRAMAGUARd
cIRRUS decade, doric & Step
cIRRUS Image
cIRRUS
cOLORTONe dUNe
cONTRAST circles, Square & Linear
SyNONyMeS
bIOGUARd AcOUSTIc
FINe FISSURed / FINe FISSURed bLAcK
PeRLA db
SAhARA (Tiles & Planks 15mm)
SAhARA board Planks (17mm)
SAhARA db
ULTIMA db concealed Planks
PeRLA
ULTIMA db
SAhARA MAx / SAbbIA
SAhARA VecTOR
cIRRUS MAx / cIRRUS 75
ULTIMA (Tiles & MLook Planks)
ULTIMA concealed Planks
ULTIMA VecTOR
NeeVA 18 (Tegular & MicroLook)
OPTIMA 15
SIeRRA OP
OPTIMA 20
PARAFON hyGIeN 18
PeRLA OP (Tiles & board Planks)
PeRLA OP concealed Planks
VISUAL V49 + Fleece + 25mm x 20kg/m3 glass fibre
overlay
NeeVA 15
NeeVA 18 (board)
OPTIMA 25
OPTIMA VecTOR 22
ULTIMA OP
3352
3349
3426
2945a
3253
3116
5441
5445
5444
5442
5443
5968
4347
2921a
3262
2929a
3023
3948
3255
3023
4949a
4441
5478a
4553
4486a
5541a
4484a
4995
5546a
4362
5764
3597
4687
4894a
5711
3005
2912
5973
2913
2998
4763a
5157
4360
0.10(l)
0.10(l)
0.10(l)
0.15(l)
0.15(l)
0.15(l)
0.20(l)
0.35(l)
0.35(lM)
0.45(l)
0.50(l)
0.50(H)
0.50(H)
0.55(MH)
0.55(H)
0.55(H)
0.55(H)
0.55
0.55
0.55(H)
0.60(H)
0.60(H)
0.60(H)
0.60
0.60
0.60
0.60(H)
0.65(H)
0.65(H)
0.65
0.65
0.70(H)
0.70(H)
0.70(H)
0.75(H)
0.90
0.90
0.90
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
e
e
e
e
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
A
A
A
A
A
A
A
A
0,10
0,10
0,15
0,15
0,15
0,15
0,20
0,45
0,50
0,45
0,60
0,50
0,50
0,60
0,55
0,55
0,50
0,55
0,50
0,50
0,60
0,60
0,65
0,55
0,55
0,55
0,55
0,70
0,70
0,65
0,65
0,75
0,70
0,70
0,70
0,85
0,90
0,85
0,95
0,95
0,90
0,90
0,90
0,25
0,25
0,30
0,30
0,35
0,30
0,35
0,40
0,45
0,40
0,45
0,30
0,10
0,25
0,45
0,35
0,35
0,40
0,40
0,35
0,35
0,40
0,30
0,45
0,35
0,35
0,30
0,35
0,40
0,50
0,45
0,40
0,55
0,50
0,50
0,40
0,35
0,50
0,40
0,40
0,50
0,45
0,35
0,15
0,15
0,20
0,20
0,20
0,25
0,30
0,60
0,60
0,60
0,70
0,35
0,30
0,30
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,45
0,40
0,35
0,40
0,40
0,55
0,50
0,40
0,50
0,50
0,55
0,75
0,75
0,75
0,80
0,85
0,85
0,85
0,80
0,10
0,10
0,10
0,15
0,10
0,15
0,20
0,55
0,60
0,55
0,70
0,40
0,40
0,50
0,45
0,45
0,45
0,50
0,45
0,45
0,50
0,55
0,55
0,55
0,60
0,55
0,55
0,60
0,60
0,75
0,60
0,70
0,65
0,60
0,70
0,85
1,00
0,85
1,00
0,90
0,95
0,95
0,95
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,15
0,40
0,40
0,45
0,55
0,60
0,50
0,80
0,60
0,60
0,55
0,60
0,55
0,55
0,70
0,75
0,70
0,65
0,65
0,65
0,65
0,85
0,80
0,75
0,70
0,90
0,80
0,75
0,85
0,85
0,80
0,85
0,85
0,90
0,90
0,90
0,90
0,10
0,10
0,10
0,20
0,15
0,15
0,15
0,30
0,30
0,35
0,45
0,70
0,75
0,85
0,75
0,75
0,60
0,55
0,60
0,60
0,85
0,75
0,85
0,65
0,55
0,65
0,75
0,95
0,95
0,70
0,70
1,00
0,90
0,90
0,95
0,95
0,90
1,00
1,00
0,95
1,00
0,95
1,00
0,15
0,05
0,20
0,25
0,25
0,25
0,15
0,20
0,25
0,35
0,40
0,80
0,90
0,75
0,75
0,85
0,70
0,45
0,65
0,70
0,90
0,75
0,95
0,60
0,45
0,65
0,85
1,00
1,00
0,45
0,55
1,00
0,85
0,95
0,95
0,95
0,95
1,00
1,00
0,90
1,00
1,00
1,00
4527
3003
2914
2923a
4765a
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
A
A
A
A
A
0,95
0,95
1,00
0,95
0,95
0,40
0,40
0,50
0,35
0,55
0,90
0,85
0,85
0,80
0,85
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,90
0,90
0,95
0,90
0,95
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,95
1,00
1,00
1,00
Metalni stropovi- ap
Naziv proizvoda
cert #
aw
Klasa
NRc
125
250
500
1000
2000
4000
Neperforirana ploča (bez ispune)
ekstra mikroperforacija sa filcom
Mikroperforacija sa b15 ispunom
Standardna perforacija sa b15 ispunom
ekstra mikroperforacija sa b15 ispunom
Standardna perforacija sa filcom
Mikroperforacija sa filcom
2206
2253
2337
2340
2334
L/2463
2175
0.10(l)
0.55(l)
0.60(H)
0.60(H)
0.65
0.70(l)
0.75
d
c
c
c
c
c
0,10
0,65
0,60
0,60
0,60
0,70
0,80
0,25
0,45
0,40
0,40
0,40
0,40
0,30
0,15
0,75
0,40
0,45
0,45
0,75
0,75
0,10
0,70
0,50
0,50
0,55
0,65
0,90
0,10
0,55
0,65
0,65
0,70
0,65
0,65
0,10
0,55
0,75
0,75
0,80
0,75
0,75
0,10
0,45
0,90
0,90
0,70
0,75
0,80
1) Sva ispitivanja obavljena su u neovisnom provjerenom laboratoriju u skladu sa
standardom eN ISO 354 i sa montiranim stropom iznad šupljine od 200mm.
2) aw & NRc vrijednosti utvrđene su u skladu sa standardima eN ISO 11654 & ASTM
c423.
18
Najnovije informacije nalaze se na našoj internet stranici
3) Armstrong vrši obimna i redovna akustička ispitivanja svojih stropnih ploča. U nizu
rezultata dobijenih za isti proizvod mogu se primjetiti blaga odstupanja.
dobijeni rezultati ne predstavljaju uvjek najviše moguće vrijednosti već one koje mogu biti
dosljedno i sigurno prezentirane.
Naziv proizvoda
cert #
Izmjerena
vrijednost
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000
NeeVA board 18
PeRLA OP (Tiles & board Planks)
NeeVA board 20
ULTIMA OP
NeeVA Tegular/MicroLook 18
PeRLA OP concealed Planks
SIeRRA OP concealed Planks
NeeVA Tegular/MicroLook 20
FINe FISSURed (incl. black)
SAhARA (Tiles & Planks)
SAhARA (unperforated)
ULTIMA VecTOR
cOLORTONe dUNe
SAhARA MAx / SAbbIA
SAhARA VecTOR
bIOGUARd AcOUSTIc
cIRRUS decade, doric & Step
cIRRUS Image
cIRRUS
cONTRAST circles, Square &
Linear
GRAPhIS (all face patterns)
MyLAR
SyNONyMeS
ULTIMA (Tiles & Mlook Planks)
PeRLA
bIOGUARd PLAIN
NeWTONe Residence
PLAIN
cIRRUS MAx / cIRRUS 75
ceRAMAGUARd
SAhARA concealed Planks
SAhARA db
ULTIMA Tiles + 25mm x 20kg/m3
glass fibre overlay to one room
ULTIMA concealed Planks
ULTIMA db
PeRLA db
ULTIMA Tiles + 25mm x 20kg/m3
glass fibre overlay to both rooms
ULTIMA Tiles + 100mm x 20kg/m3
glass fibre overlay to one room
ULTIMA Tiles + 100mm x 20kg/m3
glass fibre overlay to both rooms
ULTIMA db concealed Planks
3036
4705f
3033
4615f
3034
5168f
5979
3031
2613
4304
4304
5715
2888
4171a
5767
4955f
3277
3278
2671
24
25
26
26
27
27
27
28
34
34
34
34
35
35
35
36
36
36
36
dnc
dnf
dnc
dnf
dnc
dnf
dnf
dnc
dnc
dnc
dnc
dnf
dnc
dnc
dnf
dnf
dnc
dnc
dnc
12,2
12,5
12,3
13,4
12,7
14,4
14,8
14,0
13,9
13,2
13,2
13,3
14,6
13,8
10,4
11,4
17,3
16,3
17,6
17,4
20,9
17,9
17,5
19,7
19,9
19,5
20,2
21,4
18,8
18,8
21,5
20,0
22,9
22,5
19,8
22,1
21,2
20,9
17,4
20,7
18,9
20,5
21,2
20,2
21,9
21,4
23,5
24,3
24,3
23,9
21,9
25,1
26,9
23,2
23,3
24,0
24,9
17,2
20,1
18,8
18,9
20,5
21,4
22,7
20,6
24,8
25,1
25,1
24,5
24,1
27,2
27,4
27,6
26,5
27,7
25,9
18,9
20,7
20,5
19,5
21,1
23,0
22,8
21,6
25,8
26,9
26,9
26,2
26,1
28,0
28,6
29,0
27,8
28,7
26,9
18,3
18,9
19,4
20,1
20,3
21,2
23,3
20,9
25,5
26,1
26,1
25,4
26,4
26,9
28,8
28,1
28,5
29,2
28,4
18,1
19,0
19,4
19,5
20,1
20,7
23,5
20,4
25,6
25,4
25,4
25,9
26,3
25,9
27,7
27,4
27,6
27,9
27,8
17,9
19,1
19,8
19,8
20,8
21,2
23,7
21,4
27,6
27,9
27,9
27,1
27,9
27,3
28,8
31,4
29,0
29,1
29,3
19,8
21,4
21,4
21,0
22,5
22,7
24,4
23,4
30,7
30,5
30,5
30,9
31,4
32,0
32,6
34,5
32,5
32,1
32,3
22,5
23,3
24,4
24,7
25,0
24,5
26,1
26,9
35,3
34,1
34,1
33,7
34,8
34,9
34,7
36,5
35,2
34,6
35,2
24,0
25,0
25,8
27,1
27,1
26,6
27,4
28,9
38,8
37,4
37,4
35,6
37,3
38,6
39,8
40,0
37,3
37,2
37,8
26,2
26,0
28,2
28,7
29,1
28,3
30,5
31,1
42,9
40,1
40,1
39,4
38,9
41,3
42,4
41,9
39,6
39,8
40,2
27,1
28,6
31,1
30,7
31,2
30,6
33,2
32,5
46,6
43,8
43,8
42,2
41,1
45,0
45,2
44,4
41,0
41,3
43,5
29,6
29,4
32,7
32,8
32,6
32,4
35,2
35,1
49,6
46,2
46,2
45,8
42,9
47,4
48,2
45,4
41,9
41,9
47,3
31,0
31,5
34,9
35,0
36,1
34,0
37,5
38,5
48,6
45,9
45,9
46,8
42,0
47,9
49,4
46,1
42,4
42,8
49,4
33,4
33,0
37,7
37,6
39,4
35,9
40,8
41,8
48,6
47,4
47,4
47,6
42,8
46,1
50,4
47,3
41,8
40,8
51,4
35,7
34,0
40,6
37,1
42,7
36,3
44,0
45,3
48,0
49,6
49,6
54,5
44,3
46,5
52,1
48,6
41,2
40,9
54,3
38,0
38,0
44,3
40,8
46,6
40,4
47,9
49,3
46,0
51,8
51,8
54,6
44,1
46,9
49,9
46,2
42,4
42,7
56,4
3279
36
dnc
17,4
23,1
23,2
25,9
27,2
28,0
28,0
29,3
32,5
35,7
38,5
40,8
42,1
42,6
43,0
41,3
41,5
42,4
3276
3367
2671
4823f
5003f
2955a
3373
3133
3604
2954a
5176f
5550a
36
36
36
36
36
37
37
37
38
39
39
39
dnc
dnc
dnc
dnf
dnf
dnc
dnc
dnc
dnc
dnc
dnf
dnf
15,4
13,6
17,6
15,6
17,2
13,3
17,3
17,1
13,8
16,1
17,3
15,1
23,5
24,4
20,9
24,9
23,7
23,2
26,4
25,6
22,1
24,6
26,7
24,1
25,1
26,4
24,9
27,7
22,2
25,8
27,9
27,7
25,0
27,2
28,5
27,5
28,8
28,2
25,9
27,6
24,3
28,2
28,7
27,0
26,6
29,5
29,1
28,5
29,9
29,9
26,9
28,3
28,5
29,4
31,0
28,6
29,1
30,4
30,4
28,9
30,3
28,7
28,4
27,2
27,8
29,4
29,5
28,9
29,1
29,9
29,2
30,2
29,8
29,3
27,8
27,0
27,7
28,3
29,2
29,2
29,8
30,4
30,0
31,8
30,9
31,3
29,3
28,8
28,4
30,6
32,2
32,0
31,2
32,5
31,3
35,0
34,0
34,4
32,3
31,4
32,8
34,2
35,0
34,9
35,6
38,8
35,6
37,7
35,8
36,1
35,2
35,6
36,7
37,9
36,4
37,0
40,0
43,2
39,4
39,1
37,6
37,3
37,8
37,8
38,4
39,1
37,0
38,3
42,2
44,8
42,5
41,6
39,4
39,3
40,2
40,1
41,9
41,2
40,3
40,6
44,9
46,9
45,2
44,5
39,8
40,2
43,5
43,3
43,9
42,8
41,9
42,3
47,5
48,6
48,6
45,5
39,9
40,1
47,3
45,5
45,7
44,0
42,6
42,6
49,7
48,7
51,1
47,1
40,1
39,5
49,4
49,4
48,6
44,0
42,5
42,8
50,4
48,1
51,9
48,0
39,2
37,4
51,4
49,7
50,6
44,2
41,6
42,4
50,8
46,3
50,9
49,4
39,0
35,8
54,3
46,4
46,0
45,3
41,0
42,5
50,7
44,0
51,4
51,4
40,4
36,7
56,4
54,5
46,7
43,9
40,7
41,5
50,6
46,1
50,3
50,6
4176a
39
dnc
15,0
24,9
26,7
29,2
29,6
30,4
29,2
33,4
39,3
43,2
45,8
48,8
50,9
51,0
51,3
49,1
49,4
48,7
4907f
5558a
5492a
40
40
41
dnf
dnf
dnf
20,4
16,1
15,5
25,5
24,5
25,2
28,9
28,9
29,5
28,9
29,9
30,8
30,7
31,0
31,7
31,2
31,3
31,6
31,0
32,5
34,0
32,7
34,2
35,3
36,2
38,5
39,4
39,9
40,5
41,2
42,3
43,8
44,2
45,4
46,2
45,7
48,3
48,9
47,8
52,1
52,0
49,9
54,9
53,0
49,4
56,8
55,6
47,4
59,4
56,0
47,7
60,8
53,7
53,8
4177a
41
dnc
15,1
25,2
26,9
29,8
31,6
31,7
31,3
35,5
41,6
47,0
48,7
51,2
52,5
52,3
51,5
49,3
49,4
49,1
4174a
41
dnc
17,0
25,6
29,7
29,3
32,9
32,6
31,2
35,5
42,2
44,9
46,3
49,4
51,0
50,5
50,1
47,8
48,0
48,3
4175a
44
dnc
20,8
27,6
28,9
33,4
37,0
34,1
32,3
37,8
48,0
50,6
49,7
53,1
53,0
51,5
51,4
48,8
48,9
48,8
4522f
43
dnf
18,8
29,9
31,4
33,8
35,4
34,3
34,7
37,1
40,4
44,1
47,0
49,8
53,4
58,3
61,5
60,9
61,8
63,0
Naziv proizvoda
cert #
Izmjerena
vrijednost
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000
Mikroperforacija sa filcom
Standardna perforacija sa filcom *
ekstra mikroperforacija sa filcom
ekstra mikroperforacija sa b15
ispunom
Mikroperforacija sa b15 ispunom *
Standardna perforacija sa b15
ispunom*
bez perforacije(bez ispune)
bez perforacije sa b15 ispunom
2437
2437
2432
20
20
30
dnc
dnc
dnc
17,1
17,1
22,4
17,3
17,3
22,3
19,0
19,0
24,5
21,2
21,2
26,6
21,5
21,5
26,8
20,2
20,2
27,4
18,3
18,3
26,6
18,7
18,7
27,3
19,5
19,5
27,4
19,2
19,2
27,8
18,6
18,6
27,3
18,8
18,8
28,8
19,8
19,8
30,2
20,8
20,8
32,2
21,0
21,0
33,3
21,1
21,1
33,6
20,4
20,4
33,9
20,1
20,1
34,2
2427
40
dnc
23,0
25,8
30,6
29,6
32,7
32,3
33,2
34,8
36,8
39,4
40,5
42,0
44,7
47,9
51,1
52,7
55,2
57,1
2443
41
dnc
20,7
24,1
29,9
29,1
30,9
32,3
32,8
36,8
39,2
43,1
46,5
49,1
51,8
55,5
57,7
55,2
58,8
62,0
2443
41
dnc
20,7
24,1
29,9
29,1
30,9
32,3
32,8
36,8
39,2
43,1
46,5
49,1
51,8
55,5
57,7
55,2
58,8
62,0
2438
2439
44
47
dnc
dnc
22,1
25,2
27,6
29,3
32,2
34,6
32,7
34,5
34,3
36,5
35,9
38,6
37,5
39,9
38,8
41,7
41,9
46,7
45,0
50,2
46,6
53,4
49,1
55,3
51,5
56,0
55,3
59,4
57,7
59,2
55,4
55,5
58,9
59,2
63,0
63,4
Mineralni paneli
* Procjena
1) Sva ispitivanja obavljena su u neovisnom provjerenom laboratoriju u skladu sa standardom eN 20140-9/ISO 140-9 ili eN/ISO 10848-2 i sa stropom koji je postavljen
ispod kontinuirane praznine.
2) dncw i dnfw vrijednosti su utvrđene u skladu sa standardom eN ISO 717-1.
3) Pretpostavlja se da vrijednosti za ploče sa standardnom perforacijom (16% otvorene
površine) nisu manje od ploča sa mikro perforacijom (22% otvorene površine).
4) Armstrong vrši obimna i redovna akustička ispitivanja svojih stropnih ploča. U nizu
rezultata dobijenih za isti proizvod mogu se primjetiti blaga odstupanja.
dobijeni rezultati ne predstavljaju uvjek najviše moguće vrijednosti već one koje mogu biti
dosljedno i sigurno prezentirane.
19
ZdRAVLje I ČISTOćA
Da lI ste znalI…
sve je U koNtrolI
kvalItete zraka:
■
■
■
■
■
■
Zrak koji ulazi u čistu sobu
filtrira se u ovisnosti o veličini
nepoželjnih elemenata..
Zrak se pročišćava najviše 60
puta na sat na ukupni volumen
prostorije.
Uvodi se i novi zrak kako bi
izbjegli povećanje koncentracije
cO₂ i održali nivo kisika
neophodan korisnicima
prostora.
Radnici u čistim sobama
moraju nositi opremu kao što
je specijalno odijelo, kapa,
rukavice, zaštita za cipele ili
maska.
Razlikujemo dvije vrste soba:
• sobe sa nadtlakom, za
spriječavanje ulazak zagađivača
(prašina, bakterije...)
• sobe sa negativnim tlakom,
za sprečavanje izlaska raznih
zagađivača (virusa, bakterija,
spora...) van.
Građevinski materijali koji se
u takvim prostorijama koriste
ne smiju negativno uticati na
proces postizanje čistoće i
trebali bi aktivno doprinositi
poboljšanju sredine.
čIsta soba
Čista soba je jedna ili niz soba kod kojih se kontrolira koncentracija čestica u
zraku u cilju smanjenja njihove pojave, stvaranja i zadržavanja, iz određenog
industrijskog ili istraživačkog razloga, poput sredina kao što su zdravstveni
centri. Parametri kao što su temperatura, vlažnost zraka i tlak zraka održavaju se
na određenom nivou, kao što je određeno standardom ISO 14644-1.
Čiste sobe definiraju se na skali od ISO 1 (najčistije) do ISO 9 ovisno o
izmjerenim količinama čestica.
• Testiranje se vrši prema standardu ISO 14644-1, na osnovi kojeg se utvrđuje
kategorija čistoće. Iako zvanično povučen, federalni standard SAd 209e i
dalje se koristi kao referenca.
•
U narednoj tablici prikazana je usporedba između dva standarda.
IsO klasa
bIogUard rješeNja
(čestice u jednom kubnom metru koje su jednake ili veće od određene veličine)
> 0.1μm
Veličina čestica
> 0.2μm > 0.3μm > 0.5μm
ISO klasa 1
10
2
ISO klasa 2
100
24
ISO klasa 3
1 000
237
102
35
8
klasa 1
ISO klasa 4
10 000
2 370
1 020
352
83
klasa 10
ISO klasa 5
100 000
23 700
10 200
3 520
832
ISO klasa 6
1 000 000 237 000 102 000
35 200
8 320
> 1μm
4
klasa 100
293
ISO klasa 7
352 000
83 200
2 930
klasa 10 000
3 520 000
832 000
29 300
klasa 100 000
ISO klasa 9
35 200 000 8 320 000
293 000
klasa 1 000 000
bioguard boja ima povećanu otpornost na sredstva za dezinfekciju.
zdravstveNe premIse
U zdravstvenim premisama,najznačajnije je izbjegavanje bolničke infekcije.
Prema nivou rizika, neophodni nivo čistoće u čistoj sobi uobičajeno varira između
ISO 5 i ISO 8.
podkoNstrUkcIja I ploče za čIste sobe
Svi ispod navedeni proizvodi:
• mogu se rabiti u ISO 5 sredinama i certificirani su u skladu sa standardom
ISO 14644-1;
• sprječavaju razmnožavanje bakterija, pljesni i glivica (testirani po normama
NF S 90-351 (Francuska) i jIS Z2801);
• mogu se prati razblaženim sredstvima za dezinfekciju.
zahtjevi
sistemsko rješenje
nivo djelovanja
Operacijske dvorane
potpuno hermetički zatvoren
monolitni izgled
Antimikrobni
Orcal bioguard Plain clip-In sa spojevima zatvorenim silikonom ili
gumenim trakama
IsO 3
perivo vodom pod velikim
pritiskom
Nemagnetni
Ploča tipa Mylar na cLeAN ROOM podkonstrukciji sa plastičnim
osiguračem protiv odizanja ploča
IsO 4
antistatik
Antimikrobni
Antimikrobni
dobra hermetika
dobro akustičko okruženje
PODKOnstRUKCIja
Ploča tipa bioguard Acoustic na cLeAN ROOM podkonstrukciji sa IsO 4
sa specijalnim završnim
plastičnim osiguračem protiv odizanja ploča
tretmanom Bioguard
Ploča tipa bioguard na cLeAN ROOM podkonstrukciji sa
IsO 4
plastičnim osiguračem protiv odizanja ploča
perivo
Acoustic ili Orcal bioguard extra Microperforated board sa
0,65 aw apsorpcija zvuka
akustičkim filcom i Premium b15 ispunom
MIneRalne PlOČe
Metal
podkonstrukcija
Clean ROOM
BIOgUaRD
PlaIn
BIOgUaRD
aCOUstIC
Zone 1, 2 i 3
Zone 1, 2 i 3
Zone 1, 2 i 3
Zone 1, 2 i 3
Zone 1, 2 i 3
Zone 1, 2, 3 i 4
kategorija čistoće
ISO 4
ISO 5
ISO 5
ISO 4
ISO 5
ISO 3
materijal
aluminij
Mineralne ploče
Mineralne ploče
mineralne ploče
Čelik sa akustičkim
filcom i ispunom od
mineralne ploče
čelik
Površina
PVc
bioguard
Stakleni voal sa
bioguard tretmanom
poliesterska folija
ekstramikroperforiran
obojan bioguard
bojom u prahu
na bazi poliestera
bez perforacija,
obojan bioguard
bojom u prahu na
bazi poliestera
klasifikacija NF S 90-351
vrsta prostora
Najnovije informacije nalaze se na našoj internet stranici
bioguard proizvodi dostižu klasu ISO 5 do ISO 3 u skladu sa standardom
ISO 14644-1.
klasa 1 000
ISO klasa 8
magnetna rezonanca
20
bioguard boja sadrži dodatne aktivne komponente koje smanjuju količinu
virusnih bakterija,pljesni i gljivica.
-
Primjeri prostora i sistemska rješenja:
intenzivna njega
bolnička soba/rodilište
laboratorij/ ljekarna
Sistemska rješenja za
farmaceutsku, prehrambenu
i proizvodnu industriju mogu
se naći u brošuri „Rješenja za
čiste sobe”.
> 5μm
-
10
Da lI ste znalI…
bIOGUARd proizvodi su posebno projektirani za zdravstveni sektor.
američki
federalni
standard 209e
Maksimalni broj čestica u zraku
otpornost na sredstva
za dezinfekciju
Sredstva na bazi amonijaka, hidrogen peroksid, klor
MYlaR
*
ORCal BIOgUaRD ORCal BIOgUaRD
extra
Plain
mikroperforirane
sa akustičkim filcom i
Premium B15 ispunom
Sredstva na bazi amonijaka, hidrogen
peroksid, klor
* nije testirano
21
VATRA
reakcIja Na požar
Usaglašavanjem tehničkih standarda u
europi i prihvačanjem standarda eN13964
(spušteni stropovi – tehnički uvjeti i metode
testiranja) u nacionalnim zakonodavstvima
došlo je do usaglašavanja europskih
metoda testiranja i klasifikacije reakcije
spuštenih stropova na požar. Te nove
klase reakcije na požar, ili ‘euroklase’,
osmišljene su u skladu sa standardom
eN13501-1:2007. ‘euroklase’ se uvode
kao zamjena za stare nacionalne propise
za definiranje otpornosti stropa na požar
kako bi zadovoljile opće standarde
europske Unije vezane za građevinske
materijale i lokalne propise vezane za
interijerske obloge. budući da je reakcija
na požar jedna od osnovnih sigurnosnih
zahtjeva kada su spušteni stropovi u
pitanju, euroklasa predstavlja jedan
od obaveznih elemenata ce oznake
spuštenih stropova i podkonstrukcije.
‘euroklase’ rangiraju proizvode od A1 do
F, kako se vidi u tablici u prilogu, pri čemu
je A1 oznaka za najbolju, a F najlošiju
reakciju na požar. Svaka država članica
zatim utvrđuje zahtjevane vrijednosti za
različite prostore i vrste objekata u skladu
sa svojim građevinskim propisima. U
ovisnosti o načinu utvrđivanja reakcije na
požar, ocjena može uključiti i dodatne
klasifikacije koje se odnose na količinu
oslobođenog dima i kapljica. Količina dima
i kapljica regulirana je u nekim europskim
zemljama. Ispuštanje dima klasificira se
od s1 (najmanja količina oslobođenog
dima) do s3 (najveća količina oslobođenog
dima). Količina kapljica kreće se od d0
(bez pojave kapljica) do d2 (najveća
količina kapljica).
strUktUrNa zaštIta od požara
U europskim zemljama mora postojati
zaštita nosive konstrukcije zgrade od
požara. To prije svega podrazumjeva
da struktura zgrade treba ostati stabilna
za vrijeme požara kako bi se sprovela
evakuacija stanara, a vatrogasci obavili
svoj posao bez straha od urušavanja
zgrade.
Traženo vrijeme trajanja zaštite obično
ovisi o visini zgrade i pozicije u objektu
(npr. karakteristični kat, podrum, krovna
konstrukcija itd.), zatim od toga da li u
zgradi postoji neka aktivna zaštita od
požara (protupožarna prskalica itd.), kao i
od vrste konstrukcije koja se štiti (čelične
grede, drveni podovi ili međukatovi itd).
Spušteni stropovi otporni na požar
predstavljaju jednu od najznačajnijih
metoda zaštite od požara koja je
neophodna strukturnim elementima.
Također, omogućavaju podnoj konstrukciji
da osigura vrijeme zaštite predviđeno
građevinskim propisima, što ne bi mogla
postići sama.
Postoje brojne lokalne metode za
utvrđivanje performansi spuštenih stropova
u sklopu strukturne zaštite od požara,
kao i nekoliko europskih normi koje su
prihvačene u većini europskih zemalja.
Rezultati testiranja klasificiraju se na
osnovi trajanja zaštite, što je u skladu
sa standardom eN13501-2:2007 za
europska ispitivanja.
Međutim, još uvjek nije usvojena
jedinstvena metoda testiranja prihvatljiva za
sve države članice eU.
Procjena ponašanja u slučaju požara
ne testiranih proizvoda vrši se na osnovi
njihovih svojstava i usporedbe sa sličnim
testiranim proizvodima, ukoliko to u svom
izvještaju dozvoli ovlašteni stručnjak za
protupožarnu zaštitu, što bi trebalo biti
praćeno izveštajem sa osnovnog testiranja
22
Najnovije informacije nalaze se na našoj internet stranici
i precizno utvrđenim pravilima montaže radi
postizanja procjenjenog učinka. Postoji
neograničeni broj vrsta i mogućih pozicija
servisnih elemenata kao što su lampe,
detektori dima i sl., koje projektant i monter
moraju rasporediti i ugraditi na način
koji ne utiče na karakteristike stropnog
sistema. To obično podrazumjeva
podnošenje na uvid certifikata
protupožarnosti ugrađenih elemenata
ili mišljenje izdano od ovlaštenog tijela.
Ukoliko ne postoji navedeni dokument,
projektant ili monter preuzima trajnu
odgovornost za sigurnost objekta i ljudi u
slučaju požara.
Za uspjeh testiranja važni su tip nosive
konstrukcije i kompletna montaža
testiranog uzorka. Armstrong provodi
testiranja strukturne otpornosti na požar
sa različitim tipovima stropnih ploča ali
uvjek na originalnoj Armstrong Trulok
podkonstrukciji.
Postoje mnogi drugi detalji u vezi sa
testiranim uzorkom koji se moraju shvatiti i
kojih se mora pridržavati, kao što su:
•
položaj glavnog nosača i visilica
•
način pričvršćivanja visilica i tip nosive
podkonstrukcije
•
minimalna dubina stropnog
međuprostora
•
koje je maksimalno opterećenje na koje
se konstrukcija testira
•
da li se prilikom testiranja koriste ploče
pričvršćene sigurnosnim osiguračima.
navedena je u dokumentu 173816 o
procjeni rizika od požara. Kao osnova tog
dokument su brojnim ispitivanjima različitih
tipova Armstrong ploča i podkonstrukcije,
a sadrži procjenu karakteristika nakon
montaže različitih Armstrongovih sistema
ploča i podkonstrukcije u skladu sa
odgovarajućim osnovnim testom reakcije
na požar i varijacijama u montaži koje
taj test odobrava. U tablicama na
narednoj stranici nalazi se kratki pregled
karakteristika koje se mogu postići, kao
što je navedeno u dokumentu koji se u
vrijeme tiskanja smatra važećim.
Kako proizvodi mogu biti mijenjani
ili ponovo testirani, vrlo je važno
da se njihova ispravnost provjeri
prije montaže. Prema tome,
trenutna verzija dokumenta 173816
i pripadajući izveštaj sa osnovnog
testiranja uvjek treba pogledati prije
montaže podne konstrukcije koja
treba biti zaštićena armstrongovim
stropnim sistemom.
Neophodno je detaljno pročitati
dokumentaciju i shvatiti sva ograničenja.
Skraćene verzije nisu poželjne jer
ne prikazuju sve detalje testiranja i
konstrukcije.
svi izveštaji testiranja, certifikati i
procjene armstrongovih proizvoda
mogu se dobiti besplatno od našeg
tehničkog prodajnog tima.
Procjenjene karakteristike sa nosivom konstrukcijom od čeličnih greda – izveštaj sa osnovnog testiranja:
134086 (70995 za Clip-In)
Board
Tegular
MicroLook
Flush Tegular
Clip-In 3mm
Komentari
ULTIMa
ULTIMa dB
ULTIMa OP
PerLa
PerLa OP
SIerra
BIOgUard aCOUSTIC / BIOgUard PLaIn
FIne FISSUred
PLaIn
CIrrUS
TaTra / COrTega
90 minuta
60 minuta
30 minuta
60 minuta
30 minuta
60 minuta
60 minuta
60 minuta
60 minuta
60 minuta
60 minuta
60 minuta
60 minuta
n/a
60 minuta
n/a
60 minuta
60 minuta
60 minuta
60 minuta
60 minuta
60 minuta
60 minuta
60 minuta
n/a
60 minuta
n/a
60 minuta
60 minuta
30 minuta
30 minuta
30 minuta
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Uključujući i 500 x 500 i 1200 x 300 Ultimu MicroLook
MeTaL neperforiran + ispuna ili B15
60 minuta
60 minuta
60 minuta
60 minuta
n/a
8mm and 16mm upuštanje 18mm 100kg/m3 AFbTF ispuna
MeTaL Std Perf + ispuna ili B15
60 minuta
60 minuta
60 minuta
60 minuta
n/a
8mm and 16mm upuštanje 18mm 100kg/m3 AFbTF ispuna
MeTaL Microperf + ispuna ili B15
60 minuta
60 minuta
60 minuta
60 minuta
n/a
8mm and 16mm upuštanje 18mm 100kg/m3 AFbTF ispuna
MeTaL extra Microperf + ispuna ili B15
60 minuta
60 minuta
60 minuta
60 minuta
n/a
8mm and 16mm upuštanje 18mm 100kg/m3 AFbTF ispuna
MeTaL bez perforacija + ispuna
n/a
n/a
n/a
n/a
30 minuta
600 x 600 samo. 40mm 45kg/m3 AFbTF ispuna
MeTaL Std Perf + ispuna
n/a
n/a
n/a
n/a
30 minuta
600 x 600 samo. 40mm 45kg/m3 AFbTF ispuna
MeTaL Microperf + ispuna
n/a
n/a
n/a
n/a
30 minuta
600 x 600 samo. 40mm 45kg/m3 AFbTF ispuna
MeTaL extra Microperf + ispuna
n/a
n/a
n/a
n/a
30 minuta
600 x 600 samo. 40mm 45kg/m3 AFbTF ispuna
Uključujući i colortone black, ali Ne Sektor ili Frequence
Ne odnosi se na Graphis
Ne odnosi se na cirrus design ploče
Procjenjene karakteristike sa drvenim podovima - izveštaj sa osnovnog testiranja: 167751
ULTIMa
ULTIMa dB
FIne FISSUred
ULTIMa / ULTIMa dB
PerLa
SIerra
BIOgUard aCOUSTIC / BIOgUard PLaIn
FIne FISSUred
PLaIn
CIrrUS
TaTra / COrTega
Board
Tegular
MicroLook
Flush Tegular
Clip-In 3mm
60 minuta
60 minutes
n/a
30 minuta
30 minuta
30 minuta
30 minuta
30 minuta
30 minuta
30 minuta
30 minuta
60 minuta
60 minuta
n/a
30 minuta
30 minuta
30 minuta
30 minuta
30 minuta
30 minuta
30 minuta
30 minuta
60 minuta
60 minuta
n/a
30 minuta
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Komentari
Glavni nosači na svakih 600mm
Uključujući i colortone black, ali Ne Sektor ili Frequence
Ne odnosi se na Graphis
Ne odnosi se na cirrus design ploče
Procjenjene karakteristike na međukatovima - izveštaj sa osnovnog testiranja: 120559
ULTIMa / ULTIMa dB
ULTIMa dB
PerLa
SIerra
BIOgUard aCOUSTIC / BIOgUard PLaIn
FIne FISSUred
PLaIn
CIrrUS
TaTra / COrTega
Board
Tegular
MicroLook
Flush Tegular
Clip-In 3mm
60 minuta
60 minuta
30 minuta
30 minuta
30 minuta
30 minuta
30 minuta
30 minuta
30 minuta
60 minuta
60 minuta
30 minuta
30 minuta
30 minuta
30 minuta
30 minuta
30 minuta
30 minuta
30 minuta
30 minuta
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Komentari
Uključujući i colortone black, ali Ne Sektor ili Frequence
Ne odnosi se na Graphis
Ne odnosi se na cirrus design ploče
Ovi detalji, moraju se uzeti u obzir pri
montaži ako se žele postići testirane
karakteristike, kao i prilikom sastavljanja
specifikacije za stropove koji se postavljaju
s ciljem strukturne zaštite od požara.
Otpornost na vatru podnih struktrura
zaštićenih Armstrongovim sistemima
spuštenih stropova i podkonstrukcije
23
RjeČNIK TehNIČKIh POjMOVA
Reakcija na požar
Lokalni građevinski propisi (gdje postoje) traže usklađenost
građevinskih objekata sa odgovarajućom euroklasom reakcije na požar
u zavisnosti o segmentu primjene. Armstrongovi proizvodi su testirani i
ispunjavaju kriterije usklađeniih europskih standarda reakcije na požar.
Mnogi Armstrongovi proizvodi testirani su i na otpornost na požar u
kombinaciji sa raznim podnim konstrukcijama. Za više informacija o
tome kako stropovi stvaraju sigurniji okoliš vidi stranu 22.
Refleksija svjetla
Velika moć refleksije svjetla spuštenih stropova značajno pridonosi
održanju pravog nivoa osvjetljenja u zatvorenom prostoru, kao i uštedi
električne energije. Armstrong provodi obimna ispitivanja refleksije
svjetla na velikom broju svojih proizvoda, u skladu sa standardom eN
ISO 7742-2 i 3 (kao što je definirano u eN 13964) i standardnom test
metodom ASTM e1477, od strane nezavisnih ovlaštenih laboratorija.
Vrijednosti refleksije svjetla koje su naznačene na tehničkom listu svakog
proizvoda rezultat su navedenih testiranja.
akustičke karakteristike
Korisniku prostora, u primjeru ureda, učionica, dućana, i sl. potrebna je:
• Razumljivost – da čuje i da ga se razumije
• diskreciju – da ne bude prisluškivan
• Koncentraciju – da ga ne ometaju
Optimalno akustičko okruženje dobija se dobrom kombinacijom
apsorpcije i slabljenja zvuka, a upotpunjava se korištenjem aktivne
akustike. Za više informacija o tome kako akustika može stvoriti ugodniji
okoliš pogledajte stranu 17.
antimikrobne performanse
Kontrola biološkog zagađenja od izuzetnog je značaja u zdravstvu,
osobito u bolnicama i klinikama. Armstrong stropovi ne potiču razvoj
gljivica/pljesni ili kvasaca i mogu se postavljati u prostorijama opće
namjene. Armstrong bioguard boja smanjuje količinu virusnih bakterija,
pljesni i gljivica. Ova specijalna završna boja pogodna je za čišćenje
i dezinfekciju. Za više informacija o tome kako stropovi mogu stvoriti
zdraviji okoliš pogledajte na stranici 20.
Kvaliteta zraka
Armstrong nudi brojne specijalne sisteme spuštenih stropova kako
bi ograničili broj slobodnih čestica u zraku u tzv. čistim sobama. Ovi
proizvodi testirani su u skladu sa standardom ISO 14644-1. Za više
informacija o tome kako stropovi mogu stvoriti zdraviji okoliš pogledajte
na stranici 20.
apsorpcija zvuka
je kontrola refleksije zvuka, koju osigurava spušteni strop u prostoru.
termička provodljivost
Zbog sve veće predanosti ka uštedi električne energije, od građevinskih
objekata se traži energetska učinkovitost u skladu sa svojom funkcijom,
korištenjem i lokalnim građevinskim propisima. Građevinski materijali
za unutrašnje korištenje koji mogu činiti dio vanjske strukture, kao što
je slučaj sa spuštenim stropom pod krovnom konstrukcijom, smanjuje
gubitak topline u zavisnosti o svojoj termičkoj provodljivosti. Armstrong
vrši široka ispitivanja termičke provodljivosti na velikom broju svojih
proizvoda, u skladu sa standardima eN 12667 (kao što je definirano u
eN 13964) i ISO 8301, od strane neovisnih akreditiranih laboratorija.
Vrijednosti termičke provodljivosti koje su naznačene na tehničkom listu
svakog proizvoda rezultat su navedenih testiranja.
Redukcija zvuka
je kontrola vertikalnog prolaza zvuka kroz ravninu spuštenog stropa iznad
prostora.
Otpornost na vlagu
Stropni sistemi izlažu se sve zahtjevnijim uvjetima vlažnosti zraka usljed
dinamičnijih uvjeta u eksploataciji objekta, kao što su grijanje i hlađenje,
velika koncentracija korisnika, otvaranje prostora ka eksterijeru, itd. Za
ove prilike, Armstrong preporučuje široku paletu standardnih proizvoda
pogodnih za montažu u uvjetima 95% i 99% relativne vlage zraka, kao
i posebne proizvode koji su pogodni u ekstremnim uvjetima 100%
relativne vlage zraka.
U tablici je prikazana relativna vlagootpornost u odnosu na izloženost
vlagi prema standardu eN 13964.
Uvjeti
A
Građevinske komponente izložene promjenljivoj relativnoj
vlažnosti zraka od najviše 70% i promjenljivoj temperaturi
do najviše 25°c ali bez korozivnih elemenata.
b
Građevinske komponente izložene promjenljivoj relativnoj
vlažnosti zraka od najviše 90% i promjenljivoj temperaturi
do najviše 30°c ali bez korozivnih elemenata.
c
Građevinske komponente izložene promjenljivoj relativnoj
vlažnosti zraka od najviše 95% i promenljivoj temperaturi
do najviše 30°c uz rizik od kondenzacije ali bez korozivnih
elemenata.
d
24
Puno zahtjevniji uvjeti od gore navedenih
Najnovije informacije nalaze se na našoj internet stranici
Otpornost na grebanje
Visoka otpornost površine ploče na grebanje, što se utvrđuje hess Rake
testom.
Rad sa proizvodima i njihova trajnost
Često skidanje ploča, karakteristično za prostore gdije se nalazi
građevinska oprema, traži viši nivo otpornosti stropnih ploča. U skladu
s tim, Armstrong je poboljšao trajnost i otpornost svojih proizvoda na
razne uticaje.
%
15 gODIna
garancije
Reciklirani sadržaj
Za proizvodnju Armstrongovih proizvoda koriste se razne reciklirane
sirovine. Reciklirani sadržaj svakog proizvoda naveden je u našoj literaturi
u skladu sa standardom ISO 14021:2004. Za više informacija o tome
kako stropovi mogu uticati na održivost sredine pogledajte stranu 7.
15 godina garancije
Firma Armstrong World Industries daje garanciju kvalitete materijala na
15 godina od dana ugradnje u slučaju Armstrongovih proizvoda sa
vlagootpornošću do 95% i 99%, u skladu sa uvjetima koji su detaljno
opisani na suprotnoj stranici.
ce ozNaka
Što je to?
ce označava conformité européenne, što u prijevodu
znači „europska suglasnost”.
Oznaka ce predstavlja „putovnicu“ za ulazak proizvoda
na tržište europske unije i ukazuje na to da je proizvod
u skladu sa zahtjevima važećih europskih standarda.
■
Pogodni za brisanje suhom krpom.
Pogodni za brisanje vlažnom krpom.
Mogu se prati spužvom namočenom u vodu koja sadrži otopljeni blagi sapun ili razblaženi deterdžent.
Mogu se čistiti vodom koja sadrži otopljeni blagi sapun ili
razblaženi deterdžent.
slabljenje zvuka
predstavlja kontrolu horizontalnog prolaska zvuka kroz ravninu spuštenog
stropa preko zajedničkog međutavanskog prostora susjednih prostorija.
Klasa
Čišćenje i dezinfekcija
Učestalost i način čišćenja stropova ovisi od slučaja do slučaja. Svi
proizvodi se minimalno mogu očistiti suhom krpom ili usisavačem.
Mogu se čistiti vodom po visokim tlakom.
Mogu se čistiti sredstvima za dezinfekciju koja su obično u
uporabi u zdravstvenim ustanovama.
Propuštanje zraka
Prazan prostor iznad spuštenog stropa može poslužiti kao dio mehaničkog
sistema distribucije zraka, bilo za njegovo dovođenje ili odvođenje u
ovisnosti od čega će tlak zraka u njemu biti pozitivan ili negativan u
usporedbi sa tlakom u prostoriji ispod. Slična je situacija i sa ‘čistim
sobama’, gde je najvažnije zaustaviti pristup slobodnim česticama prašine,
zbog čega je u sobi pozitivni tlak u odnosu na okolni prostor. Suprotno
tome, da bi se izbjegao izlazak patogena, soba se drži pod niskim tlakom
u odnosu na okolnu sredinu. U takvim slučajevima, nephodno je znati koju
količinu zraka stropni sistem propušta kao rezultat razlike tlaka. Armstrong
vrši obimna ispitivanja propuštanja zraka na velikom broju svojih proizvoda,
u skladu sa standardima eN 12114 i eN ISO 13829, od strane neovisnih
ovlaštenih laboratorija. Za sve detalje vezane za rezultate obratite se vašem
lokalnom ITS/MSc centru.
Protok zraka
U slučaju perforiranih metalnih spuštenih stropova Orcal, prostor iznad
stropa može poslužiti kao dio mehaničkog sistema distribucije zraka, u
kom slučaju se koristi za opskrbu zrakom. Zračni pritisak u plenumu je
uvjek pozitivan u odnosu na pritisak u prostoriji ispod. Određene ploče
ostaju otvorene (aktivne) i služe kao difuzeri zraka, dok su perforacije na
ostalim pločama blokirane (neaktivne). Na taj se način količina zraka kojom
se prostorija opskrbljuje kontrolira i balansira na osnovi razlike u pritisku i
zahtjevom za promjenom zraka.
Armstrong vrši obimna ispitivanja protoka zraka na brojnim Orcal
proizvodima, u skladu sa standardima eN 12114 i eN ISO 13829, od
strane neovisnih ovlaštenih laboratorija. Za sve detalje vezane za rezultat
kontaktirajte vaš lokalni ITS/MSc centar.
Kada su u pitanju građevinski materijali, primjenjuje se
direktiva o građevinskim proizvodima (cPd )(89/106/
eec).
cPd definira osnovne kriterije koje proizvodi (i ukupni
projekti) moraju ispunjavati kako bi bili pogodni za
željenu uporabu, a to su:
• mehanička otpornost i stabilnost;
• sigurnost u slučaju požara;
• higijena, zdravlje i zaštita životne sredine;
• sigurnost pri radu;
• zaštita od buke;
• ekonomična potrošnja energije i zadržavanje topline.
Kada su u pitanju spušteni stropovi, način ispitivanja
i performanse u skladu sa osnovnim zahtjevima
definirani su novim važećim standardom eN 13964
Spušteni stropovi – zahtjevi i metode ispitivanja.
Što to znači?
Ovim standardom određuje se način provjere je li
komponente spuštenog stropa ispunjavaju osnovne
kriterije kako bi se napravila njihova podjela, kao i da
proizvođač mora kontinuirano održati karakteristike
svojih proizvoda na traženom nivou.
Od 1. srpnja 2007. godine, spušteni stropovi i sistemi
podkonstrukcije (koji se spominju u standardu eN
13964)
moraju imati ce oznaku i prateće informacije o
ispunjenju osnovnih kriterija.
■
Od 1. srpnja 2007. godine, materijali koji nemaju
oznaku ce ne mogu ući na tržište eU.
25
IZbOR PROIZVOdA
Poluskrivena &
skrivena
vidljiva podkonstrukcija
PO SISTeMU POdKONSTRUKcIje
vidljiva
podkonstrukcija
vidljiva podkonstrukcija
Poluskrivena & skrivena
Poluskrivena
skrivena
40mm
Prelude xL2/TL
15 mm
Silhouette xL2
15 mm
Interlude xL2
15 mm
Prelude xL /TLx
24 mm
Prelude Sixty2
2
Prelude xL /TLx
24 mm
Prelude Sixty2
2
Prelude xL /TLx
24 mm
Prelude Sixty2
2
Prelude xL /TLx
24 mm
Prelude Sixty2
2
Prelude 24 mm
Main Runner
Prelude Sixty2
Ploče
MicroLook/
MicroLook be
System Z
Prelude xL2/TL
15 mm
Silhouette xL2
15 mm
Interlude xL2
15 mm
System Z
Paneli
Prelude xL2/TLx 24 mm Prelude xL2/TLx 24 mm Prelude xL2/TLx 24 mm
Prelude Sixty2
Prelude Sixty2
Prelude Sixty2
c profil sa T oprugom
Mineralni i metalni paneli i ploče
Tegular
board
Vector
board
SL2
SL2
K2c2
✔
✔
✔
✔
✔
Mineralne laminirane
MicroLook
Tegular / Flush Tegular
board
✔
✔
dP12 sa GemaGrid
j-Profil / h-Profil
Metalni paneli i ploče
Vector
T-clip F
S-clip, Q-clip,
R-clip
hOOK-ON
Mineralni dekorativni
ULTIMA
✔
✔
✔
ULTIMA OP
✔
✔
✔
ULTIMA dB
✔
✔
✔
OPTIMA
✔
✔
✔
PerLA
✔
✔
✔
PerLA OP
✔
✔
✔
PerLA dB
✔
✔
✔
SIerrA OP
✔
✔
✔
NeevA
✔
✔
✔
✔
✔
COLOrTONe dUNe
✔
COLOrTONe FINe FISSUred BLACk
✔
✔
✔
✔
✔
COLOrTONe NeevA
✔
CIrrUS deSIgN(2)
✔
grAPhIS
✔
vISUAL
✔
✔
(2) Step/decade/doric/Image/Synonymes/contrast
✔
✔
✔(1)
(1) Neeva paneli dostupni su sa detaljima ruba MicroLook & Tegular. Pogledajte stranu 35.
Specifična rješenja
(3)
Mineralne nelaminirane
SAhArA
✔
✔
✔
SAhArA MAX / SABBIA
✔
✔
✔
SAhArA dB
✔
✔
✔
CIrrUS
✔
✔
✔
CIrrUS MAX / CIrrUS 75
✔
✔
✔
✔
✔
BIOgUArd ACOUSTIC
✔
✔
✔
BIOgUArd PLAIN
✔
✔
✔
PArAFON hygIeN
✔
CerAMAgUArd
✔
NewTONe
✔
(3) clean Room podkonstrukcija ili Prelude 24 podkonstrukcija otporna na koroziju preporučuje se za čiste sobe i prostorije u zdravstvenim ustanovama.
✔
PLAIN
✔
✔
✔
FINe FISSUred
✔
✔
✔
Metal
drveni
26
MAderA FUrNIrI
✔
✔
✔
✔
MAderA LAMINATI
✔
✔
✔
✔
Najnovije informacije nalaze se na našoj internet stranici
eXTrA MICrOPerFOrATed
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
MICrOPerFOrATed
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
PerFOrATed
✔
✔
✔
✔
✔
✔
PLAIN
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
PreMIUM B15
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
BIOgUArd
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
27
IZbOR PROIZVOdA
PReMA MATeRIjALU
Mineralni laminirani
Mineralni dekorativni
ULTIMA, ULTIMA OP, ULTIMA db
OPTIMA
PeRLA, PeRLA OP, PeRLA db
SIeRRA OP
Mineralni nelaminirani
SAhARA, SAhARA MAx/SAbbIA,
SAhARA db
cIRRUS, cIRRUS MAx/cIRRUS 75
PLAIN
COlORtOne neeva
COlORtOne DUne
NeeVA
Opal
(OL)
carrara
(cA)
Toledo
(TO)
blue
Mountain
(bT)
Platinum
(PN)
black
(bK)
Metal
(MT)
carrara
(cA)
jade
(jA)
Navy
(Ny)
Perl
(PF)
Amber (Ab)
cement
(cG)
cIRRUS STeP
cIRRUS dORIc
cIRRUS decAde
cIRRUS IMAGe
cONTRAST SQUARe
cONTRAST LINeAR
GRAPhIS LINeAR
GRAPhIS NeOcUbIc
ORcAL bIOGUARd
PARAFON hyGIeN
SyNONyMeS RIbbON
GRAPhIS dIAGONAL
SyNONyMeS MeLOdy
GRAPhIS MIx A & b
cONTRAST cIRcLeS
GRAPhIS PUNTOS
FINe FISSURed
GRAPhIS cUAdROS
VISUAL V64 & V49
black
Metal
Specifična rješenja
cLIP-IN
AxAL VecTOR
bOARd
TeGULAR
bez perforacija
Perforirani
Microperforirani
extra Microperforirani
TeGULAR 2
MIcROLOOK
hOOK-ON
bIOGUARd AcOUSTIc
bIOGUARd PLAIN
MyLAR
100% Rh
dizajnerska rješenja
OPTIMA cANOPy
ULTIMA cANOPy
ceRAMAGUARd
ORcAL cANOPy
AxIOM cANOPy
NeWTONe
100% Rh
INFUSIONS cANOPy
druge perforacije dostupne su na upit.
drveni
MADERA LAMINATI
curly Maple (cM)
Podkonstrukcija
MADERA - FURNIRI
Lime Tree (LM)
Pear (Ph)
beech (bh)
US cherry (Uc)
DIzajn PODKOnstRUKCIja
US Maple (UM)
Axiom profili i prijelazni profili
INTeRLUde 15 xL2
vIDljIva PODKOnstRUKCIja
SILhOUeTTe 15 xL2
PReLUde 15 mm
PReLUde 24 mm
PReLUde SIxTy2 24 mm
PReLUde 35 mm
5
Ø 0.5
PeRFORaCIje
A1
A2
A8
5
A10
A12
sKRIvena
PODKOnstRUKCIja
SySTeM Z
28
Najnovije informacije nalaze se na našoj internet stranici
sPeCIFIČna PRIMjena
POdKONSTRUKcIjA
cLeAN ROOM
OTPORNA NA KOROZIjU 24 mm POdKONSTRUKcIjA 24 mm
29
NAZIVI PROIZVOdA
po abecednom redu
MIneRalne PlOČe
Metalne PlOČe
bIOGUARd PLAIN, bIOGUARd AcOUSTIc __ 92
cLIP-IN _______________________________ 106
ceRAMAGUARd ________________________ 98
dIZAjN & PRILAGOđeNA RjeŠeNjA
cIRRUS / cIRRUS MAx / cIRRUS 75 _______ 74
(Stropovi za hodnike, lebdeći stropovi, linearna
cIRRUS Image, Step, doric, decade ________ 82
podkonstrukcija, tartan podkonstrukcija, upijaći
cIRRUS contrast, Synonymes _____________ 84
zvuka, cellio stropovi, zidne obloge) ________ 116
cOLORTONe __________________________ 80
hOOK-ON ____________________________ 114
FINe FISSURed _________________________ 78
LAy-IN _______________________________ 110
GRAPhIS Puntos, cuadros, Linear,
Neocubic, diagonal, Mix A & b _____________ 86
MAdeRA ______________________________ 118
PODKOnstRUKCIja
MyLAR ________________________________ 96
AxIOM profili & prijelazni profili ____________ 124
NeeVA _________________________________ 64
bANdRASTeR _________________________ 132
NeWTONe ____________________________ 100
cLeAN ROOM POdKONSTRUKcIjA _____ 134
OPTIMA ________________________________ 54
INTeRLUde ___________________________ 126
PARAFON hyGIeN_______________________ 94
POdKONSTRUKcIjA OTPORNA
PeRLA _________________________________ 56
NA KOROZIjU _________________________ 134
PeRLA db ______________________________ 60
PReLUde 15 / 24 ______________________ 128
PeRLA OP _____________________________ 58
PReLUde SIxTy2 / 35 ___________________ 130
PLAIN _________________________________ 76
SILhOUeTTe __________________________ 127
SAhARA ______________________________ 66
SySTeM Z ____________________________ 133
SAhARA db ____________________________ 72
VISILIce _______________________________ 135
SAhARA MAx / SAbbIA __________________ 70
SAhARA paneli __________________________ 68
30
SIeRRA OP _____________________________ 62
CanOPY
ULTIMA ________________________________ 46
AxIOM cANOPy ________________________ 40
ULTIMA db _____________________________ 52
INFUSIONS cANOPy ____________________ 42
ULTIMA OP _____________________________ 50
OPTIMA cANOPy _______________________ 34
ULTIMA paneli ___________________________ 48
ORcAL cANOPy ________________________ 38
VISUAL ________________________________ 88
ULTIMA cANOPy ________________________ 36
Najnovije informacije nalaze se na našoj internet stranici
2 > Informacije o proizvodima
Dizajn rješenja
optima Canopy
ULtima Canopy
34
36
oRCaL Canopy
38
40
iNFUSioNS Canopy
42
46
48
50
52
optima
SiERRa op
62
64
pERLa dB
54
56
58
60
66
68
70
SaHaRa dB
72
pLaiN
80
82
CiRRUS
aXiom Canopy
Mineralne laminirane ploče
ULtima
ULtima paneli
ULtima op
ULtima dB
pERLa
pERLa op
NEEVa
Mineralne nelaminirane ploče
SaHaRa
SaHaRa paneli
SaHaRa maX / SaBBia
CiRRUS
CiRRUS maX / CiRRUS 75
FiNE FiSSURED
74
76
78
Mineralne ukrasne ploče
CoLoRtoNE DUNE & NEEVa
CiRRUS Design & image
GRapHiS
Contrast & Synonymes
84
ViSUaL
paRaFoN HYGiEN
94
96
CERamaGUaRD
86
88
Specifična sistemska rješenja
BioGUaRD aCoUStiC
BioGUaRD pLaiN
92
92
mYLaR
NEwtoNE
98
100
Metalne ploče
tehničke karakteristike
CLip-iN Q-CLip, R-CLip
104
106
CLip-iN S-CLip F, t-CLip F
108
LaY-iN axal Vector, Board,
microLook
LaY-iN tegular
Hook-oN
110
112
114
DiZaJN & SpECiJaLNa
RJEŠENJa
116
SYStEm Z
133
Drvene ploče
microLook / Vector / SL2
118
Podkonstrukcija
aXiom profili & prijelazni profili
iNtERLUDE
SiLHoUEttE
pRELUDE 15
124
126
127
128
pRELUDE 24
pRELUDE SiXtY²
pRELUDE 35
BaNDRaStER SiStEm
129
130
131
132
SiStEmi Za SpECiJaLNU
NamJENU
SiStEmi poDkoNStRUkCiJE
134
135
31
Trendovi u arhiTekTuri i okruženju
Trendovi su direktna posljedica promjenjivih
socijalnih, ekonomskih i socioloških uticaja.
Današnja arhitektura je ekološki odgovorna i
održiva kroz dizajn koji se kreće od potpuno
minimalističkog do potpuno eksplicitnog.
Danas je u procesu projektiranja i svim fazama
izgradnje objekata, najvažnije razmatranje
energetske učinkovitosti materijala za izgradnju
kao i njihovih uticaja na životnu sredinu (CO,
otpad, reciklirani sadržaj, reciklaža).
Završna obrada interijera također postavlja
standard u prostoru u kontekstu komfora i
poslovne efikasnosti.
Stropovi predstavljaju najveću izloženu
unutrašnju završnu obradu i imaju ključnu ulogu
u definiranju karakteristika kao što su estetika,
akustika i osvjetljenje interijera objekta.
Bilo da je u pitanju otvorena struktura koja
koristi termalnu masu betona ili je u pitanju
stropna površina koja se prostire od zida do
zida, Armstrong nudi rješenja koja, zahvaljujući
materijalima od kojih su napravljena i njihovim
karakteristikama, mogu imati monolitni ili
diskontinuirani izgled.
ULTIMA Canopy
diskonTinuirana rješenja sa canopy oblacima
DIZAJN / Diskontinuirana rješenja
■ OPTIMA
CANOPY
■ ULTIMA CANOPY
■ ORCAL CANOPY
■ AXIOM
CANOPY
■ INFUSIONS CANOPY
Novi trendovi u arhitekturi diktiraju akustička i dizajnerska rješenja tamo
gdje osnovna stropna struktura ostaje vidljiva ne narušavajući udobnost
krajnjih korisnika. U skladu sa tim, Armstrong nudi diskontinuirana
rješenja koja daju radnom prostoru najviši kvalitet uz očuvanje originalnog
arhitektonskog koncepta.
Bilo da je u pitanju rješenje koje podržava vidljivu strukturu interijera ili je
dopuna već postojećem stropu koji se prostire od zida do zida, canopy
elementi mogu biti:
■ Vizualno dojmljivi za suvremeni izričaj
■ Estetski integrirani i nenametljivi sa naglaskom na karakteristikama
(npr. akustika)
■ U boji, za bolji kontrast i ritam prostora
■ Različitih oblika kako bi se uklopili uz namještaj
■ Grupirani, kao replika arhitektonskog rješenja
■ Zakrivljeni kako bi izdvojili cjelinu i učinili prostor intimnijim
■ Sa teksturom ili mikroperforirani
■ Naknadno postavljeni ispod već postojećeg kontinuiranog
spuštenog stropa kako bi prekinuli monolitni izgled i oživjeli interijer
■ Inteligentni uz dodatak tehnologije i servisnih elemenata (npr. zvučnici)
■ Ekološki, bez otpada na gradilištu
■ Posebni... jer ste i vi jedinstveni.
InfUsIons Canopy
32
33
OPTIMA CANOPY
Diskontinuirana rješenja > Paneli od mineralnih vlakana > OPTIMA CANOPY
82%
87%
ISO 14021
EN ISO
7742-2 & 3
Udio recikliranog
materijala
tEhNIčkI PODACI
Boja*
Rub
Detalj ruba
Refleksija svjetla
Razumljivost
DOStUPNI OBLICI
Nominalna dimenzija 1200x1200mm
Bijela
Obojani rub
Board (ravni rub)
1170 mm
1170 mm
* RAL boje su dostupne prema specijalnom zahtjevu
1020 mm
1170 mm
1170 mm
Svi Optima Canopies paneli su ravni
1170 mm
1040 mm
FLAt
1040 mm
CONCAVE
CONVEx
SqUARE
BROJ PROIZVODA
OPTIMA Canopy je mineralni panel koji može
biti konkavan, konveksan, heksagonalan ili u
obliku kvadrata, pravokutnika, kruga, trapeza i
paralelograma. Raznolikost oblika
omogućuje Vam da naglasite različite cjeline
u prostoru i iskažete svu svoju kreativnost.
OPTIMA Canopies su qprimjenjivi za kreativna
rješenja i različite tipove prostorija uz veliku
ponudu oblika.
Oni poboljšavaju ukupnu udobnost boravka
u radnom prostoru, uz odličnu apsorpciju zvuka
i refleksiju svjetla.
OPTIMA Canopies mogu se koristiti kako
bi novi prostor imao upečatljiv dizajn ili kako
bi se obnovio i osvježio već postojeći interijer.
OPTIMA Canopies se lako i brzo montiraju, kako
ispod postojećeg gipsanog stropa, spuštenog
raster stropa ili vidljive betonske konstrukcije.
šifra proizvoda
BPCS5440 WHG
BPCS5441 WHG
BPCS5442 WHG
BPCS5443 WHG
BPCS5444 WHG
BPCS5445 WHG
BPCS5446 WHG
BPCS5447 WHG
BPCS5448 WHG
BPCS5449 WHG
koncentracija
860 mm
oblik
Square
Convex
Concave
Circle
Hexagon
Trapezoid
Left Parallelogram
Right Parallelogram
Small Rectangle
Large Rectangle
Sabina* po proizvodu
2.45
2.35
1.85
2.00
1.50
2.05
2.05
2.05
3.85
5.25
* Prosjek od 500-4000Hz, na osnovu laboratorijskih mjerenja za panele spuštene 1m, u
skladu sa EN ISO 354-2003. Za više informacija o akustičkim karakteristikama Canopy
panela, kontaktirajte našu Internu tehničku podršku.
1170 mm ∅
1170 mm
1170 mm
1010 mm
1170 mm
hExAGON
CIRCLE
1170 mm
tRAPEZOID
1170 mm
1170 mm
1170 mm
1020 mm
LEFt PARALLELOGRAm
1020 mm
RIGht PARALLELOGRAm
Nominalna dimenzija 1200 x 1800 mm
Nominalna dimenzija 1200 x 2400 mm
2390 mm
1780 mm
SADRŽAJ PAkIRANJA
- OPTIMA Canopy panel sa integriranim aluminijumskim okvirom
- Kartonska šablona za pričvršćenje
- Upute za montažu
1170 mm
1170 mm
Napomena: komplet potrebnih elemenata za ovjes nije uključen
SmALL RECtANGLE
LARGE RECtANGLE
AkUStIčkE kARAktERIStIkE - sa 1000mmm zračnog prostora
UREDI - I online (PT),
oPTIMA Canopy Concave & Convex
Odgovarajuće upijanje zvuka površine po
Canopyu (Sabine)
7
6
5
Large rectangle
Rectangle
Square
Circle
4
3
2
1
0
125
250
500
1 000
2 000
4 000
Integrirani aluminijski okvir koji osigurava pojedinačni i grupni ovjes.
Dimenzije aluminijumskih okvira:
Moduli 1200x1200mm: 610x610mm
Moduli 1200x1800mm: 610x1220mm
Moduli 1200x2400mm: 610x1830mm
Oktavni opseg sa centralnom frekvencijom (u hercima)
EEA
Euroclass B-s1, d0
90 % RH
15 GODINA
garancije
EN 13501-1
Napomena: Dostupnost određenih proizvoda može biti promjenjiva. Molimo Vas kontaktirajte ITS ili posjetite web stranicu www.armstrong.com za najnovije informacije.
Više informacija o akustičkim karakteristikama potražite na stranicama 17-19 ili na našoj internet adresi.
Nominalna dimenzija 1200x1200mm: 4,5kg
Nominalna dimenzija 1200x1800mm: 6,8kg
Nominalna dimenzija 1200x2400mm: 9kg
35
ULTIMA CANOPY
Diskontinuirana rješenja > Paneli od mineralnih vlakana > ULTIMA CANOPY
44%
Udio recikliranog
materijala
tEhNIčkI PODACI
87%
ISO 14021
EN ISO
7742-2 & 3
Refleksija svjetla
Razumljivost koncentracija
POStOJEĆI OBLICI
1905 x 1180 x 32 mm
Bijela
Obojani rubovi
Board (ravni rub)
Presjek:
1905 mm
170 mm
Dimenzije
Boja
Rub
Detalj ruba
32 mm
R= 3,28 m
CONCAVE
CONVEx
BP62591G
BP62592G
BP62581G
BP62582G
ŠIFRA PROIZVODA
ULTIMA Canopy je mineralni panel pre oblikovan
u konveksni ili konkavni oblik.
Zakrivljeni oblik omogučuje Vam da istaknete
prostor i izrazite svoju kreativnost.
Canopy se može montirati maksimalno pod
kutem od 45 u odnosu na horizontalu.
ULTIMA Canopy je kreativno rješenje za
otvorene prostore, koje pruža odlično upijanje
zvuka i refleksiju svjetla.
ULTIMA Canopy poboljšava ukupnu ugodu
boravka u radnoj sredini.
ULTIMA Canopy osigurava besprijekorni izgled
uz brzu i jednostavnu montažu.
ULTIMA Canopy se može koristiti za obnovu
postojećeg prostora. Za montažu nije potreban
specijalni alat. Canopy se vrlo jednostavno
podešava na različite visine i zakreće pod
odgovarajućim kutem.
170 mm
32 mm
- ULTIMA Canopy panel ima unaprijed pripremljene otvore i označene
točke za vezu sa elementima ovjesa
- 4 sajle za ovjes (dužine 4.8m)
- 4 strukturna sidra
- 4 kapice sidara
- 4 adapter donjeg ruba sajle *
- 4 pričvrščivač donjeg ruba *
- 4 unutarnje kapice *
- Kartonska shema za bušenje rupa za ovjesni pribor
- Upute za montažu
*pribor za podešavanje sajli pričvršćen za panel
Tlocrt:
Primjer tlocrta ULTIMA Canopy panela
1905 mm
1220 mm
610 mm
SADRŽAJ PAkIRANJA
1180 mm
1 komad u pakiranju
2 komada u pakiranju
PRAtEĆI ELEmENtI
šifra prozivoda
BPCS5423 G
BP625530 G
Opis
Komplet za ovjes: 4 sajle dužine 4.8m
Komplet za ovjes sa produženim
sajlama: 4 sajle dužine 9,15m
Komplet za ovjes kada se ULTIMA
Canopy panel vješa ispod postojećeg
spuštenog stropa.
BP7006
Napomena: 2 kompleta za jedan Canopy
AkUStIčkE kARAktERIStIkE - sa 1000mmm zračnog prostora
UREDI - Bürgermeister (nL),
ULTIMA Canopy Concave & Convex
Odgovarajuće upijanje zvuka površine po
Canopyu (Sabine)
3.5
3
2.5
Konkavni
Konveksni
2
1.5
1
0.5
0
125
250
500
1 000
2 000
4 000
Oktavni opseg sa centralnom frekvencijom (u hercima)
EEA
Euroclass A2-s1, d0
70 % RH
15 GODINA
garancije
 23 kg/pc.
EN 13501-1
Napomena: Dostupnost određenih proizvoda može biti promjenjiva. Molimo Vas kontaktirajte ITS ili posjetite web stranicu www.armstrong.com za najnovije informacije.
Više informacija o akustičkim karakteristikama potražite na stranicama 17-19 ili na našoj internet adresi.
37
Diskontinuirana rješenja > Metal > ORCAL CANOPY
30%
Udio recikliranog
materijala
tEhNIčkI PODACI
Presjek
CONCAVE
min 200 mm
max 1900 mm
CONCAVE
CONVEx
FLAt
BPCS600064
BPCS600065
BPCS600063
40 mm
CONVEx
40 mm
**RAL boje su dostupne na osnovi zahtjeva.
min 200 mm
max 1900 mm
ŠIFRA PROIZVODA
1 komad u pakiranju
FLAt
min 200 mm
max 1900 mm
40 mm
SADRŽAJ PAkIRANJA
- ORCAL Canopy panel
- 4 ovjesne sajle (duljina spuštanja 2,00 m)
- 4 strukturno sidro
- 4 kapica sidra
- 4 x 50mm pločice
- Uputstvo za montažu
Tlocrt
Primjer tlocrta ORCAL Canopy panela
DODAtNI ELEmENtI
Opis
Standardni komplet za ovjes ORCAL
Canopy panela, dužine sajli 2000mm.
Ravni čistač za ORCAL Canopy
BPCS 600068
1180 mm
1890 mm
šifra prozivoda
BPCS 600066
600 mm
ORCAL Canopy dio je velikog Armstrong
proizvodnog programa diskontinuiranih rješenja
za spuštene stropove. ORCAL Canopy su
metalni paneli koji su na raspolaganju u tri
različita oblika (ravan, konkavni i konveksni) čime
je projektantima i dizajnerima omogućeno da:
■ Istaknu djelove velikih prostorija uz bolji
lokalni akustički komfor cjeline ili radne zone
(razumljivost govora)
■ Imaju veliku fleksibilnost kad je u pitanju
dizajn s obzirom da ovi paneli mogu biti u tri
različita oblika, mogu se vješati pojedinačno ili
grupirati prema želji.
Paneli kao zavšnu obradu imaju vrlo postojanu
i otpornu boju, zahvaljujući kojoj se lako čiste i
održavaju.
Mogu biti i perforirani (Ekstramikroperforacija) što
im omogućuje cjelovit izgled ali dobru akustiku
i refleksiju svetla.
ORCAL Canopy je potpuno zatvoren, tako
da iako unutrašnja strana ostane vidljiva ona
upotpunjuje dizajn prostora.
Razumljivost koncentracija
Refleksija svjetla
DOStUPNI OBLICI
1890 x 1180 x 40 mm
Bijela (RAL9010)*
- Zakrivljen (konkavni, konveksni) rubni detalj:
po 47°, po dužini 90°
- Ravni: sve stranice 47°
- Prednja stranica: Ekstramikroperforiran 0.7mm,
1% otvorene površine, za jednolik izgled panela.
- Zadnja strana: Standardna perforacija 2,5mm,
16% otvorene površine, za poboljšanu akustiku.
U unutrašnjosti panela smješten je akustički
umetak debljine 20mm, 25kg/m3
Završna obrada
EN ISO
7742-2 & 3
156 mm
Dimenzije
Boja
Detalj ruba
80%
ISO 14021
156 mm
ORCAL CANOPY
AkUStIčkE kARAktERIStIkE - sa 1000mmm zračnog prostora
PRoMET - Aerodrom u nici (francuska),
oRCAL Canopy Concave
Odgovarajuće upijanje zvuka površine po
Canopyu (Sabine)
3.5
3
950 mm
2.5
ORCAL ravni,
konkavan ili
konveksan
2
1.5
1
0.5
0
125
250
500
1 000
2 000
4 000
Oktavni opseg sa centralnom frekvencijom (u hercima)
EEA
Euroclass B-s2, d0
90 % RH
15 GODINA
garancije
EN 13501-1
Napomena: Dostupnost određenih proizvoda može biti promjenjiva. Molimo Vas kontaktirajte ITS ili posjetite web stranicu www.armstrong.com za najnovije informacije.
Više informacija o akustičkim karakteristikama potražite na stranicama 17-19 ili na našoj internet adresi.
Ravni: 26.3 kg
Zakrivljen (konkavan ili
konveksan): 28.3 kg
39
AXIOM CANOPY
Diskontinuirana rješenja > AXIOM C & AXIOM KE CANOPY
25%
do
7742-2 & 3
Udio recikliranog
materijala*
tEhNIčkI PODAtCI
Boja
Materijal
90%
EN ISO
ISO 14021
Refleksija svjetla
Razumljivost
DImENZIJE I OBLICI StANDARDNIh kOmPLEtA
Bijela (Global white / RAL 9010)*
ekstrudirani aluminij
*RAL boje su dostupne na osnovi zahtjeva
3.0 m
2.4 m
1.8 m
1.2 m
1.2 m
10 ploče
8 ploče
6 ploče
4 ploče
9 ploče
AxIOm C AND AxIOm kE CANOPY SADRŽAJ PAkIRANJA
Napomena; Dostpunost AXIOM profila u bojama je prema
zahtjevu. Molimo vas da kontaktirate lokanu tehničku podršku.
Opis
AXIOM C Tegular Vector profil
1.8 m
15 ploče
12 ploče
BPA 345 G
AXIOM C Tegular Vector kutnik
2.4 m
20 ploče
16 ploče
BPCS 574206G
AXIOM KE profil
3.0 m
25 ploče
BPCS 57 G
AXIOM KE Canopy
kutnik
BPA361 G
AXIOM KE Canopy
spojnica
BPA 338G
BPC 3000 G
BPAWDN 21 H
AXIOM univerzalna spojnica
Primarni C nosač
Spojnica za T/C nosač
AkUStIčkE kARAktERIStIkE - sa 1000mmm zračnog prostora
7
Odgovarajuće upijanje zvuka površine po
Canopyu (Sabine)
AXIOM C canopy i AXIOM KE Canopy
unaprijediti će akustiku prostora uz moderan
dizajn. Zahvaljujući AXIOM rješenjima, funkcija i
forma idu zajedno!
■ AXIOM KE Canopy je završni profil koji
omogućuje formiranje «oblaka» - «lebdećih
stropnih struktura» sa cjelim pločama.
Kombinacijom postojećih panela (mineralnih,
metalnih, drvenih) i AXIOM komponenti,
ovakva rješenja mogu definirati pojedinačne
prijemne prostore, radne jedinice i sale za
sastanke u okviru open space uredskih
prostora.
■ Ova lebdeća struktura i poboljšana akustika
smanjuju nivo buke u prostoru i povećavaju
razumljivost govora.
■ Idealni su za prostore gdje primarna
konstrukcija ostaje vidljiva, a gde je potrebna
odgovarajuća akustika.
šifra prozivoda
BP 551411 G
6
5
PERLA OP
4
OPTIMA
15 mm
3,60 m2
3
ORCAL 1522
2
1
0
125
250
500
1 000
2 000
4 000
Oktavni opseg sa centralnom frekvencijom (u hercima)
BPA 348 G
Nosač profila
BPCA 97 G
Kutnik za C nosač (dolazi u
pakiranju samo za UK).
BPA 347 G
Spojnica za vezu sa 24mm XL2
nosačem
BPA 346 G
Spojnica za vezu sa 15mm XL2
nosačem
Univerzalna spojnica za vezu sa
T nosačem
UGosTITELJsTVo - Kazalište (UsA), AxIoM KE
AxIoM C
BPA 339 G
Napomena: Axiom komplet dostupan je sa podkonstrukcijom od 15 i 24mm širine.
*Reciklirani sadržaj se odnosi samo na okvir. Za reciklirani sadržaj ploča pogledajte stranicu
koja se odnosi na proizvode.
Napomena: Dostupnost određenih proizvoda može biti promjenjiva. Molimo Vas kontaktirajte ITS ili posjetite web stranicu www.armstrong.com za najnovije informacije.
Više informacija o akustičkim karakteristikama potražite na stranicama 17-19 ili na našoj internet adresi.
41
INFUSIONS CANOPY
Diskontinuirana rješenja > Polikarbonat > INFUSIONS CANOPY
PALEtA BOJA
CONCAVE
CONVEx
tEhNIčkI PODACI
Boja
Dimenzije
Paleta boja
Pravokutnik
Materijal
Završna obrada
Pakiranje
Polikarbonat
Glatka
1 ili 2 komada u pakiranju
1525 x 610 x 6 mm
1830 x 610 x 6 mm
SADRŽAJ PAkIRANJA
Channelled Sunset
Channelled Vision
Channelled Mist
Channelled Caribbean
Channelled Midnight
- ravni infusion paneli sa 610mm dugim aluminijskim ekstrudiranim
završetkom (2 završetka/po panelu)
- 2 sajle za sprezanje panela u luk od 60*
- 2 sajle za sprezanje luka od 90*
Napomena: pakiranje za ovjes panela nije uključeno. Molimo vas
da komplet za ovjes naručite prema konfiguracijii koju želite da postići
PRAtEĆI PRIBOR
Standardni komplet za ovjes (2,4m)
Komplet za ovjes sa produženim sajlama (4,8m)
Ovjesni komplet
Komplet za povezivanje panela
Komplet za vezu sa zidom
Završetak za vezu sa zidom
BP7004A – 0.15 kg
BP7005A – 0.20 kg
BP7006 – 0.05 kg
BP7007 – 0.10 kg
BP7008 – 0.20 kg
BP7009 – 0.10 kg
292mm
1400mm
90° arc
350mm
Za naglašavanje prostora, usmjeravanje pogleda
ili za intimniji ugođaj, INFUSIONS paneli pružaju
Vam mogućnost da iskažete svoju kreativnost
kroz potpuno novu dimenziju.
Montirani za strop ili zid pomoću jedinstvenog
sistema sajli, INFUSIONS paneli izgledaju
kao da prkose gravitaciji. Dostupni u različitim
materijalima, dimenzijama, bojama i teksturama,
uz raspored, konfiguraciju i svjetlosne
mogućnosti koje mogu ostvariti, ovi paneli
predstavljaju alat za arhitekte i dizajnere, koji
nema cijenu.
INFUSION paneli su posebno rješenje koje
omogućuje definiranje zona različite veličine
i namjene u interijeru - od opuštajućih
cjelina do udobnih i idiličnih ambijenata.
Canopies se lako i brzo ugrađuju kako ispod
postojećeg stropa od gipsa, tako i ispod raster
stropa ili primarne betonske konstrukcije.
Channelled Intellect
1675mm
203mm
90° arc
TRGoVInA - Tyco Restoran (B),
InfUsIons Channelled Midnight
1475mm
240mm
60° arc
1775mm
60° arc
EEA
Euroclass B-s1, d2
15 GODINA
garancije
1525 x 610: 2.7 kg
1830 x 610: 3.1 kg
EN 13501-1
Napomena: Dostupnost određenih proizvoda može biti promjenjiva. Molimo Vas kontaktirajte ITS ili posjetite web stranicu www.armstrong.com za najnovije informacije.
43
laMiniRane ploče
Armstrong asortiman laminiranih proizvoda karakteriziraju čista i svjetla
površina bez perforacija dizajnirana u skladu sa suvremenim izazovima
uređenja interijera.
Ove površine, kao što je ULTIMA, izdržljive su, imaju veliku otpornost
na grebanje i refleksiju svjetla do 90%. Naša ponuda laminiranih ploča
osigurava vrhunsku kontrolu akustike. Bez obzira da li krajnji korisnik
zahtjeva razumljivost, povjerljivost, koncentraciju ili uravnoteženje svega
navedenog, Armstrong nudi pravo rješenje.
Proizvodi sa oznakom OP osiguravaju apsorpciju zvuka do 1.00
pomažući kontroli akustičkog okruženja u prostorijama većih površina.
■
Proizvodi sa oznakom dB su osmišljeni da ponude slabljenje zvuka i do
44dB, čime osiguravaju povjerljivost u zatvorenim sobama.
■
Standardni proizvodi osiguravaju istovremeno dobru zvučnu apsorpciju i
slabljenje zvuka čime se postiže savršen akustički komfor u prostoru.
■
SIERRA OP paneli
MINERALNE PLOČE
■ LAMINIRANE
PLOČE
■ NELAMINIRANE PLOČE
■ DEKORATIVNE PLOČE
Monolitna Rješenja...
SAHARA
Uloga spuštenih stropova je promjenjena iz većinom funkcionalne
(skrivanje instalacija uz istovremeno osiguranje laganog pristupa) do sve
većeg doprinosa dizajnu interijera, akustici i općenito uticaja na okruženje
inovacijama kao što je Tech Zone. Upotreba ploča sa visokim postotkom
refleksije svjetla uticala je na optimizaciju prirodnog svjetla što je dalje
rezultiralo novim rješenjima sa pločama veće površine i finije teksture.
U cilju poboljšanja estetike Armstrong je razvio Vector, detalj ruba koji
skriva podkonstrukciju i daje stropu monolitniji izgled. U potrazi za novim
rješenjima u pogledu dizajna podkonstrukcije Armstrong je došao do
uzbudljivih ideja poput Interlude podkonstrukcije, namjenjene prostorima
gde je dizajn primarni aspekt.
nelaMiniRane ploče
DekoRativne ploče
Ovaj klasični program proizvoda osigurava spoj karakteristika, kvalitete i
pristupačnost po kojima su Armstrong spušteni stropovi poznati. Serija
DUNE predstavlja težište Armstrongovog proizvodnog programa. Ove
ploče profinjene teksture, sa ili bez perforacija, osiguravaju dobar nivo
apsorpcije i slabljenje zvuka. Zadnja verzija SAHARE i CIRRUSA sa
oznakom MAX nudi poboljšani nivo apsorpcije dok SAHARA dB osigurava
visoki nivo slabljenja zvuka.
Program dekorativnih ploča iz Armstronga koristi se u prilici kad dizajner ili
krajnji korisnik žele ispratiti određenu temu u interijeru ali mogu i sami biti
glavni motiv projekta.
Od GRAPHIS ploča modernog dizajna ili ploča u boji COLORTONE serije,
do suptilne CIRRUS teksture, Armstrong nudi široki spektar dizajnerskih
rješenja i boja za najrazličitije zahtjeve projektanta i korisnika.
ULTIMA Vector
44
45
ULTIMA
Mineralni laminirani > Ploče & paneli > ULTIMA
44%
87%
ISO 14021
EN ISO
7742-2 & 3
Udio recikliranog
materijala
ultima
board
tegular
microlookbe
Vector
Prelude XL2/TLX 24 mm
Prelude Sixty2
Prelude XL2/TLX 24 mm
Prelude Sixty2
Prelude XL2/TL 15 mm
Silhouette XL2 15 mm
Interlude XL2 15 mm
Prelude XL2 24 mm
Prelude Sixty²/XL²
9.5mm
19mm
8mm
3mm
19mm
8mm
6mm
19mm
19mm
10mm
45°
500 x 500 x 19 mm
14mm 10mm
594mm
594mm
Razumljivost
6mm
2mm
19mm
14mm
2254 M
9536 M
9538 M
9843 M
3320 M
625 x 625 x 19 mm
9536 D
9538 D
9843 D
3320 D
2743 M
600 x 1200 x 19 mm
9537 M
625 x 1250 x 19 mm
9537 D
2734 M
2735 M
300 x 1200 x 19 mm
EN ISO 354 &
EN ISO 11654
586mm
575mm
19mm
600 x 600 x 19 mm
675 x 675 x 19 mm
9964 M
aw
NRC 125 250 500 1000 2000 4000
• Board, Tegular, MicroLook BE
0.70(H) 0,70 0.55 0.50 0.65 0.80 0.90 0.85
• Vector
0.75(H) 0.70 0.50 0.55 0.70 0.85 0.95 0.95
Klasa apsorpcije zvuka = C
1.0
Hz
aP
0.8
aP
0.6
0.4
aP
0.2
0
125
250
500
1 000
2 000
4 000
centralnefrekvencijeoktavnogopsega(Hz)
Dnfw
34 – 36 dB
EN ISO 10848-2
& EN ISO 717-1
Rw
18 dB
EN ISO 140-3
& EN ISO 717-1
EEA
POSLOVNI PROSTOR - Woningbouwvereniging
Compaen (Nizozemska), ULTIMA Vector
575mm
4.5mm
15°
ULTIMA je Armstrongov proizvod izuzetnih
karakteristika koje ispunjavaju najstrožije
zahtjeve u pogledu apsorpcije zvuka,
slabljenja zvuka, visoke refleksije svjetla,
povećane vlagootpornosti i trajnosti.
ULTIMA ploče proizvode se u različitim
gustoćama za kombiniranu upotrebu
(Standardna, OP ili dB).
Pored toga, elegantna bijela neperforirana
površina čini ULTIMU idealnim odgovorom
na zahtjeve suvremenih prostora.
■ Povećana otpornost na grebanje
■ Izuzetna trajnost i jednostavno rukovanje
■ Odlične akustičke karakteristike
■ Profinjen vizualni dojam
■ Visoka refleksija svjetla
■ Ojačani rub
■ ULTIMA je također dostupna u panelima
(pogledajte str.49)
Refleksija svjetla
RUS
Euroclass A2-s1, d0
G1, V1, D1, T1 to FZ 123
EN 13501-1
l = 0.052 W/m K
95 % RH
15 gODINa
garancije
 5.2 kg/m2
EN 12667
& ISO 8301
Napomena: Dostupnost određenih proizvoda može biti promjenjiva. Molimo Vas kontaktirajte ITS ili posjetite web stranicu www.armstrong.com za najnovije informacije.
Više informacija o akustičkim karakteristikama potražite na stranicama 17-19 ili na našoj internet adresi.
47
ULTIMA PANELI
Mineralni laminirani > Paneli > ULTIMA
44%
ISO 14021
Udio recikliranog
materijala
ultimaPaNeli
87%
EN ISO
7742-2 & 3
Refleksija svjetla
Razumljivost
sl2
Prelude 24 mm glavni nosač
Prelude Sixty2
Sistem Z
9mm
17mm
19mm
11.5mm
11.3mm
13mm
A
B
26mm
300 x 1500 x 19 mm
9954 M
300 x 1720 x 19 mm
2736 M
300 x 1800 x 19 mm
9955 M
300 x 2500 x 19 mm
9956 M
EN ISO 354 &
EN ISO 11654
a NRC 125 250 500 1000 2000 4000
0.70(H)
0.70 0.50 0.50 0.60 0.75 0.90 0.95
Klasa apsorpcije zvuka = C
1.0
Hz
a
0.8
aP
0.6
0.4
0.2
0
125
250
500
1 000
2 000
4 000
centralnefrekvencijeoktavnogopsega(Hz)
Suvremena građevinska industrija u
komercijalnom sektoru često traži da se
spušteni strop uklopi u karakterističan
modul objekta, radi kasnije jednostavnije
podjele prostora.
Uspostavljajući harmoniju sa
karakteristikama ULTIMA ploča, ULTIMA
paneli pružaju mogući odgovor na takve
zahtjeve i ujedno predstavljaju idealno
rješenje za upotrebu u hodnicima.
Dnfw
40 dB
EN ISO 10848-2
& EN ISO 717-1
Rw
18 dB
EN ISO 140-3
& EN ISO 717-1
EEA
POSLOVNI PROSTOR - antoor Stam & De Koning
Wessels (Nizozemska), ULTIMA paneli SL2
RUS
Euroclass A2-s1, d0
G1, V1, D1, T1 to FZ 123
EN 13501-1
l = 0.052 W/m K
95 % RH
15 gODINa
garancije
 5.2 kg/m2
EN 12667
& ISO 8301
Napomena: Dostupnost određenih proizvoda može biti promjenjiva. Molimo Vas kontaktirajte ITS ili posjetite web stranicu www.armstrong.com za najnovije informacije.
Više informacija o akustičkim karakteristikama potražite na stranicama 17-19 ili na našoj internet adresi.
49
ULTIMA OP
Mineralni laminirani > Ploče & paneli > ULTIMA OP
42%
86%
ISO 14021
EN ISO
7742-2 & 3
Udio recikliranog
materijala
ultimaoP
Refleksija svjetla
Koncentracija
board
tegular
microlook
Prelude XL2/TLX 24 mm
Prelude Sixty2
Prelude XL2/TLX 24 mm
Prelude Sixty2
Prelude XL2/TL 15 mm
Interlude XL2 15 mm
5mm
9.5mm
20mm
8mm
20mm
8mm
15°
ULTIMA OP je nova generacija spuštenih
stropova od mineralnih vlakana, nastala
korištenjem najnovije Armstrongove
tehnologije. Ova nova paleta proizvoda
postiže najviši nivo apsorpcije zvuka
(aw = 1.00). Ova karakteristika u kombinaciji
sa laminiranom površinom ULTIMA ploča
za rezultat ima profinjeni vizualni dojam,
povećanu izdržljivost i vrhunsku apsorpciju
zvuka.
Ova paleta proizvoda može igrati ključnu
ulogu u smanjenju neželjene buke, u
poboljšanju uvjeta za rad, učenje i život
općenito i koristiti se u prostorima
najrazličitije namjene od korisničkih centara
do kafe-barova.
Proizvodi iz palete ULTIMA (OP) idealni su
za suvremene uredske prostore u kojima
je korištenje pregradnih zidova svedena
na minimum. Oni osiguravaju najviši nivo
apsorpcije zvuka i refleksije svjetla i podižu
kvalitet radnog okoliša.
600 x 600 x 20 mm
2860 M
2862 M
2863 M
625 x 625 x 20 mm
2860 D
2862 D
2863 D
600 x 1200 x 20 mm
2861 M
625 x 1250 x 20 mm
2861 D
EN ISO 354 &
EN ISO 11654
aw
NRC 125 250 500 1000 2000 4000
1.00
0.95 0.55 0.85 1.00 0.95 1.00 1.00
Klasa apsorpcije zvuka = a
Hz
aP
20mm
15°
1.0
0.8
aP
0.6
0.4
0.2
0
125
250
500
1 000
2 000
4 000
centralnefrekvencijeoktavnogopsega(Hz)
Dnfw
26 dB
EN ISO 10848-2
& EN ISO 717-1
Rw
10 dB
EN ISO 140-3
& EN ISO 717-1
EEA
RUS
Euroclass A2-s1, d0
G1, V1, D1, T1 to FZ 123
EN 13501-1
OBRAZOVANJE - Luther-Meyer-Gymnasium
(Njemačka), ULTIMA OP Board
l = 0.037 W/m K
95 % RH
15 gODINa
garancije
 3.7 kg/m2
EN 12667
& ISO 8301
Napomena: Dostupnost određenih proizvoda može biti promjenjiva. Molimo Vas kontaktirajte ITS ili posjetite web stranicu www.armstrong.com za najnovije informacije.
Više informacija o akustičkim karakteristikama potražite na stranicama 17-19 ili na našoj internet adresi.
51
ULTIMA dB
Mineralni laminirani > Ploče i paneli > ULTIMA dB
63%
87%
ISO 14021
EN ISO
7742-2 & 3
Udio recikliranog
materijala
ultimadb
board
tegular
microlookbe
Prelude XL2/TLX 24 mm
Prelude Sixty2
Prelude XL2/TLX 24 mm
Prelude Sixty2
Prelude XL2/TL 15 mm
Silhouette XL2 15 mm
Interlude XL2 15 mm
9.5mm
23mm
8mm
Refleksija svjetla
sl2
Prelude 24 mm glavni nosač
Prelude Sixty2
9mm
4.5mm
23mm
3mm
8mm
23mm
Sistem Z
17mm
11.5mm 19mm
13mm B
11.3mm
45°
15°
Privatnost
A
26mm
Ploče & paneli
600 x 600 x 23 mm
2038 M
2040 M
2041 M
625 x 625 x 23 mm
2038 D
2040 D
2041 D
600 x 1200 x 23 mm
2039 M
625 x 1250 x 23 mm
2039 D
Paneli
ULTIMA dB je jedinstvena kombinacija
odlične sposobnosti slabljenja zvuka i
dobre zvučne apsorpcije koja prostoru daje
veću privatnost, bolji akustički ugođaj
i povisuje produktivnost radnog okoliša.
■ Korištenjem ove ploče isključuje se
potreba za postavljanjem zvučnih barijera
u zatvorenim uredskim prostorima.
■ Glatka površina bijele boje dodatno je
ojačana i otporna na grebanje.
■ Odlikuje je visok nivo refleksije svjetla
( 90%).
■ U kombinaciji sa pločama tipa ULTIMA
i OPTIMA, ULTIMA dB predstavlja idealan
izbor.
300 x 1500 x 19 mm
2046 M
300 x 1800 x 19 mm
2047 M
300 x 2500 x 19 mm
2049 M
EN ISO 354 &
EN ISO 11654
aw
NRC 125 250 500 1000 2000 4000 Hz
• Board, Tegular, Microlook BE
0.65(H) 0.70 0.40 0.40 0.60 0.80 0.95 1.00 aP
• SL2
0.60(H) 0.55 0.30 0.35 0.55 0.65 0.75 0.85 aP
Klasa apsorpcije zvuka = C
1.0
0.8
aP
0.6
0.4
0.2
0
125
250
500
1 000
2 000
4 000
centralnefrekvencijeoktavnogopsega(Hz)
Dnfw
40 - 43 dB
EN ISO 10848-2
& EN ISO 717-1
Rw
21 dB
EN ISO 140-3
& EN ISO 717-1
EEA
POSLOVNI PROSTOR - Acantus (Nizozemska),
ULTIMA dB paneli SL2
RUS
Euroclass A2-s1, d0
G1, V1, D1, T1 to FZ 123
EN 13501-1
l = 0.067 W/m K
95 % RH
15 gODINa
garancije
 8.1 kg/m2
EN 12667
& ISO 8301
Napomena: Dostupnost određenih proizvoda može biti promjenjiva. Molimo Vas kontaktirajte ITS ili posjetite web stranicu www.armstrong.com za najnovije informacije.
Više informacija o akustičkim karakteristikama potražite na stranicama 17-19 ili na našoj internet adresi.
53
OPTIMA
Mineralni laminirani > Ploče & paneli > OPTIMA
82%
87%
ISO 14021
EN ISO
7742-2 & 3
Udio recikliranog
materijala
oPtima
Refleksija svjetla
board
tegular
microlook
Vector
Prelude XL2/TLX 24 mm
Prelude Sixty2
Prelude XL2/TLX 24 mm
Prelude Sixty2
Prelude XL2/TL 15 mm
Interlude XL2 15 mm
Silhouette 15 mm
Prelude XL2 24 mm
Prelude XL² 24 mm poprečni nosač
9.5mm
15/20/25mm
8mm
575mm
4.5mm
15/20/25mm
8mm
15/20/25mm
6mm
22mm
586mm
575mm
14mm 10mm
594mm
6mm
2mm
22mm
10mm
Koncentracija
594mm
22mm
14mm
OPTIMa 15 mm
600 x 600 x 15 mm
2327 M
2329 M
2331 M
600 x 1200 x 15 mm
2328 M
2330 M
2332 M
600 x 600 x 20 mm
2335 M
2349 M
2363 M
600 x 1800 x 20 mm
2337 M
1200 x 1200 x 20 mm
2338 M
2352 M
2366 M
OPTIMa 20 mm
OPTIMA je proizvod male specifične gustoće,
sa ispunom od staklene vune. Njena čvrsta
bijela površina stvorena je nanošenjem boje
otporne na abraziju na laminat od staklenih
vlakana. Kod ploča sa ravnim rubovima,
oni su obojani da ne bi došlo do disperzije
vlakana. Radi odlične mehaničke čvrstoće,
ploče se proizvode sa filcom od staklenih
vlakana sa zadnje strane a rub kod Tegular i
Microlook ploča je dodatno ojačan i obojan.
OPTIMA postiže najviši nivo apsorpcije zvuka
sa vrijednostima aw do 1.00.
Ovo je čini idealnim izborom za otvorene
uredske prostore, kafiće i sve druge tipove
prostora gdje zvuk prevelikog intenziteta može
negativno uticati na kvalitetu okoliša.
Fina bijela površina, slična završnoj obradi
Ultime (vidi str. 14), čini je izuzetnim estetskim
rješenjem.
Takođe, OPTIMA se lako i dobro čisti i ima
odličan nivo refleksije svjetla.
Rub tipa Vector je rezultat Armstrongove
napredne tehnologije. Skriva podkonstrukciju i
ostavlja dojam da su ploče ovješene neovisno
od zidova prostorije.
Za kraj, OPTIMA se proizvodi u različitim
dimenzijama i detaljima ruba
OPTIMa 22 mm
600 x 600 x 22 mm
2387 M
600 x 1200 x 22 mm
3413 M
OPTIMa 25 mm
600 x 600 x 25 mm
EN ISO 354 &
EN ISO 11654
2379 M
aw
NRC 125 250 500
• Board, Tegular, MicroLook 15 mm
0.90
0.90 0.35 0.75 1.00
• Board, Tegular, MicroLook 20 mm
0.95
0.95 0.40 0.80 1.00
• Board, Tegular, MicroLook 25 mm
1.00
1.00 0.50 0.85 1.00
• Vector 22 mm
1.00
0.95 0.35 0.80 1.00
Klasa apsorpcije zvuka = a
2381 M
1000 2000 4000
2383 M
1.0
Hz
0.80 0.90 0.95
aP
0.85 1.00 1.00
aP
0.95 1.00 1.00
aP
0.8
aP
0.6
0.4
0.2
0
125
250
500
1 000
2 000
4 000
centralnefrekvencijeoktavnogopsega(Hz)
0.90 1.00 1.00
aP
Rw
7 dB (OPTIMA 15 mm)
EN ISO 140-3
& EN ISO 717-1
EEA
OBRAZOVANJE - Osnovna škola (Francuska),
OPTIMA Vector
RUS
Euroclass A2-s1, d0
G1, V2, D1, T1 to FZ 123
EN 13501-1
l = 0.032 W/m K
95 % RH
15 gODINa
garancije
EN 12667
& ISO 8301
Napomena: Dostupnost određenih proizvoda može biti promjenjiva. Molimo Vas kontaktirajte ITS ili posjetite web stranicu www.armstrong.com za najnovije informacije.
Više informacija o akustičkim karakteristikama potražite na stranicama 17-19 ili na našoj internet adresi.
15 mm: 1.8 kg/m2
20 mm: 2.3 kg/m2
22 mm: 2.9 kg/m2
25 mm: 2.8 kg/m2
55
PERLA
Mineralni laminirani > Ploče & paneli > PERLA
45%
86%
ISO 14021
EN ISO
7742-2 & 3
Udio recikliranog
materijala
Perla
Refleksija svjetla
board
tegular
microlookbe
Prelude XL2/TLX 24 mm
Prelude Sixty2
Prelude XL2/TLX 24 mm
Prelude Sixty2
Prelude XL2/TL 15 mm
Silhouette XL2 15 mm
Interlude XL2 15 mm
4.5mm
9.5mm
17mm
8mm
17mm
3mm
8mm
600 x 600 x 17 mm
2801 M
2803 M
2804 M
625 x 625 x 17 mm
2801 D
2803 D
2804 D
600 x 1200 x 17 mm
2802 M
625 x 1250 x 17 mm
2802 D
aw
NRC 125 250 500 1000 2000 4000
0.65(H)
0.70 0.35 0.40 0.60 0.85 0.95 1.00
Klasa apsorpcije zvuka = C
Hz
aP
17mm
45°
15°
EN ISO 354 &
EN ISO 11654
Razumljivost
1.0
0.8
aP
0.6
0.4
0.2
0
125
250
500
1 000
2 000
4 000
centralnefrekvencijeoktavnogopsega(Hz)
Ploču tipa PERLA odlikuje nov, jednostavan
i profinjen dizajn teksture. Ploče sa ovom
površinom na raspolaganju su u različitim
gustoćama za kombinirano korištenje
(Standardna, OP ili dB).
Ovaj proizvod odlikuje ravnoteža povišene
apsorpcije i odličnog slabljenja zvuka što
je čini idealnim za suvremene prostore
namjenjene radu i učenju. PERLA se
proizvodi sa više detalja ruba koje su
ujedno posebno ojačani kako bi poboljšali
trajnost proizvoda.
Dnfw
36 dB
EN ISO 10848-2
& EN ISO 717-1
Rw
18 dB
EN ISO 140-3
& EN ISO 717-1
EEA
RUS
Euroclass A2-s1, d0
G1, V1, D1, T1 to FZ 123
EN 13501-1
OBRAZOVANJE - Openbare Basisschool Olympus
(Nizozemska), PERLA Board
l = 0.052 W/m K
95 % RH
15 gODINa
garancije
 4.7 kg/m2
EN 12667
& ISO 8301
Napomena: Dostupnost određenih proizvoda može biti promjenjiva. Molimo Vas kontaktirajte ITS ili posjetite web stranicu www.armstrong.com za najnovije informacije.
Više informacija o akustičkim karakteristikama potražite na stranicama 17-19 ili na našoj internet adresi.
57
PERLA OP
Mineralni laminirani > Ploče i paneli > PERLA OP
42%
ISO 14021
Udio recikliranog
materijala
PerlaoP
board
tegular
microlook
Prelude XL2/TLX 24 mm
Prelude Sixty2
Prelude XL2/TLX 24 mm
Prelude Sixty2
Prelude XL2/TL 15 mm
Interlude XL2 15 mm
Refleksija svjetla
sl2
Prelude 24 mm
glavni nosač
Prelude Sixty2
Sistem Z
8mm
18mm
8mm
18mm
11.5mm 18mm
13mm
B
11.3mm
A
15°
Prelude 24 mm Sistem Z
glavni nosač
Prelude Sixty2
12mm
9mm
15°
Koncentracija
k2c2
4.5mm
9.5mm
18mm
86%
EN ISO
7742-2 & 3
9.5mm 18mm
26mm
Ploče
600 x 600 x 18 mm
2880 M
2882 M
2883 M
625 x 625 x 18 mm
2880 D
2882 D
2883 D
600 x 1200 x 18 mm
2881 M
625 x 1250 x 18 mm
2881 D
Paneli
300 x 1500 x 18 mm
3094 M
312,5 x 1500 x 18 mm
3097 D
600 x 1500 x 18 mm
3092 M
625 x 1500 x 18 mm
3092 D
300 x 1800 x 18 mm
3096 M
312,5 x 1800 x 18 mm
3093 M
625 x 1800 x 18 mm
3093 D
EN ISO 354 &
EN ISO 11654
PERLA OP je nastala zahvaljujući
Armstrongovoj tehnologiji zadnje generacije.
Odlikuju je odlična sposobnost apsorpcije
zvuka (0.95 aw) i nova glatka laminirana
završna obrada. Ova paleta proizvoda je
idealna za velike prostore gdje je kontrola
buke bitan faktor za kvalitetu okoliša.
3098 D
600 x 1800 x 18 mm
aw
NRC 125 250 500 1000 2000 4000
• Board, Tegular, MicroLook
0.95
0.90 0.50 0.85 0.95 0.90 1.00 1.00
• SL2 / K2C2
0.95
0.90 0.45 0.85 0.95 0.90 0.95 1.00
Klasa apsorpcije zvuka = a
1.0
Hz
aP
0.8
aP
0.6
0.4
aP
0.2
0
125
250
500
1 000
2 000
4 000
centralnefrekvencijeoktavnogopsega(Hz)
Dnfw
25 - 27 dB
EN ISO 10848-2
& EN ISO 717-1
Rw
10 dB
POSLOVNI PROSTOR - Gradska vječnica u
Rodenu (Nizozemska), PERLA OP Tegular
EN ISO 140-3
& EN ISO 717-1
EEA
RUS
Euroclass A2-s1, d0
G1, V1, D1, T1 to FZ 123
EN 13501-1
l = 0.037 W/m K
95 % RH
15 gODINa
garancije
 3.3 kg/m2
EN 12667
& ISO 8301
Napomena: Dostupnost određenih proizvoda može biti promjenjiva. Molimo Vas kontaktirajte ITS ili posjetite web stranicu www.armstrong.com za najnovije informacije.
Više informacija o akustičkim karakteristikama potražite na stranicama 17-19 ili na našoj internet adresi.
59
PERLA dB
Mineralni laminirani > Ploče i paneli > PERLA dB
63%
86%
ISO 14021
EN ISO
7742-2 & 3
Udio recikliranog
materijala
Perladb
board
Prelude XL2/TLX 24 mm
Prelude Sixty2
tegular
microlookbe
Prelude XL2/TLX 24 mm
Prelude Sixty2
Prelude XL2/TL 15 mm
Silhouette XL2 15 mm
Interlude XL2 15 mm
9.5mm
19mm
8mm
Refleksija svjetla
sl2
Prelude 24 mm
glavni nosač*
Prelude Sixty2
3mm
8mm
19mm
11.3mm
45°
15°
Sistem Z
9mm
5mm
19mm
Privatnost
17mm
11.5mm
13mm B
A
19mm
26mm
Ploče
600 x 600 x 19 mm
3191 M
3192 M
3193 M
Paneli
300 x 1500 x 19 mm
3797 M
300 x 1800 x 19 mm
3798 M
300 x 2500 x 19 mm
3799 M
EN ISO 354 &
EN ISO 11654
PERLA dB pruža odličnu kombinaciju
glatkog i ravnog izgleda, dobre apsorpcije i
odličnog slabljenja zvuka.
Ova grupa proizvoda osmišljena je da
ponudi najbolju kombinaciju akustičkih
karakteristika za prostorije u kojima je bitna
redukcija zvuka i povjerljivost.
aw
NRC 125 250 500 1000 2000 4000
• Board, Tegular, MicroLook BE
0.60(H) 0.65 0.30 0.40 0.55 0.70 0.85 0.95
Klasa apsorpcije zvuka = C
• SL2
0.50(H) 0.50 0.30 0.35 0.40 0.60 0.70 0.80
Klasa apsorpcije zvuka = D
1.0
Hz
aP
0.8
aP
0.6
0.4
0.2
aP
0
125
250
500
1 000
2 000
4 000
centralnefrekvencijeoktavnogopsega(Hz)
Dnfw
41 - 43 dB
EN ISO 10848-2
& EN ISO 717-1
Rw
21 dB
EN ISO 140-3
& EN ISO 717-1
EEA
POSLOVNI PROSTOR - Jahrsdörfer & Co
(Njemačka), PERLA dB Board
Euroclass A2-s1, d0
RUS
G1, V1, D1, T1 to FZ 123
EN 13501-1
l = 0.067 W/m K
95 % RH
15 gODINa
garancije
 7.6 kg/m2
EN 12667
& ISO 8301
* Duljina glavnog nosača je ograničena na maksimalno 1800 mm duge panele.
Napomena: Dostupnost određenih proizvoda može biti promjenjiva. Molimo Vas kontaktirajte ITS ili posjetite web stranicu www.armstrong.com za najnovije informacije.
Više informacija o akustičkim karakteristikama potražite na stranicama 17-19 ili na našoj internet adresi.
61
SIERRA OP
Mineralni laminirani > Ploče i paneli > SIERRA OP
15%
83%
ISO 14021
EN ISO
7742-2 & 3
Udio recikliranog
materijala
sierraoP
board
tegular
microlook
Prelude XL2/TLX 24 mm
Prelude Sixty2
Prelude XL2/TLX 24 mm
Prelude Sixty2
Prelude XL2/TL 15 mm
Interlude XL2 15 mm
Refleksija svjetla
Koncentracija
sl2
Prelude 24 mm
glavni nosač
Prelude Sixty2
Sistem Z
5mm
9mm
9.5mm
17mm
17mm
15°
8mm
8mm
17mm
13mm
A
15°
17mm
11.5mm
11.3mm
B
26mm
Ploče
600 x 600 x 17 mm
3780 M
3783 M
625 x 625 x 17 mm
3780 D
3783 D
3784 M
3784 D
675 x 675 x 17 mm
3785 M
600 x 1200 x 17 mm
3781 M
625 x 1250 x 17 mm
3781 D
Paneli
300 x 1500 x 17 mm
3786 M
300 x 1800 x 17 mm
3787 M
600 x 1500 x 17 mm
3782 M
600 x 1800 x 17 mm
3796 M
EN ISO 354 &
EN ISO 11654
aw
NRC 125 250 500 1000 2000 4000
• Board & Tiles
0.90
0.90 0.30 0.75 0.85 0.85 1.00 1.00
• Planks
0.90
0.85 0.50 0.75 0.85 0.85 1.00 1.00
Klasa apsorpcije zvuka = a
1.0
Hz
aP
0.8
aP
0.6
0.4
aP
0.2
0
125
250
500
1 000
2 000
4 000
centralnefrekvencijeoktavnogopsega(Hz)
Ploču tipa SIERRA OP odlikuje ravna
površina i korištenje Armstrong OP
tehnologije zadnje generacije, koja
osigurava visoki nivo apsorpcije zvuka
(0.90 aw).
Dnfw
26 - 29 dB
EN ISO 10848-2
& EN ISO 717-1
Rw
11 dB
EN ISO 140-3
& EN ISO 717-1
EEA
POSLOVNI PROSTOR - M&S Mode (Nizozemska),
SIERRA OP Paneli
RUS
Euroclass A2-s1, d0
G1, V1, D1, T1 to FZ 123
EN 13501-1
l = 0.037 W/m K
95 % RH
15 gODINa
garancije
 3.7 kg/m2
EN 12667
& ISO 8301
Napomena: Dostupnost određenih proizvoda može biti promjenjiva. Molimo Vas kontaktirajte ITS ili posjetite web stranicu www.armstrong.com za najnovije informacije.
Više informacija o akustičkim karakteristikama potražite na stranicama 17-19 ili na našoj internet adresi.
63
NEEVA
Mineralni laminirani > Ploče i paneli > NEEVA
20%
82%
ISO 14021
EN ISO
7742-2 & 3
Udio recikliranog
materijala
NeeVa
Refleksija svjetla
board
tegular
microlook
Prelude XL2/TLX / RC 24 mm
Prelude Sixty2
Prelude XL2/TLX / RC 24 mm
Prelude Sixty2
Prelude XL2/TL 15 mm
Interlude XL2 15 mm
Silhouette XL2 15 mm
9.5mm
15/18mm
8mm
Koncentracija
4.5mm
18mm
8mm
18mm
Ploče NEEVa 15 mm
600 x 600 x 15 mm
2691 M
600 x 1200 x 15 mm
2692 M
Ploče NEEVa 18 mm
600 x 600 x 18 mm
2404 M
625 x 625 x 18 mm
2404 D
600 x 1200 x 18 mm
2405 M
625 x 1250 x 18 mm
2405 D
1200 x 1200 x 18 mm
2406 M
2414 M
2423 M
2415 M
2424 M
2416 M
Ploče NEEVa 18 mm
NEEVA je proizvod male specifične gustoće
sa ispunom od kamene vune. Površina
je laminirana kamenim vlaknima obojanim
sjajno bijelom bojom. Ploča se takođe
proizvodi i u sedam modernih boja. Kod
Board ploča rub je obojan da ne bi došlo
do disperzije vlakana. Ploče tipa Tegular i
Microlook su ojačane zahvaljujući velikoj
gustoći i jakoj boji na rubovima koja
poboljšava njihovu mehaničku čvrstoću.
Ploče imaju filc od staklenih vlaka
sa stražnje strane da bi se osigurala
dodatna jačina. Neevu karakterizira
odlična sposobnost apsorpcije zvuka
sa vrijednostima aW do 1.00. Različite
dimenzije i detalji ruba daju veće
mogućnosti u pogledu dizajna.
300 x 1800 x 18 mm
2408 M
600 x 1800 x 18 mm
2407 M
COLORTONE NEEVA : Black (BK), Cement (CG), Navy (NY), Metal (MT), Perl (PF), Carrara (CA) Amber (AB), Jade (JA).
Pogledajte stranicu 83.
EN ISO 354 &
EN ISO 11654
aw
NRC 125 250 500
• NEEVA Board 15 mm
1.00
0.95 0.40 0.90 1.00
• NEEVA Board 18 mm
1.00
0.95 0.40 0.85 1.00
• NEEVA Tegular, MicroLook 18 mm
0.90
0.85 0.40 0.75 0.85
Klasa apsorpcije zvuka = a
1000 2000 4000
Hz
0.90 1.00 1.00
aP
0.90 1.00 0.95
aP
0.85 0.95 0.95
aP
1.0
0.8
aP
0.6
0.4
0.2
0
125
250
500
1 000
2 000
4 000
centralnefrekvencijeoktavnogopsega(Hz)
Dncw
24 - 27 dB
EN 20140-9
& EN 717-1
Rw
7 dB (NEEVA 15 mm)
POSLOVNI PROSTOR - Dutch Technology
(Nizozemska), NEEVA Board 1200x1200
EN ISO 140-3
& EN ISO 717-1
EEA
Euroclass A1 (White)
RUS
G1, V2, D1, T1 to FZ 123
EN 13501-1
l = 0.033 W/m K
EN 12667
& ISO 8301
95 % RH
15 gODINa
garancije
Board (15 mm)  1.20 kg/m2
Board (18 mm)  1.26 kg/m2
Tegular & MicroLook (18 mm)  2.52 kg/m2
Napomena: Dostupnost određenih proizvoda može biti promjenjiva. Molimo Vas kontaktirajte ITS ili posjetite web stranicu www.armstrong.com za najnovije informacije.
Više informacija o akustičkim karakteristikama potražite na stranicama 17-19 ili na našoj internet adresi.
65
SAHARA
Mineralninelaminirani>Ploče&paneli>SAHARA
do
43%
85%
EN ISO
ISO 14021
7742-2 & 3
Udio recikliranog
materijala*
SAHARA
boARd
tegulAR
PreludeXL2/TLX24mm
PreludeSixty2
PreludeXL2/TLX24mm
PreludeSixty2
micRolook
PreludeXL2/TL15mm
InterludeXL215mm
15mm
15mm
6.5mm(M)
7.5mm(D)
micRolookbe
8mm
PreludeXL224mm
PreludeSixty²/XL²
5mm
15mm
3mm
15°
8mm
575mm
15mm
19mm
10mm
45°
razumljivost
VectoR
PreludeXL2/TL15mm
SilhouetteXL215mm
InterludeXL215mm
5mm
9.5mm
refleksija svjetla**
594mm
586mm
6mm
19mm
14mm
10mm
575mm
6mm
2mm
19mm
594mm
14mm
Sahara
600x600x15mm
2516M
2518M
2519M
625x625x15mm
2516D
2518D
2519D
2524M
600x600x19mm
675x675x15mm
2520M
2521M
2690M
600x1200x15mm
2517M
2522M
2731M
625x1250x15mm
2517D
300x1200x15mm
2730M
600x600x15mm
2610M
2612M
2613M
625x625x15mm
2610D
600x1200x15mm
2611M
3322M
Sahara Neperforirana
COLORTONEDUNE:Carrara(CA),Platinum(PN),BlueMountain(BT).
Pogledajtestranicu81.
ProizvodiizserijeDUNEimajumikroperforiranu,
sitnogranuliranuteksturuidostupnisuuraznim
veličinamaidetaljimaruba.
SAHARA,SAHARAMAX/SABBIAćepomoći
pronaćirješenjezasvevašezahtjevebez
obziranatehničkaograničenja.SerijaDUNE
nudipoboljšanuizdržljivostpločeiapsropciju
zvuka.
ENISO354&
ENISO11654
ENISO10848-2/
EN2014069
&ENISO717-1
aw
NRC 125 250 500 1000 2000 4000
• SAHARABoard,Tegular,MicroLook,MicroLookBE
0.60
0.55 0.45 0.40 0.55 0.65 0.65 0.60
• SAHARAVector
0.65
0.65 0.45 0.50 0.60 0.70 0.70 0.55
• SAHARAUnperforatedBoard,Tegular,MicroLook
0.10(L) 0.15 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.20
Klasa apsorpcije zvuka = C (Perforirana)
Klasa apsorpcije zvuka = nije klasificiran (Neperforirana)
Dncw
34 dB(SAHARAiSAHARANeperforirana)
Dnfw
35 dB(SAHARAVector)
1.0
hz
aP
0.8
aP
0.6
0.4
aP
aP
0.2
0
125
250
500
1000
2000
4000
centralnefrekvencijeoktavnogopsega(Hz)
rw
17 dB
OBRAZOVANJE - Škola za menadžment nekretnina,
Amsterdam, SAHARA Tegular
ENISO140-3
&ENISO717-1
EEA
SAHARA Neperforirana
EuroclassA2-s1,d0
EN13501-1
l=0.06W/mK
95%RH
15 gODINa
garancije
3.9kg/m2(SAHARA)
5.9kg/m2(SAHARAVector)
EN12667
&ISO8301
*Udiorecikliranogmaterijala:43%SAHARAVector-41%SAHARA.**Refleksijasvjetla:84%SAHARAiSAHARAVector-85%SAHARANeperforirana
Napomena:Dostupnostodređenihproizvodamožebitipromjenjiva.MolimoVaskontaktirajteITSiliposjetitewebstranicuwww.armstrong.comzanajnovijeinformacije.
Višeinformacijaoakustičkimkarakteristikamapotražitenastranicama17-19ilinanašojinternetadresi.
67
SAHARAPANELI
Mineralninelaminirani>Paneli>SAHARA
43%
84%
ISO 14021
EN ISO
7742-2 & 3
Udio recikliranog
materijala
SAHARAPAneli
boARd
refleksija svjetla
Sl2
PreludeXL2/TLX24mm
PreludeSixty2
razumljivost
k2c2
Prelude24mmGlavniNosač
PreludeSixty2
SistemZ
SistemZ
12mm
9mm
17mm
11.5mm
11.3mm
13mm
A
17mm
9.5mm
17mm
B
26mm
300x1500x17mm
2315M
312,5x1500x17mm
300x1800x17mm
2316M
2312M
312,5x1800x17mm
300x2500x17mm
2317M
2318M
312,5x2500x17mm
300x1720x17mm
SistemArmstrongpaneladajedasespušteni
stropuklopiugrađevinskimodulzgradedok
ukombinacijisarubomtipaSL2ovajsistem
omogućujepunupristupačnostinstalacijama
istovremenoumanjujućividljivostrastera.
Poredtogaštoimaodličnasvojstvaapsorpcije
islabljenjazvuka,panelitipaSAHARAsu
dostupniurazličitimdimenzijamaimogu
odgovoritinasvezahtjevemodernihposlovnih
zgrada.
ENISO354&
ENISO11654
2310M
2728M
2311M
aw
NRC 125 250 500 1000 2000 4000 hz
0.60
0.55 0.35 0.45 0.60 0.65 0.55 0.45 aP
Klasa apsorpcije zvuka = C
2313D
2314D
2548D
1.0
0.8
aP
0.6
0.4
0.2
0
125
ENISO10848-2
&ENISO717-1
Dncw
34 dB(SAHARABoardpaneli)
Dnfw
39 dB(SAHARASL2,K2C2paneli)
rw
17 dB
250
500
1000
2000
4000
centralnefrekvencijeoktavnogopsega(Hz)
ENISO140-3
&ENISO717-1
EEA
POSLOVNI PROSTOR - UNIJA Računovodska hiša d.d.
(Slovenija), SAHARA Paneli SL2
RUS
EuroclassA2-s1,d0
KM1(G1,V1,D1,T1)FZ123
EN13501-1
l=0.06W/mK
95%RH
15 gODINa
garancije
5.5kg/m2
EN12667
&ISO8301
Napomena:Dostupnostodređenihproizvodamožebitipromjenjiva.MolimoVaskontaktirajteITSiliposjetitewebstranicuwww.armstrong.comzanajnovijeinformacije.
Višeinformacijaoakustičkimkarakteristikamapotražitenastranicama17-19ilinanašojinternetadresi.
69
SAHARAMAX/SABBIA
Mineralninelaminirani>Ploče&paneli>SAHARAMAX/SABBIA
42%
84%
ISO 14021
EN ISO
7742-2 & 3
Udio recikliranog
materijala
SAHARAmAX/SAbbiA
refleksija svjetla
boARd
tegulAR
micRolook
PreludeXL2/TLX24mm
PreludeSixty2
PreludeXL2/TLX24mm
PreludeSixty2
PreludeXL2/TL15mm
InterludeXL215mm
4.5mm
9.5mm
18mm
18mm
600x600x18mm
2103M
600x1200x18mm
2104M
ENISO354&
ENISO11654
8mm
6.5mm(M)
7.5mm(D)
15°
18mm
15°
2260M
aw
NRC 125 250 500 1000 2000 4000 hz
0.65
0.65 0.50 0.55 0.75 0.75 0.70 0.45 aP
Klasa apsorpcije zvuka = C
Koncentracija
2261M
1.0
0.8
aP
0.6
0.4
0.2
0
125
250
500
1000
2000
4000
centralnefrekvencijeoktavnogopsega(Hz)
Dncw
35 dB
rw
17 dB
EN20140-9
&EN717-1
Uoblastiobrazovanjaosnovnizahtjeviu
pogleduspuštenihstropovaodnosese
navisoknivoapsorpcijeislabljenjazvuka.
SAHARAMAX/SABBIAkombiniraobje
karakteristikezahvaljujućičemuseoptimizira
kvalitetzvukaieliminirabukakojadolaziiz
susjednihprostorija.
Saveomapopularnomfinogranuliranom
teksturom,SAHARAMAX/SABBIApredstavlja
optimalnorješenjezaučionicestvarajući
idealneuvjetezanastavu.
ENISO140-3
&ENISO717-1
EEA
RUS
EuroclassA2-s1,d0
KM1(G1,V1,D1,T1)FZ123
EN13501-1
OBRAZOVANJE - Medisch Centrum (Nizozemska),
SAHARA MAx / SABBIA Board
l=0.06W/mK
95%RH
15 gODINa
garancije
4.16kg/m2
EN12667
&ISO8301
Napomena:Dostupnostodređenihproizvodamožebitipromjenjiva.MolimoVaskontaktirajteITSiliposjetitewebstranicuwww.armstrong.comzanajnovijeinformacije.
Višeinformacijaoakustičkimkarakteristikamapotražitenastranicama17-19ilinanašojinternetadresi.
71
SAHARAdB
Mineralninelaminirani>Ploče&paneli>SAHARAdB
61%
84%
ISO 14021
EN ISO
7742-2 & 3
Udio recikliranog
materijala
SAHARAdb
refleksija svjetla
boARd
tegulAR
micRolookbe
PreludeXL2/TLX24mm
PreludeSixty2
PreludeXL2/TLX24mm
PreludeSixty2
PreludeXL2/TL15mm
SilhouetteXL215mm
InterludeXL215mm
4.5mm
9.5mm
6.5mm
15°
600x600x19mm
ENISO354&
ENISO11654
3mm
19mm
19mm
2990M
8mm
19mm
45°
2992M
aw
NRC 125 250 500 1000 2000 4000 hz
0.60
0.55 0.35 0.40 0.55 0.65 0.65 0.65 aP
Klasa apsorpcije zvuka = C
Privatnost
2994M
1.0
0.8
aP
0.6
0.4
0.2
0
125
250
500
1000
2000
4000
centralnefrekvencijeoktavnogopsega(Hz)
Dnfw
39 dB
rw
20 dB
ENISO10848-2
&ENISO717-1
Ovajproizvodomogućujeodličnoslabljenje
zvuka(redukcijuzvukaizraženuudB)zajedno
sadobrimnivoomapsorpcije.Njegova
upotrebaeliminirapotrebuzadrugimzvučnim
barijeramauuredima.Obziromdaima
identičnufinuteksturukaoiklasičniDune
proizvodi,možeteihmeđusobnokombinirati
radipostizanjaidealnihakustičkihuvjetau
prostoru.
ENISO140-3
&ENISO717-1
EEA
RUS
EuroclassA2-s1,d0
KM1(G1,V1,D1,T1)FZ123
EN13501-1
l=0.067W/mK
POSLOVNI PROSTOR - Kanzlei Jahrsdörfer &
Kollegen (Njemačka), SAHARA dB Board
95%RH
15 gODINa
garancije
 7.8kg/m2
EN12667
&ISO8301
Napomena:Dostupnostodređenihproizvodamožebitipromjenjiva.MolimoVaskontaktirajteITSiliposjetitewebstranicuwww.armstrong.comzanajnovijeinformacije.
Višeinformacijaoakustičkimkarakteristikamapotražitenastranicama17-19ilinanašojinternetadresi.
73
CIRRUS-CIRRUSMAX/CIRRUS75
Mineralninelaminirani>Ploče&paneli>CIRRUS-CIRRUSMAX/CIRRUS75
≤ 65%
ISO 14021
Udio recikliranog
materijala*
ciRRuS
boARd
tegulAR
PreludeXL2/TLX24mm
PreludeSixty2
PreludeXL2/TLX24mm
PreludeSixty2
15mm
15mm
15°
8mm
6.5mm(M)
7.5mm(D)
refleksija svjetla
razumljivost
micRolook
micRolookbe
PreludeXL2/TL15mm
PreludeXL2/TL15mm
SilhouetteXL215mm
InterludeXL215mm
5mm
10mm
9.5mm
83%
EN ISO
7742-2 & 3
22mm
5mm
15mm
8mm
15°
15°
3mm
8mm
15mm
45°
CIrrUS
600x600x15mm
9619M
9620M
625x625x15mm
9619D
9620D
9621D
9622M
CIrrUS MaX / CIrrUS 75
600x600x22mm
ENISO354&
ENISO11654
9290M
aw
NRC 125 250 500 1000 2000 4000 hz
• CIRRUS
0.55(h) 0.50 0.35 0.40 0.45 0.55 0.60 0.70 aP
Klasa apsorpcije zvuka = D
• CIRRUSMAX/CIRRUS75
0.70(h) 0.75 0.40 0.40 0.70 0.90 1.00 1.00 aP
Klasa apsorpcije zvuka = C
1.0
0.8
aP
0.6
0.4
0.2
0
125
250
500
1000
2000
4000
centralnefrekvencijeoktavnogopsega(Hz)
CIRRUSpločeimajutopluiglatkustrukturu,
dobraakustičkasvojstvairazličitedetaljeruba
iposebnojepogodanzapostavljanjenadizajn
podkonstrukciju.
CIRRUSMAX/CIRRUS75pločeosiguravaju
visokinivoapsorpcijezvukadokimjezavršna
obradasuvremenogizgleda.Mikroperforacije
suskoronevidljivenamontiranomproizvodu.
EN20140-9
&EN717-1
Dncw
36 dB(CIRRUS)
38 dB(CIRRUSMAX/CIRRUS75)
EEA
EuroclassA2-s1,d0(CIRRUS)
EuroclassA2-s2,d0(CIRRUSMAX/CIRRUS75)
KM1(G1,V1,D1,T1)FZ123
EN13501-1
l=0.06W/mK
OBRAZOVANJE - St John College
(Velika Britanija), CIRRUS MicroLook
RUS
95%RH
15 gODINa
garancije
CIRRUS  4.0kg/m2
CIRRUSMAX/CIRRUS75 6.5kg/m2
EN12667
&ISO8301
*Udiorecikliranogmaterijala:33%CIRRUS-65%CIRRUSMAX/CIRRUS75
Napomena:Dostupnostodređenihproizvodamožebitipromjenjiva.MolimoVaskontaktirajteITSiliposjetitewebstranicuwww.armstrong.comzanajnovijeinformacije.
Višeinformacijaoakustičkimkarakteristikamapotražitenastranicama17-19ilinanašojinternetadresi.
75
PLAIN
Mineralninelaminirani>Ploče&paneli>PLAIN
36-44%
87%
ISO 14021
EN ISO
7742-2 & 3
Udio recikliranog
materijala
PlAin
refleksija svjetla
boARd
tegulAR
micRolook
PreludeXL2/TLX24mm
PreludeSixty2
PreludeXL2/TLX24mm
PreludeSixty2
PreludeXL2/TL15mm
InterludeXL215mm
4.5mm
9.5mm
15mm
15mm
8mm
6.5mm(M)
7.5mm(D)
15°
600x600x15mm
9587M
9589M
9590M
625x625x15mm
9587D
9589D
9590D
600x1200x15mm
9588M
625x1250x15mm
9588D
ENISO354&
ENISO11654
aw
NRC 125 250 500 1000 2000 4000 hz
0.15(L)
0.15 0.30 0.25 0.15 0.10 0.15 0.25 aP
Klasa apsorpcije zvuka = E
15mm
15°
1.0
0.8
aP
0.6
0.4
0.2
0
125
250
500
1000
2000
4000
centralnefrekvencijeoktavnogopsega(Hz)
Dncw
37 dB
EN20140-9
&EN717-1
GlatkabijelapovršinapločetipaPLAINuskladu
jesasuvremenimdizajnerskimtrendovima.
Uporabomindirektnogosvjetljenjamaksimalno
sekoristisvojstvorefleksijesvjetlačimeseštedi
energijaipovećavanivoudobnosti.
EEA
RUS
EuroclassA2-s1,d0
KM1(G1,V1,D1,T1)FZ123
EN13501-1
l=0.06W/mK
MALOPRODAJA - Rostock (D),
PLAIN Board
95%RH
15 gODINa
garancije
 4kg/m2
EN12667
&ISO8301
Napomena:Dostupnostodređenihproizvodamožebitipromjenjiva.MolimoVaskontaktirajteITSiliposjetitewebstranicuwww.armstrong.comzanajnovijeinformacije.
Višeinformacijaoakustičkimkarakteristikamapotražitenastranicama17-19ilinanašojinternetadresi.
77
FINEFISSURED
Mineralninelaminirani>Ploče&paneli>FINEFISSURED
39-51%
85%
ISO 14021
EN ISO
7742-2 & 3
Udio recikliranog
materijala
FineFiSSuRed
refleksija svjetla
boARd
tegulAR
micRolook
PreludeXL2/TLX24mm
PreludeSixty2
PreludeXL2/TLX24mm
PreludeSixty2
PreludeXL2/TL15mm
InterludeXL215mm
4.5mm
9.5mm
15mm
15mm
8mm
6.5mm(M)
7.5mm(D)
15°
razumljivost
15mm
15°
600x600x15mm
9121M*
9122M
9202M
625x625x15mm
9121D
9122D
9202D
600x1200x15mm
9120M
625x1250x15mm
9120D
*Opcijeboja:Pločedimenzija600x600mmsaBoardrubomproizvodese
iucrnojboji(BK).
ENISO354&
ENISO11654
aw
NRC 125 250 500 1000 2000 4000 hz
0.60(h)
0.60 0.40 0.40 0.55 0.75 0.75 0.75 aP
Klasa apsorpcije zvuka = C
1.0
0.8
aP
0.6
0.4
0.2
0
125
250
500
1000
2000
4000
centralnefrekvencijeoktavnogopsega(Hz)
Dncw
34 dB
Specifičnaperforacijapločetipa
FINEFISSUREDdizajniranajeradiefektne
apsorpcijezvuka.
EN20140-9
&EN717-1
EEA
EEA
RUS
EuroclassA2-s1,d0
EuroclassA2-s2,d0(Black)
KM1(G1,V1,D1,T1)FZ123
EN13501-1
POSLOVNI PROSTOR, FINE FISSURED Tegular
l=0.06W/mK
95%RH
15 gODINa
garancije
 3.5kg/m2
EN12667
&ISO8301
FINE FISSURED Black
Napomena:Dostupnostodređenihproizvodamožebitipromjenjiva.MolimoVaskontaktirajteITSiliposjetitewebstranicuwww.armstrong.comzanajnovijeinformacije.
Višeinformacijaoakustičkimkarakteristikamapotražitenastranicama17-19ilinanašojinternetadresi.
79
COLORTONE
Mineralnidekorativni>Ploče&paneli>COLORTONE
≤ 48%
ISO 14021
Udio recikliranog
materijala*
COLORTONE DUNE
OPAL (OL)
CARRARA (CA)
PLATINUM (PN)
TOLEDO (TO)
Razumljivost
BLUE MOUNTAIN (BT)
Board
600x600x15mm
9095MOL
9095MCA
9095MPN
9095MTO
9095MBT
600x1200x15mm
9090MOL
9090MCA
9090MPN
9090MTO
9090MBT
9163MOL
9163MCA
9163MPN
9163MTO
9163MB
9113MOL
9113MCA
9113MPN
9113MTO
9113MBT
NAVy (Ny)
METAL (MT) CARRARA (CA)
PERL (Pf)
AMBER (AB)
jADE (jA)
2695MJA
Tegular
600x600x15mm
MicroLook
600x600x15mm
COLORTONE NEEVA
BLACk (Bk) CEMENT (Cg)
Board
600x600x15mm
2695MBK
2695MCG
2695MNY
2695MMT
2695MCA
2695MPF
2695MAB
625x625x18mm
2404DBK
2404DCG
2404DNY
2404DMT
2404DCA
2404DPF
2404DAB
2404DJA
600x1200x15mm
2696MBK
2696MCG
2696MNY
2696MMT
2696MCA
2696MPF
2696MAB
2696MJA
625x1250x18mm
2405DBK
2405DCG
2405DNY
2405DMT
2405DCA
2405DPF
2405DAB
2405DJA
Napomena:TrulokPreludesistemipodkonstrukcijeproizvodeseubojama:
Opal(OL),Carrara(CA),Platinum(PN),Black(BK),Red(RD),Blue(BE),Green
(GN),Ivory(IY),SilverGreyRAL9006(SG),Brass(BS),Chrome(CE),Brown
(BN),WhiteRAL9010(WR).
Preko180bojajenaraspolaganjunaosnoviVašegupita.
COLORTONEDUNE-Opcijeboja:Opal(OL),Carrara(CA),Platinium(PN),
Toledo(TO),BlueMountain(BT).
COLORTONENEEVA-Opcijeboja:Black(BK),Cement(CG),Navy(NY),
Metal(MT),Perl(PF),Carrara(CA),Amber(AB),Jade(JA).
SviArmstrongproizvodidostupnisuubijeloj
boji.Poredtoganudimoidodatnemogućnosti
zaklijentekojiželebojomoplemenitiprostor.
COLORTONEserijapružamogućnostigre
bojamaspuštenogstropa,sadasadetaljima
rubaBoard,TegulariliMicrolookipločama
DUNEiliNEEVA,kojeujednoodgovarajuina
akustičkezahtjevekorisnika.
UGOSTITELJSTVO - Kino (Velika Britanija),
COLOrTOnE nEEVa Black
ENISO354&
ENISO11654
EN20140-9
&EN717-1
aw
NRC 125 250 500
• COLORTONEDUNE
0.55
0.55 0.40 0.40 0.50
Klasa apsorpcije zvuka = D
• COLORTONENEEVABoard15mm
1.00
0.95 0.40 0.90 1.00
• COLORTONENEEVABoard18mm
1.00
0.95 0.40 0.85 1.00
Klasa apsorpcije zvuka = A
EN13501-1
0.60 0.55 0.45
0.8
aP
aP
0.6
0.4
0.2
0.90 1.00 1.00
aP
0.90 1.00 0.95
aP
0
125
Dncw
35 dB(COLORTONEDUNE)
24 dB(COLORTONENEEVA18mm)
EEA
1.0
1000 2000 4000 Hz
EuroclassA2-s1,d0(COLORTONEDUNE)
EuroclassA1(COLORTONENEEVABlack,Navy,Perl,Carrara,
Amber,Jade)
l=0.06W/mK(COLORTONEDUNE)
l=0.033W/mK(COLORTONENEEVABoard)
EN12667
&ISO8301
250
500
1000
2000
4000
Centralne frekvencije oktavnog opsega (Hz)
ENISO140-3
&ENISO717-1
Rw
17 dB(COLORTONEDUNE)
7 dB(COLORTONENEEVA)
EuroclassA2-s1,d0(COLORTONENEEVACement)
EuroclassA2-s2,d0(COLORTONENEEVAMetal)
95%RH
COLORTONEDUNE3.9kg/m2
COLORTONENEEVA(Board15mm)1.20kg/m2
COLORTONENEEVA(Board18mm)1.26kg/m2
*Udiorecikliranogmaterijala:48%COLORTONEDUNE-20%COLORTONENEEVA
Napomena:Dostupnostodređenihproizvodamožebitipromjenjiva.MolimoVaskontaktirajteITSiliposjetitewebstranicuwww.armstrong.comzanajnovijeinformacije.
Višeinformacijaoakustičkimkarakteristikamapotražitenastranicama17-19ilinanašojinternetadresi.
81
CIRRUS
Mineralnidekorativni>Ploče&paneli>CIRRUSImage,Step,Doric,Decade
33%
83%
ISO 14021
EN ISO
7742-2 & 3
Udio recikliranog
materijala
CIRRUS
Refleksija svjetla
Razumljivost
IMAgE
STEP
DORIC
DECADE
MICROLOOk
MICROLOOk/TEgULAR
MICROLOOk
MICROLOOk
52mm
15mm
PreludeXL2/TL15mm
PreludeXL2/
TL15mm
15mm
4.7mm
52mm
PreludeXL2/
TLX24mm
PreludeSixty2
16mm
6mm
5mm
4.5mm
15mm
5mm
PreludeXL2/TL15mm
4.5mm
8406M
9293M
9293D
ENISO354&
ENISO11654
Ovajproizvodomogućujelakuugradnju
servisnihinstalacija.Poredtoga,zbog
svogspecifičnoggeometrijskogdizajna
prividnoskrivanosačečinećiihgotovo
neprepoznatljivimunivouspuštenogstropa.
aw
NRC 125 250 500 1000 2000 4000 Hz
• Image
0.55(H) 0.55 0.35 0.40 0.45 0.60 0.75 0.85 aP
Klasa apsorpcije zvuka = D
• Step,Doric,Decade
0.55(H) 0.55 0.45 0.40 0.45 0.60 0.75 0.75 aP
Klasa apsorpcije zvuka = D
Dncw
36 dB
11mm
15mm
6.5mm
1.5mm
2.5mm
2.5mm
2.5mm
625x625x15mm
8mm
15mm
6.5mm
600x600x15mm
PreludeXL2/TL15mm
4.5mm
8mm
15mm
60°
1.5mm
13mm
8850M
8830M
1.0
0.8
aP
0.6
0.4
0.2
0
125
250
500
1000
2000
4000
Centralne frekvencije oktavnog opsega (Hz)
EN20140-9
&EN717-1
EEA
EuroclassA2-s1,d0
RUS
KM1(G1,V1,D1,T1)FZ123
EN13501-1
UGOSTITELJSTVO - Kafić,
CIrrUS Step
l=0.06W/mK
70%RH
4kg/m2
EN12667
&ISO8301
Napomena:Dostupnostodređenihproizvodamožebitipromjenjiva.MolimoVaskontaktirajteITSiliposjetitewebstranicuwww.armstrong.comzanajnovijeinformacije.
Višeinformacijaoakustičkimkarakteristikamapotražitenastranicama17-19ilinanašojinternetadresi.
83
CIRRUS
Mineralnidekorativni>Ploče&paneli>CIRRUSContrast,Synonymes
33%
83%
ISO 14021
EN ISO
7742-2 & 3
Udio recikliranog
materijala
CONTRAST
MICROLOOk
CIRCLES
Refleksija svjetla
SqUARES
Razumljivost
LINEAR
6mmØ
PreludeXL2/TL15mm
InterludeXL215mm
39.5mm
40mm
16.5mm
15mm
4.5mm
8mm
15mm
15°
600x600x15mm
SyNONyMES
9902M
9903M
9904M
MICROLOOk
RIBBON
MELODy
PLAIN
2021M
2034M
PreludeXL2/TL15mm
InterludeXL215mm
4.5mm
8mm
A
B
C
D
15mm
15°
600x600x15mm
Contrast
GeometrijskiuzorakpločaContrastCircles,
SquaresiLinearpreporučujesezaprostorije
kojetražedobruakustičnuapsorpcijuu
kombinacijisaestetikom.
Synonymes
PločeRibboniMelodynudedizajnkoji
odgovaranajraznovrsnijimzahtjevima.Završna
obradazajedničkaimjesapločomtipa
CIRRUS.SynonymesPlainmožesekombinirati
sasvimnavedenimtipovimaploča.
ENISO354&
ENISO11654
2022M 2023M 2024M 2025M
aw
NRC 125 250 500 1000 2000 4000 Hz
• Contrast
0.55
0.50 0.40 0.40 0.45 0.55 0.60 0.65 aP
Klasa apsorpcije zvuka = D
• Synonymes
0.55(H) 0.50 0.35 0.40 0.45 0.55 0.60 0.70 aP
Klasa apsorpcije zvuka = D
Dncw
36 dB
1.0
0.8
aP
0.6
0.4
0.2
0
125
250
500
1000
2000
4000
Centralne frekvencije oktavnog opsega (Hz)
EN20140-9
&EN717-1
EEA
COnTraST Circles
EuroclassA2-s1,d0
RUS
KM1(G1,V1,D1,T1)FZ123
EN13501-1
l=0.06W/mK
Contrast=95%RH
Synonymes=70%RH
4kg/m2
EN12667
&ISO8301
Napomena:Dostupnostodređenihproizvodamožebitipromjenjiva.MolimoVaskontaktirajteITSiliposjetitewebstranicuwww.armstrong.comzanajnovijeinformacije.
Višeinformacijaoakustičkimkarakteristikamapotražitenastranicama17-19ilinanašojinternetadresi.
85
GRAPHIS
Mineralnidekorativni>Ploče&paneli>GRAPHIS
Puntos,Cuadros,Linear,Neocubic,Diagonal,MixA&B
51%
92%
ISO 14021
EN ISO
7742-2 & 3
Udio recikliranog
materijala
gRAPHIS
MICROLOOk
PUNTOS
Privatnost
CUADROS
30mm
PreludeXL2/TL15mm
39.5mm
5mm
15mm
4mm
R6.4mm
Refleksija svjetla
17mm
30°
600x600x17mm
6.4mm
MICROLOOk
9900M
9901M
LINEAR
NEOCUBIC
DIAgONAL
9220M
9221M
9222M
MIx A
MIx B
PreludeXL2/TL15mm
4mm
R6.4mm
17mm
30°
6.4mm
4mm
R1.5mm
17mm
30°
600x600x17mm
Jasnairavnazavršnaobradakojavizualno
podsjećanaožbukanuiobojanapovršinučini
pločeGRAPHISPuntosiCuadrospogodnimza
upotrebuuprostorimagdjesezahtjevadobra
refleksijasvjetlaidizajn.
Trinenametljiveverzijedajuelegancijuprostoru
inaročitosupogodnezarecepcije,dućane,
dvoranezasastankeisl.
ENISO354&
ENISO11654
aw
NRC 125 250 500 1000 2000 4000 Hz
0.15(L)
0.15 0.35 0.20 0.10 0.10 0.15 0.25 aP
Klasa apsorpcije zvuka = E
9223M
9224M
1.0
0.8
aP
0.6
0.4
0.2
0
Dncw
36 dB
125
250
500
1000
2000
4000
Centralne frekvencije oktavnog opsega (Hz)
EN20140-9
&EN717-1
EEA
POSLOVnI PrOSTOr - BDO roterdam
(nizozemska), GraPhIS
6.4mm
EuroclassA2-s2,d0
RUS
KM1(G1,V1,D1,T1)FZ123
EN13501-1
l=0.06W/mK
70%RH
6kg/m2
EN12667
&ISO8301
Napomena:Dostupnostodređenihproizvodamožebitipromjenjiva.MolimoVaskontaktirajteITSiliposjetitewebstranicuwww.armstrong.comzanajnovijeinformacije.
Višeinformacijaoakustičkimkarakteristikamapotražitenastranicama17-19ilinanašojinternetadresi.
87
VISUAL
Mineralnidekorativni>Saćastistrop>VISUALV49,V64
71%
ISO 14021
Udio recikliranog
materijala
VISUAL
V49
V64
A/58mm
B/15mm
C/6.50mm
Otvorenapovršina:
45.6%
Kutgledanja:
18°
A
C
B
A/47.20mm
B/15mm
C/6.35mm
Otvorenapovršina:
39.6%
Kutgledanja:
22°
A
C
B
MICROLOOk
MICROLOOk
PreludeXL2/TL15mm
PreludeXL2/TL15mm
4.5mm
10mm
600x600x19mm
ArmstrongoveVisualpločeproizvodesesa
dvijedimenzijeotvoraipredviđenesuza
ugradnjunavidljivupodkonstrukcijuširine
15mm.Uzdoprinosedizajnuspuštenog
stropa,ovepločemogusekoristitiiza
ispunjenjeposebnihzahtjevapopitanju
akustikeuprostorijamapoputdvoranaza
predavanjailisastanke.UgrađeneVISUAL
pločestvarajukontinuiranispuštenistropa
integracijaopremekaoštosulampeilidifuzori
samodoprinoseukupnomdojmu.
ENISO354&
ENISO11654
4.5mm
19mm
10mm
8580M
aw
NRC 125 250 500 1000 2000 4000 Hz
• V49+filc
0.50(H)
0.50 0.10 0.30 0.40 0.50 0.75 0.90 aP
Klasa apsorpcije zvuka = D
• V49+filc+uložakodstaklenevune(20kg/m3)debljine25mm
0.95
0.90 0.35 0.80 0.95 0.90 1.00 1.00 aP
Klasa apsorpcije zvuka = A
EEA
EuroclassA2-s1,d0(bezuloška)
Razumljivost
19mm
8581M
1.0
0.8
aP
0.6
0.4
0.2
0
125
250
500
1000
2000
4000
Centralne frekvencije oktavnog opsega (Hz)
RUS
KM1(G1,V1,D1,T1)FZ123
EN13501-1
MaLOPrODaJa - City Loung (nizozemska)
VISUaL V49
70%RH
4kg/m2
Napomena:Dostupnostodređenihproizvodamožebitipromjenjiva.MolimoVaskontaktirajteITSiliposjetitewebstranicuwww.armstrong.comzanajnovijeinformacije.
Višeinformacijaoakustičkimkarakteristikamapotražitenastranicama17-19ilinanašojinternetadresi.
89
BIOGUARD PAletA PROIzvODA
■
Bioguard Paleta proizvoda
■
Bioguard omogućuje aktivnu zaštitu od biokontaminacije.
■
■
■
■
■
SPECIJALNA RJEŠENJA
■
■
■
Bioguard zaustavlja razvoj bakterija, pljesni i gljivica kao što su MRSA, E-coli,
Streptococcus Pneumoniae, Bacillus Cereus, Aspergillus Niger, Candida Albicans,
Klebsiella Pneumoniae, Acinebacter Baumanii.
• Postotak uništenja ovih mikrooganizama je 99.9% za manje od 72 sata. (Testirano u
skladu sa JIS Z2801 i NF S 90-351 standardima)
• BIOGUARD se aktivno bori protiv organizama koji dolaze na samu površinu ploče.
• Nema radijacije ili širenja kemikalija kroz zrak.
• Ovi proizvodi su bezopasni za ljude, životinje i biljke.
• Predstavljaju aktivnu zaštitu sve dok traje i sam strop ukoliko njegova površina nije
oštećena.
Zaštita od biokontaminacije
Mogućnost ugradnje u čistima sobama klase iSo 5, proizvoda kao što su
BIOGUARD Plain, BIOGUARD Acoustic i ORCAL BIOGUARD Extramikroperforiran sa
filcom i ispunom Premium B15 (testirano u skladu sa normama ISO 14644-1).
ISO Čiste sobe
iSo 3 karakteristike čistih soba za ORCAL BIOGUARD Plain (testirano u skladu sa
normama ISO 14644-1).
Mogućnost ugradnje u čistima sobama klase iSo 5, proizvoda BIOGUARD
Plain, BIOGUARD Acoustic i ORCAL BIOGUARD ograničava zadržavanje prašine i
mikroorganizama (test na Kinetičku dekontaminaciju NF S 90-351)
BIOGUARD proivodi ne upijaju vodu pa je moguće često čišćenje.
BIOGUARD proizvodi mogu se čistiti dezinfekcijskim sredstvima koji sadrže aktivne
elemente kao što su Amonijak, Hidrogen i Klor.
BIOGUARD Plain, BIOGUARD Acoustic i ORCAL BIOGUARD Plain mogu se koristiti
u prostorijama kategorije 2-6 definirano prema HTM 60 normama.
ORCAL BIOGUARD Plain je 100% rH vlagootporan ukoliko je obojan sa prednje
i stražnje strane.
■ BIOGUARD
Otpornost na dezinfekcijska sredstva
■ PARAFON
HYGIEN (ISO 5)
■ MYLAR (ISO 4)
■ CERAMAGUARD (100% RH)
■ NEWTONE (100% RH)
MINERALNI
HTM 60 Kategorija
SPecIjAlnA RješenjA zA PROStORe POSeBne nAmjene
Bioguard rješenja za zdravstvene
ustanove
BIOGUARD boja nanesena na mineralne i
metalne ploče osigurava zaštitu od mikroba,
osigurava čisti okoliš, omogućuje lako
održavanje i otpornost na dezinfekcijska
sredstva.
■
PodKoNSTruKCiJa otporna na
koroziju
Naša podkonstrukcija otporna na koroziju je
pocinčana i bojana u skladu s klasifikacijom
izloženosti C (EN 1364: dio 8). Također je
testirana i na koroziju sa slanom okruženju
■
u skladu sa EN ISO 9227 i postiže 700 sati
otpornosti.
ParaFoN HYgiEN rješenje za čiste
sobe i kuhinje
Ovo rješenje osigurava čisćenje vodom pod
visokim tlakom i istovremeno ima odličnu
apsorpciju zvuka pa je posebno primjenjiv u
bučnim i higijenski zahtjevnim prostorima kao
što su kuhinje.
ISO 5 karakteristike ovog rješenja čine ga
primjenjivim i u čistim sobama.
■
Norma NF S 90-351
MYLar rješenje za čiste sobe
Površina ploče i rubovi presvučeni su
poliesterskom folijom koja zaustavlja
zadržavanje i omogućuje često čišćenje.
Proizvod je prikladan za ISO 4 čiste sobe.
METALNI
PODKONSTRUKCIJA
Bioguard
Plain (bez perforacija)
Bioguard
aCouSTiC
orCaL Bioguard
ekstramikroperforiran
sa filcom i Premium
B15 ispunom
orCaL Bioguard
Plain (bez perforacija)
CLEaN rooM
Podkonstrukcija
Kategorija
2, 3, 4, 5, 6
Kategorija
2, 3, 4, 5, 6
Kategorija
2, 3, 4, 5, 6
Kategorija
1*, 2, 3, 4, 5, 6
Kategorija
2, 3, 4, 5, 6
Zone 1, 2 & 3
Zone 1, 2 & 3
Zone 1, 2 & 3
Zone 1, 2, 3 & 4
Zone 1, 2 & 3
ISO 5
ISO 5
ISO 5
ISO 3
ISO 4
Mineralna vlakna
Mineralna vlakna
Čelični lim sa akustičkim
filcom i mineralnom
pločom kao ispunom
Čelični lim
Aluminij
Može se prati
vlažnom spužvom
Može se prati
vlažnom spužvom
Može se prati
vlažnom spužvom
Može se prati vodom**
pod visokim tlakom
Može se prati
vlažnom spužvom
■
NEWToNE & CEraMaguard
rješenje za protore u kojima je visoka
vlažnost
Ovi proizvodi su 100% RH vlagootporni,
zbog čega su idealno rješenje za prostore
namenjene tuširanju, bazene, kupaonice
i sve prostore u kojima su vlažnost zraka i
temperatura ekstremne.
Klasifikacija prema emisiji čestica
Materijal
■
Održavanje
Otpornost na
dezinfekcijska sredstva
Amonijak, Hidrogen, Klor
* HTM 60 kategorija. Tamo gdje se zatjeva pristup instalacijama Armstrong preporučuje upotrebu Orcal Clip In sistema sa skrivenom podkonstrukcijom, spojeva između ploča popunjenih silikonom ili elastičnim brtvama koje osiguravaju rješenje “bez šavova”.
** Čisćenje vodom pod visokim tlakom je moguće za METALNE Clip-in Plain (bez perforacija) stropove.
Napomena: Kod bazena i drugih potencijalno agresivnih sredina postoji mnogo faktora koji utiču na adekvatan odabir i primjene materijala.
Za više detalja, molimo Vas kontaktirajte našu Internu Tehničku Službu.
90
91
BIOGUARD
Specijalna rješenja > Ploče & paneli > BIOGUARD
≥52%
≥87%
iSo 14021
EN iSo
7742-2 & 3
udio recikliranog
materijala*
bIOgUARD
bOARD
refleksija svjetla **
TEgULAR
Prelude XL2/TLX 24 mm
Clean Room Grid 24 mm
razumljivost
MICROLOOK
Prelude XL2/TLX 24 mm
Clean Room Grid 24 mm
Prelude XL2/TL 15 mm
Interlude XL2 15 mm
4.5mm
9.5mm
15/17mm
15/17mm
8mm
M=6.5mm/8mm***
D=7.5mm/8mm***
15°
15/17mm
15°
Bioguard PLaiN
BIOGUARD boja osigurava odličnu
antmikrobnu zaštitu od različitih bakterija.
Direktno nanešen na glatku površinu, osigurava
85% refleksije svjetla.
Zahvajujući ISO 5 karakteristikama ovaj
proizvod je primjenjiv u bolnicama gdje
postoji rizik od infekcije ili u bilo kojem čistom
okruženju gdje su neophodne anti mikrobne
karakteristike.
Kako ne upijaju vodu, mogu se često čistiti.
BIOGUARD Acoustic predstavlja odličnu
kombinaciju performansi bitnih za objekte
zdravstvene zaštite.
Sa završnom obradom koja daje apsorpciju
zvuka aw 0.60 odgovara na potrebe akustike u
bolnicama.
Ravni rub ploče BIOGUARD Acoustic Board
je potpuno obojan kako bi čisto okruženje u
prostorijama bilo osigurano.
600 x 600 x 15 mm
2221 M
2223 M
2224 M
625 x 625 x 15 mm
2221 D
2223 D
2224 D
600 x 1200 x 15 mm
2222 M
625 x 1250 x 15 mm
2222 D
Bioguard aCouSTiC
600 x 600 x 17 mm
2703 M
2551 M
2552 M
625 x 625 x 17 mm
2703 D
2551 D
2552 D
600 x 1200 x 17 mm
2704 M
EN ISO 354 &
EN ISO 11654
aW
NRC 125 250 500 1000 2000 4000
• BIOGUARD PLAIN
0.15(L) 0.15 0.30 0.20 0.15 0.10 0.20 0.25
Klasa apsorpcije zvuka = E
• BIOGUARD ACOUSTIC
0.60(H) 0.60 0.35 0.40 0.50 0.70 0.85 0.90
Klasa apsorpcije zvuka = C
1.0
Hz
aP
0.8
aP
0.6
0.4
0.2
aP
0
125
250
500
1 000
2 000
4 000
Centralnefrekvencijeoktavnogopsega(Hz)
dncw 37 dB (BIOGUARD PLAIN)
dnfw 36 dB (BIOGUARD ACOUSTIC)
EN ISO 10848-2
/ EN 20140-9
& EN ISO 717-1
EN ISO 140-3
& EN ISO 717-1
rW
19 dB (BIOGUARD PLAIN)
18 dB (BIOGUARD ACOUSTIC)
EEA
ZDRAVSTVO - Bolnica (NL),
BiOguARD Board
RUS
Euroclass A2-s1, d0
G1, V2, D1, T1 to FZ 123
EN 13501-1
l = 0.06 W/m K
ISO 5
BiOguARD PLAiN
EN 12667
& ISO 8301
95 % RH
15 godiNa
garancije
4.6 kg/m2 (BIOGUARD PLAIN)
3.8 kg/m2 (BIOGUARD ACOUSTIC)
ISO 14644-1
*Udio recikliranog materijala: 52% BIOGUARD PLAIN - 45% BIOGUARD ACOUSTIC
** Refleksija svjetla: 87% BIOGUARD PLAIN - 85% BIOGUARD ACOUSTIC
*** 8mm za BIOGUARD ACOUSTIC
BiOguARD AcOuSTic
Napomena: Dostupnost određenih proizvoda može biti promjenjiva. Molimo Vas kontaktirajte ITS ili posjetite web stranicu www.armstrong.com za najnovije informacije.
Više informacija o akustičkim karakteristikama potražite na stranicama 17-19 ili na našoj internet adresi.
93
PARAFON HYGIEN (ISO 5)
Specijalna rješenja > Ploče & paneli > PARAFON HYGIEN (ISO 5)
20%
iSo 14021
udio recikliranog
materijala
PARAFONHYgIEN
82%
EN iSo
7742-2 & 3
refleksija svjetla
razumljivost
bOARD
Prelude XL2 / TLX 24 mm / Clean Room Grid 24 mm
18mm
600 x 600 x 18 mm
9702 M
625 x 625 x 18 mm
9702 D
600 x 1200 x 18 mm
9703 M
EN ISO 354 &
EN ISO 11654
aW
NRC 125 250 500 1000 2000 4000
0.95
0.95 0.40 0.85 0.90 0.90 0.95 0.90
Klasa apsorpcije zvuka = a
Hz
aP
1.0
0.8
aP
0.6
0.4
0.2
0
125
Ovaj proizvod male gustoće ima ispunu na bazi
kamene vune. Ojačani površinski sloj izrađen s
laminatom od staklenih vlakana i zatvoreni rub
nudi upotrebu ovog proizvoda u prostorijama
čistoće ISO 5 kao i čišćenje vodom pod
visokim tlakom (max. 80 bara)*.
Zahvaljujući laminatu na površini i maloj gustoći
materijala, ovaj tip ploče dostiže vrijednosti
aW od 0.95.
*Prilikom pranja može se koristiti isključivo raspršeni mlaz
vode pod minimalnim kutem od 30 stupnjeva.
Minimalni razmak između vrha mlaznice i površine ploče
mora biti 300mm a maksimalni kut vodenog mlaza 45
stupnjeva.
Da bi ovakvo pranje bilo moguće, ploče je potrebno
ugraditi na podkonstrukciju otpornu na koroziju i pričvrstiti ih
sigurnosnim klipsnama.
250
500
1 000
2 000
4 000
Centralnefrekvencijeoktavnogopsega(Hz)
EEA
Euroclass A2-s1, d0
EN 13501-1
l = 0.033 W/m K
EN 12667
& ISO 8301
ISO 5
95 % RH
15 godiNa
garancije
 1.3 kg/m2
ISO 14644-1
ZDRAVSTVO - Kuhinje,
PARAfON HygieN
Napomena: Dostupnost određenih proizvoda može biti promjenjiva. Molimo Vas kontaktirajte ITS ili posjetite web stranicu www.armstrong.com za najnovije informacije.
Više informacija o akustičkim karakteristikama potražite na stranicama 17-19 ili na našoj internet adresi.
95
MYLAR (ISO 4)
Specijalna rješenja > Ploče & paneli > MYLAR (ISO 4)
78%
EN iSo
7742-2 & 3
refleksija svjetla
MYLAR
bOARD
Prelude XL2 / TLX 24 mm / Clean Room Grid 24 mm
15mm
600 x 600 x 15 mm
9527 M
600 x 1200 x 15 mm
9529 M
EN ISO 354 &
EN ISO 11654
aW
NRC 125 250 500 1000 2000 4000
0.10(L)
0.10 0.25 0.15 0.10 0.10 0.10 0.15
Klasa apsorpcije zvuka = nije klasificiran
Hz
aP
1.0
0.8
aP
0.6
0.4
0.2
0
125
250
500
1 000
2 000
4 000
Centralnefrekvencijeoktavnogopsega(Hz)
dncw
36 dB
Ova mineralna ploča velike gustoće,
presvučena je poliesterskom folijom koja
prekriva površinu ploče čime povećava njenu
otpornost.
Folija ne privlači prašinu i omogućava redovno
pranje.
Testiran prema ISO 14644-1 metodi koja
definira slobodne čestice u prostoru i klasu
čistoće, ovaj proizvod dostiže ISO 4 klasu bez
dodatnih osigurača i posebno je primjenjiv u
prostorijama kao što su kompjutorske sobe ili
neko slično čisto okruženje.
EN 20140-9
& EN 717-1
EEA
Euroclass A2-s1, d0
EN 13501-1
l = 0.06 W/m K
EN 12667
& ISO 8301
ISO 4
95 % RH
15 godiNa
garancije
 5 kg/m2
ISO 14644-1
ZDRAVSTVO
MyLAR
Napomena: Dostupnost određenih proizvoda može biti promjenjiva. Molimo Vas kontaktirajte ITS ili posjetite web stranicu www.armstrong.com za najnovije informacije.
Više informacija o akustičkim karakteristikama potražite na stranicama 17-19 ili na našoj internet adresi.
97
CERAMAGUARD (100% RH)
Specijalna rješenja > Ploče & paneli > CERAMAGUARD (100% RH)
≤ 38%
79%
iSo 14021
EN iSo
7742-2 & 3
udio recikliranog
materijala
CERAMAgUARD
refleksija svjetla
razumljivost
bOARD
Prelude XL2 / TLX / Podkonstrukcija otporna na koroziju 24 mm / Clean Room Grid 24 mm
15mm
600 x 600 x 15 mm
607 M
600 x 1200 x 15 mm
608 M
EN ISO 354 &
EN ISO 11654
aW
NRC 125 250 500 1000 2000 4000
0.55(MH) 0.60 0.25 0.30 0.50 0.80 0.85 0.75
Klasa apsorpcije zvuka = d
Hz
aP
1.0
0.8
aP
0.6
0.4
0.2
0
125
CERAMAGUARD je proizvod napravljen
od jedinstvene veoma guste mineralne i
keramičke smjese.
Ovaj proizvod je 100% RH vlagootporan
i veoma otporan na kemijska isparenja.
Veoma je trajan, periv i otporan.
Ovo je potpuno neorganski proizvod otporan
na razvoj pljesni i bakterija
CERAMAGUARD odlično apsorbira zvuk i
idealan je za bazene, svlačionice, tuševe ili
zatvorene garaže.
Napomena: Ceramaguard treba ugrađivati na Trulok
podkonstrukciju otpornu na koroziju širine 24mm u
slučajevima kada je vlažnost zraka u prostoriji veća od 95%
RH.
Kod ugradnje CERAMAGUARD ploča glavne nosače treba
postaviti osno na 600mm (umjesto 1200mm) zbog težine
ploča a koja se dodatno može povećati u uvjetima povišene
vlažnosti zraka.
250
500
1 000
2 000
4 000
Centralnefrekvencijeoktavnogopsega(Hz)
dncw
39 dB
EN 20140-9
& EN 717-1
EEA
RUS
Euroclass A1
NG to FZ 123
EN 13501-1
l = 0.067 W/m K
100 % RH
15 godiNa
garancije
 7 kg/m2
20 kg/m2 if wet
EN 12667
& ISO 8301
ugOSTiTeLJSTVO - Svlačionica,
ceRAMAguARD
Napomena: Dostupnost određenih proizvoda može biti promjenjiva. Molimo Vas kontaktirajte ITS ili posjetite web stranicu www.armstrong.com za najnovije informacije.
Više informacija o akustičkim karakteristikama potražite na stranicama 17-19 ili na našoj internet adresi.
99
NEWTONE (100% RH)
Specijalna rješenja > Ploče & paneli > NEWTONE (100% RH)
84%
EN iSo
7742-2 & 3
refleksija svjetla
NEWTONE
Privatnost
bOARD
Prelude XL2 / TLX 24 mm / Podkonstrukcija otporna na koroziju 24 mm / Clean Room Grid 24 mm
6mm
600 x 600 x 6 mm
EN ISO 354 &
EN ISO 11654
1201 M
aW
NRC 125 250 500 1000 2000 4000
0.10(L)
0.10 0.25 0.15 0.10 0.10 0.10 0.05
Klasa apsorpcije zvuka = nije klasificiran
1.0
Hz
aP
0.8
aP
0.6
0.4
0.2
0
125
250
500
1 000
2 000
4 000
Centralnefrekvencijeoktavnogopsega(Hz)
dncw
37 dB
EN 20140-9
& EN 717-1
NEWTONE je proizvod napravljen od kalcij
silikata i primjenjiv je u prostorima gdje se
očekuju ekstremne promjene temperature
i vlažnosti zraka.
Posebno se preporučuje za industrijske objekte
ili poluotvorene cjeline gdje je moguća pojava
kondenzacije ili dodatnih oštećenja.
U prostorima gdje vlažnost zraka može biti 90%RH ili više
preporuka je da se koristi Trulok podkonstrukcija otporna na
koroziju sa pratećim priborom.
EEA
RUS
Euroclass A2-s1, d0
NG to FZ 123
EN 13501-1
100 % RH
15 godiNa
garancije
 6 kg/m2
ugOSTiTeLJSTVO - Bazen,
NeWTONe
Napomena: Dostupnost određenih proizvoda može biti promjenjiva. Molimo Vas kontaktirajte ITS ili posjetite web stranicu www.armstrong.com za najnovije informacije.
Više informacija o akustičkim karakteristikama potražite na stranicama 17-19 ili na našoj internet adresi.
101
5.5
ø 2.5
5.5
5
5
5.5
ø 2.5
ø 2.5
2
2
2
5.5
5.5
5.5
standardni tipovi perForacija
4
4
ø 1.5
Standardna perforacija
16% otvorene površine
Rg 2516
ø 1.5
4
ø 1.5
Mikroperforacija
22% otvorene površine
Rd 1522
5
ø 0.7
5
Ekstramikro perforacija
1% otvorene površine
Rg 0701
Ostale vrste perforacija dostupne su na upit.
Higijena
boja
Obojane antimikrobnom bojom,
BIOGUARD ploče aktivno smanjuju količinu
mikroorganizama zbog čega se koriste u
sredinama sa posebnim higijenskim zahtjevima.
BIOGUARD ploče su na raspolaganju u raznim
dimenzijama i detaljima ruba. Za više informacija
pogledajte stranicu 93 ili pozovite našu Internu
Tehničku Službu.
Standardne boje
RAL 9010 White (20% sjaja), alternativa Global White (12% sjaja)
Specijalne boje
Ostale boje po RAL-u i NCS-u su dostupne na upit.
Materijali
Zračna luka Dubai - Metalni stropovi
METALNI STROPOVI
■ CLIP-IN
■ HOOk-ON
■ LAy-IN
■ DIZAJNERSkA
Ploče su proizvedene od pocinčanog čeličnog
lima. Debljina lima ovisi o tipu proizvoda, veličini
i konfiguraciji.
Završna obrada
Ploče su završno obojane trajnom praškastom
bojom koja se nanosi elektrostatičkim
postupkom.
& SPECIJALNA RJEŠENJA
Montaža
Fleksibilnost
oblik
Metalni stropovi dizajnirani su za jednostavnu i
ekonomičnu ugradnju na standardnim vidljivim
nosačima ili specijalno dizajniranim sistemima
podkonstrukcije koje imamo u ponudi.
Metalni stropovi dizajnirani su da zadovoljavaju
ili nadvisuju europski standard EN 13964. Za
detaljni tehnički opis pogledajte stranicu 104.
Osim što se izrađuju u različitim dimenzijama
koji odgovaraju različitim građevinskim
modulima i veličinama prostorija, metalni
stropovi se proizvode i u dimenzijama po želji.
U slučaju specijalnih potreba Armstrong u
svojoj ponudi ima i projektiranje i proizvodnju
prilagođenih rješenja metalnih spuštenih
stropova. Za više informacija o ovim
mogućnostima, nazovite Internu tehničku
službu.
Široki asortiman metalnih spuštenih stropova
čine ploče i paneli različitih karakteristika:
• Standardne ploče za ugradnju na standardne
sisteme podkonstrukcije,
• Paneli i ploče fleksibilnih modula čije dimenzije
se prilagođavaju potrebama i estetici objekta,
• Izbor između različitih vrsta perforacije ili
saćasti strop Cellio.
sigurnost
Zahvaljujući karakteristikama čeličnog lima od
kojeg su napravljene metalne ploče za spušteni
strop one su čvrste i otporne na udarce. Osim
toga, sistemi Axal Vector, Q-Clip, R-Clip,
T-ClipF, R-H 200, R-H 215 i R-H 220 mogu se
dodatno učvrstiti za nosivu podkonstrukciju. Na
taj način se zaustavlja eventualno neovlašteno
pristupanje instalacijama. Pored ovoga, ploče
za sisteme Q-Clip, R-Clip i R-H 200 mogu biti i
obostrano obojane zbog čega se mogu koristiti
u polu otvorenim prostorima.
RAL 9010
Global White
RAL 9006
RAL 9007
polu-standardni detalji
Jedna od glavnih karakteristika spuštenih
stropova od metala je jednostavna ugradnja
servisnih elemenata. Otvori u pločama mogu
se izrezati i izraditi u tvornici. Također, neki
detalji se mogu posebno prilagoditi različitim
elementima instalacija koji su u uporabi u
suvremenoj građevinskoj industriji.
Bez obzira da li se radi o standardnim ili
specijalnim rješenjima rađenim namjenski za
naručioca, elementi kao što su rasvjetna tijela,
difuzori, rešetke ili dojavljivači požara moraju
biti potpuno usklađeni sa sistemom spuštenog
stropa. Za nas, ovo predstavlja standardnu
praksu a zahvaljujući naprednoj proizvodnoj
tehnologiji naših tvornica, zajedno sa metalnim
spuštenim stropovima možemo ponuditi i čitav
niz inženjerskih rješenja za ugradnju servisne
opreme.
Specijalne dimenzije ploče dostupne su na
upit.
Prskalica ugrađena u metalnu ploču
102
103
TEHNIČkI PODACI
EN 13501-1
akustička svojstva
preMiuM b15
kod METALNIH stropova testirana su svojstva apsorpcije i slabljenja
zvuka. Svi proizvodi sa perforacijama mogu biti isporučeni sa tvornički
postavljenim akustičkim filcom. Pogledajte detalje u tablicama ispod.
Za najveći slučaj otvorenih uredskih prostora, akustički filc osigurava
optimalna apsorpciona svojstva. Akustički filc ljepi se sa unutarnje strane
metalnih panela i tako osigurava najbolju apsorpciju.
Akustički filc za sve perforirane proizvode gde se standardno ugrađuje
je crne boje.
Postoji čitava paleta materijala koji se mogu koristiti kao akustička ispuna
za METALNE ploče. Premium B15 je ispuna osmišljena da odgovori
na najrazličitije zahtjeve u pogledu karakteristika koje se odnose na
apsorpciju i slabljenje zvuka. Na primjer, kada se traži slabljenje zvuka
između dvije prostorije do 47dB, i apsorpcija aW 0.65. Za detaljnije
informacije pozovite Internu Tehničku Službu.
reFleksija svjetla
Armstrong proizvodi od METALA ispunjavaju najrazličitije
zahtjeve kada je riječ o protupožarnosti.
Neperforirani bez akustičke ispune
EEA
Euroclass A1 (RAL 9010)
EEA
Euroclass A2-s2, d0 (ostale boje)
EEA
Euroclass B-s1, d0 (Sa brtvom)
Bez akustičke ispune
Za perforacije ø ≤ 2.5 mm
EEA
Euroclass A1 (RAL 9010)
EEA
Euroclass A2-s1, d0 (ostale boje)
EEA
Euroclass B-s1, d0 (Sa brtvom)
Sa filcom, aluminijski AFBTF uložak ili B15 ispuna
Za perforacije ø ≤ 2.5 mm (akustički filc)
EEA
Euroclass A2-s2, d0
Za perforacije ø ≤ 2.5 mm (akustički filc i brtva)
EEA
Euroclass B-s2, d0
Za perforacije ø ≤ 2.5 mm (ABBTF ispuna)
EEA
Euroclass A1
Za perforacije ø ≤ 2.5 mm (PREMIUM B15 ispuna)
EEA
Euroclass A2-s1, d0
Površina ploče
Ravna (bez perforacija)
Ekstramikroperforirana sa crnim
akustičkim filcom
Standardno perforirana sa crnim
akustičkim filcom
Mikroperforirana sa crnim akustičkim filcom
RAL 9010
87%
Global white
77%
85%
76%
75%
71%
68%
63%
Mjereno u skladu sa normama EN ISO 7742-2 i EN ISO 7742-3.
toplinska provodljivost
Perforacija
Toplinska provodljivost w/mK
Plain, bez perforacije, bez ispune
0,244
Plain , bez perforacije, sa filcom
0,163
Plain, bez perforacije, sa kaširanom mineralnom
vunom, aluminijska folija kao završna obrada,
8mm debljine (100kg/m3)
0,187
PLain, bez perforacija, sa filcom i B15 ispunom
0,0731
integracija sisteMa
Ploča sa crnim akustičkim filcom, 63 g/m2
EN ISO 354 &
EN ISO 11654
EN 20140-9
& EN 717-1
104
aw
NRC 125 250 500 1000 2000 4000
• Bez perforacija – bez ispune (EN 2206)
0.10(L) 0.10 0.25 0.15 0.10 0.10 0.10 0.10
• Ekstramikroperforirani sa filcom Rg 0701 (EN 2253)
0.55(L) 0.65 0.45 0.75 0.70 0.55 0.55 0.45
Klasa apsorpcije zvuka = D
• Mikroperforirani sa B15 ispunom Rd 1522 (EN 2337)
0.60(H) 0.60 0.40 0.40 0.50 0.65 0.75 0.90
Klasa apsorpcije zvuka = C
• Standardna perforacija sa B15 ispunom 2516 (EN 2340)
0.60(H) 0.60 0.40 0.45 0.50 0.65 0.75 0.90
Klasa apsorpcije zvuka = C
• Ekstramikroperforirani sa B15 ispunom Rg 0701 (EN 2334)
0.65
0.60 0.40 0.45 0.55 0.70 0.80 0.70
Klasa apsorpcije zvuka = C
• Standardna perforacija sa filcom Rg 2516 (EN L/2463)
0.70(L) 0.70 0.40 0.75 0.65 0.65 0.75 0.75
Klasa apsorpcije zvuka = C
• Mikroperforirani sa filcom Rd 1522 (EN 2175)
0.75
0.80 0.30 0.75 0.90 0.65 0.75 0.80
Klasa apsorpcije zvuka = C
Premium B15
1.0
Hz
0.8
aP
aP
SILHOUETTE 15
aP
0.6
0.4
aP
0.2
aP
0
125
250
500
1 000
2 000
4 000
Axal Vector
MicroLook 8
MicroLook 16
Tegular 2
Tegular 8
Tegular 11 F
Tegular 16
Board
Q-Clip/Q-Clip F
R-Clip/R-Clip F
S-Clip F
T-Clip F
R-H 200
R-H 215
R-H 220
INTERLUDE 15 PRELUDE 15
PRELUDE 24
XL²
PRELUDE 24
TLX
GEMAGRID
GEMAGRID
GEMAGRID
U-PROFIL sa
sa PROFILOM saGEMAGRID
sa H-PROFILOM OPRUGOM
J-PROFILOM sa H-PROFILOM
T
DP 12
35
28
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
Centralnefrekvencijeoktavnogopsega(Hz)
aP
aP
Rw
aP
Dncw
Mikroperforirani sa filcom Rd 1522 (EN 2437) = 20 dB
Standardna perforacija sa filcom Rg 2516 (EN 2437) = 20 dB
Ekstramikroperforirani sa filcom Rg 070 (EN 2432) = 30 dB
Ekstramikroperforirani sa B15 ispunom Rg 0701 (EN 2427) = 40 dB
Mikroperforirani sa B15 ispunom Rd 1522 (EN 2443) = 41 dB
Standardna perforacija sa B15 ispunom Rg 2516 (EN 2443) = 41 dB
Bez perforacija – bez ispune (EN 2438) = 44 dB
Bez perforacija – sa B15 uloškom (EN 2439) = 47 dB
EN ISO 140-3
& EN ISO 717-1
Ime proizvoda
Mikroperforiran bez filca
Standardna perforacija bez filca*
Mikroperforirani sa filcom
Standardna perforacija sa filcom*
Mikroperforirani sa B15 ispunom
Standardna perforacija sa B15 ispunom*
Bez perforacija – bez ispune
Bez perforacija – sa B15 uloškom
Izmjerena vrijednost Rw
5
5
6
6
18
18
19
21
* Napomena
1) Svi SRI testovi napravljeni su od treće neovisne strane to jest u okviru
ovlaštenih laboratorija koje garantiraju uskalđenost sa normama EN ISO
140-3, sa spuštenim stropom između dvije vertikalne pregrade.
2) Rw vrijednosti definirane su u skladu sa normama EN ISO 717-1
3) Procjenjuje se da vrijednostI za Standardnu perforaciju (16% otvorene
površine) nisu manje nego za Mikroperforaciju (22% otvorene površine).
105
CLIP-IN
METALNI CLIP-IN > Q-CLIP, R-CLIP
≤ 30%
Udio recikliranog
materijala
(1)
CLIP-IN
do
BezPerforaCIja
85%
ISO 14021
EN ISO
7742-2 & 3
Refleksija svjetla
Koncentracija
Privatnost
Razumljivost
StaNdardNaPerforaCIja
MIkroPerforIraNI
ekStraMIkroPerforIraNI
Rg 2516
Rd 1522
Rg 0701
Bez perforacija
(neperforiran)
2.5mm promjer rupe,
16% otvorene površine
1.5mm promjer rupe,
22% otvorene površine
0,7mm promjer rupe,
1% otvorene površine
600 x 600 x 35 mm
3809 M
3810 M
3811 M
2094 M
625 x 625 x 35 mm
3809 D
3810 D
3811 D
2094 D
Q-Clip
Q-Clip F
500 x 500 x 35 mm
2059 M
2069 M
2078 M
2086 M
300 x 600 x 35 mm*
2058 M
2068 M
2077 M
2085 M
600 x 600 x 35 mm
2056 M
2067 M
2076 M
3 mm
312.5 x 625 x 35 mm*
3805 D
3806 D
3807 D
3808 D
skošen rub
625 x 625 x 35 mm
2056 D
2067 D
2076 D
2083 D
Ø 0.5
2083 M
* Bez opcije swing down (kada se ploča djelimično demontira tako da ostaje slobodno visiti)
R-Clip
Odaberite između:
Q-Clip: ravni rub (square edge)
Q-Clip F: rub je skošen 3mm, i može
slobodno visiti kod demontaže
R-Clip: ravni rub (square edge)
R-Clip F: rub je skošen 3mm, i može
slobodno visiti kod demontaže
■ Plain, bez perforacija
■ Podkonstrukcija GemaGrid DP 12 (predhodno
poznat kao Sistem 3000 sa A nosačem)
■ Lako se čisti
■ Za lak pristup plenumu, svi Clip-in proizvodi
mogu se naručiti u swing down opciji (kad se
ploča djelimično demontira tako da slobodno
visi) "windw". Pogledajte stranicu 105.
■
312.5 x 1500 x 40 mm
3812 D
3818 D
3824 D
3830 D
400 x 1500 x 40 mm
3813 M
3819 M
3825 M
3831 M
312.5 x 2000 x 40 mm
3814 D
3820 D
3826 D
3832 D
400 x 2000 x 40 mm
3815 M
3821 M
3827 M
3833 M
312.5 x 2500 x 40 mm
3816 D
3822 D
3828 D
3834 D
400 x 2500 x 40 mm
3817 M
3823 M
3829 M
3835 M
R-Clip F
300 x 1200 x 36 mm
2061 M
2070 M
2079 M
2089 M
600 x 1200 x 36 mm
2062 M
2071 M
2080 M
2087 M
400 x 1800 x 36 mm
2063 M
2072 M
2081 M
2090 M
3 mm
skošen rub
POSLOVNI PROSTOR - Neores, Schio
Q-Clip
Swing down ocija "Window (prozor)"
Pogledajte stranicu 105
5 kg/m2 – Čelična ploča
EN 12667
& ISO 8301
1) U uvjetima kratkoročne izloženosti ili kada je proizvod obojan i sa unutarnje strane
Napomena: Dostupnost određenih proizvoda može biti promjenjiva. Molimo Vas kontaktirajte ITS ili posjetite web stranicu www.armstrong.com za najnovije informacije.
Više informacija o akustičkim karakteristikama potražite na stranicama 17-19 ili na našoj internet adresi.
107
CLIP-IN
METALNI CLIP-IN > S-CLIP F, T-CLIP F
≤ 30%
Udio recikliranog
materijala
(1)
CLIP-IN
do
BezPerforaCIja
85%
ISO 14021
EN ISO
7742-2 & 3
Refleksija svjetla
Koncentracija
Privatnost
Razumljivost
StaNdardNaPerforaCIja
MIkroPerforIraNI
ekStraMIkroPerforIraNI
Rg 2516
Rd 1522
Rg 0701
Bez perforacija
(neperforiran)
2.5mm promjer rupe,
16% otvorene površine
1.5mm promjer rupe,
22% otvorene površine
0,7mm promjer rupe,
1% otvorene površine
2770 M
S-Clip F
600 x 600 x 35 mm
2092 M
2092 M
2093 M
321.5 x 625 x 33 mm
3801 D
3802 D
3803 D
3804 D
625 x 625 x 33 mm
2091 D
2092 D
2093 D
2770 D
3 mm
300 x 900 x 35 mm
3706 M
3709 M
3712 M
3715 M
nagib ruba
300 x 1200 x 35 mm
3707 M
3710 M
3713 M
3716 M
300 x 1500 x 35 mm
3708 M
3711 M
3714 M
3717 M
Ø 0.5
T-Clip F
5 mm
nagib ruba
Izaberite između:
S-Clip F = 3mm skošen rub. Podkonstrukcija
GemaGrid DP 12 (predhodno poznata kao
Sistem 3000 sa A nosačem
T-Clip F = 5mm skošen rub. Podkonstrukcija
GemaGrid DP 12 (predhodno poznata kao
Sistem 1800 sa T nosačem)
■ Za lak pristup plenumu, swing down opcija
(kad se ploča djelimično demontira tako da
slobodno visi) sa skošenim rubom 3mm
■ Plain, bez perforacija
■ Lako se čisti
500 x 500 x 35 mm
9301 M
9309 M
9428 M
2746 M
300 x 600 x 35 mm
4330 M
4331 M
4332 M
2747 M
600 x 600 x 35 mm
9300 M
9308 M
9337 M
2744 M
675 x 675 x 35 mm
2052 M
2053 M
2054 M
2745 M
750 x 750 x 35 mm
2575 M
2576 M
2577 M
2756 M
300 x 1200 x 35 mm
9304 M
9312 M
9430 M
2748 M
600 x 1200 x 35 mm
4314 M
4315 M
4316 M
2750 M
300 x 1500 x 35 mm
9305 M
9313 M
9431 M
2749 M
Pogledajte stranicu 105
■
5 kg/m2 – Čelična ploča
EN 12667
& ISO 8301
1) U uvjetima kratkoročne izloženosti ili kada je proizvod obojan i sa unutarnje strane
TRGOVINA I TURIZAM - GGZ Oost Brabant (NL),
S-Clip F
Napomena: Dostupnost određenih proizvoda može biti promjenjiva. Molimo Vas kontaktirajte ITS ili posjetite web stranicu www.armstrong.com za najnovije informacije.
Više informacija o akustičkim karakteristikama potražite na stranicama 17-19 ili na našoj internet adresi.
109
LAy-IN
METALNI LAy-IN > Axal Vector, Board, MicroLook
≤ 30%
do
Udio recikliranog
materijala
(1)
LaY-IN
BezPerforaCIja
Bez perforacija
(neperforiran)
85%
ISO 14021
EN ISO
7742-2 & 3
Refleksija svjetla
Koncentracija
Privatnost
Razumljivost
StaNdardNaPerforaCIja
MIkroPerforIraNI
ekStraMIkroPerforIraNI
Rg 2516
Rd 1522
Rg 0701
2.5mm promjer rupe,
16% otvorene površine
1.5mm promjer rupe,
22% otvorene površine
0,7mm promjer rupe,
1% otvorene površine
Axal Vector (2)
500 x 500 x 24 mm
3072 M
3075 M
3078 M
3081 M
300 x 600 x 24 mm
2578 M
2579 M
2580 M
2581 M
600 x 600 x 24 mm
9418 M
9419 M
9420 M
2118 M
675 x 675 x 24 mm
3073 M
3076 M
3079 M
3082 M
750 x 750 x 24 mm
3074 M
3077 M
3080 M
3083 M
Ø 0.5
Board (3)
Axal Vector
■ Može se montirati u uvjetima vrlo plitkog
plenuma
■ Sa sve četiri stranice ostaje okvir - fuga od
6mm
■ Lako se montira i demontira bez dodatnog
pribora
■ Lako mu se pristupa
■ Minimalno ometanje (kod bilo koje vrste
intevencije na stropu)
■ Zahvaljujući materijalu ploče su vrlo trajne
■ Stara podkonstrukcija ostaje poluskrivena
Board, MicroLook
Potpuno demontažni - lagana izmjena
■ Board ploča je ekonomični način da se
osiguraju prednosti metalnih stropova
■ Board ploče se postavljaju na Prelude 24 TLX
podkonstrukciju
■ Microlook rubovi mogu biti upušteni 8 i 16mm
■ Microlook može biti montiran i na Prelude
15XL2/TL, Silhouette ili Interlude (jedino tip
ploče s upuštenjem 8mm)
■
POSLOVNI PROSTOR - Banka Fortis (NL), Microlook 8
sa Trulok SILHOUETTE podkonstrukcijom
600 x 600 x 15 mm
9334 M
9335 M
9427 M
625 x 625 x 15 mm
2119 D
2126 D
2133 D
2771 M
2771 D
600 x 1200 x 15 mm
2123 M
2125 M
2132 M
2772 M
24mm
MicroLook 8
15mm
500 x 500 x 8 mm
9321 M
9436 M
9325 M
2792 M
600 x 600 x 8 mm
9320 M
9339 M
9324 M
2184 M
675 x 675 x 8 mm
2165 M
2208 M
2210 M
2793 M
750 x 750 x 8 mm
2588 M
2589 M
2590 M
2794 M
300 x 1200 x 8 mm
3718 M
3720 M
3722 M
3724 M
600 x 1200 x 8 mm
3719 M
3721 M
3723 M
3725 M
MicroLook 16
500 x 500 x 16 mm
2190 M
2194 M
2207 M
2788 M
600 x 600 x 16 mm
4700 M
4701 M
4702 M
2787 M
675 x 675 x 16 mm
2144 M
2152 M
2153 M
2791 M
750 x 750 x 16 mm
2585 M
2586 M
2587 M
2789 M
15mm
Pogledajte stranicu 105
5 kg/m2 – Čelična ploča
EN 12667
& ISO 8301
(1) U uvjetima kratkoročne izloženosti.
(2) koristiti jedino sa Prelude 24 XL2 podkonstrukcijom
(3) koristiti jedino sa Prelude 24 XL2 podkonstrukcijom
Napomena: Dostupnost određenih proizvoda može biti promjenjiva. Molimo Vas kontaktirajte ITS ili posjetite web stranicu www.armstrong.com za najnovije informacije.
Više informacija o akustičkim karakteristikama potražite na stranicama 17-19 ili na našoj internet adresi.
111
LAy-IN
METALNI LAy-IN > Tegular
≤ 30%
do
Udio recikliranog
materijala
(1)
LaY-IN
BezPerforaCIja
85%
ISO 14021
EN ISO
7742-2 & 3
Refleksija svjetla
Koncentracija
Privatnost
Razumljivost
StaNdardNaPerforaCIja
MIkroPerforIraNI
ekStraMIkroPerforIraNI
Rg 2516
Rd 1522
Rg 0701
Bez perforacija
(neperforiran)
2.5mm promjer rupe,
16% otvorene površine
1.5mm promjer rupe,
22% otvorene površine
0,7mm promjer rupe,
1% otvorene površine
9442 M
9443 M
9444 M
2786 M
Tegular 2(2)
600 x 600 x 15 mm
Tegular 8
500 x 500 x 8 mm
4833 M
4834 M
4835 M
600 x 600 x 8 mm
9683 M
9684 M
9685 M
2784 M
Ø 0.5
2783 M
675 x 675 x 8 mm
2138 M
2139 M
2140 M
300 x 1200 x 8 mm
3726 M
3728 M
3730 M
3732 M
2785 M
600 x 1200 x 8 mm
3727 M
3729 M
3731 M
3733 M
3839 M
Tegular 11 F (2)
600 x 600 x 11 mm
2147 M
2149 M
2150 M
625 x 625 x 11 mm
2147 D
2149 D
2150 D
3839 D
600 x 1200 x 11 mm
3836 M
3837 M
3838 M
3840 M
Tegular 16
Potpuno demontažan - lagana izmjena
■ Dostupan sa upuštenim rubom od 2, 8, 11 i
16mm
■ Tegular 2 verzija koristi se za vezu
sa podkonstrukcijom kad su ploča i
podkonstrukcija u istom nivou
■ Tegular 11 F sa nagibom ruba 3mm
■ Tegular ploča se postavlja na Prelude 24
■ Tegular 2 se postavlja isključivo na
podkonstrukciju Prelude 24 TLX
■
500 x 500 x 16 mm
4803 M
4804 M
4805 M
2781 M
600 x 600 x 16 mm
9680 M
9681 M
9682 M
2779 M
675 x 675 x 16 mm
2135 M
2136 M
2137 M
2780 M
750 x 750 x 16 mm
2582 M
2583 M
2584 M
2782 M
Pogledajte stranicu 105
5 kg/m2 – Čelična ploča
EN 12667
& ISO 8301
1) U uvjetima kratkoročne izloženosti ili kad je proizvod obojan i sa unutrašnje strane
(2) koristiti samo sa Prelude 24 TLX podkonstrukcijom
POSLOVNI PROSTOR - Leman poslovni prostor,
Tegular 8
Napomena: Dostupnost određenih proizvoda može biti promjenjiva. Molimo Vas kontaktirajte ITS ili posjetite web stranicu www.armstrong.com za najnovije informacije.
Više informacija o akustičkim karakteristikama potražite na stranicama 17-19 ili na našoj internet adresi.
113
HOOk-ON
METALNI HOOk-ON > R-H 200, R-H 215, R-H 220
≤ 30%
Udio recikliranog
materijala
(1)
Hook-oN
do
BezPerforaCIja
85%
ISO 14021
EN ISO
7742-2 & 3
Refleksija svjetla
Koncentracija
Privatnost
Razumljivost
StaNdardNaPerforaCIja
MIkroPerforIraNI
ekStraMIkroPerforIraNI
Rg 2516
Rd 1522
Rg 0701
2.5mm promjer rupe,
16% otvorene površine
1.5mm promjer rupe,
22% otvorene površine
0,7mm promjer rupe,
1% otvorene površine
Bez perforacija
(neperforiran)
R-H 200
400 x 1800 x 40 mm
3841 M
3846 M
3851 M
3858 M
400 x 2100 x 40 mm
3842 M
3847 M
3852 M
3859 M
400 x 2400 x 40 mm
3843 M
3848 M
3853 M
3860 M
400 x 2700 x 50 mm
3844 M
3849 M
3854 M
3861 M
400 x 3000 x 50 mm
3845 M
3850 M
3857 M
3862 M
400 x 1800 x 40 mm
3863 M
3868 M
3873 M
400 x 2100 x 40 mm
3864 M
3869 M
3874 M
sa brtvom crne boje širine 3mm, po kraćoj i duljoj stranici
R-H 215
Ø 0.5
3878 M
3879 M
400 x 2400 x 40 mm
3865 M
3870 M
3875 M
3880 M
400 x 2700 x 50 mm
3866 M
3871 M
3876 M
3881 M
400 x 3000 x 50 mm
3867 M
3872 M
3877 M
3882 M
sa brtvom crne boje širine 3mm, po kraćoj i duljoj stranici
R-H 220
400 x 1750 x 40 mm
3883 M
3889 M
3896 M
3922 M
400 x 2000 x 40 mm
3884 M
3890 M
3897 M
3923 M
400 x 2250 x 40 mm
3885 M
3891 M
3898 M
3924 M
400 x 2500 x 40 mm
3886 M
3893 M
3899 M
3925 M
400 x 2750 x 50 mm
3887 M
3894 M
3920 M
3926 M
400 x 3000 x 50 mm
3888 M
3895 M
3921 M
3927 M
sa brtvom crne boje širine 3mm, po duljoj stranici. R-H 220 je samo za trćžište Švicarske
Sistem pravokutnih panela, posebno je primjenjiv
kod velikih stropnih površina i prostorima hodnika.
kao rezultat upotrebe Hook-On sistema
i skrivene podkonstrukcije je monolitan izgled.
Pojedinačni elementi se lako demontiraju u bilo
kojem trenutku čime je osiguran jednostavan i brz
pristup primarnoj konstrukciji i plenumu.
Pogledajte stranicu 105
5 kg/m2 – Čelična ploča
EN 12667
& ISO 8301
1) U uvjetima kratkoročne izloženosti ili kad je proizvod obojan i sa unutarnje strane
PROMET - Aerodrom Tampa (US),
HOOk-ON
Napomena: Dostupnost određenih proizvoda može biti promjenjiva. Molimo Vas kontaktirajte ITS ili posjetite web stranicu www.armstrong.com za najnovije informacije.
Više informacija o akustičkim karakteristikama potražite na stranicama 17-19 ili na našoj internet adresi.
115
DIZAJNERSkA & SPECIJALNA RJEŠENJA
Tartan Sistem
Ovaj sistem projektiran je za velike prostore u kojima je
potrebna i poprečna i uzdužna podjela na manje cjeline.
Raznovrsni pregradni elementi mogu se lako
montirati i demontirati ispod pravokutnih i kvadratnih
okvira koje stvara Tartan mreža. Ovaj efekt može se
dodatno istaknuti bojanjem odgovarajućih elemenata
podkonstrukcije ili se može naglasiti izborom rasvjete.
Armstrong nudi velike mogućnosti u okviru dizajnerskih i specijalnih rješenja. Za više informacija kontaktirajte našu Internu
tehničku podršku.
Sistemi za hodnike
Sistemi stropova za hodnike koriste pravokutne panele koji se
montiraju između bočnih zidova okomito na pravac kretanja.
Ovim sistemom, 100% prostora iznad spuštenog stropa ostaje
slobodno za prolaz instalacija kao što su ventilacioni kanali ili
električni kabeli.
Pojedinačni elementi stropa mogu se lako demontirati kada je
potrebno čime je osiguran optimalan pristup plenumu.
Samostalni elementi (lebdeći elementi)
kao osnova poslužio je modularni koncept, D Sistem otvara
potpuno novi segment u okviru spuštenih stropova.
Pojedinačni elementi koji kao polja spuštenih stropova prekrivaju
dijelove prostorija, ispunjavaju najviše standarde u pogledu
akustike cijelih prostorija ili centralnih točaka određenog
prostora. Rasvjeta bilo kojeg tipa lako se integrira u ove sisteme
čime je na još jedan način naglašena njihova fleksibilnost.
Vertikalni bafeli (apsorberi)
Sistem vertikalnih apsorbera idealna je kombinacija odlične
apsorpcije zvuka i atraktivnog dizajna. Ovaj sistem spuštenih
stropova najpodesniji je za frekvetne prostore kao što su
ulazni holovi, zračne luke, restorani ili strojarske prostorije.
Također zahvaljujući lakoj integraciji rasvjete ventilacionih
elemenenata itd, ovi stropovi pružaju gotovo neograničene
mogućnosti dizajna.
Cellio stropovi
Cellio je dio Armstrong proizvodnog programa koji označava
stropove sa otvorenim ćelijama različitih dimenzija, a koji se mogu
koristiti za sve tipove prostorija.
Zahvaljujući integraciji ploča i podkonstrukcije, Cellio osigurava
monolitni izgled stropa.
Takav sistem ima neograničene prednosti u pogledu dizajna,
fleksibilnosti i funkcije. Detalj spoja zida i stropa dobar je primjer
fleksibilnosti.
Cellio je idealan za prostore koji se obnavljaju a gde se koristila
vidljiva podkonstrukcija širine 15mm ili u prostorima gdje je
neophodan savršeno niveliran strop.
Linearni sistemi
Linearni sistemi naročito se koriste za uredske komplekse.
Dizajnirani su za velike prostorije gdje je predviđena fleksibilnost
kod pregrađivanja. Pregradni zidovi mogu se lako montirati i
demontirati duž elemenata podkonstrukcije.
Vidljivi profili postaju naglašeni u prostoru i time ističu linearnost.
Pravokutni paneli u kombinaciji sa različitim tipovima rasvjete,
predstavljaju ekonomično i efikasno rješenje osvjetljenja prostora
i daju velike mogućnosti u rješavanju estetskih i funkcionalnih
elemenata interijera.
116
Zidne obloge
Glavne prednosti sistema za oblaganje zidova su raznolikost
dizajna i mogućnosti primjene kao i jednostavna montaža i
demontaža.
Ovaj proizvodni program odlikuju jednostavnost, i savršen
izgled u bilo kojem tipu prostorije.
U pogledu primjene, mogu se koristiti i kao akustički
elementi i kao dizajnerski arhitektonski elementi.
117
Usklađivanje sa podkonstrUkcijom
opis
Drvene ploče za Armstrong spuštene stropove dimenzija su 600 x 600 mm,
sa Microlook ili SL2 rubom sa skrivenom podkonstrukcijom. Napravljene
su od drvenih vlakana srednje specifične gutoće ili od medijapana, sa
završnom obradom specijalno namjenjenoj da zaštiti ploče u slučaju
požara. Ploče mogu biti bez perforacija ili perforirane sa crnim akustičkim
filcom sa stražnje strane. Ugradnja je jednostavna a tekstura ploča glatka
i elegantna.
Drvo će postati Vaš omiljen izbor za ekskluzivne projekte uključujući
i konferencijske dvorane, holove, kancelarije, robne kuće, restorane,
maloprodajne objekte, čekaonice i koncertne dvorane.
Armstrong drvene ploče proizvode se u dimenzijama 600 x 600 mm i
detaljima ruba Microlook, SL2 i Vector. Proizvode se od medijapana ili
iverice sa oblogom od prirodnog furnira ili laminata. Površina može biti
puna ili sa perforacijama sa akustičnim filcom.
Uvjeti ugradnje
MADERA ploče moraju se raspakirati i skladištiti na ravnom u zatvorenoj
i suhoj prostoriji. Rukovanje MADERA pločama mora se obavljati sa
posebnom pažnjom. U cilju stabilizacije ploče i prilagođavanja budućem
okolišu i uvjetima upotrebe, savjetuje se da se ploče raspakiraju i ostave
na ravnoj podlozi u prostoriji u kojoj će biti montirane 3 do 8 dana prije
ugradnje.
Moguće su neznatne promjene dimenzija ploče u uvjetima povećane ili
smanjene vlažnosti zraka što je tipično za ploče na bazi drva. Razlika u
dimenzijama između najsuhljih i najvlažnijih uvjeta može biti i do 5mm/m.
Ugradnju MADERA ploča trebalo bi obavljati u što kasnijoj fazi projekta, u
zatvorenim pa čak i grijanim prostorijama. Nakon ugradnje u prostoriji ne
bi trebalo raditi radove koji bi mogli uticati na povećanje vlažnosti zraka
kao betoniranje ili bojanje. Sve prethodno betonirane i ožbukane površine
trebale bi biti potpuno suhe. MADERA ploče se nikada ne smiju ugrađivati
u prostorijama čija relativna vlažnost zraka prelazi 80% pri temperaturi od
20°C. Optimalni uvjeti za ugradnju su pri temperaturi između 12 i 24°C i
relativnoj vlažnosti između 45 i 70%. U prostorijama gdje je vlažnost ispod
45% odnosno iznad 70% treba obratiti posebnu pažnju na ugradnju.
■
■
■
■
MicroLook: Za bolju usklađenost između ploča i podkonstrukcije
preporučujemo upotrebu nosača Prelude 15mm u crnoj, smeđoj i boji
9006 po RAL-u. Za poseban naglasak na dizajn razmotrite i upotrebu
Interlude podkonstrukcije. Elegantna Silhouette podkonstrukcija u crnoj
boji također je odličan izbor jer daje poboljšane estetske performanse
a ujedno se koristi za jednostavno fiksiranje lakih pregradnih zidova za
spušteni strop.
SL2: Skrivajući podkonstrukciju, ploče tipa Madera SL2 daju
spuštenom stropu monolitan izgled. Dostupne su u svim tipovima
završne obrade kao i Microlook ploče.
Vector: Ploče sa rubom Vector postavljaju se na klasične nosače širine
24mm pri čemu pokrivaju najveći dio podkonstrukcije ostavljajući samo
elegantnu fugu širine 6mm, dajući stropu monolitni izgled.
akUstičke karakteristike
Za poboljšane akustičke karakteristike dostupno je 5 opcija perforacija.
Na zahtjev su dostupni i alternativni izgledi površine i perforacije.
Korištenjem COLORTONE DUNE ili NEEVA ploča u kombinaciji sa
Madera pločama mogu se stvoriti dodatna poboljšanja kod stvaranja
uvjeta namjenjenih slušanju i razumjevanju sugovornika ili predavača.
Preporuke za ugradnju
MADERA furnirane ploče imaju završnu obradu od prirodnog furnira. Kako
je u pitanju prirodni proizvod ujednačenost boje i strukture nije moguće
garantirati. Kako bi postigli najbolji dekorativni efekt, preporučujemo
sljedeće:
1. Prije ugradnje sve ploče složite jedne do drugih.
2. Rasporedite ih u skladu sa njihovom bojom i teksturom.
3. Prilikom ugradnje poštivajte prethodno ustanovljen raspored.
Kako može postojati razlika između ploča iz dvije proizvodne serije,
preporučujemo da se prilikom narudžbe naruči veći broj ploča kako bi se
kasnijom zamjenom izbjegle razlike u boji i strukturi površine.
■
DRVO
Ostale mogućnosti
Ukoliko se projektom predvidja veći broj rezanih ploča, one se mogu
izrezati u tvornici. Također, za specijalne projekte, moguća je izrada ploča
u drugim tipovima furnira i laminata.
■
■ MADERA
ugostiteljstvo - Hotel & sPA CeNtAR lAško (slo)
118
119
MADERA
Drvo > Ploče & paneli > MADERA
lAMinAti
MADERA
FuRniRi
Kovrčavi Javor (CM)
Kruška (PH)
Lipa (LM)
US Trešnja (UC)
US Javor (UM)
Bukva (BH)
MicRolook
vEctoR
Interlude, Silhouette: bijela,
crna ili bijelo/crna
Prelude 15: bijela, crna, RAL 9006
ili smeđa
Prelude XL2 24 mm
Prelude Sixty2
4.95mm
8mm
12/13mm
20
32
594
584
20
22
20
Ø
594
584
72 150
22
20
A1
(4.6% otvorene površine)
587mm
575mm
6mm
12/13mm
3.5/4.5mm 3.5/4.5mm
594mm
10mm 10mm
12/13mm
5.5/6.5mm
16/17mm
600mm
594mm
12mm
12mm
16mm
Plain
600 x 600 x 12/16 mm
9774 M
2558 M
9936 M
Perforacije A1 (ø 8mm)
600 x 600 x 12/16 mm
9776 M
2559 M
9938 M
Perforacije A2 (ø 6mm)
600 x 600 x 12/16 mm
9775 M
2560 M
9937 M
67
Perforacije A8
600 x 600 x 12/16 mm
9924 M
2561 M
9939 M
160
160
Perforacije A10
600 x 600 x 12/16 mm
9925 M
2562 M
9940 M
Perforacije A12
600 x 600 x 12/16 mm
9927 M
2564 M
9942 M
130
160
160
72
67
67
67 150
150 72
72 150
72
150 67
67
130
584 594
Prelude 24 mm
Glavni nosač
Prelude Sixty2
Laminati: dostupni u verzijama CM, PH, LM
150 72
22
Ø
10°
12/13mm
10°
PERFoRAcijE
6mm
575mm
10°
sl2
584 594
A2
(0.8% otvorene površine)
22
A8
A10
A12
(5.3% otvorene površine)
(6.3% otvorene površine)
(9.5% otvorene površine)
Furniri: dostupni u verzijama UC, UM, BH
13mm
13mm
17mm
Ravna
600 x 600 x 13/17 mm
9777 M
2566 M
9945 M
Perforacije A1 (ø 8 mm)
600 x 600 x 13/17 mm
9779 M
2567 M
9947 M
Perforacije A2 (ø 6 mm)
600 x 600 x 13/17 mm
9778 M
2568 M
9946 M
Perforacije A8
600 x 600 x 13/17 mm
9930 M
2569 M
9948 M
Perforacije A10
600 x 600 x 13/17 mm
9931 M
2570 M
9949 M
Perforacije A12
600 x 600 x 13/17 mm
9933 M
2572 M
9951 M
MontAŽAsl2
Furniri
Laminati
Odstojnik
BP CA5733A
EN ISO 354 &
EN ISO 11654
Prelude 24 Peakform
glavni nosač
Kovrčavi Javor
 75%
US Trešnja
 25%
Kruška
 35%
Bukva
 40%
Lipa
 55%
US Javor
 60%
aw
NRC 125 250 500 1000
• MADERA A1
0.45(L)
0.45 0.40 0.60 0.55 0.45
• MADERA A2
0.20(L)
0.20 0.35 0.30 0.20 0.15
• MADERA A8
0.35(L)
0.45 0.40 0.60 0.55 0.40
• MADERA A10
0.35(LM) 0.50 0.45 0.60 0.60 0.40
• MADERA A12
0.50(L)
0.60 0.45 0.70 0.70 0.55
Klasa apsorpcije zvuka = do klase D
EEA
1500 mm max.
2000 4000
Hz
0.35 0.35
aP
0.15 0.15 aP
1.0
0.8
aP
0.6
0.4
0.2
0
0.30 0.20 aP
125
250
500
1 000
2 000
4 000
centralnefrekvencijeoktavnogopsega(Hz)
0.30 0.25
aP
0.45 0.30
aP
Euroclass B-s2, d0
EN 13501-1
l = 0.12 W/m K
600 mm
70 % RH
Laminati  10 kg/m2
Furniri  10.5 kg/m2
EN 12667
& ISO 8301
120
Napomena: Dostupnost određenih proizvoda može biti promjenjiva. Molimo Vas kontaktirajte ITS ili posjetite web stranicu www.armstrong.com za najnovije informacije.
Više informacija o akustičkim karakteristikama potražite na stranicama 17-19 ili na našoj internet adresi.
121
inOvacije U PrOizvOdnji
■
PrelUde Univerzalni glavni nOsaČ
Prelude univerzalni glavni nosač pogodan je za ugradnju poprečnih nosača sa dva sistema kačenja - “klik” sistema i sistema sa kukom. Ovaj nosač
kojeg odlikuje jedinstveni Peakform poprečni presjek proizvodi se u širinama od 24 i 15mm, a napredne tehničke karakteristike čine povezivanje
dva nosača brzim i jednostavnim. Nosači imaju proreze za postavljanje poprečnih nosača na svakih 100mm (udaljenost proreza) što montažu čini
jednostavnom i brzom. Prorezi osiguravaju preciznu ugradnju poprečnih nosača različitih tipova podkonstrukcija - Prelude TL, Prelude TLX ili Prelude
XL2. Jednom spojeni glavni nosači mogu se jednostavno razdvojiti i ponovo sklopiti ukoliko je to potrebno.
SISTemI PODKONSTRUKCIJe
PRELUDE TL
■ Dizajn
podkonstrukcija > AXIOm profili i prijelazni profili, INTeRLUDe, SILHOUeTTe
■ Sistemi
vidljive podkonstrukcije > PReLUDe 15, 24, 35, SIXTy², BANDRASTeR
■ Sistemi
za specijalne namjene > Podkonstrukcija Clean Room i podkonstrukcija
otporna na koroziju
PRELUDE XL2
PRELUDE TLX
armstrOngOva filOzOfija i UslUge
SVEOBUHVATNO SISTEMSKO
RJEŠENJE
Trulok sistemi podkonstrukcije u potpunosti
zaokružuju proizvodni program, zahvaljujući
čemu Armstrong može ponuditi raznovrsna
sistemska rješenja za spuštene stropove.
Pored sveobuhvatne ponude mineralnih,
metalnih, drvenih i ploča od mekih vlakana,
Armstrong svojim kupcima sada osigurava
i širok izbor sistema podkonstrukcije. Na taj
način, Armstrong može odgovoriti na sve
zahtjeve suvremenih građevinskih objekata.
■
KVALITET
Trulok sistemi podkonstrukcije proizvodi u ime
Armstronga joint venture kompanija WAVe
(Worthington Armstrong Venture) ali i druge
kompanije sličnog oblika koje se smatraju
specijalistima u svojim područjima. WAVe
djeluje u cijelom svijetu a svoje prvoklasno
iskustvo i suvremenu tehnologiju prenosi i na
svoje europske pogone.
■
USLUGE
Trulok sistemi podkonstrukcije proizvode se
na tri lokacije u europi, strateški izabrane
tako da lako opslužuju sve europske kupce
Armstronga. Također, kad su u pitanju
kapaciteti ili specijalni zahtjevi, i Armstrong i
WAVe mogu se osloniti na svoja proizvodna
postrojenja u svijetu. Pored tvorničkih skladišta,
Armstrong skladišti podkonstrukciju u velikim
distributivnim centrima širom europe, što
osigurava našim kupcima razne pogodnosti
prilikom naručivanja robe.
■
Ugradnja PrelUde xl2
POdkOnstrUkcije
Poprečne nosače XL2 podkonstrukcije odlikuje
jednostavna ugradnja i spajanje koje prati
lako prepoznatljiv “klik” zvuk, odakle i dolazi
porjeklo naziva sistema - klik sistem. Na kraju
svakog nosača nalazi se jedinstveni element
od visokokvalitetnog čelika koji osigurava
preciznost i čvrstu povezanost dva nosača.
Ovaj tip veze je precizniji i ekonomičniji od
drugih, konvencionalnih rješenja. Prilikom
ugradnje, poprečni nosači se postavljaju jedan
drugom sa desne strane.
Ugradnja tl POdkOnstrUkcije
Poprečni nosači Prelude TL podkonstrukcije
proizvode se u širini od 15mm. Njihov kraj
je dizajniran tako da podsjeća na kuku. Ovaj
sistem podkonstrukcije je dio proizvodnog
programa Armstrong-a preko 20 godina. Za
to vrijeme pokazao se kao vrlo jednostavan za
ugradnju a sistem međusobnog povezivanja
dva nosača kao vrlo precizan i omiljen među
monterima. I u ovom slučaju, poprečni nosači
postavljaju se jedan drugome sa desne strane.
Ugradnja tlx
POdkOnstrUkcije
TLX spojnica je rezultat najnovije tehnologije,
patentirana na nosačima širine 24mm. Rezultat
njenog jedinstvenog oblika i sastava je jak i
precizan spoj između dva nosača, povećana
otpornost na požar i cjelokupna stabilnost.
Zahvaljujući Peakform poprečnom presjeku,
TLX poprečni nosači brže se i lakše ukrajaju,
dok je cjelokupna ugradnja ovim sistemom
podkonstrukcije pouzdanija i sigurnija.
trUlOk PrOgram
Sistemi podkonstrukcije iz Trulok programa nude rješenja za najrazličitije zahtjeve u pogledu ugradnje spuštenih stropova.
• Za najširu primjenu, standardni sistemi Prelude 24 i Prelude 15, Bandraster ili Prelude Sixty2 za premoštavanje većih raspona.
• Rješenja poboljšanog dizajna uljučujući i profinjenu Silhouette podkonstrukciju, Interlude i Axiom profile.
• Rješenja specijalne namjene, poput čistih soba ili sredine sa povećanom vlagom zraka (podkonstrukcija otporna na koroziju i Clean Room
podkonstrukcija).
• Rubni profili i ostali dopunski elementi, za najrazličitije namjene.
• Program seizmičkih rješenja, za posebne zahtjeve seizmike.
U našoj širokoj ponudi rješenja nalazi se i mogućnost izrade podkonstrukcije u posebnim dužinama. Ova opcija je dostupna za skoro sve vrste
podkonstrukcije. Različiti sistemi povezivanja profila zadovoljit će potrebe montaže i adekvatno odgovoriti na tehničke zahtjeve. Da bi zaokružili našu
ponudu, sistemi su testirani na opterećenje, protupožarnost i uticaj na životnu sredinu. Za kraj, Trulok sistemi podkonstrukcije osiguravaju beskonačan broj
kombinacija sa našim mineralnim, metalnim, drvenim i pločama od mekih vlakana, kao i pločama specijalne namjene.
OkOliš
Armstrong sistemi podkonstrukcije sadrže
do 25% recikliranog materijala. Skoro 100%
ambalaže proizvodi se od recikliranog sadržaja.
Pored toga, Armstrong obraća posebnu pažnju
na kvalitet svih proizvoda kako bi povećao
njihovu trajnost, otpornost i lakoću održavanja.
BOja
Trulok sistemi podkonstrukcije standardno se
proizvode u određenoj paleti boja kao što je
bijela - Global White, koja se savršeno uklapa
sa bojom Armstrongovih ploča za spušteni
strop. Osim toga, podkonstrukcija u 180
boja po RAL-u dostupna je na upit. Za više
informacija, obratite se našoj Internoj tehničkoj
službi.
PeakfOrm
Peakform poprečni presjek nosača
projektiran je da osigura jači i stabilniji sistem
podkonstrukcije za bržu i lakšu montažu.
Za detalje, molimo Vas da potražite TRULOK brošuru na našoj internet stranici.
122
Napomena: Dostupnost određenih proizvoda može biti promjenjiva. molimo Vas kantaktirajte ITS ili posjetite web stranicu www.armstrong.com za najnovije informacije.
123
Dizajn podkonstrukcija >
AXIOm PROfILI
Dizajn podkonstrukcija >
Axiom profili dostupni su u 5 visina, kompatibilni su sa Trulok sistemima podkonstrukcije širine 24mm
i 15mm, uključujući i druge tipove Dizajn podkonstrukcije, a na raspolaganju je i posebni dodatak za
ugradnju monolitnih ploča.
■ AXIOM PROfILI
Axiom prijelazni profili namjenjeni su spajanju mineralnog, metalnog ili drvenog sa monolitnim spuštenim stropom.
Postoji 5 različitih profila uključujući i profil za spajanje monolitne ploče za zid.
19
Šifra proizvoda
Opis
BP 52 42 06 G*
BP 54 42 06 G*
BP 56 42 06 G*
BP 58 42 06 G*
BP 55 14 11 G*
Axiom profil 50mm
Axiom profil100mm
Axiom profil150mm
Axiom profil 200mm
Axiom Vector profil 112mm
19
■ AXIOM PRIJELAZNI PROfILI
200
100
3000
3000
3000
3000
3000
50
100
150
200
112
15
25
15
Opis
BPT 3215 G*
Axiom prijelazni profil s fugom
3000
50
BPT 3208 G*
Axiom prijelazni profil za
Tegular/microlook ploče
3000
50
BPT 3219 G*
Axiom prijelazni profil sa “C” kanalom
3000
50
BPT 3210 G*
Axiom prijelazni profil za Axal ploče
3000
50
BPT 3225 G*
Axiom rubni profil za
3000
50
8
25
25.5
BPT 3213 H*
Posebni dodatak za gips
3000
334
335
336
337
345
G
G
G
G
G
15
50
15
15
■ PRIBOR ZA AXIOM PROfILE ZA KASKADE
BPA
BPA
BPA
BPA
BPA
Šifra proizvoda
Opis
BPA 334 G*
BPA 335 G*
BPA 336 G*
BPA 337 G*
BPA 345 G*
Axiom kutni element 50mm
Axiom kutni element 100mm
Axiom kutni element 150mm
Axiom kutni element 200mm
Axiom kutni element 112mm
19
Dimenzije
visina (mm)
50
100
150
200
112
11
25
15
35
monolitni strop
15
25
15
■ POMOćNI PRIBOR ZA AXIOM PRIJELAZNE PROfILE
BPA 344 G
Šifra proizvoda
Opis
BPA 321 G
Nosač visilice za
Axiom prijelazni profil - ravni
79
Nosač visilice za
Axiom prijelazni profil - kutni
62
BPA 339 G
BPA 322 G
■ PRIBOR ZA AXIOM PROfILE ZA KASKADE I AXIOM PRIJELAZNE PROfILE
* Na skladištu u bijeloj boji (RAL 9010)
124
Dimenzije
dužina (mm)
visina (mm)
18,5 x 25,5
18.5
BPA 344 G
Šifra proizvoda
15
50
50
19
Dimenzije
dužina (mm) visina (mm)
50
150
19
AXIOm PIJeLAZNI PROfILI
BPA 340 G
Axiom kutna spojnica
BPA 338 G
Axiom linearna spojnica
BPA 339 G
Axiom spojnica za T nosač
BPA 344 G
Axiom spojnica za visilicu
BPA 322 G
BPA 340 G
Dimenzije
visina (mm)
BPA 338 G
*Dostupno u bijeloj boji (RAL 9010). Kako su Axiom profili proizvedeni od
ekstrudiranog aluminija, ne preporučuje se uporaba u slučajevima kada se zahtjeva
protupožarnost sistema. Sve mjere su nominalne i iskazane u milimetrima.
Napomena: Dostupnost određenih proizvoda može biti promjenjiva. molimo Vas kantaktirajte ITS ili posjetite web stranicu www.armstrong.com za najnovije informacije.
125
Dizajn podkonstrukcija >
INTeRLUDe 15 XL2
Dizajn podkonstrukcija >
Interlude XL2 je sistem podkonstrukcije širine 15mm (nominalna veličina), namjenjena kreativnim
rješenjima, a koji se istovremeno lako i brzo ugrađuje.
SILHOUeTTe 15 XL2
Silhouette XL2 je sistem podkonstrukcije širine 15mm koji se savršeno uklapa sa pločama sa upuštenim
rubom tipa microlook. efekt ove kombinacije je poboljšana estetika i profinjen izgled. Silhouette
podkonstrukcija proizvodi se sa fugom od 3 ili 6mm.
Silhouette poprečni nosač sa fugom od 3 mm
Peakform
XL2 Clip
Dupli šav
Silhouette glavni
nosač sa fugom
od 3 mm
Silhouette
glavni nosač sa
fugom od 6 mm
Interlude
glavni nosač sa
fugom od 6 mm
■ GLAVNI NOSAč INTERLUDE 15 (“by-pass” veza)
■ GLAVNI NOSAč SILHOUETTE 15 (“by-pass” veza)
Šifra proizvoda
44mm
BP 61 40 42 G
Šifra proizvoda
Dimenzije
dužina (mm)
visina (mm)
3600
44
44mm
6mm
5mm
44mm
visina (mm)
Sa fugom od 6 mm
BP 80 40 42 G
BP 80 48 42 G
BP 80 39 43 G
BP 80 44 42 G
3600
3500
3125
2700
44
44
44
44
Sa fugom od 3 mm*
BP 81 40 42 WRG
3600
44
Sa fugom od 6 mm
BP 80 30 42 G
BP 80 31 43 G
BP 80 33 42 G
BP 80 32 42 G
1200
1250
1350
1000
44
44
44
44
600
625
675
500
300
44
44
44
44
44
1200
600
44
44
3mm
■ POPREčNI NOSAčI INTERLUDE 15 XL (“klik” veza)
2
44mm
Dimenzije
dužina (mm)
BP 61 30 42 G
1200
44
■ POPREčNI NOSAčI SILHOUETTE 15 XL2 (“klik” veza)
5mm
44mm
6mm
BP 61 20 42 G
600
44
BP 61 24 42 G
300
44
BP 80 20 42 G
BP 80 21 43 G
BP 80 23 42 G
BP 80 22 42 G
BP 80 24 42 G
44mm
Sa fugom od 3 mm*
BP 81 30 42 WR G
BP 81 20 42 WR G
3mm
Proizvodi se u bijeloj boji (Global White), bijeloj (Global White) sa crnom fugom. *Dostupna u bijeloj boji RAL 9010
126
Napomena: Dostupnost određenih proizvoda može biti promjenjiva. molimo Vas kantaktirajte ITS ili posjetite web stranicu www.armstrong.com za najnovije informacije.
127
Sistemi vidljive podkonstrukcije >
PReLUDe 15
Sistemi vidljive podkonstrukcije >
Sistem vidljive podkonstrukcije širine 15 mm (nominalna veličina)
PReLUDe 24
Sistem vidljive podkonstrukcije širine 24 mm (nominalna veličina)
Poprečni nosač 24 TLX
Poprečni nosač
15 TL
Univerzalni Peakform glavni
nosač širine 15
sa Superlock spojnicom
Univerzalni Peakform
glavni nosač širine 24
Peakform sa Superlock spojnicom
Poprečni nosač
24 XL2
Peakform
Poprečni nosač
15 XL2
Peakform
■ UNIVERZALNI PEAKfORM GLAVNI NOSAč 24 MM SA SUPERLOCK SPOJNICOM (bulb-to-bulb)
■ UNIVERZALNI PEAKfORM GLAVNI NOSAč 15 MM SA SUPERLOCK SPOJNICOM (bulb-to-bulb)
Šifra proizvoda
Šifra proizvoda
dužina (mm)
43mm
15mm
Dimenzije
BP 30 40 33 A
BP 30 41 33 A
BP 30 43 33 A
3600
3750
3375
43mm
visina (mm)
43
43
43
24mm
■ PRELUDE 24 TL POPREčNI NOSAč
(sistem spoja sa kukom, čeoni spoj)
38mm
■ PRELUDE 15 XL2 POPREčNI NOSAč (klik-sistem sa preklapanjem nosača)
38mm
Poprečni nosač sa prorezima
BP 30 30 33 B
BP 30 31 33 A
BP 30 32 33
24mm
1200
1250
1000
38
38
38
38mm
15mm
Poprečni nosač bez proreza
BP 30 20 33 B
BP 30 21 33 A
BP 30 22 33
600
625
500
38
38
38
24mm
30mm
24mm
■ PRELUDE 15 TL POPREčNI NOSAč (sistem spoja sa kukom, čeoni spoj)
38mm
15mm
Poprečni nosač sa prorezima
BP 10 34 33 A
BP 10 36 33 A
BP 10 33 33
BP 10 31 33 B
BP 10 30 33 A
Poprečni nosač bez proreza
BP 10 23 33
BP 10 21 33 B
BP 10 20 33 A
BP 10 25 33
BP 10 24 33 A
Za dodatne informacije molimo Vas kontaktirajte lokalnog predstavnika Armstronga. Sve dimenzije su nominalne.
128
Dostupne boje.
1800
1500
1350
1250
1200
38
38
38
38
38
675
625
600
312,50
300
38
38
38
38
38
■ PRELUDE 24 XL2 POPREčNI NOSAč
(klik-sistem spoja sa preklapanjem nosača)
38mm
24mm
35mm
24mm
30mm
24mm
BP 31 40 32 A
BP 31 41 33 B
BP 31 43 33 A
BP 31 42 32
dužina (mm)
3600
3750
3375
3000
Dimenzije
visina (mm)
43
43
43
43
Poprečni nosač sa prorezima
BP 13 33 32
BP 13 31 31
BP 13 30 31
BP 13 32 32
BP 13 60 31
BP 13 10 32
BP 13 34 32
BP 13 50 32
BP 13 36 32
BP 13 30 21
1350
1250
1200
1000
600
1875
1800
1724
1500
1200
38
38
38
38
38
38
38
38
38
30
Poprečni nosač bez proreza
BP 13 18 31
BP 13 23 32
BP 13 21 31
BP 13 20 31
BP 13 22 32
BP 13 21 21
BP 13 20 21
900
675
625
600
500
625
600
38
38
38
38
38
30
30
Poprečni nosač sa prorezima
BP 31 30 51 B
BP 31 31 51 B
BP 31 32 31
1200
1250
1000
38
38
38
1800
300
312.50
38
35
35
600
625
500
30
30
30
BP 31 34 31 A
BP 31 24 51 G
BP 31 25 51 G
Poprečni nosač bez proreza
BP 31 20 21 A
BP 31 21 23 A
BP 31 22 21
Za dodatne informacije molimo Vas kontaktirajte lokalnog predstavnika Armstronga. Sve dimenzije su nominalne.
Dostupne boje.
Napomena: Dostupnost određenih proizvoda može biti promjenjiva. molimo Vas kantaktirajte ITS ili posjetite web stranicu www.armstrong.com za najnovije informacije.
129
Sistemi vidljive podkonstrukcije >
PReLUDe SIXTy²
Sistemi vidljive podkonstrukcije >
Sistem podkonstrukcije širine 24mm. Vidljiva podkonstrukcija.
Dvostruki Peakform poprečni presjek omogučava premoštavanje većeg raspona i zahtjeva manje
visilica. Kompatibilan je sa Prelude 24 XL2 i TLX poprečnim nosačima.
PReLUDe 35
Prelude 35 je sistem podkonstrukcije širine 35mm (nominalna veličina). Profili se proizvode standardno u bijeloj boji,
pocinčani ili profilirani za postavljanje monolitnih ploča.
Dvostruki Peakform poprečni presjek:
jači poprečni presjek za lakšu ugradnju
Dvostruki šavovi
za veću otpornost na torziju
Prelude 24 TLX
poprečni nosač
Prelude 24 XL2
poprečni nosač
SuperLock spojnica
kompatibilna sa univerzalnim glavnim
nosačem tipa Prelude 24
■ UNIVERZALNI GLAVNI NOSAč PRELUDE SIXTY2 SA DVOSTRUKIM PEAKfORM POPREčNIM PRESJEKOM I
SUPERLOCK SPOJNICOM (bulb-to-bulb veza)
Šifra proizvoda
Dimenzije
dužina (mm)
62mm
24mm
BP 40 40 93 G
BP 40 41 93 G
BP 40 43 93 G
■ GLAVNI NOSAč PRELUDE 35 (bulb-to-bulb veza)
3600
3750
3375
Šifra proizvoda
visina (mm)
62
62
62
38mm
35mm
■ POPREčNI NOSAč PRELUDE 24 TLX (sistem spoja sa kukom, čeoni spoj)
38mm
24mm
38mm
Dimenzije
dužina (mm)
visina (mm)
Standardno bijela
BP 12 40 33 A
BP 12 45 33 A
3600
3520
38
38
Pocinčana
BP 12 40 33 UP
BP 12 45 33 UP
3600
3520
38
38
Profilirana - za monolitne ploče
BP 12 40 33 KD
BP 12 45 33 KD
3600
3520
38
38
Poprečni nosač sa prorezima
BP 13 33 32
BP 13 31 31
BP 13 30 31
BP 13 60 31
1350
1250
1200
600
38
38
38
38
BP 13 10 32
BP 13 34 32
1875
1800
38
38
■ POPREčNI NOSAč PRELUDE 35 (sistem spoja sa kukom, čeoni spoj)
Poprečni nosač bez proreza
BP 13 23 32
BP 13 21 31
BP 13 20 31*
675
625
600
38
38
38
Standardno bijela
BP 12 36 33 A
BP 12 30 33 A
1500
1200
38
38
BP 13 21 21
BP 13 20 21
625
600
30
30
Pocinčana
BP 12 36 33 UP
BP 12 30 33 UP
1500
1200
38
38
Profilirana - za monolitne ploče
BP 12 36 33 KD
BP 12 30 33 KD
1500
1200
38
38
24mm
30mm
24mm
35mm
■ POPREčNI NOSAč PRELUDE 24 XL2 (klik-sistem sa preklapanjem nosača)
38mm
24mm
30mm
24mm
Poprečni nosač sa prorezima
BP 31 30 51 B
BP 31 31 51 B
1200
1250
38
38
BP 31 34 31 A
1800
38
600
625
30
30
Poprečni nosač bez proreza
BP 31 20 21 A
BP 31 21 23 A
*Dostupna u bijeloj boji RAL 9010(WR). **Također dostupna u bojama: crna (BK), smeđa (mR), bež (BJ), SG (RAL 9006)
RAL 9010 (WR), mesing (BS). Sve mjere su nominalne i izražene u milimetrima.
130
38mm
Dostupne boje: Carrara (CA), Platinasta (PN), Crna (BK), RAL 9006 (SG), Krom (Ce), Bijela
Za dodatne informacije molimo Vas kontaktirajte lokalnog predstavnika Armstronga. Sve dimenzije su nominalne.
Napomena: Dostupnost određenih proizvoda može biti promjenjiva. molimo Vas kantaktirajte ITS ili posjetite web stranicu www.armstrong.com za najnovije informacije.
131
Vidljiva podkonstrukcija >
BANDRASTeR SySTem
Skrivena podkonstrukcija >
Bandraster sistem podkonstrukcije dostupan je u većem broju širina.
Kompatibilan je sa poprečnim nosačima Prelude 24 TLX/XL2.
■ BANDRASTER PROfILI
36mm
12mm
150 / 125 / 100 / 75 / 50mm
Poluskrivena i skrivena podkonstrukcija. Upotrebom ovog sistema u vizualnom pogledu postiže
se skoro monolitni izgled. Posebno je pogodan za hodnike, a u slučaju velikih prostorija u
kobinaciji sa podkonstrukcijom Prelude 24 i Bandraster profilima.
■ POLUSKRIVENA PODKONSTRUKCIJA - KOMPATIBILNA SA SL2
■ BANRASTER PRIBOR
Šifra proizvoda
Prorezi na svakih
312.50mm
BP 36 2100 B
Prorezi na svakih
100 mm
BP 36 30 50
BP 36 30 75
BP 36 31 00 WR
BP 36 31 25
BP 36 31 50
Bez proreza
BP 36 00 50 A
BP 36 00 75 A
BP 36 01 00 A
BP 36 01 25 A
BP 36 01 50
Dimenzije
dužina (mm) širina (mm)
3750
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
100
50
75
100
125
150
50
75
100
125
150
SySTem Z
Šifra proizvoda
Opis
Dimenzije
širina (mm)
50
75
100
BPA 36 05 01
BPA 36 07 51
BPA 36 10 01
Nastavak za navojnu
šipku/visilicu
BPA 36 05 02 G
BPA 36 07 52 G
BPA 36 10 02 G
BPA 36 12 52 G
BPA 36 15 02 G
Nonius visilica
50
75
100
125
150
BPA 36 05 03 G
BPA 36 07 53 G
BPA 36 10 03 G
BPA 36 12 53 G
BPA 36 15 03 G
Linearna spojnica za
Bandraster
50
75
100
125
150
BPA 36 05 04 G
BPA 36 07 54 G
BPA 36 10 04 G
BPA 36 12 54 G
BPA 36 15 04 G
Kutna spojnica
50
75
100
125
150
BPA 36 05 05 G
BPA 36 07 55 G
BPA 36 10 05 G
BPA 36 12 55 G
BPA 36 15 05 G
Zidna spojnica
50
75
100
125
150
BPA 36 05 06 G
BPA 36 07 56 G
BPA 36 10 06 G
Križna spojnica
50
75
100
Šifra proizvoda
Opis
BP CZ 41494 H
BP CZ 41794 H
BP CZ 41795 H
Visoki Z 32mm
Visoki Z 32mm
Visoki Z 70mm
1500
1800
2500
BP CA5740 G
Dvostruki Z
4000
BP CA 5733 A
BP CA 5734
Distancer
Distancer
19
32/70
19
Dimenzije
visina (mm)
35
55
19
600/625
1200/1250
Za dodatne informacije molimo Vas kontaktirajte lokalnog predstavnika Armstronga. Sve dimenzije su nominalne.
132
Napomena: Dostupnost određenih proizvoda može biti promjenjiva. molimo Vas kantaktirajte ITS ili posjetite web stranicu www.armstrong.com za najnovije informacije.
133
SISTemI SPeCIJALNe NAmJeNe
INTeGRACIJA PODKONSTRUKCIJe
PODKONSTRUKCIJA OTPORNA NA
KOROZIJU
■ ŠIROKI IZBOR VISILICA
Ovaj vidljivi sistem podkonstrukcije širine 24mm ima povećanu
otpornost na koroziju zahvaljujući specijalnoj boji i spojnici tipa
TLX napravljenoj od kompozitnog materijala na bazi čelika.
Ova karakteristika testirana tzv. “slanim testom” a u skladu
sa standardom eN ISO 9227, i tom prilikom postignuta je
otpornost na koroziju u trajanju od 700 sati.
■ PODKONSTRUKCIJA OTPORNA NA KOROZIJU
UNIVERZALNI GLAVNI NOSAč SA PEAKfORM
POPREčNIM PRESJEKOM I SUPERLOCK
SPOJNICOM (bulb to bulb veza)
Šifra proizvoda
CLeAN ROOm PODKONSTRUKCIJA
Ovo je sistem vidljive podkonstrukcije širine 24mm. Napravljena
je od aluminija radi maksimalne otpornosti na koroziju i za
sredine sa zračenjem. ekstrudirana, sa jedinstvenom, tvornički
postavljenom brtvom duž nosača, osigurava odlično prijanjanje
između ploče i podkonstrukcije.
3600
3750
Šifra proizvoda
6
8
Šifra proizvoda
6
8
43mm
Šifra proizvoda
Dimenzije
dužina (mm) visina (mm)
BP 14 30 32
BP 14 31 32
BP 14 20 32
BP 14 21 32
1200
1250
600
625
24mm
38
38
38
38
■ PODKONSTRUKCIJA OTPORNA NA KOROZIJU
- 700 SATI OTPORNOSTI PREMA “SLANOM” TESTU
(EN ISO 9227) PRIBOR
BPA WDNCR 20 H
Veznik za beskonačan
navoj/podkonstrukciju
BPA CR1829 G
Beskonačan navoj
presjek 6mm
1700
125
BPA CR827 G
Visilica 1700mm sa
kukom
BPA CR11 G
mala kuka
BPA CR12 G
Leptir za visilicu
55
BPT 1924 LB
Kutni profil otporan na
koroziju
24
1200
43
BPeA 792044
600
43
3660
24
BP CHDC
Osigurač za ploče
pogodan za ne
magnetne prostore
18
12
■ SISTEMSKA INTEGRACIJA
Naredna tablica pokazuje kompatibilnost sistema podkonstrukcije sa karakterističnim detaljima ruba ploča i panela.
AXIOm
(Profili/Prelazni profili)
SILHOUeTTe
3 & 6 mm
INTeRLUDe 15
PReLUDe 15 PReLUDe 24 XL²PReLUDe 24 TLXPReLUDe SIXTy² PReLUDe 35
BANDRASTeR
SySTem Z
✔
✔
Mineralne ploče
■ PRIBOR
BPA CR7890 G
Univerzalni osigurač
55
BPeA 793044
24
BPA CR1827 G
matica za beskonačan
navoj
38
Dimenzije
dužina (mm) visina (mm)
BPeA 7801
24
19
57
43
24mm
■ POPREčNI NOSAč TLX 24 OTPORAN NA KOROZIJU
PODKONSTRUKCIJA (hook system, butt cut)
19
3600
■ CLEAN ROOM PODKONSTRUKCIJA POPREčNI
NOSAčI I KUTNI PROfIL
24mm
24mm
Dimenzije
dužina (mm) visina (mm)
BPeA 794044
43mm
43
43
43mm
38mm
■ VELIKI IZBOR RUBNIH PROfILA
■ CLEAN ROOM PODKONSTRUKCIJA
UNIVERZALNI GLAVNI NOSAč
Dimenzije
dužina (mm) visina (mm)
BP 28 40 42
BP 28 41 42
■ RAZNOLIKI PRIBOR
55
BPA 425 G
Osigurač za pristup
ploči
Vector
✔
microLook
✔
microLook Be
✔
Tegular
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
Board
✔
✔
✔
✔
SL2/K2C2
✔
✔
✔
✔
meTAL Axal Vector
✔
✔
meTAL microLook 8
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
Metalne ploče
meTAL microLook 16
✔
✔
✔
✔
✔
meTAL Tegular 2
✔
✔
✔
meTAL Tegular
8, 11f ili 16
✔
✔
✔
✔
✔
meTAL Board
✔
✔
✔
19
Za dodatne informacije molimo Vas kontaktirajte lokalnog predstavnika Armstronga. Sve dimenzije su nominalne.
134
Napomena: Dostupnost određenih proizvoda može biti promjenjiva. molimo Vas kantaktirajte ITS ili posjetite web stranicu www.armstrong.com za najnovije informacije.
135
UGRADNJA & ODRŽAVANJE
UGRADNJA & ODRŽAVANJE
SigUrnoSt
skladištenje
Ugradnja
Materijal se mora držati na ravnoj podlozi
(nikako zemljanoj) u prostoriji u kojoj se ne
javljaju ekstremni uvjeti vlažnosti zraka i koja je
zaštićena od padalina.
Sljedite narednih 5 koraka (npr. za spušteni
strop dimenzija ploča 600x600mm i vidljivom
podkonstrukcijom):
Armstrong je predan sigurnosti u svakom svom
koraku poslovanja:
. u našim tvornicama i uredima, implementirali
smo rigorozne mjere sigurnosti kao i
procedure koje pomažu da se rizik smanji na
minimum.
. naši proizvodi proizvedeni su u skladu sa
najvišim sigurnosnim standardima i, usklađeni
s odgovarajućim Europskim i lokalnim
sigurnosnim regulativama.
. na gradilištu, najvažnija je sigurnost za naše
partnere: stoga Armstrong preporučuje
rukovanje, montažu i održavanje naših sistema
u skladu sa sigurnosnim standardima i/ili
regulativama, kako bi postigli sigurnost za
montere i krajnje korisnike.
1. Površine obrađene žbukom i cementom
moraju biti suhe.
2. Svi servisni elementi moraju biti ovješeni
neovisno o spuštenom stropu, sa
konstrukcijom za te svrhe.
3. Svaka dodatna toplinska ili zvučna izolacija
iznad stropa mora biti čvrsta i oslonjena
na stropnu konstrukciju. U slučaju mekane
izolacije i njenog oslanjanja direktno na
ploče, težina ne smije prelaziti 3kg/m2 (za
staklenu vunu).
4. Kad se strop postavlja direktno ispod krovne
konstrukcije, mora se provoditi ispitivanje
termičkih uvjeta u skladu sa zahtjevima
za toplotnom izolacijom, parnom branom,
ventiliranim krovom itd.
■
■
Za proizvode do 70% RH, drvo &
metal relativna vlažnost mora se održavati
na ne više od 70% kod temperature od 20
C.Stropovi ne smiju biti u dodiru s vodom.
Za sve proizvode koji imaju 95% RH
ili više, moraju biti ispunjeni naredni uvjeti:
2. Postavljanje rubnog profila.
Pričvrstiti rubni profil za zid adekvatnim
tipl-vijcima ovisno o podlozi. Njihov razmak ne
smije preći više od 400mm.
35
35
3. Postavljanje visilica
Ustanoviti raspored visilica na nosivoj
konstrukciji. Koristiti tiple u zavisnosti o tipu
konstrukcije i težine spuštenog stropa.
Utiplati visilice (beskonačne navoje) u
stropnu ploču. Umjesto beskonačnih navoja
mogu se koristiti i visilice od žica sa leptirom.
PriPreme za PoStavljanje SPUštenog StroPa
Utvrdite točan raspored ploča. Osnovno pravilo: rasporedite ploče da po rubu njihova veličina ne
bude manja od ½ modula.
Napomena: u ovisnosti o dimenziji ukrojenih ploča osi simetrije spuštenog stropa proći će
Poprečni
sredinom ploča u srednjem redu, ili po liniji nosača.
nosač
- Referentna oznaka Y odnosi se na prvu cijelu ploču.
Ugradnja počinje postavljanjem glavnih nosača na međusobni razmak od 1200mm ovješenih o
visilice svakih 1200mm.
120
DA
c. Ako ploča mora biti fiksirana npr. zbog
ugradnje detektora požara, elemenata za
izvlačenje dima, ili usljed uticaja jakog vjetra,
ploča mora biti pričvršena odgovarajućim
sigurnosnom osiguračem.
Otvor
Puna
ploča
Razmak
između
visilica
120
35
c. Obratiti pažnju da se raspored otvora za
postavljanje poprečnih nosača poklopi sa
rasporedom u projektu. Tek tada glavne nosače
možete nivelirati i završno zategnuti visilice.
Ukrojena
ploča
35
NE
b. Primjer ploče sa Microlook rubom na
podkonstrukciji tipa Silhouette.
2. Stropovi se moraju montirati u skladu sa
uvjetima navedenim u Armstrongovoj 15 –
godišnjoj garanciji.
5
5
b. Za slučaj kada je dimenzija prostorije u
pravcu postavljanja glavnih nosača veća od
njihove dužine, nosači se moraju međusobno
povezati originalnom vezom na dva ili više
mjesta, a treba ih ukrojiti po obodu prostorije.
5. Montaža ploča
a. Ploče montirajte podizanjem na gore
po dijagonali kroz podkonstrukciju a zatim
spuštanjem na krila nosača.
Napomena: samo u slučaju ploča sa Vector
rubom ploče se postavljaju prilazom odozdo
u odnosu na podkonstrukciju.
1. Prostorija mora biti zatvorena a relativna
vlaga mora biti manja manja od 95% za cijelo
vrijeme ugradnje.
5
5
a. Ovjesite glavni nosač o visilicu.
1. Označite nivo rubnog profila.
Odredite visinu spuštenog stropa i nivo
rubnog profila adekvatnim alatom za
mjerenje i iscrtajte liniju na zidu.
Napomena: Minimalni slobodan prostor
iznad stropa treba biti 100 mm.
Ugradnja
Kod svih proizvoda iz palete, ugradnja se
obavlja samo ukoliko su ispunjeni naredni uvjeti:
4. Postavljanje glavnih i poprečnih nosača
Razmak između glavnih
nosača
X
120
120
Visilica
d. Poprečne nosače dužine 1200mm postaviti
u otvore na glavnom nosaču, na svakih 600mm
i ukliknuti u susjedni poprečni nosač. Poprečne
nosače dužine 600mm potom postaviti u
otvore na sredini nosača od 1200mm da
bi se dobio prepoznatljivi raspored ploča
600x600mm. Kod ukrajanja poprečnih nosača
koristiti odgovarajuće škare.
d. Ukrajanje ploča vršiti samo odgovarajućim
oštrim alatom.
Glavni nosač
136
Napomena: Dostupnost određenih proizvoda može biti promjenjiva. Molimo Vas kontaktirajte ITS ili posjetite web stranicu www.armstrong.com za najnovije informacije.
137
NAKON UGRADNJE
POSTAVlJANJE PlOčA
Objekt se ne mora useliti neposredno nakon ugradnje spuštenog stropa. Iz tih razloga mora se spriječiti pojava
kondenzacije koja može oštetiti spušteni strop. Grijanje treba održavati na najnižim vrijednostima da bi se zaštitio
ugrađeni materijal. Ukoliko je potrebno, treba napraviti ispitivanje termičkih uvjeta da bi se utvrdila točka orošenja i
potreba za ventiliranjem praznog prostora iznad spuštenog stropa.
sKICA sIsTEMA
(modul 600x600mm)
Standardna montaža s polaganjem na 24mm ili 15mm vidljivi sistem
podkonstrukcije za Board, Tegular ili Microlook ploče.
*smanjite na 450mm ukoliko radite s težim pločama / dodatnim ulošcima ili kada je
teška oprema smještena u blizini obodnog profila.
održavanje i čišćenje
čišćenje
Mjere oPreza
Sve aktivnosti na održavanju spuštenog stropa
sprovode se tek nakon što se u potpunosti
procjeni njihov uticaj na strop sa tehničkog
kuta. Armstrong spušteni stropovi ne zahtjevaju
više održavanja od običnog obojanog stropa.
Ipak, kada je potrebno obaviti čišćenje,
određene zaštitne mjere moraju se poduzeti da
bi se očuvale tehničke i estetske karakteristike
stropa.
Prašina i površinske nečistoće lako se
odstranjuju mekom četkom ili usisavačem. U
slučaju usisavača treba koristiti dodatak za
tekstilne površine. čistiti potezima u oba pravca
kako bi izbjegli utrljavanje prašine u površinu
ploče. Tragovi olovke i sl. mogu se obrisati
gumicom. Koriste se slabo navlažena krpa ili
spužva ali u tom slučaju treba voditi računa o
sljedećem:
Prilikom bojanja akustičkih proizvoda treba
voditi računa da se perforacije na površini ploča
ne zatvore bojom jer u tom slučaju dolazi do
gubitka akustičkih karakteristika.
• Ne koristiti abrazivne proizvode
Za ukrajanje ploča rabiti oštar nož ili adekvatan
električni alat. U slučaju da se prilikom ukrajanja
oslobodi prašina koncentracije veće od
5mg/m3 obavezno je korištenje aparata za
pročišćavanje zraka i zaštitnih maski.
ma
zamjena Ploča i Panela
Znatna oštećenja na pločama i panelima
rješavaju se njihovom zamjenom. U tom
slučaju, nove ploče i paneli mogu imati različitu
boju u usporedbi sa starim. Zato je najbolje
vršiti zamjenu pločama koje su ugrađene
na istom objektu u dijelu koji je od manjeg
vizualnog značaja a u tom dijelu ugraditi nove
ploče.
nanošenje boje
Bez obzira na način nanošenja, boja koja se
koristi mora biti vrhunske kvalitete. U slučaju
da je boja na bazi vode, treba raditi po
uputstvu za pripremu i primjenu danu od strane
proizvođača.
• Ploče tipa Ceramaguard i Newtone 100% RH
možete prati bez rizika.
• Ploče tipa Parafon Hygien peru se vodom
pod visokim tlakom ali samo ukoliko se
držimo određenih koraka.
x6
00*
mm
Prilikom montaže i demontaže spuštenog
stropa treba voditi računa o količini oslobođene
prašine. Također voditi računa o prelazu prašine
u prostor iznad spuštenog stropa prilikom
demontaže ploča.
mi
n3
00
mm
m
600
• Neke firme na tržištu nude različite kemijske
vrste čišćenja. One se mogu koristiti samo
ukoliko se prethodno testiraju na malom dijelu
stropa i gdje se pokažu zadovoljavajućim.
0m
60
mm
m
0m
60
600
obnova StroPnih Ploča i
mm
PodkoSntrUkcije
Večina stropnih ploča i podkonstrukcije može
se obnoviti pri čemu treba voditi računa o tipu
boje koja se koristi kao i kako se to odnosi na
reakciju na vatru i akustičke karakteristike.
Osvježenje bojanjem sa sprejom najčešča je
metoda, a koristi minimalnu količinu boje koju
nanosimo na ploče.
Stropne ploče potrebno je skinuti sa
podkonstrukcije i odložiti na ravnu površinu
dok podkonstrukciju možemo bojati ne
razmontiranu ali kada su ploče skinute.
Ploče se montiraju isključivo suhe i na suhu
podkonstrukciju.
Ukoliko je obnovu obavila stručna firma,
karakteristike stropa trebale bi biti održane.
Treba napomenuti da svako bojanje poništava
Armstrongovu ganaciju na proizvode.
Količina potrebna za 1 m2 (nije uključen otpad)
 ploče
glavi nosač
u osi
visilice
u osi
 Glavni nosač
 Poprečni nosač
 Poprečni nosač
1200mm
600mm
600 x 600mm
1200mm
1200mm
2,78 kom
600mm
1200 x 600mm
1,39 kom
0,84 lm
1,67 lm
0,84 lm
0,70 kom
5,56 kom
1200mm
1,67 lm
-
1,67 lm
1,40 kom
5,56 kom
1200mm
1200mm
0,84 lm
1,67 lm
-
0,70 kom
5,56 kom
600mm
1200mm
1,67 lm
-
0,84 lm
1,40 kom
5,56 kom
 Obodni profil cca. 0.70 lm/m2.
 Visilica
 Univerzalni
osigurač
Tablica je samo kao opći vodič.
Za smjernice pri montaži drugih sistema, kontaktirajte Armstrongov ured.
Pogledajte Armstrong internet stranice za naš besplatan program za kalkulaciju utroška materijala Estimate.
138
Napomena: Dostupnost određenih proizvoda može biti promjenjiva. Molimo Vas kontaktirajte ITS ili posjetite web stranicu www.armstrong.com za najnovije informacije.
139
UGRADNJA PANElA
UGRADNJA PANElA
BOARd, TEGUlAR
(Prelude 24)
POlUsKRIvEnA KOnsTRUKCIjA sl2/K2C2
(TRUlOK 24, GlAvnI nOsAčI IlI BAndRAsTER)
 Glavni nosač
 Glavni nosač
 Poprečni nosač
 Dupli Z profil
 Visilica
 Distancer
 Rubni profil
 Visilica
 Panel
ma
x4
00
mm
 Rubni profil
ma
x4
300
00
 Panel
mm
/31
2.5
300
/31
2.5
l
300
2
/1
00
12
=
50
/1
50
13
/
50
ca
0
80
1
0/
200
300
/31
2.5
300
/31
2.5
300
/31
/31
2.5
300
/1
00
12
=
l
15
0/
35
/1
0
25
0
00
/2
00
18
/
00
2.5
/31
2.5
BOARd, TEGUlAR,
MICROlOOK* (Bandraster)
* *U slučaju poprečnog nosača za Microlook ploče moraju se odrediti
točne dimenzije kako bi spoj sa Bandrasterom bio pravilno ostvaren.
Za detaljne informacije molimo Vas kontaktirajte Internu Tehničku
Službu.
POlUsKRIvEnA KOnsTRUKCIjA sl2/K2C2
(BAndRAsTER)
ma
x4
00
mm
 Bandraster
ca
20
0
 Dupli Z profil
30
0/
 Distancer
31
2.5
30
0/
 Bandraster
 Nonius visilica
31
2.5
30
0/
 Spojnica Bandraster profila
 Visilica sa navojnom šipkom promjera 6mm
31
2.5
30
0/
 Poprečni nosač
 Nonius visilica
 Rubni profil
31
2.5
30
0/
 Rubni profil
 Panel
31
2.5
 Zidna spojnica
 Panel
ca
200
300
/31
0/
l
140
20
=1
500
0/1
135
0/
125
00
/18
2.5
l
300
=
2
/1
00
12
50
/1
50
13
/
50
00
20
0/
80
1
0/
/31
2.5
300
/31
2.5
Napomena: Dostupnost određenih proizvoda može biti promjenjiva. Molimo Vas kontaktirajte ITS ili posjetite web stranicu www.armstrong.com za najnovije informacije.
141
UGRADNJA OPREME
UGRADNJA OPREME
ServiSni elementi koji Se
Ugradnja modUlarnih
UgrađUjU U PločU SPUštenog
StroPa
UPUštenih lamPi
Armstrong podkonstrukcija projektirana je tako
da prije svega prima i prenosi opterećenje
ugrađenih ploča. Ipak, u određenim uvjetima
i elementi sistema za rasvjetu i klimatizaciju
moraju se direktno osloniti na stropnu
konstrukciju.
Manji servisni elementi (lampe, detektori dima,
prskalice, zvučnici i sl.) mogu se ugraditi u
ploču spuštenog stropa, ukoliko je to potrebno.
Ploče, posebno mineralne, nisu u mogućnosti
izdržati veće opterećenje bez trajnog oštećenja
ili ispadanja iz podkonstrukcije.
U većini primjera težina elemenata mora se
premostiti čvrstim uloškom ili nezavisnim
ovjesom.
Uložak
Ploča spuštenog
stropa
Naredna tri detalja pokazuju na koji način se
servisni elementi mogu ugraditi u ploče i kako
se opterećenje prenosi na podkonstrukciju.
Treći detalj pokazuje oslanjanje halogene spot
lampe male težine direktno na ploču.
Nosač
lampa
Detektor dima
Reflektor
U tim primjerima treba obratiti veliku pažnju
da ne dođe do preopterećenja koje može
voditi ka nedozvoljenom progibu i / ili padu
podkonstrukcije.
1. vidljiva podkonstrukcija
Opterećenje se prenosi na GlAVU nosača preko dva kontinuirana ili četiri manja dodatka za oslonac.
Na narednim detaljima prikazano je kako
se ti elementi mogu postaviti i osloniti na
podkonstrukciju. Od velike je važnosti da
projektant provjeri kompatibilnost izabranih
elemenata sa sistemom podkonstrukcije kako
bi izbjegli probleme kod montaže.
Napomena:
- Prikazani detalji su samo indikativni. Odgovornost je projektanta ili izvođača da osigura ugradnju servisnih elemenata u spušteni strop
bez rizika za oštećenje sistema.
- Uložak može biti od gipsane ploče ili sličnog čvrstog materijala. Vrlo je bitno da odabrani materijal ima klasu reakcije na požar jednaku
pločama spuštenog stropa.
2. vidljiva podkonstrukcija
Opterećenje se prenosi na STOPICE nosača preko minimalno dva kontinuirana dodatka za oslonac.
Korištenje podkonstrukcije Xl2 smanjuje se rizik od ekscentričnog savijanja.
IntegrIranje lInearne rasvjete
Iz estetskih i funkcionalnih razloga u
spuštenom stropu često se postavlja linearna
(kontinuirana) rasvjeta. Ugradnju ovog tipa
rasvjete u sisteme sa vidljivom ili skrivenom
konstrukcijom moguće je izvesti na nekoliko
načina.
1. vidljiva podkonstrukcija spuštenog stropa je kontinuirana a elementi osvjetljenja
postavljeni u istoj liniji, umjesto ploča i panela. U ovom slučaju podkonstrukcija najčešće nosi
lampe. Ukoliko je modul spuštenog stropa 600x600 a dimenzija lampe 600x300 onda se
odgovarajući modul za lampu tvori postavljanjem dodatnog poprečnog nosača.
3. Poluskrivena podkonstrukcija (vector rub)
Opterećenje se prenosi na GlAVU ili STOPICE nosača sa minimalno dva kontinuirana ili četiri podesiva
diskretna dodatka za oslanjanje. Dimenzije lampi odabrati vodeći računa o specifičnosti Vector
podkonstrukcije.
2. Kontinuirano linearno osvjetljenje sa nezavisnim ovjesom o nosivu konstrukciju i postavljeno
između dva glavna nosača koji su granična linija nezavisnog modularnog spuštenog stropa koji
se nalazi sa obje strane lampi.
Napomena:
Prikazani detalji su samo indikativni. Odgovornost je
projektanta ili izvođača da osigura kompatibilnost lampi i
sistema spuštenog stropa i, u slučaju 1), da ne dođe do
oštećenja ili nedozvoljenog progiba podkonstrukcije.
142
3. Kontinuirano linearno osvjetljenje sa nezavisnim ovjesom o nosivu konstrukciju i postavljeno
između dvije nezavisne cjeline spuštenog stropa sa pločama tipa Sl2. Rubovi lampi su oblikovani
tako da se na njih mogu osloniti ploče i paneli. Sl2 paneli bi se u ovom slučaju mogli obostrano
neposredno osloniti na dvije lampe, uz obaveznu upotrebu distancera koji će održavati jednaki
razmak elemenata za rasvjetu.
Napomena:
- Nosači se ne smiju koristiti kao oslonac više od jednog
elementa.
- Elementi koji predstavljaju dinamičko opterećenje kao
npr. difuzori zraka moraju imati ovjes nezavisno od
podkonstrukcije spuštenog stropa.
- Informacije o dozvoljenom opterećenju elemenata
mogu se naći u posebnoj brošuri o Trulok sistemima
podkonstrukcije ili dobiti od lokalne službe tehničke
podrške.
4. Poluskrivena podkonstrukcija (sl2 rub)
Opterećenje se prenosi na GlAVU nosača preko dva kontinuirana ili četiri podesiva diskretna dodatka
za oslanjanje. Dimenzije lampi odabrati vodeći računa o specifičnosti Sl2 podkonstrukcije.
Napomena: Dostupnost određenih proizvoda može biti promjenjiva. Molimo Vas kontaktirajte ITS ili posjetite web stranicu www.armstrong.com za najnovije informacije.
143
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
18
File Size
9 452 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content