close

Enter

Log in using OpenID

Cjenik za korištenje parkirališta na javnim parkiralištima

embedDownload
IVKOM d.d. • p.p. 6 • Vladimira Nazora 96 b • HR - 42240 IVANEC
Tel. centrala: 042 770 550 • Fax: 042 781 307
e-mail: [email protected] • www.ivkom.hr
Matični broj: 3136906 • Žiro račun: 2360000-1101742775 /zaba/
Broj: 676/1-2012.
Ivanec, 28.09.2012.
Temeljem Odluke o uređenju prometa na području Grada Ivanca od 12.04.2001., Pravilnika o
premještanju, blokiranju i deblokiranju vozila na području Grada Ivanca od 28.3.2002., Pravilnika o načinu i naplati parkiranja na javnim parkiralištima na području Grada Ivanca od 12.03.2010. te članka
38. Statuta IVKOM d.d. Ivanec, Izvršni direktor (Uprava) Društva dana 28. rujna 2012. godine, donosi
slijedeći
CJENIK
za korištenje parkirališta na javnim parkiralištima na području Grada Ivanca
od 01.10.2012. godine
I.
Temeljem naprijed navedene Odluke i Pravilnika donijetog po Gradonačelniku Grada Ivanca,
utvrđuju se cijene usluga koje vrši IVKOM d.d. Ivanec (Organizator parkiranja) za parkiranje na
području Grada Ivanca, i to:
R.
b.
Vrsta usluge
Zona
Cijena za
pravne osobe
Cijena za
fizičke osobe
1.
Satna parkirna karta
1.
3,00 kn / 1 sat
3,00 kn / 1 sat
2.
Satna parkirna karta
2.
3,00 kn / 3 sata
3,00 kn / 3 sata
3.
Satna parkirna karta
0.
5,00 kn / 1 sat
5,00 kn / 1 sat
4.
Satna parkirna karta
S.
5,00 kn / 1 sat
5,00 kn / 1 sat
5.
Dnevna parkirna karta
1,2,0,S
50,00 kn
50,00 kn
6.
Mjesečna parkirna karta
1.
307,38 kn
256,15 kn
7.
Mjesečna parkirna karta
2.
153,69 kn
128,07 kn
8.
Mjesečna parkirna karta
S.
451,07 kn
384,22 kn
9.
Mjesečna povlaštena parkirna karta
S.
51,23 kn
25,61 kn
10.
Polugodišnja povlaštena parkirna karta
S.
307,38 kn
153,69 kn
11.
Godišnja povlaštena parkirna karta
S.
614,75 kn
307,38 kn
12.
Godišnja parkirna karta
1.
2.049,18 kn
2.049,18 kn
13.
Godišnja parkirna karta
2.
1.024,59 kn
1.024,59 kn
14.
Godišnja parkirna karta
S.
3.073,77 kn
2.049,18 kn
15.
Godišnja parkirna karta – radnička
2.
-
409,83 kn
16.
Polugodišnja parkirna karta – radnička
2.
-
204,92 kn
CJENIK ZA KORIŠTENJE PARKIRALIŠTA NA JAVNIM PARKIRALIŠTIMA NA PODRUČJU GRADA IVANCA, OD 01.10.2012. GOD.
R.
b.
Vrsta usluge
Zona
17.
Zakup parkirnog mjesta za trgovačku ili neku drugu
djelatnost
1. i 2.
18.
Cijena za
pravne osobe
Cijena za
fizičke osobe
50,00 kn
50,00 kn
Premještaj vozila na deponiju i ležarina (za 24 sata)
409,83 kn
409,83 kn
19.
Započeto premještanje
204,92 kn
204,92 kn
20.
Čuvanje vozila na deponiji (po danu)
51,23 kn
51,23 kn
307,38 kn
307,38 kn
102,46 kn
102,46 kn
21.
22.
Blokiranje i deblokiranje kamiona, priključnog vozila
i radnog stroja
Blokiranje i deblokiranje osobnih vozila, osim na
parkiralištu pod naplatom
II.
Navedene cijene su s PDV-om.
Za satnu parkirnu kartu iz točki. 1., 2., 3. i 4. plaćenu mobitelom cijena se uvećava za
1,00 kn s uključenim PDV-om.
III.
Godišnja i polugodišnja parkirna karta – radnička iz toč. 15. i 16., vrijedi samo za slijedeća
parkirališta 2. zone: I. Kukuljevića (kod Caritas doma) i Ljudevita Gaja (ulično kod Srednje škole).
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01.10.2012. godine.
Dostaviti:
1.
Voditelj R.J. Parkirališta Grada Ivanca – ovdje;
2.
Referent parkirališta – ovdje;
3.
Blagajna – ovdje;
4.
Rukovoditelj računovodstva – ovdje;
5.
Računovodstvo – ovdje;
6.
Likvidatura – ovdje;
7.
Izvršni direktor – ovdje;
8.
Oglasna ploča – ovdje;
9.
Arhiva – ovdje (2x).
Izvršni direktor:
Mladen Stanko, mag.oec.
str. 2 / 2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
386 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content