close

Enter

Log in using OpenID

56 Serija DVR Manual - an

embedDownload
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
H.264 4/8/16CH REAL-TIME DVR
1
OPREZ ! OPASNOST OD STRUJNOG UDARA,MOLIMO VAS DA NE SKIDATE POKLOPAC DOK
JE UREĐAJ UKLJUČEN U STRUJU!UREĐAJ SERVISIRAJTE SAMO KOD STRUČNIH LICA ZA TO
OBUČENIH!
UPOZORENJE!
DA BISTE IZBJEGLI POŽAR ILI STRUJNI UDAR,NE IZLAŽITE OVAJ UREĐAJ NA KIŠU ILI VLAGU!
NAPOMENA: OVA OPREMA JE TESTIRANA I ZADOVOLJAVA NORME „A KLASE“DIGITALNIH
UREĐAJA,NA OSNOVU ČLANA 15 FCC PRAVILNIKA!OVE NORME SU POSTAVLJENE DA BI SE
OBEZBIJEDILA ZAŠTITA PROTIV ŠTETNIH SMETNJI KADA SE OPREMA KORISTI U KOMERCIJALNOM
OKRUŽENJU!OVA OPREMA GENERIŠE,KORISTI I MOŽE DA ZRAČI ENERGIJU RADIO
FREKVENCIJAI,I AKO SE NE POSTAVI I NE KORISTI U SKLADU SA KORISNIČKIM UPUTSTVOM,MOŽE
DA PROUZROKUJE ŠTETNE SMETNJE U RADIO KOMUNIKACIJAMA!
FCC-OPREZ! DA BISTE OBEZBIJEDILI STALNU USKLAĐENOST,KORISTITE SAMO IZOLOVANE
KABLOVE KAD SE POVEZUJETE SA RAČUNAROM ILI NEKIM PERIFERNIM UREĐAJEM! SVE
PROMJENE ILI MODIFIKACIJE KOJE IZRIČITO NE ODOBRAVAJU STRUČNA LICA MOGU DOVESTI
DO PRESTANKA RADA OPREME!
OVA „A KLASA“ DIGITALNOG UREĐAJA ZADOVOLJAVA SVE NORME FCC PRAVILNIKA!
2
OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI!
OVO KORISNIČKO UPUTSTVO SE ISPORUČUJE KAKO JESTE,NE SADRŽI GARANCIJE,NITI SVOJIM
SADRŽAJEM NAVODI DA SADRŽI GARANCIJE VEZANE ZA PRODAJU,NAVODI SE TAČNA SVRHA
UREĐAJA,ILI NE KRŠENJU BILO KOJIH PRAVA TREĆEG LICA!
OVO UPUTSTVO MOŽE DA SADRŽI TEHNIČKE NETAČNOSTI ILI GREŠKE U KUCANJU.PROIZVOĐAČ
ZADRŽAVA SVA PRAVA VEZANA ZA PROMJENU INFORMACIJA SADRŽANIH U UPUTSTVU,ZA BILO KOJU
SVRHU,KAO ŠTO JE POBOLJŠANJE UPUTSTVA I TO BEZ IKAKVIH PRETHODNIH NAJAVA!
IZUZEĆE OD GARANCIJE
DOBAVLJAČ NEĆE BITI ODGOVORAN NI JEDNOM UDRUŽENJU ILI OSOBI,OSIM ZA ZAMJENU ILI
OPRAVDANU POPRAVKU OVOG PROIZVODA,ZA SLEDEĆE SLUČAJEVE:
SVAKA ŠTETA ILI GUBITAK,UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA : DIREKTNO /
INDIREKTNO , POSLEDIČNO,SPECIJALNO, NASTALA KORIŠTENJEM PROIZVODA!
SVAKO NESTRUČNO ILI NEMARNO KORIŠTENJE
PROUZROKUJE POVREDE ILI BILO KAKVU DRUGU ŠTETU!
OVOG PROIZVODA KOJE MOŽE DA
NEOVLAŠTENO RASTAVLJANE,POPRAVKA ILI MIJENJANJE PROIZVODA OD STRANE KORISNIKA!
BILO KAKVI PROBLEMI ILI NEUGODNOSTI NASTALE,GUBITAK ILI OŠTEĆENJA,NASTALA
POVEZUJUĆI OVAJ UREĐAJ SA NEKOMPAKTIBILNIM UREĐAJIMA!
SVAKI ZAHTJEV ILI TUŽBA ZA NADOKNADU ŠTETE ,DONIJETA OD STRANE FOTOGRAFISANOG
PREDMETA,BILO DA JE U PITANJU OSOBA ILI ORGANIZACIJA,U SKLADU POVREDE PRAVA O
PRIVATNOSTI,PRI ČEMU MATERIJAL NASTAO PRI VIDEO NADZORU POSTAJE JAVNI ILI SE KORISTI U
DRUGE SVRHE MIMO VIDEO NADZORA!
3
UPUTSTVA O SIGURNOSTI
PROČITAJTE OVO UPUTSTVO I OSTAVITE GA NA SIGURNO MJESTO ZA BUDUĆE POTREBE!
MOLIMO VAS DA SAV POSAO VEZAN ZA INSTALACIJU OVOG PROIZVODA OBAVLJAJU STRUČNA LICA
NEMOJTE KORISTITI OVAJ UREĐAJ IZVAN NJEGOVE SPECIFIČNE TEMPERATURE,VLAŽNOSTI VAZDUHA
ILI NAPAJANJA!
POSTAVITE UREĐAJ NA RAVNU PORŠINU KOJA NIJE SKLONA VIBRACIJAMA ILI UDARCIMA!
KORISTITE UREĐAJ NA TEMPERATURAMA IZMEĐU 0*C ~ + 45*C(32*F ~113*F) I PRI VLAŽNOSTI ISPOD
85%!
NAPAJANJE ZA OVAJ UREĐAJ JE IZMEĐU 90 ~264 VAC 47~63Hz!
POSTAVITE UREĐAJ UDALJEN OD IZVORA TOPLOTE KAO ŠTO SU RADIJATORI ILI PEĆNICE!INSTALACIJA
UREĐAJA BLIZU ELEKTRONSKIH NAPRAVA KAO ŠTO SU MUZIČKE LINIJE,POJAČALA I TELEVIZORI JE
DOZVOLJENA SAMO AKO TEMPERATURA OKO TERMINALA NE PRELAZI POMENUTU DOZVOLJENU
TEMPERATURU!
RUKUJTE PAŽLJIVO SA HARD DISKOVIMA
POSTOJI ŠANSA DA SE HARD DISK OŠTETI AKO GA VADITE IZ KUĆIŠTA AKO MU SE MOTOR JOŠ
OKREĆE!DA BISTE BEZBIJEDNO IZVADILI HARD DISK , BEZ NJEGOVOG OŠTEĆENJA,MORATE SAČEKATI
BAR 10 SEKUNDI POSLIJE ISKLJUČENJA SA NAPAJANJA DA BI SE MOTOR TOTALNO ZAUSTAVIO!
DA BISTE IZBJEGLI OŠTEĆENJA UDARCIMA I VIBRACIJAMA INTERNOG HARD DISKA NEMOJTE MRDATI
JEDINICU DOK JE UKLJUČENA!
ZAŠTITITE HARD DISK OD STATIČKOG ELEKTRICITETA!
NEMOJTE STAVLJATI HARD DISK U USPRAVAN POLOŽAJ!
NEMOJTE KORISTITI ELEKTRIČNE ILI MAGNETNE ŠRAFCIGERE PO HARD DISKU!
NEMOJTE POSTAVLJATI JEDINICU U ZATVORENOM PROSTORU ILI GDJE SU VENTILACIONI OTVORI
BLOKIRANI ILI GDJE JE OMETAN PROTOK VAZDUHA KROZ VENTILACIONE OTVORE!
IZBJEGAVAJTE GAŽENJE PO KABLU ZA NAPAJANJE ILI PRITISKANJE KABLA NA MJESTIMA GDJE SE ON
UŠTEKAVA ILI IZLAZI IZ UREĐAJA!
PAZITE DA VAM METALNI PREDMETI NE UPADNU KROZ OTVORE!TO BI MOGLO TRAJNO DA OŠTETI
UREĐAJ!AKO SE TO DESI ISKLJUČITE NAPAJANJE UREĐAJA ODMAH I POZOVITE OVLAŠTENOG
SERVISERA!
RUKUJTE PAŽLJIVO SA UREĐAJEM.NEMOJTE GA ISPUŠTATI ILI TRESTI JER TO MOŽE DA OŠTETI
UREĐAJ!
NEMOJTE IZLAGATI UREĐAJ UTICAJU VODE ILI VLAGE,TAKOĐE NE POKUŠAVAJTE DA GA KORISTITE U
VLAŽNIM PODRUČJIMA (PROSTORIJAMA).NEMOJTE VRŠITI POSTAVLJANJE UREĐAJA GDJE SE JAVLJA
KONDENZACIJA.NEMOJTE RUKOVATI SA UREĐAJEM AKO SU VAM RUKE VLAŽNE.AKO SE UREĐAJ
4
KOJIM SLUČAJEM NAVLAŽI ODMAH MORATE REAGOVATI.ODMAH ISKLJUČITE NAPAJANJE UREĐAJA I
POZOVITE OVLAŠTENOG SERVISERA DA IZVRŠI SERVISIRANJE UREĐAJA!VLAGA MOŽE DA OŠTETI
UREĐAJ I TAKOĐE DA IZAZOVE STRUJNI UDAR!
KADA ČISTITE OKLOP UREĐAJA NEMOJTE KORISTITI JAKE ILI ABRAZIVNE DETERDZENTE!AKO JE TEŠKO
UKLONITI PRLJAVŠTINU KORISTITE BLAGE DETERDZENTE I PAŽLJIVO OBRIŠITE!
NEMOJTE PREOPTEREĆIVATI UTIČNICE ILI PRODUŽNE KABLOVE JER TO MOŽE DA IZAZOVE POŽAR ILI
STRUJNI UDAR!
UVIJEK NAPRAVITE ZABILJEŠKU VAŠIH PODEŠAVANJA I SNIMITE IH!TO ĆE VAM POMOĆI KAD MORATE
DA PROMIJENITI SISTEMSKA PODEŠAVANJA ILI KAD VAM SE POJAVE IZNENADNI KVAROVI ILI
PROBLEMI SA OPREMOM!
DISTRIBUCIJA,KOPIRANJE,DEMONTAŽA,OBRNUTO
KOMPAJLIRANJE,OBRNUTI
INŽINJERING
I
IZVOŽENJE SOFTVERA KOJI IDE UZ OVAJ PROIZVOD,KOJI NIJE U SKLADU SA ZAKONOM O IZVOZU JE
NAJSTROŽE ZABRANJENO!
BRIGA ZA ŽIVOTNU SREDINU RECIKLIRANJEM!
KADA VIDITE OVAJ SIMBOL NA PROIZVODU,NEMOJTE GA BACATI U
STAMBENI ILI INDUSTRIJSKI OTPAD!
RECIKLIRANJE VAŠE ELEKTRIČNE OPREME!
MOLIMO VAS DA NE BACATE OVAJ UREĐAJ U STAMBENI ILI
INDUSTRIJSKI OTPAD!NEKE ZEMLJE ILI REGIONI,KAO ŠTO JE EVROPSKA
ZAJEDNICA,IMAJU IZGRAĐENE SISTEME ZA SKUPLJANJE I RECIKLAŽU
ELEKTRIČNIH UREĐAJA!KONTAKTIRAJTE VAŠE LOKALNE NADLEŽNE
ORGANE I DA OVO POSTANE PRAKSA I U VAŠEM REGIONU!
IZJAVA O AUTORSKIM PRAVIMA
SVA PRAVA ZADRŽANA!NI JEDAN DIO OVOG DOKUMENTA NE SMIJE BITI REPRODUKOVAN,U BILO
KOJOJ FORMI ILI BILO KOJIM NAMJERAMA,NE SMIJE BITI PREPISAN ILI PREVEDEN NA BILO KOJI
DRUGI JEZIK ILI KOMPJUTERSKI JEZIK,PROMIJENJEN U BILO KOM SMISLU,POHRANJEN U SISTEMIMA
DA SE MOŽE PREUZIMATI ILI SLATI DALJE NA BILO KOJI
NAČIN,ELEKTRONSKI,MEHANIČKI,SNIMANJEM,FOTOKOPIRANJEM I SLIČNO , A DA PRIJE TOGA NE
OBAVIJESTI ZAKONSKE VLASNIKE!
5
SADRŽAJ:
OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI...........................................................................................................2
IZUZEĆE OD GARANCIJE........................................................................................................................2
UPUTSTVA O SIGURNOSTI.....................................................................................................................3
SADRŽAJ................................................................................................................................................5
1.VAŠ DVR NA PRVI POGLED.................................................................................................................8
2.SADRŽAJ KUTIJE..................................................................................................................................9
2.1POČETAK....................................................................................................................................9
3.HARDVER..........................................................................................................................................10
3.1 PREDNJI PANEL.....................................................................................................................10
3.2 ZADNJI PANEL (4 / 8 / 16 CH DVR)......................................................................................11
3.3 DALJINSKI UPRAVLJAČ...................................................................................................13
3.4 INSTALACIJA HARDVERA .....................................................................................................14
3.4.1 OSNOVNA POVEZIVANJA .......................................................................................14
3.4.2 INSTALACIJA HARD DISKA.......................................................................................15
3.4.3 POVEZIVANJE PTZ KONTROLE ................................................................................16
4.POČETAK I GLAVNI EKRAN.................................................................................................................17
4.1.GLAVNI EKRAN.....................................................................................................................18
4.1.1 PRIKAZIVANJE JEDNOG KANALA..............................................................................18
4.1.2 STATUSNA TRAKA....................................................................................................19
4.1.3 ALATNA TRAKA........................................................................................................20
4.2. OPCIJE ALATNE TRAKE.........................................................................................................21
4.2.1 KONFIGURACIJA SISTEMA........................................................................................21
4.2.2 RUČNO SNIMANJE....................................................................................................21
4.2.3 PREGLED VIDEO MATERIJALA...................................................................................22
4.2.4 ARHIVIRANJE VIDEO MATERIJALA.............................................................................24
4.2.5 POVEZIVANJE PTZ KONTROLE...................................................................................26
4.2.6 MODOVI PREGLEDA DOGAĐAJA NA EKRANU..........................................................28
4.2.7 PODEŠAVANJE RASPOREDA PRIKAZA DOGAĐAJA NA EKRANU................................28
4.3 PRIKAZ STATUSA KANALA.....................................................................................................29
5.PODEŠAVANJE DVR-A.......................................................................................................................30
5.1STABLO MENIJA ....................................................................................................................30
5.1.1 OPCIJE MENIJA.............................................................................................................31
5.2 PODEŠAVANJA SISTEMA........................................................................................................31
5.2.1 JEZIK............................................................................................................................32
5.2.2 VIDEO STANDARD.......................................................................................................32
5.2.3 VGA PODEŠAVANJA.....................................................................................................32
5.2.4 FORMAT VREMENA.....................................................................................................32
5.2.5 PODEŠAVANJE VREMENA............................................................................................32
5.2.6 PODEŠAVANJE ŠIFRI ....................................................................................................33
5.2.7 PODEŠAVANJE PRESNIMAVANJA PODATAKA NA HARD DISKU...................................33
5.2.8 NAPREDNA PODEŠAVANJA..........................................................................................33
5.2.9 DODAVANJE KORISNIKA..............................................................................................34
5.2.10 BRISANJE KORISNIKA ................................................................................................34
5.2.11 OVLAŠTENJA ZA UPRAVLJANJE .................................................................................34
5.2.12 KONTROLA PREGLEDA..............................................................................................35
5.2.13 IDENTIFIKACIONI BROJ DVR-A...................................................................................35
6
5.2.14 ZAKLJUČAVANJE KAMERE .........................................................................................35
5.3 PODEŠAVANJA SNIMANJA.......................................................................................................36
5.3.1 VIDEO KANAL ..............................................................................................................36
5.3.2 RASPORED SNIMANJA.................................................................................................36
5.3.3 KVALITET SNIMANJA ...................................................................................................38
5.3.4 PODEŠAVANJE BROJA SLIKA PRI SNIMANJU(frame rate).............................................38
5.3.5 IZVOR SNIMANJA .........................................................................................................38
5.3.6 OSD PODEŠAVANJA......................................................................................................39
5.3.7 REZOLUCIJA SNIMAKA..................................................................................................39
5.3.8 POD-ŠIFRA (NAPREDNA PODEŠAVANJA)......................................................................39
5.4 VIDEO PODEŠAVANJA.........................................................................................................40
5.4.1 PODEŠAVANJE KAMERA PO KANALIMA.....................................................................40
5.4.2 PTZ PROTOKOL...........................................................................................................40
5.4.3 PTZ BAUD STOPA........................................................................................................41
5.4.4 PTZ ID BROJ.................................................................................................................41
5.4.5 PODEŠAVANJE BOJE....................................................................................................41
5.4.6 PODEŠAVANJE SENZORA POKRETA............................................................................42
5.4.7 PODEŠAVANJE PRIVATNOSTI......................................................................................43
5.4.8 RUKOVANJE POKRETIMA............................................................................................44
5.4.9 PODEŠAVANJE DVR-A KAD OSTANETE BEZ VIDEO SIGNALA.......................................45
5.4.10 DODJELJIVANJE NAZIVA KANALIMA.........................................................................46
5.5 PODEŠAVANJA MREŽE.........................................................................................................47
5.5.1 MREŽA.........................................................................................................................47
5.5.2 PODEŠAVANJE IP ADRESE............................................................................................48
5.5.3 SUBNET MASK..............................................................................................................48
5.5.4 GATEWAY.....................................................................................................................48
5.5.5 HTTP PORT-IZLAZ NA INTERNET...................................................................................48
5.5.6 KOMANDNI PORT.........................................................................................................48
5.5.7 MEDIJSKI PORT.............................................................................................................48
5.5.8 PPPoE PODEŠAVANJA..................................................................................................49
5.5.9 PPPoE IP ADRESA..........................................................................................................50
5.5.10 DNS ADRESA ...............................................................................................................50
5.5.11 DDNS...........................................................................................................................50
5.5.12 AUTOMATSKO REGISTROVANJE..................................................................................50
5.5.13 ŠEROVANJE FAJLOVA...................................................................................................51
5.5.14 PODEŠAVANJE ELEKTRONSKE POŠTE(E-MAIL).............................................................51
5.5.15 PORT ZA PRISTUPANJE DVR-U PUTEM MOBILNIH UREĐAJA.......................................53
5.5.16 SPECIAL DDNS..............................................................................................................53
5.6 ALARM.....................................................................................................................................54
5.6.1 PODEŠAVANJE ALARMA PO KANALIMA(PO KAMERAMA).............................................54
5.6.2 PODEŠAVANJE VRSTE ALARMA....................................................................................54
5.6.3 RUKOVANJE DOGAĐAJIMA ..........................................................................................55
5.6.4 PODEŠAVANJE ALARMA ..............................................................................................56
5.6.5 ALARM ZOOM OUT.......................................................................................................56
5.6.6 SVE OPCIJE HDD-a (HARD DISKA).................................................................................56
5.7. ODRŽAVANJE........................................................................................................................57
5.7.1 PREGLED LISTI DEŠAVANJA..........................................................................................57
5.7.2 NADOGRADNJA............................................................................................................58
5.7.3 RUKOVANJE HARD DISKOM.........................................................................................59
5.7.4 KAPACITET HARD DISKA...............................................................................................60
7
5.7.5 VERZIJA HARDVERA......................................................................................................60
5.7.6 VERZIJA SOFTVERA.......................................................................................................60
5.7.7 DATUM OBJAVLJIVANJA SOFTVERA ............................................................................60
5.8 PODEŠAVANJA SNIMANJA....................................................................................................60
5.8.1 SNIMANJE I IZLAZ........................................................................................................61
5.8.2 IZLAZ............................................................................................................................61
5.8.3 VRAĆANJE NA FABRIČKA PODEŠAVANJA.....................................................................61
5.8.4 IZLAZAK IZ NALOGA (LOGOUT)....................................................................................61
6.RAD INTERNET PRETRAŽIVAČA..........................................................................................................62
6.1 OMOGUĆAVANJE DOWNLOADA(PREUZIMANJA) SA INTERNETA NEPOTPISANOG ActiveX .....62
6.2 PROZOR ZA LOGOVANJE INTERNET PRETRAŽIVAČA ..................................................................62
6.3 GLAVNI PROZOR INTERNET PRETRAŽIVAČA ...............................................................................63
6.4. ALATNA TRAKA ..........................................................................................................................65
6.4.1 PARAMETRI .......................................................................................................................65
6.4.1.1 SERVER.....................................................................................................................65
6.4.1.2 KANALI.....................................................................................................................67
6.4.1.3 SERIJSKI BROJ...........................................................................................................72
6.4.1.4 ALARM.....................................................................................................................73
6.4.1.5 KORISNIK ................................................................................................................75
6.4.1.6 UREĐAJ ...................................................................................................................76
6.4.1.7 STANJE ..................................................................................................................77
6.4.2 TALK-BACK.........................................................................................................................78
6.4.3 PLAYBACK..........................................................................................................................78
6.4.4 DNEVNIK DOGAĐAJA NA UREĐAJU...................................................................................82
6.4.4.1 SVE VRSTE UPITA....................................................................................................82
6.4.4.2 SVE VRSTE UPITA PREMA VREMENU.....................................................................83
6.4.4.3 SVE VRSTE UPITA PREMA TIPU(VRSTI)....................................................................83
6.4.4.4 SVE VRSTE UPITA PREMA VREMENU I TIPU(VRSTI).................................................85
6.4.5 LOKALNO SKLADIŠTE.......................................................................................................86
6.4.6 TASTERI PREGLEDA EKRANA..............................................................................................86
6.5 PTZ KONTROLNI PANEL..............................................................................................................86
7.PODRŠKA ZA MOBILNE TELEFONE......................................................................................................88
7.1 WINDOWS MOBILE.................................................................................................................89
7.2 SiMBIAN S60 TREĆA GENERACIJA SOFTVEROM.....................................................................90
7.3 LISTA PODRŽANIH MODELA TELEFONA SA SIMBIJAN SOFTVEROM.......................................92
7.4 APLLE Iphone..........................................................................................................................94
7.5 BLACKBERRY TELEFONI...........................................................................................................95
7.6 ANDROID (GOOGLE TELEFONI)............................................................................................103
REŠAVANJE PROBLEMA......................................................................................................................106
PRILOG 1 PROCJENA HDD (HARD DISK) KAPACITETA.........................................................................108
PRILOG 2 TABELA KOMPAKTIBILNIH HDD-a.......................................................................................109
PRILOG 3 SPISAK KOMPAKTIBILNIH PRENOSNIH USB DVD REZAČA...................................................110
8
1.VAŠ DVR NA PRVI POGLED-pregled proizvoda
MODEL
VIDEO FORMAT
VIDEO FORMAT
VIDEO ULAZ
4 KANALA
8 KANALA
PAL / NTSC / SECAM
H . 264 OSNOVNA KOMPRESIJA
BNC 4 ULAZA / 1 IZLAZ
BNC 8 ULAZA / 1 IZLAZ
AUDIO FORMATI
AUDIO ULAZ*
VRSTE ALARMA*
SENZORSKI
ULAZ/IZLAZ*
FRAME RATE
DISPLEJA
IZLAZNA
REZOLUCIJA
(1 kanal)
FRAME RATE
SNIMANJA
(MAX)
METODE
SNIMANJA
HDD (HARD-DISK)
INTERFEJS
MREŽNI
PROTOKOL
MREŽNE FUNKCIJE
USB 2,0
INTERFEJS
METODE
PREGLEDA
INTERFEJS
MREŽE
BNC 16 ULAZA /1 IZLAZ /
1 CALL OUT
G . 726 8K x 16 bit ADPCM Mono
NEKI DVR UREĐAJI
PODRŽAVAJU 4 RCA
FUNKCIJU GLASOVNE
RCA 4 ULAZA / 1 IZLAZ
RCA 8 ULAZA / 1 IZLAZ
KONFERENCIJE I RCA IZLAZ;
A NEKI PODRŽAVAJU 16
KANALNI RCA ULAZ I 1 IZLAZ
DETEKTORI POKRETA,SENZORSKI ULAZ,RELEJSKI IZLAZ, NESTANAK VIDEA
4 KANALA ULAZ / 1 IZLAZ
16 KANALA ULAZ /
4 KANALA IZLAZ
4 KANALA ULAZ / 1 KANAL IZLAZ
SVAKI KANAL ZA PAL:25 SLIČICA U SEKUNDI/ZA NTSC : 30 SLIČICA U SEKUNDI
NTSC:
30sličica u sek/(CIF)
30sličica u sek/(half D1)
15 sličica u sek/ (D1)
PAL:
25 sličica u sek/(CIF)
25sličica u sek/(half D1)
12 sličica u sek/ (D1)
NTSC :
30 sličica u sek/(CIF);
15 sličica u sek/(half D1);
7,5 sličica u sek/ (D1)
PAL:
25 sličica u sek/(CIF)
12,5 sličica u sek/(half D1)
6,5 sličica u sek/ (D1)
NTSC: 120 sličica u sek@CIF
120 sličica u sek@halfD1
60 sličica u sek@D1
PAL :100 sličica u sek@CIF
100 sličica u sek@ halfD1
50 sličica u sek@D1
NTSC: 240 sličica u sek@CIF
120 sličica u sek@halfD1
60 sličica u sek@D1
PAL :200 sličica u sek@CIF
100 sličica u sek@ halfD1
50 sličica u sek@D1
NTSC: 480 sličica u sek@CIF
240 sličica u sek@halfD1
120 sličica u sek@D1
PAL :400 sličica u sek@CIF
200 sličica u sek@ halfD1
100 sličica u sek@D1
Automatsko snimanje pri uključenju,podesiv raspored snimanja,
(ručno snim anje,snimanje na detektor pokreta,na senzorski okidač) Podržava mod privatnosti
SATA Interfejs podržava 1TB
Do 1TB,SATA Interfejs HDDx2 ili
HDDx1+DVD+RW(Neki DVR uređaji
podržavaju 1 SATA Interface što
zavisi od vašeg uređaja)
Do 1TB,SATA InterfejsHDDx4 ili
HDDx2+DVD+RW(Neki DVR
uređaji podržavaju 2 SATA
Interface što zavisi od vašeg
uređaja)
TCP – IP / DHCP / DNNS /PPPoE / E-Mail
IE PRETRAŽIVAČ ZA UŽIVO NAGLEDANJE , KONFIGURACIJA , DOWNLOAD VIDEA,NADGLEDANJE
PREKO MOBILNOG TELEFONA
MIŠ / PRENOSIVI HARD DISKOVI / FLEŠ DISKOVI / DVD REZAČI / FIRMWARE UPGRADE
NORMALNA BRZINA , PREMOTAVANJE NAPRED I NAZAD , PO JEDAN KORAK
RJ45 10M / 100M INTERNET AUTO DETEKCIJA
PTZ PROTOKOL*
VIDEO BACKUP
NAPAJANJE
POTROŠNJA
RADNA TEMP.
VLAŽNOST
DIMENZIJE*
16 KANALA
PELCO-P , PELCO-D , Samsung , Panasonic
MP4 , AVI ili H.264 Raw
DC 12V ADAPTER
10 – 15 W
10°C ~ + 40°C
10 % ~ 90% RH
315 x 224 x 52 mm(Neki DVR nije ovih
dimenzija što zavisi od vašeg uređaja)
315 x 224 x 52 mm
*ZAVISI OD MODELA
9
436 x 340 x 90 mm
Čestitamo vam na kupovini vašeg vrhunski kvalitetnog Digitalnog Video Rekordera (DVR-a)
koji vam nudi industrijski najbolju funkcionalnost video / audio snimanja,pregleda materijala i
mrežnih sposobnosti.Vaš novi uređaj vam omogućava da koristite sve 3 ove funkcije u isto
vrijeme,usmjeravanje upotrebe vašeg CCTV sistema i podsticanje dizanja nivoa sigurnosti
vaše kuće,posla ili drugog društvenog mjesta!Možete pristupiti uživo dešavanjima ili
snimljenim dešavanjima preko vaših standardnih ili PTZ kamera odmah na licu mjesta gdje
vam je DVR postavljen ili bilo gdje da ste na svijetu putem internet pretraživača ili putem
mobilnog telefona *!Ovaj video može biti sačuvan na udaljenu lokaciju radi sigurnosti!
(*Neka ograničenja postoje zbog mrežnih ograničenja ili zbog funkcija pojedinih mobilnih telefona,pogledati u sekcije u
sadržaju koje objašnjavaju ove funkcijeradi više informacija)
Molimo vas da se upoznate sa dijelovima i opremom kao i sa načinima kako se koristi oprema
na način kako je to opisano u ovom uputstvu za korištenje!Ako imate pitanja na koja nema
odgovora u ovom uputstvu molimo vas da kontaktirate vašeg prodavca ili stručno osoblje!
2.SADRŽAJ KUTIJE







DVR uređaj
Ovo uputstvo za upotrebu
Instalacioni CD
Daljinski upravljač
Kabal za napajanje
Miš (ovo je opcionalno,zavisi od modela)
Hard Disk (ovo je opcionalno,zavisi od modela)(ako želite da koristite vaš lični Hard
Disk,molimo da pogledate PRILOG 3 zbog liste podržanih Hard Diskova)
2.1POČETAK
Prije nego što počnete sa radom sa vašim novim DVR-om provjerite da li ste sve povezali kako
treba.
o
Da li je kabal za napajanje i video ulaz / izlaz kabal uštekan?Za više informacija
pogledajte 3.4.1 OSNOVNA POVEZIVANJA u sadržaju!
o
Da li je Hard Disk instaliran i formatiran? Za više informacija pogledajte 3.4.2
INSTALACIJA HARD DISKA i 5.7.3 UPRAVLJANJE HARD DISKOM u sadržaju!
o
Da li je DVR započeo sa snimanjem? Za više informacija pogledajte 4.2.2 RUČNO
SNIMANJE u sadržaju!
10
3.HARDVER
3.1 PREDNJI PANEL
1. (a) CH1~ CH4 / QUAD tipke (4CH)
(b) brojevi 0~9 / QUAD tipke (8/16 CH)
Koristeći ove tipke možete odabrati da vam izlazni video bude prikazan preko čitavog ekrana
za svaku kameru posebno (kanali 1 do 4/*8 zavisno od modela) ili da vam prikaže sve kanale
u isto vrijeme(QUAD)!
(c) Za 4/8 kanala zajednički prednji panel DVR (8CH),
Korištenje : Pritiskom ch(1/5)\ch(2/6)\ch(3/7)\ch(4/8) tipke jednom,DVR će da prikaže sliku
preko čitavog ekrana za kanale1~4 ; Duplim pritiskom ch(1/5)\ch(2/6)\ch(3/7)\ch(4/8) tipke ,
DVR će da prikaže sliku preko čitavog ekrana za kanale 5~8!
2.
,
,
,
Za kretanje kroz MENI koristite tipke sa strelicama . Pritiskom na tipke
,
se krećete
kroz oblasti vašeg MENIJA , a tipkama
,
vršite odabir parametara PODMENIJA.
Pritisnite ENTER da potvrdite vaš izbor.
3. LAMPICA NAPAJANJA,LAMPICA HARD DISKA(HDD)
LED lampice vam pokazuju da li je vaš uređaj priključen na napajanje i da li je HDD u
upotrebi.
4. ALARM LED,INFRACRVENI LED(zavisno od odabranog načina)
LED lampice vam pokazuju ulaz alarma i vašu povezanost preko infrared-a!
5. Ove tipke imaju sledeće funkcije:
MENU:
Prikazuje glavni MENI.
ESC:
Koristite ovu tipku za izlaz iz aktivnog prozora.
REC:
Počnite ili prekinite ručno snimanje.
Backup:
Otvara MENI za pretragu video materijala i arhiviranje.
Play/Pause(
PTZ:
No Alarm:
6. IR Window:
): Otvara MENI za pregled i pretragu video materijala!Kada je
aktiviran režim za pregled video materijala pritisnite ovu tipku da
pokrenete / pauzirate video materijal.
(Pan-Tilt-Zoom) velika brzina i funkcionalnost kamere
Alarm reset (samo za dio 8 kanala,znači zavisi od modela)
Infra-crveni senzor za diljinski upravljač.
11
3.2.ZADNJI PANEL (4 / 8 16 CH DVR)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
4 Kanala
1
4
5
6
7
8
10 12
13
9
8 Kanala
11
2-3
8
4
6
5 1
7
9
1
16 Kanala(a)
13
8
2-3
3
7
4
11 6
5
1
13
10
9
16 Kanala (b)
1.USB konektori
Koristite ove USB portove za konekciju miša ili bekap uređaj(fleš memorija,DVD rekorder)
2.Konektor Audio Izlaza -jednokanalni audio izlaz,RCA(2Vp-p,600Ω)
3.Konektor Audio Ulaza (audio IN 1-4/1-8/1-16) – četverokanalni audio ulaz, RCA(2Vp-p,600Ω)
12
4.Konektori Video Ulaza (1-4/1-8/1-16)
Četverokanalni video ulaz,BNC(1Vp-p,75Ω)
5.Konektori Video Izlaza
Video izlaz za monitor, BNC(1Vp-p,75Ω)
6.Internet Konektor
RJ-45 10/100 T-Baza Internet Mreže
7.VGA Konektor (opcionalno)
Za povezivanje VGA/LCD monitora
8.Konektori Ulaza Alarma (ALARM IN 1-4,5-6 ZEMLJA)
Za povezivanje sa vanjskim senzorskim uređajem (za 16 kanala : alarm out :1+-,2+-,3+-,4+-)
9.Prekidač za uključenje/isključenje
10. Utičnica Strujnog Ulaza
(Molimo odaberite tačno napajanje u skladu uputstva zalijepljenog na uređaj)
11.CALL OUT (samo za 16 kanala)
12.Konektor Audio Ulaza/Izlaza (samo za 8 kanala)
Povežite sa priloženim DB9PIN u RCA kablom adapter za audio ulaz/izlaz.
13.Ventilator za hlađenje
Jedan ventilator se koristi za hlađenje napajanja , a drugi za hlađenje HARD DISK-a.
13
3.3DALJINSKI UPRAVLJAČ
BROJ
NAZIV
1
Alarm Reset
2
REC
OPIS
Resetuje ulazne ili izlazne statuse alarma
Ručno snimanje.Ima istu funkciju kao i
dugme na prednjem panelu uređaja
3
Unošenje brojeva ili odabir bitnih kanala
Tipke sa
brojevima
Ulazak u glavni MENI
Prekidač između pregleda na ekranu jednog
kanala(kamere) ili više u isto vrijeme
4
Tipke
Funkcija
Vraćanje u prethodni MENI, isto kao
dugme na prednjem panelu uređaja.
Omogućuje PTZ kontrolu, isto kao
dugme na prednjem panelu uređaja.
Pregled materijala u sporom režimu
rada/premotavanje
Pusti / pauziraj
Stop
5
Komande
pregleda
video
materijala
Brzo Premotavanje
Idi na sledeći frejm-sličicu
Funkcija,pristup pomoćnim podešavanjima
FN
Podešavanja
svjetlosti
6
Podešavanja
slike
Podešavanja
kontrasta
7
Dugmad sa
strelicama
Slične funkcije kao i dugmad sa strelicama
na prednjoj strani uređaja
8
DEL
Dugme za brisanje
14
3.4.INSTALACIJA HARDVERA
Preporučuje se da instaliranja objašnjena ispod obavljaju stručna lica.
3.4.1 OSNOVNA POVEZIVANJA

KAMERE
Povežite izlaze iz kamera sa Video ulazima na zadnjoj strani DVR-a koristeći za to predviđene
kablove.Oprema za povezivanje je standardni BNC konektor,1 Vp-p, 75Ω.Držite video kabal
udaljen od jakih elekteomagnetnih polja ili električnih smetnji.

POVEZIVANJE ZVUKA
Oprema za povezivanje zvuka je standardna RCA utičnica, 2Vp-p,600Ω. Držite audio kabal
udaljen od jakih elekteomagnetnih polja ili električnih smetnji.


MONITOR
Povežite glavni izlazni konektor na monitor ili TV ekran.Koristite konektor BNC-u-RCA da bi
radio sa Audio/Video kablom!
NAPAJANJE
Za napajanje vašeg DVR-a strujom koristite 12V DC adapter koji ste dobili uz uređaj.
Alarm ulaz / izlaz
Povežite alarm ULAZ u ulaze od 1 do 4 N.O. (NORMALLY OPENED) ili N.C. (NORMALLY
CLOSED) alarmnim konektorima i jedan uzemljenje.Povežite alarm IZLAZ u odgovarajuće
utičnice i uzemljenje prema tome!
4/8 kanala
16 kanala
Detaljno opisano u dijelu 5.6.2 PODEŠAVANJE VRSTE ALARMA!
15


INTERNET
Za pristup sa daljine vašim video materijalima putem interneta,povežite standardni RJ-45
internet kabal sa upredenim paricama u internet konektore!
USB
Za povezivanje miša,USB fleš memorije, USB prenosnih Hard Diskova, USB prenosnih DVD
Rekordera (za listu kompaktibilnih Hard Diskova pogledajte PRILOG2,a za listu kompaktibilnih
DVD Rezača pogledajte PRILOG 3).
NAPOMENA:Uređaj podržava samo FAT 32 sisteme na USB uređajima!
3.4.2 INSTALACIJA HARD DISKA
Da biste bili u mogućnosti da počnete da snimate na vaš Hard Disk
morate ga prvo formatirati pomoću DVR sistema,jer formatiranje
standardnim putem preko računara nije kompaktibilno.To možete obaviti
u ODRŽAVANJU koje se nalazi u glavnom Meniju Alatne Trake.Pogledajte
dio 5.7.3 RUKOVANJE HARD DISKOM za detaljan opis ovog
procesa.Zavisno od veličine Hard Diska formatiranje može da potraje
nekoliko minuta.
KONEKTORI
ZA NAPAJANJE
DATA
KONEKTORI
16
Vaš Hard Disk bi trebao da bude postavljen unutar vašeg DVR-a.Povežite Hard Disk na standardni
način.Svi potrebni kablovi su vam isporučeni sa DVR-om.Koristite uputstva koja su došla zajedno sa
Hard Diskom za tačno povezivanje!Povežite kabal za napajanje sa odgovarajućom utičnicom kao i
Data kabal sa njegovom odgovarajućom utičnicom!
Za listu kompaktibilnih Hard Diskova pogledajte PRILOG2.
3.4.3.POVEZIVANJE PTZ KONTROLE
Povežite utikače PTZ kontrole u odgovarajuće RS422/RS485 Tx+ i Tx- ulaze na zadnjoj strani
uređaja!
Detaljan opis PTZ protokola ,baud stope i Identifikacionog broja,potražite u
priloženom uputstvu.
17
4.POČETAK I GLAVNI EKRAN
Uključite vaš DVR i sačekajte da se podigne sistem.Ako do sad niste instalirali nikakav Hard Disk u
uređaj,čut će se zvučno upozorenje i ispisat će vam se poruka NO HARD DISK (nema Hard Diska)
na ekranu!
Kada se sistem podigne bit ćete upitani da se ulogujete.Odaberite vaš korisnički nalog i unesite vašu
lozinku da bi mogli da rukujete sa vašim uređajem!Možete odabrati vaš korisnički nalog pomoću
strelica koje se nalaze sa obe strane ’’KORISNIČKI NALOG’’polja (ili koristeći strelice na vašem
daljinskom upravljaču) i onda unesite lozinku koristeći tastaturu sa brojevima smještenu u donjem
dijelu ’’UNOS LOZINKE’’ ekrana.Pritisnite OK da potvrdite lozinku ili Cancel da očistite polje za unos i
da unesete ponovo lozinku!
Po fabričkim podešavanjima sistem ima 2 korisnika : Admin i User sa startnim (fabričkim)
lozinkama.Admin nalog vam omogućava da vršite podešavanja sistema!
Fabrička šifra za nalog ADMIN je : 888888 , a za nalog USER je : 666666
Uvijek možete da promijenite vašu lozinku u Sistemskim Podešavanjima u Meniju za sistemska
podešavanja (pogledati dio 5.2.6 PODEŠAVANJE ŠIFRI)
18
4.1 GLAVNI EKRAN
Standardni raspored je četiri (četiri,devet ili šesnaest zavisno od uređaja) prozora ravnomjerno
raspoređena po ekranu.Sa glavnog ekrana možete pristupiti opcijama u meniju i prebaciti između
pogleda na kanale,da prikazuje ili sve kanale istovremeno ili da prikaže samo odbrani kanal preko
čitavog ekrana!
4.1.1 Prikazivanje jednog kanala
Pri pregledu više kanala odjednom na ekranu,možete da odaberete da određeni prozor bude
aktivan klikom na lijevi taster miša ili uz pomoć strelica na daljinskom se dovedete do njega i
kliknete.Ako je i audio izlaz uređaja povezan sa ovim kanalom,možete u isto vrijeme da
nadgledate i audio i video dešavanja.
Da biste odabrali da samo jedan kanal bude aktivan na ekranu putem Daljinskog Upravljača
samo pritisnete odgovarajuću numeričku tipku na upravljaču (broj kanala je prikazan u gornjem
lijevom uglu svakog kanala ; za 16 kanala: ako je željeni kanal između kanala1 i kanala 9 samo
pritisnite odgovarajući broj na numeričkoj tastaturi daljinskog upravljača,a ako je između 10-tog
i 16-og kanala onda prvo pritisnete tipku ’1’‚ i onda za njom odgovarajući drugi broj da formirate
dvocifreni broj željenog kanala.NPR . Ako želite da prikažete kanal ’’13’’ preko čitavog ekrana
prvo pritisnete tipku ’’1’’ pa onda tipku ’’3’’) , takođe možete i duplim klikom lijevog tastera miša
na željenom prozoru ili odabiranjem
tipke na alatnoj-traci podešavanja na ekranu!
Da biste se vratili u ekran koji prikazuje više kanala odjednom možete duplim klikom na ekran
ponovo ili pritisnite tipku za prebacivanje između pogleda na jedan/više ekrana na daljinskom
upravljaču ili prednjoj strani DVR uređaja .
Možete odabrati da vam se prikaže Statusna traka,Alatna traka ili nijedna od njih jednim klikom
na desni taster miša po ekranu.Ove 3 opcije se smjenjuju u naizmjeničnom nizu.
19
4.1.2 STATUSNA TRAKA
Nalazi se u dnu ekrana, STATUSNA TRAKA se može pozvati na ekran klikom na desni
taster miša bilo gdje na ekranu!
STATUSNA TRAKA
Statusna traka nudi sledeće informacije :
Periferni status Ulaza / Izlaza Alarma
Skroz na krajnjem lijevom ćošku statusne trake možete vidjeti 5 obojenih kvadratića,kojii prikazuju
status alarma :
Gornje 4 ikone pokazuju status ulaznih vrijednosti Alarma za svaki od 4 prozora.Kad se alarm uključi ,
boja odgovarajućeg alarma se promijeni u crvenu (za 16 kanala : on ima 20 obojenih kvadratića, 16
njih prikazuju ulazne vrijednosti Alarma,a ostale 4 predstavljaju izlazne vrijednosti alarma).
Ikona ispod pokazuje izlaz Alarma.Kad se izlaz Alarma aktivira ta ikona postaje crvena.
Ostala 3 informaciona sektora označavaju, po redu : procenat korištenja Hard Diska, količinu kamera
koje su povezane sa sistemom putem interneta (NET:X), i trenutni datum / vrijeme u sledećem
formatu: YYYY-MM-DD HH-MM-SS
(GODINA –MJESEC-DAN SAT-MINUTA-SEKUNDA).
20
4.1.3 ALATNA TRAKA
ALATNA TRAKA
Da bi prikazali Alatnu traku možete da birate između ’’No Bar’’  Status Bar  Tool Bar u opcijama
koje pozivate na ekran desnim klikom miša bilo gdje na ekranu, ili pritiskom na tipku ENTER na
prednjoj strani DVR-a ili na daljinskom upravljaču :
Funkcije 9 tipki prisutnih u Alatnoj traci su sledeće:
Ova tipka vam služi da sakrijete Alatna traku i da se vratite u Status traku.
Konfiguracija sistema
Ručno snimanje
Pretraga , pregled snimljenog materijala i njegovo arhiviranje
PTZ operacije
Poništavanje obavještenja o Alarmu.Klikom na ovaj taster dobićete poruku sa trenutnim
Informacijama o Alarmu.
,
/
*
/
*
Prebacivanje između načina prikaza na displeju.
’’JEDNA KAMERA’’  ’’QUAD 4 KAMERE’’’/*’’9 KAMERA’’(zavisno od modela) /
*’’16 KAMERA’’(zavisno od modela)
Pozicija : podešavanje izgleda (rasporeda) na ekranu.
Za detaljne opise svake od ovih funkcija pogledajte podsekcije koje slede u ovom uputstvu!
21
4.2 OPCIJE ALATNE TRAKE
4.2.1 Konfiguracija sistema
Pritiskom na ovu tipku pozivate ekran sa opcijama za podešavanje kompletnog sistema.Možete da
podesite : Sistem , Snimanje , Video , Mreža , Alarm , Održavanje i Snimanje.
Detaljan opis ovih podešavanja se nalazi u dijelu uputstva 5.PODEŠAVANJE DVR-a!
4.2.2 Ručno snimanje
Postoje 3 načina snimanja trenutnih video/audio dešavanja zabilježenih vašim kamerama : ručno
snimanje , po zadanom rasporedu snimanje i snimanje po uključenom alarmu!
Ručno snimanje ima najveći prioritet u odnosu na snimanje po
Zadanom rasporedu i snimanje po alarmu!
Ako se slučajno desi da ručno snimanje dođe u konflikt sa snimanjem po zadanom rasporedu
snimanja , prvo će se obaviti ručno snimanje dok se ne zaustavi.Modovi snimanja su prikazani u
gornjem desnom uglu ekrana.Mod ručnog snimanja je prikazan na ekranu sa sivom ikonom
U sekciji uputstva 4.3 PRIKAZ STATUSA KANALA možete provjeriti boje ikona za ostale modove
snimanja!
U sekciji uputstva 5.3 PODEŠAVANJE SNIMANJA možete naći detaljne opise za snimanje po
zadanom rasporedu i snimanje po uključenom alarmu.Sledi opis ručnog podešavanja snimanja.
Da biste snimili video/audio materijal , odaberite tipku za Ručno Snimanje u Meniju Alati.Takođe
možete koristiti REC dugme na prednjoj strani DVR-a ili na daljinskom upravljaču.Ponovnim pritiskom
na ovo dugme snimanje će se zaustaviti.
22
Sledeći prozor će se pojaviti na ekranu :
Možete da odaberete kanale koje vi želite da se snimaju ili možete da odaberete da se snimaju svi
istovremeno.Pritisnite OK za potvrdu odabira vašeg izbora ili CANCEL da poništite vaš izbor.
4.2.3 Pregled Video materijala
Da biste pogledali snimljeni video materijal pritisnite tipku Record Search u Alatnoj traci da biste
odabrali datum/vrijeme i kanal koji želite da pogledate.
Pritiskom na ovo dugme pojavit će vam se prozor u kome možete odabrati snimljeni materijal koji onda
možete pogledati ili arhivirati.Svaka od ovih opcija je objašnjena ispod.
Određivanje vremenskog okvira (intervala) koji želite pogledati.
23
Da biste pogledali video materijal koji je snimljen određenom kamerom ,prvo morate da odredite u
kom vremenu je nastao materijal i sa kom kamerom je snimljen.
Podesite godinu , mjesec i dan željenog materijala,Ako koristite daljinski upravljač,možete se kretati po
poljima za unos koristeći tipke
i
i promijenite vrijeme pomažući se i tipkama
,
.Pritisnite
ENTER za potvrdu vašeg izbora.Ako koristite miš,onda samo nanesite kursor miša na polje i koristite
strelice što će se pojaviti ispod i iznad polja i promijenite vrijednosti..Nakon što ste odabrali dan ,
pritisnite Search da biste potržili snimke od tog dana.
Odaberite Početno i Završno vrijeme na vremenskoj liniji(možete odabrati koji kanal želite da
pogledate tako što ćete zakačiti kvačicu u malom kvadratiću koji se nalazi pored svakog kanala).
Do 4 kanala se mogu odabrati za pregled materijala.Početno i Završno vrijeme željenog video
materijala je prikazano sa dvjema vertikalnim linijama na liniji za vrijeme!Ako koristite daljinski
upravljač odete na željenu liniju koristeći strelice.Ako želite precizno da odredite traženo
vrijeme,možete koristeći tipke
vremenskoj traci koristeći tipke
za zumiranje vremenske linije!Takođe se možete kretati po
i
.Vremenske vrijednosti će biti prikazane iznad vremenske linije
Korištenje miša :jedan klik na lijevi taster miša da odredite startno vrijeme,a sledeći klik na lijevi taster
će odrediti završno vrijeme, klikom na desni taster ćete poništiti označeno vrijeme!
Dostupni snimljeni materijali će vam biti predstavljeni po različitim bojama na vremenskoj liniji zavisno
od vrste snimka (PLAVA :opšti snimci ,ZELENA :snimci nastali uključivanjem detektora pokreta ,
CRVENA:snimci nastali uključivanjem alarma , SIVA :snimci nastali ručnim snimanjem).
Da biste pogledali vaš izbor , stisnite tipku PLAY (ili se pomoću strelica dovedete do željenog videa i
stisnete ENTER na daljinskom upravljaču ili prednjoj strani DVR-a):odabrani kanali će započeti
emitovati snimke svaki na svom dijelu ekrana!
Kontrola pregleda materijala
U modu za pregled materijala možete vidjeti komande za pregled materijala kao i vrijeme i
datum materijala koji se pregleda.
24
Komande za pregled materijala su prikazane ispod:
Brzo premotavanje
Pauza
Stop
Brzo / Sporo premotavanje napred.
Brzine koje se nude su 1x , 8x , 16x 1/2x i 1/4x
Pregled korak-po-korak.
Prebacivanje između pregleda jedne kamere i 4/9* kamera (*zavisno od modela).
4.2.4 ARHIVIRANJE VIDEO MATERIJALA
Arhiviranje se može obaviti iz istog prozora odakle se vrši i pregled video materijala.
Da biste arhivirali napravljene snimke na vanjske izvore, prvo morate da odredite koje kamere i koji
vremenski intervali su u pitanju.Odaberite startno i završno vrijeme kako je objašnjeno u prethodnom
dijelu.
25
Da bi vam se otvorio prozor za arhiviranje materijala morate da pritisnete tipku BACKUP.Ako sistem
ne prepozna priključene uređaje ili niste priključili nikakav uređaj ,vidjet ćete poruku upozorenja ’’NO
AVAILABLE DEVICES’’ –NEMA DOSTUPNIH UREĐAJA.
Sistem će automatski da detektuje sve dostupne uređaje za arhiviranje i prikazat će ih u Backup
Device polju (ako pređete mišem preko ovog polja ili sa strelicama dođete na to polje prikazat će vam
se lista dostupnih uređaja .Možete mijenjati opcije pritiskajući strelice sa obe strane polja .)
Trenutno možete povezati vanjske uređaje koji služe za arhiviranje kao što su USB fleš
memorija,prenosivi Hard Diskovi i USB DVD rekorderi.Za listu kompaktibilnih DVD Rezača pogledajte
PRILOG 3).
NAPOMENA:Uređaj podržava samo FAT 32 sisteme na USB uređajima!
Takođe možete da birate između vrsta formata snimljenog materijala koji želite da arhivirate,birajući
između H.264 RAW, MP4 i AVI formata.
Ako arhivirate vaš materijal u MP4 formatu , sistem će automatski da doda uz video materijal i video
dekodere na USB fleš memoriju ili na DVD disk.Nakon što instalirate ove video dekodere na vaš
računar bit ćete u mogućnosti da pogledate snimljene materijale sa Windows Media Plejerom.
Pregled arhiviranih materijala na vašem računaru
Da biste instalirali dekodere na vaš računar,locirajte kompresovan fajl WMP_MP4Player.rar
koji se nalazi na vašoj USB fleš memoriji ili CD/DVD disku na mjestu gdje ste snimili video materijal.
26
Dekompresujte WMP_MP4Player.rar i pokrenite InstallFilter.bat da biste instalirali dekodere.
Poslije instalacije potrebnog softvera,možete pregledati vaš video materijal preko Windows
Media Plejera.
Ako ste arhivirali vaš video materijal u formatu H.264 , možete ga pregledati preko H.264 plejera
jer je to standardni H.264 format.NPR. preuzmite H.264 plejer sa interneta ,naći ćete ga na adresi
http://www.videolan.org/vlc.
Promijenite naziv vašeg video materijala iz *.264 u *.h264.Tada ćete ga moći pogledati u VLC Media
Plejeru.
Ako ste arhivirali vaš video materijal u AVI formatu,možete ga pogledati preko Windows Media
Plejera.
4.2.5 PTZ KONTROLA
Ovu funkciju možete koristiti ako je vaš DVR povezan sa PTZ kamerom(PAN-TILT-ZOOM).
Pritiskom na kontrolnu PTZ tipku
na ekran će vam se izbaciti odgovarajući video u jednom
prozoru.U gornjem lijevom ćošku ekrana će vam se pokazati PTZ MENI.Sa strelicama možete odrediti
kretanje kamere,a padajući MENI možete pozvati pritiskom na tipku
!
Funkcije ovog Menija mogu da variraju zavisno od modela PTZ kamere koji koristite.Detaljan opis
opcija vaše PTZ kamere potražite u uputstvu koje je došlo uz kameru.
27
Broj
Naziv
Opis
KORISTITE OVU TIPKU DA UKLJUČITE I ISKLJUČITE PANEL SA OPCIJAMA PTZ
KAMERE.ISPOD IMATE OPIS OVIH TIPKI I FUNKCIJA
1
PREKIDAČ FUNKCIJA
PANELA
SLUŽE ZA KONTROLU POKRETA PTZ KAMERE.ZA OVU OPCIJU PROČITAJTE
DETALJNIJE UPUTSTVO KOJE JE DOŠLO UZ KAMERU.
2
TASTERI ZA KRETANJE
ODREĐUJE BRZINU KRETANJA KAMERE.KORISTITE MIŠ DA PODESITE OVU
FUNKCIJU.
3
BRZINA
4
ZOOM
KLIKNITE ZA ZOOM IN/ZOOM OUT
KLIKNITE ZA FOKUS IN/FOKUS OUT (KOD KAMERA SA AUTOMATSKIM FOKUSOM
NEMA OVE FUNKCIJE)
5
FOKUS
6
PODEŠAVANJE SVJETLOSTI
KLIKNITE DA SLIKU POSVIJETLITE ILI POTAMNITE(KOD KAMERA SA AUTOMATSKIM
IRIS PODEŠAVANJEM NEMA OVE FUNKCIJE)
OTVARANJE/ZATVARANJE POMOĆI.KLIKNITE NA
7
POMOĆ
DA OTVORITE I NA
DA ZATVORITE.RAZLIČITE FUNKCIJE ODGOVARAJU
RAZLIČITIM ZADATCIMA.POMOĆ SADRŽI SVJETLOST,NAPAJANJE ITD,DETALJE
POTRAŽITI U UPUTSTVU KOJE JE DOŠLO UZ KAMERU.
28
8
TAČKA GDJE STE SNIMILI VAŠA PODEŠAVANJA OKO POZICIJE KAMERE,FOKUSA,ZUMA I
SVJETLOSTI RADI LAKŠEG KORIŠTENJA I PRISTUPA KAMERI.
SNIMITE VAŠA PODEŠAVANJA:
1.ODABERITE BROJ ZA SNIMANJE PODEŠAVANJA
2.PODESITE KAMERU KAKO ŽELITE
PRESET
3.KLIKNITE NA DUGME
DA IH SNIMITE
POZIVANJE SNIMLJENIH PODEŠAVANJA:
1.ODABERITE BROJ POD KOJIM STE SNIMILI PODEŠAVANJA
2. KLIKNITE NA TIPKU
DA IH AKTIVIRATE
BRISANJE/RESETOVANJE PODEŠAVANJA:
ODABERITE BROJ POD KOJIM SU SNIMLJENA PODEŠAVANJA KOJA VAM NE TREBAJU
STISNITE TIPKU ZA BRISANJE
PODEŠAVANJE PUTANJE KRETANJA KAMERE.
PODEŠAVANJE:
1.ODABERITE BROJ POD KOJIM ĆETE SNIMITI PODEŠAVANJA
2.KLIKNITE NA TIPKU SET
3.ODABERITE BROJ KOJI STE MALOPRIJE IZABRALI,ODREDITE VRIJEME I
9
BRZINU,KLIKNITE NA TIPKU DODATI
DOK NE PODESITE SVE ŠTO TREBA.
KRETANJE KAMERE
4.KLIKNITE NA TIPKU
BRISANJE PODEŠAVANJA:
.PONOVITE OVAJ KORAK PONOVO
DA SNIMITE SVA PODEŠAVANJA.
KLIKNITE NA TIPKU
DA BISTE PONIŠTILI POŠAVANJA
ZADANA PUTANJA SLUŽI DA SE ODREDI PUTANJA KRETANJA KAMERE.
PODEŠAVANJE:
KLIKNITE NA TIPKU
2.
KLIKNITE NA TIPKU
PRAVCIMA KOJIM ŽELITE.
3.
KLIKNITE NA TIPKU
PODEŠAVANJIMA.
4.
KLIKNITE NA TIPKU
DA POKRENETE KAMERU PO MALOPRIJE
SNIMLJENOJ PUTANJI,PONOVNIM KLIKOM NA ISTU TIPKU CETE ZAUSTAVITI
KAMERU.
10
ZADANA PUTANJA
DA POČNETE SA PODEŠAVANJIMA
1.
I POMJERAJTE KAMERU U
PONOVO DA ZAVRŠITE SA
KLIKNITE NA TIPKU
DA BISTE PONIŠTILI POŠAVANJA.
NAPOMENA:OVA FUNKCIJA TAKOĐE ZAVISI OD TIPA VAŠE KAMERE.
4.2.6 MODOVI PREGLEDA DOGAĐAJA NA EKRANU
,
/
*
/
*
Prebacivanje između načina prikaza na displeju.
’’JEDNA KAMERA’’  ’’QUAD 4 KAMERE’’’/*’’9 KAMERA’’(zavisno od modela) /
*’’16 KAMERA’’(zavisno od modela)
4.2.7 PODEŠAVANJE RASPOREDA PRIKAZA DOGAĐAJA NA EKRANU
PRITISKOM NA DUGME
POZICIJA!
U ALATNOJ TRACI ,POJAVIT ĆE VAM SE EKRAN ZA PODEŠAVANJE
29
Možete da koristite sledeće tipke da reorganizujete izgled ekrana,da odredite prozore od
svake kamere gdje će da bude(sistem od 4 / 9*/*16-zavisno od modela) ili da bude
prikazano sve odjednom ili po jedan kanal.
Smanjivanje/ povećavanje slike na ekranu u vertikalnom pravcu(ostavljaju se crne
margine na vrhu i dnu ekrana)
Smanjivanje/ povećavanje slike na ekranu u vodoravnom pravcu(ostavljaju se crne
margine na lijevoj i desnoj strani ekrana)
Pomjerate sliku gore,dole,lijevo,desno po površini monitora.(ostavljaju se crne
margine na onoj strani displeja odakle ste pomjerili sliku)
Automatsko razvlačenje slike po ekranu sa optimalnom pozicijom na
ekranu,centrirajući je jednako od svake ivice.
OK
CANCEL
4.3
POTVRĐIVANJE ODABRANE POZICIJE
PONIŠTAVANJE ODABRANIH POZICIJA
PRIKAZ STATUSA KANALA
Slika u gornjem desnom ćošku svakog kanala predstavljaju ikonice sa sledećim značenjem:
Ova ikona predstavlja da je na tom kanalu zabilježeno kretanje sa detektorima
Pokreta.
Plava tačka predstavlja da se taj kanal koristi za snimanje po zadanoj šemi snimanja
Zelena tačka predstavlja da se kanal nalazi u snimanju materijala pokrenutog detektorima
pokreta.
Crvena ta čka predstavlja da je kanal koji snima materijal pokrenut sa aktiviranim alarmom.
Siva tačka predstavlja da se materijal snima u modu ručnog snimanja materijala.
30
5.PODEŠAVANJE DVR-a
STABLO MENIJA
Podešavanja
Sistemska
podešavanja
Podešavanja
snimanja
Alatna
traka
Ručno
snimanje
Traženje
snimaka
Video
podešavanja
PTZ
kontrola
Poništavanje
alarma
1/4/9/16
kanala
Podešavanja
mreže
Pozicija
Podešavanja
alarma
Održavanje
Snimanje
podešavanja
31
Jezik
Video standard
VGA podešavanja
Vremenski format
Podešavanje vremena
Podešavanje šifri
HDD presnimavanje podataka
Dodavanje korisnika
Brisanje korisnika
Ovlaštenja za upravljanje
Kontrola pregleda
DVR ID broj
Zaključavanje kamere
Video kanal
Raspored snimanja
Kvalitet snimanja
Frame rate snimanja
Izvor snimanja
OSD podešavanja
Rezolucija snimanja
Pod šifra-kod
Kanal kamere
PTZ protokol
PTZ baud stopa
PTZ ID
Podešavanja boje
Detekcija pokreta
Mozaik/Maska privatnosti
Rukovanje ’’na pokret’’
Postupci kod gubitka video
materijala
Imenovanje kanala
Mreža
IP adresa
Podmrežna maska
Gate Way
HTTP Port
PPPoE podešavanja
PPPoE IP
DNS adresa
DDNS
Auto registar
Šerovanje fajlova
E-mail podešavanja
Port za mobilne uređaje
Specijalni DDNS
Specijalni DDNS
Kanal ulaza Alarma
Vrsta ulaznog Alarma
Rukovanje događajima
Podešavanje Alarma
Alarm zoom out
HDD u punom radu
Dnevnik
Upgrade
HDD rukovanje
HDD kapacitet
Verzija hardvera
Verzija sofvera
Datum izdavanja softvera
Snimanje i Izlaz
Izlaz
Vraćanje na fabrička podešavanja
Odjavljivanje
5.1.1 OPCIJE MENIJA
Dabiste modifikovali / prilagodili sistemsku konfiguraciju,treba da uđete Sistemski Meni i to pritiskom
na tipku za Sistemsku Konfiguraciju
u Meniju sa Alatima.
Pokazat će vam se prozor sa podešavanjima svih sistema i opcija koje vaš DVR ima.Podešavanja su
podijeljena u 7 podsekcija,svaka ima svoj prozor : Sistem , Snimanje , Video , Mreža , Alarm ,
Održavanje i Snimanje. Ispod ovog teksta se nalazi detaljan opis ovih podešavanja!
5.2 SISTEMSKA PODEŠAVANJA
U ovom prozoru se nalaze generalna podešavanja sistema za rukovanje vašim DVR uređajem.Naslovi
stavki u Meniju se nalaze na lijevoj strani,a odgovarajuće vrijednosti koje se mogu mijenjati ili ne mogu
su predstavljene u poljima na desnoj strani.Možete :
a) Izaberite vrijednosti sa liste (mijenjane trenutnih vrijednosti možete obaviti pomoću strelica
smještenih sa obe strane polja)
b) Upišite tražene podatke ulaskom u posebni Meni pritiskom na (>>) tipku koja se nalazi u
nekim poljima ; ili
c) Upoznajte se sa postojećim ne-promjenjivim podešavanjima.
32
Kada vršite unos u polja koristeći strelice daljinskog upravljača ili strelice na prednjoj strani DVR-a,kao
i kad nanesete kursor miša preko njih ,kratki opis podešavanja će vam se pojaviti u upitniku na dnu
prozora.
Nekoliko kartica(prozora) imaju opcije koje se nalaze na nekoliko prozora,kroz koje mozete da se
krećete pritiskom na dugme ’’SLEDEĆA STRANICA’’ ili dugme ’’NAPREDNA PODEŠAVANJA’’.
5.2.1 JEZIK
Ovu opciju koristite da promijenite jezik teksta MENIJA vašeg DVR-a kao i OSD MENIJA(MENI koji se
ispisuje po ekranu).Ova opcija kad se uključi odmah stupa na snagu,dovoljno je da samo je
odaberete,nije potrebno snimanje i izlazak iz ovog Menija.
5.2.2 VIDEO STANDARDI
Sadrži listu preferiranih video standarda.Dostupne opcije su NTSC,SECAM i PAL.Promjene stupaju
na snagu nakon što posle odabira snimite vaš izbor i izađete iz Menija.
5.2.3 VGA PODEŠAVANJA
Odabir preferirane VGA izlazne rezolucije.
U zavisnosti od modela,možete birati između :
800x600@60Hz
1024x768@60Hz
1280x1024@60Hz
1440x900@60Hz
1600x1200@60Hz
1680x1050@60Hz
1920x1080@60Hz
Napomena:Ako je rezolucija koju ste odabrali veća od rezolucije vašeg LCD-a,možete vratiti VGA
rezoluciju vašeg DVR-a na 800*600 pritiskom na tipke ’’ESC->CH2->ESC’’.
5.2.4 FORMAT VREMENA
Ovde vršite odabir između 12-časovnog i 24-časovnog prikaza vremena!Ova opcija će se aktivirati
nakon što snimite i izađete iz Menija.
5.2.5 PODEŠAVANJE VREMENA
Koristite ovu opciju da podesite vrijeme i datum na vašem DVR-u.Pritiskom na tipku (>> ) otvorit će
vam se prozor u kome možete da mijenjate godinu,mjesec,datum kao i sate,minute i sekunde vašeg
sistema,potvrđujući sa OK ili poništavajući sa CANCEL vaše promjene!Promjene stupaju na snagu
odmah!
Da biste izbjegli moguće konfuzije sa vremenskim pečatom na materijalima koje ste snimili ili se trenutno
snimaju,savjetujemo da stopirate sva snimanja dok vršite ove izmjene,a posle nastavite normalno sa
korištenjem uređaja
33
5.2.6 PODEŠAVANJE ŠIFRI
Ova podešavanja vam omogućuju da promijenite šifre oba naloga , i Administrator i User.Morate biti
ulogovani kao Administrator da bi mogli da napravite ove promjene, User može samo da promijeni
Šifru za User račun.Odaberite željeni račun i unesite novu šifru koristeći numeričke tipke,potvrdite
unos sa ’’OK’’ ili ga poništite sa CLEAR.
Fabričke šifre su:ADMINISTRATOR 888888
USER
666666
5.2.7 PODEŠAVANJE PRESNIMAVANJA PODATAKA HARD DISKA
Ovu opciju možete da stavite ON/OFF (uključeno / isključeno).Ako odaberete ON (UKLJUČENO)
podaci koji su prvi snimljeni na Hard Disk će biti prekriveni novim podacima,kada se Hard Disk napuni.
5.2.8 NAPREDNA PODEŠAVANJA
U ovim podešavanjima imamo 6 stavki :Dodaj korisnika,Obriši korisnika,Ovlaštenja za
upravljanje,Kontrola pregleda,DVR ID broj, Zaključavanje kamere.
u donjem desnom ćošku ekrana se
Pritiskom na dugme
možete vratiti na početni MENI.
34
5.2.9 DODAJ KORISNIKA
Ovde dodajete novog korisnika.Administrator može dodijeliti Nazive korisnicima,samo ispiše Naziv i
potvrdi ga sa tipkom OK.Maksimalno možete dodati 7 korisnika.
5.2.10 OBRIŠI KORISNIKA
Ovaj prozor prikazuje listu sa imenima svih korisnika,odaberete ime korisnika koje želite da obrišete i
kliknite na ’’DLL’’.pa pritisnite OK za potvrdu komande.
5.2.11 OVLAŠTENJA ZA UPRAVLJANJE
Postoje 2 grupe pristupnih radnji koje mogu biti dozvoljene za KORISNIKA (USER):lokalne radnje
35
i pristup na daljinu (npr. Kada radite na DVR-u na mjestu-lokaciji instalacije ili mu pristupate preko
mreže ili Interneta).Po fabričkim podešavanjima KORISNIKU(USER) nije dozvoljeno da ima pristup
mijenjanja DVR postavki.
Lista dozvoljenih opcija je predstavljena na slici ispod:
Nakon unosa novih podešavanja potvrđujete ih sa OK ili ih poništavate sa CANCEL.
5.2.12 KONTROLE PREGLEDA
Ovu opciju možete da stavite ON/OFF (uključeno / isključeno).Ako odaberete
OFF(ISKLJUČENO),kontrola pregleda će biti isključena;ako odaberete ON(UKLJUČENO) otvara se
prozor sa opcijama u kojem možete podesiti vrijeme pregleda,putanju pregleda i kanal za pregled.
5.2.13 DVR ID BROJ
Ovu opciju koristite da bi podesili DVR ID broj da možete da ga identifikujete shodno zahtjevima
KORISNIKA (USER-a).
5.2.14 ZAKLJUČAVANJE KAMERE
U ovom dijelu možete da zaključate bilo koji kanal shodno vašim zahtjevima!
36
5.3. PODEŠAVANJE SNIMANJA
Stavke ovog Menija vam omogućavaju da podesite sva podešavanja vezana za snimanje materijala
sa CCTV kamerama na Hard Disk. Slijedi opis opcija:
5.3.1 VIDEO KANAL
Ova opcija vam omogućava da odaberete broj kamere (kanala) čija podešavanja želite da
mijenjate.Ako želite da vaše promjene u podešavanjima aktivirate na svim kamerama(kanalima)
,morate odabrati ’’All’’.Selekciju pravite pritiskom na strelice, opcije se ponavljaju u krug
1 2  3 4All, itd!
5.3.2 RASPORED SNIMANJA
37
Ova opcija u podešavanjima vam omogućava da napravite raspored snimanja tokom sednice,tako da
samo određeni odabrani događaji budu snimjeni na Hard Disk.Na primjer možete da podesite vaš
sistem da snima non-stop (bez prestanka) tokom radnog vremena,da snima za vrijeme ručka-pauze
samo ako se alarm upali( to znači da neće snimiti ništa ako se ne upali alarm),a ponoći da snima
samo ako se uključi detektor pokreta!
Samo da napomenemo da ručno snimanje poništava sva podešavanja oko snimanja i da će se
snimanje materijala na Hard Disk odvijati sve dok korisnik sam ručno ne isključi.
1) Mijenjanje podešavanja se vrši na kanalu-kameri koja trenutno snima.Na prikazanom primjeru
će se promjene dodijeliti svim kanalima!
2) Raspored snimanja
Ovo je sedmični raspored snimanja za različite događaje uključujući Nedelje i Subote na
principu 24-satnog rada-snimanja.Dani u sedmici su predstavljeni u koloni sa lijeve strane,a
vremenska linija se proteže horizontalno od 0 do 24 sata.Jedna kockica predstavlja jedan sat.
3) Opis načina snimanja
Dijagram prikazan iznad predstavlja broj bojom označenih vrijednosti,gdje svaka boja predstavlja
određen događaj.Možete odabrati sa liste sledeće događaje:
 NE SNIMA (bijela):Nema snimanja za vrijeme ovog vremena
 UOBIČAJENO SNIMANJE(plava): Snimanje tokom čitavog vremena
 SNIMANJE NA POKRET(zelena): Snimanje se uključuje na detektovan pokret
 ALARM SNIMANJE(crvena): Snimanje se uključuje na aktiviran alarm
 SNIMANJE NA POKRET I ALARM(žuta):Snimanje se uključuje i na uključenje
alarma i na detektovan pokret.
Možete koristiti ili upravljačke tipke(strelice) da odaberete polja i onda sa tipkom ENTER da označite
željenu boju ili nakon što ste odabrali željenu šifru boje,kliknite na potrebni sat na dijagramu i povucite
u željenom pravcu da označite nekoliko ćelija.
38
Pritisnite OK da potvrdite unose.Promjene će biti aktivirane nakon što snimite i izađete iz Menija!
Ako ste odabrali opciju snimanja prema detektoru pokreta,da bi se
snimanje dogodilo,morate prije svega da podesite osjetljivost senzora
pokreta i područje reagovanja!Za više detalja pogledajte dio
5.4.6 PODEŠAVANJE SENZORA POKRETA.
Ako je odabrano snimanje po uključenju alarma,molimo vas da prije
svega podesite sve oko alarma,pogledajte dio ovog uputstva
5.6.3 RUKOVANJE DOGAĐAJIMA .
5.3.3 KVALITET SNIMANJA
Odaberite kvalitet snimanja vašeg audio/video materijala!Postoje već određene vrijednosti NAJBOLJI
KVALITET 768kpbs VISOKI 640kpbs  SREDNJI 512kpbsNISKI KVALITET 384kpbs,mada
naravno vi možete sami da ručno podesite kvalitet snimanja (kBit/s).Pritiskom na (>>)tipku koja se
nalazi u opcijama koje određuje KORISNIK(USER) pojavit će vam se još jedan MENI u kojem ćete
moći izvršiti unos željenih vrijednosti pomoću numeričkih tipki,potvrdite vaš unos tipkom OK ili
poništite unos tipkom Clear.
5.3.4 PODEŠAVANJE BROJA SLIKA PRI SNIMANJU(frame rate)
U ovom dijelu možete odabrati FRAME RATE vašeg snimka(broj sličica po sekundi).Pripremljene
vrijednosti su Full (30/25fps zavisno da li je u pitanju NTSC/PAL) 15fps7fps3fps1fps ili
korisnik sam određuje.Što je ovaj broj manji to će snimak biti lošijeg i ne prirodnijeg kvaliteta.Ali sa
druge strane lošiji kvalitet snimka vam može uštedjeti dosta mjesta na Hard Disku.Napravite vas izbor
u zavisnosti od toga koliko kvalitetno i precizno želite da vaši snimci izgledaju!
Pritiskom na (>>)tipku koja se nalazi u opcijama koje određuje KORISNIK(USER) pojavit će vam se
još jedan MENI u kojem ćete moći izvršiti unos željenih vrijednosti pomoću numeričkih tipki,potvrdite
vaš unos sa tipkom OK ili poništite unos tipkom Clear.
S obzirom da je maksimalna vrijednost broja sličica u sekundi 30 ili 25 ,što zavisi od vašeg
sistema,vaš izbor može biti između 1 i 30/25fms.Naime ,iako unesete veću vrijednost,opet ćete dobiti
izlaznu rezoluciju,sa maksimalnim dozvoljenim brojem sličica u sekundiZa potvrdu unosa pritisnite OK.
5.3.5 IZVOR SNIMANJA
Ova opcija vam dozvoljava da odaberete da li uz video signal želite da ide i zvuk ili ne.Tako da nudi
2 opcije snimanja : ’’video’’ i ’’video i audio’’.
39
5.3.6 OSD PODEŠAVANJA
Uz pomoć ove opcije,možete da odredite koje informacije će biti ispisane po ekranu i snimljene
zajedno sa videom kao OSD(On-Screen-Display).Postoje 4 opcije:
1.)Ime kamere i vremenski pečat
2.)Ime kamere
3.)Vremenski pečat
4.)Nikakve informacije
Napravite vaš odabir krećući se kroz ove opcije sa strelicama na kraju svakog polja.
5.3.7 REZOLUCIJA SNIMAKA
U ovim opcijama vam se nude 3 vrste rezolucije : CIF , Half D1, D1.
5.3.8 POD-ŠIFRA (NAPREDNA PODEŠAVANJA)
Sledećem prozoru u opcijama snimanja se
pristupa pritiskom na tipkeu
ADVANCE SETTINGS(NAPREDNA PODEŠAVANJA).
Postoji još samo jedna bitna stavka , a to je POD ŠIFRA.
Vaš DVR može da prenosi (prikazuje) informacije za pregled i preko INTERNET PRETRAŽIVAČA kao
i preko MOBILNOG TELEFONA.Ovaj KOD možete uključiti ili isključiti(ON/OFF opcije) ili napraviti sebi
prilagođena podešavanja (pritiskom na >> tipku koja se nalazi u desnom dijelu polja) u prozoru za
POD ŠIFRU,podešavajući broj sličica u sekundi (fps) i Bitrate(Kbit/s) vrijednosti.Nanesite kursor miša
preko polja i koristite strelice koje će se pojaviti da povećate/smanjite vrijednosti.U slučaju da ste
ograničeni protokom podataka,tj imate ograničen UPLOAD,nebi bilo loše da izvršite optimizaciju
podešavanja ovih vrijednosti za klijente koji koriste Internet pretraživač ili mobilni telefon za pregled.
40
5.4 VIDEO PODEŠAVANJA
Treća stavka u podešavanjima je VIDEO. Možete jednostavno da prilagodite ova podešavanja za vaše
PTZ/standard kamere,kao i vrijednosti AD HOC za kvalitet,detekciju pokreta i zone privatnosti.Molimo
vas da pratite opis ispod:
5.4.1 PODEŠAVANJE KAMERA PO KANALIMA
Ova opcija vam dozvoljava da odaberete broj kamere (kanala) čoja podešavanja želite da
promijenite.Ako želite da vaše promjene dodijelite svim kamerama(kanalima ) treba da odaberete
’’ALL’’.Napravite odabir strelicama, opcije se ponavljaju kružno:1234ALL1 itd.
5.4.2 PTZ PROTOKOL
NAPOMENA:Kada vršite promjene funkcija /podešavanja PTZ kamera,povedite
računa da odaberete pravi broj kamere na kojoj želite da promijenite
podešavanja(što je objašnjeno u prošlom poglavlju).
Odaberite PTZ protokol uređaja.Mora biti sastavljen iz protokola PTZ kamera koje su ugrađene na
sistemu.Možete napraviti odabir između sledećih ponuđenih opcija : Pelco-D,PelcoP,Panasonic,Samsung,Philip,Yiboer... itd.Promjene će imati efekta tek kad snimite i izađete iz Menija.
41
5.4.3 PTZ BAUD STOPA
Odaberite PTZ Baud stopu uređaja.Mora biti sastavljena od baud stopa kamera koje su i
ugrađene..Vaš sistem podržava sledeće opcije:1200 , 2400 , 4800 , 9600. Promjene će imati efekta
tek kad snimite i izađete iz Menija.
5.4.4 PTZ ID BROJ
Odaberite ID broj vaše PTZ kamere. Mora biti ID broj kamera koje su i ugrađene na vašem
sistemu.Napravite vaš izbor od brojeva od 1-255.Ovaj broj nije isto što i broj kanala na koji se nakačili
PTZ kameru u vašem DVR sistemu.Sistem dozvoljava korak-po-korak način unosa vrijednosti pomoću
strelica u polja. Promjene će imati efekta tek kad snimite i izađete iz Menija.
5.4.5 PODEŠAVANJE BOJE
Možete podesiti boju na vašoj kameri radi što boljeg prikaza slike.Po fabričkim podešavanjima
vrijednost je podešena na 8 kao neka prosječna vrijednost.Napravite vaša podešavanja zavisno od
uslova gdje je kamera postavljena.
Vrijednosti su izlistane u PODEŠAVANJIMA BOJE pod stavkom KAMERA u sledećem redosledu (na
slici prikazanoj dole 8/8/8/8,predstavlja osvjetljenje/kontrast/nijansa/saturacija).
Kad se odlučite da vršite promjene ovih vrijednosti,pritisnite >> tipku na desnom ćošku polja koja će
vam onda otvoriti na sredini Meni sa 4 polja i strelicama na ivicama gdje možete da mijenjate ove
vrijednosti.
42
Možete da mijenjate ove 4 osnovne karakteristike boje.
 Osvjetljenje : na skali od 1 ~ 16
 Kontrast : 1~16
 Nijansa:1~16
 Saturacija :1~16
Nanesite kursor miša iznad željenog polja i koristite strelice na krajevima polja da povećate/smanjite
vrijednosti.Odmah na direktnom prenosu dešavanja na ekranu možete vidjet kako vaša podešavanja
utiču na sliku.
Da biste se vratili u prijašnji Meni samo kliknite na desni taster miša bilo gdje na ekranu.Nove
vrijednosti koje ste unijeli će biti prikazane u ekranu PODEŠAVANJE BOJE kao što je to prikazano na
slici gore.
5.4.6 PODEŠAVANJE SENZORA POKRETA
Ova opcija vam dozvoljava da odredite osjetljivost detekcije pokreta i da takođe ručno podesite zone
za detekciju pokreta.
Osjetljivost senzora za detekciju pokreta
Postoje 4 opcije vezane za stepen osjetljivosti na pokret:
VISOKNORMALANNIZAKISKLJUČENO
Podešavanje zone reagovanja senzora za pokret
Ponekad će vam biti potrebno da za neke dijelove snimanih zona uključite opciju detekcije pokreta,a
za ostatak snimanih zona će ova funkcija biti isključena.Ova funkcija može biti veoma
korisna,npr.kamera nadgleda put i susjednu teritoriju.Naravno da želite da vam detekcija pokreta radi
na području blizu ulaza u zgradu,a isto tako ne želite da vam se kamera uključuje i počinje snimanje
svaki put kad naiđe auto ili kamion na putu pored.
Da biste odabrali/odredili ove zone uđite u meni pritiskom na >> tipku u donjem desnom ćošku da
pozovete na ekran cijelu zonu snimanja kamere iscrtanu preko slike kvadratima koji čine jednu mrežu i
usput dijele zonu snimanja na kvadratiće/ćelije.Možete odabrati/poništiti odabir svake ćelije sa jednim
klikom na lijevi taster miša ili možete da odaberete više ćelija odjednom tako što odaberete jednu
ćeliju i vučete u željenom pravcu kreirajući zonu sastavljenu iz više ćelija.Ovih zona mozete napraviti
koliko želite.
Kvadratići/ćelije označeni plavom bojom predstavljaju zone gdje je uključena detekcija pokreta.Ne
označeni kvadratići označavaju zonu gdje neće biti uključena detekcija pokreta.
43
Da biste se vratili u prijašnji Meni kliknite na desni taster miša ili pritisnite tipku ESC na daljinskom
upravljaču ili prednjoj strani DVR-a.
5.4.7 MASKA PRIVATNOSTI
Ponekad neki dijelovi zone snimanja vaše kamere moraju ostati ne nadgledani radi zaštite
privatnosti,npr.kada se u nadgledanoj zoni nalazi prozor susjedne zgrade koji nema veza sa video
nadzorom nadgledane zgrade.Možete da odaberete da ne snimate takve zone.
Možete ovu opciju da uključite ili isključite (ON/OFF) u VIDEO meniju i možete ručno da odredite zone
privatnosti.Pritisnite >> tipku u desnom ćošku polja MASKA da biste izbacili preko čitavog ekrana
kompletnu nadgledanu zonu.Možete da odaberete zone koje želite da budu zatamnjene koje će se
tako i prikazivati na ekranu i naravno i kad snimite taj materijal i on će biti zatamnjen u tim
zonama.Kliknite na lijevi taster miša i povucite da označite željenu zonu.Kliknite na desni taster miša
bilo gdje na ekranu da se vratite u prethodni MENI. Promjene će imati efekta tek kad snimite i izađete
iz Menija.
Ovih zona mozete napraviti koliko želite.
44
Pogledajte ova dva DVR ekrana koji pokazuju isti pogled kamere samo jedan je bez uključene opcije
MASKA PRIVATNOSTI,a drugi je sa uključenom opcijom MASKA PRIVATNOSTI.
Da biste isključili ovu opciju,vratite se nazad u VIDEO opcije GLAVNOG MENIJA i isključite ovu
opciju(OFF).
Da biste ponovo uključili Masku Privatnosti na malo prije određenim zonama,koje ste sad
isključili,samo u istom Meniju gdje ste ga isključili ponovo ga uključite(ON),na ekranu će vam se opet
pojaviti iste zatamnjene zone.
Da biste poništili zone koje ste već odredili,odete u meni MASKA PRIVATNOSTI(tipka >> u donjem
desnom ćošku ) i kliknite na desni taster miša unutar označene-zatamnjene zone (koja je oivičena
crvenom bojom ako je aktivna)tada će crvena boja nestati,nakon toga kliknite opet na desni taster
miša bilo gdje samo ne na zatamnjeni dio da izađete iz ekrana i snimite promjene!
Video-Napredna podešavanja
U sledeću stranicu Video menija možete ući pritiskom
na tipku NAPREDNA PODEŠAVANJA smještenu u
donjem desnom ćošku ekrana.Dostupne su vam 3 opcije:
RUKOVANJE POKRETIMA,RUKOVANJE U SLUČAJU GUBITKA VIDEO MATERIJALA I
PODEŠAVANJE IMENA KANALA!Ove opcije vam omogućavaju da odredite kako će se DVR
ponašati u slučaju DETEKCIJE POKRETA ili GUBITKA VIDEO MATERIJALA.
5.4.8 RUKOVANJE POKRETIMA
VIDEONapredna podešavanjaRukovanje pokretima >>Ovim redoslijedom ulazite u meni
gdje možete da odredite ponašanje vašeg DVR-a ako odabrana kamera detektuje pokret.
Broj kanala će biti ispisan na gornjem dijelu ekrana.Postoje 4 opcije:
45
SNIMANJE:
Ako su ove opcije markirane,detektori pokreta će da započnu odmah
snimanje za odabrane kamere.
ALARM ZOOM OUT:
Ako je ova opcija odabrana i jedan ili više kanala je odabrano,odabrani
kanali će da izazovu uključenje alarma.
ALARM OUT:
Ako je ova opcija odabrana uključeno je onda aktiviranje alarma u slučaju
detekcije pokreta
.
BUZZER:
Ako je ova opcija odabrana uključena je aktivacija sirene kada se detektuje
pokret.
UPLOAD:
Ako ste uspostavili konekciju sa daljine između DVR-a i Računara putem
Interneta i aktivirali ste opciju UPLOAD,kada se detektuje pokret DVR će da
pošalje važnu poruku putem interneta (kao što je ALARM NA UREĐAJU
,DETEKCIJA POKRETA NA KANALU 1) što će biti ispisano na info liniji u
gornjem desnom ćošku prozora INTERNET KORISNIKA
E-MAIL:
Ako odaberete ovu opciju,ako se desi detekcija pokreta automatski se
pokreće radnja slanja e-mail adrese/a sa slikama sa ekrana snimane zone
kako ga je kamera zabilježila.(U dijelu 5.5.12 Podešavanja E-mail-a možete
naći više objašnjenja kako da formirate listu E-mail adresa)
5.4.9 PODEŠAVANJE DVR-A KAD OSTANETE BEZ VIDEO SIGNALA
Ulazak u meni gdje možete vidjeti podešavanje DVR-a kako da se ponaša u situaciji da se izgubi
signal sa kamere je sledeći : VideoNapredna podešavanjaGubitak video signala (>>).
Broj kanala će vam biti ispisan na vrhu ekrana.
Imate 4 opcije:
46
ALARM OUT :Markiranjem ove opcije ove opcije se vrši aktiviranje alarma u slučaju da dodje do
gubitka video signala.
BUZZER:
Markiranjem ove opcije vrši se aktivacija sirene u slučaju da dodje do
gubitka video signala.
UPLOAD:
Ako ste uspostavili konekciju sa daljine između DVR-a i Računara putem
Interneta i aktivirali ste opciju UPLOAD,kada dodje do gubitka video signala DVR će da
pošalje važnu poruku putem interneta INTERNET KORISNIKU.
E-MAIL:
Ako odaberete ovu opciju, kada dodje do gubitka video signala automatski se
pokreće radnja slanja e-mail adrese/a sa slikama sa ekrana snimane zone
kako ga je kamera zabilježila.(U dijelu 5.5.12 Podešavanja E-mail-a možete
naći više objašnjenja kako da formirate listu E-mail adresa).
5.4.10 DODJELJIVANJE NAZIVA KANALIMA
VideoNapredna podešavanjaDodjeljivanje naziva kanalima pa tipka >> je način kako ćete
ući u meni gdje možete dodijeliti ime kanalu.
47
5.5. PODEŠAVANJA MREŽE
U ovom dijelu ćemo obrađivati kako da izvršite podešavanja mreže da biste mogli da dijelite (šerujete)
fajlove i da šaljete e-mailove putem interneta.
Ispod sledi detaljan opis svake opcije sadržane u ovom meniju.
5.5.1 MREŽA
Vaš DVR podržava nekoliko metoda nadgledanja preko interneta.Bez obzira koju metodu koristite ,vaš
DVR mora prvo da obezbijedi IP adresu , što se može obaviti na 2 načina:
 Automatsko obezbijeđivanje IP adrese preko DHCP modela.
 Ručno unošenje IP adrese preko Static IP modela .
Prema tome ovo polje nudi 2 opcije: Static IP i DHCP.Prebacivanjem između njih ćete moći 3 sledeća
polja mijenjati (ručni unos) ili nećete (automatski unos);a ova polja su :IP adresa,Subnet Mask i
Gateway.
Za tačne podatke vaše mreže i objašnjenja vezana za podešavanja mreže,obratite se vašem internet
provajderu.
PPPoE podešavanja za ADSL dial-up konekcije su takođe podržane,samo otiđite
na sledeću stranicu Mrežnih podešavanja klikom na NEXT PAGE(sledeća stranica)
48
5.5.2. IP ADRESA
U ovom dijelu možete dobiti IP adresu kao i podesiti statičku IP adresu. Promjene će imati efekta tek
kad snimite i izađete iz Menija.
5.5.3 SUBNET MASK
U ovom dijelu možete da dobijete informacije o SUBNET MASK.Subnet Mask je sistem interkonekcija
unutar komunikacionog sistema koji omogućava komponentama da komuniciraju direktno jedna sa
drugom.Fabrički broj subnet maske je 255.255.255.0
5.5.4 GATEWAY
U ovom dijelu možete da dobijete informacije o GATEWAY.
5.5.5 HTTP PORT
Koristi se za povezivanje na DVR web server.Po fabričkim podešavanjima vrijednost ovog porta je
80.Vi možete odrediti drugi broj.
5.5.6 KOMANDNI PORT
Koristi se za kontrolisanje vašeg DVR-a.Fabrička podešavanja vrijednosti komandnog porta je
5050.Možete odrediti drugu vrijednost porta.
5.5.7 MEDIJSKI PORT
Ovaj port se koristi za protok zvuka i slike.Fabrička podešavanja vrijednosti ovog porta su
6050.Možete odrediti drugu vrijednost porta.
HTTP port:80,Komandni port:5050,Medijski port:6050 i port za nadzor preko
mobilnog telefona:7050 moraju biti otvoreni/mora im biti dozvoljeno da vrše
upload ako je DVR iza Firewall servera.
Ako je DVR instaliran iza Rutera ,obavezno podesite ’’Port Forwarding’’ ili
’Virtualni server’’ za ona 3 mrežna porta i port za nadzor preko
mobilnog telefona:7050.
Sledećoj stranici u meniju MREŽA pristupamo klikom na NEXT PAGE tipku
u donjem desnom ćošku menija.Tu su opcije :
PPPoE podešavanja,PPPoE IP,DNS adresa,DDNS,Auto registar,Šerovanje fajlova i E-mail
podešavanja.
49
5.5.8 PPPoE PODEŠAVANJA
Ova podešavanja možete uključitit ili isključiti(ON/OFF). Promjene će imati efekta tek kad snimite i
izađete iz Menija.
U zasebnim prozorima ,koje možete dozvati na ekran pritiskom na >> tipku koja se nalazi u donjem
desnom uglu ekrana PPPoE podešavanja,možete unijeti ADSL korisnički nalog i lozinku.Ove podatke
možete dobiti od vaseg internet provajdera.Da unesete ove podatke koristitite tastaturu koja se nalazi
u donjem dijelu ovog ekrana.
50
5.5.9 PPPoE IP
Ove vrijednosti zavise od vašeg trenutnog računa,za ove detalje morate kontaktirati vašeg internet
provajdera.
5.5.10 DNS ADRESA
Ove vrijednosti zavise od vašeg trenutnog računa,za ove detalje morate kontaktirati vašeg internet
provajdera.
5.5.11 DDNS
Da biste povezali vaš DVR na internet,možete odabrati da koristite usluge Dinamičkih DNS usluga.
Pored izbora (ON/OFF) da aktivirate /deaktivirate DDNS,možete da pozovete DDNS meni pritiskom na
tipku >>.
Vaš DVR dolazi sa ugrađenih nekoliko
DDNS naziva servera u sebi.Da biste
bili u mogućnosti da koristite ove
servere,trebate otići na odgovarajuću
internet stranicu da
registrujete(otvorite) račun.Kad ste to
obavili unesite vaš DDNS račun i
unesite lozinku i odaberite ime DDNS
servera sa liste pomoću strelica koje
se nalaze na krajevima odgovarajućih
polja.Posle ovoga bi se trebao
automatski konektovati.
5.5.12 AUTO REGISTAR
Možete odabrati ovu opciju uključenu/isključenu (ON/OFF).DVR će automatski da izvrši pretragu za
softverom u LOKALNOJ MREŽI i da dodijeli IP adresu vasem DVR-u.Auto Registar Meni možete
dobiti na ekran pritiskom na tipku>> ,gdje možete vidjeti SERVER IP,SERVER PORT i vrijednosti
Intervala.
51
5.5.13 ŠEROVANJE FAJLOVA
Vaš DVR vam dozoljava da pristupite vašim šerovanim (dijeljenim)fajlovima sa bilo kog mjesta na
svijetu putem interneta.,Ako želite da aktivirate ovu funkciju,markirajte kockicu kraj polja FILE
SHARING.Da zabranite ovu opciju samo demarkirajte ovu opciju.
Ako ste dozvolili Šerovanje fajlova,možete da pristupite video nadzoru uživo ili fajlovima snimljenim na
vašem Hard Disku preko interneta.Da biste to učinili kucajte IP ADRESU vašeg DVR-a u polju unosa
internet adrese vašeg internet pretraživača.To će vas odvesti na stranicu za logovanje,kojoj možete
pristupiti sa Admin korisničkim i menom i šifrom.Šerovanim fajlovima možete pristupiti u folderu
VIDEO OUT(video izlaz).Dostupne opcije bit će objašnjene u dijelu 6.RAD INTERNET
PRETRAŽIVAČA
5.5.14 PODEŠAVANJE ELEKTRONSKE POŠTE(E-MAIL)
Da biste ušli u ova podešavanja odaberite sledeće MAIN MENUNETNEXT PAGE.
NAPOMENA:Da biste aktivirali opciju slanja e-mailova po upaljenom alarmu na adrese
naznačene u ovom prozoru,takođe trebate aktivirati funkciju u Alarm
podešavanjimaAlarm(advanced settingsevent handlinge-mail)Za detaljan opis
pogledajte sledeći dio.
Ovde možete da navedete više e-mail adresa osoba koje trebaju da prime e-mail obavještenje o
upaljenom alarmu.
Klikom na >>tipku u e-mail podešavanjima otvorit ćete prozor,gdje možete da podesite potrebna
podešavanja.
Treba da unesete i e-mail korisničko ime i šifru sa kog računa će ove notifikacije biti poslane,e-mail
adrese osoba koje će da prime ove notifikacije,kao i detalje za SERVER i PORT.Molimo da provjerite
da je račun koji unosite aktivan.
*Na nekim modelima,bit će fabrički podešena e-mail adresa sa koje se šalju notifikacije.
52
Takođe provjerite da ste ovu adresu unijeli u vaš adresar da ovi mejlovi ne budu tretirani kao SPAM.
OBJECT ADRESS(to)polja predstavljaju mjesta unosa e-mail adresa osoba kojim će notifikacije biti
poslane,a REVERT ADRESS(from)polja predstavljaju e-mail adrese sa kojih će notifikacije biti
poslane.U Object adress polju može biti uneseno više adresa osoba kojim se šalju notifikacije.Da biste
ih dodali pritisnite tipku ADD.Možete pogledati listu dodatih e-mail adresa pritiskom na tipku View.
Kad vam se otvori ovaj prozor takođe ćete uz pomoć dvije tipke sa desne strane da organizujete ovu
listu.Opcije uređivanja liste su DELETE i DELETE ALL.Da snimite podešavanja stisnite tipku OK,a da
izađete iz prozora bez snimanja samo stisnite tipku CANCEL.
Da odete na sledeći prozor dole prikazan stisnite NEXT PAGE:
53
5.5.15 PORT ZA PRISTUPANJE DVR-U PUTEM MOBILNIH UREĐAJA
Ovaj port vam dozvoljava pristup sa daljine putem mobilnog telefona.Port koji mobilni telefoni koriste je
prikazan ovde i on je po fabričkim podešavanjima 7050.Više o ovoj funkciji pogledati dio 7.ovog
uputstva.
5.5.16 SPECIAL DDNS
U ovom dijelu obrađujemo specijalni DDNS da korisnici mogu da koriste bilo koji server da bi
zadovoljili svoje potrebe.Takođe tu je i DDNS na drugoj strani,koji ne mora da sadrži sve DDN
servere.Međutim ovaj specijalni DDNS dozvoljava korisniku da podesi bilo koji server nasumično.
Kliknite na Next Page da biste otišli na prvu stranicu NET podešavanja.
54
5.6 ALARM
Sledeća stavka u Meniju je Alarm.Pod ovom stavkom Administrator može da odredi kako će DVR
odreagovati na različite alarme iz ulaznih alarma i da podesi ulazna/izlazna podešavanja za Alarm.
5.6.1 PODEŠAVANJE ALARMA PO KANALIMA(PO KAMERAMA)
Odaberite kanale-kamere za koje će podešavanja koja ćemo obaviti da vrijede.Za svaku kameru ili sve
kamere,možete da podesite različito ponašanje.Imate izbor kanala od 1 do 4 i svih(ALL)-da
podešavanja važe sve kamere.
5.6.2 PODEŠAVANJE VRSTE ALARMA
Ova opcija vam omogućava izbor između N.O.(Normally open-NORMALNO OTVOREN) i
N.C(Normally closed-NORMALNO ZATVOREN).
N.O.: NORMALNO OTVOREN tip.To znači da se u normalnom stanju senzor uređaja drži konstantno
na niskom naponu.Ako se izlazni napon promijeni iz niskog u visok to znači da se alarm upalio.
N.C.: NORMALNO ZATVOREN tip.(takođe –normalno konektovan).Normalno stanje senzora uređaja
je da je on na konstantnom visokom naponu.Ako se izlazni napon promijeni iz visokog u nizak to
znači da se alarm upalio.
POGLEDAJTE UPUTSTVO DA BISTE PODESILI SENZOR.
55
5.6.3 RUKOVANJE DOGAĐAJIMA
Ovaj dio ima 5 opcija:
RECORD :
Omogućava vam da odredite kameru koja će započeti sa snimanjem kad se
Alarm uključi(Imate izbor od 1do 4 ,više kamera može biti izabrano)
PTZ PRESET :
Podešavanje kako će se PTZ ponašati posle aktiviranja Alarma. (Imate izbor od
1do 4,više kamera može biti izabrano)
ALARM ZOOM OUT: Kada je ova opcija odabrana i jedan ili više kanala je odabrano, ovi kanali će u
slučaju alarma da odzumiraju .
ALARM OUT :
Podešavanje izlaza kad se aktivira alarm (ON/OFF)
BUZZER:
Markiranjem ove opcije vrši se aktivacija sirene u slučaju da se alarm
aktivira(ON/OFF).
UPLOAD :
Podešavanje opcija vezanih za slanje informacija o alarmu u centar.ž
E-MAIL:
Podešavanje prekidača za E-mail (ON/OFF)
NAPOMENA1:Prvo podesite raspored snimanja,prije nego što izvršite
podešavanja snimanja vezanaza okidanje alarma.
NAPOMENA2:Ako želite podesiti da PTZ reaguje na alarm,provjerite da je
preset tačka dobro podešena i da je odabran pravi PTZ kanal
NAPOMENA3:Ako želite da podesite E-mail ,molimo da provjerite da ste unijeli
tačno adresu!
56
5.6.4 PODEŠAVANJA ALARMA
Nudi dvije opcije :UKLJUČENO I ISKLJUČENO(ON / OFF),kao i opciju ručnog podešavanja šemerasporeda alarma.Kliknite na >> tipku da pozovete prozor Alarm schedule (šema-raspored alarma).
Vidjet ćete broj kanala u naslovu za koji se podešavanja vrše.
Ovaj prozor dozvoljava korisniku da uključi/isključi alarm svakodnevno.Tabela predstavlja dane u
sedmici od nedelje do subote smještene vertikalno,a sati od 0-24 su smješteni vodoravno.Ispod imate
LEGENDU šta koja boja predstavlja.Bijela predstavlja vrijeme kad alarm isključen,a crvena kad je
alarm uključen.
Da označite vremenska polja možete da lijevim tasterom miša kliknete na njih jednu po jednu ili da
kliknete na jednu i onda povučete u željenom pravcu da odaberete više polja.Kad odaberete boju i
kliknete na dan svih 24 sata biće označeno tom bojom.
DA snimite promjene stisnite OK,da poništite promjene kliknite CANCEL.
5.6.5 ALARM ZOOM OUT
U ovom dijelu možete da birate od 1~10 ili OFF(isključeno).Ako odaberete jedan od kanala da se
aktivira na alarm ,taj kanal će automatski da odzumira.
5.6.6 SVE OPCIJE HDD-a (HARD DISKA)
57
ALARM OUT :
Markiranjem ove opcije omogućava se Izlaz Alarma kad je Hard Disk pun.
BUZZER:
Ako je ova opcija odabrana uključena je aktivacija sirene kad je Hard Disk
pun.
UPLOAD:
Ako ste uspostavili konekciju sa daljine između DVR-a i Računara putem
Interneta i aktivirali ste opciju UPLOAD,kada se detektuje da je Hard Disk
pun DVR će da pošalje važnu poruku putem interneta .
E-MAIL:
Ako odaberete ovu opciju,ako se desi da je Hard Disk pun automatski se
pokreće radnja slanja e-mail adrese/a sa slikama sa ekrana snimane zone
kako ga je kamera zabilježila.(U dijelu 5.5.12 Podešavanja E-mail-a možete
naći više objašnjenja kako da formirate listu E-mail adresa)
5.7 ODRŽAVANJE
Informacije sadržanne u ovom dijelu vam omogućavaju da vidite dnevnik dešavanja,verzije softvera i
hardvera i rad sa podšavanjima oko Hard Diska.
5.7.1 PREGLED LISTI DEŠAVANJA
Klikom na >> tipku dozvat ćete prozor sa listom dešavanja.U polju TYPE(vrsta),možete da odaberete
za šta želite da vidite listu dešavanja.Nudi se 4 izbora:ALL/OPEARTION/EXCEPTION/ALARM
(SVE/OPERACIONI/ IZUZETCI/ALARM).Nakon toga odaberete vrijeme pregleda,tj za koje vrijeme
želite da vidite listu dešavanja(SEARCH TIME polje).Prva vrijednost je STARTNO vrijeme a druga
ZAVRŠNO vrijeme.
58
Posle toga pritisnite tipku Search(pretraga) i onda će vam se pokazati traženi detalji na listi
ispod(izlistavanje može potrajati i nekoliko minuta ,zavisno od veličine tražene liste).Prva lista će da
prikaže startno vrijeme događaja u formatu GODINA/MJESEC/DAN SAT/MINUTA/SEKUNDA,a druga
kolona je opis događaja.
Ako je lista događaja predugačka ,tj imate puno događaja,onda će biti prikazani na više strana,a
između strana se možete kretati koristeći tipke Previous i Next (prošla/sledeća) na dnu ekrana.
NAPOMENA:Maksimalni broj unosa je trenutno 3000 događaja.Nakon toga
kada baza podataka postane puna,aktivira se funkcija prepisivanja koja
najnovije događaje snima preko onih najstarijih u bazi.
5.7.2 NADOGRADNJA
Da nadogradite vašu softversku verziju,koristite ovu funkciju.Uređaj možete nadograditi sa USB fleš
memorije i preko interneta.Prije nadogradnje provjerite da li je USB uređaj je uključen kako treba i da
je aplikacija za nadogradnju kopirana u root direktorijum USB-a (npr. F:\XXXXX.tar.gz).Ako DVR ne
vidi USB uređaj,iskočit će vam prozor sa upozorenjem da USB uređaj nije pronađen.
Pratite uputstva za unapređenje vaše softverske verzije.Posle završetka procesa nadogradnje,morate
restartovati vaš sistem.Pritiskom na tipku Confirm(Potvrdi) restartovat ćete sistem.
59
5.7.3 RUKOVANJE HARD DISKOM
Prije snimanja video i audio podataka vaš Hard Disk mora biti formatiran pomoću DVR
uređaja.Morate biti ulogovani kao Administrator da bi formatirali Hard Disk.
Ova opcija u meniju ODRŽAVANJE(Maintanance) će vam pomoći da to obavite.
Pritisnite tipku >> u polju HDD Manage(rukovanje hard diskom)
Ako vaš DVR uspješno vidi Hard Disk,njegove informacije će biti ispisane na prozoru koji će iskočiti
čim DVR registruje prisutnost Hard Diska,a bit će ispisani sledeći podatci:Broj,Vrsta,Ukupna
Memorija,Dostupna Memorija i Stanje.
Formatiranje Hard diska započinjete pritiskom na tipku Formatting(Formatiranje).Napredovanje
formatiranja bit će vam prikazano linijom.Da biste zaustavili proces formatiranja pritisnite tipku
Quit(napustiti).Zavisno od veličine Hard diska , proces formatiranja može da potraje prilično dugo.
60
Nakon što je proces formatiranja završen bit ćete u mogućnosti da pristupite vašem Hard disku.
Sledeća 4 polja vam samo pružaju referentne informacije i ne mogu se mijenjati.
5.7.4 KAPACITET HARD DISKA
Pokazuje Ukupni/Dostupni kapacitet Hard diska.Neka odstupanja mogu postojati zbog toga što sisitem
koristi Hard disk.
5.7.5 VERZIJA HARDVERA
Prikazuje trenutnu verziju Hardvera vašeg Hard diska.
5.7.6 VERZIJA SOFTVERA
Prikazuje trenutnu verziju Softvera vašeg Hard diska.
5.7.7 DATUM OBJAVLJIVANJA SOFTVERA
Prikazuje datum izdavanja vašeg trenutnog softvera.
5.8 PODEŠAVANJA SNIMANJA
Ovo je poslednja stavka u Main Menu(Glavnom Meniju) .Sadrži samo 4 opcije opisane ispod:
61
5.8.1 SNIMANJE I IZLAZ
Snimanje svih podešavanja i izlazak iz menija.
5.8.2 IZLAZ
Izlazak iz Menija bez snimanja promjena.
5.8.3 VRAĆANJE NA FABRIČKA PODEŠAVANJA
Vraća sva podešavanja na fabrička podešavanja.
Jezik sistema ,vrijeme, kamera PAL/NTSC sistem , i podešavanja mreže (IP
adresa,subnet maska,gateweay,HTTP port) se ne mogu vratiti nakon
vraćanja na fabrička podešavanja.
5.8.4 IZLAZAK IZ NALOGA (LOGOUT)
Korištenje ove opcije snima sve novonastale promjene i vrši izlazak iz sistema.Da biste opet upravljali
sa uređajem morate se ponovo ulogovati sa korisničkim nalogom i šifrom.
62
6.RAD INTERNET PRETRAŽIVAČA
6.1 OMOGUĆAVANJE DOWNLOADA(PREUZIMANJA) SA INTERNETA NEPOTPISANOG
ActiveX-a
Možete se povezati sa vašim DVR-om preko interneta i nadzirati ga i podešavati.Da biste pristupili
vašem DVR-u preko internet pretraživača (trenutno je INTERNET EXPLORER pretraživač za koji je
ovaj DVR primarno napravljen),morate da instalirate ActiveX za pristup internetu.Ako vaš internet
pretraživač zabranjuje preuzimanje sa interneta ne potpisanog ActiveX-a,morate ručno da odobrite
kako je prikazano na slici ispod(ovaj proces može da varira zavisno od verzije vašeg Internet
Explorera).
U Internet Explorer-u -Tools MenuInternet Options uđite u podešavanja u dijelu
sigurnost(SECURITY TAB), kliknite na CUSTOM LEVEL tipku i odaberite Enable ili
Prompt(omogućiti) u opcijama ’’Download unsigned ActiveX controls’’ i takođe odaberite Enable ili
Prompt(omogućiti) u opcijama ’’Initialize and script ActiveX controls not marked as safe for scripting’’
.
6.2-PROZOR ZA LOGOVANJE INTERNET PRETRAŽIVAČA
Otvorite Internet Explorer , unesite IP adresu vašeg DVR-a u polju gdje se unosi adresa.Ako je adresa
tačna i pristup sa daljine dozvoljen na vašem DVR-u (pogledati dio 5.5.10) pokazat će vam se prozor
za Logovanje:
63
Unesite korisničko ime i šifru , markirajte kvadratić ’’Automatically open all preview’’ da biste mogli
vidjeti sve kamere nakon logovanja.Da biste resetovali unesene vrijednosti pritisnite RESET
tipku(znači u slučaju greške pri unosu), a da uđete u sistem kliknite na LOGIN tipku.Prozor vašeg
pretraživača će da prikaže vaš meni daljinskog pristupa ekranu.
6.3-GLAVNI PROZOR INTERNET PRETRAŽIVAČA
1 Glavni i centralni dio prozora zauzima prozor za pregled kamera.Ako ste markirali kvadratić
’’Automatically open all preview’’ u prošlom prozoru ,sve aktivne kamere sistema će biti
prikazane na ovom ekranu.Možete podesiti prikaz jedne kamere / 4 kamere / * 8 kamera
(zavisno od modela).Po fabričkim podešavanjima bit će prikazan prikaz ’’u živo’’-trenutna
64
dešavanja(sa kašnjenjem od 2 sekunde od stvarnih dešavanja,što zavisi od konekcije-brzine
interneta),
Takođe možete da pristupite i snimljenim materijalima(pogledajte sledeća objašnjenja)
2 U donjem lijevom ćošku svake kamere,vam je prikazan trenutni status
kamere(previewing,idle-pregled,mirovanje).Na slici gore kamera je u modu pregleda(takođe
pogledajte stavku 4)
3 Donji desni ćošak svake kamere prikazuje alate pregleda kamere:
: povećaj / smanji kontrast slike.
: povećaj / smanji svjetlo.
: započni / zaustavi nadgledanje glasom.Ikona je zelena ako je u toku proces snimanja.
: započni / zaustavi snimanje. Ikona je zelena ako je u toku proces snimanja.Pritiskom na ovu
tipku pojavit će se prozor za lokalno arhiviranje,koji ima istu funkciju kao i onaj objašnjen u dijelu 6.4.5
:pravi sliku trenutnog prikaza kamere na displeju.
: zatvaranje prozora za pregled.Ponovno otvaranje objašnjeno u stavci 5.
4 Ako kamera miruje to je prikazano kao Idle-mirovanje(takođe pogledajte stavku 2)
5 Available camera list-lista dostupnih kamera.Klikom na kanal(ako već nije otvoren) otvarate
prikaz snimanja te kamere na ekranu.Takođe možete da otvorite sve ili zatvorite sve(OPEN
ALL/CLOSE ALL) poglede kamera pritiskom na te komande smještene u dnu liste kamera.
6 Tools bar-Alatna traka
U ovoj traci možete da podesite sva najbitnija podešavanja vezana za pregled sa daljine
DVR-a.Sledi detaljan opis ovih opcija.
Alatna traka sadrži sledeće komponente:
 Parametri:Sveobuhvatan meni za podešavanjenajvećeg dijela parametara
uređaja,sličan glavnom Meniju DVR-a.(Pogledati dio 6.4.1)
 Talkback:Vam omogućava da razgovarate sa operaterom na lokaciji gdje DVR
postavljen.(Pogledati dio 6.4.2)
 Playback:Vam omogućava da pregledate snimljene materijale na DVR-u(kao i na
lokalnom uređaju sa kod vršite pristup DVR-u sa daljine).(Pogledati dio 6.4.3)
 Logs: Pregled i eksport dnevnika događaja(Pogledati dio 6.4.4)
 Local storage:Podesite parametre da vršite snimanje materijala direktno na lokalnu
mašinu. (Pogledati dio 6.4.5)
65
Sledeće 3 tipke se koriste za podešavanje načina prikaza,tako da možete da mijenjate sledeće
poglede : preko čitavog ekrana,prikaz jednog kanala u prozoru i 4/9* prikaz(zavisno od modela vašeg
DVR-a).
Podatci prikazani ispod Alatne trake prikazuju ime trenutnog USERA-korisnika i nude sledeće
funkcije:
Log-out:Trenutni korisnik može izaći iz sistema
Restart:Za ponovno započinjanje veze i ponovno logovanje
Clear Alarm:Za poništavanje aktiviranog alarma.
U slučaju da se jave problemi sa internet konekcijom,pojavit će se poruka u gornjem desnom ćošku
glavnog ekrana ’’No heartbeat of device,please check the network’’(’’Vaš uređaj nije živ,provjerite
internet konekciju’’).Nakon što ste obnovili internet konekciju,automatski će vam se pojaviti prozor sa
pregledom kamera.
7 Panel smješten skroz na desnoj strani su PTZ kontrole .
Molimo vas da pročitate detaljan opis alata Alatne trake koji sledi.
6.4 ALATNA TRAKA(TOOL’S BAR )
6.4.1 PARAMETRI
Prva stavka Alata su Parametri.Klikom na ovu tipku otvaraja vam se prozor parametri uređaja(sa 7
stavki dole prikazanih):
Veći dio ovih podešavanja je sličan kao i ona podešavanja direktno na vašem DVR-u,iako je izgled
menija i logika malo prilagođen prikazu i radu na Računaru.(Pogledajte dio 5.2 za više informacija)
Sledi detaljan opis ovih funkcija.Ako je polje zatamnjeno znači da se te vrijednosti ne mogu mijenjati i
služi samo da vas informiše.Ako je polje plavo-zeleno,znači da možete mijenjati vrijednosti polja ili ih
odabrati iz ponuđenih u padajućem meniju.
6.4.1.1 SERVER
Ovo polje vam omogućava da podesite mrežu.Veći dio ovih polja se objašnjava sam od sebe i
povezuje se sa podešavanjima dostupnim na DVR-u.
66
Postoje 4 podsekcije u ovom prizoru:
DEVICE CONFIGURATION : Možete unijeti naziv uređaja i odabrati STANDARD
SIGNALA(NTSC/PAL/SECAM).
Druge vrijednosti:Channel count,Alarm Input,Device Serial
Number,Device Type,Hard Disk Count i Alarm Output se ne mogu
mijenjati i služe samo da vas informišu o DVR-u.
NET CONFIGURATION :
U ovoj podsekciji korisnik može da mijenja većinu parametara
(osim MAC ADRESE) ali bi trebali biti već dostupni zavisno od vaše
instalacije i konekcije.
Opcija Enable PPPoE nudi 2 izbora – Enable/Disable. Ako ovu opciju
stavite na Enable,sledeće stavke postaju aktivne i izmjenjive(PPPoE
Adresa,PPPoE Korisnički Nalog i PPPoE Šifra).
Takođe ako markirate opciju DOMAIN NAME(DDNS) postat će vam
dostupna 4 sledeća polja:aktuelno ime domena,padajući meni sa listom
dostupnih DDNS usluga,Korisničko ime i šifra,HTTP port i Port za
mobilne telefone smješteni odmah do njega su promjenjivi i fabričke
vrijednost su : 80 i 7050.
67
Manage Host:
Markiranjem ove opcije aktiviraju se 3 polja:Host IP,Manage Host Port i
Register Interval u sekundi.
Polja čije se vrijednosti ne mogu mijenjati : Softverska
verzija,Hardverska verzija ,DSP Softverska verzija.
Da snimite i izađete pritisnite Confirm tipku,da izđete iz svega bez snimanja podešavanja pritisnite
tipku Cancel.
Takođe možete sve vrijednosti vratiti na prvobitna (fabrička podešavanja) pritiskom na prvu tipku u
zadnjem redu,Snimite(save) parametre(parametres) koje ste upravo promijenili ili izađite(exit) iz
prozora bez snimanja.
Version Info:
6.4.1.2 KANAL
Ova stavka vam omogućava da izvršite podešavanja za svaki kanal posebno.
Kao prvo morate da odaberete kanal čija podešavanja ćemo da provjerimo/promijenimo:izaberite
kanal iz padajućeg menija i opcijama CHAnNEL INDEX(izbor kanala od 1 do 4 (*9)zavisno od
modela).
Channel Name(naziv kanala) polje vam omogućava da podesite ime kanala,npr ’’Ulazna Vrata’’, i
pritisak na tipku Font izbacuje prozor u kome možete mijenjati veličinu Fonta :
68
Markiranje kvadratića kraj Motion Detect(detektor pokreta) omogućujete opciju detekcije pokreta
DVR-a za odabranu kameru.Sa tipkama Setup i Action možete podesiti zonu detekcije pokreta i
metodu alarma.
Setup tipka:
Otvara sliku uživo prenosa u kojoj možete da odredite kvadratićima zonu za detekciju pokreta.Dva
prozora će vam se otvoriti u kojima možete (uz pregled uživo zbivanja ispod kvadratića)
da odredite tačno zonu koja će biti obuhvaćena sa detekcijom pokreta.Takođe možete podesiti
osjetljivost,3 pozicije na skali( - / mid / +).
69
Action tipka:
Otvara prozor nudeći opcije za alarmne metode u slučaju detekcije pokreta: Zvučni Alarm,Slanje u
centar,Notifikacija putem e-maila.
Ako ste markirali kvadratić kraj Trigger Alarm Output,bit će vam dostupan još jedan kvadratić za
markiranje: Output1.
Da biste odabrali koja će kamera da izvrši snimanje po aktiviranom alarmu,markirajte odgovarajuće
kvadratiće sa liste Trriger record,koja nudi sve dostupne kanale.
Kada se alarm pokreta aktivira i funkcija daljinske notifikacije je pokrenuta ,pokazat će vam se poruka
u gornjem desnom ćošku menija’’Device Alarm,Motion detection,Channel1.’’
Ako ste markirali kvadratić Mosaic/Privacy mask,možete pomoću Setup tipke da uđete u zonu
podešavanja ekrana sa sledećim stavkama: Display areai Setup area (kasnije će vam biti dozvoljeno
da odaberete zonu privatnosti).
70
Da biste rukovali sa opcijama alarma u slučaju da vam nestane slike ,treba da markirate kvadratić sa
Video loss Alarm kutijom.Da biste podesili sve važna podešavanja,pritisnite Setup tipku.
U prozoru koji će se vam se otvoriti nude se sledeće opcije:
Možete odabrati vrstu alarma u slučaju gubitka slike:Zvučni Alarm,Pošali e-mail u centar,Email
notifikacija,Trigger Alarm Output(kasnije će biti dostupna i opcija Output1).
KIND polje sarađuje sa drugom opcijom-Enable Subcode,gdje ako je kasnije aktiviran ,KIND padajući
meni nudi 2 opcije:Main Bitrate i Subbitstream.
Ove opcije možete koristiti da dozvolite niži mrežni bit stream za lošije mreže i mreže sa lošim
protokom.
71
U polju Signal Type(vrsta signala) nudi se padajući meni sa 2 opcije:
Video Stream i Multiplex Stream.
Padajući meni za Encode Mode polje trenutno nudi 1 opciju:Advance H.264
Video Bitrate vam omogućava izbor kvaliteta signala;a izbor u padajućem meniju je
sledeći:Best(najbolji),Good(dobar),Better(bolji),Normal(normalni),Customize.Ako odaberete
Customize ,pojavit će vam se polje s desna u kojem možete da unesete željene vrijednosti u Kpbs.
Da bi dalje odredili kvalitet video signala,možete podesiti Frame Rate vrijednost,birajući u padajućem
meniju : Full,i od 1 do 25.
Trenutno sistem podržava samo jednu vrstu rezolucije :CIF,što vam je i prikazano kao jedina opcija u
polju Resolution.
Brightnes,Hue,Contrast i Saturation mogu takođe biti podešene na skali od 1 do 16
(fabrička podešavanja svih ovih vrijednosti su na 8).
Sledeći dio u Channel meniju je polje podešavanja programske šeme snimanja događaja
(ista funkcija koja je već objašnjena u dijelu 5.3.2).Ovo je sedmični raspored snimanja za različite
vrste događaja od Nedelje do Subote ,24 sata dnevno.Dani u sedmici su predstavljeni vertikalno,a
vodoravno je linija na kojoj su označeni sati od 0-24.Jedan kvadratić predstavlja jedan sat.Bojom
ispunjeni kvadratići označavaju kad će DVR početi sa snimanjem:
Constant recording (plava): Snimanje svo vrijeme
Motion Record (zelena):Snimanje koje se aktivira kad kamera zabilježi pokret
Alarm Record (crvena): Snimanje koje se aktivira na upaljen alarm
Motion ili Alarm(žuta): Snimanje koje se aktivira i na alarm i na pokret
No Recording(bijela):Za vrijeme ove boje nema snimanja
Padajući meni Copy to(kopiraj u) nudi opcije:All Channels, i Channel 1 kroz 4/8*(zavisno od modela)
pojedinačno.Pritiskom na tipku Copy kopirat ćete podešavanja na trenutnom kanalu na sve kanale ili
na samo 1 odabrani kanal.
Funkcije Confirm i Cancel(potvrdi i odustani) se same objašnjavaju i vezane su za parametre u ovom
prozoru.Kao i sve ostale stavke u prozoru Device Parameters,možete vratiti na fabrička podešavanja
sava podešavanja pritiskom na tipku Restore Default u zadnjem redu prva tipka,Save(snimiti)
Parametre koje ste upravo podesili ili Exit(izaći) tipku da izađete iz menija bez snimanja.
72
6.4.1.3 SERIJSKI BROJ(SERIAL)
Sledeća stavka –SERIAL(serijski broj) nudi neka važna podešavanja vezana za serijske brojeve bilo
kojeg uređaja povezanog na DVR,npr PTZ kamera.
Vrijednosti ponuđene u podmeniju RS485 Konfiguracije:
Channel:padajući meni sa opcijama All Channels i Channels 1-4/8*
Baud Rate : padajući meni sa opcijama 1200,2400,4800,9600
Parity: padajući meni sa opcijama None,Odd,Even
Decoder: padajući meni sa opcijama Samsung,Panasonic,PelcoD,PelcoP
Data Bit: padajući meni sa opcijama i opsegu ud 4 do 8
Flow Control:trenutno polje bez funkcije označeno sa None
Decoder Address:polje sa opcijom mijenjanja unosa,a unosimo u to polje PTZ adresu
(fabrička podešavanja vrijednosti:1).
Stop Bit: padajući meni sa opcijama 1, 1.5 , 2
Padajući meni Copy to nudi opcije: All Channels, i Channels 1 do 4 zasebno. Pritiskom na tipku Copy
kopirat ćete podešavanja na trenutnom kanalu na sve kanale ili na samo 1 odabrani kanal.
Funkcije Confirm i Cancel(potvrdi i odustani) se same objašnjavaju i vezane su za parametre u ovom
prozoru.Kao i sve ostale stavke u prozoru Device Parameters,možete vratiti na fabrička podešavanja
sava podešavanja pritiskom na tipku Restore Default u zadnjem redu prva tipka,Save(snimiti)
Parametre koje ste upravo podesili ili Exit(izaći) tipku da izađete iz menija bez snimanja.
73
6.4.1.4 ALARM
Dio ulaz alarma nudi osnovna podešavanja kok ulaza/izlaza Alarma.
Alarm Input : padajući meni sa opcijama Alarm Input 1 do 4.(ulaz alarma po kanalima 1-4)
Alarm Type : padajući meni sa opcijama Open i Close (otvori/zatvori) odnoseći se na N.O. i
N.C.Alarm.
Kvadratić za markiranje:Enable sa tipkom Alarm Schedule odmah do njega.Pritiskom na ovu tipku
pojavit će se programska šema snimanja kao i ona već objašnjena u dijelu 5.6.5
74
Ovaj prozor omogućava korisniku da uključi/isključi izlaz alarma na nivou cijele sedmice.
Dani u sedmici su predstavljeni vertikalno,a vodoravno je linija na kojoj su označeni sati od 0-24.
Ovde boje predstavljaju dvije stvari: Bijela predstavlja vrijeme kad je alarm isključen,a crvena
označava kad je alarm uključen.
Vremenske ćelije možete označiti klikajući pojedinačno ili možete odjednom da zaokružite više njih
kursorom miša.
Da snimite nastale promjene kliknite OK,a Cancel da odustanente od promjena.
Podsekcija Alarm Method će vam pomoći da odredite ponašanje DVR-a ako se uključi alarm. Možete
odabrati vrstu alarma markirajući kvadratiće kraj opcija:Zvučni Alarm,Pošali e-mail u centar,Email
notifikacija,Trigger Alarm Output(kasnije će biti dostupna i opcija Output1).
Ako ste markirali kvadratić sa opcijom Send to center(Pošali e-mail u centar),kada se uključi alarm
na DVR-u,u gornjem desnom ćošku glavnog ekrana,bit će vam ispisana notifikacija sa brojem ulaza
alarma,kao npr. ’’Device alarm:IO alarm,IO input X’’.
Trigger Record prozor vam omogućava da odaberete koji će kanali početi sa snimanjem posle
pokrenutog alarma.Možete odabrati kanale1 – 4 / 8* (zavisno od modela) zasebno ili zajedno,koristeći
tipke ALL ili NONE smještene na desnoj strani.
PTZ Linkage podmeni se bavi PTZ kontrolama nudi 2 opcije:
JOINT CHANNEL:ako je kanal koji je povezan sa PTZ kamerom pod alarmom,PTZ kamera će
postati aktivna. Padajući meni nudi izbor ALL CHANELS ili CHANNEL 1 do 4 posebno.
Markirajući kvadratić kraj opcije Present Point će odabranu PTZ kameru dodijeliti u zadanoj
tački,onda će vam postati dostupan padajući meni sa opcijama.
Padajući meni Copy to nudi opcije: All Channels, i Channels 1 do 4 zasebno. Pritiskom na tipku Copy
kopirat ćete podešavanja na trenutnom alarmu na sve alarme ili na samo 1 odabrani alarm.
Funkcije Confirm i Cancel(potvrdi i odustani) se same objašnjavaju i vezane su za parametre u ovom
prozoru.Kao i sve ostale stavke u prozoru Device Parameters,možete vratiti na fabrička podešavanja
sava podešavanja pritiskom na tipku Restore Default u zadnjem redu prva tipka,Save(snimiti)
Parametre koje ste upravo podesili ili Exit(izaći) tipku da izađete iz menija bez snimanja.
75
6.4.1.5 KORISNIK
Ovaj dio će da vam pojasni kako podesiti korisnički račun i podešavanja autoriteta
U najudaljenijem lijevom ćošku ekrana,se vidi lista dostupnih korisnika.
Basic Information sadrži podatke kao što su USER NAME(korisničko ime),Binding IP,opciju
promjene lozinke(polja Password i Confirm Password),i Binding Mac polje.Ukazujući na Binding
IP(Statički IP) ili Binding MAC,možete ograničiti pristup vašem DVR-u sa daljine,npr korisnik se može
povezati sa daljine sa DVR-om samo sa fiksne IP adrese ili fiksnog računara,a neće moći sa druge IP
adrese ili računara.
Najveći dio ostatka ekrana zauzimaju opcije kojima može/ne može pristupiti odabrani korisnik.Neke
opcije se mogu mijenjati,a neke su fiksne i ne mogu se mijenjati(Admini mogu da ograniče neke
funkcije običnim Userima-korisnicima)
Lista prava sadrži LOCAL i REMOTE podmenije,što znači da se ove funkcije nalaze ili na lokalnom
računaru ili na DVR-u.Obe ove sekcije sadrže identične funkcije,tako da jedna te ista funkcija može biti
dozvoljena na DVR-u ali da je nedostupna na lokalnoj mašini.
Ta lista je sledeća : PTZ Control,Manual(Recording),Playback,System setup,Clear Alarm,Shut
Down i Preview(Live Viewing-prenos u živo.)
76
Svaka stavka ove liste je označena bojom,označavajući tako koja je funkcija dostupna kojem
korisniku.Objašnjenje kodova je dato u Legendi sa desne strane:Zelena je pregled svih kanala,a
Crvena je zabranjen pregled svih kanala.
Accredit kvadratić-ako nije markiran ,korisnik nema pravo da mijenja podešavanja koja je postavio
Admin.Ovaj kvadratić je aktivan ako je Admin ulogovan,omogućavajući mu da dodijeli pristup nekim
funkcijama za Usera-korisnika.
Funkcije Confirm i Cancel(potvrdi i odustani) se same objašnjavaju i vezane su za parametre u ovom
prozoru.Kao i sve ostale stavke u prozoru Device Parameters,možete vratiti na fabrička podešavanja
sava podešavanja pritiskom na tipku Restore Default u zadnjem redu prva tipka,Save(snimiti)
Parametre koje ste upravo podesili ili Exit(izaći) tipku da izađete iz menija bez snimanja.
6.4.1.6 UREĐAJ
Podešavanja u ovom prozoru nude vam opcije za nadogradnju firmvera i vremenske sinhronizacije.
Upgrade podsekcija vam nudi opcije nadogradnje vašeg sistema.Da biste pronašli fajl koje želite da
upload-ujete,morate ga pronaći i to možete učiniti pritiskom na tipku Browse koja će otvoriti
standardni Microsoft ’’Open File’’ prozor.Nakon što ste odabrali traženi fajl,stisnite tipku Start upgrade
da započnete nadogradnju(ovu radnju uvijek možete zaustaviti pritiskom na tipku Stop Upgrade).
Polje State prikazuje trenutni status napretka nadogradnje(Idle ako nije u toku nadogradnja)i
Progress linija koja prikazuje trenutni proces nadogradnje.
77
Time Synchronization je podsekcija koja vam omogućava da podesite vremenske parametre sistema
u formatu YYYY-MM-DD(godina,mjesec,dan) i HH:MM:SS(sat,minuta,sekunda).Pritisnite tipku
Synchronize da sinhronizujete vrijeme sistema i lokalnog vremena na Računaru.
Email Notify podsekcija ima istu funkciju i sličan izgled(raspored) kao i u dijelu NET DVRpodešavanja(pogledati dio 5.5.12).Možete da navedete više e-mail adresa osoba koje će biti
obaviještene u slučaju aktiviranog alarma,kao i podatke pošiljaoca.
Molimo da naznačite SERVER
ADRESU i SEVER PORT,kao i User
Name,Lozinku i E-mail adresu
pošiljaoca.
Listu primaoca možete da sastaviteuredite pomoću tipki Add,Modify i
Delete smještenih sa desne
strane(Dodaj,izmijeni,obriši).
Funkcije Confirm i Cancel(potvrdi i odustani) se same objašnjavaju i vezane su za parametre u ovom
prozoru.Kao i sve ostale stavke u prozoru Device Parameters,možete vratiti na fabrička podešavanja
sava podešavanja pritiskom na tipku Restore Default u zadnjem redu prva tipka,Save(snimiti)
Parametre koje ste upravo podesili ili Exit(izaći) tipku da izađete iz menija bez snimanja.
6.4.1.7 STATE(STANJE)
Ova stavka vam pruža sistemske
informacije uređaja koje se ne mogu
mijenjati i služe samo za vaše
informisanje.
U podsekciji HARD DISK STATE(stanje
hard diska) možete vidjeti informacije o
broju hard diskova koji su vam na
raspolaganju,o njihovom
kapacitetu,raspoloživom prostoru i
stanju.
Channel State (Stanje kanala) tabela
vam pruža detaljne informacije za svaki
aktivni kanal(1/4/8* zavisno od
modela).Možete vidjeti da li je kanal u
stanju snimanja,da li ima signal,vrijednosti njegovog Main Bitrate(Kpbs),i ako postoji Sub Stream za
taj kanal, koji mu je Sub Bitrate.
Da biste uvijek imali zadnje podatke iz stavki čije se vrijednosti stalno mijenjaju,samo markirajte opciju
Automatic Refresh, i podatci će se obnavljati svakih 5 sekundi ili možete da stisnete tipku Refresh i
da tako obnavljate podatke samo onda kada vam trebaju.
78
Kao i sve ostale stavke u prozoru Parametri Uređaja možete sve zadate vrijednosti da vratite na
fabrička podešavanja pritiskom na Restore Default tipku,prvu u poslednjem redu,možete da snimite
parametre pritiskom na tipku Save Parametres ili da izađete iz prozora bez snimanja,tipka Exit!
6.4.2 TALK-BACK
Ova funkcija vam dozvoljava da pričate uživo sa operatorom koji se nalazi na licu
mjesta uz DVR.Možete da koristite mikrofon i zvučnike od računara,ne otvara vam nikakve prozore za
obavljanje dialoga.
6.4.3 PLAYBACK
Druga opcija u alatnoj traci(Tool bar) je opcija Playback,koja vam omogućava da pregledate
snimljene fajlove smještene na lokalnom Računaru ili sa daljine na Hard Disk DVR-a.Kada pritisnete
tipku Playback ,pojavit će se prozor za pregled:
Ovaj prozor ima dva glavna dijela-lijevi dio je sa komandama a desni dio je sa opcijama za obradu
snimljenog materijala.
Podsekcija Query
79
Kao prvo morate da odaberete Target(meta) odakle ćete da započnete traženje snimljenih
fajlova.Polje Target nudi padajući meni:Remote device(DVR) i Local host(PC).
Channel vam takođe nudi padajući meni koji vam daje da odaberete između kanala4/*8(zavisno od
modela).
Možete da odaberete snimljene fajlove u zavisnosti od njihove specifične Vrste(Kind) sa padajućeg
menija:All Records,Normal Record,Triggered by Alarm i Motion Detection.
Takođe morate da odaberete startno i završno vrijeme snimka koji želite pogledati:koristite za to dvije
stavke iz padajućeg menija Begin i End. Format YYYY-MM-DD (godina,mjesec,dan)
HH:MM:SS(sat,minuta,sekunda)
Nakon što ste unijeli sve tražene detalje traženog snimka,pritisnite tipku Query. Tabela ispod bit će
popunjena bitnim unosim(što može potrajati zavisno od broja snimaka i internet konekcije).Imate više
kolona u karakteristikama ove liste:
No.
Broj fajlova po redu
Kind:
Opis fajla (normalno snimljen,snimljen po uključenom alarmu ili detekciji pokreta)
Begin Time:Vrijeme početka događaja-snimka
End Time: Vrijeme završetka događaja-snimka
Size(KB): Veličina snimljenog fajla.Da biste pogledali fajl,morate ga odabrati markirajući kvadratić kraj
njega.
Takođe možete odabrati sve fajlove pritiskom na tipku Select All koja se nalazi ispod liste fajlova,ili
možete da okrenete izbor pritiskom na tipku Reverse.
Sad ste u mogućnosti da pogledate odabrane fajlove na ekranu sa lijeve strane.Pritisnite tipku Play na
dnu liste fajlova(opis ove kontrole sledi upravo).
Da biste potrebne fajlove skinuli (sa DVR-a na lokalni računar) odaberite ih na listi i odaberite
destinaciju u polju Save to pritiskom na tipku
pojaviti i pitat će vas da odaberete lokaciju.
.,Standardni Windows Browse prozorčić će se
80
Sada možete da počnete sa preuzimanjem željenih fajlova pritiskom na tipku Download i onda će da
započe proces snimanja odabranih fajlova.
U polju No.X se vidi linija koja prikazuje napredak preuzimanja(download-a) fajla koji se trenutno
snima (broj fajla će biti prikazan kao na listi sa lijeve strane,a sa desne strane će biti prikazano koliko
je vremena prošlo). Ispod ovog polja je linija Total koja prikazuje linijom ukupni napredak snimanja
fajlova,ako snimate više od jednog fajla.Pritiskom na tipku Stop se zaustavlja proces preuzimanja
fajlova(download-a).
NAPOMENA:Za informacije kako da pogledate video fajlove koje ste upravo preuzeli
pogledajte pogledajte dio 4.2.4
Poslije pritiska na tipku Play ,kako je opisano iznad,odabrani fajlovi će biti pušteni redom na ekranu
smještenom u lijevoj polovici prozora.Direktno ispod tog ekrana se nalazi vremenska linija koja
pokazuje ukupno vrijeme trajanja fajla i koliko je vremena već prošlo.
Ispod ove linije nalazi se meni sa komandama za kontrolu prikaza odabranih fajlova.
Play (puštanje fajla)
Pause (pauza prikaza,ponovni pritisak pušta fajl ponovo)
81
Stop
Frame by frame (prikaz sličicu po sličicu)-da nastavite pregled pritisnite Play
Fast Forward –brzo premotavanje napred(opcije sadrže:Normal2X4X8X16X ovim
redosledom.Ne možete se direktno vratiti sa 16X na Normal,već morate postepeno smanjivati
brzinu istim koracima kako ste je i povećali samo pritiskom na tipku Fast Rewind).
Fast Rewind - brzo premotavanje nazad(opcije sadrže-ako se vraćate sa Fast Forwarda:16X8X4X2XNormal1/21/41/81/16(ova opcija takođe kao i prethodna se
koristi ,znači ne možete ići u krug sa komandama,već se vraćate na Normal brzinu korak po
korak,koristeći Fast Forward tipku).
Napomena: Brzina pregleda je prikazana ispod vremenske linije(pogledati ispod).
Smanji / povećaj kontrast
Smanji / povećaj Brightness (osvjetljenje)
Isključi ton
Strelice koje vas vode na sledeći/prošli fajl na listi fajlova odabranih za pregled.One se
pojave samo ako je odabrano više od jednog fajla za pregled.
Dugme Ruka – Snapshot(pravljenje fotografija iz video snimka)-poziva prozor za
smještanje fajlova na lokalnoj mašini .
Ispod kontrolnog panela možete vidjeti informacije o fajlu koji se trenutno pregleda:
Target: IP adresa o izvoru-porijeklu fajla
Channel: Broj kanala sa kog je fajl koji gledate snimljen
Time:vremenski okvir fajla koji se trenutno pregleda (Start-kraj)u formatu: YYYY-MM-DD
(godina,mjesec,dan) HH:MM:SS(sat,minuta,sekunda)
Play speed:pogledajte opis funkcija Fast Forward/Rewind iznad
82
6.4.4 DNEVNIK DOGAĐAJA NA UREĐAJU
Ova tipka u meniju alati(Tools) će vam prikazati Device Log prozor.Ova funkcija je slična onoj
obrađenoj u dijelu 5.7.1.
Možete odabrati događaje(u različitim kombinacijama) koje želite da pogledate.Ispod imate opis
dostupnih funkcija.
Query kind: padajući meni koji vam nudi izbor vrste dnevnika
dešavanja:All,By Time,By Type i By time and Type(sve,prema
vremenu,prema vrsti,prema vremenu i vrsti).
Channel:Odaberite kanal čiji dnevnik želite da pogledate (All-svi kanali ili zasebno kanale 1-4/*8
zavisno od modela DVR-a).
6.4.4.1 SVE VRSTE UPITA
Ako ste odabrali da vidite sve(All) dnevnike događaja svih kanala ili samo jednog kanala,sve druge
opcije(Type,Sub-Type,Begin Time,End Time) nisu aktivirane.
83
6.4.4.2 SVE VRSTE UPITA PREMA VREMENU
Ako ste odabrali da vidite dnevnike događaja prema vremenu(Time), polja Begin Time i End Time
će biti aktivirani,a opcije Type,Sub-Type neće biti aktivne.
Vrijeme je izraženo u formatu YYYY-MM-DD (godina,mjesec,dan)
HH:MM:SS(sat,minuta,sekunda).Kada odaberete vremenski okvir za željene dnevnike
događaja,možete odrediti vrijeme početka i kraja i to označavajući potrebne elemente kursorom miša
pa onda uz pomoć tastature unesete parametre ili odaberete datum i vrijeme sa padajućeg menija u
obliku kalendara.
6.4.4.3 SVE VRSTE UPITA PREMA TIPU(VRSTI)
Ako odaberete Query by Type(UPIT PREMA VRSTI),onda vam polje Type (VRSTA) postaje aktivno i
zavisno od izbora napravljenog u polju Type,takođe možete da mijenjate vrijednosti
SubType(podvrsta)
Dostupne su vam 4 vrste:All,Operation,Exception i Alarm(sve,operacione,izuzetci i alarm).
Ako odaberete All(sve) vrste u polju Type ,onda polje SubType ostaje neaktivno.
Ako odaberete u polju Type Operation,aktivirate 32 opcije u SubType meniju:
84
Ako želite da izvršite pregled događaja prema opciji Exception(izuzetci),onda vam polje SubType
nudi sledeće opcije:
I na kraju ako kao vrstu stavite Alarm,7 sledećih opcija će vam biti ponuđeno u polju SubType:
85
6.4.4.4 SVE VRSTE UPITA PREMA VREMENU I TIPU(VRSTI)
U ovom dijelu se upiti kombinuju iz 2 prošla dijela i ujedno sa opcijama Begin i End Time(početno i
završno vrijeme),nudi cijelu ljestvicu opcija u polju Type kako je već opisano u dijelu 6.4.4.3:
Svaka vrsta Operation,Exception i Alarm takođe nudi isti opseg opcija u SubType opcijama,kao što
je i opisano u dijelu 6.4.4.3.
Pritiskom na tipku Query ,predajete vaše zahtijevane specifikacije i onda će vam se pokazati traženi
dnevnik događaja(zavisno od traženih informacija i internet konekcije zavisi za koliko će vam se
vremena pojaviti traženi podaci).
Rezultujuća lista će prikazivati sledeće informacije:
No.:
Redoslijed pojavljivanja
Kliknite na Export da izvezete u HTML formatu tražene dnevnike događaja.Standardni Windows
prozor za pretragu će se pojaviti tražeći od vas da odredite mjesto snimanja fajla.
86
6.4.5 LOKALNO SKLADIŠTE
Izbacuje prozor u kome određujete lokaciju snimanja
fajlova na Računaru snimljenih u živo video
nadzorom kao video fajl ili kao fotografija.
Ova tipka ima istu funkciju kao i Local Storage tipka
u svakom zasebnom ekranu.
Pritisak na ovu tipku izbacuje sliku sa strane.U ovom
meniju možete da:
1) Navedete da li želite da vam se podaci snimaju na lokalnom računaru(Yes/No-Da/Ne)
2) Navedete vremensko trajanje snimljenih fajlova(izbor od 5-10-15-30-60 minuta)
3) Odredite disk za lokalno snimanje:nudi informacije Stanje,Oznaka(disk ili hard disk),Kapacitet i
Slobodni Prostor.
6.4.6 TASTERI PREGLEDA EKRANA
Pritiskom na ovu tipku ćete da razvučete sve 4/*8(zavisno od modela) pogleda kamere preko
cijelog ekrana pretraživača(npr. sve kontrolne trake će biti tada sakrivene)
Označite bilo koji ekran i pritisnite ovu tipku : odabrani ekran će biti sam prikazan na čitavom
ekranu,mada će ostati vidljivi svi meniji..Ako u ovom modu pritisnete previous (prošli)
tipku,označeni ekran će biti sam prikazan bez ikakvih menija.
4/*8 mod broja prozora(zavisno od modela).Ako pritisnete ovu tipku dok je aktivan pregled
preko čitavog ekrana(a svi meniji sakriveni),bit će vam prikazano 4/8 prozora bez prikaza
menija.
Duplim klikom na bilo koji prozor u bilo kojoj vrsti pregleda će odabrani kanal prikazati preko čitavog
ekrana bez ikakvih menija-samo znači slika.
6.5 PTZ KONTROLNI PANEL
Kao što je opisano iznad,PTZ KONTROLNI PANEL se nalazi sa desne strane prozora pretraživača.
Najvećim dijelom,funkcije su iste kao i na samom DVR-u,mada funkcije mogu zavisiti od modela PTZ
sistema.Molimo vas da pogledate dobro uputstvo koje je došlo uz vašu PTZ kameru.
Pogledajte tabelu ispod za detaljan opis opštih karakteristika.
87
Broj
1
Naziv
Directional
Buttons
2
Speed
3
Zoom
4
Iris
5
Focus
Opis
Kontrole kretanja PTZ kamere. Molimo vas da
pogledate uputstvo koje je došlo uz vašu PTZ
kameru radi moda skeniranja
Određuje brzinu kretanja PTZ kamere
Kliknite za zoom in/zoom out
Kliknite da sliku posvijetlite ili potamnite(kod kamera
sa automatskim iris podešavanjem nema ove
funkcije)
Kliknite za fokus in/fokus out (kod kamera sa
automatskim fokusom nema ove funkcije)
Otvaranje/zatvaranje pomoći.kliknite na
6
Auxiliary
7
Preset
point
da otvorite i na
da zatvorite.različite funkcije
odgovaraju različitim zadatcima.pomoć sadrži
svjetlost,napajanje itd,detalje potražiti u uputstvu
koje je došlo uz kameru.
Tačka gdje ste snimili vaša podešavanja oko
pozicije kamere,fokusa,zuma i svjetlosti radi lakšeg
korištenja i pristupa kameri.
1.Odaberite broj za snimanje podešavanja
2.Podesite kameru kako želite
3.Kliknite na dugme
da ih snimite
Pozivanje snimljenih podešavanja:
1.Odaberite broj pod kojim ste snimili podešavanja
2. Kliknite na Start tipku
8
Cruise
Podešavanje putanje kretanja kamere.
88
Podešavanje:
1.Odaberite broj pod kojim ćete snimiti podešavanja
2. Kliknite na Set tipku
3. Ponovite korake 1 i 2 da dodate ostale brojeve
pod kojim želite da snimite još podešavanja(Preset
tačke) dok ne završite
4. Kliknite na tipku Run
Poništavanje podešavanja:
Kliknite na tipku
da poništite podešavanja
Track služi da se odredi putanja kretanja kamere.
Podešavanje:
5. Kliknite na tipku
da počnete sa
podešavanjima
6. Pomjerajte kameru u pravcima kojim želite.
7. Kliknite na tipku
podešavanjima.
9
Track
ponovo da završite sa
8. Kliknite na tipku
da pokrenete kameru
po maloprije snimljenoj putanji,ponovnim
klikom na istu tipku cete zaustaviti kameru.
Kliknite na tipku
da biste poništili
podešavanja.
Napomena:ova funkcija takođe zavisi od tipa vaše
PTZ kamere.
7.PODRŠKA ZA MOBILNE TELEFONE
Ovaj DVR uređaj može da emituje uživo prenos događaja sa CCTV kamerana vaš mobilni telefon,tako
da imate tkz. ’’on the go’’ pristup vašem sistemu video nadzora praktično svagdje.Da biste mogli da
vidite sve to na vašem mobilnom telefonu,morate u vaš telefon da instalirate odgovarajući softverprogram.Ti programi se nalaze na CD koji ste dobili uz vaš telefon pri kupovini,ili ih preuzimate preko
iTunes-a ako je u pitanju iPhone.Preko iTunes-a tražite ’’Kweye’’.Pogledajte u vašem uputstvu koje ste
dobili uz vaš telefon kako se vrši instalacija programa na njega.Trenutno,postoji ograničen broj
podržanih modela telefona:Windows CE Mobile,Nokia Symbian S60 3. i 5. Generacija operativnog
sistema,Google Android,BlackBerry OS 4.x+ i Apple iPhone.
NAPOMENA:
1.Prioritet korištenja ove funkcije na vašem mobilnom telefonu je da kod svog mobilnog operatera
aktivirate odgovarajući internet paket,kao što je 3G ili 2,5G.
2.Sa svojim mobilnim telefonom možete da gledate u živo prenos samo jednog kanala.Za sad nije
dostupan pregled više kanala odjednom kao ni pregled snimljenih materijala.
89
7.1 WINDOWS MOBILE
Sa instalacionog CD-a instalirajte fajl ’’Kweyesetup.cab’’ na vaš WINDOWS MOBILE telefon.
Pogledajte u vašem uputstvu koje ste dobili uz vaš telefon kako se vrši instalacija programa na njega.
Nađite i pokrenite program Kwey ,kliknite na tipku Setting da podesite IP adresu vašeg DVR-a.
Pojavit će se ekran u koji ćete unijeti korisničko ime(Admin),lozinku i IP adresu za vaš DVR(Server).
Unesite vrijednosti u polje Port:fabrička vrijednost je 7050 i odaberite kanal za striming podataka sa
padajućeg menija.
Kliknite OK da snimite podešavanja.
Glavni prozor ove aplikacije na mobilnom telefonu nudi izbor
kanala,Connect i Settings tipke.
Da bi se povezali sa sistemom i dabiste počeli da gledate
uživo prenos sa vaših CCTV kamera kliknite na tipku
Connect.
Da bi odabrali kameru,koristite padajući meni Channel.
Da bi promijenili podešavanja,pritisnite tipku Setting.
Podaci na ekranu vam pružaju informacije o trenutnom
vremenu(u formatu YYYY-MM-DD(godina,mjesec,dan) i
HH:MM:SS(sat,minuta,sekunda),broj kanala,bit
rate(Kbps),frame rate(fps),rezoluciju i status kamere.
Meni sadrži sledeće kontrole:
Kontrole kretanja PTZ kamere. Molimo vas da pogledate uputstvo koje je
došlo uz vašu PTZ kameru radi moda skeniranja
Zoom in/ Zoom out
90
-Iris
-Fokus
-Snapshot(pravljenje fotografija sa video materija)
7.2 SiMBIAN S60 TREĆA GENERACIJA SOFTVEROM
Sa instalacionog CD-a ,instalirajte fajl’’xxx,sisx’’ na vaš Simbijan S60 3.generacija softvera telefon(za
listu podržanih modela pogledajte dio 7.3). Pogledajte u vašem uputstvu koje ste dobili uz vaš telefon
kako se vrši instalacija programa na njega.
Pogledajte primjer instalacionog procesa prikazanog dole(model korišten pri instalaciji je N95):
1) Kopirajte ’’ KWeye_JH_3rd_1222.sisx’’ na vaš telefon sa instalacionog CD-a
2) Otvorite ’’file managment’’ na vašem telefonu i pronađite ’’ KWeye_JH_3rd_1222.sisx’’ koji
ste kopirali;
3) Odaberite ’’Options’’ pojavit će se prozorčić sa pitanjem’’Install Kweye’’?Odaberite
’’Yes’’da bi nastavili dalje,nakon toga pojavit će vam se sledeći ekrani,prikazani na
slikama ispod,odaberite ’’Continue’’
91
4.) Nakon što ste odabrali ’’Continue’’ na poslednjos slici iznad prikazanoj,započet će instalacija
softvera.Po završenoj instalaciji softvera pojavit će vam se u glavnom meniju ikonica ’’Kweye’’
5.) Odaberite ikonicu ’’Kweye’’ da bi pokrenuli program,kada se pojavi program odaberite ikonicu
i pritisnite ’’Enter’’ da uđete u podešavanja.
U ekranu Setting(podešavanja),unesite sledeće podatke:
IP: IP adresu DVR-a
92
Port:
Mobile port (7050 fabrička podešavanja).
User Name:Login User Name (Admin).
Password: Lozinka (888888 fabrička podešavanja).
Channel : Odaberite kanal koji želite nadgledati.
Alias:
Odredite ime uređaja.
6.)Poslije završenih podešavanja,kliknite na tipku Back,da bi se vratili u ekran uživo prenosa,odaberite
kanal i pritisnite tipku
da bi se povezali sa DVR-om.
Izbor kanala.Ako vaš sistem podržava 8
kanala pritisnite tipku
da bi se prebacivali između
tipki sa kanalima 1-4 i 5-8,kao što je to dole prikazano.
Kontrole kretanja PTZ kamere
Kontrole PTZ kamere(zoom,focus,iris).
Konektovanje i Dekonektovanje sa DVR-om.
Full Mode:Prikaz slike preko čitavog ekrana,za
to vrijeme su komande sakrivene sa glavnog ekrana.
Snap(pravljenje fotografija sa video materija)
Setting Izbacuje vam ekran sa podešavanjima konekcije.
Next Group Za prebacivanje između tipki sa kanalima 1-4 i 5-8
*Dostupno samo ako program podržava pregled sa 8 kamera u sistemu
Exit Kweye.
Da bi pregled video nadzora uživo proradio na vašem telefonu morate prvo da izvršite podešavanja
programa :unesite preferiranu mrežnu tačku pristupa(preferred network access point),IP adresu DVRa,port mobilnog telefona,username(korisničko ime), i password(lozinka).
Kliknite na ikonicu
da uđete u meni sa podešavanjima.
7.3 LISTA PODRŽANIH MODELA TELEFONA SA SIMBIJAN SOFTVEROM
Molimo vas da pogledate listu Simbian mobilnih telefona koji su testirani da se mogu povezati sa
DVR-om sa daljine.
93
94
7.3 APLLE Iphone
Kao i sve ostale aplikacije za iPhone,tako i ova mora biti preuzeta(download) direktno sa iPhone
AppStore.
1) Otvorite Apple iTunes
2) Otiđite na ’’Search’’ da bi našli aplikaciju ’’ Kweye’’.To je besplatna aplikacija.
3) Preuzmite je i instalirajte na iPhone
4) Nađite ikonicu Kweye
i kliknite na nju da bi je pokrenuli
5) Vidjet ćete sledeći ekran.
6) Da bi podesili konekciju sa DVR-om kliknite na ikonicu
da uđete u meni za podešavanje
(pogledajte sledeću sliku i dio)
Name(ime)
Play tipka :pritiskom na nju se povezujete sa DVR-om da
gledate prenos u živo.
Kontrole kretanja PTZ kamere.
Podešavanja zoom,focus,iris
Prekidač za prebacivanje između kanala.
Full screen-prikaz preko čitavog ekrana
Take picture-(pravljenje fotografija)
Settings meni za povezivanje sa DVR-om
Informacije o aplikaciji Kweye
Za DVR sa 8 kanala,prekidač između 2 grupe po 4 kanala
95
Name:
Podesite ime za vaš DVR
Address : DVR IP adresa
Port :
Mobile port (7050 fabrička podešavanja)
User Name: Login User Name (Admin).
Password: Lozinka (888888 fabrička podešavanja).
SAVE tipka će snimiti vaša podešavanja a kad pritisnete Back
vratit ćete se u prethodni prozor.
7.4 BLACKBERRY TELEFONI
1.) Instalacija Programa
1. Kopirajte setup softver ’’KWeye .cod’’ i ’’KWeye.alx’’ na vaš računar.
2. Da bi mogli da instalirate aplikacije i teme preko BlackBerry Desktop Menadzera,prvo morate
na vaš računar da instalirate BlackBerry Desktop Menadzer. BlackBerry Desktop Menadzer
ćete prepoznati kao ’’DM.’’ u protivnom vaš računar neće moći uspostaviti konekciju sa
telefonom.
3. Povežite vaš telefon sa računarom pomoću USB kabla kojeg ste dobili pri kupovini telefona.
Pokrenite DM.
4. Prije instalacije otvorite BlackBerry Desktop Menadzer.Prikazan kao crveni znak na sledećim
slikama FIG1 prikazuje da telefon nije konektovan sa računarom,a FIG 2 pokazuje da je
telefon povezan sa računarom.
96
5.Kliknite na ’’Application Loader’’ da uđete u program.U ovom ekranu imate dvije opcije da
birate. Odaberite ’’Add/Remove Applications’’(kao što je prikazano na sledćoj slici).
6. Sada bi trebali vidjeti na ekranu prozor kao što je prikazan na sledećoj slici.Kliknite
’’Browse’’ kako je i prikazano.
97
7.Kada ste kliknuli na tipku ’’Browse’’’pojavit će vam se prozor kao onaj prikazan na sledećoj
slici.Pronađite u njemu gdje ste snimili aplikacije.Povedite računa da ste snimili oba fajla u
isti folder-i ’’alx’’ i ’’cod’’ fajl.Nakon što ste pronašli ’’KWeye.alx’’ fajl za aplikaciju,označite
ga i pritisnite ’’open’’.
98
8.Sada ćete se vratiti u ’’Application Loader’’ ekran.Odavde ćete biti u mogućnosti da vidite da
se ’’KWeye’’sada nalazi na listi spreman za instaliranje(kao što je prikazano na sledećoj slici)
9.Kliknite na ’’NEXT’’ da instalirate ovaj softver i kliknite ’’Finish’’ da započnete instalaciju.
10.Možete ukloniti program’’KWeye’’ sledećom metodom koja sledi.Uđete na ’’Application
Loader’’ ekran,i na ’’Device application selection’’ možete odabrati aplikaciju koju želite ukloniti
sa vašeg uređaja.Kada pod stavkom Action piše Remove,to znači da će program biti uklonjen
sa vašeg uređaja.
99
11.Kliknite na tipku ’’Next’’ i pojavit će vam se sledeći ekran.Kliknite na ’’Finish’’ da potvrdite i
aplikacija ’’KWeye’’ može se ukloniti sa vašeg računara.
2.)SISTEMSKA OBJAŠNJENJA
KWeye telefonski port ima sledeće mogućnosti i funkcije:u živo prenos video
nadzora,prekidač između kanala,pregled preko čitavog ekrana,PTZ kontrole(uključujući
zoom,focus,iris), pravljenje fotografija sa video snimaka,snimanje favorita i Exit-izlaz funkcija.
100
1.Pregled glavnog ekrana
Poslije instalacije ,pokrenite aplikaciju’’KWeye’’ kao na sledećoj
slici.
2.Podešavanje konfiguracije sistema
Otvorite glavni ekran,pokazat će vam se ekran kao onaj dole prikazan.Modifikujte vaše parametre ako
je to potrebno.
Name:
Podesite ime za vaš DVR
Address : DVR IP adresa
Port :
Mobile port (7050 fabrička podešavanja)
User ID:
Login User Name (Admin).
Password: Lozinka (888888 fabrička podešavanja).
Network Type:WIFI ili 3G
Login:
Kliknite na ovu tipku da se ulogujete za u živo pregled video nadzora
Canel:
Kliknite na ovu tipku da izađete iz sistema.
Device List: Kliknite na ovu tipku da vam se prikaže lista uređaja i odaberite onaj na koji se želite
konektovati.
101
3.Prenos uživo
Posle završenih podešavanja, pritisnite Login da bi se ulogovali na uživo pregled zbivanja i kliknite
Cancel tipku da izađete iz sistema.Pogledajte sledeću sliku:
4.Povezivanje sa DVR-om
Da bi se povezali sa serverom otiđite na ikonicu ’’Conect’’ i pritisnite je da bi se povezali sa serverom
preko vašeg mobilnog telefona.
Kad započnete sa konekcijom pojavit će se prenos uživo ,opcije koje vam se pri tome nude su
prebacivanje između kanala,PTZ kontrola,pravljenje slika,i prikaz preko čitavog ekrana,molimo
pogledajte slike prikazane dole:
102
Connect
konekcija/dekonekcija sa DVR-om
Full Screen
prikaz preko čitavog ekrana
Capture
pravljenje fotografija
Setting
ulazak u podešavanja sistema
About
prikaz informacija o KWeye aplikaciji
Channel Switch:prekidač između kanala
kontrole pokreta PTZ kamere
zoom in/zoom out
podešavanje fokusa
podešavanje količine svjetla
5.Pomoć
Poslije podešavanja nalazi se stavka pomoć
instalacije i podešavanja ove aplikacije.
,u kojoj se nalaze svi odgovori na vaša pitanja oko
6.Izlaz
Da bi izašli iz aplikacije morate se vratiti u ekran Settings,pritisnite Cancel tipku .Bit ćete pitani Da li
želite da izađete iz sisitema?Ako želite izaći pritisnite tipku Yes,ako ne želite pritisnite tipku No,kao
što je prikazano na sledećoj slici:
3.)NAJČEŠĆA PITANJA I NJIHOVI ODGOVORI:
1.Zašto se ne mogu konektovati na server?
A. Provjerite da li su vam sledeći podaci tačni:server,port,user name,password.
B. Provjerite da li vam je telefon konektovan na internet.
103
2. Zašto ne mogu da kontrolišem PTZ i nakon ulaska u glavni pregled?
A.
Provjerite jesu li PTZ kamera i kanal pravilno usklađeni
B.
Treba da prođe neko vrijeme dok se PTZ kamera učita,molimo budite strpljivi.
7.5 ANDROID(GOOGLE TELEFONI)
1.)Instaliranje programa
1.1 Kopirajte program KWeye na vaš android telefon ili SD karticu
1.2 Otvorite vaš ‚‚ES File Explore‚‚ u android telefonu i pronađite (KWeye_ceshi ) fajl na
vašem android telefonu ili SD kartici .Kliknite na (KWeye.apk) da instalirate softver.
Kliknite na ‚‚Install‚‚ i bit će instalirano.
104
2.Pokretanje KWeye softvera
KWeye vam omogućava video nadzor,prelazak između kanla,povećanje slike na čitav
ekran,PTZ kontrole,fokus,Pravljenje fotografija tokom video nadzora,snimanje favorita i
Exit(izlaz iz programa).
2.1 Glavni meni sistema
Nakon instalacije programa,nađite ikonicu ‚‚KWeye‚‚ u aplikacijama i kliknite na nju.
Pokrenite program,,kao na slici ispod:
105
2.2 Podešavanja
Da uđete u podešavanja kliknite na ikonicu
pritisnite tipku Setting.
.Da bi pristupili podešavanju parametara
Address : IP adresa vašeg ili Domen vašeg DVR-a
Port:
Port servera koji je podešen na DVR-u(7050fabrički podešen)
Device Name:Podesite ime vašeg DVR-a
User Name: Korisničko ime koje je podešeno na DVR-u
Password:Korisniča lozinka koja je podešena na DVR-u
Posle podešavanja vratite se u prvi meni pritiskom na tipku Back .Poslije unijetih podešavanja
pritisnite ‚‚Connect‚‚ tipku
,koja će vas povezati sa serverom.Opcije koje se još nude su :
pravljenje fotografija ,focus,prekidač između kanala,pregled
preko čitavog ekrana,PTZ kontrole.
Detaljne informacije:
pomoću ove tipke se konektujete na server
ulazak u podešavanja
prekidač za prelazak između kanala
/
kontrola PTZ kamere(gore,dole,lijevo,desno)
kontrola fokusa,zuma i osvjetljenja
Tipka za pravljenje fotografija
pritiskom na ovu tipku dobijate informacije o programu KWeye
106
3.)Često postavljana pitanja i odgovori
1.Zašto se ne mogu konektovati na server?
A. Provjerite da li su vam sledeći podaci tačni:server,port,user name,password.
B. Provjerite da li vam je telefon konektovan na internet.
2. Zašto ne mogu da kontrolišem PTZ i nakon ulaska u glavni pregled?
A.
Provjerite jesu li PTZ kamera i kanal pravilno usklađeni
B.
Treba da prođe neko vrijeme dok se PTZ kamera učita,molimo budite strpljivi.
REŠAVANJE PROBLEMA
Ovo osnovo rešavanje problema će vam pomoći da prepoznate osnovne nepravilnosi i da
ih uspješno otklonite.
Ako se kvarovi i nepravilnosti ne mogu otkloniti prateći sledeće korake pozovite stručno lice.
Problem
Nakon što ste uređaj
priključili na
napajanje on se ne
uključuje
Uređaj se stalno
restartuje
Mašini je pao sistem
tokom snimanja ili
tokom gledanja
snimljenih
informacija
Ne uspijevate
odraditi operaciju
nadogradnje
Miš ne radi
Rešenje
-Provjerite da li glavni prekidač u položaju UKLJUČENO i da ima el
.energije
-Provjerite da li pokrenuta procedura radi
-Prvo provjerite izvor napajanja i da li svaki HDD ima potrebno napajanje
-Isključite sve uređaje koji su konektovani ,kao što su kamere ili mrežne
konekcije,pa provjerite da li DVR radi onda.Ako i dalje imate problem
skinitepoklopac i lagano izvadite HDD,oštećen HDD može izazvati
konstatno resetovanje.
Provjerite da li je sve u redu sa Hard Diskom,ako se jedan od vaših hard
diskova pokvario zamijenite gai probajte ponovo.
-DVR ne prepoznaje USB uređaj,probajte još koji USB uređaj da utvrdite
kompaktibilnost
-USB port ne radi kako treba zbog promjena napona.Pozovite stručno
lice
-Miš drugog proizvođača možda neće raditi na vašem DVR-u.Koristite
onaj što vam je došao uz uređaj.Ako već koristite drugog
proizviđača,probajte više njih da utvrdite koji radi.Trenutno bežični miš ne
može raditi na vašem DVR-u
107
Funkcija snimanja ne
radi kako treba
Slika na ekranu nije
u boji već je crnobijela
-Provjerite da su HDD konekcije dobre
-Provjerite da li je HDD formatiran prije upotrebe
-Provjerite podešavanja u odgovarajućim meniju
-Provjerite da li su Video ulazi,DVR i monitori u sistemu međusobno
kompaktibilni,npr da su svi NTSC ili svi PAL.Takođe su noćni snimci
crno-bijeli.Ako nađete kakve ne kompaktibilnosti podesite vaš monitor u
stanje automatskog prepoznavnja kompktibilnosti.
Nema ništa na
monitoru
-Provjerite da li je monitor uključen ili možda da nije u podešavanjima
monitora ,smanjeno osvjetljenje na 0.
-Provjerite da li je video kabal dobro uključen,i da nema kakvih prekida.
Slika nije čista
Kvalitet boje je loš i
na videu i na
napravljenm
fotgrafijama
Slika se trese
,trza,nije boja uredu
kada se gleda na
displeju kompjutera
-To se može desiti usled određenih smetnji
-Provjerite video kabal da nije gdje potrgan – oštecen i da su konekcije
kablova dobre.
-Provjerite stanje kamere,monitora i spojeve .
-Provjerite da li su dobro podešeni parametri izlazni/ulazni na DVR
meniju
-Provjerite kvalitet konekcije kablova
-Provjerite da linija VGA ima uzemljenje
-Povišena temperatura ili zračenje toplote iz računara može
prouzrokovati smetnje u radu VGA displeja
Tokom pregleda na
monitoru računara
se javlja mozaik
-Ako su parametri tokom snimanja podešeni na jako nizak kvalite može
se desiti da se javi povremeno mozaik.Prilagodite podešavanja.
-Oštećene sekcije na Hard disku mogu prouzrokovati mozaik tokom
pregleda materijala.
Prikazani datum i
vrijeme u donjem
lijevom ćošku nisu
tačni
-Ulogujte se kao Administrator i podesite datum i vrijeme u
podešavanjima u glavnom meniju.
108
PRILOG 1
PROCJENA HDD (HARD DISK) KAPACITETA
Sistem trenutno podržava HDD od 1TB maksimalno.To se možda čini kao dosta mjesta,ali
sa konstantnim snimanjem ovi gigabajti se brzo potroše.
Zadatak procjene koliko sati/minuta snimljenog materijala može da stane na HDD kad nam ostane
samo 500MB je malo varljiv.To se čini možda ne bitno kad imamo cijeli HDD na raspolaganju,ali kada
shvatite da želite da imate na uvid događaje koji su se desili prije par sedmica ili mjeseci onda to
postaje veoma bitno.Sledeće formule vam mogu pomoći da osjećate više samopouzdanja kada
proračunavate ostatak mjesta na HDD-u.Takođe imajte u vidu da na korištenje prostora HDD-a utiče i
format video signala,video kvalitet,broj sličica u sekundi i bit rate.
Računanje kapaciteta HDD-a
 Vremensko Snimanje:
Korak1:Računanje maksimuma kapaciteta HDD-a po satu snimanja za dati kanal.
Pod predpostavkom da je Sch prostor koji je potreban da se snimi sat vremena materijala
prema određenom bit rate-u B(Kbit/s),formula za izračunavanje količine prostora HDD-a koja
nam treba po satu bi bila:
Sch=(B*3600)/(8*1024)=B*0,439453125MB
Korak2:Računanje količine prostora HDD-a (St) potrebne za snimanje satima T.
Iz predhodne kalkulacije Sch prostor na HDD potreban za 1 sat snimanja.Onda:
St=T* Sch
Korak3: Da izračunate koliko vam treba ukupno HDD prostora da snimate onoliko kanala
koliko je vama potrebno,morate dodati sve kanale koje ćete koristiti:
Stotal= Sch1+ Sch2+ ...+ Sn
Kao pogodnost možete da koristite tabele date ispod HDD prostora potrebnog za snimanje 1sata
video materijala ,sa jedne kamere u zavisnosti od video formata, video kvaliteta,broj sličica u sekundi i
bit rate-a .Npr. na 4-kanalnom DVR-u pri 768Kbits bit rate-u,sat vremena snimanja za 4 kanala je
1,29G ili 500 GB Hard disk može vjerovatno da snima 15 dana,(pretpostavljajući da jedan dio hard
diska se koristi od strane sistema).
109
110

Snimanje pod Alarmom
Manje prostora na HDD-u će biti korišteno ako podesite vaš uređaj da snima samo određene
događaje,kao npr. samo kad se alarm uključi.Ako je oznaka uključenog alarma a% onda će se
prostor na Hard disku potreban u alarm-snimanju Sa računati po sledećoj formuli
Sa= Stotal* a%
PRILOG 2
TABELA KOMPAKTIBILNIH HDD-a
Ispod imate tabelu provjerenih vrsta Hard Diskova koji su kompaktibilni sa DVR-om.Ako želite
da koristite HDD koji nije u ovoj tabeli ,prvo ga testirajte na kompaktibilnost.
proizvođač
111
PRILOG 3
SPISAK KOMPAKTIBILNIH PRENOSNIH USB DVD REZAČA
Ispod imate tabelu provjerenih vrsta prenosnih USB DVD rezača koji su kompaktibilni sa DVRom.Ako želite da koristite uređaj koji nije u ovoj tabeli ,prvo ga testirajte na kompaktibilnost.
112
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
5 074 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content