close

Enter

Log in using OpenID

- Digitalni tahograf doo

embedDownload
OSNOVNI PODACI ZA DIGITALNI TAHOGRAF
(VDO)
1
Lokalno
vrijeme
Brzina
Kilometraža
––
Prikaz
trenutne
aktivnosti
vozača
Simbol
kartice
vozača
Utor za
karticu
vozača
2
Vađenje
kartice vozača
USB za skidanje
podataka sa
tahografa
Prikaz
trenutne
aktivnosti
suvozača
Utor za
karticu
suvozača
Izlaz iz izbornika,
tipka za korak
unazad
Ulaz u menu
Odabir aktivnosti
vozača
Odabir aktivnosti
suvozača
Prolaženje po
izborniku
DIGITALNI TAHOGRAF d.o.o., Zastavnice 18, 10251 Hrvatski Leskovac
Telefon: + 385 (0)1 3794 491 Telefax: + 385 (0)1 3794 561 E-mail: [email protected] Web: www.digitalni-tahograf.hr
Upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080931018, Temeljni kapital: 20.000,00 kn, Direktor: Marko Udovičić
OIB: 56290033854, IBAN HR0223600001102441903 (ZABA d.d.)
1. POČETAK RADNOG DANA
3
Upozorenje (treptajuće) – potrebno ubaciti
karticu vozača (vožnja bez kartice nije
dozvoljena)
4
Nakon ubacivanja kartice – prikaz vremena kada je kartica
zadnji put vađena
DIGITALNI TAHOGRAF d.o.o., Zastavnice 18, 10251 Hrvatski Leskovac
Telefon: + 385 (0)1 3794 491 Telefax: + 385 (0)1 3794 561 E-mail: [email protected] Web: www.digitalni-tahograf.hr
Upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080931018, Temeljni kapital: 20.000,00 kn, Direktor: Marko Udovičić
OIB: 56290033854, IBAN HR0223600001102441903 (ZABA d.d.)
5
Pitanje – da li želite ručni unos? Odgovor je DA (YES), ručnim
unosom vozač obilježava što je radio od zadnjeg vađenja
kartice do ponovnog stavljanja (opravdava vrijeme u kojem
kartica nije bila u tahografu).
6
Pitanje – da li je to kraj smjene? Odgovor je NE (NO). Vozačev
kraj smjene je kada ispuni dnevni odmor (9 ili 11h).
DIGITALNI TAHOGRAF d.o.o., Zastavnice 18, 10251 Hrvatski Leskovac
Telefon: + 385 (0)1 3794 491 Telefax: + 385 (0)1 3794 561 E-mail: [email protected] Web: www.digitalni-tahograf.hr
Upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080931018, Temeljni kapital: 20.000,00 kn, Direktor: Marko Udovičić
OIB: 56290033854, IBAN HR0223600001102441903 (ZABA d.d.)
7
2. KORAK
3. KORAK
Nakon odabira željenog vremena, potrebno je Nakon odabira aktivnosti (u ovom slučaju krevet)
odabrati aktivnost. Strelicam se također
vozač pritišće tipku OK. Time je unio na karticu
odabire aktivnost (krevet,čekić,pripravnost).
da je od 10:14 do 22:14 bio na odmoru.
1. KORAK
Prikazano vrijeme zadnjeg vađenja kartice i trenutnog
vremena (NAPOMENA-UTC vrijeme).
Vozač držeći strelicu prema gore dolazi do željenog
vremena (mogući ručni unos za više dana, npr. od 25.11.
do 28.11.)
8
Pitanje - početna država. Vozač strelicama može birati državu u kojoj
započinje svoje aktivnosti.
DIGITALNI TAHOGRAF d.o.o., Zastavnice 18, 10251 Hrvatski Leskovac
Telefon: + 385 (0)1 3794 491 Telefax: + 385 (0)1 3794 561 E-mail: [email protected] Web: www.digitalni-tahograf.hr
Upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080931018, Temeljni kapital: 20.000,00 kn, Direktor: Marko Udovičić
OIB: 56290033854, IBAN HR0223600001102441903 (ZABA d.d.)
9
Na ispisu vozač može
provjeriti da li je
ispravno unio ručni
unos. U prvom redu
vidljivo je da je vozač
unio odmor od 9:3612:00, dakle ispravno.
U drugom redu je primjer
ne unešenog ručnog
unosa. Dakle vrijeme
između 12:00 i 21:36 je
pod upitnikom, ne zna se
što je u tome periodu
vozač radio
(neopravdano vrijeme).
2. RADNI DAN
10
Nakon završetka početnog stadija vozač započinje svoj rad. Tokom dana
ne zaboravljati bilježiti svoje aktivnosti pomoću tipke 1. Kada vozač ide
na pauzu obavezno prebaciti na krevet.
DIGITALNI TAHOGRAF d.o.o., Zastavnice 18, 10251 Hrvatski Leskovac
Telefon: + 385 (0)1 3794 491 Telefax: + 385 (0)1 3794 561 E-mail: [email protected] Web: www.digitalni-tahograf.hr
Upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080931018, Temeljni kapital: 20.000,00 kn, Direktor: Marko Udovičić
OIB: 56290033854, IBAN HR0223600001102441903 (ZABA d.d.)
11
Dnevno vrijeme vožnje
Dvo-tjedno vrijeme
vožnje
Pritiskom na strelicu tijekom vožnje
vozač dolazi do podataka o
aktivnostima. Ukoliko je vozilo u
mirovanju nakon 3 pritiska (ovisno o
verziji tahografa) na strelicu dolazi do
ovog izbornika.
Vrijeme odmora (tahograf bilježi zadnju
pauzu). Ukoliko vozač napravi pauzu
manju od 15 minuta, tahograf ju neće
registrirati. Nakon ručnog unosa u
početku radnog dana vozač vidi
vrijeme dnevnog odmora.
3. KRAJ RADNOG DANA
12
Prilikom vađenja kartice na
tahografu se pojavi upit za unos
završne države. Vozač odabire
državu u kojoj završava radni dan.
DIGITALNI TAHOGRAF d.o.o., Zastavnice 18, 10251 Hrvatski Leskovac
Telefon: + 385 (0)1 3794 491 Telefax: + 385 (0)1 3794 561 E-mail: [email protected] Web: www.digitalni-tahograf.hr
Upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080931018, Temeljni kapital: 20.000,00 kn, Direktor: Marko Udovičić
OIB: 56290033854, IBAN HR0223600001102441903 (ZABA d.d.)
13
Sljedeće pitanje je da li vozač želi
napraviti ispis na kraju dana. Ako želi
odgovor je DA (YES), ako ne želi odgovor
je NE (NO).
4. OPIS BITNIH STAVKI U IZBORNIKU
14
Ulaskom u menu, vozač dolazi do prve rubrike.
Opcija ispis služi za izlistanje vozačevih
aktivnosti za određeni dan. Vozač stišće OK
kada odabere čije aktivnosti želi ispisati.
Strelicama prema dolje vozač može doći do ispisa
aktivnosti za suvozača i za vozilo.
(NADZOR NAJČEŠĆE TRAŽI ISPIS AKTIVNOSTI
VOZAČA).
DIGITALNI TAHOGRAF d.o.o., Zastavnice 18, 10251 Hrvatski Leskovac
Telefon: + 385 (0)1 3794 491 Telefax: + 385 (0)1 3794 561 E-mail: [email protected] Web: www.digitalni-tahograf.hr
Upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080931018, Temeljni kapital: 20.000,00 kn, Direktor: Marko Udovičić
OIB: 56290033854, IBAN HR0223600001102441903 (ZABA d.d.)
15
Vozač može odabrati ispis bilo kojeg dana unatrag.
Pritiskom OK potvrđuje ispis određenog dana.
16
Odabir unosa za vozilo.
Pritiskom strelica vozač dolazi do drugih
opcija u izborniku. Pritskom OK ulazi u
izbornik unosa podataka za vozilo.
DIGITALNI TAHOGRAF d.o.o., Zastavnice 18, 10251 Hrvatski Leskovac
Telefon: + 385 (0)1 3794 491 Telefax: + 385 (0)1 3794 561 E-mail: [email protected] Web: www.digitalni-tahograf.hr
Upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080931018, Temeljni kapital: 20.000,00 kn, Direktor: Marko Udovičić
OIB: 56290033854, IBAN HR0223600001102441903 (ZABA d.d.)
17
Prva opcija u podacima za vozilo je opcija
OUT. Služi kada vozač vozi prijevoz koji ne
podliježe Zakonu o mobilnim radnicima.
Opcija OUT se ukida vađenjem kartice ili
ručno preko menu na isti način kako je i
uključena.
18
2. opcija u izborniku za vozilo je korekcija
UTC vremena. Moguće samo za minutu
pomaknuti jednom tjedno.
DIGITALNI TAHOGRAF d.o.o., Zastavnice 18, 10251 Hrvatski Leskovac
Telefon: + 385 (0)1 3794 491 Telefax: + 385 (0)1 3794 561 E-mail: [email protected] Web: www.digitalni-tahograf.hr
Upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080931018, Temeljni kapital: 20.000,00 kn, Direktor: Marko Udovičić
OIB: 56290033854, IBAN HR0223600001102441903 (ZABA d.d.)
19
3. opcija u izborniku za vozilo je korekcija
lokalnog vremena. U ovom izborniku vozač
mijenja vrijeme kada se pomiče sat i ukoliko
uoči da se vrijeme ne poklapa sa točnim
vremenom.
20
4. opcija u izborniku za vozilo. Vozač je koristi ukoliko je
pratnja vozila na trajektu ili vlaku. Uključiti kada se vozač
ukrca na drugo vozilo.
DIGITALNI TAHOGRAF d.o.o., Zastavnice 18, 10251 Hrvatski Leskovac
Telefon: + 385 (0)1 3794 491 Telefax: + 385 (0)1 3794 561 E-mail: [email protected] Web: www.digitalni-tahograf.hr
Upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080931018, Temeljni kapital: 20.000,00 kn, Direktor: Marko Udovičić
OIB: 56290033854, IBAN HR0223600001102441903 (ZABA d.d.)
21
Dnevno vrijeme vožnje
Dvo-tjedno vrijeme
vožnje
Pritiskom na strelicu tijekom vožnje
vozač dolazi do podataka o
aktivnostima. Ukoliko je vozilo u
mirovanju nakon 3 pritiska (ovisno o
verziji tahografa) na strelicu dolazi do
ovog izbornika.
Vrijeme odmora (tahograf bilježi zadnju
pauzu). Ukoliko vozač napravi pauzu
manju od 15 minuta, tahograf ju neće
registrirati. Nakon ručnog unosa u
početku radnog dana vozač vidi
vrijeme dnevnog odmora.
22
Dok je vozilo u stajanju vozač može pritiskom
na strelice doći do izbornika za odabir jezika
tahografa. (Provjeriti da li je dostupan HRV
ukoliko već nije namješten).
DIGITALNI TAHOGRAF d.o.o., Zastavnice 18, 10251 Hrvatski Leskovac
Telefon: + 385 (0)1 3794 491 Telefax: + 385 (0)1 3794 561 E-mail: [email protected] Web: www.digitalni-tahograf.hr
Upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080931018, Temeljni kapital: 20.000,00 kn, Direktor: Marko Udovičić
OIB: 56290033854, IBAN HR0223600001102441903 (ZABA d.d.)
23
Odabir unosa za vozača
Pritiskom strelica vozač dolazi do drugih
opcija u izborniku. Pritskom OK ulazi u
izbornik unosa podataka za vozača.
24
Prva opcija je unosa početne
države. Vozači koji ostavljaju
karticu u tahografu moraju na ovaj
način unijeti početnu državu.
Pritiskom OK vozač ulazi u
odabir država (HR, D, A...),
ovisno u kojoj državi započinje
svoje aktivnosti.
DIGITALNI TAHOGRAF d.o.o., Zastavnice 18, 10251 Hrvatski Leskovac
Telefon: + 385 (0)1 3794 491 Telefax: + 385 (0)1 3794 561 E-mail: [email protected] Web: www.digitalni-tahograf.hr
Upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080931018, Temeljni kapital: 20.000,00 kn, Direktor: Marko Udovičić
OIB: 56290033854, IBAN HR0223600001102441903 (ZABA d.d.)
25
Druga opcija je unos završne
države. Vozači koji ostavljaju
karticu u tahografu moraju na ovaj
način unijeti završnu državu.
26
Prilikom vađenja kartice na
tahografu se pojavi upit za unos
završne države. Vozač odabire
državu u kojoj završava radni dan.
DIGITALNI TAHOGRAF d.o.o., Zastavnice 18, 10251 Hrvatski Leskovac
Telefon: + 385 (0)1 3794 491 Telefax: + 385 (0)1 3794 561 E-mail: [email protected] Web: www.digitalni-tahograf.hr
Upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080931018, Temeljni kapital: 20.000,00 kn, Direktor: Marko Udovičić
OIB: 56290033854, IBAN HR0223600001102441903 (ZABA d.d.)
Tablica 1. www.dtco.vdo.com
DIGITALNI TAHOGRAF d.o.o., Zastavnice 18, 10251 Hrvatski Leskovac
Telefon: + 385 (0)1 3794 491 Telefax: + 385 (0)1 3794 561 E-mail: [email protected] Web: www.digitalni-tahograf.hr
Upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080931018, Temeljni kapital: 20.000,00 kn, Direktor: Marko Udovičić
OIB: 56290033854, IBAN HR0223600001102441903 (ZABA d.d.)
Tablica 2. www.dtco.vdo.com
NAPOMENA:
1. Upute su rađene prema verziji VDO digitalnog tahografa iz 2005. Ukoliko imate noviju
verziju digitalnog tahografa postoji minimalna razlika u nekim koracima (određeni koraci
su preskočeni, odnosno pojednostavljeni).
2. Slike su poredane prema aktivnostima vozača tijekom radnog dana. (Pratiti korak po
korak).
DIGITALNI TAHOGRAF d.o.o., Zastavnice 18, 10251 Hrvatski Leskovac
Telefon: + 385 (0)1 3794 491 Telefax: + 385 (0)1 3794 561 E-mail: [email protected] Web: www.digitalni-tahograf.hr
Upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080931018, Temeljni kapital: 20.000,00 kn, Direktor: Marko Udovičić
OIB: 56290033854, IBAN HR0223600001102441903 (ZABA d.d.)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
647 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content