close

Enter

Log in using OpenID

novi raspored odvoza otpada

embedDownload
D U N D O V O d.o.o.
RAB
GRAD RAB, PC MALI PALIT
PALIT
KAMPOR
SUP. DRAGA DONJA
BANJOL
BARBAT
MUNDANIJE
SUP. DRAGA GORNJA
OD 01. LISTOPADA 2014. GODINE DO 31. SVIBANJA 2015. GODINE
ZONA
MJESTO
RASPORED ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA - GRAD RAB
PONEDJELJAK
C
B
M
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
B
B
B
B
B
B
M
M
M
M
M
M
DANI
UTORAK
B
B
B
B
B
B
B
B
B
SRIJEDA
ODVOZA
ČETVRTAK
M
P
B
M
S
B
M
B
M
B
M
M
M
M
M
M
M
M
M
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
B
M
B
M
B
M
B
M
B
M
PETAK
PL
B
M
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
B
B
B
B
B
B
M
M
M
M
M
M
SUBOTA
B
M
B
B
B
B
B
B
B
B
M
M
M
M
M
M
M
M
NEDJELJA
LEGENDA:
B
-
BIO OTPAD (SMEðI) - ostaci hrane, lišće, trava .....
M MJEŠANI KOMUNALNI (SIVI I/ILI CRNI)
P
-
PAPIR (PLAVI) - papir i karton
PL PLASTIKA, METAL, TETRAPAK (ŽUTI)
S
-
STAKLO (ZELENI) /
PRVA
SRIJEDA U MJESECU
ZONA A: GLAVNA CESTA - VELIKI KONTEJNERI OD 740 l
ZONA B: GLAVNE I SPOREDNE CESTE - MALI KONTEJNERI DO 240 l
ZONA C: GRAD RAB, PC MALI PALIT
●
Za ostvariti uslugu besplatnog odvoza krupnog otpada potrebno je putem telefona 724-624 i/ili na e-mail: [email protected] definirati osnovne elemente poput
naručitelja usluge, vrste otpada, količine i mjesta preuzimanja, a mi ćemo u dogovoreno vrijeme uputiti vozilo na preuzimanje.
Napomena: otpad iz vrtova (granje) i grañevinski materijal (šuta) ne spada u krupni otpad.
Rab, 30.09.2014.
M.P.
Direktor: Hari Čipčić, dipl.ing.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
372
File Size
108 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content