close

Enter

Log in using OpenID

BUREAU VERITAS CERTIFIKACIJA

embedDownload
BUREAU VERITAS CERTIFIKACIJA
Bureau Veritas Croatia d.o.o.
ŠTO ZNAČI CERTIFICIRATI SUSTAV UPRAVLJANJA?
Certificirati sustav upravljanja znači dokazati svojim kupcima i svim zainteresiranim
stranama da je sustav Vaše tvrtke usklaĎen sa meĎunarodno priznatim normama,
odnosno s dobrom poslovnom praksom. U posljednje vrijeme, certifikacija može značiti
još veću konkurentsku prednost, koja demonstrira snagu tvrtke kao i njezino jasno
opredjeljenje za trajno poboljšanje.
Certifikacija nije samo priznanje koje daje neovisna certifikacijska kuća već mora
dovesti do boljih poslovnih i financijskih rezultata trajnim poboljšavanjem procesa
CERTIFICATION
Bureau Veritas Certification
koji postoje u organizaciji.
Bureau Veritas Croatia d.o.o. posjeduje zavidno iskustvo u certificiranju sustava
upravljanja te je i u Republici Hrvatskoj, kao i u svijetu, jedna od vodećih
certifikacijskih kuća.
Bureau Veritas Croatia d.o.o.
Bureau Veritas Certification
prema novim mjestima, tržištima i novim proizvodima.
S nama ništa više nije prepušteno slučaju.
Mi radimo u suradnji s vama i pomažemo vam da upravljate svojom kvalitetom,
zdravljem, sigurnošću, okolišem i društvenom odgovornošću.
Mi vam dajemo povjerenje znajući da ono što radite nije samo dobro napravljeno,
nego da je viĎeno da je dobro napravljeno.
Nastavimo naprijed zajedno s povjerenjem !
CERTIFICATION
Više nego ikad smo uz vas i pomažemo vam da se krećete prema naprijed,
Bureau Veritas Croatia d.o.o.
Bureau Veritas Certification
Bureau Veritas-a. Bureau Veritas Croatia d.o.o. radi po ovlaštenju i procedurama
meĎunarodne certifikacijske kuće Bureau Veritas Certification koja posjeduje više
od 40 meĎunarodnih akreditacija i nacionalnu hrvatsku HAA akreditaciju.
Naš certifikacijski znak je prepoznat u cijelom svijetu kao simbol za stručnost,
profesionalnost i predanost, a kao takav se može koristiti na svim marketinškim
materijalima i on predstavlja simbol Vašeg uspjeha i predanost stalnom poboljšanju,
što stvara osjećaj povjerenja kod Vaših partnera, klijenata i dobavljača.
CERTIFICATION
Bureau Veritas Croatia d.o.o. osnovan je 1925. godine i 100% je u vlasništvu
Bureau Veritas Croatia d.o.o.
Bureau Veritas Certification
Bureau Veritas provodi certifikacijski postupak kojim procjenjuje razinu sukladnosti
sustava upravljanja sa zahtjevima odreĎene norme.
Certifikacijski ciklus traje 3 godine, na koliko se i izdaje certifikat, a sastoji se od
certifikacijske provjere (u prvoj godini) i od nadzornih posjeta u drugoj i trećoj godini.
Po isteku trogodišnjeg ciklusa, slijedi recertifikacijski ciklus, koji se provodi po istom
Principu.
C**
CA**
Ključni koraci našega pristupa:
 Potpisivanje ugovora;
 Pred-audit (prema izboru):gap analiza
i ocjena trenutnog stanja Vaše
organizacije u odnosu na zahtjeve norme;
 Početni i glavni audit (izdavanje certifikata)
 Nadzorne posjete za održavanje certifikata i nadzor
trajnog poboljšavanja
 Re-certifikacija nakon razdoblja od 3 godine
Kompletan izvještaj se dostavlja nakon svakog obavljenog audita što Vašoj tvrtki
omogućava kontinuirano poboljšavanje provoĎenja sustava upravljanja kvalitetom.
Potpisivnje
ugovora
Glavni certifikaciski audit
QMS*
• Odgovornost poslovodstva
• Zadovoljstvo kupca
• Kupčevi zahtjevi
• Upravljanje resursima
• Mjerenje, analiza i
poboljšavanje
Izdavanje
certifikta
CERTIFICATION
Postupak certifikacije:
• Realizacija proizvoda
• Proizvod
Bureau Veritas Croatia d.o.o.
Bureau Veritas Certification
Provodimo audite i certificiramo sustave upravljanja:
kvalitetom, zaštitom okoliša, zdravljem i sigurnošću na radu (QMS sustavi)
sa zahtjevima normi: ISO 9001, ISO 14001/EMAS I OHSAS 18001
sigurnošću hranom: HACCP, ISO 22000, FSSC 22000, BRC, IFS, GMP
informacijskom sigurnošću: ISO 27001, ISO 20000
društvenom odgovornošću: SA 8000
energetskom učinkovitošću: ISO 50001, BS/EN 16001
prevoditeljskih usluga: EN 15038
u industriji medicinskih ureĎaja: ISO 13485
CERTIFICATION
Usluge koje nudimo
šumskim gospodarstvom: PEFC, FSC
Uz navedene usluge, nudimo i mnoge druge te Vas pozivamo da nam se
obratite sa povjerenjem !
Bureau Veritas Croatia d.o.o.
Bureau Veritas Certification
■ Dokazuje Vašu posvećenost kvaliteti Vaših sustava i
zadovoljstvu kupca
■ Osigurava da Vaši proizvodi i usluge
učinkovito zadovoljavaju kupca te su u
skladu sa sustavom upravljanja koji održavate
■ Omogućava Vam mjerenje napretka prema
kontinuiranom poboljšanju Vašeg poslovanja
■ Pomaže pri razumijevanju i poboljšanju Vašeg
organizacijskog poslovanja
■ Učinkovito poboljšava internu i eksternu komunikaciju zaposlenika
■ Osigurava kontinuirano usavršavanje Vaših zaposlenika
i poslovni razvoj, što doprinosi kvaliteti Vaše organizacije
■ Omogućava iskorak prema stvaranju uspješnije organizacije i
napretku kroz buduće poslovanje
■ Poboljšava učinkovitost i znatno smanjuje eventualne nepravilnosti
CERTIFICATION
KLJUČNE PREDNOSTI CERTIFIKACIJE:
Bureau Veritas Croatia d.o.o.
put od 1000 kilometara počinje prvim korakom..
Mi smo s Vama na svakom koraku Vašeg puta.
Mi smo..
RIJEKA (Head Office)
Riva 16/V
p.p. 71, 51001 Rijeka
ZAGREB (Business Unit)
Radoslava Cimermana 64b
10020 Zagreb
SPLIT (Business Unit)
Obala kneza Branimira 16
p.p. 227, 21000 Split
Tel: 051 21 36 72
Fax: 051 21 10 67
E-mail:
[email protected]
Tel: 01 652 93 98
Fax: 01 653 94 81
Tel: 021 32 30 24
Fax: 021 48 28 71
Bureau Veritas Croatia d.o.o.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
639 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content