close

Enter

Log in using OpenID

51. hrvatsko natjecanje učenika i studenata

embedDownload
Izvještaj o provedenom Godišnjem planu i
programu za školsku godinu 2012./2013.
U Našicama, rujan 2013.
1. OSNOVNI PODACI
I.I. Utemeljenje glazbenog obrazovanja u Našicama
Osnovna glazbena škola u Našicama utemeljena je 1985.godine, u okviru
obilježavanja 100. obljetnice rođenja i početka Memorijala prve hrvatske
skladateljice Dore Pejačević. Počela je raditi s dva odjela (glasovir i harmonika), a
prvi profesor bio je Marijan Slakić. Godine 1989. otvara se odjel tambure, čiji su
predavači do danas profesori Marina i Daniel Kopri. Od 1993. Tamburaški
orkestar Osnovne glazbene škole sudjeluje na svim značajnijim natjecanjima i
smotrama tamburaške glazbe u Hrvatskoj i osvaja niz najviših priznanja i
nagrada, te se uzdiže u sam vrh tamburaške glazbe u Hrvatskoj i postaje ne
samo ponos glazbene škole, već i cijelog grada Našica.
Osnovna glazbena škola od osnivanja pa sve do 31. prosinca 2007.godine
djelovala je u sastavu Osnovne škole Dora Pejačević Našice. Neprestanim
proširivanjima programa i povećavanjima broja učenika stvarali su se preduvjeti
za osamostaljivanjem glazbene škole, a što se i dogodilo dana 06. listopada 2006.
godine kada Skupština Osječko-baranjske županije, kao osnivač, donosi Odluku
o osnivanju Osnovne glazbene škole Kontesa Dora. Dana 24. listopada 2006.
godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa potvrđuje Odluku o osnivanju
OGŠ, te slijedi upis OGŠ Kontesa Dora u registar Trgovačkog suda u Osijeku
dana 8. studenoga 2007.godine. Budući su se stekli svi potrebni uvjeti, Osnovna
glazbena škola Kontesa Dora dana 01. siječnja 2008.godine odvojila se od do
tada matične škole i otpočela sa samostalnim radom.
Osnovni podaci o školi
Naziv škole
Adresa
Telefon/fax
E-mail adresa
Matični broj
OIB
Šifra škole
Županija
Grad
Ravnateljica
Osnovna glazbena škola Kontesa Dora
31 500 Našice, ul. Dore Pejačević 2
031/613-547 i 611-002
[email protected]
2308169
63790869358
14-050-004
Osječko - baranjska
Našice
Marina Kopri
1
I.II. Prostorni uvjeti
Osnovna glazbena škola Kontesa Dora (dalje u tekstu:OGŠ) smještena je u
dvorcu
izgrađenom za Dorinog brata Marka grofa Pejačevića, a okružuje ga
zelenilo našičkog perivoja
u kojem je svoje glazbeno nadahnuće nalazila
skladateljica Dora Pejačević već od rane mladosti.
Prostor koji koristi OGŠ površine je 528,79 m2 i nalazi se u središnjem dijelu
dvorca
i njegovom lijevom krilu, a sastoji se od: koncertne dvorane, 6
specijaliziranih učionica, zbornice, tamburatorija, tajništva-računovodstva i
ostalo.
Velik dio problema naše glazbene škole odnosi se upravo na prostorne
uvjete. Dotrajalost dvorca u kojem smo smješteni i ove je godine uzrokovala
prokišnjavanja u gotovo svakoj prostoriji. Najkritičnije su prostorije u kojima se
odvija nastava klavira, solfeggia te tambure.
Dugogodišnja izloženost vlazi prouzročila je nastanak plijesni i gljivica koje nije
moguće iskorijeniti niti kemijskim sredstvima niti krečenjem. Takvi uvjeti ne
samo da estetski naružuju prostor, već su i nezdravi za učenike i nastavno
osoblje. Voda se u velikim količinama slijevala i u prostor ispod dvorca gdje se
nalaze prostorije Radio amatera i Društvo Naša djeca Našice.
Već godinama zidovi naše škole dom su ne samo učenicima već i većoj
populaciji šišmiša, koji su poznati uzročnici i prijenosnici brojnih zaraznih i
teških kroničnih bolesti.
No glavnina naših prostornih problema proizlazi iz vlasničkih odnosa
vezanih uz dvorac Marka Pejačevića. Nasljednici grofova Pejačević iskoristili su
zakonsku mogućnost povrata imovine oduzete za vrijeme jugokomunističke
vladavine i stekli vlasništvo nad našim prostorom. Osnovna glazbena škola
Kontesa Dora se činom povrata dvoraca našla u još nezavidnijem položaju nego
što je to do sada bila. Naime, situacija je sada takva da je OGŠ korisnik prostora,
vlasnici su nasljednici obitelji Pejačević, prijašnji vlasnik je Grad Našice, dok nam
je osnivač Osječko - baranjska županija. Nitko od navedenih aktera i nadležnih
institucija ne može i/ili ne želi vršiti nikakve kapitalne zahvate s obzirom na
kompleksne vlasničko - korisničke odnose koji obilježavaju našu ustanovu.
Situacija se dodatno komplicira vlasničkom tužbom koju je Grad Našice, kao
prijašnji vlasnik dvorca, podnio Općinskom sudu u Našicama. Naime, tužbenim
zahtjevom u postupku protiv nasljednika obitelji Pejačević, Grad Našice traži
pravo suvlasništva na predmetnoj nekretnini temeljem dugogodišnjeg ulaganja u
istu. Tužbeni zahtjev mogao bi biti usvojen, ako primjer vlasničke tužbe vezan uz
veliki dvorac obitelji Pejačević bude reprezentativan i za naš prostor.
Naime, prvostupanjski sud u Našicama smatrao je tužbeni zahtjev za
utvrđivanjem suvlasništva nad prostorom dvorca obitelji Pejačević zastarjelim i
isti odbio. Drugostupanjski sud, Županijski sud u Osijeku, uvažio je žalbu Grada
Našica na navedenu presudu i vratio predmet prvostupanjskom sudu na ponovno
suđenje.
Iz presude Županijskog suda u Osijeku vidljivo je kako bi prvostupanjski sud u
ponovljenom postupku trebao priznati Gradu Našice suvlasništvo nad dvorcem,
nakon što se u postupku utvrdi vrijednost ulaganja u predmetnu nekretninu.
Sve dok se pitanje vlasništva dvorca u potpunosti ne razrješi, teško je za očekivati
da će itko od nadležnih ustanova preuzeti odgovornost za teško stanje i uvjete u
kojima funkcionira Osnovna glazbena škola Kontesa Dora.
2
Posebna zahvala na ovom mjestu ponovno ide roditeljima naših učenika Davoru
Kovačeviću i Darku Javorčeku – Jawi koji su i ove godine pomogli spriječiti još
veća oštećenja dvorca uslijed otapanja snjega i leda. Također se zahvaljujemo i
našem Osnivaču, Osječko – baranjskoj županiji, te Gradu Našice na financijskoj
pomoći.
I.III Djelatnost škole i organizacija nastave
Djelatnost OGŠ je odgoj i osnovno glazbeno obrazovanje.
U školskoj godini 2012./2013. bilo je upisano ukupno 162 učenika. Od toga 25
ih je pohađalo nastavu predškolskog uzrasta (početnički solfeggio), a 137
osnovnu glazbenu školu u 11 programa individualne nastave:
klavir,
violina,
gitara,
klarinet,
flauta,
saksofon,
rog,
truba,
eufonij,
harmonika i
tambure.
Osim kao pojedinačna, nastava je organizirana i kao skupna i to:
solfeggio,
dječji pjevački zbor,
tamburaški komorni sastav,
tamburaški orkestar i
puhački orkestar Gradske glazbe Našice s kojim imamo sklopljen ugovor
o suradnji,
teorija glazbe (izborni predmet) - obvezna za učenike koji namjeravaju
upisati srednju glazbenu školu.
Nastava je u organizirana u petodnevnom radnom tjednu. Održava se na način da
se maksimalno nastoji ugoditi učenicima, a nastavu solfeggia povezati s
individualnom nastavom temeljnog predmeta prije ili poslije sata solfeggia. Na taj
način se smanjuje broj dolazaka djeteta u školu. Nastava temeljnog predmeta i
solfeggia održava se u jutarnjoj i popodnevnoj smjeni, dok se skupno muziciranje
(zbor, orkestar i komorna) može odvijati jedino u večernjim satima, nakon što
završi nastava popodnevnoj smjeni u obje redovite osnovne škole.
Rad subotom je iznimka i obavljaju ga samo nastavnici koji su u glazbenoj školi
zaposleni kao vanjski suradnici jer su stalno zaposleni i vezani ugovorom o radu
u drugim ustanovama.
U školskoj godini 2012./2013. formirano je 6 razrednih odjela:
1. razred – 32 učenika (razrednica Andrea Kopri Lončarić)
2. razred – 25 učenika (razrednica Kristina Brkić)
3. razred - 17 učenika (razrednik Rajko Lončarić)
4. razred – 19 učenika (razrednica Sanja Petrović)
5. razred – 30 učenika (razrednik Marijan Slakić)
6. razred – 14 učenika (razrednica Darija Vlajnić)
3
I.IV Kadrovi
Osnova glazbena škola Kontesa Dora u ovom trenutku ima 16 stalno zaposlenih
radnika. Osim 12 učitelja, u školi su stalno zaposleni ravnatelj, tajnik,
računovođa i spremačica. Temeljem ugovora o djelu nastavu obavljaju 2 dva
vanjska suradnika.
STRUKTURA KADROVA 1
Ukupno
18
-
po vrsti sklopljenog ugovora
Ugovor o radu
na neodređeno vrijeme
14
Spol
M
Ž
Ukupno
Ugovor o djelu
2
po vrsti stručne spreme
Ukupno
18
-
Ugovor o radu
na određeno vrijeme
2
VSS
15
VŠS
0
SSS
3
dobno – spolna struktura
20-30
3
2
5
30-40
1
5
6
40-50
1
3
4
50-60
1
1
2
60 – 65
1
0
1
Ukupno
7
11
18
Iz podataka u tablicama vidljivo je da je većina zaposlenih u radnom odnosu
zasnovanom na neodređeno vrijeme.
Dio zaposlenih (2 učitelja) rade na određeno vrijeme jer nemaju potrebnu stručnu
spremu za radno mjesto na kojem su zasnovali radni odnos, dok dvoje vanjskih
suradnika rade temeljem ugovora o djelu pošto su stalno zaposleni u drugim
ustanovama.
Vezano uz učitelje zaposlene na određeno vrijeme i putem ugovora o djelu, bitno
je napomenuti kako je natječaj za popunu tih radnih mjesta (učitelj tambure,
klavira, roga, eufonija i trube te gitare) raspisavan tri puta ove školske godine, sve
u cilju zapošljavanja kvalificiranog kadra temeljem ugovora o radu na
neodređeno vrijeme.
Početkom ove školske godine, nakon četiri godine zapošljavanja putem ugovora o
djelu, uspjeli smo zaposliti učiteljicu violine temeljem ugovora o radu na
neodređeno vrijeme. Radi se o prof. Tatjani Stehlik, koja se u cilju zaposlenja
preselila u Našice iz Kaštel Starog.
1
Struktura kadrova u svim tablicama obuhvaća i vanjske suradnike za tekuću školsku godinu
4
U nastavku tekst slijedi tablični prikaz cjelokupnog kadra po redu zapošljavanja.
Popis zaposlenih
Ime i prezime
SS
Stručni
naziv
Akademski
muzičar i
prof.muzike
Radno mjesto
1.
Marijan Slakić
VSS
2.
Daniel Kopri
VSS
Profesor
glazbe
učitelj tambure,
voditelj TO
3.
Marina Kopri
VSS
Profesor
glazbe
ravnateljica
4.
Darija Vlajnić
VSS
Akademski
muzičar
klavirist i
prof. klavira
5.
Kristina Brkić
VSS
6.
Ivan Krajačić
VSS
7.
Andrea Kopri
Lončarić
VSS
8.
Martina Stošić
VSS
Prof.
glazbene
kulture
Akademski
muzičar
klarinetist i
prof.
klarineta
Profesor
glazbene
kulture
Diplomirani
pravnik
učiteljica
klavira,
pročelnik
glasovirskog
odjela
učitelj solfeggia
9.
Nada Bošnjaković
SSS
10.
Rajko Lončarić
VSS
11.
Romana Borš
Mačak
VSS
12.
Jelena Galić
SSS
Ekonomist
13.
Teodor Sucala
Matei
VSS
Profesor
trube
Ekonomski
stručni
radnik
Profesor
glazbene
kulture
Profesor
glazbene
kulture
učitelj
harmonike
Radni
odnos
Stalno,
nepuno
radno
vrijeme
Stalno,
puno radno
vrijeme
Stalno,
puno radno
vrijeme
Stalno,
puno radno
vrijeme
Stalno,
puno radno
vrijeme
Stalno,
puno radno
vrijeme
učitelj
klarineta,
saksofona i
flaute,
sind.povjerenik
Učitelj tambure, Stalno,
voditelj zbora
puno radno
vrijeme
tajnik škole
Stalno,
puno radno
vrijeme
spremačica
Stalno,
puno radno
vrijeme
učitelj klavira
Stalno,
puno radno
vrijeme
učitelj
Stalno,
početničkog
nepuno
solfeggia
radno
vrijeme
voditelj
Stalno,
računovodstva
nepuno
radno
vrijeme
učitelj trebe,
Vanjski
roga i eufonija
suradnik
5
Ime i prezime
SS
14.
Dean Kopri
VSS
15.
Sanja Petrović
VSS
16.
Mario Huj
SSS
17.
Tatjana Stehlik
VSS
18.
Korana Perlić
VSS
Stručni
naziv
Magistar
glazbene
pedagogije
Profesor
glazbene
kulture
Glazbenik
gitarist
Radno mjesto
Akademski
muzičar
violinist i
profesor
violine
Profesor
glazbene
kulture
Učitelj violine
učitelj tambure,
komorne
učitelj klavira
učitelj gitare
Učitelj tambure
Radni
odnos
Stalno,
puno radno
vrijeme
Određeno,
puno radno
vrijeme
Određeno,
puno radno
vrijeme
Određeno,
nepuno
radno
vrijeme
Vanjski
suradnik
Vezano uz kadrove, ove je školske godine četiri profesora položilo državni stručni
ispit. Radi se o Rajku Lončariću (klavir, 8. studenoga 2012.), Deanu Kopriju
(tambure, 13. studenoga 2013.), Sanji Petrović (teorijski predmeti, 5. studenoga
2012.) i Tatjani Stehlik (violina, 10. svibnja 2013).
Sukladno propisima kojima se uređuje zaštita na radu, program osposobljavanja
radnika za pružanje prve pomoći na radu, u vremenu od 25. do 26. siječnja 2013.
pohađale su i uspješno položile Kristina Brkić, Andrea Kopri Lončarić, Marina
Kopri i Martina Stošić.
Također iz područja zaštite na radu, program osposobljavanja radnika za
rukovođenje evakuacijom i spašavanjem uspješno su završili i obavili propisanu
provjeru znanja slijedeći radnici: Kristina Brkić, Andrea Kopri Lončarić, Dean
Kopri i Martina Stošić, dok je program osposobljavanja povjerenika radnika iz
područja zaštite na radu uspješno prošao Ivan Krajačić.
Koliko su dopustile financijske prilike, profesori i nenanstavno osoblje su
pohađali programe stručnog usavršavanja. Slijedi kronološki tablični prikaz
stručnog usavršavanja kroz školsku godinu 2012./2013.
R.br.
1.
Djelatnik
Sanja
Petrović
Organizator
Agencija za odgoj i
obrazovanje
Mjesto i vrijeme
5. rujna 2012.
2.
Darija
Vlajnić
Agencija za odgoj i
obrazovanje
5. rujna 2012.
Kategorija
Predstavljanje
početnice za
klavir
Predstavljanje
početnice za
klavir
6
R.br.
Djelatnik
Organizator
Mjesto i vrijeme
Kategorija
3.
Rajko
Lončarić
Agencija za odgoj i
obrazovanje
5. rujna 2012.
4.
Marina
Kopri
25. i 26. listopada
2012.
5.
Martina
Stošić
Hrvatsko društvo
glazbenih i plesnih
pedagoga
Udruga tajnika i
računovođa u
školstvu
Predstavljanje
početnice za
klavir
106. Plenum
HDGPP-a
6.
Marina
Kopri
Slavonski Brod,
27. veljače 2013.
7.
Kristina
Brkić
Hrvatsko društvo
glazbenih i plesnih
pedagoga
Agencija za odgoj i
obrazoavnje
8.
Marina
Kopri
9.
Kristina
Brkić
Hrvatsko društvo
glazbenih i plesnih
pedagoga
MZOS i Agencija
za odgoj i
obrazovanje
Marija Bistrica,
24. – 26. travnja
2013.
Novigrad, 20.-27.
travnja 2013.
Poreč, 27.-30.
listopada 2012.
Osijek, 26.
studenoga 2012.
Novine u
pravnoj
regulativi
školskih
ustanova
Stručni skup
ravantelja
26. sastanak
Stručnog vijeća
učitelja glazbeno
teorijskih
predmeta
107. Plenum
HDGPP-a
38. Novigradsko
proljeće – Škola
stvaralaštva:
Skladateljska
radionica
I.V Kupljeno u školskoj godini 2012./2013.
U školskoj godini 2012./2013. kupljeno je iz vlastitih sredstava i sredstava
Osječko-baranjske županije slijedeće:
-tepison za prekrivanje cijele koncertne dvorane i tepih staze za ulazna vrata,
-za potrebe tajništva: Canon skener Lide210, Canon printer F158200 i Canon
F158300 printer,
-za potrebe nastave: računalo XILENCE, MONTCLAIR, monitor LG,
-obzirom na stalno povećanje arhivske građe, za ured tajništva kupljeni su
dodatni ormari, financirani od strane Osječko-baranjske županije. Također,
kupljen je i vatrootporni ormar.
-obzirom da fizički nemamo dovoljno učionica za održavanje nastave, profesorima
violine i gitare koji svoju nastavu održavaju u hodnicima, kupljena su 2
električna radijatora na struju,
-pred regionalno natjecanje koje se održalo u našoj školi obnoviti smo 10
školskih stolica i dali ih na presvlačenje,
7
- od glazbenih instrumenata i opreme kupljena je 1/1 violina, akustična
koncertna gitara, Yamaha PSR-S750 el.klavijature, žice za tambure, 2 kofera za
ak.gitare, platla za klarinet i saksofon, trzalice, štimalica,
-od ostalog utrošeno je na kupnju stručne literature, zakupi i vođenje Internet
stranice škole te servis računala.
2. KOLEGIJALNI ORGANI ŠKOLE
Kolegijalne organe škole, sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi te općim aktima škole čine Učiteljsko vijeće, Vijeće
roditelja, Vijeće učenika te Školski odbor.
II.I Školski odbor
Školski odbor kolegijalno je tijelo koje upravlja Školom. Sastoji se od sedam
članova (tri predstvanika Osnivača, dva predstavnika iz reda učitelja i stručnih
suradnika, jedan član ispred Radničkog vijeća i jedan ispred Vijeća roditelja).
U školskoj godini 2012./2013. Školski je odbor funkcionirao u slijedećem
sastavu:
1. Kristina Brkić (predsjednica), predstavnik učitelja i stručnih
suradnika,
2. Ivan Krajačić (zamjenik predsjednice), predstavnik Radničkog vijeća
3. Daniel Kopri, predstavnik učitelja i stručnih suradnika
4. Danijel Pintarić, predstavnik Vijeća roditelja
5. Vlatka Zahirović, predstavnica osnivača,
6. Magdalena Vidaković Gelenčir, predstavnica osnivača,
7. Ivan Božiček, predstavnik osnivača,
Nakon raspuštanja prijašnjeg saziva školskog odbora, zbog isteka
četverogodišnjeg mandata s datumom 7. travnja 2013., provedeni su izbori i
imenovanja novih članova. Od 8. travnja 2013. teče novi mandat članovima
školskog odbora, s tim da se radi o ponovnom imenovanju dosadašnjih članova,
dakle, sastav je ostao isti kao u ranijem mandatu.
Školski odbor sastajao se u tekućoj školskoj godini 8 puta (7 redovitih sjednica i
1 konstituirajuća).
Osim redovitih poslova koji su uobičajeni u svakoj školskoj godini (davanje
prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa, određivanje iznosa
participacije, donošenje općih akata, usvajanje financijskih izvještaja i donošenje
planova za predstojeća financijska razdoblja), Školski je odbor usvojio Izmjene i
dopune Statuta uslijed Izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi (86/12) te utvrdio Pročišćeni teksta Statuta. Na dvije
sjednice se raspravljalo o cijeni pohađanja drugog predmeta u glazbenoj školi,
sukladno članku 9. Zakona o umjetničkom obrazovanju (Narodne novine br.
130/11). Ujedno je Školski odbor po prvi puta utvrdio cijenu najma instrumenata
za školsku godinu.
Vezano uz pohađanje drugogo predmeta u glazbenoj školi radi se o
slijedećem. Naime, učenici koji imaju želju pohađati redovito dva temeljna
predmeta, moraju od sada to sami financirati na način da snose sve troškove
obrazovanja (nastavnički sati, svi porezi i doprinosi, režijski troškovi…). Pošto na
8
razini države ne postoji niti jedan provedbeni propis koji bi regulirao na koji se
način utvrđuje cijena takvog obrazovanja, kako će se određivari satnica, mora li
učitelj prihvatiti takav način rada itd., za sada niti jedna škola nije imala učenika
koji pohađa dva temeljna predmeta od dana stupanja na snagu Zakona o
umjetničkom obrazovanju. Već drugu školsku godinu za redom, ovakva
mogućnost obrazovanja ostaje mrtvo slovo na papiru. Sukladno navedenom,
Školski odbor nije donosio cijenu obrazovanja iz navedenog zakona.
II.II Učiteljsko vijeće
Učiteljsko vijeće OGŠ Kontesa Dora kroz školsku godinu djelovalo je u ovom
sastavu:
1. Marina Kopri
2. Marijan Slakić
3. Daniel Kopri
4. Darija Vlajnić
5. Kristina Brkić
6. Ivan Krajačić
7. Andrea Kopri Lončarić
8. Sanja Petrović
9. Rajko Lončarić
10. Romana Borš Mačak
11. Dean Kopri
12. Mario Huj
13. Tatjana Stehlik
Dužnosti i ovlasti Učiteljskog vijeća pobliže su određene čl. 71. Statuta
škole, gdje je između ostalog, određeno da vijeće obavlja poslove u vezi s
izvođenjem nastavnog plana i programa, predlaže školski kurikulum, razmatra
prijedlog godišnjeg plana i programa, skrbi o uspješnom ostvarivanju odgojno –
obrazovnog rada, izriče pedagoške mjere i dr.
Sve navedene, kao i mnoge druge stavke bile su predmetom 9 održanih
sjednica Učiteljskog vijeća kroz školsku godinu 2012./13.
II.III Vijeće roditelja
Vijeće
1.
2.
3.
4.
5.
6.
roditelja djelovalo je u slijedećem sastavu:
Karolina Flegar – predstavnica roditelja učenika 1. razreda
Silvija Nekić – predstavnica roditelja učenika 2. razreda
Darija Komak – predstavnica roditelja učenika 3. razreda
Vlasta Šteher – predstavnica roditelja učenika 4. razreda
Danijel Pintarić – predstavnik roditelja učenika 5. razreda
Nevena Jurić – predstavnik roditelja učenika 6. razreda
Po članku 149. Statuta, Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za rad
škole te daje mišljenje i prijedloge vezane uz školski kurikulum i godišnji plan i
program, radno vrijeme škole, izlete, ekskurzije i manifestacije u koje se učenici
uključuju, te obavljaju druge poslove po odredbama Statuta i općih akata
škole. Održane su dvije sjednice. Vijeće roditelja jednoglasno je za svog
predsjednika, ujedno i predstavnika u školskom odboru, izabralo Danijela
Pintarića, koji je i do sada obavljao tu funkciju.
9
II.IV Vijeće učenika
Izbori za predstavnike Vijeće učenika održani su (u obje smjene) od
1.-5.listopada 2012. godine.
Konstituirajuća sjednica Vijeća učenika OGŠ ''Kontesa Dora'' održana je 17.
listopada 2012.godine. Na sjednici su bili prisutni svi predsjednici razreda i to
kako slijedi:
1.r.
2.r.
3.r.
4.r.
5.r.
6.r.
PREDSJEDNIK/CA
ANA MARINČIĆ 2
HELENA HORVATIN
PETRA NJEGOVAN
DOROTEA LOŠIĆ 3
ALEN GALINEC
IVAN VULIĆ
1.r.
2.r.
3.r.
4.r.
5.r.
6.r.
ZAMJENIK/CA
NIKOLINA BRNJAK
ŠIMUN NEKIĆ
BENJAMIN ČEJKA
MARTA PLEHANĐIĆ
STELA PERKOVIĆ
DIANA JURIĆ
III. PODACI O USPJEHU NA KRAJU ŠKOLSKE GODINE
III.I Podaci o polaganju predmetnih i razrednih ispita
Predmetni ispiti
UČENIK/MAT.BR.
PREDMET
1.Angela Marinović
149/V.
2.Leonardo Marinović
192/V.
3.Ivan Poljak, 185/V.
4.Lea Šimić, 186/V.
ZBOR
5. Karlo Vulić, 221/V.
ZBOR
6.
Mislav
174/V.
ZBOR
Jurišić,
KLASA
URBROJ
OCJENA
ZBOR
602-02/1307/3
2149-14-01-1306
vrlo dobar (4)
ZBOR
602-02/1307/3
2149-14-01-1302
vrlo dobar (4)
ZBOR
602-02/1307/3
602-02/1307/3
2149-14-01-1304
2149-14-01-1301
dovoljan (2)
602-02/1307/3
602-05/1307/03
2149-14-01-1303
2149-14-01-1305
dovoljan (2)
vrlo dobar (4)
dobar (3)
Učenici su polagali i uspješno položili razredne ispite pred tročlanom komisijom.
Našice, lipanj 2013.
2
3
Predstavnica Vijeća učenika u Osječko baranjskoj županiji
Predsjednica Vijeća učenika OGŠ Kontesa Dora
10
Razredni ispiti – akceleracija
R.
BR.
UČENIK, MAT.BR.,
TEMELJNI PREDMET
KLASA I URBROJ
1.
Ivan Kovačić,
271/V., klavir
2.
3.
4.
OCJENA
Tem.
pred.
Solf.
602-02/12-07/2
2149-14-01-12-01
5
5
Mario Marček,
234/V., violina
602-02/12-06/2
2149-14-01-12-2
4
Ivan Kovačić,
271/V., klavir
602-02/13-07/2
2149-14-01-13-7
Mario Marček,
234/V.,
violina
602-02/13-07/3
2149-14-01-13-8
AKCELERIRAO
RAZRED
Zbor
/
Ork.
Opći
uspjeh
-
5
2. razred
2
2
3
3. razred
5
5
5
5
3. razred
3
4
2
3
4. razred
Učenici su polagali i uspješno položili razredne ispite pred tročlanom komisijom.
Našice, siječanj i lipanj 2013.
11
III.II Uspjeh razrednih odjela na kraju školske godine
U školskoj godini 2012./2013. učenici Osnovne glazbene škole Kontesa Dora
ostvarili su slijedeći uspjeh:
1. razred
Razrednica Andrea Kopri Lončarić
Broj učenika: 32 (m-14, ž-18) na 8 odjela
Tambure: 3 učenika (m-1, ž-2)
tambure: 2 odlična, 1 vrlo dobar
solfeggio: 2 odlična, 1 dobar
opći uspjeh: 2 odlična, 1 vrlo dobar
Klavir: 13 učenika (m-4, ž-9)
klavir: 10 odličnih, 3 vrlo dobra
solfeggio: 8 odličnih, 5 vrlo dobrih
opći uspjeh: 11 odličnih, 2 vrlo dobra
Violina : 2 učenika (m)
violina: 2 odlična
solfeggio: 2 odlična
opći uspjeh: 2 odlična
Gitara : 4 učenika (2-m, 2-ž))
gitara: 3 odlična, 1 dovoljan
solfeggio: 1 odličan, 3 vrlo dobra
opći uspjeh: 3 odlična, 1 dobar
Harmonika : 3 učenika ( m-3)
harmonika: 1 vrlo dobar, 2 dobra
solfeggio: 3 dobra
opći uspjeh: 1 vrlo dobar, 2 dobra
Flauta: 3 učenika (ž)
flauta: 3 odlična
solfegggio: 2 odlična, 1 vrlo dobar
opći uspjeh: 3 odlična
Saksofon: 2 učenika (ž)
saksofon: 2 odlična
solfegggio: 2 vrlo dobra
opći uspjeh: 2 odlična
Rog : 2 učenika ( m-2)
harmonika: 2 vrlo dobra
solfeggio: 2 vrlo dobra
opći uspjeh: 2 vrlo dobra
Opći uspjeh razreda: 4,62 (23 odlična, 6 vrlo dobrih , 3 dobra)
Izostanci: 256, od toga neopravdanih 0 ; Putnici: 18 učenika
Pohvalnice su primili slijedeći učenici (13): Vinko Balentić, Lou Ćupurdija, Jakov
Drozdek, Mihael Ferčec, Karmen Guttler, Melisa Koren, Patricija Mandić, Marija
Poljak, Andrea Rajs, Iva Sušak, Luka Tomljanović i Mirela Turalija
Ostale napomene: Nastavnik Mario Huj preporučuje da učenica Nikolina Brnjak ne
upisuje slijedeći razred jer ne može pratiti plan i program OGŠ.
Luka i Marko Šaško imaju dosta (opravdanih) izostanaka, jer im se nastava roga
poklapa sa satima njemačkog jezika.
Izvješće razrednice se jednoglasno prihvaća.
12
2. razred
Razrednica Kristina Brkić
Broj učenika: 25 ( m-10, ž-15) na 8 odjela, završilo 24 učenika
Akcelereacija: Ivan Kovačić (2. i 3. razred)
Tambure: 5 učenika (m-3, ž-2)
tambure: 1 odličan, 4 vrlo dobra
solfeggio: 1 odličan, 3 vrlo dobra, 1 dobar
opći uspjeh: 1 odličan, 4 vrlo dobra
Klavir: 11 učenika (m-4, ž-7)
klavir: 10 odličnih, 1 neocijenjen
solfeggio: 9 odličnih, 1 vrlo dobar, 1 neocijenjen
opći uspjeh: 10 odličnih, 1 neocijenjen
Neocijenjena je Dora Uremović koja nije pristupila ispitima.
Violina : 2 učenika (ž)
violina: 1 odličan, 1 dobar
solfeggio: 1 odličan, 1 dobar
opći uspjeh: 1 odličan, 1 dobar
Gitara : 1 učenika (m)
gitara: 1 vrlo dobar
solfeggio: 1 vrlo dobar
opći uspjeh: 1 vrlo dobar
Harmonika : 1 učenik ( m)
harmonika: 1 vrlo dobar
solfeggio: 1 odličan
opći uspjeh: 1 odličan
Flauta: 2 učenika (ž)
flauta: 2 odlična
solfegggio: 2 odlična
opći uspjeh: 2 odlična
Klarinet: 2 učenika (1-m, 1-ž)
klarinet: 1 odličan, 1 vrlo dobar
solfegggio: 1 odličan, 1 vrlo dobar
opći uspjeh: 2 odlična
Rog : 1 učenik ( ž)
rog: 1 odličan
solfeggio: 1 odličan
opći uspjeh: 1 odličan
Opći uspjeh razreda: 4,52 (18 odličnih, 5 vrlo dobrih , 1 dobar, 1 neocijenjena)
Izostanci: 168, od toga neopravdanih 12 ; Putnici: 10 učenika
Pohvalnice su primili slijedeći učenici (14): Paula Bijuklić, Božidar Černava, Pavle
Ergović, Helena Horvatin, Ivan Kovačić, Jana Krajačić, Sara Mendroš, Šimun
Nekić, Ejla Plemeniti, Eva Antonia Smrček, Lucija Vučemilović – Jurić i Helena Vulić
Ostale napomene: Ivan Kovačić je polagao razredne ispite za 2. i 3. razred
(solfeggio i klavir)
Veronika Turjak vjerojatno je dosegla svoje granice, ocjena dobar je odgovarajuća.
Dora Uremović nije pristupila ispitu, te je ostala neocijenjena. Ima ukupno 37
izostanaka od kojih je 12 neopravdanih.
Izvješće razrednice se jednoglasno prihvaća.
13
3. razred
Razrednik Rajko Lončarić
Broj učenika: 17 ( m- 8, ž-9) u 5 odjela
Tambure: 6 učenik (4-m, 2-ž)
tambure:4 odlična, 1 vrlo dobar, 1 neocijenjen
solfeggia: 2 odlična, 2 vrlo dobra, 1 dobar, 1 neocijenjen
zbor/orkestar: 4 odlična, 1 vrlo dobar, 1 neocijenjen
opći uspjeh: 2 odlična, 3 vrlo dobra, 1 neocijenjen
Neocijenjeni učenik je Matej Martinović koji nije pristupio ispitima.
Klavir: 7 učenika (m-2, ž-5)
klavir: 3 odlična, 3 vrlo dobra, 1 dobar
solfeggia: 6 odličnih, 1 vrlo dobar
zbor/orkestar: 7 odličnih
opći uspjeh: 6 odličnih, 1 vrlo dobar
Flauta: 1 učenik (ž)
flauta: 1 vrlo dobar
solfegggio 1 odličan
zbor/orkestar: 1 odličan
opći uspjeh: 1 odličan
Klarinet: 2 učenika (m-1, ž-1)
klarinet: 1 odličan,1 vrlo dobar
solfeggio: 1 odličan, 1 vrlo dobar
zbor/orkestar: 2 odlična
opći uspjeh: 1 odličan, 1 vrlo dobar
Truba : 1 učenik (m)
truba: 1 odličan
solfeggio: 1 vrlo dobar
zbor/orkestar: 1 odličan
opći uspjeh: 1 odličan
Opći uspjeh razreda: 4,68 (11 odličnih, 5 vrlo dobrih, 1 neocijenjen)
Izostanci: 312, od toga neopravdanih 32, Putnici: 9 učenika
Pohvalnice su primili slijedeći učenici (5): Benjamin Čejka, Mia Ileš, Filip Kasapović,
Helena Mendroš i Sonja Perković
Ostale napomene:
Patrik Sambolec ima 30 (opravdanih) izostanaka zbog
poklapanja zbora i rukometa.
Katarina Vrekalović ima 31 izostanak, prof. Kopri upozorio roditelje zbog
izostanaka s orkestra
Izvješće razrednika se jednoglasno prihvaća.
14
4.razred
Razrednica Sanja Petrović
Broj učenika: 19 učenika (m-9, ž-10) u 7 odjela
Tambure: 5 učenika (2-m, 3- ž )
tambure: 5 odličnih
solfeggio: 2 odlična, 3 vrlo dobra
zbor/orkestar: 5 odličnih
opći uspjeh: 5 odličnih
Klavir: 6 učenika (m-2, ž-4)
klavir: 3 odlična, 3 vrlo dobar
sofeggio: 5 odličnih, 1 vrlo dobar
zbor/orkestar: 5 odličnih, 1 vrlo dobar
opći uspjeh: 5 odličnih, 1 vrlo dobar
Violina: 1učenik (ž)
violina: 1 odličan
solfeggio: 1 odličan
zbor/orkestar: 1 odličan
opći uspjeh: 1 odlična
Gitara: 2 učenika ( 2-m )
gitara: 2 odlična
solfeggio: 2 odlična
zbor/orkestar: 1 odličan, 1 dovoljan
opći uspjeh: 1 odličan, 1 vrlo dobar
Klarinet : 3 učenika ( 1-m, 2-ž )
klarinet: 2 odlična, 1 vrlo dobar
solfeggio: 2 odlična, 1 vrlo dobar
zbor/orkestar: 3 odlična
opći uspjeh: 2 odlična, 1 vrlo dobar
Truba: 1 učenik (m)
truba: 1 vrlo dobar
solfeggio: 1 vrlo dobar
zbor/orkestar: 1 vrlo dobar
opći uspjeh: 1 vrlo dobar
Eufonij: 1 učenik (m)
eufonij: 1 odličan
solfeggio: 1 vrlo dobar
zbor/orkestar: 1 vrlo dobar
opći uspjeh: 1 vrlo dobar
Opći uspjeh razreda: 4,73 (14 odličnih, 5 vrlo dobrih)
Izostanci: 302, od toga neopravdanih 0, Putnici: 7 učenika
Pohvalnice su primili slijedeći učenici (9): Fabijan Brić, Filip Ćurić, Ivan Damjanović,
Ina Mihalj, Marta Plehandžić, Petra Potolovec, Laura Špek, Luka Zidar i Karla Žiha
Ostale napomene: Anamarija Miđić ima 39 opravdanih izostanaka, od čega je 26
izostanaka sa zbora i nije nastupila na završnom koncertu, ali je bila prisutna u
publici.
Karlo Vulić polagao je predmetni ispit iz zbora i položio s ocjenom dovoljan.
Izvješće razrednice se jednoglasno prihvaća.
15
5. razred
Razrednik Marijan Slakić
Broj učenika: 30 (m-10, ž-20 u 6 odjela), završilo 29 učenika
Tambure: 14 učenika ( m-4, ž-10)
tambure: 12 odličnih, 2 dobra
solfeggio: 6 odličnih, 5 vrlo dobrih, 3 dobra
zbor/orkestar: 12 odličnih, 2 dobra
opći uspjeh: 11 odličnih, 1 vrlo dobar, 2 dobra
Klavir: 3 učenika (m-1, ž-2)
klavir:1 vrlo dobar, 1 dobar, 1 dovoljan
sofeggio: 2 odlična, 1 vrlo dobar
zbor/orkestar: 3 odlična
opći uspjeh: 1 odličan, 2 vrlo dobra
Violina: 4 učenika ( ž )
violina: 2 odlična, 1 vrlo dobar, 1 dovoljan
solfeggio: 3 odlična, 1 vrlo dobar
zbor/orkestar: 4 odlična
opći uspjeh: 3 odlična, 1 vrlo dobar
Gitara: 6 učenika ( m-3, ž-3)
gitara: 2 odlična, 1 vrlo dobar, 1 dobar, 1 dovoljan, 1 neocijenjen
solfeggio: 2 odlična, 2 vrlo dobra, 1 dobar, 1 neocijenjen
zbor/orkestar: 2 odlična, 2 dobra, 1 dovoljan, 1 neocijenjen
opći uspjeh: 2 odlična,3 dobra, 1 neocijenjen
Harmonika : 2 učenika ( m-1, ž-1 )
harmonika: 1 odličan, 1 dobar
solfeggio: 2 odličan
zbor/orkestar: 2 vrlo dobar
opći uspjeh: 1 odličan, 1 vrlo dobar
Truba: 1 učenik ( m )
truba: 1 odličan
solfeggio: 1 odličan
zbor/orkestar: 1 odličan
opći uspjeh: 1 odličan
Opći uspjeh razreda: 4,48 (19 odličnih, 5 vrlo dobrih, 5 dobrih)
Izostanci: 448, od toga neopravdanih 20, Putnici: 16 učenika
Pohvalnice su primili slijedeći učenici (11): Lana Blažević, Leona Čakić, Lucija
Drozd, Ivona Flam, Alen Galinec, Dora Kovačević, Matea Miđić, Stela Perković,
Nikolina Pintarić, Luka Vlajnić i Bruno Zahirović
Ostale napomene: Ena Nekić nije pristupila ispitima gitara i zbor i nije ocijenjena.
Leonardo Marinović polagao je predmetni ispit iz zbora i položio s vrlo dobrim, Ivan
Poljak s dovoljnim i Lea Šimić s vrlo dobrim uspjehom.
Izvješće razrednika se jednoglasno prihvaća.
16
6. razred
Razrednica Darija Vlajnić
Broj učenika: 12 ( m-2, ž-10 ) u 4 odjela, 11 završilo
Tambure: 7 učenika ( m-1, ž-6 )
tambure: 2 odlična, 3 vrlo dobra, 1 neocijenjen, 1 nedovoljan
solfeggio: 1 odličan, 5 vrlo dobrih, 1 neocijenjen
zbor/orkestar: 4 odlična, 2 vrlo dobra, 1 neocjenjen
teorija glazbe: 1 odličan
obvezni klavir: 1 odličan
opći uspjeh: 2 odlična, 3 vrlo dobra, 1 nedovojan, 1 neocjenjen
Učenik koji nije uspješno završio 6. razred je Ivan Vulić, neocijenjena je Sara
Jurić koja nije pristupila predviđenim ispitima.
Klavir: 2 učenice ( ž )
klavir: 2 vrlo dobra
solfeggio: 2 odlična
zbor: 2 odlična
opći uspjeh: 2 odlična
Harmonika: 1 učenik (ž)
harmonika: 1 odličan
solfeggio: 1 odličan
zbor: 1 vrlo dobar
teorija glazbe: 1 odličan
obvezni klavir: 1 odličan
opći uspjeh: 1 odličan
Klarinet:2 učenika ( m-1, ž-1)
klarinet: 1 odličan, 1 vrlo dobar
solfeggio: 1 odličan, 1 vrlo dobar
orkestar: 2 odlična
opći uspjeh: 2 odlična
Opći uspjeh razreda: 4,36 (7 odličnih, 3 vrlo dobra, 1 neocijenjen, 1 nedovoljan)
Izostanci: 353, od toga neopravdanih 37, Putnici: 1 učenik
Pohvalnicu je primila učenica: Stela Javorček
Ostale napomene: Učenica Angela Marinović zbog operacije nije mogla polagati
ispite 8. lipnja 2013. Ispiti su održani 10. lipnja 2013.
Učenica Sara Jurić ostala je neocijenjena, dok je učenik Ivan Vulić iz predmeta
tambure dobio negativnu ocjenu.
Izvješće razrednika se jednoglasno prihvaća.
Izostanci na cijeloj Školi: 1839 sati ukupno, od toga 101 neopravdanih sati.
Ukupni opći uspjeh svih razreda OGŠ Kontesa Dora: 4,57
17
USPJEH NA KRAJU ŠKOLSKE GODINE 2012./2013.
OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA KONTESA DORA, NAŠICE
- po temeljnom predmetu Temeljni
predmet
(glazbalo)
Broj učenika
koji su završili
razred
POSTIGNUT USPJEH
odličan
UK.
M
1. Klavir
41
13 28
2. Violina
9
3. Gitara
4.
Flauta
5. Klarinet
12
6
9
2
35
3
-
dobar
dovoljan
nedovoljan
6
0
0
0
0
0
4
0
0
Ž
7
9
vrlo
dobar
6
7
1
6
2
1
6
0
0
0
0
4
5
7
2
0
0
0
6. Saksofon
2
-
2
2
0
0
0
0
7.
Harmonika
7
5
2
3
2
2
0
0
37
13
24
23
12
2
0
1(m)
3
3
-
2
1
0
0
0
10. Rog
3
2
1
1
2
0
0
0
11. Eufonij
1
1
-
0
1
0
0
0
UKUPNO
13
0
52
78
92
29
9
0
8.
Tambure
9.
Truba
1 (ž)
1(ž)
1(ž),1(m)
1(m)
ponavlja 3(ž),1(m)
POLAGANJE RAZREDNOG ISPITA (AKCELERACIJA): Ivan Kovačić(klavir, 2. i 3.r.)
OBVEZNA NASTAVA : KLAVIR -Stela Javorček(tambure, 6.r.), Angela Marinović
(harmonika,6.r.)
IZBORNI PREDMET: TEORIJA GLAZBE - Stela Javorček, Angela Marinović
POLAGANJE PREDMETNOG ISPITA: ZBOR - Karlo Vulić (4.r.,gitara), Ivan Poljak
(5.r.,gitara), Leonardo Marinović (5.r.,harmonika), Lea Šimić (5.r.,harmonika)
POLAGANJE RAZREDNOG ISPITA (PRIVATNI UČENICI): Mario Marček (violina, za
3. i 4.r.)
ISPISANA 4 UČENIKA (u svibnju/lipnju): Dora Uremović (klavir, 2.r.), Matej
Martinović (tambure, 3.r.), Ena Nekić (gitara, 5.r.), Sara Jurić (tambure, 6.r.)
PONAVLJA RAZRED SA JEDNOM NEGATIVNOM OCJENOM:
Ivan Vulić
(tambure,6.r.)
UKUPNO IZOSTANCI: 1839, (1738 OPRAVDANIH i 101 NEOPRAVDANI SAT)
18
2
11
2
1
2
2
0
1
5
1
0
0
25
0
4
6
1
2
0
3
0
0
5
0
1
1
19
0
5
3
4
6
0
0
0
2
14
0
1
0
30
0
6
2
0
0
0
2
0
1
7
0
0
0
12
0
7
0
0
0
0
0
0
0
40
0
0
0
135
0
8
42
9
13
6
9
2
7
40
3
3
1
135
25
160
9
13
2
9
0
4
0
5
15
2
3
1
54
8
62
10
29
7
4
6
5
2
2
25
1
0
0
81
17
98
11
35
7
6
6
7
2
3
23
1
2
0
92
12
6
1
2
0
2
0
2
12
2
1
1
29
13
0
1
4
0
0
0
2
2
0
0
0
9
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Zbog negativne
ocjene
zbog drugih
razloga
Izgubili pravo
školovanja
Ispisani tjekom
školske godine
Privatno podučavani
polagali ispit
15
41
9
12
6
9
2
7
37
3
3
1
130
16
Nije položilo
Ž
Dovoljan
M
Dobar
Od toga
Ponavlja
razred
Popravni ispit
Položilo
Postignut uspjeh učenika
Vrlo dobar
Produženo
školovanje
UKUPNO
(1+2+3+4+5+6
VI. Razred
V. razred
IV. Razred
III. Razred
3
7
0
0
1
2
0
0
6
0
1
0
17
0
Upisano učenika
4
UKUPNO
POLAGALO
1
13
2
4
3
0
2
3
3
2
0
0
32
0
PODACI O USPJEHU UČENIKA
NA KRAJU ŠKOLSKE GODINE
(po temeljnim predmetima - glazbalima)
OUŠ/K-1a
UKUPNO
(11+12+13+14)
a b
1. klavir
2. violina
3. gitara
4. flauta
5. klarinet
6. saksofon
7. harmonika
8. tambure
9. rog
10. truba
11. eufonij
UKUPNO
12. poč.solf.
UKUPNO
II. Razred
Temeljni
predmet
(glazbalo)
I. razred
Redni broj
Broj učenika po razredima
0
Odličan
OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA "KONTESA DORA" NAŠICE
ŠIFRA ŠKOLE
1
4
0
5
0
ŠKOLSKA GODINA GODINA 2012./2013.
17
18
19
20
21
22
1
23
1
1
0
0
0
1
2
0
0
4
Na odjelu KLAVIRA, u odnosu na PLANIRANO (44) nedostaje 2 učenika i to u VI razr. Ministarstvo ove godine nje odobrilo pohađanje nastave na dva odjela
Tako su zainteresirani učenici (Stela Javorček, Angela Marinović) pohađali IZBORNU NASTAVU KLAVIRA u VI.razredu, jednom tjedno po 30 min.-0,66
Temeljni predmeti struke im je tambura, odnosno harmonika.
19
PODACI O USPJEHU UČENIKA
NA KRAJU ŠKOLSKE GODINE
OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA "KONTESA DORA", NAŠICE
ŠIFRA ŠKOLE 14 - 050 - 004
ŠKOLSKA GODIN 2012./ 2013.
Privatno podučavani
polagali ispit
17
Broj razrednih odjela
16
RAZRED
15
Redni broj
Ispisani tijekom
školske godine
OUŠ/K-1b
Izgubili pravo
školovanja
(po razredima)
2012./2013.
a
b
1
1.
I. razred
1
32
15
17
23
6
3
0
32
0
0
2.
II. razred
1
25
10
15
18
5
1
0
24
1
0
3.
III. razred
1
17
8
9
11
5
0
0
16
1
1
4.
IV. razred
1
19
9
10
14
5
0
0
19
0
1
5.
V. razred
1
30
10
20
19
5
5
0
29
1
0
6.
VI. razred
1
12
2
10
7
3
0
0
10
7.
Produženo
školovanje
0
0
0
0
0
0
0
0
135
54
81
92
29
9
0
130
UKUPNO
UPISANO UČENIKA
PONAVLJA
RAZRED
M
Ž
Vrlo dobar
Dobar
Dovoljan
UKUPNO
(5+6+7+8)
UKUPNO
POLAGALO
Položilo
Nije položilo
Zbog
negativnih
ocjena
Zbog drugih
razloga
POPRAVNI ISPIT
Odličan
UKUPNO
Od toga
2
6
POSTIGNUT USPJEH UČENIKA
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
4
2
II.razr.Dora Uremović,klavir-ispis; III.razr. Matej Martinović,tambure-ispis; V.razr. Ena Nekić,gitara-ispis; VI.azr. Sara Jurić,tambure-ispis, a Ivan Vulić,
tambure-ponavlja razred. Ivan Kovačić, klavir, akceleracija- II. i III.razr.
U VI.razr.na odjelu KLAVIRA upisano 2 učenika manje u odnosu na planirano.
MZOS nije odobrilo upis na dva odjela, ali su uč.S.Javorček i A.Marinović pohađale izbornu nastavu klavira (jednom tjedno po 30min.=0,66)
20
OGŠ "KONTESA DORA" NAŠICE
šk.g2012./2013.
Izvještaj 2012./13.
OST VARENI GODIŠNJI FOND SAT I
ŠKOLSKA GODINA 2012./2013.
RAZRED
RB
Nastavnik
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
OSTALO (sindikalni
UKUPNO
povjerenik, skupno
muziciranje, izborna,
komorna, teorija gl.,
pročelništvo,
OST VARENO
OSTALO
korepeticija,
održavanje instr.)
UKUPNO
1. Darija Vlajnić
140,00
187,33
93,33
140,00
140,00
70,00 pročelništvo 70
770,66
70,00
840,66
2. Rajko Lončarić
233,33
140,00
140,00
71,00
71,00
93,33 korep.35+teor.35
748,66
70,00
818,66
3. Sanja Petrović
234,64
187,98
96,66
214,00
0,00
24,00 korepeticija 35
757,28
35,00
792,28
4. Mario Huj
186,66
46,66
0,00
140,00
420,00
0,00
793,32
0,00
793,32
5. Ivan Krajačić
234,00
187,33
140,66
212,00
0,00
141,00
914,99
70,00
984,99
6. Marijan Slakić
140,66
46,66
0,00
0,00
142,00
71,00
400,32
0,00
400,32
0,00
46,66
93,33
71,00
281,00
701,99
210,00
911,99
8. Andrea Kopri Lončarić
93,33
46,66
46,66
140,00
280,00
676,65
142,00
818,65
9. Dean Kopri
46,66
46,66
142,00
142,00
213,00
732,32
105,00
837,32
94
96,00
0,00
72,00
283,00
0,00
545,00
0,00
545,00
11. Teodor Sucala Matei
93,33
48,66
48,66
146,00
73,00
0,00
409,65
0,00
409,65
12. Romana Borš Mačak
210,00
210,00
0,00
210,00
7. Daniel Kopri
10. Tatjana Stehlik
sind.povj. 70
210,00 ork.140+održ.70
70,00
zbor 142
142,00 kom.70 + zbor 35
13. Korana Perlić
0,00
94,66
0,00
0,00
210,00
70,00
374,66
0,00
374,66
14. Kristina Brkić
140,00
140,00
140,00
140,00
140,00
140,00
840,00
0,00
840,00
UKUPNO
1.846,61
1.315,26
941,30
1.488,00
2.253,00
1.031,33
700,00
8.875,50
702,00
9.577,50
21
OSTVARENI GODIŠNJI FOND SATI
OSTVARENO 2012./2013.
Predmet
Klavir
I.
II.
Razred
III.
IV.
V.
VI.
Ukupno sati
607,97
515,31
329,99
425,00
211,00
187,33
2.276,60
Violina
94,00
96,00
0,00
72,00
283,00
0,00
545,00
Gitara
186,66
46,66
0,00
140,00
420,00
0,00
793,32
Flauta
140,00
93,33
46,66
0,00
0,00
0,00
279,99
0,00
94,00
94,00
212,00
0,00
141,00
541,00
94,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
94,00
Harmonika
140,66
46,66
0,00
0,00
142,00
71,00
400,32
Tambure
139,99
234,64
279,99
350,00
980,00
490,00
2.474,62
0,00
0,00
48,66
73,00
73,00
0,00
194,66
93,33
48,66
0,00
0,00
0,00
0,00
141,99
0,00
0,00
0,00
73,00
0,00
0,00
73,00
1.496,61
1.175,26
799,30
1.345,00
2.109,00
889,33
7.814,50
140,00
140,00
140,00
140,00
140,00
140,00
840,00
Klarinet
Saksofon
Truba
Rog
Eufonij
A UKUPNO
Solfeggio
Zbor
Andrea Kopri, 4 sata
142,00
Orkestar
Daniel Kopri, 4 sata
140,00
Komorna
Dean Kopri, 2 sata
70,00
Rajko Lončarić, Sanja Petrović, Dean Kopri, 3 sata
105,00
Romana Borš- Mačak, 3 grupe
210,00
Korepeticija
Solfeggio poč. A, B,
C
B UKUPNO
1.507,00
A+B UKUPNO
9.321,50
Pročelništvo
Darija Vlajnić, 2 sata
70,00
Sindikalni povjerenik
Ivan Krajačić, 2 sata
70,00
Održavanje inst.
Daniel Kopri, 2 sata
70,00
Rajko Lončarić, 1 sat
35,00
Teorija glazbe
C UKUPNO
A+B+C UKUPNO
245,00
1.636,60
1.315,26
939,30
1.485,00
2.249,00
1.029,33
9.566,50
22
OSTVARENJE FONDA SATI
OSTVARENO 2012./2013.
Predmet
I.
II.
III.
Razred
IV.
V.
VI.
Ukupno
sati
Planirano
Razlika
+
-
Klavir
607,97
515,31
329,99
425,00
211,00
187,33
2.276,60
2.262,85
13,75
Violina
94,00
96,00
0,00
72,00
283,00
0,00
545,00
536,66
8,34
Gitara
186,66
46,66
0,00
140,00
420,00
0,00
793,32
793,32
0,00
Flauta
140,00
93,33
46,66
0,00
0,00
0,00
279,99
279,99
0,00
0,00
94,00
94,00
212,00
0,00
141,00
541,00
536,66
4,34
94,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
94,00
93,33
0,67
Harmonika
140,66
46,66
0,00
0,00
142,00
71,00
400,32
396,66
3,66
Tambure
139,99
234,64
279,99
350,00
980,00
490,00
2.474,62
2.473,33
1,30
0,00
0,00
48,66
73,00
73,00
0,00
194,66
186,66
8,00
93,33
48,66
0,00
0,00
0,00
0,00
141,99
139,99
2,00
0,00
0,00
0,00
73,00
0,00
0,00
73,00
70,00
3,00
1.496,61
1.175,26
799,30
1.345,00
2.109,00
889,33
7.814,50
7.769,45
45,05
140,00
140,00
140,00
140,00
140,00
140,00
24,00
840,00
840,00
Klarinet
Saksofon
Truba
Rog
Eufonij
A UKUPNO
Solfeggio
Zbor
Andrea Kopri, 4 sata
4,00
142,00
140,00
Orkestar
Daniel Kopri, 4 sata
4,00
140,00
140,00
Komorna
Dean Kopri, 2 sata
2,00
70,00
70,00
Korepeticija
Rajko Lončarić 1, Sanja Petrović 1, Dean Kopri 1 sat
3,00
105,00
105,00
Solfeggio
poč. A, B, C
Romana Borš-Mačak 6 sati
6,00
210,00
210,00
43,00
1.507,00
1.505,00
2,00
9.321,50
9.274,45
47,05
B UKUPNO
A+B
0,00
2,00
0,00
Pročelništvo
Darija Vlajnić, 2 sata
2,00
70,00
70,00
Sind. povj.
Ivan Krajačić, 2 sata
2,00
70,00
70,00
Održ. instr.
Daniel Kopri, 2 sata
2,00
70,00
70,00
Teorija gl.
Rajko Lončarić, 1 sat
1,00
35,00
35,00
C UKUPNO
1.636,61
7,00
245,00
245,00
0,00
0,00
9.566,50
9.519,45
47,05
0,00
1.315,26
U K U P N O A+B+C
939,30
1.485,00
2.249,00
1.029,33
23
OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA KONTESA DORA,NAŠICE
IZVJEŠTAJ -
2012./2013.
ŠKOLSKA GODINA 2012./2013.
a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
b
Klavir
Violina
Gitara
Flauta
Klarinet
Saksofon
Harmonika
Tambure
Truba
Rog
Eufonij
Solfeggio
Teorija glazbe
Zbor
Orkestar
UKUPNO
16. poč. Solfeggio
UKUPNO
3
606,66
93,33
186,66
140,00
0,00
93,33
140,00
140,00
0,00
93,33
0,00
140,00
0,00
7
513,33
93,33
46,66
93,33
93,33
0,00
46,66
233,33
0,00
46,66
0,00
140,00
0,00
1
13,00
2,00
4,00
3,00
0,00
2,00
3,00
3,00
0,00
2,00
0,00
2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
607,97
94,00
186,66
140,00
0,00
94,00
140,66
139,99
0,00
93,33
0,00
140,00
0,00
5
11,00
2,00
1,00
2,00
2,00
0,00
1,00
5,00
0,00
1,00
0,00
6
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
515,31
96,00
46,66
93,33
94,00
0,00
46,66
234,64
0,00
48,66
0,00
140,00
0,00
9
7,00
0,00
0,00
1,00
2,00
0,00
0,00
6,00
1,00
0,00
0,00
10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
11
326,66
0,00
0,00
46,66
93,33
0,00
0,00
280,00
46,66
0,00
0,00
140,00
0,00
12
329,99
0,00
0,00
46,66
94,00
0,00
0,00
279,99
48,66
0,00
0,00
140,00
0,00
13
6,00
1,00
2,00
0,00
3,00
0,00
0,00
5,00
1,00
0,00
1,00
32,00
25,00
57,00
0,00 1.633,31 1.636,61
25,00
1,00 1.306,63 1.315,26
17,00
1,00
933,31
939,30
19,00
14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
420,00
70,00
140,00
0,00
210,00
0,00
0,00
350,00
70,00
0,00
70,00
140,00
0,00
Ostvareno sati
Planirano sati
Ispisano tijekom
nastavne godine
Upisano učenika na
početku školske
godine
IV. Razred
Ostvareno sati
Planirano sati
Ispisano tijekom
nastavne godine
Upisano učenika na
početku školske
godine
III. Razred
Ostvareno sati
Planirano sati
Ispisano tijekom
nastavne godine
Upisano učenika na
početku školske
godine
II. Razred
Ostvareno sati
Planirano sati
Ispisivano tijekom
nastavne godine
I. razred
Upisano učenika na
početku školske
godine
Temeljni predmet
(glazbalo)
Redni broj
ŠIFRA ŠKOLE 14 - 050 - 004
16
425,00
72,00
140,00
0,00
212,00
0,00
0,00
350,00
73,00
0,00
73,00
140,00
0,00
0,00 1.470,00 1.485,00
24
OSTVARIVANJE GODIŠNJEG PLANA RADA
PODACI NA KRAJU ŠKOLSKE GODINE
OUŠ/K-5
30,00
20
211,00
283,00
420,00
0,00
0,00
0,00
142,00
980,00
73,00
0,00
0,00
140,00
0,00
1,00 2.240,00 2.249,00
21
2,00
0,00
0,00
0,00
2,00
0,00
1,00
7,00
0,00
0,00
0,00
12,00
22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
23
186,20
0,00
0,00
0,00
140,00
0,00
70,00
490,00
0,00
0,00
0,00
140,00
0,00
24
187,33
0,00
0,00
0,00
141,00
0,00
71,00
490,00
0,00
0,00
25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140,00
0,00
1,00 1.026,20 1.029,33
0,00
0,00
0,00
29
42,00
9,00
13,00
6,00
9,00
2,00
7,00
40,00
3,00
3,00
1,00
42,00
32,00
0,00 135,00
28,00
160,00
Ostvareno sati
28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Planirano sati
27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ispisano tijekom
nastavne godine
UKUPNO
Upisano učenika na
početku školske
godine
Ispisano tijekom
nastavne godine
Upisano učenika na
početku školske
godine
Ostvareno sati
Planirano sati
Ispisano tijekom
nastavne godine
Upisano učenika na
početku školske
godine
Ostvareno sati
Planirano sati
19
210,00
280,00
420,00
0,00
0,00
0,00
140,00
980,00
70,00
0,00
0,00
140,00
0,00
Produženo školovanje
Ostvareno sati
18
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VI. Razred
Planirano sati
17
3,00
4,00
6,00
0,00
0,00
0,00
2,00
14,00
1,00
0,00
0,00
Ispisano tijekom
nastavne godine
Upisano učenika na
početku školske
godine
V. razred
30
31
32
1,00 2.262,85 2.276,60
0,00 536,66 545,00
1,00 793,32 793,32
0,00 279,99 279,99
0,00 536,66 541,00
0,00
93,33
94,00
0,00 396,66 400,32
2,00 2.473,33 2.474,62
0,00 186,66 194,66
0,00 139,99 141,99
0,00
70,00
73,00
840,00 840,00
0,00
0,00
0,00 140,00 140,00
0,00 140,00 140,00
4,00 8.889,45 8.934,50
25
POČETNIČKI SOLFEGGIO
IZVIJEŠĆE NA KRAJU NASTAVNE GODINE 2012./2013.
Tijekom prvog obrazovnog razdoblja ove školske godine prijavljeno je ukupno 16
učenika,od toga 13 u početničkom 1. , te u drugoj skupini 3 učenika koji su i
prošle godine bili naši učenici. Svaka skupina ima dva sata nastave tjedno
utorkom i petkom .
Program rada početničkog solfeggia temelji se na razvoju glazbenih sposobnosti ,
odgoju estetike i razvoju motorike učenika.Učenici sviraju melodijska i ritamska
glazbala Orff instrumentarija. Igre uz pjesmu i plesovi su također sastavni dio
edukacije.
Učenici su naučene sadržaje pokazali krajem prvog polugodišta 18.12.2012. na
Božićnom koncertu.
U drugom obrazovnom razdoblju prigodno smo obilježili maškare 8.veljače. 2013.,
te nastupili u DV „Zvončić“ u Našicama 10.travnja 2013.
14.lipnja 2013. održali smo završni koncert polaznika i uručili Uvjerenja.
Romana Borš-Mačak,prof.
26
NAŠI USPJESI
u školskoj godini 2012. / 2013.
Na državnom 50. hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa KOMORNI SASTAVI, Opatija, 5. prosinac 2012. u disciplini GLASOVIRSKA DUA,
uspješni učenici su:
1. SARA MENDROŠ i PAULA BIJUKLIĆ, 1.kategorija, priznanje, 88,25 bodova
Mentor: DARIJA VLAJNIĆ, prof.
2. ŠIMUN NEKIĆ i HELENA MENDROŠ, 1.kategorija, priznanje, 89,25 bodova
Mentor: SANJA PETROVIĆ, prof.
3. FABIJAN BRKIĆ i LUKA ZIDAR, 2. kategorija, priznanje, 86,00 bodova
Mentor: RAJKO LONČARIĆ, prof.
Na državnom 50. hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa KOMORNI SASTAVI, Opatija, 8. prosinca 2012., natjecao se:
4. TAMBURAŠKI KOMORNI SASTAV od 5 do 12 članova i osvojio 1. nagradu sa
98,46 bodova. Članovi: BARBARA BISTROVIĆ, STELA JAVORČEK, IVONA FLAM,
MARIN HASANOVIĆ, NIKOLINA PINTARIĆ, ALEN GALINEC, NIVES LUKAČIĆ,
MATEA MIĐIĆ, ANA JAKŠIĆ, MATEJA MIKIČIĆ, IVAN VULIĆ I RENATO GULJAŠ
Mentor: DEAN KOPRI, mag.gl.ped.
Na 14. MEĐUNARODNOM GUDAČKOM NATJECANJU RUDOLF MATZ, u
Čakovcu, od 3. do13. siječnja 2013., po prvi puta se natjecala naša škola, učenice
odjela violine koje su uz diplome dobile i svaka po set profesionalnih violinskih
žica u vrijednosti od 400 kn
5. HELENA VULIĆ, 1. kategorija
6. LEONA ČAKIĆ, 3. kategorija.
Mentor: TATJANA STEHLIK, prof.
Na regionalnom 51. natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa u disciplini
ORKESTRI, Našice (komisija obilazi škole u gradovima koji su se prijavili),
9.veljače 2013., u 1. kategoriji:
7. TAMBURAŠKI ORKESTAR OGŠ osvojio je 1. nagradu sa 92,00 boda
Dirigent: MARINA KOPRI, prof.
Na državnom 51. hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa u
Primoštenu, 9.ožujka 2013., u disciplini ORKESTRI natjecao se:
8. TAMBURAŠKI ORKESTAR OGŠ u 1. kategoriji i osvojio 2. nagradu sa 97,40
bodova
27
Dirigentica: MARINA KOPRI, prof.
Voditelj: DANIEL KOPRI prof.
Na regionalnom 51. hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa,
Našice, 12.i 13. veljače 2013., u disciplini SOLO TAMBURA UZ PRATNJU
GLASOVIRA, natjecali su se u disciplini SOLO BISERNICA:
9. PETRA POTOLOVEC, 2. kategorija, 3. nagrada, 76,40 bodova
Mentor: ANDREA KOPRI LONČARIĆ, prof
Klavirska pratnja: RAJKO LONČARIĆ, prof.
10. IVONA FLAM, 3. kategorija, 2. nagrada, 89,40 bodova
Mentor: ANDREA KOPRI LONČARIĆ, prof.
Klavirska pratnja: RAJKO LONČARIĆ, prof.
11. DORA KOVAČEVIĆ, 3. kategorija, 2. nagrada, 89,00 bodova
Mentor: ANDREA KOPRI LONČARIĆ, prof.
Klavirska pratnja: RAJKO LONČARIĆ, prof.
U disciplini SOLO BRAČ natjecali su se:
12. MARIN HASANOVIĆ, 3. kategorija, 1. nagrada, 90,60 bodova
Mentor: ANDREA KOPRI LONČARIĆ, prof.
Klavirska pratnja: RAJKO LONČARIĆ, prof.
13. ALEN GALINEC, 3. kategorija, 2. nagrada, 89,16 bodova
Mentor: DEAN KOPRI, mag.gl.ped.
Klavirska pratnja: RAJKO LONČARIĆ, prof.
14. NIKOLINA PINTARIĆ, 3. kategorija, 2. nagrada, 89,10 bodova
Mentor: DEAN KOPRI, mag.gl.ped.
Klavirska pratnja: RAJKO LONČARIĆ, prof.
Na međužupanijskom 51. hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe i
plesa - NATJECANJE U DISCIPLINI SOLO GLASOVIR, Varaždin, 21. veljače
2013., nastupila je:
15. HELENA MENDROŠ, klavir, 1. kategorija, 3. nagrada, 70,60 bodova
Mentor: SANJA PETROVIĆ, prof.
Na međužupanijskom 51. hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe i
plesa - NATJECANJE U DISCIPLINI SOLO GITARA, Velika Gorica, Umjetnička
škola Franje Lučića, 23. veljače 2013., nastupio je:
16. IVAN DAMJANOVIĆ, gitara, 2. kategorija, 2. nagrada, 80,00 bodova
Mentor: MARIO HUJ
28
Na državnom 51. hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa - u
disciplini SOLO TAMBURE uz klavirsku pratnju u Dubrovniku, 22. ožujka 2013.,
u disciplini SOLO BRAČ uz pratnju klavira nastupio je:
17. MARIN HASANOVIĆ, 3. kategorija, 2. nagrada, 96,56 bodova
Korepetitor: RAJKO LONČARIĆ, prof.
Mentorica: ANDREA KOPRI LONČARIĆ, prof.
Na XXXVI. MEĐUNARODNOM FESTIVALU HRVATSKE TAMBURAŠKE GLAZBE
OSIJEK (MFHTG) u Vukovaru, 12. svibnja 2013., nastupio je u Dječji kategoriji:
18. TAMBURAŠKI ORKESTAR OGŠ KONTESA DORA i TAMBURAŠKOG
DRUŠTVA “DORA PEJAČEVIĆ” koji je sa najvišim ocjenama u svojoj kategoriji,
99 bodova, osvojio Zlatnu plaketu "Tambura Paje Kolarića". Vokalna solistica u
pjesmi “Slavonijo moja, pjesmom me probudi” je bila ANTONIA DUNJKO, Zagreb
Dirigentica: MARINA KOPRI, prof.
Voditelj tamburaškog orkestra: DANIEL KOPRI, prof.
Ove školske 2012./2013. godine naša škola je polučila ukupno 18 nagrada i
priznanja sa natjecanja na kojima se moglo bodovima ocijeniti i rangirati
naše učenike. Osim toga, doprinos prepoznatljivosi naše škole dali su
učenici i njihovi profesori na smotrama, susretima škola i brojnim Javnim
glazbenim satima i koncertima. Čestitke svima!
U Našicama, 28.lipnja 2013.
Ravnateljica:
Marina Kopri,prof.
29
DOGAĐANJA U ŠKOLSKOJ GODINI 2012./2013.
Događaj
Vrijeme
NASTUP GRADSKE GLAZBE NAŠICE
2. rujna 2012.
Donja Lonđica
Donja Lonđica - slet planinara
(naši učenici puhačkog odjela su uključeni u GG Našice; vježbanje i
sudjelovanje na koncertima omogućava im realiziranje ocjene iz skupnog
muziciranja)
Dirigent: Ivan Krajačić,prof.
NASTUP GRADSKE GLAZBE NAŠICE
8.rujna 2012.,
Dani slavonske šume - Nastup s GG Đurđenovac
Perivoj velikog
parka
Naši učenici su uključeni u GG Našice
Dirigent: Ivan Krajačić,prof.
XVIII. MEMORIJAL DORE PEJAČEVIĆ
9. rujna 2012.
17,30 sati
Izvođači: Petar Kovačić - violoncello, Rijeka
Daniel Espen - klavir, Italija
Program:
Rudolf Matz: Elegija i Humoreska za violoncello i klavir
Koncertna dvorana Dora Pejačević: Sonata u e-molu, op.35 za violoncello i klavir
OGŠ Kontesa Dora
- Allegro moderato
- Scherzo: Allegro
- Adagio sostenuto
- Allegro comodo
Premijerno izvođenje Sonate za violoncello i klavir Dore Pejačević u
Našicama.
10. rujna 2012.
12,00 sati
- grob naše Dore
pokraj kapelice
obitelji Pejačević
XVIII. Memorijal Dore Pejačević
Polaganje cvijeća i paljenje svijeća na grobu Dore Pejačević. Prisutni učenici
OŠ Dore Pejačević i OGŠ Kontesa Dora kao i njihovi profesori i djelatnici,
gradonačelnik, djelatnici Zavičajnog muzeja, Gradske knjižnice i čitaonice,
Radio Našice, građani...
NASTUP GRADSKE GLAZBE NAŠICE
21. rujna 2012.
Dan pobjede nad tzv. JNA
Dirigent: Ivan Krajačić,prof.
Naši učenici su uključeni u GG Našice
30
22. studenoga 2012. KONCERT TAMBURAŠKOG ORKESTRA KONTESA DORA
U SLATINI, domaćin Glazbena škola SLATINA
19,30 sati,
Slatina
Sudjeluju:
Glazbena škola
Slatina
TAMBURAŠKI KOMORNI SASTAV od 12 članova
(učenici su izdvojeni iz tamburaškog orkestra) koji se priprema za odlazak na
50. natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa u Opatiji.
Uz TAMBURAŠKI ORKESTAR nastupili su solisti:
Ivan Vulić, 6.r.- berde, Leona Čakić, učenica 5.razr.- violina,
Ivan Krajačić, prof.- klarinet, Stela Javorček, 6.r.-vokal, nekadašnji učenici
OGŠ Dario Tičić – udaraljke i Krunoslav Mihaljević - električna gitara.
Dirigentica: Marina Kopri, prof.
Kompozicije za orkestar priredili: Daniel Kopri, prof. i Dean Kopri,
mag.gl.ped.
Prije koncerta smo posjetili pustaru Višnjica uz vodstvo profesionalnog
vodiča i večere u restoranu. Naučili smo što je to batat (i jeli), vidjeli srne,
milovali konje, obišli sve renovirane staje...
GALA KONCERT TAMBURAŠKOG DRUŠTVA "DORA
24. studenoga 2012. PEJAČEVIĆ" i OGŠ KONTESA DORA Našice i gosti
18,00 sati
Sudjeluju:
Mlađi tamburaški orkestar Tamburaškog društva "Ferdo Livadić" iz
Samobora (dodjeljuje se Zlatna plaketa sa 35. MFHTG i bisernica
dirigentici Petri Vojvodić), dirigent Ivan Bartolić( DIRIGENTSKA
ZLATNA RUKA najuspješnijem dirigentu praizvedbe - autora
Marijana Slakića koju dodjeljuje voditeljica Kolonije umjetničke
keramike), Tamburaški orkestar Tamburaškog društva "Dora
Pejačević" i OGŠ "Kontesa Dora" - Našice (Zlatna plaketa i Zlatna
Dom kulture Našice plaketa za praizvedbu Daniela Koprija), Vokalni ansambl "Samoborke"
i Mješoviti pjevački zbor
"Ad Libitum", Našice.
Dirigenti: Petra Vojvodić,prof., Dražen Kurilovičan,prof.,
Andrea Kopri,prof., Marina Kopri,prof.
Voditelj programa: Martina Orlušić i Jurica Matek
27. studenoga 2012. ICT Edu - modul 3.
15,30 sati
OŠ kralja Tomislava Za naše djelatnike radionica se održala u OŠ kralja Tomislava .
31
AUDICIJSKI KONCERT NATJECATELJA OGŠ Kontesa
28. studenoga 2012. Dora za odlazak na 50. natjecanje učenika i studenata glazbe i
18,00 sati
plesa u Opatiji koje će se održati od 5. do 8. prosinca 2012.
Natjecatelji:
TRI GLASOVIRSKA DUA :
- Sara Mendroš i Paula Bijuklić, mentor: Darija Vlajnić prof.
- Helena Mendroš i Šimun Nekić, mentor: Sanja Petrović, prof.
koncertna dvorana - Fabijan Brkić i Luka Zidar, mentor: Rajko Lončarić, prof.
OGŠ Kontesa Dora,
Našice
Natjecatelji:
TAMBURAŠKI KOMORNI SASTAV od 5 do 12 članova:
Barbara Bistrović, Stela Javorček, Dora Kovačević, Ivona Flam,
Marin Hasanović, Alen Galinec, Nikolina Pintarić, Matea Miđić,
Mateja Mikičić, Ana Jakšić, Ivan Vulić, Renato Guljaš
Mentor: Dean Kopri, mag.gl.ped.
AUDICIJSKI KONCERT ( SOLO) VIOLINA za odlazak na 14.
Međunarodno natjecanje Rudolf Matz u Čakovcu, siječanj 2013.
Natjecatelji:
- Helena Vulić, 2.r.
- Leona Čakić, 5.r. .
Mentorica: Tatjana Stehlik, prof.
Korepetitor: Rajko Lončarić, prof.
PRODUKCIJA PUHAČKOG ODJELA OGŠ Kontesa Dora
30. studenoga 2012. u klasi prof. Ivana Krajačića i prof. Teodora Sucala Matei
18,00 sati
Nastupili su učenici:
Danijel Papučić- 2.r., klarinet, Jana Krajačić- 2.r., rog,
Ejla Plemeniti- 2.r., klarinet, Leonardo Jurić- 3.r., truba,
koncertna dvorana Eva Antonia Smrček -2.r., flauta, Mirna Kekez- 3.r., flauta,
OGŠ Kontesa Dora,
Martin Čukić- 4.r., truba, Paula Njeganović Ocelić- 3.r., klarinet,
Našice
Zita Njegovanović Ocelić- 2.r., klarinet, Marin Kalabić- 4.r., eufonij,
Josip Juraj Nikodem- 3.r., klarinet, Luka Vlajnić -5.r., truba,
Ina Mihalj- 4.r., klarinet, Marta Plehandžić- 4.r., klarinet,
Silvestar Mravlinčić- 6.r., klarinet, Petra Potnešil- 6.r., klarinet.
32
GLAZBENI SPEKTAKL GLASA SLAVONIJE 2. prosinca 2012.
19,30 sati
DJECA RAVNICE
Nastup Tamburaškog društva “Dora Pejačević” i Osnovne
glazbene škole “Kontesa Dora” iz Našica
Kao sekcija Tamburaškog društva nastupio je MJEŠOVITI
PJEVAČKI ZBOR „ Ad Libitum “ - vokal: Mario Huj
ARENA GRADSKI Dirigentica: Andrea Kopri, prof.
VRT, Osijek
Iza samostalnog programa TAMBURAŠKOG ORKESTRA
TAMBURAŠKOG DRUŠTVA „ Dora Pejačević“ i OGŠ „ Kontesa
Dora“ nastupio je uz TO Mješoviti pjevački zbor "Ad Libitum".
- solo vokali: Kristina Minarik, Mario Huj
- prateći vokali: Andrea Kopri i Dean Kopri
- klavijature: Rajko Lončarić,
- udaraljke: Dario Tičić,
- el.gitara: Krunoslav Mihaljević.
Organizator: Daniel Kopri, prof.
Dirigentica: Marina Kopri, prof.
JAVNI GLAZBENI SAT UČENIKA GITARE:
prosinca 2012.
18,30 sati
Nikolina Brnjak, Luka Čatić, Lou Ćupurdija, Davor Olij, Luka Kuricek,
Krunoslav Ivešić, Karlo Vulić, Ivan Poljak, Ivan Damjanović,
koncertna
Lana Blažević, Stela Perković
4. dvorana
Nastavnik: Mario Huj
OGŠ Kontesa Dora
5.- 8. prosinca 2012. 50. HRVATSKO NATJECANJE UČENIKA I STUDENATA GLAZBE
- KOMORNI SASTAVI - državno natjecanje u Opatiji.
5. prosinac 2012.,
U disciplini GLASOVIRSKA DUA nastupili su:
- državno u Opatiji
- Sara Mendroš i Paula Bijuklić – I. kategoriji, priznanje 88,25 bodova
Mentor: Darija Vlajnić, prof. - Šimun Nekić i Helena Mendroš – I.
kategoriji, priznanje 89,25 bodova Mentor: Sanja Petrović, prof. Fabijan Brkić i Luka Zidar – II. kategoriji, priznanje 86,00 bodova
Mentor: Rajko Lončarić, prof.
- dvorana Hotela
Palace-Bellevue
33
50. HRVATSKO NATJECANJE UČENIKA I STUDENATA GLAZBE
8. prosinca 2012.,
- KOMORNI SASTAVI -državno natjecanje u Opatiji.
- državno u Opatiji
U disciplini TAMBURAŠKI KOMORNI SASTAV od 5 do 12 članova
- dvorana Hotela
Palace - Bellevue
nastupili su slijedeći učenici:
Barbara Bistrović, Stela Javorček, Dora Kovačević, Ivona Flam,
Marin Hasanović, Alen Galinec, Nikolina Pintarić, Matea Miđić,
Mateja Mikičić, Ana Jakšić, Ivan Vulić i Renato Guljaš
U I. kategoriji tamburaški sastav osvojio je 1. nagradu sa 98,46 bodova.
Mentor: Dean Kopri, mag.gl.ped.
JAVNI GLAZBENI SAT ODJELA VIOLINE
10. prosinca 2012.
18,30 sati
Nastupaju: Vinko Balentić, Jakov Drozdek, Veronika Turjak, Helena Vulić,
Mario Marček, Laura Špek, Lucija Drozd, Magdalena Kubica,
Andrea Hulak i Leona Čakić
u koncertnoj dvorani Korepetitori: Sanja Petrović, prof. i Rajko Lončarić, prof.
OGŠ Kontesa Dora Nastavnica: Tatjana Stehlik, prof.
12. prosinca 2012.
10,00 sati
KONCERT U VRTIĆU “ZVONČIĆ“ u Našicama
Nastupaju predstavnici svih odjela OGŠ Kontesa Dora:
-Jakov Drozdek- 1.r., violina
Korepetitor: Sanja Petrović , prof. Nastavnik: Tatjana Stehlik , prof.
-Karmen Gütller- 1.r., klavir
U dječjem vrtiću
"Zvončić"
Našice
Nastavnik: Darija Vlajnić , prof.
-Luka Tomljanović- 1.r., bisernica Korepetitor: Andre Kopri , prof.
Nastavnik : Andrea Kopri , prof.
-Marija Poljak, - 1.r., klavir Nastavnik: Sanja Petrović , prof.
-Tomislav Hrčka - 2.r., harmonika Nastavnik: Marijan Slakić , prof.
-Barbara Gajić -1.r., klavir Nastavnik: Darija Vlajnić , prof.
-Luka Kuricek - 2.r., gitara Nastavnik: Mario Huj
-Jana Krajačić - 2.r., rog Nastavnik: Teodor Sucala Matei , prof.
-Božidar Černava - 2.r., bisernica Korepetitor: Rajko Lončarić , prof.
Nastavnik: Dean Kopri , mag.gl.ped.
-Paula i Zita Njegovanović Ocelić - 3.r. i 2.r., klarinet Nastavnik: Ivan
Krajačić, prof.
34
TRIO LIMENIH PUHAČA:
-Leonardo Jurić - 3.r., truba, Martin Čukić - 4.r., truba, Marin Kalabić 4.r., eufonij.
Nastavnik: Teodor Sucala Matei, prof.
JAVNI GLAZBENI SAT ODJELA KLAVIRA
13. prosinca 2012.
17,30 sati
Sudjeluju učenici:
Leonarda Antolović -1.r., Patricija Mandić -1.r., Elena Ćiplić - 1.r.,
Mihael Ferčec -1.r., Petra Kašuba - 1.r., Jan Rajs -1.r., Melisa Koren - 1.r.,
David Drozdek - 1.r., Bodin Hrkać - 1.r., Marija Poljak -1.r.,
Helena Horvatin - 2.r., Dorian Štrbo - 2.r., Ivan Mihalj -2.r.,
Koncertna dvorana Lucija Vučemilović - Jurić - 2.r., Mia Ileš -3.r., Marija Mihaljević - 3.r. i
Anamarija Miđić - 4.r., Ivan Kovačić - 3 .r., Sonja Perković - 3.r.,
OGŠ Kontesa Dora
Patrik Sambolec - 3.r., Helena Mendroš - 3.r. i Šimun Nekić - 3.r.,
Veronika Balentić - 4.r., Anamarija Miđić-4.r., Stela Javorček - 5.r.,
Karla Vrabac - 5.r., Diana Jurić - 6.r., Fabijan Brkić - 3.r. i Luka Zidar - 3.r.
Nastavnici: Sanja Petrović, prof. i Rajko Lončarić, prof.
14. prosinca 2012.
12,45 sati
OGŠ KONTESA DORA GOSTUJE U OSNOVNOJ ŠKOLI
"IVANA BRNJIKA SLOVAKA" , Jelisavac
Sudjeluju predstavnici svih odjela:
-Josip Juraj Nikodem, klarinet,- 3.r.,
U sportskoj dvorani Nastavnik / korepetitor: Ivan Krajačić
OSNOVNE ŠKOLE -Mario Marček, violina,- 3.r.
„ Ivana Brnjika
Korepetitor: Sanja Petrović
Slovaka“
Nastavnik: Tatjana Stehlik
Jelisavac
-Lana Blažević, gitara,-5.r.
Nastavnik: Mario Huj
-Karla Novak, klavir,-3.r.
Nastavnik: Darija Vlajnić
-Stela Perković, gitara,.5r.
Nastavnik: Mario Huj
-Luka Tomljanović, bisernica,-1r.
Nastavnik / korepetitor: Andrea Kopri
-Laura Špek, violina,-4.r.
Korepetitor: Sanja Petrović
Nastavnik: Tatjana Stehlik
-Petar Guljaš, bisernica,-2.r. i Margareta Guljaš, brač,- 2.r. -duo
35
Nastavnik / korepetitor: Korana Perlić
-Andrea Hulak, violini,-5.r.
Korepetitor: Rajko Lončarić
Nastavnik: Tatjana Stehlik
-Paula Bijuklić,-2.r. i Sara Mendroš, 2.r. - klavirski duo
Nastavnik: Darija Vlajnić
-Luka Vlajnić, truba,-5.r. i Laura Čakić, klavir,-6.r.
Nastavnici: Teodor Sucala Matei i Darija Vlajnić
18. prosinca 2012.
17,30 sati
ZAVRŠNA SVEČANOST POČETNIČKOG SOLFEGGIA,
(GLAZBENE IGRAONICE 1 i 2) Osnovne glazbene škole “Kontesa
Dora” za prvo obrazovno razdoblje.
u koncertnoj dvorani Nastavnica: Romana Borš-Mačak
glazbene škole
BOŽIĆNI KONCERT UČENIKA GLAZBENE ŠKOLE I
18. prosinca 2012.
NJIHOVIH PROFESORA
19,00 sati
Sudjeluju:
Luka Tomljanović- 1.r. bisernica, Andrea Rajs- 1.r. bisernica,
u koncertnoj dvorani Mirna Kekez -3.r. flauta, Helena Horvatin - 2.r. klavir,
glazbene škole
Margareta Guljaš-2.r. brač i Petar Guljaš- 2.r. bisernica – duo,
Jana Krajačić- 2.r. rog, Patrik Smbolec- 3.r. klavir,
Lana Blažević- 5.r. gitara, Dorian Štrbo- 2.r. klavir, Stela Perković- 5.r.
gitara, Sonja Perković- 3.r. klavir i Mia Ileš- 3.r. klavir kao glasovirski duo,
Ivona Flam- 5.r. bisernica, Leonardo Jurić- 3.r. truba,
Martin Čukić- 4.r. truba i Marin Kalabić- 4.r. Eufonij kao puhački trio,
Sara Mendroš- 2.r. klavir i Paula Bijuklić- 2.r. klavir kao glasovirski duo, Ina
Mihalj- 4.r. klarinet, Marta Plehandžić- 4.r. klarinet,
Silvestar Mravlinčić- 6.r. klarinet i Petra Potnešil- 6.r. klarinet,
Ivan Damjanović- 4.r. gitara, Lucija Vučemilović – Jurić - 2.r. klavir,
Helena Vulić- 2.r. violina, Karla Žiha- 4.r. klavir,
Luka Vlajnić-5.r. truba, Leonardo Jurić- 3.r. truba, Martin Čukić- 4.r. truba i
Marin Kalabić- 4.r. eufonij kao puhački kvartet,
Dora Kovačević- 5.r. bisernica, Helena Mendroš- 3.r. klavir,
Šimun Nekić- 2.r. klavir, Luka Vlajnić- 5.r. truba i Laura Čakić- 6.r. klavir
kao duo, Leona Čakić- 5.r. violina, Fabijan Brkić- 4.r. klavir i Luka Zidar4.r. klavir kao glasovirski duo.
Sudjeluje Dječji pjevački zbor OGŠ – dirigentica: Andrea Kopri
Tamburaški komorni sastav od 12 članova – nastavnik: Dean Kopri
36
Učenike pripremili nastavnici: Mario Huj, Andrea Kopri, Dean Kopri,
Ivan Krajačić, Rajko Lončar, Korana Perlić, Sanja Petrović,
Tatjana Stehlik, Teodor Sucala Matei, Darija Vlajnić
Korepetitori: Andrea Kopri,prof., Dean Kopri,mag.glazb.ped.,
Ivan Krajačić,prof., Rajko Lončarić,prof., Teodor Sucala Matei,prof.
22. prosinca 2012.
EMAUS, pastoralni centar crkve sv. Antuna Padovanskog u Našicama
BOŽIĆNI KONCERT MJEŠOVITOG PJEVAČKOG ZBORA
AD LIBITUM I DJEČJEG PJEVAČKOG ZBORA OGŠ
EMAUS, pastoralni KONTESA DORA
19,15 sati
centar
crkva sv. A.
Padovanskog u
Našicama
Korepetitori: Dean Kopri, mag. glazb.ped. i Rajko Lončarić, prof.
Udaraljke: Dario Tičić
Dirigentica i organizator: Andrea Kopri, prof.
23. prosinca 2012.
KONCERT TAMBURAŠKOG KOMORNOG SASTAVA
19,15 sati
U CRKVI u Našicama
Sudjeluju: - solo berde: Ivan Vulić - 6.r. - solo violina: Leona Čakić - 5.r. duo violina: Helena Vulić - 2.r. i Leona Čakić – 5.r. koje je priredila
Crkva sv. Antuna
Padovanskog u
Našicama
Tatjana Stehlik,prof.
Dirigentica: Marina Kopri, prof.
Članovi OGŠ Komornog tamburaškog sastava: Barbara Bistrović,
Stela Javorček, Dora Kovačević, Ivona Flam, Marin Hasanović,
Alen Galinec, Nikolina Pintarić, Matea Miđić, Ana Jakšić, Mateja Mikičić,
Ivan Vulić i Renato Guljaš
Program priredili profesori tamburaškog odjela OGŠ:
Andrea Kopri, Daniel Kopri, Dean Kopri
NASTUP GRADSKE GLAZBE NAŠICE
26.prosinca 2012.
Našički Markovac
Božićni koncert u Našičkom Markovcu u crkvi Sv. Marka
Naši učenici su uključeni u GG Našice
Dirigent: Ivan Krajačić,prof.
37
29. prosinca 2012.,
BOŽIĆNI KONCERT TAMBURAŠKOG ORKESTRA
TAMBURAŠKOG DRUŠTVA "DORA PEJAČEVIĆ" Našice i
OGŠ KONTESA DORA
Sudjeluju solisti:
iza večernje mise,
Ivan Krajačić, Dean Kopri, Kristina Minarik, Mario Huj,
crkva sv. Antuna
Padovanskog
Jelena Gerendaj
Robert Dudjak, Matej Turković, Sanja Barbarić, Stela Javorček,
Dirigentica: Marina Kopri, prof.
Učenike OGŠ "Kontesa Dora" i članove orkestra glazbene škole i
Društva za koncert priredili profesori:
Andrea Kopri, Dean Kopri, Daniel Kopri i Marina Kopri
30. prosinca 2012.
Božićni koncert Matice Slovačke Jelisavac
18 sati
GOST KONCERTA: TAMBURAŠKI ORKESTAR
TAMBURAŠKOG DRUŠTVA "DORA PEJAČEVIĆ" I
OGŠ KONTESA DORA
Slovački kulturni
centar, Jelisavac
U tridesetminutnom programu predstavili smo Božićni program i raznoliki,
zabavni program.
Domaćini nas odlično ugostili i bilo je zadovoljstvo svirati pred prepunom
dvoranom. Program folklornih skupina domaćina je bio veoma zanimljiv i
dinamičan kao i dramski program učenika OŠ I. Brnjika Slovaka.
Na poklon od organizatora smo dobili snimku – DVD s koncerta autora
D. Siljanoskog.
Vokalni solisti: Stela Javorček, Robert Dudjak, Matej Turković
Dirigentica: Marina Kopri, prof.
od 3. do 13. siječnja
2013.
Međunarodno
natjecanje u
Čakovcu
14. MEĐUNARODNO GUDAČKO NATJECANJE “RUDOLF
MATZ” U ČAKOVCU
Na ovogodišnjem natjecanju u Čakovcu po prvi puta su prisustvovala naša
škola, a natjecale su se učenice OGŠ Kontesa Dora:
- Helena Vulić, 2.r. u I kategoriji
- Leona Čakić, 5.r. u III kategoriji
Dale su sve od sebe i prikazale i sebe i svoju školu u najboljem svjetlu.
Učenice su dobile diplome i svaka po set profesionalnih violinskih žica u
vrijednosti od 400 kuna.
Mentor: Tatjana Stehlik, prof. Zatražen službeni korepetitor.
38
24. siječnja 2013.
19,30 sati
Hotel Park u
Našicama
U Hotelu "Park" u Našicama održana je ceremonija proglašenja
i dodjela priznanja najboljim sportašima našičkog kraja za
2012. godinu
Nastupili su članovi Tamburaškog društva "Dora Pejačević"
Našice.
Tamburaški orkestar i solisti:
Mario Huj - vokal, Kristina Minarik - vokal, Dean Kopri - vokal,
Rajko Lončarić - klavijature, Dario Tičić - udaraljke,
Krunoslav Mihaljević – gitara
Dirigentica: Marina Kopri, prof.
Organizator: Daniel Kopri, prof.
AUDICIJSKI KONCERT UČENIKA ODJELA TAMBURE
30. siječanj 2013.
17,30 sati
ZA 51. REGIONALNO NATJECANJE UČENIKA I
STUDENATA GLAZBE I PLESA
Disciplina:
SOLO BISERNICA I BRAČ UZ KLAVIRSKU PRATNJU
Nastupili su sa cjelim natjecateljskim programom::
U koncertnoj
dvorani OGŠ
Kontesa Dora
Našice
- Alen Galinec, brač - III. kategorija
Nastavnik: Dean Kopri, mag.gl.ped.
- Dora Kovačević, bisernica - III. kategorija
Nastavnik: Andrea Kopri Lončarić
- Nikolina Pintarić, brač - III. kategorija
Nastavnik: Dean Kopri, mag.gl.ped.
- Ivona Flam, bisernica - III. kategorija
Nastavnik: Andrea Kopri Lončarić
- Marin Hasanović, brač - III. kategorija
Nastavnik: Andrea Kopri Lončarić, prof.
Korepetitor svim natjecateljima: Rajko Lončarić, prof.
39
SVEČANA DODJELA MONOGRAFIJA 4. veljače 2013.
60 godina postojanja DND u Našicama
18,00 sati
-likovni salon
Nastupio: Ivan Damjanović, 4. r. - gitara
Zavičajnog muzeja,
Mentor : Mario Huj
Našice
6. veljače 2013.
KONCERT POD MASKAMA U HOTELU PARK
18,30 sati
NASTUPILI SU UČENICI OGŠ KONTESA DORA:
-Ivan Gregurić - klavir, 5. raz., Sonja Perković - klavir, 3. raz.,
Ivan Kovačić - klavir, 2. raz., Karlo Vulić - gitara, 4. raz.,
Hotel "Park" Našice Diana Jurić- klavir, 6. raz., Veronika Turjak - violina, 2. raz.,
Sara Mendroš - klavir, 2. raz., Helena Horvatin - klavir, 2. raz.,
Danijel Papučić - klarinet, 2., Petra Justić - klavir, 2. raz.,
Patricija Mandić - klavir, 1. raz., Anđela Feger - saksofon, 1. raz.,
Jan Rajs - klavir, 1. raz., Bodin Hrkać - klavir, 1. raz.,
Vinko Balentić - violina, 1. raz., Mirela Turalija - klavir, 1. raz.,
Petra Kašuba - klavir, 1. raz., Elena Ćiplić - klavir, 1. raz.,
Barbara Gajić - klavir, 1. raz., Jakov Drozdek - violina, 1. raz.,
Karmen Güttler - klavir, 1. raz., Melisa Koren - klavir, 1. raz.,
Leonarda Antolović - klavir, 1. raz., Davor Olij - gitara, 1. raz.,
Mihael Ferčec - klavir, 1. raz., Marija Poljak - klavir, 1. raz.,
David Drozdek - klavir, 1. raz., Ivan Damjanović - gitara, 4. raz.,
Paula Bijuklić - klavir, 2. raz., Iva Mihalj - klavir, 2. raz.,
Mia Ileš - klavir, 3. raz., Zita Njegovanović Ocelić - klarinet, 2.,
Lucija Vučemilović - Jurić - klavir, 2. raz., Helena Mendroš - klavir, 3. raz.,
Dorian Štrbo - klavir, 2. raz., Lana Blažević - gitara, 5.raz.,
Jana Krajačić - rog, 2. raz., Helena Vulić - violina, 2.raz.,
Šimun Nekić - klavir, 2. raz., Stela Perković - gitara, 5. raz.,
DUET HARMONIKA:
-Leonardo Marinović - 5. raz. i Angela Marinović - 6. raz.
KLAVIRSKI DUO:
-Anja Ergović - početnički solfeggio 2 i Pavle Ergović, 2. raz.
KVARTET PUHAČA:
-Luka Vlajnić - truba, 5. raz., Martin Čukić - truba, 4. raz., Leonardo Jurić truba, 3. raz., Marin Kalabić - eufonij, 4. raz.
40
Klavirska pratnja: Sanja Petrović, prof.
Nastavnici koji su pripremili učenike:
- Mario Huj (gitara), Ivan Krajačić (drveni puhači), Rajko Lončarić (klavir),
Sanja Petrović (klavir), Marijan Slakić (harmonika), Teodor Sucala Matei
(limeni puhači), Tatjana Stehlik (violina), Darija Vlajnić (klavir)
Voditelji programa: klaun Denis Ostrošić i Super Mima -
Mirna Ostrošić iz Slatine ( otac i kći )
8. veljače 2013.
POČETNIČKI SOLFEGGIO - glazbena igraonica 1 i 2
18,00 - 19,30 sati
je održala svoju radionicu pod maskama.
OGŠ Kontesa Dora Svi polaznici su bili maskirani, kao i voditeljica igraonice
Romana Borš – Mačak,prof.
9. veljače 2013.
10 sati,
51. REGIONALNO NATJECANJE U DISCIPLINI
ORKESTRI, Našice
Komisija obilazi škole iz gradova koji su se prijavili.
koncertna dvorana Tamburaški orkestar OGŠ je osvojio 1. nagradu sa 92 boda
glazbene škole pred
i pravo odlaska na 51. državno natjecanje u Primošten.
ocjenjivačkom
komisijom
Učenike pripremili profesori: Andrea Kopri Lončarić, Daniel Kopri,
Dean Kopri i Korana Perlić.
Dirigentica orkestra: Marina Kopri.
9. veljače 2013.
ODRŽANA JE TRADICIOLNALNA POVORKA MAŠKARA
KROZ GRAD uz sviranje GRADSKE GLAZBE
10 sati
hotel "Park"
Našice
Članovi Gradske glazbe Našice i učenici naše glazbene škole cijelim su
putem pratili veselu i šarenu povorku dječjeg vrtića “Zvončić”.
Dirigent orkestra: Ivan Krajačić.
Nakon šetnje gradom u hotelu "Park" je održan bal pod maskama.
41
12. veljače 2013.
od 8,45 sati
- Otvorenje
natjecanja
51. HRVATSKO NATJECANJE UČENIKA I STUDENATA
GLAZBE I PLESA - regionalno natjecanje u Našicama.
Učenici se natječu u disciplini solo bisernici i brač uz pratnju
klavira. Organizator HDGPP, AZOO, MZOS, OGŠ Kontesa Dora
koncertna dvorana Svečano otvaranje natjecanja uz nastup Dječjeg pjevačkog zbora
OGŠ Kontesa Dora
OGŠ Kontesa Dora iz Našica
- u sklopu obilježavanja 90. godišnjice smrti Dore Pejačević
Tajnice natjecanja:
Kristina Brkić,
Sanja Petrović,
Martina Stošić
12. veljače 2013.
- dirigentica: Andrea Kopri Lončarić, prof.
- korepetitor: Dean Kopri, mag.ped.
Nazočni koji su održali govor: tajnik HDGPP-a Josip Burjan,
Mirjana Kolarić str. savjetnik za školstvo Osječko-baranjske
županije i gradonačelnik Našica mr. Krešimir Žagar i domaćica
natjecanja, ravnateljica Marina Kopri.
51. HRVATSKO NATJECANJE UČENIKA I STUDENATA
od 9,00 sati
GLAZBE I PLESA - regionalno natjecanje u Našicama,
DISCIPLINA SOLO TAMBURE UZ PRATNJU GLASOVIRA,
Našice
Natjecanje je trajalo
dva dana.
Natjecatelji-škole su
raspoređene po
učionicama po
posebnom rasporedu
kao i akustične
probe.
U disciplini SOLO BISERNICA natjecali su se:
- Petra Potolovec, 3. razr. u II. kategoriji - III. nagrada - 76,40 bodova
Nastavnik: Andrea Kopri Lončarić, prof.
Klarivska pratnja: Rajko Lončarić, prof.
- Ivona Flam, 5. razr. u III. kategoriji - II. nagrada - 89,40 bodova
Nastavnik: Andrea Kopri Lončarić, prof.
Klavirska pratnja: Rajko Lončarić, prof.
Natjecanje pred
- Dora Kovačević, 5. razr. u III. kategoriji - II. nagrada - 89,00 bodova
ocjenjivačkim
sudom se održavalo Nastavnik: Andrea Kopri Lončarić, prof.
u koncertnoj dvorani
Klavirska pratnja: Rajko Lončarić, prof.
OGŠ Kontesa Dora
51. HRVATSKO NATJECANJE UČENIKA I
13. veljače 2013.
STUDENATA GLAZBE I PLESA – regionalno,
od 9,00 sati,
DISCIPLINA SOLO TAMBURE UZ PRATNJU
GLASOVIRA
drugi dan
U disciplini SOLO BRAČ natjecali su se:
koncertna dvorana
- Marin Hasanović, 5. razr. u III. kategoriji - I. nagrada - 90,60 bodova,
42
OGŠ Kontesa Dora nastupit će na državnom natjecanju koje se održava u Dubrovniku.
u Našicama
Nastavnik: Andrea Kopri Lončarić, prof.
Klavirska pratnja: Rajko Lončarić, prof.
- Alen Galinec, 5. razr. u III. kategoriji - II. nagrada - 89,16 bodova
Nastavnik: Dean Kopri, mag.glaz.ped.
Klavirska pretnja: Rajko Lončarić, prof.
- Nikolina Pintarić, 5. razr. u III. kategoriji - II. nagrada - 89,10 bodova
Nastavnik: Dean Kopri, mag.glaz.ped.
Klavirska pratnja: Rajko Lončarić, prof.
14. veljače 2013.
12,00 sati
prvi kat općine u
Našicama
21. veljače 2013.
od 10,00 sati
Glazbena škola u
Varaždinu
OTVORENA IZLOŽBA FOTOGRAFIJA - PORTRETA"S tamburaškim orkestrom na pozornici"
autora Dragoljuba Siljanoskog u sklopu obilježavanja
90. godišnjice smrti Dore Pejačević
Suradnja Dragoljuba Siljanoskog i tamburaškog orkestra je na zavidnoj razini
i to je rezultiralo ovom prekrasnom izložbom koju čine fotografije solista koji
su sudjelovali uz TO od 1995. godine pa sve do danas. Gradonačelnik
Krešimir Žagar zahvalio je i obitelji Kopri i svima onima koji su “prošli”
kroz orkestar.
51. HRVATSKO NATJECANJE UČENIKA I STUDENATA
GLAZBE I PLESA - MEĐUŽUPANIJSKO NATJECANJE U
DISCIPLINI SOLO GLASOVIR, Varaždin
Natjecala se:
- Helena Mendroš, klavir u I kategoriji - III. nagrada - 70,60 bodova
Nastavnik: Sanja Petrović, prof.
23. veljače 2013.
od 9,00 sati
51. HRVATSKO NATJECANJE UČENIKA I STUDENATA
GLAZBE I PLESA - MEĐUŽUPANIJSKO NATJECANJE U
DISCIPLINI SOLO GITARA,Velika Gorica
Natjecao se:
Umjetnička škola
Franje Lučića,
Velika Gorica
- Ivan Damjanović, gitara u II. kategoriji - II. nagrada - 80,00 bodova
Nastavnik: Mario Huj
43
1.ožujka 2013.
18,00 sati
XIX.MEMORIJAL DORE PEJAČEVIĆ -
Obilježavanje 90. godišnjice smrti Dore Pejačević
PREDSTAVLJANJE KNJIGE "PROKLETE HRVATICE" koncertna dvorana
od Cvijete Zuzorić do Ene Begović: deset životopisa, autorica
OGŠ Kontesa Dora, Milana Vuković Runjić, s posebnim osvrtom na odlomak "Dora
Našice
Pejačević: u dobokoj beskonačnosti tražila je svoju glazbu", i
posebnog gosta dr. Slavena Leticu.
U glazbenom domjenku sudjelovali su:
- Tamburaški orkestar Tamburaškog društva "Dora Pejačević"
-violinistica Leona Čakić, 5. razr., Mentor: Tatjana Stehlik, prof.
Gosti: autorica Milana Vuković Runjić, Slaven Letica, Silvija
Lučevnjak, Blaženka Radmanović, svi djelatnici OGŠ, učenici ...
Klavirski koncert pijaniste Ante Blaževića
1. ožujka 2013.
- u sklopu obilježavanja 90. godišnjice smrti Dore Pejačević
19,30 sati
Organizatori: OGŠ Kontesa Dora i TD"Dora Pejačević" Našice
u koncertnoj dvorani
Suorganizatori: Zavičajni muzej i Hrvatska knjižnica i čitaonica Našice
OGŠ"Kontesa Dora"
XIX. Memorijal Dore Pejačević
4. ožujka 2013.
18,00 sati
DORA PEJAČEVIĆ KAO ČITATELJICA
- u sklopu obilježavanja 90. godišnjice smrti
DorePejačević
Dr.sc. Dinko Župan (Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest
Slavonije i Baranje u Slavonskom Brod), održao je predavanje o dnevniku
U prostorijama OGŠ čitanja Dore Pejačević.
Kontesa Dora,
Organizator: Zavičajni muzej Našice
Našice
Suorganizator: OGŠ Kontesa Dora, TD"Dora Pejačević" i Hrvatska narodna
knjižnica i čitaonica Našice.
XIX.
5. ožujka 2013.
12,00 sati
MEMORIJAL DORE PEJAČEVIĆ -
Obilježavanje 90. godišnjice smrti Dore Pejačević
Polaganje cvijeća i paljenje svijeća na grobu Dore Pejačević.
44
5. ožujka 2013.
18,30 sati
Sv. misa za Doru Pejačević uz sudjelovnje Župnog zbora -
obilježavanje 90. godišnjice smrti Dore Pejačević
Autorski orguljski koncert Josipa Magdića
crkva sv. Antuna
Padovanskog u
Našicama
Skladbe iz ciklusa:
- RATNE KAJDE ' 92
- DOMINUS CONTERENS BELLA
51. HRVATSKO NATJECANJE UČENIKA I STUDENATA
9. ožujka 2013.
GLAZBE I PLESA - DRŽAVNO, Primošten
9,30 sati
U disciplini orkestri natjecao se:
Tamburaški orkestar OGŠ Kontesa Dora, Našice i osvojio je:
DRŽAVNO,
Primošten,
hotel Zora
- u I kategoriji, drugu nagradu sa 97,40 bodova
Dirigentica: Marina Kopri, prof.
Voditelj: Daniel Kopri, prof.
KONCERT UČENIKA ODJELA KLAVIRA
12. ožujka 2013.
17,30 sati
- klasa prof. Sanje Petrović i prof. Darije Vlajnić
Nastupili su:
Barbara Gajić -1.r., Jan Rajs - 1.r., Mirela Turalija - 1.r.,
Mihael Ferčec - 1.r., Patricia Mandić - 1.r., Marija Poljak - 1.r.,
David Drozdek - 1.r., Iva Mihalj - 2.r., Petra Mihalj- 2.r.,
koncertna dvorana
OGŠ Kontesa Dora
Dorian Štrbo - 2.r., Pavle Ergović - 2.r., Lucija Vučemilović-Jurić 2.r., Ivan Kovačić - 2.r., Sara Mendroš - 2.r., Marija Mihaljević - 3.r.,
Helena Mendroš - 3.r., Anamira Miđić - 4.r., Dorotea Lošić - 4.r.,
Luka Zidar - 4.r.
- na koncertu su bili prisutni svi roditelji učenika koji su nastupili
- nakon koncerta je održan roditeljski sastanak
14. ožujka 2013.
10,00 sati
- ured
gradonačelnika
Našica
POVODOM OSVOJENE 100 -TE NAGRADE ODJELA
TAMBURE u uredu gradonačelnika Našica, mr.Krešimira Žagara,
upriličen je svečani prijem za mentore i profesore glazbene škole i
njihove učenike tamburaškog odjela OGŠ Kontesa Dore Našice.
45
Slatina, V. MEĐUŽUPANIJSKA SMOTRA MLADIH
15. ožujka 2013.
VIOLINISTA
od 10,00 sati
Učenice Helena Vulić i Leona Čakić prezentirale su rad naše škole i njihove
profesorice Tatjane Stehlik
- Helena Vulić, 2.r. u A kategoriji
GŠ Slatina,
- Leona Čakić, 5.r. u C kategoriji
u Slatini
Nastavnica: Tatjana Stehlik, prof.
Korepetitorica: Sanja Petrović, prof.
51. HRVATSKO NATJECANJE UČENIKA I STUDENATA
22. ožujka 2013.
od 11,00 sati
GLAZBE I PLESA - DRŽAVNO – SOLO BISERNICA I BRAČ
UZ PRATNJU KLAVIRA, Dubrovnik
U disciplini solo brač uz pratnju glasovira nastupio je:
Dubrovnik,
UŠ Luke
Sorkočevića
- Marin Hasanović, brač u III. kategoriji - II. nagrada, 96,56 bodova
Mentorica: Andrea Kopri Lončarić, prof.
Korepetitor: Rajko Lončarić, prof.
USKRŠNJA IZLOŽBA OLDTIMER VOZILA
1. travnja 2013.
10,00 sati
U centru grada
Našica
U centru grada Našica u organizaciji Oldtimer kluba Našice organizirana
Uskršnja izložba oldtimer vozila. Gradska glazba Našice odvisarala je
promenadni koncert.
Dirigent: Ivan Krajačić,prof.
POČETNIČKI SOLFEGGIO
10. travnja 2013.
17,30 sati
vrtić "Zvončić" u
Našicama
- polaznici početničkog solfeggia, glazbene igraonice glazbene škole, održali
su promotivni nastup za roditelje polaznika dječjeg vrtića "Zvončić".
Prezentiran im je rad i mogućnost upisa djece u gl.igraonicu.
Nastavnica: Romana Borš-Mačak
KONCERT NAJMLAĐIH UČENIKA
11. travnja 2013.
18,00 sati
- sudjelovali su svi odjeli 1. i 2. razreda glazbene škole
Anja Ergović- početnički solfeggio - klavir, Melisa Koren- 1.r.klavir,
Sara Ćupurdija- 1.r.- flauta, Davor Olij- 1.r.- gitara,
Patricija Mandić- 1.r.- klavir, Veronika Turjak- 2.r.- violina,
46
Elena Ćiplić- 1.r.- klavir, Anđela Feger- 1.r.- saksofon,
koncertna dvorana
OGŠ Kontesa Dora
Mirela Turalija- 1.r.- klavir, Nikolina Brnjak- 1.r.- gitara,
Zita Njegovanović Ocelić- 2.r.- klarinet, Bodin Hrkać- 1.r.- klavir,
Iva Mihalj- 2.r.- klavir, Danijel Papučić- 2.r.- klarinet,
Barbara Gajić- 1.r.- klavir, Mihael Ferčec- 1.r.- klavir,
Matea Sabljak- 1.r.- flauta, Leonarda Antolović- 1r.- klavir,
Luka Čatić- 1.r.- gitara, Petra Justić- 2.r.- klavir,
Ana Marinčić- 1.r.- saksofon, Petra Kubaša- 1.r.- klavir,
Iva Sušak- 1.r.- flauta, Lou Ćupurdija- 1.r.- gitara,
Marija Poljak- 1.r.- klavir, Jakov Drozdek- 1.r.- violina,
Karmen Güttler- 1.r.- klavir, Paula Bijuklić- 2.r.- klavir,
David Drozdek- 1.r.- klavir, Eva Antonia Smrček- 2.r.- flauta,
Sara Mendroš- 2.r.- klavir, Ivan Kovačić- 2.r.- klavir,
Jana Krajačić- 2.r.- rog, Helena Horvatin- 2.r.- klavir,
Vinko Balentić- 1.r.- violina, Ejla Plemeniti- 2.r.- klarinet,
Lucija Vučemilović- Jurić- 2.r.- klavir, Helena Vulić- 2.r.- violina i
Šimun Nekić- 2.r.- klavir
Nastavnici koji su priredili učenike su:
- Mario Huj, Ivan Krajačić, Rajko Lončarić, Tatjana Stehlik, Teodor Sucala
Matei, Sanja Petrović i Darija Vlajnić
Korepetitori: profesori Rajko Lončarić, Sanja Petrović i Ivan Krajačić (koji je
osmislio program)
13. travnja 2013.
OTVARANJE RADA GEOMETRIJSKE ŠKOLE STANKA
BILINSKOG, Glazbeni domjenak u SŠ I. Kršnjavoga Našice
09,00 sati
višenamjenska
dvorana
SŠ Isidora
Kršnjavoga u
Našicama
18. travnja 2013.
18,00 sati
koncertna dvorana
OGŠ Kontesa Dora
U glazbenom prilogu sudjelovali su profesor i učenica OGŠ Kontesa
Dora:
- Ivan Krajačić, prof. - solo klarinet
- Laura Špek, 5.r. - violina,
Mentor: Tatjana Stehlik, prof.
PRODUKCIJA UČENIKA ODJELA KLAVIRA U KLASI
PROF. RAJKA LONČARIĆA
Sudjelovali su učenici:
Patrik Sambolec, 3.r., Sonja Perković,3.r., Karla Vrabac,5.r.,
Stela Javorček,5.r., Diana Jurić,6.r., Fabijan Brkić, 4.r.
Nastavnik: Rajko Lončarić, prof.
Nakon nastupa održan je roditeljski sastanak
47
57. GLAZBENI TJEDAN U OSIJEKU
24. travanj 2013.
16,00 sati
Na koncertu učenika glazbenih škola Slavonije i Baranje, nastupili su i
učenici OGŠ Kontesa Dora, Našice
OGŠ su predstavljali učenici i njihovi mentori:
Glazbena škola
Franje Kuhača,
Osijek
Helena Mendroš - klavir
Nastavnica: Sanja Petrović, prof.
Ivan Damjanović - gitara
Nastavnik: Mario Huj
Leona Čakić - violina
Nastavnica: Tatjana Stehlik, prof.
Luka Vlajnić – truba; korepetitor – Darija Vlajnić
Nastavnik: Teodor Sucala Matei, prof.
GLAZBENI INTERMEZZO - u SŠ Isidora Kršnjavoga
25.travnja 2013.
18,00 sati
Sudjelovali su učenici iz OGŠ Kontesa Dora:
- Marin Hasanović, 5.r.- brač
Nastavnica: Andrea Kopri Lončarić, prof.
- Jakov Drozdek, 1.r. - violina
- Laura Špek, 5.r. - violina
SŠ Isidora
Kršnjavoga u
Našicama
- Leona Čakić, 5.r. - violina
Nastavnica: Tatjana Stehlik, prof.
- Karlo Vulić, 4.r. - gitara
Nastavnik: Mario Huj
- Ivan Krajačić, prof. klarineta
27. travnja 2013.
Nova Gradiška
NAŠIČANI U GRADIŠKI - 34. Smotra amaterskih puhačkih
orkestara Slavonije i Baranje u Novoj Gradiški.
Sudjelovao je Puhački orkestar Gradske glazbe Našice pod ravnanjem
profesora Ivana Krajačića.
XIX. MEMORIJAL DORE PEJAČEVIĆ 30. travnja 2013.
18,00sati
ROMANTIČNI DUETI
Organizatori su: OGŠ Kontesa Dora i Tamburaško društvo "Dora Pejačević"
Nastupile su: Klasja Modrušan, sopran
koncertna dvorana Katja Markotić, mezzosopran
OGŠ Kontesa Dora
Danijela Petrić, glasovir
Program su činili pomno odabrani napjevi Dore Pejačević, Franje Krežme,
Johannesa Brahmsa, Gioachina Rosinija, F. Mendelssohn-Bartholdija i
C. Saint-Saensa
48
BUDNICA ULICAMA GRADA NAŠICA
1.svibnja 2013.
Grad Našice
Tradicionalnom budnicom mladi glazbenici Gradske glazbe Našičanima su
čestitali Praznik rada. Najstarijem članu udruge, Antunu Peršiću, uručena je
povelja u znak zahvalnosti za 40 god.rada. Dirigent: Ivan Krajačić,prof.
ZBORNIK O fra. ANTUNU BAČIĆU
8.svibnja 2013.
19.00 sati
- sudjelovali su učenici OGŠ Kontesa Dora:
-Lana Blažević, 5. razr.-gitara
Mentor: Mario Huj
-DUO KLARINETA: Ina Mihalj, 4., razr. i
dvorana EMAUS,
pastoralni centar
Marta Plehandžić,4.razr.
Mentor: Ivan Krajačić, prof.
organizator: Zavičajni muzej Našice
12. svibnja 2013.
XXXVI. MEĐUNARODNI FESTIVAL HRVATSKE
TAMBURAŠKE GLAZBE U OSIJEKU –naš se orkestar natjecao u
Vukovaru.
Nastupili su Dječji orkestar OGŠ Kontesa Dora i Tamburaško društvo Dora
Pejačević iz Našica koji su sa najvišim ocjenama (99 boda u svojoj
kategoriji) osvojili Zlatnu plaketu "Tambura Paje Kolarića"
Učenici koji su sudjelovali su:
Spomen kuća
Barbara Bistrović, Stela Javorček, Dora Kurtek, Ivona Flam, Dora
Lavoslava Ružićke, Kovačević, Tina Mikičić, Lara Šušak, Ena Horvat, Petra Potolovec, Tiha
Vukovar
Zupčić, Petra Stražanček, Filip Kasapović, Nina Vukmirović, Katarina
Vrekalović, Božidar Černava, Marin Hasanović, Nikolina Pintarić, Alen
Galinec, Filip Ćurić, Bruno Zahirović, Matea Miđić, Nives Lukačić, Kristijan
Rajs, Benjamin Čejka, Luka Kolarić, Ana Jakšić, Mateja Mikičić, Izidora
Kovačević, Kristina Puhanić, Renato Guljaš, Krunoslav Ivešić, Mihael
Katavić, Filip Suk, Matej Turković, Ivan Vulić, Domagoj Pintarić, Dražen
Koprivčić
solo vokal: Antonia Dunjko
Dirigentica: Marina Kopri, prof.
Voditelj tamburaškog orkestra: Daniel Kopri, prof. i dopredsjednik TD:
Emin Osmanović
Markovac Našički
Puhački orkestar Gradske glazbe iz Našica -Obilježavanje 90 godina
DVD -a, Markovac Našički. Dirigent: Ivan Krajačić,prof.
13. svibnja 2013.
DIPLOMSKI KONCERT FRANKE UMILJANOVIĆ
12. svibnja 2013.
19,30 sati
- u sklopu ovogodišnjeg Memorijala Dore Pejačević
Mlada našička pijanistica Franka Umiljanović virtuozno je interpretirala
Bacha, Beethovena, Prokofjeva i Rahmanjinova.
koncertna dvorana
OGŠ Kontesa Dora Sopranistica Jelena Čilaš svojim je zvonkim glasom izvela Schubertove,
u Našicama
Padovčeve i Hatzeove napjeve.
49
JAVNI GLAZBENI SAT ODJELA HARMONIKE I KLAVIRA
20. svibnja 2013.
18,30 sati
u OGŠ Kontesa
Dora
Sudjelovali su svi učenici prof. Darije Vlajnić i svi učenici prof. Marijana
Slakića.
Nakon toga je održan zajednički roditeljski sastanak.
DAN ŠKOLE u Belom Manastiru
21. svibnja 2013.
19,00 sati
Sudjelovali su i naši učenici OGŠ Kontesa Dora:
- Ejla Plemeniti, 2.raz.- klarinet
Korepetitor:Ivan Krajačić, prof.
Mentor: Ivan Krajačić, prof.
Umjetnička škola
- Sara Mendroš, 2.ratr.- klavir
Beli Manastir
Mentor: Darija Vlajnić, prof.
- Jana Krajačić, 2.raz. - rog
Korepetitor: Sanja Vazdar, prof.
Mentor: Teodor Sucala Matei, prof.
- Helena Mendroš, 3.raz. - klavir
Mentor: Sanja Petrović, prof.
22. svibnja 2013.
ANIMACIJSKI KONCERT U OSNOVNOJ ŠKOLI DORE
PEJAČEVIĆ NAŠICE za upis učenika u 1. razred glazbene
škole
- koncert za učenike razredne nastave 1.,2. i 3.razreda
Nastupili su učenici OGŠ Kontesa Dora i svi instrumenti su bili zastupljeni:
prva smjena
od 10.55
- Tamburaški orkestar - tambure ( bisernica, brač, čelo, bugarija)
Dirigentica : Marina Kopri, prof.
- Solisti:
OŠ Dore Pejačević - Mihael Ferčec, 1.razr. - klavir
Nastavnik: Sanja Vazdar
- Davor Olij, 1.razr. - gitara
Nastavnik: Mario Huj
- Jakov Drozdek, 1.razr. - violina
Klavirska pratnja: Sanja Vazdar
Nastavnik: Tatjana Stehlik
- Petra Justić,2.razr. - klavir
Nastavnik: Darija Vlajnić
50
- Ejla Plemeniti, 2.razr. - klarinet
Nastavnik: Ivan Krajačić
- Ivan Damjanović. 4.razr. - gitara
Nastavnik: Mario Huj
- Luka Tomljanović, 1.razr. - bisernica
Nastavnik Andrea Kopri Lončarić
Klavirska pratnja:
- Melisa Koren. 1.razr. - klavir
Nastavnik: Rajko Lončarić
- Leonardo Marinović, 5.razr. - harmonika
Nastavnik: Marijan Slakić
Luka Vlajnić, 5.razr. - truba
Nastavnik: Teodor Sucala Matei
Sudjelovali su kao voditelji – animatori klaunovi Denis Ostrošić i
Mirna Ostrošić iz Slatine
22. svibnja 2013.
ANIMACIJSKI KONCERT U OSNOVNOJ ŠKOLI DORE
PEJAČEVIĆ NAŠICE za upis učenika u 1. razred glazbene
škole
- koncert za učenike razredne nastave 1.,2. i 3.razreda (druga smjena)
druga smjena
Nastupili su učenici OGŠ Kontesa Dora i svi instrumenti su bili zastupljeni:
od 13,30 sati
- Tamburaški orkestar - tambure ( bisernica, brač, čelo, bugarija)
Dirigentica : Marina Kopri, prof.
OŠ Dore Pejačević - Solisti:
- Leonardo Marinović, 5.razr. - harmonika
Nastavnik: Marijan Slakić
- Pavle Ergović, 2.razr. - klavir
Nastavnik: Darija Vlajnić
- Lana Blažević, 5.razr. - gitara
Nastavnik: Mario Huj
-Marin Hasanović, 5.razr. - brač
uz klavirsku pratnja: Rajko Lončarić
Nastavnik: Andrea Kopri Lončarić
- Laura Špek, 4.razr. - violina
uz klavirsku pratnja: Rajko Lončarić
51
Nastavnik: Tatjana Stehlik
- Barbara Gajić, 1.razr. - klavir
Nastavnik: Darija Vlajnić
- Ejla Plemeniti, 2.razr. - klarinet
Nastavnik: Ivan Krajačić
-Luka Tomljanović,1.razr. - bisernica
klavirska pratnja: Rajko Lončarić
Nastavnik: Andrea Kopri Lonačarić
- Fabijan Brkić,4.razr. - klavir
Nastavnik: Rajko Lončarić
Sudjelovali su kao voditelji – animatori klauni Denis Ostrošić i
Mirna Ostrošić iz Slatine
JAVNI GLAZBENI SAT VIOLINISTA
23. svibnja 2013.
18,30
Nastupili su:
Vinko Balentić -1. rezr., Jakov Drozdek - 1.razr.,
Veronika Turjak - 2.razr., Mario Marček - 4.razr.,
koncertna dvorana Magdalena Kubica - 5.razr., Lucija Drozd - 5.razr.,
OGŠ Kontesa Dora
Helena Vulić - 2.razr., Laura Špek - 4.razr.,
Andrea Hulak-5.razr., Leona Čakić – 5.razr.
Korepetitori: Sanja Vazdar, prof. i Rajko Lončarić, prof.
Mentor: Tatjana Stehlik, prof.
24. svibnja 2013.
11,00 sati
U PRIGODNOM PROGRAMU ZA DAN OSNOVNE ŠKOLE
Dore Pejačević Našice nastupili su učenici OGŠ Kontesa Dora
- Jana Krajačić,2.razr. - rog
Klavirska pratnja: Ivan Krajačić, prof.
Mentor: Teodor Sucala Matei, prof.
- Trio limenih puhača:
u sporstkoj dvorani -Leonardo Jurić, 3.razr.- truba
škole OŠ Dore
- Martin Čukić, 4.razr. - truba
Pejačević
- Marin Kolabić,4.razr. - eufonij
Mentor: Teodor Sucala Matei, prof.
-Luka Vlajnić,5.razr. - truba
52
Klavirska pratnja: Darija Vlajnić, prof.
Mentor: Teodor Sucala Matei, prof.
Kao pratnja pjevačkog zbora OŠ Dore Pejačević nastupile su učenice:
- Leona Čakić, 5.razr., Lucija Drozd, 5.razr. i Helena Vulić, 2.razr. - kao trio
violina
Mentor: Tatjana Stehlik, prof.
- Ivan Damjanović,4.razr. - gitara
Mentor: Mario Huj
MILENIJSKA FOTOGRAFIJA - DORA
25. svibnja 2013..
13,00 sati
ispred dvorca
Pejačević u
Našicama
25. svibnja 2013.
18,00 sati
Ispred dvorca su se okupili sadašnji i nekadašnji učenici i njihovi roditelji
kako bi fotograf Dragoljub Siljanoski izradio fotografiju DORA, tijelima
oslikana slova. Fotografija je zamišljena kao naslovnica notnog izdanja
himne OGŠ Kontesa Dora "OMNIA VINCIT AMOR" (Ljubav pobjeđuje
sve); skladatelj Daniel Kopri, autorica teksta Kruna Fürst Medić.
ZAGREBAČKI GUDAČKI KVARTET - MEMORIJAL DORE
PEJAČEVIĆ – koncert je održan uz sufinanciranje Ministirstva
kulture. Program:
Ludwig van Beethovena - Gudački kvartet u B-duru, op. 130
- GROSSE FUGE, op. 133
Wolfgang Amadeus Mozart - Mala noćna muzika KV. 525
u dvorcu Pejačević,
Organizatori su OGŠ Kontesa Dora i TD Dora Pejačević, Našice
Našice
Suorganizatori: Zavičajni muzej Našice i Hrvatska narodna knjižnica Našice
Likovni salon
MEMORIJAL DORE PEJAČEVIĆ
25. svibnja 2013.
Koncert "ZA MIRNU NOĆ"
19,30 sati
Sudjelovali su: Pjevački zborovi
CAPPELLA ODAK i CAPPELLA ZINKA - Zagreb
u crkvi sv.Antuna
Padovanskog u
Našicama
Orgulje: Hrvoje Trinki
Dirigentica: Jasenka Ostojić
Program koji su izveli: K. Odak, B. Britten, S. Rachmaninov, M. Duruflé,
G. Fauré, A. Pärt
Organizator: OGŠ Kontesa Dora i TD Dora Pejačević, Našice
Suorganizatori: Zavičajni muzej Našice i Hrvatska narodna knjižnica Našice
53
JAVNI GLAZBENI SAT UČENIKA KLAVIRSKOG ODJELA
27. svibnja 2013.
17,30 sati
koncertna dvorana
Kontesa Dora
- klasa prof. Sanje Vazdar
Sudjelovali su učenici:
- Jan Rajs - 1.razr., Dorian Štrbo - 2.razr., Marija Poljak - 1.razr., Iva Mihalj 2.razr., Mihael Ferčec - 1.razr., David Drozdek - 1.razr., Patricia Mandić 1.razr., Lucija Vučemilović-Jurić - 2.razr., Marija Mihaljević - 3.razr.,
Veronika Balentić - 4.razr., Ivan Kovačić - 2.razr., Anamarija Miđić - 4.razr.,
Angela Marinović - 6.razr.(izb.), Helena Mendroš - 3.razr., Luka Zidar 4.razr.
Poslije koncerta održan je roditeljski sastanak.
JAVNI GLAZBENI SAT UČENIKA GITARE
27. svibnja 2013.
19,00 sati
u OGŠ Kontesa
Dora
- nastavnik: Mario Huj
Sudjelovali su učenici:
- Nikolina Brnjak - 1.razr., Luka Čatić - 1.razr., Lou Ćupurdija - 1.razr.,
Davor Olij - 1.razr., Mislav Jurišić - 5.razr., Luka Kuricek - 2.razr.,
Krunoslav Ivešić - 5.razr., Ivan Poljak - 5.razr., Karlo Vulić - 5. razr., Ivan
Damjanović - 4.razr., Stela Perković - 5.razr., Lana Blažević - 5.razr.
PRIJEMNI ISPIT U OGŠ KONTESA DORA
28. svibanj 2013.
- za upis u prvi razred OGŠ.
od 17,00 - 18,30 sati Prijemni ispiti - provjera sluha i ritma
u OGŠ
Prijemni se odnosi i za polaznike koji su završili početnički solfeggio.
28. svibnja 2013.
PRIJEM NOVIH KANDIDATA U POČETNIČKI
SOLFEGGIO (učenici 1. i 2. razr.osnovne škole)
od 17,00 - 18,00 sati Prijem novih kandidata za početnički solfeggio, glazbenu igraonicu.
u OGŠ K. Dora
Komisija Romana Borš-Mačak
Svibanj 2013.
TISKANO NOTNO IZDANJE "NAŠICE, MOJ GRADE" - za
vokalne soliste, mješoviti i dječji pjevački zbor, tamburaški orkestar
i klavijature
Riječi i glazba: Daniel Kopri
Nakladnici:
TISAK d.o.o Našice Tamburaško društvo "Dora Pejačević", Našice i OGŠ Kontesa Dora
Kralja Tomislava 4 Za nakladnika:
Daniel Kopri, prof. i Marina Kopri, prof.
Lektorica: Ivana Ostrički, prof.
Notografija i računalna priprema: Dubravko Pernicki, prof.
54
Urednik:Daniel Kopri, prof.
Tehnički urednik: Zvonko Pinter
Recenzenti: Dean Kopri, mag.gl.ped., Andrea Kopri Lončarić, prof. i
Rajko Lončarić, prof.
Naslovnica: Vanja Eberl, mag.educ.art. i Želimir Hajek, dr.med.vet.
Svibanj 2013.
TISKANO NOTNO IZDANJE “OMNIA VINCIT AMOR”
Himna OGŠ Kontesa Dora - za sopran, dječji pjevački zbor,
tamburaški orkestar i klavir
Tekst: Kruna Fürst Medić
Glazba: Daniel Kopri
TISAK d.o.o Našice Nakladnici:
digitalni tisak,
Osnovna glazbena škola Kontesa Dora Našice i Tamburaško društvo "Dora
Kralja Tomislava 4 Pejačević"
Za nakladnika:
Marina Kopri, prof. i Daniel Kopri, prof.
Lektorica:
Ivana Ostrički, prof.
Notografija i računalna priprema:
Marinko Ergotić, prof.
Uredništvo:
Marina Kopri, prof. i Daniel Kopri, prof.
Tehnički urednik: Zvonko Pinter
Recenzenti:
Dean Kopri, mag.gl.ped., Andrea Kopri Lončarić, prof. i
Rajko Lončarić, prof.
Naslovnica: "DORA" - milenijska fotografija
Autor: Dragoljub Siljanoski, Foto-centar Našice, Studio 8
Zahvaljujemo Gradu Našice i gradonačelniku mr. Krešimiru Žagaru
koji su omogućili tiskanje ovog notnog izdanja
55
ZAVRŠNI KONCERT UČENIKA GLAZBENE ŠKOLE
KONTESA DORA
Prilikom izlaska učenika na nastup profesorica Kristina Brkić je pročitala
njihova ovogodišnja postignuća, a nastupili su:
28. svibnja 2013.
18,30 sati
- Luka Vlajnić, 5.razr. - truba
Korepetitor: Darija Vlajnić, prof. mentor
Učitelj: Teodor Sucala Matei, prof.
- Barbara Gajić, 1.razr. - klavir
koncertna dvorana Učitelj: Darija Vlajnić, prof. mentor
OGŠ Kontesa Dora -Paula Bijuklić, 2.razr. - klavir
Učitelj: Darija Vlajnić, prof. mentor
- Andrea Rajs, 1.razr. - bisernica
Učitelj i korepetitor: Andrea Kopri Lončarić, mag.mus.
- Sonja Perković, 3.razr. - klavir
Učitelj: Rajko Lončarić, prof.
- Lana Blažević, 5.razr. - gitara
Učitelj: Mario Huj
- Luka Tomljanović, 1.razr. - bisernica
Učiteljica i korepetitor: Andrea Kopri Lončarić, mag.mus.
- Šimun Nekić, 2.razr. - klavir
Učitelj: Rajko Lončarić, prof.
- Helena Vulić, 2.razr - violina
Učitelj: Tatjana Stehlik, prof.
Korepetitor: Rajko Lončarić, prof.
- Angela Marinović, 6.razr. - harmonika
Učitelj: Marijan Slakić, prof.
- Božidar Černava, 2.razr. - bisernica
Učitelj: Dean Kopri, mag.glazb.ped.
Korepetitor: Rajko Lončarić, prof.
- Laura Špek, 4. razr. - violina
Učiteljica: Tatjana Stehlik, prof.
Korepetitor: Rajko Lončarić, prof.
- Ivan Damjanović, 4. razr. - gitara
Učitelj: Mario Huj
-Helena Mendroš,3.razr. - klavir
Učiteljica: Sanja Vazdar, prof.
56
- Ina Mihalj, 4.razr. - klarinet
- Marta Plehandžić, 4.razr. - klarinet
Učitelj: Ivan Krajačić, prof.
- Luka Zidar,4.razr. - klavir
Učiteljica: Sanja Vazdar, prof.
- Stela Perković,5.razr. - gitara
Učitelj: Mario Huj
- Lucija Drozd, 5. razr. - violina
Učiteljica: Tatjana Stehlik, prof.
Korepetitor:Sanaj Vazdar, prof.
- Marin Hasanović, 5.razr. - brač
Učiteljica: Andrea Kopri Lončarić, mag. mus.
Korepetitor: Rajko Lončarić, prof.
- Fabija Brkić,4.razr. - klavir
Učitelj: Rajko Lončarić, prof.
- Leonardo Jurić, 3.razr. - truba
Učitelj: Teodor Sucala Matei, prof.
Korepetitor: Sanja Vazdar
- DJEČJI PJEVAČKI ZBOR
Dirigentica: Andrea Kopri Lončarić, mag.mus.
- TAMBURAŠKI ORKESTAR
Voditelj orkestra: Daniel Kopri, prof.
Dirigentica: Marina Kopri, prof.
IMPACT NIGHT NAŠICE 2013. - u velikoj dvorani O Š kralja
01. lipnja 2013.
19,00 sati
Tomislava u Našicama
Na priredbi su članovi Gradske glazbe Našice odsvirali državnu himnu.
u dvorani OŠ kralja Dirigent: Ivan Krajačić,prof.
Tomislava
JAVNA PROBA našičkih pjevačkih zborova za Svečani koncert 13.lipnja.
07. lipnja 2013.
18,00 sati
Izvođena je svečana pjesma NAŠICE, MOJ GRADE i himna OGŠ Kontesa
Dora OMNIA VINCIT AMOR (Ljubav ne poznaje nemoguće)
Sudjelovali su zborovi:
koncertna dvorana
Kontesa Dora
MPZ "Ad libitum", Dječji pjevački zbor OGŠ Kontesa Dora,
OŠ Dora Pejačević i Tamburaški orkestar
57
GRAD USPJEŠNIH MLADIH –
11.lipnja 2013.
primanje kod gradonačelnika
Gradonačelnik Krešimir Žagar je uručio darove učenicima OGŠ Kontesa
Dora, uspješnim učenicima sa državnih i međunarodnih natjecanja. To su
učenici tamburaškog odjela glazbene škole koji su se natjecali kao
tamburaški komorni sastav, solisti na tamburi i u tamburaškom orkestru.
U gradskoj vijećnici Darove su dobili i članovi Tamburaškog društva “Dora Pejačević” koji
sviraju u orkestru. Ravnateljica Marina Kopri je gradonačelniku Žagaru
uručila primjerak notnih izdanja himne Glazbene škole i Grada Našica kao i
CD s demo-snimkom, a s nadom kako će himne zaživjeti u gradu.
11,00sati
PODJELA SVJEDODŽBI I OPROŠTAJNA SVEČANOST ZA
11. lipnja 2013.
18,00 sati
UČENIKE 6. RAZREDA glazbene škole uz podjelu priznanja učenicima i
profesorima - mentorima, za uspješnu školsku godinu 2012./2013.
Uručeno im je tiskano notno izdanje: OMNIA VINCIT AMOR
(Ljubav ne poznaje nemoguće) – himna glazbene škole i milenijska
fotografija DORA
koncertna dvorana
OGŠ Kontesa Dora
12. lipnja 2013.,
od 18 sati do 21 sat
GENERALNA PROBA – dan prije Svečanog koncerta za Dan
Grada
Prisutni izvođači:
Tamburaški orkestar, Mješoviti pjevački zbor "AD LIBITUM",
Dječji pjevački zbor OGŠ Kontesa Dora, Dječji pjevački zbor OŠ Dore
Pejačević.
- koncertna dvorana
Kontesa Dora
Dan ranije na generalnu probu doputovali su i solisti: Goran Karan,
Danijela Pintarić, Max Hozić, Antonia Dunjko, Kristina Minarik,
Mario Huj, Stela Javorček, Matej Turković, prateći vokali: Andrea Kopri
Lončarić i Dean Kopri.
Instrumentalni solisti:
violina - Tatjana Stehlik, klavijature - Sanja Vazdar i Dean Kopri,
akustična gitara - Mario Huj, električna gitara - Krunoslav Mihaljević,
udaraljke - Dario Tičić.
Prisutni svi dirigenti i voditelji odjela Tambure: Mirjana Šutalo - Vulić,
Andrea Kopri Lončarić, Marina Kopri, Daniel Kopri, Dean Kopri,
Korana Perlić
12. lipnja 2013.
CJELOVEČERNJI KONCERT POVODOM DANA GRADA NAŠICE
18,00 sati
Na programu Gradske Glazbe bile su domoljubne koračnice, latino-program,
odnosno skladbe u ritmu sambe i rumbe te koncertni program sa solistima.
Na Trgu dr. Franje
Tuđmana
Dirigent: Ivan Krajačić,prof.
58
13.lipnja 2013.
13,00 sati
Trg dr. Franje
Tuđmana
13.lipnja2013.
20,00 sati
DAN GRADA NAŠICA
Polaganje vijenaca povodom Dana Grada ispred spomen obilježja "Uskrsla
Hrvatska" na trgu dr. Franje Tuđmana. Nastupila je Gradska glazba Našice i
naši učenici puhačkog odjela.
Dirigent: Ivan Krajačić,prof.
SVEČANI KONCERT POVODOM DANA GRADA NAŠICA
na pozornici pokraj dvorca obitelji Pejačević
Nastupili su: Tamburaški orkestar OGŠ Kontesa Dora i
Tamburaškog društva “Dora Pejačević”, Mješoviti pjevački zbor
Na pozornici pokraj "AD LIBITUM", Dječji pjevački zbor OGŠ Kontesa Dora,
dvorca obitelji
Dječji pjevački zbor OŠ Dore Pejačević. Solisti - vokalni:
Pejačević
Goran Karan, Danijela Pintarić, Max Hozić, Antonia Dunjko,
Kristina Minarik, Mario Huj, Stela Javorček i Matej Turković i
instrumentalisti:
violina - Tatjana Stehlik,
klavijature - Sanja Vazdar i Dean Kopri,
akustična gitara - Mario Huj,
električna gitara - Krunoslav Mihaljević,
udaraljke - Dario Tičić.
Dječji zbor OŠ Dore Pejačević Našice priredila: MirjanaŠutalo - Vulić
Učenike - tamburaše OGŠ Kontesa Dora za nastup pripremili:
Andrea Kopri Lončarić, Dean Kopri, Korana Perlić, Daniel Kopri
Dirigentice: Marina Kopri, Andrea Kopri Lončarić
Voditelji programa: Martina Oršulić i Jurica Matek
Režija projekta i konferansa: Daniel Kopri
Izvedena je praizvedba "Našice, moj grade" i buduća himna glazbene škole
“Omnia vincit amor” - djela Daniela Koprija.
Na kraju se okupljenima obratio gradonačelnik Krešimir Žagar koji je rekao
kako se imamo čime dičiti kada uđemo u Europsku uniju.
14.lipnja 2013.
ZAVRŠNI NASTUP POLAZNIKA GLAZBENE IGRAONICE,
POČETNIČKOG SOLFEGGIA 1 i 2
koncertna dvorana pred roditeljima... Voditeljica: Romana Borš - Mačak.
OGŠ Kontesa Dora Polaznicima su uručena Uvjerenja o završenom obrazovanju.
59
21. lipnja 2013.
od 09,00 do 11,00
sati
U OGŠ Kontesa
Dora
25. lipnja 2013.
17,45 sati
Trg dr. Franje
Tuđmana
26. lipnja 2013.
PODJELA SVJEDODŽBI
za učenike od 1. do 5. razreda OGŠ Kontesa Dora
DAN DRŽAVNOSTI
Polaganje vijenaca povodom Dana državnosti.
Ispred spomen obilježja "Uskrsla Hrvatska" na trgu Franje
Tuđmana, nastupila je Gradska glazba Našice.
Dirigent: Ivan Krajačić
STUDIJSKO PUTOVANJE PROFESORA I DJELATNIKA
OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE U VUKOVAR.
Obilazak dvorca Eltz, Gradskog muzeja, obale Dunava, centra grada,
Vukovar,
cjelodnevni izlet
izletišta Adica i Dobre vode, ručak u restoranu Megaron, fotografiranje kod
simbola grada -vodotornja....
60
IV. OSTALO
7 godina samostalnosti Osnovne glazbene škole Kontesa Dora iz Našica
Biti jednim od djelatnika novoutemeljene Glazbene škole Dore Pejačević, pri
Osnovnoj školi "17.travnja", prihvatila sam kao životni izazov i mogućnost
izgradnje svog životnog projekta koji će ostati naraštajima iza nas, i vjerujem, biti
moje duhovno zadovoljstvo u postradnom vijeku.
Prisjetiti se rada u tri učionice u staroj našičkoj građanskoj školi gdje smo
životarili s odjelima razredne nastave uz peći na drva i zadimljene učionice, te
kišnih proloma oblaka i sklanjanja pijanina i drugih instrumenata pred kišnicom
koja se nesmetano slijevala kroz napuknute crjepove na krovu, ali i koncerata
naših malih "biserčića", sjećanja su koja želim podijeliti s vama!
Sijede i mudre našičke glave znale su koji je smisao otvaranja glazbene škole u
Našicama i zasigurno se kroz 30 godina našeg ustrajnog djelovanja taj smisao i
vidi. Statistički gledano to su neprocjenjivi rezultati. U prvom redu stotine djece
obuhvaćeno je umjetničkim obrazovanjem od kojih je veliki broj nastavio
školovanje i završio visoku školu i našao zaposlenje u glazbenoj struci, pa i u
našoj školi. Za našičku, slavonsku, hrvatsku, a evidentno i europsku glazbenu
scenu dali smo, a sada još i više ugrađujemo glazbene sadržaje koji su prepoznati
kao posebnost! Kroz nastavne planove i programe izgradili smo veliki krug
ljubitelja umjetničke glazbe i glazbe neprolazne vrijednosti (evergrine) što je
najteži dio profesorske djelatnosti.
Preseljenjem tri odjela Glazbene škole iz stare škole u dvorac Marka Pejačevića,
uvjeti u stoljetnim prostorijama dvorca bili su bolji samo zbog plinskog grijanja.
Svi ostali su ostali isti: tri učionice, vlažni zidovi, bez koncertne dvorane i
koncertnog klavira s oskudnim instrumentarijem, a dio nastave izmješten je u
prostorije HKD-a Lisinski. Izgradnjom Osnovne škole kralja Tomislava iz dvorca
je preseljena razredna nastava. Tek tada se Glazbena škola proširila na veći dio
Novog dvorca. Vlastitim sredstvima uređeno je sedam učionica, koncertna
dvorana, hodnici, podovi (izvađen je pijesak, izvršeno je betoniranje i postavljanje
parketa), rasvjeta, obojena je drvenarija ... i konačno se moglo reći da je glazbena
škola zasluženo dobila primjeren prostor.
Podaci govore da je upisano 54 učenika prvog naraštaja a broj je postupno
rastao. Npr. školske godine 1990./91. broj se popeo na 81. Broj učenika nije se
bitno mijenjao do početka šk.god.1999./2000., ali ipak je bio u stalnom porastu.
Prosječan broj upisanih učenika iznosi 104. Ove školske godine 2013./2014.,
sedme godine samostalnosti, upisano je ukupno 168 učenika.
Zašto osamostaljenje?
Gledati kako se škole u našem okruženju razvijaju prostorno, po broju odjela i
učenika bilo je bolno i neodrživo. Tek otvorene škole u nekoliko godina prestigle
su nas. Desetke godina bili smo "osuđeni" na tri instrumenta i tri djelatnika. Zar
našičkoj djeci ne možemo priuštiti raznovrsnije glazbeno obrazovanje? Imali smo
vidljive i neoborive rezultate svoga rada. Lobiranja, okrugli stolovi, dopisi,
61
razgovori s dobronamjernim ljudima iz grada, županije i ministarstva urodila su
razdvajanjem u dvije ustanove. Paradoks je što je osnovna škola zadržala ime
Dore Pejačević, a nama je ostalo da na domišljat način imenom sugeriramo na
stvaralaštvo prve hrvatske skladateljice. Osnovna glazbena škola Kontesa Dora
osnovana je 1. siječnja 2008.godine.
Osamostaljenjem i proširenjem mogućnosti učenja drugih instrumenata povećao
se broj učenika na 155 i proširila sam program pojedinačne nastave sa 6 na 11
instrumenata: klavir, violina, gitara, flauta, klarinet, saksofon, harmonika, truba,
rog, eufonij i tambure. Rješenjem MZOS oformila sam pripremni razred –prvi i
drugi početnički solfeggio (glazbene igraonice) sa oko 25 polaznika. Osim
nastavnog kadra ostalo osoblje čine tajnica, računovotkinja i spremačica.
Školske godine 2012./2013. pojavila se potreba za osnivanjem novih radnih
mjesta. Od osamostaljenja 7 zaposlenika isključivo nastavnog kadra proširila sam
na ukupno 16 stalno zaposlenih osoba (12 nastavnika i 4 nenastavna djelatnika)
i 2 vanjska suradnika.
Popis radnika i vanjskih suradnika od osamostaljenja do danas (*su označeni
bivši djelatnici): Marijan Slakić, Daniel Kopri, Marina Kopri, Darija Vlajnić,
Kristina Brkić, Ivan Krajačić, Andrea Kopri Lončarić, Dolores Košćak*, Dean
Kopri, Rajko Lončarić, Romana Borš- Mačak, Ileana Sucala Matei*, Miloš
Grubić*, Ivana Nikolin (Slamek)*, Teodor Sucala Matei, Sanja Petrović (Vazdar),
Mario Huj, Korana Perlić, Martina Stošić, Jelena Galić, Nada Bošnjaković i
Tatjana Stehlik (Pernicki).
Za potrebe škole dodatne napore uložili smo u uređenje koncertne dvorane jedine
u Našicama za komorno muziciranje. Posebno se treba zahvaliti velikom broju
roditelja – prijatelja i volontera čije nabrajanje u ovom tekstu uvijek nosi opasnost
da se nekoga preskoči, a također i sponzorima koji su materijalno i radom kroz
svoja poduzeća pomogli uređenju iste. Dvorana je skromnog izgleda, ali u funkciji
koja zadovoljava uvijete koncertiranja i najvećih umjetnika. U njoj je smješten
vrijedan Yamaha koncertni klavir kupljen po cijeni od 250 000 kuna! U akciji
prikupljanja sredstava za kupnju klavira nemjerljiv doprinos dali su profesori
Glazbene škole, učenici i roditelji (ponajviše odjela tambure) te hrvatski umjetnici
nizom vrijednih koncerata: Kristina Brkić, Andrea Kopri, Dean Kopri, Kristina
Minarik, Daniel i Marina Kopri, Danijela Pintarić, Gibonni, Ana i Snježana
Rucner, Stela Javorček…i dr. Sufinancirao je i Grad Našice sa 50.000 kn te
Osječko-baranjska županija sa 80.000 kn.
Kako smo otvarali nove odjele, potrebe za proširenjem instrumentarija same su se
nametale. Nabavljeno je desetak violina, tri gitare, od kojih je jedna koncertna,
dva električna klavira i jedan klasični pijanino, trube, saksofoni, tambure… Plan
mi je pojačati instrumentarij puhačkog odjela. Prilikom osamostaljenja škole
gradonačelnik mr. Krešimir Žagar donirao nam je, uz sve druge višegodišnje
financijske donacije, prvo računalo uz koje smo sami nabavili ostalu informatičku
opremu: printere, fotokopirni uređaj, telefone…i tri računala. Odgovarajući radni
62
stolovi, ormari, ladičari, stolice… donacija su obitelji Bulat na čemu sam im
neizmjerno zahvalna. Tako smo našeg osnivača poštedjeli materijalnih ulaganja, a
nama se znatno poboljšao radni prostor. Novim učeničkim klupama i stolicama
uređena je učionica za solfeggio. Primjereni stakleni ormari i 120 stolica za
potrebe koncertne dvorane posuđeni su na revers od Hrvatske narodne knjižnice
i čitaonice Našice.
Sedam godina samostalnosti škole dug je period pedagoškog rada, pogotovo za
vrijedne profesore i njihove učenike čiji se nebrojeni koncerti i aktivnosti odvijaju
ustaljenim djelovanjem kroz koncerte, javne glazbene sate, natjecanja, smotre,
susrete glazbenih škola, seminare, putovanja… Gotovo svake školske godine od
2008. godine polučili su pregršt sjajnih nagrada iza kojih stoji nesebični dodatni
rad mentora i učenika. Na našoj web stranici (www.kontesadora.hr) o svakom se
uspjehu možete dodatno informirati pod stavkom „Odjeli“ ili „Natjecanja“.
U ovom trenutku svog postojanja Glazbena škola djeluje u dvorcu Marka
Pejačevića u prostoru od 580 m2 s ljupkom, akustičnom, nezavršenom
koncertnom dvoranom, novim koncertnim klavirom, sedam učionica… Povrat
dvoraca zaustavio je restauraciju istog i usporio naš željeni daljnji razvoj škole, ali
i u takvim nedorečenim uvjetima profesori i učenici postižu vrhunske pedagoško stručne rezultate na ponos sebi, roditeljima, školi i cijelim Našicama. Prošle
školske godine 164 učenika pohađalo je glazbenu školu.
Ponosna sam što je moj izbor na mjesto prve ravnateljice samostalne Osnovne
glazbene škole „Kontesa Dora“ plod uspjeha prepoznatih u mom pedagoškom
radu!
Marina Kopri, ravnateljica OGŠ Kontesa Dora
63
RASPORED UČITELJA – NASTUPI I DEŽURSTVA 2012./13.
Nastavnici
NASTUPI
UK.
DEŽURSTVA
UK.
ANDREA KOPRI
24.11.2012.Naš,Gala koncert-dva tamb.ork.
09.09.2012.Dan škole
LONČARIĆ
28.11.2012.audicija-komorni sastavi
02.12.2012.Os,Djeca ravnice,TO/Ad libitum
12.12.2012.vrtić Zvončić
14.12.2012.Jelisavac,koncert u OŠ
18.12.2012.Božićni koncert OGŠ
22.12.2012.Emaus-dj.pj.zbor/Ad Libitum
23.12.2012.tamb.komorni s.-konc.u crkvi
29.12.2012.Božićni k.TO u crkvi
30.12.2012.Jelisavac,koncert TO
30.01.2013.audicija- solo tambure
12.02.2013.solo tamb.,51.reg.natj.Naš.
13.12.2012.solo tamb.,51.reg.natj.Naš.
14.03.2013.Gradonačelnik100ta nagr.tamb.
22.03.2013.Dubrovnik,51.drž.M.Hasanović
12.02.2013.otvorenje,zbor,51.reg,natj.Naš
25.05.2013.SŠ I.Kršnjavoga,M.Hasanović
12.05.2013.Vukovar,36.MFHTG-TO
22.05.2013.ANIMACIJSKI konc.u OŠ D.P.
28.05.2013.ZAVRŠNI KONC.solo t./zbor
5.06.2013.Godišnji ispiti-TAMBURE
5.06.2013.Ispit- zbor
13.06.21013.Svečani konc.za Dan grada
29.01.2013.GŠ Požega
9.02.2013.reg.51.orkestar,Na
1.03.2013.Mem.19.-prom.knj.
1.03.2013.Konc. A.Blažević
4.03.2013.Memor.,prom.knj.
30.05.2013.Romantični dueti
25.05.2013.Zagrebački kvartet
25.05.2013.Zborovi-J.Ostojić
25.05.2013.Milenij.fotografija
3.06.2013.God.ISPIT-GITARA
5.06.203.ispit- solfeggio
26.06.2013.Vukovar,eksk.prof.
23
13
64
Nastavnici
NASTUPI
DANIEL KOPRI
22.11.2012.Slatina,konc.TO / Višnjica
27.10.2012.Pjesn.veče-Rima
24.11.2012.Naš,Gala koncert-dva tamb.ork.
28.11.2012.audicija-tamb.komorni sast.
02.12.2012.Osijek,Arena,Djeca ravnice,TO
09.09.2012.Dan škole,koncert
8.12.2012.Opatija,51.drž./tamb.komorni s.
18.12.2012.Božićni koncert OGŠ
23.12.2012.tamb.komorni s.konc.u crkvi
29.12.2012.Božićni koncert TO u crkvi
30.12.2012.Jelisavac,Božićni koncertTO
24.01.2013.priznanja sportašima Na
12.02.2013.ocjenj.sud,51.reg.Našice
13.02.2013.ocjenj.sud,51.reg.Našice
1.03.2013.Memorijal,orkestar na promoc.
9.03.2013.drž.51.orkestri,Primošten
14.03.2013.Gradonač.100ta nagr.tamb.
22.03.2013.Dubrovnik,51.drž.-ocjenj.sud
12.05.2013.Vukovar,36.MFHTG-TO
22.05.2013.ANIMACIJSKI konc.u OŠ D.P.
28.05.2013.ZAVRŠNI KONC.-Tamb.ork.
5.06.2013.Godišnji ispit-TAMBURE
13.06.21013.Konc.za Dan grada
MARIO HUJ
24.11.2012.Našice,Gala koncert-vok.solist
02.12.2012.Osijek,Arena,Djeca ravnice
04.12.2012.Javni sat gitare/rod.sast.
12.12.2012.vrtić Zvončić
14.12.2012.Jelisavac,koncert u OŠ
18.12.2012.Božićni koncert OGŠ
24.01.2013.priznanja sportašima Naš.
4.02.2013.muzej,promoc.I.Damjanović
6.02.2013.Konc.pod maskama,hotel
15.02.2013.Požega/Našice-konc.natjec.
23.02.2013.V.Gorica,51.reg.natj.gitara
11.04.2013.KONCERT NAJMLAĐIH
24.04.2013.Osijek,57.Gl.tj.,I.Damjanović
8.05.2013.Emaus,zbornik,Lana Blažević
22.05.2013.ANIMACIJSKI konc.u OŠ D.P.
28.05.2013.ZAVRŠNI KONC.solo gitara
3. i 4.06.2013.Godišnji ispiti – GITARA
13.06.21013.Konc.za Dan grada
UK.
DEŽURSTVA
UK.
28.11.2012.audicija
29.01.2013.GŠ Požega
30.01.2013.audicija tambure
6.02.2013.ozvuč.hotel
9.02.2013.reg.51.orkestar,Na
1.03.2013.Konc. A.Blažević
4.03.2013.Memor.,prom.knj.
5.03.2013.org.k.J.Magdić
30.05.2013.Romantični dueti
13.05.2013.Umiljanović-Čilaš
25.05.2013.Zagrebački kvartet
25.05.2013.zborovi-J.Ostojić
25.05.2013.Milen.fotografija
26.06.2013.Vukovar,eksk.prof.
14
24
22.11.2012.
09.09.2012.Dan škole
18.12.2012.Božićni k.
29.01.2013.GŠ Požega
12.02.2013.reg.51.Naš.
13.02.2013.reg.51.Naš.
4.03.2013.Dora kao čitatelj.
25.05.2013.Milenij. fotogafija
28.05.2013. dežurstvo-Završni
5.06.2013. Ispit – zbor
5.06.2013.Ispit – harmonika
5.06.2013.Ispit – solfeggio
26.06.2013.Vukovar,eksk.prof.
13
18
65
Nastavnici
NASTUPI
IVAN KRAJAČIĆ
22.11.2012.GŠ Slatina,solo uz TO
24.11.2012.Našice,Gala koncert-solist
30.11.2012.Javnigl.sat-puhači/rod.sast.
12.12.2012.vrtić Zvončić
14.12.2012.Jelisavac,koncert u OŠ
18.12.2012.Božićni koncert OGŠ
24.01.2013.priznanja sportašima Naš.
6.02.2013.Konc.pod maskama,hotel
11.04.2013.KONCERT NAJMLAĐIH
13.04.2013.na otvorenju natj.matemat.SŠ
8.05.2013.Emaus,I.Mihalj-M.Plehandžić
22.05.2013.ANIMACIJSKI konc.u OŠ D.P.
21.05.2013.B.Manastir-nastup E.Plemeniti
28.05.2013.ZAVRŠNI KONC.solo klarineti
31.05.2013.Godišnji ispit -PUHAČI
DEAN KOPRI
22.11.2012.GŠ Slatina,koncert TO
27.10.2012.Pjesničko veče-Rima
24.11.2012.Našice,Gala koncert
02.12.2012.Osijek,Arena,Djeca ravnice
28.11.2012.audicija-komornih s./tamb.sast.
08.12.2012.Opatija,51./tamb.komorni sast.
18.12.2012.Božićni-zbor
22.12.2012.Emaus-zbor(korepetitor)
18.12.2012.Božićni koncert OGŠ
23.12.2012.tamb.komorni s.-konc.u crkvi
29.12.2012.Božićni k.TO u crkvi
30.12.2012.Jelisavac,koncert TO u OŠ
24.01.2013.priznanja sportašima Na
30.01.2013.audicija- solo tambure
12.02.2013.solo tamb.,51.reg.natj.Na
13.02.2013.solo tamb.,51.reg.natj.Na
14.03.2013.Gradonač.100ta nagr.tamb.
12.02.2013.otvorenje,zbor,51.reg,natj.Naš
12.05.2013.Vukovar,36.MFHTG-TO
22.05.2013.ANIMACIJSKI konc.u OŠ D.P.
28.05.2013.ZAVRŠNI KONC.solo tamb.
5.06.2013.Godišnji ispit-TAMBURE
13.06.21013.Konc.za Dan grada
UK.
DEŽURSTVA
UK.
09.09.2012.Dan škole
10.12.2012.violine
29.01.2013.GŠ Požega
12.02.2013.reg.51.Naš.
13.02.2013.reg.51.Naš.
5.03.2013.org.konc.J.Magdić
13.05.2013.Umiljanović-Čilaš
25.05.2013.Zagrebački kvartet
25.05.2013.zborovi-J.Ostojić
28.05.2013. dežurstvo-Završni
24.05.2013.Dan šk.D.P.dežur.
26.06.2013.Vukovar,eksk.prof.
12
15
09.09.2012.Dan škole
13.12.2012.
18.12.2012.
29.01.2013.GŠ Požega
9.02.2013.reg.51.orkestar,Na
1.03.2013.Konc. A.Blažević
1.03.2013.Mem.19.prom.knj.
4.03.2013.Memor.,prom.knj.
25.05.2013.milen.fotogafija
25.05.2013.zborovi-J.Ostojić
28.05.2013. dežurstvo-Završni
4.06.2013.ISPIT-GITARA
5.06.2013.Ispiti-solfeggio
26.06.2013.Vukovar,eksk.prof.
23
14
66
Nastavnici
NASTUPI
RAJKO LONČARIĆ
24.11.2012.Našice,Gala koncert
28.11.2012.audicija komornih s./glas.duo
02.12.2012.Osijek,Arena,Djeca ravnice
05.12.2012.Opatija-50.natj./gl.dua
10.12.2012.Javni violina,korepetitor
13.12.2012.Javni sat kl./rod.sast.
12.12.2012.vrtić Zvončić
14.12.2012.Jelisavac,koncert u OŠ
18.12.2012.Božićni koncert OGŠ
24.01.2013.priznanja sportašima Na
30.01.2013.audicija,tambure/korep.
6.02.2013.Konc.pod maskama,hotel
12.02.2013.solo tamb.,51.korepetitor
13.02.2013.solo tamb.,51.korepetitor
1.03.2013.Memorijal,Konc.A.Blažević-ozv.
14.03.2013.Gradonač.100ta nagr.tamb.
22.03.2013.Dubrovnik,51.drž.korep.M.H.
11.04.2013.KONCERT NAJMLAĐIH
18.04.2013.Javni gl.sat klase/rod. sast.
25.04.2013.SŠ I. Kršnjavoga,korepeticija
22.05.2013.ANIMACIJSKI konc.u OŠ D.P.
28.05.2013.ZAVRŠNI KONC.korep./solo
29.05.2013.God.ispit-violina/komisija/korep.
5.06.2013.Godišnji ispit-KLAVIRI
23.05.2013.ispit-violine/korepeticija
13.06.21013.Konc.za Dan grada
MARIJAN SLAKIĆ
22.11.2012.Javni gl.sat harmonike/rod.sast.
12.12.2012.vrtić Zvončić
6.02.2013.Konc.pod maskama,hotel
20.05.2013.Javni glazb.sat/roditeljski sast
22.05.2013.ANIMACIJSKI konc.u OŠ D.P.
28.05.2013.ZAVRŠNI KONC.-solo harm.
5.06.2013.Godišnji ispit-HARMONIKA
TEODOR SUCALA
MATEI
30.11.2012.koncert/rod.sast.
18.12.2012.Božićni koncert OGŠ
6.02.2013.Konc.pod maskama,hotel
11.04.2013.KONCERT NAJMLAĐIH
24.04.2013.Osijek,57.Gl.tj.,Luka Vlajnić
21.05.2013.B.Manastir-nastup J.Krajačić
31.05.2013.GODIŠNJI ISPIT-PUHAČI
UK.
DEŽURSTVA
UK.
09.09.2012.Dan škole
23.12.2012.ozvučenje
29.12.2012.ozvučenje
22.12.012.ozvučenje
1.03.2013.Mem.19.prom.knj.
4.03.2013.Mem.19.prom.knj.
25.05.2013.Zagrabački kvartet
25.05.2013.zborovi-J.Ostojić
25.05.2013.milen.fotogafija
31.05.2013.ISPIT-PUHAČI
26.06.2013.Vukovar,eksk.prof.
11
26
28.11.2012.
09.09.2012.Dan škole
29.12.2012.konc.TO
30.01.2013.audicija ta.
13.02.2013.reg.51.Naš.
5.03.2013.org.k.J.Magdić
26.06.2013.Vukovar,eksk.prof.
7
7
7
67
Nastavnici
TATJANA STEHLIK
NASTUPI
UK.
28.11.2012.audicija-komorni s.
09.09.2012.Dan škole,nastup
10.12.2012.Javni gl.sat violina/rod.sast.
12.12.2012.vrtić Zvončić
14.12.2012.Jelisavac,koncert u OŠ
18.12.2012.Božićni koncert OGŠ
22.11.2012.GŠ Slatina,solisti uz TO
23.12.2012.uč.solisti+tamb.komorni u crkvi
3.-5.01.2013.R.Matz,14.međ.natj.Čakovec
6.02.2013.Konc.pod maskama,hotel
14.03.2013.preslušavanje-V.sm.Slatina
11.04.2013.KONCERT NAJMLAĐIH
13.04.2013.na otvorenju natj.matemat.SŠ
24.04.2013.Osijek,57.Gl.tj.,Leona Čakić
25.04.2013.SŠ I. Kršnjavoga,3 učenika
28.05.2013.ZAVRŠNI KONC.-solo violine
29.05.2013.Godišnji ispit-VIOLINA
13.06.21013.Konc.za Dan grada
DEŽURSTVA
UK.
4.12.2012.javni gitare
30.01.2013.audicija t.
12.02.2013.reg.51.Naš.
13.02.2013.reg.51.Naš.
25.05.2013.Gudački kvartet
3.06.2013.God.ISPIT-GITARA
6
18
SANJA PETROVIĆ
28.11.2012.audicija-komorni s.
05.12.2012.Opatija-50.natj./glas.duo
10.12.2012.Javni violina,korepet.
13.12.2012.Javni klavira/rod.sast.
12.12.2012.vrtić Zvončić
14.12.2012.Jelisavac,koncert u OŠ
18.12.2012.Božićni koncert OGŠ
30.11.2012.Javni puhači-korepet.
6.02.2013.Konc.pod maskama,hotel
12.02.2013.tajnica 51.reg.Naš.,solo tamb.
13.02.2013.tajnica 51.reg.Naš.,solo tamb.
15.02.2013.Požega/Našice-konc.natjec.
21.02.2013.Varaždin,51.natj.H.Mendroš
12.03.2013.javni sat klavira/rod.sastanak
14.03.2013.preslušavanje-V.smotra Slatina
15.03.2013.SlatinaV.sm.violinista-korep.
11.04.2013.KONCERT NAJMLAĐIH
24.04.2013.Osijek,57.Gl.tj.,H.Mendroš
22.05.2013.ANIMACIJSKI konc.u OŠ D.P.
21.05.2013.B.Manastir;korep./H.Mendroš
28.05.2013.ZAVRŠNI KONC.korep./solo kl
29.05.2013.God.ispit-violina/komisija/korep.
5.06.2013.Godišnji ispiti – KLAVIR
23.05.2013.ispit-violine/korepeticija
13.06.21013.Konc.za Dan grada
09.09.2012.Dan škole
29.01.2013.GŠ Požega
1.03.2013.Mem.19.prom.knj
1.03.2013.Konc. A.Blažević
4.03.2013.Dora kao čitateljica
31.05.2013.ISPIT-PUHAČI
26.06.2013.Vukovar,eksk.prof.
7
25
68
Nastavnici
NASTUPI
KRISTINA BRKIĆ
18.12.2012.Božićni koncert OGŠ
12.02.2013.tajnica 51.reg.Našice,solo tam.
13.02.2013.tajnica 51.reg.Našice,solo tam.
22.05.2013.ANIMACIJSKI konc.u OŠ D.P.
28.05.2013.ZAVRŠNI KONC.-konferansa
5.03.2013.sv.misa,J.Magdić-org.konc.
5.06.2013.Godišnji ispiti - SOLFEGGIO
DARIJA VLAJNIĆ
22.11.2012.Javni gl.sat klavira/rod.sast.
28.11.2012.audicija-komorni sastavi
05.12.2012.Opatija-50.natj./glas.duo
12.12.2012.vrtić Zvončić
14.12.2012.Jelisavac,koncert u OŠ
18.12.2012.Božićni koncert OGŠ
11.04.2013.KONCERT NAJMLAĐIH
24.04.2013.Osijek,57.Gl.tj.korep.L.Vlajnić
20.05.2013.Javni glazb.sat/roditeljski sast
22.05.2013.ANIMACIJSKI konc.u OŠ D.P.
21.05.2013.B.Manastir-nastup S.Mendroš
24.05.2013.Dan OŠ.D.P.,korepeticija
28.05.2013.ZAVRŠNI KONC.-solisti
5.06.2013.Godišnji ispiti – KLAVIR
ROMANA BORŠ
MAČAK
18.12.2012.nastup početničog solfeggia
8.02.2013.Maškare,početnički solfeggio
10.04.2013.roditeljima dj.vrtića”Zvončić”
14.06.2013.Završna svečanost gl.igraonice
UK.
DEŽURSTVA
UK.
24.11.2012.
09.09.2012.Dan škole
28.11.2012.
18.12.2012.
29.01.2013.GŠ Požega
15.02.2013.Požega/Na
1.03.2013.Konc. A.Blažević
1.03.2013.Mem.19.prom.knj.
4.03.2013.Dora kao čitatelj.
5.03.2013.org.konc.J.Magdić
20.-27-04.Novigrad.proljeće
30.05.2013.Romantični dueti
13.05.2013.Umiljanović-Čilaš
25.05.2013.Milen.fotogafija
5.06.2013.Ispit – zbor
13.06.2013.kon.za Dan grada
26.06.2013.Vukovar,eksk.prof.
17
7
30.11.2012.
09.09.2012.Dan škole
13.05.2013.Umiljanović-Čilaš
25.05.2013.Milen.fotografija
31.05.2013. ISPIT-PUHAČI
5.06.2013.ISPIT-HARMONIKA
6
14
KORANA PERLIĆ
18.12.2012. Božićni koncert OGŠ
5.06.2013.Godišnji ispit-TAMBURE
09.09.2012.Dan škole
1
4
22.11.2012.Slatina,konc.TO
12.02.2013.reg.51.Naš.
13.06.2013.kon.za Dan grada
3
2
69
MARINA KOPRI
22.11.2012.GŠ Slatina-koncertTO/Višnjica
09.09.2012.Dan škole,koncert
02.12.2012.Osijek,Arena,Djeca ravnice,TO
28.11.2012.audicija-komorni s.
24.11.2012.Našice,Gala koncert/2tamb.ork.
27.10.2012.Pjesničko veče-Rima
04.12.2012.Javni gl.sat gitare/rod.sast.
08.12.2012.Opatija,51.komorni s.
10.12.2012.Javni violina/rod.sast.
12.12.2012.u dj.vrtiću “ Zvončić”Našice
13.12.2012.Javni klavira/rod.sast.
14.12.2012.Jelisavac,koncert-OŠ I.B.Slovak
18.12.2012.Početnički-nastup
18.12.2012.Božićni koncert OGŠ
22.12.2012.Emaus-zborovi
23.12.2012.komorni s.-konc.u crkvi
29.12.2012.Božićni k. TO u crkvi
30.12.2012.Jelisavac,koncert TO
24.01.2013.priznanja sportašima Na
29.01.2013.GŠ Požega,konc.tamb.
30.01.2013.audicija,solo tambure
6.02.2013.Konc.pod maskama,hotel
9.02.2013.reg.51.orkestri, Našice,dirig.
12.02.2013.reg.51.natjsolo tamb.u Na
13.02.2013.reg.51.natj.solo tamb.u Na
15.02.2013.Požega/Našice-konc.natjec.
27.02.2013.sast.ravnatelj gl.šk.Sl.i Bar.
1.03.2013.Memor.Tamb.ork.,preds.knj
1.03.2013.Memor.,Koncert A.Blažević
4.03.2013.Dora kao čitateljicaV.Župan
5.03.2013.sv.misa,J.Magdić-org.konc.
9.03.2013.drž.51.Tam.ork.,Primošten,dirig.
12.03.2013.javni sat klavira S.Petrović
14.03.2013.kod gradon.100ta nagr.tamb.
11.04.2013.KONCERT NAJMLAĐIH
30.05.2013.ROMANTIČNI DUETI
8.05.2013.Emaus,zbornik fra.A.Bačića
12.05.2013.Vukovar,36.MFHTG-dirigentica
13.05.2013.F.Umiljanović,J.Čilaš-dipl.konc
20.05.2013.Javni glazb.sat Vlajnić/Slakić
22.05.2013.ANIMACIJSKI konc.u OŠ D.P.
25.05.2013.Milenijska fotografija-DORA
25.05.2013.Zagrebački kvartet,likovni salon
25.05.2013.zbor Cappella Odak/Zinka;crkva
28.05.2013.ZAVRŠNI KONC.-Tamb.ork.
13.06.21013.Konc.za Dan grada
26.06.2013.Vukovar,ekskurzija djelatnika
70
50. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe
- KOMORNI SASTAVI u disciplini GLASOVIRSKA DUA, održano u Opatiji 5.12.2012.godine.
U I. kategoriji glasovirskih dua natjecale su se Sara Mendroš i Paula Bijuklić i
ostvarile priznanje s 88,25 boda. Učenice su zadovoljne svojim nastupom iako po
mišljenju vrlo strogog ocjenjivačkog suda nisu uspjele osvojiti nagradu.
"Žao mi je što se nisu uspjele bolje plasirati na ovom Državnom natjecanju, jer su
uložile puno svog vremena i truda da bi izvedba bila što bolja i kvalitetnija.
Čestitam mojim učenicama na odličnom nastupu, te se nadam se da će i dalje
vrijedno vježbati i nastupati." - Darija Vlajnić,prof.(mentor).
Učenici Šimun Nekić i Helena Mendroš su sudjelovali kao drugi glasovirski duo
u
I. kategoriji i ostvarili su priznanje s 89,25 bodova.
“Budući da se u toj kategoriji natječu djeca od 10 godina i mlađi, ocjenjivački sud
je bio pre strog i pomalo sam razočarana. Čini se da su očekivali izvedbe na
visokoj umjetničkoj razini. Ipak su to učenici koji uče svirati klavir samo jednu ili
dvije školske godine. Čestitam svim klavirskim duima na izvedbi, mukotrpnom
radu i upornom vježbanju.” - Sanja Petrović,prof. (mentor).
U II. kategoriji glasovirskih dua natjecali su se učenici Fabijan Brkić i Luka
Zidar i ostvarili priznanje s 86,00 bodova.
“Ovi učenici bili su najmlađi u svojoj kategoriji od 13 godina i mlađi. Cijela
kategorija bila je veoma kvalitetna sa izvođačima koji imaju već brojna (solistička)
natjecanja iza sebe i po tome teška i zahtjevna gradiva. Luka i Fabijan još će se
razvijati i sazrijevati. Najvažnije da uživaju u najtežem obliku – komornom
muziciranju, kada se međusobno moraju osluškivati, surađivati i uskladiti.
Čestitam svim našim učenicima, a roditeljima hvala na podršci.˝ - Rajko
Lončarić,prof. (mentor).
50. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe
- KOMORNI SASTAVI u disciplini SASTAVI od 5 do 12 članova,
8.12.2012.godine
održano
je
u
Opatiji
U I. kategoriji, između 12 komornih sastava, tamburaški sastav naše škole
osvojio je
1. nagradu sa 98,46 bodova. To su učenici:Barbara Bistrović, Stela Javorček,
Dora Kovačević, Ivona Flam, Marin Hasanović, Alen Galinec, Nikolina
Pintarić, Matea Miđić, Mateja Mikičić, Ana Jakšić, Ivan Vulić i Renato
Guljaš.
“Ponosni smo na naše učenike koji su svojim ustrajnim radom i postignutim
uspjehom uspjeli potvrditi kako su i oni dostojni tradicije tamburaškog odjela.
Zahvaljujemo se roditeljima što ih prate i potiču na redovito pohađanje nastave i
izvanškolskih
aktivnosti
vezanih
uz
tamburaški
orkestar.”Dean
Kopri,mag.gl.ped.(mentor), Andrea Kopri,prof. i Daniel Kopri,prof.
71
51. regionalno natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa u
kategoriji solo bisernica i brač, tamburaški orkestar, glasovir i gitara
Uspjesi učenika OGŠ ''Kontesa Dora''
Kategorija
Učenik
Tamburaški
orkestar I
Brač III
Marin
Hasanović
Bisernica III
Ivona Flam
Brač III
Alen Galinec
Brač III
Nikolina
Pintarić
Dora
Kovačević
Bisernica III
Gitara II
Ivan
Damjanović
Bisernica II
Petra
Potolovec
Glasovir
Helena
Mendroš
Mentor
Korepetitor
dirigent:
Marina
Kopri
Andrea
Kopri
Lončarić
Andrea
Kopri
Lončarić
Dean Kopri
Rajko
Lončarić
Dean Kopri
Andrea
Kopri
Lončarić
Mario Huj
Andrea
Kopri
Lončarić
Sanja
Petrović
Broj
bodova
92,00
Nagrada
Rajko
Lončarić
90,60
I. nagrada
Rajko
Lončarić
89,40
II.
nagrada
Rajko
Lončarić
Rajko
Lončarić
Rajko
Lončarić
89,16
II.
nagrada
II.
nagrada
II.
nagrada
Rajko
Lončarić
89,10
89,00
I. nagrada
80,00
II.
nagrada
76,40
III.
nagrada
70,60
III.
nagrada
Čestitamo!
72
ZAVRŠENO OBILJEŽAVANJE 90. GODIŠNJICE SMRTI DORE PEJAČEVIĆ –
XIX. MEMORIJAL DORE PEJAČEVIĆ
6.ožujka 2013.
U Našicama je završeno obilježavanje 90-te godišnjice smrti prve hrvatske
skladateljice Dore Pejačević, u čijem je programu, uz Osnovnu glazbenu školu
“Kontesa Dora”, Tamburaško društvo “Dora Pejačević” i Zavičajni muzej Našice
sudjelovala i Hrvatska narodna knjižnica i čitaonica Našice.
U bogatom višednevnom glazbenom i izložbenom programu, umjetnički
motivirane koncepcije manifestacije "Memorijal Dore Pejačević", ponovno se
pokazala želja organizatora za potvrdom ne prolaznosti duhovne ostavštine
najsjajnijeg bisera našičke kulture - KONTESE DORE PEJAČEVIĆ.
Pred oko 110 posjetitelja, 1.ožujka 2013. u 18 sati, u prostoru glazbene
škole, Knjižnica je predstavila knjigu autorice Milane Vuković Runjić PROKLETE
HRVATICE: od Cvijete Zuzorić do Ene Begović. Kroz životopise deset žena čije su
sudbine, život i djelo obilježile hrvatsku povijest i kulturu, prisjetili smo se i naše
slavne skladateljice u posebnom osvrtu na odlomak “Dora Pejačević: u dubokoj
beskonačnosti tražila je svoju glazbu”. O knjizi je govorila ravnateljica Knjižnice
Blaža Pavlović-Radmanović, autorica Milana Vuković Runjić i poseban gost večeri
dr. Slaven Letica, kao idejni začetnik ove knjige. Kod čitanja citata svoj doprinos
su dale učenice Srednja škole Isidora Kršnjavog koje je pripremila prof. Marija
Pepelko. Posebnim gostima je Tamburaški orkestar priredio glazbeni domjenak.
Izveli su kompoziciju 777 Daniela Koprija i Canzonettu Dore Pejačević sa
solisticom na violini, učenicom Leonom Čakić.
Istu večer od 19.30 sati u koncertnoj dvorani glazbene škole imali smo
priliku slušati koncert pijaniste Ante Blaževića sa djelima Franza Liszta. Prvi puta
nastupio je u Našicama 2009.godine. Po nama, jedan od najboljih Slavonskih
pijanista, priredio nam je izvrstan solo recital. Kao veoma motiviranog, sa
zanimljivim odabirom kompozicija, publika ga je prepoznala i nagradila velikim
pljeskom.
U sklopu Memorijala, u ponedjeljak, 4. ožujka održano je i zanimljivo
predavanje dr. sc. Dinka Župana o Dori Pejačević kao čitateljici, temeljeno na
istraživanju njenog dnevnika pročitanih knjiga (čuva se u Hrvatskom glazbenom
zavodu u Zagrebu) i fondu Knjižnice obitelji Pejačević u Zavičajnom muzeju
Našice. Slušatelji su bili fascinirani ne samo činjenicom da je Dora Pejačević u
razdoblju od 1902. do 1921. pročitala evidentiranih 465 djela, nego i uvidom u
sadržaj njenog čitanja. Predavač je iscrpnom analizom pokazao da se kod Dore
Pejačević radilo o iznimno vrijednim djelima svjetske literature koja je čitala
pretežno na njemačkom, no i na engleskom, odnosno mađarskom jeziku. Među
njima se ističu djela s područja filozofije, što ukazuje na njene osobne čitateljske
interese, ali i na činjenicu da su ta djela imala veliki utjecaj na njeno glazbeno
stvaralaštvo.
Prije predavanja dr. sc. Dinka Župana u kraćem izlaganju su Renata
Bošnjaković i Silvija Lučevnjak ukazale na još neke obljetnice smrti članova
obitelji Pejačević koje se komemoriraju ovih dana. Riječ je o Dorinom bratu
Velimiru Pejačević, baki Gabrijeli i Julijanu Pejačeviću, bratu njenog djeda
Ladislava. Svi oni ostavili su značajan trag na različitim područjima djelatnosti te
će istraživanje njihovih biografija zasigurno donijeti još važnih informacija.
Predavanje dr. Dinka Župana (Hrvatski institut za povijest – Podružnica za
povijest Slavonije, Srijema i Baranje u Slavonskom Brodu) održano je također u
prostorijama glazbene škole od 18 sati.
73
Kao i svake godine na dan smrti Dore Pejačević, 5. ožujka, i ove se godine
na njen grob položilo cvijeće i zapalile svijeće. Pred okupljenim učenicima i
djelatnicima OŠ Dore Pejačavić i OGŠ “Kontesa Dora” prigodni tekst o našoj Dori
je pročitela prof. Kristina Brkić. Gradonačelnik Grada Našica, mr. Krešimir Žagar,
dipl.ing., podsjetio je sve prisutne na njen doprinos glazbi i gradu Našicama.
Na dan smrti, 5. ožujka 2013., iza sv.mise za Doru Pejačević uz
sudjelovanje Župnog zbora, u crkvi sv. Antuna Padovanskog od 19 sati, održan je
Orguljski koncert Josipa Magdića, skladatelja, dirigenta, orguljaša i pedagoga iz
Zagreba. Na programu su bile skladbe iz ciklusa RATNE KAJDE '92 i DOMINUS
CONTERENS BELLA za orgulje, najsavršenijim od svih glazbala. Prisutni, koji su
poslije mise očekivali mirnoću, po prilično su se iznenadili. Zvukovi, kakvi su na
koncertu odjeknuli pod prstima skladatelja Josipa Magdića, zacijelo još nikad
prije nisu izmamljeni iz “starih” našičkih orgulja sa drvenim sviralama. One
dobivaju posve novu dimenziju. Sigurno su i najbolje izražajno sredstvo
skladatelja koji je htio predočiti uznemiravajuće zvukove – slike rata, patnje,
užasa, bombardiranja i rušenja Sarajeva, izmučenog grada čiji su ljudi bili
višegodišnji taoci snajperista i okupatora na okolnim planinama...Oslikao je
nebrojene emocije. Tu ima mjesta i za zajedljivu ironiju prema onima koji se prave
mirotvorcima. Glazbenim jezikom protestirao je protiv agresije. Autorski koncert
završen je skladbom Oluja koja je skladana u kolovozu 1995. neposredno nakon
blistave pobjede nad agresorom u Hrvatskoj. U skladbi se sve više isprepleću
suvremeni tehnički postupci s odgovarajućim glazbenim motivima (Lijepa naša,
Bože čuvaj Hrvatsku...) i fragmenti autentičnog i furioznog izričaja.
U Našicama, 6.ožujka 2013.godine
Ravnateljica:
Marina Kopri,prof.
74
PISMENE OCJENE STRUČNOG POVJERENSTVA XXXVI. MEĐUNARODNOG
FESTIVALA HRVATSKE TAMBURAŠKE GLAZBE (MFHTG) ODRŽANOG OD
10.05.-13.05.2013. GODINE U OSIJEKU, SAMOBORU I VUKOVARU
Nedjelja, 12. svibnja 2013., Dom Lavoslava Ružičke – Vukovar
Tamburaški orkestar OGŠ "Kontesa Dora " i Tamburaško društvo "Dora
Pejačević" - Našice
Dirigentica: Marina Kopri
Vokalno – instrumentalna skladba: Antonia Dunjko i TO
Kategorija: Dječji orkestar
Sjajno koncipiran program bračni par Marina i Daniel Kopri odlično su
pripremili. Orkestar se odlikuje vrsnom sviračkom izobrazbom, tehnikom trzanja,
te uvježbanosti na najvišoj razini. Ljepota zvuka cijelog orkestra postignuta je
posjedovanjem kvalitetnog instrumentarija, mahom iz majstorske radionice
Stevana Tatića. Savršeno ugođeni instrumenti pogodovali su adekvatnom
glazbenom ugođaju svih izvedenih skladbi.
"Zagorski tanec", Emila Cossetta, ako izuzmemo početne nesigurnosti i nešto
ritmičke labilnosti, izveden je uz maksimalno poštivanje dinamike, tempa i
agogike.
Zadana skladba, praizvedba novog glazbenog izričaja,"San" Daniela Koprija,
udahnula je pravi život izvedbi našičkog orkestra, koji ju je donio besprijekornom
i muzikalnom interpretacijom vodeći računa o svakom glazbenom parametru kao
i o cjelovitoj organskoj koncepciji same skladbe.
Skladba "Sedam sedam sedam" istog skladatelja, naravno opet je vrhunski
interpretirana uz poštivanje svih navoda upravo navedenih u prethodnom
pasusu.
Zdravko Šljivac uglazbio je stihove Terezije – Bube Bognar s naslovom "Slavonijo
moja, pjesmom me probudi", a u obradi Siniše Leopolda, vrsno je interpretirala
nova mlada zvijezda na glazbenom nebu, Antonia Dunjko. "Dvojac" Marina i
Danijel Kopri izvrsno funkcioniraju, što dovodi orkestar u neslućene glazbene
visine. Zahtjevna, precizna i dosljedna svojim izuzetno funkcionalnim
dirigiranjem i izvrsnom programskom koncepcijom maestra Marina Kopri
suvereno vlada orkestrom.
U pomalo intimnoj dvorani Ružičkinog doma u Vukovaru uspješno je
završio ovogodišnji festival, nažalost vjerojatno iz materijalnih razloga, sa
manjim brojem sudionika, što će se u budućnosti promijeniti, nadamo se na
bolje. Ove godine smo imali tek nekoliko praizvedbi za razliku od prošle
godine kada smo imali 22 praizvedbe. To je poziv na uzbunu...
Prema ocjenama povjerenstva najbolje izvedena, od sve tri zadane
praizvedbe, je "Sakralni diptih" op. 246 Josipa Magdića, u izvedbi mlađeg
tamburaškog orkestra "Ferdo Livadić" iz Samobora.
Povjerenstvo za ocjenjivanje tamburaških orkestara:
Povjerenstvo za praizvedbe:
1. Josip Magdić
1. Davor Bobić
2. Šiniša Leopold
2. Siniša Leopold
3. Davor Bobić
4. Dragutin Stivaničević
75
HIMNA GLAZBENE ŠKOLE
OMNIA VINCIT AMOR
(Ljubav uvijek pobjeđuje)
Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do!
To je moja škola!
Tu složno pjeva zbor:
Omnia vincit amor!"
Tekst: Kruna Fürst Medić
Glazba: Daniel Kopri
Tu pjevaš dok učiš,
tu sviraš dok radiš,
solfeggiom se mučiš,
operetom se sladiš.
Sad staccato budi!
Lirski to odgudi!
Odbubnjaj sve tonski!
Misli ksilofonski.
Znaj klavijature!
Bubanj, partiture!
Lete školske ure,
s tamburom do naše
male mature.
Baj, profači, dragi,
baj, legendo školo!
Sve bilo je evergrinski:
dur svaki i duet,
zbor, koncert i solo!
Ma, daj pusu za školu,
tu pčelu na cvijetu,
taj cvrkut našičkog gnijezda;
jer glazba je jezik
nebeski na Zemlji.
Ja odlazim velik,
baš kao Lisinski.
Znam svaku
glazbenu foru!
U džepu sad imam
svoj ključ violinski,
svoju Pejačević Doru.
Svoju "Kontesu Doru"!
76
NAŠICE, MOJ GRADE
SVEČANI KONCERT POVODOM DANA GRADA
13.lipnja 2013. od 20 sati
Pozornica pokraj dvorca Pejačević
Utihnuli su zvuci glazbe s ljetne pozornice nakon dvosatnog koncerta
Tamburaškog orkestra Osnovne glazbene škole Kontesa Dora i Tamburaškog
društva "Dora Pejačević", učenika i profesora glazbene škole uz koje su nastupili
vokalni solisti Goran Karan, Danijela Pintarić, Antonia Dunjko, Max Hozić,
Kristina Minarik, Mario Huj, Stela Javorček i Matej Turković.
Održati ovakav koncert bio je dodatni trud i izazov učenika i voditelja odjela
tambure nakon realiziranog Plana i programa za ovu školsku godinu, koja je
posebno bila bogata i natjecanjima. Među ovim članovima tamburaškog orkestra
bili su učenici koji su se dodatno borili na bienalnom regionalnom/državnom 50.
i 51. natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa. Nabrojimo natjecanja i
priznanja učenika/mentora najprofitabilnijeg odjela po nastupima, natjecanjima i
nagradama - odjela tambure:
- komorni tamburaški sastav 5 - 12 članova, Opatija: 50.državno natjecanje
učenika i studenata glazbe, 1. nagrada sa 98,46 bodova. Mentor: Dean Kopri.
- solo tambure uz pratnju klavira, 51.regionalno natjecanje – brač, Našice:
Alen Galinec, 2. nagrada sa 89,16 bodova i Nikolina Pintarić, 2. nagrada sa
89,10 bodova. Mentor: Dean Kopri
- solo tambure uz pratnju klavira, 51.regionalno natjecanje – bisernica, Našice:
Petra Potolovec, 3. nagrada sa 76,40 bodova; Ivona Flam, 2. nagrada sa 89,40
bodova i
Dora Kovačević, 2. nagrada sa 89,00 bodova;
- u disciplini solo brač uz pratnju klavira, 51.regionalno, Našice: Marin
Hasanović, 1. nagrada sa 90,60 bodova. Mentor: Andrea Kopri Lončarić
- solo brač uz pratnju klavira, 51.državno, Dubrovnik: Marin Hasanović, 2.
nagrada sa 96,56 bodova. Mentor: Andrea Kopri Lončarić. Korepetitor za sve
soliste: Rajko Lončarić
- Tamburaški orkestar, 51. regionalno natjecanje, Našice: 1.nagrada sa 92 boda
- Tamburaški orkestar, 51. državno natjecanje, Primošten: 2. nagrada sa 97,40
bodova.
Voditelj TO: Daniel Kopri. Dirigentica: Marina Kopri
- Tamburaški orkestar, Vukovar: 36. MFHTG, Zlatna plaketa sa 99,00 bodova.
Voditelj TO: Daniel Kopri. Dirigentica: Marina Kopri
Zbog svih ovih uspješnica zaslužili su roditelji ovih učenika ćuti ime svog djeteta
prilikom izlaska na pozornicu. Zahvala ide i nekadašnjim učenicima za
sudjelovanje na ovom koncertu, a članovima Tamburaškog društva: Dario Tičić,
Dražen Koprivčić, Krunoslav Mihaljević, Emin Osmanović (dopredsjednik
društva), Vatroslav Katić, Matej Turković, Domagoj Pintarić, Mihael Katavić, Filip
Suk, Nikola Mandić.
Publika se vjerojatno pitala zašto su na pozornici lelujali kirvajski baloni –
dalmatineri? Upravo zbog ovogodišnje 101. nagrade od osnutka odjela tambure
koja asocira na film "101 Dalmatiner". I taj broj je premašen. Marin je u
Dubrovniku osvojio 102 nagradu.
Za podsjetiti je kako je škola osnovana 1985., a od 2008.godine je samostalna
Osnovna glazbena škola Kontesa Dora. Danas djeluje 12 profesora i 2 vanjska
suradnika, 4 nenastavna kadra. Ove 2012./2013. školske godine pohađalo je 164
učenika na 11 instrumenata.
77
Za predškolski uzrast polaznici imaju priliku steći predznanje u Glazbenoj
igraonici (Početnički solfeggio 1 i 2). Polaznicima se uručuju Uvjerenja.
Pod okriljem Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta ova škola i njeni
djelatnici daju događanjima svoj doprinos kvalitetom, profesionalnošću i
raznolikošću. Domaće snage - Sanja Vazdar, prof. klavira za klavijaturama, Mario
Huj, prof. gitare kao vokalni solista, član zbora Ad libitum i gitarista, Rajko
Lončarić, prof. klavira i član Ad libituma, Andrea Kopri Lončarić, prof. tambure,
prateći vokal, aranžer kompozicija, dirigentica dječjeg zbora i MPZ Ad libitum,
Tatjana Stehlik, prof. violine kao solistica, Dean Kopri, prof. tambure kao
aranžer, za klavijaturama i prateći vokal u čak 15 kompozicija, Daniel Kopri, prof.
glazbe kao skladatelj, aranžer, voditelj odjela tambure, organizator koncerta i
Marina Kopri kao dirigentica Tamburaškog orkestra. Svojim osebujnim glasom i
izborom hitova uvijek doprinese uspješnosti koncertu Kristina Minarik.
Amaterskom Mješovitom pjevačkom zboru Ad libitum, njihovim članovima, veliko
hvala za sudjelovanje. Teško je danas baviti se amaterskim radom, kada je jedina
hrana pljesak publike, podrška i prihvaćanje od sugrađana i sredine u kojoj se
djeluje.
Ovaj koncert potaknut je od našeg prijatelja i poznatog pjevača Gorana Karana, s
kojim je orkestar imao do sada deset zajedničkih koncerata u gradovima: Osijek,
Vinkovci, Županja, Đakovo, Popovača, Našice (ukupno 4). Uz koncert obavezan je
bio i nogomet s učenicima i sponzorima glazbene škole ili kupanje u Bizovačkim
toplicama. Ovaj puta izostale su sportske aktivnosti , ali smo se međusobno
družili - Goran, menađerica Ornela, Danijela, Antonia i Max, odnosno naše snage
koje su već godinama temelj ovakvim sličnim sadržajima. Prijateljstva su se
sklapala dan prije na generalnoj probi kao i drugi dan nakon koncerta na suncem
okupanoj terasi hotela Park. Kuma glazbene škole, Danijela Pintarić, ima novu
poveznicu s Našicama. Glavna je solistica u mjuziklu "Legenda Ružice grada"
autora brata i sestre Andree i Deana. Max Hozić, kao član zagrebačke Komedije,
također je solista u mjuziklu i prvi puta gostuje u Našicama. Antonia Dunjko je
ove godine na 36. MFHTG-a u Vukovaru, otpjevala vokalnu kompoziciju uz
Tamburaški orkestar gdje su osvojili Zlatnu plaketu "Tambura Paje Kolarića".
Tako je Antonia, kao i njezina mama
Lidija Horvat Dunjko, nastavila
dugogodišnju suradnju sa Tamburaškim orkestrom. Ovi uspješni vokalni solisti
prihvatili su vokalne dionice u svečanoj pjesmi Daniela Koprija "Našice, moj
grade" i zdušno je otpjevali. I na bis. Partitura nalaže i dječji pjevački zbor. Svoj
doprinos dala je voditeljica pjevačkog zbora OŠ Dore Pejačević gospođa Mirjana
Šutalo - Vulić u spoju s dječjim zborom OGŠ i voditeljicom Andreom Kopri
Lončarić. Zamisao autora je bila da se pridruže svi zborovi našičkog područja.
Priključio se samo MPZ Ad libitum. Pjevački zborovi u partituri imaju značajno i
teško mjesto, a cappella izvođenje! Svi izvođači imali su priliku vježbati iz upravo
tiskanih nota.
Ova godina veoma je plodna za autora Daniela Koprija. Komponirao je i himnu
glazbene škole OMNIA VINCIT AMOR (Ljubav pobjeđuje sve). Svojim dolaskom
počastila nas je autorica teksta gospođa Kruna Fürst Medić. U kratkom
obraćanju publici pročitala je svoje viđenje o orkestru i njihovim voditeljima kao
dopredsjednica Festivala, a član predsjedništva Frano Matusinović uručio je
Zlatnu plaketu "Tambura Paje Kolarića" orkestru sa netom završenog 36. MFHTG
u Vukovaru (99 bodova).
Vodeći čovjek Grada Našica, mr. Krešimir Žagar, podržao je materijalno i duhovno
ovaj Antunovski koncert. Otisnute su majice koje su nosili članovi Tamburaškog
orkestra svatko sa svojim imenom, nadimkom , a iste majice na poklon su dobili i
78
svi solisti. Autorica ove ilustracije s likom Dore, Ise Kršnjavoga, Templara i dvorca
je Vanja Eberl, prof. likovne kulture zaposlena u SŠ I. Kršnjavoga u Našicama.
Konferansu je napisao Daniel Kopri, a kroz program su nas vodili Martina Oršulić
i Jurica Matek. Po nekim saznanjima bilo je na padini oko pozornice oko 1000
ljudi. Dirigentica tamburaškog orkestra kroz 21 kompoziciju je bila Marina
Kopri.
Završio je još jedan događaj povodom Dana Grada Našica na kojem su svoje
vrijeme i trud uložili našički učenici i glazbeni amateri, a Goran Karan je tu večer
rekao: "Svaka čast roditeljima i učenicima, jer ovi mladi nisu na stadionima i ne
divljaju uz sportska događanja".
Organizaciju je vodio Daniel Kopri, a zahvaljujemo se našim prijateljima, svima
koji su nebrojeno puta pomogli oko organizacije i realizacije ovog koncerta i
mnogih drugih događanja.
Marina Kopri
79
RESTAURACIJA GROBA DORE PEJAČEVIĆ
- pismo upućeno obitelji Lumbe
Poštovani,
slobodni smo obratiti Vam se sa zamolbom kojom želimo dobiti suglasnost za
uređenje – restauraciju groba Vaše i naše kontese Dore Pejačević ud. Lumbe.
Već dugi niz godina odgađamo ovaj značajan projekt zbog ekonomske i duhovne
recesije koja je zahvatila cijelo društvo. Vjerovatno Vam je poznato da su
Glazbena škola i Tamburaško društvo u Našicama smješteni u Dvorcu Marka
Pejačevića (Dorinog brata). Projekt obnove ovoga prostora, kojeg je nekoliko
godina financiralo Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, također nije
realiziran do kraja zbog povrata imovine članovima obitelji Pejačević, zakonskim
nasljednicima. U takvoj neizvjesnoj situaciji doveden je u pitanje i daljnji razvoj
naše škole, u čijem su osnivanju sudjelovali i članovi Vaše obitelji, posebno Vaš
otac Theo Lumbe. Koncertni klavir, koji je kupljen donacijama Vaše obitelji, još
uvijek čeka svoje mjesto u nezavršenoj koncertnoj dvorani naše škole.
Vjerujemo također da ste upoznati i s činjenicom da smo Vašeg oca predložili za
počasnog građanina Grada Našica. Ta je ideja trebala biti realizirana ove godine,
u okviru obilježavanja 90. godišnjice smrti Dore Pejačević. Nažalost, Vaš je otac u
međuvremenu preminuo, pa je štovateljima njezinog umjetničkog opusa oduzeta
mogućnost da se najbližem srodniku naše Dore zahvalimo za njenu duhovnu
ostavštinu.
Unatoč takvim okolnostima, naša škola i tamburaško društvo nastavljaju s nizom
koncerata i kulturnih sadržaja, kojima je bila ispunjena cijela ova godina, kako je
vidljivo na web stranici naše škole (www.kontesadora.hr). Dana 10. rujna 2013.
godine, kao i svake prijašnje godine, proslavit ćemo rođendan Dore PejačevićLumbe. Program za obljetnicu je u fazi priprema, a posebno se veselimo koncertu
japanskog pijaniste, zaljubljenika u Dorina glazbena djela – Tomohira Adachia.
Briga o kulturnoj ostavštini je ogledalo duše jednoga naroda, pa želimo učiniti
jedan korak dalje u brizi za posljednje Dorino počivalište. Obilazak Dorinog groba
u Našicama želja je svih gostiju našega grada, a posebno glazbenika. Našičani
također obilaze njen grob, koji se nalazi u neposrednoj blizini gradskog groblja.
Posjećujući svoje najmilije, često svrate i do Dorinog groba, na njemu zapale
svijeću i polože cvijeće. No, već duži niz godina njezin je grob u lošem stanju i
zahtijeva primjerenu brigu, odnosno obnovu. Smatramo da je Dora svojim
životom zadužila sve nas, a posebno Našičane, te pokrećemo akciju na
restauriranju njenog posljednjeg počivališta. Molimo Vas da svoj pristanak, u ime
obitelji Lumbe, uputite na adresu naše škole, kako bismo mogli pristupiti
planiranju obnove.
Bit ćemo slobodni izvještavati Vas o svim sadržajima, vezanim uz nastavak
obilježavanja 90. obljetnice Dorine smrti te proslave njenog 128. rođendana i 28.
obljetnice postojanja glazbene škole u Našicama. Kako bismo ubrzali našu
komunikaciju, molimo da se nastavak komunikacije odvija putem gore navedenog
maila naše škole.
Unaprijed Vam
pozdravljamo!
zahvaljujemo
na
razumijevanju
te
Vas
s
poštovanjem
U Našicama, 12.lipnja 2013.
RAVNATELJICA OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE: Marina Kopri, prof.
PREDSJEDNIK TAMBURAŠKOG DRUŠTVA: Daniel Kopri, prof.
80
ODLAZAK NA STUDIJSKO PUTOVANJE
KOLEKTIVA OGŠ U VUKOVAR
26. lipnja 2013.
Unajmljenim kombijem Čačinci-trans krenuli smo u posjet Vukovaru.
Započeli smo obilaskom obale Dunava koja još ima naslage vreća s pijeskom zbog
opasnosti od poplave u lipnju. Kažu da je vodostaj bio kao i 1965. godine ali ovaj
puta je grad uspješno obranjen. Osobno sam doživjela hodanje po skelama u
gradu... i kupanje na poplavljenoj Olajnici...jer sam živjela u Vukovaru do
1982.godine. Dvorac Eltz je predivno obnovljen nakon razaranja 1991. U njemu
smo posjetili Muzej grada Vukovara kao i prostorije za buduće eksponate. Moj
suprug i ja vjenčali smo se 1982. u prostoru dvorca. Obradovali su nas djelatnici
fotografiranjem u mramornoj sali i uz isti kamin i ogledalo uz gratis ulaznicu. To
im je jedan od projekata – fotografirati bračne parove koji, nakon niza godina,
posjete dvorac, mjesto gdje su rekli sudbonosno DA!
Poslije razgledanja centra grada otišli smo se fotografirati ispod vodotornja –
simbola razaranja grada Vukovara. Nakon ručka u restoranu Megaron na Mitnici,
odvela sam kolektiv u Adicu, poznato izletište vukovaraca i na Dobru vodu i
Vuku. Adica nas je dočekala zapuštena i poplavljena, a tamo gdje se voda
povukla ostao je smrdljivi trag truleži... Mjesto gdje sam u mladosti rado šetala u
stoljetnoj šumi i uz Vuku, rekreirala se, brala mirisne ljubičice, nestrpljivo
očekivala kirvaj sa štandovima i ringišpilima, a građani slavili prvomajski
praznik...zaista nije reprezentativno usprkos novosagrađenom restoranu. Zaista
žalim nove generacije jer ne uživaju u ljepoti prirode kao što sam ja uživala.
Barem jednom godišnje, do sada, kolektiv je odlazio u posjete mjestima,
znamenitostima, koncertima, kao npr.u Virovitici gdje smo prisustvovali koncertu
Izvrsnosti u organizaciji HDGPP-a (domaćin Glazbena škola Jan Vlašimsky,
Virovitica), pogledali prigodnu izložbu i posjetili pustaru Višnjica.
U Našicama, 5. srpnja 2013.god.
Marina Kopri,prof.
81
Jutarnji list
Autor: Branimir Pofuk
Objavljeno: 01.04.2011. CD S PRVOM HRVATSKOM SIMFONIJOM
Nijemci svijetu otkrivaju glazbu Dore Pejačević
Onodobna kritika je autoricu Simfonije u fis-molu usporedila s Čajkovskim
ZAGREB - Skoro čitavo stoljeće prošlo je od nastanka Simfonije u fis-molu za
veliki orkestar koju je u ljeto 1917. u Našicama dovršila Dora Pejačević. Njezino
životno djelo, koje je posvetila svojoj majci, prvu je izvedbu, ali nepotpunu, imalo
u bečkom Musikvereinu u siječnju 1918. Nakon izvedbe samo dva stavka jedan je
bečki kritičar napisao: “S pravom smo znatiželjni čuti čitavu simfoniju”.
Smrt nakon poroda
Čitavo je djelo dvije godine kasnije u svom gradu izvela Dresdenska filharmonija
gdje je kritika hrvatsku kontesu usporedila s Čajkovskim, ali ne bez čuđenja da je
autorica takvog velikog djela žena. Treća izvedba dogodila se 22. travnja 1923. u
još jednoj europskoj metropoli u kojoj se kontesa Dora osjećala kao kod kuće, u
Budimpešti, samo mjesec i pol dana nakon što je autorica nakon teškog poroda
svog prvog djeteta preminula u Münchenu.
Sudbina Pejačevićkinog opusa br. 41 od tada je slična sudbini Trnoružice, s
bajkovitim buđenjem na kraju. Ugledna i upravo po otkrivanju zaboravljenih djela
u svijetu glasovita njemačka diskografska kuća CPO, prije desetak dana na
tržište je pustila CD sa studijskom snimkom Simfonije Dore Pejačević i njezine,
također do sada neobjavljene Koncertantne fantazije za klavir i orkestar op. 48.
U produkciji CPO-a oba djela su zazvučala u punom sjaju u izvedbi Njemačke
državne filharmonije Rheinland-Pfalza pod ravnanjem finskog dirigenta Arija
Rasilainena, s izvrsnim pijanistom Volkerom Banfieldom. Temeljiti i pažljivi,
kakvi već jesu, Nijemci su CD ukrasili Lopočima Slave Raškaj, jednim divnim
kontesinim portretom te tekstom najveće poznavateljice djela Dore Pejačević,
hrvatske muzikologinje Koraljke Kos. No, to je tek početak, jer CPO, koji je
proteklih godina već predstavio i skladbe Jakova Gotovca, Luke Sorkočevića i
Marka Tajčevića, s oduševljenjem najavljuje seriju od još četiri CD-a s već
snimljenim komornim skladbama i popijevkama Dore Pejačević.
82
Vijenac 459 - 06.11.2011.
Tema
Njemačka pljuska hrvatskim diskografima
Glazba Dore Pejačević jedno je od najvažnijih otkrića posljednjih godina u
njemačkoj diskografiji
Njemačka diskografska kuća cpo godinama je već usredotočena na otkrivanje i
prezentiranje zapostavljenih ili potpuno zaboravljenih skladateljskih opusa.
Zahvaljujući njihovoj bogatoj i sadržajno raznolikoj produkciji bitno se
upotpunjava naš uvid u europsku umjetničku glazbu iz raznih razdoblja 19. i
prve polovice 20. stoljeća, dok samoljubivi europski Zapad prvi put dobiva priliku
da napokon zapazi i bogatu glazbenu baštinu rubnih europskih zemalja, među
kojima je dakako i Hrvatska. Diskografsku kuću cpo već godinama promišljeno
vodi Burkhard Schmilgun (umjetnički i programski ravnatelj), koji je za
originalnu repertoarnu politiku 2009. dobio jamačno najvažniju neovisnu
kritičarsku nagradu koja se na području klasične glazbe dodjeljuje u Njemačkoj
(Preis der Schallplattenkritik). Protekle četiri godine Schmilgun je u Njemačkoj
producirao studijske snimke niza skladbi Dore Pejačević, koje će biti objavljene
na šest kompaktnih ploča. Sveobuhvatan izbor djela, tonska kvaliteta snimki i
visoka umjetnička razina interpretacija jesu neupitne odlike toga studioznog
izdanja, kojim su agilni Nijemci zalijepili svojevrsnu pljusku letargičnim
hrvatskim diskografima. Posljednji će zacijelo na takvu konstataciju dignuti nos,
ali ako ga spuste, vidjet će da im pod tim istim nosom leže tiskana i pomno
priređena notna izdanja gotovo svih Dorinih djela, od kojih su tek poneka (i
uglavnom na osobnu inicijativu pojedinih glazbenika) snimljena i objavljena u
njezinoj domovini Hrvatskoj, pa tako, primjerice, integralna snimka Dorine
Simfonije pod ravnanjem Mladena Tarbuka nikad nije objavljena na nosaču
zvuka?! Da Dora Pejačević ni 88 godina nakon smrti još nije postala prorok u
svojoj domovini Hrvatskoj učinilo se to i nadasve profesionalnom glazbenom
zanesenjaku Burkhardu Schmilgunu, koji nam je jezgrovito iznio svoj vrijednosni
sud o opusu hrvatske skladateljice.
Burkhard Schmilgun
Opus Dore Pejačević blago je europske vrijednosti
Prije nekoliko godina javio mi se stanoviti Davor Merkaš iz MIC-a iz Zagreba i
stavio mi na srce jednu zaboravljenu hrvatsku skladateljicu. Budući da cpo
pozorno prati kako skladateljice, tako i glazbu iz balkanske regije, to je odmah
pobudilo moje veliko zanimanje. Kad sam se zatim udubio u životopis i partiture
Dore Pejačević, brzo mi je postalo jasno da se tu krije glazbenopovijesno blago
europske vrijednosti. U samoj Hrvatskoj, činilo se (i čini se!), zanimanje za
vlastitu kulturnu tradiciju nije osobito izraženo. To je velika šteta! U Njemačkoj
sam vrlo brzo našao umjetnike koje sam uspio uvjeriti u istaknuto značenje Dore
Pejačević pa sam u roku od oko četiri godine uspio producirati njezin gotovo
cjelokupni skladateljski opus. Za mene kao umjetničkog voditelja jedne otkrivačke
diskografske kuće Dora Pejačević je jedno od najvažnijih otkrića posljednjih
godina!
83
OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA
“KONTESA DORA”
NAŠICE
tel/faks 031-611 002
ravnateljica: 091-890 19 69
mail:[email protected]
Našice, 22.01.2013.
ŽUPAN
GRADONAČELNIK
PROČELNIK
Poštovani,
naša škola je ove godine domaćin regionalnom 51. natjecanju učenika i studenata
glazbe i plesa u disciplini solo tambure ( bisernica i brač ) uz pratnju glasovira u
organizaciji MZOS, AZOO i HDGPP-a. Natjecanje će se održati 12. i 13. veljače
2013.godine u malom dvorcu Marka Pejačevića gdje je smještena naša glazbena
škola.
Čast nam je biti suorganizatorom ovog najvišeg natjecanja glazbenih ustanova,
čast nam je
ugostiti svoje kolege i njihove učenike koji njeguju tamburu, naš nacionalni
instrument, iako smo svjesni kako naša škola i koncertna dvorana nije do kraja
uređena kako bi se njome i ponosili.
Zahvaljujemo se HDGPP-u na ukazanom povjerenju oko organizacije natjecanja.
Bilo bi nam neizmjerno drago kada bi svojim dolaskom i pozdravnom riječju dali
značaj ovom natjecanju, ne samo nama, našičanima, nego i ostalim kolegama koji
dolaze iz svih krajeva Lijepe naše. Prigodno Svečano otvaranje natjecanja bit će
upriličeno u utorak, 12.02.2013., najvjerojatnije od 9.30 što ćemo još naknadno
potvrditi.
Na ovom 51. regionalnom natjecanju imati ćemo ukupno 10 naših učenika, solo
natjecatelja i tamburaški orkestar uz svojih 5 mentora koji se bore za odlazak na
državno natjecanje.
U ime djelatnika i učenika OGŠ “Kontesa Dora” pozivam Vas da svojim
prisustvom uveličate i podržite ovaj događaj.
S poštovanjem, uz srdačan pozdrav
Ravnateljica:
Marina Kopri,prof.
Gospođa Mirjana Kolarić, ispred župana..... i Ureda.....pozdravila na otvorenju
natjecanja i svima zaželjela puno uspjeha, organizatorima i natjecateljima.
84
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
11
File Size
918 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content