close

Enter

Log in using OpenID

Bodovi: 31 11.000,00 kn - Krapinsko

embedDownload
Popis udruga i projekata ili programa koje je ocjenjivalo stručno povjerenstvo, te ukupno ostvareni bodovi i prijedlog
visina financijske potpore.
1. PODRUČJE “unapređenje zdravlja i prevencija”
1. Zagorska liga protiv raka, Krapinske Toplice
1.
2.
- projekt: «Kretanjem protiv
osteoporoze»
- projekt: «Psihosomatska pomoć
pacijenticama oboljelim od raka
dojke»
Bodovi: 29
11.000,00 kn
Bodovi: 31
11.000,00 kn
2. «MOJI DANI» - Udruga za prevenciju ovisnosti, pomoć ovisniku i povremenom
uzimatelju opojne droge i obitelji, Đurmanec
3.
- projekt: «ZAŠTITI ME»
Bodovi: 36
15.000,00 kn
3. Zajednica Klubova liječenih alkoholičara
Krapinsko-zagorske županije, Donja Stubica
4.
- projekt:»Apstinencija - perspektiva»
Bodovi: 35
15.000,00 kn
4. Društvo psihologa Krapinsko-zagorske županije, Zabok
5.
- projekt: «Edukacija i senzibilizacija
djece, roditelja i nastavnika u
srednjim školama KZŽ o problemu
suicida mladih»
Bodovi: 31
11.000,00 kn
1
5. Udruga fizioterapeuta i radnih terapeuta Zagorja, Oroslavje
6.
7.
- projekt: «Radna terapija u
zajednici»
- projekt: «Fizioterapeutski program
aktivnosti za trudnice i priprema za
porod»
Bodovi: 32
11.000,00 kn
Bodovi: 32
9.576,40 kn
6. Društvo «Naša djeca», Zabok
8.
- projekt: «Zdravo i fino»
Bodovi: 44
40.000,00 kn
2
2. PODRUČJE “zaštita okoliša i održivi razvoj”
1. Eko udruga «Lijepa naša», Zlatar Bistrica
9.
- projekt: «Od tratine do cvjetne
gredice»
Bodovi: 13
0,00 kn
2. Ekološka udruga «Japica», Klanjec
10.
- projekt: «Uređenje izvora Curek»
Bodovi: 27
6.000,00 kn
3. Hrvatsko planinarsko društvo «Kunagora», Pregrada
11.
- projekt: «Moja Kunagora»
Bodovi: 30,66
11.000,00 kn
4. Udruga mladih «Feniks», Oroslavje
12.
- projekt: «Zeleni tjedan u
Oroslavju»
Bodovi: 31
11.000,00 kn
5. Bedekovčanska udruga mladih, Bedekovčina
13.
- projekt: «Skok u jesen»
Bodovi: 40
20.000,00 kn
6. Udruga «Drienek», Oroslavje
14.
- projekt: «Zdrav ko dren»
Bodovi: 27
9.000,00 kn
3
7. Udruga privatnih šumovlasnika «HOSTA», Kraljevec na Sutli
15.
- projekt: «Rekreativno poučna staza
Radakovo»
Bodovi: 31,33
11.000,00 kn
4
3. PODRUČJE “kulturna baština i nove medijske kulture”
1. Esperantsko društvo «Trixini», Hrašćina Trgovišće
16.
- projekt: «Zagorska uspomena
belgijske princeze Louise i Geze pl.
Matačića»
Bodovi: 18
5.000,00 kn
2. Kulturno-turističko društvo Loborfest, Lobor
17.
- projekt: «Loborfest 2014. – 6.
međunarodni festival glazbe
podalpskog podneblja – zagorske
tradicijske glazbe»
Bodovi: 29,33
11.000,00 kn
3. Udruga za multimedijalnu umjetnost i afirmaciju kulture – SINTOMENT, Marija Bistrica
18.
- projekt: «V. Međunarodni kamp
kulture»
Bodovi: 33
11.000,00 kn
4. Manjinska ženska udruga «Terem», Bedekovčina
19.
- projekt: «Podizanje kvalitete života
i uključivanje pripadnika nacionalne
manjine u društveni život lokalne
zajednice kroz multikulturalnu
suradnju»
Bodovi: 26
9.000,00 kn
5
5. Udruga «NAŠ ZAVIČAJ», Lepajci
20.
- projekt: «Da se prošlost ne
zaboravi»
Bodovi: 29
11.000,00 kn
6. Ogranak Matice hrvatske u Mariji Bistrici, Marija Bistrica
21.
- projekt: «Kinč osebujni slavnoga
Orsaga Horvatskoga»
Bodovi: 29
11.000,00 kn
7. Bratovčina Milengrad, Budinščina
22.
- projekt: «Zaštita i restauracija
potkovaste kule na utvrdi Milengrad»
Bodovi: 18
5.000,00 kn
8. Udruga za očuvanje baštine i promicanje kulture življenja «Djedovina», Sv. Križ Začretje
23.
- projekt: «Baština – zalog
budućnosti»
Bodovi: 18
5.000,00 kn
9. Gornjostubička udruga «Lipin cviet», Gornja Stubica
24.
- projekt: «Očuvanje zagorske
baštine»
Bodovi: 28
9.000,00 kn
10.Viteško društvo Svetog Križa, Lobor
- projekt: «Zagorski vuzem»
25.
Bodovi: 17
5.000,00 kn
6
11. Povijesno-plesna udruga «Kontea», Konjščina
26.
- projekt: «Povijesni ples kroz
stoljeća»
Bodovi: 22,66
7.000,00 kn
12. Centar za primijenjenu arheologiju, Krapinske Toplice
27.
- projekt: «Arheološki park
Strahinjščica (Faza I) – Istraživanje i
rekonstrukcija tumula na nekropoli
Podstenje kod Radoboja»
Bodovi: 29,66
11.000,00 kn
13. Centar za tradicijska glazbala Hrvatske, Zagreb
28.
- projekt: «8. Hrvatski gajdaški
festival – koncert u Radoboju»
Bodovi: 12
0,00 kn
14. Ogranak Matice hrvatske u Klanjcu, Klanjec
29.
- projekt: «Marijan Gajšak, izložba
skulptura i crteža»
Bodovi: 16
5.000,00 kn
15. Društvo za istraživanje i očuvanje prirodoslovne raznolikosti Hrvatske, Zagreb
30.
- projekt: «Monografija Zagorski
puran»
Bodovi: 20
5.000,00 kn
7
16. Udruga za održavanje i promicanje hrvatskih narodnih običaja i tradicija «Sv. Juraj», Krapinske Toplice
31.
- projekt: «Glumačka radionica»
32.
- projekt: «Upoznajmo Hrvatsko
zagorje kroz bajke, igre i priče»
33.
- projekt: «1. Zagorje Blues i Etno
Festival»
Bodovi: 15
5.000,00 kn
17. Zagorski kraluš, Oroslavje
Bodovi: 23
7.000,00 kn
18. Udruga građana DELTA, Zabok
Bodovi: 18,33
5.000,00 kn
19. Amatersko dramsko kazalište Sveti Križ Začretje, Sv. Križ Začretje
34.
- projekt: «Buđenje talenta dramskog
izričaja – 1. faza»
Bodovi: 25
9.000,00 kn
20. Kulturno umjetničko društvo «Stubica», Donja Stubica
35.
- projekt: Festival folklora «SAME
DA JE SRCU VESELE»
Bodovi: 24
5.000,00 kn
8
4. PODRUČJE “djeca i mladi”
1. Društvo «Naša djeca», Sv. Križ Začretje
36.
- projekt: «9. Kinč moje babice»
Bodovi: 26
8.000,00 kn
2. Društvo «Naša djeca», Tuhelj
37.
- program rada u 2014. godini
Bodovi: 26
5.000,00 kn
3. Društvo «Naša djeca», Pregrada
38.
- projekt: «Ruke pune ideja»
Bodovi: 25
5.000,00 kn
4. Društvo «Naša djeca», Budinščina
39.
- program rada u 2014. godini
Bodovi: 15
5.000,00 kn
5. Društvo «Naša djeca», Donja Stubica
40.
- projekt: «Dječje ljeto u Stubici»
Bodovi: 27
9.000,00 kn
6. Društvo «Naša djeca», Konjščina
41.
- projekt: «Oživljavanje rudarske
tradicije našeg kraja»
Bodovi: 13
0,00 kn
9
7. «STUB – KLUB», Klub mladih, Donja Stubica
42.
- program rada u 2014. godini
43.
- projekt: «Malo drugačije reći –NE»
Bodovi: 30
11.000,00 kn
Bodovi: 34
11.000,00 kn
8. Udruga mladih «Feniks», Oroslavje
44.
- projekt: «8. O'ROCK FEST»
Bodovi: 21
7.000,00 kn
9. Udruga za multimedijalnu umjetnost i afirmaciju kulture – SINTOMENT, Marija Bistrica
45.
- projekt: «Grafit_stih_instalacija»
Bodovi: 24
7.000,00 kn
10. Udruga za poticanje kreativnosti i edukaciju djece i mladih «Creativitas», Sv. Križ Začretje
46.
- projekt: «Ja sam dobro, a ti?»
Bodovi: 16,33
5.000,00 kn
11. Odred izviđača «Hrvatsko zagorje», Krapina
47.
- projekt: «Od krapinskih
neandertalaca do grofova
Draškovića»
Bodovi: 19,33
5.000,00 kn
12. Udruga mladih «Vita», Krapinske Toplice
48.
- projekt: «Teta epruveta»
Bodovi: 31.33
7.000,00 kn
10
5. PODRUČJE “unapređenje položaja ranjivih skupina”
1. Županijska podružnica Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata KZŽ, Zabok
49.
50.
51.
- projekt: «14. Susreti djece
hrvatskih branitelja 2014. godine»
- projekt: «6. Likovna kolonija
Branitelji i prijatelji Desinić 2014.»
- program rada za 2014. godinu
Bodovi: 18,66
5.000,00 kn
Bodovi: 18,33
5.000,00 kn
Bodovi: 25,33
9.000,00 kn
2. Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH – podružnica Krapinsko-zagorske županije, Krapina
52.
53.
54.
- projekt: «Promicanje istine o
Domovinskom ratu u školama»
- projekt: «Informatičko
osposobljavanje hrvatskih branitelja i
članova njihovih obitelji»
- program rada u 2014. godini
Bodovi: 19
5.000,00 kn
Bodovi: 20,66
7.000,00 kn
Bodovi: 23.66
7.000,00 kn
3. Udruga hrvatskih branitelja liječenih od posttraumatskog stresnog poremećaja KZŽ, Oroslavje
55.
56.
- projekt: «Do poboljšanja zdravlja
hrvatskih branitelja rekreacijom i
športom»
- projekt: Tribina «Prevencija suicida
kod hrvatskih branitelja oboljelih od
PTSP-a»
Bodovi: 14,33
5.000,00 kn
Bodovi: 11,33
0,00 kn
11
4. Udruga veterana specijalne policije Domovinskog rta «BARUN», Stubičke Toplice
57.
58.
- projekt: «Promicanje istine o
Domovinskom ratu»
- program rada u 2014. godini
Bodovi: 17,66
5.000,00 kn
Bodovi: 23
7.000,00 kn
5. Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, Bedekovčina
59.
60.
- projekt: «Zajedno u ratu – zajedno
u miru – braniteljske udruge Zagoraca
iz Krapinsko-zagorske županije i
Vukovarsko-srijemske županije»
- program rada u 2014. godini
Bodovi: 16,66
5.000,00 kn
Bodovi: 20
5.000,00 kn
6. Društvo osoba oštećena sluha Krapina, Krapina
61.
- projekt: «Tumači/prevoditelji
hrvatskog znakovnog jezika u KZŽ»
Bodovi: 13,33
0,00 kn
7. Društvo multiple skleroze KZŽ, Zabok
62.
- projekt: «Naučimo živjeti sa
multiplom sklerozom»
Bodovi: 38,33
15.000,00 kn
8. Društvo invalida rada, Krapina
63.
- program rada u 2014. godini
Bodovi: 22
7.000,00 kn
12
9. Udruga invalida, Donja Stubica
64.
- program rada u 2014. godini
Bodovi: 29
11.000,00 kn
10. Udruga slijepih KZŽ, Krapina
65.
- program rada u 2014. godini
Bodovi:18
5.000,00 kn
11. Društvo za pomoć mentalno
retardiranim osobama KZŽ, Krapina
66.
- projekt: «Klubovima i radionicama do
veće socijalne uključenosti odraslih
osoba s mentalnom retardacijom»
Bodovi: 33,66
11.000,00 kn
12. Udruga distrofičara Krapina, Krapina
67.
- projekt: «Jednaki u zajednici»
Bodovi: 31,33
11.000,00 kn
13. Udruga invalida Bedekovčina
68.
- projekt: «Osmijeh za sve»
Bodovi: 33,66
11.000,00 kn
14. SVETA ANA – Udruga za pomoć djeci s teškoćama u razvoju i invalidnim osobama, Lobor
69.
- projekt: «Učimo zajedno s
defektologom»
Bodovi: 36,33
15.000,00 kn
13
6. PODRUČJE: «unapređenje kvalitete života ruralnih područja»
1. Udruga za razvoj turizma Jesenje, Gornje Jesenje
70.
- projekt: «Tajne preživljavanja
krapinskog neandertalca - Edukativno
interaktivne radionice i igraonice»
Bodovi: 24,33
7.000,00 kn
14
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
164 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content