close

Enter

Log in using OpenID

2014-15 DOKUMENTI KOJI SE ZAHTJEVAJU ZA šKOLSKU

embedDownload
2014-15 DOKUMENTI KOJI SE ZAHTJEVAJU
ZA šKOLSKU REGISTRACIJU
Studentski dokaz godina
Pokažite jedan od sljedećih dokumenata:
 Verifikovani dokument iz matične knjige rođenih; ili
 Nacionalni, državni, kantonski, ili školski dokument sa datumom rođenja.
Primjerci uključuju verifikovani dokument iz bolnice o rođenju; vojna lična karta; važeća vozačka dozvola;
pasoš; rekord o usvajanju; religiozni rekord, potpisan od strane religioznog službenika; zvanični školski transkript;
zvanični imigracioni dokument; ili dokaz o godinama pod zakletvom roditelja/staratelja uz certifikat potpisan od strane
verifikovanog ljekara u državama u kojima je ljekar pregledao dijete i vjeruje, kao sto je u pismenoj izjavi, da su godine
tačne.
Za određenu cijenu, roditelji mogu naručiti dokaz o rođenju za dijete koje je rođeno u GA preko državne ROVER usluge.
http://gta.georgia.gov/rover
Dokaz o dozvoljenoj osobi za upis
Osoba dozvoljena da upiše treba pokazati
jednu od sljedećih:
 Vozačku dozvolu
 Državnu ličnu kartu
 Pasoš
 Drugu vrstu idenitifikacije
Sljedeće osobe imaju dozvolu da upišu studente:
 Roditelj (prirodni ili usvojilac)
 Legalni staratelj
 Hranitelj određen of strane državne agencije
 Sponzor odobren od internacionalnog
programa razmjene
Dokaz o stanovanju (Dokaz da familija živi u Gwinnett Kantonu zona pohađanja)
Pokažite jedan od sljedećih dokumenata (mora biti adresa): I
 Non-kontingent kupoprodajni ugovor
 Trenutni zakup/ugovor za iznajmljivanje
 Posljednji porez na dohodak/platu
 Posljednji ček/plata
 Posljednja Medicaid karta
 Zadnji tekući porez stambene imovine ili račun
 Trenutne garancije za imovinu
 Trenutni ugovor o kupovini kuće
 Trenutni ugovor o zaštiti imovine
 Treće osobe izjava o rezidentnosti(verifikovani
dokaz, vidite ispod)
Jedan od sljedećih:
Trenutni račun za gas
Trenutni račun za vodu
 Trenutni račun za struju


Ako studentova familija živi u kući ili apartmanu kod nekog
drugog, sljedeće je potrebno za upis:
Ovjereni dokaz o rezidenciji (dostupan u školi) uključujući:
 Potpis osobe sa kojom familija živi,
 Potpis pretpostavljenog za apartmene, ako važi.
U vezi dokaza o rezidenciji





Dokumenti prikazani u vezi residencije
moraju uključiti istu adresu kao i računi
za komunalije.
Račun mora da ima ime i adresu
roditelja/staratelja koji upisuje.
Račun za telefon se ne prihvaća.
Nepredviđeni kupoprodajni ugovor nije
prihvatljiv.
Izuzetak: Dokaz o imovini bez adrese je
prihvatljiv ako je u pratnji dva računa
(bez telefonskog računa) na istoj adresi
u istom regionu.

2. Dvije forme dokaza o rezidenciji od strane osobe sa kojom familija živi. (Vidite iznad. Pokažite jednu iz svake
kolone.)
Imunizacija/ Zdravstveni certifikat


Važeći certifikat o imunizaciji (Ga. zdravstveni odjel forma #3231), ispunjeno od strane zdravstvenog odjela ili
Vašeg GA ljekara. Medicinski izuzetak bi trebao biti na formi #3231 sa sadašnjim datumom isteka. Vi možete tražiti
formu od škole za religiozne izuzetke.
Vid, sluh, stomatološka trijaža i trijaža ishrane (Ga. zdravstveni odjel forma #3300, rev. 2013), dostupne od
strane zdravstvenog centra ili Vašeg ljekara/zubara. Pisma od strane odgovarajućeg zdravstvenog radnika i van države
su dostupne, ako su ispunjene u roku od 12 mjeseci i prikačene za državnu formu.
Prethodni školski rekordi


Karta izvještaja ili zvanični školski transkript
Forma ispisa iz prethodne škole
2014-15 Registration Documents- Bosnian/Serbian/Croatian
Current May 2014

Disciplinski rekordi za studente upisane u razrede 7-12
2014-15 Registration Documents- Bosnian/Serbian/Croatian
Current May 2014
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
182 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content