close

Enter

Log in using OpenID

br. 1. - Župa sv. Luke Kalinovac

embedDownload
Župno glasilo SV. LUKA, EVANĐELISTA
Štovani čitatelji, dragi župljani,
Predstavljamo vam novi broj glasila župe Sveti Luka koji će vas informirati o župnim aktivnostima,
svečanostima, radovima, statistici krštenih, vjenčanih, umrlih, najavama aktivnosti...
Pozivamo Vas da se uključite u stvaranje lista bilo kao pojedinci i društva, tekstom, pjesmom, slikama
Vaše uredništvo
Riječ župnika ...........................................
Formirano novo Župno vijeće .................
Sastanak Župnog vijeća .........................
Kronika događanja župe .........................
40 god. svećenstva vlč. Đure Zalara ......
Prva Pričest i sv. Potvrda ........................
Statistika župe ........................................
Radovi u župi ..........................................
Sveti Luka
Glasilo Župe sv. Luke, evanđelista
Kalinovac
Broj: 01., lipanj 2012.
Cijena 10 kn
Glasilo izlazi dva puta godišnje
Izdavač:
Župa sv. Luke, evanđelista
Župni ured Kalinovac, Kolodvorska 1.
Telefon: 048/883 – 011
Mobitel: 098/511-661
Fax: 048/883 - 011
E-mail: zupni.ured.kalinovac@kc.t-com.hr
Web: www.zupa-kalinovac.t-com.hr
Za izdavača: preč. Mladen Gorupić
župnik župe Kalinovac
Uređivački odbor:
Tehnički urednik: Nenad Erdelec
091/9704724
E-mail: zupa.sv.luke.kalinovac@kc.t-com.hr
Urednici:
preč. Mladen Gorupić, Tomislav Franjić, Nenad
Erdelec
Suradnici: voditelji župnih društava i organizacija
Grafička priprema i tisak: Georg, Koprivnica
Naklada: 400 primjeraka
Rukopisi se na vraćaju niti honoriraju.
Uredništvo ne odgovara za netočnosti iznesene u
autorskim radovima.
SLUŽBENA ZASTAVA ŽUPE
„SVETI
VETI LUKA
MOLI
OLI ZA NAS“
ŽUPA
UPA SV. LUKE
EVANĐELISTE
VANĐELISTE
KALINOVAC
ALINOVAC
2.
03
03
04
05
12
13
13
15
Župno glasilo SV. LUKA, EVANĐELISTA
djela svoja. Svakako da ovim i ovakvim vremenima
u kojima mi živimo svoj život po Kristovom putu
nije niti jednostavno niti lako slijediti Njegov put.
No trag naše vjere bit će jasniji i prepoznatljiviji
samo onda kad će utjelovljena riječ Božja progovarati kroz nas. Svjesni smo da mi kao članovi naše
župne zajednice svakodnevno dolazimo u poziciju
biti pravi i istinski tumači pravilnog odnosa prema
našem vjerskom uvjerenju i ako se često puta čini
da mnoštvo ima puno pravih istina. U tom tumačenju neka nam pomogne i naše pismeno glasilo,
naš novi župni list. Prema našem nebeskom uzoru,
našem zaštitniku svetom Luki, evanđelistu, čovjeku slike i pera i mi budimo nositelji radosne vijesti
o nama i za nas.
Molimo i dalje za sve vas stare i bolesne a ovo glasilo neka vam bude dio neraskidivih veza s vašom
župom i s vašom crkvom.
Svima pak štovani čitatelji koji ćete s radošću prihvatiti ovaj list, i svima vašima molim obilje Božanskog blagoslova.
Mladen Gorupić, župnik
Draga braćo i
sestre, dragi moji
župljani;
Evo, ponovno; poglavito za sve vas do
kojih ne može doći
direktno živa riječ s
ambona
na-še
župne crkve, za sve
vas dragi čita-telji
našeg
župnog
glasila, na ovaj pismeni način evo me
k vama. Želim da riječi koje svakodnevno govorim
ili pak izgovaram budu riječi našeg nebeskog Oca
koji neprestano po svojim riječima čini čudesna
djela svoja.
Kao što je Kristov život na zemlji bio posebno razdoblje učinimo i mi da svaki puta kad čujemo riječ
njegovu snažno vjerujemo a on će u svakome od
nas progovoriti na poseban način i učiniti vidljiva
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
U nedjelju 15. siječnja u sklopu održavanja prvog
ovogodišnjeg sastanka Župnog vijeća i blagoslova
župne kuće održan je u župnoj crkvi sv. Luke
svečani čin prisege članova župnog vijeća. Prisega
je održana na poldanjem euharistijskom slavlju
kojeg je predvodio dekan Đurđevačkog dekanata,
župnik preč. Mladen Gorupić. Tom prigodom na
petogodišnji mandat prisegu je dalo 26 članova
mmmmmmmmmmmm
Župnog vijeća po zahtjevu
potpisanog odobrenja popisa članova od našeg varaždinskog biskupa mons.
Josipa Mrzljaka. Tim činom
prisege članovi Župnog vijeća obavezali su se župniku i
župi pružati stalnu potporu i
pomoć u ekonomskom, humanitarnom i pastoralnom
životu župe. Nakon davanja
prisege formirano je vijeće u
sastavu:
- predsjednica vijeća; Katica
Golubić,
- ekonomsko vijeće Ljubica
Erdec, Nenad Erdelec, Ante
Lučić, Jasminka Miklić, Ljubica Račan, Jelica
Štefanić, Miroslav Pokrivko, Franjo Dautanec,
- pastoralno vijeće: Tomislav Franjić, Katica Goll,
Radmila Barić, Ivanka Golubić, Smiljka Gorički,
Željko Gelo, Jasna Kovačev, Mirko Miklić, Lovro
Nikić, Marija Kraljević, Mirjana Miklić, Danijela
Paviša – Vrabčević, Ljubica Najdert, Vesna Puhač,
Mladen Rogoz, Marija Zvonar i Marina Zvonar.
3
Župno glasilo SV. LUKA, EVANĐELISTA
Redovni godišnji izvještajni sastanak Župnog vijeća
održan 15. 01. 2012.
Dnevni red:
1. Financijski izvještaj za 2011. godinu
2. Planovi za 2012. godinu
3. Uloga Župnog vijeća i voditelja društava koja
djeluju u Župi
4. Pitanja i prijedlozi
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2011. GODINU
- izvijestio je župnik preč. Gorupić:
Prihodi u župnoj blagajni 606.100,oo kn
Rashodi iz župne blagajne 614.330,oo kn
Značajniji Prihodi:
- Blagoslov kuća i obitelji; 46.000,oo kn
- Redovna milostinja; 83.800,oo kn
- Obiteljski dar; 62.820,oo kn
- Namjenski darovi za obnovu ili gradnju crkvenih
objekata 77.600,oo kn
- Pomoć od državnih institucija, općine, županije i
drugih donatora; 228.240,oo kn
- Doprinos svećenika u župnu blagajnu; 42.000 kn
- Posebni milodari i doprinosi za potrebe Biskupije
ili opće Crkve; 19.050,oo kn
Rashodi radovi:
- Gornji dio ograde oko crkve; platila Općina Kalinovac 154.240,oo kn
- Fasada župnog dvora; kompletno uređenje unutrašnjih zidova; platila Župa 89.000,oo kn
- Kamene klupčice s vanjske strane prozora župne
kuće; platila Župa; 5,5oo,oo kn
- Metalna vrata; rešetkasta (ulaz, kapela sv. Elizabete, sakristija) platila Župa; 10.000,oo kn
- Uređenje okoliša crkve: staze, zemljani radovi;
platila Župa; 46.840 kn
Ostali rashodi:
Ostala sredstva upotrijebljena su u: dug od 2010.
godine, obveze prema Biskupiji, režijski troškovi,
troškovi domaćinstva, troškovi prijevoza, potrebe
pastorala i bogoslužja, nagrada kleru i crkvenim
službenicima, pristojbe, posebni milodari i doprinosi za potrebe Biskupije ili opće Crkve
PLANOVI ZA 2012. GODINU
- Obnova velikog glavnog oltara: oko 150.000,oo
kn (planira darovati Općina Kalinovac)
- Izrada (po prijedlogu Konzervatorskog odjela iz
Bjelovara) novog drvenog kipa sv. Luke,
evanđelista za veliki oltar; 42.000,oo kn (daruje
Župa)
- Sedilije; sjedala oko velikog oltara; 75.030,oo kn
(dio osigurava sponzor, a drugi dio Župa)
- Obnova slike sv. Elizabete; 15.000,oo kn (do sada
prikupljeno 5.850,oo kn)
- Zaštita krova župne crkve od onečišćenja golubova; 10.000,oo kn
- Popravak pročelja župne crkve i djela temelja,
popravak uprljane fasade
- Nabava 6 novih svijećnjaka za veliki oltar
- Obilježavanje 40. god. misništva vlč. Đure Zalara
VODITELJI ORGANIZACIJA I DRUŠTAVA U ŽUPI ZA
2012. GODINU
- Mandat predsjednice Župnog vijeća obnaša Katica Golubić
- Voditelji čitaća: odrasli - Ljubica Erdec, mladi –
Darija Erdec, djeca – Jasminka Miklić
- Voditelji ministranata: Mirjana Miklić i Smiljka
Gorički
- Voditelji pjevača: veliki zbor – Ljubica Račan, zbor
mladih – Ivana Matkov, dječji zbor – Ivana Matkov
- Voditeljica Društva sv. Luke: Ljubica Račan
- Voditeljica Marijine legije odraslih; „Majka brze
pomoći“: Marija Kraljević
- Voditeljica Marijine legije mladih „Kraljica anđela“: Ana Rabađija
- Voditeljice nazaretske skupine djece: Valentina
Lacković i Ana Rabađija
- Voditeljica mladih: Darija Erdec
- Voditeljica Križarskog društva sv. Luke: Darija
Erdec
- Urednik župne Internet stranice: Nenad Erdelec
- Uredništvo Župnog lista sv. Luka, evanđelista:
tehnički urednik – Nenad Erdelec, suradnici –
Tomislav Franjić i voditelji župnih društava i organizacija
- Urednik Nedjeljnog župnog listića: župnik preč.
Mladen Gorupić
- Voditeljica župnog Caritasa: Marija Zvonar
- Voditeljica uređenja cvjetnih površina oko crkve i
župnog dvora: Jelica Štefanić
- Voditeljica cvjetnog aranžiranja crkve: Jasna
Kovačev
- Voditelj administriranja u župnom uredu: Tomislav Franjić
OSTALO
- Izglasane župne obaveze za 2012. godinu:
obiteljski dar – 150,oo kn
dar za crkvu – 150,oo kn
dar zvonaru – 100,oo kn
dobrovoljni dar za blagoslov obitelji
4
Župno glasilo SV. LUKA, EVANĐELISTA
ne božićne pjesme otpjevale su župne vijećnice
članice velikog crkvenog zbora. Nakon blagoslova
Župne kuće za sve prisutne organiziran je svečani
ručak i okrjepa na kojem se svim prisutnima obratio riječima podrške i daljnje suradnje dožupan
KKŽ Darko Sobota.
BLAGDAN BOGOJAVLJENJA
06. siječnja kalinovačka župa Sv. Luke, evanđelista
obilježila je euharistijskim slavljem, blagoslovom
vode i klanjanjem Presvetom Oltarskom Sakramentu blagdan Bogojavljenja (blagdan Sveta tri
kralja). Svečanost blagdana počela je na jutarnjoj
sv. misi tradicionalnim obredom blagoslova vode
kojeg je u župnoj crkvi sv. Luke, evanđelista zazvao na spomen Isusovog Krštenja u svetoj rijeci
Jordan po Rimskom Obredniku naš župnik preč.
Mladen Gorupić. Nakon završenog obreda župnik
je blagoslovljenom vodom poškropio prisutne
vjernike, te održao euharistijsko slavlje svetkovine
Bogojavljanja.
Nakon jutarnjeg euharistijskog slavlja, svečanost
je nastavljena klanjanjem Presvetom Oltarskom
Sakramentu kojeg je od prošle godine svakim petkom uveo u župnoj crkvi župnik preč. Gorupić. U
toj prigodi prije sv. mise vjernicima je omogućena
redovita ispovijed.
Po tradiciji, Kalinovčani su tog dana kod kuće poškropili blagoslovljenom vodom svoje ukućane,
prostorije, gospodarstvene objekte, vrtove, polja,
životinje ....
BLAGOSLOV ŽUPNE KUĆE
15. siječnja, prve nedjelje nakon blagdana Isusovog krštenja održan je tradicionalni svečani blagoslov župne kuće. Blagoslov je zazvao u prijemnoj
dvorani župne kuće župnik preč. Mladen Gorupić
u prisutnosti članova Župnog vijeća, voditelja
crkvenih društava, ministranata i ministrantica, te
predstavnika svjetovnih vlasti; dožupana KKŽ Darka Sobote i načelnika Općine Kalinovca Branka Sobote i njihovih supruga. Poslanicu sv. Pavla apostola Efežanima pročitao je župni vijećnik Tomislav
Franjić, Psalam u svečanom tonu otpjevala je župna vijećnica Ljubica Račan, a tradicionalne narodhhhhhhhhhhhhhhh
5
BLAGOSLOV ŠKOLE I VRTIĆA
26. siječnja župnik preč. Mladen Gorupić blagoslovio je OŠ Ivana Lackovića Croate, njene učenike i
djelatnike, te dječji vrtić Bubamaru i njegovu vrtićarsku djecu i odgajateljice. Tom prigodom u dječjem vrtiću Bubamara blagoslovu su prisustvovala
djeca skupine „Graškići“ i „Zvončići“, te njihove
odgajateljice. Prilikom zaziva blagoslova djeca su
sudjelovala na blagoslovu molitvom. Nakon blagoslova nastavilo se druženje župnika s djecom koji
ih je razveselio slatkišima.
Na blagoslovu osnovne škole ILC Kalinovac ove godine prisustvovali su učenici viših razreda, te ravnateljica, profesori, profesorice i djelatnici škole.
Na zazivu blagoslova škole učenici su sudjelovali u
blagoslovu pjesmom, molitvama i čitanjima. Nakon blagoslova župnik je djecu razveselio slatkišima.
Osim škole i vrtića još je blagoslovljena Općina i
tvrtka komunalne opreme „RASCO“.
hhhhhhhhhhhhhhh
Župno glasilo SV. LUKA, EVANĐELISTA
slavlje misnim pjesmama uveličao je veliki crkveni
zbor u pratnji orguljaša Mladena Rogoza. Nakon
euharistijskog slavlja održana je svečanost klanjanja Presvetom Oltarskom Sakramentu kojeg su
vodili članovi Marijine legije „Kraljica brze pomoći“ i župnik.
SVIJEĆNICA I SV. BLAŽ
MARIJINA LEGIJA KOD BISKUPA
02. i 03. veljače svečano su obilježeni u župi Kalinovac blagdan Svijećnica i blagdan svetog Blaža.
Blagdan Svijećnicu; spomen Isusovog prikazanja u
Hramu prilikom kojeg ga je starac Šimun pozdravio kao “svjetlo na prosvjetljenje naroda“ (Lk 2,
22-39) župa je proslavila s dva euharistijska slavlja.
Na taj dan vjernici župe upalili su na početku misnog slavlja svijeće koje je potom blagoslovio predvoditelj euharistijskih slavlja dekan, župnik preč.
Mladen Gorupić. Misna slavlja s marijanskim pjesmama uveličao je veliki crkveni zbor pod vodstvom orguljaša Mladena Rogoza. Za tu prigodu
vjernici su mogli u crkvi kupiti svijeće od župnog
Caritasa čiji je prilog namijenjen u humanitarne
svrhe za nemoćne i potrebite.
Drugi dan, u petak, Blagdan sv. Blaža župa je obilježila s više svečanosti. U sklopu svečanosti klanjanja Presvetom Oltarskom Sakramentu, kojeg je
svakim petkom uveo župnik preč. Gorupić, vjernicima je bila omogućena ispovijed. U toj prigodi već
tradicionalno na euharistijskom slavlju župnik je
vjernike pričestio hostijom umočenom u vino. Na
kraju euharistijskog slavlja po zagovoru sv. Bla-ža,
biskupa i mučenika, župnik je zazvao na vjerni-ke
po Rimokatoličkom obredu oslobođenje od bolesti grla i svakog drugog zla. Cijelo euharistijsko
mmmmmmmmmmmm
1. veljače 2012 g. u biskupskom ordinarijatu u
Varaždinu, predstavnici kurije Marijine legije "KRALJICA MUĆENIKA" posjetili su varaždinskog
biskupa mons. Josipa Mrzljaka. Kuriju sačinjava
šest odraslih prezidija i dva prezidija za mlade među kojima i kalinovački prezidiji: "Majka brze pomoći" i prezidij za mlade „Kraljica anđela“. Povod
posjeta bio je predstaviti biskupu rad Marijine legije u Đurđevačkom dekanatu i župama, te izraziti
želju da se njihovo djelovanje proširi i u drugim župama naše biskupije. Sastanku su bili nazočni
predstavnici prezidija Marijine legije iz Kalinovca,
Podravskih Sesveta i Sv. Đurđa, te kalinovački župnik preč. Mladen Gorupić, župnik iz Podravkih Sesveta vlč. Krunoslav Kefelja i župnik iz Sv. Đurđa
vlč. Vlado Borak. Pošto legionari djeluju već šestu
godinu za redom na čelu s svojim župnicima, te
zajedno rade na boljitku vjerskoga života u svojim
župama, članovi kurije zamolili su tom prilikom
biskupa da i on potakne druge svećenike da prihvate Marijinu legiju u svojim župama. Biskupu se
veoma svidio njihov rad u župi i usporedio ih je
kao glavnom poveznicom između ljudi i svećenika.
BLAGDAN BL. ALOJZIJA
STEPINCA I GOSPE LURDSKE
6
10. i 11. veljače župa je proslavila prva svoja proštenja u ovoj godini. Blagdan bl. Alojzija Stepinca
obilježen je misnim slavljem kojeg je predvodio
mmmmmmmmmmmm
Župno glasilo SV. LUKA, EVANĐELISTA
Rogoza i Ivane Matkov. Tih dana crkva je bila puna
vjernika koji svojom prisutnošću odaju spomen
Isusovoj muci, osuđivanju Isusa na smrt i polaganja Isusova tijela u grob.
župnik preč. Gorupić, te svečanošću klanjanja Presvetom Oltarsko Sakramentu kojeg su predvodili
članovi Marijine legije „Kraljica brze pomoći“ u
zajedništvu predvoditelja mise. U sklopu svečanosti klanjanja Presvetom Oltarskom Sakramentu
vjernicima je bila omogućena ispovijed. U toj prigodi, na euharistijskom slavlju župnik je vjernike
pričestio hostijom umočenom u vino.
Drugi dan, u subotu; blagdan Gospe Lurdske i
Svjetski dan bolesnika župa je obilježila euharistijskim slavljima koje je predvodio župnik preč.
Gorupić, te posjetom najbolesnijima u župi od
strane volontera župnog Caritasa. Na glavnom poldanjem euharistijskom slavlju održana je svečana
ulazna procesija prezbitera misnog slavlja s kipom
Majke Božje Lurdske u svetište crkve, popraćena
upaljenim svijećama vjernika. Cijelo euharistijsko
slavlje marijanskim pjesmama uveličao je veliki
crkveni zbor u pratnji orguljaša Mladena Rogoza.
Za tu prigodu vjernici su mogli u crkvi kupiti svijeće od župnog Caritasa čiji je prilog namijenjen u
humanitarne svrhe za nemoćne i potrebite. U poslijepodnevnim satima volonteri župnog Caritasa
posjetili su 10 najbolesnijih župljana, te ih darivali
prigodnim poklonima prihodom župnog Caritasa.
POBOŽNOSTI KRIŽNOG PUTA
Kroz cijelo korizmeno vrijeme održavana je u župnoj crkvi pobožnost Križnog puta. Svakim petkom
prije sv. mise pobožnost Križnog puta predvodio je
župnik preč. Mladen Gorupić sa članovima Marijine legije Majke brze pomoći i župnog Caritasa, te
svake nedjelje prije sv. mise pobožnost su vodila
djeca i mladi župe Kalinovac. Na pobožnostima su
redovito sudjelovali svojim aktivnostima ministranti i ministrantice, te na velikom koru korizmenim
pjesmama članovi i članice župnog velikog zbora i
zbora mladih predvođeni na orguljama Mladena
MMMMMMMMMMMMMM
7
CARITASOVA PRODAJA KOLAČA I USKRSNIH ARANŽMANA
U nedjelju 18. ožujka volonteri župnog Caritasa
održali su humanitarnu akciju prodaje kolača. Sav
sakupljen novac upotrijebljen je se za posjet starim, bolesnim i nemoćnim osobama koje žive u
svojim obiteljskim kućama ili u staračkim domovima tj. u udomiteljstvima u Koprivnici, Virju, Đurđevcu, Pitomači, Kozarevcu, Kalinovcu i Čepelovcu. U tu svrhu održana je prodaja uskrsnih aranžmana koje je darovala jedna mještanka iz Kalinovca. U pečenju kolača humanitarnoj akciji priključili su se i pojedini članovi Župnog vijeća. Za tu
prigodu ispečeno je oko 80 kg suhih kolača i diganki koji su nakon svetih misa po simboličnoj cijeni prodavani ispred župne crkve. Akcija je održana uz veliku podršku župnika preč. Mladena Gorupića. Osim župnih organizacija, akciji su se priključila izradom uskrsnih čestitki djeca i tete dječjeg
vrtića Bubamara iz Kalinovca.
Župno glasilo SV. LUKA, EVANĐELISTA
častivši tog dana lijepim riječima, razgovorom i
prigodnim poklonima tu najizoliraniju skupinu ljudi iz društvenog života svojih mještana. Aktivnost
humanitarne akcije počela je 18. ožujka u nedjelju
humanitarnom prodajom kolača i prodajom uskrsnih aranžmana u kojima su sudjelovali volonteri
župnog Caritasa, članovi Župnog vijeća i župnik, te
kupnjom mještani Kalinovca. Sav sakupljen prihod
od tih prodaja upotrijebljen je za potrebe kupnje
poklona ovog tradicionalnog posjeta. U humanitarnu akciju posjeta starijim i nemoćnim osobama
uključila su se izradom prigodnih čestitki djeca i
odgajateljice dječjeg vrtića Bubamara iz Kalinovca.
Izrađene čestitke darovane su prilikom posjeta uz
poklone. Odjek tog posjeta bio je izvrstan. Stariji i
nepokretni mještani izolirani od vanjskog svijeta, a
pogotovo u domovima i udomiteljstvima bili su
oduševljeni posjetom svojih sumještana njihovom
sada odvojenom životu od rodne grude i prijatelja.
Prilikom posjeta bilo je puno zanimanja o svom
mjestu, mještanima, prijateljima i znancima.
ŽALOSNI PETAK
30. ožujka u kapelici Majke Božje Žalosne u Donjem kraju obilježen je blagdan Žalosni petak. Pobožnost je održana krunicom i križnim putem kojeg su predvodile Marina Igrić i Marija Erdelec, te
euharistijskim slavljem kojeg je predvodio župnik,
preč. Mladen Gorupić. Tom prigodom na sv. misi
vjernici su pričešćeni hostijom umočenom u vino.
Pobožnost i euharistijsko slavlje sa prigodnim Marijanskim pjesmama uveličao je veliki crkveni zbor
u pratnji na sintesajzeru Mladena Rogoza.
Posječenost kapelici bila je velika. Na kraju svečanosti vjernicima su podijeljene sličice Majke Božje
Žalosne.
CVJETNICA
POSJET STARIM I NEMOĆNIM
OSOBAMA
U prigodi Uskrsnih blagdana volonteri župnog Caritasa Kalinovca posjetili su u nedjelju 01. travnja
stare, bolesne i nemoćne osobe. Posjet je organiziran sedamdesetorici mještana koji žive u obiteljskim kućama ili staračkim domovima i udomiteljstvima u Kalinovcu, Pitomači, Đurđevcu i Koprivnici. Akciju je provelo 20 volontera u parovima poMMMMMMMMMMMM
8
01. travnja vjerskim i humanitarnim događanjima
obilježena je Cvjetnica ili nedjelja muke Gospodnje. Po tradiciji na blagdan Cvijetnice održana je
prije misnih slavlja humanitarna prodaja maslinovih grančica sa kojima su vjernici nakon blagoslova
od župnika na poldanjoj svetoj misi sudjelovali u
procesiji oko župne crkve. Tog dana na euharistijskim slavljima po vjerskom obredu umjesto propovijedi prikazivana je Muka Gospodina Isusa Krista koju već tradicionalno u Kalinovcu pjevaju članice velikog crkvenog zbora. Ulogu pripovjedača
pjevala je Marija Igrić, ulogu Poncija Pilata i svjetine pjevala je Ivanka Brček, a ulogu Gospodina Isusa Krista pjevala je Ljubica Račan. Euharistijska
slavlja predvodio je župnik preč. Mladen Gorupić.
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Župno glasilo SV. LUKA, EVANĐELISTA
U poslijepodnevnim satima volonteri župnog Caritasa obišli su stare, bolesne i nemoćne osobe.
Nabavu maslinovih grančica organizirale su Jelica
Štefanić i Mirjana Miklić, a realizirala Ljubica Kenđelić iz Pule (rođ. Dautanec u ulici G. Karlovčana) i
Joso Ivić iz mjesta Drinovci smještenog na jugoistočnoj strani Imotskog polja. Za Kalinovačku župu
nabavljeno je dvije kutija maslinovih grančica. Na
humanitarnoj prodaji ostvareno je 1.800 kuna koje su upotrjebljene za cvijeće Božjeg groba i pomoć u biskupijskoj Caritasovoj javnoj kuhinji.
KRIŽNI PUT NA VELIKI PETAK
Na Veliki petak u večernjim satima održana je procesija križnog puta ulicom Stjepana Radića. Procesija je krenula u 20 sati ispred župne crkve, gdje je
održana prva postaja. Obrede Križnog puta vodio
je župnik preč. Mladen Gorupić u suradnji čitaća i
pjevača. Cijelim putem sudionici procesije svih dobnih skupina nosili su upaljene svijeće ili lampaše.
Zadnja postaja križnog puta održana je ispred župne crkve, nakon koje su se sudionici procesije u
tišini razišli. Taj dan od završetka Službe muke i
smrti Gospodnje do početka križnog puta vjernicima je bio omogućen posjet Božjem grobu kojeg
su čuvali članovi Vatrogasne zajednice Općine
Kalinovac.
USKRSNUĆE
Velika subota obilježena je u župnoj crkvi cjelodnevnim bdijenjem ispred Isusovog groba i izloženog Presvetog oltarskog Sakramenta. U večernjim satima održan je obred „Uskrsnuća Gospodinova“ na kojem je preč. Mladen Gorupić blagoslovio ispred crkve uskrsnu vatru i veliku uskrsnu
svijeću čiji je plamen prenesen u crkvi na svijeće
vjernika. Nakon drugog obreda službe riječi, odrkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
9
žan je obred krsne službe pri kojoj je župnik blagoslovio krsnu vodu, vodio obnovu krsnih obećanja
župljana, te ih zatim blagoslovio tom krsnom vodom. Zadnji dio obreda bilo je euharistijsko slavlje
pod kojem je pričesni Presveti oltarski Sakrament
ponovo prenesen u glavno svetohranište svetišta
župne crkve.
Svojom prisutnošću u narodnoj nošnji misu uskrsnuća uveličali su članovi kulturno umjetničkog
društva Grgur Karlovčan iz Kalinovca koji su tom
prigodom nakon euharistijskog slavlja pored župne crkve izveli splet narodnih pjesmi i plesova.
Zbog hladnoće, kiše i jakog vjetra, ovogodišnji
nastup KUD-a Grgur Karlovčan popratilo je malo
mještana.
USKRS
Euharistijskim slavljima, procesijom i blagoslovima
svečano je proslavljen 08. travnja Uskrs u Kalinovcu. Svečanost je počela jutarnjom sv. misom koju
je predvodio župnik preč. Mladen Gorupić. Tog
dana mještani i mještanke Kalinovca donijeli su na
sv. misu uskrsna jestiva koja je na kraju misnog
slavlja župnik blagoslovio. Jutarnja uskrsna svečanost uveličana je zasebnim blagoslovima novog
crkvenog interijera na kojem je župnik blagoslovio
6 mjedenih novih oltarskih svijećnjaka darovanih
od župljana, te otkupljenu novoobnovljenu sliku
sv. Elizabete iz 18 stoljeća. Na tim jutarnjim svečanostima među mještankama po tradiciji bilo je
žena i djevojaka odjevenih u kalinovačku narodnu
nošnju.
Poldanje euharistijsko slavlje sa procesijom Uskrslog Isusa oko crkve vodio je također župnik
preč. Gorupić. Procesija je bila sačinjena od prezbitera euharistijskog slavlja, školske djece, mladih,
te mještana i mještanki Kalinovca.
Župno glasilo SV. LUKA, EVANĐELISTA
ŽUPA I VZO KALINOVAC
OBILJEŽILI SV. FLORIJANA
mmmmmmmmmmmm
04. svibnja ove godine župa i Vatrogasna zajednica
Općine Kalinovac proslavile su svečano blagdan sv.
Florijana, zaštitnika vatrogasaca. U predvečernjim
satima tog dana na mjesnom groblju Općine Kalinovac članovi VZO Kalinovac položili su na središnjem glavnom raspelu mjesnog groblja vijenac i
upaljene svijeće umrlim vatrogascima s područja
mmmmmmmmmmmm
Općine Kalinovac. Nakon dane počasti, svečanost
obilježavanja blagdana sv. Florijana nastavljena je
u župnoj crkvi Sv. Luke, evanđeliste u kojoj je koncelebrirano misno slavlje predvodio varaždinski
biskup Josip Mrzljak u zajedništvu vlč. Marka Đurina,
biskupovog tajnika i župnika preč. Mladena Gorupića. Na svetoj misi prisustvovali su svi krizmanici,
njihovi roditelji i kumovi
povodom biskupova posjeta Kalinovcu u pripremi
obnašanja
ovogodišnjeg
djelitelja Krizme.
SUSRET KATOLIČKE MLADEŽI
5. i 6 svibnja ove godine deset mladih župe Kalinovac i 6 mladih župe Budrovac pod vodstvom
animatorica Darije Erdec, Martine Rabađija i Martine Carek sudjelovali su na ovogodišnjem susretu
Hrvatske katoličke mladeži u Sisku održanog pod
mmmmmmmmmmmm
10
Župno glasilo SV. LUKA, EVANĐELISTA
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
iz Podravskih Sesveta. Glavna zastava sastoji
se od veksila Marijine legije koji sadrži simbol Svetog Duha u obliku golubice, ime legije
„Legio Mariae“, lik Marije i lik pleneta Zemlje. Ispod veksila na zastavi ukrasnim slovima
napisano je ime Legio Mariae. Druga manja
zastava sastoji se samo od naziva legije
„Legio Mariae“. Zastave je 13. svibnja na euharistijskom slavlju blagoslovio član i duhovnik Marijine legije, kalinovački župnik preč.
Mladen Gorupić.
geslom 'U svjetlosti hodimo'. Do odredišta mladi
su stigli autobusom u zajedništvu sa mladima iz
župe Budrovac, Novog Virja, Ferdinandovca i Kloštra Podravskog. Prije susreta, mladi su sa domaćinovom animatoricom razgledali znamenitosti
grada Siska. Susret je započeo u 14,00 sati procesijom kroz grad Sisak s kojom su mladi stigli do
centralnog mjesta svečanosti i euharistijskog
slavlja. Glavna svečanost susreta započela je euharistijskom slavljem u 18,00 sati kojeg je predvodio zagrebački nadbiskup, kardinal Josip Bozanić.
Drugi dan u nedjelju mladi su nastavili susret sudjelovanjem na sv. misi u mjestu u kojem su noćili, te druženjem sa obiteljima koje su ih ugostile.
Na ovogodišnjem susretu sudjelovali su iz župe
Kalinovac: Darija Erdec, Martina Carek, Mateja
Miklaušić, Matej Zvonar, Ivana Matkov, Ivan
Peršić, Martina Rabađija, Barbara Kirinec, Ana
Rabađija i Renato Puhač
Cijeli trošak susreta financirala je župa Kalinovac.
BLAGOSLOVLJENE ZASTAVE
MARIJINE LEGIJE
BLAGOSLOVLJENA SLUŽBENA
ZASTAVA ŽUPE KALINOVAC
Ove godine sašivena je službena zastava župe Kalinovac. Zastava je sašivena preko posrednika Kristijana Piskaća u Poljskoj na bijelom brokatu sa
dvije prikladno idejno osmišljene strane. Na jednoj
strani slika je sv. Luke, evanđelista s dolje napisanim tekstom SV. LUKA MOLI ZA NAS, dok je na
drugoj strani Blažena Djevica Marija sa Isusom u
naručju sa napisanim tekstom ŽUPA SV. LUKE
EVANĐELISTE KALINOVAC. I tekst i slike obrubljeni
su pozlaćenom trakom. Podnožje i vrh zastave krase pozlaćene resice. Zastava sa nosivim štapom
došla 3.000 kn. Zastavu je 20. svibnja blagoslovio u
župnoj crkvi župnik preč. Mladen Gorupić.
HODOČAŠĆE U SVETIŠTE
MAJKE BOŽJE BISTRIČKE
Od svibnja ove godine članovi Prezidija "Majka
Brze Pomoći" iz Kalinovca imaju dvije nove zastave
Marijine legije. Zastave je ručno izradila u zlatovezu na plavom poliesternom platnu Milka Drvenkar
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
11
Već tradicionalno na Duhove Župa Kalinovac hodočasti u svetište Majke Božje Bistričke. Ove godine župljani su hodočastili u svetište sa dva autobusa. Ovo je ujedno bilo i prvo hodočašće župljana
Kalinovca pod svojom službenom zastavom župe.
Nakon povratka u Kalinovac za sve sudionike hodočašća i mještana služena je sv. misa.
Župno glasilo SV. LUKA, EVANĐELISTA
20. svibnja ove godine kalinovački sin vlč. Đuro Zalar, rektor crkve Sv. Martina u Zagrebu, proslavio
je u Kalinovcu sa svojim mještanima, rodbinom i
prijateljima 40. obljetnicu svojeg svećenstva. Svečanost je održana u crkvi Sv. Luke evanđelista, na
poldanjem euharistijskom slavlju u 11 sati. Riječi
dobrodošlice u ime Župnog vijeća uputili su svečaru prije euharistijskog slavlja Tomislav Franjić, vijećnik i Katica Golubić, predsjednica vijeća. Svečano
koncelebrirano misno slavlje predvodio je svečar
vlč. Zalar u zajedništvu sa dva profesora Svetoga
pisma s Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu, franjevca Bože Luića iz Sarajeva, propovjednika ovog misnog slavlja i vlč. Nikole Hohnjeca, te
kalinovačkog župnika preč. Mladena Gorupića. Cijelo misno slavlje uveličao je domaći crkveni zbor
iz Kalinovca, te gošće iz Zagreba solistica Vesna
Kovačić, svečarova nećakinja i orguljašica Hrvojka
mmmmmmmmmmmmmmm
Mihanović-Salopek. Na kraju misnog slavlja svečaru su se obratili riječima zahvale; članica Župnog
vijeća Marija Zvonar u ime župne zajednice, predsjednik Općinskog vijeća Mirko Kovačev u ime Općinskog vijeća, načelnika i Općine Kalinovac, te u
osobno ime župnik preč. Mladen Gorupić.
Uzvratnim riječima zahvale župi i župniku na sudjelovanju u slavlju, te svim govornicima na lijepim riječima i na mnogim lijepim darovima uputio
je i vlč. Zalar pri tom istaknuvši:
40 godina svećeničkog života je dugo razdoblje: razdoblje rada i napora, radosti i trpljenja,
uspjeha i neuspjeha, života s osjećajem Božje blizine, ali i življenja u tražnju Boga. Sve to, bio je ne
samo život za mene, to je bio moj život zajedno s
drugima i za druge. Biti svećenik znači živjeti s drugima, s braćom i sestrama u vjeri. Tako kako je to
Pavao poručio vjernicama rekavši: „mi, svećenici,
mi smo suradnici vaše radosti“. Stoga sam ja svoj
jubilej želio proslaviti s vama dragi Kalinovčani
dragi prijatelji, želio sam da to slavlje bude upravo
u Kalinovcu gdje su moji korijeni ...
Nakon euharistijskog slavlja u župnoj crkvi održan
je koncert duhovne glazbe hrvatskih i europskih
majstora u izvedbi sopranistice Vesne Kovačić i
pratnji Hrvojke Mihanović-Salopek na orguljama.
Prof. dr. Đuro ZALAR, svećenik Zagrebačke nadbiskupije, rektor crkve Sv. Martina u Zagrebu.
Rođen je 29. rujna
1941. u Kalinovcu,
kao prvo od petero
djece majke Kate,
rođ. Grgec i oca Šimuna.
Osnovnu
školu polazio je u
Kalinovcu i Đurđevcu, gimnaziju u Koprivnici, gdje je maturirao 1960. Na
Elektrotehničkom
fakultetu Sveučil išta u Zagrebu diplomirao je 1965., te se potom,
kao inženjer elektrotehnike, zaposlio u struci. Od
1966., kao pitomac Nadbiskupskog bogoslovnog
sjemeništa u Zagrebu, studirao je teologiju na Katoličkom bogoslovnom fakultetu, te od 1970., kao
član zavoda „Germanicum et Hungaricum“, na
„Papinskom sveučilištu Gregorijani“ u Rimu, za -
vršivši studij magisterijem 1973. Za svećenika je
zaređen 1972. u zagrebačkoj katedrali. Bio je kapelan u Bjelovaru, u župi sv. Terezije, te potom župnik u Hrastovici kraj Petrinje. Godine 1975., stanujući u „Hrvatskom zavodu sv. Jeronima“ u Rimu, započeo je doktorski studij dogmatike na
„Gregorijani“. Nakon dvije godine odlazi u Njemačku, u Freiburg i. Br., gdje nastavlja rad na disertaciji i ujedno djeluje u njemačkoj pastvi.
Od 1984. do 1990. radio je kao bibliotekar u biblioteci Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu.
U međuvremenu, godine1986., doktorirao je na
„Gregorijani“ disertacijom o Romanu Guardiniju.
Kao honorarni nastavnik započeo je 1989. s predavanjima na Katehetskom institutu Katoličkog bogoslovnog fakulteta. Od 1990. bio je direktor
„Caritasa Biskupske konferencije Jugoslavije“, a od
osnutka „Hrvatskog caritasa“ 1992., postao je njegovim direktorom. Prestavši 1993. raditi u Caritasu posve se posvetio nastavničkoj djelatnosti na
12
Župno glasilo SV. LUKA, EVANĐELISTA
Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u
Zagrebu, sudjelujući u njegova četiri studijska programa: u programu religiozne pedagogije i katehetike, u filozofsko-teološkom programu, u studiju
duhovnosti, te u programu Instituta za teološku
kulturu. Predavao je Metodologiju znanstvenog
rada te dogmatske predmete: Kristologiju, Otajmmmmmmmmmmmm
stvo trojedinoga Boga i Sakramente. Godine 2005.
izabran je za predstojnika Katehetskog instituta.
Prošle godine, s navršenih 70 godina života,
završio je svoju nastavničku djelatnost na
Katoličkom bogoslovnom fakultetu. Sada se, kao
rektor crkve Sv. Martina u Zagrebu, u prvom redu
posvećuje pastoralnom radu.
PRVA PRIČEST
06. svibnja u crkvi sv. Luke, evanđelista učenicima 3. razreda dodijeljen je sakrament svete Pričesti.
Svetu misu predvodio je župnik preč.
Mladen Gorupić, djelitelj njihove
Prve Pričesti. Sakramentu je pristupilo 23 kandidata: Anita Aurer, Tea
Bebek, Karlo Josip Biruš, Karlo Cicak, Lana Đipalo, Valentino Fusić,
Maja Đipalo, Matea Hadžija, Filip Janči, Antonela
Darija Lončar, Matej Marijan, Filip Markov, Alisa
Miklić, Matija Miklić, Renata Mišulić, Luka Plazek,
Matko Sobota, Valentina Ruman, Emanuel Stijepić, Daniel Šikljan, Ozana Špoljar, Marko Švaco,
Lara Živko
SV. POTVRDA
12. svibnja u crkvi sv. Luke, evanđelista trideset i četvorici učenika 7 .
i 8. razreda dodijeljen je sakrament
svete Potvrde. Svetu misu predvodio
je varaždinski biskup Josip Mrzljak u
zajedništvu fra. Tomislava Kere ; vikara iz Kloštra Podravskog, vlč. Kru noslava Kefelje; župnika iz Podrav skih Sesveta, vlč. Marka Đurina ; biskupovog tajnika i župnika preč. Mladena Gorupića. Djelitelj sv. Potvrde bio je otac biskup msgr.
Josip Mrzljak. Sakramentu su pristupili: Lovro Čavlović, Marija Dautanec, Tomislav Đipalo, Anita
Fucak, Borna Golubić, Božica Gorički, Luka Hoić,
Lovro Kerečeni, Tomislav Markovica, Filip Miklaušić, Marin Muktić, Nikolina Pajnić, Antonela Pra-
POLA STOLJEĆA PRIJE
Analizom statističkih podataka od prošle godine a
sada evo i u prvom polugodištu 2012. vidljivo je
već poznato stanje: Kalinovac pomalo odlazi. Svakkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
13
njić, Mišel Stanjo, Nina Šokec, Vlatka Šokec, Ana
Horvat, Doroteja Benšić, Dominik Biruš, Domagoj
Brček, Natalija Car-Petrović, Dominik Danček, Kristina Dautanec, Luka Jančijev, Dominik Kovačev,
Karolina Lacković, Vid Lacković, Mateo Lugarov,
Pavel Markov, Ana Miklaušić, Marin Stijepić, Ivan
Sobota, Valentina Vucikuja, Ana Dautanec
kako, župa se ne može nikako vratiti u ono brojčano stanje od ranije. I ako brojčano stagnira, župa duhovno i materijalno raste; što je svakim danom bolje. Tradicionalno, zavirit ćemo u pola stoljeća stare podatke. Prije 50 godina kršteno je 40
mmmmmmmm
mm
Župno glasilo SV. LUKA, EVANĐELISTA
djece: Željko Kaić, Branko (V) Međurečan, Anica
Lacković-Jakelić, Marija Oršoš, Ivan Grijanec, Antun Karasek, Stjepan Oršoš, Ljubica Matica-Prilika,
Zdravko Grgec, Nadica Janči-Škalić, Franjo Zalar,
Vesna Golubić, Vladimir Golubić, Tihomir Periša,
Ivan Sobota, Nadica Krnjak-Repić, Krešimir Farkaš,
Ljubica Paviša, Tihomir Vrbančić, Branko (I) Međurečan, Marija Lugarov-Sokač, Ana Sobota-Bregovec, Mirica Belobrk-Peranović, Ivan Grgec, Jalžica
Kalanjoš, Dubravka Šikić, Željko Zvonar, Zdravko
Lugarov, Slavica Hrpalo-Islam, Ivan Janči, Luka Šokec, Slavica Paunović-Kurtić, Branko Sobota, Nadica Biruš-Bobinec, Bolto Matica, Bernardica Belobrk-Janković, Ljubica Hrvatić-Hrženjak, Jasnica Mezin-Perec, Vesna Legradić-Šerlija i Vlatka Mihaljev.
Vjenčani su Mijo Periša i Marija Janković, Josip Jurić i Ljubica Fosin, Josip Blaga i Katica Živko, Rok
Janči i Marica Karlovčan, Stjepan Barić i Marica
Jambrović, Ivan Hrvatić i Cila Međurečan, Ivan Đakovec i Marija Matica, Ivan Pintarić i Katica Grčić,
Vinko Miklić i Anica Barić, Ivan Grdić i Ljuba Karlovčan, Antun Biruš i Ljubica Kokotić.
Umrlo je 39 župljana, među njima dvoje djece.
Uredništvo Župnog lista i preč. gosp. župnik čestitaju svima jubilarcima. Oni kojima oplakuju svoje
pokojne molimo utjehu od Gospodina.
STATISTIKA ZA 2011. GODINU
2011. g. u kalinovačkoj župi bilo je 23 krštenja od
kojeg je kršteno 10 dječaka i 13 djevojčica. Iz drugih župa kršteno je 5 djece; 4 djevojčice i 1 dječak.
Sakramentu prve Pričesti prišlo je 15 prvopričesnika, učenika III. razreda. Sakrament Svete Potvrde
primilo je 23 krizmanika, učenika VIII. razreda.
U župi je obavljeno 10 vjenčanja, od kojih je u župi
ostalo živjeti 3 para. U drugim župama vjenčano je
6 naših župljana.
Kroz godinu obavljeno je 37 sprovoda; 16 muškaraca i 21 žena; te 6 sprovoda obavljeno je župljanima iz drugih župa: 1 muškarac i 5 žena.
11 pokojnika nije primilo sakrament umirućih.
KRŠTENI 01. - 05. 2012.
- 07. 01. 2012. - Blanka Miklić (XI. 2011.)
roditelji Zoran Miklić i Jasminka rođ. Ferenčić
- 28. 01. 2012. – Leo Šokec (IX. 2011.)
roditelji Mišel Šokec i Sanja rođ. Strinko
- 11. 02. 2012. – Filip Dominiković (X. 2011.)
roditelji Nikola Dominiković i Mateja rođ. Matica
- 12. 02. 2012. – Daniel Šikljan (III. 2012.)
roditelji Goran Šikljan i Goranka rođ. Bralić
- 25. 02. 2012. – Luka Petrović (V. 2011.)
Dragan Petrović i Marijana rođ. Bevanda
- 25. 02. 2012. – Lovro Đipalo (XI. 2011.)
roditelji Darko Đipalo i Jasmina rođ. Hadžija
- 03. 03. 2012. – Stefani Gorički (XI. 2011.)
roditelji Branko Gorički i Blaženka rođ. Osman
- 29. 04. 2012. – Marko Pantelić (XII. 2011.)
roditelji Zlatko Pantelić i Ivanka rođ. Pantelić
- 01. V. 2012. – Filip Tunić (XII. 2011.)
roditelji Vladimir Tunić i Brankica rođ. Tomić
- 19. V. 2012. – Lara Kovačev (I. 2012.)
roditelji Dalibor Kovačev i Kristina rođ. Žeđa
- 26. V. 2012. – Ena Legradić (IV. 2012.)
roditelji Mladen Legradić i Kristina rođ. Palijan
VJENČANI 01. - 05. 2012.
- 28. 04. 2012. - Kalinovac
– Mihael Kovačev (Kalinovac) i Ivana Dautanec
(Kalinovac)
- 19. 05. 2012. - Kalinovac
– Mislav Hodalić (Đurđevac) i Emina Lacković
(Kalinovac)
UMRLI 01. - 05. 2012.
- 30. 12. 2011. – Dražen Janković (1978.)
– Dravska 135.
- 23. 01.2012. – Marija Franjić rođ. Taušan (1932.)
– Kolodvorska 23.
- 29. 01. 2012. – Kata Dautanec rođ. Barić (1929.)
– Mate Kaića 22.
- 09. 02. 2012. – Jela Sobota rođ. Grgec (1935.)
– Dravska 32.
- 20. 02. 2012. – Veseljko Grgić (1941.)
– Kolodvorska 3.
- 21. 02. 2012. – Martin Topolčić (1943.)
– Hrastova Greda 23.
- 27. 02. 2012. – Terezija Živko rođ. Živko (1921.)
– Kolodvorska 30.
- 29. 02. 2012. – Vladimir Rabađija (1954.)
– Kut 18.
- 21. 03. 2012. – Stjepan Gorički (1931.)
– Kolodvorska 134.
- 25. 03. 2012. – Ana Krnjak rođ. Bazijanec (1926.)
– Zagreb
- 07. 04. 2012. – Ana Haraminec rođ. Fel (1935.)
-Matije Gupca 11.
- 09. 04. 2012. – Marta Periša rođ. Sobota (1929.)
- Dravska 83.
- 17. 04. 2012. – Željko Božo (1971.) - Split
14
Župno glasilo SV. LUKA, EVANĐELISTA
SEDILIJE
Po planu cjelokupne obnove i uređenja
župne
crkve ove godine prionulo
se uređenju
njezinog glavnog svetišta. U tu svrhu pokrenuta je na inicijativu
župnika preč. Gorupićća izrada sedilija uz nadzor
konzervatorskog odjela, što je značilo i originalnost izgleda, bez dozvole kopiranja. Od više ponuđenih prijedloga, Konzervatorski odjel iz Bjelovara
odobrio je za idejno rješenje sedilija gotički motiv
mozaika iznad ulaznih vrata glavnog ulaza zagrebačke katedrale. Prema tom motivu idejni nacrt
sedilija uz konzultaciju konzervatorskog odjela izradili su ing. Petar Derežić iz Podravskih Sesveta i
obrtnik Stjepan Miloš iz Đurđevca. Sediliju čine
dva gotička ukrasna elementa ručno izrezana iz
hrastovine, masivna donja i gornja hrastova konstrukcija, hrastova masivna daska za sjedenje,
naslonska prešana vodootporna ploča, gornji gotički završetak iz hrastovine, te sjedalo i naslon od
spužve i biskupskog crvenog štofa. Svi drveni elementi prebojani su bajcom boje klecala, te zatim
zaštićeni sa 4 sloja laka. Za potrebe župne crkve
izrađena je jedna biskupska sedilija i jedanaest
svećeničkih. Sedilije su izrađene u Đurđevcu u
majstorskoj radionici Stolarija „MS“ vlasnika Stjepana Miloša.
Vrijednost sedilija je 68.500 kuna.
6 NOVIH SVIJEĆNJAKA
S ciljem cjelokupne obnove i uređenja svetišta na
inicijativu vijećnika Tomislava Franjića kupljena su
za potrebe glavnog oltara 6 novih velikih svijećnjaka. Po preporukama restauratorice akademske
umjetnice Snježane Inkret iz Varaždina; buduće
restauratorice našeg glavnog oltara izabrani su
puni mesingani svijećnjaci stila gotika – barok.
Svijećnjaci su kupljeni prije Uskrsa na svećeničkom
tjednu u Zagrebu – sajmu obrtnika koji se bave izradom i prodajom potrebnih stvari za crkvu naručenih iz Italije preko trgovačke radnje „Verbum“ iz
Splita. Svaki svijećnjak stoji 2.450 kn. Nakon kupnje, ispod svakog postolja svijećnjaka postavljena
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
15
je pločica sa imenom darovatelja
koji su bili: Tomislav Franjić, Mladen Gorupić-župnik, Jedna obitelj
iz M. Kaića i Kolodvorske, Jedna
obitelj iz G. Karlovčana, Jedna obitelj iz Kolodvorske, Jedna obitelj iz
G. Karlovčana. Provoditelj ove akcije bio je župni vijećnik Miroslav
Pokrivko. Svoj doprinos realizaciji
nabave svijećnjaka dali su zvonar
Mladen Rogoz i Ivan Gorički. Blagoslov svijećnjaka na Uskrs zazvao
je župnik preč. Mladen Gorupić.
SLIKA SV. ELIZABETE IZ 17. ST.
Ove godine župna
crkva dobila je još jedno pažnje vrijedno
obilježje; sliku sv. Elizabete iz 17. stoljeća.
Slika je izrađena a na
platnu, a zbog lošeg
očuvanog stanja, Župno vijeće ju je 2011.
g. poslalo na restauraciju akademskom
slikaru i restauratoru
Zoranu Tokiću iz Bjelovara. Za restauraciju slike župna zajednica platila
je 17.000 kuna od čega su župljani posebnim darom za sliku sakupili 5.850 kuna, dok je ostatak
plaćen iz župne blagajne. Nakon obnove sliku je na
jutarnjem uskrsnom euharistijskom slavlju blagoslovio župnik preč. Mladen Gorupić. Danas se slika
nalazi u novoformiranoj kapeli Sv. Elizabete na lijevoj strani glavnog ulaza župne crkve.
OBNOVA GLAVNOG OLTARA
Započela je obnova i nadogradnja glavnog oltara
župne crkve. U prvoj fazi radova u izradi je nadogradnja oltara; oltarni kip sv. Luke i donji dio oltara od drva koji će prekriti dosadašnji betonski dio
oltara. Radove će izvršiti Milenko Krančec iz Hodošana i restauratorica akademska umjetnica Snježana Inkret iz Varaždina, osobe koje su već u župnoj crkvi izradile misni stol i ambon. Vrijednost
radova je 162.500 kuna od čega će 150.000 kn
namiriti Općina Kalinovac, a ostatak će namiriti
Župa. Do sada je plaćeno 42.000 kuna.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
1 385 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content