close

Enter

Log in using OpenID

Agility pravilnik - Povjerenstvo za agility

embedDownload
HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ
Ilica 61, 10000 Zagreb, tel: +385 1 4846124, fax : +385 1 4846124, email: [email protected]
AGILITY PRAVILNIK
HRVATSKOG KINOLOŠKOG
SAVEZA
SADRŽAJ
A.
OPĆE ODREDBE................................................................................ 1
B.
HKS-ova PRAVILA..............................................................................
1
UVOD..................................................................................................
1
KATEGORIJE.....................................................................................
1
STAZE
- Općenito..............................................................
- Oblik staze..........................................................
- Odvijanje natjecanja...........................................
- Standardno vrijeme.............................................
- Maksimalno vrijeme............................................
- Odvijanje trke......................................................
1
1
2
2
2
2
PREPREKE.......................................................................................
2
SUĐENJE
C.
D.
- Općenito..............................................................
- Pogreške.............................................................
- Diskvalifikacija.....................................................
- Viša sila...............................................................
5
6
8
8
OCJENE............................................................................................
8
REZULTATI........................................................................................
8
ORGANIZACIJA NATJECANJA.........................................................
9
OPĆI UVIJETI ZA SUDJELOVANJE NA NATJECANJU...................
- Međunarodne agility trke.................................
- Nacionalne agility trke......................................
9
9
10
TRKE / KATEGORIJE I RAZREDI
- Službene agility trke............................................
- Neslužbene agility trke........................................
10
11
F.C.I. SVJETSKO PRVENSTVO
ORGANIZACIJA..................................................................................
TRKE...................................................................................................
PRIJAVE..............................................................................................
PREPREKE.........................................................................................
VETERINARSKI PREGLED................................................................
RADNA KNJIŽICA / LICENCA.............................................................
SUCI....................................................................................................
SPECIFIKACIJE..................................................................................
12
12
13
14
14
14
14
14
PREPREKE – IZGLED I MJERE......................................................... 15
A. OPĆE ODREDBE
Nacionalne kinološke organizacije (NKO) su pozvane da promoviraju AGILITY ideal i pravila
određena od FCI-a.
B. HKS-ova PRAVILA
Glavni cilj HKS-ovih pravila je da stvore standard za natjecanja u Republici Hrvatskoj i da
budu upotrebljena u standardizaciji suđenja i agility prepreka. Izrađena su na bazi FCIovih pravila i od njih se razlikuju samo toliko koliko je to za situaciju našoj zemlji
potrebno.
UVOD
Agility je natjecanje u kojem mogu sudjelovati svi psi.
Cilj agilityja je da psi, savladavajući različite prepreke na stazi, pokazuju i unaprjeđuju svoju
inteligenciju, vodljivost i spretnost.
Suština agilityja je u odgojnoj i sportskoj aktivnosti koja ima svrhu poboljšati prilagodbu psa
njegovom okruženju. Ovaj sport zahtjeva dobar odnos između vodiča i psa te za krajnji cilj ima
njihovo savršeno razumijevanje. Stoga je neophodno da natjecatelji imaju elementarne osnove
odgoja i poslušnosti.
KATEGORIJE
Postoje tri kategorije:
S (Small):
za pse izmjerene manje od 35 cm u grebenu
M (Medium): za pse izmjerene 35 cm ili više, a manje od 43 cm u grebenu
L (Large):
za pse izmjerene 43 cm ili više u grebenu
STAZA
Staza se slaže od što je moguće većeg broja različitih prepreka koje svojim redoslijedom i
položajem određuju njen stupanj težine i brzinu. Psi stazu trebaju prijeći u unaprijed određenom
vremenu savladavajući prepreke po zadanom redoslijedu.
1. Općenito
•
•
•
•
•
Potreban prostor za ring mora biti najmanje 24 x 40 m metara. Unutar tog ringa prostor
gdje će se postavljati agility staza tj. parkur mora biti najmanje 20 x 40 m metara. Ako se
na istom prostoru postavljaju dvije staze, one moraju biti međusobno razdvojene
ogradom ili udaljene oko 10 metara.
Duljina staze može biti od 100 do 200 metara, ovisno o razredu, a može imati 15-22
prepreke, od kojih najmanje 7 moraju biti visovi. Standardni komplet prepreka za
natjecanje mora imati najmanje 14 visova.
Dvostruki vis ima maksimalnu širinu od: S: 30 cm; M: 40 cm; L: 55 cm.
Razmak između dvije uzastopne prepreke varira od 4 do 7 m za kategoriju Small te od
5 do 7 m za kategorije Medium i Large.
Vodič mora imati mogućnost proći s obje strane svake prepreke.
2. Oblik staze
Oblik staze je u cijelosti prepušten mašti suca, ali se strana, na kojoj bi bilo prirodno da vodič
vodi psa, mora u toku staze promijeniti najmanje dvije puta.
Prije početka natjecanja sudac provjerava da li prepreke koje će se upotrijebiti odgovaraju HKSovim propisima te zatim predaje nacrt staze organizatorima. Organizator na osnovi nacrta
postavlja prepreke. Sudac nadzire slaganje staze i prije početka precizno mjeri duljinu staze.
Dobro smišljena staza mora psu omogućiti da se kreće lako i tečno.
Krajnji cilj prilikom postavljanja staze je da se uravnoteži kontrola nad psom, koja je potrebna
kako bi se izbjegle greške prilikom savladavanja prepreka, s brzinom kretanja psa na stazi.
Opće je pravilo da se oblik staze iz trke u trku mijenja jer tako tijek staze psu ne postaje navika.
1
3. Odvijanje natjecanja
Na prostoru za natjecanje nije dozvoljeno vježbanje, ali je dozvoljeno da vodiči bez pasa
pregledaju stazu prije nego što trka počne.
Prije početka natjecanja sudac okuplja natjecatelje i daje im podatke kao što su standardno
vrijeme, maksimalno vrijeme te kriterij ocjenjivanja. Sudac za isti taj zadatak također može
zadužiti organizatora.
a) Određivanje standardnog vremena (SV)
Osnovni kriterij za određivanje standardnog vremena je odabrana brzina kretanja na stazi u m/s.
Pri odabiru brzine treba uzeti u obzir nivo natjecanja, težinu staze kao i podlogu po kojoj će pas
trčati.
SV za stazu (u sekundama) se dobiva dijeljenjem duljine staze (u metrima) s brzinom (u m/s).
Primjer: Za stazu duljine 160 m i izabranu brzinu 4.0 m/s SV će biti 40 sekundi (160:4.0)
b) Određivanje maksimalnog vremena (MV)
MV ne smije biti manje od 1,5 SV ili više od dvostrukog SV.
c) Odvijanje trke
Vodič sa psom dolazi do starta te ga ostavlja iza startne crte, bilo u sjedećem, ležećem ili
stojećem položaju. Ako je pas još na povodniku, otkopčava povodnik i skida ogrlicu. Nošenje
ogrlice za vrijeme natjecanja, zbog sigurnosnih razloga, nije dozvoljeno. Za vrijeme trke vodič ne
smije imati ništa u rukama.
Vodič, prije starta, smije zauzeti po želji odabrano mjesto na stazi. Vodič daje psu znak da krene
nakon sučevog signala. Mjerenje vremena počinje onog trenutka kad pas prijeđe startnu liniju.
Za vrijeme trke dozvoljeni su verbalni i vizualni signali.
Vodič mora paziti da pas prepreke savlada zadanim redoslijedom bez da dodiruje psa ili
prepreke. Isto tako, sam vodič ne smije savladavati prepreke te prolaziti ispod ili preko njih.
Trka je završena i mjerenje vremena zaustavljeno kada pas prijeđe ciljnu crtu.
Tada vodič stavlja psu ogrlicu i povodnik te zajedno s njim napušta parkur.
PREPREKE
Od Međunarodne kinološke federacije (FCI) priznate su sljedeće prepreke:
Preskoci
- vis
- vijadukt ili zid
- guma
- dalj
Kontaktne zone
- klackalica
- A-prepreka
- most
Ostalo
- meki tunel
- tvrdi tunel
- slalom
- stol
Prepreke ne smiju predstavljati nikakvu opasnost za psa i moraju biti u skladu s priloženim
nacrtima te odgovarati sljedećim opisima i mjerama:
Boja kontaktnih zona ne smije biti bijela, crna ili smeđa.
Vis:
a) Običan vis
Visina: S: od 25 do 35 cm - M od 35 do 45 cm - L od 55 do 65 cm.
Širina (razmak između krila): najmanje 120 cm, najviše 150 cm.
Visovi mogu biti s letvicom (drvenom ili sigurnog sintetičkog materijala –
metalne nisu dozvoljene), s ispunjenom plohom, s rešetkom, popunjeni šibama
itd. Svi visovi moraju na gornjem kraju imati postavljenu letvicu koja može na dodir
psa pasti. Ta letvica mora biti promjera 3 do 5 cm i mora imati barem tri
segmenta kontrastnih boja.
2
Nikakvi fiksni ili pomični elementi ne smiju viriti ispod ili iznad držača letvica. Na
krilu može biti samo jedan držač letvice, koji se može premještati na različite
visine ovisno o kategoriji.
Unutrašnja visina krila mora iznositi najmanje 1 m. Širina krila mora biti od
40 do 60 cm.
Točka na unutrašnjoj strani krila od koje krilo počinje padati prema vanjskoj
strani mora biti barem 75 cm od tla. Krila jednog visa ne smiju biti
međusobno spojena.
Krila bi trebala biti napravljena tako da osiguraju da pas ne može proći
ispod ili kroz njih.
b) Dvostruki vis
Dva obična visa (samo ona s letvicom) postavljena su neposredno jedan iza
drugoga i tako tvore dvostruki vis. Letvice su postavljene tako da je prva 15 do 25
cm niža od druge.
Viša je letvica, koja mora biti barem 10 cm dulja od one niže, postavljena na
visinu od:
S: od 25 do 35 cm – M: od 35 do 45 cm – L: od 55 do 65 cm
Ukupna duljina dvostrukog visa ne smije prelaziti: S: 30 cm – M: 40 cm – L: 55 cm
Nikakvi fiksni ili pomični elementi ne smiju viriti ispod ili iznad držača letvica.
Zid i vijadukt: Visina: S od 25 do 35 cm - M od 35 do 45 cm - L od 55 do 65 cm
Širina: najmanje 120 cm, najviše 150 cm. Debljina zida je oko 20 cm na dnu, a
najmanje 10 cm na vrhu.
Zid se sastoji od ispunjene površine, a vijadukt može imati jedan do dva otvora u
obliku tunela. Na gornjem dijelu obiju prepreka stoje pomični elementi polukružnog
oblika koji izgledaju:
Kule moraju biti najmanje 1 m visoke i ne smiju biti povezane sa srednjim
dijelom. Širina stranice kule: najmanje 20 cm, a najviše 40 cm.
Stol:
Površina: najmanje 90 x 90 cm, najviše 120 x 120 cm
Visina: S i M: 35 cm – L: 60 cm
Stol mora biti stabilan, a gornja ploha ne smije biti skliska. Stol može biti
opremljen s elektronskim mjeračem koji sadrži:
- 1 elektronska kontaktna površina koja mora biti ugrađena ili postavljena na
gornju plohu stola. Ta površina mora biti manja od stola (oko 10 cm sa svake
strane)
- 1 elektronski sistem za mjerenje vremena s signalom na kraju izmjerenih 5
sekundi
Uglovi stola ne smiju predstavljati opasnost za psa. Konstrukcija na kojoj
stol stoji/noge ne smiju onemogućiti da pas ode ispod stola. Boja bočnih
strana stola moraju biti u kontrastu sa bojom gornje plohe.
Most:
Visina: od 120 do 130 cm
Duljina svakog elementa (daske): od 360 do 380 cm
Širina daske: 30 cm
Površina prepreke ne smije biti skliska. Uzlazne i silazne daske imaju
poprečne letvice u pravilnim razmacima (svakih 25 cm) da bi psu olakšale
penjanje i spriječile sklizanje, ali ne smiju biti postavljene na bliže od 10 cm od
ruba kontaktnih zona. Te poprečne letvice smiju imati visinu od 5 do 10 mm i
maksimalnu širinu od 20 mm, a njihovi rubovi moraju biti zaobljeni.
3
Donji dijelovi uzlazne i silazne daske u duljini od 90 cm od donjeg kraja moraju biti
različito obojeni (i sa strane također) te predstavljaju kontaktne zone. Elektronske
zone se smiju koristiti.
Noge mosta ne smiju nadvisivati površinu po kojoj psi trče. Noge i ostala
potporna struktura mosta ne bi smjele onemogućiti da se tunel, bez
opasnosti za psa, postavi ispod mosta.
Klackalica:
Duljina daske: od 360 do 380 cm
Širina daske: 30 cm
Visina postolja mjerena od tla do gornje površine klackalice iznosi 60 cm.
Kontaktne zone su kao kod mosta. Elektronske zone se smiju koristiti.
Klackalica mora biti naročito stabilna i njena površina ne smije nikako biti skliska,
ali ne smije imati poprečne letvice. Klackalica mora biti izbalansirana, njeno
klackanje ne smije biti ni prebrzo niti preteško, tako da malim psima omogućava
lako spuštanje.
Provjera: Ako se na sredinu silazne kontaktne zone postavi uteg od 1 kg, njeno
spuštanje mora trajati između 2 i 3 sekunde. Ako to nije tako potrebno je podesiti
težište klackalice. Točka ravnoteže na postolju mora biti na manje od 10 cm
od gornje plohe klackalice.
A-prepreka:
Sastoji se od dva elementa (daske) spojena tako da tvore
oblik.
Širina daske: najmanje 90 cm, a na donjem se dijelu može proširiti do 115 cm.
Duljina daske: od 265 cm do 275 cm.
Najviša točka mjerena okomito od tla iznosi 170 cm za sve pse.
Površina prepreke ne smije biti skliska. Na elementima su, u pravilnim
razmacima, pričvršćene letvice (svakih 25 cm) koje olakšavaju penjanje i
onemogućavaju sklizanje, ali poprečne letvice ne smiju biti bliže od 10 cm od ruba
kontaktnih zona. Te poprečne letvice smiju imati maksimalnu visinu od 5 do 10
mm i maksimalnu širinu od 20 mm, a njihovi rubovi moraju biti zaobljeni.
Donji dijelovi obje daske (i sa strane) su u duljini 106 cm obojani bojom različitom
od ostatka prepreke i predstavljaju kontaktne zone.
Spoj dviju elemenata mora biti izveden tako da ne predstavlja nikakvu opasnost
za psa. Ako je potrebno spoj treba prekriti dodatnom (gumenom) zaštitom.
Potporna struktura A-prepreke ne smjela onemogućiti da se tunel, bez
opasnost za psa, postavi ispod A-prepreke.
Slalom:
Broj štapova: 12
Štapovi trebaju biti tvrdi i promjera 3 do 5 cm.
Visina štapova: od 100 do 120 cm
Razmak između štapova: 60 cm
Štapovi ne smiju biti od metala (preporuča se da budu od drveta ili nekog
sigurnog sintetičkog materijala). Podnica ne smije biti deblja od 8 mm i širja
od 8 cm. Nožice podnice ne smiju biti na putu kojim pas ide kada pravilno
savladava slalom.
Tvrdi tunel:
Unutarnji promjer: 60 cm
Duljina: 300 do 600 cm
Tvrdi tunel mora biti izrađen od savitljivog materijala da bi se mogao oblikovati u
jedan ili više lukova.
Tunel mora biti učvršćen tako da se ne pomiče prilikom prolaska psa.
Sistem učvršćivanja ne smije predstavljati opasnost za psa.
Meki tunel:
Ulaz u meki tunel napravljen je od čvrstog materijala u obliku luka duljine 90 cm,
visine 60 cm, a širine 60 do 65 cm.
Izlaz je od mekanog materijala duljine 250 do 300 cm i promjera 60 do 65 cm.
4
Ako je to moguće izlaz mora biti pričvršćen za tlo, u širini od maksimalno 50 cm,
kako bi osiguravao nesmetan prolaz psima svih veličina. Površna poda ulaza u
tunel ne smije biti skliska.
Ulaz mora biti učvršćen tako da se ne pomiče prilikom prolaska psa. Rub
ulaza mora biti obložen zaštitnim materijalom.
Guma:
Unutarnji promjer gume: od 45 do 60 cm.
Udaljenost središta gume od tla: S i M: 55 cm – L: 80 cm.
Sama guma mora biti pričvršćena sustavom lanaca ili sajli, sa mogućnošću
podešavanja visine. Kruti sistemi učvršćivanja nisu dozvoljeni.
Unutarnja strana gume u donjem dijelu mora biti zatvorena ili ispunjena iz
sigurnosnih razloga. Debljina gume: minimalno 8 cm, a maksimalno 18 cm.
Sigurnosna guma može biti korištena.
Ukupna širina okvira ne smije biti veća od 150 cm. Razmak između vanjskog
ruba gume i okomite stranice okvira mora biti minimalno 15 cm.
Duljina potpornih nogu iznosi oko 1,5 visine izmjerene od poda do gornjeg
ruba gume, postavljene za Large kategoriju.
Prepreka ne smije biti izrađena od laganog materijala, mora biti čvrsta i stabilna,
tako da ni pod kakvim okolnostima ne može biti srušena prilikom skoka psa kroz
gumu.
Dalj:
Sastoji se od 2 do 5 elemenata koji su postavljeni na jednakim udaljenostima,
počevši od najmanjeg, te čine jedinstvenu prepreku. Ukupna mu je duljina:
S: od 40 do 50 cm (2 elementa)
M: od 70 do 90 cm (3 do 4 elementa)
L: od 120 do 150 cm (4 do 5 elementa)
Širina svakog elementa: 120 cm.
Visina najnižeg elementa: 15 cm.
Visina najvišeg elementa: 28 cm
Debljina svakog elementa: 15 cm i gornja strana je lagano nagnuta.
Sva četiri kuta ove prepreke su označena sa po jednim štapom visine minimalno
120 cm sa zaštićenim vrhom (štapovi ne smiju biti pričvršćeni na elemente). Ti se
štapovi ne smatraju dijelom prepreke, služe samo kao pomoć pri suđenju.
Start i cilj:
Oznake za start i cilj trebaju biti postavljene najviše 1 metar prije prve odnosno
poslije posljednje prepreke. Prva i zadnja prepreka moraju biti visovi, a prva mora
biti običan visa. Osim toga, udaljenost između štapova koji označavaju start
odnosno cilj, mora biti veća za oko 50 cm sa svake strane od razmaka između
krila visa (tj. duljine njegove letvice).
Ispred starta i iza cilja treba biti dovoljno mjesta za psa (barem 6 m).
SUĐENJE
Na odluke suca nisu moguće žalbe. Sučeva odluka je konačna.
1. Općenito
Cilj agility natjecanja je da pas postavljene prepreke savlada po točno utvrđenom redoslijedu,
bez pogreške i unutar standardnog vremena. Standardno vrijeme je, međutim, samo jedan od
kriterija, agility staza bi trebala predstavljati ravnotežu između točnosti i brzine.
U slučaju da dva psa imaju jednak rezultat, bolji će biti pas koji ima manje pogrešaka na stazi.
Tek u slučaju jednakog broja pogrešaka bolje je plasiran onaj natjecatelj koji ima bolje vrijeme.
Ako bi se desilo da dva psa imaju i jednak broj ukupnih pogrešaka (pogreške na stazi +
prekoračenje vremena) i isto vrijeme sudac može donijeti odluku o održavanju dodatne utrke da
bi se tako odredio bolji.
5
2. Pogreške
Pogreške se dobivaju:
• zbog pogreške na stazi
• zbog prekoračenja standardnog vremena
a) Prekoračenje standardnog vremena:
Za svaku završenu stotinku preko standardnog vremena dosuđuje se 0.01 kazneni bod.
b) Općenito:
• Vodič ne smije proći između štapova koji označuju startnu i/ili ciljnu crtu, a u slučaju
prelaska dodjeljuje mu se greška (5 kaznenih bodova). Također, mjerenje vremena se
pokreće u času prolaska vodiča kroz start.
• Za svaki dodir psa ili prepreke kojim vodič steče prednost dosuđuje se 5 kaznenih
bodova.
• Za svaki vodičev namjeran dodir neke od prepreka također se dosuđuje 5 kaznenih
bodova.
c) Pogreške na stazi:
Svaka se pogreška na stazi kažnjava sa 5 kaznenih bodova.
•
Rušenje:
U slučaju pada nekog elementa ili cijele prepreke.
•
Izbjegavanje:
Zaustavljanje psa ispred prepreke.
Zaustavljanje psa na stazi.
Skretanje psa u stranu da bi izbjegao prepreku.
Prolazak psa pored prepreke.
Skok između okvira i gume.
Prehodavanje dalja.
Povlačenje psa unatrag nakon što je već stavio vrh njuške ili šapu u otvor tunela.
Ako pas izbjegne prvu prepreku bit će kažnjen s izbjegavanjem, a (ručno) mjerenje
vremena počinje u trenutku kada pas prijeđe startnu liniju.
•
Kontaktne zone:
Na A-prepreci, mostu i klackalici pas mora barem jednom šapom ili njenim dijelom
dodirnuti kako uzlaznu tako i silaznu kontaktnu zonu. Za svako preskakanje kontaktne
zone dosuđuje 5 kaznenih bodova.
U slučaju izbjegavanja vodič mora psa vratiti na izbjegavanu prepreku i ustrajati da je pas
pravilno savlada. Ako to ne učini, nego krene dalje bit će diskvalificiran.
Isto se promjenjuje i kod slaloma, gdje se svaka pogreška mora ispraviti.
U slučaju ostalih pogrešaka - rušenja ili preskakanja kontaktnih zona - dosuđuje se pet kaznenih
bodova, ali se trka nastavlja bez zaustavljanja.
d) Pogreške na pojedinim preprekama:
Stol
Na stolu pas obavezno mora pričekati 5 sekundi u bilo kojem položaju. Taj položaj pas može i
promijeniti tijekom čekanja. Odbrojavanje će započeti čim pas bude na stolu.
Ukoliko pas skoči sa stola prije isteka 5 sekundi, odnosno prije dozvole suca, sudi mu se
pogreška. Tada mora opet skočiti na stol i pričekati ponovo svih propisanih 5 sekundi. U
suprotnom, ako krene na sljedeću prepreku, kažnjava se diskvalifikacijom.
6
Skok na stol je dozvoljen iz tri smjera (A, B, C). U slučaju da pas prođe pored stola i skoči na
njega iz smjera D kažnjava se izbjegavanjem, ali se neće diskvalificirati zbog savladavanja
prepreke sa pogrešne strane.
Ako pas sklizne sa stola i ponovno skoči na stol iz bilo kojeg smjera sudi mu se pogreška, ali se
ne diskvalificira.
Ako pas ode ispod stola sudi se izbjegavanje sa svim posljedicama.
Vodič koji pokrene elektronsko odbrojavanje bit će diskvalificiran.
Most
Ako pas skoči s mosta prije nego što sa sve četiri šape stupi na silaznu rampu prepreke kažnjava
se izbjegavanjem.
Klackalica
Pas koji skoči s klackalice prije prelaska sredine bit će kažnjen izbjegavanjem.
Klackalica mora dodirnuti tlo prije nego što pas skoči s nje. U suprotnom sudi se pogreška.
A-prepreka
Pas koji skoči sa “A” prepreke prije nego što dodirne silaznu rampu prepreke sa sve četiri šape
kaznit će se izbjegavanjem.
Slalom
Savladavanje mora početi tako da je prvi štap s lijeve strane psa, drugi s desne itd.
Ako pas krivo uđe u slalom sudit će se izbjegavanje, a ako u slalomu izostavi jedna ili više vrata
sudit će se pogreška. U oba slučaja pogreška se mora ispraviti. Tako, svaki nepravilan ulaz bit
će kažnjen izbjegavanjem, dok će pogreške u samom slalomu biti ograničene na 5 kaznenih
bodova. Maksimalan broj kaznenih bodova je 15 (2 izbjegavanja = 10 + jedna ili više pogrešaka
unutar slaloma = 5 kaznenih bodova).
Ako se pas vrati kroz slalom i prođe više od dvoja vrata u suprotnom (krivom) smjeru bit će
diskvalificiran.
Slalom pas treba savladati ispravno prije nego što krene na sljedeću prepreku. Ukoliko to ne
učini, kaznit će se diskvalifikacijom.
Dalj
Elementi dalja su jednako razmaknuti tako da tvore jedinstvenu prepreku duljine od 40 do 150
cm.
Ukoliko pas preskoči prepreku bilo kako drugačije nego da preleti prvu i zadnju stranu (npr.
skoči sa strane) sudi se izbjegavanje.
Prevrtanje nekog elementa kao i stavljanje noge na ili između elemenata sudi se kao pogreška.
Dodirivanje elemenata se ne kažnjava.
Ako pas ili vodič dodirnu ili sruše štap u kutovima dalja neće se suditi pogreška, čak i ako to u
uzrokuje da se element dalja prevrne.
Dvostruki vis
Sudi se kao običan vis.
Sigurnosna guma
Sigurnosna guma je guma koje se, prilikom udara psa u nju, razdvaja na dva ili više
dijelova.
Ako se guma razdvoji dok ju pas izbjegava sudi se diskvalifikacija.
Ako se guma razdvoji dok ju pas savladava sudi se pogreška.
7
3. Diskvalifikacija
• nekorektno ponašanje prema sucu
• grubost prema psu
• prekoračenje maksimalnog vremena
• treće izbjegavanje tijekom staze
• savladavanje prepreka krivim redoslijedom
• izostavljanje neke prepreke
• savladavanje prepreke iz krivog smjera
• ako pas ili vodič sruše prepreku tako da se više ne može pravilno savladati. U slučaju
kada se jedna prepreka na stazi savladava dva puta, a pas ili vodič ju pri prvom prolasku
sruše, prepreka se mora popraviti, a vodič neće biti diskvalificiran ako to ne bude na
vrijeme učinjeno.
• ako vodič sam savlada prepreku, preskoči je ili prođe ispod nje
• ako vodič pokrene odbrojavanje vremena na elektronski opremljenom stolu
• ako vodič drži nešto u ruci
• ako vodič vrati psa na start nakon što je pas već prešao startnu crtu (osim ako to sudac
ne traži)
• ako pas za vrijeme trke nosi ogrlicu
• ako vodič prekine rad psa, a bez zahtjeva suca
• ako pas napusti ili onečisti stazu
• ako pas očigledno nije pod kontrolom vodiča
• pas koji uporno grize ili pokušava ugristi vodiča
• ako pas krene prije nego što je sudac dao vodiču znak za start.
U slučaju diskvalifikacije vodič i pas moraju što brže napustiti ring, osim ako sudac ne odluči
drugačije. Sudac mora diskvalifikaciju označiti jasno (npr. zviždaljkom).
Sve neočekivane okolnosti sudac će riješiti samostalnom procjenom, a samo je po sebi
razumljivo da sudac tijekom cijelog natjecanja treba zadržati jednak kriterij.
4. Viša sila
Zbog okolnosti koje nisu ovisne o volji vodiča, kao npr. srušena letvica zbog vjetra, presavinuto
platno mekog tunela i sl., sudac može zaustaviti vodiča te nakon otklanjanja neispravnosti pas i
vodič mogu ponoviti trku.
Kazneni bodovi dosuđeni prije prekida ne brišu se. Suđenje započinje tek od trenutka kad pas
dođe na mjesto gdje je suđenje bilo prekinuto, no vodič mora nastojati otrčat ponovljenu stazu na
korektan način i po zadanom redoslijedu ne izostavljajući niti jednu prepreku.
OCJENE
Na agility trkama bit će dodijeljene sljedeće “ocjene”:
• od 0 do 5.99 ukupnih kaznenih bodova
ODLIČAN
• od 6 do 15.99 ukupnih kaznenih bodova
VRLO DOBAR
• od 16 do 25.99 ukupnih kaznenih bodova
DOBAR
• preko 26 kaznenih bodova
BEZ PLASMANA
Pod “ukupnim kaznenim bodovima” podrazumijevaju se kazneni bodovi zbog pogrešaka na stazi
zbrojeni s kaznenim bodovima dobivenim zbog prekoračenja standardnog vremena.
REZULTATI
Plasman sudionika određuje se prema sljedećem:
1. Ukupni kazneni bodovi (pogreške na stazi + prekoračenje standardnog vremena)
2. U slučaju jednakog broja ukupnih kaznenih bodova najbolje će biti plasiran onaj
natjecatelj koji ima najmanje kaznenih bodova zarađenih pogreškama na stazi.
3. U slučaju jednakog broja ukupnih kaznenih bodova kao i jednakog broja kaznenih bodova
zbog pogrešaka na stazi o plasmanu odlučuje vrijeme.
8
Primjer: Standardno vrijeme = 60 s
Startni broj
Pogreške
na stazi
Vrijeme
Prekoračenje
vremena
7
12
18
4
15
2
5
0
5
0
10
5
58,71
65,00
57,25
68,32
59,17
65,00
0,00
5,00
0,00
8,32
0,00
5,00
Ukupni
kazneni
bodovi
5,00
5,00
5,00
8,32
10,00
10,00
Plasman
3
1
2
4
6
5
ORGANIZACIJA NATJECANJA
Kinološko društvo ili klub koje želi organizirati agility natjecanje mora:
•
Osigurati odgovarajući teren minimalnih dimenzija 20 x 40 m. Teren mora biti izabran i
pripremljen tako da ne predstavlja nikakve opasnosti za psa ili vodiča (staklo, čavli, rupe,
valovit teren i sl.)
•
Izabrati suca koji se nalazi na listi sudaca priznatoj od HKS-a odnosno FCI-a.
•
Osigurati dovoljan broj stručnih pomagača neophodnih za glatko odvijanje natjecanja, koji
uključuju:
zapisničara koji bilježi dosuđene pogreške kako sudac ne bi morao ni u jednom trenutku
skidati oči sa psa
dva mjeritelja vremena zaduženih za mjerenje vremena pasa (jedan glavni i jedan
rezervni)
dva pomoćnika na stazi čija je zadaća vračati pale elemente ili prepreke na njihovo
mjesto te popravljati platno mekog tunela nakon svakog prolaska psa
dva tajnika (najmanje) zaduženih za ukupnu listu rezultata, izračunavanje plasmana te
ispunjavanje radnih knjižica
voditelja ringa koji se brine za ispravno i pravovremeno startanje natjecatelja i tako
sprečava zastoje i osigurava neometano odvijanje natjecanja
ekipe od oko 6 članova koji postavljaju stazu i prenose prepreke po nalogu suca
OPĆI UVJETI ZA SUDJELOVANJE NA NATJECANJU
Za sudjelovanje na natjecanju sudionici moraju zadovoljiti određene uvjete:
a)
Međunarodne agility trke su trke priznate od FCI-a, poput trke za dobivanje kandidature
CACIAg te mogu služiti kao kvalifikacije za nacionalnu reprezentaciju koja će sudjelovati
na FCI Svjetskom prvenstvu u agilityju.
Svaki natjecatelj mora imati radnu knjižicu ili licencu izdanu od njihove NKO u koju se
upisuju postignuti rezultati. Psi se moraju moći identificirati putem tetovaže ili mikročipa.
9
b)
Na nacionalnim agility trkama mogu sudjelovati svi psi, sa i bez rodovnice, stariji od 18
mjeseci, a čiji su vlasnici/vodiči članovi kinološkog kluba članice NKO priznate od FCI-a.
Psi se moraju moći identificirati putem tetovaže ili mikročipa.
Na natjecanjima ne mogu sudjelovati:
•
•
•
skotne ženke
očito bolesni ili povrijeđeni psi
dopingirani psi
Svi psi koji dolaze iz ili idu u područje zahvaćeno bjesnoćom moraju imati potvrdu o cijepljenju
psa protiv bjesnoće.
Vodič mora biti član kluba ili društva članice NKO.
Vodiči/psi iz drugih zemalja moraju pokazati da su članovi njihove NKO članice FCI-a i da su se
natjecali na službenim trkama u vlastitoj zemlji.
Od natjecatelja se očekuje da se dobro ponašaju i da budu primjereno odjeveni.
Svaka grubost prema psu kažnjava se trenutnom diskvalifikacijom, a protiv vodiča se mogu
poduzeti odgovarajuće zakonske mjere.
TRKE / KATEGORIJE I RAZREDI
Organiziraju se dvije vrste trka:
•
•
Službene agility trke priznate od HKS-a
Neslužbene trke
Postoje tri kategorije:
S (Small) - M (Medium) - L (Large)
Napomena:
Psi se smiju natjecati samo u jednoj kategoriji. Visina psa mora biti zabilježena u
njegovoj agility knjižici. Agility sudac će izmjeriti visinu psa.
1. Službene agility trke priznate od HKS-a
Ovim natjecanjima mogu pristupiti svi psi stariji od 18 mjeseci koji posjeduju radnu knjižicu
izdanu od njihove NKO.
Postoje dva službena razreda:
• Agility
–
uključuje prepreke s kontaktnim zonama i stol.
• Jumping
–
bez prepreka s kontaktnim zonama.
Ti razredi su podijeljeni u tri stupnja:
a) AGILITY/JUMPING 1
Ovdje sudjeluju psi koji još nisu dobili 3 puta ocjenu “odličan”, bez pogreške, na agility 1 trkama,
uz suđenje najmanje dva različita suca.
b) AGILITY/JUMPING 2
Ovom razredu pristupaju psi koji su dobili 3 puta ocjenu “odličan”, bez pogreške, na agility 1
trkama, uz suđenje najmanje dva različita suca.
10
c) AGILITY/JUMPING 3
Ovdje sudjeluju psi koji su, uz suđenje dva različita suca, tri puta osvojili jedno od prva tri mjesta
u agility 2 trkama, bez pogreške.
Nazadovanje iz razreda višeg stupnja u razred nižeg stupnja je moguće, samo jednom
natjecateljskoj karijeri psa, na temelju pisane molbe koju treba odobriti Povjerenstvo za agility.
Sudac za postavljanje staze mora, po vlastitom nahođenju, odabrati prepreke priznate od HKS-a.
Napomena
Na agility 1 stazi pas smije naići na najviše tri prepreke s kontaktnim zonama. Najviše četiri
prepreke s kontaktnim zonama mogu biti na agility 2 i agility 3 stazama (po izboru suca).
Na stazi Agility/jumping 1 razreda ne smije se upotrebljavati dvostruki vis.
Na slalom i gumu pas tijekom trke smije naići samo jednom.
Guma, dalj i dvostruki vis moraju uvijek biti postavljeni tako da, nakon savladavanja prethodne
prepreke, pas na njih može naići ravno.
Razlike između Agility 1, Agility 2 i Agility 3 trebale bi biti sljedeće:
- težina staze i njena duljina
- brzina kretanja na stazi, koja određuje standardno vrijeme
Pravila vrijede za sve kategorije - S, M i L – osim što za Small i Medium pse prepreke moraju
odgovarati navedenim mjerama.
Rezultati osvojeni na službenim trkama bilježe se u radnim knjižicama te ti rezultati omogućuju
prelaske iz nižeg u viši razred.
2. Neslužbene trke
One su prepuštene inicijativi pojedinih društava (klubova). Ta “neslužbena natjecanja” moraju
zadržati duh agilityja i osigurati sigurnosne uvjete za pse i vodiče. Sudac obznanjuje pravila na
samom natjecanju prije početka svakog razreda.
Za sudjelovanje na neslužbenim natjecanjima vrijede, za dotično natjecanje, ustanovljena
pravila.
Organizatoru je prepušteno na volju koliko će razreda biti na “neslužbenim agility natjecanjima”,
a ovisit će o broju prijavljenih i raspoloživom vremenu.
11
C. FCI AGILITY SVJETSKO PRVENSTVO
1. ORGANIZACIJA
Svjetsko prvenstvo u agilityju organizira se jednom godišnje. Pobjednik istog naziva se “Svjetski
prvak(ci) u agilityju”.
Svaka nacionalna kinološka organizacija (NKO) koja želi organizirati “Svjetsko prvenstvo u
agilityju” mora to zatražiti pet godina unaprijed. Pravilo je da se Svjetsko prvenstvo organizira
tijekom prvog vikenda u listopadu. Svaka promjena termina mora biti odobrena od FCI agility
komisije. Molba za organizaciju se mora poslati predsjedniku FCI agility komisije i mora
sadržavati sljedeće podatke:
-
Ime NKO, uključujući i podatke o glavnoj osobi zaduženoj za organizaciju priredbe
Mjesto gdje se priredba planira
Opis i nacrt objekta u kojem će biti priredba
Potvrdu da će se sve organizirati u skladu sa specifikacijama za Svjetsko prvenstvo
Opis objekta i ringa predviđenog za tu priredbu, kao i dostupne opreme koja mora odgovarati
“specifikacijama za Svjetsko prvenstvo u agilityju”, koje su priložene ovom pravilniku.
Svjetsko prvenstvo u agilityju je priredba na kojem sudjeluju najbolji vodiči iz zemalja članica FCIa. Zemlja organizator ovom natjecanju mora osigurati ugled koji pristoji jednom Svjetskom
prvenstvu.
Zemlja domaćin mora osigurati svu neophodnu opremu te je odgovorna za prijam svih pozvanih
natjecatelja i službenih osoba.
Da bi se stvorila dobra atmosfera, koja će pridonijeti uspješnosti priredbe, dobar voditelj treba
komentirati priredbu.
Potrebno je kontaktirati medije (novine, radio, TV itd.), da bi se osigurala neophodna reklama
(publicitet) zbog privlačenje velikog broja gledaoca, u želji za promocijom agilityja i čistokrvnih
pasa.
NKO organizator odgovorna je jedino FCI-u u svezi praktične organizacije i mora poduzeti
odgovarajuće mjere kako bi osigurala nesmetano odvijanje natjecanja.
Najmanje 6 mjeseci prije priredbe, NKO organizator mora pozvati druge NKO na natjecanje.
Druge NKO trebaju biti obaviještene o zadnjem roku za prijavu, maksimalnom broju prijavljenih te
također trebaju biti zatražene da osiguraju svojim ekipama uniformnu odjeću.
FCI agility komisija će imenovati delegata koji će paziti da NKO organizator poštuje
“Specifikacije” vezane uz Svjetsko prvenstvo te da se FCI agility pravila strogo primjenjuju. NKO
organizator delegatu mora predati program natjecanja.
2. TRKE
Trke će se suditi prema FCI pravilima. Biti će održane u jednom ringu, veličine 30 x 40 metara.
Sudit će dva suca (od kojih je jedan iz zemlje organizatora), koje će imenovati FCI agility
komisija.
Svjetsko prvenstvo sadrži:
a) 2 trke za “pojedinačni” plasman
• 1 AGILITY staza s preprekama s kontaktnim zonama. Ako se koristi stol mora imati
elektronsko mjerenje vremena.
• 1 JUMPING staza bez prepreka s kontaktnim zonama i bez stola.
Staze moraju biti sastavljene samo od dozvoljenih prepreka.
Oba rezultata zbrojena odredit će pobjednika i on će dobiti titulu “Svjetski prvak u agilityju”. U
slučaju potpuno jednakog rezultata (samo za prvo mjesto) održat će se pripetavanje na trećoj
stazi.
12
b) 2 trke za “ekipni” plasman
• 1 AGILITY staza s preprekama s kontaktnim zonama. Ako se koristi stol mora imati
elektronsko mjerenje vremena.
• 1 JUMPING staza bez prepreka s kontaktnim zonama i bez stola.
Svakoj zemlji sudionici je dozvoljeno da prijavi jednu ekipu od 4 psa po kategoriji (pas može biti
prijavljen samo u jednoj ekipi).
Staze moraju biti složene od dozvoljenih prepreka.
Najbolja tri rezultata kako u agility stazi tako i u jumping stazi bit će zbrojena i odredit će
pobjedničku ekipu. Pobjednička ekipa dobit će titulu “Svjetski prvaci u agilityju”.
Nakon svake staze – pojedinačne ili ekipne – bit će pregledan broj mikročipa psa.
PREDNATJECATELJ
Prije nego što sudac započne natjecanje, a nakon što je odredio standardno vrijeme,
“prednatjecatelj” koji ne sudjeluje na natjecanju otrčat će stazu. To vrijedi za sve kategorije.
3. PRIJAVE
Svakom kinološkom savezu pojedine države, koji je član odnosno suradnik FCI-a je dozvoljeno
da na AGILITY Svjetsko prvenstvo prijavi reprezentaciju u skladu sa sljedećim:
-
-
Vlasnici i vodiči moraju biti državljani ili moraju imati stalno boravište u zemlji za koju
će njihov pas nastupati. Na NKO je da utvrdi boravišni status vlasnika i vodiča. U
slučaju dvojnog državljanstva vlasnik odnosno vodič mogu izabrati za koju će zemlju
nastupati, no mogu nastupati za samo jednu zemlju.
Pas mora biti registriran u rodovnoj knjizi ili njenom dodatku zemlje za koju će
nastupati minimalno 6 mjeseci prije Svjetskog prvenstva.
Svakom vodiču dopušteno je da se natječe s maksimalno četiri psa.
Ako se pojave bilo kakvi problemi, oni moraju biti predočeni Izvršnom odboru FCI-a.
-
U “pojedinačnoj” konkurenciji: 9 S, M ili L pasa (maksimalno 6 pasa iz jedne
kategorije)
U “ekipnoj” konkurenciji: 1 ekipa od 4 psa po kategoriji, tj. 1 S ekipa, 1 M ekipa i 1 L
ekipa
Napomena:
pobjednici (isti pas i vodič) u “pojedinačnoj” konkurenciji (S, M i L) s prošlog
Svjetskog prvenstva bit će automatski prijavljeni tako da mogu braniti svoju titulu.
Ti psi će se jednostavno dodati dozvoljenom broju pasa njihove države.
Da bi se kvalificirao kao natjecatelj na Svjetskom prvenstvu pas mora imati rodovnicu priznatu od
FCI-a i mora imati ocjenu “odličan” ili barem “vrlo dobar” u službenoj agility 2 ili agility 3 trci.
NKO mogu odrediti i druge kriterije.
NKO moraju poslati prijavnice, propisano ispunjene i potpisane, organizacijskom odboru prije
zadnjeg roka za prijave. Također moraju imenovati “vođu ekipe” ili trenera koji će biti smatran
kao jedina odgovorna osoba prema organizacijskom odboru.
13
4. PREPREKE
2 kompleta agility prepreka, od koji svaki komplet sadrži sljedeće:
14 visova s letvicom promjera 4 do 5 cm (visovi s ispunjenom plohom, s rešetkom,
popunjeni šibama su također dozvoljeni), 1 guma (preporuča se sigurnosna guma), 1
zid ili vijadukt, 1 most, 1 A-prepreka, 1 klackalica, 1 slalom, 1 stol s elektronskim
mjeračem vremena, 1 dalj, 2 tvrda tunela i 1 meki tunel.
5. VETERINARSKI PREGLED
Svaki pas biti će podvrgnut veterinarskom pregledu prije nego što natjecanje započne. Tom
prigodom pregledati će se i potvrde o cijepljenju protiv bjesnoće. Svi psi koji dolaze iz ili idu u
područje zahvaćeno bjesnoćom moraju imati valjanu potvrdu o cijepljenju psa protiv bjesnoće.
Skotnim kujama te psima za koje se primijeti da su bolesni ili povrijeđeni neće biti dozvoljeno da
se natječu. Kujama koje se tjeraju dozvoljeno je da se natječu, ako se osigura da one borave
podalje od ostalih natjecatelja te da trče posljednje.
6. RADNA KNJIŽICA ILI LICENCA
Svaki pas mora imati radnu knjižicu ili licencu koja se predaje organizacijskom odboru prije
početka natjecanja.
7. SUCI
FCI agility komisija imenovat će dva kvalificirana suca, od kojih jedan mora biti iz zemlje koja nije
organizator. Također biti će određen i pomoćni sudac zadužen da sudi uzlazne kontaktne zone
na mostu. Taj pomoćni sudac mora imati kvalifikaciju međunarodnog suca i može biti iz zemlje
organizatora.
Sucu nije dozvoljeno da sudi užoj obitelji (mužu/ženi, ocu, majci, kćeri, sinu) ili članu zajedničkog
kućanstva.
Troškovi sudaca definirani su u FCI-jevim “specifikacijama za Svjetsko prvenstvo u agilityju”. Ako
je potrebno, organizacijski odbor će dodijeliti stranom sucu prevodioca koji govori jedan od četiri
FCI jezika (francuski, njemački, engleski ili španjolski).
Sučeva odluka je konačna i na nju nema žalbe.
8. SPECIFIKACIJE
Organizacijski odbor se mora držati FCI pravilnika te zadatke i obaveze organizatora izvršiti
korektno.
Podebljan tekst je odobren od strane HKS-a i primjenjivat će se od 1. siječnja 2012.
godine.
14
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
17
File Size
374 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content