close

Enter

Log in using OpenID

aktivnosti - Udruga veterana 145.brigade HV

embedDownload
UDRUGA VETERANA
145. BRIGADE HV
ZIMA - PROLJEĆE
BILTEN
2012.
Glasilo Udruge veterana 145. brigade HV. Izlazi 2 puta godišnje.
Urednik: Miljenko Bađun
KONTAKTI
Mob: 095 145 6109
E - pošta : [email protected]
ADRESA
UDRUGE
Udruga djeluje na adresi:
Dubrava 238
10040 Zagreb
Križanje ulice Dubrava i ulice Javora.
Iza trgovine Konzum, gledajući prema
zapadu.
MISIJA UDRUGE
VODSTVO UDRUGE
RADNO
VRIJEME
Ponedjeljak : 09.00 - 12.00
Utorak:
17.00 - 20.00
Četvrtak:
17.00 - 20.00
UPRAVNI ODBOR
NADZORNI ODBOR
SUD ČASTI
Oto Jungwirth
Bruno Čavić
Ivica Kuprešak
- predsjednik Udruge
- predsjednik
- predsjednik
Robert Laginja
Zoran Šunjić
Vinko Müller
-dopredsjednik Udruge
Željko Radovanović
Antun Krešić
Tadija Ivančić
Ivica Šegrec
Mate Ivančić
Tajnik: Miljenko Bađun
Očuvanje i promocija tradicije 145. brigade HV. Edukacija mlađih naraštaja
o vrijednostima Domovinskog rata. Zalaganje za dostojno obilježavanje
mjesta pogibije pripadnika 145. brigade HV. Promicanje zajedništva
među veteranima 145. bigade HV. Promicanje zajedništva među hrvatskim braniteljima. Promicanje hrvatskih nacionalnih, povijesnih, kulturnih, gospodarskih i drugih vrijednosti.
Misija Udruge ostvaruje se njezinim javnim, društvenim i humanitarnim
radom.
2
Izrada dokumentarnog filma “145.brigada HV”
Prigodom izrade monografije naše Brigade došli smo u posjed većeg broja video
kaseta. Izrada filma je logičan nastavak rada na skupljanju i strukturiranju dokumentarne građe o učešću građana Dubrave ali i Zagreba u obrani Domovine od velikosrpske agresije. Očekujemo nakladu od 3000 primjeraka. Svi primjerci će za pripadnike
brigade biti besplatni. Predviđeni kraj projekta je jesen 2012.
PROJEKTI ZA 2012. GODINU
Izrada spomenika poginulim pripadnicima Brigade na banovinskom
ratištu u Šišincu.
Prošlogodišnjim obilaskom ratišta na Pokuplju i Banovini suočili smo se s činjenicom
da nigdje nema traga bivanja 145.brigade HV 1991. godine na spomenutom ratištu. Tijekom jeseni 1991. i prolječa 1992. devet pripadnika brigade izgubilo je život. Najmanje
što možemo učiniti je izgradnja primjerenog obilježja kao vječni spomen na žrtvu
građana Dubrave. Predviđeni kraj projekta je ljeto 2013.
Obilježavanje važnih datuma.
Tijekom godine postoji 9 važnih datuma. Za nas branitelje iz Dubrave od velike je
važnosti 6.10. odnosno dan kada je osnovana naš brigada. Predviđamo posjet Pokuplju i Banovini 9.8.2012.
“Dubrava u domovinskom ratu”
Ovaj edukacijski projekt provode pripadnici 145.brigade već 7 godina. Sastoji se od
Izložbe ratne fotografije 145.brigade HV, Izložbe znakovlja Hrvatske vojske iz Domovinskog rata i tribine s temom “Domovinski rat”.
Ovaj projekt namjenjen je djeci osnovnih škola iz Dubrave. Projekt se provodi od 1. do
5. listopada 2012.
Osnivanje “Kluba branitelja”
Iz misije Udruge proizlazi potreba pokretanja projekta zvanog “Klub branitelja”.
Osnovna ideja je stvoriti mjesto gdje će se branitelji moći okupiti , družiti i zabavljati. Predviđa se organizacija humanitarnih akcija, tribina, zabavnih večeri, sportskih
događanja i ostalih aktivnosti. Osnovna je ideja organizirati dostupnost prostora
udruge članovima kroz cijeli tjedan osim vikenda.
Izdavanje “Kataloga ratne fotografije 145.brigade HV”
Izrada monografije pokrenula je lavinu skupljanja slika iz vremena Domovinskog rata.
Fotografija kao svjedok vremena “koji govori tisuću rijeći” postala je svjedok kolektivne memorije 145. brigade HV. Želimo skupiti što više fotografija, obraditi ih, strukturirati prema ratištima i izdati dokument koji će također biti trajan spomen na učešće
građana Dubrave i Zagreba za vrijeme Domovinskog rata. Predviđamo izlazak prvog
dijela kataloga za jesen 2013.
3
AKTIVNOSTI
PREDSTAVLJANJE UDRUGE I BUDUĆIH
PROJEKATA PREDSJEDNICIMA VIJEĆA
GRADSKIH ČETVRTI GORNJA I DONJA
DUBRAVA
Vodstvo udruge posjetilo je 13.2.2012. predsjednike VGČ Gornja i Donja Dubrava,
gospodina Zdravka Žvorca i gospodina Petra Tanića. Informirali smo predsjednike
Vijeća o trenutnim aktivnostima oko osnivanja Udruge, podjele monografije i zacrtanim projektima za 2012. godinu. Dobili smo podršku za naš rad ali Udruga ne
može računati na financijsku pomoć Vijeća u provođenju projekata u ovoj godini
zbog činjenice da je 145. brigada HV u proteklog godini “dobila” većinu sredstava
putem javne nabave za izradu monografije. Predsjednici se opravdavaju
činjenicom da su sredstva za ovu
godinu smanjena za 50%. Raspravljalo
se je i o Zaključku Vijeća GČ Gornja
Dubrava kojim podržavaju aktivnosti
pripadnika 145. brigade HV ali zamjeraju
ponašanje tijekom svečanog predstavljanja monografije. Istićemo da su sve
protokolarne aktivnosti na spomenutom događaju usklađene i dogovorene
s protokolom gradonačelnika Milana
Bandića. Sa žaljenjem možemo konstatirati nerazumijevanje pojedinih članova
Vijeća i ponavljamo stav Udruge kako nema nikakve prepreka da predstavnici
Vijeća govore na skupovima branitelja ali neka svoje aktivnosti ubuduće usklade
s Protokolom gradonačelnika kako Udruga ne bi u budućnosti trpila kritike koje
ne zaslužuje. Raspravljalo se je i o prostoru za rad Udruge. Gospodin Zdravko
Žvorc nas je obavjestio kako je Vijeće
učinilo sve da prostor na adresi Dubrava 238 pripadne na korištenje
Mjesnoj samoupravi Retkovec a Vijeće
će prema zamolbi dodjeliti prostor
na povremeno korištenje Udruzi.
Zaključak nadležnih gradskih ureda je
kod gradonačelnika na potpisivanju.
Dogovorene su i zajedničke aktivnosti
prilikom obilježavanja važnih datuma
za branitelje Dubrave i Zagreba. Važna
tema sastanka bile su i aktivnosti oko
imenovanja Trga 145. brigade HV. Informirani smo kako je proces okrupnjavanja
katastarskih čestica u tijeku te aktivnosti tvrtke Alu-kon za rješavanje imovinsko
pravnih odnosa. Predsjednici Vijeća opetovano iznose svoj stav kako 145. brigada
HV mora “dobiti” svoj trg prema prijedlogu koji je predan Skupštini grada Zagreba i da će učiniti sve da se to i dogodi u skoroj budućnosti. Predsjednik Udruge
predao je Završni račun manifestacije “Tjedan 145.brigade HV” predsjednicima
Vijeća.
4
AKTIVNOSTI
VODSTVO UDRUGE KOD GOSPODINA
MILANA BANDIĆA, GRADONAČELNIKA
GRADA ZAGREBA
Delegaciju Udruge u sastavu Vinko Müller, Željko Radovanović, Antun Krešić i
Miljenko Bađun primio je gradonačelnik grada Zagreba gospodin Milan Bandić.
Gospodin Milan Bandić bio je pokrovitelj manifestacije “Tjedan 145.brigade
HV”. U sklopu manifestacije izdana je monografija 145.brigade HV. Obzirom da
je podjela monografije u tijeku normalno je da Organizacijski odbor podnese
Završni račun pokrovitelju. Posjet je imao i svečani karakter. Dopredsjednik
Udruge predao je monografiju gradonačelniku i njegovim najbližim suradnicima Miodragu Demi i Miri Laci. Gradonačelniku smo predstavili dva najvažnija
projekta Udruge za ovu godinu, Dokumentarni film “145.brigadaHV” i Izgradnja spomenika u Šišincu. Gradonačelnik je prihvatio sudjelovanje u djelomičnom
financiranju oba projekta. Dogovoreno je da će Udruga, ćim dobije pravnu
osobnost, aplicirati za dobivanje sredstava. Raspravljen je problem prostora
za djelovanje Udruge. Dobili smo potporu da
sadašnji prostor Udruga dobije na korištenje
bez plaćanja režijskih troškova. Razmotrena
su i pitanja is sfere financiranja manifestacije
“Tjedan 145.brigade HV” a tiću se nekorektnog odnosa predsjednika HVIDR-e Dubrava
naspram Organizacijskog odbora. Sva otvorena pitanja riješena su u korist naše Udruge. Izvjestili smo gospodina Bandića kako
9 poginulih pripadnika brigade nisu upisani
niti na jedan spomenik. Dogovoreno je da
se konkretno prione poslu kako bi se i ova
anomalija ispravila na čast i slavu naših poginulih suboraca. Prijem kod gradonačelnika
dogodio se je 15.2.2012. u prijepodnevnim
satima
5
AKTIVNOSTI
IZBORNA SKUPŠTINA UDRUGE
VETERANA 145.BRIGADE HV
Skupština je započela s radom 15.02.2012. godine u 18.00 sati intoniranjem
himne Republike Hrvatske i odavanjem počasti minutom tišine svim poginulim,
nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata.
Osnivačkom skupštinom je do izbora radnog predsjedništva predsjedao predsjednik Inicijativnog odbora za ustroj Udruge veterana 145. brigade HV gospodin Oto Jungwirth. Osnivačkoj skupštini nazočili su osnivaći udruge.
Ivica Rubić
Oto Jungwirth
Branko Miloloža
Robert Laginja
Miljenko Rod
Zoran Šunić
Ivan Katanec
Vinko Müller
Ivica Šegrec
Željko Radovanović
Miljenko Bađun Bruno Čavić
Mate Ivančić
Antun Krešić
Dragec Mrazović
Tadija Ivančić
Vladimir Orešić
Ivica Kuprešak
Jadranko Mikinović
Marko Ajhner
Renato Vincek
Zdenko Jakovljević
Igor Radovčić
Ružica Neugebauer
Skupština je donijela Odluku o formiranju Udruge veterana 145.brigade HV i
Odluku o upisu udruge u registar udruga Republike Hrvatske. Izglasan je Statut Udruge i izabrana tijela upravljanja Udrugom
Skupštini je nazočila predstavnica Ureda za zdravstvo i branitelje grada Zagreba gospođa Suzana Hlaverka Noršić. Nakon Skupštine priređen je skromni
domjenak.
Dokumentacija za registraciju Udruge urudžbirana je 27.2.2012.
6
AKTIVNOSTI
ODLUKE S PRVE SJEDNICE
UPRAVNOG ODBORA
1. Za predsjednika Upravnog odbora izabran je Oto Jungwirth. Sukladno članku 22. stavak 3. predsjednik Upravnog odbora ujedno je i predsjednik Udruge.
2. Za dopredsjednika Upravnog odbora izabran je Vinko
Müller koji je ujedno i dopredsjednik Udruge.
3. Za predstavnika pridruženih članova u Upravnom odboru izabran je Željko Radovanović.
4. Za tajnika udruge izabran je Miljenko Bađun.
5. Članarina za 2012. godinu iznosi 120.00 kuna.
6. Upravni odbor prihvatio je program rada Udruge.
7. Za poslovnu banku Udruge izabrana je Hrvatska
Poštanska Banka.
8. Naplata članarine vršiti će se od stjecanja pravne osobnosti Udruge.
9. Sve odluke javno izvjesiti na oglasnoj ploći
7
VODSTVO UDRUGE KOD
PREDSJEDNIKA IVE
JOSIPOVIĆA
15.3.2012.
AKTIVNOSTI
Vodstvo Udruge primio je predsjednik RH, gospodin Ivo Josipović.
Delegaciju je vodio Vinko Muller, dopredsjednik Udruge. Sam prijam je
prošao u vrlo ugodnoj atmosferi. Svi članovi delegacije imali su prilike
predstaviti projekte udruge koje je Predsjednik i podržao te ponudio
pomoć pri realizaciji. Dopredsjednik udruge uručio je predsjedniku
države monografiju 145.brigade HV i prigodne suvenire Udruge.
Delegaciju Udruge ćinili su: Vinko Muller, Zoran Šunić, Bruno Čavić,
Ružica Neugebauer i Antun Krešić.
8
PRIJAM KOD MINISTRA
BRANITELJA PREDRAGA
MATIĆA-FREDA
16.4.2012.
AKTIVNOSTI
Predsjednik Udruge Oto Jungwirth vodio je delegaciju prilikom prijama kod
Ministra branitelja Predraga Matića. Ministru je uručena monografija naše
Brigade. Udruga je predstavila svoje programe s naglaskom na izradu dokumentarnog filma “145.brigada HV”. Ministar je projekt podržao i obećao financiranje u sklopu budućih natječaja Ministarstva branitelja.
9
KLUB BRANITELJA
AKTIVNOSTI
Udruga je pokrenula još jedan projekt a to je “Klub branitelja”.
Osnovni cilj projekta je pokrenuti “društveni život” unutar Udruge.
Zadovoljenjem formalnih zakonskih prepreka Klub je poćeo s radom 1.5.2012.
Očekujemo formiranje sportske sekcije, kulturne sekcije i Ad hock benda .
Voditelj Kluba je Miljenko Bađun a zamjenik je Tadija Ivančić. Pozivamo sve
članove udruge i simpatizere da se ukljuće u rad Kluba. Prostora i mjesta ima
za sve ljude dobre volje, znanja i spremnosti na rad za opće dobro.
Klub branitelja radi svaki radni dan od 17.00 - 20.00 sati i po potrebi.
POSLOVNIK RADA „KLUBA BRANITELJA“
1
Ovim Poslovnikom regulira se rad „Kluba branitelja“ u daljnjem tekstu Klub.
2
Nabavku pića za posluživanje financirali su na dragovoljnoj osnovi članovi Udruge.
3
U Klubu se poslužuju topli napitci, sokovi, bezalkoholno pivo, mineralna voda, vino i pivo.
4
Cjene su formirane na bazi dogovora članova udruge bez namjere komercijalnog poslovanja a sva
ostvarena dobit služi isključivo za podmirenje troškova hladnog pogona Udruge.
5
U Klubu se mogu nalaziti i žestoka alkoholna pića ali samo za potrebe reprezentacije udruge ali nikako
za uobićajeno posluživanje i svaka zloupotreba podliježe sankcijama.
6
Prostorije i inventar Kluba mogu se dati na privremeno koristenje članovima udruge za održavanje
njihovih privatnih događanja kao sto su proslave rođendna, svete potvrde, prve pričesti i sl. uz pismenu
zamolbu i vođenje adekvatne evidencije.
7
Konzumirati piće mogu samo članovi Udruge i gosti Udruge.
8
Gost Udruge može konzumirati piće ako je u društvu člana Udruge.
9
Sve osobe koje se zateknu u prostorijama Udruge a žele konzumirati piće dužne su predočiti valjanu
člansku iskaznicu na upit poslužioca pića.
10
U slučaju nemogućnosti osobe da predoći iskaznicu i ne postoji mogućnost provjere točioc pića nije
dužan poslužiti dotičnu osobu i ta osoba mora odmah napustiti prostorije Udruge.
11
Svaki član udruge ili kluba može dovesti najviše dvije osobe kao goste Udruge.
12
Točenje pića je moguće samo u radnom vremenu koje je izvješeno na ulaznim vratima Udruge.
13
Odgovornost za rad Kluba snose voditelji. Pijanom ili pripitom članu Udruge ili gostu zabranjuje se
daljnje konzumiranje pića i napitaka. U slućaju remećenja javnog reda i mira voditelj mora odmah pozvati policiju.
14
Ovaj poslovnik donosi Upravni odbor udruge i vrijedi do opoziva.
U Zagrebu, 28.2.2012
Predsjednik UV 145. HV
Oto Jungwirth
10
PREDSTAVLJANJE KNJIGA
MLADENA PAVKOVIĆA
AKTIVNOSTI
U organizaciji Kluba branitelja UV 145. održano je 25.4.2012. predstavljanje knjiga poznatog publiciste, novinara i hrvatskog branitelja
Mladena Pavkovića iz Koprivnice. Predstavljanju je nazoćilo pedesetak članova Udruge. Još jednom su se branitelji prisjetini naših uznika
u Hagu s nadom što skorijeg puštanja na slobodu.
ISKAZNICA UDRUGE VETERANA
145.BRIGADE HV
Akademski slikar Antun Krešić autor je iskaznice.
11
TRIBINA
“CILJEVI I MISIJA
UDRUGE VETERANA 145.BRIGADE HV”
AKTIVNOSTI
Tribina je održana 15.5.2012. u prostoru udruge. Voditelj tribine bio je
predsjedni Udruge. Tribini je nazočilo oko šezdesetak članova i simpatizera Udruge. Predsjednik je ukrtako iznio ciljeve udruge. Također, predstavljeni su projekti Udruge za ovu i narednu godinu. U vrlo otvorenoj
diskusiji članovi i potencijalni članovi iznosili su svoja očekivanja od Udruge. Ubrzo se je vidjelo da postoje različita gledišta na otvorena pitanja
braniteljskog karaktera. Jedno od pitanja bilo je i “objaviti registar branitelja ili ne” ili “želimo li udrugu koja će biti faktor društvenog života u Dubravi”. Iz diskusije može se zaključiti da članovi i simpatizeri Udruge žele
dostojanstvo hrvatskih branitelja i pomoć Udruge u rješavanju svojih statusnih problema ali svakako i nastavak tradicije 145.brigade HV. Nakon
tribine poslužen je paprikaš od divljaći i nastavljeno druženje do kasnih
sati. Od nekud se je stvorila i harmonika pa su braća po oružju i zapjevala.
Kao nekad... u danima ponosa i slave.
12
DAN BRANITELJA GRADA ZAGREBA
30.5.2012.
AKTIVNOSTI
Udruga je pristupila Koordinaciji braniteljskih udruga grada Zagreba. Predstavnik Udruge u Koordinaciji je Miljenko Bađun. Naša udruga izabrana je za
nosioca i voditelja ovogodišnjeg obilježavanja Dana branitelja grada Zagreba.
U skopu obilježavanja održana je manifestacija na Medvedgradu, sveta Misa za
sve poginule, nestale i umrle hrvatske branitelje u crkvi sv. Mirka u Šestinama,
zajedničko polaganje vijenaca na Mirogoju gdje su položeni vijenci na grobove
dr. Franje Tuđmana, kod Zida boli, kod križa, na grob Gojka Šuška i na grob
Stjepana Radića. Također položen je vijenac i na grob dr. Ante Starčevića.
Zagrebački branitelji organizirali su i dragovoljno darivanje krvi u Petrovoj 3.
13
AKTIVNOSTI
DAN BRANITELJA GRADA ZAGREBA
30.5.2012.
14
AKTIVNOSTI
DAN BRANITELJA GRADA ZAGREBA
30.5.2012.
15
AKTIVNOSTI
DAN BRANITELJA GRADA ZAGREBA
30.5.2012.
16
DANI OTVORENIH VRATA
UDRUGE VETERANA 145. BRIGADE HV
U SKLOPU DANA DUBRAVE 2012.
18.6.2012.-21.6.2012.
PROGRAM „DANI OTVORENIH VRATA UV145.BR. HV“
AKTIVNOSTI
DATUM VRIJEMETEMA
18.6.2012.
17.00
Otvaranje izložbe ratne fotografije 145.brigade HV i pisama djece osnovnih škola iz 1992. i 1993.
godine.
18.00
Tribina „Retkovec u Domovinskom ratu“
19.6.2012.
18.00
Tribina „ Djeca u Domovinskom ratu“
20.6.2012.
18.00
Tribina „ Žene u Domovinskom ratu“
21.6.2012
18.00
Tribina „145.brigada HV danas“
Postavili smo izložbu ratne fotografije 145.brigade HV dopunjenu
izložbom pisama djece braniteljima na front iz 1992. i 1993. godine. Snimili
smo kamerom svjedočenje gospođe Marije Mitar o organizaciji obrane u
Retkovcu pred sami rat ali i tijekom ratnih događanja. Inaće, gospođa Mitar je bila pripadnica i naše Brigade. Održana su i predavanja s tematikom
iz Domovinskog rata. Mnogi posjetioci mogli su u direktnom razgovoru s
braniteljima evocirati uspomene na dane ponosa i slave.
17
DAN DRŽAVNOSTI 2012.
24.6.2012.
Udruga je organizirala proslavu ovogodišnjeg
državnog praznika Dana Državnosti u Dubravi.
Proslava je imala dva segmenta i to:
• Manifestacija kod spomenika poginulim braniteljima iz Dubrave u Parku Dubravskih branitelja.
• Druženje građana i branitelja u Udruzi veterana
145.brigade HV.
AKTIVNOSTI
Manifestaciji je nazočilo
mnoštvo građana, branitelja i
uzvanika.
Posebni gosti bili su nam predstavnici
braniteljskih udruga okupljenih u
Koordinaciji braniteljskih udruga
grada Zagreba.
Svakako najdraži gosti bili su nam roditelji poginulih branitelja i obitelji
naših heroja u ćiju čast smo i organizirali ovu manifestaciju.
18
DAN DRŽAVNOSTI 2012.
24.6.2012.
Mi branitelji znamo, domoljublje se po žrtvi mjeri.
Jer, država se samo mačem kroji!
AKTIVNOSTI
Vijenac je položila
braniteljska udruga
“Zavjet” .
Predstavnici Vijeća gradskih
četvrti Gornja i Donja Dubrava.
....i HVIDR-a Dubrava.
19
DAN DRŽAVNOSTI 2012.
24.6.2012.
AKTIVNOSTI
Molitvu je predvodio
župnik Josip Žagar iz
župe Ivana blaženog
pape XXIII.
Sve nazočne
pozdravio je Oto
Jungwirth, predsjednik UV145. i jedan od
zapovjednika legendarne 145.brigade HV.
Naglasak govora bio
je na jedinstvo hrvatskih branitelja ali i
cjelokupne nacije.
Bruno Čavić,
zapovjednik u 145.
s najdužim stažem
obatio se je djeci
s porukom :”...
nastavite ućiti i
proučavati Domovinski rat jer je u temelje naše Države
ugrađena i ljubav i
žrtva vaših očeva,
rodbine i susjeda”.
20
DAN DRŽAVNOSTI 2012.
24.6.2012.
Skup je pozdravio predstavnik III. PP Dubrava.
AKTIVNOSTI
...i legenda iz GB Tigrovi,
brigadir Ivan Rašić.
Predsjednik Vijeća gradske
četvrti Donja Dubrava, gospodin Zdravko Žvorc.
Dopredsjednica Vijeća
gradske četvrti Gornja
Dubrava, gospođa
Josipa Bašić.
21
DAN DRŽAVNOSTI 2012.
24.6.2012.
AKTIVNOSTI
Posebno emotivno govorile su majke poginulih hrvatskih branitelja gospođe Barbara Spudić i Zora Horvatić.
22
AKTIVNOSTI
DAN DRŽAVNOSTI 2012.
24.6.2012.
U ime Predsjednika Skupštine grada Zagreba skupu se je obratio
gospodin Predrag Fleš. Na žalost iz Poglavarstva grada Zagreba
nitko nije došao na ovu svečanost.
Himnu je pjevao zbor KUDa “Dubrava” . Izvođenje
iz kojeg se je vidio ponos i
domoljublje.
Svečanost je uvelićao
i zbor župe Ivana
blaženog pape XXIII.
prekrasnim pjesmama.
23
AKTIVNOSTI
TRG 145.BRIGADE HV
PARK DUBRAVSKIH BRANITELJA
24
AKTIVNOSTI
TRG 145.BRIGADE HV
PARK DUBRAVSKIH BRANITELJA
U sklopu manifestacije povodom Dana državnosti svečano su otkrivene
oznake Trga 145.brigade HV i Parka dubravskih branitelja. Ovime je
uspješno priveden kraju još jedan projekat Udruge. Simbolika povezanosti Parka i Trga u centru Dubrave ne može biti veća. Ona održava jedinstvo branitelja iz Dubrave. Ovime se ispunjava jedan segment misije
naše Udruge a to je izgradnja zajdništva i dostojanstva svih branitelja iz
Dubrave bez obzira na pripadnost postrojbi ili vremenu boravka u obrani
Domovine. Unatoć svim preprekama uspjeli smo dobiti trajni znamen na
naše sudjelovanje u obrani Domovine od srpskog agresora u pravednom,
obrambenom i osloboditeljskom Domovinskom ratu. Postavljene oznake
nisu samo puka informacija o mjestu na kojem se nalaze, one su putokaz
u prošlost ali i u budućnost. Oznake su i poruka svima a naročito mladim
naraštajima o žrtvi građana Dubrave u borbi za slobodu koja je izvojevana
krvlju, znojem i suzama. One su veza između vremena ponosa i slave i
današnjih dana te ponos svih nas koji smo sudjelovali u stvaranju države
Hrvatske. Oznake su otkrile majke poginulih hrvatskih branitelja. Oznaku
Parka dubravskih branitelja otkrila je gospođa Barbara Spudić, majka
dragovoljca iz naše Dubrave koji je poginuo u obrani Vukovara. Oznaku
Trga 145.brigade otkrila je Zora Horvatić, majka poginulog “Bube” iz 145.
brigade HV.
25
AKTIVNOSTI
TRG 145.BRIGADE HV
PARK DUBRAVSKIH BRANITELJA
26
AKTIVNOSTI
TRG 145.BRIGADE HV
PARK DUBRAVSKIH BRANITELJA
Udruga posebno zahvaljuje gospođi Matildi Banković iz Katastra
i Aleksandri Šuici iz Stručnih službi Skupštine grada Zagreba. Bez
njihove iskrene pomoći i truda cijeli projekt imenovanja trajao
bi znatno duže. Zahvaljujemo i gospodinu Predragu Flešu koji je
koordinirao cijelim procesom. Zahvaljujemo i Vijećnicima obaju
gradskih Vijeća iz Dubrave na fleksibilnosti i razumijevanju. Zahvalni smo i predsjedniku Skupštine grada Zagreba gospodinu Davoru
Bernardiću na angažmanu i praćenju procesa. Zahvaljujemo i
Skupštinskom odboru za imenovanje ulica i trgova na uvažavanju
argumenata kojim smo se vodili tijekom procesa imenovanja.
27
TRG 145.BRIGADE HV
PARK DUBRAVSKIH BRANITELJA
I da! Nakon svečanosti bi veselica...
AKTIVNOSTI
Podjelili smo 200 porcija
vojničkog graha kojeg su
skuhali dečki iz Moto kluba “Brothers in silance”.
Ništa bez KUD-a “Dubrava”! Dokazali su da se može napraviti parvi
štimung i na ljetnoj vručini. Svaka
čast!
28
DAN POBJEDE, DAN DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI, DAN HRVATSKIH BRANITELJA I 17. OBLJETNICU VRO „OLUJA“
„MIMOHOD POBJEDNIKA 2012.“
05.KOLOVOZA 2012.
AKTIVNOSTI
Manifestacija je otpočela polaganjem vijenaca na Mirogoju kod spomenika
Glas hrvatske žrtve - Zid boli, kod središnjeg križa te na grobu dr. Franje
Tuđmana.
29
DAN POBJEDE, DAN DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI, DAN HRVATSKIH BRANITELJA I 17. OBLJETNICU VRO „OLUJA“
„MIMOHOD POBJEDNIKA 2012.“
05.KOLOVOZA 2012.
AKTIVNOSTI
Na Trgu kralja Tomislava točno u 9.00 sati formiran je ešalon predstavnika
zagrebačkih ratnih brigada i zapovjedništava kojemu su se pridružili i građani. Održan je prigodni govor predstavnika Koordinacije braniteljskih udruga
grada Zagreba.
„Sakupili smo se danas ovdje kako bi se prisjetili zajedničkih vojnih pobjeda i vremena naše mladosti, razdoblja ponosa i slavne ratne prošlosti.
Nalazimo se na Trgu kralja Tomislava u metropoli svih Hrvata. Stoljećima
su naraštaji Hrvata pristizali iz cijele Hrvatske i dijaspore iz raznoraznih
razloga u Zagreb u potrazi za poslom, obrazovanjem gdje su mnogi razvijali
karijere i stvarali svoje obitelji. Svatko je odgovoran za oblikovanje svojih životnih okolnosti i iskustva za uspjeh i nitko drugi ne može učiniti za
pojedinca ono što on ne želi učiniti za sebe. Odgajani u duhu i višestoljetnoj kulturi naših predaka, vjerujemo kako temelje svoje budućnosti možemo izgrađivati na Božjim zapovijedima. Na istom ovom trgu u stjecištima
i polazištima u novi svijet rada i življenja na tisuće je naših sunarodnjaka
živjelo, obitavalo i djelovalo pa i umiralo u Zagrebu“.......
.... „Gledano iz današnje perspektive na prošle povijesne ratne događaje i
uspjehe na hrvatskim prostorima, možemo uspoređivati samo našeg prvog
predsjednika i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Republike Hrvatske
dr. Franju Tuđmana s kraljem Tomislavom. Hrvatski vojnici i policajci na
čelu sa svojim zapovjednicima u briljantno izvedenoj Vojno–redarstvenoj operaciji „Oluja“ tijekom 1995. godine zadali su vojnički pobjednički
posljednji udarac srpskim agresorima, prisiljavajući uzurpatore hrvatskih
prostora, srpske vojnike i četnike, na povlačenje iz Hrvatske ili na predaju hrvatskim snagama. Godinama su nas ugnjetavali, napadali, okupirali,
razarali i pljačkali industrijske i ine bioresurse i dobra Hrvatske te raseljavali i ubijali stanovništvo nesrpske nacionalnosti. Branili smo svoje, na to
smo imali pravo i obavezu, borbom smo vraćali okupirane dijelove u pravni
sustav Republike Hrvatske. Zasigurno to nije učinila samo snaga i želja
ljudske volje, jer ono što čovjek ne može učiniti samo vlastitim snagama to
može Bog uz čovjekovu suradnju“....
30
DAN POBJEDE, DAN DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI, DAN HRVATSKIH BRANITELJA I 17. OBLJETNICU VRO „OLUJA“
„MIMOHOD POBJEDNIKA 2012.“
05.KOLOVOZA 2012.
AKTIVNOSTI
„Mimohod pobjednika“ ponosno kreće sredinom Praške ulice do Trga bana
Josipa Jelačića gdje mnoštvo građana pozdravlja svoje – zagrebačke branitelje. Podignuta je hrvatska zastava, održan prigodni govor te je izvedena pjesma „Moja domovina“. Nekoliko stotina građana ispratilo je pljeskom svoje
branitelje na put do zagrebačke katedrale.
Mi, zagrebački branitelji, smatramo pobjednicima i sve građane Republike
Hrvatske koji su htjeli slobodnu, samostalnu i suverenu Hrvatsku. Jer, pobjedismo agresora – zajedno. Uz pomoć svoga naroda! Naroda koji je hranio i
oblačio nas branitelje dok smo bili vojnici. Bez te pomoći ne bi bilo moguće –
pobjediti! Ta prisnost naroda i branitelja i tekako se je osjetila danas na centralnom trgu svih Hrvata.
31
DAN POBJEDE, DAN DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI, DAN HRVATSKIH BRANITELJA I 17. OBLJETNICU VRO „OLUJA“
„MIMOHOD POBJEDNIKA 2012.“
05.KOLOVOZA 2012.
AKTIVNOSTI
Program je nastavljen sudjelovanjem zagrebačkih branitelja na sv. Misi koju je
predvodio biskup Ivan Šaško. Katedrala je odisala ponosom i dostojanstvom
potaknutim nadahnutom propovjedi, glasu nade u bolje sutra.
32
DAN POBJEDE, DAN DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI, DAN HRVATSKIH BRANITELJA I 17. OBLJETNICU VRO „OLUJA“
„MIMOHOD POBJEDNIKA 2012.“
05.KOLOVOZA 2012.
MEDVEDGRAD
AKTIVNOSTI
Postalo je uvriježeno pravilo da zagrebački branitelji okupljeni u Koordinaciji
braniteljskih udruga grada Zagreba sve velike svečanosti obilježava i na Oltaru
domovine. Tako je bilo i ovaj put. Dostojanstvo, ponos i domoljublje moglo se
je osjetiti na svježem sljemenskom zraku. Svečanost je započela izvođenjem
državne himne, minutom tišine a položen je i vijenac u spomen na sve hrvatske rodoljube koji položiše život za Domovinu. Dramski umjetnici Žarko Potočnjak i Mirta Zečević izveli su umjetnički program iz kojeg izdvajamo:
33
DAN POBJEDE, DAN DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI, DAN HRVATSKIH BRANITELJA I 17. OBLJETNICU VRO „OLUJA“
„MIMOHOD POBJEDNIKA 2012.“
05.KOLOVOZA 2012.
AKTIVNOSTI
RAZAPETA MOJA DOMOVINA
Razapeta Hrvatska moja.
Za njezine posljednje haljine kocke bacaju.
I čekaju da izdahne.
Prošla je Hrvatska moja ropstvo svoje.
I dugi hod pustinjom.
Bog ju je održao rukom svojom. Manu joj dijelio.
Ruke njezinim vođama visoko držao dok
je Domovina moja slobodu branila.
A onda smo prigrlili zlatno tele,
a Bogu smo leđa okrenuli.
Plesali smo i igrali okolo kumira koje
nam svako malo nove dovodili.
Žalili smo za egipatskim loncima i sanjali
zbog trbuha puna, ropstvo novo.
Užas zaborava zahvatio je narod čija je
sloboda krvlju otkupljena.
Krvlju njezinih najvećih sinova.
Zaborav je osvojio srca naša i u njih uveo
studen bešćutnosti.
Za trideset srebrnjaka najbolje među nama smo
progonili kao bijesne pse.
Locirali ih. Identificirali ih. I isporučivali.
Ili smo im sami sudili. I sve ih odreda osudili.
Jer se drznuše slobodu sanjati.
Birali smo one koji nam nisu mogli uznemiriti savjest.
One koji su bili naša zrcalna slika. Naša slika i prilika.
Smijali smo se zajedno s njima
dok je Hrvatska u svoj Getsemani ulazila.
Umjesto ribara birali smo farizeje.
Umjesto raskajanih carinika birali smo pismoznance.
Dopustili smo da nam stado vode Ana i Kaifa.
34
AKTIVNOSTI
DAN POBJEDE, DAN DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI, DAN HRVATSKIH BRANITELJA I 17. OBLJETNICU VRO „OLUJA“
„MIMOHOD POBJEDNIKA 2012.“
05.KOLOVOZA 2012.
Judu smo ustoličili, a od Pilata smo čekali odgovor
na pitanje „ Što je istina ? „
Odrekli smo se patnice. Zatajili smo mučenicu.
A sada se je pijetao oglasio.
I pitam se, ima li u nama još suza koja
i jesmo li u stanju gorko zaplakati ?
Onu koja nam je sve dala
odlučili smo sada mijenjati za Barabu.
Ruke smo svoje oprali. Ruglu smo izvrgli
sve što je dobra ostalo oko nas.
Popljuvali smo snove otaca i djedova naših.
I vičemo neka se razapne.
Ono što je od nje ostalo sada visi
na križu naše sramote
dok redovi čekaju mjesto
na jednom od križeva
s lijeve i s desne strane.
A ona, Domovina moja, Boga moli neka nam oprosti,
jer ne znamo što činimo.
Možda shvatimo tek kada izgubimo Hrvatsku
i kada se probudimo među egipatskim loncima.
Ako Bog ne uskrsne Hrvatsku... ako naš križ
ne dodirne nebo...
Za sve one koji kleče pod križem i koji čekaju Uskrs.
Program je dovršen izvođenjem pjesme „Bože čuvaj Hrvatsku“ Zbora Udruge
hrvatska Baščina i Društva Hrvatska žena – Zbor hrvatice.
35
DAN POBJEDE, DAN DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI, DAN HRVATSKIH BRANITELJA I 17. OBLJETNICU VRO „OLUJA“
„MIMOHOD POBJEDNIKA 2012.“
05.KOLOVOZA 2012.
AKTIVNOSTI
U 18.00 sati položeni su vijenci i zapaljene svijeće na svim spomenicima u kvartovima našega Grada. Tim činom iskazujemo zajedništvo zagrebačkih branitelja i u iskazivanju počasti svim našim stradalim suborcima.
36
AKTIVNOSTI
BANOVINA 2012.
Posjetili smo Banovinu u sklopu projekta obilježavanja 17. obljetnice VRO
“Oluja”.
Ove godine uspjeli smo napuniti pun autobus sudionika ovog projekta. S
nama su bili i članovi KUD-a Dubrava koji su svojom pjesmom i nastupom
uvelićali ovaj događaj.
37
BANOVINA 2012.
Pokuplje
AKTIVNOSTI
Položili smo vijence i zapalili svijeće U Šišincu. Dragutin Šalković nas je upoznao s ratnim prilikama te jeseni 1991. godine. Prigodni govor održao je član
Upravnog odbora Željko Radovanović. Dogovorili smo kako ćemo u skoroj
budućnosti organizirati izlet samo na pokupsko ratište.
38
BANOVINA 2012.
Kostajnica
AKTIVNOSTI
U Kostajnici je bio ručak u predivnom restorauntu hotela Park. Nakon ručka
položili smo vijenac i zapalili svijeće za eve vojne i civilne žrtve Kostajnice na
poćetku agresije na Hrvatsku. Miljenko Bađun podsjetio je nazočne na prve
ratne dane Kostajnice i ulogu zagrebačkih policajaca, dragovoljaca i gardista
u obrani Kostajnice.
39
BANOVINA 2012.
Banska Struga
AKTIVNOSTI
Odali smo počast svim civilnim i vojnim žrtvama ovog dijela Pounja koje su
stradale u II. svjetskom ratu ali i u Domovinskom ratu.
40
BANOVINA 2012.
Dvor
AKTIVNOSTI
Sudjelovali smo u obilježavanju 9. kolovoza – dan oslobođenja općine Dvor.
Hrvati Dvora svake godine obilježava taj dan kao vrhunac VRO “Oluja”
manifestacijom koja je uvijek “nabijena” domoljubljem, ponosom ali i realnošću tesškog života Hrvata Pounja. Naša Udruga već 17 godina sudjeluje u
tom događaju.
41
BANOVINA 2012.
Govor predstavnika Udruge....
Poštovane gospođe i gospodo, svi vi koji danas slavite kraj veličanstvene VRO
„Oluja“ i oslobođenja Dvora.
AKTIVNOSTI
Poštovani suborci,
Ponosan sam što imam prigodu biti danas ovdje s vama, na dan kada smo
prije 17 godina priveli kraju jedno tužno razdoblje u povjesti hrvatskog naroda.
Ovdje, u Dvoru je bio kraj okupacije Banovine i ostatka Hrvatske. Početak mirovnog procesa integracije Hrvatskog podunavlja. Tko bi to više od nas ratnih
veterana volio da je cijeli konflikt iz ranih devedesetih završio mirnom reintegracijom. Ali, to nije ovisilo o nama koji smo htjeli slobodnu i suverenu državu
Htvatsku. To je ovisilo o „jahačima tame“ sa istoka koji su u svoje „crno kolo“
uvukli i vaše susjede. Mislili su da je lako izbrisati jedan narod sa njegovih
vjekovnih obitavališta. Taj pokušaj brisanja Hrvata sa Banovine zaustavili su
1991. godine, pored ostalih i zagrebački branitelji a naročito ponosno istićem
moju – našu legendarnu 145.brigadu HV iz zagrebačke Dubrave. Naša brigada
započela je svoj ratni put na „sjevernim vratima Banovine“, na Kupi a završila
ovdje u Dvoru. Rekao bi čovjek: „Pa taj put i nije nešto pretjerano dugačak“.
Mi veterani 145. odgovaramo : Dugačak je 4 godine ratovanja u kojem smo
propješaćili Hrvatsku. Od Južnog bojišta do Istočnog bojišta, nema ratišta u
Hrvatskoj gdje nismo bili. I znadete što ? Nigdje nismo neprijatelju prepustili
niti milimetar hrvatske zemlje. Već obrnuto. Uvjek smo sužavali prostor za
igranje „crnog kola“. Svoj san smo ostavrili ovdje u Dvoru kao učesnici veličanstvene „Oluje“. Platili smo visoku cijenu tog sna. U jednom danu ovdje u
Dvoru izgubili smo petoricu nikad prežaljenih suboraca: Željka Blaževića, Mladena Bošnjaka, Božidara Dodiga, Tihomira Klobučara i Damira Vuzema.
Ako se netko ovdje pita: „Da li je imalo smisla položiti toliku žrtvu?“. Veterani
145. će vam odmah reći : „gromoglasno DA“. Zašto? Kad bi vidjeli samo jedan
sretan dječji osmjeh ovdje na Banovini, imalo bi smisla. A mi ovdje vidimo život. Nije onakav kakav smo priželjkivali prije 17 godina! Ali sad je na vama i na
nama da svojom ljubavlju, svojim znanjem, radom i poštenjem izgradimo ono
što želimo. Dostojanstven život vrijedan ove žrtve. Morati ćemo, mi pobjednici, natjerati politiku na promjenu načina upravljanja ovom zemljom, ovom
Banovinom, ovim Pounjem.
42
BANOVINA 2012.
AKTIVNOSTI
Pusta sela, nezaposleni ljudi, siromaštvo i besparica nisu prilog dostojanstvu
pobjednika. To se mora pod hitno mijenajti. Banovina može hraniti i nastaniti još jednu Hrvatsku i tu komparativnu prednost voditelji ove zemlje moraju
uzeti u obzir. Što prije to bolje! Branitelji ne traže revoluciju, traže evoluciju.
Odmak od zla prema dobru, dobru za hrvatskog čovjeka, dobru za hrvatsku
obitelj, dobru za Hrvatsku u cjelini. Tad će svima biti dobro pa čak i onima
koji baš i ne vole Hrvatsku.
Mi veterani iz zagrebačke Dubrave dobro znamo da postoje neraskidive
veze između Pounja i Dubrave. Ta veza je ljubav prema Domovini i žrtva koju
smo zajednički platili u Domovinskom ratu. Tu vezu nitko i nikad pokidati
neće. Koristim ovu priliku da vam zahvalim na uvijek srdačnoj dobrodošlici,
vama Hrvatima Pounja! Vi ste za nas – junaci života! Imamo i jednu molbu.
Ustrajte u vašem junaštvu života ovdje na Banovini i Pounju. To je obaveza
koju ste naslijedili od vaših predaka. A ako vam ikad zatreba pomoć – zapjevajte „Oj hrvatska mati, nemoj tugovati. zovi samo zovi“. Eto nas iz Dubrave
– opet!
I na kraju, čestitam Vam 9. kolovoza – Dan oslobođenja Dvora! Neka nam
živi vječna i jedina Hrvatska.
43
BANOVINA 2012.
AKTIVNOSTI
Nakon svećanog dijela nastavljeno je druženje branitelja iz 145. brigade s
građana Dvora i okolice koji slave 9. kolovoz. Veliki obol u provedbi ovog
projekta dao je KUD “Dubrava”. Svojim kulturno-umjetničkim programom te
stalnom pjesmom i veseljem učinio ovo putovanje - nezaboravnim!
44
AKTIVNOSTI
U BOJ.. U BOJ
45
U BOJ.. U BOJ...
Obavještavamo općinstvo o pobjedi veterana 145. brigade na natjecanju po nazivom “U boj.. u boj.. za kotlić moj”. Od 17 ekipa skuhali smo najbolji gulaš i
osvojili prvo mjesto.
AKTIVNOSTI
Žestoki boj se je dogodio 28.9.2012. u Vugrovcu u sklopu “Vugrovečkog miholja”. Događaj je organizirala Koordinacija braniteljskih udruga grada Zagreba a
nosilac cije organizacije bila je UHDDR Sesvete. Dečki su odradili izniman posao
pa je i veselica bila savršena na kojoj se je okupilo oko 700 veterana i njihovih
obitelji.
46
AKTIVNOSTI
21 GODIŠNJICA USTROJA 145. BRIGADE HV.
47
21 GODIŠNJICA USTROJA 145. BRIGADE HV.
AKTIVNOSTI
Svečanost je započela u 14.00 sati kod spomenika u Parku dubravskih
branitelja.
Kulturno-umjetnički program izveli su KUD Dubrava, Nikolina Vučina iz
OŠ Retkovec i Damir Knežević, veteran naše brigade. Položeni su vijenci
i zapaljene svijeće za sve poginule i umrle pripadnike 145. brigade.
48
21 GODIŠNJICA USTROJA 145. BRIGADE HV.
AKTIVNOSTI
Nakon odavanja počasti izvršeno je svečano postrojavanje veterana 145.
Prigodne govore održali su Željko Pavičić i Oto Jungwirth. Zatim je započeo
je Mimohod veterana 145. Na groblju Miroševac također su položeni vijenci i zapaljene svijeće za sve poginule, nestale i umrle Hrvatske branitelje.
Istićemo kako je vijenac kod spomenika i kod križa položio izaslanik ministra
branitelja g. Dinko Mikulić
49
AKTIVNOSTI
21 GODIŠNJICA USTROJA 145. BRIGADE HV.
Svečana akademija održana je u dvorani NS Dubrava. Rad udruge i planove
za buduće razdoblje predstavio je Oto Jungwirth, predsjednik udruge. Među
uzvanicima bili su : izaslanik ministra obrane RH i načelnika Glavnog stožera
OS, pukovnik Željko Stipić, predsjednik VGČ Gornja Dubrava Petar Tanić, predsjednik VGČ Donja Dubrava Zdravko Žvorc, predstavnik 101. brigade HV, naše
bratske brigade, Stjepan Bratković.
Udruga veterana 145. brigade HV je dodijelila Plaketu 145. brigade HV za iznimni doprinos radu Udruge gospodi:
Đuri Dečaku, genaralu u miru,
Ivici Rubiću, ravnatelju NS Dubrava,
Antunu Krešiću, akademskom slikaru i članu udruge,
Josipu Glasnoviću, hrvatskom branitelju i uspješnom privredniku,
Ivi Kuprešaku, članu udruge.
Za kulturno-umjetnički program pobrinuli su se KUD Dubrava, Damir Knežević
i Ana Marinić, učenica OŠ Retkovec. Program je vodio Marijo Krstanović.
Udruga zahvaljuje svima koji su svojim dolaskom uveličali ovu proslavu 21.
obljetnice naše legendarne brigade.
50
AKTIVNOSTI
21 GODIŠNJICA USTROJA 145. BRIGADE HV.
51
8. LISTOPAD
AKTIVNOSTI
DAN NEOVISNOSTI RH
52
8. LISTOPAD
DAN NEOVISNOSTI RH
AKTIVNOSTI
Naša udruga rukovodila je i koordinirala ovogodišnjem obilježavanjem Dana
neovisnosti koje je organizirala Koordinacija Braniteljskih udruga grada
Zagreba. Proslava je održana pod sloganom “UZMIMO U RUKE SUDBINU I
SREĆU, NI JA TAKO VIŠE NE MOGU I NEĆU …“
Proslava je otpočela svečanim postrojavanjem zagrebačkih veterana Domovinskog rata, pozdravom Domovini i intoniranjem himne Lijepa naša u
izvedbi zbora Društva Hrvatska Žena.
53
8. LISTOPAD
DAN NEOVISNOSTI RH.
AKTIVNOSTI
Nakon Trga bana Josipa Jelačića ešalon branitelja i građana krenuo je prema Kamenitim vratima gdje smo molitvom Majci Božjoj od Kamenitih vrata,
zaštitnici grada Zagreba i zagrebačkih branitelja uputili molitve za Domovinu,
sve nas i cijeli hrvatski narod.
U ime zagrebačkih branitelja svijeću je zapalila i položila majka poginulog zagrebačkog viteza, gospođa Zora Horvatić.
54
8. LISTOPAD
DAN NEOVISNOSTI RH
AKTIVNOSTI
Sveta Misa u crkvi sv. Marka.
Svetu Misu je predvodio Moderator nadbiskupskog duhovnog stola
Nedjeljko Pintarić.
55
8. LISTOPAD
DAN NEOVISNOSTI RH.
Medvedgrad
AKTIVNOSTI
Završni segment obilježavanja bio je na Oltaru domovine na Medvedgradu.
Himnu su izveli zborovi „Hrvatska bašćina“ te Društva „Hrvatska žena“ iz
Zagreba. Minutom šutnje odana je počast svim poginulim, nestalim i umrlim
hrvatskim braniteljima.
56
8. LISTOPAD
DAN NEOVISNOSTI RH
SAD DOSTA JE, DOSTA JE : DA SE NE ZABORAVI
AKTIVNOSTI
Probudite se, viknite dosta,
Dosta nam je tog gliba i srama !
Viknite dosta, ne, više to nećemo,
ostavite nam svjetla, ostavite nam zraka,
jer jednom možda neka nova djeca
pitati će – što su to radili taj djed i baka ?
I opet su nas bacili u smeće,
i dokle će biti tako,
da svijetom ne možeš uspravno hodati
baš nikako !
57
DUBRAVA U DOMOVINSKOM
RATU
AKTIVNOSTI
U sklopu provedbe projekta obilježavanja 21. godišnjice ustroja naše legendarne 145. brigade HV održan je dio pod nazivom “Dubrava u Domovinskom
ratu”. Ovaj projekt provodi se već osam godina a namjenjen je djeci sedmih i
osmih razreda osnovnih škola iz Dubrave. Ove godine projekt smo proveli u
prostorijama Udruge s naglaskom na povijesne i novinarske grupe škola. U
projektu je sudjelovalo 9 osnovnih škola.
58
AKTIVNOSTI
TRIBINA U MUZEJU “MIMARA”
59
TRIBINA U MUZEJU “MIMARA”
U javnom djelovanju nitko od nas nije beznačajan ili beskoristan, zaprimamo
informacije i utjecaje te djelujemo svatko na svoj način. I mi hrvatski branitelji
ratni veterani imamo obavezu i pravo brinuti o društvenoj i kulturnoj ulozi nas
branitelja u hrvatskom društvu. Hrvatska je slobodna i demokratska zemlja,
te riječi zvuče tako gordo i uzvišeno. Nema slobode bez odgovornosti, kao ni
prava bez dužnosti. Odgovornost je sposobnost da se progovori i odgovori na
zahtjevne situacije.
AKTIVNOSTI
Hrvatska država nije utemeljena na etničkom čišćenju i zločinima, jer su hrvatski vojnici i policajci, branili suverenitet i integritet svoje zemlje i svih naroda
koji žive u njoj. U obrani Hrvatske nisu vojevali samo sinovi i kćeri iz Hrvatskog
naroda nego i Muslimani, Bošnjaci, Srbi, Česi, Slovaci, Albanci, Slovenci, Talijani i mnogi drugi, koji su Hrvatsku voljeli i smatrali svojom domovinom. Morali
smo krenuti u obranu i oslobađanje okupiranog područja od strane dijela
pobunjenih Srba u Hrvatskoj, potpomognutim teroristima, četnicima i JA, jer
bi bili vrlo naivni čekati iste na svojim pragovima skrštenih ruku.
Naša je borba za slobodu bila ispravna, legalna i legitimna, kako bi zaustavili
krvavi rat i otvorili nove uvjete trajnom miru u Republici Hrvatskoj i Bosni i
Hercegovini. Morali smo se usprotiviti najezdi nasilja, paleži, pljačke, silovanjima i ubijanju naših nedužnih građana. Naši su suborci i sunarodnjaci odvođeni
u koncentracione logore, bivali ponižavani, mučeni i ubijani i nakon borbenog
djelovanja na bojišnicama. Ubijani su u ime sramne i zločinačke srpske ideologije samo zato što su se drznuli obraniti sebe i živote članova svojih obitelji od
agresora. Svjedoci smo da aroganciji i bezobrazluku nema kraja kad nas danas
ti isti optužuju, raspisuju tjeralice, uhićuju, muče i osuđuju hrvatske branitelje
na temelju krivotvorenih optužnica. Nas optužuju da smo izvršili agresiju i genocid nad njima, a oni su proveli genocid i kulturocid nad Hrvatima i Hrvatskoj.
Ne zanemarujemo srbijanske i ine povrede u protuzakonitim zaposjedanjima
hrvatskog teritorija i povreda graničnog suvereniteta. Po kojim to zakonima
imaju pravo miješanja u unutarnje poslove drugih država. Ne dopuštamo da
agresor progoni i proglašava zločincima naše junake jer oni imaju najmanje
prava da nam drže lekcije i obezvrjeđuju čast i ugled hrvatskih branitelja. Vlasti
koje šute i ne reagiraju na srbijansku agresivnu politiku prema hrvatskim nacionalnim interesima, prešućujući negaciju hrvatske državnosti, sudova i zakona
RH i ne provođenje istih, mogu se smatrati sluganskom i najblaže retorički
rečeno protuhrvatskom politikom.
U ime savjesti i solidarnosti, po pravdi i čovječnosti želimo promijeniti loše stanje. Hrvatski branitelji, dragovoljci i ratni veterani iz Domovinskog obrambenog rata, neće šutjeti pognutih glava i slušati sve te nepravde i sumnjičenja te
negiranje dostojanstva i žrtve a osjetljivi smo itekako na obezvrjeđivanje žrtve
naših poginulih suboraca.
60
AKTIVNOSTI
TRIBINA U MUZEJU “MIMARA”
61
TRIBINA U MUZEJU “MIMARA”
Organizacijski odbor tribine
„DIŽEMO GLAS DO NEBA - OSLOBODITE HRVATSKE GENERALE “:
Hrvatsko žrtvoslovno društvo
KBUGZ
Hrvatsko žrtvoslovno društvo
Članovi:
1. Ante Beljo
2. Jadranka Lučić 3. Ivica Matošević 4. Milan Zanoški 5. Damir Loborec Hrvatsko žrtvoslovno društvo
Hrvatsko žrtvoslovno društvo
KBUGZ
KBUGZ
KBUGZ
AKTIVNOSTI
Predsjednik : Dragutin Bauman Dopredsjednik: Miljenko Bađun Dopredsjednik: Domagoj Ante Petrić 62
8. LISTOPAD
DAN NEOVISNOSTI RH
AKTIVNOSTI
ZAGREBAČKA DEKLARACIJA
donesena na tribini Dižemo glas do neba - oslobodite hrvatske generale,
održanoj 10. studenoga 2012. godine u Muzeju Mimara
1.
Deklaracija o Domovinskom ratu donesena 13. listopada 2000. godine u
Zastupničkom domu Hrvatskog državnog sabora pravna je stečevina Republike Hrvatske kojom se čuva moralni dignitet hrvatskoga naroda i svih građana
Republike Hrvatske i štiti čast, ugled i dostojanstvo svih branitelja i građana
Republike Hrvatske koji su sudjelovali u obrani Domovine.
Članstvo u Europskoj uniji uvjetovano je prihvaćanjem svih prava i obveza na
kojima se zasniva Europska unija i njezin institucionalni okvir obuhvaćenih pod
pojmom pravne stečevine Europske unije (franc. acquis communautaire), podijeljene za potrebe pregovora o pristupanju u 35 tematskih poglavlja, koja se
ujedno smatraju i poglavljima pregovora tijekom kojih država kandidatkinja ne
pregovara o pravnoj stečevini Europske unije nego o uvjetima i načinu njezina
preuzimanja i primjene.
Članovi Koordinacije braniteljskih udruga grada Zagreba, članovi Hrvatskog
žrtvoslovnog društva i svi sudionici tribine Dižemo glas do neba - oslobodite
hrvatske generale, održane u Zagrebu u Muzeju „Mimara“ 10. studenoga 2012.
godine, mole Hrvatski sabor da donese dopunu Deklaraciji o Domovinskom
ratu koja će biti jamstvo nepovredivosti Deklaracije nakon pristupanja Republike Hrvatske članstvu Europske unije.
2.
Istina je da su hrvatski generali Ante Gotovina i Mladen Markač, kao i svi
ostali generali, časnici, dočasnici i vojnici Hrvatske vojske, svojim časnim, odgovornim i profesionalnim zapovijedanjem postrojbama Hrvatske vojske i Hrvatskih redarstvenih snaga u provedbi zaprimljenih zadaća tijekom Domovinskog
obrambenog rata, poglavito tijekom vojno-redarstvene operacije Oluja, poštivali sve uzuse Ženevske konvencije i pružili nemjerljiv doprinos oslobađanju privremeno okupiranog hrvatskog teritorija od srpskog agresora. Hrvatska vojska
pod njihovim zapovijedanjem oslobodila je i bihačku enklavu od istog agresora.
Istina je da je oslobađanjem bihačke enklave spašeno stotine tisuća ljudskih
života i spriječen je genocid većih razmjera nego što je počinjen u Srebrenici,
genocid kakav su prije toga srpski agresori počinili tijekom Domovinskog rata
nad hrvatskim pučanstvom na privremeno okupiranom hrvatskom teritoriju: u
Škabrnji, Voćinu, Borovu Selu, Sotinu, Laslovu, Širokoj Kuli, Čanku, Saborskom,
Novom Selu Glinskom, Glinskim Poljanama i u mjestu Gornje Jame kod Gline,
Petrinji, Baćinu, a poglavito u gradu mučeniku i svehrvatskoj svetinji - gradu
Vukovaru. Hrvatski branitelji, članovi Koordinacije braniteljskih udruga grada
Zagreba, članovi Hrvatskog žrtvoslovnog društva i svi sudionici tribine Dižemo
glas do neba - oslobodite hrvatske generale proglašavaju hrvatske generale
Antu Gotovinu i Mladena Markača
HRVATSKIM JUNACIMA DOMOVINSKOG RATA
63
Inicijativa pomoći kod uvođenja
vodoopskrbe dvjema braniteljskim
obiteljima
AKTIVNOSTI
Dana 27. rujna 2012. pokrenuli smo inicijativu pomoći kod uvođenja vodoopskrbe dvjema braniteljskim obiteljima (Strbašić i Spač) na području Gornje
Dubrave.
Kroz nekoliko dana dobili smo odgovor. Zaista profesionalno od gospodina
Tanića, predsjednika Vijeća.
Razgovarali smo sa ZG Holdingom, podružnica vodovod i odvodnja i dogovorili modalitet spajanja vode na objekat.
Dana 24. listopada.2012. smo poslali dopis gradu Zagrebu, službi za mjesnu
samoupravu radi ubrzanja cijelog postupka.
64
AKTIVNOSTI
VUKOVAR 2012.
Udruga veterana 145. brigade HV u suradnji sa župnikom iz crkve sv. Mihaela te grupom građana na čelu sa Stankom Žnidarcem organizirala je ovogodišnje obilježavanje. Ovaj projekat iz godine u godinu prepoznaje sve više
građana Dubrave. Na žalost, ove godine nismo uspijeli (pored svih napora)
senzibilizirati osnovne
škole s područja Dubrave u uključenje u ovaj
projekt. Vjerujemo kako
će naredne godine biti
više djece iz osnovnih
škola. Ali služi na čast i
dobar primjer domoljublja ukupni angažman
osnovnih škola iz Dubrave na obilježavanju
Dana sjećanja na žrtvu
Vukovara kroz posjete Vukovaru i okolici,
organizacijom izložbi i
radionica u samim školama s temom Vukovar.
Subota nije razlog da
kod spomenika u Dubravi ne dođu vijećnici u
našim Vijećima gradskih
četvrti. Zahvaljujemo
gospodinu Žvorcu na
odazivu ali njegova opaska kako želimo svijeće
posložiti u obliku slova “U” umjesto u obliku slova “V” izazvala je ogorčenje među nazočnima i bacila sjenu na sam događaj i to u prisutnosti majke
poginulog vukovarskog branitelja. Ovogodišnje provođenje obilježavanje
sjećanja na žrtvu Vukovara mnogi nisu prepoznali a diće se domoljubljem.
Stoga, zahvaljujemo svim čimbenicima javnog života (političkog i kulturnog) Dubrave koji su bili s nama braniteljima te subote i poklonili se žrtvi
Vukovara. Napominjemo kako je “naše” obilježavanje u Dubravi sastavni dio
projekta na razini grada Zagreba koji provodi Klub veterana 148. brigade HV
Zagreb-Trnje a koji podržava i u njemu sudjeluje Koordinacija braniteljskih
udruga grada Zagreba. Čestitamo dečkima iz Trnja!!
65
PROJEKTI U 2013. GODINI
Udruga se je javila na natječaj Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje te
kandidirala tri projekta za narednu godinu i to:
AKTIVNOSTI
1. Obilježavanje važnih datuma u 2013. godini,
2. Postavljanje spomen obilježja na pokuplju ( Letovanić), dubrovačkom
zaleđu (Dubrovnik), zadarskom zaleđu (Novigrad) i na posavskom
ratištu ( Vidovice),
3. Tehničko poboljšanje izložbe “Dubrava u Domovinskom ratu”.
Dokumentarni film 145. brigada HV
Udruga privodi kraju projekt financiran od Ministarstva branitelja pod
nazivom “Dokumentarni film 145. brigada HV”. Zbog bolesti voditelja projekta
imamo stanovito kašnjenje ali planiramo promociju i predstavljanje ovog
velikog i vrlo važnog posla za početak veljače 2013.
Ogroman posao priveli smo kraju.
U pripremi je još nekoliko projekata koje ćemo pripremiti u 2013. godini.
Pozivamo sve članove Udruge ali i simpatizere, neka nam se prikljuće u
kreiranju i realizaciji projekata. Jedino zajedništvo može generirati
potrebnu kvalitetu i sposobnost provođenja projekata koji momogućavaju
“život” udruge.
66
BOŽIĆNO DRUŽENJE U UDRUZI
AKTIVNOSTI
21.12.2012. organizirali smo božićno druženje u udruzi. Skupilo se je pedesetak članova udruge i prijatelja. Napravili smo pravu feštu, okitili bor, poželjeli sve najbolje i .... dobro se proveli uz Ad hoc band.
Zapravo, slike sve govore....
67
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
16
File Size
2 756 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content