close

Enter

Log in using OpenID

Baumit DuoFix

embedDownload
Tehnička informacija
Baumit DuoFix
Proizvod
Tvornički zamješana, praškasta mineralna masa za ljepljenje, za ručnu i
mašinsku obradu
Sastav
Cement, pjesak, dodaci
Svojstva
Paropropusno, praškasto ljepilo za vanjsku i unutrašnju primjenu jednostavno za
obradu
Primjena
Za ljepljenje termoizolacionih ploča
Tehnički
podaci
Veličina zrna:
Utrošak vode:
Prionjivost na EPS:
Gustoća suhog materijala:
Potrošnja:
Znakovi
upozorenja i
obavijesti
≤ 1 mm
ca. 6,0 Liter/Sack
≥ 0,06 N/mm² (kod 60% kontaktne površine)
ca. 1400 kg/m³
ca. 5,0– 6,5 kg/m² za ljepljenje
Minimalna kontaktna površina 60%
Klasifikacija prema Zakonu o hemikalijama
Simbol opasnosti: Xi nadražujuće.
Znakovi upozorenja R:
R36: Nadražuje oči
R38: Nadražuje kožu
R43: U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost
Znakovi obavijesti S
S 2: Čuvati izvan dohvata djece
S 24: Spriječiti dodir s kožom
S 25: Spriječiti dodir s očima
S 26: U slučaju dodira s očima odmah isprati vodom i konsultovati liječnika
S 27: Odmah skinuti zaprljanu i natopljenu odjeću.
S 28: U slučaju dodira s kožom odmah isprati s mnogo vode
S 37: Nositi prikladne zaštitne rukavice pri radu
Obratiti pažnju na opću vrijednost dozvoljene prašine prema MAK-vrijednosnoj listi iz 2001.
(koncentracija fine prašine: 6 mg/m³, ukupna koncentracija max. 15 mg/m³)
Proizvod u protvrdnutom stanju je neškodljiv.
Isporuka
Vreća 25 kg
Skladištenje
12 mjeseci na suhom mjestu na drvenim paletama u folijama
Stand 06/11
1
Tehnička informacija
Kontrola
kvaliteta
Vlastiti nadzor putem tvorničkih laboratorija.
Podloga
Ispitivanje podloge treba provesti prema smjernicama norme ÖNORM B 3346.
Podloga mora biti čista, suha, bez smrzavanja, otprašena, ne smije biti
vodoodbojna, bez iscvjetavanja, nosiva i bez slobodnih čestica.
Obrada
Baumit DuoFix sipati u čistu vodu (ca. 6 l vode/vreći) , promiješati sa
spororotirajućom miješalicom, ili zamiješati u protočnoj miješalici uz dodavanje
uvijek iste količine vode, pričekati cca 5 min i još jednom promiješati.
Vrijeme obrade: cca 1,5 sat;
Zidna površina mora biti ravna ( +/- 5mm/m). Veće neravnine izravnati u
posebnom radnom koraku.
Na ravne podloge nanijeti ljepilo nazubljenom gletaricom, kod neravnih podloga
nanijeti na ploču 3 tačke ljepila u sredini ploče kružno uz rub svake ploče.
Prije postavljanja pričvrsnica pričekati sušenje od najmanje 24 h.
Upute i opće
napomene
Temperatura zraka, materijala i podloge mora uvijek za vrijeme obrade i
protvrdnjavanja biti iznad +5°C. Smije se primjeniti samo čista voda (pitka voda).
Ne smije se primješavati nikakve druge proizvode (npr. sredstva protiv
smrzavanja).
_________________________________________________________________________________
Tehničke karakteristike proizvoda, kao i upute o primjeni navedene u ovoj tehničkoj informaciji, temelje se na trenutnim
naučnim saznanjima i iskustvu.
Navodi nisu neophodno dio ugovorno-pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne ugovorne obaveze, pa stoga ne oslobađaju
kupce provjere deklarisanih karakteristika i načina primjene proizvoda.
Stand 06/11
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
218 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content