close

Enter

Log in using OpenID

Baumit SpeedEstrich E 300 Brzovežući cementni estrih E 300

embedDownload
Tehničke informacije
Baumit d.o.o. Sarajevo
Baumit
SpeedEstrich E 300
Brzovežući cementni estrih E 300
Proizvod
Tvornički pripremljen suhi beton za izvedbu cementne glazure, ručno i mašinski
obradiv.
Sastav
Cement, pijesak za estrihe, dodaci.
Svojstva
Univerzalni zamiješani cementni estrih E 300 visoke čvrstoće,ujednačene kvalitete i
obrade,pogodan i za mokre prostore. Nakon 24 sata moguće polaganje obloga –
ovisno o vremenskom uticaju.
Primjena
Može se koristiti kao plivajući , klizajući ili vezani estrih i bez dodataka za podno
grijanje .
Kod debljine estriha od 5 cm i normalnih klimatskih uslova (temperature >15 o
C,relativne vlažnosti < 65%) će obično nakon 24 sata postići vrijednost CM < 2%
(zaostala vlaga)
.
Tehnički
podaci
Maksimalna granulacija:
Čvrstoća na pritisak (28d):
Čvrstoća na zatezanje (28d):
Koeficijent toplinske provodljivosti λ:
Gustoća suhog materijala:
Klasa čvrstoće:
Potrošnja materijala:
Isporuka
4-8 mm
>30 N/mm²
>6 N/mm²
cca 1,4 W/mK
caa.2000 kg/m3
E 300 prema standardu ÖNORM B 2232
CT-C30-F6-SE1 prema ÖNORM EN 13813 I
ÖNORM B 3330
cca 20 kg/m² kod debljine sloja od 1 cm
Vreća 25 kg, 1 Paleta = 56 vreća= 1400 kg
Skladištenje 6 mjeseci na suhom mjestu na drvenim paletama
Kontrola
kvalitete
Vlastiti nadzor putem naših radnih laboratorija.
Znakovi
upozorenja
i
obavijesti
Simbol opasnosti
Xi nadražujuće
Znakovi upozorenja R
R36: Nadražuje oči
R38: Nadražuje kožu
R43: U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost
Znakovi obavijesti S
S 2: Čuvati izvan dohvata djece
S 24: Spriječiti dodir s kožom
S 25: Izbjegavati dodir s očima
S 26: U slučaju dodira s očima odmah isprati vodom i konsultovati lijekara
S 27: Zaprljanu i natopljenu odjeću odmah skinuti
S 28: U slučaju dodira s kožom odmah isprati s mnogo vode
S 37: Nositi prikladne zaštitne rukavice pri radu
Pripaziti na opću graničnu vrijednost za prašinu prema MAK- listi vrijednosti iz 1992. godine. (koncentracija
3
3
fine prašine maksimalno 6 mg/m , koncentracija ukupne prašine maksimalno 15 mg/m ).
Tehničke informacije
Baumit SpeedEstrich E 300
strana 1 od 2
Tehničke informacije
Baumit d.o.o. Sarajevo
Obrada
Podloga
Prije početka radova površinu treba ispitati na čvrstoću, ravnost, sadržaj vlage prema
standardu ÖNORM B 2232.
Kod vezanog estriha podloga mora biti čista, bez cementne košuljice, bez ostataka ulja
za odvajanje oplata, bez iscvjetavanja i ne smije biti pjeskovita.
Obrada
Estih se može zamiješati ručno u miješalici sa slobodnim padom ili u miješalici pod
pritiskom, ili automatski u protočnoj miješalici.
Kod materijala isporučenog u vrećama potrebno je cca 2 l vode po vreći.
Smije se primjeniti samo pitka voda.
Upute i opće
napomene
Temperatura zraka, materijala i podloge mora za vrijeme obrade i vezanja biti uvijek
iznad + 5°C.
Upozorenje:
Propuh ili direktno sunčevo zračenje kao i prebrzo isušivanje treba izbjegavati.
Potrebna naknadna njega. (osigurati dovoljno provjetravanje-potpuno otvorene
prozore i vrata)
Prohodno nakon 18 sati ,elastično nakon 24 sata (u zavisnosti od klimatskih
uslova)
Kod estriha sa podnim grijanjem, grijanje moguće tek 24 sata nakon instalacije.
Zbog optimalne vrijednosti toplinske provodljivosti osigurava brzi prenos
topline,pa je stoga idealno pogodan za ugradnju podnog grijanja.
Baumit SpeedEstrich E 300 nije pogodan za korištenje na vanjskim prostorima.
Za gradilišta sa silosima potrebni su slijedeći priključci:
- struja: 380 V, 2x25 A, osigurani nosači (mašina, transportno postrojenje)
- voda: najmanje tlak vode 3 b, priključak ¾ cola
- pristup mora biti moguć za teške kamione i stalno dostupan
- postolja za silose: najmanje 3x3 m na čvrstom tlu
Tehničke karakteristike proizvoda, kao i upute o primjeni navedene u ovoj tehničkoj informaciji, temelje se na trenutnim
naučnim saznanjima i iskustvu.
Navodi nisu neophodno i dio ugovorno-pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne ugovorne obaveze, pa stoga ne
oslobađaju kupce provjere deklarisanih karakteristika i načina primjene proizvoda.
Tehničke informacije
Baumit SpeedEstrich E 300
strana 2 od 2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
87 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content