close

Enter

Log in using OpenID

Broj 92, prosinac 2014

embedDownload
LIST GR ADA
LUDBREGA
BESPLATNI PRIMJERAK
23. PROSINCA 2014.
BROJ 92 / GODINA IX.
Blagdanski programi:
Tradicija,
radost, ples
SRETAN BOŽIĆ I NOVA GODINA
/str. 10.-11./
Cinkuš adventski
Stigao dobri
djedica
2
AKTUALNO
Povjerenstvo za ravnopravnost
spolova Grada Ludbrega
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Ludbrega organiziralo je predavanje „Biti žena – nekad i
sad“.
Predavanje je održano u
prostoru Pučkog otvorenog
učilišta “Dragutin Novak” u
četvrtak, 4. prosinca.
Predavanje je vodila Ivana Pomahač koja je ujedno i
predsjednica ludbreškog Povjerenstva.
Uz kronološki pregled načina života i mogućnosti obrazovanja prikazan je i film
od 3 do 22. Film Kreše Golika
slovi kao jedan od najboljih
hrvatskih dokumentarnih filmova.
Kroz film se može osjetiti
tegoban životni put junakinje, egzistencijalni žrvanj bez
dosega snažnije esencijalnosti i jednostavno nameće pitanje koliko se život u tih nekoliko desetljeća vremenskog
odmaka promijenio ili nije.
– Smatram da je potrebno izgraditi svijest da se i te
žene koje žive na selu ili u
manjim gradovima potakne
da se počnu pojavljivati u medijima i da se njihovom radu
ne samo u kućanstvu nego i
izvan njega posveti pažnja.
23. prosinca 2014.
Biti žena – nekad i sad
Nakon predavanja prikazan je zanimljiv dokumentarni film
Od nas kao članova zajednice, od savjetodavnih tijela, od
jedinica lokalne i regionalne
samouprave jer na tim ženama počiva ne samo život tih
seoskih obitelji nego i cjelokupna lokalna zajednica. –
naglasila je Ivana Pomahač.
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Lud-
brega u kratko je vrijeme
postojanja organiziralo nekoliko akcija kojima prvenstveno nastoje uvoditi načela
ravnopravnosti, a održane su
i humanitarne akcije.
Članove Povjerenstva nakon aktivne 2014. godine očekuje i aktivna 2015. godina u
kojoj će svim svojim akcijama
pokušati podići svijest građanstva o važnosti ravnopravnosti spolova.
Prva akcija slijedi već u siječnju kada će Povjerenstvo za
ravnopravnost spolova Grada
Ludbrega u suradnji s udrugom Narcisa – žene u borbi
protiv raka dojke Ludbreg
održati tribinu.
Novčane potpore
studentima
Tradicionalno uoči blagdana Grad Ludbreg je darovao
studente jednokratnim novčanim potporama. „Božićnicu“ u
iznosu od 250 kuna primio je
141 student.
– Drago mi je što imamo
priliku zahvaliti se studentima
za njihove studentske aktivnosti. Prije svega želim im uspješnu studentsku godinu, da sve
svoje obveze nastoje izvršiti na
vrijeme s dobrim ocjenama i da
sve to što ulažu u svoje znanje,
osobni razvoj mogu vrednovati
kroz dobra radna mjesta. – rekao je gradonačelnik Dubravko
Bilić.
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć ostvarili su studenti s prebivalištem na području Grada koji su upisani
kao redoviti studenti u akademsku godinu 2014./2015.
Započela provedba novoga projekta
U prostoru Grada Ludbrega
održan je 1. sastanak partnera
po projektu Mladi na području
grada Ludbrega kao aktivni, informirani, društveno, politički
odgovorni akteri. Naime Grad
Ludbreg je 3. prosinca 2014.
godine započeo s provedbom
projekta „Mladi na području
Grada Ludbrega kao aktivni,
informirani, društveno, politički odgovorni akteri“ koji je
financiran od strane Ministarstva socijalne politike i mladih
u okviru prioritetnog područja
„ Lokalni programi za mlade“.
Nositelj projekta je Grad
Ludbreg a partneri na projektu
su Lumen, ludbreška udruga
mladih entuzijasta i Srednja
škola Ludbreg. U svojstvu pridruženog suradnika u implementaciji projektnih aktivnosti
sudjelovat će Pučko otvoreno
učilište. Projekt će biti implementiran u vremenskom razdoblju od četiri mjeseca i podijeljen je u četiri radna paketa
dok potrebna financijska sredstva za njegovu efektivnu im-
Nositelj projekta je Grad Ludbreg, a partneri Lumen i Srednja škola Ludbreg
plementaciju iznose 40.000,00
kn. Ono što valja napomenuti
je da će Ministarstvo socijalne
politike i mladih ovaj projekt
financirati u 100 postotnom
iznosu.
Aktivnosti i tijek provedbe
projekta predstavila je Mirjana Balažinec koja je voditeljica
projekta. Dogovoren je daljnji
slijed implementacije aktivnosti, metodika komunikacije i
određeni su zadaci nositelja i
partnera u prvom mjesecu provedbe.
Sastanku su prisustvovali
zamjenica gradonačelnika Vere
Jadanić, Josip Horvat, voditelj
Predstavljen nacionalni
program „Vinska omotnica“
Nakladnik: POU D. Novak Ludbreg
Glavni urednik: v.d. Iva Havaić
Grafički urednik: Miroslav Vađunec
Redakcija:
Darko Skupnjak, Branko Dijanošić,
Iva Havaić, Željka Namesnik, Neven
Jerbić, Dražen Vađunec
Kontakt: POU D. Novak Ludbreg, Trg
Sv. Trojstva 19
Telefon: 042 306 131
Fax: 042 306 068
e-mail: [email protected]
[email protected]
Tisak: Tiskara Zagreb
U prostorijama Grada Ludbrega održana
je prezentacija na temu Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018. te
Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. Prezentacija je održana
u organizaciji Grada Ludbrega i Lokalne
akcijske grupe IZVOR. Cilj prezentacije bio
je upoznati vinogradare s područja Grada
Ludbrega o mogućnostima sufinanciranja
projekta iz spomenutih programa. U tu svrhu prezentirane su im mjere iz Programa
ruralnog razvoja pogodne za vinogradare
te mogućnosti koje se vinogradarima nude
u sklopu mjere Programa Vinske omotnice.
Vinogradarima predstavljene mogućnosti
Odsjeka za proračun i financije, Josipa Grđan, voditeljica Odsjeka za poduzetništvo,
turizam i razvojne projekte,
predsjednik udruge Lumen
Igor Dobec te provoditeljica
aktivnosti po projektu Petra
Međimurec.
Kako se radi o projektu koji
se striktno odnosi na mlade,
ovim putem pozivamo Vas na
sudjelovanje. Javiti se može
svaka mlada osoba od 15 do
30 godina i sudjelovati u projektu na dva načina; kao sudionik i kao volonter. Mogućnosti sudjelovanja se odnose na
sudjelovanje u edukacijskim
aktivnostima, radionicama te
u svim aktivnostima projekta,
a druga stavka u koju se mladi
mogu uključiti je sudjelovanje
na provedbi projekata.
Voditelji projekta pozivaju
sve mlade osobe koje žele nešto naučiti o provedbi projekata ili steći dodatno iskustvo za
poboljšanje položaja na tržištu
rada da se jave u Grad Ludbreg
na broj telefona 042/660-094.
AKTUALNO
23. prosinca 2014.
Proračun 2015
Na sjednici održanoj krajem
studenoga vijećnici Gradskog
vijeća Ludbrega donijeli su najvažniji gradski dokument – proračun Grada Ludbrega za 2015.
Njegova
je
vrijednost
23.837.392 kuna. Prije toga
valjalo je usvojiti čitav niz financijskih gradskih planova
koji su sastavni dio proračuna.
Program javnih potreba u području gospodarstva i poljoprivrede Grada Ludbrega za 2015.
godinu obuhvaća dio koji će se
financirati iz proračuna Grada
Ludbrega a odnosi se na ulaganja u krupnu gospodarsku
infrastrukturu s planiranim
iznosom od 5.172.650,00 kn, poticanje poduzetništva u iznosu
2.539.700,00 kn i poljoprivredu
u iznosu 220 tisuća kuna.
Na program javnih potreba u društvenim djelatnostima
Grada Ludbrega za 2015. godinu
planira se utrošiti 7.765.612,00
kn. Tu je došlo do povećanja sufinanciranja broja djece u dječjim vrtićima kako bi se u potpunosti zadovoljile potrebe i svoj
djeci s područja Grada Ludbrega bio bi omogućen predškolski
odgoj bez stvaranja listi čekanja.
Zakonom o komunalnom gospodarstvu propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne
samouprave na temelju Programa mjera za unaprjeđenje stanja
u prostoru i potrebe uređenja
zemljišta u skladu s postavkama
dokumenata prostornog uređenja kao i u skladu s Planom ra-
Porezni prihodi smanjeni za 12 posto, rebalans se očekuje u travnju
zvojnih programa koji se donose
na temelju posebnih propisa,
donosi Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za svaku kalendarsku
godinu.
Za taj je program u 2015.
godini planiran iznos od
14.076.775,00 kuna. – Predviđeni iznos mogli bismo reći zvuči
vrtoglavo. Praksa je takva već
niz godina da se jednostavno
prikažu ti programi i projekti koje je potrebno financirati
i radi same javnosti a i radi samih službi u Gradu kako se ne
bi izgubio kontinuitet jer neki
programi su u samom početku,
u planiranju, u određenim troškovnicima a neki od njih su već
možda i pri samom kraju.
Najveći dio programa, odnosi se na građenje javnih površina, građenje nerazvrstanih
cesta, građenje javne rasvjete. –
objasnio je Josip Horvat, voditelj
Odsjeka za proračun i financije.
Grad Ludbreg ima zakonsku obvezu utvrditi i program
radova održavanja komunalne
infrastrukture iz sredstava komunalne naknade za svaku kalendarsku godinu.
Program se odnosi na održavanje javnih površina, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
održavanje nerazvrstanih cesta,
odvodnju atmosferskih voda,
održavanje javne rasvjete.
Za ovaj program planirana su sredstva u iznosu od
2.200.000,00 kuna. Posljednje
dvije godine prema naputku donosi se i Plan utroška komunalne naknade. Planirana sredstva
komunalne naknade u Proračunu za 2015.godinu u iznosu od
3.500.000,00 kuna raspoređuju
se za Program održavanja komunalne infrastrukture Lukomu d.o.o
u
iznosu od 1.532.650,00 kuna.
Zatim za Programe VMO
u naseljima Grada Ludbrega
520.000,00 kuna, za plaćanje
utroška električne energije javne rasvjete 400.000,00 kuna,
za vatrogasnu zajednicu i DVD
500.000,00 kuna.
Za održavanje objekata školskog sadržaja predviđeno je
dinske ulice kod društvenog
doma zasađen veći broj sadnica crnogorice, točnije globosa.
Radi se o crnogorici iz porodice tuja nižeg, a brzog rasta.
Vrlo lijepo izgleda u nizu, pa je
i primjereno za sadnju uz rubove gredica površina, a ova niska
ukrasna stabla su i jako otporna na niske temperature.
-Ova vrsta pogodna je za niske i srednje visoke žive ograde. Naime, tu na igralištima
oko društvenog doma okupljaju se svi mladi našeg naselja, a
blizu tih površina je i potpuno
nezaštićen prilaz vrlo prometnoj državnoj cesti. Zato je naša
namjera bila da zasadimo živu
ogradu, a uz to i vrlo lijepo
izgleda. Tako da smo posadili
stotinjak stabala.
Pored toga, sadnjom ovih
stabala omogućili smo i prilaz
do spomen-obilježja koji je često bio 'zatvoren' zbog neprimjerenog parkiranja autima, a
sada će biti zaštićen zelenilom.
Sadnice smo kupili u 'Hortikulturi Vincetić' u Vinogradima Ludbreškim koji će nam u
početku pomoći u obrezivanju
stabala – kaže Marijan Horvatić, predsjednik Vijeća MO
Poljanec.
Ova stabla nemaju visoki
rast, pa je nužno stručno oblikovanje krošnje kako bi zelena
ograda, a time i čitava površinu
koju okružuje, dobila što ljepši
izgled.
-Iskop zemljišta za sadnice besplatno nam je napravila
obiteljska tvrtka Jagić iz našeg
Dubravko Bilić
137.500,00 kuna, a za poboljšanje energetske učinkovitosti
zgrada u vlasništvu Grada Lud-
Omogućili smo našim sugrađanima da i sami
kreiraju proračun putem sadržaja koji se nalazi
na Portalu Grada Ludbrega i na taj način smo
dodatno demokratizirali sustav donošenja samoga proračuna, a neke od prijedloga ćemo i
realizirati tijekom sljedeće godine.
Porezne prihode smanjili smo za 12 posto, nadam se da će to smanjenje u konačnici biti oko
8 posto, no htjeli smo ostaviti prostora za „normalno disanje“ stoga bih ga nazvao konzervativnim. Nismo željeli narušiti socijalnu ravnotežu
koja je uspostavljena. Povećali smo izdvajanja za
predškolski odgoj a pred nama je i dogradnja vrtića Radost kako bismo mu povećali kapacitete i
uskladili ga sa novim standardima i kako bismo
izbjegli liste čekanja koje bi se mogle javiti posebno u jasličkim skupinama.
Odlučili smo se za skromnu povećanje naknade za male Ludbrežanke i Ludbrežane s 1000
na 1200 kuna.
Crnogorica kao živa ograda
Do početka zime društveni
život Poljančana svih generacija, a mlađih posebice, odvija se
na površinama oko društvenog
doma.
Osim društvenih prostorija
tu su nova kapelica, spomenobilježje, nogometno igralište
sa svlačionicama, asfaltirano
igralište za odbojku, mali nogomet i tenis, te dječje igralište
s nekoliko sprava za najmlađe.
Nekada su čitavu površinu od
doma do državne ceste dijelili
neugledni betonski stupovi sa
žicom koji su se s vremenom i
potrgali. Vijeće mjesnog odbora Poljanca nedavno je provelo
akciju da prostrana površina
dobije funkcionalniji i ljepši
izgled.
Tako je sada uzduž Varaž-
3
brega i otplatu dijela kredita za
Sportsku dvoranu predviđen je
iznos od 409.850,00 kuna.
Ono gdje smo nastojali se prilagoditi novonastaloj situaciji su ulaganja u komunalne objekte,
infrastrukturu. Tu ćemo se okretati drugim investitorima, fondovima koji će nam biti na raspolaganju. Zato nam je od iznimne važnosti naš
LAG Izvor preko kojega ćemo moći crpiti dodatna sredstva. S nestrpljenjem očekujemo otvaranja ruralnog fonda.
Želimo i dalje da Ludbreg ostane središte
ovoga dijela Podravine, Hrvatske i na tome moramo svi zajedno ustrajati i raditi.
Zato treba širiti i gospodarsku osnovu, opremiti gospodarsku zonu Sjever, određene parcele
će se priključiti toj zoni na druge načine i već
imamo spremne projekte s Ministarstvom gospodarstva i Ministarstvom poduzetništva i obrta za opremanje te zone.
Nadam se da će rezultati ostvareni ove godine na području zapošljavanja nastaviti i iduće
godine jer u tome prednjačimo na nivou Županije.
Vrijedne ruke uređivale su i sadile
naselja. Nabava sadnica i zemlje za sadnju koštalo nas je
oko 4.000 kuna, a platili smo
sredstvima prikupljenim od
komunalne naknade. U radnoj
akciji sadnje stabala globose
sudjelovale su članice mjesne
udruge Crvenog križa i Vijeća
MO, a pomogli su nam i djelat-
nici Lukoma koji u tome imaju
puno iskustva – kaže Horvatić.
Poljančani će istom vrstom
ukrasnih niskih stabala popuniti preostale prazne površine
uz zgradu društvenog doma, a
planiraju u proljeće ograditi i
dio uz odbojkaško igralište od
strane ceste uz igralište.
Blagdanski prijemi
Kao što je i poznato Grad
Ludbreg uoči božićno-novogodišnjih blagdana njeguje tradiciju susreta s predstavnicima
raznih ustanova, službi, udruga,
suradnicima i brojnim drugima.
– Takvi tradicionalni susreti
prigoda su da se zamjenica i ja
zahvalimo na suradnji. Također,
valja razmišljati i o narednom
razdoblju pa su susreti i zgodna
prilika da iznesemo ideje i planove. – rekao je gradonačelnik
Dubravko Bilić. Na prijemu u
Gradu Ludbregu bili su i predsjednici vijeća mjesnih odbora
Uoči Božića i Nove godine brojni prijemi u
prigradskih naselja. Kao i običUredu gradonačelnika
no, najbrojniji je bio prijem za
predstavnike gradskih udruga, ustanova, medija i druge goste. Gradonačelnik Dubravko Bilić ugostio je i svoje prethodnike, gradonačelnike te predsjednike gradskog vijeća.
Osim priča o prethodnim vremenima i ovdje je bilo razgovora o budućnosti.
4
AKTUALNO
20 GODINA
Restauratorskog centra Ludbreg
Dvadeset godina postojanja i
djelovanja uvijek je dobra prigoda
da prisjetiti se proteklog razdoblja. Tako je i Hrvatski restauratorski zavod početkom prosinca
obilježio 20 godina rada Restauratorskog centra Ludbreg i njegova
djelovanja na očuvanju hrvatske
kulturne baštine. Posljednjih deset godina Restauratorski centar
vodi Ludbrežanka Venija Bobnjarić-Vučković.
- Nakon agresije na Hrvatsku,
hitna evakuacija bila je često rješenje za spas kulturnog i umjetničkog naslijeđa od ratnih razaranja.
U sklopu Programa evakuacije
ratom ugrožene spomeničke baštine na području kontinentalne
Hrvatske organizirano je petnaest tajnih depoa za umjetnine,
a upravo je dvorac Batthyány u
Ludbregu svojim prostornim kapacitetom i uščuvanošću pružao
osnovne uvjete za pohranu evakuiranih umjetnina. – priča nam
Venija Bobnjarić-Vučković.
Projekt Centra nastao je inicijativom hrvatskih konzervatora, iznimnim razumijevanjem
i podrškom Grada Ludbrega, te
uz pomoć iz Bavarske i stručnu
suradnju s bavarskim konzervatorima i restauratorima. Bio je
prihvaćen od nadležnih ministarstava – kulture i financija, Vlade
Republike Hrvatske i državnog
proračuna.
-Restauratorski centar Ludbreg je jedna od dislociranih jedinica koja obavlja veliki dio posla
i pokazuje način rada na terenu.
Pokazuje i jednu izuzetnu suradnju s lokalnom zajednicom, to je
ogledni primjer našeg odjela u
Hrvatskoj.
Ovaj je centar stvoren za vrijeme rata, ovdje su se pohranjivale i
obnavljale umjetnine koje su bile
najugroženije, funkcionira već
20 godina, a zdanjih desetak godina proširio je svoje djelovanje i
na umjetnine iz drugih područja
koje su u lošem stanju zbog prirode starenja materijala, dakle restauriraju se i takvi projekti.
To je jedan način da budemo
još prisutniji i da još bolje obavljamo posao.
23. prosinca 2014.
Postaja za prvu pomoć umjetnina
Značajan doprinos
U proteklih 20 godina Hrvatski
restauratorski zavod kroz Centar u Ludbregu dao je značajan
doprinos razvoju restauratorske
i konzervatorske djelatnosti u
Republici Hrvatskoj, posebno restauriranjem brojnih umjetnina
iz ratom pogođenih područja, ali
i sjeverozapadne Hrvatske te dragocjenim edukacijskim programima. Obnovom dvorca Batthyány
spašen je za Županiju i Grad Ludbreg vrijedan spomenik kulture te
je time ostvaren vrijedan doprinos
razvoju grada i regije kao kulturnog i turističkog središta. A zahvaljujući postojanju Centra, Ludbreg
u restauratorskim krugovima nazivaju „restauratorskim svijetom“ u
Hrvatskoj.
Projekt Centra nastao je inicijativom hrvatskih konzervatora, podrškom Grada Ludbrega te uz
pomoć iz Bavarske
Budućnost centra nije sporna,
što poduzeti. Ideja s Ludbregom
protekla dva desetljeća pomagali
Tijekom dana mogle su se
kod količine posla nema krize jer
svidjela mi se od samog početka,
u samom nastajanju i daljnjem
razgledati radionice u kojima
nažalost umjetnina u lošem stanazvali smo ga tada prvom postarazvoju Restauratorskog centra
se provode konzervatorsko-renju ima puno.
jom za prvu pomoć umjetnina.
Ludbreg. Održana su predavanja
stauratorski radove na umjetU stvaranju Restauratorskog
Nažalost, prebrzo je u europi prezentacije sudionika i organinama s područja Varaždinske
centra u Ludbregu sudjelovali su
skoj javnosti zaboravljeno koliko
nizatora evakuacije umjetnina
županije te porazgovarati s remnogi kojih danas nažalost više
je ratom uništeno. Stoga mi je
o nastajanju i razvoju projekta
stauratorima, razgledati izložnema među nama. No s lijepim
posebno drago kad kažemo 20
„ratne bolnice za umjetnine.“ Otba plakata o obnovljenom
mislima na njih i sa željom da progodina Restauratorskog centra
krivena je spomen ploča i uručesakralnom ruhu iz Zbirke u kamičemo geslo Zavoda da je restau Ludbregu jer ovo je ogledni
ne su zahvalnice najzaslužnijim
peli sv. Križa. Program je zavruratorstvo budućnost za prošlost,
projekt u Hrvatskoj.– prisjetio se
organizacijama,
ustanovama,
šen nastupom Ženske vokalne
učinimo tu budućnost još izvjedr.sc. Michael Petzet, bivši ravnainstitucijama i pojedincima iz
skupine KUD-a Anka Ošpuh
snijom i prisutnijom. – kazao je
telj Bavarskog zavoda za zaštitu
Hrvatske i inozemstva.
„Pajdašice.“
Mario Braun, ravnatelj Hrvatskog
spomenika i počasni predsjednik
restauratorskog zavoda.
ICOMOS International.
Već godine 1991. stigli su odRestauratorski centar Hrvatgovori na mnogobrojne apele
skog restauratorskog zavoda u
upućene međunarodnoj javnosti
Ludbregu započeo je s radom
za pomoć u sprječavanju pro1994. godine na obnovi umjetpadanja i uništavanja hrvatske
nina oštećenih u domovinskom
kulturne baštine. 1992. godine
ratu. U radionici su uz domaće
sklopljen je sporazum kojim Grad
radili i strani diplomirani konzerLudbreg ustupa dvorac Batthyány
vatori-restauratori, njihovi suradtadašnjem Ministarstvu prosvjenici i studenti, te stručnjaci čija je
te, kulture i športa na korištenje
djelatnost vezana uz konzervatorbez naknade, za potrebe zaštite
ske i restauratorske radove.
kulturne baštine.
Svoju djelatnost Centar je
– Kada smo pratili razaranja u
proširio nakon cjelovite obnove
Hrvatskoj, posebno u Vukovaru i
dvorca 2000. godine sredstvima
Dubrovniku, naprosto smo ostali
kredita Bavarske pokrajinske banzgroženi. Kako smo hrvatske koke. Danas zapošljava 16 djelatnilege poznavali od ranije a s druge
ka, a djeluje u sastavu Hrvatskog
Povodom važne obljetnice otkrivena je i spomen ploča
strane svjesni beskonačnog posla
restauratorskog zavoda, krovne
koji je pred njima morali smo nedržavne ustanove za konzervatorsko-restauratorsku djelatnost.
– Izuzetno sam ponosan na 20
godina Restauratorskog centra u
Ludbregu kao i moji prethodnici
koji su sudjelovali u ostvarenju
ovoga važnoga projekta za Grad
Ludbreg. Obnovom dvorca i stavljanjem u funkciju kulture, obrazovanja Grad Ludbreg je dobio
puno, centar grada vratio je svoj
stari, povijesni sjaj i u turističkom
pogledu današnji dvorac i cjelokupni kompleks predstavlja turistički i kulturni biser. No ono što
je još važnije, dvorac je u funkciji
kulture, funkciji obrazovanja i na
Zahvalnice su primili dužnosnici predstavničke i izvršne vlasti u
tim temeljima želimo graditi buranijim i sadašnjem mandatu
dućnost dvorca i dalje uz postojeću uspješnu suradnju koju želimo
nadograđivati na još kvalitetniji
način.
Mi smo u Ludbregu već prije
20 godina pokazali da znamo realizirati vrijedne europske projekte
i upravo ta realizacija u suradnji s
Njemačkom je garancija da ćemo
znati koristiti europske novce
za dobrobit građana i nove slike
Ludbrega. – naglasio je gradonačelnik Dubravko Bilić.
Program obilježavanja odvijao se tijekom cijeloga dana uz
brojne uzvanike koji su tijekom
A K T US AU LS NR OE T
23. prosinca 2014.
Cilj polaznika – pomoći drugima
Zahuktali su se tečajevi
koji se provode u sklopu projekta Medgen Borza: Tečaj za
obiteljskog skrbnika i Tečaj za
međugeneracijsko volontiranje
putem kojih će se polaznici osposobiti za pružanje adekvatne
pomoći starijim osobama. Na
tečajevima sudjeluje četrdesetak zainteresiranih građana
– Inače sam obiteljski skrbnik,
njegujem gospođu kojoj su 83
godine. Za tečajeve sam saznala putem medija i odlučila ih
upisati. Mislim da mogu dati
jedno i drugo. Tečajevi su iznimno kvalitetni, pomogli su mi
već u radu i vjerujem da ću još
puno naučiti. – priča nam Nena
Kovačić. Studenticu Valentinu
Bačani rad s ljudima oduvijek
je zanimao, tako je i odabrala
buduću karijeru. – Studiram
socijalni rad i tijekom studija
puno sam volontirala no nikad
sa starijim osobama već uvijek
s djecom i mladima. Tečaj za
međugeneracijsko volontiranje prilika je da proširim svoje
znanja. Najviše mi se sviđa što
grupa okuplja ljude koji imaju
isti cilj, a to je želja da se pomogne drugima. Uvijek je na tečaju prisutna pozitivna energija i
smatram da na taj način se doprinosi boljitku društva. Općenito očekujem stjecanje dosta
tih specifičnih znanja i vještina
koje će nas pripremiti za rad
sa starijim osobama. Sviđa mi
se što nakon predavanja imamo priliku znanja primijeniti u
radu sa starijima. – objašnjava
nam Valentina Bačani.
Tečajevi se održavaju ponedjeljkom u prostorijama POU
„Dragutin Novak“, a vodi ih
prof. dr. Jože Ramovš, predavač
sa Instituta Antona Trstenjaka
za gerontologiju i međugeneracijski suživot iz Ljubljane.
Najzanimljiviji dio tečaja su
„domaće zadaće“ u sklopu kojih sudionici tečaja imaju razne
zadatke.– Posjetila sam troje
starijih osoba, iskustva su pozitivna. Iskreno, nisam očekivala
da ćemo imati priliku toliko
praktično raditi već da će to
uglavnom biti teorija. – otkriva
Valentina, a Nena nam otkriva
i detalje sa susreta. – Najprije
sam posjetila prijateljicu iako
je ona dosta bolesna držale smo
se pozitivnih priča, prisjećale
djetinjstva. Posjetila sam i osobe u domu gdje smo se također
držali lijepih stvari. Čim smo
malo skrenuli s takvih tema,
vratili bismo se na pozitivu.
Puno nam u tom praktičnom
dijelu pomažu knjige koje smo
dobile. Obzirom da smo u blagdanskom razdoblju, polaznici
tečaja planiraju osobe koje su
upoznali preko „domaćih zadaća“ posjetiti i porazgovarati s
njima. Upravo to je i jedan od
ciljeva, uputiti lijepu riječ, dodir ruke, jednostavno biti uz
nekoga. - Moramo se sjetiti da
ćemo i mi doći u te godine –
kaže nam Nena Kovačić, a mlada studentica potvrđuje - Ljudi
su se otuđili, trče za materijalnim, a ovo je prilika da se stane,
posveti pažnja ljudima oko nas
jer to je najveće bogatstvo, to je
ono što nas ispunjava.
Projekt „Jačanje međugeneracijske pomoći u lokalnoj
zajednici – Medgen Borza,
odobren je za sufinanciranje
iz programa Europske unije,
Operativnog programa prekogranične suradnje SlovenijaHrvatska 2007.-2013. Cilj mu je
smanjenje negativnih učinaka
demografskih promjena koji će
se pokušati ublažiti uspostavom Međugeneracijskog središta u kojem će se osigurati standardizirani programi za suživot
generacija, aktivno provođenje
slobodnog vremena starijih i
mladih osoba, kvalitetno starenje stanovništva i cjeloživotno
učenje.– Ovakav projekt je svakako potreban. Upoznavanjem
ljudi, prihvaćanjem njih kakvi
jesu, to je zapravo temelj suživota među generacijama. Profesor Ramovš nas usmjerava što
trebamo popraviti, izmijeniti,
općenito u ophođenju s ljudima. – priča Valentina.
U sklopu projekta osnovao
se Međugeneracijski centar
Ludbreg. MC Ludbreg nalazi se u istočnom dijelu dvorca
Batthyany, u sadašnjim prostorijama Udruge umirovljenika
a koje se uređuju kako bi se u
njima mogle izvesti planirane
aktivnosti projekta. Institut
Antona Trstenjaka za gerontologiju i međugeneracijski suživot već dva desetljeća razvija i
na terenu uvodi nove programe
za kvalitetno starenje i ljepši
suživot među generacijama.
Pritom se oslanja na suvremene
iskustvene spoznaje i vlastito
istraživanje.
U sklopu projekta Institut
Antona Trstenjaka iz Ljubljane osposobit će i organizatora
mreže koji će u budućnosti u
Međugeneracijskom
Centru
Ludbreg provoditi programe
za kvalitetno starenje i ljepši
suživot među generacijama. U samom početku uložili smo
puno truda kako bismo građanima približili spomenute
tečajeve i upoznali ih sa cjelokupnim projektom. Sada kada
smo održali polovicu tečajeva,
možemo kazati kako su reakcije
veoma pozitivne. Polaznici su
oduševljeni što mogu čuti i naučiti kako i na koji način pomoći starijim osobama. Mene kao
organizatora mreže veseli što
me svakodnevno ljudi zaustav-
5
ljaju i pitaju da li još ima mjesta na tečaju te na koji se način
mogu i oni uključiti u ovaj projekt. – priča Marijan Makar, organizator mreže. S obzirom da
je na spomenutim tečajevima
veći naglasak na praktičnom
dijelu nego na teorijskom, polaznici dobivaju zadaće kao što
je npr. posjet starijoj osobi. - Da
obavljaju svoje zadaće sa srcem
najbolje se osjeti i vidi u prepričavanju njihovih događaja
koji su im se dogodili prilikom
ispunjavanja zadatka kojeg su
imali. Osjećaj zadovoljstva i
sreće zbog upućene tople riječi
starijoj osobi koja im to vrati
osmjehom na licu za svakog polaznika tečaja neprocjenjivo je.
– objašnjava nam Makar.
Nakon završetka tečaja za
obiteljskog skrbnika, pod vodstvom organizatora mreže formirat će se za polaznike tečaja
klub obiteljskih njegovatelja
i oni će se nastaviti susretati
jedanput mjesečno u Međugeneracijskom centru Ludbreg
(po načelu skupine za samopomoć). Svrha tih susreta biti će
razmjena dobrih iskustava, ali i
traženje odgovarajućih rješenja
za poteškoće s kojima će se susretati u svakodnevnom životu
prilikom brige o bolesnom članu obitelji.
Polaznici tečaja za međugeneracijsko volontiranje biti
će osposobljeni za provođenje
programa Sprečavanje padova
u starosti. Tako će oni uspostaviti svoje grupe za spomenuti
program s kojima će se susretati jedanput tjedno u Međugeneracijskom centru Ludbreg.
Kasnije će moći provoditi i
neke druge programe za zdravo, kvalitetno i dostojanstveno
starenje u korist starijih osoba,
cjelokupne zajednice i u svoje
osobno zadovoljstvo.
6
AKTUALNO
Srednja škola Ludbreg
Nastava u prvom polugodištu završena je i u Srednjoj
školi Ludbreg. Ujedno to znači
da se srednjoškolci opraštaju sa
zgradom Osnovne škole gdje su
dosad imali nastavu. S Josipom
Zdelarom, ravnateljem škole,
posjetili smo prostore istočne
zgrade dvorca Batthyany gdje se
privode kraju radovi na preuređenju prema standardima pedagoških ustanova.
-Učenici će ovdje prvi dan
nastavu imati 2. veljače. Nastava će biti jednosmjenska i
prijepodne. Radovi su u završnoj fazi. Na raspolaganju ćemo
imati 22 prostorije - osam učionica, informatički kabinet,
učionicu za kemiju-biologiju-fiziku, zbornicu, prostorije
za pedagoga, psihologa, za računovodstvo, malu knjižnicu
koja će ujedno biti i kao dnevni
boravak, hodnik, a na ulazu je
rampa za invalide. Inventar je
već u Ludbregu i samo čekamo
završetak radova da bi unijeli i
postavili namještaj prema planu od 7. do 20. siječnja. Ovdje
ćemo imati optimalne uvjete za
kvalitetnu nastavu i rad – ističe
ravnatelj Josip Zdelar.
Varaždinska županija je za
nabavu namještaja izdvojila
100.000 kuna, radove financira
Grad Ludbreg i uz pomoć fondova. Preseljenje sigurno znači
iskorak u razvoju.
-Naši učenici nestrpljivo čekaju preseljenje, da se razdvoje
od osnovaca i da osjete da je
ovo samo njihovo. Za nas koji
radimo u školi to znači nove
planove. Za iduću školsku godinu nadležnim institucijama
predložit ćemo upis šest prvih
razreda. Uz one koje smo imali
za upis prošle jeseni, dakle, opća
gimnazija, ekonomisti, CNC
operateri, kombinirani razred
tokar-bravar-strojobravar,
te
razred pomoćni slastičar-vrtlar,
sada bi bili novi razredi kuharkonobar-pekar. Vjerujem da će
taj plan upisa biti prihvaćen i da
Uskoro preseljenje
23. prosinca 2014.
Selidba u stari grad
Ravnatelj Srednje škole Ludbreg Josip Zdelar redovito obilazi buduće prostorije
brzo možemo u upisnu kampanju. Ako tako bude tada ćemo
iduće školske godine imati šest
prvih, pet drugih i tri odjeljenja trećih razreda, ukupno njih
14. A to znači da bi nam do izgradnje vlastite školske zgrade
bio nužno potreban i drugi kat
zgrade starog grada. I siguran
sam da će za našu školu interesa
biti sve više.Ravnatelj optimizam temelji
na analizi i nekoliko činjenica.
-Roditelji i djeca prepoznali
su vrijednosti SŠ Ludbreg, pa
otpora nestaje i više nije tako
izraženo da djeca žele u veće
centre. U Ludbregu nudimo
kvalitetnu nastavu i najbolje
uvjete školovanja, a to se očito
prepoznaje. Ujesen smo u prve
razrede upisali 90 učenika, još
petero je tijekom polugodišta
došlo k nama iz Varaždina. Škola se u potpunosti prilagodila
učenicima. Organizirali smo
prijevoz autobusima u tri pravca odmah nakon nastave, pa su
djeca kod kuće pola sata nakon
zvona, bez obzira jesu li iz Varaždina, Bukovca, Koprivnice,
Hrastovljana ili Jalžabeta. Oni
koji putuju vlakom imaju idealne veze. Isto je i pri dolasku na
nastavu, pa naši đaci gube manje vremena nego oni koji putuju u veće centre. Jedinstveni
smo u Hrvatskoj i po subvencioniranju školske kuhinje. Učenici plaćaju 40 kuna mjesečno
odnosno samo 2,5 kune po
obroku, a 30 kuna sufinanciraju
Grad Ludbreg i županija. Zapo-
slili smo još osmero predavačaVSS stručnjaka raznih profila.
Kvaliteta nastave je na visokoj
razini, ni po čemu ne zaostajemo za drugima i neka nitko ne
misli da će mu bez učenja biti
lako samo zato što se školuje u
Ludbregu. Znaju se naši programi, inzistiramo da se ono što se
nauči može primijeniti u životu
i na budućem radnom mjestu.
Kod strukovnih razreda maksimalno se prilagođavamo obrtnicima, gospodarstvenicima.Iznimno je važno što je škola
napravila strojarsku radionicu.
-Na pet godina unajmljeni su bivši prostori Lukoma i
opremljeni za ručnu strojarsku
obradu, tokarilicama, glodalicama, aparatima za zavarivanje
i drugom aparatima koji se koriste u struci. Učenici strukovnih
razreda na prvi dio praktičnog
rada više ne moraju u Varaždin,
imaju ga sada tu u Ludbregu, tu
stječu temeljna praktična znanja i s tim predznanjem mogu
na drugi dio praktičnog rada
koji se obavlja kod obrtnika,
u tvrtkama. Uvjeren sam da
je ovaj model praktičnog rada
bolji nego ono što imaju drugi,
da su svi zadovoljniji - učenici i
majstori u obrtničkim i gospodarskim radionicama gdje imaju drugi dio prakse. Želimo učenike pripremiti za poslodavca,
za stvarni, a ne imaginarni posao. Nedavno smo izradili osam
klupa za park starog grada po
narudžbi Grada Ludbrega što
je naš prvi posao za tržište. Za
opremanje radionice županija
je dala 50.000 kuna, a djelomično su pri opremanju pomogli
poslodavci ludbreškog kraja na
čemu iskreno zahvaljujem.Slijedi daljnje opremanje
radionice
za
praktični rad.
-Cilj je nabaviti i CNC stroj,
te 12 računala
za programiranje za strojnu
obradu. Kako
je želja da iduće
jeseni imamo razred kuharakonobara, htjeli bismo urediti i
opremiti prostor da učenici za
zanimanja kuhar, konobar, pekar, pomoćni kuhar i slastičar
tu imaju dio praktičnog rada.
Ozbiljno radimo da bi tu sklopu
radionice kuhali obroke, nazovimo je, za socijalnu kuhinju, u
suradnji sa Centrom za socijalni
rad i Crvenim križem. Učenici
bi stjecali praktična znanja, a svi
bismo pomogli socijalno ugroženim žiteljima. Ako nam to uspije bio bi to jedinstveni slučaj
u Hrvatskoj. Tako bismo imali
kompletan školski praktikum
SŠ Ludbreg. Osluškujemo poslodavce da vidimo kakve bi trebali kadrove. Vjerujem da ćemo
dogovoriti s njima da sami daju
stipendije učenicima koji će vjerojatno biti njihovi budući radnici. Svi bi imali koristi. Time bi
dodatno povećali interes za upis
u SŠ Ludbreg.Na kraju poručuje:
-Želim zahvaliti zaposlenicima Grada Ludbrega i županije,
te djelatnicima OŠ Ludbreg na
velikoj pomoći koju su nam pružili. Vjerujem kako su uvidjeli da
je SŠ Ludbreg ozbiljan projekt i
nadam se da ćemo opravdati
povjerenje i pomoć koje su nam
ukazali. Naš moto je: 'Znanje i
rad - ključ uspjeha'. Uvjeren sam
da ćemo po tome biti prepoznati u široj zajednici - kaže Josip
Zdelar, ravnatelj SŠ Ludbreg.
Učenici Srednje škole Ludbreg izradili klupe
23. prosinca 2014.
AKTUALNO
7
U sklopu projekta Zeleni krajolik Ludbrežani predstavili svoje proizvode u Puli
Ludbreški proizvođači zajedno s onima i Varaždina i
Čakovca u Puli su predstavili
svoje raznovrsne proizvode;
hren, ekološke proizvode od
melise, bučino ulje, domaće
pekmeze, sjemenje iz vlastite
proizvodnje, proizvode od lavande te mnoge druge. U Puli
je održana 4. po redu manifestacija “ Pazi što jedeš” koju je
organizirao Etnografski muzej
Istre u suradnji s Udrugom registriranih ekoloških proizvođača Istarske županije.
Manifestaciji su prisustvovali ekološki proizvođači s
područja Istre ali i šire regije,
tako da je ovogodišnja manifestacija u Puli poprimila nacionalni karakter.
U okviru prekograničnog
projekta „ Zeleno podeželje“,
kojeg Grad Ludbreg provodi u
suradnji s Čakrom d.o.o., razvojnom agencijom Grada Ča-
Predsjednika Hrvatske
biramo 28. prosinca
Pred nama su novi izbori.
Ovoga puta birat ćemo predsjednika Republike Hrvatske i
to za nekoliko dana, u nedjelju
28. prosinca. Gradsko izborno
povjerenstvo Grada Ludbrega
na čijem je čelu predsjednica
Karmen Ošpuh, zamjenica Tanja Premec-Novak, a sastav čine
članovi Alen Sabol i Velimir
Špikić, zamjenice članova Erina Stančin i Mirjana Balažinec,
donijelo je rješenje o biračkim
mjestima na području naselja
Ludbreg i prigradskih naselja.
Utvrđeno je 14 biračkih mjesta, istih kao i prigodom lokalnih izbora u proljeće 2013. godine. U naselju Ludbreg biračko
mjesto LUDBREG–1 je u Pučkom otvorenom učilištu 'Dragutin Novak, Trg sv. Trojstva 19, a
obuhvaća birače s prebivalištem
u ulicama: Bednjanska, Gospodarska, Kalnička, Koprivnička,
Kratka, Lovački put, Marulićeva, Prigorska, Rapska, Sajmište,
Trg slobode, Trg svetoga Trojstva, Ulica bana Jelačića, Ulica
Bože Hlasteca, Ulica dr. Franje
Tuđmana, Ulica Frana Galovića, Ulica Ivana Gundulića, Ulica Ivane Brlić Mažuranić, Ulica
kovca i slovenskim partnerima
KGZS, Kmetijsko gozdarskom
zbornicom Slovenije – Kmetijsko gozdarski zavod Murska
Sobota, INTK-om, Inštitutom
za napredne tehnologije in komunikacije Murska Subota te
ZIPZ-om, Slovenskim združenjem za integralno pridelavo zelenjave, ove godine su se
Puli predstavili i eko proizvođači iz Varaždinske županije.
Tematika ovogodišnje manifestacije bila je zdrava prehrana tako da su posjetitelji
manifestacije mogli vidjeti raznolike proizvode koji su proizašli iz domaćih radinosti.
Uz široki asortiman prehrambenih proizvoda visoke
kvalitete, posjetitelji su mogli
kupiti certificirane ekološke
proizvode, sjemenja i uz sve to
dobiti odlične savjete o zdravoj prehrani i ekološkoj proizvodnji.
Nadaleko poznati ludbreški hren predstavljen je u Puli
Uobičajena biračka mjesta
kardinala Alojzija Stepinca, Ulica kardinala Franje Kuharića,
Ulica Ljudevita Vrančića, Ulica Marije Winter, Ulica Matije
Gupca, Ulica Mihovila Pavleka
Miškine, Ulica Miroslava Krleže, Ulica Nikole Tesle, Ulica
Petra Preradovića, Ulica Petra
Zrinskog, Ulica Rudolfa Fizira,
Ulica Tina Ujevića, Vinogradska i Židovski prolaz.
Biračko mjesto LUDBERG-2
čime u zgradi Osnovne škole
Ludbreg, Kačićeva 17, birači s
prebivalištem u ulicama: Frankopanska, Kolodvorska, Preloška, Školska, Ulica Andrije
Kačića Miošića, Ulica Antuna
Gustava Matoša, Ulica Antuna Mihanovića, Ulica Antuna
Nemčića, Ulica Antuna Starčevića, Ulica Augusta Šenoe, Ulica braće Radić, Ulica branitelja
Domovinskog rata, Ulica Josipa Juraja Strossmayera, Ulica
Ljudevita Gaja, Ulica Mladena
Kerstnera, Ulica Petra Krešimira, Ulica Vatroslava Lisinskog,
Ulica Viktora Fizira, Ulica Vladimira Nazora, Varaždinska,
Zagorska i Zagrebačka ulica.
U svim prigradskim naseljima odnosno u Vinogradima
Ludbreškim, Globočecu, Čukovcu, Bolfanu, Segovini, Apatiji, Slokovcu, Sigecu, Selniku,
Poljancu, Hrastovskom i Kučanu biračka mjesta su u društvenim odnosno vatrogasnim
domovima.
Biračka mjesta u nedjelju 28.
prosinca biti će otvorena od 7
do 19 sata. Biračko tijelo Grada
ima oko 7.800 punoljetnih osoba odnosno birača.
Podsjetimo, građani predsjednika Republike Hrvatske biraju na temelju općeg i jednakog
biračkog prava neposredno na
izborima tajnim glasovanjem
na mandat od pet godina. Predsjednik se bira većinskim izbornim sustavom.
Ako niti jedan kandidat ne
dobije u prvom izbornom krugu potrebnu većinu od 50 posto
glasova birača koji su glasovali,
daljnji izbor se provodi u drugom izbornom krugu.
Važno je upozoriti da u ponoć s petka 26. na subotu 27.
prosinca nije dopuštena izborna
promidžba zbog izborne šutnje
koja traje do zatvaranja birališta, dakle, do nedjelje 28. prosinca do 19 sati.
Policijska uprava upozorava da je pri kraju zakonski rok
Prijava prebivališta do 29. prosinca
Policijska uprava Varaždinska podsjeća građane da s datumom 29. prosinca 2014. godine završava zakonski rok do kojeg
su imali obvezu prijaviti prebivalište u slučajevima određenih
promjena. Radi se o Uredbi o izmjeni Zakona o prebivalištu
kojom su prema Zakonu o prebivalištu građani bili obvezni
ponovno prijaviti prebivalište.
Najviše se takvih slučajeva odnosi na građane koji imaju
prijavljeno prebivalište na onim adresama koje nisu evidentirane u registru prostornih jedinica, a to su takozvane 'nepostojeće adrese' – primjerice, nepostojeći naziv ulice, kućni
brojevi najčešćih oznaka 0, bb ili 999.
Isto tako obvezu ponovne prijave prebivališta imaju i građani u slučaju da su imali osobnu iskaznicu kojoj je istekao
rok važenja više od 15 dana, kao i svi oni koji nisu nikad ishodili osobnu iskaznicu, a imaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj.
Policijska uprava moli građane s područja Grada Ludbrega
i ludbreškog kraja koji prema odredbama ove uredbe moraju
ponovno prijaviti prebivalište da to učine u postaji na čijem
području imaju prijavljeno prebivalište. Dakle, za građane
Ludbrega i četiri susjedne općine to je Policijska postaja Ludbreg. U prostorima Policijske postaje Ludbreg treba ponovno
prijaviti prebivalište s točnim podacima o mjestu i adresi prebivališta i to najkasnije do 29. prosinca.
Obveza je svih građana da do tog roka provjere podatke o
adresi i valjanosti osobne iskaznice, te da ishode osobnu iskaznicu s točnim podacima.
Građanima koji ne ispune tu zakonsku obvezu, Ministarstvo unutarnjih poslova automatski će odjaviti njihova prebivališta u zbirci podataka o prebivalištu i boravištu.
8
DOGAĐAJI
Humanitarni koncert
Udruga Ludbreško sunce
18. godinu zaredom priredila
je humanitarni koncert „Pružimo im ruke, otvorimo srca.“
Za brojne posjetitelje program su održali sami korisnici Ludbreškog sunca, mališani
Dječjeg vrtića Radost, Slavko
Blažinović, Lun-Mla iz Lunjkovca i Zdravko Škender s kojim je rado zapjevala i publika.
Uz koncert, u predvorju kinodvorane održana je prodajna izložba suvenira, ukrasnih
i uporabnih predmeta koji
nastaju u radionicama Kuće
sunca, a izrađuju ih sami korisnici. Također je priređena i
prodajna izložba kolača, torti
i sličnih poslastica.
– Hvala svima što su nam i
ove godine pomogli. Prikupili
smo 10.500 kuna, a i ove godine dio prihoda poklanjamo
obitelji Kocijan čiji je sin Alen
teško stradao u prometnoj nesreći. – poručila je Ruža Zlatar, predsjednica Ludbreškog
sunca.
Udruga Ludbreško sunce i
ove je godine povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, 3. prosinca postavila
na Gradskoj tržnici štand na
kojem su također izložili radove nastale na radionicama,
a prolaznicima su podijelili
klipiće i topli čaj.
Hrvatska je među prvima
podržala apel na države članice UN-a da iskažu posebnu
pažnju na međunarodni dan
u svrhu integracije osoba s
invaliditetom u društvo. Za-
23. prosinca 2014.
I ove godine dio prihoda poklonili Alenu
Brojni posjetitelji s oduševljenjem su pratili program
Poseban gost večeri i prijatelj Ludbreškog sunca
Zdravko Škender
uzet je tada jasan stav prema
deinstitucionalizaciji i transformaciji ustanova socijalne skrbi što uključuje razvoj
modela skrbi koji se temelje
na osnovnim ljudskim pravima, dostupnost službama u
zajednici i uspostavi podrške
u skladu s potrebama svake
osobe te promjenu uloge osobe s invaliditetom.
Takvom vidu zbrinjavanja
teži se u razvijenom svijetu, a
naše Ludbreško sunce svojim
je primjerom stambene zajednice pokazalo da prednjači u
Hrvatskoj.
Dio prihoda i ove je godine
uručen obitelji Kocijan
Zajednička pjesma Slavka Blažinovića i LUN-MLA
Zabavna strana matematike
Prvi put u Osnovnoj školi Ludbreg održana je manifestacija pod nazivom „Večer
matematike“ koju su organizirale učiteljice Ljubica Hajdarović i Jelena Palfi.
Večer matematike je inače manifestacija koju je iniciralo Hrvatsko matematičko
društvo, a održana je drugu godinu zaredom i diljem Hrvatske održava se u isto
vrijeme, ovoga puta bio je to 4. prosinac.
Večer matematike je skup interaktivnih radionica koje potiču izgradnju pozitivnog stava učenika prema matematici.
Sudjelovanje u zabavnim aktivnostima otkriva često zaboravljenu - zabavnu stranu matematike, stvara nove ideje o tome što matematika jest i čime se bavi te dokazuje da matematičke probleme, i bez da smo svjesni vlastitog talenta, svakodnevno
svi uspješno rješavamo.
Obzirom na veliku posjećenost u Osnovnoj školi Ludbreg s nestrpljenjem očekuju
novu Večer matematike.
Nestrpljivo se očekuje početak prvog ovakvog dođaja
Zanimljivi zadaci najlakše se rješavaju u timu Ako zatreba, tu su i učiteljice da pomognu
BLAGDANI
23. prosinca 2014.
Čestitka gradonačelnika
Dubravka Bilića
Želim da ove božićne i novogodišnje blagdane dočekate u
obiteljskom miru i veselju. Božić
je blagdan kada slavimo rođenje kralja, blagdan je to koji nas
ispunja nadom i optimizmom,
podsjeća nas na ulogu obitelji i
prijatelja.
Upravo takve osjećaje valja
gajiti kroz čitavu godinu jer samo
s nadom u stvaranje pozitivnog
ozračja u svim društvenim segmentima možemo dokazati da
nije sve tako crno.
Ponekad to nije jednostavno,
posebno kada smo na izmaku jedne turbulentne godine.
Zastanimo sada na trenutak i
osvrnimo se iza sebe. Možemo
se pohvaliti da smo u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske postali
centar po mnogočemu.
Poštovane sugrađanke, poštovani sugrađani!
Imamo doista vrijedne gospodarstvenike koji i u ovim teškim
vremenima zapošljavaju mnogo
ljudi, osiguravaju plaće, osiguravaju život ne samo za zaposlenike već i njihove obitelji. Bez gospodarstvenika ne bi bilo ni onog
drugog dijela – kulturnog, sportskog i obrazovnog koji nas i identificiraju kao grad. Imamo jednu
od najbrojnijih osnovnih škola u
županiji a koja istovremeno niže
uspjehe, najjeftinije dječje vrtiće
u županiji i osnovnu glazbenu
školu u koju nam dolaze učenici
iz šireg ludbreškog kraja, ne zato
jer moraju već zato jer mogu i
žele. Tu je i srednja škola koja sve
više postaje naša perjanica, prepoznata od strane učenika i roditelja. To je naša sadašnjost ali
sasvim sigurno i kvalitetan te-
Božićna poruka
mons. Josipa Mrzljaka, varaždinskog biskupa
Prigušimo svjetlost izvana da bolje zasvijetli svjetlost u duši
Kada želimo pamtiti neki
događaj, tada obično zabilježimo dan, mjesec i godinu.
Kada želimo nešto učiniti,
onda si odredimo vrijeme
kada ćemo to napraviti.
Često čujemo uzrečicu: ovo
će biti prije Božića, ili ovo ću
učiniti poslije Božića.
9
Božić je često puta neki
orijentir u godini i spominjemo ga češće nego neke druge
dane ili blagdane.
No, što je uopće Božić i
kako bismo ga definirali?!
Vjerujem da bi svaki imalo
obrazovan čovjek znao reći:
Božić je dan kada je na svijet
došao Isus Krist.
Neki bi dodali: to je sin
Božji, to je utjelovljena riječ
Božja. Neki bi znali reći da se
od toga događaja broje godine.
Neki bi rekli da je Isus čovjek s izvanrednim sposobnostima, ali ipak samo običan
čovjek, sin Josipa i Marije.
Neki bi možda još i danas
rekli: sve je to samo izmišljena
priča koja je postala legenda,
kako smo to za vrijeme ateističkog komunizma učili u
školi.
melj za budućnost. Naši će sportaši ovu godinu pamtiti po kup
natjecanjima i novim uspjesima.
Tu su i naše udruge koje također
brinu da se za Ludbreg čuje nadaleko. Zahvaljujem i ustanovama, Gradu i svima koji brinu da
se sve to odvija onako kako treba.
Zbog svakog stanovnika našega
Ludbrega danas sam ponosan,
ne samo kao gradonačelnik već
i kao dio ove marljive zajednice.
I dalje želimo biti takav grad,
osjetljiv za one kojima je potrebna pomoć, otvoren prema onima
koji su drugačiji, želimo i dalje u
svakom trenutku biti spremni za
nove izazove.
Čestit vam Božić, želim da
pronađete mir u krugu vlastitih
obitelji, ali isto tako da taj mir i
snagu koju će vam dati obitelj
prenesete u poslovne poduhvate
i da ta snaga bude pokretač svih
vaših poslovnih, privatnih projekata i da ih sve uspješno provedete kraju u Novoj 2015. godini.
Ponesimo taj dobri božićni duh
nade sa sobom čitave godine
Što je Božić?! Kratko rečeno, Božić je Božji govor čovjeku. Bog želi komunicirati s čovjekom,
želi uspostaviti dijalog, a čovjek se možda pita:
zašto, koji je njegov interes?
Odgovor je vrlo jednostavan: ljubav i ništa više,
ljubav prema svakom čovjeku. Bog želi biti s čovjekom, želi mu pokazivati put u život, želi mu
biti svjetlo života. Bog ne želi da čovjek luta ovom
zemljom. No, čovjek u svojoj slobodi, u tom velikom Božjem daru, može otkloniti Božju ljubav i
Božju dobrotu. Može otkloniti ponuđeni dijalog,
može otkloniti Božji govor.
Zar se ne događa često u našemu životu da ne
želimo čuti drugog čovjeka, ili ga čujemo površno
ili preziremo njegov govor, njegovu riječ? Slično
se može dogoditi u odnosu prema Bogu i njegovoj
riječi. I stoga, pripremajući se za slavlje Božića i
slaveći tu svetkovinu pitamo se: želimo li stvarno
čuti Božji govor, želimo li primiti njegovu utjelovljenu Riječ?! Slušamo li mi vjernici, kršćani, katolici u našoj domovini Hrvatskoj u našoj Crkvi
Božji govor ili nam je Božić zastrt nekim sporednim običajima koji potpuno zasjenjuju otajstvo
Božića?
Nismo li već gotovo, barem u javnosti, izgubili
advenat – došašće, kao pripremu za istinsku pripremu Božića?
U jutarnjoj molitvi u adventu molimo:
kako bismo za godinu dana mogli zajedno reći da je Ludbreg
napravio još korak, dva ili tri naprijed jer vrata su nam otvorena
a uz mlade ljude vođene onima
iskusnima hrabro ćemo zakoračati kroz njih.
Čuj, jasni glas odjekuje, u tami nas opominje:
oda sna sad se trgnite, s nebesa Isus dolazi.
Nismo li već davno prije Božića prigušili taj
„jasni glas“ pretjerujući u konzumerizmu i kićenju vanjštine, a zaboravljajući na nutrinu u kojoj
se jedino može čuti Božji govor.
Bilo bi možda dobro malo prigušiti svjetlost
izvana da bi jače zasvijetlila svjetlost u duši. Malo
smanjiti buku i galamu ljudskih riječi koje su često prazne i beskorisne, ali koje nam se agresivno
nameću iz raznih medija, da bi se jače čula Božja
riječ koja je tako snažna da ima moć spasiti čovjeka.
To je ona riječ o kojoj svjedoči sv. Ivan:
„… I Riječ tijelom postala i nastani se među nama“.
Božić je svakako radostan događaj kojeg slave
mnogi ljudi diljem svijeta.
Neka se stoga ta Riječ nastani u svakome od
nas pojedinačno, u našim obiteljima, u našim redovničkim zajednicama, u našim župama, u našoj
Crkvi, u našem hrvatskom narodu koji već skoro
14. stoljeća slavi Božić.
To vam od srca želim!
Božić, 2014.
mons. Josip Mrzljak
varaždinski biskup
Dođite po Betlehemsko svjetlo 23. prosinca
Priča o Betlehemskom svjetlu potječe još iz 1986. godine
kada je u sklopu tradicionalne
humanitarne akcije koju provodi austrijska radio televizija ORF krenula ideja da jedan
dječak ode u Betlehem i u štalici Isusova rođenja upali svjetlo i donese u Austriju. Ideja je
uspješno provedena a tri godine kasnije u akciju su uključeni
izviđači. Svake godine u vrijeme Došašća u Beču se okupe
izaslanstva izviđača iz Europe i
na ekumenskom slavlju u crkvi
upale svjetla na svjetiljci donesenoj iz Betlehema i odnose
ih u svoje zemlje. Betlehemsko
...i na varaždinskom korzu
svjetlo u Hrvatsku prvi je, ratne
1991. godine iz Beča donio tada
predsjednik vlade Republike
Hrvatske Franjo Gregurić. Godinu dana kasnije svjetlo su donijeli izviđači - preuzimanjem
od Zveze tabornikov Slovenije
u Ljubljani. Od 1993. godine,
isprva izviđači odreda "Kamengrad" iz Koprivnice pod
vodstvom g. Miroslava Svorena, dugogodišnjeg koordinatora, a zatim izaslanstva Saveza
izviđača Hrvatske, preuzimaju
svjetlo u Beču i odnose ga u Hrvatski Sabor, biskupije i župe širom Hrvatske, u mnoge domove, škole, bolnice... Pokrovitelj
akcije tradicionalno je Sabor Republike
Hrvatske čiji
predstavnik
sudjeluje pri
unosu svjetla
te na misi u
Z a g r e b a č ko j
katedrali.
I ove godine, Betlehemsko
svjetlo,
upaljeno
u
Bazilici rođe-
Odred izviđača u varaždinskoj katedrali....
nja Isusova u Betlehemu bit će
preneseno širom svijeta noseći poruku mira i ljubavi među
ljudima. Paljenje i dijeljenje
Betlehemskog svjetla podsjeća
da ljudi dobre volje žele jedni
drugima mir i dobro te da je
zadatak sviju nas da širimo mir
među ljudima.
U nedjelju 14. prosinca, Betlehemsko svjetlo koje su varaždinski izviđači preuzeli u Beču,
predali su na početku večernje
mise mons. Ivanu Godini u varaždinskoj katedrali a Tea Car
iz Odreda izviđača Ludbreg
pročitala je poruku izviđača. Po
završetku svete mise izviđači su
upalili fenjere kojima će Betlehemsko svjetlo prenijeti u svoje
župe širom Varaždinske biskupije. Odred izviđača Ludbreg
Betlehemsko će svjetlo tradicionalno podijeliti na Cinkušu
Adventskom u utorak 23. prosinca u večernjim satima.
Tea Car
izviđača
pročitala je poruku
10
BLAGDANI
23. prosinca 2014.
Sveti Nikola u Ludbregu
Zaštitnik je mnogih gradova, pa pomoraca ribara, siromaha, pekara, putnika. Ali,
ako se pita najmlađe onda
nema zbora – on je mališanima najdraži jer je i zaštitnik
djece, na njegov spomendan
darivaju se djeca, manjim ili
većim darovima, djeci svejedno. On je sveti Nikola.
I sada je sveti Nikolu u povodu svog dana 6. prosinca obišao ludbreške mališane. Najprije one najmanje u vrtićima
Iskrica, Smjehuljica i Radost.
U Radosti su omiljenog sveca
i njegovu pratnju namjeravali
dočekati u dvorištu, ali je kiša
pokvarila planove. Klinci su
zato u sobi dnevnog boravka
odrecitirali nekoliko pjesmica
u čast dragom gostu svetom
Nikoli, a on im je za uzvrat
ostavio punu veliku vreću slatkiša. Također je tako bilo i u vrtićima 'Smjehuljica' i 'Iskrica'.
-Sveti Niko dođi skoro,
vrijeme nam prolazi sporo!A za dolazak svetog Nikole
među ludbreške mališane zaslužni su bili Turistička zajednica i Grad Ludbreg, te Udruga ljubitelja konja Hrastovsko.
Nakon obilaska sva tri ludbreška vrtića, sveti Nikola se s pratnjom zaputio prema Osnovnoj
školi Ludbreg. Mali đaci nižih
razreda jedan za drugima izlazili i ostali radosno iznenađeni.
-Nismo im rekli tko će ih
posjetiti. Oni stariji su za niže
razrede izveli malu predstavu u povodu blagdana svetoga
Nikole, ali ovo je za njih ono
pravo, veliki događaj – otkrila
nam je Kristina Stanko, ravnateljica škole.
Oduševljenje
nenadanim
dolaskom najdražeg gosta još
se povećalo kada su shvatili da
je stigao kočijom s konjskom
zapregom. Eh, taj sve ti Nikola
uvijek iznenadi! Lani je došao
malim vlakom, a sada kočijom
koju su vukli pravi konji, bili
su i jahači također u pratnji
svetomu Nikolu. Svi iz Udruge ljubitelja konja Hrastovskoga cijeli su dan žrtvovali
kako bi razveselili mališane.
Nemir je tek unosio krampus
s punim rukama šiba, a jedino
su nedostajale lijepe i dobre
vile.
-Sveti Nikola je svetac, voli
djecu i nosi darove, ali samo
dobroj djeci. Krampus je vrag
i zločestima daje šibe – rekli
su nam mali Ludbrežani i Poljančani koji uglavnom čine iz
2.D razrednice Marije Dodlek.
Trebalo je vremena da sveti
Nikola sa svojim pomagačima
podijeli slatkiše. Nije bilo klasičnih darova, već se rukom
zagrabilo u vreću sa slatkišima
i dijelilo mališanima.
-Svaki je dobio šaku bombona i čokoladica. Sveti Nikola je dobar, radi dobra djela i pomaže ljudima, i jako
voli djecu – vikali su klinci.
Kad je i posljednji đak iz razreda dobio šaku slatkiša slijedilo fotografiranjem, svi
niži razredi za uspomenu su
se fotografirali sa svetim Ni-
Za dječju radost
Napokon je stigao dječji omiljeni svetac
kolom i krampusom. Dok su
čekali na red za snimanje mali
školarci uživali su u druženju
s konjima. -Ovaj Crni je Tonček, a smeđi je Mirko. U sredini je Tin koji ih drži za uzde.
Prekrasni su i mirni – kažu
učenici 4. D razrednice Zdenke Moslavac.
Dugo se nisu mogli odvojiti
od mladih pastuha koji su, kao
i ostali prekrasni konji članova udruge, svojom pojavom
dodatno razveselili male školarce. Tonček, Mirko i drugi
konjići strpljivo su podnosila
milovanja dječjih ručica.
No, sveti Nikola morao je
nastaviti put, pa kada je podijelio sve slatkiše, fotografirao
se sa svakim razredom, sjeo je
u kočiju, pa put kroz Ludbreg
do Globočeca. Tamo su se njegovom dolasku radovali štićenici Kuće sunca.
Dječjoj sreći nije bilo kraja
jer je nešto kasnije u velikoj
dvorani Pučkog učilišta dječje
kazalište 'Šareni svijet' izvelo
predstavu 'Pričaju nam dječje
cipele o danu Sv. Nikole'. Mališani su vidjeli i čuli snjegovi-
ća, pingvina i na kraju svetoga
Nikolu. Puno gledalište pjevalo je i pljeskalo tijekom predstave, a na kraju su se još više
razveselili slatkišima na kraju
programa.
Djeca znaju da sveti Nikola
daruje više puta. Zato su nakon predstave brzo krenula
kućama. Čuli su od starijih da
treba očistiti čizmice, cipelice, drugu obuću u koju poklone sprema sveti Nikola. Kad
su se ujutro probudili i u njih
zavirili sigurni smo da je naši
poklon za sebe.
23. prosinca 2014.
Djed Mraz u Kući Sunca
Udrugu Ludbreško sunce i ove
je godine posjetio Djed Mraz. Korisnici udruge s nestrpljenjem su
ga očekivali. Naime, cijele godine
bili su jako dobri i znali su da lijepih i slatkih darova neće izostati.
Prije dolaska Djeda Mraza izvedena je prigodna predstava za koju se
pobrinula družina Šareni svijet s
kojom Ludbreško sunce ostvaruje
višegodišnju suradnju.
Tako je nakon snjegovića i
mede napokon stigao i Djed Mraz
s punom vrećom darova. Atmosferu je teško opisati, no pokušajte
zamisliti šezdesetak nasmijanih i
vedrih lica!
BLAGDANI
Priče tete Mirjane
Poznato je da se u Gradskoj knjižnici i čitaonici Mladen Kerstner
već godinama čitaju priče za laku noć. No božićno vrijeme uvijek je
prigoda da se priredi nešto još posebnije. Tako su članovi Glumačke
družine Trio V koja djeluje pročitali "Božićne bajke" koje potpisuje
naša sumještanka Mirjana Gložinić.
– Do sada sam napisala šest priča, a posebno mi je drago kad poslušam djecu kako ih čitaju. Ideje kod mene dođu i odu, tako da se
uvijek trudim odmah ih zabilježiti. Pripremam ponovo nešto novo za
Valentinovo. – otkrila nam je Mirjana.
Tko zna, ako bude prilike možda uskoro ugledamo i novu knjigu
– slikovnicu!
Veselo u Slokovcu
Uoči božićnih blagdana
mještani Slokovca okupili su
se na prigodnom druženju.
Najmlađi mještani izveli su
igrokaz, za koji su se dobro
pripremili, a potom je na
red došao i onaj najslađi dio
– podjela prigodnih darova
koje je djeci uručio nezaobilazni Djed Mraz.
Nakon podjele darova
uslijedila je igra na dječjem
igralištu. Vrlo neobično za
ovo doba godine, no djeci
nije smetalo. Ipak, šapnuli
su nam da na božićno jutro
očekuju snijeg.
Sveti Nikola zaustavio se i u Selniku
Ni ove godine sveti Nikola nije zaobišao Vatrogasni
dom u Selniku znajući da ga
tamo spremno dočekuju vesela djeca.
Tako je bilo i u nedjelju
7.prosinca kada su ga dočekali brojni mališani.
Naravno, djeca su uz prisutnost roditelja potvrdila
da su bila jako dobra tijekom cijele godine, slušali
svoje roditelje i starije, a oni
koji idu u školu marljivo su
učili. Kako bi uzvratili svetom Nikoli, djeca su priredila priredbu.
Pomogli su im u tome
članovi ritmičke sekcije
KUD-a „Anka Ošpuh“ i Biserka Stančin. Ugodno poslijepodnevno druženje završilo je slatko – podjelom
prigodnih paketa.
Cijeli događaj omogućile
su članice Udruge žena Selnik i VMO Selnik.
11
Sveti Nikola podijelio je darove
12
BLAGDANI
Cinkuš adventski
na gradskoj tržnici
23. prosinca 2014.
U iščekivanju najljepšeg blagdana
Blagdanski dani u Ludbregu. Jutro posljednje subote uoči
Božića. Ovoga puta nije to bila
uobičajena subotnja gužva na
gradskoj tržnici. Od jutra se na
prostranom parkiralištu skupljalo sve više ljudi, punili se
štandovi, artikli i ponuda primjerena blagdanskim danima.
I glazba koju je preko razglasa
puštao Radio Ludbreg, a dobro
se zna da su božićne pjesme
najljepše. Jedino je nedostajao
zimski ugođaj s malo snijega.
Ovako smo lijepo predblagdansko ozračje doživjeli okupani
ugodnim prosinačkim suncem
neobično toplim za kraj godine, ali to nije umanjilo radost
jedinstvenog ugođaja.
Bilo je vrijeme za nabavu božićnog drvca. A ponuda na dijelu tržnice bila je zaista odlična.
-Tek počinje prava prodaja,
jer vrijeme je bilo pretoplo, a
onda ljudi ne vole rano kupovati. Nudimo četiri vrste - običnu
smreku za koju se cijene kreću
od 50 do 100 kuna, te srebrnu
smreku, tursku jelu i srebrnu
jelu od 120 do 150 kuna.
Zbog našeg standarda cijenu
su kako kome, jednima u redu,
a drugima previsoke. Bolji je interes za drvca u tegli koje ljudi
mogu zasaditi nakon blagdana
– kazali su mladi prodavači iz
OPG-a Lazić iz Čukovca.
Ljudi vole tradiciju, za mnoge je 'živi bor' svetinja.
-Mi smo iz Cvetkovca, ali
nam je Ludbreg kak dom. Rodom sam iz Sigeca, 30 leta delal
sam u Opremi, redovito dolazim tu na plac i navek tu kupim
bora. Bili smo siromašni dok
sam bil mali i sjećam se kak
su roditelji donesli samo jednu
granu koju bi onda svi skupa
okinćali. Dok su došla bolja vremena, od onda kupujemo bor,
nikad umjetnoga. Ovaj je krasni, toga bumo zeli. Nije mi žal
novci, običaji se moraju poštivati – pojasnio nam i je Zvonko
Matijašec i odabrao drvce.
'Cinkuš' je kao ludbreški božićni sajam, pa osim drvca možete nabaviti i druge blagdanske
simbole. Primjerice pšenicu i
cvijet lijepoga imena, pa smo
Biserku Stančin iz Vrtlarije iz
Kučana zamolili za savjet oko
božićne zvijezde.
-Ljudi zaista vole i kupuju
božićnu zvijezdu. Mi je posadimo u srpnju, treba joj pet-šest
mjeseci da se ovako uzgoji u
punom sjaju. Višegodišnji je
to cvijet, pa ako na njega dobro pazite i održavate ga, može
doživjeti i drugi, treći Božić.
Božićna zvijezda najviše voli
toplinu i treba je držati u kuhinji ili dnevnoj sobi na prozoru
ili na stolu, ali mora biti svjetla
i puno topline. Cijena je od 10
do 30 kuna, ovisno o veličini
cvijeta – kazala je Biserka kod
koje ste mogli za par kuna dobiti i posudicu sa pšenicom, još
jedan božićni ukras, simbol života i plodnosti koji se sije na
svetu Luciju.
Na štandovima udruga i
škola bilo je i raznih drugih
Ludbreške mažoretkinje i
Twirling klub Ludbreg održali
su program povodom božićnonovogodišnjih blagdana kako
bi zaključili još jednu uspješnu
godinu. Program je održan u
kino dvorani POU „Dragutin
Novak“ pred brojnim posjetiteljima koji su uistinu uživali u
jednosatnom programu. Članice i članovi pokazali su što sve
znaju i mogu te dokazali da su s
razlogom u samom vrhu. – Nakon dugo vremena ponovo smo
u kino dvorani i moram reći da
se ovdje osjećamo savršeno. Iza
nas je bogat program, kostimirani i veseli. Svaka koreografija bila je zasebna priča, priča
o nama, našem poslu i trudu.
Bajkom smo željeli odvesti posjetitelje u Boži. Ovo je bila jako
naporna godina za nas, pripremili smo puno koreografija, sašili smo strašno puno kostima.
No rezultati nisu izostali. – za-
dovoljno priča Mirjana Pavičić,
predsjednica Ludbreških mažoretkinja i Twirling kluba Ludbreg.
Slijede zimski praznici no za
njih odmora previše neće biti.
Pripremaju devet novih koreografija za predstojeća prvenstva.
– Ove smo godine, nakon dugo
vremena ponovno u grupnoj
koreografiji vratili pripadajuće
mjesto. Ludbreg je tako zlatni u pomponima i time smo se
kvalificirali u Italiju na svjetsko
prvenstvo. Raduje nas odlazak
na natjecanje koje će se održati
za Uskrs, no posla još ima tako
da ćemo ove praznike iskoristiti za pripremu. – zaključuje M.
Pavičić. Ludbreške su mažoretkinje ove godine proslavile 20
godina postojanja. Jedan su od
najstarijih sastava mažoretkinja
u Hrvatskoj i kroz to su vrijeme postale svojevrstan simbola
Grada.
Iz bajke u Božić
Mažoretkinje i twirling klub priredili sjajan program
Na gradskoj tržnici mogle su se kupiti božićne zvijezde, božićna drvca i razni ukrasi
blagdanskih ukrasa, nakita, te
ostati gladan na prvom danu
li izvođači programa, bile su tu
razne druge ponude po povoljCinkuša adventskog i mada
razne akcije, dječje igraonice,
nim cijenama. Ovo je vrijeme
niste imali novaca. Trebalo je
susret sportske mladeži, baka
da se misli i na druge. To su još
pričekati da dečki iz DVD Ludi unučadi. Završit će posljedjednom potvrdili članovi Robreg završe kuhanje graha u
njeg dana manifestacije lijepim
tary kluba Ludbreg.
velikom kotlu.
poklonom za svaki dom - po-Nudimo kobasice sa senfom
-Dijelimo porcije besplatno,
djelom Betlehemskog svjetla
i kuhano vino i ide odlično. Nigrah je jako bogat jer ima unuupaljenog u štalici Isusova rošta ne naplaćujemo, ali svi koji
tra puno suhog mesa i kobađenja.
žele mogu dati dobrovoljni prisica. To je poklon naših sponTo je peta godina blagdanlog u humanitarne svrhe. Prizora i DVD-a Ludbreg - rekao
skog programa 'Cinkuša adlozi namijenjeni su ludbreškom
nam je Nenad Cindori, predventskog–radosti
darivanja'
Caritasu, oni zaista jako dobro
sjednik društva.
koje su građanima darovali
znaju kome će pomoći ovim
Ozračje na tržnici dodatno
Grad Ludbreg, Gradska tržnica
prilozima - kažu Božica Hatze
su ugrijali i mali izvođači iz
Ludbreg i Turistička zajednica
i Đurđica Horvatić glavne na
vrtića i kulturno-umjetničkih
grada uz pomoć brojnih udrurotarijanskom štandu, a imale
udruga koji su se izmjenjivali
ga kako bi svi zajedno uživali u
su i pomoć mlađih.
na pozornici. Tako je bilo i iduradosti dolaska najljepšeg blagZaista nitko nije mogao
ćih dana kada su se izmjenjivadana - Božića.
KUD rasplesao Ludbreg
Božićni detalji za ljepšu atmosferu.jpg
Kulturno-umjetničko društvo „Anka Ošpuh“ u
blagdanskom je razdoblju pripremilo niz različitih
programa. Uz tradicionalnu zimsku plesnu priču
koja je ove godine nosila naziv „Snowman“, posebnu pažnju plijenio je program pod nazivom LUdance, odnosno Ludbreg pleše. Iako nam je predsjednik
društva nekoliko puta napomenuo da je riječ o pilot
projektu nitko u publici zasigurno nije tako mislio.
Pravi je pothvat već i sama činjenica da su napunili Gradsku sportsku dvoranu. – Idejne začetnice
ovoga projekta su Ana Katalenić i Ivana Kapusta,
naše voditeljice plesnih skupina kojih sad već imamo pet. Već je ranije postojala ideja da bi svaka naša
sekcija, s obzirom na svoju djelatnost trebala imati
svoju smotru. Dakle, želimo smotru ali uz inovativnost da to ne bude samo smotra već nešto više. Ove
godine „isprobavamo“ kako sve izvesti organizacijski, a nadamo se da će festival postati tradicionalni.
– objasnio nam je predsjednik KUD-a Aleksandar
Horvat i dodaje - Osnovni cilj nam je popularizacija
plesne kulture, amaterske i profesionalne.
– Želimo da djeca i mladi vide različite plesne
stilove, možda se na taj način i u njima javi želja za
plesom. Naravno, ovakvi festivali uvijek su i izvor
novih ideja, ali i same plesne skupine imaju priliku
upoznati se, družiti. Uz domaćine, plesnu skupinu Crazy hill, nastupili su i plesači iz dječjih vrtića Radost i Smjehuljica, Ludbreške mažoretkinje i Twirling klub, Plesna
skupina Pahuljice iz Novog Marofa, Plesni studio
Vivona iz Čakovca i Plesni studio Vindi iz Varaždina. – Cilj nam je na ovom festivalu okupljati plesne
skupine s područja sjeverozapadne Hrvatske jer
već i u samome Ludbregu imamo nekoliko plesnih
udruga pa zašto se ne bismo zajedno predstavili na
ovakvom događaju. Iznenađeni smo odazivom tako
da zahvaljujem brojnom publici koja je prepoznala
ideju i nagradila naš trud. Gosti su nas također nagradili pohvalama za organizaciju uz objašnjenje da
je bila prava ležerna plesna atmosfera.
Projekt, kao što potvrđuju već i ovi prvi koraci
zasigurno ima budućnost, nadamo se da će jednom
biti i dvodnevni, možda jedan dan klasičnog plesa,
a drugi dan breakdance, hip-hop i slično. – ispričala nam je Ana Katalenić koja zajedno sa sestrom
Ivanom svakodnevno pleše s najmlađim Ludbrežanima i Ludbrežankama.
– Obje obožavamo rad s djecom, radimo sa srcem i upravo zbog toga dobro funkcioniramo. Kad
imamo ljetnu stanku, a sretnemo se na ulici, djeca
nam trče u susret, grle nas. Mislim da ljepšeg osjećaja od toga nema. – zaključuje Ana.
No za kulturno-umjetničko društvo „Anka Ošpuh“ godina još nije gotova. U subotu 27. prosinca
održat će blagdanski program u kinodvorani POU
„Dragutin Novak“. – Riječ je o standardnom programu KUD-a. Bit će naravno folklora, Pajdašice,
koje su naša perjanica, neumorno rade i postižu
uspjehe. Pridružit će im se Pajdaši kao i obično. Bit
će naravno i noviteta a sve zajedno tvorit će priču.
– otkriva Aleksandar Horvat. Na vama je dragi čitatelji da dođete u 18 sati u kinodvoranu i uživate u
blagdanskom programu.
23. prosinca 2014.
Žene iz Centra svijeta
Razasuta slama po tlu, ukrasi
od krep papir, pšenica, božićne
pjesme… To je samo dio ugođaja stvorenog u Bakinoj hiži
s ciljem da nas sve podsjeti na
Božić kakav je nekad bio. Žene
iz Centra svijeta i ove su godine
izložbom Božić u Bakinoj hiži
željele od zaborava otrgnuti nekadašnje običaje vezane uz najradosniji blagdan u godini. Kako
bi sve funkcioniralo u najboljem
redu danima prije marljivo su
uređivale prostor Bakine hiže
a na radionicama su izrađivale potrebne ukrase. – Naše je
područje bogato kulturnom i
povijesnom baštinom, a mi se
trudimo da ta baština ne bude
zaboravljena. Žene se redovito
sastaju u prostoru Bakine hiže,
razgovaramo, družimo se. Jedan od posljednjih zadataka na
radionicama bio je izrada „bakinih cveteka od papira“ kojima
smo uredile prostor. Upravo to
je i bit Božića – druženje, a ne
jurnjava po dućanima. – priča
nam Franciska Schubert, predsjednica Udruge Žene iz Centra
svijeta. Na otvorenju izložbe u
Bakinoj hiži u plahti je unesena slama, a potom su krenule i
božićne pjesme. Veselje i radost
nadopunili su mirisi domaćih
kolača. Želite li zaviriti u prošlost i doznati još više o tradicionalnom Božiću u našem kraju,
imate priliku to učiniti svako
prijepodne do 6. siječnja u Bakinoj hiži. Nećete požaliti!
Božić u Bakinoj hiži
B KL UA LG TD UA RN AI
13
Žene iz Centra svijeta marljivo su radile kako bi sve bilo spremno na vrijeme
Dječji vrtić Iskrica
U Iskrici prikupljali potrepštine
za napuštene životinje
Dječji vrtić Iskrica uoči blagdana priredio je u kino dvorani POU-a „Dragutin Novak“
božićnu priredbu. Djevojčice
i dječaci na ponos mama, tata,
djedova i baka izveli su prigodne pjesme, a pokazali su se i kao
pravi mali glumci. Uz priredbu,
u prostorijama vrtića održana
su i blagdanska druženja, a drugu godinu zaredom uključili su
se u akciju prikupljanja potrepština za potrebe Udruge „Spas“
Varaždin koja skrbi o napuštenim životinjama.
Radosno iščekivanje Božića
Božićna atmosfera zavladala je i u jednom od najstarijih vrtića u
Varaždinskoj županiji – Dječjem vrtiću Radost. Tradicionalno, i ove
godine održane su radionice na kojima su djeca zajedno s roditeljima
i odgojiteljicama izrađivali ukrase. Očevi su imali poseban zadatak .
postaviti veliki bor kojeg im je donirala obitelj Novota. Na ulaznim
vratima postavljena je girlanda, a druženje je završilo uz topli čaj,
kuhano vino za mame i tate i slatkiše. Radosno iščekivanje najljepšeg
blagdana u godini tako je za mališane počelo na najljepši način –
druženjem!
Suradnja vrtića
i Lukoma
Dječji vrtić Smjehuljica povodom božićno-novogodišnjih
blagdana priredio je tradicionalnu priredbu u kojoj su najviše uživali mame i tate, djedovi
i bake. Priredba pod nazivom
„Isus će doći u svetoj noći“
uključivala je nastupe svih polaznika vrtića, od onih jasličke
dobi pa do predškolaca. – Uistinu smo timski pristupili kako
bismo ostvarili božićnu priredbu. Djeca su uvijek prije nastupa radosna i puna iščekivanja,
osjeti se čak i lagana trema i
neizvjesnost no uvijek sve uspijemo odraditi odlično. Djeca
znaju i osjećaju da su u sigurnim rukama svojih teta. Također, obzirom da je POU „Dragutin Novak“ naš dugogodišnji
suradnik i sam prostor koji nam
je itekako poznat ide nam u prilog. – rekla nam je osnivačica i
vlasnica Dječjeg vrtića Smjehuljica, Gordana Trnjak.
Mališani iz Smjehuljice izradili ukrase za božićnu jelku na Trgu Svetog Trojstva
Uspješna suradnja Lukoma i DJečjeg vrtića Smjehuljica
Tradicionalno u mjesecu
prosincu u vrtiću su održane i
prigodne radionice. Ovoga puta
imali su poseban zadatak koji je
za njih stigao iz gradske tvrtke
Lukom - izraditi ukrase za bo-
žićnu jelku na samome Trgu
Svetoga Trojstva.
- U vrijeme adventa organiziramo adventske radionice u
vrtiću i uvelike nam u tome pomažu roditelji polaznika. Tako
U božićnom programu sudjelovale su sve vrtićke skupine
smo i ove godine na sveopće
zadovoljstvo ukrasili kako naš
vrtić tako i naš grad. Djeca se
jako vesele kad vide ukrase koje
su izradili, često smo u šetnji
gradom jer naša su djeca dobri
promatrači i sakupljači, ono što
nađemo u prirodi dobro iskoristimo jer ne smijemo zaboraviti
da smo mi ipak prvi eko vrtić u
Ludbregu. – objasnila je G. Trnjak.
14
BLAGDANI
23. prosinca 2014.
Humanitarna pomoć
Mjesnog odbora Ludbreg
Oko nas, u susjedstvu, uvijek
ima ljudi kojima treba pomoć.
Onih koji su sami, bolesni ili
žive s ukućanima u složenim
socijalnim prilikama. I dok se
drugi vesele najljepšim blagdanima, njih muče brige kako
živjeti i preživjeti sa zdravstvenim tegobama, neimaštinom.
More ih tjeskoba i nemir: kako
dočekati i mogu li se uopće veseliti Božiću i blagdanima?
Ne trebate otići daleko i potražiti takve ljude. Oni su tu,
odmah ili iza ugla, u susjednoj
ulici, drugoj kući, stanu. Ili
možda dvorištu? A tako malo
treba da nekog razveselite dolaskom, zatitrate mu srce, pomognete da olakša dušu. Osjetite
to, vidite, čujete.
Takvi ljudi žive i u naselju
Ludbreg. Vijeće MO Ludbreg
već godinama nastoji pomoći
da ljudima i obiteljima u nevolji blagdani ipak ne proteknu u
potpunoj neimaštini i tuzi. Članovi obiđu bolesne, siromašne,
nemoćne sugrađane, predaju
prigodne poklone. Predsjednik
Vijeća MO Tomo Filip i potpredsjednik Franjo Čanaki, te
Milivoj Dretar već su napunili
velike vrećice raznim artiklima
kad smo ih zatekli kod Kitroa.
Ubrzo su stigli Nada Vukšić i
Alojz Grginić. Svi su zajedno
potom provjeravali popis i pakete, dogovarali se o rutama za
dostavu.
-Sada ćemo ih dostaviti na
18 adresa, žiteljima naselja
Ludbreg koji žive u složenim
socijalnim prilikama. Znamo to prema informacijama iz
Gradskog Crvenog križa i Centra za socijalnu skrb, ali i iz vlastitih saznanja. Znate da ljudi
sami nabolje znaju kako im žive
sumještani – kaže Tomo Filip.
Dijelili su prije i više paketa,
ali je broj sad ipak manji, mada
i sad ima građana kojima bi dobro došla bilo kakva pomoć.
-Neki kojima smo donosili
pakete prošlih godina su, nažalost, umrli. Bilo je i onih koji su
se u međuvremenu preselili, a
srećom i ima onih koji su se u
Jaja za blagdansku zafriganu juhu
međuvremenu zaposlili, pa im
se popravio socijalni status. No,
ovi kojima ćemo predati pakete
stvarno su svi u teškom položaju – kažu sugovornici.
U paketima nisu, rekli bismo, nikakvi darovi, već artikli za koje očekujete da su u
svakom kućanstvu, ali nisu.
To su osnovne prehrambene
namirnice: brašno, tjestenina,
jaja, čaj, hren, kava, šećer, ulje,
krastavci, riža, pile, čokolada
za kuhanje, sir, deterdžent. Vrijednost paketa po 180 kuna.
Na dostavu su članovi Vijeća
MO krenuli u tri pravca. Pratili
smo predaju dijela paketa koje
su vozili Tomo i Franjo. Najprije gospođi Nadi Vrbanić na
Mandovcu.
-Kak ne, puno mi znači ova
pomoć i dugo bu mi koristila.
Penzija je mala, malo se toga
da od nje. Sreća kaj me zdravlje služi, pa nemam stroške za
doktore i lijekove. Suprug Ivo
je umrl pred dve godine. Sama
sam, pa zaključam dvorišna
vrata. Tak, malo pogledam televiziju, tu i tam mi netko dojde. Bile su me došle pogledati
žene – kazala nam je Nada.
Zahvalila se Nada, čestitala
blagdane, pa nas ispratila do
dvorišnih vrata i opet ih zaključala.
U Sajmišnoj ulici posjetili
smo Šteficu Kišiček, dečki su
je iznenadili poklon-paketom.
Bila je ganuta, govorila gotovo
kroz suze, molila da ne fotografiramo.
-Nisam sama, imam dvije
curice, jedna je bila šlagirana,
pa bila na operaciji, puno smo
po doktorima, a mala primanja. Lijepo je dok nas se netko
zmisli. Znam da je teško zamisliti, ali vjerujte da mi ovaj paket znači neopisivo puno. Jako,
jako puno. Baš sam danas htela
složiti zafriganu juhu, a deca bi
onu s jajima. A ja nisam imala jaja. Tu su sad u paketu, pa
budem sad ipak mogla složiti
pravu zafriganu juhu………
Obitelji Jantol u Vinogradskoj ulici također je potreban
Pokloni s hranom za najstarije
Za božićno-novogodišnje blagdane podjelu prigodnih skromnih poklona organizirala je Udruga
umirovljenika regije Ludbreg.
Prigodne pakete s prehrambenim artiklima zajedno su osigurali Savez udruga umirovljenika Va-
Članovi vijeća MO Ludbreg s kupljenim paketima
poklon-paket, ali i onoga što
bude došlo i na gore. Nikad
ne mogu donijeti dobri ljudi
ne znamo – sjetno će Zlatko
- više zdravlja. Dočekali su
na ispraćaju.
nas Vera i Zlatko sa sinom
Život piše i ovakve tužne
Miljenkom. Zlatko je prije
priče, a vjerojatno su slične
tri mjeseca operirao želudac,
i kod drugih žitelja kojima
Veru čeka operaciju koljena,
su članovi Vijeća MO prea bolestan je i sin Miljenko.
dali pakete. Hrana, ogrjev,
-Stalno hodamo k doknamještaj, novac za režije je
torima, Varaždin, Zagreb.
ono što im nedostaje. SiroVidite, Miljenko na sam
Badnjak mora v Zagreb k
doktoru, niko te ne pita imaš
ili nemaš, a sve košta. Supruga dobiva naknadu od burze, a ja imam malu, nikakvu
penziju. Miljenko je na burzi
prijavljen, ali ne prima ništ.
Bolestan je, epileptičar, star
37 i tko ga bude zaposlil? –
jada se Zlatko.
Vera kao domaćica, brišući suze, ipak se radovala zbog
paketa.
-Od te naknade i njegove
penzije platiš režije i lijekove
i kaj ti ostane. Niti delati ne
smemo zbog bolesti, pomogne kolko stigne zet sa kćerkom, drva je dopelal. Zato
nam ova pomoć jako puno
znači, možda je teško i razmeti kolko – kaže Vera.
Za ovu obitelj kao da je
psić Piki jedino veselje, ono
što ih ponekad jedino može
oraspoložiti.
-Valjda bu bolje, ali možda Dobro dođe i topla riječ
raždinske županije, Grad Ludbreg i ludbreška udruga umirovljenika.
-Pakete s hranom dostavili smo našim članovimaumirovljenicima koji žive u izuzetno skromnim životnim uvjetima i zaista smo poklone predali žiteljima, našim članovima, kojima su bili najpotrebniji jer
su bolesni, nemoćni, sami, s najnižim primanjima.
mašni, bolesni, žive li sami
ili s nekim od ukućana, njima posjet, običan razgovor,
svaki skromni poklon puno
znači. A unatoč svim životnim nevoljama oni će vam na
rastanku reći puni srca:
-Hvala na paketu, i vama
sretan Božić. I nek vam je
svako dobro!-
Žao nam je što nismo mogli osigurati još više
paketa odnosno poklona – rekla nam je Katarina
Sačer, predsjednica Udruge umirovljenika regije
Ludbreg.
Ipak, osigurani su artikli za 150 paketa za socijalno najugroženije umirovljenike kojima će ovaj poklon barem donekle uljepšati predstojeće blagdane.
SA SVIH STRANA
23. prosinca 2014.
Ludbreška galerija
zatvorila vrata
Ovih su dana u prostoru Galerije ZB Art polaznici
Male škole keramike, crtanja i slikanja preuzeli svoje
radove. Ovoga puta nije bilo
izložbe jer je galerija ZB Art
zatvorila svoja vrata. Posljednja izložba održana je povodom Dana ludbreške Svete
Nedjelje.
– Iza nas je 15 godina intenzivnog rada. Nije se radilo
o jednoj izložbi godišnje, već
su praktički one bile na mjesečnoj bazi. Puno autora izlagalo je u galeriji, s različitim
temama i tehnikama a sve s
ciljem da prikažemo na koje
sve načine čovjek može izraziti svoju kreativnost. Sami
počeci nisu bili laki, trebalo
je naviknuti ljude da je ulaz
slobodan.
Sve u svemu, jako sam
zadovoljna jer je ostalo u
pamćenju ljudi da je galerija
funkcionirala na dobar način,
surađivali smo s raznim drugim galerijama, a u istim prostorima osnovana je udruga
Artum u sklopu koje djeluje
Mala škola keramike, crtanja
i slikanja.
Tu smo isto zabilježili
uspjeh, polaznici su nagrađivani izvan naše galerije. Tako
da nas dvoje, moj suprug
Zlatko i ja možemo biti ponosni na sve učinjeno. – rekla
nam je Štefanija Baranašić,
voditeljica Male škole keramike, crtanja i slikanja.
Ipak, Štefanija i Zlatko 15
godina rada uspjeli su obilježiti.
- Obzirom da smo radili 15
godina, radno smo željeli obilježiti i tih 15 godina postojanja. Tako smo u prvih devet
mjeseci ove godine organizirali devet tematskih izložbi, a
posljednja je bila moja. Bio je
to emotivan oproštaj od ljudi
Gradska knjižnica i
čitaonica Mladen Kerstner
Poznato je da djeca s lakoćom mogu svladati glazbene
vještine, pogotovo ako ih okolina na to potiče. Upravo s tim
ciljem u Gradskoj knjižnici i čitaonici Mladen Kerstner održana je dječja kreativna glazbena
radionica koju je vodio Vladimir Mihaljević Kantor. Sudjelovali su učenici 4.a i 4.b razreda
Osnovne škole Ludbreg.
– Danas smo smišljali razrednu pjesmu. Bilo nam je baš
lijepo i zabavno i na kraju je
ispala smiješna pjesma. – objasnili su nam Julija, Tonka i Jakov iz 4.a razreda koji jedva čekaju da ponovo dođu u Gradsku
knjižnicu i čitaonicu na novu
radionicu. Ideja nije nedostajalo, a gotove pjesme odmah su i
uglazbljene.
– Djeca su i inače vrlo kreativna i maštovita i ovo današnje
druženje sigurno ih je jako razveselilo. Drago nam je što već
duže vrijeme uspješno surađujemo s Gradskom i knjižnicom
i čitaonica koja nam uvijek priredi krasna iznenađenja. Svaki
odlazak izvan školske zgrade
za njih predstavlja novi izazov
jer vole upoznavati nove ljude,
susretati se s novim situacijama, a trenutno nas sve zajedno
15 lijepih godina galerije ZB Art
15
Štefanija i Zlatko Ludbrežanima poklonili su mnogobrojne izložbe
koji su nas pratili sve te goučenike koji su tek na svojim
dine. – zaključuje Štefanija
počecima, tu je i jedna učeBaranašić.
nica osmog razreda koja razU devet godina rada Male
mišlja o tome da bi keramika
škole keramike, crtanja i slimogla postati njezin budukanja prošlo je oko 45 djeći poziv. Mogućnosti su još
vojčica i dječaka. Uz aktivne
otvorene.
Štefanija o Maloj školi keramike, crtanja i slikanja
Mala škola keramike, crtanja i slikanja pokazala se kao dobar put. Na
prostoru na kojem obitavamo ima puno talentirane djece samo mi odrasli smo ti koji moramo omogućiti djeci da se kreativno izražavaju. U školi
imaju likovni, no to nije dovoljno za djecu koja su talentirana. Za njih je
to preoskudno vrijeme. Moj rad bio je u tome da ih motiviram da iz sebe
izvuku najbolje i najviše što mogu. Nisam ja zadavala teme, nisam tražila
da rade određene stvari, željela sam da oni pričaju priče i preko njih se
izraze u tehnici gline koja je dosta prikladna zbog podatnosti materijala za
manje i veće uzraste. Djecu takav rad veseli. Djevojčice bi se obično duže
zadržala u Školi, dječake je s vremenom privukao sport, no ponijeli su ono
osnovno, okušali su se u kreativnom radu.
Djece željne kreativnosti ima puno
Osnovnoškolci stvarali pjesme
najviše raduje ponovno slušanje
naše razredne pjesme. – ispričala nam je učiteljica Dragica
Miklošić.
Učenicima je u stvaranju
pjesme pomogao Vladimir Mihaljević Kantor kojeg već posjetitelji knjižnice dobro poznaju,
a ovaj put njegov je zadatak bio
djeci pružiti zadovoljstvo stvaranja pjesme.
Njegov je zadatak također
bio pjesme odmah uglazbiti. –
Volim raditi s djecom, djeca
su maštovita. Posebno su mi
dragi ovakvi nepredvidljivi susreti jer ne znam na početku o
čemu ćemo pisati. To je jedna
vrsta improvizacije za koju se
čovjek ne može čak ni spremiti
bez obzira koliko mi to željeli.
Djeci se ne može nametnuti
ono što će se raditi. Uzmimo
samo današnji dan za primjer,
Učenici 4a razreda uče kako nastaje pjesma
jedna je pjesma bila o zimi, a
druga o životinjama. Probali
smo napraviti pjesmu i u tome
smo uspjeli. Uvijek probam
djecu naučiti da je svako stvaralaštvo pa onda i književno
stvaralaštvo velikim dijelom
zanat. Pjesmu se mora znati
stvoriti pa sam i ovdje probao
to prenijeti. – rekao nam je Vladimir Mihaljević Kantor koji je
rodom iz Male Subotice.
Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a
radni vijek proveo u Graditeljskoj školi u Čakovcu. Izdao je
antologiju kajkavskih međimurskih duhovnih popjevki sa
četiri CD-a.U produkciji Hrvatske televizije po Mihaljevićevu
scenariju i na temelju njegove
glazbe snimljen je jednosatni dokumentarni božićni film
Cmreki v snegu spiju.
16
OBLJETNICA
Zaslužnima brončane medalje HVZ-a
DVD Bolfan obilježio 110
godina djelovanja
Iznimno bogatoj tradiciji vatrogastva u ludbreškom kraju
treba pridodati još jedno društvo s područja Grada Ludbrega
- DVD Bolfan osnovano 1904.
godine. Kao i mnoge udruge i
oni su imali kriznih razdoblja, a
posljednja kriza prije par godina prijetila je prestankom rada,
ukidanjem društva. Srećom to
se nije dogodilo, ponovno su se
vatrogasni zanesenjaci okupili
početkom 2012. godine i s još
većim entuzijazmom krenuli u
preventivne, radne i druge akcije. Rezultati su danas očiti.
-Danas na popisu imamo 58
članova, a 28 aktivni koji stalno djeluju. U kratkom vremenu oformili smo dječju, zatimk
mušku A ekipu, a prvi puta u
povijesti našeg DVD-a i žensku
A ekipu. Svi redovito vježbaju
za ljetna natjecanje, pa smo u
zadnje vrijeme osvojili 13 pehara. Ženska A ekipa čak je bila
najbolja na ovogodišnjem regionalnom natjecanju, te je izborila plasman na županijsko natjecanje. Ljetos smo prvi puta smo
i mi bili domaćini jednog natjecanja, a došle su nam 24 ekipe
iz 18 DVD-a što je jako dobro
za početak – otkrio nam je Zoran Stubić, zapovjednik DVD
Bolfan, uoči početka prigodne
skromne svečanosti obilježavanja 110 godina rada.
Na tradiciji i na rezultatima
koje postižu, čestitke domaćinima uputio je Stjepan Kovaček,
zapovjednik Vatrogasne zajednice Varaždinske županije. On
je DVD-u Bolfan uručio priznanje 'Povelju Mirko Kolarić' koju
dodjeljuje Hrvatska vatrogasna
zajednica. Priznanje DVD-u
Bolfan je predao i Mladen Makar u ime Vatrogasne zajednica
Grada Ludbrega.
Petoricu dugogodišnjih članova je Hrvatska vatrogasna zajednica odlikovala brončanim
medaljama. Visoka priznanja
za doprinos vatrogastvu Bolfana primili su Rajko Arambašić,
Ivica Carević, Vlado Mihalić,
Željko Stubić i Tomo Štefanec.
A višegodišnji, aktivni i vrijedni članovi, njih 20-ak primilo
je zahvalnice vodstva DVD-a
Bolfan.
Skromnoj svečanosti održanoj u ludbreškom vatrogasnom
domu bili su nazočni predstavnici DVD-a s područja Ludbrega, te drugim gostima. Tako
su, između ostalih, bili gosti iz
Kamenica kod Lepoglave, te Zaboka koji su za domaćine imali
23. prosinca 2014.
Štrcaljka iz 1892.
Prva štrcaljka (proizvodnje
1892.) koja je došla u Bolfan kupljena je u Budimpešti 1900. Tek
četiri godine kasnije mještani
podižu vatrogasno spremište i
osnivaju DVD, a kao utemeljitelji spominju se Imbrek Vargović
i Ilija Raplinović. U prvoj polovici 20. stoljeća postrojbe DVDa na gašenjima tada učestalih
požara u selu i okolici vodili su:
Milko Lazić, Ćiril Kenđel, Veselin Lazić, Stevo lazić i Antun
Rugole. Raznim akcijama i zabavama prikupljao se novac za nabavu opreme. Po broju članova
DVD posebno raste 30-ih kad je
predsjednik bio Mijo Prus, a zapovjednik Vladimir Savić. Uoči
rata došlo je do podjele društva.
Opet se spojilo nakon rata, dobilo je društveni dom, nabavilo
agregat, cisternu…….
Prva štrcaljka iz 1892. danas
je pravi raritet. Restaurirana je
i ispravna, a i dan-danas se čuva
u spremištu DVD-a.
Štefanec, Arambašić, Carević, Mihalić
Okupljeni na važnoj proslavi
funkcionalni poklon – vatrogasne cijevi sa štrcaljkama.
-Dobro bude poslužio poklon
Zabočana. Ne stojimo baš najbolje s opremom, DVD Ludbreg
nam je darovao interventna
odijela, sami smo nabavili radne odore, košulje i kravate. Vozilo iz 1983. još služi, ali dobro
bi došlo novije, funkcionalnije.
Imamo novu motornu pumpu,
puno je korištena u danima nedavnih poplava. DVD ima 10
ispitanih operativaca-vatrogasaca, osiguranih i s liječničkim
pregledom. Za zvanje vatrogasac školovali smo 22 člana, 12
ljudi ima zvanje vatrogasca 1.
Mladih vatrogasaca u ovom društvu ima pohvalno mnogo
klase, pa tri su dočasnika, a jedan član je prošao edukaciju za
rad s dišnim aparatima – ponosno ističe Stubić.
DVD Bolfan, srećom, u 2014.
nije morao na intervencije gašenja, pa su ljudima pomagali pri
sanaciji krovišta, ispumpavanju
bunara, podruma.
Ponose se većim intervencijama u zadnjih 10-ak godina gašenja velikog šumskog požara
kod Malog Bukovca, s kolegama
iz Ludbrega i Čukovca ugasili su
zapaljen autobus s putnicima,
a s DVD-ima Ludbreg i Sigetec
veliki požar na lokalu Julija u
Bolfanu.
Uručena su i priznanja
31. siječnja 2014.
Udruga vinogradara 'Trsek' Ludbreg
Vincekovo kod kipa 18., izložba vina 23. siječnja
Ušli smo u kalendarsku zimu, blagdani prolaze jedan za drugim, a dolaze i novi. Stiže nam, da
parafraziramo završne rečenice jednog poznatog filmskog serijala, doba vinograda. Blagdan
Vincekovo je 22. siječnja i kada za vinogradare
počinje nova radna godina u nasadu. Svaki vlasnik vinograda za ovaj prvi od pet 'zapovedanih'
vinogradarskih blagdana mora obići svoj vinograd, te s prijateljima i mejašima okititi trsje suhim mesom, obrezati prve grančice s pupovima,
te zaliti biljku starim vinom, kako nalaže stari
običaj blagoslova vinograda.
Tako je bilo i za Vincekovo prije nepunih godinu dana, a uskoro ćemo doznati u kojoj je mjeri lanjski tradicionalni ceremonijal s ritualnim
obrezivanjem tri grančice 'zbudilo uspavanog
trseka koji je dugo spal - i kakvo je vino dal!
Nova Izložba mladih vina ludbreškog i susjednog vinogorja 'Ludbreg 2015.' u organizaciji
Udruge vinogradara Trsek dat će nam odgovor
na ovo pitanje. Vodstvo udruge odnosno organizacijski odbor utvrdio je termine za izložbu.
-Otvaranje izložbe s degustacijom vina i prigodnim programom bit će u petak 23. siječnja
u hotelu Crnković. Dan kasnije 24. siječnja na
tradicionalnom Vinskome balu uručit će se priznanja vinogradarima za kvalitetu njihovih vina
prema ocjenama enologa iz ocjenjivačkog suda.
Vinogradari uzorke moraju donijeti 10. ili 11.
siječnja u hotel 'Crnković', vina po pojedinom
uzorku moraju biti u tri boce po litru odnosno
u četiri butelje, a kotizacija se plaća po uzorku.
Očekujemo između 300 do 400 uzoraka vina na
izložbi 2015. Naši se vinogradari znaju nositi s
vremenskim prilikama kada i nisu pogodne, raznim drugim nedaćama, te su jako dobro educirani što će, uvjeren sam, i dokazati kvalitetom
svojih vina na predstojećoj izložbi – ističe Zlatko Brunčić, predsjednik Trseka.
Bit će to već 23. izdanje ludbreške izložbe
mladih vina u organizaciji Trseka, a pod pokroviteljstvom Varaždinske županije i Grada
Ludbrega. U povodu izložbe se organiziraju i
stručna predavanja, pa će tako biti i sada uoči
otvaranja.
Vincekovo i početak radne godine u vinogradu najprije će se obilježiti prigodnim programom kod kipa svetog Vinka iznad Globočeca.
-Zadovoljstvo mi je pozvati građane Ludbrega i okolice na prigodni program u nedjelju 18.
siječnja kojim ćemo ispod kipa sv. Vinka obilježiti Vincekovo. Podsjetit ćemo na stari ceremonijal narodnog običaja obrezivanja i blagoslova
trsovih grančica. Pripremit ćemo odličnu kapljicu i jela, bit će i glazbe. Dakle, posjetitelje
očekuje zanimljiv program, lijepo druženje i
odlično raspoloženje, pa pozivamo građane da
nam se u što većem broju pridruže kod kipa 18.
siječnja – poziva Brunčić.
Stari se običaji, naravno, moraju čuvati i poštivati.
NAJAVE
17
BLAGDANSKI PROGRAMI
U GRADU LUDBREGU
23.12. 2014. (utorak) - 16,00 sati
„Cinkuš adventski – radost darivanja“ – Božićni sajam
na ludbreškoj Gradskoj tržnici
………………………………………………………
………………………………………….
26. 12. 2014. (petak) - 18,00 sati
– blagdanski koncert Pjevačkog zbora Župe Presvetog
Trojstva – Pastoralni centar
………………………………………………………
………………………………………….
27.12.2014. (subota) – 18,00 sati – blagdanski
program KUD-a „Anka Ošpuh“ Ludbreg
(kino dvorana POU „D.Novak“)
………………………………………………………
………………………………………….
31. 12. 2014. (srijeda) - 11-12 sati – dječji doček
Nove godine u Centru svijeta – Trg Sv. Trojstva
22,00 sata – doček Nove godine u Centru
svijeta – Trg Sv. Trojstva
6. 01. 2015. (utorak) – 8 sati – Ludbreška
planinarska obilaznica – okupljanje kod svetišta
18
KULTURA
31. siječnja 2014.
Rotarijanci organizirali koncert
Tradicionalni događaj
Rotarijanci u okviru svog djelovanja imaju naglašenu humanitarnu notu pa su tako u mjesecu darivanja počastili građane
lijepim glazbenim događajem. U
dvorani POU Dragutin Novak
organizirali su koncert učenika
Glazbene škole Varaždin. Koncert je održan po treći put, a nastupilo je izuzetno puno učenika
koji su u Ludbreg pristigli s dva
autobusa.
-Mi se rado odazivamo pozivu ludbreških Rotarijanaca jer
je svaki nastup za naše učenike dobra 'škola' koja obogaćuje
iskustvo nastupanja i smanjuje
tremu koju donosi svaki javni
nastup. Za ovaj koncert nismo
imali nikakvih troškova jer je
Rotary klub organizirao prijevoz
i već smo unaprijed dogovorili
novi nastup sljedeće godine –
rekao je mr.sc. Davor Matačić,
ravnatelj Škole.
-Među mnoštvom mladih
glazbenika nastupilo je i dosta
učenika s našeg područja koji su
osjetili zvonku radost glazbe te
odsvirali svoje prve akorde upravo u OGŠ u Ludbregu, a sada
stječu glazbenu naobrazbu u Varaždinu. Naših glazbenih srednjoškolaca bi na ovom koncertu
bilo zasigurno više da nisu angažirani na drugim projektima
vezanim uz božićne i novogodišnje nastupe. Tako 'domaćih puhača' nije bilo jer su pripremali
Božićni koncert koji se par dana
kasnije održao u HNK Varaždin.
Zbor Glazbene škole Varaždin
Nastupio je jedino Lovro Povijač, učenik 1. razreda trombona.
Uz ravnatelja, učenike je pratilo
još šest profesora među njima
i 'naši dečki' Danijel Oto i Ivan
Kolar.
Na ulazu u dvoranu dobrovoljni prilog mogli su dati svi
posjetitelji ovog koncerta. Najviše su dakako dali sami članovi
Rotary kluba Ludbreg i njihovi
gosti. Naime, običaj je da se na
sličnim humanitarnim priredbama pozivaju članovi Rotary
klubova iz drugih mjesta kako bi
se kroz dobrovoljne priloge članova skupilo što više novčanih
sredstava.
-Novac ovom prigodom nije
bio u prvom planu. Prvenstveno
smo željeli našim učenicima približiti glazbene sposobnosti koje
Podravski zbornik broj 40
Podravski zbornik je jedinstvena publikacija jedne regije,
godišnjak kao svojevrsna mala
enciklopedija o Podravini koja
je prvi puta tiskana sada već
daleke 1975. godine. Nedavno
je predstavljen 40. broj Podravskog zbornika koji je tiskan i
ovoga puta zahvaljujući potpori
jedinica lokalne samouprave di-
jela Podravine među kojima je i
Grad Ludbrega.
-Grad Ludbreg jedan je od
onih koji redovito pomažu izlazak Podravskog zbornika. Bilo
je prijedloga da se napravi samo
u elektroničkom obliku, onda to
ne bi bila knjiga. Jer knjiga čuva
od zaborava, obogaćuje kulturu
zajednice i istovremeno dopri-
PRIČE ZA LAKU NOĆ U SIJEČNJU
7. siječanj – Dubravka Volenec: „Vrapčić Prhko“
14. siječanj – Silvija Šesto: „Jučerdanassutra“
21. siječanj – Sven Nordqvist: „Pettson ima loš dan“
28. siječanj – Jose Moran: „Vjeverice i optimizam“
Priče za laku noć čitat će se srijedom u 19 sati u Gradskoj
knjižnici i čitaonici „M. Kerstner“ Ludbreg).
se mogu steći u GŠ Varaždin jer
sve više učenika s ludbreškog
područja nastavlja glazbenu naobrazbu – rekao je Zdenko Geci,
predstavnik organizatora.
Osim puhača, na koncertu su
nastupili gitaristi, pijanisti na
klaviru, harmonikaši, udaraljkaši, solo pjevači, vokalni sastavi te
djevojački i mješoviti zbor Škole.
Izvedeno je 17 glazbenih točaka u lepezi klasičnog programa,
prigodnog programa i skladbi iz
nastavnog plana i programa. Za
kraj koncerta mješoviti zbor GŠ
Varaždin pod ravnanjem prof.
Dade Ruže višeglasno je izveo
prigodnu novogodišnju pjesmu
Jingle Bell Rock i tako pjesmom
poželio sretne blagdane te izmamio dugotrajni pljesak publike.
Dražen Vađunec
nosi očuvanju i stvaranju regionalnog identiteta podravske
Hrvatske u europskoj obitelji.
Namjera nam je ustrajati u izdavanju Podravskog zbornika
u tiskanom obliku, štoviše, novim brojem napravili smo iskorak u kvaliteti. Ovo izdanje je
opsežnije u odnosu na ranija,
na kvalitetnijem papiru, boljeg
grafičkog dizajna, a sadržajno
pokriva područje gotovo čitave
Podravine – naglasio je Robert
Čimin, urednik predstavljajući
40. izdanje Podravskog zbornika u Gradskoj knjižnici i čitaonici Mladen Kerstner Ludbreg.
Novo izdanje publikacije tiskano je na nešto više od
300 stranica na kojima čitatelji
mogu pronaći različite teme iz
Podravine, od povijesnih, socijalnih, arheoloških, etnoloških,
povijesti umjetnosti i drugih.
Ukupno je 14 znanstvenih čla-
Učenici s ravnateljem Davorom Matačićem
Zdenko Geci organizator i Davor Matačić ravnatelj
naka, 13 stručnih priloga i pet
književnih priloga, a prigodnim tekstovima obilježene su
obljetnice dvojice velikana Podravine - stota obljetnica rođenja Ivana Generalića, majstora
naivne umjetnosti iz Hlebina i
stota obljetnica smrti književnika Frana Galovića, pjesnika
rođenog u Peterancu,a poginulog u Prvom svjetskom ratu, te
još neki prigodni datumi iz povijesti ovog kraja.
Tekstove objavljuje čak 37
autora, a među kojima je i ludbreški autor prof. Milivoj Dretar tekstom o stradavanjima
ludbreških Židova u godinama
Drugog svjetskog rata, o čemu
je govorio na ludbreškoj promociji zbornika.
Od 1975. godine i prvog broja do danas je tiskano 37 svezaka, s time da su tri izdanja
izdana kao dvobroj 93/94, zatim
98,./99, 2000/2001.
'Prvih' 40. godina izlaženja jedinstvene publikacije kao
zbornika radova koji u pravilu
nisu godišnje i mogu izlaziti povremeno, Muzej grada Koprivnice kao izdavač Podravskog
zbornika priprema prigodno
obilježiti još jednom tiskovinom:
-Iduće godine objavit ćemo
Bibliografiju o svih 40 godina
izlaženja Podravskog zbornika,
pripreme su već počele, a tiskat
ćemo je kao malu knjižicu 150200 primjeraka za ustanove i
institucije u gradovima i općinama Podravine, a to je vrlo
značajna publikacija za sve one
koji istražuju povijest podravskog kraja – najavio je Čimin.
Po prvi je puta zbornik je
tiskan u Koprivnici u tiskari
Baltazar, te u nakladi od 1.000
primjeraka.
31. siječnja 2014.
Osnovna glazbena
škola Ludbreg
O
d rujna ove godine
Osnovna glazbena
škola radi kao posebni Glazbeni odjel u okviru
Osnovne škole Ludbreg. U novoj školskoj godini upisano je
rekordnih 164 učenika što je
oko tridesetak više nego lani.
Za voditeljicu Glazbenog odjela izabrana je Jelena Pokos–
Prepelić.
-Ovo je tradicionalni Božićni nastup naših učenika,
a nastupilo je njih tridesetak
koji su se najviše iskazali u 1.
polugodištu marljivim vježbanjem. Inače, nastojimo svima
dati priliku da predstave svoje
glazbeno umijeće jer svakog
zadnjeg utorka u mjesecu organiziramo produkciju svih odjela koje imamo. S obzirom da
su na koncertu bili zastupljeni
svi instrumenti koji se mogu
učiti svirati u Glazbenom odjelu da spomenemo tko je sve
pripremao mlade glazbenike:
Marija Dolores-Grabant, Ana
Pokos-Labazan, Mirela Brezarić, Josipa Hajdarović, Marijan
Horvatić, Slobodan Vađunec,
Marko Prepelić, Nikola Šincek,
Tihomir Flegar i Dino Pomper
– rekla je Jelena.
Ukupno je izvedeno 25 glazbenih točaka, a paralelno s
Koncert glazbenog odjela
izvođenjem na velikom platnu
vrtjela se foto prezentacija učenika i profesora u blagdanskom
raspoloženju. Na taj način prisutni su pozvani na Božićni
koncert Gradskog puhačkog
orkestra u kojem svira velik
broj učenika Glazbenog odjela.
-Pedagoški je pohvaliti sve
učenike koji su nastupili no
posebno smo zadovoljni nastupima puhačkog kvarteta, klavirskih dua i tria, a već tradicionalno tamburaški orkestar
je bio izvanredan. Oni su čak
na poziv publike svirali i 'bis', a
evo sad mi učitelj od Demiana
Puškarića šapće da bi svakako
trebalo pohvaliti i njega. Demian je učenik 4. razreda gitare,
a osim njega uspješan nastup
su zabilježili i učenici koji
ove školske godine završavaju
osnovno glazbeno školovanje:
Mihaela Horvat i Silvija Novak
(klavir) te Ian Novak (saksofon). U svakom slučaju vidljiv
je napredak u odnosu na prošlu
produkciju – pojasnila je Jelena.
Novi veći nastup i prigodu
za skupljanje iskustva na pozornici polaznici Glazbenog
odjela imat će uoči Fašnika te
pred sam kraj školske godine. (D.Vađunec)
Koncert puhačkog orkestra
V
eć
tradicionalno,
Gradski puhački orkestar dupkom je napunio dvoranu POU Dragutin
Novak na svom 18. po redu Božićno-novogodišnjem koncertu.
I ne samo da je napunio već je
odličnim nastupom poslao pozivnicu i za sljedeću godinu.
-Svake godine nastojimo tematski različito odrediti program. Mislim da smo i ovaj put
uspjeli iako u orkestru svira naj-
KULTURA
više mladih do sad. Jako je puno
mladih glazbenika koji su još
uvijek polaznici osnovne glazbene škole tj. Glazbenog odjela
ili koji su tek pred godinu dvije
završili osnovno glazbeno obrazovanje. To je zalog da ćemo
i u godinama koje su pred nama
imati dobar orkestar jer mlađi
članovi koji su došli umjesto
starijih mogu sve više i sve bolje
– rekao je Slobodan Vađunec,
tajnik orkestra.
19
Brass kvartet
Ivan Zdelar
Dorotea Hegeduš i Anita Petrić
Zbog pomlađivanja bilo je
mnogo više proba nego inače
kako bi i najmlađi članovi orkestra uspjeli uvježbati sve skladbe.
-Uz tradicionalne svjetovne
božićne skladbe s pomalo neobičnim aranžmanima izveli
smo klasične koračnice i brze
polke te popularnu glazbu posebno aranžiranu za puhačke
orkestre. Uz to nastojali smo
koncert začiniti nečim što dosad nije viđeno. Na pozornici
smo imali robote za svjetlosne
efekte pa čak i dimne efekte.
Naravno, najvažnije su novine u
glazbenom smislu pa smo tako
ove godine napravili Jazz gospel band koji se sastoji od osam
članova puhačkog orkestra. Taj
bend je u suradnji sa zborom
Glazbenog odjela bio zadužen
za središnji dio koncerta i osjećam da se to publici dopalo – rekao je Marko Prepelić, dirigent.
Zajednički nastup pjevačkog
zbora uz pratnju benda osmislila je Jelena Pokos-Prepelić,
voditeljica zbora koju su djeca
iznenadila pozvavši je da na pozornici primi poklon zahvale.
Dakle, osim publike u čarima
orkestralne glazbe i zborskog
pjevanja uživali su i sami izvoditelji, a posebno oni najmlađi
koji su zabilježili svoj prvi nastup. Na dugotrajni pljesak publike zasigurno nitko nije ostao
ravnodušan pa ni oni najstariji
jer podrška i pohvala gode svakome, a pljesak nazočnih je zai-
Rea Kovač
sta bio opravdan.
Zato sve pohvale svima koji
su na bilo koji način doprinijeli
ovom lijepom glazbenom događaju. (D.Vađunec)
20
SVUGDJE PO MALO
OPĆINA MALI BUKOVEC
Dječji vrtić u Malom Bukovcu s radom je započeo
još 2003.godine, a prve upise proveli su godinu dana
kasnije za školsku godinu
2004./2005. Osnovnu zgradu izgradili su Udruga obrtnika i zanatlija općine Mali
Bukovec i mještani.
U nju je uloženo 500-600
tisuća kuna. No, ubrzo se
shvatilo da taj prostor neće
dugoročno
zadovoljavati
potrebe.
– Dogradnju koja je
uključivala i promjenu krovišta te čitav niz drugih
potrebnih radova zbog zadovoljavanja standarda provodila se u tri faze kroz koje
je uloženo preko 2 milijuna
31. siječnja 2014.
Dječji vrtić – sretna djeca i zadovoljni roditelji
kuna. U pomoć im je uskočilo i Ministarstvo regionalnog razvoja. – priča nam
načelnik Općine Mali Bukovec, Darko Marković.
Mještani su vrtić vrlo dobro prihvatili, no brzo po
otvaranju postavljeno je pitanje:
A što se čeka s jaslicama?
Naravno, isto je zanimalo i
nas.
– Pred nama je trenutno
posao definiranja konačnog statusa dječjeg vrtića
jer moguće su dvije opcije.
Dječji vrtić trenutno je ispostava Dječjeg vrtića Radost Ludbreg, a postoji još
mogućnost da postanemo
samostalna ustanova.
Obzirom na posljednje
dogovore s Gradom Ludbregom, razmišlja se o unaprjeđenju postojeće suradnje
s Dječjim vrtićom Radost.
Kad završimo s tim procesom, provest ćemo anketu
kako bismo znali koliko je
roditelja zainteresirano za
vrtićke jaslice. – pojašnjava
načelnik D. Marković.
Vrtić trenutačno polazi
45 djece podijeljenih u dvije
odgojno-obrazovne skupine
a s njima rade dvije odgojiteljice. Omjer plaćanja vrtića iznosi 55 posto Općina,
45 posto roditelji. –
Prije recimo dvadesetak
godina roditelji su se oslanjali na baka-djed servis.
Danas nažalost to više
nije tako lako izvedivo jer
bake i djedovi još uvijek
rade, a često, pogotovo u
našem kraju tu je još i rad
na poljoprivredi, tako da je
vrtić odlično rješenje.
U posljednje vrijeme sve
je više interesa za desetosatni program tako da ćemo
moguće biti i u potrebi za
novim djelatnikom, odnosno djelatnicom. – zaključuje D. Marković.
Dječji vrtić Mali Bukovec
tako je zapravo odličan primjer suradnje lokalne vlasti i samih mještana. Djeca
pak s druge strane uživaju
u igrama i učenju uz nadzor
stručnih osoba.
Jednokratne
pomoći studentima
i novorođenima
Na sam Badnjak, 24. prosinca u 10 sati u Maloj kongresnoj
dvorani u Vatrogasnom domu u
Malom Bukovcu bit će podijeljene jednokratne novčane pomoći
za 21 novorođene dijete. Pomoć
će primiti i studenti, njih čak 54.
U Općini Mali Bukovec ističu
kako se nadaju da će u skorijoj
budućnosti biti u mogućnosti
da osiguraju i stipendije za deficitarna zanimanja i studente
slabijeg socio-imovinskog statusa. Obzirom na broj studenata
o tome valja svakako razmisliti
što ranije.
SVUGDJE PO MALO
31. siječnja 2014.
OPĆINA MARTIJANEC
Uz blagdan svetog Martina u Martijancu je proslavljen Dan općine.
Tom prilikom otvoren je novi prostor
Kulturno informativnog centra koji se
nalazi u sklopu Osnovne škole Martijanec. Centar je predviđen za informatičke učionice, knjižnicu i druge sadržaje
za učenike, a sufinanciran je iznosom
od oko 500 tisuća kuna iz ministarstava. Baš ovih dana Zagrebačka banka,
OPĆINA VELIKI BUKOVEC
Nastojimo pridonijeti
razvoju našega kraja
Iako je površinom i po broju
stanovnika Veliki Bukovec mala
općina, treba naglasiti kako su
jedna od najrazvijenijih općina
po pitanju gospodarstva. Zbog
jake prerađivačke industrije i
razvijenog cvjećarstva i ratarstva na sreću imaju vrlo mali
broj nezaposlenih.
- U suradnji s Hrvatskim vodama i tvrtkom Varkom uspjeli
smo izgradnju kanalizacije na
području naše Općine i Općine Mali Bukovec, staviti u plan
izgradnje do 2018. godine, čime
smo jedine Općine uz sve gradove s područja Varaždinske
županije, koje su dobile mogućnost izgradnje sustava kanalizacije do 2018. godine, a prema
Planu provedbe vodno-komunalnih direktiva koji je donijela
Vlada RH. – kaže Zvonko Hlebar, načelnik općine Veliki Bukovec.
Treba napomenuti da je trenutno u tijeku izrada studije
izvedivosti.
Zahvaljujući Hrvatskim vodama brana na rijeci Bednji je
obnovljena i stavljena u funkciju, a utvrđeni su i nasipi na
njenom toku uzvodno od brane
prema i iznad Kapele Podravske,
te je spriječena još veća poplava
koja ih je nedavno zadesila. U tijeku su i razgovori Oko modela
uređenja Osnovne Škole, kako
bi se na najpovoljniji način omogućilo rješavanja nedovoljnog
broja učionica i uredila sportska
dvorana.
– Općina Veliki Bukovec veliku pažnju posvećuje i znatna
sredstva izdvaja za poboljšanje
uvjeta obrazovanja i života mladih u našoj zajednici. I ove smo
godine nagradili roditelje novorođene djece i studente. – objašnjava Hlebar.
Za sufinanciranje dječjeg
vrtića općina izdvaja godišnje
117.000,00 kuna , a za pomoć
za prehranu učenika 29.000,00.
Za financiranje udruga i klubova izdvojeno je 80.000, 00
kuna ,a za vatrogasnu zajednicu
70.000,00 kuna.
-Iako su nam sredstva u proračunu ograničena, a kriza je
zahvatila sve pore našeg društva, svjesni smo da planirane
projekte neće biti lako realizirati. Nastojimo uz ograničena
sredstva kojim raspolažemo
pridonijeti razvoju našeg kraja
kroz stvaranje povoljnije poduzetničke klime, poboljšanja
uvjeta i mogućnosti obrazovanja, uređenjem komunalne
infrastrukture uz nadu da će
nam u budućnosti biti dostupna
sredstva iz županijskog i državnog proračuna, kao i EU fondova.- zaključuje načelnik Hlebar.
21
Otvoren Kulturno-informativni centar
ispostava Ludbreg donirala im je tri
računala za djelovanje Kulturno umjetničkog centra. – Bila je ovo godina u
Općini Martijanec koju ćemo pamtiti
po brojnim, uglavnom lijepim događajima. Ponosni smo tako na uređenje
općinske zgrade, gradnju kanalizacije i
asfaltiranje cesta na nekoliko lokacija,
zaobilaznicu Čičkovina, uređenje fasada i okoliša nekih vatrogasnih domova
te brojne druge projekte. Ono loše po
čemu ćemo pamtiti 2014.godinu svakako su poplave koje su nam stvorile
velike probleme. – zaključuje načelnik općine Martijanec, Marijan Horvat. Povodom božićno-novogodišnjih
blagdana Općina Martijanec jednokratnom novčanom pomoći nagradila
je studente, a uručene su i jednokratne
pomoći za novorođenčad.
Blagdanska jela
Okupljanje oko blagdanskog stola
Oduvijek su okupljanja oko blagdanskog stola nešto posebno u svakoj obitelji. Fini
objed pripremljen s puno ljubavi i pažnje zasigurno još više pridonosi zbližavanju obitelji i
prijatelja. Hrana koja je pripremljena s puno ljubavi još nas više ispunjava toplinom kakvu
teško možemo opisati riječima. Kao da nas sama ljubav nahrani, ispunjavajući nam dušu.
Nije potrebno puno riječi, dovoljna je "toplina" finih okusa,(svi ćemo se cijeli život prisjećati okusa mamine ili bakine kuhinje). Nekada se drugačije živjelo pa je i svaki obrok zaista
bio prava mala svečanost. Na Badnji dan do zvuka večernjih zvona trebalo je završiti sve
poslove u kući, te pripremiti kolače i jelo. Dok se na Badnjak postilo, na Božić se i na najsiromašnijem stolu našao barem komadić mesa, a bilo je i finih kolača.
Danas je drugačije, mnoge žene rade do kasnih večernjih sati, pa je skoro nemoguće
da na vrijeme pripreme sve što bi željele, a upravo taj moderni stil života nalaže drugačiji
ritam i rijetki imaju mogućnost svakodnevno se predati kreiranju svečanosti zajedničkog objeda za svoju obitelj, a posebno to nedostaje kad su blagdani i svi žele pripremiti
nešto posebno. Iako želimo svakog Božića pripremiti nešto posebno za svoje najmilije,
neizostavna su jela naše tradicionalne kuhinje, tako bez prave domaće kokošje juhice s
domaćim rezancima nećemo imati pravi tradicijski objed. Osim juhice, kuhano meso s
umakom, pečena patka ili purica s mlincima neka su božićna uobičajena jela. Kao desert
poslužuju se mnoge vrste božićnih kolačića. U mnogim obiteljima priprema se i kruh sa
suhim voćem ili božićni panj kao nešto posebno i isto tako tradicionalno, baš kao i kolači
od dizanog tijesta. Predlažemo vam recepte za dva jela, kako pripremiti puretinu i piletinu
na malo drugačiji način. Željka Namesnik
Punjeni pureći zabatak
Potrebne namirnice:
- pureći zabatak oko 1 kg do 1,30
- do 15 dag kruha
- 1 veći luk
- 10 dag pureće šunke
- nekoliko šampinjona
- peršinov list,
- 2-3 češnja češnjaka
- ulje
- sol
- začini po izboru
Priprema:
pureći zabatak odvojiti od kosti, istući ga batićem za meso i začiniti.
Narezati kruh na kockice i malo popržiti. Luk popirjati na malo masnoće,
dodati pureću šunku narezanu na kockice, šampinjone, češnjak i peršin.
Ohlađenoj smjesi dodati 1 jaje. Pripremljenom smjesom puniti odrezak,
oblikovati ga u roladu, zavezati koncem i peći u pećnici.
Poslužiti uz domaće mlince ili široke rezance. Po želji pripremiti umak.
Punjene pileće rolice
Sastojci:
- 4 iskoštena batka-zabatka
- 2-3 kisela krastavca
- jedna sušena domaća kobasica ili suha šunka
- dvije žlice vrhnja
- jedna žlica hrena
- žlica sjeckanog vlasca
- malo soli, papra, vegete, majčine dušice i ulje
Priprema:
Iskošteni batak-zabatak potući batićem te začiniti solju, paprom
i vegetom. Za nadjev sitno isjeckati krastavce, suhu kobasicu ili
šunku te sve pomiješati s dvije žlice vrhnja, hrenom i vlascem. Nadjevom premazati odreske, narolati i pričvrstiti čačkalicama.
Gotove rolice složiti u nauljenu vatrostalnu posudu, za još finiji
ukus posipati majčinom dušicom te pokriti i peći.
Pred kraj otkriti posudu da kožica dobije hrskavost. Poslužiti uz
domaće mlince i zelenu salatu.
22
SPORT
31. siječnja 2014.
Podravina konstruktivno u novu godinu
Izvršni odbor Gradskog
nogometnog kluba Podravina
Ludbreg u proširenom je sastavu analizirao završenu nogometnu sezonu, i razmotrio
kako dalje u idućoj godini.
U konstruktivnoj raspravi
analizirao se rad klupskih selekcija. Kod Škole nogometa
istaknuto je zadovoljstvo postignutim rezultatima, a apostrofiran je i problem treniranja u zimskim mjesecima.
Zaključilo se da će se kvantiteta treninga pokušati ostva-
riti u dvoranama u Martijancu
i Svetom Đurđu, a također je
istaknuto da bi se i ostale općine naše regije mogle više
uključiti u rad kluba, koji je
sportska perjanica našega kraja.
Uz to dogovoreno je i striktnije poštivanje odluka koje
donosi krovno tijelo našeg trećeligaša. Veterani su ukazali
na nezaobilazno pomlađivanje
ekipe, u prosjeku su stariji od
protivnika nekoliko godina
dok je seniorski trener Sudec
istakao da je poštivao klupske
odrednice o pomlađivanju
momčadi, pojeftinjenju ekipe
kao i da više igraju “domaći”
dečki. Odrazilo se to i na rezultate. Na kraju se raspravljalo o funkcioniranju kluba u
budućem razdoblju, ali bez nazočnosti predstavnika medija.
O vodstvu i funkcioniranju
kluba u idućem razdoblju sigurno će biti još rasprave da bi
se donijele konstruktivne odgovarajuće odluke.
Zasad još nisu.
(N. Jerbić)
ŽENSKA ODBOJKA U USPONU
Ženski odbojkaški klub „Ludbreg“ službeno je s djelovanjem počeo ove jeseni. Klub je nastao na inicijativu rekreativne školske odbojkaške ekipe koja je polako gradila temelje ženskoj odbojci u Ludbregu. Tako već treću godinu okuplja kadetsku ekipu djevojčica koje
marljivo treniraju dva puta tjedno pod vodstvom trenera Saše Radakovića. U rad kluba uključeno je 35 kadetkinja i mlađih kadetkinja. Mlađe kadetkinje vodi Ljubica Hajdarović kojoj pomaže Andreja
Majhen. Seniorke ŽOK „Ludbreg“ natječu se u 3. Međužupanijskoj
ligi gdje postižu sve zapaženije rezultate. U konkurenciji 10 klubova zauzele su nakon prvog dijela prvenstva zapaženo treće mjesto,
prepustivši ispred samo već etablirani ŽOK „Ivanec“ te „Štrigovu“.
Trener seniorske ekipe je Zenil Vugrinec. Cure samo naprijed!
SPORT
31. siječnja 2014.
Nezadovoljni nogometni
klubovi
Burni su dani priča o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti
hrvatskoga nogometa. Nećemo
o San Siru, neodigranom derbiju, crnim listama, kaznama. Jer
ima nogometnih problema i na
lokalnoj razini. Upozorili su na
to ljudi iz više klubova koje smo
sreli slučajno krajem sezone na
jednoj odlično posjećenoj utakmici: -Budete kaj pisali o prijedlozima ŽNS-a?
IU ljudima iz klubova nakupilo nezadovoljstva. Tuže se što
je ludbreški kup najprije svrstan
pod Varaždin, a na potom su doznali i da je ukinut kup za područje Ludbrega kao samostalno
natjecanje. Upozoravaju da ured
NS danas radi tri radna dana po
3 sata, tek 9 sati tjedno, a nekad
je radio gotovo svaki dan, koliko god dugo je trebalo. Poznato
je di da se danas manje-više svi
nogometni sastanci izuzev plenuma ludbreških liga održavaju
u Varaždinu. A valja znati da su
nekad u Ludbregu bili sastanci
komisija, sudaca, delegata. Tvrde također da se zbog odnosa
prema ludbreškim sucima i delegatima osjetno smanjio njihov
broj, te teško da bi pokrili i 2.
ludbrešku ligu koliko ih je malo
ostalo. Tuže na troškove prema
ŽNS-u, natjecanja. I zato su
danas, kako čujemo, domaćini
sretni ako utakmicu sudi jedan
sudac jer obveze su manje, lakše će se preživjeti. Ovo su neke
od usmenih pritužbi koje su
nam servirali klubovi područ-
Kakva je nogometna budućnost?
ja Ludbrega i okolice. A onda
su uslijedili službeni prijedlozi
iz županijske metropole koji su
doista ukazali u najmanju ruku
na pomalo čudan odnos prema
Ludbregu.
Naime, zbog navodnih visokih troškova organizacije
službeno se pokušalo ukinuti
zimsko dvoransko prvenstvo
za klubove preseliti u Ludbregu, a pokušavalo se održati u
Varaždinu, vjerojatno za varaždinske i ludbreške klubove. Najprije trebalo bi trebalo priznati
da se shvatiti da se nogometne
organizacije osnivanju kako bi
bile na usluzi klubovima, a ne
misliti o zaradi iako je jasno da
troškovi funkcioniranja ŽNS-a
danas nisu mali.
Na organizaciji i realizaciji turnira treba podmetnuti
leđa, a ne da manje-više sve
ostane na jednom čovjeku.
Upitno je uopće da li bi više bilo
ludbreškog turnira u dvorani za
klubove da se kojim slučajem
nešto slično uspjelo prirediti u
Varaždinu?
Klubovi s ludbreškog područja baš i nisu bili voljni putovati s ekipama u Varaždin, a
za one koji bi prijavili ekipe u
sve tri kategorije bio bi to pozamašan trošak i organizacijski
problem. I prijedlog je doživio
potpuni neuspjeh.
Očito je netko shvatio kako
bi ukidanje zimskog turnira bio
ozbiljan promašaj. Zatražila se
zato pomoć Grada Ludbrega
'Grafičari' opet sjajni
koji je besplatno ustupio dvoranu i turnir počinje za par dana.
I još jedna lijepa stvar - za gledatelje ulaz na tribinu je slobodan odnosno besplatan. Ali, za
to nije zaslužan ŽNS već gradonačelnik Dubravko Bilić koji
je inzistirao da, ako Grad već
daje dvoranu, pa neka građani
i gledatelji imaju slobodan ulaz.
A naći koja kuna za ŽNS jer je
prvi puta uveo kotizaciju za seniorske ekipe. Ne znamo je li to
razlog, ali klubovi iz Poljanca i
Struge nisu prijavili ni seniorske ekipe, a zbog slabog interesa
veteranski dio turnira je ukinut
(čak se ni veterani Podravine
nisu prijavili), a po mnogima
je to bio kvalitetom najbolji dio
turnira.
Drugi prijedlog iz ŽNS-a
koji je unio nezadovoljstvo je
onaj o reorganizaciji sustava
natjecanja koji je trebao krenuti sredinom 2015. Jak negativni
stav o tom prijedlogu ljudi ŽNS
doznali su na plenumu klubova
(ne samo ludbreških), pa je upitno hoće li vodstvo ŽNS-a nastaviti s tim planom.
Što se Ludbrega tiče, prijedlog o jedinstvenoj ludbreškoj
ligi ranga 3. ŽNL znači ukidanje jednog ranga na razini
Ludbrega. Zar to ne znači korak
unatrag? Jedinstvena liga imala bi čak 16 klubova, što je zbog
duljine natjecanja apsolutno
previše. Uostalom, predloženo
je da bi 1. ŽNL imala najviše 14
klubova, kao i 2. ŽNS, također
Košarkaši ludbreškog Grafičara imali su krasnu prvenstvenu i kup polusezonu.
Već su treću sezonu zaredom osvojili Regionalni kup. Podsjetimo, nakon što nije
igran Županijski kup (o.a. dokle je dovedena košarka u našem kraju ??) igrao se
kup regije.
Prvo, gostovanje u Virju. Na vrućem parketu protiv teškog protivnika nije bilo
lagano. Do pobjede se došlo u neizvjesnoj završnici. Nakon toga u finalu Regionalnog kupa išlo se na noge ekipi Međimurja u Čakovec. Nošeni bodrenjem svojih stotinjak navijača u prepunoj dvorani Ludbrežani su uspjeli u utakmici punoj
tenzija doći do trijumfa. Velika simbioza s navijačima potvrđena je ulaskom u
ludu noć. Pehar je kružio,kružio… I onda nagrada za još jedan veliki uspjeh, finale
sektora Sjever-Istok. Bili smo s igračima u Vukovaru gdje nas je ugostio istoimeni
domaćin. Pola godine prije bili smo gosti u Borovu Naselju kod trupa legendarnog
Damira Volodera. A sada nas je dočekalo još jedno veliko trenersko ime - Sanjin
Kalaica.
Čovjek koji je igrao za zenički Čelik sa Zoranom Savićem, višestrukim europskim prvakom, Ivicom Marićem i Sinišom Medenicom, reprezentativcima Hrvatske i BIH-a.
Igrao je i u Varaždinu za tadašnjeg prvoligaša MIV-a. Iz tog vremena i jedna
kratka sličica. Imao je Sanjin viška prekrasne patike „kronosice“ koje je po simboličnoj cijeni prodao baš vašem novinaru. U vukovarskoj dvorani škole koja nosi
ime po našem velikom pjesniku Dragutinu Tadijanoviću, KK Grafičar je usprkos
porazu doista osvjetlao obraz ludbreške košarke. Iako bez dva vrlo bitna igrača
Manuela i Maria Novaka, vodili smo stalno do 32. minute. A onda nešto suci i
nešto umor učiniše svoje. Na kraju poraz s preuvjerljivih 15-ak razlike.
Malo i o prvenstvu. Nakon uvodna dva poraza nisu se slutili ovakvi dosezi. No,
Ludbrežani su do kraja prvog dijela ostvarili devet uzastopnih pobjeda, pa sad s 2.
mjesta pušu u leđa vodećim i neporaženim košarkašima iz Virja. U nastavku, uz
pobjedu koju upisujemo 17. siječnja na našem parketu protiv lidera iz Virja, čekamo na još jedan njihov kiks da ih tako sustignemo. Imat će oni teških protivnika, a
možda najtežeg na kraju kad gostuju kod 'Međimurja'.
Kakva će to biti luda završnica prvenstva. Jedva čekamo! Neven Jerbić
primjerenijih 14 klubova, pa bi
Ludbreg pokupio 'višak gornjih
liga'.
Mora se priznati da su i predloženi uvjeti bili čudni, da ne
kažemo smiješni. Evo jednogdva primjera. Županijski prvoligaš morao bi imati 4 svlačionice
sa po 20 mjesta, 4 kupaonice!
I 100 sjedećih mjesta uz teren!
Trenutno takve uvjete nemaju
ni oni gore u Međužupanijskoj
ligi gdje su klubovi iz Selnika i
Hrastovskoga.
Konkretno, naš sadašnji županijski ligaš Sloga iz Slokovca
ne bi imao nema uvjeta za taj
rang mada je prije par godina
podigao potpuno nov, funkcionalan i objekt prema važećim
standardima.
Kada bi ti uvjeti prošli, a Sloga htjela ostali u 1.ŽNS taj novi
objekt morala bi preuređivati,
pregrađivati. I napraviti tribinu
sa stotinu mjesta, posebni sanitarni čvor za gledatelje…………
Te uvjete samo ispunjava Plitvica iz Selnika koja je ima nove
prostore, s malom tribinu i jer
nije srušila stare svlačionice.
Zadrugar nema, pa kada bi
uvjeti stupili na snagu, a Zadrugar igrom slučaja morao ispasti
(srećom po plasmanu neće doći
do toga) u Hrastovskom bi morali uložiti nemala sredstva da
naprave 'uvjete za rang niže' buduću 1. Županijsku ligu jer bi u
suprotnom ispali dva ranga niže
što je, svi to moraju priznati, apsurdno.
23
Doba je besparice klubova,
manjih proračuna gradova i
općina koji pomažu amaterski
sport i nije vrijeme novih investicija u nogometu.
Danas to nije realno. Ionako
će dio klubova imati dodatne
troškove zbog odredbi Zakona
o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija koji 1. siječnja stupa na
snagu.
Osluškujući probleme ludbreških klubova, nismo baš
uvjereni da bi zdušno hrlili u organizaciji, kadrovski i financijski puno zahtjevnija natjecanja.
Krajem 90-ih zbog nezadovoljstva radom i odnosom tadašnjeg vodstva ŽNS-a prema
Ludbregu, došlo do osnivanja
Športskog saveza Nogometnog
središta Ludbreg kao samostalne udruge koja je na svom
području sama organizirala natjecanje i raspolagala novcem
svojih klubova.
Desetak godina kasnije (da
ne pričamo kako) ukinuta je mu
nogometna samostalnost. Ispaštaju li danas zbog toga klubovi
ludbreškog kraja?
24
31. siječnja 2014.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
13
File Size
10 878 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content